Brugervejledning 2. GSM styring. Indholdsfortegnelse GSM Control Plus DigiHeat 6+ I samarbejde med Glen Dimplex Nordic AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning 2. GSM styring. Indholdsfortegnelse 2-7 8-13. GSM Control Plus DigiHeat 6+ I samarbejde med Glen Dimplex Nordic AS"

Transkript

1 rugervejledning Indholdsfortegnelse GSM styring GSM ontrol Plus igiheat I samarbejde med Glen implex Nordic S

2 GSM ontrol Plus

3 U T O P R O G. eskrivelse/generelt GSM ontrol Plus muliggør styring af elradiatorer type N fra en GSM mobiltelefon. Styringen sker ved at sende SMS tekstmeldinger til GSM ontrol Plus. n typisk anvendelse vil være at styre temperaturen i sommerhuset. GSM ontrol Plus har indbygget indstillingsmulighed for alarm ved en max/min. tempratur, som kan bruges til frostsikring samt strømsvigtsalarm. lle SMS beskeder, som sendes til GSM ontrol Plus, besvares med en kvitteringsmelding. Relæ (fast) N Termostat gulvvarme N 0 Indendørs temperaturføler Sender/modtager N Radiosignal Tilkoblingsledning SMS lradiator Type N igiheat centralenhed N 0 GSM ontrol Plus GSM telefon Udendørs temperaturføler (kstra udstyr) Relæ (stik) N ordeler Tilkoblingsledning Type N Type N Styreplugg. Gør anlægget klar til brug N SMS GSM ontrol Plus leveres med en strømforsyning og en fastgjort ledning som skal tilkobles igiheat. Grønt hanstik af tilkoblingsledningen lradiator kobles til grønt hunstik lradiator i igiheat. or tilkobling af ledningen løs GSM ontrol PLUS nes skruen i underkanten af igiheat og bagdækslet fjernes. er er GSM telefon også medleveret en temperaturføler til indendørs brug, som vil måle temperaturen mere nøjagtigt end den føler der sidder internt i GSM ontrol Plus. n temperaturføler til udendørs brug er ekstraudstyr, og kan erhverves på grossistnr

4 u bør benytte et Sonofon ebillos abonnement og fjerne det eksisterende SIM kort. Ved anvendelse af det nye SIM kort skal PINkoden deaktiveres, eller den eksisterende PIN kode erstattes med PIN koden 0 (denne PIN kode skal ikke anvendes til komandoer, men kun i installationsfasen). Konferer med brugsanvisningen til din mobiltelefon for anvisning på, hvordan dette skal gøres. N! SIMkortet må kun skiftes, når både backup batteri og strømforsyning er frakoblet. Udfør alle tilkoblinger vedrørende varmestyring, temperaturaflæsning og alarmer til GSM ontrol Plus. erefter skal back up batteri og strømforsyning tilkobles. Når dette er gjort, skal signalstyrken kontrolleres. Observer den grønne lysdiode, L 0. Ved blink er signalet fint og ved blink er signalet dårligt. Hvis man har et dårligt signal, kan en ekstern antenne anbefales. en har grossistnr Se i øvrigt brugsanvisningen der medfølger GSM ontrol Plus for tilkobling af ekstern antenne.. Indstil din igiheat med uto og Out temperaturer og hvornår der skal være komfort eller sænketemperatur i boligen i auto programmet. SMSkommandoerne UTO og OUT vil altid overstyre den lokale indstilling af betjeningshjulet på igiheat. Når igiheat er overstyret, vil teksten auto eller out vises i displayet på igiheat. et er ikke muligt at betjene igiheat lokalt. or at ophæve overstyringen, holdes den røde overstyringsknap på undersiden af GSM ontrol Plus inde i sekunder. N! Ved betjening første gang, skal overstyringsknappen aktiveres ved hjælp af kommandoen OVR ON og PINkoden (se punkt.0). Overstyringsknappen vil ikke virke, hvis kommandoen ikke er sendt via SMS. igiheat er overstyret via SMS til UTO. Ingen lokal betjening er mulig. Hold overstyringsknappen inde i sekunder for at ophæve overstyringen. Overstyringen på igiheat er ophævet. etjeningshjulet står i UTO og lokal betjening er mulig.

5 . flæsning af temperaturer flæsning af indetemperatur er mulig ved at tilkoble den medleverede, trådbaserede temperaturføler direkte til GSM ontrol Plus. Indeføleren leveres med, m ledning. Ledningen kan forlænges op til 0 m. or at montere indeføleren fjerner man frontdækslet på GSM ontrol Plus, som er fastgjort i siderne. Nederst i GSM ontrol Plus har man tre mulige gennemføringer for ledninger, hvor den ene er ledig og kan benyttes. Prik hul med en skruetrækker og før ledninger igennem hullet. emærk at gummigennemføringen kan tages ud. Ledningens ender skrues i terminal i klemmerækken på kredskortet og polariteten har ingen betydning. Udeføler er ekstraudstyr, grossist nr , og har kaplingsklasse IP beregnet til udendørs montage. Udeføleren leveres ikke med tilkoblingsledning. Tilkobling af udeføleren kan udføres med en toleder telefonledning. GSM ontrol Plus har en intern temperaturføler med en noget begrænset nøjagtighed. Intern temperaturføler anbefaler vi at kalibrere med SMSkommandoen L og PINkode (se punkt.0). Ingen af temperaturfølerne benyttes til temperaturregulering af termostater.. Varsling af strømsvigt og frost enne varsling er en integreret mulighed i GSM ontrol Plus. Strømsvigt af en varighed på mere end 0 sekunder varsles. Når strømmen kommer tilbage sendes en SMS automatisk. rostalarm varsles baseret på temperaturer målt af ekstern indeføler. Kritisk frosttemperatur kan man vælge selv, men en indstillet temperatur på º vil være fornuftig. åde strømsvigt og frostalarm skal aktiveres via egne SMSkommandoer. Se afsnit.0 Indstil alarmmodtager (SM). Modtagerforhold r modtagerforholdene dårlige på stedet hvor GSM ontrol Plus er anbragt, kan man som ekstraudstyr få en ekstern antenne monteret. lnummeret er Kommandoer.0 PIN kode or at hindre misbrug og uønsket betjening kræver alle kommandoer, at korrekt PIN kode er med i SMS beskederne. PIN koden er som standard. et anbefales at ændre PIN koden for at hindre uønsket anvendelse. or at ændre PIN koden kan f.eks. sendes: PIN den nye PIN kode vil nu være, og erstatter den gamle PIN kode.

6 . Styring GSM ontrol Plus fjernstyres af SMS beskeder. Hver kommando man sender til GSM ontrol Plus skal efterfølges af en PINkode. abriksindstillingen er. n kommando kan f.eks. være: UTO, hvorefter den afsendes til GSM ontrollens telefonnummer. a. 0 sekunder efter sender GSM ontrol Plus en kvitteringsmelding retur til den mobiltelefon som har afsendt ordren. et spiller ingen rolle, om man benytter små eller store bogstaver i SMS beskeden. lternativt kan man sende en SMS besked med OUT, når huset forlades.. larmer.0 Indstil alarmmodtager (SM) Inden GSM ontrol Plus tages i brug, bør man tage stilling til, om det er ønskeligt at modtage varsling på mobiltelefonen i tilfælde af max/min. temperatur eller strømsvigt. Ved max/min. temperatur eller strømsvigt vil en tekstmelding sendes til mobiltelefonnummeret, som er registreret som alarmmodtager. or at registere alarmmodtager send: SM 00 telefonnummer 00 er nu indstillet til at modtage max/min. temperatur og strømsvigtsalarm. N! Husk at du også skal vælge, hvilke alarmer du ønsker at modtage. Se afsnit. og... Temperaturvarsling ved høj og lav temperatur GSM ontrol Plus giver dig mulighed for at modtage et SMS varsel, som er baseret på temperaturer målt af ekstern indeføler tilkoblet GSM ontrol Plus. Såvel den øvre, som den nedre temperatur kan bestemmes indenfor temperaturområdet 0º til 0º. or at sætte º som nedre temperaturgrænse (frostsikring) og º som øvre grænse, sendes meldingen: ST Telefonen, som er registreret som alarmmodtager, vil nu kunne modtage varsling, hvis temperaturen målt af ekstern indeføler kommer under º eller over º. Hvis man har indstillet frostvarsel på º, vil et nyt varsel kunne modtages, efter at temperaturen er gået op på º, og derefter ned igen på º. Har man indstillet varmealarm til 0º, vil et nyt varsel kunne modtages, efter at temperaturen er gået ned til º, for derefter at gå op på 0º igen.

7 . Kalibrere målt temperatur af internføler i GSM ontrol Plus I GSM ontrol Plus sidder en temperaturføler, som bør kalibreres for at give rigtig temperatur. emærk at denne temperaturføler ikke er specielt nøjagtig, og det anbefales at benytte ekstern indeføler for nøjagtig gengivelse af indetemperatur. Skulle f.eks. GSM ontrol Plus vise en målt værdi på,º, mens man med et termometer måler,º, bør GSM ontrol Plus kalibreres. Send kommandoen: L, GSM ontrol Plus er nu kalibreret, og vil måle samme temperatur som du måler med dit termometer (i eksemplet,º ).. Strømsvigtsalarm GSM ontrol Plus har mulighed for at sende en alarm til alarmmodtageren, hvis den registrerer et strømsvigt, som varer mere end 0 sekunder. Send: PS ON telefonen, som er registreret som alarmmodtager, vil nu modtage alarm i tilfælde af strømsvigt, som varer mere end 0 sekunder. Når strømmen kommer tilbage, sendes en ny melding om dette. or at afbryde strømsvigtsalarmen sendes: PS O.. Indstil terminalnavn (SN) I de tilfælde, hvor man modtager alarmer fra flere GSM ontrol Plus enheder, vil det være praktisk at kunne navngive hver enkelt. Send: SN navn det vil nu fremgå af navn, hvilken GSM ontrol Plus som sender alarm eller kvitteringsmeldinger. Navn er begrænset til tegn..eks. sommerhus. Se yderligere informationer og tegninger i rugsanvisning GSM ontrol Plus, som medfølger produktet.

8 0h 0 0 igiheat NL U T O 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h h 0 0 0h 0 0 0h 0 0. eskrivelse ) ktuel dag, er mandag, er tirsdag, osv ) Temperaturdisplay ) atteriindikator ) Zoneindikator ) Programprofil ) raværstimer ) Knapper til ændring af indstilling ) Knap som bekræfter indstilling ) unktionsvælger

9 . Installation igiheat kan i princippet placeres hvor som helst, men tag hensyn til, at radiosignalerne skal kunne nå alle modtagere, som skal styres. n central placering midt i området, hvor modtagerne findes, er gunstig. t forsøg med alternative placeringer kan være nødvendig for at sikre et godt signal. igiheat kan enten stå frit ved hjælp af støttebenet eller skrues fast på væggen gennem skruehullerne i bagpladen. igiheat har mulighed for både batteridrift ( stk,v) og ekstern strømforsyning (V). atterierne har en levetid på ca. år. atterierne vil i kombination med strømforsyning give bedre driftsikkerhed i tilfælde af strømsvigt i længere tid. n ekstern strømforsyning kan kobles til igiheat via kontakterne () og (). N! Korrekt polaritet. Opladelige batterier må ikke benyttes. or at kunne montere batterierne, koble ekstern strømforsyning til, eller fæstne igiheat på væggen, skal enheden åbnes ved, at skruen på undersiden løsnes. NL Installér batterierne som vist på figuren. Kontroller at batterierne er rigtigt monteret. Luk derefter enheden og spænd skruen på undersiden. Når batteriindikatoren snarest mulig. vises i displayet, skal batterierne skiftes lle dine programindstillinger beholdes under batteriskift (ca. min).. Indstilling af ur Indstil funktionsvælgeren på. Når enheden har været uden strøm (batterier/ekstern V), vises dette ved, at 00:00 blinker i displayet. Tryk for at bekræfte, at strømtilførslen er i orden. Uret kan nu indstilles ved at trykke på eller knappen. 0h 0 0 0h 0 0 U T O 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 NL U T O

10 Ved at stille uret forbi :00 skiftes til ny dag. Korte tryk giver minut. Ved kontinuerligt at trykke på eller knappen går uret hurtigt.. Konfigurering/test ør systemet kan bruges, skal modtagerne, som skal styres af igiheat, konfigureres. Konfigureringen sørger for en entydig kobling mellem igiheat og modtagerne. igiheat : Indstil funktionsvælgeren til. Hold knappen inde i sekunder, til displayet viser config (n) mode (se figur). Vælg aktuel zone ( ) med knappen. Modtagere: Se brugsanvisning for modtager, men normalt konfigureres modtager ved et tryk på modtagerens konfigureringsknap. Husk at dette skal gøres for alle modtagere. ette skal gennemføres for de zoner, som skal anvendes ( ). Tryk knappen for at afslutte konfigurering. or at teste radiokommunikation og konfigurering indstilles funktionsvælgeren til. Hold knappen inde i sekunder, til displayet viser test mode (se figur). Vælg aktuel zone med knappen. Modtagere: Lysdioden vil blinke gange hvert. sekund, hvis kommunikationen er. Tryk på knappen for at afslutte testen.. Indstilling af temperaturer Indstilling af temperatur for frostsikring. Indstil funktionsvælgeren til OUT. Indstil temperaturen med eller knappen. unktionsvælgeren i denne position giver frostsikringstemperatur i alle zoner. Indstilling af temperatur for sænkning Indstil funktionsvælgeren til. Vælg aktuel zone med knappen. Indstil temperaturen med eller knappen (se figur). 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 NL U T O 0h h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 NL U T O 0h h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h NL U T O 0h 0 0 0

11 Indstilling af temperatur for komfort Indstil funktionsvælgeren til. Vælg aktuel zone med knappen. Indstil temperaturen med eller knappen (se figur).. Ugeprogrammering Indstil funktionsvælgeren til PROG. Vælg aktuel dag og zone med knappen. Ingen temperatur vises, og du kan se programmet for den valgte dag. Indikator for første tidsperiode blinker (se figur). Tryk knappen for komfort eller knappen for sænkning, indikator for næste tidsperiode blinker. Gentag samme procedure for hele dagen. Når dagsprogrammet har den ønskede profil, trykkes knappen for lagring, og næste dag fremkommer. Gentag hele proceduren for de resterende dage og for alle aktuelle zoner til. Når programmeringen er færdig, sættes funktionsvælgeren til UTO, og ugeprogrammet er aktiveret. Ved tryk på knappen vælges, for hvilken zone programstatus skal vises (se figur). Med funktionsvælgeren i position vælges sænketemperatur i alle zoner. Ved tryk på knappen vælges, for hvilken zone den indstillede temperatur skal vises. Med funktionsvælgeren i position vælges komforttemperatur i alle zoner. Ved tryk på knappen vælges, for hvilken zone den indstillede temperatur skal vises.. Styring af relæ zoner lle zoner kan styre relæer. Ved styring af relæer vil betyde, at relæet er afbrudt, og at relæet er tilkoblet. ette gælder både ved valg med funktionsvælgeren og med ugeprogram. Temperaturindstillingen, som vises i displayet, har ingen betydning. 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 NL U T O 0h h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 NL U T O 0h h 0 0 0h 0h 0h 0h NL U T O 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 NL U T O 0h 0 0

12 0h 0 0. nnullering af sænkning igiheat har en funktion for midlertidig 0h 0 0 at overstyre sænkningen zonevis. Typisk 0h 0 0 aktuelt hvis man er hjemme, er syg en dag og ønsker komforttemperatur i en zone, som normalt har sænketemperatur. NL Overstyringen annulleres automatisk ved hvert døgnskifte. unktionen vælges i UTOposition i en periode med sænkning ved at holde knappen inde til NL i sekunder. ktiveret overstyring vises ved, at et dobbelt bit blinker for den aktuelle time. Overstyringen ophæves ved påny at holde NLknappen inde i sekunder.. raværstimer et er muligt at programmere igiheat til at sænke temperaturen, 0h 0 0 når man er borte fra huset, og automatisk at aktivere UTOposition til man kommer hjem. raværet kan have en varighed fra time til dage. r man for eksempel bortrejst i dage, kan igiheat programmeres NL til at sætte varmen i gang efter dage. unktionen vælges i UTOposition ved at trykke på knappen. 0h 0 0 isplayet vil herefter vise 0h, som betyder times fravær. Ved at trykke på eller knappen ændres indstillingen af antal timer helt op til h. Trykkes der videre på, vil displayet gå over til at vise fraværet i dage f.eks. 0d, som betyder dage. fter at have valgt rigtig tid bekræftes dette ved at trykke. a vises den indstillede temperatur i displayet f.eks..c. ette kan indstilles ved at trykke på eller knappen. Når rigtig temperatur er valgt, bekræftes dette ved at trykke. Symbolet U T O viser, at funktionen er aktiveret. unktionen kan deaktiveres ved at indstille funktionsvælgeren på. 0. jernstyring GSM ontrol er en oplagt mulighed for fjernstyring, men andre 0h 0 0 alternativer kan benyttes. Har man blot en (fjernstyret) potentialfri kontakt til rådighed, så kan man styre igiheat imellem f.eks. UTO og OUT programmet. Terminaler for fjernstyring findes i en plint bag på igiheat. agstykket afmonteres. Skitse over terminalerne i plinten. V IN 0h 0 0 0h h 0 0 U T O V til ekstern strømforsyning., og er til fjernstyring. 0h 0 0 V IN 0h 0 0h 0 0h 0 0h 0 0h 0 0 h 0 0 0h 0 0 NL 0h 0 0 U T O 0h 0 0

13 Nedenstående skema viser, hvilke terminaler der kan benyttes til fjernstyring. Terminaler og og åben åben lukket åben åben lukket lukket lukket igiheat funktionsv. Styring lokal OUT π OUT UTO lokal OUT UTO. Tekniske data Vælg mellem temperaturer raværtemperatur 0º Sænkning 0º Komfort 0º Styring af indtil individuelle zoner. rit programmerbart ugeprogram. Radiokommunikation MHz. Rækkevidde 0m (frit sigte). nkel montage ingen fortrådning. nkel installation/konfigurering. raværstimer. Midlertidig overstyring af program. atteridrift (stk, V ). V ekstern strømforsyning. atterilevetid ca. år. Potentialfrie indgange for ekstern styring. Mål: xx mm (bxhxd).

14 Notater

15

16 Installatør: Glen implex Nordic ronningensgade, 000 Odense Tlf. 0, ax 0, Mobil 0 Marts 00

Brugervejledning 1. Indholdsfortegnelse 2-3 4-5 6-7 8-11 12-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27

Brugervejledning 1. Indholdsfortegnelse 2-3 4-5 6-7 8-11 12-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 rugervejledning Indholdsfortegnelse etjening Styremuligheder Spareplugg igiheat igiheat + Modtager Gulvvarmetermostat Relæmodtager Generelt orventet årsforbrug - - - - - - 0- - - - I samarbejde med implex

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

GSM / SMS port kontrol enhed

GSM / SMS port kontrol enhed 26.1.2011 GSM / SMS port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm besked

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

G-WebControl 2-v1.03-dk GSM-STYRESYSTEM TIL BILER. WebControl 2 BRUGERMANUAL

G-WebControl 2-v1.03-dk GSM-STYRESYSTEM TIL BILER. WebControl 2 BRUGERMANUAL GSM-STYRESYSTEM TIL BILER WebControl BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse. SYSTEMBESKRIVELSER.... TERMER OG FORKORTELSER.... FUNKTIONER...4. Betjeningsfunktioner...4. Overvågningsfunktioner...4 4. OPSÆTNING...4

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

GT1000. Brugervejledning

GT1000. Brugervejledning Brugervejledning Tekniske specifikationer Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal digitale indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 7-14 VDC typisk 12VDC 2A (maks) typisk 40mAh 850/900/1800/1900MHz

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

K2-SMS Drift & veligeholdelse

K2-SMS Drift & veligeholdelse K2-SMS Drift & veligeholdelse SMS modul Telefonnummer til mit SMS modul. Indledning OBS! Læs vejledningen grundigt igennem inden ibrugtagning af K2 SMS modul. Med K2-SMS styrer du din Bosch Varmepumpe

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20 GSM dør/port kontrol 20 Bestillings nummer: 6000.0420 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk 1 1 Funktioner Fjernstyring af automatiske

Læs mere

www.glendimplex.dk Intelligent varme

www.glendimplex.dk Intelligent varme www.glendimplex.dk Intelligent varme Dimplex styresystemer og radiatorer er produceret af Glen Dimplex Nordic i Norge Glen Dimplex Nordic er en norsk virksomhed, som udvikler, producerer og sælger energi

Læs mere

MEGAPRO GULVVARME STYRING

MEGAPRO GULVVARME STYRING MEGAPRO GULVVARME STYRING Tlf. 58 85 60 00 1 Indholdsfortegnelse MEGAPRO GULVVARME...1 Trådløs rumtermostat...3 Rumtermostaten DTP F85 BC0 0SE...4 Teknisk data...6 Fejlsøgning...7 Trådløs Styreenhed...8

Læs mere

QUICK GUIDE. Besøg hvis du vil have Quick Guiden på andre sprog.

QUICK GUIDE. Besøg  hvis du vil have Quick Guiden på andre sprog. QUICK GUIDE Besøg www.ctsmall.eu hvis du vil have Quick Guiden på andre sprog. 1 Køb et SIM-kort (normal størrelse), og brug din telefon til at deaktivere brugen af PIN-kode. Sørg for at der er penge på

Læs mere

Test at det virker ved at sende SMS med beskeden 1234, Status til din CTSmall modtager du IKKE en bekræftelse på SMS, så gå tilbage til punkt 1.

Test at det virker ved at sende SMS med beskeden 1234, Status til din CTSmall modtager du IKKE en bekræftelse på SMS, så gå tilbage til punkt 1. QUICK GUIDE Besøg www.ctsmall.eu hvis du vil have Quick Guiden på andre sprog. 1 Køb et SIM-kort (normal størrelse), og brug din telefon til at deaktivere brugen af PIN-kode. Sørg for at der er penge på

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Elvarme. -enkel, intelligent varme

Elvarme. -enkel, intelligent varme Elvarme -enkel, intelligent varme Lidt om os 3 Generelt 4 Produkter Unique, type 2NC8 5 Produkter Comfort, type 2NC6 6-7 NBØ radiatorer 8-9 Styringssystemer 10-11 GSM Control PLUS 12 Styremodul 13 Elradiatorer

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm Master-manual Trådløs GSM/GPRS alarm 1 Indhold: 1. Område 3 1. Områder 3 1.1. Gang Test 3 1.2. Brugerkoder 4 1.3. Master kode 5 1.4. Indstillinger 5 1.5. SMS hus ID / SMS hovedmelding. 7 1.6. SMS Kodeord

Læs mere

X88MV. Manual Version 1.26

X88MV. Manual Version 1.26 X88MV Manual Version 1.26 X88MV er udviklet til styring/fjernstyring af markvanding. Hurtig montering. Fleksibel. Hurtig. Kompakt. Billig. Intet abonnement. Indbygget timetæller. Kan køre på taletidskort.

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

GSM / SMS kontrol system

GSM / SMS kontrol system 17.1.2012 GSM / SMS kontrol system 2 stk. Indgange for temperatur med direkte kontrol eller SMS 4 stk. Digitale indgange med egen tekst til SMS besked 4 stk. Udgange kontrolleret TIL/FRA via SMS besked

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner:

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: NY MODEL VANDVAGT VV800 SERIE Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: 1 Efter fuldendt montering af sagkyndig tilsluttes

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide DA Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Tænd/sluk...2 Indstil ur...2 Indstil gulvtemperatur...3 Aflæs aktuel temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivér og indstil timerstyring...5-6 Fejlfinding...7

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED DLP 241 og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Sammenkoblings muligheder af styreenheder, med op til 80 kanaler. Frostsikring. Mulighed for tilslutning af pumpestyring. Kan

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Radiatortermostat TRV-1ZBS

Radiatortermostat TRV-1ZBS Radiatortermostat TRV-1ZBS TrueGuard radiatortermostat TRV-1ZBS er en smart tilbehørsenhed fra TrueGuard, der giver dig mulighed for at fjernstyre radiatorerne og dermed varmen i dit hjem. Du har alle

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Installations- og brugervejledning for modtageren EDK-REC2

Installations- og brugervejledning for modtageren EDK-REC2 Installations og brugervejledning for modtageren EDKREC2 Generelt: Funktionsprincip Modtageren EDKREC2 og den tilhørende antenne giver mulighed for at kontrollere de to adgange til parkeringen: «INDGANG»

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect Indeks 1. Systemoversigt...... 31 2. Oversigt over display og knapper... 31 3. Installation - trin for trin... 32 3.1 Indledende trin...32 3.2 Montering af... 32 3.3 Konfiguration af Danfoss Link TM CC...

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

GSM CallStarter Type TC202

GSM CallStarter Type TC202 Introduktion GSM Callstarter er lavet til fjernbetjent start af bil og bådvarmer via SMS eller direkte opkald fra en telefon, mobil eller fastnet. Enheden er baseret på brug af GSM nettet, og skal derfor

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere.

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Quick guide Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Hvis der ønskes yderligere eller avancerede indstillinger henvises til installatør- eller brugervejledningen

Læs mere

Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide. Solar Sikring

Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide. Solar Sikring Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide Solar Sikring Tillykke med din nye Solar Plus Ajax Security Hub Velkommen til hjernen I dit nye Solar Plus alarmsystem. Security Hub ens trådløse to-vejs

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

W 1000W 1500W 2000W

W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL. Kom godt i gang med GPS System

BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL. Kom godt i gang med GPS System BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Kom godt i gang med GPS System 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemet indeholder 3 SIM-kort & operatørvalg 3 Afmontering af PIN-kode på SIM-kort 3 Montering

Læs mere

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE - 1 - KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Indholdsfortegnelse: side Beskrivelse af LED lamper og lyde 2 Beskrivelse af nøglebrik tastaturet 4 Fjernstyring via sms og app 9 Oprette eller

Læs mere

Installationsvejledning ME301-2

Installationsvejledning ME301-2 Installationsvejledning ME301-2 Version 1.0, maj 2013 Praktiske råd 1. Gem vigtige numre S/N xxxxxx +xx xx xx xx xx S/N xxxxxx Serienummerets placering på enheden. GSM-nummer og enhedens serienummer findes

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN)

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Teknisk information ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Input : Kontaktsæt på relæ ( Til forbindelse mellem klemme 45 & port ) Porten som Output : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) ( Til forbindelse

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere