Intelligent bekæmpelse af rotter og mus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intelligent bekæmpelse af rotter og mus"

Transkript

1 Intelligent bekæmpelse af rotter og mus High tech environmental friendly rodent control

2 Et rottefrit miljø for alle Mus- og rotteplagen har været stigende de seneste årtier. Rotter og mus spreder smitte og gør skade for millioner af kroner på kloaknettet, asfalt, fliser, i bygninger og i ejendomme. Mennesker har krav på at leve sikkert og uden frygt for at komme i kontakt med skadedyrene. WiseCons intelligente og højteknologiske produkter anvendes i plagede områder og er med til at sikre en hurtig og miljørigtig bekæmpelse. Den brune rotte har siden den kom til Europa fra Asien i 1700 tallet spredt sygdom til mennesker og dyr. Gennem 50 år har man forsøgt at bekæmpe rotter og mus udelukkende med gift, men resultatet er i dag, at dyrene i stigende grad bliver resistente over for giften. Med WiseCons intelligente fælder, der uden brug af gift, bekæmper mus og rotter både i kloaknettet og på landjorden, sikres et bæredygtigt miljø samtidig med, at mennesker kan leve uden frygt for rotter og mus. Bæredygtige løsninger WiseCon tænker i bæredygtige og langsigtede løsninger, og ser klare fordele i at bekæmpe mus og rotter effektivt uden brug af gift. Det er altafgørende for os, at bekæmpelsen foregår så miljøvenligt som muligt. Vi arbejder kontinuerligt på at videreudvikle metoder og produkter på det mest miljørigtige grundlag. Bæredygtig bekæmpelse af rotter og mus er en kombination af avanceret teknologi og kendskab til dyrernes liv og færden på og under jorden. Bekæmpelsen foregår uden negativ indvirkning på miljøet og med størst mulige dyreetiske hensyn. Resultatet skal være, at indsatsområderne hurtigst muligt bliver permanent fri for rotter og mus. Miljø og Lovgivning Dyreetik Miljørigtig rottebekæmpelse er for alvor kommet på dagsordenen i Europa. Eksempelvis er der en ny rottebekendtgørelse i Danmark, som sætter fokus på en mere intensiv og moderne rottebekæmpelse. Med det danske Miljøministeriums nye rotteplan intensiveres og moderniseres jagten på rotterne i Danmarks 98 kommuner. Et af målene er at anvende den nyeste teknologi, som slår rotter og mus effektivt ihjel. På den måde begrænses brugen af gift, så man undgår resistens blandt rotterne. WiseCons erfaringer fra kommuner, boligforeninger, hospitaler, virksomheder m.fl. viser med al tydelighed, at der både miljømæssigt og økonomisk er en gevinst i at forebygge udbredelsen af mus og rotter på en miljømæssig og forsvarlig måde. Det er helt afgørende for den fremtidige bekæmpelse.samtidig understøtter den miljørigtige bekæmpelse en ny EU-lovgivning, hvor det fra 2013 pålægges medlemslandene at reducere brugen af biocider heriblandt rottegift. Ingen af WiseCons produkter benytter gifte. Fælderne er udviklet til at udnytte musens og rottens instinkter og adfærd. Gifte herunder rotte- og musegifte er en alvorlig trussel mod miljøet, når der udlægges tusinder af tons hvert år. Giften har vist sig ineffektiv til at reducere skadedyrenes udbredelse, samtidig lider rotterne og musene en langsom og pinefuld død. WiseCons produkter er udviklet til at dræbe hurtigt, effektivt og så smertefrit som muligt. For at opnå den størst mulige sikkerhed for dette, er udviklingen af produkterne sket i samarbejde den danske stats Skadedyrslaboratorium, samt de er testet af biologer på det tyske Miljøministeriums skadedyrslaboratorium, som har godkendt produkterne til en plads i den kategori af bekæmpelsesprodukter, som mest er effektive, humane og dyreetisk korrekte. Om WiseCon Et enkelt rottepar kan under gunstige forhold blive til mere end 800 rotter på et år. Rotten er drægtig i dage og føder mellem 6 og 12 unger. Hunrotterne er kønsmodne allerede 5 uger efter fødslen (hannerne 8 uger). Rotten kan leve i op til 4 år i fangenskab, men en vild rotte bliver sjældent mere end 1 år. WiseCon er en international virksomhed, der siden 2008 har specialiseret sig i intelligente, bæredygtige og højteknologiske løsninger til bekæmpelse af rotter og mus helt uden brug af gift. WiseCon er førende i verden inden for langsigtet og højteknologisk mus- og rottebekæmpelse, monitorering og sikring. WiseCons produkter benyttes ikke alene i Danmark og resten af Skandinavien, men efterspørges af et støt stigende antal lande i hele verden. Rotten kan blive op til 55 cm fra snude til halespids og veje over ½ kg. WiseCon samarbejder tæt med entreprenørvirksomheder, kommuner, forsyningsselskaber og virksomheder med speciale i skadedyrsbekæmpelse. Dette samarbejde med eksperter omkring kloaksystemer, rotter og mus er betydningsfuldt. Alle WiseCons produkter udvikles, designes, produceres, testes og distribueres fra virksomheden i Danmark. De er beskyttet med omfattende verdenspatenter. WiseCons produkter og metoder er godkendt og udviklet i tæt samarbejde med den danske stats Skadedyrslaboratorium. WiseCon har hovedsæde og produktion i Helsinge på Sjælland. I WiseCon har vi et klart budskab: WiseCon A/S beskæftiger ca. 40 personer og har herudover partnere og forhandlere i en lang række lande. Vi gør en målbar forskel

3 Unik sikring og monitorering Wise-I er det nyeste, giftfri skud på stammen i WiseCons intelligente koncept. Det patenterede Wise-I link system bruger banebrydende teknologi til effektivt at monitorere og sikre mod rotter og mus i og omkring bygninger. Wise-I Wise-I er et trådløst system, der sikrer og overvåger i og omkring virksomheder og bygninger, så indtrængende rotter og mus undgås. Systemet er ideelt til brug i fødevare-, produktions- og medicinalvirksomheder samt i og omkring boligblokke, hospitaler, skoler, offentlige ejendomme mm. kan derfor opnås. Virksomheder med krav om monitorering kan desuden gennem WisePlan fremlægge omfattende dokumentation for deres indsats mod rotter og mus. Wise-I Trap kan både stå på højkant og ligge ned, så fælden let kan placeres op af vægge og på gulve - eksempelvis under reoler og hylder. Info Med Wise-I systemet, som moderne sikringsordning opnås fuld kontrol og overblik over skadedyrsaktivitet. Det er udviklet til at udnytte rottens og musens medfødte instinkt til at søge dækning og beskyttelse. Wise-I er moderne og diskret i designet, så systemet falder naturligt ind i omgivelserne uden at vække opsigt. Wise-I Master hænges op på væggen indendørs, hvor SIM-kort og fast strømforsyning (230 volt) tilsluttes. I tilfælde af strømsvigt har masteren et indbygget genopladeligt back-up batteri. Den ansvarlige får besked om at strømmen er gået på sms og Både Wise-I Trap og Wise-I Pir bruger 4 stk. lithium 3,6 V AA batterier og har et lavt strømforbrug. Begge enheder giver besked via sms, og på WisePlan, når det er tid til batteriskift. Wise-I Wise-I Master Systemet består af en enkelt master (Wise-I Master ), hvor der kan tilsluttes op til 50 fældeenheder (Wise-I Trap ) og/ eller sensor-enheder (Wise-I Pir ). Wise-I Pir Wise-I Pir er en sensor med flere funktioner. Den kan bruges, som en overvågningsenhed, der registrerer aktivitet fra rotter og mus, når de passerer sensoren. Den er ideel at placere i køkkenskabe, server-rum, kabelbakker og elskabe som ren overvågning. Sensoren kan også monteres ovenpå giftbokse og bruges derved til at overvåge eventuel aktivitet i giftboksen. Den kan også bruges som en repeater, der videresender signaler mellem to Wise-I Traps, som står uden for hinandens rækkevidde. Wise-I Master kommunikerer information fra fælder og sensorer videre til WisePlan via mobilnetværket. Kun Wise-I Master bruger SIM-kort og har fast strømforsyning. Wise-I har et unikt kommunikationssystem, hvor hver fælde og sensor kommunikerer trådløst via andre Wise-I enheder - herved opnås en kædeforbindelse. Wise-I systemet har derfor en enestående rækkevidde, og ét enkelt system kan afdække et stort område. Wise-I Pir kommunikerer trådløst via andre Wise-I enheder på samme måde som Wise-I Traps. Registrerer Wise-I Pir en rotte eller mus sendes der derfor også besked til den ansvarlige for overvågningen, hvorefter der straks kan sættes ind mod skadedyrstruslen. Wise-I Trap Wise-I Trap har to funktioner. Det er en fælde, som slår rotter og mus ihjel hurtigt og præcist. Herudover kan den registrere og overvåge skadedyrsaktivitet op til 2 meter foran fælden. Når en rotte eller mus fanges eller er nær fælden, kommunikerer Wise-I Trap trådløst via andre Wise-I enheder til Wise-I Master, som sender besked til den ansvarlige på sms, og på WisePlan. Fældens ID og dens placering oplyses, og den kan derfor omgående tømmes. Det er derfor kun fælder, der melder tilbage om fangst, der skal tilses og tømmes. En betydelig arbejdstidsbesparelse Miljø- og dyreetik Det giftfri Wise-I system er en bæredygtig, langsigtet og hygiejnisk løsning, som passer ind i resten af WiseCon Konceptet. Wise-I Trap s unikke design sikrer, at mus og rotter placerer sig ens i fælden og derved slås ihjel på en human, hurtig og effektiv måde. Wise-I Trap er blevet testet af biologer på det tyske Miljøministeriums skadedyrslaboratorium. Her er fælden blevet erklæret 100 procent effektiv og officielt godkendt til en plads i den kategori af bekæmpelsesprodukter, som er mest effektive, humane og dyreetisk korrekte.

4 Bekæmpelse i kloaksystemet WiseTrap Den patenterede og højteknologiske kloakfælde WiseTrap sætter helt nye standarder for hurtig og effektiv rottebekæmpelse. Gennem den data og dokumentation som hver WiseTrap kan sende, videre til den ansvarlige på sms, og på WisePlan, er det muligt at planlægge en systematisk rottebekæmpelse i kloaksystemet. Fælderne kan hurtigt og nemt flyttes, derfor kan bekæmpelsen løbende justeres, hvis forholdene ændrer sig. En bekæmpelsesindsats med WiseTrap giver det bedste grundlag for en hurtig og effektiv bekæmpelse af selv kraftige skadedyrsangreb, da stort set alle rotter i indsatsområdets kloakker udryddes og derved holdes bestanden nede. Det befængte område afgrænses med en permanent WiseTrap WiseTrap i de bageste brønde fjerner rotterne i de bageste rør. WiseTrap installeres nemt i kloak brønde. Når rottens bevægelse og kropsvarme registreres via følere, udskydes et bundt dræbende spyd med stor kraft og knækker rygsøjlen på rotten. Derved dør rotten med det samme. Spyddene trækkes herefter op, og den døde rotte skylles ud med spildevandet og ender enten på renseanlægget eller nedbrydes på sin vej dertil. Når et kloaksystem ryddes for rotter, sker det efter en nøje fastlagt bekæmpelsesplan, som er fastlagt på baggrund af tegninger over kloaknettet. Typisk afgrænses det rottebelastede område med en WiseTrap se fig. 1. (skelbrøndsfælde). Herefter monteres WiseTrap i de brønde, som er længst inde ved bygningen, se fig. 2 og 3. Når de inderste fælder meddeler, at der ikke er mere rotteaktivitet i tilknytning til disse brønde, flyttes de frem foran de forreste fælder se fig. 4. Dette gentages, indtil den brønd der er længst fremme nås (skelbrønden), som er den brønd der leder ud til den den offentlige kloakledning. Her bibeholdes en stationær WiseTrap. Den sikrer, at kloaksystemet, som nu er rottefrit fremover holdes fri for rotter, da ingen rotter trænger ind ude fra den offentlige kloakledning Når de bageste rør er renset ud, rykkes fælderne én brønd frem. Dette gentages ind til den permanete WiseTrap (skælbrøndsfælden) ved hovedledningen nås Den permanente fælde sikrer, at området forbliver rottefrit og er samtidig med til at holde et lavt rotteniveau i nabolaget. I bymæssig bebyggelse lever langt størstedelen af rotterne i kloaksystemet. Her har de mad, vand og sikkerhed. WiseTrap fælden er udviklet til at bekæmpe rotterne hurtigt og effektivt i deres eget miljø, hvor de føler sig allermest sikre. Rotter ødelægger kloaksystemet, samt underminerer asfalt og fliser. Ved at holde bestanden nede sikres en længere holdbarhed på både kloakker og veje. Hvilket kan betyde store besparelser på omkostninger til renovation. Bor du i et rotteplaget område, så få monteret en WiseTrap i skelbrønden. Investeringen er ubetydelig i forhold til renoveringsomkostningerne efter et rotteangreb. WiseTrap WiseTrap er blevet testet af biologer på det tyske Miljøministeriums skadedyrslaboratorium. Her er fælden blevet erklæret 100 procent effektiv og officielt godkendt til en plads i den kategori af bekæmpelsesprodukter, som er mest effektive, humane og dyreetisk korrekte. WiseTrap passer til alle afløbs- og kloaksystemer med en rørdiameter fra 100 mm (indvendig diameter) og op til 250 mm. Fælden kan installeres i rørtyper af ler, beton, PVC og i alle brønde der er over Ø 315 mm. WiseTrap rottefælden består af en fældeenhed og en elektronisk styring. Fælden monteres af én person fra overfladen direkte i kloakrøret med en montagestang. Styringen placeres på en hanger under brønddækslet og betjenes fra overfladen. Styring: Elektronisk Brønd: Fra Ø 315 mm Montage: I kloakrøret fra overfladen Placering: I kloak Strømforsyning: 12 Volt Batteri kapacitet: 3 måneder Vægt ekskl. batteri: Ca. 9 kg* Længde: 297 mm* Bredde: 364 mm* Højde: 785 mm* *Afhængig af fældestørrelse For yderligere information rekvirer datablad.

5 1. Rotten går ind 1. Rotten i fælden går ind i fælden og aktiverer følerne. og aktiverer følerne. 2. Elevatoren 2. kører Elevatoren op til elektroden kører op til elektroden og rotten får stød. og rotten får stød. Bekæmpelse på overfladen 1. Rotten går 1. ind Rotten i fælden går ind i fælden og aktiverer følerne. og aktiverer følerne. 2. Elevatoren 2. kører Elevatoren op til elektroden kører op til elektroden og rotten får stød. og rotten får stød. WiseBox WiseBox er en overfladefælde, som placeres på mus og rotters faste ruter og veksler eksempelvis langs bygninger eller op ad vægge. WiseBox udnytter musens og rottens medfødte instinkt til at søge sikkerhed og beskyttelse. Skadedyret løber ind i WiseBox og aktiverer fældens sensorer. Derved lukker fælden og skadedyret aflives hurtigt og effektivt med strøm. Den døde rotte eller mus smides i en plastpose i en lukket spand inde i fælden, og herefter gør WiseBox sig klar til næste fangst. WiseBox kan både placeres inden- og udendørs. Den er derfor ideel til at bekæmpe rotter og mus, som holder til i kældre, lofter, skure, stalde, foderstoflagre eller andre steder på afleverer rotten 3. Elevatoren 3. kører Elevatoren videre og 1. Rotten går kører ind i fælden videre og og afleverer i aktiverer spanden. rotten følerne. i spanden. overfladen. 3. Elevatoren 3. kører Elevatoren videre og kører videre og afleverer rotten afleverer i spanden. rotten i spanden. Fælden kan via et indsat SIM kort sende informationer videre til brugeren på sms og , samt WisePlan om fangst, batteriskift og fuld skraldespand. Gennem den data og dokumentation som hver WiseBox kan sende, videre til WisePlan, er det muligt at planlægge en systematisk og effektiv bekæmpelse på overfladen. 4. Elevatoren 4. kører Elevatoren til udgangsposition. 2. Elevatoren kører op kører til til udgangsposition. Rotten ligger i Rotten spanden. ligger i spanden. elektroden og rotten får stød. 4. Elevatoren 4. kører Elevatoren til udgangsposition. kører til udgangsposition. Rotten ligger Rotten i spanden. ligger i spanden. WiseBox er blevet testet af biologer på det tyske Miljøministeriums skadedyrslaboratorium. Her er fælden blevet erklæret 100 procent effektiv og officielt godkendt til en plads i den kategori af bekæmpelsesprodukter, som er mest effektive, humane og dyreetisk korrekte. 3. Elevatoren kører videre og afleverer rotten i spanden. 4. Elevatoren kører til udgangsposition. Rotten ligger i spanden. Hvis du vil undgå rotter og den deraf følgende risiko for alvorlig smitte og kostbare skader, er der her nogle gode råd til at forebygge uønskede besøg. Husk at montere stålnet over faldstammeudluftninger. WiseBox WiseBox fås i flere modeller. Med og uden solcelle. Med batteri eller med fast strømforsyning. Intelligent (med SIM kort) og uintelligent (uden SIM kort). Styring: Elektronisk Placering Langs væg Montage: Spyd eller skruer Strømforsyning: 12 V Batteri kapacitet: 3 måneder Vægt ekskl. batteri: 7 kg Længde: 385 mm Bredde: 230 mm Højde: 430mm For yderligere information rekvirer datablad. Husk at riste over gulvafløb skal være i rustfrit stål og skal fastskrues. Husk at affaldsbunker, kompost og fuglefodring tiltrækker rotter. Reparer alle revner og sprækker i sokler og facader. Luk kældervinduerne. Sørg for at døre og vinduer slutter tæt til karmene. Afprop åbentstående afløbsrør og luk gamle ubenyttede kloak- og afløbsrør. Tjek jævnligt, at dine brønde og afløbsrør er intakte og velfungerende. Få lavet en TV-inspektion af afløbssystemet hvert år, og få evt. skader repareret hurtigt. Lad altid en aut. kloakmester udføre dit kloakarbejde. Følger du disse råd, får rotten meget svære forhold.

6 Overvågningskamera sikrer effektiv bekæmpelse WiseCam WiseCam er et infrarødt overvågningskamera, der anvendes til overvågning og fastlæggelse af mus og rotters færden i kloakker, brønde, på lofter og i kældre - generelt alle steder hvor skadedyrene kan forekomme. WiseCam anvendes før, under og efter bekæmpelse med WiseTrap og/eller WiseBox. Kameraet dokumenterer, hvor rotter og mus befinder sig og giver samtidig løbende overblik over resultatet af bekæmpelsen. Ved brug af WiseCam er det derfor muligt at fastlægge den mest optimale bekæmpelsesstrategi, og bekæmpelsen forbliver effektiv, fordi den løbende kan justeres, hvis forholdene ændrer sig. Bunden af en brønd med rotter. filmet med WiseCam. En bekæmpelsesindsats baseret på optagelser med WiseCam samt WiseTrap og/eller WiseBox giver det bedste grundlag for en hurtig og effektiv bekæmpelse af selv kraftige skadedyrsangreb. Optagelser kan ses og evalueres direkte på WiseCam s indbyggede skærm. Kameraet er enkelt at bruge og let at montere. Til kloakoptagelser placeres WiseCam i toppen af brønden på en hanger lige under dækslet. Det er derfor nemt at servicere kameraet for at skifte hukommelseskort eller batteri. Ved optagelser på overfladen kan WiseCam placeres valgfrit og kan derved anvendes i gårdmiljøer, varelagre, kabelbakker og lignende. Rotter er raske smittebærere af mere end 50 alvorlige sygdomme, bl.a. Salmonella, leverbetændelse, den meget alvorlige Weils syge, E.coli bakterier og influenza. Ved at fjerne rotterne undgås det, at smitten overføres til mennesker og husdyr. WiseCam afslører rotte i lokale. WiseCam WiseCam har en stor skærm, hvorfra optagelser kan afspilles direkte. Alle optagelser gemmes på et standard SD kort som nemt kan tages ud og sættes i en PC. Det medfølgende WiseCam software skal installeres på PC. Derved er det muligt at redigere og gemme optagelser samt at sende optagelser som dokumentation via . WiseCam har 3 optagelsesmuligheder. 1; Vælges continuous optages der konstant. 2; Vælges motion optages der KUN når bevægelse registreres. 3. Vælges PIR optages der KUN når både bevægelse og en varmeændring registreres. Ved både motion og PIR optages der kun, når der registreres aktivitet, og derved undgås det at spilde tid på at se på optagelser uden skadedyrsaktivitet, og der registreres bevælgelse op til 4,5 meter fra kameraet. Vælges PIR kan batteriet holde op til 30 dage inden det skal skiftes. Indstilles kameraet til at optage konstant eller med motion kan batteriet holde ca. 3 dage inden det skal skiftes. Styring: Brønd: Montage: Strøm: Vægt ekskl. batteri: Længde: Bredde: Højde: Elektronisk Fra Ø 315 mm På hanger 12 V 2 kg 255 mm 239 mm 361 mm For yderligere information rekvirer datablad.

7 Wise-I - nye muligheder Wise-I er fremtidens sikringsordning. Systemet er fleksibelt 24/7 med sine mange anvendelsesmuligheder, og er derfor ideelt at bruge stort set alle steder, hvor en sikrings- eller monitoreringsløsning mod rotter og mus ønskes. Skab trygge omgivelser med Wise-I, som sikringsordning. Wise-I unikt link kommunikationssystem Wise-Is unikke link kommunikationssystem fungerer således; Når en rotte eller mus fanges eller er nær fælden, kommunikerer den påvirkede Wise-I enhed trådløst via andre Wise-I enheder til Wise-I Master, som sender besked til den ansvarlige på sms, og på WisePlan. WiseCon Konceptet WiseCons koncept og produktsortiment spænder bredt - en totalløsning til at forebygge, bekæmpe og fjerne rotter og mus alle steder, både i kloakken og på overfladen. Med WisePlan samles alle bekæmpelses- og driftinformationer fra WiseCons produkter i et system. Al administration, dokumentation og planlægning er centralt styret herfra, hvilket skaber overblik over alle kommende, igangværende og afsluttede bekæmpelsesprojekter og sikringsløsninger. Gennem den datahistorik, som indsamles på WisePlan fra fælder og sikringsordninger kortlægges bekæmpelsesprojekter. Problem områder kan derfor identificeres og bekæmpelses kan tilpasses situationen løbende. Med WiseCam defineres skadedyrsproblemer inden bekæmpelsesstart, bekæmpelsen kan justeres løbende gennem overvågning og overvågning dokumenterer afslutningsvis at skadedyrsproblemet er løst. Med WiseTrap bekæmpes rotter strategisk og effektivt i kloakken. Med WiseBox bekæmpes rotter og mus strategisk og effektivt på overfladen. Med Wise-I forebygges og sikres der mod rotter og mus ved kontant og effektiv monitorering på overfladen. WisePlan Med Hjørnebeslag til Wise-I Pir, Wise-I Pir Vægbeslag og Wise-I Pir Museadaptor, samt Wise-I Trap, som kan placeres både liggende og stående på højkant, har Wise-I et væld af anvendelsesmuligheder. WiseCam Hjørnebeslag til Wise-I Pir Wise-I WiseTrap Wise-I Pir Museadaptor WiseBox Wise-I Pir Vægbeslag På baggrund af softwareprogrammet WisePlan, har WiseCon indsamlet en stor mængde faktuelle bekæmpelsesdata siden Det betyder at vi hos WiseCon løbende kan udvikle nye produkter og optimere eksisterende koncepter på baggrund af den nyeste viden om bekæmpelse af rotter og mus. WiseCon er derfor førende Videncenter i intelligent bekæmpelse af rotter og mus.

8 WisePlan Teknik, kommunikation og dokumentation Teknologien har nu for alvor også indtaget skadedyrsbekæmpelsen både i kloaknettet og på overfladen. WiseCons højteknologiske fælder og sikringsordninger kommunikerer, via mobilnetværket, driftsinformationer videre til de ansvarlige for bekæmpelsen. Dette betyder, at de bekæmpelsesansvarlige kan modtage data og information om driftsforhold og bekæmpelsesstatistik direkte på mobil, tablet og PC. Ved køb af WiseCons produkter medfølger det online softwareprogram / styresystem WisePlan, som er det softwareprogram som alle fælder og sikringsordninger sender informationer til. WisePlan indeholder alle dine fælders og sikringsordningers informationer om eksempelvis skudstatistik, driftsforhold, batteritilstand og placering. Derfor er WisePlan ideel at bruge til at planlægge, koordinere og administrere dine fælder, sikringsordninger og igangværende og kommende bekæmpelsesplaner med. WisePlan og kommunikationen fra fælderne og sikringsordningerne giver en klar ressourceoptimering hos de ansvarlige for bekæmpelsen, da fælder og sikringsordninger kun skal tilses, når de selv giver besked om det. For eksempel, sender WiseTrap automatisk besked, når den ikke har skudt en rotte i 10 dage. Fælden kan så flyttes frem i kloaksystemet. WiseBox sender en SMS, når den har dræbt en rotte. Baseret på årstid og placering (forrådnelse) kan det så besluttes, om fælden skal tømmes eller skyde flere rotter, inden tømning er nødvendig. Derudover kan der via indbygget GPS altid ses, på et Google-kort, hvor ens fælder og sikringsordninger er placeret. Kommunikation Et indbygget modem gør det nemt at være opdateret om fældernes drift Hver dag. Rottens tænder vokser mere end 1 cm om måneden og kan gnave i alt, som er blødere end glas og jern. Rotten er stort set altædende, men foretrækker kornprodukter. Der er eksempler på, at rotter har overlevet længe på en kost bestående af sækkelærred og stearinlys. Rotter skal have 40 ml. rent vand i døgnet for at overleve. Derfor er vand et rigtigt godt lokkemiddel til WiseBox. Rotterne finder frisk vand meget mere lækkert end surt kloakvand. Mus kan derimod klare sig uden vand i en længere periode, med den væske de får gennem føden. Rotten er særdeles smidig. Den kan klatre, svømme og dykke, og selv store rotter kan passere et hul på 2 cm. Fælderne sender data via mobilnetvæket. Data om drifts forhold og bekæmpelsesstatistik sendes direkte til mobil, tablet og PC Kommunikationen fra fælderne betyder en klar ressourceoptimering

9 Verdens førende producent af intelligent udstyr til bekæmpelse af rotter og mus Vi gør en målbar forskel WiseCon A/S Skovgaardsvej 25 DK-3200 Helsinge CVR

Intelligent bekæmpelse af rotter og mus

Intelligent bekæmpelse af rotter og mus Intelligent bekæmpelse af rotter og mus High tech environmental friendly rodent control Et rottefrit miljø for alle Rotteplagen i Danmark har været stigende de seneste årtier. Rotter spreder smitte og

Læs mere

Intelligent bekæmpelse af rotter og mus

Intelligent bekæmpelse af rotter og mus Intelligent bekæmpelse af rotter og mus High tech environmentally friendly rodent control WiseCon konceptet WiseCons koncept og produktsortiment spænder bredt. Det er en unik totalløsning til at forebygge,

Læs mere

WiseBox. Løsningen indendørs og udendørs Datablad. Beskrivelse: WiseBox udnytter rottens medfødte trang til at søge sikkerhed i bl.a. huller.

WiseBox. Løsningen indendørs og udendørs Datablad. Beskrivelse: WiseBox udnytter rottens medfødte trang til at søge sikkerhed i bl.a. huller. Løsningen indendørs og udendørs Beskrivelse: WiseBox udnytter rottens medfødte trang til at søge sikkerhed i bl.a. huller. Når rotten løber ind i WiseBox og aktiverer fældens sensorer, lukker fælden og

Læs mere

WiseTrap. Intelligent rottefælde til bekæmpelse i kloakken Datablad. Patenteret rottefælde der placeres direkte i kloakrøret.

WiseTrap. Intelligent rottefælde til bekæmpelse i kloakken Datablad. Patenteret rottefælde der placeres direkte i kloakrøret. Intelligent rottefælde til bekæmpelse i kloakken Patenteret rottefælde der placeres direkte i kloakrøret. Når rottens bevægelse og kropsvarme registreres, aktiveres fælden, der udskyder et bundt spyd med

Læs mere

WiseTrap. Miniguide. High tech environmentally friendly rodent control

WiseTrap. Miniguide. High tech environmentally friendly rodent control WiseTrap Miniguide High tech environmentally friendly rodent control Version 2 - June 2016 1 Indholdsfortegnelse Opret WiseTrap på WisePlan...3 Oprettelse...3 Opsætning af WiseTrap...3 Opstart...3 Klargøring

Læs mere

WiseBox. Miniguide. High tech environmentally friendly rodent control

WiseBox. Miniguide. High tech environmentally friendly rodent control WiseBox Miniguide High tech environmentally friendly rodent control Version 2 - May 2016 1 Indholdsfortegnelse Opret WiseBox på WisePlan...3 Oprettelse...3 Opsætning af WiseBox...3 Opstart...3 Klargøring

Læs mere

by i 2015 Københavns Rottestrategi

by i 2015 Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Københavns Rottestrategi Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Tryk FORMULA Grafik og layout tmf design Foto Ursula Bach øvrige billeder Københavns Kommune

Læs mere

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTEPROBLEMFRI BY I 2015 2 3 Verdens miljømetropol I 2015 vil Københavns Kommune være kendt som verdens miljømetropol.

Læs mere

Om skadedyr i fødevarevirksomheder

Om skadedyr i fødevarevirksomheder Om skadedyr i fødevarevirksomheder Skadedyrssikring Fødevarevirksomheder skal forhindre skadedyr i at komme ind i virksomheden. Skadedyr kan nedbryde eller forringe fødevarer, de kan sprede smitte og udløse

Læs mere

WiseCam. Miniguide. High tech environmentally friendly rodent control

WiseCam. Miniguide. High tech environmentally friendly rodent control WiseCam Miniguide High tech environmentally friendly rodent control Version 1 - April 2016 1 Indholdsfortegnelse Opsætning af WiseCam...3 Opstart...3 Klargøring af WiseCam...3 Start WiseCam...3 Planlæg

Læs mere

FOKUS PÅ GRØN OG INNOVATIV BEKÆMPELSE

FOKUS PÅ GRØN OG INNOVATIV BEKÆMPELSE BEKÆMPELSE FOKUS PÅ GRØN OG INNOVATIV BEKÆMPELSE Miljøet er i fokus når skadedyr skal bekæmpes. Det handler om at tage ansvar. Det handler om sikker håndtering af bekæmpelsen i forhold til miljøet. Lovgivningen

Læs mere

Wise-I. Miniguide. High tech environmentally friendly rodent control

Wise-I. Miniguide. High tech environmentally friendly rodent control Wise-I Miniguide High tech environmentally friendly rodent control Version 6 - Maj 2016 1 Indholdsfortegnelse Runningmode og servicemode...3 Opsætning af system...3 Tilslutning og oprettelse af Master...3

Læs mere

Wise-I. Driftmanual. High tech environmentally friendly rodent control

Wise-I. Driftmanual. High tech environmentally friendly rodent control Wise-I Driftmanual High tech environmentally friendly rodent control Version 4 - Maj. 2015 Tak for dit køb af Wise-I. Læs altid driftmanualen før installation og idriftsætning. For kundesupport kontakt

Læs mere

Rotterapport. Forundersøgelse. Journalnr.: ROK1-13-0315-1-2500 Adresse: slettet. Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet

Rotterapport. Forundersøgelse. Journalnr.: ROK1-13-0315-1-2500 Adresse: slettet. Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet Rotterapport Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet Kontaktperson: slettet Første anmeldelses dato: 25. januar 2013 Kommune: København Navn: A/B slettet Tlf./mail: slettet Adresse: slettet, 2500 Valby

Læs mere

gladsaxe.dk Undgå rotter sådan gør du

gladsaxe.dk Undgå rotter sådan gør du gladsaxe.dk Undgå rotter sådan gør du 2017 Vi hjælper dig Gladsaxe Kommune står klar til at hjælpe dig, hvis du har problemer med rotter i dit hus, din lejlighed eller på din ejendom. Kommunens rottefænger

Læs mere

Om skadedyr i fødevarevirksomheder

Om skadedyr i fødevarevirksomheder Om skadedyr i fødevarevirksomheder Fødevarevirksomheder skal forhindre skadedyr i at komme ind i virksomheden. Skadedyr kan nedbryde eller forringe fødevarer, de kan sprede smitte og udløse allergi hos

Læs mere

Find vej til det Norske og Tyske marked

Find vej til det Norske og Tyske marked Find vej til det Norske og Tyske marked Væksthus Hovedstaden og Gribskov Erhvervscenter 13 november 2015 Ved: Klaus Baagøe-Nielsen VP Sales & Marketing WiseCon præsentation: Hvem er WiseCon Mission & Vision

Læs mere

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse Diameter 91 mm Ekst. antenne længde 2,77 m Kabinet: Interval Frekvens Rækkevidde op til 50 m (placeret i fri luft, foroven på biomassen) TEMPERATUR Målingsskala - 20 til 80 C Nøjagtighed +/ - 0,4 C (mellem

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune Side 1 Rottehandlingsplan Køge Kommune April 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS OG ORGANISERING 4 4.1 Wise Trap - pilotprojekt

Læs mere

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1)

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Den fulde tekst i 7 og 37 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Ifølge 7 skal Kommunalbestyrelsen som grundejer, hvor det er hensigtsmæssigt

Læs mere

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse Notat Vedrørende: Handlingsplan for rottebekæmpelse Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse skal ifølge bekendtgørelsen som minimum indeholde: overordnede mål for

Læs mere

WiseCam. Driftmanual. High tech environmental friendly rodent control

WiseCam. Driftmanual. High tech environmental friendly rodent control WiseCam Driftmanual High tech environmental friendly rodent control Version 1 - Okt. 2014 Tak for dit køb af WiseCam. Læs altid driftsmanualen før montage og idriftsætning. For kundesupport kontakt din

Læs mere

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke Formand for Danske kloakmestre I menneskets fodspor, med store epidemier til følge. Alt hvad man tror man ved er forkert Hvorfor sætte en rotteforsinker?. De

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade PRODUKTKATALOG rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade va-godkendt på teknologisk institut fra Ø100 til Ø250mm, også til strømpeforet rør i disse dimensioner Udført i rustfrit, bejdset stål

Læs mere

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Januar 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rottebekæmpelse og karakteristik af Gribskov Kommune...

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring!

Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS101GSM med AED sensor - Sender SMS besked, hvis hjertestarter bliver fjernet - Skabet er overvåget (CA service program)

Læs mere

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Styreboks. Håndtag Stop Kontol lampe Run. Kamera

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Styreboks. Håndtag Stop Kontol lampe Run. Kamera WiseCam Driftsmanual Hanger Håndtag Stop Kontol lampe Run Styreboks Kamera Indledning.... 3 Tekniske data.... 4 Sikkerhed.... 5 Skift Mini SD kort... 6 Skift batteri... 7 Montage af WiseCam... 8 Installation

Læs mere

Rottebekæmpelse. i Middelfart Kommune

Rottebekæmpelse. i Middelfart Kommune Rottebekæmpelse i Middelfart Kommune Denne folder er til dig, der gerne vil vide lidt mere om, hvordan den kommunale rottebekæmpelse foregår, og hvilke regler der er på området samt hvilke forpligtelser

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN - en del af Topdanmark Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre

Læs mere

Rottebekæmpelse og forebyggelse på Nordmarksvænge 2013

Rottebekæmpelse og forebyggelse på Nordmarksvænge 2013 Rottebekæmpelse og forebyggelse på Nordmarksvænge 2013 Til Grundejerforeningen Nordmarksvænge, Vallensbæk Forslag om at bekæmpe rotter i kloaken i Nordmarksvænge Jeg præciserer hermed mit forslag (fra

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

Spildevandsårsmøde BR 15. Rottespærrer BR 15

Spildevandsårsmøde BR 15. Rottespærrer BR 15 Spildevandsårsmøde BR 15 BR 15.pdf Konsekvenser af BR15: Rottespærre i alle nye afløbsinstallationer Alle dræn skal pumpes. Alle installationer under terrændæk sikres mod opstuvning. Er alle materialer

Læs mere

Hvilke mus kan plage os i husene? Hvad kendetegner husmusen?

Hvilke mus kan plage os i husene? Hvad kendetegner husmusen? Mus kan anrette store skader og i værste fald ødelægge elektriske installationer, hvilket forøger risikoen for brand. De bør derfor bekæmpes indendøre. Om efteråret søger de ind i husene, hvor de med stor

Læs mere

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift 275.000 kg så meget gift lægges der hvert år ud for at bekæmpe rotter og mus. Giften holder skadedyrene nede, men har

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS101 med AED sensor

CA hjertestarterskab HSS101 med AED sensor Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS101 med AED sensor - Sender SMS besked, hvis hjertestarter bliver fjernet - Skabet er overvåget (CA service program)

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse

Plan for forebyggelse og bekæmpelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2014-2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag... 3 2. Status... 3 3. Mål... 6 4. Handleplan... 6 4.1. Udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer...

Læs mere

Forebyg vandskader. i virksomheden

Forebyg vandskader. i virksomheden Forebyg vandskader i virksomheden Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre jer mod vandskader

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

ROTTESPÆRre TX11. STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE

ROTTESPÆRre TX11. STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE Produktkatalog ROTTESPÆRre TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø250mm, også til strømpeforet rør i disse dimensioner Udført i rustfrit, bejdset stål

Læs mere

Rotteplan

Rotteplan Rotteplan 2016-2018 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 KOMMUNEN... 2 4 BORGERNE... 2 5 LOVGRUNDLAG... 3 6 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE FOR 2013-2015...

Læs mere

Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring!

Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab CAHSS101GSM med AED sensor - Sender SMS besked, hvis hjertestarter bliver fjernet - Skabet kan overvåges (CA service program)

Læs mere

Produktnyheder. www.legtech.dk

Produktnyheder. www.legtech.dk Produktnyheder EL-TEKNIK Diameter 32 mm - tykkelse 13 mm Diameter 32 mm - tykkelse 13 mm Trådløs Sender-modul og modtager (433 MHz - 8 kanals) Varenr. 70-114 Trådløs Sender-modul og modtager (relæ-box)

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 Rottehandlingsplan - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 X Lovgrundlag I henhold til bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Rottebekendtgørelsen), har

Læs mere

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx Rottehandleplan 2016-2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx 2 Rottehandleplan 2016-2018 Indhold 1. Indledning... 4 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Glostrup... 4 3. Tildelte ressourcer...

Læs mere

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Håndtag Stop Kontol lampe Run

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Håndtag Stop Kontol lampe Run WiseCam Driftsmanual Hanger Håndtag Stop Kontol lampe Run 1 Indhold Indledning. 3 Tekniske data. 4 Sikkerhed. 5 Skift Mini SD kort 6 Skift batteri 7 Kontrol af Batter niveau 9 Installation af MemoCam ip

Læs mere

Evaluering af. Rottehandlingsplan Køge Kommune

Evaluering af. Rottehandlingsplan Køge Kommune Evaluering af Rottehandlingsplan 2013-2015 Køge Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 STATUS FOR ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 3 1.1 Det igangværende pilotprojekt med WiseTraps videreføres 3 1.2 Skoler og

Læs mere

WiseTrap. Generation 1 Driftsmanual. Fældetop Hanger. Guiderør. Montagegaffel. Plastskærm Connector Montagestang

WiseTrap. Generation 1 Driftsmanual. Fældetop Hanger. Guiderør. Montagegaffel. Plastskærm Connector Montagestang WiseTrap Generation 1 Driftsmanual Fældetop Hanger Guiderør Montagegaffel Plastskærm Connector Montagestang Håndtag Display Lyssensor Styreboks Fire / manuel ned Stop / menuvalg Stop menuvalg Run / manuel

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR LOVGRUNDLAG 3 FORMÅL 3 MÅLSÆTNING 3 INDSATSOMRÅDER 4 BESKRIVELSE AF TILTAG TIL OPNÅELSE AF BESKREVNE INDSATSOMRÅDER 4 1. INFORMATION OM

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri stålskab

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

PIR Kamera IRC-S2. Oversigt

PIR Kamera IRC-S2. Oversigt PIR Kamera IRC-S2 Et PIR kamera er en trådløs bevægelsessensor med indbygget kamera og LED blitz. Hvis alarmsystemet er tilkoblet og sensoren registrerer bevægelse, vil sensoren automatisk tage 3 billeder.

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig

Læs mere

Danmark er en sand rotterede

Danmark er en sand rotterede 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Danmark er en sand rotterede Oftere og oftere møder vi danskere en rotte, der kigger op af toilettet eller piler igennem haven. Faktisk bliver der anmeldt en rotte hvert 3. minut.

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG b Ansvar b Afhjælpning b Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning LYSSENSOR PAM42-3 HN 1406 og HN 3300 Brugervejledning PIR (Bevægelsessensor) PIR linse INTRODUKTION Denne bevægelsessensor kontrollerer automatisk sikkerheds-/behagelighedslys med en effekt på op til 1000W.

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! Hver dag rammes 10 danskere af hjertestop! Under 10% af disse mennesker overlever! Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle hjertestartere placeres

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg?

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Hvad kan jeg forlange af kommunens rottebekæmper, når jeg har anmeldt rotter? Hvis du anmelder rotter til din kommunes Teknik & Miljø, bør det altid

Læs mere

Nøglefrit låsesystem

Nøglefrit låsesystem Nøglefrit låsesystem Låsene i denne serie er udviklet i samarbejde med den verdensberømte designvirksomhed Designit i Århus, som er kendt for at udvikle design til blandt andre Bang & Olufsen, Stelton

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring!

Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS101GSM med AED sensor - Sender SMS besked, hvis hjertestarter bliver fjernet - Skabet kan overvåges (CA service program)

Læs mere

Vi forstår at passe på dig

Vi forstår at passe på dig SPECIALTILB Alarmpakke (Dansikring Di UD kr. 995 rects normalp ris kr. 2.495) og fra kr. 299 i månedligt se rviceabonnement inkl. installatio n foretaget af pr ofessionel alarmmontør og gratis sikkerhedstjek

Læs mere

RS30. series. Touch Mobile Computer RS30. Touch Mobile Computer

RS30. series. Touch Mobile Computer RS30. Touch Mobile Computer 1 RS30 Transport branchen RS30 2 Ruteplanlægning for det daglige arbejde tager tid og må planlægges nøje således at omkostninger og tidsforbrug gøres mindst mulig. Koordinatoren har svært ved at overskue

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Professionelle elektriske insektfangere

Professionelle elektriske insektfangere Hvorfor benytte elektriske insektfangere Flyvende insekter udgør en hygiejnerisiko, hvor fødevarer produceres og håndteres. Dette gælder både I bageriet, restauranten, hos slagteren og I de store farmaceutiske

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Hvad kan jeg forlange af kommunens rottebekæmper, når jeg har anmeldt rotter? Hvis du anmelder rotter til din kommunes Teknik & Miljø, bør det altid

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Å r h u s V a n d V i r k e r k l o a k k e n i k k e? 2 0 1 0 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

WisePlan Miniguide Basic

WisePlan Miniguide Basic WisePlan Miniguide Basic High tech environmentally friendly rodent control Version 3 - Maj 2016 1 Indholdsfortegnelse Login...3 Registrér ny bruger...3 Opret fælde...3 Placer fælde...4 Søg fælde...5 OBS-kolonne...7

Læs mere

MEGET MERE END BARE EN ALARM

MEGET MERE END BARE EN ALARM MEGET MERE END BARE EN ALARM DIN SIKKERHED Tyverisikring Som standard indeholder COSESY en alarm, som trådløst og med batteribackup overvåger dit hjem når du ikke er hjemme. Skulle tyven forsøge at sabotere

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 er Aalborg Kommune

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Vand i kælderen Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Forsyning Helsingør Spildevand A/S Februar 2011 Hvorfor denne information? Du er måske en af de 6500 grundejere i Helsingør Kommune, som har en kælder

Læs mere

DK U3 ( 12 ) BRUGSMODELSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen (19) DANMARK (10) Registreret brugsmodel uden prøvning

DK U3 ( 12 ) BRUGSMODELSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen (19) DANMARK (10) Registreret brugsmodel uden prøvning (19) DANMARK ' Patent- og Varemærkestyrelsen (10) ( 12 ) BRUGSMODELSKRIFT Registreret brugsmodel uden prøvning (51) lnt.ci.: A 01 M 23124 (2006.01) A 01 M 23114 (2006.01) A 01 M 23130 (2006.01) (21) Ansøgningsnummer:

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Vedtaget af byrådet den 2. april 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS

Læs mere

Rotte-Stop-Prop. Danmarks bedste VA-godkendte. Nr.: 2.99 /

Rotte-Stop-Prop. Danmarks bedste VA-godkendte. Nr.: 2.99 / Danmarks bedste VA-godkendte Rotte-Stop-Prop Nr.: 2.99 / 12966 26-11-2013 1 Rotter må ikke have mulighed for at yngle i døde/nedlagte kloakledninger, det står i afløbsnormen. Med en enkel metode kan døde

Læs mere

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden 2016-2018 Formål og lovgrundlag Nordfyns Kommune har udarbejdet denne handlingsplan for rottebekæmpelse for perioden 2016-2018. Handlingsplanen

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

WiseBox. Driftsmanual

WiseBox. Driftsmanual WiseBox Driftsmanual 1 2 Indhold Indledning 4 Tekniske data 5 Sikkerhed 6 Åbning af WiseBox 8 Montering af topplade 9 Skift af pose 10 Vedligehold WiseBox 12 SIM-kort og isætning af dette 14 Skift batteri

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune 2016 2018 Det har siden 1. januar 2013 været et krav, at alle kommuner skal have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse og at handlingsplanen

Læs mere

Notat. ROTTER INDENDØRS (i byområder) i beboelsen, kælder, skunk, loft m.m. FAQ i forbindelse med rottebekæmpelse OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL:

Notat. ROTTER INDENDØRS (i byområder) i beboelsen, kælder, skunk, loft m.m. FAQ i forbindelse med rottebekæmpelse OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL: Notat FAQ i forbindelse med rottebekæmpelse ROTTER INDENDØRS (i byområder) i beboelsen, kælder, skunk, loft m.m. OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL: Jeg har anmeldt rotter indendørs, hvad sker der nu? Når du anmelder

Læs mere