Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2016 Tandpleje sundhed og sygdom 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 2 2015/2016 Tandpleje sundhed og sygdom 1"

Transkript

1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul /2016 Tandpleje sundhed og sygdom APRIL 2015 SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER OG TANDPLEJERE Modulbeskrivelsen er godkendt d. 20. april 2015 NØRRE ALLE KØBENHAVN N TLF Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje, BEK nr. 731 af 25/06/2011, samt Studieordningen af 25/04/2012

2 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelsens formål... 3 Modulets længde og antal ECTS... 3 Modulbeskrivelse i henhold til studieordningen Læringsudbytte Fag Modulets tandplejefaglige undertemaer... 5 Indholdet i den teoretiske og praktiske undervisning... 5 Læringsmål... 5 Indholdsaspekter Undervisningens pædagogiske tilrettelæggelse Litteratur Fastlagt studieaktivitet Bedømmelse Rammer 15 Kriterier Praktiske oplysninger Syge- og reeksamen Vejledning ved ikke-bestået prøve Studiefortsættelse SIDE 2 AF 15

3 Modulbeskrivelsens formål SIDE 3 AF 15 Modulbeskrivelsen tager udgangspunkt i bilag 1 i Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i tandpleje (tandplejeruddannelsen), BEK nr. 731 af 25/06/2011, samt Studieordningen af 25/04/2012 inkl. det lokale tillæg for Tandplejeruddannelsen ved Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet. Det forudsættes at de studerende som udgangspunkt har en gymnasial uddannelse (uden bestemte fagkombinationer eller niveaukrav), eller har reelle kompetencer svarende til dette. Modulbeskrivelsens formål er at uddybe, hvordan studieordningens læringsudbytte i de enkelte moduler udmøntes i Tandplejeruddannelsen ved Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet. Modul 2 med temaet " Tandpleje sundhed og sygdom er en introduktion til sundheds- og sygdomsbegreber, oral helses betydning og undersøgelse af patienter. Modulet introducerer den studerende til grundlæggende metodik ved undersøgelse af tænder og mundhule og beskæftiger sig med basal viden om de mest hyppige sygdomme i mundhulen. Modulet omhandler endvidere basalbiologiske fag, der danner grundlag for på et senere tidspunkt at forstå baggrunden for mere avancerede patientbehandlinger og patienttilfælde. Modulbeskrivelsen tager specielt udgangspunkt i 1. Sundheds- og sygdomsbegreber i relation til det tandplejefaglige felt. 2. Undersøgelse, diagnostik og behandling af tænder, mund og kæber i relation til tandplejerens virksomhedsområde. 3. Sundhedspsykologi, sundhedspædagogik og sundhedsinformatik I modulbeskrivelsen indgår en konkretisering af læringsudbyttet, centrale fagområder, indhold i undervisningen, den pædagogiske tilrettelæggelse, fastlagte studieaktiviteter, litteratur samt bedømmelse. Modulets længde og antal ECTS Modul 2 har et omfang på 15 ECTS-point og en varighed på 10 uger. De 15 ECTS-point er fordelt med 11 teoretiske og 4 praktiske. 1 ECTS-point svarer til en studieindsats på ca timer. Det svarer til at 1 uge (1,5 ECTS-point) svarer til en studieindsats på 40 timer. Modulet starter i uge 46. Der er selvstudiedage i 4 dage inden den skriftlige eksamen.

4 Modulbeskrivelse i henhold til studieordningen SIDE 4 AF 15 Modulet retter sig mod viden om sundheds- og sygdomsbegreber og kliniske metoder indenfor tandplejefaget. Herunder grundlæggende kendskab, metoder til og praktiske færdigheder i gennemførelse af enkle patientforløb på klinikken. Desuden omhandler modulet basalbiologiske fag, der danner grundlag for på et senere tidspunkt at forstå baggrunden for mere avancerede patientbehandlinger og komplicerede patienttilfælde. Læringsudbytte Efter modulet kan den studerende: beskrive og identificere normale kliniske fund indenfor fagområdet, herunder tandmorfologiske beskrive og identificere de hyppigst forekommende patologiske fund indenfor fagområdet skal kunne betjene såvel intraorale- som digitale kameraer og optage kliniske fotos af patienten, samt vurdere kvaliteten af disse fotos udarbejde en basal tandplejeplan for patienter med lav sygdomsforekomst redegøre for sundheds- og sygdomsbegreberne og kan anvende og reflektere over disse redegøre for forskellige aspekter i forhold til kommunikationen i sundhedsvæsenet og kan anvende disse i relation til den enkelte borger og patient forklare hvilken betydning oral helse kan have for det enkelte menneske gøre rede for udvalgte dele af den menneskelige anatomi og fysiologi herunder tandmorfologi af betydning for professionsområdet forklare sammenhængen mellem de hyppigst forekommende orale sygdomme og deres væsentligste årsagsfaktorer gøre rede for mikroorganismer og deres betydning for oral sundhed og sygdom

5 Fag Modulets fag ECTS-point Undervisningen i faget afsluttes Teoretisk Praktik Anatomi 2 0 Efter modul 4 Fysiologi 2 0 Efter modul 4 Mikrobiologi og sterilisation 2 0 Efter modul 3 Psykologi 2 0 Efter modul 9 Sociologi 1 0 Efter modul 10 Pædagogik og sundhedspædagogik Efter modul Tandmorfologi 1 0 Efter modul 3 Praktikforberede teori 0 1 Efter modul 12 Intern (klinisk) praktik 0 3 Efter modul 12 SIDE 5 AF 15 Modulets tandplejefaglige undertemaer Der er et tema omkring mundhulens anatomi, hvor den studerende skal udarbejde et anatomisk mundhuleatlas, hvor der er fokus på de normalanatomiske variationer, der ses hos unge mennesker. Der er desuden et tema omkring undersøgelse og journalisering af tænder, belægninger på tænderne og tandkød, samt behandling af caries og gingivitis. Der er et tema om sundhedspsykologi, sundhedsbegreber, herunder sygdom, fravær af sygdom, sund og usund adfærd samt tilrettelæggelse og gennemførelse af rådgivning og undervisning af patienter. Dette sundhedspædagogiske tema sigter mod at give de studerende en introduktion til didaktik, læringsteori og evaluering af patientundervisning, og lægger op til de praktiske øvelser i pædagogik, hvor forskellige aspekter i såvel didaktik, læringsteori samt evaluering skal anvendes. Herudover er der undervisning i basisfag, der danner grundlag for at forstå senere undervisning i avancerede patientbehandlinger og komplicerede patienttilfælde. Indholdet i den teoretiske og praktiske undervisning Læringsmål Viden Den studerende skal kunne:

6 redegøre for mundhulens normale anatomi og variationer inden for det normale redegøre for fordøjelsessystemets anatomi og fysiologi beskrive fordøjelsen, stofskiftet, kredsløbet og respirationen, blodet og hormoner beskrive mikroorganismer og infektionssygdommes spredning beskrive procedurer for kvalitetssikring af procedure for opretholdelse af klinikhygiejnen redegøre for orale biofilm anvende sundheds og sygdomsbegreber, -opfattelser og -adfærd forklare sundhedssociologi og medicinsk sociologi i forskellige befolkningsgrupper redegøre for de forskellige aspekter i kommunikationen mellem to mennesker og specielt fokus på de krav, der stilles til tandplejeren som professionel sundhedsperson jonglere fortroligt med nomenklatursystemerne for tænder og tandsæt redegøre for normale kliniske fund hos patienter med caries, gingivitis og parodontitis redegøre for saliva s betydning for oral sundhed og metoder til måling af saliva s sekretionshastighed gengive viden om regler og praksis for journalføring og optagelse af odontologisk og medicinsk anamnese redegøre for registrering af plaque, plaque indices og mekanisk fjernelse af plaque fra tænderne redegøre for registrering af tænder, fyldninger og caries, og caries indices redegøre for registrering af gingivitis og brugen af gingivitis indices redegøre for registrering af fæstetab, pocher og brugen af pochedybdemåleren beslutte en hensigtsmæssig planlægning af hjemmetandpleje for patienter med lav sygdomsforekomst beskrive instrumentarium til fjernelse af supragingival tandsten forklare nogle basale begreber og redskaber i forhold til kommunikation gengive forskellige perspektiver på kommunikation SIDE 6 AF 15

7 skelne mellem sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme i forhold til sundhedspædagogiske overvejelser forklare udvalgte pædagogiske og sundhedspædagogiske begreber forklare sammenhænge mellem sundheds- og sygdomsopfattelse og relevant sundhedspædagogisk strategi skønne hvordan oral helse kan have betydning for det enkelte menneske redegøre for betydningen af orale biofilms betydning for opretholdelse af sundhed og udviklingen af sygdom i de hårde og bløde væv i mundhulen redegøre for hvilke typer af kliniske fotos man anvender som dokumentation i klinikken kunne orientere sig på intraorale røntgenoptagelser redegøre for, hvordan man arbejder ergonomisk på tandklinikken SIDE 7 AF 15 Færdigheder Den studerende skal kunne: identificere normalanatomiske strukturer i mundhulen redegøre for betydningen af fordøjelsen, stofskiftet, kredsløbet og respirationen, blodet og hormoner i forhold til oral og generel sundhed demonstrere hvorledes smittestof fjernes og uskadeliggøres gennemføre en klinisk undersøgelse og behandling og undgå smitte spredning dokumentere korrekt hygiejne procedurer på klinikken optage kliniske fotos af patienter (ekstra- og intraorale) udføre sialometri Kompetencer Den studerende skal kunne: anvende deres kendskab til de normalanatomiske strukturer i mundhulen i forhold til at erkende afvigelser fra det normale anvende viden om fordøjelsen, stofskiftet, kredsløbet og respirationen, blodet og hormoner i forhold til kostvejledning og sundhedsvurdering tage stilling til, hvad der på klinikken under en behandling er rent og urent og tage de nødvendige forholdsregler for at undgå smitte under arbejdet på klinikken

8 drage de korrekte konsekvenser af at den kliniske hygiejne bliver kompromitteret tage hensyn til det enkelte menneskes opfattelse af sundheds- og sygdomsfænomener i omgangen med og behandlingen af dette menneske tage hensyn til forskellige etniske og kulturelle gruppers forskelligartede sundheds- og sygdomsopfattelser i det professionelle møde med disse mennesker identificere nogle sammenhænge mellem det enkelte menneskes vilkår, værdier, holdninger til sundhed og sygdom og sundhed adfærd afgøre hvilke tænder ser ses på modeller, røntgenbilleder og i munden identificere hvad der er normal anatomi og variationer inden for det normale ved en undersøgelse af tænder og mundhule identificere normale kliniske fund hos patienter med caries, gingivitis og parodontitis gennemføre registrering af plaque, caries og fyldninger, gingiva's inflammatoriske status, fæstetab og pocher. vælge hensigtsmæssigt instrumentarium til og udføre mekanisk fjernelse af plaque/biofilm på en patient med lav sygdomsforekomst udarbejde en individuel tilpasset tandplejeplan for en patient med lav sygdomsforekomst indgå i ukomplicerede kommunikationssituationer med den enkelte patient og personalet på klinikken reflektere over sin egen rolle og interaktion i ukomplicerede kommunikationssituationer identificere og analysere enkle sundhedsfaglige problemstillinger i forhold til sundhedspædagogiske og pædagogiske strategier SIDE 8 AF 15 Indholdsaspekter Anatomi (2 ECTS) (21 forelæsninger)* fokuserer på mundhulens anatomi Hovedemner: Cavitas oris, tunge og gane (4) Svælget og de store spytkirtler (2) Ansigtsmuskler, ganens og tungens muskler (2) Tygning/synkning (1)

9 Halsens muskler mv. (1) Respirationssystemet og strubelåg (1) Næsens bihuler fokus på kæbehulen (2) Almen nervelære (4) Hjernens anatomi, hjernenerver 1, 2, 4, 6 og 8 (2) Hjernenerver 3, 10 og 5, 7, 9, 11, og 12 (2) SIDE 9 AF 15 Fysiologi (2 ECTS)* Hovedemner: Kredsløbet Nerveimpulser Fordøjelsen og stofskiftet Respirationen Mikrobiologi og sterilisation (2 ECTS)* vil fokusere på klinisk hygiejne, herunder håndvask og korrekt klinisk påklædning og adfærd ved undersøgelse og behandling på tandklinikken, herunder rengøring, desinfektion og sterilisation, infektionsbegrebet, smittemåder og smitteveje, samt kvalitetsdokumentationssystemer for klinikkens hygiejne procedure. Hovedemner: Infektionsbegrebet, smittemåder og -veje Mundhulens mikrobiologi (2) Værtsorganismens resistens Antimikrobiel kemoterapi Vaccination Psykologi (2 ECTS)* Temaet for undervisningen er kommunikationen og dialogen mellem patient og behandler og mellem medlemmerne i det odontologiske team. Undervisningen sigter mod at give de studerende en indsigt i grundlæggende begreber og perspektiver på kommunikation samt forskellige kommunikationsredskaber og strategier, de kan anvende i kommunikationen med såvel patienten som kolleger og samarbejdspartnere.

10 Sociologi (1 ECTS)* Sociologiens grundbegreber, sundheds- og medicinsk sociologi Odontologisk sociologi Levevilkår og livsstil (socialklasseforskelle, og problemerne med at klassificere folk) Kulturelle og etniske forskelle i opfattelsen af sundhed og sygdom, samt i sundheds- og sygdomsadfærd SIDE 10 AF 15 Pædagogik (1 ECTS)* Temaet i pædagogik er undervisning og tilrettelæggelse af undervisning af patienter på klinikken: Introduktion til didaktik, læringsteori og evaluering af patientundervisning, oplæg til praktiske øvelser i pædagogik, hvor forskellige aspekter i såvel didaktik, læringsteori samt evaluering anvendes. Tandmorfologi (1 ECTS) Hovedemner: Systematisk tandmakromorfologi Morfologiske variationer Forandringer i de hårde tandvæv Tandbestemmelse Den praktikforberedende teori (1 ECTS)* Indeholder basal viden om de hyppigst forekomne tandsygdomme (caries, gingivitis og parodontitis), herunder viden om biofilm, biofilmens opbygning på overfladerne i mundhulen og biofilmens og salivas betydning for opretholdelse af sundhed og udvikling af sygdom i mundhulen. Undervisningen lægger vægt på erkendelse af det normale og sunde og af afvigelserne herfra i relation til caries, inflammation i tandkødet og fæstetab på < 6 mm. Der undervises i at lave en tandplejeplan for patienter med lav sygdomsforekomst. Sundheds- og sygdomsbegreber og -opfattelser. Diagnostik: hvad er en diagnose, nominalistisk og essentialistisk sygdomsopfattelser. Oral helse: betydningen for det enkelte menneske. Hovedemner: Undersøgelsesmetodik og introduktion til journalen som redskab

11 Introduktion til registrering af biofilm og calculus Introduktion til dental caries ætiologi og patogenese Introduktion til gingiva og gingivitis ætiologi og patogenese Introduktion til parodontiet og parodontitis ætiologi og patogene Introduktion til journaloptagelse Introduktion til optagelse af medicinsk anamnese Introduktion til instrumentarium til og mekanisk fjernelse af plaque/biofilm på en patient med lav Sygdomsforekomst Introduktion til hvad man kan se på intraorale røntgenoptagelser Optagelse af kliniske fotos Introduktion til ergonomi i det kliniske arbejde SIDE 11 AF 15 Intern (klinisk) praktik (3 ECTS)* Vil være fokuseret på kliniske øvelser i at optage journal på raske og på patienter med lav sygdomsforekomst. Der vil indgå øvelser i at optage journal med en kort anamnese og registreringer af tænder, fyldninger og caries, plaque, gingivitis og fæstetab på < 6 mm og måling af spytflow. Der vil tillige være øvelser i at udarbejde en individuelt tilpasset tandplejeplan for personer med en simpel sygdomsforekomst og i at anvendelse af forskelligt apparatur til fjernelse af plaque/biofilm og instruere raske og patienter med lav sygdomsforekomst i hensigtsmæssig hjemmetandpleje. Hovedemner: Systematisk undersøgelse og udarbejdelse af journalmateriale i forhold til emnerne på modulet, herunder registrering af biofilm og calculus, diagnostik af dental caries under vejledning, registrering af gingivas forløb (margo gingiva og mucogingivalranden), gingivitis og superficielle pocher under vejledning. Valgfrit klinisk element (1,5 ECTS) * Uge , gennemføres undervisning som valgfrit klinisk element, tilrettelagt for alle tre årgange. Detaljeret program kommer senere og vil blive lagt op på Absalon. Der er obligatorisk deltagelse i de med * markerede indholdsaspekter.

12 Undervisningens pædagogiske tilrettelæggelse SIDE 12 AF 15 Tandplejeruddannelsens modul 2 arbejder med forskellige undervisningsformer for at tilgodese de studerendes forskellige læringspræferencer. De teoretiske elementer undervises nogle gange i forelæsningsform for hele årgangen. Andre elementer behandles i mindre hold. I Sociologi præsenterer 12 studentergrupper mundtligt hvert sit emne blandt fagets fire temaer for hele årgangen Der arbejdes med øvelser og opgaver i undervisningen, hvor de studerende skal arbejde i mindre grupper. Der lægges vægt på at de studerende tilegner sig evnen til at reflektere over egen læring, egne handlinger og kompetencer. En del af øvelserne i den interne praktik gennemføres på skolens egne tandklinikker, hvor de studerende arbejder på hinanden. Det er en forudsætning for at kunne deltage i undervisningen, at man tillader andre studerende at gennemføre uskadelige undersøgelser og behandlinger undervejs i de kliniske øvelser. Enkelte opgaver på modulet indgår i undervisningen på et senere tidspunkt, i det der arbejdes med portfolio gennem hele uddannelsen. Litteratur Matthiessen ME et al. Human anatomi, Hoved og hals. FADL's Forlag 2. udgave 2006 Matthiessen ME. Odontologisk anatomi for tandplejerstuderende Sand, Sjaastad & Haug. Fysiologi en grundbog. Munksgaard, København 2004 Jensen K. Medicinsk Mikrobiologi og infektionspatologi. Nyt Nordisk Forlag Klinisk hygiejne på tandklinikker evejledning pdf/ March PD, Nyvad B. The oral microflora and biofilms on teeth. In Dental Caries. Kapitel 10, side The Disease and its Clinical Management, Second Edition. Eds. Fejerskov O, Kidd E. Blackwell Munksgaard 2008 Friis-Hasché F et al. Klinisk Sundhedspsykologi. Udvalgte kapitler. Munksgaard 2004, København Kamper-Jørgensen F, Almind G, Bruun Jensen B. Forebyggende sundhedsarbejde. Udvalgte kapitler. Munksgaard Danmark 2009

13 Dabelsteen E. Sund eller syg? En teoretisk baggrund for diagnostik. Dansk eller ny engelsk udgave Noes J. Udvidet profylakse (2010). Erhvervsskolernes forlag Nielsen MS, Rom G (2006): Perspektiver på kommunikation i sundhedsfaglige professioner. Munksgaard Danmark. Kapitel 1 (Birkler J: Kommunikation et humanistisk fag, s ), Kapitel 2 (Nielsen MS, Rom G: Kommunikation som humanistisk fag og professionel sundhedsfaglig praksis, s ), kapitel 4 (Jensen P: Den gode samtale, s ) kapitel 7 (Alrø H, Kristiansen M: Et dialogisk perspektiv, s ) Thornquist E: Nonverbal og kropslig kommunikation, uddrag af kap. 11, s I: Klinik, Kommunikation, Information, Hans Reitzels Forlag, 2011 (kopi udleveres til de studerende) Case til undervisningen i Kommunikation (findes på Absalon) Vedtofte DI: Didaktik tilrettelæggelse af undervisning. I: Pædagogik or sundhedsprofessionelle, s Gads Forlag, 2009 Monrad A, Nørmark S: Teoretisk pædagogik for tandplejerstuderende. Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet. 9. udgave Bendixen C: Evalueringsinspiration i voksenundervisningen. I: Rander, H. m.fl. (red.). En moderne voksendidaktik. Alinea, 2009 Sundhedskonsekvensvurdering fra teori til praksis. Sundhedsstyrelsen 2008 Health Literacy. Sundhedsstyrelsen 2009 Egenomsorg en temaavis. Sundhedsstyrelsen 2011 Juul S: Hvad er sociologi - en introduktion. I: Jacobsen B, Juul S, Laursen E, Rasborg K (red.): Sociologi og modernitet. 2. udgave, Columbus, København 2008 Andersen H (red.): Sociologi - en grundbog til et fag. 4. udgave, Hans Reitzels Forlag, København (Følgende kapitler: Hansen EJ: Sociale klasser og social ulighed. Pedersen IK, Holstein BE: Sundhed og samfund) Hanssen I: Sundhedsarbejde i et flerkulturelt samfund (Kapitlerne: 'Den inspirerende kulturelle mangfoldighed', Normer, værdier, religion, livssyn og tværkulturel etik'). Gads Forlag, København 2000 Lund, R, Christensen, U, Iversen L (red.): Medicinsk sociologi. 2. udgave, Munksgaard Danmark (Kapitlerne 3: 'Social kapital', 4: 'Sociale relationer og helbred' og 10: 'Livsforløb og helbred') SIDE 13 AF 15

14 Carlsen O. Dental Macromorphology. Odontologisk Boghandel & forlag 2000 Carlsen O. og SKT, KU: Tandmorfologiske skitser Web-baseret undervisning i tandmorfologi, SKT, Københavns Universitet Klinisk kompendium e-bog fra SKT, KU, 2013 Ortodonti for tandplejer e-bog SKT, KU, 2013 Ergonomi i tandplejen. Branchevejledning ndler.aspx Artikler, noter og synopser under modulet på Absalon SIDE 14 AF 15 Enkeltelementer i litteraturlisten kan udskiftes, hvis en underviser finder mere egnede tekster. Fastlagt studieaktivitet Studieaktiviteterne er baseret på forelæsninger, blokkurser, holdundervisning og -øvelser, selvstudier og opgaver dækkende på side 8-11 anførte indholdsaspekter. De studerende skal deltage i mere end 80 % af hver af de med * markerede indholdsaspekter Utilstrækkelig deltagelse i den teoretiske undervisning indebærer, at man skal have godkendt en afløsningsopgave senest ved udgangen af det efterfølgende modul. Utilstrækkelig deltagelse i den interne (kliniske) praktik medfører, at man skal deltage i en tilsvarende praktik inden udgangen af modul 4. Inden for den samlede periode af modul 2 skal der gennemføres en individuel studiesamtale ('portfoliosamtale') af ca. 20 minutters varighed mellem den studerende og dennes holdlærer. Samtalens konklusioner nedskrives i et resuméskema, der skal foreligge før den studerende kan deltage i modulprøve 2. Samtalens formål er at den studerende reflekterer over sin trivsel på studiet, årgangen og holdet samt sin studieteknik og faglige indsats relateret til studieforventningerne. Som forberedelse til samtalen udarbejder den studerende et læringsark med overvejelser om egen trivsel på studiet og måde at lære på, som efter samtalen arkiveres i den studerendes portfolio.

15 SIDE 15 AF 15 Bedømmelse Læringsudbyttet testes i modulprøve 2, en intern, individuel 6 timers skriftlig prøve, der vægter 15 ECTS-point. Til prøven eksamineres den studerende i læringsmålene for modulet, idet der stilles spørgsmål med fokus på indholdet i fagområderne anatomi, fysiologi og mikrobiologi fra modul 1 og 2. For at kunne blive indstillet til prøven skal man have gennemført de kliniske øvelser og afleveret de opgaver, der knytter sig til modulet, bl.a. et mundhuleatlas. Kriterier Prøven bedømmes som helhed efter "bestået"/"ikke-bestået"-skalaen jf. Bekendtgørelse nr af 17. december 2014 om karakterskala og anden bedømmelse. Udgangspunktet er læringsmålene for modulet. Praktiske oplysninger Den studerende, som følger modul 2, er automatisk indstillet til prøven. Regler for framelding i forbindelse med sygdom fremgår af det lokale tillæg til studieordningen. Syge- og reeksamen Bedømmes den interne prøve som ikke bestået, er den studerende automatisk indstillet til en skriftlig omprøve, der finder sted i maj Er den studerende syg, når den ordinære modulprøve afholdes, er vedkommende automatisk indstillet til en ny skriftlig prøve, der finder sted i maj Vejledning ved ikke-bestået prøve Den studerende, som ikke består prøven i modul 2, tilbydes, 1 lektions vejledning af eksaminator(er) med henblik på planlægning af det kommende prøveforløb. Studiefortsættelse Den studerende kan fortsætte på modul 3 og 4 uden at have bestået modulprøve 2, men kan ikke behandle patienter på klinikken før vedkommendes mundhuleatlas er godkendt. Den studerende kan ikke fortsætte på 2. studieår før modulprøve 2 er bestået.

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 3 2015/2016 Tandpleje grundlæggende klinisk virksomhed 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 3 2015/2016 Tandpleje grundlæggende klinisk virksomhed 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 3 2015/2016 Tandpleje

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 4 2015/16 Grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 4 2015/16 Grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 4 2015/16 Grundlæggende

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 1 2015/2016 Tandpleje fag, profession og studie 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 1 2015/2016 Tandpleje fag, profession og studie 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 1 2015/2016 Tandpleje

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2016 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2016 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2015/2016 Tandpleje

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /18 Grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /18 Grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 4 2017/18 Grundlæggende

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2018 Profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2018 Profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2017/2018 Profession,

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 6 2015/2016 Tandpleje - samfund, sundhedsfremme og forebyggelse 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 6 2015/2016 Tandpleje - samfund, sundhedsfremme og forebyggelse 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 6 2015/2016 Tandpleje

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 12 2014/2015 Tandpleje selvstændig professionsudøvelse 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 12 2014/2015 Tandpleje selvstændig professionsudøvelse 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 12 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2017 Tandpleje grundlæggende klinisk virksomhed 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2017 Tandpleje grundlæggende klinisk virksomhed 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 3 2016/2017 Tandpleje

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2017 Tandpleje selvstændig professionsudøvelse 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2017 Tandpleje selvstændig professionsudøvelse 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 12 2016/2017 Tandpleje

Læs mere

Tandpleje - borgere med særlige behov 1 NØRRE ALLE 20

Tandpleje - borgere med særlige behov 1 NØRRE ALLE 20 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 9 2015/2016 20 APRIL,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /17 Grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /17 Grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 4 2016/17 Grundlæggende

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 5 2015/2016 Tandpleje Udvidet klinisk virksomhed 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 5 2015/2016 Tandpleje Udvidet klinisk virksomhed 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 5 2015/2016 Tandpleje

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2018 Fag, profession og studie 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2018 Fag, profession og studie 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 1 2017/2018 Fag, profession

Læs mere

Modul 1. Tandpleje sundhed og sygdom. 15 ECTS point. Modulansvarlig: Jensa Ottosdottir

Modul 1. Tandpleje sundhed og sygdom. 15 ECTS point. Modulansvarlig: Jensa Ottosdottir Tandpleje sundhed og sygdom 15 ECTS point 2012 2013 Modulansvarlig: Jensa Ottosdottir Modul 1 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Modul 11 Kundskabsgrundlag og metode Modul 10 Kvalitetssikring, klinisk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

STUDIEORDNING for TANDPLEJERUDDANNELSEN. ved. SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, TANDPLEJERE OG KLINISKE TANDTEKNIKERE (SKT-AU) Aarhus Universitet

STUDIEORDNING for TANDPLEJERUDDANNELSEN. ved. SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, TANDPLEJERE OG KLINISKE TANDTEKNIKERE (SKT-AU) Aarhus Universitet Ansvarligt studienævn: Skolerådet ved ST-AU STUDIEORDNING for TANDPLEJERUDDANNELSEN ved SOLEN FOR LINIASSISTENTER, TANDPLEJERE (ST-AU) I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 773 af

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer)

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer) Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer) I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 731 2011 om uddannelse af professionsbachelorer i tandpleje (tandplejere)

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 11-2013 Kundskabsgrundlag og metode Modulansvarlig: Lise Hove Modulbeskrivelsen er godkendt den 1. november 2013 Skolen for Klinikassistenter,

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 8 2015/ 2016 Tandpleje - relationer og interaktioner 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 8 2015/ 2016 Tandpleje - relationer og interaktioner 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 8 2015/ 2016 Tandpleje

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet.

Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet. Kære praktikvært Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet. Hvert år sender vi ca.70 tandplejerstuderende i

Læs mere

Modulbeskrivelse Professionsuddannelsen i Tandpleje

Modulbeskrivelse Professionsuddannelsen i Tandpleje Modulbeskrivelse Professionsuddannelsen i Tandpleje Modul 2 2014-2015 Tandpleje sundhed og sygdom 15 ECTS point Modulansvarlig: Jensa Ottosdottir Modulbeskrivelsen er godkendt den 1. september 2014 Skolen

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom 1. semester Hold Februar 2015 Modulbeskrivelse Modul 2 14.4.-2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning Modulbeskrivelse modul 4 Overgangsordning Efteråret 2016 1 1.0 Generelt Deltagelse i undervisningen på modulet forudsætter, at den studerende har fulgt undervisning i modul 1-3. 2.0 Introduktion til modulet:

Læs mere

Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet.

Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet. Kære praktikvært Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet. Hvert år sender vi 70 tandplejerstuderende i praktik

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 2

Modulbeskrivelse - Modul 2 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulbeskrivelse - Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Klinisk undervisning II 1 Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511 Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Erg511 August 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 5: Tværprofessionel virksomhed... 1 Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

Forløbsplan for Humanvidenskab

Forløbsplan for Humanvidenskab Forløbsplan for Humanvidenskab Kerneområde Uddannelseselement Placering Omfang Læringsudbytte Humanvidenskab Humanvidenskab 1. semester 10 ECTS-point Viden og forståelse Den studerende har teoretisk viden

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

Drøftelse af trindeling på Tandklinikassistentuddannelsen Futka s skolemøde 21/

Drøftelse af trindeling på Tandklinikassistentuddannelsen Futka s skolemøde 21/ Drøftelse af trindeling på Tandklinikassistentuddannelsen Futka s skolemøde 21/03 2012 SKT, KU & AU v/conni Parsner og Caroline Hørsted Baggrund for at foreslå trindeling af Tandklinikassistentuddannelsen

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Hold E11v 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Tema... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point i modul

Læs mere

Modul 2 Sundhed og sygdom

Modul 2 Sundhed og sygdom Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Sundhed og sygdom Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje - sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1? Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Målet er at du kan beskrive nogle grundlæggende sundhedsfaglige

Læs mere

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen Obligatorisk Beskrivelse fokuserer på kvalitetssikring inden for den bioanalytiske praksis, etik samt kontakt med patient og/eller donor. Undervisningen på modul 4 foregår på UCL i de første to uger og

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer...

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer... Bilag 1a Modulbeskrivelse Indhold: 4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4 Viden... 4 Færdigheder... 4 Kompetencer... 4 Centrale fagområder... 4 4.2. Modul 2:

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen,

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen, Modul 7 Gældende efteråret 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II August 2015 BOMA

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 1. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 1. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 1. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: Bioanalytikeruddannelsen 1. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Modul 1 FN2012se Svarprocent 95 % Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1?

Modul 1 FN2012se Svarprocent 95 % Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1? Modul 1 FN2012se Svarprocent 95 % Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1? Beskrive grundlæggende sundhedsfaglige problemstillinger og centrale virksomhedsområder, som fagets teoretiske og praktiske

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. August 2016 PIAJ og MALN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning

Læs mere

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modul 9NR Teori Studieretning: Nuklearmedicinsk & radiologisk billeddiagnostik Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 7 - Teori

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 7 - Teori Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb Modul 7 - Teori Juni 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion til modulet

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning Modulbeskrivelse 10R Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. oktober 2015 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent BEK nr 292 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.19T.541 Senere ændringer

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2017 Tandpleje Udvidet klinisk virksomhed 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2017 Tandpleje Udvidet klinisk virksomhed 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 5 2016/2017 Tandpleje

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 10 2015/2016 Tandpleje kvalitetssikring, klinisk ræsonnering og behandling 1

Modulbeskrivelse for modul 10 2015/2016 Tandpleje kvalitetssikring, klinisk ræsonnering og behandling 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 10 2015/2016 Tandpleje

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent BEK nr 286 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje. Modul 3-2013. Tandpleje Grundlæggende klinisk virksomhed AARHUS UNIVERSITET

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje. Modul 3-2013. Tandpleje Grundlæggende klinisk virksomhed AARHUS UNIVERSITET Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 3-2013 Tandpleje Grundlæggende klinisk virksomhed Modulansvarlig: Dorte Snog Nielsen Modulbeskrivelsen er godkendt den 31. januar 2014 Skolen for

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr.

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr. Gældende fra september 2009 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte... 4 4.1

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d.9. juni 2015 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Efterår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Modul 2. Gældende pr. 1. september 2008 KBHA Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 2. Gældende pr. 1. september 2008 KBHA Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 2 Gældende pr. 1. september 2008 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til modulet i løbet af de første uger. 2. Modulets fokusområde Modulet retter sig mod Radiografi med fokus på

Læs mere

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen Obligatorisk Modulbeskrivelse præsenterer de studerende til bioanalytikerprofessionen og har fokus på basale laboratoriefærdigheder herunder den til grundlæggende naturvidenskabelige teori. Undervisningen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2014 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 2. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted August 2012 Relationer og interaktioner Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Modulbeskrivelse - Modul 2

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Modulbeskrivelse - Modul 2 Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds - og sygdomsbegreber og kliniske metoder i sygepleje herunder klinisk observation, vurdering og

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold BosF15 Efterår 2015 Revideret oktober 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Marts 2011 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning Modulbeskrivelse 10R Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere