Notat om de lovgivningsmæssige rammer for regional uddannelsesdækning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om de lovgivningsmæssige rammer for regional uddannelsesdækning"

Transkript

1 Rådet for uddannelser og Professionsbacheloruddannelser Sekretariatet BILAG 18/10 Rådsmøde 5/10 Tirsdag den 12. oktober 2010 Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr Notat om de lovgivningsmæssige rammer for regional uddannelsesdækning Lovgivningen I henhold til institutionslovene om professionshøjskoler og erhvervsakademier 1 4, stk. 1 2 skal henholdsvis professionshøjskolen og erhvervsakademiet dække behovet for udbud af henholdsvis professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser og i begge tilfælde efterog videreuddannelse i tilknytning hertil i den region eller del heraf, hvor professionshøjskolen eller erhvervsakademiet hører hjemme. 14. september 2010 Sags nr.: G.251 Området, også betegnet som regionalt dækningsområde, er fastsat i den enkelte institutions vedtægt godkendt af undervisningsministeren. Særligt om professionshøjskolers uddannelsesdækning Det er den enkelte professionshøjskole, der tager stilling til, hvordan et samlet udbud i en region sikres bedst muligt i forhold til de uddannelsessøgendes og det regionale erhvervslivs behov og f.eks. også under hensyn til uddannelsesmiljøernes betydning for lokalsamfundet. Dette indebærer bl.a., at bestyrelsens fastlæggelse af professionshøjskolens organisation skal ske under hensyntagen til professionshøjskolens pligt til at sikre den regionale dækning af professionsbacheloruddannelser og bidrage til den regionale vækst og udvikling af erhverv og professioner, herunder i udkantsområder, jf. herved lovforslagets 4 og 5. Det er vurderet at være mest hensigtsmæssigt samtidig at sikre bestyrelserne vide rammer til at opfylde denne forpligtelse, og således give mulighed for at afstemme den enkelte professionshøjskoles organisations efter dens særlige behov i den region, hvor den hører hjemme. 1 Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser og lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser. 2 Samt bemærkningerne til 4 i forslag til lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.

2 2 Dækningsforpligtelsen efter 4 udmønter sig i de indgåede udviklingskontrakter for 2010, hvor det fremgår, at hver professionshøjskole i efteråret 2010 skal fremlægge en strategi for, hvorledes institutionen vil leve op til denne forpligtelse. Særligt om erhvervsakademiers uddannelsesdækning erne skal efter loven skabe eller fastholde attraktive uddannelsesmiljøer overalt i landet og derigennem medvirke til, at de studerendes behov for et varieret udbud af uddannelses- og studiemiljøer med forskellige identiteter bliver opfyldt. Det enkelte erhvervsakademis forsyningsforpligtelse kan dække en region, et større eller mindre geografisk område, eller hele landet. Udgangspunktet vil være, at erhvervsakademiet skal dække behovet i den region, hvor erhvervsakademiet er beliggende. Institutionernes råderum i forhold til det regionale udbud af videregående uddannelser Med henblik på at tilgodese bestemmelsen om, at bestyrelserne har vide rammer til at sikre regional uddannelsesdækning, kan institutionerne på baggrund af eksisterende udbudsgodkendelser som udgangspunkt oprette nye udbudssteder 3 med selvstændigt optag uden forudgående screening og akkreditering. 4 Institutionerne skal dog have et kvalitetssikringssystem, der overfor Undervisningsministeriet og Akkrediteringsrådet kan dokumentere, at det nye udbudssted sikrer en hensigtsmæssig regional uddannelsesdækning og at det opfylder kriterier for relevans og kvalitet svarende til det niveau, der lægges til grund ved akkreditering af nye udbud. Nedlæggelse af professionshøjskolers uddannelsessteder 5 Forinden en professionshøjskoles bestyrelse træffer beslutning om at nedlægge et uddannelsessted, skal den indhente en udtalelse fra regionsrådet (Professionshøjskolelovens 29). Undervisningsministeren kan uanset regionsrådets udtalelse pålægge bestyrelsen at undlade at nedlægge et uddannelsessted, hvis der efter ministerens skøn stadig er behov for uddannelsesstedet. ( 29, stk. 2). 3 Nyt udbudssted forstået som nyt selvstændig geografisk udbud med optag via Den Koordinerede Tilmelding i forhold til en uddannelse, som institutionen allerede er godkendt til at udbyde. 4 I henhold til nye kvalitetsregler i akkrediteringsbekendtgørelsen og ny kvalitetsbekendtgørelse. 5 Et uddannelsessted forstås som samtlige uddannelser i tilknytning til en nærmere afgrænset geografisk lokalitet.

3 3 Ministerens mulighed for at sikre, at en professionshøjskole opfylder sin pligt efter lovens 4 til at dække behovet for uddannelser i hele regionen eller den del heraf, som professionshøjskolen har for dækningsområde, er efter loven dog ikke begrænset til indgrebsbeføjelsen efter lovens 29. Ministeren har efter loven en almindelig forpligtelse til at føre tilsyn med professionshøjskolernes opfyldelse af loven, herunder i forhold til professionshøjskolernes dækningsforpligtelse som fastsat i lovens 4. Institutionernes geografiske dækningsområder Der vedlægges i bilag oversigt over professionshøjskolernes og erhvervsakademiernes geografiske dækningsområder. Nye uddannelser og udbud Der vedlægges bilag med oversigt over nye uddannelser og udbud siden professionshøjskolernes og erhvervsakademiernes oprettelse i Lars Bo Henriksen Lokal tlf.: Kontor for erhvervsrettede, videregående uddannelser

4 1) Oversigt over godkendte uddannelser efter akkrediteringssystemets indførelse : PUK (sidst opdateret 17. aug. 2010) Udbyder Udbudssted Uddannelse Område Afgørelse Godkendelse uddannelser (EA) MidtVest Nordøst MidtVest Dania Dania Slagteriskolen i Roskilde (Roskilde) 1 Holstebro e Skole (Holstebro) Vejle e skole (Vejle) Mercantec (Viborg) e Skole () MidtVest (Herning) Dania (Hadsten) (Odense) (Aalborg) () Dania (Hadsten) (Frederiksberg) (Odense) (Aalborg) Professionsbacheloruddannelser (Pb) 2 Aalborg Universitet Ingeniørhøjskolen i København Dalum Uddannelsescenter Aalborg Universitet (Aalborg) Ingeniørhøjskolen i København EA inden for ernæringsteknologi EA inden for autoteknologi EA inden for energiteknologi OBS: (Afslag i akkreditering dec. 2008) EA inden for automationsteknologi OBS: (Afslag i akkreditering dec. 2008) Dec Dec Juli 2009 Juli 2009 Pb i mejeriteknologi Bio-lab Dec Pb i diplomingeniør i Dec bæredygtig energiteknik 1 Ansøger har både søgt om uddannelse og udbud. 2 Forudsætning for udbudsgodkendelse er partnerskabsaftale med en professionshøjskole.

5 Ingeniørhøjskolen i København Pb i have- og parkvirksomhed Pb i beredskabforebyggelse, katastrofeog risikomanagement Pb i medie- og sonokommunikation ( )3 Syd Dec Dec Danmarks tekniske Universitet Professionshøjskol en VIA Professionshøjskol en VIA Ingeniørhøjskolen i København (Ballerup) Tietgenskolen (Odense) NOEA (Aalborg) Syd (Haderslev) Danmarks tekniske Universitet VIA () (Sofiendalsvej 60, Aalborg)* (Halmstadgade 6, N) (Munke Mose Alle 9, Odense) (Prinsesse Charlottes Gade 38, Kbh. N) VIA (Chr. M. Østergårds Vej 4, Horsens) Pb i diplomingeniør i proces og innovation Pb i eksport og teknologi Pb som diplomingeniør i fødevareanalyse Pb i kristendom, kultur og kommunikation Pb i produktudvikling og teknisk integration (overbygningsuddannelse) Overbygningsuddannelser (professionsbachelor) SydVest Dalum Uddannelsescenter (Dalum) E Vest (Esbjerg) Pb i laboratorie- fødevareeller procesteknologi Dec Jan Marts 2009 ( ) Bio-lab Juli 2009 Medie Juli 2009 Maj 2010 ( ) Bio-lab Dec Bio-lab Pb inden for offshore Dec Købmands- Pb i webudvikling Jan og fusionerede pr. 2. januar 2009.

6 et SydVest (Professionshøjskole ) MidtVest et SydVest (Professionshøjskole ) et (Professionshøjskole ) skole Esbjerg Handelsskole (Esbjerg) Tietgenskolen NOEA (Aalborg) MidtVest (Herning) Vejle Handelsskole (Vejle) Købmands skole () Pb i softwareudvikling Afslag (Lyngby) Esbjerg Handelsskole (Esbjerg) NOEA (Aalborg) Tietgenskolen (Odense) Vejle Handelsskole (Vejle) (Lyngby) NOEA (Aalborg) Syd (Næstved) IBC (Kolding) Pb i international handel og markedsføring Jan Jan Kolding VIA (Horsens) Øko- VIA merkantil Niels Brock Tietgenskolen (Odense) Købmandsskole Øko- () merkantil Esbjerg Handelsskole Øko-

7 SydVest (Esbjerg) merkantil MidtVest TEKO (Herning) Pb inden for design og business BEC Design (Professionshøjskole )* et et et ( ) ( ) Profilforløb (VVU) VIA Nordøst Kolding Universitet NOEA (Aalborg) (Lyngby) Niels Brock Hotel og Restaurantskolen Tietgenskolen (Odense) (Ålborg) (Ålborg) VIA () Minerva (Randers) Danmarks Forvaltningshøjskole Frederiksberg Danmarks Forvaltningshøjskole (Ishøj) (Viby J.) Kolding (Kolding) (Odense) SKT-skolen Pb i sportsmanagement Pb i International Hospitality Management Pb i e-konceptudvikling Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning Profilforløb i oplevelsesøkonomi Profilforløb i tolkning Profilforløb i Human Resources Profilforløb i odontologisk praksis Jan Jan Jan Dec Dec Jan Marts 2009 ( ) Merkantil Dec Merkantil Merkantil Merkantil Sundhed Dec. 2009

8 Universitet SKT-skolen () Diplomuddannelser (diplom) et et et et (Professionshøjskole ) et (Den frie lærerskole i Ollerup) (Odsherred Teaterskole Nykøbing Sj.) Købmandsskole Tietgenskolen (Odense) Købmandsskole () (Lyngby) Tietgenskolen (Odense) (Lyngby) Niles Brock Tietgenskolen (Odense) NOEA (Aalborg) (Lyngby) (Odense) Diplom i de frie skolers tradition og pædagogik Diplom i formidling af kunst og kultur til børn og unge Dec (uddannelsen) Dec Afslag (udbuddet) 4 Diplom i webudvikling Jan Diplom i softwareudvikling Diplom i international handel og markedsføring Diplomuddannelse i sportsmanagement Diplomuddannelse i vurdering Jan Jan Jan Merkantil Juli ) Oversigt over nye godkendte udbud af eksisterende uddannelser efter akkrediteringssystemets indførelse : 4 Ansøger har indsendt ny udbudsansøgning til screening i feb. 2009, ansøgningen blev videresendt til akkreditering. Akkrediteringsrådet har akkrediteret udbuddet positivt i apr

9 uddannelser (EA) Nordøst MidtVest Mercantec (Viborg) Køge Handelsskole (Køge) Vejle Handelsskole (Vejle) (Nykøbing) (Næstved/Haslev) (Køge) (Køge) (Slagelse) MidtVest (Holstebro) Professionsbacheloruddannelser (Pb) Vest VIA Ingeniørhøjskolen i København SydVest Pb i Global Nutrition and Health Pb som diplomingeniør i sundheds- og omsorgsteknologi Pb bygningskonstruktør med afstigning til byggetekniker Pb i erhvervssprog og baseret markedskommunikation Pb i offentlig administration Pb i økonomi og informationsteknologi Syd VIA Vest (Esbjerg) (Odense) VIA () Ingeniørhøjskolen i København E Vest (Esbjerg) Syd (Haderslev) VIA (Viborg) (Vejle) EA inden for - og elektronikteknologi EA som administrationsøkonom EA som handelsøkonom EA inden for automationsteknologi EA inden for autoteknologi EA inden for logistik og transport EA inden for serviceøkonomi EA inden for serviceøkonomi EA inden for serviceøkonomi Dec Samfund Jan Jan Dec Dec Merkantil Dec Merkantil Dec Merkantil Dec Merkantil Dec Pb som bioanalytiker Bio-lab Dec Bio-lab Overbygningsuddannelser (professionsbachelor) (Pb) MidtVest Profilforløb (VVU) MidtVest (Herning) (Kbh. NV) (Kbh. Ø) Pb i international handel og markedsføring Pb i webudvikling Pb i softwareudvikling Sundhed Dec Dec Dec Juli 2009 Samfund Juli 2009 Dec Merkantil Juli 2009 Juli 2009 Dec. 2009

10 Syd Syd (Haderslev) (Baltorpvej 20A, Ballerup) Diplomuddannelser (diplom) VVU i ungdoms- og voksenundervisning Juli 2009 Profilforløb i retail Merkantil Juni 2010 ( ) et et VIA Syd VIA SydVest Professions- (Vejle) (Odense) Syd (Haderslev) VIA (Horsens) SydVest (Esbjerg) (Viby J) diplom - naturfagvejleder Diplom i ledelse Diplom i offentlig forvaltning Diplom i formidling af kunst og kultur for børn (Afslag på udbud dec. 2009) (Sendt videre til akkreditering feb. 2009) Diplomuddannelse i energi og miljø Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Niels Brock (Lyngby) (Lyngvej 19, Køge) (Landskronagade 64-70, Kbh. Ø) (Vejlebrovej 65, Ishøj) VIA () (Ballerup) (Odsherred Teaterskole Nykøbing Sj.) Dec Jan Juni 2010 ( ) Samfund Jan Samfund Maj 2009 ( ) Juli 2009 Dec Merkantil Dec Merkantil Diplom i ledelse Merkantil Dec højskolen VIA (Viby J) Diplomuddannelse i softwareudvikling Dec (Ålborg) SydVest SydVest (Esbjerg) Diplomuddannelse i Dec. 2009

11 SydVest SydVest (Esbjerg) webudvikling (Ålborg) (Landskronagade 64-70, Kbh. Ø) (Lygten 16, Kbh. NV) (Næstved) Juni 2010 ( ) Diplom i Vurdering Merkantil Afslag Juni 2010 ( )

12

13

Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3.

Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (K) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Nøgletal 1. GENEREL INSTITUTIONSBESKRIVELSE Institutionsadresse

Læs mere

Professionshøjskolerne i tal

Professionshøjskolerne i tal Professionshøjskolerne i tal 2010 Indhold 1. Præsentation af professionshøjskolesektoren... side 05 1.1 Institutioner... side 05 1.2 Professionshøjskolerne i et videregående uddannelsesbillede... side

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Årsberetning 2013 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER ÅRSBERETNING 2013 1

Årsberetning 2013 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER ÅRSBERETNING 2013 1 Årsberetning 2013 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER ÅRSBERETNING 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 nes historie... 6 nes selvstændighed i 2013... 8 Danske s organisering... 10 Udviklingsrådet for erhvervsakademisektoren...

Læs mere

Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift

Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift 3. Opfølgningsmøde 22. september 2011, Kl. 15.45-17.00 Konferencecenteret Kosmopol, København 1 Program 1. Velkomst 2. Fremdriften i arbejdet med styrkelse af erhvervsakademierne,

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedrørende videregående KVU- og MVU-uddannelser.

Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedrørende videregående KVU- og MVU-uddannelser. STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedrørende videregående KVU- og MVU-uddannelser. Dette afsnit beskriver udførelsen af myndigheds-

Læs mere

Institutionernes struktur, antal og styring samt regional dækning 1

Institutionernes struktur, antal og styring samt regional dækning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 16 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Institutionernes struktur, antal og styring samt

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for global entrepreneurship og virtuel design og logistik

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for global entrepreneurship og virtuel design og logistik ACE Denmark Erhvervsakademi Kolding Att.: Niels Egelund Sendt pr. e-mail: neg@iba.dk iba@iba.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for global entrepreneurship og virtuel design

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0328 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelsen

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Aarhus Att.: Uddannelseschef Arne Schøtt Hansen Sendt pr. e-mail: asha@eaaa.dk info@akademiaarhus.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i vurdering Akkrediteringsrådet har på

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk jmp@eal.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER UNIVERSITY COLLEGES DENMARK NY VESTERGADE 17 ST.TV. 1471 KØBENHAVN K +45 3338 2200 UC-DK@UC-DK.DK WWW.UC-DK.DK 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler 2013 Oplag: 300 Ansvarshavende redaktør: Marianne la Cour Sonne, direktør Redaktion & produktion: David Erichsen, kommunikationschef

Læs mere

PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL

PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL INDHOLD PROFESSIONSHØJSKOLERNE I 2014 4 1 PROFESSIONSHØJSKOLESEKTOREN 6 1.1 Baggrund og lovgrundlag 8 1.2 Det videregående uddannelsesbillede 10 UDGIVET AF Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Vest Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-544/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Bilag om kvalitetssikring i de erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelser

Bilag om kvalitetssikring i de erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelser DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 14 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om kvalitetssikring i de erhvervs- og professionsrettede

Læs mere

Beskrivelse af godkendelsesprocedure for udbud af kombineret ungdomsuddannelse

Beskrivelse af godkendelsesprocedure for udbud af kombineret ungdomsuddannelse Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af godkendelsesprocedure for

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Att.: Rektor Ole Gram-Olesen Udviklingschef Pernille Berg Sendt pr. e-mail: ogr@cphbusiness.dk pbe@brock.dk kontakt@cphbusiness.dk Afslag på akkreditering

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Professionshøjskolen Metropol Att.: Stine Vinten-Johansen Sendt pr. e-mail: stvi@dsh-k.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse

Læs mere