Brugervejledning 2. GSM styring. Indholdsfortegnelse GSM Control Plus DigiHeat 6+ I samarbejde med Glen Dimplex Nordic AS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning 2. GSM styring. Indholdsfortegnelse 2-7 8-13. GSM Control Plus DigiHeat 6+ I samarbejde med Glen Dimplex Nordic AS"

Transkript

1 rugervejledning Indholdsfortegnelse GSM styring GSM ontrol Plus igiheat I samarbejde med Glen implex Nordic S

2 GSM ontrol Plus

3 U T O P R O G. eskrivelse/generelt GSM ontrol Plus muliggør styring af elradiatorer type N fra en GSM mobiltelefon. Styringen sker ved at sende SMS tekstmeldinger til GSM ontrol Plus. n typisk anvendelse vil være at styre temperaturen i sommerhuset. GSM ontrol Plus har indbygget indstillingsmulighed for alarm ved en max/min. tempratur, som kan bruges til frostsikring samt strømsvigtsalarm. lle SMS beskeder, som sendes til GSM ontrol Plus, besvares med en kvitteringsmelding. Relæ (fast) N Termostat gulvvarme N 0 Indendørs temperaturføler Sender/modtager N Radiosignal Tilkoblingsledning SMS lradiator Type N igiheat centralenhed N 0 GSM ontrol Plus GSM telefon Udendørs temperaturføler (kstra udstyr) Relæ (stik) N ordeler Tilkoblingsledning Type N Type N Styreplugg. Gør anlægget klar til brug N SMS GSM ontrol Plus leveres med en strømforsyning og en fastgjort ledning som skal tilkobles igiheat. Grønt hanstik af tilkoblingsledningen lradiator kobles til grønt hunstik lradiator i igiheat. or tilkobling af ledningen løs GSM ontrol PLUS nes skruen i underkanten af igiheat og bagdækslet fjernes. er er GSM telefon også medleveret en temperaturføler til indendørs brug, som vil måle temperaturen mere nøjagtigt end den føler der sidder internt i GSM ontrol Plus. n temperaturføler til udendørs brug er ekstraudstyr, og kan erhverves på grossistnr

4 u bør benytte et Sonofon ebillos abonnement og fjerne det eksisterende SIM kort. Ved anvendelse af det nye SIM kort skal PINkoden deaktiveres, eller den eksisterende PIN kode erstattes med PIN koden 0 (denne PIN kode skal ikke anvendes til komandoer, men kun i installationsfasen). Konferer med brugsanvisningen til din mobiltelefon for anvisning på, hvordan dette skal gøres. N! SIMkortet må kun skiftes, når både backup batteri og strømforsyning er frakoblet. Udfør alle tilkoblinger vedrørende varmestyring, temperaturaflæsning og alarmer til GSM ontrol Plus. erefter skal back up batteri og strømforsyning tilkobles. Når dette er gjort, skal signalstyrken kontrolleres. Observer den grønne lysdiode, L 0. Ved blink er signalet fint og ved blink er signalet dårligt. Hvis man har et dårligt signal, kan en ekstern antenne anbefales. en har grossistnr Se i øvrigt brugsanvisningen der medfølger GSM ontrol Plus for tilkobling af ekstern antenne.. Indstil din igiheat med uto og Out temperaturer og hvornår der skal være komfort eller sænketemperatur i boligen i auto programmet. SMSkommandoerne UTO og OUT vil altid overstyre den lokale indstilling af betjeningshjulet på igiheat. Når igiheat er overstyret, vil teksten auto eller out vises i displayet på igiheat. et er ikke muligt at betjene igiheat lokalt. or at ophæve overstyringen, holdes den røde overstyringsknap på undersiden af GSM ontrol Plus inde i sekunder. N! Ved betjening første gang, skal overstyringsknappen aktiveres ved hjælp af kommandoen OVR ON og PINkoden (se punkt.0). Overstyringsknappen vil ikke virke, hvis kommandoen ikke er sendt via SMS. igiheat er overstyret via SMS til UTO. Ingen lokal betjening er mulig. Hold overstyringsknappen inde i sekunder for at ophæve overstyringen. Overstyringen på igiheat er ophævet. etjeningshjulet står i UTO og lokal betjening er mulig.

5 . flæsning af temperaturer flæsning af indetemperatur er mulig ved at tilkoble den medleverede, trådbaserede temperaturføler direkte til GSM ontrol Plus. Indeføleren leveres med, m ledning. Ledningen kan forlænges op til 0 m. or at montere indeføleren fjerner man frontdækslet på GSM ontrol Plus, som er fastgjort i siderne. Nederst i GSM ontrol Plus har man tre mulige gennemføringer for ledninger, hvor den ene er ledig og kan benyttes. Prik hul med en skruetrækker og før ledninger igennem hullet. emærk at gummigennemføringen kan tages ud. Ledningens ender skrues i terminal i klemmerækken på kredskortet og polariteten har ingen betydning. Udeføler er ekstraudstyr, grossist nr , og har kaplingsklasse IP beregnet til udendørs montage. Udeføleren leveres ikke med tilkoblingsledning. Tilkobling af udeføleren kan udføres med en toleder telefonledning. GSM ontrol Plus har en intern temperaturføler med en noget begrænset nøjagtighed. Intern temperaturføler anbefaler vi at kalibrere med SMSkommandoen L og PINkode (se punkt.0). Ingen af temperaturfølerne benyttes til temperaturregulering af termostater.. Varsling af strømsvigt og frost enne varsling er en integreret mulighed i GSM ontrol Plus. Strømsvigt af en varighed på mere end 0 sekunder varsles. Når strømmen kommer tilbage sendes en SMS automatisk. rostalarm varsles baseret på temperaturer målt af ekstern indeføler. Kritisk frosttemperatur kan man vælge selv, men en indstillet temperatur på º vil være fornuftig. åde strømsvigt og frostalarm skal aktiveres via egne SMSkommandoer. Se afsnit.0 Indstil alarmmodtager (SM). Modtagerforhold r modtagerforholdene dårlige på stedet hvor GSM ontrol Plus er anbragt, kan man som ekstraudstyr få en ekstern antenne monteret. lnummeret er Kommandoer.0 PIN kode or at hindre misbrug og uønsket betjening kræver alle kommandoer, at korrekt PIN kode er med i SMS beskederne. PIN koden er som standard. et anbefales at ændre PIN koden for at hindre uønsket anvendelse. or at ændre PIN koden kan f.eks. sendes: PIN den nye PIN kode vil nu være, og erstatter den gamle PIN kode.

6 . Styring GSM ontrol Plus fjernstyres af SMS beskeder. Hver kommando man sender til GSM ontrol Plus skal efterfølges af en PINkode. abriksindstillingen er. n kommando kan f.eks. være: UTO, hvorefter den afsendes til GSM ontrollens telefonnummer. a. 0 sekunder efter sender GSM ontrol Plus en kvitteringsmelding retur til den mobiltelefon som har afsendt ordren. et spiller ingen rolle, om man benytter små eller store bogstaver i SMS beskeden. lternativt kan man sende en SMS besked med OUT, når huset forlades.. larmer.0 Indstil alarmmodtager (SM) Inden GSM ontrol Plus tages i brug, bør man tage stilling til, om det er ønskeligt at modtage varsling på mobiltelefonen i tilfælde af max/min. temperatur eller strømsvigt. Ved max/min. temperatur eller strømsvigt vil en tekstmelding sendes til mobiltelefonnummeret, som er registreret som alarmmodtager. or at registere alarmmodtager send: SM 00 telefonnummer 00 er nu indstillet til at modtage max/min. temperatur og strømsvigtsalarm. N! Husk at du også skal vælge, hvilke alarmer du ønsker at modtage. Se afsnit. og... Temperaturvarsling ved høj og lav temperatur GSM ontrol Plus giver dig mulighed for at modtage et SMS varsel, som er baseret på temperaturer målt af ekstern indeføler tilkoblet GSM ontrol Plus. Såvel den øvre, som den nedre temperatur kan bestemmes indenfor temperaturområdet 0º til 0º. or at sætte º som nedre temperaturgrænse (frostsikring) og º som øvre grænse, sendes meldingen: ST Telefonen, som er registreret som alarmmodtager, vil nu kunne modtage varsling, hvis temperaturen målt af ekstern indeføler kommer under º eller over º. Hvis man har indstillet frostvarsel på º, vil et nyt varsel kunne modtages, efter at temperaturen er gået op på º, og derefter ned igen på º. Har man indstillet varmealarm til 0º, vil et nyt varsel kunne modtages, efter at temperaturen er gået ned til º, for derefter at gå op på 0º igen.

7 . Kalibrere målt temperatur af internføler i GSM ontrol Plus I GSM ontrol Plus sidder en temperaturføler, som bør kalibreres for at give rigtig temperatur. emærk at denne temperaturføler ikke er specielt nøjagtig, og det anbefales at benytte ekstern indeføler for nøjagtig gengivelse af indetemperatur. Skulle f.eks. GSM ontrol Plus vise en målt værdi på,º, mens man med et termometer måler,º, bør GSM ontrol Plus kalibreres. Send kommandoen: L, GSM ontrol Plus er nu kalibreret, og vil måle samme temperatur som du måler med dit termometer (i eksemplet,º ).. Strømsvigtsalarm GSM ontrol Plus har mulighed for at sende en alarm til alarmmodtageren, hvis den registrerer et strømsvigt, som varer mere end 0 sekunder. Send: PS ON telefonen, som er registreret som alarmmodtager, vil nu modtage alarm i tilfælde af strømsvigt, som varer mere end 0 sekunder. Når strømmen kommer tilbage, sendes en ny melding om dette. or at afbryde strømsvigtsalarmen sendes: PS O.. Indstil terminalnavn (SN) I de tilfælde, hvor man modtager alarmer fra flere GSM ontrol Plus enheder, vil det være praktisk at kunne navngive hver enkelt. Send: SN navn det vil nu fremgå af navn, hvilken GSM ontrol Plus som sender alarm eller kvitteringsmeldinger. Navn er begrænset til tegn..eks. sommerhus. Se yderligere informationer og tegninger i rugsanvisning GSM ontrol Plus, som medfølger produktet.

8 0h 0 0 igiheat NL U T O 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h h 0 0 0h 0 0 0h 0 0. eskrivelse ) ktuel dag, er mandag, er tirsdag, osv ) Temperaturdisplay ) atteriindikator ) Zoneindikator ) Programprofil ) raværstimer ) Knapper til ændring af indstilling ) Knap som bekræfter indstilling ) unktionsvælger

9 . Installation igiheat kan i princippet placeres hvor som helst, men tag hensyn til, at radiosignalerne skal kunne nå alle modtagere, som skal styres. n central placering midt i området, hvor modtagerne findes, er gunstig. t forsøg med alternative placeringer kan være nødvendig for at sikre et godt signal. igiheat kan enten stå frit ved hjælp af støttebenet eller skrues fast på væggen gennem skruehullerne i bagpladen. igiheat har mulighed for både batteridrift ( stk,v) og ekstern strømforsyning (V). atterierne har en levetid på ca. år. atterierne vil i kombination med strømforsyning give bedre driftsikkerhed i tilfælde af strømsvigt i længere tid. n ekstern strømforsyning kan kobles til igiheat via kontakterne () og (). N! Korrekt polaritet. Opladelige batterier må ikke benyttes. or at kunne montere batterierne, koble ekstern strømforsyning til, eller fæstne igiheat på væggen, skal enheden åbnes ved, at skruen på undersiden løsnes. NL Installér batterierne som vist på figuren. Kontroller at batterierne er rigtigt monteret. Luk derefter enheden og spænd skruen på undersiden. Når batteriindikatoren snarest mulig. vises i displayet, skal batterierne skiftes lle dine programindstillinger beholdes under batteriskift (ca. min).. Indstilling af ur Indstil funktionsvælgeren på. Når enheden har været uden strøm (batterier/ekstern V), vises dette ved, at 00:00 blinker i displayet. Tryk for at bekræfte, at strømtilførslen er i orden. Uret kan nu indstilles ved at trykke på eller knappen. 0h 0 0 0h 0 0 U T O 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 NL U T O

10 Ved at stille uret forbi :00 skiftes til ny dag. Korte tryk giver minut. Ved kontinuerligt at trykke på eller knappen går uret hurtigt.. Konfigurering/test ør systemet kan bruges, skal modtagerne, som skal styres af igiheat, konfigureres. Konfigureringen sørger for en entydig kobling mellem igiheat og modtagerne. igiheat : Indstil funktionsvælgeren til. Hold knappen inde i sekunder, til displayet viser config (n) mode (se figur). Vælg aktuel zone ( ) med knappen. Modtagere: Se brugsanvisning for modtager, men normalt konfigureres modtager ved et tryk på modtagerens konfigureringsknap. Husk at dette skal gøres for alle modtagere. ette skal gennemføres for de zoner, som skal anvendes ( ). Tryk knappen for at afslutte konfigurering. or at teste radiokommunikation og konfigurering indstilles funktionsvælgeren til. Hold knappen inde i sekunder, til displayet viser test mode (se figur). Vælg aktuel zone med knappen. Modtagere: Lysdioden vil blinke gange hvert. sekund, hvis kommunikationen er. Tryk på knappen for at afslutte testen.. Indstilling af temperaturer Indstilling af temperatur for frostsikring. Indstil funktionsvælgeren til OUT. Indstil temperaturen med eller knappen. unktionsvælgeren i denne position giver frostsikringstemperatur i alle zoner. Indstilling af temperatur for sænkning Indstil funktionsvælgeren til. Vælg aktuel zone med knappen. Indstil temperaturen med eller knappen (se figur). 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 NL U T O 0h h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 NL U T O 0h h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h NL U T O 0h 0 0 0

11 Indstilling af temperatur for komfort Indstil funktionsvælgeren til. Vælg aktuel zone med knappen. Indstil temperaturen med eller knappen (se figur).. Ugeprogrammering Indstil funktionsvælgeren til PROG. Vælg aktuel dag og zone med knappen. Ingen temperatur vises, og du kan se programmet for den valgte dag. Indikator for første tidsperiode blinker (se figur). Tryk knappen for komfort eller knappen for sænkning, indikator for næste tidsperiode blinker. Gentag samme procedure for hele dagen. Når dagsprogrammet har den ønskede profil, trykkes knappen for lagring, og næste dag fremkommer. Gentag hele proceduren for de resterende dage og for alle aktuelle zoner til. Når programmeringen er færdig, sættes funktionsvælgeren til UTO, og ugeprogrammet er aktiveret. Ved tryk på knappen vælges, for hvilken zone programstatus skal vises (se figur). Med funktionsvælgeren i position vælges sænketemperatur i alle zoner. Ved tryk på knappen vælges, for hvilken zone den indstillede temperatur skal vises. Med funktionsvælgeren i position vælges komforttemperatur i alle zoner. Ved tryk på knappen vælges, for hvilken zone den indstillede temperatur skal vises.. Styring af relæ zoner lle zoner kan styre relæer. Ved styring af relæer vil betyde, at relæet er afbrudt, og at relæet er tilkoblet. ette gælder både ved valg med funktionsvælgeren og med ugeprogram. Temperaturindstillingen, som vises i displayet, har ingen betydning. 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 NL U T O 0h h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 NL U T O 0h h 0 0 0h 0h 0h 0h NL U T O 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 0h 0 0 NL U T O 0h 0 0

12 0h 0 0. nnullering af sænkning igiheat har en funktion for midlertidig 0h 0 0 at overstyre sænkningen zonevis. Typisk 0h 0 0 aktuelt hvis man er hjemme, er syg en dag og ønsker komforttemperatur i en zone, som normalt har sænketemperatur. NL Overstyringen annulleres automatisk ved hvert døgnskifte. unktionen vælges i UTOposition i en periode med sænkning ved at holde knappen inde til NL i sekunder. ktiveret overstyring vises ved, at et dobbelt bit blinker for den aktuelle time. Overstyringen ophæves ved påny at holde NLknappen inde i sekunder.. raværstimer et er muligt at programmere igiheat til at sænke temperaturen, 0h 0 0 når man er borte fra huset, og automatisk at aktivere UTOposition til man kommer hjem. raværet kan have en varighed fra time til dage. r man for eksempel bortrejst i dage, kan igiheat programmeres NL til at sætte varmen i gang efter dage. unktionen vælges i UTOposition ved at trykke på knappen. 0h 0 0 isplayet vil herefter vise 0h, som betyder times fravær. Ved at trykke på eller knappen ændres indstillingen af antal timer helt op til h. Trykkes der videre på, vil displayet gå over til at vise fraværet i dage f.eks. 0d, som betyder dage. fter at have valgt rigtig tid bekræftes dette ved at trykke. a vises den indstillede temperatur i displayet f.eks..c. ette kan indstilles ved at trykke på eller knappen. Når rigtig temperatur er valgt, bekræftes dette ved at trykke. Symbolet U T O viser, at funktionen er aktiveret. unktionen kan deaktiveres ved at indstille funktionsvælgeren på. 0. jernstyring GSM ontrol er en oplagt mulighed for fjernstyring, men andre 0h 0 0 alternativer kan benyttes. Har man blot en (fjernstyret) potentialfri kontakt til rådighed, så kan man styre igiheat imellem f.eks. UTO og OUT programmet. Terminaler for fjernstyring findes i en plint bag på igiheat. agstykket afmonteres. Skitse over terminalerne i plinten. V IN 0h 0 0 0h h 0 0 U T O V til ekstern strømforsyning., og er til fjernstyring. 0h 0 0 V IN 0h 0 0h 0 0h 0 0h 0 0h 0 0 h 0 0 0h 0 0 NL 0h 0 0 U T O 0h 0 0

13 Nedenstående skema viser, hvilke terminaler der kan benyttes til fjernstyring. Terminaler og og åben åben lukket åben åben lukket lukket lukket igiheat funktionsv. Styring lokal OUT π OUT UTO lokal OUT UTO. Tekniske data Vælg mellem temperaturer raværtemperatur 0º Sænkning 0º Komfort 0º Styring af indtil individuelle zoner. rit programmerbart ugeprogram. Radiokommunikation MHz. Rækkevidde 0m (frit sigte). nkel montage ingen fortrådning. nkel installation/konfigurering. raværstimer. Midlertidig overstyring af program. atteridrift (stk, V ). V ekstern strømforsyning. atterilevetid ca. år. Potentialfrie indgange for ekstern styring. Mål: xx mm (bxhxd).

14 Notater

15

16 Installatør: Glen implex Nordic ronningensgade, 000 Odense Tlf. 0, ax 0, Mobil 0 Marts 00

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

www.glendimplex.dk Intelligent varme

www.glendimplex.dk Intelligent varme www.glendimplex.dk Intelligent varme Dimplex styresystemer og radiatorer er produceret af Glen Dimplex Nordic i Norge Glen Dimplex Nordic er en norsk virksomhed, som udvikler, producerer og sælger energi

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Elvarme. -enkel, intelligent varme

Elvarme. -enkel, intelligent varme Elvarme -enkel, intelligent varme Lidt om os 3 Generelt 4 Produkter Unique, type 2NC8 5 Produkter Comfort, type 2NC6 6-7 NBØ radiatorer 8-9 Styringssystemer 10-11 GSM Control PLUS 12 Styremodul 13 Elradiatorer

Læs mere

K2-SMS Drift & veligeholdelse

K2-SMS Drift & veligeholdelse K2-SMS Drift & veligeholdelse SMS modul Telefonnummer til mit SMS modul. Indledning OBS! Læs vejledningen grundigt igennem inden ibrugtagning af K2 SMS modul. Med K2-SMS styrer du din Bosch Varmepumpe

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL. Kom godt i gang med GPS System

BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL. Kom godt i gang med GPS System BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Kom godt i gang med GPS System 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemet indeholder 3 SIM-kort & operatørvalg 3 Afmontering af PIN-kode på SIM-kort 3 Montering

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

GSM CallStarter Type TC202

GSM CallStarter Type TC202 Introduktion GSM Callstarter er lavet til fjernbetjent start af bil og bådvarmer via SMS eller direkte opkald fra en telefon, mobil eller fastnet. Enheden er baseret på brug af GSM nettet, og skal derfor

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN)

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Teknisk information ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Input : Kontaktsæt på relæ ( Til forbindelse mellem klemme 45 & port ) Porten som Output : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) ( Til forbindelse

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Mobile Engine ME201 Monteringsvejledning Version 2.3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Produktspecifikation...3 Certifikater...3 Indhold i standardleverance...3 Installation

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

Din tavse og loyale medarbejder

Din tavse og loyale medarbejder Let installation, enkel programmering! Din tavse og loyale medarbejder GD-04 er en GSM fjernkontrol-enhed. Den sender SMS er, ringer op, tænder og slukker for apparater og overvåger. DAViD kan ikke tale

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM GSM-enheden kan sættes op til at overvåge gylletanke med følgende faciliteter: alarm som sms, taleopkald og SIA IP til kontrolcentral alarm ved

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Heatime. SMS Remote Control

Heatime. SMS Remote Control Heatime SMS Remote Control Brugervejledning V252E 02.07.2008 Al information indeholdt i dette dokument kan ændres uden meddelelse herom, og uden at Milkline kan drages til ansvar herfor. www.milkline.com

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

TC06 Brugermanual 2014-07

TC06 Brugermanual 2014-07 TC06 Brugermanual 2014-07 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

CCTR-610 GPS tracker. Brugervejledning. SSIHuset v/svane Electronic. Tracker model 610 GPS

CCTR-610 GPS tracker. Brugervejledning. SSIHuset v/svane Electronic. Tracker model 610 GPS 1 CCTR-610 GPS tracker Brugervejledning SSIHuset v/svane Electronic 2 Tillykke med Deres køb af denne GPS-tracker, som har mange funktioner, såsom øjeblikkelig at finde position, objekt bevægelses alarm

Læs mere

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 5 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 6 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 7 TILSLUT GSM ANTENNEN OG SIRENE

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

GPS 102B Mini Tracker 04.02.2013

GPS 102B Mini Tracker 04.02.2013 GPS 102B Mini Tracker 04.02.2013 Brugsanvisning Tak fordi du købte GPS Mini Tracker model 102. Denne brugsanvisning vil vise dig hvordan du kommer i gang med at bruge Trackeren og giver udførlig forklaring

Læs mere

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS.

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. INDLEDNING Tak fordi du har købt din nye GSM/GPRS/GPS TRACKER hos Greenway. På de

Læs mere

Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA. Brugermanual. Manual version 1.0. Svane Electronic ApS. Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk

Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA. Brugermanual. Manual version 1.0. Svane Electronic ApS. Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA Brugermanual Manual version 1.0 Svane Electronic ApS Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk GSM fjernstyret kamera Tak for at du købte GSM kameraet. Dette kamera er et fjernstyret

Læs mere

Betjeningsvejledning. SMS modul

Betjeningsvejledning. SMS modul Betjeningsvejledning SMS modul HW: P052A.0517 / MC35i SW: P052ASMS.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Før du tager dit nye SMS modul i brug, er det vigtigt, at du gennemlæser denne vejledning, og udfører

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME GSM-enheden kan sættes op til at overvåge og styre solvarme med følgende faciliteter: AUTODRIFT: Opvarmning enten fra solfanger (temperatur i solfanger

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Installationsvejledning. Thermo Call TC3

Installationsvejledning. Thermo Call TC3 Installationsvejledning Thermo Call TC3 1 2 # 24990A 965 082 AMP 3 4 # 98393A # 67769A sw Ukorrekt installation eller reparation af Webasto varme- og kølesystemer kan forårsage brand eller udslip af dødelig

Læs mere

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3 Betjeningsvejledning Thermo Call TC3 Generelle oplysninger Kære Webasto-kunde! Vi takker dig for valget af den nye Thermo Call TC3. Du får med dette produkt en komfortabel og moderne betjeningsmulighed

Læs mere

Din tavse og loyale medarbejder

Din tavse og loyale medarbejder Let on, llati a t s in el enk ing! mer m a gr pro Din tavse og loyale medarbejder GD-04 er en GSM fjernkontrol-enhed. Den sender SMS er, ringer op, tænder og slukker for apparater og overvåger. DAViD kan

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

GSM stikkontakt Brugermanual

GSM stikkontakt Brugermanual GSM stikkontakt Brugermanual Brug nogle minutter på at læse igennem brugermanualen. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem brug. Pas godt på brugermanualen til senere brug. Tak for at du købte

Læs mere

Trådløs Alarm System WS500S

Trådløs Alarm System WS500S DK - Brugsanvisning Trådløs Alarm System WS500S WS500S Indholdsfortegnelse 1. Godt i gang...4 Advarsel! 4 1.1 Introduktion til Systemet 4 1.2 Enheder inkluderet i systemet 4 1.3 Introduktion til Smart

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere