Intelligent bekæmpelse af rotter og mus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intelligent bekæmpelse af rotter og mus"

Transkript

1 Intelligent bekæmpelse af rotter og mus High tech environmental friendly rodent control

2 Et rottefrit miljø for alle Mus- og rotteplagen har været stigende de seneste årtier. Rotter og mus spreder smitte og gør skade for millioner af kroner på kloaknettet, asfalt, fliser, i bygninger og i ejendomme. Mennesker har krav på at leve sikkert og uden frygt for at komme i kontakt med skadedyrene. WiseCons intelligente og højteknologiske produkter anvendes i plagede områder og er med til at sikre en hurtig og miljørigtig bekæmpelse. Den brune rotte har siden den kom til Europa fra Asien i 1700 tallet spredt sygdom til mennesker og dyr. Gennem 50 år har man forsøgt at bekæmpe rotter og mus udelukkende med gift, men resultatet er i dag, at dyrene i stigende grad bliver resistente over for giften. Med WiseCons intelligente fælder, der uden brug af gift, bekæmper mus og rotter både i kloaknettet og på landjorden, sikres et bæredygtigt miljø samtidig med, at mennesker kan leve uden frygt for rotter og mus. Bæredygtige løsninger WiseCon tænker i bæredygtige og langsigtede løsninger, og ser klare fordele i at bekæmpe mus og rotter effektivt uden brug af gift. Det er altafgørende for os, at bekæmpelsen foregår så miljøvenligt som muligt. Vi arbejder kontinuerligt på at videreudvikle metoder og produkter på det mest miljørigtige grundlag. Bæredygtig bekæmpelse af rotter og mus er en kombination af avanceret teknologi og kendskab til dyrernes liv og færden på og under jorden. Bekæmpelsen foregår uden negativ indvirkning på miljøet og med størst mulige dyreetiske hensyn. Resultatet skal være, at indsatsområderne hurtigst muligt bliver permanent fri for rotter og mus. Miljø og Lovgivning Dyreetik Miljørigtig rottebekæmpelse er for alvor kommet på dagsordenen i Europa. Eksempelvis er der en ny rottebekendtgørelse i Danmark, som sætter fokus på en mere intensiv og moderne rottebekæmpelse. Med det danske Miljøministeriums nye rotteplan intensiveres og moderniseres jagten på rotterne i Danmarks 98 kommuner. Et af målene er at anvende den nyeste teknologi, som slår rotter og mus effektivt ihjel. På den måde begrænses brugen af gift, så man undgår resistens blandt rotterne. WiseCons erfaringer fra kommuner, boligforeninger, hospitaler, virksomheder m.fl. viser med al tydelighed, at der både miljømæssigt og økonomisk er en gevinst i at forebygge udbredelsen af mus og rotter på en miljømæssig og forsvarlig måde. Det er helt afgørende for den fremtidige bekæmpelse.samtidig understøtter den miljørigtige bekæmpelse en ny EU-lovgivning, hvor det fra 2013 pålægges medlemslandene at reducere brugen af biocider heriblandt rottegift. Ingen af WiseCons produkter benytter gifte. Fælderne er udviklet til at udnytte musens og rottens instinkter og adfærd. Gifte herunder rotte- og musegifte er en alvorlig trussel mod miljøet, når der udlægges tusinder af tons hvert år. Giften har vist sig ineffektiv til at reducere skadedyrenes udbredelse, samtidig lider rotterne og musene en langsom og pinefuld død. WiseCons produkter er udviklet til at dræbe hurtigt, effektivt og så smertefrit som muligt. For at opnå den størst mulige sikkerhed for dette, er udviklingen af produkterne sket i samarbejde den danske stats Skadedyrslaboratorium, samt de er testet af biologer på det tyske Miljøministeriums skadedyrslaboratorium, som har godkendt produkterne til en plads i den kategori af bekæmpelsesprodukter, som mest er effektive, humane og dyreetisk korrekte. Om WiseCon Et enkelt rottepar kan under gunstige forhold blive til mere end 800 rotter på et år. Rotten er drægtig i dage og føder mellem 6 og 12 unger. Hunrotterne er kønsmodne allerede 5 uger efter fødslen (hannerne 8 uger). Rotten kan leve i op til 4 år i fangenskab, men en vild rotte bliver sjældent mere end 1 år. WiseCon er en international virksomhed, der siden 2008 har specialiseret sig i intelligente, bæredygtige og højteknologiske løsninger til bekæmpelse af rotter og mus helt uden brug af gift. WiseCon er førende i verden inden for langsigtet og højteknologisk mus- og rottebekæmpelse, monitorering og sikring. WiseCons produkter benyttes ikke alene i Danmark og resten af Skandinavien, men efterspørges af et støt stigende antal lande i hele verden. Rotten kan blive op til 55 cm fra snude til halespids og veje over ½ kg. WiseCon samarbejder tæt med entreprenørvirksomheder, kommuner, forsyningsselskaber og virksomheder med speciale i skadedyrsbekæmpelse. Dette samarbejde med eksperter omkring kloaksystemer, rotter og mus er betydningsfuldt. Alle WiseCons produkter udvikles, designes, produceres, testes og distribueres fra virksomheden i Danmark. De er beskyttet med omfattende verdenspatenter. WiseCons produkter og metoder er godkendt og udviklet i tæt samarbejde med den danske stats Skadedyrslaboratorium. WiseCon har hovedsæde og produktion i Helsinge på Sjælland. I WiseCon har vi et klart budskab: WiseCon A/S beskæftiger ca. 40 personer og har herudover partnere og forhandlere i en lang række lande. Vi gør en målbar forskel

3 Unik sikring og monitorering Wise-I er det nyeste, giftfri skud på stammen i WiseCons intelligente koncept. Det patenterede Wise-I link system bruger banebrydende teknologi til effektivt at monitorere og sikre mod rotter og mus i og omkring bygninger. Wise-I Wise-I er et trådløst system, der sikrer og overvåger i og omkring virksomheder og bygninger, så indtrængende rotter og mus undgås. Systemet er ideelt til brug i fødevare-, produktions- og medicinalvirksomheder samt i og omkring boligblokke, hospitaler, skoler, offentlige ejendomme mm. kan derfor opnås. Virksomheder med krav om monitorering kan desuden gennem WisePlan fremlægge omfattende dokumentation for deres indsats mod rotter og mus. Wise-I Trap kan både stå på højkant og ligge ned, så fælden let kan placeres op af vægge og på gulve - eksempelvis under reoler og hylder. Info Med Wise-I systemet, som moderne sikringsordning opnås fuld kontrol og overblik over skadedyrsaktivitet. Det er udviklet til at udnytte rottens og musens medfødte instinkt til at søge dækning og beskyttelse. Wise-I er moderne og diskret i designet, så systemet falder naturligt ind i omgivelserne uden at vække opsigt. Wise-I Master hænges op på væggen indendørs, hvor SIM-kort og fast strømforsyning (230 volt) tilsluttes. I tilfælde af strømsvigt har masteren et indbygget genopladeligt back-up batteri. Den ansvarlige får besked om at strømmen er gået på sms og Både Wise-I Trap og Wise-I Pir bruger 4 stk. lithium 3,6 V AA batterier og har et lavt strømforbrug. Begge enheder giver besked via sms, og på WisePlan, når det er tid til batteriskift. Wise-I Wise-I Master Systemet består af en enkelt master (Wise-I Master ), hvor der kan tilsluttes op til 50 fældeenheder (Wise-I Trap ) og/ eller sensor-enheder (Wise-I Pir ). Wise-I Pir Wise-I Pir er en sensor med flere funktioner. Den kan bruges, som en overvågningsenhed, der registrerer aktivitet fra rotter og mus, når de passerer sensoren. Den er ideel at placere i køkkenskabe, server-rum, kabelbakker og elskabe som ren overvågning. Sensoren kan også monteres ovenpå giftbokse og bruges derved til at overvåge eventuel aktivitet i giftboksen. Den kan også bruges som en repeater, der videresender signaler mellem to Wise-I Traps, som står uden for hinandens rækkevidde. Wise-I Master kommunikerer information fra fælder og sensorer videre til WisePlan via mobilnetværket. Kun Wise-I Master bruger SIM-kort og har fast strømforsyning. Wise-I har et unikt kommunikationssystem, hvor hver fælde og sensor kommunikerer trådløst via andre Wise-I enheder - herved opnås en kædeforbindelse. Wise-I systemet har derfor en enestående rækkevidde, og ét enkelt system kan afdække et stort område. Wise-I Pir kommunikerer trådløst via andre Wise-I enheder på samme måde som Wise-I Traps. Registrerer Wise-I Pir en rotte eller mus sendes der derfor også besked til den ansvarlige for overvågningen, hvorefter der straks kan sættes ind mod skadedyrstruslen. Wise-I Trap Wise-I Trap har to funktioner. Det er en fælde, som slår rotter og mus ihjel hurtigt og præcist. Herudover kan den registrere og overvåge skadedyrsaktivitet op til 2 meter foran fælden. Når en rotte eller mus fanges eller er nær fælden, kommunikerer Wise-I Trap trådløst via andre Wise-I enheder til Wise-I Master, som sender besked til den ansvarlige på sms, og på WisePlan. Fældens ID og dens placering oplyses, og den kan derfor omgående tømmes. Det er derfor kun fælder, der melder tilbage om fangst, der skal tilses og tømmes. En betydelig arbejdstidsbesparelse Miljø- og dyreetik Det giftfri Wise-I system er en bæredygtig, langsigtet og hygiejnisk løsning, som passer ind i resten af WiseCon Konceptet. Wise-I Trap s unikke design sikrer, at mus og rotter placerer sig ens i fælden og derved slås ihjel på en human, hurtig og effektiv måde. Wise-I Trap er blevet testet af biologer på det tyske Miljøministeriums skadedyrslaboratorium. Her er fælden blevet erklæret 100 procent effektiv og officielt godkendt til en plads i den kategori af bekæmpelsesprodukter, som er mest effektive, humane og dyreetisk korrekte.

4 Bekæmpelse i kloaksystemet WiseTrap Den patenterede og højteknologiske kloakfælde WiseTrap sætter helt nye standarder for hurtig og effektiv rottebekæmpelse. Gennem den data og dokumentation som hver WiseTrap kan sende, videre til den ansvarlige på sms, og på WisePlan, er det muligt at planlægge en systematisk rottebekæmpelse i kloaksystemet. Fælderne kan hurtigt og nemt flyttes, derfor kan bekæmpelsen løbende justeres, hvis forholdene ændrer sig. En bekæmpelsesindsats med WiseTrap giver det bedste grundlag for en hurtig og effektiv bekæmpelse af selv kraftige skadedyrsangreb, da stort set alle rotter i indsatsområdets kloakker udryddes og derved holdes bestanden nede. Det befængte område afgrænses med en permanent WiseTrap WiseTrap i de bageste brønde fjerner rotterne i de bageste rør. WiseTrap installeres nemt i kloak brønde. Når rottens bevægelse og kropsvarme registreres via følere, udskydes et bundt dræbende spyd med stor kraft og knækker rygsøjlen på rotten. Derved dør rotten med det samme. Spyddene trækkes herefter op, og den døde rotte skylles ud med spildevandet og ender enten på renseanlægget eller nedbrydes på sin vej dertil. Når et kloaksystem ryddes for rotter, sker det efter en nøje fastlagt bekæmpelsesplan, som er fastlagt på baggrund af tegninger over kloaknettet. Typisk afgrænses det rottebelastede område med en WiseTrap se fig. 1. (skelbrøndsfælde). Herefter monteres WiseTrap i de brønde, som er længst inde ved bygningen, se fig. 2 og 3. Når de inderste fælder meddeler, at der ikke er mere rotteaktivitet i tilknytning til disse brønde, flyttes de frem foran de forreste fælder se fig. 4. Dette gentages, indtil den brønd der er længst fremme nås (skelbrønden), som er den brønd der leder ud til den den offentlige kloakledning. Her bibeholdes en stationær WiseTrap. Den sikrer, at kloaksystemet, som nu er rottefrit fremover holdes fri for rotter, da ingen rotter trænger ind ude fra den offentlige kloakledning Når de bageste rør er renset ud, rykkes fælderne én brønd frem. Dette gentages ind til den permanete WiseTrap (skælbrøndsfælden) ved hovedledningen nås Den permanente fælde sikrer, at området forbliver rottefrit og er samtidig med til at holde et lavt rotteniveau i nabolaget. I bymæssig bebyggelse lever langt størstedelen af rotterne i kloaksystemet. Her har de mad, vand og sikkerhed. WiseTrap fælden er udviklet til at bekæmpe rotterne hurtigt og effektivt i deres eget miljø, hvor de føler sig allermest sikre. Rotter ødelægger kloaksystemet, samt underminerer asfalt og fliser. Ved at holde bestanden nede sikres en længere holdbarhed på både kloakker og veje. Hvilket kan betyde store besparelser på omkostninger til renovation. Bor du i et rotteplaget område, så få monteret en WiseTrap i skelbrønden. Investeringen er ubetydelig i forhold til renoveringsomkostningerne efter et rotteangreb. WiseTrap WiseTrap er blevet testet af biologer på det tyske Miljøministeriums skadedyrslaboratorium. Her er fælden blevet erklæret 100 procent effektiv og officielt godkendt til en plads i den kategori af bekæmpelsesprodukter, som er mest effektive, humane og dyreetisk korrekte. WiseTrap passer til alle afløbs- og kloaksystemer med en rørdiameter fra 100 mm (indvendig diameter) og op til 250 mm. Fælden kan installeres i rørtyper af ler, beton, PVC og i alle brønde der er over Ø 315 mm. WiseTrap rottefælden består af en fældeenhed og en elektronisk styring. Fælden monteres af én person fra overfladen direkte i kloakrøret med en montagestang. Styringen placeres på en hanger under brønddækslet og betjenes fra overfladen. Styring: Elektronisk Brønd: Fra Ø 315 mm Montage: I kloakrøret fra overfladen Placering: I kloak Strømforsyning: 12 Volt Batteri kapacitet: 3 måneder Vægt ekskl. batteri: Ca. 9 kg* Længde: 297 mm* Bredde: 364 mm* Højde: 785 mm* *Afhængig af fældestørrelse For yderligere information rekvirer datablad.

5 1. Rotten går ind 1. Rotten i fælden går ind i fælden og aktiverer følerne. og aktiverer følerne. 2. Elevatoren 2. kører Elevatoren op til elektroden kører op til elektroden og rotten får stød. og rotten får stød. Bekæmpelse på overfladen 1. Rotten går 1. ind Rotten i fælden går ind i fælden og aktiverer følerne. og aktiverer følerne. 2. Elevatoren 2. kører Elevatoren op til elektroden kører op til elektroden og rotten får stød. og rotten får stød. WiseBox WiseBox er en overfladefælde, som placeres på mus og rotters faste ruter og veksler eksempelvis langs bygninger eller op ad vægge. WiseBox udnytter musens og rottens medfødte instinkt til at søge sikkerhed og beskyttelse. Skadedyret løber ind i WiseBox og aktiverer fældens sensorer. Derved lukker fælden og skadedyret aflives hurtigt og effektivt med strøm. Den døde rotte eller mus smides i en plastpose i en lukket spand inde i fælden, og herefter gør WiseBox sig klar til næste fangst. WiseBox kan både placeres inden- og udendørs. Den er derfor ideel til at bekæmpe rotter og mus, som holder til i kældre, lofter, skure, stalde, foderstoflagre eller andre steder på afleverer rotten 3. Elevatoren 3. kører Elevatoren videre og 1. Rotten går kører ind i fælden videre og og afleverer i aktiverer spanden. rotten følerne. i spanden. overfladen. 3. Elevatoren 3. kører Elevatoren videre og kører videre og afleverer rotten afleverer i spanden. rotten i spanden. Fælden kan via et indsat SIM kort sende informationer videre til brugeren på sms og , samt WisePlan om fangst, batteriskift og fuld skraldespand. Gennem den data og dokumentation som hver WiseBox kan sende, videre til WisePlan, er det muligt at planlægge en systematisk og effektiv bekæmpelse på overfladen. 4. Elevatoren 4. kører Elevatoren til udgangsposition. 2. Elevatoren kører op kører til til udgangsposition. Rotten ligger i Rotten spanden. ligger i spanden. elektroden og rotten får stød. 4. Elevatoren 4. kører Elevatoren til udgangsposition. kører til udgangsposition. Rotten ligger Rotten i spanden. ligger i spanden. WiseBox er blevet testet af biologer på det tyske Miljøministeriums skadedyrslaboratorium. Her er fælden blevet erklæret 100 procent effektiv og officielt godkendt til en plads i den kategori af bekæmpelsesprodukter, som er mest effektive, humane og dyreetisk korrekte. 3. Elevatoren kører videre og afleverer rotten i spanden. 4. Elevatoren kører til udgangsposition. Rotten ligger i spanden. Hvis du vil undgå rotter og den deraf følgende risiko for alvorlig smitte og kostbare skader, er der her nogle gode råd til at forebygge uønskede besøg. Husk at montere stålnet over faldstammeudluftninger. WiseBox WiseBox fås i flere modeller. Med og uden solcelle. Med batteri eller med fast strømforsyning. Intelligent (med SIM kort) og uintelligent (uden SIM kort). Styring: Elektronisk Placering Langs væg Montage: Spyd eller skruer Strømforsyning: 12 V Batteri kapacitet: 3 måneder Vægt ekskl. batteri: 7 kg Længde: 385 mm Bredde: 230 mm Højde: 430mm For yderligere information rekvirer datablad. Husk at riste over gulvafløb skal være i rustfrit stål og skal fastskrues. Husk at affaldsbunker, kompost og fuglefodring tiltrækker rotter. Reparer alle revner og sprækker i sokler og facader. Luk kældervinduerne. Sørg for at døre og vinduer slutter tæt til karmene. Afprop åbentstående afløbsrør og luk gamle ubenyttede kloak- og afløbsrør. Tjek jævnligt, at dine brønde og afløbsrør er intakte og velfungerende. Få lavet en TV-inspektion af afløbssystemet hvert år, og få evt. skader repareret hurtigt. Lad altid en aut. kloakmester udføre dit kloakarbejde. Følger du disse råd, får rotten meget svære forhold.

6 Overvågningskamera sikrer effektiv bekæmpelse WiseCam WiseCam er et infrarødt overvågningskamera, der anvendes til overvågning og fastlæggelse af mus og rotters færden i kloakker, brønde, på lofter og i kældre - generelt alle steder hvor skadedyrene kan forekomme. WiseCam anvendes før, under og efter bekæmpelse med WiseTrap og/eller WiseBox. Kameraet dokumenterer, hvor rotter og mus befinder sig og giver samtidig løbende overblik over resultatet af bekæmpelsen. Ved brug af WiseCam er det derfor muligt at fastlægge den mest optimale bekæmpelsesstrategi, og bekæmpelsen forbliver effektiv, fordi den løbende kan justeres, hvis forholdene ændrer sig. Bunden af en brønd med rotter. filmet med WiseCam. En bekæmpelsesindsats baseret på optagelser med WiseCam samt WiseTrap og/eller WiseBox giver det bedste grundlag for en hurtig og effektiv bekæmpelse af selv kraftige skadedyrsangreb. Optagelser kan ses og evalueres direkte på WiseCam s indbyggede skærm. Kameraet er enkelt at bruge og let at montere. Til kloakoptagelser placeres WiseCam i toppen af brønden på en hanger lige under dækslet. Det er derfor nemt at servicere kameraet for at skifte hukommelseskort eller batteri. Ved optagelser på overfladen kan WiseCam placeres valgfrit og kan derved anvendes i gårdmiljøer, varelagre, kabelbakker og lignende. Rotter er raske smittebærere af mere end 50 alvorlige sygdomme, bl.a. Salmonella, leverbetændelse, den meget alvorlige Weils syge, E.coli bakterier og influenza. Ved at fjerne rotterne undgås det, at smitten overføres til mennesker og husdyr. WiseCam afslører rotte i lokale. WiseCam WiseCam har en stor skærm, hvorfra optagelser kan afspilles direkte. Alle optagelser gemmes på et standard SD kort som nemt kan tages ud og sættes i en PC. Det medfølgende WiseCam software skal installeres på PC. Derved er det muligt at redigere og gemme optagelser samt at sende optagelser som dokumentation via . WiseCam har 3 optagelsesmuligheder. 1; Vælges continuous optages der konstant. 2; Vælges motion optages der KUN når bevægelse registreres. 3. Vælges PIR optages der KUN når både bevægelse og en varmeændring registreres. Ved både motion og PIR optages der kun, når der registreres aktivitet, og derved undgås det at spilde tid på at se på optagelser uden skadedyrsaktivitet, og der registreres bevælgelse op til 4,5 meter fra kameraet. Vælges PIR kan batteriet holde op til 30 dage inden det skal skiftes. Indstilles kameraet til at optage konstant eller med motion kan batteriet holde ca. 3 dage inden det skal skiftes. Styring: Brønd: Montage: Strøm: Vægt ekskl. batteri: Længde: Bredde: Højde: Elektronisk Fra Ø 315 mm På hanger 12 V 2 kg 255 mm 239 mm 361 mm For yderligere information rekvirer datablad.

7 Wise-I - nye muligheder Wise-I er fremtidens sikringsordning. Systemet er fleksibelt 24/7 med sine mange anvendelsesmuligheder, og er derfor ideelt at bruge stort set alle steder, hvor en sikrings- eller monitoreringsløsning mod rotter og mus ønskes. Skab trygge omgivelser med Wise-I, som sikringsordning. Wise-I unikt link kommunikationssystem Wise-Is unikke link kommunikationssystem fungerer således; Når en rotte eller mus fanges eller er nær fælden, kommunikerer den påvirkede Wise-I enhed trådløst via andre Wise-I enheder til Wise-I Master, som sender besked til den ansvarlige på sms, og på WisePlan. WiseCon Konceptet WiseCons koncept og produktsortiment spænder bredt - en totalløsning til at forebygge, bekæmpe og fjerne rotter og mus alle steder, både i kloakken og på overfladen. Med WisePlan samles alle bekæmpelses- og driftinformationer fra WiseCons produkter i et system. Al administration, dokumentation og planlægning er centralt styret herfra, hvilket skaber overblik over alle kommende, igangværende og afsluttede bekæmpelsesprojekter og sikringsløsninger. Gennem den datahistorik, som indsamles på WisePlan fra fælder og sikringsordninger kortlægges bekæmpelsesprojekter. Problem områder kan derfor identificeres og bekæmpelses kan tilpasses situationen løbende. Med WiseCam defineres skadedyrsproblemer inden bekæmpelsesstart, bekæmpelsen kan justeres løbende gennem overvågning og overvågning dokumenterer afslutningsvis at skadedyrsproblemet er løst. Med WiseTrap bekæmpes rotter strategisk og effektivt i kloakken. Med WiseBox bekæmpes rotter og mus strategisk og effektivt på overfladen. Med Wise-I forebygges og sikres der mod rotter og mus ved kontant og effektiv monitorering på overfladen. WisePlan Med Hjørnebeslag til Wise-I Pir, Wise-I Pir Vægbeslag og Wise-I Pir Museadaptor, samt Wise-I Trap, som kan placeres både liggende og stående på højkant, har Wise-I et væld af anvendelsesmuligheder. WiseCam Hjørnebeslag til Wise-I Pir Wise-I WiseTrap Wise-I Pir Museadaptor WiseBox Wise-I Pir Vægbeslag På baggrund af softwareprogrammet WisePlan, har WiseCon indsamlet en stor mængde faktuelle bekæmpelsesdata siden Det betyder at vi hos WiseCon løbende kan udvikle nye produkter og optimere eksisterende koncepter på baggrund af den nyeste viden om bekæmpelse af rotter og mus. WiseCon er derfor førende Videncenter i intelligent bekæmpelse af rotter og mus.

8 WisePlan Teknik, kommunikation og dokumentation Teknologien har nu for alvor også indtaget skadedyrsbekæmpelsen både i kloaknettet og på overfladen. WiseCons højteknologiske fælder og sikringsordninger kommunikerer, via mobilnetværket, driftsinformationer videre til de ansvarlige for bekæmpelsen. Dette betyder, at de bekæmpelsesansvarlige kan modtage data og information om driftsforhold og bekæmpelsesstatistik direkte på mobil, tablet og PC. Ved køb af WiseCons produkter medfølger det online softwareprogram / styresystem WisePlan, som er det softwareprogram som alle fælder og sikringsordninger sender informationer til. WisePlan indeholder alle dine fælders og sikringsordningers informationer om eksempelvis skudstatistik, driftsforhold, batteritilstand og placering. Derfor er WisePlan ideel at bruge til at planlægge, koordinere og administrere dine fælder, sikringsordninger og igangværende og kommende bekæmpelsesplaner med. WisePlan og kommunikationen fra fælderne og sikringsordningerne giver en klar ressourceoptimering hos de ansvarlige for bekæmpelsen, da fælder og sikringsordninger kun skal tilses, når de selv giver besked om det. For eksempel, sender WiseTrap automatisk besked, når den ikke har skudt en rotte i 10 dage. Fælden kan så flyttes frem i kloaksystemet. WiseBox sender en SMS, når den har dræbt en rotte. Baseret på årstid og placering (forrådnelse) kan det så besluttes, om fælden skal tømmes eller skyde flere rotter, inden tømning er nødvendig. Derudover kan der via indbygget GPS altid ses, på et Google-kort, hvor ens fælder og sikringsordninger er placeret. Kommunikation Et indbygget modem gør det nemt at være opdateret om fældernes drift Hver dag. Rottens tænder vokser mere end 1 cm om måneden og kan gnave i alt, som er blødere end glas og jern. Rotten er stort set altædende, men foretrækker kornprodukter. Der er eksempler på, at rotter har overlevet længe på en kost bestående af sækkelærred og stearinlys. Rotter skal have 40 ml. rent vand i døgnet for at overleve. Derfor er vand et rigtigt godt lokkemiddel til WiseBox. Rotterne finder frisk vand meget mere lækkert end surt kloakvand. Mus kan derimod klare sig uden vand i en længere periode, med den væske de får gennem føden. Rotten er særdeles smidig. Den kan klatre, svømme og dykke, og selv store rotter kan passere et hul på 2 cm. Fælderne sender data via mobilnetvæket. Data om drifts forhold og bekæmpelsesstatistik sendes direkte til mobil, tablet og PC Kommunikationen fra fælderne betyder en klar ressourceoptimering

9 Verdens førende producent af intelligent udstyr til bekæmpelse af rotter og mus Vi gør en målbar forskel WiseCon A/S Skovgaardsvej 25 DK-3200 Helsinge CVR

Wise-I. Driftmanual. High tech environmentally friendly rodent control

Wise-I. Driftmanual. High tech environmentally friendly rodent control Wise-I Driftmanual High tech environmentally friendly rodent control Version 4 - Maj. 2015 Tak for dit køb af Wise-I. Læs altid driftmanualen før installation og idriftsætning. For kundesupport kontakt

Læs mere

WiseBox. Driftsmanual

WiseBox. Driftsmanual WiseBox Driftsmanual 1 2 Indhold Indledning 4 Tekniske data 5 Sikkerhed 6 Åbning af WiseBox 8 Montering af topplade 9 Skift af pose 10 Vedligehold WiseBox 12 SIM-kort og isætning af dette 14 Skift batteri

Læs mere

Rottebekæmpelse og forebyggelse på Nordmarksvænge 2013

Rottebekæmpelse og forebyggelse på Nordmarksvænge 2013 Rottebekæmpelse og forebyggelse på Nordmarksvænge 2013 Til Grundejerforeningen Nordmarksvænge, Vallensbæk Forslag om at bekæmpe rotter i kloaken i Nordmarksvænge Jeg præciserer hermed mit forslag (fra

Læs mere

WiseTrap. Generation 1 Driftsmanual. Fældetop Hanger. Guiderør. Montagegaffel. Plastskærm Connector Montagestang

WiseTrap. Generation 1 Driftsmanual. Fældetop Hanger. Guiderør. Montagegaffel. Plastskærm Connector Montagestang WiseTrap Generation 1 Driftsmanual Fældetop Hanger Guiderør Montagegaffel Plastskærm Connector Montagestang Håndtag Display Lyssensor Styreboks Fire / manuel ned Stop / menuvalg Stop menuvalg Run / manuel

Læs mere

VEJLEDNING FRA BY-OG LANDSKABSSTYRELSEN NR. 2008 Rotter, mus og fødevarevirksomheder. By- og Landskabsstyrelsen

VEJLEDNING FRA BY-OG LANDSKABSSTYRELSEN NR. 2008 Rotter, mus og fødevarevirksomheder. By- og Landskabsstyrelsen VEJLEDNING FRA BY-OG LANDSKABSSTYRELSEN NR. 2008 Rotter, mus og fødevarevirksomheder By- og Landskabsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING 7 2 LOVGRUNDLAG FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER OG MUS 2.1 Forebyggelse

Læs mere

WiseCam. Driftmanual. High tech environmental friendly rodent control

WiseCam. Driftmanual. High tech environmental friendly rodent control WiseCam Driftmanual High tech environmental friendly rodent control Version 1 - Okt. 2014 Tak for dit køb af WiseCam. Læs altid driftsmanualen før montage og idriftsætning. For kundesupport kontakt din

Læs mere

TOILET KLUMMEN RENT TOILET ROTTEN I POTTEN. www.kloakdoktoren.dk. Toiletklummens oldfrue kommer med råd. Sådan undgår du rotter i toilettet

TOILET KLUMMEN RENT TOILET ROTTEN I POTTEN. www.kloakdoktoren.dk. Toiletklummens oldfrue kommer med råd. Sådan undgår du rotter i toilettet Læg m agasin et på toil e t b o rdet så er d e t ik k Skidegode tips til hus og have TOILET KLUMMEN e s å s le at være mt på span den... Deltag i om biografb Læs mere illetter inde i blad et OAK KLIMAdKeL

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune 2013-2015 Marts 2013 Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710-2012-158501

Læs mere

Rapport om Rotteområdet i Danmark

Rapport om Rotteområdet i Danmark Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Bilag 787 Offentligt Rapport om Rotteområdet i Danmark Titel: Resumé: URL: Emneord: Rapport om rotteområdet i Danmark Rapporten er en analyse af rotteområdet

Læs mere

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift 275.000 kg så meget gift lægges der hvert år ud for at bekæmpe rotter og mus. Giften holder skadedyrene nede, men har

Læs mere

Vejledning Rotter, mus og fødevarevirksomheder

Vejledning Rotter, mus og fødevarevirksomheder Vejledning Rotter, mus og fødevarevirksomheder Titel: Resumé Andre oplysninger: Fotos: Rotter, mus og fødevarevirksomheder Vejledningen beskriver lovgrundlaget for forebyggelse og bekæmpelse af gnavere

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

by i 2015 Københavns Rottestrategi

by i 2015 Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Københavns Rottestrategi Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Tryk FORMULA Grafik og layout tmf design Foto Ursula Bach øvrige billeder Københavns Kommune

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

Berøringsfrit håndtag

Berøringsfrit håndtag Berøringsfrit håndtag Færre sygehusinfektioner på de danske sygehuse Gruppe B230 2. semester Elektronik & IT Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet Afleveres 25. maj

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Smarter Cities. Intelligente byer vil udvikle mere for mindre. Borgerindflydelse gennem online brainstorm. Tale er guld

Smarter Cities. Intelligente byer vil udvikle mere for mindre. Borgerindflydelse gennem online brainstorm. Tale er guld Hurtig udrykning I både Madrid og Rio de Janeiro er alarmberedskabet blevet langt mere effektivt gennem et tæt og intelligent samarbejde mellem myndighederne. Alle, fra brandvæsen og politi til trafik-

Læs mere

AlmenRapport. Digital fremtidssikring

AlmenRapport. Digital fremtidssikring AlmenRapport 11 Digital fremtidssikring Kolofon Titel Digital Fremtidssikring Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2011 Projektansvarlig Steen Ejsing, boligkontoret Danmark Projektleder Katrine Fusager Rohde,

Læs mere

VARROA OG DENS BEKÆMPELSE

VARROA OG DENS BEKÆMPELSE VARROA OG DENS BEKÆMPELSE DEN SIKRE STRATEGI FRI MYRESYRE KRÄMERPLADE OXALSYRE DRONEYNGELFJERNELSE endelig_varroa.pmd 1 05-10-2005, 13:50 VARROA I DANMARK Læs her om baggrunden for Danmarks Biavlerforenings

Læs mere

Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem

Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem Honeywell Building Solutions Strandvejen 70 2900 Hellerup www.honeywell.com Kære Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem Hvorfor? Fordi Serviceaftalen FLEX dokumenterer

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

FAKTUELT. Kloakvand blandes med badevand Krav om bedre rensning af spildevand i sommerhuse.

FAKTUELT. Kloakvand blandes med badevand Krav om bedre rensning af spildevand i sommerhuse. FAKTUELT FAKTUELT NR. 2 0 S E P T E M B E R 2012 Kloakvand blandes med badevand Krav om bedre rensning af spildevand i sommerhuse. Læs mere side 115 Vi satser på kvalitet 200 mm selvrensende tagbrønd skal

Læs mere

DÄCKDATA DET FØRENDE SYSTEM INDENFOR DÆKBRANCHEN

DÄCKDATA DET FØRENDE SYSTEM INDENFOR DÆKBRANCHEN DÄCKDATA FULDKOMMENT OVERBLIK MED DÆKHOTELLET PRISLISTER & LEVERANDØRER ALTID ONLINE ONLINE BESTILLINGER SMS-SERVICE DET FØRENDE SYSTEM INDENFOR DÆKBRANCHEN VELKOMMEN! Der er sket meget siden, jeg grundlagde

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Læs denne KØBS GUIDE - og køb det rigtige Vildtkamera

Læs denne KØBS GUIDE - og køb det rigtige Vildtkamera Læs denne KØBS GUIDE - og køb det rigtige Vildtkamera Ved brug af vildtkameraer i.f.m. overvågning af dit jagtrevir, vil du blive overrasket over hvor effektivt og nemt det er at danne sig et overblik

Læs mere

Leif Jensen Grenaa ApS Notus manual - Side 1 af 25

Leif Jensen Grenaa ApS Notus manual - Side 1 af 25 Leif Jensen Grenaa ApS Notus manual - Side 1 af 25 Forord. Denne Notus manual er fremstillet for at give et bredere overblik over de muligheder som Notus Trawlmaster tilbyder. Vi anbefaler at der altid

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere