November. Nyhedsbrev Nr. 14 I E T U D. Struktur på tilværelsen i Havndal Side 4-5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "November. Nyhedsbrev Nr. 14 I E T U D. Struktur på tilværelsen i Havndal Side 4-5"

Transkript

1 S T U D I E L A N D B 2004 R U G November Nyhedsbrev Nr. 14 Struktur på tilværelsen i Havndal Side 4-5 Forsøgsgårde til veterinære projekter...side 2 Konsulenten mandsopdækker bedriften med Studielandbrug...Side 3 Projekt finder de vigtige nøgletal...side 6 Sundhed og velfærd får et løft...side 7 Nyt fra Driftskontoret... Bagsiden Alt i alt omfatter veterinære projekter et vidt spektrum af forskellige typer af undersøgelser, der afhængig af sygdommen, interesse, formål m.v. stiller vidt forskellige krav til besætningstype og produktionsapparat Erik Rettenborg Læs mere side 2

2 S Y N S P U N K T Forsøgsgårde til veterinære projekter Når landbrugsbedrifter skal bruges i forskningen, er der flere aspekter at tage hensyn til. Af dyrlæge Erik Rettenborg, faglig koordinator i Mejeriforeningen. Kvægbruget har i mange år haft tradition for at udføre forskningsprojekter om husdyrsygdomme og zoonoser (sygdomme, der kan overføres mellem dyr og mennesker). Projekterne bliver ofte gennemført i samarbejde med f.eks. Danmarks Fødevareforskning, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Danmarks Jorbrugsforskning. Forskningen er medvirkende til at opretholde Danmarks gode veterinære situation og dermed sikre at produkterne bliver afsat samt forbedre landmandens produktionsøkonomi ved at mindske tab på grund af sygdomsproblemer. Veterinære projekter spænder over en bred vifte af formål og undersøgelsesdesign alt efter sigtet med forskningen. Det kan dreje sig om alt fra udvikling af nye diagnostiske metoder til belysning af, hvor udbredt en sygdom er i Danmark, undersøgelse af smittedynamik mellem besætninger og indenfor besætningen, analyse af årsagssammenhænge, til undersøgelse af de produktionsøkonomiske konsekvenser ved at trækkes med en bestemt sygdom i besætningen. Alt efter hvilket sigte undersøgelsen har, stilles bestemte krav til udvælgelsen af forsøgsgårde. Repræsentative bedrifter Når man tilrettelægger en undersøgelse er det vigtigt at gøre sig klart, hvordan resultaterne skal kunne tolkes. For eksempel skal bestemte krav være opfyldt, hvis man gerne vil konkludere, at resultaterne også gælder for andre besætninger, end de der netop deltager i undersøgelserne. Det kræver, at forsøgsgårdene er repræsentative, idet man sjældent kan inddrage alle gårde af interesse. I strengeste forstand betyder det, at forsøgsgårdene skal være fuldstændig tilfældigt udvalgte. - Resultaternes pålidelighed er afhængig af landmænds og rådgiveres velvilje og engagement, siger afdelingsleder Erik Rettenborg, Mejeriforeningen. Faktisk skal man også efterfølgende undersøge, om de af de udvalgte gårde, der ikke ønsker at være med, også er repræsentative. Det betyder, at man ikke kan udvælge gårde efter landmandens eller rådgiverens velvilje og interesse, eller om der på gårdene er særlige problemer. Dette gælder for eksempel undersøgelser af, hvor udbredt en sygdom er i Danmark. Her skal forsøgsbesætningerne være sammenlignelige med alle de besætninger, hvor sygdommen kunne findes. Endvidere skal det på forhånd beregnes, hvor mange besætninger, der skal deltage, for at man kan sige, at det fundne resultat er statistisk sikkert. Man står altid med begrænsede midler til en undersøgelse. Når man har regnet på, hvor mange prøver man omtrentligt har råd til, er der valget mellem at undersøge mange besætninger ret overfladisk eller nogle færre besætninger grundigt. Det afhænger af formålet med undersøgelsen, forekomsten af smittede besætninger og sygdommens udbredelse i de smittede besætninger. Hvis der skal foretages sammenlignende statistiske analyser af for eksempel sammenhængen mellem forekomst af sygdomme og forskellige årsagsforhold, skal udvælgelsen af forsøgsgårde også være repræsentativ for den gruppe af gårde, man ønsker at udbrede resultaterne til. Ofte er man dog nødt til at gå lidt på kompromis med kravet om, at besætningerne skal være strengt repræsentative. Der kan for eksempel være logistiske hensyn. Sygdomsbekæmpelse Af hensyn til projektøkonomien kan man som nævnt kun involvere et vist antal besætninger og resultaternes pålidelighed er afhængig af landmænds og rådgiveres velvilje og engagement. Det stiller sig lidt anderledes, når der er tale om forsøg, der skal sættes i værk med henblik på sygdomsbekæmpelse. Ved sygdomsbekæmpelse eller interventionsprojekter, hvor man ændrer på nogle forhold på bedriften, er det muligt netop at udvælge forsøgsgårde efter landmandens og rådgivernes engagement. Begge parter er ofte lige vigtige. Sådanne projekter har også karakter af rådgivningsprojekter. I besætningerne afprøves de tiltag til sygdomsbekæmpelse, der i forvejen er kendte, evt. fra tidligere projekter om årsagssammenhænge og smittedynamik, med henblik på at opstille handlingsplaner m.v. Projekterne kan også inddrage gårdenes produktionsøkonomi for at måle, hvordan denne forbedrer sig efterhånden som sygdomsbekæmpelsen skrider frem. Og så skal den infektion, man ønsker at bekæmpe, selvfølgelig være til stede i besætningen som et problem af et vist omfang. Alt i alt omfatter veterinære projekter et vidt spektrum af forskellige typer af undersøgelser, der afhængig af sygdommen, interesse, formål m.v. stiller vidt forskellige krav til besætningstype og produktionsapparat, repræsentativitet og sidst men ikke mindst til landmandens, medhjælpernes og rådgiverens engagement. 2 Nyhedsbrev Nr

3 Konsulenten mandsopdækker bedriften med Studielandbrug Studielandbrug er endeløse kolonner af tal og data. Ekstraarbejde og registreringer. Men det er også en god chance for at se, hvordan rådgivningen virker. Af Lone Søgaard Kronjysk Landboforening har været en del af Studielandbrug i et år. Steen Wessel er den ene af de to kvægkonsulenter, som tager sig af centrets fem studielandbrug. Og han synes, at opstartsåret har været relativt let. - Det er gået ret glat med at komme i gang, både som konsulent og med at få bedrifterne i gang med at registrere, lyder det fra Steen Wessel. Han er glad for det dybere kendskab til bedrifterne som Studielandbrug giver. Men han er lidt i tvivl om, hvordan han kommer videre. - Det kan godt være svært at overføre den viden vi får på andre bedrifter, men det giver da generelt en lidt bedre forklaring på det der sker, både på marken og i stalden, når vi kommer så tæt på, siger Steen Wessel. Vigtig systematik Ved den første aflevering til driftskontoret fik han sig noget af en overraskelse. Registreringerne var nemlig slet ikke systematiske nok. - Jeg kunne godt savne, at vi havde fået en beskrivelse af, hvor vigtigt det er at holde systematik i registreringerne. Driftskontoret ved jo godt, hvilke oplysninger de skal bruge, så de kunne godt have foreslået en tjekliste, vi gik frem efter bare i starten, påpeger Steen Wessel. I Kvægrådgivning Midt-Øst har Steen Steen Wessel, Kronjysk Landboforening. Wessel en kollega i Djursland Landboforening i Følle, som har været med i Studielandbrug i mange år, og hos ham har han hentet mange nyttige oplysninger. - Han rådede mig blandt andet til at notere foderbeholdninger og -skift ved hvert besøg, og ikke kun ved status tre gange årligt. Det har været meget nyttigt, da det har vist sig, at det ofte er foderbeholdningen, der er svær at få til at stemme, siger Steen Wessel. Produktionsstyring Kvægkonsulent John Jensen fra LandboFyn har været med i Studielandbrug siden begyndelsen i LandboFyn har fire bedrifter tilknyttet, og John Jensen er enig i, at Studielandbrug og alle registreringerne godt kan virke uoverskuelige. - Man kan godt tænke Jamen hov, hvad er det her for noget?. Vi bruger meget tid på det, og får ikke valuta for alle timerne. Men samtidig giver det en god fornemmelse af, hvordan de råd vi giver virker i praksis, siger John Jensen. Hans erfaring er, at det er på produktionsstyring, Studielandbrug virkelig giver et løft. Konsulenten er tvunget til at lave produktionskontrol på Studielandbrugs-bedrifterne, og han oplever, at de værter, der har været med i mange år, virkelig sætter pris på det. - Der bliver mere og mere efterspørgsel efter kvægkonsulenter, der kan lave Foto: Jens Tønnesen/ Dansk Landbrugs Medier. Selv om det kan være svært at føre erfaringerne fra Studielandbrug videre til andre bedrifter, er konsulenterne glade for at komme så tæt på (modelfoto). produktionskontrol med økonomital på, mener John Jensen. Landmanden skal med På ét område inden for Studielandbrug råber han dog vagt i gevær. - Vi skal sikre, at landmanden føler, der sker noget. Det er vigtigt, at alle bedrifter er aktivt med i et projekt. Det har i hvert fald tidligere været en svaghed. Det, de får ud af det, er bedre produktionsstyring, og det skal de også føle, at de får, slår den erfarne Studielandbrugskonsulent fast. Som et par konkrete fordele nævner han, at de er blevet tvunget til at bruge flere dele af BEDRIFTSLØSNING, og så har han fået fokus på opdrættet. Han er tvunget til at følge tilvæksten, som han tidligere ofte har sprunget over. Og begge dele kan han i dag se, er en fordel. - Men det bedste er, at når jeg kommer på bedriften så tit, får jeg en rigtig god fornemmelse af, hvad der sker, når vi gør sådan og sådan, fortæller John Jensen. John Jensen, LandboFyn. Nyhedsbrev Nr

4 Hestehavegård følger strategien Solveig og Leif Ebbesen lagde en plan, da de købte Hestehavegård ved Havndal nordøst for Randers. Og den har de stort set fulgt siden. Af: Lone Søgaard Solveig og Leif Ebbesen og schæferen King tager imod i det nye stuehus, som de kun har beboet i seks uger. Landmandsparet på hhv. 46 og 47 år har lige bygget 160 helt nye kvadratmeter og det gjorde de fordi planen sagde de skulle, siger Leif Ebbesen med et skævt smil. Da Leif har fået sig placeret i den lyse læderstol i den nyindrettede stue forklarer han: - Vi købte gården 4. december 1978, og ret kort tid derefter lagde vi en plan for, hvordan vi gerne ville have, det hele skulle udvikle sig. Og et af de sidste punkter på planen var, at vi skulle have et nyt stuehus. Da parret købte Hestehavegård var der 16 ha. til. Det har de siden udvidet til Foto: Lone Søgaard. 80, og dertil 26 ha. tilforpagtet. I løsdriftsstalden fra 1998 går der 130 jerseykøer, hvilket er lige i overkanten til kvoten på 749 t. 6,25 procent mælk. Så de fremtidige planer indebærer også, at de skal have købt lidt mere kvote. Fyrede medhjælperen Solveig og Leif Ebbesen arbejder begge to på bedriften. Det har de gjort siden deres ældste datter Mette kom til verden for 22 år siden. Solveig havde ikke lyst til at sende den lille i institution for selv at vende tilbage til jobbet i den lokale brugs, så hun fyrede medhjælperen og overtog hans arbejde. Ud over Mette er Merete på 19 og 15-årige Michael kommet til, men selv om børnene i dag er så store, at det kun er den sidste, der bor hjemme, har Solveig ikke lyst til at arbejde uden for bedriften igen. Hun går op i arbejdet med liv og sjæl, og har både taget en uddannelse til egen-inseminør og været på kursus i at drægtighedsundersøge. I det daglige har hun ansvaret for Ved en arbejdsulykke fik Leif Ebbesen for nylig en betonklods ned over foden og mistede højre storetå. Derfor må sønnen Michael nu hjælpe ekstra til derhjemme, men han er også glad for landbrug og vil måske overtage gården en dag. at malke, passe kalve og lave regnskab. Leif tager sig af at fodre, passe opdrættet, markarbejdet og almindelig vedligehold. Arbejdsopdelingen er klar, og det er ikke kun den langsigtede strategi for bedriften, der er lagt i faste rammer. Det samme er hverdagen. - Et godt landmandsliv for os er, at hverdagen er struktureret, så vi ikke skal arbejde om natten for at nå det hele. Der skal også være tid til at være noget for hinanden. Og så selvfølgelig, at det vi arbejder med lykkes, smiler parret, der kunne fejre sølvbryllup samtidig med, at de flyttede ind i det nye stuehus. Desværre har der været problemer med at få tingene til at lykkes de sidste to år. Hver sommer mellem juni og oktober er besætningens immunforsvar faldet til et minimum, og det har betydet dyrlægeregninger på det dobbelte af budgettet og døde køer hvert år. Det har endnu ikke været muligt at klarlægge den endelige årsag. Ifølge Leif og Solveig Ebbesen er den eneste forandring, at der de seneste to år er blevet fodret med majs, og toxinproblemer i majsen har været oppe og vende som en mulig årsag. Økologisk flirt I 1997 blev Hestehavegård omlagt til økologisk drift. Det blev dog kun til en flirt med økologien, og i januar 2002 vendte de tilbage til det konventionelle landbrug brugte vi til at tænke en del over fremtiden, blandt andet fordi Solveigs knæ var begyndt at snakke med. Vi besluttede at bygge løsdriftsstalden og prøve at lægge om til økologi. Men de store forandringer inden for økologi i 2002 med det øgede krav til selvforsyning og den økonomiske usikkerhed omkring mælkeafregningen, fik os til at gå tilbage igen, forklarer Leif Ebbesen. De synes, at de har lært meget om at dyrke jorden i tiden som økologer. Men aspektet omkring dyrevelfærd, er de ikke begejstrede for. - Vi fik store problemer med stikfluer, 4 Nyhedsbrev Nr

5 Foto: Lone Søgaard. Solveig og Leif Ebbesen er lige flyttet ind i det nye stuehus, som de har bygget på bedriften ved Havndal. Leif og Solveig Ebbesen købte Hestehavegård ved Havndal nordøst for Randers på tvangsauktion i I dag driver de 106 ha med græs og vårbyg til modenhed og grønbyg, og har 130 jerseykøer. Leif er uddannet landmand og Solveig i butik, men hun har arbejdet på bedriften i 22 år. Sammen har de to døtre på 22 og 19 og en søn på 15 år. De har været Studielandbrugsværter siden maj 2003 og er blandt andet med i Rådgivning med Fremdrift og Styring af husdyrsundhed og -velfærd på besætningsniveau. men økologien begrænsede os i at bekæmpe dem. Og det her med, at kalvene skal på græs, når de er tre måneder var vi heller ikke glade for. Deres maver er jo slet ikke klar til det på det tidspunkt, mener Leif Ebbesen. Store forventninger Solveig og Leif Ebbesen har været studielandbrugsværter siden maj 2003, og de glædede sig meget til at blive en del af konceptet. De mange registreringer var parret vant til. De har altid noteret meget af det, der sker på bedriften. - For eksempel har vi altid skrevet ned, hvad der er kommet i fodervognen, siger Solveig. - Vi har altid haft et mål med det, vi lavede, - altid haft en målsætning at gå efter, og Studielandbrug tiltalte os meget, så vi kunne få nogle flere måleparametre til at underbygge det, vi gik og lavede, siger Leif. - Vi håber jo også på i sidste ende at få noget ud af det økonomisk, og at vi kan blive lige så gode som de bedste, supplerer Solveig. Opstarten gik godt. De fik en endnu mere gennemarbejdet strategi for, hvad de ville med livet, end de havde i forvejen, og det er de glade for. Men derefter har konceptet ikke rigtigt levet op til parrets forventninger. - Vi synes ikke rigtig, det fungerer. Blandt andet fik vi at vide, at Foulum ville være koblet på, men der har endnu ikke været nogen fra Foulum herude omkring dyrevelfærd og -sundhed, og det er vi lidt skuffede over, siger Leif Ebbesen. Samtidig savner de også resultater omkring dyrevelfærden i forbindelse med deres deltagelse i delprojekt 6 Styring af husdyrsundhed og -velfærd på bedriftsniveau i det store projekt Kvægproduktion Alt i alt lyder det til, at det er dialogen parret føler de må kigge længst efter. - Det er som om konsulenterne i Dansk - Vi er lidt skuffede over det vi hidtil har fået ud af at være med i Studielandbrug, hvor vi blandt andet synes det kniber lidt med kommunikationen, siger Solveig og Leif Ebbesen. Kvæg springer op af et hul, hvor der står ekspert på, hen over brugeren og så lander de foran med en konklusion. Og jeg synes det er ærgerligt, hvis vi ikke bruger de ressourcer der er i Dansk Kvæg, fordi vi ikke forstår at snakke med hinanden, lyder det fra mælkeproducenten fra Havndal. Men de har ingen planer om at flygte væk fra Studielandbrug, når de får muligheden i Vi vil gerne nærlæse de produktionsøkonomiske tal, og det har vi jo en fantastisk mulighed for med Studielandbrug, siger Solveig og Leif Ebbesen. Foto: Lone Søgaard. Nyhedsbrev Nr

6 Projekt finder de vigtige nøgletal Nøgletal har vi nok af. Men hvem har glæde af hvad, og er alle nøgletal besværet værd? Delprojekt 3 i Kvægproduktion 2010 laver en vejviser over taljunglen. Af Lone Søgaard Foderforsyning, driftsøkonomi, miljøpåvirkning, dyrevelfærd, reproduktion. Vi har nøgletal på det meste, og vi kunne gøre rækken endnu længere. Det er ikke et problem at skaffe tal på alle områder af landbrugproduktionen, problemet er snarere ikke at fare vild i junglen af nøgletal, og det tager delprojekt 3 i Kvægproduktion 2010 hånd om. Titlen på delprojektet er lang: Karakterisering af nye innovative mælkeproduktionssystemer med særlig fokus på arbejde, miljøpåvirkning og husdyrvelfærd. Men projektets to formål er klare. For det første vil projektet, som titlen siger, finde ud af, hvad der karakteriserer nutidens, og endnu vigtigere fremtidens moderne innovative kvægbedrifter. Hvad kendetegner dem i forhold til miljømæssige, dyrevelfærdsmæssige, produktionsmæssige og alle andre forhold. Projektleder Merete Jensen, Dansk Kvæg forklarer: - Det er vigtigt at få klarlagt, hvad der Foto: Jens Tønnesen/ Dansk Landbrugs Medier. kendetegner fremtidens mælkeproducenter, for det vil være en stor fordel for både forskere, rådgivere og politikere at kende målgruppen til bunds. Styr på kvartalsrapporter Projektets andet formål er at holde styr på nøgletallene som en slags service for de andre projekter. Det arbejde er delt op i tre områder. Det første arbejdsområde er kvartalsrapporten, der vil blive sendt ud til alle værter i Kvægproduktion Målet er at udvælge essensen af alle nøgletal, så landmanden på én side kan orientere sig om det, der betyder mest for bedriften. Netop nu arbejdes der med en sand-kasse database, der indeholder nøgletal samlet i BEDRIFTS- LØSNING, kvægs nøgletalsdatabase, kvægdatabasen, Ø90 og CHR-registret, men den er fleksibel og vil blive udbygget efterhånden. Status på kvartalsrapporterne er, at de vil udkomme regelmæssigt i løbet af november De vil være delt op i tre områder: Puls: Der giver et overordnet her&nu billede af bedriften. Tema: Der vil variere fra rapport til rapport alt efter, hvad der er aktuelt for årstiden. Indsatsområder: For de bedrifter, der har lavet en strategi. Det er en fordel for både forskere, rådgivere og politikere at vide, hvad der karakteriserer fremtidens innovative kvægbedrifter. - Vi skal finde lige bestemt de tal, der hjælper landmanden, siger projektleder Merete Jensen, Dansk Kvæg. Tallenes karakter Det andet arbejdsområde er at lave en protokol over alle de nøgletal, der kan findes på bedriften. Protokollen skal give en beskrivelse af tallene og dermed et overblik over hvor sikre de er, hvem der registrerer dem, hvad omkostningerne er ved at finde dem, hvor er de lagret og så videre. - Det er meningen, at vi skal kunne bruge protokollen til at vurdere værdien og omkostningerne ved de enkelte nøgletal, og sådanne forhold har vi faktisk aldrig haft dokumenteret før, forklarer Merete Jensen. Det tredje arbejdsområde i projektet er evaluering og opsamling på kvartalsrapporten. - Frem til 2007 skal vi køre en løbende feed-back både fra landmanden og rådgiveren og rette nøgletallene til, så vi finder lige bestemt de tal, der hjælper landmanden. Vi vil lægge vægt på, hvor meget mer-information der ligger i de enkelte tal, for det hjælper jo ikke meget, at tallene er spændende læsning, hvis det er noget, landmanden eller rådgiveren vidste i forvejen, eller har adgang til andre steder, forklarer Merete Jensen. Feed-backen vil også gå på selve udformningen af rapporten, så præsentationsformen bliver den mest anvendelig. Merete Jensen erkender, at det har trukket lidt i langdrag med at få kvartalsrapporterne sendt ud, men føler nu, der er kommet hul på bylden. - Vi har arbejdet meget med det, og i 2005 skulle der gerne komme godt flow i udsendelsen. Vores næste indsatsområde er at få inkorporeret en mere avanceret sammenligning af nøgletallene, lyder det fra Merete Jensen. 6 Nyhedsbrev Nr

7 Sundhed og velfærd får et løft Strategier til at fremme sundheden og dyrevelfærden er målet for et aktuelt projekt, der gennemføres i samarbejde mellem forskere fra DJF og Dansk Kvæg. Af Lone Søgaard Når dyrlægen, konsulenten eller landmanden skal vurdere dyrenes sundheds- og velfærdstilstand, skal det være effektivt. Det skal være grundigt, men tage mindst muligt tid og ikke være til mere besvær end højst nødvendigt. Det er udgangspunktet for delprojekt 6 i Kvægproduktion 2010, som har titlen Styring af husdyrsundhed og velfærd på bedriftsniveau. Projektet har to mål: 1) Udvikle metoder til dynamisk (løbende) at vurdere besætningens velfærdstilstand. 2) Udvikle en strategi til at kontrollere udvalgte produktionsrelaterede sygdomme. Helt konkret skulle det blandt andet gerne munde ud i en protokol, der beskriver en metode til at vurdere velfærden på besætningsniveau, samt strategier for management med fokus på bedre sundhed blandt goldkøer. Når kvæget skal undersøges, betyder det meget for tidsforbruget, og dermed for omkostningerne, om der er mulighed for at fiksere dyrene, for eksempel i et fanggitter. Goldkøer i søgelyset I projektets start i 2003 blev der gennemført en evaluering af eksisterende registreringsprotokoller til sundhedsundersøgelse. - Hovedkonklusionen på evalueringen er, at de protokoller, dyrlæger i dag går frem efter, generelt er gode til at beskrive kroniske lidelser, men mindre gode til akutte tilfælde, fortæller projektmedarbejder Tine Rousing. Evalueringen klarlagde, at omkostningerne, typisk i form af tidsforbrug, afhænger af tre forhold: Detaljeringsgraden, hvor specifikt skal dyrene undersøges, staldsystem, om der eksempelvis er mulighed for at fiksere dyrene, og hvilke bedømmelsesmetoder man anvender, - er det nok at se på dyret, eller skal det undersøges nærmere for eksempel ved berøring. I det fremtidige arbejde med sundhedsvurdering, vil vi især se på goldkøer, som i mange tilfælde er noget oversete. Vi vil blandt andet se på goldningsstrategier og fodringsrutiner, så vi derigennem kan vurdere, hvordan management af goldkøer påvirkersunheden og produktionen i de efterfølgende laktioner, fortæller Tine Rousing. Netop nu undersøges mulighederne for et samarbejde med Ny Sundhedsrådgivning som Dansk Kvæg, Den Danske Dyrlægeforening og Fødevaredirektoratet gennemfører. Dyrevelfærd Projektet har i løbet af det første år også fokuseret på evaluering af en eksisterende protokol til velfærdsvurdering på besætningsniveau. Kvægfagdyrlæger og kvægkonsulenter er blevet bedt om at vurdere relevansen af en velfærdsvurdering baseret på information om staldsystem og management samt registreringer af dyrenes kliniske sundhedstilstand for eksempel halthed, trykninger og huld samt udvalgte adfærdsparametre som ubehag/frygt under malkning og frygt for mennesker. Konklusionen er, at det er relevant at inddrage både registreringer af dyrenes opstaldning og daglige pasning samt adfærdsmæssige og sundhedsmæssige parametre. Registreringsprotokollen er dog formodentligt for omfangsrig til direkte implementering. Derfor fokuseres der nu på at gøre den anvendelig i det daglige arbejde, og på at finde den bedste måde, hvorpå man kan melde tilbage til landmanden. En del registreringer fra kvægdatabasen og andre databaser kan bruges i velfærdsvurderingen og være med til at gøre den mindre omkostningsfuld. Nyttige velfærdsvurderinger som kan indhentes fra eksisterende databaser er blandt andet antallet af døde køer, tidligt udsatte køer og forekomsten af smertefulde lidelser. - Men det er ikke nok, blandt andet skal der suppleres med diverse adfærdsoplysninger og sundhedsundersøgelser, siger Tine Rousing. Registreringsprotokollen vil ligge klar i begyndelsen af 2005 og derefter skal rådgiveren, dyrlægen og landmanden i gang med at registrere adfærd og sundhed. Tallene samler Tine Rousing, og derefter skal både landmanden, rådgiveren og dyrlægen vurdere, hvilken nytte de har af tallene. Tine Rousing forestiller sig at tallene samles i en rapport til landmanden hvert kvartal, og hun forventer, at der vil gå ca. to år, inden konceptet med registreringsprotokol og afrapportering til landmanden er færdigudviklet. Projektmedarbejder Tine Rousing, DJF forbereder dyrlæger og værter på, at de skal i gang med at registrere om adfærd og sundhed i begyndelsen af Nyhedsbrev Nr

8 Returneres ved varig adresseændring Dansk Landbrugsrådgivning Udkærsvej 15, 8200 Århus N. Nyt fra Driftskontoret Der vil ikke blive udgivet en trykt gårdrapportsamling i det sædvanligt oplag, men vi tilsender alle værter og tilknyttede rådgivere en samlet udgave af de endelige gårdrapporter. Projekter 2005 Af nuværende projekter fortsætter: Kvægproduktion 2010, delprojekt 1-6 Betydning af inddeling af køer i forskellige strategifodringsgrupper afhængig af ydelsespotentiale Næringsstofhusholdning på kvægbedrifter Tilskudsfoder Studielandbrug kødkvæg Kvægproduktion 2010 Deltagere: Alle tilknyttede værter i Studielandbrug, medvirkende rådgivere og projektmedarbejder samt Styregruppen for Studielandbrug. Formål: Program: At skabe fælles forståelse for rådgiverrollen i år 2010, samt at inspirere til nytænkning og perspektivering af indholdet i Kvægproduktion Kaffe og velkomst Orientering om indholdet i Rådgivning med fremdrift Fokus på rådgivningsforløb og nytteværdi v/ Torsten Gruhn, Landscentret Orientering om indholdet i BSC v/ Mogens Lund, FØI/Torben Ulf Larsen, Landscentret Pause Husk at reservere 29. november 2004 Fælles workshop for alle værter og rådgivere og projektdeltagere tilknyttet Kvægproduktion 2010 Andre interesserede vil vi henvise til Studielandbrug, hvor sammenligningstabellerne også ligger. Nye projekter: Markbrug efter reformen Produktionskontrol via centralt opsamlede data fra procesudstyr Endvidere forventes der at komme projekter om: Ledelsesudvikling i kvægbruget Samspil med Kvægbyg Reproduktion Højteknologiske bedrifter Forandringsledelse v/ Flemming Munch, TDC Frokost Introduktion til eftermiddagens program Mit bud på rådgiverrollen år 2010 Oplæg til diskussion v/ Direktør Dorit Greve, LandboFyn Hvilke krav stiller jeg til rådgivningen år 2010 Oplæg til diskussion Pause Gruppediskussioner i forhold til beskreven opgave Afrunding i forhold til indholdet af Kvægproduktion 2010 samt det videre forløb Indhold af projektet frem til næste workshop v/ Koordinator Dorte Marcussen, Landscentret Nyhedsbrevet udkommer fire gange om året februar, maj, august og november. Nyhedsbrevet udgives af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Udkærsvej 15, 8200 Århus N. Ideer og kommentarer kan mailes til

Projektplan 2005 Kvægproduktion 2010

Projektplan 2005 Kvægproduktion 2010 December 2004 Projektplan 2005 Kvægproduktion 2010 Indhold Projektet Kvægproduktion 2010... 1 Aktiviteter og Budget 2005... 7 Delprojekt 1: Rådgivning med Fremdrift... 9 Delprojekt 2: Driftsledelse og

Læs mere

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Gode råd og inspiration til landmænd, dyrlæger og fagkonsulenter Fælles spilleregler Afstemte forventninger Fokus på sundhed og velfærd i besætningen Udnyt alle

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 13 I E T U D. Hellere ny teknologi end mange køer i Tårs Side 4-5

Nyhedsbrev Nr. 13 I E T U D. Hellere ny teknologi end mange køer i Tårs Side 4-5 S T U D I E L A N D B 2004 R U G Juli Nyhedsbrev Nr. 13 Foto: Lone S øgaard Hellere ny teknologi end mange køer i Tårs Side 4-5 Studielandbrug er partnerskab i praksis...side 2 Det forenklede foderprincip

Læs mere

Værd at kende. Faglig organisering: Ledelse og sekretariat Rådgivning og primærproduktion: Produktion, styring og bedriftsøkonomi

Værd at kende. Faglig organisering: Ledelse og sekretariat Rådgivning og primærproduktion: Produktion, styring og bedriftsøkonomi er det største fagkontor i Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Omkring 40 af medarbejderne har dog kontor i Mejeriforeningen eller regionalt. Den kun halvandet år gamle konstruktion, Dansk Kvæg, har

Læs mere

Kvægbrugernes behov for hjælp til økonomisk styring. Af Lene Korsager Bruun og Jens Vingborg

Kvægbrugernes behov for hjælp til økonomisk styring. Af Lene Korsager Bruun og Jens Vingborg Kvægbrugernes behov for hjælp til økonomisk styring Af Lene Korsager Bruun og Jens Vingborg Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Forudsætninger... 3 4. Konklusioner fra interviews af landmænd...

Læs mere

Økologi og dyrevelfærd

Økologi og dyrevelfærd Økologi og dyrevelfærd en aktuel konference Koldkærgård Konferencecenter d. 30. november 2007 Afholdes med støtte fra Fødevareministeriet Økologi & dyrevelfærd d Dyrene er i centrum Ingen konkurrence mellem

Læs mere

Klovsundhedsrådgivning hvordan?

Klovsundhedsrådgivning hvordan? Klovsundhedsrådgivning hvordan? Indlæg på Dansk Kvægs klovseminarer 15. 18 og 20 maj 2009 Kenneth Krogh før 1. maj. Teamleder, Dansk Kvæg, Landscentret Efter 1. maj. Chefdyrlæge, Landbrugets Veterinære

Læs mere

Afrapportering delprojekt 3,

Afrapportering delprojekt 3, Afrapportering delprojekt 3, 2003-2006 Delprojekt 3. Karakterisering af nye innovative mælkeproduktionssystemer med særlig fokus på miljøpåvirkning og husdyrvelfærd. 1. Formål med delprojekt 3 Projektets

Læs mere

Velfærd for danske køer og kalve

Velfærd for danske køer og kalve Velfærd for danske køer og kalve DANSK KVÆGS BRANCHEPOLITIK FOR DYREVELFÆRD www.kvaeg.dk Politik for dyrevelfærd DANSK KVÆG HAR EN BRANCHE- POLITIK FOR DYREVELFÆRD Danske kvægbrugere tager ansvar for dyrenes

Læs mere

Beslutningsreferat fra kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter

Beslutningsreferat fra kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter Beslutningsreferat fra kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter Torsdag den 11. november 2010 kl. 09.00 13.30 VFL, mødelokale 2 Formålet med mødet Deltagerne

Læs mere

August 2005. Nyhedsbrev Nr. 17 I E T U D. Læs mere side 2. Køerne er kernen Side 4-5

August 2005. Nyhedsbrev Nr. 17 I E T U D. Læs mere side 2. Køerne er kernen Side 4-5 S T U D I E D B R U G August 2005 N A L Nyhedsbrev Nr. 17 Tillykke til Studielandbrug med de 10 år...side 2 Man skal gide bøvlet...side 3 Vi skal huske at holde fokus...side 6 Parasitter er det store problem

Læs mere

Det hele er meget mere effektiv og jeg får færre telefonopkald med spørgsmål fra mine medarbejdere. Nu kigger de i stedet på SOPén.

Det hele er meget mere effektiv og jeg får færre telefonopkald med spørgsmål fra mine medarbejdere. Nu kigger de i stedet på SOPén. SOPvideoer 1. Video: En landmand fortæller om sine erfaringer med SOP Tekst Udsagn (frivilligt om man vil bruge dem) Overskrift: SOP Standard Operating Procedures Brian introducerer sig selv: Mit navn

Læs mere

Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang

Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang V/ konsulent Bjarne Christensen, S:\Prodsyst\Kongres2003\BJCoverheads.ppt 1 Spredning i det økonomiske resultat bliver større S:\Prodsyst\Kongres2003\BJCoverheads.ppt

Læs mere

LANDMÆNDS SYN PÅ NYE RÅDGIVNINGSVÆRKTØJER, KOMMUNIKATION OG KONKURRENCE

LANDMÆNDS SYN PÅ NYE RÅDGIVNINGSVÆRKTØJER, KOMMUNIKATION OG KONKURRENCE LANDMÆNDS SYN PÅ NYE RÅDGIVNINGSVÆRKTØJER, KOMMUNIKATION OG KONKURRENCE PhD, Seniorrådgiver, Anne Braad Kudahl, Aarhus Universitet PhD, Post. Doc. Inger Anneberg, Aarhus Universitet PhD, Konsulent, Jehan

Læs mere

Rådgivning af landmænd i grupper

Rådgivning af landmænd i grupper Rådgivning af landmænd i grupper Norsk Landbruksrådgivning 14. januar 2011 Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Traditionelle ERFA-grupper Fag-/produktions-specifikke

Læs mere

Fra bedriftsdata til beslutningsstøtte

Fra bedriftsdata til beslutningsstøtte Fra bedriftsdata til beslutningsstøtte Workshop Kvægproduktion 2010 2. Marts 2004 v/ Peter Stamp Enemark, Dansk Kvæg Min disposition Hvordan opnår vi viden og hvad er viden? Nøgletal hvad er det? Registreringer

Læs mere

24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING

24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING 24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING FORMÅL OG MÅL FOR KURSUSDAGEN Det primære formål med dagen er at blive fortrolig med brugen af programmet Kende overordnet

Læs mere

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker TEAM Kvæg rådgivning, der rykker Velkommen til TEAM Kvæg Et TEAM, der er skabt af egnens kvægbrugere til gavn for landets kvægbrugere! Fælles ledelse, fælles bundlinje I Vestjysk Landboforening har vi

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Tilgængelighed Udskriften ReproAnalyse er tilgængelig i Dairy Management System (DMS) under fanebladet Analyse og lister > Analyseudskrifter. Husk at vælge

Læs mere

Medlemsmøde Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter

Medlemsmøde Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter Medlemsmøde 29-11-2016 Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december 2016 Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter Jens Philipsen Program 17.00 Velkomst 17.05-17.30 Orientering

Læs mere

Rådgivning til store kvægbedrifter

Rådgivning til store kvægbedrifter Kvæg Rådgivning til store kvægbedrifter Tid og sted 5.-7. februar 2003 på AgroForum Koldkærgård. Baggrund Der stilles forskellige krav til management og organisering alt efter, om der er én eller flere

Læs mere

Et ønske gik i opfyldelse

Et ønske gik i opfyldelse Et ønske gik i opfyldelse Tre måneder er gået, siden Bjørn, Sara og Pernille besluttede at køre deres forældregruppe videre på egen hånd. I dag ser fremtiden lysere ud end meget længe Når man sender et

Læs mere

Tid og sted oktober 2003 og januar 2004 på AgroForum Koldkærgård, Udkærsvej 10, 8200 Århus N.

Tid og sted oktober 2003 og januar 2004 på AgroForum Koldkærgård, Udkærsvej 10, 8200 Århus N. KURSUSPROGRAM Rådgivning - et kursus for nyansatte rådgivere Tid og sted 8.-9. oktober 2003 og 27.-29. januar 2004 på AgroForum Koldkærgård, Udkærsvej 10, 8200 Århus N. Baggrund Som nyansat rådgiver står

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Landmænds erfaringer med omlægningstjek

Landmænds erfaringer med omlægningstjek Landmænds erfaringer med omlægningstjek I 2011 valgte 20 konventionelle landmænd at få deres bedrift undersøgt for muligheden for omlægning til økologisk drift. Efter omlægningstjekket fik hver landmand

Læs mere

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d?

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d? Fritid d job j Nog et for dig? h o s e n landma nd? Martin Thomsen, 14 år, i gang med at fodre kalve. HAR DU LYST TIL ET FRITIDSJOB... med udfordringer? der giver mening? som er varieret? hvor du kan bruge

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Turbo på Slagtesvin LFID-12-7102. Afslutningsmøde. Projektleder Jette Pedersen, VSP

Turbo på Slagtesvin LFID-12-7102. Afslutningsmøde. Projektleder Jette Pedersen, VSP Turbo på Slagtesvin Afslutningsmøde Projektleder Jette Pedersen, VSP LFID-12-7102 Dagens program Velkomst og gennemgang af resultater Resultater generelt Brugerundersøgelser Ændre vaner hvordan? Målgrupper

Læs mere

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat Fagkontorets medarbejdere arbejder blandt andet med specialrådgivning til de lokale rådgivere over hele landet og til landbrugsskolelærere. Vi deltager også i tværfaglige projekter på Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Samarbejde giver højere indtjening

Samarbejde giver højere indtjening Samarbejde giver højere indtjening V/ landskonsulent Arne Oksen, Landscentret, Økonomi og Jura Kvægbrug på andre måder - Samarbejde giver højere indtjening Hvorfor samarbejde? Former for samarbejde Omfang

Læs mere

Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb

Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb Tema 1: Rådgivning der virker Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb Chefkonsulent Nicolaj Nørgaard Økonomirådgivningen, LandboNord & Projektleder Heidi Hundrup Dansk

Læs mere

Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får

Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får Tema 5 Udfordringer og muligheder for kvægbedrifterne Driftsøkonom Jens Norup LandboFyn Muligheder for kvægbedriften

Læs mere

ST. GRUPPE MØDE DEN 26. JUNI 2015 ARBEJDSPAKKE 5 - FORANDRINGSLEDELSE

ST. GRUPPE MØDE DEN 26. JUNI 2015 ARBEJDSPAKKE 5 - FORANDRINGSLEDELSE SEGES, Agro Food park 15 26 juni 2015 v/ projektleder Ulrik Toftegaard Jensen Journalnr 14-0546959 ST. GRUPPE MØDE DEN 26. JUNI 2015 ARBEJDSPAKKE 5 - FORANDRINGSLEDELSE DAGSORDEN STYREGRUPPEMØDE 1. Formål

Læs mere

Man flytter intet ved at lade stå til Svinekongressen 20. oktober 2015

Man flytter intet ved at lade stå til Svinekongressen 20. oktober 2015 Man flytter intet ved at lade stå til Svinekongressen 20. oktober 2015 v/ gårdejer Niels-Henrik Hjerrild og driftsøkonom Poul Brandstrup Agenda 1. Hvad gik budgetmatchen ud på? V/ Poul Brandstrup 2. Min

Læs mere

Styring af bedriften med ny teknologi

Styring af bedriften med ny teknologi Styring af bedriften med ny teknologi Velkomst og introduktion til temaet En ny tid for styring og overvågning af bedriften Dansk Kvægs Kongres 2007 Herning kongrescenter v/ Ole Kristensen Landscentret,

Læs mere

Landbrugets Arbejdsmiljøpris

Landbrugets Arbejdsmiljøpris LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2012 1 Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2012 vfl.dk 2 ARBEJDSMILJØPRIS 2010 LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2012 3 Årets prismodtager Søren Madsen har drevet Salsbjerggård siden 2005.

Læs mere

Klovsundhed Hvordan og hvorfor? Klientmøde Kalvslund, d. 19. januar 2015

Klovsundhed Hvordan og hvorfor? Klientmøde Kalvslund, d. 19. januar 2015 Klovsundhed Hvordan og hvorfor? Klientmøde Kalvslund, d. 19. januar 2015 Aftenens program 19.00 20.00 Aftensmad 20.00 20.10 Baggrund + præsentation af besætninger 20.10 21.30 Hvad kan jeg se i klovregistreringer?

Læs mere

Beskrivelse af produkter i ReproTjek

Beskrivelse af produkter i ReproTjek Beskrivelse af produkter i ReproTjek ReproTjek består af ReproTjek - Basis plus nogle tilvalg. Tilvalgene er produkter, kvægbrugeren skal betale ekstra for, mens alle produkter under ReproTjek - Basis

Læs mere

KVÆGNØGLE RESULTATER 2013

KVÆGNØGLE RESULTATER 2013 KVÆGNØGLE RESULTATER 2013 Resultaterne er gennemgået ved økonomimøde for mælkeproducenter d. 20. marts 2014 Indhold Indhold... 1 Store stigninger i dækningsbidraget i 2013... 2 Gennemsnitsresultater...

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Konference for rådgivning af deltidslandmænd. Koldkærgård Konferencecenter Den 5. oktober 2011

Konference for rådgivning af deltidslandmænd. Koldkærgård Konferencecenter Den 5. oktober 2011 Konference for rådgivning af deltidslandmænd Koldkærgård Konferencecenter Den 5. oktober 2011 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Af: Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co. Fra Susanne Teglkamps helt nye bog: Ledergruppen i udvikling bring potentialet frem, bringes her 2. del af et

Læs mere

Systematik giver resultater. Dansk Kvægs kongres 2010

Systematik giver resultater. Dansk Kvægs kongres 2010 Systematik giver resultater Dansk Kvægs kongres 2010 Konsulent Ulrik Toftegaard Jensen Team Farm Management, Dansk Kvæg Weekplanner- Arbejdsplanlægning - overblik og systematik SOP- standard operationel

Læs mere

Værdien af landdistriktsudvikling Værdier Metode Praksis

Værdien af landdistriktsudvikling Værdier Metode Praksis Værdien af landdistriktsudvikling Værdier Metode Praksis v. Projektrådgiver Solveig Kappel Et projekt i samarbejde med Videncentret for landbrug, Gefion, Landbo Nord, Lars Glerup og Sønderjysk Landboforening

Læs mere

Et kig ind i maskinrummet hvordan blev lov om hold af malkekvæg til?

Et kig ind i maskinrummet hvordan blev lov om hold af malkekvæg til? Et kig ind i maskinrummet hvordan blev lov om hold af malkekvæg til? ViD s konference 2016 - Dyrevelfærd for fremtiden Hans Houe, Professor Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 21-11-2016 2 Indhold Tidsforløb

Læs mere

Evaluering ved landmænd:

Evaluering ved landmænd: Slutevaluering af afprøvningen/demonstrationen af Norfor Foderkontrol til brug for udpegning af kritiske målepunkter og mere effektiv dataopsamling til KvægNøglen Evaluering ved landmænd: 1. Blev målet

Læs mere

Få overblik over klovtilstanden

Få overblik over klovtilstanden Få overblik over klovtilstanden v/ Pia Nielsen, dyrlæge, Kvæg Registreringer og hvad de kan bruges til Opgaver Opgavegennemgang Klovgrafer Denne besætning registrerer ikke klovdata.. Rasmus Christiansen

Læs mere

En velbevaret hemmelighed Forbrugernes og de økologiske landmænds syn på udfasning af konventionel husdyrgødning

En velbevaret hemmelighed Forbrugernes og de økologiske landmænds syn på udfasning af konventionel husdyrgødning En velbevaret hemmelighed Forbrugernes og de økologiske landmænds syn på udfasning af konventionel husdyrgødning Jesper Lassen Institut for Fødevarer og Ressourceøkonomi Københavns Universitet jlas[a]foi.ku.dk

Læs mere

Bilag 2. Forklaringer til nøgletal i Puls og Tema, samt alternative nøgletal

Bilag 2. Forklaringer til nøgletal i Puls og Tema, samt alternative nøgletal Bilag 2. Forklaringer til nøgletal i Puls og Tema, samt alternative nøgletal Tabellen nedenfor indeholder en kortfattet beskrivelse af de nøgletal som indgår i Pulsen og Tema i VERSION 2 "Temperaturmåleren".

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

Tabel 1. Produktionsoplysninger for tre udendørs og tre indendørs gårde med svineproduktion

Tabel 1. Produktionsoplysninger for tre udendørs og tre indendørs gårde med svineproduktion Løsgående drægtige søer - Beskrivelse af dyr og system af Anne Grete Kongsted 1), Troels Kristensen 1), Vivi Aarestrup Larsen 1) & Lone Carstensen 2) 1) Danmarks JordbrugsForskning, Afd. for Jordbrugssystemer

Læs mere

Indlæg ved erfamøde Plan&miljø

Indlæg ved erfamøde Plan&miljø Indlæg ved erfamøde Plan&miljø SOP- arbejdsprocedurer Erfaringer fra projektet Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter v/ Projektleder Ulrik Toftegaard Jensen Koldkærgård den 23. marts 2011 Det Europæiske

Læs mere

Forpligtende Rådgivning

Forpligtende Rådgivning Forpligtende Rådgivning Norsk Landbruksrådgiving 14. januar 2011 Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Tværfaglig rådgivning i praksis - baseret på erfaringer med

Læs mere

Kender dine kvægbrugskunder deres produktionsomkostninger?

Kender dine kvægbrugskunder deres produktionsomkostninger? Kender dine kvægbrugskunder deres produktionsomkostninger? Jacob Krog Jens Vingborg VFL Kvæg Økonomikonferencen 2013 Naturerhverv.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæriske Landbrugsfond

Læs mere

Den Danske Dyrlægeforenings politik. for. velfærd i kvægbesætningen. Emne Danske kvægbesætninger og dyrevelfærdsmæssige problematikker

Den Danske Dyrlægeforenings politik. for. velfærd i kvægbesætningen. Emne Danske kvægbesætninger og dyrevelfærdsmæssige problematikker Den Danske Dyrlægeforenings politik for velfærd i kvægbesætningen Område Velfærd for kvæg Emne Danske kvægbesætninger og dyrevelfærdsmæssige problematikker Presseansvarlig Formanden for Den Danske Dyrlægeforening

Læs mere

Registeranalyse af økologiske afhoppere, hvem er de? Skifter de til konventionel landbrug? eller ophører det helt med landbrug?

Registeranalyse af økologiske afhoppere, hvem er de? Skifter de til konventionel landbrug? eller ophører det helt med landbrug? Registeranalyse af økologiske afhoppere, hvem er de? Skifter de til konventionel landbrug? eller ophører det helt med landbrug? Notat Carsten Lynge Jensen, Fødevareøkonomisk Institut, KU 1. Formålet &

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Få styr på Grovfoderproduktionen

Få styr på Grovfoderproduktionen Få styr på Grovfoderproduktionen Dansk Kvæg Kongres 2010 Konsulent Peter Hvid Laursen Dansk Kvæg Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Modul 1: KO og GLM - Billund

Modul 1: KO og GLM - Billund KURSUS Opkvalificering af bedriftsrådgivere: Modul 1: KO og GLM - Billund Er du ny bedriftsrådgiver, eller har du brug for som nuværende bedriftsrådgiver at få repeteret reglerne om KO og GLM, så får du

Læs mere

Ny Sundhedsrådgivning medicinhåndtering, kliniske registreringer og fokus på det forebyggende arbejde.

Ny Sundhedsrådgivning medicinhåndtering, kliniske registreringer og fokus på det forebyggende arbejde. Ny Sundhedsrådgivning medicinhåndtering, kliniske registreringer og fokus på det forebyggende arbejde. Indlæg til Dansk Kvægs kongres 2007 Tema 12 Kenneth Krogh Kvægfagdyrlæge Afd. For rådgivning Dansk

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey Kære landmand Denne undersøgelse henvender sig kun til landmænd med en omsætning under 2 mio. kr. Formålet med undersøgelsen er at afdække disse landbrugs behov for rådgivning. Vi beder dig besvare op

Læs mere

Beslutningsgrundlag for Lars Landmand Bakkegårdsvej 44 1111 Strategiby

Beslutningsgrundlag for Lars Landmand Bakkegårdsvej 44 1111 Strategiby Beslutningsgrundlag, Dansk Landbrugsrådgivning Beslutningsgrundlag for Lars Landmand Bakkegårdsvej 44 1111 Strategiby Ændring af bedriften fra konventionel produktion til økologisk produktion Indhold Vurdering

Læs mere

TJEN PENGE TRODS STOR GÆLD

TJEN PENGE TRODS STOR GÆLD TJEN PENGE TRODS STOR GÆLD KVÆGKONGRES 2017 PRÆSENTATION Carsten Friis Fagchef Kvæg-økonomi Ansat på LandboSyd siden 2013 Ansat i DLBR siden 2009 Sidder bl.a. i udviklingsgruppe for virksomhedsledelse

Læs mere

Nøgletal og analyse af driftsregnskab Driftsøkonomi for kvægrådgivere modul 1

Nøgletal og analyse af driftsregnskab Driftsøkonomi for kvægrådgivere modul 1 Kvæg Nøgletal og analyse af driftsregnskab Driftsøkonomi for kvægrådgivere modul 1 Tid og sted 17.-21. marts og 3. juni 2003 på AgroForum Koldkærgård Modul 2: 1.-3. september og 2. oktober 2003 på AgroForum

Læs mere

16 tons trækkraft. Sådan laver I aftale: Ring til Kjeld Holm på mobil 20 23 40 48. Så finder Kjeld tid og sted, hvor der er mest at se for jer.

16 tons trækkraft. Sådan laver I aftale: Ring til Kjeld Holm på mobil 20 23 40 48. Så finder Kjeld tid og sted, hvor der er mest at se for jer. dyr i Ørsted 16 tons trækkraft Der er tyngde i landbruget i dag. Kjeld og Charlotte Holm driver en toptunet planteavlsgård. Ikke bare egen jord, men også dyrkningsaftaler med andre landmænd i området,

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

HVAD ER AGRO-ASSISTENTUDDANNELSEN FOR NOGET?

HVAD ER AGRO-ASSISTENTUDDANNELSEN FOR NOGET? HVAD ER AGRO-ASSISTENTUDDANNELSEN FOR NOGET? Jobcenter Hjørring udbyder, i samarbejde med Nordjyllands Landbrugsskole og LandboNord, uddannelsen til Agro-assistent. Uddannelsen er en kombination af undervisning

Læs mere

Manual Netværksgrupper Med fokus på Salmonellabekæmpelse

Manual Netværksgrupper Med fokus på Salmonellabekæmpelse Manual Netværksgrupper Med fokus på Salmonellabekæmpelse Mette Vaarst Århus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring & Thorkild B. Nissen Økologisk

Læs mere

Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg NOTAT Dyrevelfærd og Veterinærmedicin J.nr. 2016-15-30-00050 Ref. CHRLI/KISE Dato: 30-10-2016 Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og

Læs mere

Sådan får jeg en god og effektiv arbejdsdag

Sådan får jeg en god og effektiv arbejdsdag Sådan får jeg en god og effektiv arbejdsdag Tema 11 Omsæt strategi til handling Gårdejer Per Andersen Skive Økonomiudvalg De seje køer på Siggaard Siggaard Lidt gård historie Min farfar købte gården i

Læs mere

ABC tidsregistrering - en del af projektet Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter

ABC tidsregistrering - en del af projektet Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter ABC tidsregistrering - en del af projektet Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter Erfaudveklings/kursus Lemvigegnens Landboforening 16 december 2010 v/mette Thorhauge og Ulrik Toftegaard (Søren Lykke, LRØ)

Læs mere

18. april 2016 Af Kristian Skov Økonomi & Virksomhedsledelse SURVEY FREMTIDENS STRATEGIUDVIKLING

18. april 2016 Af Kristian Skov Økonomi & Virksomhedsledelse SURVEY FREMTIDENS STRATEGIUDVIKLING 18. april 216 Af Kristian Skov Økonomi & Virksomhedsledelse SURVEY FREMTIDENS STRATEGIUDVIKLING FORDELING AF RESPONDENTER I alt er 17 besvarelser blevet indleveret Blandt disse er 983 beskæftiget som selvstændig

Læs mere

KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED

KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED SEGES tilbyder skræddersyede kurser til forskellige målgrupper, som giver større indsigt i malkeudstyr og

Læs mere

Introopgaver. Produktionsform Varighed Landmand Resumé af filmen

Introopgaver. Produktionsform Varighed Landmand Resumé af filmen Introopgaver INTRO 1 Læringsmål: - Film At eleverne har fået et forhåndskendskab til landmandslivet. At eleverne er motiverede til det videre arbejde med Bedriften. At eleverne har stiftet bekendtskab

Læs mere

Hvordan ændrer jeg min adfærd som kvægbruger?

Hvordan ændrer jeg min adfærd som kvægbruger? Hvordan ændrer jeg min adfærd som kvægbruger? f.eks. for at reducere kalvedødeligheden Mette Vaarst Hvorfor ændre? Konklusioner En interview-undersøgelse om kalvepasning Vigtige erfaringer Bag ændret adfærd

Læs mere

Handlingsplan for bedre dyrevelfærd. for svin. - resumé

Handlingsplan for bedre dyrevelfærd. for svin. - resumé Handlingsplan for bedre dyrevelfærd for svin - resumé Juni 2014 Dyrevelfærd og vækst går hånd i hånd Svineproduktionen i Danmark er internationalt anerkendt for en ressourceeffektiv produktion af både

Læs mere

Når dyrene trives. Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image. Landbrug & Fødevarer

Når dyrene trives. Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image. Landbrug & Fødevarer Samfundsansvar i landbruget Når dyrene trives Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image Mijløaktiviteter - Dyrevelfærd Landbrug & Fødevarer Dyrevelfærd Produktionsdyrenes

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider« P f t r o o i l o 1 H GRAFISK DESIGN»Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«proces For at udvikle annoncen måtte jeg først klarlægge, hvad der

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Sundhedsrådgivning i økologiske malkekvægbesætninger

Sundhedsrådgivning i økologiske malkekvægbesætninger Sundhedsrådgivning i økologiske malkekvægbesætninger 1 Indhold Indledning...3 Model 1 Tema...5 Model 2 Overvågning...8 Model 3 Proces og analyse... 12»Sundhedsrådgivning i økologiske malkekvægbesætninger«er

Læs mere

Øget sundhed og velfærd i malkekvægsbesætningerne med landmanden som 'ak7v planlægger' Me:e Vaarst Aarhus Universitet

Øget sundhed og velfærd i malkekvægsbesætningerne med landmanden som 'ak7v planlægger' Me:e Vaarst Aarhus Universitet Øget sundhed og velfærd i malkekvægsbesætningerne med landmanden som 'ak7v planlægger' Me:e Vaarst Aarhus Universitet Udfordringerne En sektor under pres Sygdomsproblemer Sundhedsfremme Bedre velfærd Udfasning

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Driftsledelse, produktionsstrategier og bedriftsbaseret beslutningsstøtte. Egon Noe; DJF Mette Vaarst; DJF

Driftsledelse, produktionsstrategier og bedriftsbaseret beslutningsstøtte. Egon Noe; DJF Mette Vaarst; DJF Workshop Kvægproduktion 2010 Strategiorienteret beslutningsstøtte Driftsledelse, produktionsstrategier og bedriftsbaseret beslutningsstøtte Egon Noe; DJF Mette Vaarst; DJF 2. Marts 2004 Forsknings Center

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2012 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,27 0,15 0,34 0,36 0,28 0,45 0,30 0,29 0,29 0,37 0,43 0,29 0,25 0,31 0,38 0,49 0,28 0,22 0,39 0,38 0,45 0,32 0,23 0,42

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab Landmandsvejledning En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab & Dorte Ruge Af Søren Breiting & Dorte Ruge Vejledning til landmand Forord Denne

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Jannik Toft Andersen 23. Februar 2010 Om Aktivitetsmatricen Udgangspunktet

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt.

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Det er ikke længere et spørgsmål OM bæredygtighed - men om HVORDAN bæredygtighed. For

Læs mere

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne.

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne. KVÆGRÅDGIVNING Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 CVR 31 12 39 92 www.gefion.dk Kvægnøgle resultat pr. 30. juni 2014 Kvægnøgle resultater opgjort pr. 30. juni på alle deltagende besætninger på

Læs mere

Fra min faglighed - til din forretning

Fra min faglighed - til din forretning Fra min faglighed - til din forretning Den 8. juni v/ Lotte Lüscher Cand. Psych. Aut. PhD www.clavis.dk Hvis det du gør ikke virker så prøv noget andet! To indfaldsvinkler til udviklingsprocesser - vi

Læs mere

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER 14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER UDBYTTE Du får overblik over, hvor du allerede er godt med, og hvor du med fordel kan sætte ind for at styrke din virksomhed.

Læs mere

NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET. - konsekvenser og muligheder

NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET. - konsekvenser og muligheder NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET - konsekvenser og muligheder VETERINÆRFORLIGET Kommissorium: 1. Egenkontrol og de obligatoriske sundhedsrådgivningsaftaler vil sikre løbende vejledning, overvågning og

Læs mere

Egenkontrol - mellem bureaukrati og dyrevelfærd - et forskningsprojekt financieret af Videncenter for Dyrevelfærd

Egenkontrol - mellem bureaukrati og dyrevelfærd - et forskningsprojekt financieret af Videncenter for Dyrevelfærd Egenkontrol - mellem bureaukrati og dyrevelfærd - et forskningsprojekt financieret af Videncenter for Dyrevelfærd Jesper Lassen Institut for Fødevare- og Resourceøkonomi Københavns Universitet Baggrunden

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere