TP803 Sitemaster 3G Brugervejledning. Tak fordi du har købt JCB ToughPhone TP803 mobiltelefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TP803 Sitemaster 3G Brugervejledning. Tak fordi du har købt JCB ToughPhone TP803 mobiltelefon"

Transkript

1 TP803 Sitemaster 3G Brugervejledning Tak fordi du har købt JCB ToughPhone TP803 mobiltelefon

2 Kort introduktion Tak for at du har valgt JCB TP803 GSM mobiltelefon. Du kan finde detaljerede informationer om de fantastiske mobilfunktioner i denne brugervejledning. TP803 er vandtæt IPX4, støvsikret IP5X og stærk nok at klare et fald på 1,5 meter mod et hårdt underlag. Den har også FM-radio, Bluetooth, MMS, LED-lommelygte, kamera og et ekstra langt batteriliv. Læs den vigtige produktinformationsvejledning i slutningen af denne brugervejledning før du tager produktet i brug. IKONER: INDIKERER vær ekstra opmærksom INDIKERER vær forsigtig INDIKERER særlig forklaring eller tip i brug II

3 CONTENTS 1. GETTING TO KNOW YOUR PHONE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2. KOM GODT I GANG... 7 Installer SIM-kortet... 7 Isæt hukommelseskortet... 8 Opladning af batteri... 9 Tænde og slukke telefonen... 9 Adgangskode... 9 PIN-kode... 9 PIN2-kode PUK-kode PUK2-kode KVIK START GUIDE Standby og Låse op Foretag et opkald Besvar opkald, tjek ubesvarede opkald Send en meddelelse Læse en ny meddelelse III

4 4. FUNKTIONSBESKRIVELSER Opkaldslog Kontakter Message Opret en MMS Indstillinger Kamera Eksempel Medieafspiller Filhåndtering Browser Java applikationer Bluetooth Ur Kalender Noter FM radio Optager Lommeregner Konverterer IV

5 5. INDLÆSNINGSMETODE FEJLFINDING VIKTIG PRODUKTINFORMATIONSVEJLEDNING 56 V

6 Sikkerhedsadvarsel: Overhold venligst disse forholdsregler for at undgå at sætte dig selv eller andre i en farlig eller ulovlig situation og sikre samtidig optimal ydelse af enheden. Ikon Beskrivelse TRAFIKSIKKERHED Du må ikke bruge telefonen, mens du kører. INTERFERENS Alle trådløse enheder kan påvirke telefoens ydeevne. HOSPITALER Sluk enheden i nærheden af hospitaler og medicinsk udstyr. FLYMASKINER Sluk enheden i flymaskiner. Trådløst udstyr kan forårsage forstyrrelser. VI

7 TANKSTATIONER Sluk for telefonen når du tanker op. Brug ikke enheden, når du tanker brændstof. SPRÆNGNINGSOMRÅDER Sluk enheden i nærheden af sprængningsområder. BRUG OMTANKE Brug under normale forudsætninger, som forklaret i brugervejledningen. Rør ikke ved antennen KVALIFICERET SERVICE Kun kvalificeret servicepersonale må installere eller reparere telefonen. BATTERIER Brug kun godkendte batterier. Tilslut ikke uforenlige produkter. VANDTÆTHED Din enhed er ikke vandtæt. Hold den tør. VII

8 1. Lære din telefon at kende Set forfra Lommelygte Telefon Modtager Navigationstast Hovedskærm OK tast Venster Blød Tast Afsend Tast Højre Blød Tast Afslut tast Nummer taster Mikrofon 1

9 Set fra siden Lydstyrketaster Data/Opladerport Earphone Jack Kamera tast Lommelygte Kontakt Set bagfra Kamera 2

10 Taster Tast Beskrivelse OK Tast Navigeringstast Højre/Venstre Blød Tast 1) Tryk for at komme til hovedmenuen. 2) Bekræft det valgte emne eller funktion. 4-vejs navigation giver dig mulighed for at rulle mellem menupunkter. Kør den valgte funktion. Send tast 1) Besvare eller foretage et telefonopkald. 2) Gå til opkaldsoversigten i standbytilstand 1) Tænd/sluk med et langt tryk. Afslut tast 2) Afvis et indgående opkald/afslut et opkald. 3) Afslut app. og vend tilbage til standby skærmen. 1) Justere ringelydstyrken på den aktuelle profil. Volumen tast 2) Øge/mindske lydstyrken under opkald. 3) Justere lydstyrken for musik/video når du kører media player. 3

11 Kamera tast Lommelygte kontakt Tryk for at tage et foto, når kamera funktionen er slået til. Tryk for at tænde/slukke lommelygten. ~ Numeriske taster til at indtaste telefonnumre. ~ Langt tryk for hurtigopkald til kontaktpersoner i hurtigkald. 1) Tryk 0 for afstand under tekstindtastning. 2) Langt tryk på 0 for + i løbet af opkald. 1) Tryk på * for symboler under tekstindtastning. 2) Indlæs */P/W under nummerindtastning ved opkald. 1) Tryk på # for at skifte indlæsningsmetode under tekstindtastning. 2) Langt tryk og hold # for at skifte profiler i standby. 4

12 Statusikon Icon Funktion Signal styrke Flytilstand Batteri GPRS (General Packet Radio Service) EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution) UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) Opkald Tabt opkald Ikke læste SMS Ikke læste MMS Ny stemmebesked 5

13 Bluetooth Vækkeur Hukommelse er fuld Bluetooth aktiv Brug som en U-disk Musik spilles i baggrunden FM spilles i baggrunden Kun vibration Stille profil Melodi ringesignal Vibration og melodi ringesignal 6

14 2. Kom godt I gang Installer SIM-kortet Sluk telefonen, før du indsætter SIM-kortet og batteriet. Batteriets ydeevne afhænger af forskellige faktorer, herunder netværkskonfiguration, signalstyrke, temperaturen af omgivelserne under drift, de funktioner og/eller indstillinger du vælger at bruge, emner tilsluttet de forskellige porte, samt taletid, datatransmission og andre software brugsmønstre. For at mindske risikoen for farer forårsaget af batteri: - Forsøg ikke at åbne, adskille eller reparere batteriet. - Må ikke knuses, punkteress, kortsluttes i de eksterne stik eller udsættes for ild eller vand. -Må ikke udsættes for temperaturer over 60 C. - Udskift kun med batterier designerede for denne telefon. - Genbrug eller bortskaf brugte batterier i henhold til lokale regulativer. 7

15 1. Fjern batteridækslet og batteriet: Hvis telefonen er tændt, tryk længe på Afbryd -tasten for at slukke den, og fjern batteridækslet. 2. Fjern batteriet. 3. Installer SIM-kortet: Placer SIM-kortet så de gyldne kontakter vender nedad. 4. Installer batteriet: Sørg for, at batteriets kontakter vender den rigtige retning og skub den anden side af batteriet lidt, indtil det passer i batteriets designerede plads. 5. Sæt batteridækslet tilbage. Isæt hukommelseskortet Indsæt et Micro SD-kort for at tilføje hukommelse. Indsæt Micro SD-kort: 1. Sluk telefonen. 2. Fjern batteridækslet og batteriet. 3. Åbn Micro SD-kort dækslet. 4. Sikre at de gyldne kontakter vender nedad. 5. Luk derefter kortdækslet. 8

16 Opladning af batteri Opladning af batteriet: 1. Tilslut USB-kablet til USB-porten på telefonen. 2. Tilslut opladeren til en almindelig stikkontakt. 3. Når batteriet er fuldt opladet (ikonet bevæger sig ikke mere) skal tage opladeren ud af stikkontakten. du Nye batterier oplades delvist på fabrikken. Før du bruger telefonen, anbefales det at oplade batteriet helt. Nogle batterier har den bedste ydelse efter flere fulde opladninger/afladninger. Du må ikke fjerne batteriet fra telefonen under opladningen. Oplad rettidig da overopladning kan beskadige batteriet. Tænde og slukke telefonen Tryk længe på Afslut -tasten i flere sekunder for at tænde/slukke din telefon. Adgangskode PIN-kode PIN-koden (Personal Identification Number) hjælper med at sikre at dit SIM-kort ikke bruges ulovligt. PIN-koden får du 9

17 med dit SIM-kort. Hvis den forkerte PIN-kode indtastes tre gange kan du kun låse den op med en PUK-kode. Standard PIN-kode er For mere information, se venligst netoperatøren. PIN2-kode Du skal bruge PIN2-koden i nogle funktioner (såsom opkaldsomkostninger). Hvis du indtaster forkert PIN-kode tre gange, skal du låse den op med din PUK-kode. For mere information, se venligst netoperatøren. PUK-kode PUK-koden medföljer dit SIM-kort. Hvis du indtaster forkert PIN-kode tre gange, skal du låse den op med din PUK-kode. For mere information, se venligst netoperatøren. PUK2-kode PUK2-koden kan medfølje dit SIM-kort. Hvis du indtaster forkert PIN2-kode tre gange, skal du låse den op med din PUK2-kode. For mere information, se venligst netoperatøren. 10

18 3. Kvik Start Guide Standby og Låse op Standbyskærm og Hovedmenu 11

19 Dato og Tidsinstillinger 1. Hovedmenu Indstillinger Telefonindstillinger Tid og dato 2. Vælg Klokkeslæt, tilpas og juster tiden og tryk derefter på Venstre Blød Tast for at gemme. 3. Vælg Dato, indstil og juster datoen og tryk derefter på Venstre Blød Tast for at gemme. 4. Indstil Tids zone, Brug 24-hour format og Dato format. 12

20 Foretag et opkald Foretage et opkald 1. I standbymode kan du trykke på en vilkårlig numerisk tast for at få adgang til nummerpanelet hvor du indtaster tal for at foretage et opkald. 2. Tryk på Venstre Blød Tast eller Afslut -tasten for at afslutte et opkald. Foretag et opkald fra Kontaktpersoner 1. I standbymode, vælg Kontakter for at få adgang til menuen Kontakter. 2. Tryk på Op/Ned -tasten eller hurtigsøg for at lede efter kontaktpersoner. 3. Tryk Send -tasten for at foretage et opkald. Foretag et opkald fra Opkaldslog 1. I standbytilstand, tryk på Send -tasten for at få adgang til opkaldslog menuen. 2. Tryk på Op/Ned - tasten for at søge efter en bestemt log. 3. Tryk Send -tasten for at foretage et opkald. 13

21 Foretag et internationalt opkald 1. Tryk længe på numerisk tast [0] for at indtaste "+" i nummerfladen. 2. Input landekode, områdenummer og telefonnummer. 3. Tryk Send -tasten for at foretage et opkald. Opkald til lokalnummer Normalt afsluttes opkaldet før man ringer til lokalnummeret. For at indlæse "P" mellem telefonnummeret og lokalnummeret, kan du være nødt til at kalde op til lokalnummeret direkte. Tryk længe på *-tasten for at indlæse P eller W i nummerfladen. Foretag et nødopkald Indtast alarmnummeret og tryk derefter på Send -tasten. Besvar opkald, tjek ubesvarede opkald Svare/afvise opkald Ved et indkommende opkald viser en dialogboks det 14

22 indkommende nummer eller kontaktnavn. Tryk Send for at besvare eller Fra for at afvise opkaldet. Besvare to opkald på samme tid Under telefonopkald, hvis banke på-funktionen er slået til (som kræver service fra operatøren) kan du følge instruktionerne nedenfor, når et andet opkald indkommer: Tryk på Send -tasten for at besvare det andet opkald, det aktuelle opkald vil gå i venteposition. Tryk på Venstre Blød Tast eller Fra -tasten for at afvise det andet opkald, den aktuelle samtale bibeholdes. Tjek ubesvarede opkald Telefonen viser en boks som angiver ubesvarede opkald. For at kontrollere detaljer, tryk på OK -tasten, for at ignorere, tryk Højre Blød Tast og et ikon for ubesvaret opkald vises i statuslinjen. Du kan også tjekke Opkaldslog for at søge efter ubesvarede opkald. Afslutte opkald Tryk på Venstre Blød Tast eller Fra - tasten for at afslutte et opkald. Send en meddelelse Opret og send SMS/MMS-besked. 15

23 1. SMS/MMS-skærmen giver dig valget Ny SMS/Ny MMS for at oprette en ny besked. 2. Indtast telefonnummer eller vælg fra Kontakter. 3. Indtast meddelelsens tekst. 4. Tryk Venstre Blød Tast og vælg Send for at sende den. 5. I ny SMS-skærm: tryk Venstre Blød Tast derefter Indlæs for at vælge og indsætte Kontaktoplysninger, Tekstmodul eller Kalenderbegivenhed. I ny MMS-skærm: Tryk på Venstre Blød Tast for at vælge billede, video, lyd osv, samt for at tilføj emne, Cc eller Bcc. Læse en ny meddelelse Læse en besked Når en ny besked kommer ind, vises en boks på skærmen. For at læse beskeden skal du trykke på OK -tasten, for at ignorere beskeden, tryk Højre Blød Tast og en tabt besked ikon vises i statuslinjen. 16

24 4. Funktionsbeskrivelser Opkaldslog Opkaldsloggen noterer alle opkald - ubesvarede opkald, udgående opkald og besvarede opkald. Så længe netværket understøtter disse funktioner, kan telefonen notere mistede opkald og besvarede opkald. Tjekke opkaldslogger 1. I standby modus skal du trykke på Send -tasten for at få adgang til opkaldslogger. 2. Opkaldsloggen viser kontaktpersons navn og telefonnummer samt registrerer hvor mange opkald der har været fra/til den samme kontakt. Vælg en opkaldspost for at se detaljer. 3. Hvis det aktuelle nummer ikke er registreret i Kontakter, kan du se indstillingsmenuen nedenfor: Stemmeopkald: ring til nummeret. Rediger før opkald: kopier nummeret til opkaldsfunktionen og rediger det før opkald. Send SMS: send en SMS til dette nummer. 17

25 Send MMS: send en MMS til denne kontakt. Gem i kontaktpersoner: tilføj nummeret som en ny kontakt eller vælg at tilføje dette nummer til en registreret kontaktperson som et nyt kontaktnummer. Tilføj Den Sorte Liste: tryk på OK for at tilføje fokus nummer i den sorte liste. For at redigere den sorte liste gå til Indstillinger - Opkaldsindstillinger - Opkaldskontrol Den Sorte Liste, intast telefonkoden (standard telefon kode er 0000) for at afslutte. Slet: tryk på OK -tasten for at slette loggen. Slet mere: tryk på OK -tasten igen for at slette flere opkaldslogfiler. Hvis de nuværende numre er blevet registreret i Kontakter kan du se indstillingsmenuen som nedenfor: Stemmeopkald: ring til dette nummer Rediger før opkald: kopier nummeret til opkaldsfunktionen og redigere det før brug Send SMS: send en SMS til dette nummer Send MMS: send en MMS til denne kontakt Kontakt detaljer: se oplysninger om kontaktpersoner 18

26 Tilføj Den Sorte Liste: tryk på OK for at tilføje til den sorte liste. For at styre Den Sorte Liste, tast Indstillinger - Opkaldsindstillinger - Opkaldskontrol Den Sorte Liste, intast telefonkoden (standard telefon kode er 0000) for at afslutte. Slet: tryk på OK for at slette loggen. Slet mere: tryk på OK for at slette flere opkaldslogfiler. Ring tilbage hurtigt Vælg nummeret i opkaldsloggen og tryk på Send -tasten for et hurtigt tilbagekald. Slet opkaldslog 1. I opkaldsloggen, tryk på Venstre Blød Tast, vælg Slet og tryk igen på Venstre Blød Tast for at bekræfte. 2. Hvis du ønsker at slette mere i opkaldsloggen tryk på Venstre Blød Tast, vælg Slet Mere. Vælg at slette udvalgte numre eller slet alt, tryk Alt, tryk Venstre Blød Tast for at slette udvalgte numre. 19

27 Kontakter Du kan administrere dine kontaktoplysninger i menuen Kontakter. Hvis kontakter gemmes i USIM/SIM-kortet er der muligvis kun kontaktpersonens navn og et nummer registrereret. 1. Vælg Kontakter i hovedmenuen for at få adgang til listen over kontaktpersoner. 2. Kontaktlisten viser navn og arkivplacering. Tryk på Send for at foretage et opkald. 3. I kontaktlisten, tryk Venstre Blød Tast for alternativ menu som nedenfor: Tilføj ny kontakt: indtast den nye kontaktpersonens informationer, vælg om det skal gemmes i telefonen eller i SIM-kortet. Intast kontaktpersonens navn, nummer, og lignende og tryk derefter på Venstre Blød Tast for at gemme alle oplysninger. Send SMS: send en SMS til denne kontakt. Send MMS: send en MMS til denne kontakt. 20

28 Stemmeopkald: foretage et taleopkald til denne kontakt. Rediger før opkald: kopiere nummeret til opkaldsfunktionen og redigere det før opkaldet. Send som vcard: send kontakt som vcard via SMS Bluetooth. Gruppe: se alle kontakter i grupper eller tilføje nye grupper eller sende meddelelser til en gruppe eller redigere/slette grupper. Slet: slet dette nummer fra kontakter Flyt til: flyt kontakter fra telefon til SIM-kort, eller fra SIM-kort til telefon. Kontakten bliver ikke gemt i den tidligere placering. Kopier til: kopier kontakter fra telefonen til SIM-kortet, eller fra SIM-kortet til telefonen. Tilføj til Den Sorte Liste: tryk på OK -tasten for at tilføje et nummer i den sorte liste. Markere: markér kontakter at sende SMS/MMS til, at sende som vcard, at slette, at flytte til, kopiere til, tilføje til Den Sorte Liste eller eksportere til SD-kort (Secure Digital hukommelseskort) Eksporter til SD-kort: eksporter kontakter fra telefonen til SD-kortet. Vælg at eksportere 21

29 kontakter direkte og derefter kan du finde kontaktfilen i SD-kortet. Importer fra SD-kort: importer kontaktpersoner fra SD-kortet til telefonen. Vælg at indtaste Filhåndtering, skift til SD-kort for at vælge kontaktfil og tryk så på OK -tasten for at begynde importen. Indstillinger: inkluderer indstillinger for hurtigopkald, vis kontaktpersoner, standard opbevaringssted, vis navne, mit nummer og faste opkaldsnumre. Hukommelsesstatus: få vist alle kontaktoplysninger i telefonen, SIM og grupper. Tilføj en ny kontaktperson 1. I kontaktlisten, tryk Venstre Blød Tast - Tilføj ny kontakt for at få adgang til den nye kontakts redigeringsflade. 2. I redigeringsfladen, intast kontaktpersonens navn, nummer, og lignende og tryk derefter på Venstre Blød Tast for at gemme alle oplysninger. Vælg et billede fra fotos for at tilføje et kontakt billede. Hvis du vil tilføje yderligere oplysninger, kan du vælge Tilføj detalje. 22

30 Se kontaktoplysninger 1. I listen over kontakter skal du klikke på kontaktpersonen for at se detaljer. 2. Tryk på Venstre Blød Tast for alternativ menu som forneden: Send SMS: send en SMS til denne kontakt. Send MMS: send en MMS til denne kontakt. Rediger: rediger informationen hos denne kontakt. Stemmeopkald: foretag et stemmeopkald til denne kontakt. Rediger før opkald: kopiere nummeret til opkaldsfunktionen og redigere før opkald. Send som vcard: via SMS eller Bluetooth. Slet: slet kontaktpersonen Flyt til: flyt kontakten fra telefon til SIM-kort eller fra SIM-kort til telefon. Kontakten bliver ikke gemt i den tidligere placering. Kopier til: kopier kontakten fra telefon til SIM-kort eller fra SIM-kort til telefon. Dupliker kontakt: dupliker denne kontakt i samme arkiv 23

31 Tilføj til hurtignummer: tilføj som ét af 8 hurtigtastnumre. Vælg et nummer fra 2 til 9 som hurtigtastnummeret. Tilføj til Den Sorte Liste: tryk på OK for at tilføje et nummer i den sorte liste. Eksporter til SD-kort: eksporter kontakter fra telefonen til SD-kortet. Vælg at eksportere kontakter direkte og derefter kan du finde kontaktfilen i SD-kortet. Rediger kontaktoplysninger I kontaktoplysninger, tryk på Venstre Blød Tast og vælg derefter Rediger. Sletning af kontakter 1. Tryk Venstre Blød Tast vælg Slet og tryk på Venstre Blød Tast for at bekræfte; 2. Hvis du ønsker at slette mere, tryk Venstre Blød Tast, vælg Markere, vælg de kontaktpersoner du ønsker at slette. For at slette alt, vælg Alle, tryk på Venstre Blød Tast, vælg Slet og tryk på Venstre Blød Tast for at bekræfte; Hurtig søg/find I listen over kontaktpersoner kan du indtaste bogstaver og finde kontakten. (For eksempel: hvis du ønsker at finde "Ole" tryk "653"). 24

32 Message I beskeder, kan du oprette, sende, modtage, se, redigere og indstille SMS/MMS/ . Du kan også modtage radio beskeder. SMS, MMS og -funktioner kræver operatørservicering. Kun enheder, der er kompatible med MMS-funktionen kan modtage og vise MMS. I hovedmenuen, vælg Besked for at få adgang til funktionen. SMS/MMS Opret en SMS 1. I SMS kan du vælge Ny SMS øverst for at redigere en ny meddelelse. 2. Indtast telefonnummer i modtagerkolonnen eller vælg Kontakter for at vælge nummer og tryk på Venstre Blød Tast for at tilføje til modtagerenlisten. Vælg Tilføj fra Kontakter for at tilføje en modtager. 3. Indtast meddelelsens indhold i meddelelsen kolonne. 25

33 4. Vælg Tilføj for at indsætte kontaktoplysninger, tekstmoduler eller kalenderbegivenheder. 5. Vælg Send for at sende meddelelsen. 6. Vælg Arkivere som udkast for at gemme beskeden i Kladder. Opret en MMS 1. I MMS kan du vælge Ny MMS øverst for at redigere en ny besked. 2. Indtast telefonnummer i modtagerkolonnen eller vælg Kontakter for at vælge numre og tryk på Venstre Blød Tast for at tilføje i modtagerenlisten. 3. Input meddelelsens indhold i meddelelseskolonnen. - Vælg Indlæs billede/video/lyd/andet for at indsætte billede/video/lyd etc. - Vælg Tilføj emne/cc/bcc for at tilføje emne/cc/bcc til meddelelsen. - Vælg MMS kontrol for at få vist MMS en, fjerne dias, vælge diasvisningstid, tilføje vedhæftede filer eller placere tekst i begyndelsen eller slutningen. 26

34 Læs beskeden - Vælg Send for at sende beskeden. - Vælg Arkivere som udkast for at gemme beskeden i Kladder. 1. Når en ny besked indkommer, viser en dialog boks sig. Åbn indbakken. 2. Vælg Læs besked for at læse. Indbakke Vis besked listen og se læste/ulæte beskedstatus. Sent Gem/se/slette sendte beskeder. Kladder Gem/se/slette kladder. Udbakke Gem og se/slet beskeder på vej til at blive sendt. SMS/MMS-indstillinger I SMS-modus, kan du trykke på Alternativ - Indstillinger for at indstille SMS-indstillinger, Tekstskabeloner og Mobil radio. I MMS, kan du trykke på Alternativ - Indstillinger for at 27

35 indstille MMS-indstillinger og tekstskabeloner. SMS-indstillinger Tekst skabelon Servicecenter: redigere servicecentrets nummer Leveringsrapport: tænd for funktionen så sender beskedcentralen en leveringsrapport hver gang en besked er sendt. SMS Typografi: vælg typografien for SMS. Gyldighedsperiode: angiv den periode som meddelelser bliver liggende i beskedcentralen. Gem sendte SMS: vælg on/off. Redigere/slette/tilføje tekst skabelon. Mobilradio Vælg on/off for at modtage mobilradio eller ej, samt kanal indstilling. MMS-indstillinger Gyldighedsperiode: angiv den periode som meddelelser bliver liggende i beskedcentralen. Prioritet: indstil MMS prioritet som lav, 28

36 normal eller høj. Leveringsrapport: tænd for funktionen så sender beskedcentralen en leveringsrapport hver gang en MMS er sendt. Hente: indstil hentemodus for MMS. Auto-gengivelse: indstil MMS afspilning til automatisk eller manuel. Leveringsstørrelse: angiv maksimum MMS leveringsstørrelse. Modtagningsstørrelse: angiv maksimum MMS modtagningsstørrelse. Gem sendte MMS: vælg on/off. Tekst skabelon Redigere/slette/tilføje tekst skabelon. Du kan modtage og sende beskeder via . Du er nødt til at oprette din egen og derefter kan du modtage og sende s. 29

37 Modtagelse og afsendelse af s kræver internetforbindelse. Kontakt operatøren for at få oplysninger om konfigurationsparametre. Opret en konto 1. Tryk på Venstre Blød Tast og vælg Indstillinger for at få adgang til kontolisten. 2. Vælg enligt din type og tryk derefter på OK -tasten eller tryk på Venstre Blød Tast og vælg Opret for at oprette en konto. 3. Redigering af kontooplysninger og indstillinger, omfatter: Bruger information: behøves for at redigere Brugernavn, -adresse, Svar til-adresse, Bruger-id, Adgangskode, SMTP bruger-id og SMTP-adgangskode. Bruger-ID, Adgangskode, SMTP bruger-id og SMTP-adgangskode er dem der hører til din -konto. Svaradresse bruges til den -konto du vælger at blive besvared på. Forbindelse: for at indstille udgående og indgående servere, herunder servernavn, server port, SSL/TLS og godkendelsesindstillinger. Både de udgående og indgående serveres navne og portaler er nødvendige for indstilling. 30

38 Edit SMTP server name Edit SMTP server port Select your server type Edit Server name Edit Server port MSG præference: til at indstille download, maksimal størrelse, osv. Underskrift: for at redigere din signatur. 31

39 4. Efter indstillingerne er fuldførte, gå tilbage til og vælg mellem Indbakke/Udbakke/ Sendt/Kladder eller skriv en ny . Skift en konto 1. I , tryk på Venstre Blød Tast og vælg Konto. 2. Tryk på Op/Ned for at udvælge den konto, du ønsker. 3. Tryk Venstre Blød Tast for at afslutte valget. Modtag Efter indstilling af kontoen, vælg Indboks og tryk derefter på Venstre Blød Tast - Hent for at modtage mails. Opret en ny 1. After indstilling af kontoen, vælg Ny mail for at skrive og sende en ny mail. 2. Indtast adresse i modtagerkolonnen. 3. Indtast emnet i emnekolonnen. 4. Indtast/skriv indholdet i indholdsområdet. 5. Tryk Venstre Blød Tast og vælg Send for at sende en. 32

40 Indstillinger Profiler Profil indstillinger giver dig muligheden at indstille ringetone, meddelelsestone, volumen, meddelelsestype osv. Profilfladen omfatter "Generelt", "Stille", "Møde", "Udendørs", "Fly", "Tilpasset". Vælg Profiler i hovedmenuen for at indstille. Profil indstilling I Profil - menuen, vælg den profil, du foretrækker at stil den på Til. Redigere profil 1. I Profil -menuen, tryk på Venstre Blød Tast for at vælge Indstillinger. 2. Indstil Alternativ. I standby-tilstand vises de aktuelle profil- og ringeindstillingen på statuslinjen øverst på skærmen. Telefonindstillinger Display Indstil tema, baggrundsbillede og genveje. 33

41 Ringetone Medtag indstillinger for opkald standardringetone og beskedsignal. Tid og dato Du kan indstille tid, dato og format i menuen. Sprog Hvis du fjerner batteriet fra telefonen, skal du genindstille tid og dato efter geninstallation af batteriet. Vælg det sprog, der vises på telefonen og tryk på OK -tasten. Baggrundslys Juster baggrundslys samt lysstyrke og baggrundsbelysningens varighed. Indlæsninsindstilling Vælg indstilling af sprog. Automatisk tænd/sluk Indstil automatisk tænd/sluk funktion. 34

42 Opkaldsindstillinger Stemmeopkald Stemmeopkald funktion omfatter Omstilling, Opkaldsspærre, Banke på og Autogenkald. Opkaldsbegrænsningsfunktion kræver netværkstjeneste og SIM-kort. Opkaldskontrol Indstillinger til Opkaldskontrol omfatter: Send mit nummer: indstil Send eller Skjul nummer. Afvis besked tekst: rediger afvist meddelelsestekst. Opkaldsforbindelsestone: vælg Fra/Til Minutsignal: vælg Fra/Til Opkaldssluttone: vælg Fra/Til Svartilstand: vælg Normal, Auto svar eller en vilkårlig tast. Opkaldsvarighed: for at indstille varigheden af det sidste opkald, udgående opkald og besvarede opkald. Den Sorte Liste: indstiller funktionen til/fra og 35

43 administrerer Den Sorte Listes numre (standard kode er 0000). Tjenesten Send mit nummer kræver en netværksoperatør. Stemmebesked Stemmebesked er et tjenested der tilbyder opbevaring, viderestilling og stemmebårne informationstjenester for brugerne. SMS underretter dig om nye talebeskeder. Før du bruger Stemmebesked skal du sørge for at din telefon har SMS service. Vælg at gemme efter indtastning af et Stemmebeskednummer. I standby-tilstand kan du trykke længe på en nummertast for at aktivere funktionen. Netværksindstilling Netværkets indstillingsmenu kan hjælpe dig at søge på netværket automatisk/manuelt. Forbindelsesindstillinger Indstil tilslutning til standardforbindelse for Browser, JAVA, MMS og data-konto. 36

44 Sikkerhedsindstillinger Telefonlås Vælg for at tænde/slukke telefonlås. (Standardadgangskoden er "0000".) Tastaturlås Sæt tastaturautolås funktionen til eller fra. Datalås Datalås beskytter kontakter, SMS, MMS og opkaldsloggen. Du skal indtaste telefonens kode for at aktivere Datalås beskyttelsen, eller indstille anden beskyttelse. Skift telefonkode Du skal indtaste den tidligere telefonkoden. Sikkerhed Administrer PIN og PIN2-koden. Nulstil standard Du kan vælge at genoprette standardværdier for visse funktioner. Indtast din telefonkode (standard adgangskode er "0000"). 37

45 Kamera Du kan bruge telefonens kamera til at tage billeder og justere kameraets indstillinger. Kameraet er på bagsiden af telefonen og bruger skærmen som søger. Billeder taget med kameraet gemmes i JPG-format. Brug venligst den relevante software til at se billederne når du overfører til PC. Du er nødt til at slette nogle billeder eller andre filer i "Filhåndtering" for at frigøre plads, hvis der ikke er hukommelsen nok til nye billeder. Eksempel Switch Record/Snapshot Scenes EV Settings Album Skift Record / Snapshot: skift mellem kamera og videokamera. Scenes: vælg Normal, MMS, Kontinuerlig, Nat, 38

46 Tag et foto Solnedgang eller Tekstmodus. EV: justere eksponeringsværdien. Indstillinger: omfatter indstillingerne for Opløsning, Timer, Hvidbalance, Effekter, ISO, Billedkvalitet, Lukkelyd og Opbevaring. Album: se billeder i albummet. For at tage et foto, hold tasten til OK eller Kamera nede, når der ikke er noget alternativ i grænsefladen. Slet, send og omdøbe det tagne foto eller indstil det som baggrundsbillede eller kontaktbillede, slideshow osv. Optag en video For at optage en video, tryk på OK -tasten hvis der ikke er en Alternativ -menu, vælg Pause til pause i optagelsen eller Stop for at stoppe optagelsen. Slet, Send, Omdøb eller Afspil den indspillede video. Medieafspiller Din telefon er også en Multimedia-afspiller til underholdningsformål. Du kan overføre musikfiler fra din PC, musikfiler via Bluetooth og kopiere filerne til dit micro SD-kort, så du kan lytte til musik på din telefon. 39

47 Mediefiler klassificeres og gemmes enligt kunstner, album, afspilningslister og videoer. Tryk Venstre Blød Tast i Medieafspiller og vælg Opdater for at opdatere mediefilerne hvis du har brug for det. Afspil musik Vælg en kategori, tryk Op/Ned for at vælge den musik du kan lide, tryk så på OK for at afspille. Så kan du se den spillende musik på skærmen Afspilles nu. Under Afspilles nu, tryk Venstre Blød Tast for følgende muligheder: Afspilles nu -liste: vælg at indlæse Alle Musik-spor listen for at tilføje den musik, du kan lide at spille. Musik hovedmenu: du kan gå tilbage til Musik i hovedmenuen imens musikken spiller. Indstillinger: inkluderer indstillingerne Udligning, Spille modus, Søvn modus og Vis Sangtekster. Føj til afspilningsliste: for at tilføje musik til den ønskede afspilningsliste. Hvis nødvendigt, kan du oprette en ny afspilningsliste. Skjul/Vis albumforside: vælg at skjule/vise albumforside. 40

48 Send via: send musik via MMS eller Bluetooth Indstil som: indstil musikken som profil eller ringetone hos kontakt. Lyt via Bluetooth: lytte til musik via Bluetooth. Detaljer: viser musikdetaljer. Afspil video Vælg Videoer i Medieafspilleren og tryk på Op/Ned for at vælge video og tryk derefter på OK for at spille. For alternative muligheder, tryk Venstre Blød Tast : Fuldskærmsvisning: vælg at se videoen i fuld skærm. Lyt via Bluetooth: lyt til videoens lyd via Bluetooth. Send via: send musik via MMS eller Bluetooth. Indstil som: indstil som profilvideo eller kontakt videoringetone. Indstillinger: for at indlæse Udligningsindstillinger og afspilningstilstand. Detaljer: se videoens detaljer. 41

49 Filhåndtering Du kan administrere filer, herunder billeder, videoer, lyd, osv. I filhåndtering, tryk Venstre Blød Tast for følgende alternativ: Slet: slet den valgte fil. Slet mere: slet flere udvalgte filer. Send via: send via MMS eller Bluetooth Udskriv via Bluetooth: for at udskrive billedet i telefonen (undtagen systembilleder) eller i SD-kort via Bluetooth. Omdøb: omdøb den valgte fil. Administrer: Flyt til mappe, Kopiér til mappe og Opret ny mappe Liste efter: dato, navn, type, størrelse (største først). Egenskaber: viser oplysninger om den valgte fil. Hukommelsesstatus: få vist hukommelsesstatus for telefonen og SD-kortet. 42

50 Browser Denne telefon understøtter WAP (Wireless Application Protocol) og WWW service. Sørg for at internet service er tilgængelig for SIM, før du bruger funktionen. Din netværksleverandør kan informere dig om eventuelle afgifter og andre specifikke indstillinger. Du får adgang til forskellige internet-tjenester såsom nyheder, vejrudsigter, flyinformation etc. Disse tjenester er specielt udviklet til mobiltelefoner og vedligeholdes af WAP/WWW tjenesteudbydere. Netværkstjeneste er nødvendig for WAP. Kontakt din netudbyder, og/eller tjenesteudbyderen af den ønskede tjeneste. Tjenesteyderen vil også give anvisninger om, hvordan du bruger deres service. Afgiftsinformation og andre specifikke indstillinger leveres af netværksleverandøren. Java applikationer Du kan overføre og se alle installerede Java-spil og applikationer i JAVA menu. 43

51 Bluetooth Vælg Hovedmenu Extra Bluetooth for at få adgang til funktionen. Aktiver Bluetooth for flere operationer. (Aktivér) Bluetooth Vælg Til/Fra. "Til" accepterer at andre enheder opretter forbindelse til din telefon, "Fra" blokerer andre enheder at oprette forbindelse til din telefon. Enhedsliste Vis de kompatible Bluetooth-enheder. Tryk på Vensre Blød Tast for at søge efter enhed eller se andre alternativer. Telefonens synlighed Vælg Synlig for alle, indstil Synlighedsperiode eller Skjul for at afgøre, om andre enheder kan søge efter telefonen. Telefonens navn Telefonens navn vil blive vist i andre enheder, når det er fundet. Tjenester Inkluderer Frie hænder, Bluetooth headset, Stereoservice, Grundbillede, Modem-forbindelse, Filoverførsel og Push. 44

52 Bluetooth-teknologien muliggør trådløse forbindelser mellem elektroniske enheder inden for en afstand af 10 meter (33 fod). En Bluetooth-forbindelse kan bruges til at sende billeder, videoer, tekster, visitkort, kalendernoter eller til trådløs forbindelse mellem enheder der bruger Bluetooth-teknologi. Når Bluetooth starter påvirkes overførselshastighed samt kvalitet af tale af afstanden mellem telefonen og Bluetooth-enheden. Overførsel af dokument via Bluetooth 1. Aktivér Bluetooth og indstil Telefonens synlighed til Synlig for alle. 2. Indtast Enhedsliste : 1) Tryk på Venstre Blød Tast for at søge enhed. Hvis du har brugt Bluetooth før, vises der en liste over de tidligere søgeresultater. 2) Vælg de enheder som du vil parre og indtast adgangskoden. Den samme adgangskode skal indlæses til begge enheder. 3) Enhederne parres med succes; 3. Vælg det dokument du vil sende i Filhåndtering; 4. Tryk Venstre Blød Tast, vælg Send via Bluetooth. 5. Vælg enhed. 45

53 6. Tryk OK. Brug Bluetooth øretelefon Åbn listen med Forbundne enheder og bliv inden for 10 meter af enheden. 1. Aktivér Bluetooth og indstil Telefonens synlighed til Synlig for alle. 2. Indtast Enhedsliste. 1) Tryk på Venstre Blød Tast for at søge enhed. Hvis du har brugt Bluetooth før, vises der en liste over de tidligere søgeresultater. 2) Vælg Bluetooth øretelefon, som du vil parre og indtast adgangskoden (Bluetooth øretelefonens adgangskode finder du i øretelefonens brugsanvisning. 3) Enheden parres med success og Bluetooth øretelefonen vises på Enhedslisten. For at aktivere øretelefonen, tryk Bluetooth Øretelefon. 3) Nu kan du kan ringe via Bluetooth-telefonen. slået til. Bluetooth icon skal vises når Bluetooth er 46

54 Ur Vælg Hovedmenu Extra Ur for at indtaste funktionen. Vækkeur Du kan indstille flere vækkeure på forskellige tidspunkter og du kan indstille alarmen til eller fra og slette det i denne menu. Verdensur Du kan tilføje en ny region til listen over tid fra verdenstidskortet. Indtast verdenstid til at se den eksisterende liste. Tryk på Venstre Blød Tast tast: Stopur Tilføj: vælg det område du vil tilføje. Vælg Slet for at slette et tidspunkt i listen. Slet: slet et tidspunkt i en region. Flyt op: flytte op tidspunktet for regionen i den forventede rækkefølge Flyt ned: flyt ned tidspunktet for regionen i den forventede rækkefølge. Denne funktions operationer er som følger: 47

55 Nedtælling Start: at starte. Stop: at registrere tiden, kontinuerlig klik for at optage flere tidspunkter. Reset: at genstarte. Denne funktions operationer er som følger, tryk på Venstre Blød Tast for at: Kalender Rediger tid: at redigere nedtællingstid. Reset: at nulstille nedtællingstiden. Funktionen giver dig mulighed for at se kalenderen, modtage påmindelser fra vækkeuret og optage dine tidsplaner. Vælg Hovedmenu Extra Kalender for at indlæse funktionen. Nyt Du kan tilføje nye møder, gøremål og mærkedage i kalenderen. Vis Du kan se alle begivenheder, alle møder, alle gøremål og alle mærkedage. 48

56 Uge-og månedsoversigt Du kan vælge ugevisning eller månedlig visning. Slet Du kan slette alle skemaer i kalenderen. Til dato Du kan vælge en datovisning i kalenderen. Indstillinger Kalender vækkeur: vælg ringetoner til kalenderen Slumrefunktion: vælg vækkeurets slumretid fra 2 til 60 minutter Ugen begynder: vælg søndag eller mandag Standardvisning: vælg standard som månedlig visning eller ugentlig visning Noter Vælg Hovedmenu Extra Noter for at indtaste funktioner. Noter understøtter funktionerne: Ny Note, Vis Note og Slet Note. 49

57 FM radio Telefonen understøtter FM-radio. Vælg Hovedmenu FM-radio for at indtaste funktioner. Følgende funktioner findes i FM-radio: Mine kanaler: en liste over dine gemte kanaler. Alle kanaler: en liste over alle aktuelle.kanaler. Manuel indstilling: Indtast frekvensen på din favorit kanal. Finjuster: juster kanalerne for hver 0,1 MHz ved at trykke på venstre/højre tast. Tilføj til mine kanaler: tilføj den aktuelle kanal til min kanal liste. Søg kanaler: vælg at søge i kanalerne. Aktivér højttaler: vælg at aktivere/deaktivere højttaleren. Optager Vælg Hovedmenu Extra Optager for at indlæse funktionen. 50

58 Du kan bruge telefonens optager til at optage lyde samt justere optagerens indstillinger. Telefonens lydklip er optaget i AMR-format (Adaptive Multi-Rate audio codec). Brug venligst det relevante software når du overfører lydklip til din computer. I hovedskærmen på optageren, skal du trykke på OK -tasten for at optage, så skal du trykke på OK -tasten igen for at stoppe og dette lydklip vil blive gemt automatisk. I optagerens hovedskærm, tryk på Venstre Blød Tast : Lydklip: i dette skærmbillede kan du se lydklip på listen. Tryk Alternativ-tasten for at: Slet. Slet flere. Omdøb. Send via: MMS, Bluetooth. Angiv som: profil ringetone, kontakt ringetone. Detaljer: få vist navn, format, størrelse, dato og beskyttet eller ej. Indstillinger Optagemodus: Vælg normal eller MMS. 51

59 Lagerplacering: vælg at gemme lydklip på telefonen eller lagerkortet. Du bliver nødt til at slette nogle billeder eller andre filer i "Filhåndtering" til at frigive noget plads i hukommelsen, hvis der ikke er nok hukommelse for nye arkiveringer. Lommeregner Understøtter simpel beregning, såsom +, -,,. Regnemaskinen har en begrænset nøjagtighed og er designet kun til enkle beregninger. Vælg Hovedmenu Extra Lommeregner for at indlæse funktionen. Konverterer Dette understøtter konvertering, herunder valuta, areal, længde, vægt, temperatur, volumen og hastighed. Vælg Hovedmenu Extra Konverterer for at indtaste funktionen. 52

60 5. Indlæsningsmetode Denne mobiltelefon understøtter 14 slags indlæsningssprog. Du kan indstille standard sprog og standard metode på Hovedmenu Indstillinger Telfonindstillinger Indlæsningsindstillinger. 6. Fejlfinding Telefonen viser "Opkald ikke tilladt" eller "Ingen tjeneste". Når du er i et område med svagt signal eller dårlig signal, kan du miste modtagelse. Bevag dig til et nyt område og prøv igen. Du kan ikke få adgang til nogle funktioner der kræver abonnement. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger. Du indtaster et nummer, men det ringes ikke op. Sørg for, at du har trykket på opkaldstasten. Sørg for, at du har adgang til det korrekte mobilnetværk. 53

61 Sørg for, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for telefonnummeret. Et opkald kan ikke nå dig. Sørg for, at din telefon er tændt. Sørg for, at du har adgang til det korrekte mobilnetværk. Sørg for, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for telefonnummeret. Modparten i et opkald kan ikke høre dig. Sørg for, at du ikke dækker den indbyggede mikrofon. Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund. Hvis du bruger et headset, sikre at det er tilsluttet korrekt. Telefonen bipper og batteriikonet blinker. Dit batteri er lavt. Genoplad eller udskift batteriet for at fortsætte med at bruge telefonen. 54

62 Opkaldets lydkvalitet er dårlig. Sørg for, at du ikke blokerer telefonens indbyggede antenne. Når du er i et område med svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du miste modtagelse. Bevæg dig til et nyt område, og prøv igen. Du vælger en person i kontaktlisten til opringning, men der ringes ikke op. Sørg for, at det korrekte nummer er gemt i kontaktlisten. Genindtast og gem nummeret. Batteriet oplades ikke korrekt, eller nogle gange slukker telefonen af sig selv. Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter med en ren, blød klud og prøv at oplade batteriet igen. Hvis batteriet ikke længere kan genoplades, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt batteri. 55

63 7. Viktig Produktinformationsvejledning Vigtig Produktvedligeholdelsesvejledning indeholder sikkerheds- og håndteringsinformation til JCB Toughphone. Se genbrugs-, bortskaffelses- og andre miljøoplysninger i JCB Toughphone User Guide på: For at undgå skader skal du læse alle instruktioner samt nedenstående sikkerhedshenvisninger før du bruger JCB Toughphone. For detaljerede instruktioner, læs JCB Toughphone User Guide på din JCB Toughphone ved at besøge 56

64 Vigtige oplysninger om sikkerhed og håndtering ADVARSEL: Hvis du ikke overholder disse sikkerhedsinstruktioner, kan det resultere i brand, elektrisk stød eller andre personskader eller skader på JCB Toughphone eller anden ejendom. Generelt brug: JCB Toughphone er designet til at være betydeligt mere robust end en normal mobiltelefon, men den er ikke usårbar. Transport og håndtering JCB Toughphone: JCB Toughphone indeholder følsomme komponenter. Man må ikke tabe, adskille, åbne, knuse, bøje, deformere, punktere, makulere, placere i mikroovn, brænde, male, eller indsætte fremmedlegemer i JCB Toughphone. Brug ikke JCB Toughphone hvis det er blevet beskadiget, for eksempel hvis JCB Toughphone er revnet, punkteret, eller beskadiget af vand. JCB Toughphones skærme er af glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis JCB Toughphone tabes på en hård overflade eller udsættes for kraftige stød eller knuses, bøjes eller deformeres. Hvis glasset splitter eller revner, rør ikke ved eller forsøg at fjerne det knuste glas. Brug ikke JCB Toughphone indtil glasset er udskiftet af en JCB Toughphone 57

65 Authorized Service Provider. Glas revnet på grund af forkert brug eller misbrug, er ikke dækket af garantien. Vedligeholdelse af ydersiden af JCB Toughphone: Rengør straks JCB Toughphone hvis den kommer i kontakt med eventuelle forureninger der kan forårsage pletter, såsom blæk, farvestoffer, makeup, snavs, mad, olie og lotion. For at rengøre JCB Toughphone skal du afmontere alle kabler og slukke telefonen. Brug derefter en blød, let fugtig, fnugfri klud. Undgå at der kommer fugt i nogen åbninger. Brug ikke vinduesrens, rengøringsmidler, aerosolspray, opløsningsmidler, alkohol, ammoniak eller slibemidler til rengøring af JCB Toughphone. Den forreste skærm har en overflade med oleophobic belægning. For at fjerne fingeraftryk kan du tørre disse flader med en blød, fnugfri klud. Evnen at frastøde olie vil blive mindre for denne belægning med tiden over normalt brug, og at gnide på skærmen med et slibemiddel vil yderligere mindske dens virkning og kan ridse glasset. Støv og vand: JCB Toughphone er fuldt testet til at opfylde enten IP54 eller IP57 specifikationer (afhængigt af model). Det er meget vigtigt at bemærke, at alle de Toughphone stik, dæksler og batterirum skal være korrekt fastgjorde og have de rigtige 0-ringe monteret for at opfylde vandtæt og støv specifikationerne. Manglende sikring ved montering af alle stik, dæksler, batterirum samt manglende sikring at 58

66 O-ringe er korrekt monteret vil ugyldiggøre garantien. I tilfælde JCB Toughphone bliver våd skal telefonen slukkes før rengøring og lad den tørre helt, før du tænder den igen. Forsøg ikke at tørre JCB Toughphone med en ekstern varmekilde, såsom en mikrobølgeovn eller en hårtørrer. Reparationer eller ændringer af JCB Toughphone: Forsøg aldrig at reparere eller ændre JCB Toughphone selv. JCB Toughphone indeholder ingen brugbare dele, bortset fra SIM-kortet, batteriet og batterirummet. Adskillelse JCB Toughphone, herunder fjernelse af eksterne skruer og bagsiden, kan forårsage skader, der ikke er dækket af garantien. Service må kun udføres af en JCB Autoriseret Serviceformidler. Hvis du har spørgsmål, kontakt en Autoriseret JCB Toughphone Serviceformidler. Opladning af JCB Toughphone: For at oplade JCB Toughphone, brug kun JCB Toughphone Connector til USB-kabel eller en high-power USB-port på en anden enhed der er kompatibel med USB 2,0 eller 1,1 standard, eller et anden JCB Toughphone produkt eller tilbehør designet til at fungere med JCB Toughphone, eller en tredjeparts tilbehør certificeret til at bruge med JCB Toughphone. Læs alle sikkerhedsinstruktioner til alle produkter og tilbehør før du bruger dem sammen med JCB Toughphone. 59

67 JCB Toughphone er ikke ansvarlig for driften af eller skader forårsaget af tredjepartsilbehør eller deres overensstemmelse med sikkerheds-og lovmæssige standarder. Når du bruger JCB Toughphone USB Power Adapter til at oplade JCB Toughphone, sørg for at Power Adapteren er helt samlet, før du sætter den i en stikkontakt. Sæt derefter JCB Toughphone USB Power Adapter helt ind i stikkontakten. Du må ikke tilslutte eller afmontere JCB Toughphone USB-strømforsyning med våde hænder. JCB Toughphone USB Power Adapter kan blive varm under normalt brug. Sørg altid for tilstrækkelig ventilation og håndtér opladeren varsomt. Afmonter JCB Toughphone USB Power Adapter, hvis en af følgende betingelser er til stede: 1. Hvis netledningen eller stikket er blevet flosset eller beskadiget. 2. Hvis opladeren udsættes for regn, væsker eller overdreven fugt. 3. Hvis opladerens dækseler beskadiget. 4. Hvis du mistænker at strømforsyningen har brug for service eller reparation. 5. Hvis du ønsker at rengøre opladeren. 60

68 Undgå høreskader Permanent høretab kan opstå, hvis modtageren, ørepropperne, hovedtelefonerne, højttalertelefonen eller ørestykkerne bruges ved høj lydstyrke. Indstil lydstyrken til et fornuftigt niveau. Selvom du vænner dig så at en høj lydstyrke virker normal, kan du få høreskader. Hvis du oplever ringen for ørerne eller utydelig tale skal holde op med at lytte og få din hørelse undersøgt. Jo højere lydstyrken er, jo kortere tid går der før din hørelse kan blive påvirket. Eksperter anbefaler at at beskytte din hørelse ved at: 3. Begræns den tid du bruger højttalere, ørepropperne, hovedtelefonerne, ved høj lydstyrke. 4. Undgå at skrue op for lyden for at overdøve støj fra omgivelserne. 5. Skru ned for lyden, hvis du ikke kan høre folk i nærheden af dig tale. For oplysninger om hvordan du indstiller maksimal lydgrænse på JCB Toughphone se JCB Toughphone User Guide. 61

69 Nødopkald Du bør ikke sætte din lid til trådløse enheder når det gælder livsvigtig kommunikation, såsom ulykkestilfælder. JCB Toughphone fungerer muligvis ikke alle steder eller under alle driftsforhold ved opkald til alarmtjenester. Nødopkaldsnumre og tjenester kan variere i forskellige områder, nogle gange kan et nødopkald ikke placeres på grund af ringe netværksdækning eller pga. interferens. Nogle mobilnetværk accepterer måske ikke et nødopkald fra JCB Toughphone hvis det ikke har et SIM-kort om SIM-kortet er PIN-låst eller hvis du ikke har aktiveret din JCB Toughphone. Bilkørsel og Cykel sikkerhed. Brug af JCB Toughphone med eller uden hovedtelefoner (selv hvis kun brugt i det ene øre), mens du kører en bil eller kører på cykel, anbefales ikke og er ulovligt i visse lande. Kontroller og overhold love og regulativer om brug af mobile enheder som JCB Toughphone i de områder, hvor du befinder dig. Vær forsigtig og opmærksom mens du kører eller kører på cykel. Hvis du beslutter at bruge JCB Toughphone under kørslen, skal du huske følgende retningslinjer: 4. Giv fuld koncentration til kørsel af bil og/eller cykel samt til vejen. Brug af en mobiltelefon under bilkørslen eller cykelridning kan være distraherende. Det er bedst at holde ind ved siden af vejen og parkere før du foretager eller 62

70 besvarer et opkald. 5. Lær JCB Toughphone og dens funktioner at kende. Funktioner såsom Stemmekontrol, Favoritter, Seneste opkald og Højttaler hjælper dig med at foretage opkald uden at tage for meget af din opmærksomhed fra vejen. Se JCB Toughphone brugervejledning for yderligere oplysninger. 6. Brug en håndfri enhed. Du kan bruge en af de mange kompatible håndfrie tilbehør der hører til JCB Toughphone.Brug af en håndfri enhed kan være påkrævet i visse områder og kræves for bilkørsel i visse lande. 7. Placer JCB Toughphone inden for nem rækkevidde. Hold øjnene på vejen. Hvis du får et indgående opkald på et ubelejligt tidspunkt, lade telefonsvareren besvare det for dig. 8. Planlæg dine opkald, når din bil står stille. Vurder trafikken før du ringer, lav dine opkald inden du bevæger dig eller inden du trækker ud i trafikken. 9. Lad den person du taler med vide at du kører bil. Hvis det er nødvendigt, afslut opkald i tæt trafik eller farlige vejrforhold. Kørsel i regn, tåge slud, sne, is og selv tæt trafik kan være farligt. 63

71 10. Lad være med at tekste, e, tage noter, slå telefonnumre op eller udføre andre opmærksomhedskrævendeaktiviteter, mens du kører. Skrivning eller læsning af tekster og s, notering i en huskeliste,eller bladring i din adressebog tager opmærksomheden væk fra dit primære ansvar, at køre sikkert. 11. Lad være med at deltage i stressende eller følelsesladede samtaler som kan være distraherende. Gør de mennesker du taler med opmærksom på at du kører og afslut de samtaler der har potentiale til at aflede din opmærksomhed fra vejen. Sikker Navigering Stol ikke på JCB Toughphone applikationer, der giver kort, digitale kompas, orienteringsoplysninger, retninger eller positioneringssbaseret navigation til at bestemme præcise steder, nærhed, afstand eller retning. Disse programmer bør kun bruges til grundlæggende navigationsassistance da de er baserede på datatjenester som kan være upålidelige, upræcise eller ufuldstændige. Brug ikke positioneringsbaserede applikationer, mens du udfører aktiviteter, der kræver stor koncentration. For vigtige oplysninger om sikkerhed, se afsnittet "Bilkørsel og Cykel sikkerhed". Overhold altid den skiltning og de love og regler der gælder, der hvor du bruger JCB Toughphone. For køretøjer udstyret med airbag En airbag udløses med stor kraft. Opbevar ikke JCB Toughphone eller noget af dens tilbehør i airbagens spredningsfelt. 64

72 Slagtilfælde, blackout og overanstrængte øjne. En lille procentdel af mennesker kan være modtagelige for blackout eller slagtilfælde (selvom de aldrig har haft en før) når de udsættes for blitzlys eller lysmønstre fra spil eller video. Hvis du har oplevet anfald eller blackouts, eller har en familie historie af sådanne hændelser, bør du konsultere en læge, før du spiller spil (hvis det findes) eller se videoer på din JCB Toughphone. Afbryd brugen af JCB Toughphone og kontakte en læge, hvis du oplever hovedpine, besvimelsesanfald, kramper, krampetrækninger, øjen-eller muskel trækninger, tab af bevidsthed, ufrivillige bevægelser eller du bliver desorienteret. For at mindske risikoen for disse gener, undgå længere tids brug, hold JCB Toughphone et stykke fra øjnene, brug JCB Toughphone i et veloplyst rum, og tage hyppige pauser. Kvælningsrisiko. JCB Toughphone indeholder små dele, der kan udgøre en kvælningsrisiko for små børn. Hold JCB Toughphone og dens tilbehør væk fra små børn. Gentagne bevægelser. Når du udfører gentagne bevægelser over tid, såsom at skrive eller spille spil på JCB Toughphone, kan du opleve ubehag i hænder, arme, skuldre, nakke eller andre dele af din krop. Hold hyppige pauser og hvis du har ubehag under eller efter brug, skal du stoppe og se en læge. Eksplosionsfarlige miljøer. Sluk JCB Toughphone i områder med brand-og eksplosionsfare. Ingen opladning af JCB 65

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide DanCell Free Brugervejledning - hurtigstarts guide Vi vil gerne sige dig tak for købet af din nye DanCell Free.. Vi håber at du finder vores lille vejledning brugbar. Ved fejl på produktet, indleveres

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Connection Manager

Brugervejledning til Connection Manager Brugervejledning til Connection Manager 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om programmet til forbindelsesstyring 3 Kom i gang 3 Åbning af programmet til forbindelsesstyring 3 Visning af den aktuelle forbindelsesstatus

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Nokia N79 Kom godt i gang

Nokia N79 Kom godt i gang Nokia N79 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

WOOF it JAM S. Brugermanual

WOOF it JAM S. Brugermanual WOOF it JAM S Brugermanual Tak! Indhold Quick Start Guide Tak fordi du har valgt WOOFit JAM S højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højttaler i brug. Vi er

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

WOOF it JAM. Brugermanual

WOOF it JAM. Brugermanual WOOF it JAM Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højtaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual 3 KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual Behold emballagen hvis du skal transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold DK Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator Indhold I. Tillæg til tekniske specifikationer for Geosat 5 BLU I.I Tekniske specifikationer I.II Pakkens indhold I.III Tilbehør I.IV

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Wildgame ST041 MMS opsætning.

Wildgame ST041 MMS opsætning. Wildgame ST041 MMS opsætning. Med MMS opsætningen kan man sende MMS til Mail eller MMS til telefon. Der skal bruges et MMS abonnement. Vi anbefaler MMS opsætningen, det giver det bedste resultat for modtagelse

Læs mere

Indhold. 1. indledning. 2. sikkerhed og forbehold. 3. batteri. 4. hurtig introduktion

Indhold. 1. indledning. 2. sikkerhed og forbehold. 3. batteri. 4. hurtig introduktion Brugervejledning Indhold 1. indledning 2. sikkerhed og forbehold 3. batteri 4. hurtig introduktion 1. Indledning Din nye DanCell telefon er fremstillet ud fra de strengeste standarder, og er at betragte

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351308 Udgave 3 Nokia is a trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is a trademark

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300M

Quick-guide til Konftel 300M Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300M DANSK Beskrivelse Konftel 300M er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til mobilnet (GSM/3G) eller computer (USB).

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring Vigtige tip N91 og N91 8 GB - standardmodel Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite er optimeret til håndtering af data på telefonens hukommelse [C:]. Nokia PC Suite anbefales til

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. udgave

Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. udgave Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W 9311901 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-13W er i overensstemmelse med

Læs mere

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. **

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** Lynhåndbog SE888 Hvad følger med? Basestation Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** I nogle lande skal du tilslutte ledningsadapteren til ledningen og derefter

Læs mere

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90.

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90. MT90 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MT90. Denne manual viser hvordan du anvender enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Funktionsvejledning. Telefon. Software version eller nyere. Rev C DK

Funktionsvejledning. Telefon. Software version eller nyere. Rev C DK Brugervejledning Funktionsvejledning Telefon Software version 5.3.3 eller nyere Rev C DK Indhold 1. Indledning... 3 2 Anvend Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten/Telefonsiden... 3 2.2 Telefonmenuen... 3 2.3

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv Assistent Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style Brugsvejledning jabra.com/style INDHOLD 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES DET... 5 3.1 SKIFT AF EARGELS 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET... 6 5. SÅDAN TILSLUTTES HEADSETTET...

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere