Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012"

Transkript

1 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt

2 Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og overvågning mange anvendelsesmuligheder Duplex 312 er et kompakt overvågningsenhed med 2 indgange og 1 udgang til batteridrift eller 6-24V. Enheden monteres diskret på steder, hvor pladsen er trang eller kabeltrækning er besværlig. Enheden er nem at montere. Ved at benytte batteri kan der opnås driftstid på min. 6 måneder uden opladning. Programmering og opsætning foretages med SMS fra en mobiltelefon. Til Duplex 312 kan der også leveres i et LongLife batteri, hvor enheden i strømbesparende tilstand vil den kunne fungere i ca. 3 år uden batteriskift. Sådan virker Duplex 312 Duplex 312 kan modtage alarm fra 2 indgange. Enheden videresender herefter alarmen via GSM-nettet. Alarmen når frem indenfor få sekunder og vises på f.eks. mobiltelefon(er) eller PC. Kodning/opsætning eller omkodning af Duplex 312 sker også fra mobiltelefon, ligesom man herfra kan sende kommandoer til enheden om aktivering eller deaktivering af ekstern enhed som sirener, kameraer, pumper el. lign. i overvågningsområdet. Duplex 312 tilsluttes en 6-24VDC strømforsyning. Der kan ligeledes monteres et 3,6 V lithium-batteri (ekstraudstyr) som oplades fra enheden. Enheden forsynes desuden med sit eget SIM-kort. LongLife: det interne batteri erstattes af en ekstern batteripakke. Indgange/udgang Duplex 312 kan modtage alarmer fra 2 enheder (indgang fra f.eks. temperatur-, lys- og vandstandsfølere). Mulighederne er mange. Enheden kan samtidig styre 1 ekstern enhed (udgang til f.eks. sirene, pumper, video o. lign.). Alarmmodtagelse Duplex 312 kan sende alarmbeskeder til 3 forskellige mobilnumre. Beskederne sendes som SMS-meddelelser eller s.

3 Brugermanual, Duplex 312, Side 3 Montering af Duplex 312 Sådan gør du: Forbindelser m.v. Duplex 312 har 1 udgang og 2 indgange. 1 Forbind eventuelt ud- og indgange til enheden. Klargøring af SIM-kortet Duplex 312 skal forsynes med eget SIM-kort for at kunne sende og modtage beskeder på GSM-nettet. Klargør SIM-kortet i en alm. GSM-telefon: 2 Sæt det SIM-kort, der skal bruges, i en GSM-telefon (husk, at telefonen skal være slukket!). 3 Kontrollér, at SIM-kortets PIN-kode er sat til 1234 (standard for de fleste teleoperatører). Hvis ikke, sæt kortets PIN-kode til Klargøring af Duplex Åbn Duplex 312 ved fjerne frontdæksel. NB! Enheden skal være slukket! 5 Tag SIM-kortet ud af mobiltelefonen og montér det i enheden. Husk at vende SIM-kortet korrekt med den skrå kant udad. 6 Kontrollér, at eventuel indgange og relæ-udgang er korrekt tilsluttet og monter frontpanelet på enheden igen. 7 Tilslut enheden til en almindelig 6-24VDC strømforsyning eller batteri. Vent ca. 10 sekunder, mens enheden får kontakt med GSM-nettet. Når lysdioden i enheden blinker, er enheden klar.

4 Brugermanual, Duplex 312, Side 4 ~ + Styring m. SMS af f.eks. radiator Relæ Alarm 1 Alarm 0 + Oversigt over indgange og udgang: Duplex 312 indeholder 1 stk. relæ-udgang og 2 stk. indgange. Udgang: gnd 6-24V gnd input0 gnd input1 output NO output C Til 3,6V Lithium Backup Udgang er potentialefri relæ, der brydes (NO) eller sluttes (NC) vha. instruktioner til enheden. Ved opstart er relæ-udgang brudt. To skrueterminaler giver adgang til relæerne. Se figur. Spec: Max AC belastning: 230 VAC, 6A Max DC belastning: 30 VDC, 6 A Max belastning: 1500 VA Indgange: Aktivering sker ved kortslutning imellem skrueterminalerne. Fjernes kortslutningen, deaktiveres indgang. I begge tilfælde afsendes der alarm fra enheden. Se figur. Spec: Der må ikke påtrykkes spænding på skrueterminalerne!! max. strøm igennem indgangsterminaler: 2 ma Forsyning: 6-24V: Reguleret ± 10%, 1A Batteri: 3,6V

5 Brugermanual, Duplex 312, Side 5 Kodning/opsætning af Duplex 312 fra mobiltelefon Benyttes en GSM mobiltelefon til opsætning sendes opsætningen som SMS-beskeder. Det, der sendes til enheden, er egentlig en SMS-besked, hvor de 4 første cifre er password, efterfulgt af en kommando og evt. supplerende tekst sådan: 1234 A0 PUMPE TAENDT Betyder mellemrum mellem kommandoens enkelte dele Eksempel Nedenstående eksempel viser en enkel opsætning af Duplex 312, der omfatter ændring af password, oprettelse af én alarmmodtager (mobiltelefon) og indkodning af alarmtekst. 1 Ændring af password Ved start af Duplex 312 er password Dette kan ændres til et nyt password efter eget valg. Indtast og send følgende SMS-besked: 1234 N Oprettelse af alarmmodtager 1234 er nuværende password til anlægget. N0 er kommandoen, der bruges til at ændre password. Telefonnummeret er Duplex 312 eget telefonnummer er nyt password. NB: Husk mellemrum mellem kommandoens enkelte dele. Duplex 312 skal vide, hvor den skal sende alarmbeskederne hen. Næste skridt er derfor altid oprettelse af alarmmodtager(e). Indtast og send følgende SMS-besked: 4488 N er det nye password til anlægget. N1 er kommandoen, der opretter 1. alarmmodtager. Telefonnummeret er nummeret på den mobiltelefon, som skal modtage alarmbeskederne. Nu er Duplex 312 klar! Ovenstående 2 kommandoer er de eneste, der er nødvendige for at gøre enheden klar til alarmmodtagelse. Flere muligheder for yderligere opsætning er beskrevet i eksemplerne nedenfor samt i kodeoversigten

6 Brugermanual, Duplex 312, Side 6 3 Indkodning af alarmtekst for indgang Sådan indkodes den tekst, som skal sendes, når indgang brydes: 4488 A0 PUMPE TAENDT A0 definerer brudt -teksten for indgang. Sådan indkodes den tekst, som skal sendes, når indgang 0 sluttes: 4488 L0 PUMPE SLUKKET L0 definerer sluttet -teksten for indgang. Eksempler på alarmtekster, Duplex 312 B PUMPE TAENDT Alarmbesked, der modtages, når indgang brydes. S PUMPE SLUKKET Alarmbesked, der modtages, når indgang sluttes er ID (identifikationsnummer). Alarmbeskeder sendes som SMS-beskeder til en mobiltelefon. Hvis du ønsker at modtage alarmbeskeder som på en PC, skal du indtaste det telefonnummer, som din teleoperatør anvender til /sms-beskeder (TDC anvender f.eks. 200 ), efterfulgt af et mellemrum og adressen. Eksempel på instruktion der sendes til enheden, hvor 4488 er enhedens password: 4488 N1 200 ( adressen kan højst være. 24 karakterer lang) Kodeoversigt, Duplex 312 Nedenstående er en liste over alle de koder, der findes til Duplex 312. Koderne skal benyttes ved programmering fra en GSM mobiltelefon. Bemærk venligst: Når du afsender kommandoer til Duplex 312, skal du altid starte med dens password (4 cifre), efterfulgt af et mellemrum. Password + kommando (2 karakterer) + evt. tekst. Password er 1234 i nedenstående eksempler. Opsætning af Duplex 312: 1234 N0 Ændrer eksisterende password til Duplex er Duplex telefonnummer er det eksisterende password; 4488 er nyt N TEST password. Skal være på 4 cifre. Opsætning af ID-kode og password til Duplex 312. Sendes sammen med alarmer til modtager. Når der ikke er valgt en ID-kode er ID-koden det samme som passwordet. ID-koden kan i modsætning til password være tal og bogstaver og skal være på 4 karakterer.

7 Brugermanual, Duplex 312, Side N1 Opretter alarmmodtager nr. 1 når alarm sendes som SMS. Der kan i alt oprettes 3 modtagere. Samme procedure for modtagere N2, N N1 200 Opretter alarmmodtager nr. 1 når alarm sendes som er det telefonnummer f. eks. TDC anvender. er.dk modtagerens . Der kan i alt oprettes 3 modtagere. adressen kan højst være 24 karakterer lang N1 Sletter alarmmodtager nr. 1. Samme procedure for modtagere N2, N A0 Indkoder tekst, der skal vises, når indgang er åben/brudt. Teksten kan TEKST højst være 24 karakterer lang. For indgang 1 benyttes A A0 X0 Ved at skrive X0 forrest i teksten angives et filter på indgangen. TEKST Ændringen skal være konstant i 8 sek. før alarm afsendes. Hvis filter benyttes, skal der også angives en tekst på indgangen. For input1: 1234 A1 X0 TEKST Indkoder tekst, der skal vises, når indgang er lukket/sluttet. For indgang 1 benyttes L L0 TEKST 1234 A0 Sletter tekst for indgang i åben/brudt tilstand. For indgang 1 benyttes A L0 Sletter tekst for indgang i lukket/sluttet tilstand. For indgang 1 benyttes L IN Strømbesparende tilstand. Modem slukkes efter 5 min., og enheden kan ikke modtage SMS. LED slukker. Modem kan kun sættes i normal tilstand igen ved at genere en alarm og sende 1234 IF inden 5 min IK Strømbesparende tilstand. Modem slukkes efter 5 min., men startes 5 min. en gang i døgnet IF Normal tilstand. Modem er tændt hele tiden. Standardindstilling JN Der sendes besked til modtagere, når ekstern forsyning tilsluttes/fjernes. (POWER OK/POWER FAILURE) Virker ikke for LongLife 1234 JF Ingen besked til modtagere, når ekstern forsyning tilsluttes/fjernes. Standardindstilling. Virker ikke for LongLife 1234 CF Sender alarmer, selv om tekst ikke er indkodet. Standardindstilling CN Sender kun alarmer, hvis tekst på indgang er indkodet. Tekst der sendes ved aktivering af indgang: Tilstand + ID + Indtastet tekst CT Sender kun alarmer, hvis tekst på indgang er indkodet. Kun indtastet tekst sendes P! Duplex 312 sletter hele sin opsætning. Pas på!!

8 Brugermanual, Duplex 312, Side 8 Kommandoer til Duplex 312 via SMS: 1234 ON Tilkobler Duplex 312; alarmer sendes til modtagere. Standardindstilling OF Frakobler Duplex 312; alarmer sendes ikke til modtagere B0 Bryder relæ-udgang S0 Slutter relæ-udgang. Forespørger / status Duplex 312: 1234 OK Duplex 312 tilbagesender en besked om den aktuelle sendestyrke udtrykt i % på GSM-nettet. (Hvis sendestyrken ikke er højere end 25%, bør ekstern antenne benyttes) OM Duplex 312 tilbagesender versionsnummer PR Duplex 312 tilbagesender sin opsætning. Følgende er en liste over typiske fejltilstande ved Duplex 312. Fejlbeskrivelse: Årsag Løsning: Ved opstart blinker enheden hurtigt: Der er benyttet forkert pin-kode på Sæt pin-koden på SIM-kortet til 1234 og genstart enheden. Enheden kan ikke afsende alarm: Rød LED blinker dobbelt SIM-kortet. SIM-kort virker ikke. Ingen spænding på enheden. Forkert modtagernummer. Ingen GSM-dækning Enheden svarer ikke på opsætning. Enheden er optaget. Undersøg om SIM-kortet er monteret korrekt. Anbring SIM-kort i en mobiltelefon og undersøg om man både kan sende og modtage SMSbekeder. Undersøg om den røde LED lyser. Er dette ikke tilfældet, skal korrekt power supply benyttes. Undersøg om der er benyttet korrekt modtager telefonnr, og om der til SMS er benyttet et mobil telefonnr. Send instruktionen OK. GSM signalstyrken tilbagesendes og skal være større end 25%. Der benyttes forkert password over til enheden. Tag SIM-kort ud af enheden og ændre det i en GSM mobiltlf. til Husk at pin-koden skal være aktiveret. Undersøg om den røde LED lyser. Er det tilfældet er enheden optaget. Vent til den røde LED slukker eller genstart enhed. Batteri er ikke monteret eller ikke fuldt opladet.

Piccolo Light Brugsvejledning

Piccolo Light Brugsvejledning Piccolo Light Brugsvejledning Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby J Tel: +45 70 23 36 00 Fax: +45 70 23 36 01 info@profort.com www.profort.com - 1 - Kap. 1: Indledning... 9 Overvågning & fjernaktivering...

Læs mere

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05 MANUAL Ver. 3.05 INDHOLD 1 FUNKTIONSBESKRIVELSE 2 1.1 FUNKTIONSTEGNING 3 2 MONTERING 4 2.1 KLARGØR ENHEDEN 4 2.2 ELEKTRISK MONTAGE 4 2.3 MONTER SIM-KORT 5 2.4 TILSLUT ENHEDEN 5 3 KLARGØRING AF PC EN 6

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16 Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM/LAN-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 7 1.4 FUNKTIONSTEGNING 9 2 MONTERING 10 2.1 KLARGØR ENHEDEN 10

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

Kommandoer (Husk: password fx. 1234 ved sms) 4-moduler. IR-fjernkontrol. 9-moduler. Basic/D988. Piccolo Light. Industri

Kommandoer (Husk: password fx. 1234 ved sms) 4-moduler. IR-fjernkontrol. 9-moduler. Basic/D988. Piccolo Light. Industri Trådløst /-ført Trådført Kommandoer (Husk: password fx. 1234 ved sms) IR-fjernkontrol Industri 4-moduler Basic/D988 9-moduler Piccolo Light Indhold 1 Telefonnumre 2 1.1 Enhedens telefonnummer 2 1.2 Pinkode

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

www.profort.dk 13-01-2015

www.profort.dk 13-01-2015 (Husk: password fx. 1234 ved sms) IRfjernkontrol/mini Max/D1988 4-moduler Basic/D988 9-moduler Piccolo Light Trådført Trådløst /-ført Indhold 1 Telefonnumre 2 1.1 Enhedens telefonnummer 2 1.2 Pinkode,

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk GSM ALARM CAMERA Brugervejledning dansk Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur: 20 C til + 85 C GSM 900 / 1800 / 1900 bånd Frekvens: 433 MHZ Trådløs

Læs mere

STYRING OVERVÅGNING ALARMERING DATALOGNING VED HJÆLP AF SMS

STYRING OVERVÅGNING ALARMERING DATALOGNING VED HJÆLP AF SMS SMS1000 Revideret den 19/6-2005 Manual STYRING OVERVÅGNING ALARMERING DATALOGNING VED HJÆLP AF SMS Eksempler på anvendelser Med SMS1000 vil der være helt nye muligheder for at fjernbetjene & overvåge anlæg

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL. Kom godt i gang med GPS System

BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL. Kom godt i gang med GPS System BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Kom godt i gang med GPS System 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemet indeholder 3 SIM-kort & operatørvalg 3 Afmontering af PIN-kode på SIM-kort 3 Montering

Læs mere

ValTronics alarmsystem

ValTronics alarmsystem ValTronics alarmsystem Brugermanual ValTronics Alarmsystem VT-1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA. Brugermanual. Manual version 1.0. Svane Electronic ApS. Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk

Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA. Brugermanual. Manual version 1.0. Svane Electronic ApS. Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA Brugermanual Manual version 1.0 Svane Electronic ApS Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk GSM fjernstyret kamera Tak for at du købte GSM kameraet. Dette kamera er et fjernstyret

Læs mere

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 5 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 6 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 7 TILSLUT GSM ANTENNEN OG SIRENE

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Manual. GSM- / PSTN-Com. Gældende fra software version. GSM Com 835504 PSTN Com 839000 MGSMPSTNDK0911

Manual. GSM- / PSTN-Com. Gældende fra software version. GSM Com 835504 PSTN Com 839000 MGSMPSTNDK0911 GSM- / PSTN-Com Gældende fra software version GSM Com 835504 PSTN Com 839000 1 INDLEDNING... 4 Produktidentifikation... 4 VARENUMMER LISTE... 4 GSM Com... 4 GPRS Com... 4 PSTN Com... 4 Antenne... 4 Akkumulator

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

HouseGuard Pro+ Dansk manual

HouseGuard Pro+ Dansk manual HouseGuard Pro+ -alarmsystem dansk manual HouseGuard Pro+ Dansk manual Side 0 af 60 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL HOUSEGUARD PRO+... 3 OVERSIGT OVER KONTROLPANELET... 4

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere