November. Nyhedsbrev Nr. 14 I E T U D. Struktur på tilværelsen i Havndal Side 4-5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "November. Nyhedsbrev Nr. 14 I E T U D. Struktur på tilværelsen i Havndal Side 4-5"

Transkript

1 S T U D I E L A N D B 2004 R U G November Nyhedsbrev Nr. 14 Struktur på tilværelsen i Havndal Side 4-5 Forsøgsgårde til veterinære projekter...side 2 Konsulenten mandsopdækker bedriften med Studielandbrug...Side 3 Projekt finder de vigtige nøgletal...side 6 Sundhed og velfærd får et løft...side 7 Nyt fra Driftskontoret... Bagsiden Alt i alt omfatter veterinære projekter et vidt spektrum af forskellige typer af undersøgelser, der afhængig af sygdommen, interesse, formål m.v. stiller vidt forskellige krav til besætningstype og produktionsapparat Erik Rettenborg Læs mere side 2

2 S Y N S P U N K T Forsøgsgårde til veterinære projekter Når landbrugsbedrifter skal bruges i forskningen, er der flere aspekter at tage hensyn til. Af dyrlæge Erik Rettenborg, faglig koordinator i Mejeriforeningen. Kvægbruget har i mange år haft tradition for at udføre forskningsprojekter om husdyrsygdomme og zoonoser (sygdomme, der kan overføres mellem dyr og mennesker). Projekterne bliver ofte gennemført i samarbejde med f.eks. Danmarks Fødevareforskning, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Danmarks Jorbrugsforskning. Forskningen er medvirkende til at opretholde Danmarks gode veterinære situation og dermed sikre at produkterne bliver afsat samt forbedre landmandens produktionsøkonomi ved at mindske tab på grund af sygdomsproblemer. Veterinære projekter spænder over en bred vifte af formål og undersøgelsesdesign alt efter sigtet med forskningen. Det kan dreje sig om alt fra udvikling af nye diagnostiske metoder til belysning af, hvor udbredt en sygdom er i Danmark, undersøgelse af smittedynamik mellem besætninger og indenfor besætningen, analyse af årsagssammenhænge, til undersøgelse af de produktionsøkonomiske konsekvenser ved at trækkes med en bestemt sygdom i besætningen. Alt efter hvilket sigte undersøgelsen har, stilles bestemte krav til udvælgelsen af forsøgsgårde. Repræsentative bedrifter Når man tilrettelægger en undersøgelse er det vigtigt at gøre sig klart, hvordan resultaterne skal kunne tolkes. For eksempel skal bestemte krav være opfyldt, hvis man gerne vil konkludere, at resultaterne også gælder for andre besætninger, end de der netop deltager i undersøgelserne. Det kræver, at forsøgsgårdene er repræsentative, idet man sjældent kan inddrage alle gårde af interesse. I strengeste forstand betyder det, at forsøgsgårdene skal være fuldstændig tilfældigt udvalgte. - Resultaternes pålidelighed er afhængig af landmænds og rådgiveres velvilje og engagement, siger afdelingsleder Erik Rettenborg, Mejeriforeningen. Faktisk skal man også efterfølgende undersøge, om de af de udvalgte gårde, der ikke ønsker at være med, også er repræsentative. Det betyder, at man ikke kan udvælge gårde efter landmandens eller rådgiverens velvilje og interesse, eller om der på gårdene er særlige problemer. Dette gælder for eksempel undersøgelser af, hvor udbredt en sygdom er i Danmark. Her skal forsøgsbesætningerne være sammenlignelige med alle de besætninger, hvor sygdommen kunne findes. Endvidere skal det på forhånd beregnes, hvor mange besætninger, der skal deltage, for at man kan sige, at det fundne resultat er statistisk sikkert. Man står altid med begrænsede midler til en undersøgelse. Når man har regnet på, hvor mange prøver man omtrentligt har råd til, er der valget mellem at undersøge mange besætninger ret overfladisk eller nogle færre besætninger grundigt. Det afhænger af formålet med undersøgelsen, forekomsten af smittede besætninger og sygdommens udbredelse i de smittede besætninger. Hvis der skal foretages sammenlignende statistiske analyser af for eksempel sammenhængen mellem forekomst af sygdomme og forskellige årsagsforhold, skal udvælgelsen af forsøgsgårde også være repræsentativ for den gruppe af gårde, man ønsker at udbrede resultaterne til. Ofte er man dog nødt til at gå lidt på kompromis med kravet om, at besætningerne skal være strengt repræsentative. Der kan for eksempel være logistiske hensyn. Sygdomsbekæmpelse Af hensyn til projektøkonomien kan man som nævnt kun involvere et vist antal besætninger og resultaternes pålidelighed er afhængig af landmænds og rådgiveres velvilje og engagement. Det stiller sig lidt anderledes, når der er tale om forsøg, der skal sættes i værk med henblik på sygdomsbekæmpelse. Ved sygdomsbekæmpelse eller interventionsprojekter, hvor man ændrer på nogle forhold på bedriften, er det muligt netop at udvælge forsøgsgårde efter landmandens og rådgivernes engagement. Begge parter er ofte lige vigtige. Sådanne projekter har også karakter af rådgivningsprojekter. I besætningerne afprøves de tiltag til sygdomsbekæmpelse, der i forvejen er kendte, evt. fra tidligere projekter om årsagssammenhænge og smittedynamik, med henblik på at opstille handlingsplaner m.v. Projekterne kan også inddrage gårdenes produktionsøkonomi for at måle, hvordan denne forbedrer sig efterhånden som sygdomsbekæmpelsen skrider frem. Og så skal den infektion, man ønsker at bekæmpe, selvfølgelig være til stede i besætningen som et problem af et vist omfang. Alt i alt omfatter veterinære projekter et vidt spektrum af forskellige typer af undersøgelser, der afhængig af sygdommen, interesse, formål m.v. stiller vidt forskellige krav til besætningstype og produktionsapparat, repræsentativitet og sidst men ikke mindst til landmandens, medhjælpernes og rådgiverens engagement. 2 Nyhedsbrev Nr

3 Konsulenten mandsopdækker bedriften med Studielandbrug Studielandbrug er endeløse kolonner af tal og data. Ekstraarbejde og registreringer. Men det er også en god chance for at se, hvordan rådgivningen virker. Af Lone Søgaard Kronjysk Landboforening har været en del af Studielandbrug i et år. Steen Wessel er den ene af de to kvægkonsulenter, som tager sig af centrets fem studielandbrug. Og han synes, at opstartsåret har været relativt let. - Det er gået ret glat med at komme i gang, både som konsulent og med at få bedrifterne i gang med at registrere, lyder det fra Steen Wessel. Han er glad for det dybere kendskab til bedrifterne som Studielandbrug giver. Men han er lidt i tvivl om, hvordan han kommer videre. - Det kan godt være svært at overføre den viden vi får på andre bedrifter, men det giver da generelt en lidt bedre forklaring på det der sker, både på marken og i stalden, når vi kommer så tæt på, siger Steen Wessel. Vigtig systematik Ved den første aflevering til driftskontoret fik han sig noget af en overraskelse. Registreringerne var nemlig slet ikke systematiske nok. - Jeg kunne godt savne, at vi havde fået en beskrivelse af, hvor vigtigt det er at holde systematik i registreringerne. Driftskontoret ved jo godt, hvilke oplysninger de skal bruge, så de kunne godt have foreslået en tjekliste, vi gik frem efter bare i starten, påpeger Steen Wessel. I Kvægrådgivning Midt-Øst har Steen Steen Wessel, Kronjysk Landboforening. Wessel en kollega i Djursland Landboforening i Følle, som har været med i Studielandbrug i mange år, og hos ham har han hentet mange nyttige oplysninger. - Han rådede mig blandt andet til at notere foderbeholdninger og -skift ved hvert besøg, og ikke kun ved status tre gange årligt. Det har været meget nyttigt, da det har vist sig, at det ofte er foderbeholdningen, der er svær at få til at stemme, siger Steen Wessel. Produktionsstyring Kvægkonsulent John Jensen fra LandboFyn har været med i Studielandbrug siden begyndelsen i LandboFyn har fire bedrifter tilknyttet, og John Jensen er enig i, at Studielandbrug og alle registreringerne godt kan virke uoverskuelige. - Man kan godt tænke Jamen hov, hvad er det her for noget?. Vi bruger meget tid på det, og får ikke valuta for alle timerne. Men samtidig giver det en god fornemmelse af, hvordan de råd vi giver virker i praksis, siger John Jensen. Hans erfaring er, at det er på produktionsstyring, Studielandbrug virkelig giver et løft. Konsulenten er tvunget til at lave produktionskontrol på Studielandbrugs-bedrifterne, og han oplever, at de værter, der har været med i mange år, virkelig sætter pris på det. - Der bliver mere og mere efterspørgsel efter kvægkonsulenter, der kan lave Foto: Jens Tønnesen/ Dansk Landbrugs Medier. Selv om det kan være svært at føre erfaringerne fra Studielandbrug videre til andre bedrifter, er konsulenterne glade for at komme så tæt på (modelfoto). produktionskontrol med økonomital på, mener John Jensen. Landmanden skal med På ét område inden for Studielandbrug råber han dog vagt i gevær. - Vi skal sikre, at landmanden føler, der sker noget. Det er vigtigt, at alle bedrifter er aktivt med i et projekt. Det har i hvert fald tidligere været en svaghed. Det, de får ud af det, er bedre produktionsstyring, og det skal de også føle, at de får, slår den erfarne Studielandbrugskonsulent fast. Som et par konkrete fordele nævner han, at de er blevet tvunget til at bruge flere dele af BEDRIFTSLØSNING, og så har han fået fokus på opdrættet. Han er tvunget til at følge tilvæksten, som han tidligere ofte har sprunget over. Og begge dele kan han i dag se, er en fordel. - Men det bedste er, at når jeg kommer på bedriften så tit, får jeg en rigtig god fornemmelse af, hvad der sker, når vi gør sådan og sådan, fortæller John Jensen. John Jensen, LandboFyn. Nyhedsbrev Nr

4 Hestehavegård følger strategien Solveig og Leif Ebbesen lagde en plan, da de købte Hestehavegård ved Havndal nordøst for Randers. Og den har de stort set fulgt siden. Af: Lone Søgaard Solveig og Leif Ebbesen og schæferen King tager imod i det nye stuehus, som de kun har beboet i seks uger. Landmandsparet på hhv. 46 og 47 år har lige bygget 160 helt nye kvadratmeter og det gjorde de fordi planen sagde de skulle, siger Leif Ebbesen med et skævt smil. Da Leif har fået sig placeret i den lyse læderstol i den nyindrettede stue forklarer han: - Vi købte gården 4. december 1978, og ret kort tid derefter lagde vi en plan for, hvordan vi gerne ville have, det hele skulle udvikle sig. Og et af de sidste punkter på planen var, at vi skulle have et nyt stuehus. Da parret købte Hestehavegård var der 16 ha. til. Det har de siden udvidet til Foto: Lone Søgaard. 80, og dertil 26 ha. tilforpagtet. I løsdriftsstalden fra 1998 går der 130 jerseykøer, hvilket er lige i overkanten til kvoten på 749 t. 6,25 procent mælk. Så de fremtidige planer indebærer også, at de skal have købt lidt mere kvote. Fyrede medhjælperen Solveig og Leif Ebbesen arbejder begge to på bedriften. Det har de gjort siden deres ældste datter Mette kom til verden for 22 år siden. Solveig havde ikke lyst til at sende den lille i institution for selv at vende tilbage til jobbet i den lokale brugs, så hun fyrede medhjælperen og overtog hans arbejde. Ud over Mette er Merete på 19 og 15-årige Michael kommet til, men selv om børnene i dag er så store, at det kun er den sidste, der bor hjemme, har Solveig ikke lyst til at arbejde uden for bedriften igen. Hun går op i arbejdet med liv og sjæl, og har både taget en uddannelse til egen-inseminør og været på kursus i at drægtighedsundersøge. I det daglige har hun ansvaret for Ved en arbejdsulykke fik Leif Ebbesen for nylig en betonklods ned over foden og mistede højre storetå. Derfor må sønnen Michael nu hjælpe ekstra til derhjemme, men han er også glad for landbrug og vil måske overtage gården en dag. at malke, passe kalve og lave regnskab. Leif tager sig af at fodre, passe opdrættet, markarbejdet og almindelig vedligehold. Arbejdsopdelingen er klar, og det er ikke kun den langsigtede strategi for bedriften, der er lagt i faste rammer. Det samme er hverdagen. - Et godt landmandsliv for os er, at hverdagen er struktureret, så vi ikke skal arbejde om natten for at nå det hele. Der skal også være tid til at være noget for hinanden. Og så selvfølgelig, at det vi arbejder med lykkes, smiler parret, der kunne fejre sølvbryllup samtidig med, at de flyttede ind i det nye stuehus. Desværre har der været problemer med at få tingene til at lykkes de sidste to år. Hver sommer mellem juni og oktober er besætningens immunforsvar faldet til et minimum, og det har betydet dyrlægeregninger på det dobbelte af budgettet og døde køer hvert år. Det har endnu ikke været muligt at klarlægge den endelige årsag. Ifølge Leif og Solveig Ebbesen er den eneste forandring, at der de seneste to år er blevet fodret med majs, og toxinproblemer i majsen har været oppe og vende som en mulig årsag. Økologisk flirt I 1997 blev Hestehavegård omlagt til økologisk drift. Det blev dog kun til en flirt med økologien, og i januar 2002 vendte de tilbage til det konventionelle landbrug brugte vi til at tænke en del over fremtiden, blandt andet fordi Solveigs knæ var begyndt at snakke med. Vi besluttede at bygge løsdriftsstalden og prøve at lægge om til økologi. Men de store forandringer inden for økologi i 2002 med det øgede krav til selvforsyning og den økonomiske usikkerhed omkring mælkeafregningen, fik os til at gå tilbage igen, forklarer Leif Ebbesen. De synes, at de har lært meget om at dyrke jorden i tiden som økologer. Men aspektet omkring dyrevelfærd, er de ikke begejstrede for. - Vi fik store problemer med stikfluer, 4 Nyhedsbrev Nr

5 Foto: Lone Søgaard. Solveig og Leif Ebbesen er lige flyttet ind i det nye stuehus, som de har bygget på bedriften ved Havndal. Leif og Solveig Ebbesen købte Hestehavegård ved Havndal nordøst for Randers på tvangsauktion i I dag driver de 106 ha med græs og vårbyg til modenhed og grønbyg, og har 130 jerseykøer. Leif er uddannet landmand og Solveig i butik, men hun har arbejdet på bedriften i 22 år. Sammen har de to døtre på 22 og 19 og en søn på 15 år. De har været Studielandbrugsværter siden maj 2003 og er blandt andet med i Rådgivning med Fremdrift og Styring af husdyrsundhed og -velfærd på besætningsniveau. men økologien begrænsede os i at bekæmpe dem. Og det her med, at kalvene skal på græs, når de er tre måneder var vi heller ikke glade for. Deres maver er jo slet ikke klar til det på det tidspunkt, mener Leif Ebbesen. Store forventninger Solveig og Leif Ebbesen har været studielandbrugsværter siden maj 2003, og de glædede sig meget til at blive en del af konceptet. De mange registreringer var parret vant til. De har altid noteret meget af det, der sker på bedriften. - For eksempel har vi altid skrevet ned, hvad der er kommet i fodervognen, siger Solveig. - Vi har altid haft et mål med det, vi lavede, - altid haft en målsætning at gå efter, og Studielandbrug tiltalte os meget, så vi kunne få nogle flere måleparametre til at underbygge det, vi gik og lavede, siger Leif. - Vi håber jo også på i sidste ende at få noget ud af det økonomisk, og at vi kan blive lige så gode som de bedste, supplerer Solveig. Opstarten gik godt. De fik en endnu mere gennemarbejdet strategi for, hvad de ville med livet, end de havde i forvejen, og det er de glade for. Men derefter har konceptet ikke rigtigt levet op til parrets forventninger. - Vi synes ikke rigtig, det fungerer. Blandt andet fik vi at vide, at Foulum ville være koblet på, men der har endnu ikke været nogen fra Foulum herude omkring dyrevelfærd og -sundhed, og det er vi lidt skuffede over, siger Leif Ebbesen. Samtidig savner de også resultater omkring dyrevelfærden i forbindelse med deres deltagelse i delprojekt 6 Styring af husdyrsundhed og -velfærd på bedriftsniveau i det store projekt Kvægproduktion Alt i alt lyder det til, at det er dialogen parret føler de må kigge længst efter. - Det er som om konsulenterne i Dansk - Vi er lidt skuffede over det vi hidtil har fået ud af at være med i Studielandbrug, hvor vi blandt andet synes det kniber lidt med kommunikationen, siger Solveig og Leif Ebbesen. Kvæg springer op af et hul, hvor der står ekspert på, hen over brugeren og så lander de foran med en konklusion. Og jeg synes det er ærgerligt, hvis vi ikke bruger de ressourcer der er i Dansk Kvæg, fordi vi ikke forstår at snakke med hinanden, lyder det fra mælkeproducenten fra Havndal. Men de har ingen planer om at flygte væk fra Studielandbrug, når de får muligheden i Vi vil gerne nærlæse de produktionsøkonomiske tal, og det har vi jo en fantastisk mulighed for med Studielandbrug, siger Solveig og Leif Ebbesen. Foto: Lone Søgaard. Nyhedsbrev Nr

6 Projekt finder de vigtige nøgletal Nøgletal har vi nok af. Men hvem har glæde af hvad, og er alle nøgletal besværet værd? Delprojekt 3 i Kvægproduktion 2010 laver en vejviser over taljunglen. Af Lone Søgaard Foderforsyning, driftsøkonomi, miljøpåvirkning, dyrevelfærd, reproduktion. Vi har nøgletal på det meste, og vi kunne gøre rækken endnu længere. Det er ikke et problem at skaffe tal på alle områder af landbrugproduktionen, problemet er snarere ikke at fare vild i junglen af nøgletal, og det tager delprojekt 3 i Kvægproduktion 2010 hånd om. Titlen på delprojektet er lang: Karakterisering af nye innovative mælkeproduktionssystemer med særlig fokus på arbejde, miljøpåvirkning og husdyrvelfærd. Men projektets to formål er klare. For det første vil projektet, som titlen siger, finde ud af, hvad der karakteriserer nutidens, og endnu vigtigere fremtidens moderne innovative kvægbedrifter. Hvad kendetegner dem i forhold til miljømæssige, dyrevelfærdsmæssige, produktionsmæssige og alle andre forhold. Projektleder Merete Jensen, Dansk Kvæg forklarer: - Det er vigtigt at få klarlagt, hvad der Foto: Jens Tønnesen/ Dansk Landbrugs Medier. kendetegner fremtidens mælkeproducenter, for det vil være en stor fordel for både forskere, rådgivere og politikere at kende målgruppen til bunds. Styr på kvartalsrapporter Projektets andet formål er at holde styr på nøgletallene som en slags service for de andre projekter. Det arbejde er delt op i tre områder. Det første arbejdsområde er kvartalsrapporten, der vil blive sendt ud til alle værter i Kvægproduktion Målet er at udvælge essensen af alle nøgletal, så landmanden på én side kan orientere sig om det, der betyder mest for bedriften. Netop nu arbejdes der med en sand-kasse database, der indeholder nøgletal samlet i BEDRIFTS- LØSNING, kvægs nøgletalsdatabase, kvægdatabasen, Ø90 og CHR-registret, men den er fleksibel og vil blive udbygget efterhånden. Status på kvartalsrapporterne er, at de vil udkomme regelmæssigt i løbet af november De vil være delt op i tre områder: Puls: Der giver et overordnet her&nu billede af bedriften. Tema: Der vil variere fra rapport til rapport alt efter, hvad der er aktuelt for årstiden. Indsatsområder: For de bedrifter, der har lavet en strategi. Det er en fordel for både forskere, rådgivere og politikere at vide, hvad der karakteriserer fremtidens innovative kvægbedrifter. - Vi skal finde lige bestemt de tal, der hjælper landmanden, siger projektleder Merete Jensen, Dansk Kvæg. Tallenes karakter Det andet arbejdsområde er at lave en protokol over alle de nøgletal, der kan findes på bedriften. Protokollen skal give en beskrivelse af tallene og dermed et overblik over hvor sikre de er, hvem der registrerer dem, hvad omkostningerne er ved at finde dem, hvor er de lagret og så videre. - Det er meningen, at vi skal kunne bruge protokollen til at vurdere værdien og omkostningerne ved de enkelte nøgletal, og sådanne forhold har vi faktisk aldrig haft dokumenteret før, forklarer Merete Jensen. Det tredje arbejdsområde i projektet er evaluering og opsamling på kvartalsrapporten. - Frem til 2007 skal vi køre en løbende feed-back både fra landmanden og rådgiveren og rette nøgletallene til, så vi finder lige bestemt de tal, der hjælper landmanden. Vi vil lægge vægt på, hvor meget mer-information der ligger i de enkelte tal, for det hjælper jo ikke meget, at tallene er spændende læsning, hvis det er noget, landmanden eller rådgiveren vidste i forvejen, eller har adgang til andre steder, forklarer Merete Jensen. Feed-backen vil også gå på selve udformningen af rapporten, så præsentationsformen bliver den mest anvendelig. Merete Jensen erkender, at det har trukket lidt i langdrag med at få kvartalsrapporterne sendt ud, men føler nu, der er kommet hul på bylden. - Vi har arbejdet meget med det, og i 2005 skulle der gerne komme godt flow i udsendelsen. Vores næste indsatsområde er at få inkorporeret en mere avanceret sammenligning af nøgletallene, lyder det fra Merete Jensen. 6 Nyhedsbrev Nr

7 Sundhed og velfærd får et løft Strategier til at fremme sundheden og dyrevelfærden er målet for et aktuelt projekt, der gennemføres i samarbejde mellem forskere fra DJF og Dansk Kvæg. Af Lone Søgaard Når dyrlægen, konsulenten eller landmanden skal vurdere dyrenes sundheds- og velfærdstilstand, skal det være effektivt. Det skal være grundigt, men tage mindst muligt tid og ikke være til mere besvær end højst nødvendigt. Det er udgangspunktet for delprojekt 6 i Kvægproduktion 2010, som har titlen Styring af husdyrsundhed og velfærd på bedriftsniveau. Projektet har to mål: 1) Udvikle metoder til dynamisk (løbende) at vurdere besætningens velfærdstilstand. 2) Udvikle en strategi til at kontrollere udvalgte produktionsrelaterede sygdomme. Helt konkret skulle det blandt andet gerne munde ud i en protokol, der beskriver en metode til at vurdere velfærden på besætningsniveau, samt strategier for management med fokus på bedre sundhed blandt goldkøer. Når kvæget skal undersøges, betyder det meget for tidsforbruget, og dermed for omkostningerne, om der er mulighed for at fiksere dyrene, for eksempel i et fanggitter. Goldkøer i søgelyset I projektets start i 2003 blev der gennemført en evaluering af eksisterende registreringsprotokoller til sundhedsundersøgelse. - Hovedkonklusionen på evalueringen er, at de protokoller, dyrlæger i dag går frem efter, generelt er gode til at beskrive kroniske lidelser, men mindre gode til akutte tilfælde, fortæller projektmedarbejder Tine Rousing. Evalueringen klarlagde, at omkostningerne, typisk i form af tidsforbrug, afhænger af tre forhold: Detaljeringsgraden, hvor specifikt skal dyrene undersøges, staldsystem, om der eksempelvis er mulighed for at fiksere dyrene, og hvilke bedømmelsesmetoder man anvender, - er det nok at se på dyret, eller skal det undersøges nærmere for eksempel ved berøring. I det fremtidige arbejde med sundhedsvurdering, vil vi især se på goldkøer, som i mange tilfælde er noget oversete. Vi vil blandt andet se på goldningsstrategier og fodringsrutiner, så vi derigennem kan vurdere, hvordan management af goldkøer påvirkersunheden og produktionen i de efterfølgende laktioner, fortæller Tine Rousing. Netop nu undersøges mulighederne for et samarbejde med Ny Sundhedsrådgivning som Dansk Kvæg, Den Danske Dyrlægeforening og Fødevaredirektoratet gennemfører. Dyrevelfærd Projektet har i løbet af det første år også fokuseret på evaluering af en eksisterende protokol til velfærdsvurdering på besætningsniveau. Kvægfagdyrlæger og kvægkonsulenter er blevet bedt om at vurdere relevansen af en velfærdsvurdering baseret på information om staldsystem og management samt registreringer af dyrenes kliniske sundhedstilstand for eksempel halthed, trykninger og huld samt udvalgte adfærdsparametre som ubehag/frygt under malkning og frygt for mennesker. Konklusionen er, at det er relevant at inddrage både registreringer af dyrenes opstaldning og daglige pasning samt adfærdsmæssige og sundhedsmæssige parametre. Registreringsprotokollen er dog formodentligt for omfangsrig til direkte implementering. Derfor fokuseres der nu på at gøre den anvendelig i det daglige arbejde, og på at finde den bedste måde, hvorpå man kan melde tilbage til landmanden. En del registreringer fra kvægdatabasen og andre databaser kan bruges i velfærdsvurderingen og være med til at gøre den mindre omkostningsfuld. Nyttige velfærdsvurderinger som kan indhentes fra eksisterende databaser er blandt andet antallet af døde køer, tidligt udsatte køer og forekomsten af smertefulde lidelser. - Men det er ikke nok, blandt andet skal der suppleres med diverse adfærdsoplysninger og sundhedsundersøgelser, siger Tine Rousing. Registreringsprotokollen vil ligge klar i begyndelsen af 2005 og derefter skal rådgiveren, dyrlægen og landmanden i gang med at registrere adfærd og sundhed. Tallene samler Tine Rousing, og derefter skal både landmanden, rådgiveren og dyrlægen vurdere, hvilken nytte de har af tallene. Tine Rousing forestiller sig at tallene samles i en rapport til landmanden hvert kvartal, og hun forventer, at der vil gå ca. to år, inden konceptet med registreringsprotokol og afrapportering til landmanden er færdigudviklet. Projektmedarbejder Tine Rousing, DJF forbereder dyrlæger og værter på, at de skal i gang med at registrere om adfærd og sundhed i begyndelsen af Nyhedsbrev Nr

8 Returneres ved varig adresseændring Dansk Landbrugsrådgivning Udkærsvej 15, 8200 Århus N. Nyt fra Driftskontoret Der vil ikke blive udgivet en trykt gårdrapportsamling i det sædvanligt oplag, men vi tilsender alle værter og tilknyttede rådgivere en samlet udgave af de endelige gårdrapporter. Projekter 2005 Af nuværende projekter fortsætter: Kvægproduktion 2010, delprojekt 1-6 Betydning af inddeling af køer i forskellige strategifodringsgrupper afhængig af ydelsespotentiale Næringsstofhusholdning på kvægbedrifter Tilskudsfoder Studielandbrug kødkvæg Kvægproduktion 2010 Deltagere: Alle tilknyttede værter i Studielandbrug, medvirkende rådgivere og projektmedarbejder samt Styregruppen for Studielandbrug. Formål: Program: At skabe fælles forståelse for rådgiverrollen i år 2010, samt at inspirere til nytænkning og perspektivering af indholdet i Kvægproduktion Kaffe og velkomst Orientering om indholdet i Rådgivning med fremdrift Fokus på rådgivningsforløb og nytteværdi v/ Torsten Gruhn, Landscentret Orientering om indholdet i BSC v/ Mogens Lund, FØI/Torben Ulf Larsen, Landscentret Pause Husk at reservere 29. november 2004 Fælles workshop for alle værter og rådgivere og projektdeltagere tilknyttet Kvægproduktion 2010 Andre interesserede vil vi henvise til Studielandbrug, hvor sammenligningstabellerne også ligger. Nye projekter: Markbrug efter reformen Produktionskontrol via centralt opsamlede data fra procesudstyr Endvidere forventes der at komme projekter om: Ledelsesudvikling i kvægbruget Samspil med Kvægbyg Reproduktion Højteknologiske bedrifter Forandringsledelse v/ Flemming Munch, TDC Frokost Introduktion til eftermiddagens program Mit bud på rådgiverrollen år 2010 Oplæg til diskussion v/ Direktør Dorit Greve, LandboFyn Hvilke krav stiller jeg til rådgivningen år 2010 Oplæg til diskussion Pause Gruppediskussioner i forhold til beskreven opgave Afrunding i forhold til indholdet af Kvægproduktion 2010 samt det videre forløb Indhold af projektet frem til næste workshop v/ Koordinator Dorte Marcussen, Landscentret Nyhedsbrevet udkommer fire gange om året februar, maj, august og november. Nyhedsbrevet udgives af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Udkærsvej 15, 8200 Århus N. Ideer og kommentarer kan mailes til

Værd at kende. Faglig organisering: Ledelse og sekretariat Rådgivning og primærproduktion: Produktion, styring og bedriftsøkonomi

Værd at kende. Faglig organisering: Ledelse og sekretariat Rådgivning og primærproduktion: Produktion, styring og bedriftsøkonomi er det største fagkontor i Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Omkring 40 af medarbejderne har dog kontor i Mejeriforeningen eller regionalt. Den kun halvandet år gamle konstruktion, Dansk Kvæg, har

Læs mere

Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang

Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang V/ konsulent Bjarne Christensen, S:\Prodsyst\Kongres2003\BJCoverheads.ppt 1 Spredning i det økonomiske resultat bliver større S:\Prodsyst\Kongres2003\BJCoverheads.ppt

Læs mere

24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING

24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING 24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING FORMÅL OG MÅL FOR KURSUSDAGEN Det primære formål med dagen er at blive fortrolig med brugen af programmet Kende overordnet

Læs mere

Beslutningsreferat fra kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter

Beslutningsreferat fra kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter Beslutningsreferat fra kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter Torsdag den 11. november 2010 kl. 09.00 13.30 VFL, mødelokale 2 Formålet med mødet Deltagerne

Læs mere

Rådgivning til store kvægbedrifter

Rådgivning til store kvægbedrifter Kvæg Rådgivning til store kvægbedrifter Tid og sted 5.-7. februar 2003 på AgroForum Koldkærgård. Baggrund Der stilles forskellige krav til management og organisering alt efter, om der er én eller flere

Læs mere

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat Fagkontorets medarbejdere arbejder blandt andet med specialrådgivning til de lokale rådgivere over hele landet og til landbrugsskolelærere. Vi deltager også i tværfaglige projekter på Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Tilgængelighed Udskriften ReproAnalyse er tilgængelig i Dairy Management System (DMS) under fanebladet Analyse og lister > Analyseudskrifter. Husk at vælge

Læs mere

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker TEAM Kvæg rådgivning, der rykker Velkommen til TEAM Kvæg Et TEAM, der er skabt af egnens kvægbrugere til gavn for landets kvægbrugere! Fælles ledelse, fælles bundlinje I Vestjysk Landboforening har vi

Læs mere

Indlæg ved erfamøde Plan&miljø

Indlæg ved erfamøde Plan&miljø Indlæg ved erfamøde Plan&miljø SOP- arbejdsprocedurer Erfaringer fra projektet Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter v/ Projektleder Ulrik Toftegaard Jensen Koldkærgård den 23. marts 2011 Det Europæiske

Læs mere

Den Danske Dyrlægeforenings politik. for. velfærd i kvægbesætningen. Emne Danske kvægbesætninger og dyrevelfærdsmæssige problematikker

Den Danske Dyrlægeforenings politik. for. velfærd i kvægbesætningen. Emne Danske kvægbesætninger og dyrevelfærdsmæssige problematikker Den Danske Dyrlægeforenings politik for velfærd i kvægbesætningen Område Velfærd for kvæg Emne Danske kvægbesætninger og dyrevelfærdsmæssige problematikker Presseansvarlig Formanden for Den Danske Dyrlægeforening

Læs mere

Når dyrene trives. Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image. Landbrug & Fødevarer

Når dyrene trives. Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image. Landbrug & Fødevarer Samfundsansvar i landbruget Når dyrene trives Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image Mijløaktiviteter - Dyrevelfærd Landbrug & Fødevarer Dyrevelfærd Produktionsdyrenes

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får

Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får Tema 5 Udfordringer og muligheder for kvægbedrifterne Driftsøkonom Jens Norup LandboFyn Muligheder for kvægbedriften

Læs mere

Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb

Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb Tema 1: Rådgivning der virker Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb Chefkonsulent Nicolaj Nørgaard Økonomirådgivningen, LandboNord & Projektleder Heidi Hundrup Dansk

Læs mere

ABC tidsregistrering - en del af projektet Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter

ABC tidsregistrering - en del af projektet Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter ABC tidsregistrering - en del af projektet Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter Erfaudveklings/kursus Lemvigegnens Landboforening 16 december 2010 v/mette Thorhauge og Ulrik Toftegaard (Søren Lykke, LRØ)

Læs mere

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab Landmandsvejledning En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab & Dorte Ruge Af Søren Breiting & Dorte Ruge Vejledning til landmand Forord Denne

Læs mere

Evaluering ved landmænd:

Evaluering ved landmænd: Slutevaluering af afprøvningen/demonstrationen af Norfor Foderkontrol til brug for udpegning af kritiske målepunkter og mere effektiv dataopsamling til KvægNøglen Evaluering ved landmænd: 1. Blev målet

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Jannik Toft Andersen 23. Februar 2010 Om Aktivitetsmatricen Udgangspunktet

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

Forpligtende Rådgivning

Forpligtende Rådgivning Forpligtende Rådgivning Norsk Landbruksrådgiving 14. januar 2011 Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Tværfaglig rådgivning i praksis - baseret på erfaringer med

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig?

Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig? Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig? Indlæg Danske Slagtekalveproducenter 4. Januar 2012 v. Kurt Skovsted, Cand. Agro (M.Sc.) SVAR Ved at være forberedt, virksomhedsorienteret og professionel.

Læs mere

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning?

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning? rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 Marts 2015 Tre gange malkning Økologirådgivning Simherd-beregning Modeniseringsordning Årsmøde i kvægnøglen Mere

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer indhentet i projektet Vækst og merværdi arbejdspakken Økonomistyring. Som en del af demonstrationsprojektet `Vækst og merværdi er der i

Læs mere

ReproManagement sund fornuft

ReproManagement sund fornuft ReproManagement sund fornuft Dansk Kvægs Kongres 2010 Konsulent Søs Ancker Dansk Kvæg ReproManagement sund fornuft Værktøjet der forbedrer reproduktionseffektiviteten Lægger op til samarbejde inseminører

Læs mere

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey Kære landmand Denne undersøgelse henvender sig kun til landmænd med en omsætning under 2 mio. kr. Formålet med undersøgelsen er at afdække disse landbrugs behov for rådgivning. Vi beder dig besvare op

Læs mere

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne.

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne. KVÆGRÅDGIVNING Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 CVR 31 12 39 92 www.gefion.dk Kvægnøgle resultat pr. 30. juni 2014 Kvægnøgle resultater opgjort pr. 30. juni på alle deltagende besætninger på

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Staldskoler - som en del af Obligatorisk SundhedsRådgivning (OSR)

Staldskoler - som en del af Obligatorisk SundhedsRådgivning (OSR) Staldskoler - som en del af Obligatorisk SundhedsRådgivning (OSR) Råd og anbefalinger, 0llæg 0l Staldskolehåndbogen Af Me9e Vaarst og Irene Fisker 1. Indledning 2. OSR formelle krav 7l staldskolerne 3.

Læs mere

KvægNyt. Heden&Fjorden. På vej mod et salmonellafrit kvægbrug. Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole

KvægNyt. Heden&Fjorden. På vej mod et salmonellafrit kvægbrug. Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 På vej mod et salmonellafrit kvægbrug Nu sker det endelig.

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrugv Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

Dyrevelfærd kan måles!

Dyrevelfærd kan måles! Dyrevelfærd kan måles! System for dyrevelfærd i svensk og dansk mælkeproduktion Charlotte Hallén Sandgren Igangværende dansk/svensk projekt Vi skal skabe et fælles sprog for velfærd med koen i centrum

Læs mere

Nøgletal Enhed Kort forklaring Anvendelse Beregningsmetode Opgørelsesperiode

Nøgletal Enhed Kort forklaring Anvendelse Beregningsmetode Opgørelsesperiode Sundhed Yversundhed Nøgletal Enhed Kort forklaring Anvendelse Beregningsmetode Opgørelsesperiode Infektion, laktation % Andelen af malkende køer som er inficeret ved ydelseskontrol. Inficerede = Køer som

Læs mere

VMS, AUTOMATISK MALKE SYSTEM

VMS, AUTOMATISK MALKE SYSTEM FODERVOGN HERD NAVIGATOR AKTIVITETSMÅLER SYSTEM KARRUSEL MALKESTALD VMS, AUTOMATISK MALKE SYSTEM MALKESTALD RØRMALKNING Hver dag skal du træffe hundredvis af beslutninger på gården. Og uanset hvor små

Læs mere

Kvægkongres 2010 Wissingsminde dynamisk strategi. Gdr. Simon Simonsen simonsen@wissingsminde.com wissingsminde.com

Kvægkongres 2010 Wissingsminde dynamisk strategi. Gdr. Simon Simonsen simonsen@wissingsminde.com wissingsminde.com Dynamisk strategi Dynamisk strategi! Kvægkongres 2010 Wissingsminde dynamisk strategi Gdr. Simon Simonsen simonsen@wissingsminde.com wissingsminde.com Program Dynamisk strategi Wissingsminde Hvad er strategi

Læs mere

Veterinærforliget, fyraftensmøde Meget få ændringer i bekendtgørelsen Vigtigt at bemærke: Den nye vejledning

Veterinærforliget, fyraftensmøde Meget få ændringer i bekendtgørelsen Vigtigt at bemærke: Den nye vejledning Kvægposten Sikke en fantastisk sommer det har været i år. Jeg håber, at I alle har nydt det, og fået tanket op med oplevelser, energi og D-vitaminer, så I er klar til at tage udfordringerne op i det kommende

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, ako@landbonord.dk

Læs mere

Hvordan kan en budgetproces forløbe?

Hvordan kan en budgetproces forløbe? Hvordan kan en budgetproces forløbe? Temadag om budgetlægning 2010 Mandag den 7. september 2009 Koldkærgård Anders Møller 9615 3069 Baggrund Koholdet har besluttet, at arbejdsprocesserne i forbindelse

Læs mere

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein og Limousine x Holstein krydsnings og - i et græsbaseret produktionssystem Arne Munk 1, Mogens Vestergaard 2 og Troels Kristensen 2 1 Videncentret for

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Den økologiske omlægning i praksis. Oplæg til workshop om økologisk omlægning i Danmark Kostfaglig leder, Camilla Holmegaard

Den økologiske omlægning i praksis. Oplæg til workshop om økologisk omlægning i Danmark Kostfaglig leder, Camilla Holmegaard Den økologiske omlægning i praksis Oplæg til workshop om økologisk omlægning i Danmark Kort Peder Lykke Centret Plejehjem m. 148 boliger (152 beboere) Produktionskøkken Café Peder Lykke Aktivitetscenter

Læs mere

En mand & hans chipskartofler

En mand & hans chipskartofler 26 Danske Kartofler / FEBRUAR 2013 PORTRÆT En mand & hans chipskartofler Der er efterhånden gået 26 år siden Thorsens Chipskartofler blev startet, men grundidéen er stadig den samme: faste aftaler og stabile

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 28. februar 2013 Mads Lund Larsen 15 Kommunikationsplan for trafikinformation i 2013 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager den

Læs mere

Click to edit Master title style FARM-TIME. Tidsregistrering i Landbruget. Dan H. Lund

Click to edit Master title style FARM-TIME. Tidsregistrering i Landbruget. Dan H. Lund Click to edit Master title style FARM-TIME Tidsregistrering i Landbruget Dan H. Lund Click to edit Master title style Introduction Introduktion Motivationen Udstyr & Systemet Udviklingsfaserne Profil:

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

IKT anvendelse og potentialer på 11 bedrifter. Jens Peter Hansen, Videncentret for Landbrug

IKT anvendelse og potentialer på 11 bedrifter. Jens Peter Hansen, Videncentret for Landbrug IKT anvendelse og potentialer på 11 bedrifter. Jens Peter Hansen, Videncentret for Landbrug Som led i aktiviteterne i demonstrationsprojektet Målrettet rådgivning ved brug af kommunikationsteknologier

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Indhold og form Kurset og temadagen veksler mellem undervisning, diskussion og erfaringsudveksling. Der bliver arbejdet med følgende emner:

Indhold og form Kurset og temadagen veksler mellem undervisning, diskussion og erfaringsudveksling. Der bliver arbejdet med følgende emner: PROGRAM 4481-K-38: God mælkekvalitet - sunde dyr To kursusdage og en temadag Tid og sted 2 kursusdage den 26. og 27. september 2006 1 temadag den 28. september 2006 På Danparcs Søhøjlandet, Lille Amerika

Læs mere

Kvægøkonomi aften efterår 2011

Kvægøkonomi aften efterår 2011 Kvægøkonomi aften efterår 2011 Kvægøkonomiaften KHL. 30. november 2011 Driftsøkonomi v. Ulrik Simonsen Målet for i aften Prognoser / budgetter 2012 Udfordringer i tiden der kommer Kritiske faktorer Beslutninger

Læs mere

AfiFarm. Det ultimative managementsystem til store kvægbesætninger

AfiFarm. Det ultimative managementsystem til store kvægbesætninger AfiFarm Det ultimative managementsystem til store kvægbesætninger AfiFarm Det ultimative managementsystem til store kvægbesætninger Tidens hårde markedsbetingelser kræver, at kvægavlere har effektive styringsredskaber,

Læs mere

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg Foderomkostning pr. kg EKM 2 % højere på bedrifter med AMS vs. andre Foderomkostningerne pr. kg mælk produceret på bedrifter

Læs mere

Forebyggelse frem for brandslukning

Forebyggelse frem for brandslukning Forebyggelse frem for brandslukning v/ Pia Nielsen, dyrlæge, Kvæg Klovlidelser Horn- & hudrelaterede Klovbeskæring Klovgrafer og lidt af hvert Hornrelaterede klovlidelser Såleblødning Sålesår Dobbeltsål

Læs mere

Økologiske afhoppere og manglende omlægning

Økologiske afhoppere og manglende omlægning Økologiske afhoppere og manglende omlægning NaturErhvervstyrelsen Rapport 08/03/12 INDHOLD 1. FORORD 3 2. INDLEDNING 4 2.1 Baggrund 4 2.2 Hovedresultater 5 2.3 Læsevejledning 7 3. METODE 7 4. BESKRIVELSE

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 1992K1 1992K4 1993K3 1994K2 1995K1 1995K4 1996K3 1997K2

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Farm Check V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar 1 19. marts 2015 Dagsorden Hvorfor Farm Check? Hvad er Farm Check? Hvor findes nøgletal og hvad siger de? Indsatsområder Eksempel på handlingsplaner hvis

Læs mere

Refleksionsark type 1 og 2

Refleksionsark type 1 og 2 Refleksionsark type 1 og 2 2006 Diabetes type 1og 2, 2006 Label Arbejdsark, der er aftalt og drøftet 1. Samarbejdsaftale marker 1a. Invitation til samarbejde Dato aftalt drøftet 1b. Aftaleark* Problemlister

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 18. Marts 2014 Mie Nøhr Andersen Driftsresultater 2013-2014 (22 kvægbedrifter) 2013 2014 Benchmarkingbedrifter (225 stk) Areal, ha. 164 165 164 Årskøer, stk. 162 163 165 Mælkepris

Læs mere

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd)

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd) Økologi i forhold til maden til ældre- og handicappede SWOT analyse på 60-75 procent SWOT analysen skal have til formål at belyse interne styrker og svagheder samt muligheder og trusler i forhold til omverden

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 2, april 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning af

Læs mere

HEALTHY COWS ARE PROFITABLE COWS

HEALTHY COWS ARE PROFITABLE COWS HEALTHY COWS ARE PROFITABLE COWS Innovative solutions designet og udviklet i Danmark FREEDOM FOR COWS COW-WELFARE COW-WELFARE FLEX STALLS EN WIN-WIN LØSNING Flex Stalls er udviklet til at fremme både dyrevelfærden

Læs mere

IMPLEMENTERING AF VIDA I KOMMUNEN GENNEM KONSULENTERS STØTTE

IMPLEMENTERING AF VIDA I KOMMUNEN GENNEM KONSULENTERS STØTTE 9.-10. DECEMBER 2013 IMPLEMENTERING AF VIDA I KOMMUNEN GENNEM KONSULENTERS STØTTE VED CHARLOTTE BUCHHAVE, DORTE LE COQ OG DORTE BRØNS, RANDERS KOMMUNE EFFEKTER AF VIDA en vidensbaseret indsats i danske

Læs mere

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 1 Nu varer det ikke længe ISO9001:2015 er lige på trapperne. Final Draft blev udgivet den 9. juli 2015 og medio september 2015 udgives både 9001 og 14

Læs mere

Overblik over mine data, lokalt og centralt

Overblik over mine data, lokalt og centralt Overblik over mine data, lokalt og centralt Tema 11 Få maks. ud af din højteknologi Dansk Kvægs Kongres 2009 Teamleder Vibeke Christensen og IT-konsulent Henrik D. Rokkjær Dansk Kvæg Landscentret Dansk

Læs mere

raintroduktion til Kollegial Vejledning

raintroduktion til Kollegial Vejledning raintroduktion til Kollegial Vejledning Kollegial vejledning Kollegial vejledning er en enkel og effektiv måde til at sætte fokus på din praksis og dine muligheder for at forbedre din rådgivning. Den kollegiale

Læs mere

Turnaround (kovending) Kick off

Turnaround (kovending) Kick off Turnaround (kovending) Kick off Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Dagsorden for Kick-off 8.00 Velkomst, baggrund for

Læs mere

Arbejdsark alkohol og stoffer

Arbejdsark alkohol og stoffer 1 Vibeke Zoffmann 04-01-2007 Arbejdsark alkohol og stoffer 2 Vibeke Zoffmann Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 04-01-2007 1. Samarbejdsaftale marker 1a. Invitation til samarbejde 1b. Forløbspapir

Læs mere

Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug

Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug Mange forbrugere vil gerne have mælk fra køer, der går på græs. Afgræsning kan også være af stor værdi for kvægbruget, hvis en række betingelser er opfyldt;

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN DANSK IMPLEMENTERINGSNETVÆRK DIN ÅRSKONFERENCE 20. MAJ 2015 Tilmeldingsfrist 10. maj 2015 IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN Implementering kan planlægges med de bedste intentioner, de fineste implementeringsplaner

Læs mere

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE Boligsocial Årskonference 24.09.13 v/ Anne Vest Hansen projektleder & Anders Taylor Hansen projektmedarbejder AGENDA Oplæg om Lektier Online Workshop 1: Prøv Lektier-Online.dk

Læs mere

Karsten Bove Markedschef Vækstlandbrug Landscentret, Udvikling Salg & Marketing I samarbejde med Aspecto 2009. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret

Karsten Bove Markedschef Vækstlandbrug Landscentret, Udvikling Salg & Marketing I samarbejde med Aspecto 2009. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret HELHEDSORIENTERET RISIKOSTYRING Den kvantitative tilfredshedsanalyse Rapportering af resultaterne fra et del-projekt støttet under Promilleafgiftsfonden 2009 nr. 38 vedr. Helhedsorienteret Risikostyring

Læs mere

Husdjurens miljö och hälsa Avdelningen för produktionssjukdomar. Workshop for nordiske klovbeskærer Billund 1. november 2010

Husdjurens miljö och hälsa Avdelningen för produktionssjukdomar. Workshop for nordiske klovbeskærer Billund 1. november 2010 Workshop for nordiske klovbeskærer Billund 1. november 2010 ERFARINGER FRA KLOVREGISTRERING I SVERIGE Svensk mælkeproduktion Christer Bergsten Husdjurens miljö och hälsa Avdelningen för produktionssjukdomar

Læs mere

Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet

Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet Husdyrvidenskab 1 2 PRODUKTIONSDYR

Læs mere

Dansk Kvæg strategi 2013 D a n s k K v æ g s t r a t e g i 2 0 1 3

Dansk Kvæg strategi 2013 D a n s k K v æ g s t r a t e g i 2 0 1 3 Strategi 2013 Dansk Kvæg strategi 2013 D a n s k K v æ g s t r a t e g i 2 0 1 3 Strategi 2013 for Dansk Kvæg er udarbejdet på grundlag af den samlede strategi 2013 for Dansk Landbrugsrådgivning og Landscentret.

Læs mere

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse D ET FÆLLESKOMMUNALE K VALITETSPROJEKT Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse 1. Baggrund Den demografiske udvikling indebærer for kommunerne en dobbelt udfordring - flere ældre øger efterspørgslen efter

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Kvægets Reproduktion. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 1.0

Kvægets Reproduktion. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 1.0 Kvægets Reproduktion 1.0 Koens anatomi 1.2 Regulering af brunstcyklus 1.8 Brunstcyklus Koens brunstcyklus varer 21 dage (18-24) Inddeles i fire perioder: Forbrunst Brunst Efterbrunst Hvileperiode 1.3 Forbrunst

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere