Versionshistorik Visma WinKompas. Visma WinKompas. Versionshistorik. Opdateret For mere information:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Versionshistorik Visma WinKompas. Visma WinKompas. Versionshistorik. Opdateret 18-08-2015. For mere information: www.visma."

Transkript

1 Visma WinKompas Versionshistorik Opdateret

2 Version Denne version er frigivet onsdag d Når du overfører varelinjer fra en ordre til et indkøb, og du tager kostprisen fra ordrelinjen med, bliver den nu omregnet til indkøbets aktuelle valuta. På prislisterne har vi lavet to ekstra punkter til håndtering af avancen. Du kan nu vælge om den skal benytte avanceberegning fra opsætningen (default) eller om den skal køre efter kostprismetoden. Vi har tilføjet et ekstra felt i systemopsætningen under Salg, der tjekker at projekt nr. er udfyldt på ordren, før denne kan gemmes. Vi har tilføjet et ekstra felt i systemopsætningen under Indkøb, der tjekker at projekt nr. er udfyldt på indkøbet, før denne kan gemmes. Hvis du indsætter en vare som henviser til en anden varer, vil du nå få en besked der spørger om du også ønsker at benytte den anden vare. Hvis du ved en fejl komme r til at slette standardposten, som bruges til oprettelse af nye kunder, kreditorer, varer osv. Vil programmet nu komme med en besked om, at den bruges som standard. Hvis du ønsker at fjerne standardposten, skal dette gøres fra standardopsætningen. Ved opdatering af ordrelinjer tages der nu hensyn til det sprog, der er tilknyttet den enkelte vare. Når varer overføres fra en ordre til et indkøb, bliver der nu tilknyttet et unikt nummer, således at linjerne altid matcher mod hinanden. Nu kan du sætte manuelle farvekoder på alle hovedkartoteker og lister (dog ikke finanskartoteket). På lister vil farverne træde igennem, hvis man har sat feltet Farvekode på, ellers forbliver den normal. Nu kan du selv bestemme, hvilke felter der skal være udfyldt inden du får lov til at gemme et kartotekskort. Du kan altså selv vælge, hvilke felter der skal obligatoriske (virker ikke finansmodulet). Når der dannes indkøb fra en ordre, kommer projekt nr. nu automatisk med fra ordren. Vi har tilføjet en ekstra brugerrettighed, som bevirker at der ikke kan ses priser på ordre og indkøb. Når du sender en SMS, kan du nu også benytte feltet Deres Ref. i notatet. Dette gøres ved at indsætte tagget: {YourRef}. Det er nu muligt at tilknytte ekstra filer til alle mails, der sendes fra WinKompas. Dog ikke hvis du sender mails via Crystal Reports (dette kan tjekkes under Systemopsætning -> Generelt -> af udskrifter). Når du får dialogboksen op til mail i WinKompas, kan du til højre i dette vindue tilknytte alle de ekstra filer/dokumenter du vil, husk dog at visse internetudbydere har en begrænsning på størrelsen af sendte mails. Du kan nu så Notat før og efter op, ved at trykke på F6 på indkøbslinjerne. Ved import af aflæsningslinjer til vandforbrugskladden beregner den nu både det forbrugte antal og den nye aflæsning, dog afhængig af, om disse felter bliver indlæst eller ikke. Vi har lavet Netværksloggen der ligger under værktøj om, så den også viser navnet på brugere, der er logget ind i WinKompas. Før viste den kun computernavnet. Hvis du har tilknyttet eksterne programmer mod WinKompas, og disse er sat op inde under Opsætning -> Eksterne programmer, kan du nu få disse programmer til at ligge i Outlookbaren ved at højreklikke på denne ud for det modul de er knyttet til. Hvis du ændrer købsfakturanummeret på en bogført kreditorpost/ finanspost, vil denne ændring nu træde igennem på alle tilhørende posteringer, også på indkøbet.

3 Hvis du sætter en vare til spærret og der på denne vare er et henvisningsnummer, så vil du nu ved brug af det spærrede varenummer i ordren blive gjort opmærksom på at varen er spærret, og blive spurgt om du i stedet vil benytte henvisningsnummeret. Har du sat systemet op til at spørge, om du vil køre med negativ lager, så popper den nu kun op første gang du står på linjen. Forlades linjen og du går tilbage for at rette noget, vil programmet spørge igen. Vi har lavet en ny funktion, der bevirker, at når du ændrer på bankoplysningerne på side 2 i kreditorkartoteket, vil kreditorposten i bankoverførslen blive markeret med rød. Dette indikerer at der skal tages stilling til, hvordan denne skal behandles i bankoverførslen. Det er nu muligt at se debitors navn i toppen af projektkladden. Hvis du på en kunde benytter feltet Faktura til, og efterfølgende laver en ordre på fakturakunden, så vil du, når du trykker på knappen til leveringskunderne nu kun få vist de leveringsadresser, der er knyttet til denne fakturakunde. Når du på indkøbshovedet nulstiller leveringsdatoen (fjerner den), og siger ja til at opdatere linjerne, så bliver disse nu også opdateret. Før skete dette kun, hvis der stod en dato. Ved bogføring af faktura, hvorpå der bliver givet linjerabat, og hvor denne blev bogført separat kunne der blive en forskel på 0,01 kr. på den bogførte debitorpostering kontra den printede faktura. Dette er nu rettet. Ved udskrivning af debitorudskriften EU-salg uden moms, kunne der opstå øredifferencer, da den afrundede på et forkert tidspunkt. Dette er nu rettet. Debitor udskriften EU-salg uden moms, kunne ikke vise beløb større end ,00, det er nu rettet. Eksportfilen af data fra udskriften EU-salg uden moms, viser nu et linjenr. pr. transaktion i stedet for fast tekst, hvilket betyder at filen kan uploades til SKAT. Lager beregnede forkert avance når man stod i redigeringsmode, og man bladrede rundt i listen på andre varer, dette er nu rettet. Listen i ordre åbnede i nogle tilfælde igen, hvis man ventede et kort øjeblik inden man dobbeltklikkede på en post (samme problem var gældende i alle kartoteker med listeknappen). Dette er nu rettet. Du kunne risikere at få lukket ordre- og indkøbsbilledet ned inden denne var helt hentet frem, hvilket bevirkede at alle felter på ordrelinjen blev nulstillet. Det skulle være løst, så programmet først gemmer disse indstillinger når alt er hentet. Hvis du under udskriftopsætningen har indtastet en besked direkte på en udskrift for at denne skulle sættes som forslag til efterfølgende mail, så ignorerede WinKompas den ekstra tekst. Dette er rettet. Tidligere var det sådan, at når man ville overføre ordrelinjerne til projektkartoteket, blev alle linjer overført uden undtagelse, også dem der ikke havde noget projekt nr. tilknyttet, hvilket medførte at linjerne forsvandt. Det har vi nu rettet, så den kun overfører dem, der har udfyldt et projekt nr., resten forbliver liggende på ordren. Tidligere når man sendte rykkere ud via mail, kom meddelelsesboksen til mail op for hver kunde, der skulle mailes til. Dette er nu rettet, så den kun kommer frem første gang, og denne besked bliver så brugt til resten af kunderne i kørslen. Import/Eksportmodulet: Tidligere når man oprettede data hentet fra f.eks. en hjemmeside, hvor der i disse data indgår et linjeskift, blev dette linjeskift kopieret med ind i WinKompas, hvilket betød at når disse data senere skulle udlæses blev linjeskiftet også udlæst. Dette gjorder at linjen blev ødelagt og fik formatet til at fejle. Alle linjeskift er nu erstattet med tagget <CR><LF>. Disse tags vil automatisk blive erstattet af et linjeskift ved indlæsning til WinKompas. For certificerede partnere: Det er nu muligt at lave specielle lister og forms direkte i WinKompas, så man kan få dine egne tilpasninger koblet op imod de data der ligger i WinKompas. Dette kan f.eks. være en liste, der tages direkte fra kreditorkartoteket via Diverse knappen, som viser alle de varer som kreditoren er koblet op imod. Dette er bare et simpelt eksempel, der kan laves mange andre avancerede lister og kartoteker.

4 Version Denne version er frigivet tirsdag d Du kan nu benytte en anden SMPT opsætning til afsendelse af s, dette bestemmes i Systemopsætningen -> Generelt -> af udskrifter. Her skal du markere feltet SMTP. Når dette er gjort, skal regnskabet genindlæses, hvorefter du under menuen Opsætn SMTP indtaste dine SMTP oplysninger. Efterfølgende vil dine mails blive sendt igennem denne SMTP server. Der er ikke nogen kontrol af forbindelsen, så det er op til dig som bruger at sikre dig at disse oplysninger er ok. Nu kan du også på projekter lave drag & drop til fanen dokumenter. Hvis man via Shift+F9 forsøgte at indlæse en kontoplan, og navnet på kontoen var for lang, stoppede indlæsningen. Man kan nu kun slette en kladde, hvis man er logget ind som sys, eller har fulde rettigheder. Der er desværre en del kunder der er kommet til at slette standardkassekladden. Indlæsning af elektroniske fakturaer fra Solar er nu ændret til at læse de danske karakterer efter ANSI (Windowstegn). Der testes nu inden indlæsning af elektroniske fakturaer om afgiftskonti findes i kontoplanen. Ved overførsel af linjer fra en indkøbsordre til en salgsordre, bliver kostprisen fra indkøbet nu overført, hvor indkøbsrabatten er fratrukket. Ved indtastning af en projektlinje via en projektkladde, hvor kostprisen på en medarbejder er 0.00, tager den i stedet kostprisen fra den tilknyttede vare fra lagerkortet. Hvis man på en ordre tilknytter et projekt, og dette projekt har en anden prisliste end den kunden har som standard på kundekortet, bliver man nu spurgt om prislisten fra projektet skal bruges i stedet. Det er nu muligt at indlæse kommafiler til forbrugskladden (til vandværksmodulet) med Shift+F9. På indkøbslinjerne kan man nu også benytte felterne Valgfri Tal 1, Valgfri Tal 2, Valgfri Dato 1 og Valgfri Dato 2. På salgsknappen på debitorkartoteket kan man nu også se oplysningerne fra felterne på indkøbet på de nye felter: Valgfri Tal 1, Valgfri Tal 2, Valgfri Dato 1 og Valgfri Dato 2. Ved tilknytning af varer til et andet varenummer, kommer disse tilknyttede varer nu ind på ordren i samme orden, som de er indtastet på varen. Alle de Public Stored procedurer til behandling af er nu ændret fra 60 karakterer til 200 karakterer. Ved søgning på afdeling under punktet Global søgning, fik man en fejl med at den ikke kunne søge på afdelingsfeltet. Når man sender abonnementsfakturaer via mail, og benytter den nye funktion til at vise fakturanummeret eller fakturadatoen, bliver disse oplysninger nu vist på mailen. Hvis man lavede en drag & drop af f.eks. en wordfil med extension *.docx, var det kun de sidste 3 cifre der blev lagt ind i databasen, så filen kunne efterfølgende ikke åbnes, da denne kom til at hedde ocx. Når man manuelt vil tilføje en Wordfil eller en Excelfil til en kunde på siden Dokumenter, kan man nu i liste over valgmuligheder også få vist dem med extension *.docx og *.xlsx. Når man benytter lokationer og viser disse på en ordrelinje med oplysningerne fra beholdningstabellen fra lageret vil den nu kun vise de lokationer, hvorpå der er en beholdning. Ved overførsel af en lokation på en ordrelinje, hvor den bruger oplysningerne fra beholdningstabellen fra lageret, overfører den nu også de parametre der måtte være knyttet til den lokation der vælges på listen. Når man indtaster en salgspris på en ordrelinje, og man efterfølgende taster et projektnr. eller en bærer, vil den nu ikke ændre denne salgsprise, den overfører kun en evt. procentrabat, ud fra det der er sat op på det aktuelle projekt. Man kan nu ved indlæsning af elektroniske fakturaer, bestemme om den indlæste kostpris, automatisk skal Nettolisteprisen, som lagerets salgspris (nettolistepris) skal opdateres med. Man kan nu ændre købsfakturanummeret på en postering, og denne vil blive ændret på alle de tilhørende posteringer på denne sport, også indkøbsordren. Rabatfil til indlæsning af priser fra Brdr. A. O. Johansen er blevet tilrettet til det nye format. Ved indlæsning af rabatfiler i forbindelse med indlæsning af prisfiler, bliver rabattabellen ikke længere slettet, den retter nu kun dem, der er ændringer på, og tilføjer nye. Ved tilføjelse af varelinjer på en stykliste, vises antallet nu i det antal decimaler, som hovedvaren er oprettet i.

5 Version Denne version er frigivet mandag d mail, hvis man brugte denne font. Runtimefilerne til Crystal Reports er blevet opdateret, så fonten igen understøttes på Windows 8.1. Der var en beregningsfejl i disponeringslisten du tager fra lagerkortet, her fik den ikke fratrukket de varer der allerede var leveret via en følgeseddel på den første linie, så akkumuleringen blev forkert. Benytter man quickordren fra debitorkartoteket, får man nu også mobilnummeret med over på ordren, så denne fungerer sammen med SMS tjenesten. Benytter man SMS tjenesten, kan man nu også få ordreteksten med i den SMS der bliver sendt til kunden, dette tag er [Orders.OrderText]. Oprettede man først et tilbud, og herefter overførte dette som en godkendt ordre, så fangede SMS tjenesten ikke denne ændring, og dermed blev der ikke sendt en SMS til kunden. Hvis man ikke skriver nogen besked i afsendelse af mail, blev der autogenereret en tekst, så havde noget stående, dette er nu fjernet, således at mailbeskeden forbliver tom, dette er for at gøre det nemmer at kunne indsætte sin egen tekst via Outlook. Når man bruger prislister til at beregne avancer på ordren, så vil denne nu også tage hensyn til om man i opsætinngen har valgt at køre avanceberegningen efter Salgsprismetoden, før kørte den 100% kun efter kostprismetoden. Der er lavet understøttelse for den nye momsmetode til omvendt betalingspligt, beskrivelsen af denne kan hentes på portalen, hvor opdateringen af WinKompas også hentes. Havde man sat et projekt op til at køre efter tilbud, blev salgspriserne også nulstillet, hvis der blev faktureret via ordren med henvisning til projektet. Version Denne version er frigivet mandag d Man kan nu laver åben post udligning af fakturaer, hvorpå der kan udnyttes kasserabat, så de bliver lavet over flere linier, før skulle denne type udligninger ske via en modpost på linien. Hvis man brugte omkostningsfordeling på et indkøb, hvorpå man tildelte et projektnummer, så blev omkostningsbeløbet bogført med forkert fortegn på projektet. Komprimering af varelinier på ordren tager nu hensyn til om man har markeret eller afmarkeret feltet valgmulighed, hvis man konverterede fra en meget gl. version af WinKompas. Ved efterberegning af modulerne i WinKompas, er der nu lavet tooltip på de enkelte moduler, således at hvis man bevæger markøren ind over navnet på modulet, kan man se, hvis der er noget der er gået galt. Denne funktion vil kun være aktiv, hvis modulet bliver gul, som fortæller at noget gik galt. Kørslen til opdatering af debitorinformationer i ordren, kan nu også medtage adressen. Hvis man benyttede SHIFT+F9 til indlæsningen af meget store tekstfiler i lageroptællingskladden kunne denne kun indlæse linier, herefter fik man en fejl. Dette er nu rettet så der kan indlæses meget større filer. lageret, det gør den nu. Felter til visning på varelinierne i tilbudsmodulet viste en del felter, som skulle have været skjulte felter. Hvis man på en ydelse i lageret havde sag ja til at denne måtte bogføre kostprisen på projektet, så bogførte den også kostprisen på normale fakturaer, dette gør den nu kun på projektet. kan bestemme at alle transaktioner der overføres til projektet, skal arkiveres med det samme (efter tilbud) eller om de skal åbnes med vi har det på f.eks. ordrebilledet. Ved brug af

6 vil blive ændret. Ligeledes kan man også bestemme hvilke oplysning, der skal ændres, ved at sætte en markering ud for feltet. kunne sortere varelinierne inden man henter dem ind til fakturabilledet. Der kan pt. sorteres efter: Beskrivelse, Bærer, Varetype og Dato, der kan ligeledes bestemmes om det skal være stigende eller faldende. det er kun et oplysningsfelt. Hvis man manuelt retter en projektlinier fra projektkartoteket, og her ændre projektnummeret til et andet, så bliver finanspostens projektnummer ligeledes ændret. ed d.d. når den bliver faktureret eller når den manuelt bliver lukket fra posteringslisten. Hvis man åbner posteringen igen, bliver datoen nulstilles. På fanen Avancer i projekt er der blevet oprettes en ekstra kolonne til indtastning af rabatter pr. bæregrupper. Ved bogføring af posterne i projekt, bliver rabatten trukket med det samme. rabat der evt. er givet på denne post. På projektlinierne e den originalt salgspris har været inden en given rabat. ovenstående felter, det er stadig dette felt der bliver brugt til diverse udskrifter. pr. time, men for at dette kan vises, skal det sættes en markering på bæregruppen som fortæller at denne bæregruppe er en løngruppe. ikke nogen automatiske beregninger af og med denne. e to n som en oplysning, der er Version Leverandørservice er lavet som et nyt betalingsmodul. Version Sortering af ordrelinjer, kan nu sorteres efter varens placering. WPA udlæsning af data, kan spærret kunder nu fravælges. WPA indlæsning af ordre, kan nu fravælge at oprette ydelser. På en abonnementsordre, har man fået mulighed for at tilbagelever udlejningsordre. Version Denne version er frigivet mandag d Når man overfører et tilbud til en ordre, bliver kostprisen fra tilbuddet nu også overført til ordrelinjen. Når man sender mails via Outlook fra WinKompas, kan man i mailboksen markere om udskrifterne skal sendes med det samme, så man ikke skal klikke på Send knappen i Outlook. Der er nu mulighed for at få sat signaturen på fra Outlook, dette skal aktiveres under Systemopsætning -> Generelt -> af udskrifter Listen med brugeroplysningerne kan nu ændre størrelse. På en bruger kan man nu se, hvornår denne sidst har været logget ind. På indkøb kan man lave en log over linjernes værdi ved udskrivning af en udskrift. Loginformationer vises i indkøbets logbog.

7 I vandværksmodulet har man nu mulighed for at bruge varens kontonummer ved acontolinjer, frem for den åbne aconto linje. Ved mail af udskrifter i ordre, kan man nu vælge en udskriftsgruppe, der kan bruges som standard til mailudskrifter, her behøver man så ikke at skulle huske at ændre rapportgruppen. På listen over dokumenter på kunder, kreditor og ordre kan man nu tilknytte dokumenter via drag and drop, disse dokumenter bliver automatisk tilknyttet til databasen. Salgsprisen på ordrelinjer bliver nu også afrundet efter afrundingstabellen, hvis denne er udfyldt. Hvis man kopierede linjer fra indkøb til ordre, og der var finanslinjer på indkøbet, så fejlede kopieringen når den kom til finanslinjen. Hvis en ordre ved bogføring havde fejl og ikke blev bogført, så udskrev den en faktura alligevel. Import af data fejlede, hvis beregnede databasefelter var i listen over felter der skulle indlæses, disse felter bliver nu automatisk oversprunget. Afrunding af salgspris på en ordrelinje bliver nu kun afrundet ved ændring af avancen. Hvis man fra lager lavede en alternativ søgning med Ctrl + F3, så kunne man ikke se varenummer i resultatlisten, det kan man nu. Hvis man tilknyttede et dokument til en finanspost, så blev det kun opdateret hvis man sagde Ja til at opdater hele sporet. Man kan nu afsende SMS fra kunder og kreditorer og der kan ligeledes sendes en SMS ved ændring af ordrestatus. Version Hvis man havde valgt en vare med parameter på en ordre, og man ændrede varenummeret til et andet varenummer, så blev parameterfelterne ikke nulstilet. Ved mail af tilbud, bekræftelse og følgeseddel vil filnavnet på det tilknyttede dokument være ordrenummereret, og ikke et fortløbende bilagsnummer. Der er nu mulighed for at tilknytte indscannede bilag til finansposter, kassekladdeposter og indkøb. For at dette kan lade sige gøre, skal der oprettes to nye mapper til håndtering af dette, disse mapper skal hvorefter man kan tilknytte et bilag til bogføringen. På allerede bogførte posteringer kan man tilknytte dokumenter via redigeringsknappen og på indkøbskartoteket foregår dette via ikonet i toppen af indkøbet. Når dokumenterne/scannede bilag er vedhæftet kan de vises ved at klikke på det nye ikon i menulinjen yderst til højre. Ved indlæsninger af kladdeposter med Shift-F9, kan man nu også indlæse værdier i valgfri 1 og 2, og til det nye dokumentfelt. På en kundes ordreliste, kan man nu også se notat før og notat efter på varelinjerne. Ved produktion af meget store styklister, kunne den fjerne markering på understyklister, der allerede var markeret. I produktion af en stykliste er der nu kommet en knap til markering af alle understyklister og varer, så man kan producere alle på én gang. Hvis en WinKompas ikke var brugt i lang tid, kunne den finde på at lukke forbindelsen til databasen. Nu vil den forsøge at åbne denne forbindelse igen. Ved udskrivning er der nu mulighed for at bakkevalg kan hentes fra brugeren. Ved mail af en udskrift, kunne den fejle ved forsøg på af lede efter en mailadresse. Der er nu kommet et nyt felt på lagerkortet hvor du kan bestemme om en vare skal kunne medtages ved de automatiske bestillinger. Når man fra ordre danner et indkøb bliver linjerne nu sorteret i samme rækkefølge som de er indtastet i ordren. Nu kan man også indtast i de valgfrie felter på alle typer af ordrelinjerne. Når man på ordrelinjer viser disponering, så vises nu også ugenr. for vareleveringen. Ved mail af kontoplan, kan man nu angive et emne på mailen via udskriftstyringen. Bemærkningsfeltet på udskriftopsætningen bliver nu brugt som signatur på forsendelse af mail, og navnet på feltet er ligeledes omdøbt.

8 Version Denne version er frigivet d Når man laver tilbud og har påført et rekvisitionsnummer, bliver dette nummer nu også overført til ordren når denne dannes. Ved brug af auto popup af parametre i ordremodulet kunne men i Windows 7 og 8 ikke rigtigt se kolonnerne, da denne var meget mørkegrå, farven er nu ændret til en lysegrå, og dermed nemmere at se. I importmodulet kunne man i Windows 7 og 8 ikke rigtigt se indholdet af Testkolonnen, da denne var meget mørkegrå, farven er nu ændret til en lysegrå, og dermed nemmere at se. Version Denne version er frigivet d Når man danner et indkøb med kortart 73, bliver der ikke længere dannet et betalingsid, da denne ikke kan medtages i kreditor betalingsmodulet. Hvis man i indkøb laver et gebyr, uden at have linier på indkøbet, så blev totalen ikke beregnet i totalvinduet, den efterfølgende bogføring var dog korrekt. Ved en nummerændring af kunder, bliver vandværksposterne nu også nummerændret. I massefaktureringen og abonnements massefaktureringen, kan man nu under felter til visning i griddet, få I massefaktureringen er der kommet et nyt felt til indtastning af en evt. massebeskrivelse til de fakturaer der bliver dannet. Dette felt kan komme med på fakturaen, hvis man via Crystal Reports sætter fæltet SQL til OrdreFlex (Scanvægt) er blevet opdateret til version Under fakturering i projektkartoteket, kan man nu i beskrivelsesfeltet på linierne, trykke på Shift + F10, og dermed benytte standardteksterne. Under Opsætning -> Opsætning -> Handel -> Fakturatekster, kunne man ikke oprette den kopi af en eksisterende tekst, dette kan man nu. Hvis man benyttede sig af muligheden for at sætte ordrefelter på emnet til på en faktura, og men således ville sende fakturaerne via mail, så blev den samme tekst (fakturanr.) overført til alle s, dette er nu rettet. Hvis man i lageroptællingskladden benytter optællingen via lokationer, så kom der en varelinie for hver kombination af lokationer i kladden. Dette er nu rettet til kun at medtage de lokationer der findes i beholdningstabellen på hver varer. Dette bevirker at lageroptællingskladden bliver væsentligt reduceret, hvis man som sagt benytter lokationer. Version Denne version er frigivet d Intern version. Version Denne version er frigivet d Når man mail en udskrift i ordre eller indkøb, vil der fremover bliv vist i logbog til hvilken mailadresse udskriften blev sendt. Version Denne version er frigivet d

9 I vandværksmodulet er der nu lavet understøttelse af flere afgiftslinjer ved dannelse af opgørelser med og uden ny aconto. Ved dannelse af balance fra kontoplanen, var der problemer med afgrænsning af afdelinger, som indeholdt et nul foran nummeret, f.eks. 01 blev omdannet til 1, så valgte man denne afdeling, blev der ikke vist noget. Version Denne version er frigivet d Ved bankbetaling via Fionia bank, kan man nu lave en samlet betaling der ligger op til 365 dage frem i tiden. På en udskrift, har man nu mulighed for at opsætter printerindstillinger pr. bruger. På en udskrifts afgrænsningsfelt, kan man nu overstyre visning af opslagsfelter ved indtastning af brugerafgrænsninger. På en brugerdefinerede udskrift, kan man overføre afgrænsninger, som parametrer til en udskrift. På en udskrift kan man nu indtaste en standard emne, som bruges ved mail af udskriften. På en ordre / indkøbsudskrift, kan der yderligere overføres oplysninger fra den ordre/indkøb der sendes, til emnelinjen f.eks. ordrenr. eller fakturanr. Version Denne version er frigivet d I indkøb kan man nu afmarkere / markere en finanslinje med musen. På indkøbslinjer kan man nu se den samlede sum for alle lokationer og parametrer + for den enkelte lokation og parameter. Der er lavet 2 nye prisindlæsninge Version Denne version er frigivet d Når man ville vælge en factoring udbyder i systemopsætningen, så kom den med en opslagsfejl. Fra indkøb kan man nu åbne kreditoren, og samtidig stille sig på side 2. Denne genvej er Ctrl + B. Hvis man lavede et opslag på et kontonummer i kassekladden, så blev kontoen type vist 2 gange. Information om ny version af winkompas er lavet om, og vil først informer igen ved næste opdatering Under hjælpemenuen, er der kommet et menupunkt, der kan åbne VismaAvendi.dk Dannelse af intrastat filer er tilrettet for fejl. Hvis man lavede en massebogføring uden udskrift, og udskriften stod til at gemme en kopi ved bogføring, så blev der ikke lavet en kopi. Der er blevet mulighed for at vise en web side som opstart. Justering af lagerværdi efter sidste indkøbspris tog ikke højde for afgifter. Version Denne version er frigivet d Fra fakturakunde kan man nu bestemme om ordren må samle faktureres eller ej. På tilknyttet varer, kan man nu bestemme om varen skal med på ordren. Indlæsning af prisdisketter indlæser rabatter fra fil til notatet på prislisten, hvis der er valgt en rabat fil. Ved dannelse af fragtinformationer til Danske Fragtmænd version 2, bliver der nu overført ordrelinjer information som standard godslinjer. Der bliver kontrolleret for om der er indtastet minimum 1 gods- og 1 colli linje.

10 Hvis man i lagerkladden havde sagt ja til at opdater kostprisen i lagret, og samtidig ja til at juster lagret, så nulstillede den varens kostpris. På billeder i lagret, er der nu kommet en luk knap, så man ikke skal lukke i krydset. Man Kunne bogføre en udligning af små saldi på den bogføringsdato der ikke var åben. Version Denne version er frigivet d Udskrivning af kunders listeangivelse kan nu også laves som en fil. Hvis man kopierede en celle fra et Excel regneark, som nyt ordrenummer / kundenummer i winkompas, så blev der kopieret en linjeskift med, og kunne skabe problemer. På en parametervare, kun den ikke genererer automatisk EAN varenummer på eksisterende kombinationer. Bankformaterne Nordea og Dansk Bank, er tilpasset med noget fejlhåndtering. Version Denne version er frigivet d Version Denne version er frigivet d Salgsordre og indkøb har fået en ny opsætning, der giver mulighed for at bogføre modtagelse og levering af varer på en finanskonto. Brugerdefineret udskrifter i indkøb, kan nu også udskrives fra arkiv. Hvis man på en prisliste havde avancer defineret på en lagergruppe, så blev der ikke taget højde for denne afrunding efter afrundingstabellen. Hvis man havde opsat en øreafrundingstabel, kan man nu slå denne funktion fra i lagret. Consigner alle 3 formater har fået tilføjet værdibeløb som sidste felt. Version Denne version er frigivet d På en salgsprisliste kan man nu angive om salgsprisen på ordrelinjen skal afrundes efter afrundingstabellen. I lister, som fx en kundes prislister, kontakthistorik osv. bliver der fremover max vist 1000 poster. Version Denne version er frigivet d Man kan nu bruge sit eget log mappe som kompas.exe Når man fra lageret viser de kunder der har rabatter, viser den nu kundens navn. Rettelse i SP_Report_PurchaseDocument.

11 Når man i ordrelisten skiftede mellem de forskellige ordrestatus, så mistede griddet fokus så man ikke kun søge med f3. Hvis man ville fortag en nummerændring af ordre eller indkøbskommunikations metoder, så fejlede den ved søgning efter eksisterende værdier. Version Denne version er frigivet d Når man mailer en udskrift, kan nu få opretter mailen i Outlook. Hvis man ville rediger database opsætningen for et regnskab, så tog det lang tid at åbne skærmbillede. Version Denne version er frigivet d Den public procedure til kunde kan nu håndter kunde kodeord der indeholder specieltegn. Hvis mam i kassekladden ville søge på en finanskonto via dens navn, og navnet indeholdte et bogstav som blev brugt som lyn tast, så blev denne konto brugt. Når man danner en kreditnota fra en arkiv ordre eller et arkiv indkøb, bliver leveringsdato nu beholdt, at statistiske grunde. På en ordre kunne man ikke indtaste en slutrabat %. Når man i listen vil vise billeder på en vare, så vil den nu vise de billeder der ligger i billede databasen, hvis men ikke har billede 1 og 2 vist som kolonner i listen. I lagerlisten kan man nu få vist navnet på den kreditor der er angivet som kreditor på varenummeret. Navnet vises som en ToolTip når musen er over griddet. Kolonnen kreditornummer skal være synlig. Når man redigerede en bilagsserie i kladden, så vare næste bilag ikke markeret, og klar til indtastning af nyt bilagsnummer. Den public SP til oprettelse af ordrelinjer, fik ikke fjernet tiden fra leveringsdatoen. Når man fra indkøb kopier linjer til en ordre, vil den fremover bruge beskrivelsen fra indkøbslinjen som ny beskrivelse på ordrelinjen. Opdatering af ordrelinjer, kan nu afgrænse på varenummer, samt opdater Beskrivelse, moms og afgifter. Eksport af data til Excel, virkede nu også på en Office Indtastning af registreringskode laver nu små bogstaver om til store. Version Denne version er frigivet d Nu har man mulighed for at indtaste meget lange adresser, på en kontaktperson i debitor- og kreditorkartoteket. Man bliver nu informeret om ændring af EU transaktionskode, ved oprettelse af en kreditnota fra arkiv. Fra lagerlisten har man nu mulighed for at få vist de billeder, som der er lavet link til på lagerkortet. Ved at trykke Ctrl + B i listen. De to billeder skal være synlig i listen, for at billedet kan vises. Billeder bliver synkroniseret efterhånden som man blader i listen.

Versionshistorik Visma WinKompas. Visma WinKompas. Versionshistorik. Opdateret 01-02-2016. For mere information: www.visma.

Versionshistorik Visma WinKompas. Visma WinKompas. Versionshistorik. Opdateret 01-02-2016. For mere information: www.visma. Visma WinKompas Versionshistorik Opdateret 01-02-2016 Version 3.6.100 Denne version er frigivet mandag d. 01-02-2016 Ordre Ordrelinjer: Hvis du i dag komprimerer ordrelinjer, hvor du har samme varer, men

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Vi forventer at næste version af WinKompas bliver frigivet omkring 01-11-2013 Vi har lavet flere ændringer i den nye version, blandt andet får du 2 nye funktionaliteter:

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Vejledning og kommentarer til opdatering

Vejledning og kommentarer til opdatering Vejledning og kommentarer til opdatering Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.20 Frigivelse: 3. december 2012 Nyhederne i SummaSummarum 4.20 SummaSummarum 4.20 indeholder flere nye forbedringer og muligheder

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4.

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Versionsoversigt Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Version 4.31 (6. januar 2014) Forbedret mail support, ved anvendelse af Outlook 2003 Formatering

Læs mere

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 OM DOKUMENTET Dette dokument er en samling af alle de guides som tilbydes på GlobaCon s hjemmeside. Dokumentet vil blive opdateret

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0 Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Opdatering NewStore Food version 43

Opdatering NewStore Food version 43 Opdatering NewStore Food version 43 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Læs side 1 for at få oversigt over ændringerne. Kort oversigt over

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.66

Programopdatering version DSM 01.66 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012) Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Minuba - C5 Integration Manual

Minuba - C5 Integration Manual Minuba - C5 Integration Manual INDHOLD Ordliste... 1 1 Opsætning i Minuba.... 2 1.1 Oversigt over indstillinger... 2 2 API og filstuktur... 3 2.1 Filstuktur... 3 3 Opsætning i C5... 4 3.1 System opsætning...

Læs mere

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger:

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel Varesporing

Læs mere

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved.

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1121 Vedligehold dimension 1 konto B 00072965 Messagemember ikke tilrettet i sprog til panel og faner Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1211 Flere bilagsregistrering

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport

Læs mere

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Indlæsning af prisfiler fra grossist

Indlæsning af prisfiler fra grossist Indlæsning af prisfiler fra grossist I Mamut Stellar 7 er det muligt at indlæse prisfiler fra Grossistmodulet. Det er ikke alle filformater der indeholder de samme data, men i denne vejledning beskrives

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER Registrering af serienummer og partinummer på varer giver mulighed for at spore enheder og hele partier hele vejen fra anskaffelse, lagerføring til forsendelse og fakturering.

Læs mere

Dimensioner. Introduktion til dimensioner

Dimensioner. Introduktion til dimensioner Dimensioner Der kan tilføjes yderligere dimensioner på posteringer og stamdata. Der er fire typer til rådighed: Afdeling, Formål, Kostcenter og Projekt. Ved at benytte dimensioner kategoriseres posterne

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota. Salg af reservedele Salgsordretyper Der findes i Navision følgende salgsordretyper: Tilbud Rammeordre Ordre Faktura Kreditnota Returvareordre I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

Integration mellem OpenBizBox og E conomic Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres

Læs mere

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering 3.1.02 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

ASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering 3.1.02 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1211 Flere bilagsregistrering applikation B 00080108 Kopiapplikation i 1211 arver ikke autoriteter fra bruger Der er mulighed for oprettelse af applikation til 1211 med bogstaver i applikationsnummer.

Læs mere

Udbetaling via finanskladde

Udbetaling via finanskladde Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du

Læs mere

Vejledning og kommentarer til opdatering

Vejledning og kommentarer til opdatering Vejledning og kommentarer til opdatering Program: SummaSummarum Version: 3.6 Frigivelsesdato: 21. december 2009 Nye momsregler pr. 1. januar 2010 Folketinget har vedtaget lovforslag (L19) om ændringer

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Delfi Connect / Delfi Com

Delfi Connect / Delfi Com Scanning med Delfi scanner Ved hjælp af Delfi scanner (ex memor, Delfi Nova eller Lynx) er det muligt at scanne reservedele til: Serviceordrer Salgsordrer Indkøbskladde Lageroptælling/status Tidsregistrering

Læs mere

I dette eksempel exporteres en balanceudskrft til Excel. Balancen er genereret og vises på skærmen.

I dette eksempel exporteres en balanceudskrft til Excel. Balancen er genereret og vises på skærmen. Excel, export og import I alle skærmbilleder, der er lister, oversigter, balancer, kladder etc., kan der både exporteres og importeres mellem Uniconta og Excel. Export benyttes f.eks. til at udlæse data

Læs mere

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012 Sådan lægger du budget i C5 I regnskabsprogrammet Microsoft Dynamics C5 er det muligt at arbejde med budgetter. Der findes en budgetkladde, hvor man manuelt indtaster sine budgetter, og der findes mere

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

Min virksomhed - Vareekspedition

Min virksomhed - Vareekspedition Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,

Læs mere

Menuen E-shop har 4 undermenupunkter: Varer, Kunder, Ordrer og Opsætning.

Menuen E-shop har 4 undermenupunkter: Varer, Kunder, Ordrer og Opsætning. E-shop E-shoppen giver dig mulighed for, at drive handel på Internet. Når du har modulet E-shop, vil du i hovedmenuen i administrationen kunne se disse menupunkter: Menuen E-shop har 4 undermenupunkter:

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Manual Helios Mechanic ver

Manual Helios Mechanic ver Indhold Generelt... 2 Bestilling... 3 Login Helios Mechanic... 3 Arbejdsgang Helios Mechanic... 4 Ny kunde... 4 Ny bil... 5 Ny ordre... 5 Ny medarbejder... 7 Arbejdsgang ny aftale... 7 Andre funktioner

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s Indhold 1 Indholdsbeskrivelse... 3 2 e faktura 2.20 Build 001... 4 2.1 Understøttede versioner...

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

Opdateringsbrev NewStore Food version 040

Opdateringsbrev NewStore Food version 040 Opdateringsbrev NewStore Food version 040 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Skanning af stregkoder i felterne Købspris og Salgspris på varekortet

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura 01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet

Læs mere