MAGASINET Nr. 83 November årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAGASINET Nr. 83 November 2012 124. årgang"

Transkript

1 MAGASINET Nr. 83 November årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Kirke i en globaliseret verden Vi er bedst, når vi er sammen Repræsentantskabsmøde Vidste du... En tro der bygger bro Hvem er det, der tramper på min bro? Fra Ordsprogenes Bog til X Factor Glimt fra Rumænien Visioner og prøveballoner Efterskolen Lindenborg

2 MAGASINET leder Hvis samfundet er multikulturelt, må kirken også blive det Magasinet udgives af Det Danske Missionsforbund (DDM). Det udkommer som indstik i domino og sendes til DDM s menigheder for lokal distribution. Artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis DDM s synspunkter eller teologiske grundlag. domino udkommer 6 gange om året, og kan modtages på privat adresse for 500 kr. Henvendelse til Ansvarshavende Forbundsrådet v/formand Bo Lundgaard Redaktion Peter Götz, i samarbejde med Forbundsrådet Annoncer Annoncører henvises til domino: Erik Damm, Nyt om navne Rubrikken Nyt om navne bringes i et særskilt nyhedsbrev, der sendes til menighederne en gang i kvartalet. Fødselsdage og mærkedage indsendes til en gang om året før den 10. december. Meddelelse om dødsfald sendes løbende. Næste udgivelse til afhentning i din menighed Medio januar Ekspedition FrikirkeNets Servicekontor: Holbergsvej 45, 6000 Kolding, tlf Grafisk design Janie Conrad Riisager, Tryk Strandbygaard, Skjern Missionsforbundets sekretariat Rosenlunden 17, 5000 Odense C tlf , fax, Nordea reg.nr konto Forsiden Når man vil hinanden. Kirke i en globaliseret verden Af John Nielsen, Missionsforstander De fleste af Det Danske Missionsforbunds menigheder opstod i en tid og et samfund, som var monokulturelt. Næsten uanset hvor man vendte sig hen, var alt og alle dansk. Derfor var det helt naturligt, at menighederne blev ligesådan. Det kunne ikke være anderledes. Men det kan det i dag. Ikke desto mindre befinder mange menigheder sig fortsat i en monokulturel virkelighed indenfor kirkens fire mure. Men når det sidste amen lyder i kirken, og menigheden træder ud af kirkedøren, træder de ud i en helt anden virkelighed. Pizzamanden er af arabisk afstamning. Den unge pige på tankstationen er fra Kosovo, og naboen er måske iraner eller afrikaner. Uden at kirken fysisk har flyttet sig, befinder den sig i dag i en helt anden virkelighed, end den gjorde for få årtier siden. Kirken har fået adresse i den globale landsby. Nærmiljøet er ikke længere hundrede procent dansk, og foruden de mange indvandrere og flygtninge har mange internationale studerende og såkaldte transnationale nomader slået sig ned på de danske adresser. Transnationale nomader er mennesker, som på grund af job bor nogle få år i en by, for derefter at flytte til en anden by et helt andet sted på kloden i nogle få år, inden der igen flyttes til et tredje sted. Denne nye virkelighed er kirkens udfordring, som vi bliver nødt til at forholde os til. Enhed og mangfoldighed I september måned deltog Rasmus Elkjær Larsen og undertegnede i en IFFEC konference i Athen. IFFEC er Missionsforbundets internationale fællesskab og er en forkortelse af International Fellowship of Free Evangelical Churches (Internationalt fællesskab af frie evangeliske kirker). Her mødtes ledere fra Missionsforbundets søsterkirker i mange lande for sammen at drøfte kirkens nye virkelighed i en globaliseret verden. Mark Labberton, professor på Fuller University i Los Angeles udfordrede deltagerne ved bl.a. at sige, at kirken skal ikke være ligesom en stamme, hvor alle ligner hinanden, men som et sted for mangfoldighed. Jeg skal ikke her bruge plads på at referere fra IFFEC konferencen, men vil gerne udfordre dig og din menighed til at gennemtænke, om den virkelighed der findes indenfor kirkens fire mure svarer til den virkelighed, der findes udenfor kirken. Hvis det lokalsamfund, som menigheden er en del af, er blevet multikulturelt, hvorfor er menigheden så stadig monokulturel? I kirkens nærmiljø findes der sandsynligvis en hel del kristne med anden etnisk baggrund, som venter på, at kirken skal få øje på den nye virkelighed og åbne døren og favne dem. I Missionsforbundet har Guds børns enhed altid været vigtigt for os. Med vor tids store folkevandringer får dette begreb et helt nyt perspektiv, idet det udfordrer os til enhed med brødre og søstre med en anden hudfarve og med en anden kultur. Lad os derfor ikke forveksle enhed med enshed. Men lad os åbne vore kirker for forskellighed og mangfoldighed. Berigelse eller belastning? Nogle oplever det som en trussel på trygheden at skulle favne andre nationaliteter i menigheden. Men spørgsmålet er, hvor vi har vore rødder. Er vi rodfæstet i det kendte, vil enhver forandring skabe utryghed. Men er vi rodfæstet i Kristus, kan vi rumme en stor mangfoldighed. Da vil vi opdage, at der er mere, vi har til fælles med vore nye medborgere, end der skiller os. Vi vil opdage, at vi er fælles om at være borgere af Guds Rige, og vi vil opdage, at de forskellige nationaliteter ikke er en belastning men en berigelse for menigheden. Lad os derfor tage udfordringen op og være en relevant og tidssvarende kirke i det nærmiljø, som i dag bedst betegnes som værende en global landsby. Side 2

3 Når man vil hinanden - kan man meget Vi er bedst når vi er SAMMEN Den korte sommerforelskelse mellem Baptistkirken og Det Danske Missionsforbund i Mariager 2013 har udviklet sig Svarene er de samme, uanset hvor man spørger. Fra stort set alle evalueringer ved dette års sommerstævne i Mariager de mundtlige såvel som de skriftlige lyder det: Vi vil helst være sammen igen på et fælles stævne. Fra ledelserne i Det Danske Missionsforbund (DDM), og Baptistkirken i Danmark (BiD) - såvel som ungdomsforbundene, BBU og MBU lyder de samme toner: Vi vil foretrække at udvikle et fælles sommerstævne fremover. Større muskler Det er tydeligt, at det bliver et bedre stævne, hvor budgettet pga. flere deltagere kan bære noget mere. De mange muligheder med et fyldigt og alsidigt program for alle aldre gør, at et stort sommerstævne for både baptister og missionsforbundere for alvor bliver en konkurrent til en uges daseferie under sydens sol. Med super gode tilbud til store og små, med talere af høj kvalitet fra indland og udland, med koncerter om aftenen af unge solister og bands, der vil noget med deres musik, er der god grund til for en kristen familie at tage på sommerstævne fuldt af indhold og substans. Større bredde Det viste sig i Mariager at glæden over at træffe nye kristne medvandrere fra et andet kirkesamfund blev stor for mange. Det betød en rigdom i de enkelte seminarer som der var mange af og mange nye opdagelser på troens vandring. Det betød nye vinkler på det at være kristen i vores tid og ny inspiration til at være kirke. Større glæde Selvom det måske ikke burde være sådan, så er en hal med over 1000 mennesker altså mere inspirerende end når man kun er Atmosfæren, fællessangen, dynamikken og overraskelsesmomenterne, fordi ikke alt er forudsigeligt, gør en forskel, som er tydelig. Og lægger man det hele sammen, så vil taknemmeligheden og begejstringen altså komme nogle grader længere op på skalaen. Lindenborg Det er en udfordring af en vis størrelse for vores nye sted omkring Lindenborg Efterskole at håndtere en konference med 1500 mennesker eller flere. Der vil blive satset på den nærliggende kendte landevejskro, Lindenborg, på en campingplads i nærheden med mange hytter og måske også lejrstedet, Kilden. Gode græsarealer til de mange campister er der imidlertid nok af. Her handler det om at få lagt strøm ud og gravet de nødvendige anlæg til enten stationære eller mobile vaske- og badefaciliteter. Jubilæum Det er for os fra DDM en ganske interessant situation, at vi får lov at indtage Lindenborg samme år, som vi fylder 125 år. Det burde nok trække mange af os op af stolene ikke blot for at fejre fortiden men mindst lige så meget for at præge fremtiden. Side 3

4 INDLAND Repræsentantskabsmøde med mange udfordringer Med deltagere fra stort set alle menigheder og med mange aktuelle emner blev dette års repræsentantskabsmøde et af de mere spændende ledt af et par gode dirigenter, Gert Flensborg og Stern Johansen. Ikke mindst det øgede samspil mellem MBU og DDM kom til at fylde en del til tydelig begejstring for alle Bo Lundgaard, formand for Forbundsrådet indledte med at sige, at Forbundsrådet sidder i ledelse på mandat fra menighederne. Det er spændende, men også udfordrende: Der er derfor konstant behov for menighedernes bidrag til debat, for deres forslag og deres forbøn. Bo Lundgaard, formand for Forbundsrådet Forbundsrådet arbejder for tiden bl.a. med: Tro til tiden - et materiale, der er delt ud i menighederne for at holde dialogen i gang omkring de grundlæggende byggeklodser i vores tro. Tro bygger bro se side 6 og 7. Den gode arbejdsplads. Et hæfte til brug for vores menighedsråd. En kontakt til en fransktalende menighed med oprindelse i Elfenbenskysten, som blandt andet er aktive i København, Odense og Haderslev. Et nu afsluttet engagement i Folkemødet på Bornholm i samarbejde med menigheden i Rønne. En mulig ny struktur omkring vores engagement i International Mission. En dialog om forbedring af vores interne kommunikation mellem forbundsråd og menigheder. En ny måde at donere penge på. Der er oprettet en donations mulighed til alle vore missionsfelter ved på en SMS at skrive MISxxxx og sende dette til Flere oplysninger fås fra kontoret i Odense En tættere kontakt til andre IFFEC lande, der viser vej til både vitalisering af gamle menigheder såvel som nyplantninger. Det vil blandt andet blive en del af John Nielsens opgave at vedligeholde denne kontakt. Peter Götz takkede for de otte år, hvor han har været betroet opgaven som missionsforstander. Forandring Der er meget, der i disse år står i forandringens tegn. Det gør vores Børne- og Ungdomsarbejde, MBU og det gør vores internationale mission. Både Nana Holm Green, MBU s formand og vores missionssekretærer, Torgun Skov og Bøje Pedersen tegnede billeder for os af indsatser, der er i forandring og som skal tåle at forandres for at kunne svare til en ny tid. For børnenes og ungdommens del er det tydeligt, at der skal en ny og gennemgribende samtænkning til, hvad angår menighedernes og forældrenes prægning og forkyndelse. Hvad angår vores internationale mission, er der mange forandringer hele tiden, bl.a. det nye og spændende samarbejde med vores norske Nana Holm Green venner i Rumænien - og en ny leder på Fredens Stemme. Os og de andre Peter Götz, missionsforstander, påpegede, at det er pga. vores helt centrale DNA (Guds børns enhed), at vi arbejder sammen med andre kirkesamfund. Vi arbejder fortsat med fem områder, som er: Administration - International mission Blad Efteruddannelse af præster Uddannelse af præster og ledere. På alle disse områder har der været aktiviteter og det eneste, der ikke rigtig har ført til konkrete tiltag er administration. Bøje Pedersen, Forbundsrådet sagde, at der er bestræbelser på at etablere et underudvalg under Dansk Missionsråd for Frikirkernes Mission i lighed med Frikirkeforum under Danske Kirkers Råd. Dette vil blive konkretiseret i løbet af efteråret og vinteren. Peter Götz pointerede, at vi på mange måder er aktive i dialogen med andre kirkesamfund både gennem Danske Kirkers Råd (hvor PG er næstformand) og i Evangelisk Alliance (hvor PG er formand). Han understregede især frikirkernes gudgivne og særlige mulighed for at tage imod herboende muslimer og byde dem ind i vores fællesskaber. Af mange muslimer respekteres vi fordi vi troen alvorligt. Bo Lundgaard, Forbundsrådet opfordrede til at denne dialog også blev sat på dagsordenen lokalt i vores menigheder. Valg Følgende opstillede til genvalg og blev valgt: Torgunn Skov, Bøje Pedersen og John Haugegaard, (sidstnævnte dog kun for ét år). Forbundsrådet består således i den næste periode af disse: Bo Lundgaard - Marianne Mørch - Rasmus Elkjær Larsen - John Haugegaard - Torgunn Skov - Bøje Pedersen - John Nielsen, missionsforstander (valgt i 2011) Peter Götz sluttede mødet med at takke Gud for Eigil Toft, Aalborg, som gik hjem til Gud i begyndelsen af året og med at nedbede velsignelse over det nyvalgte forbundsråd. Side 4

5 Nyt fra Danmark VIDSTE DU... Pige i Sierraleone læser Bibelen på sit eget sprog at Det Danske Bibelselskab stiftedes i at det siden den tid, har været formålet at udgive Bibelen i et sprog, der kan forstås og til en pris der kan betales. at det formål leves der op til, og det nye testamente der er inden for den sidste tid udgivet på nudansk, med titlen: Den nye Aftale. at Den nye Aftale netop er udgivet i otte forskellige indbindinger, og er blevet overvældende godt modtaget af både anmeldere, presse og læsere. at Bibelselskabet nu har sat sig fem enkle mål i en handlingsplan for den kommende tid: 1. at ville inddrage flere mennesker i arbejdet. 2. at gøre Bibelselskabets arbejde mere synligt i mediebilledet. 3. at forny og forbedre den digitale kommunikation. 4. at være med til at holde bibelsproget friskt. 5. at gøre verdens vigtigste bog, Bibelen, endnu mere kendt og forståelig for børn og unge. at der ved udgangen af 2011 var over 3000 medlemmer af Bibelselskabet. at Bibelselskabets blad Bibelen og Verden, udsendes til over adresser. at Bibellæseplanen for 2011/12 havde et rekordoplag på ca at Bibelselskabet også har været med i Danmarks Radios netandagt og app. Dagens ord. at Bibelselskabet har været med til at præge mediebilledet i DR2 gennem Tro til tiden en udsendelse der havde over ugentlige seere. at der hvert år uddeles en Bibelselskabspris, som i 2012 er gået til en kunstner, der har formidlet kendskabet til evangeliet, gennem sin billedkunst: Arne Haugen Sørensen. at Bibelen er udgivet som app til iphone og ipad og kan fås som e-bog. at besøget på Bibelselskabets hjemmeside er steget med ca. 50% og i december havde besøg. at man på hjemmesiden kan finde alt om Bibelselskabet og Bibelen, læse den og lede efter skriftsteder m.v. at Bibelselskabet er med i internationalt arbejde gennem De Forenede Bibelselskaber. at dette arbejde ikke alene handler om Bibelen, men også medfører socialt arbejde, bl.a. med AIDS/HIV-bekæmpelse især i Afrika. at DANIDA giver bistand til dette projekt, som i øvrigt kaldes The Good Samaritan. at der findes over sprog i verden, og det er kun 475 hvortil hele Bibelen er oversat. Dog findes der bibeldele, der er oversat til sprog, så der er langt igen før alle kan læse Bibelen på eget modersmål. at der i 2011 blev der videresendt ca. 5,7 mio. kr. til det internationale arbejde. at Bibelselskabet afholder et årligt møde, hvor folkekirken, frikirkerne og de fleste kirkelige organisationer er repræsenteret. at sidste møde blev afholdt i maj 2012, hvor denne artikel er et uddrag fra generalsekretæren, Morten Højsgaard Thomsens, beretning. at Missionsforbundet også har en repræsentant i Bibelsleskabet at mere om Bibelselskabets arbejde og det sidste repræsentantskabsmøde, kan læses på www. bibelselskabet.dk at der i bestyrelsen sidder mennesker fra såvel folke- som frikirker. at Tom L. Philmann Christensen i 2012 nyvalgtes til afløsning af Leif Nielsen, der havde siddet i bestyrelsen i 30 år, og nu gerne ville fratræde. Begge fra Baptistsamfundet. at enhver kan blive medlem at Bibelselskabet, og så koster det kun 100 kr. årligt. at bladet, Bibelen og Verden, som kommer 4 gange om året, og bl.a. fortæller om aktuelt arbejde er medregnet i kontingentet. at du kan blive medlem ved blot at skrive til Bibelselskabet på deres hjemmeside, eller også til undertegnede, som så formidler medlemskab. at Bibelselskabets forlag, foruden Bibelen, udgiver mange bøger og studiemateriale til brug i kirker og skoler til både børn og voksne. at af disse kan anbefales: Den nye Aftale, Det nye Testamente på nudansk, som især unge og nye kirkegængere har let ved at forstå. Historien om Job og Menneskesønnen, Peter Madsens grafiske genfortællinger. Min lille Bibel for børn der elsker enkle og søde tegninger. Bøn et lille hefte af biskop Steen Skovsgaardmed mange flere. at bøgerne kan købes i netbutikken: www. bibelselskabet.dk. ellers ved du det nu! Af Flemming Christensen Missionsforbundets repræsentant Flere oplysninger: VanløseFrikirke - tlf Side 5

6 Fra Levende tro til En tro, der bygger bro Af Nana Holm Green og Pia Søgaard På en lederkonference i Aarhus i november 2010 præsenterede Viggo Klausen fra Det Norske Misjonsforbunds Børn og Unge, Misjonsforbundet Ung, menighedsrådsmedlemmer, præster og MBU-leder for Levende tro. Det er et nyt norsk materiale, som handler om trosoplæring i kirke og hjem. I sommers på DDMs og MBUs årsmøder blev spirerne til den danske version introduceret under navnet: En tro, der bygger bro. Historien forud Igennem årene har MBU på forskellige måder fokuseret på den dialog mellem børn og forældre, der handlerom troens udvikling hos børnene. Et konkret tiltag fandt bl.a. sted i slutningen af 80 erne, hvor MBU arbejdede med det svenske koncept FIKA, Forældre Ind i Kirkens Arbejde. Det handlede især om at nå ud til ikke-kirke-forældre. De sidste seks år mindst - har Børnerådet haft Børn-kirke-familie på dagsordenen, fordi de ønsker at sætte fokus på, at kirkens arbejde for børn og deres trosudvikling bør ske i samspil med forældrene. Spejderarbejdet har en grundlæggende tanke om, at børn og unge træner færdigheder svarende til deres udvikling, og fik i 1995 forfattet et andagtsmateriale målrettet børnenes trin og udvikling. Samtidig har de også fokus på forældrene, bl.a. ved at forældre uden relation til den lokale kirke kan være med som ledere i spejdergruppen. Ungdomsrådet har gennem årene arbejdet med at skabe helhed i ledertræningstilbudene i MBU og DDM, så der blev mulighed for et sammenhængende tilbud til teenagere og unge i deres udvikling. Dette har bl.a. ført til de to ledertilbud, Lead og Jeremias. Levende tro I efteråret 2010 hørte MBU s styrelse, at Misjonsforbundet Ung i Norge arbejdede med Levende Tro, og to elementer i dette fangede opmærksomheden. Der var fokus på: Genetableringen af forældrenes ansvar for børnenes trosoplæring og menighedens vigtige rolle i dette. Udviklingsprocessen fra barn til voksen, og hvordan trosoplæring udvikler sig igennem et helt liv samt hvordan dette kan tilrettelægges lokalt og nationalt. Både MBU s og DDM s ledelse blev begejstret for tankerne i Levende tro, og så det som et godt fundament at samarbejde på. Det førte til ledersamlingen med Viggo Klausen. I løbet af 2011 udkom mere af materialet fra Norge, og styrelsen i MBU fik et bedre grundlag for at forholde sig til et køb af det norske koncept. I april 2012 besluttede MBU-styrelsen dog ikke at købe en licens til Levende Tro. En tro, der bygger bro I maj 2012 blev der i stedet for i et samarbejde mellem MBU s styrelse og Mission i Danmark-udvalget (et udvalg under Forbundsrådet) - nedsat en hurtigt arbejdende gruppe, som skulle identificere, hvad der er vores behov i Danmark i forholdet til trosudvikling og samarbejdet forældre-kirke, og hvordan vi kan arbejde videre med at dække behovene. Resultatet blev En tro, der bygger bro. Intentionerne med En tro, der bygger bro er, at sætte fokus på, hvordan kirken kan hjælpe og samarbejde med forældre omkring børn og unges trosudvikling. Sådan at de får et solidt fundament for selv at tage stilling til Jesus Kristus og livet sammen med ham. TBB-udvalget For at arbejde videre med dette blev der i løbet af sommeren nedsat et fælles DDM-MBU udvalg (se næste side), som skal arbejde videre med det store spørgsmål: Hvordan gør vi det? Hvordan kan vi hjælpe menigheder med at sætte gang i processer og desuden støtte dem, som allerede er i gang med at udvikle arbejdet omkring trosudviklig i kirke og hjem. Det kommer til at handle om både hjælp til processer og hjælp til konkrete tiltag. Udvalget kommer selvfølgelig til at inddrage nordmændene gode arbejde, men vil også trække på andet, som tilbydes i ind- og udland på området kombineret med det, som kan udvikles i Danmark. Lørdag den 19. januar 2013 bliver der igen en fælles inspirerende DDM og MBU ledersamling for menighedsrådsmedlemmer, præster og MBU ledere, hvor En tro, der bygger bro vil være overskriften. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. På hjemmesiden: er det muligt at følge med i gruppens arbejde. Side 6

7 Hvem er det, der tramper på min bro? MBU og DDM har indgået en aftale om et ingeniørarbejde et brobyggeri der meget vel kan vise sig at blive et af de vigtigste tiltag i mange år. Broens materiale er gjort af tro. De der skal bygge og trampe på broen præsenterer sig her. Tomas Rifbjerg Lindholm Rasmus Elkær Larsen Nana Holm Green Jeg er præst, far til tre, skolelærer, ægtemand og måske noget mere som jeg ikke lige kan huske i øvrigt i omvendt rækkefølge. Jeg er 36, og har, måske siden jeg selv var teenager, troet på, at den tid var den vigtigste i forhold til at træffe beslutninger og vælge værdier for sit liv. Det har jeg derfor beskæftiget mig en del med, både i job og fritid og det fylder stadig meget hos mig. Efter jeg selv er blevet far, opdager jeg, at der jo sker enormt meget, før man bliver teenager. De fleste har faktisk noget bagage med sig i forhold til de valg, som de træffer som teenagere. Så de seneste år er min horisont blevet udvidet væsentligt. Jeg tror, arbejdet med Tro, bygger bro bliver væsentligt for vores fremtid som kristne og værdiformidlere. Og jeg har lyst til at give noget godt videre - og noget håb videre - ikke bare til mine egne børn. Det bliver super godt! Pia Søgaard Tro der bygger bro, er faktisk en meget god sætning for mit virke som præst. Det er også noget, jeg kan mærke leve i mig i forhold til mine private relationer, i min egen familie (gift med Stella og far til to), over for mine flinke naboer osv. Og så har det optaget mig meget siden min tid som formand for MBU: At finde en bedre måde at give evangeliet videre til næste generation på end blot ved aktiviteter og programmer alene. Jeg befinder mig virkelig godt i initiativet omkring Tro, bygger bro, og i den gruppe af engagerede mennesker som sammen med mig har kastet os ud i denne søgen efter veje. Vi har et ønske om at kunne være til hjælp. Jeg tror, vi deler et alment behov for at finde en god måde at være kristne familier på, og menigheder der støtter både børn og voksne på dette område. Som tidligere b&u-medarbejder og formand for MBU, præst gennem mange år og nu som medlem af Forbundsrådet har jeg naturligvis mange indgangsvinkler i dette arbejdsfællesskab, men jeg tror, det mest bliver som præst med udgangspunkt i menighedslivet, at jeg vil bidrage ind i tro, bygger bro gruppen. Da jeg i 4. klasse skulle skrive mine ønskejobs, skrev jeg: børnelæge, præst eller lærer. Først blev jeg præst, så lærer, og så - nej børnelæge blev jeg ikke, men drømmen gik på en måde i opfyldelse ved, at jeg blev familieterapeut. Som 45 årig smelter mine uddannelser og erfaringer sammen i en spændende helhed i bl.a. et arbejde for, at børn trives og udvikles i trygge rammer både i hjem, kirke og institutioner. En tro, der bygger bro fokuserer på det helt nødvendige: at kirker og forældre sammen tager ansvaret for den næste generations opvækst og trosudvikling. Jeg er meget glad for, at MBU og DDM vil dette i fællesskab og over at få lov til at være med i processen. John Nielsen Mor til to teenagepiger, gift med Thomas på 19. år, formand for MBU s styrelse, spejderleder og selvstændig erhvervsdrivende med firmaet Green Kommunikation og projektleder i b-learners. Jeg synes, at en tro, der bygger bro er vigtig for både MBU og DDM, da det vil være med til at skabe fælles rammer for arbejdet med trosoplæring rammer, hvor vi skaber helhed og ikke blot fragmentariske input. Vi sætter fokus på, at det er os, som forældre, der har det største ansvar for at give troen videre til vores børn. Her bliver det vigtigt, at vi ikke kun har fokus på familier, hvor begge forældre har deres forankring i kirken, men at vi også indtænker forældre, som ikke har deres trosforankring i kirken. Alle forældre - uanset forankring - har holdninger til tro, som de giver videre - og det er noget, børnene tager med sig videre i livet. Det skal vi som kirke støtte forældrene i. Missionsforstander, gift med Marianne og far til to. At bygge bro til en ny generation er kirkens vigtigste opgave, for kirken er altid kun én generation fra at uddø. Hvis ikke vi lykkes i at gøre børn og unge til efterfølgere af Kristus, har kirken ingen fremtid. Af hensyn til såvel kirkens fremtid som til en ny og ung generation, der er en væsentlig del af kirkens nutid, vil jeg opfordre alle menighederne til at arbejde med at implementere principperne bag Tro, bygger bro. Side 7

8 For nogle få måneder siden udkom anden halvdel af Pia Søgaards omfattende produktion på fire bøger: Bibelen for tweens. En bemærkelsesværdig præstation, der i første omgang lige stå stille især fandt sig vej ind på hylderne hos dem, der har nogle af disse skabninger boende, der hverken er børn eller rigtige teeneagere. Men var begyndelsen ikke så højtråbende, så er der ellers nok skruet op for lyden nu, senest med nærværende anmeldelse af Kristian Østergaard i kristeligt Dagblad 19. september i år. Læs selv, når en anmelder ikke har brug for at skjule sin begejstring. Fra Ordsprogenes Ruth Cilwik har fundet et dramatisk afsnit i Bibelen til Tweens og læser højt på sommerstævnet i Mariager Kristian Østergaard 19. september 2012 Storartet gendigtning af Bibelen med fokus på forholdet mellem tro og erfaring Gendigtning af Bibelen er et projekt, adskillige fortællere og forfattere har prøvet kræfter med. Mange af dem har også haft held med det. Derfor kræver det nogen dristighed at bevæge sig ind på dette stærkt trafikerede felt med endnu et forsøg i genren. Men ikke alene er Pia Søgaards fire bind meget vellykkede, de bringer også nyt i forhold til genren i øvrigt. Søgaard har hjerte, stemme, målrettethed og narrativ fornemmelse, og sproget, der er bøgernes hud, er lige så glat som på hænderne af de unge mennesker, bøgerne venter på at blive åbnet af. Undervejs nikker læseren genkendende eller ryster på hovedet alt efter erfaring og humoristiske anlæg, men Søgaard sigter dybere end blot at servere en række fripostige scenerier fra Det Gamle og Det Nye Testamente. Søgaard sigter med sin gendigtning ikke på at udvide læserens faglige eller historiske viden. Hun bestræber sig derimod på at inddrage læserens eksistens og tale til hans eller hendes erfaringer. Tua res agitur, sagde de gamle romere: Det handler alt sammen om dig! For tilværelsen stiller mennesket over for afgørelse og ansvar. Og derfor er vores liv både fyldt med kærlighed og had, hengivelse og fortvivlelse. Derom handler Bibelen. Og på den måde viser bøgernes bog, at tro og erfaring hænger sammen, og at virkeligheden ikke er et spørgsmål om idéer, der skal foredrages, men om grundforhold, der kan erfares. Søgaards fortrin med denne gendigtning for tweens (børn mellem 8 og 13 år) beror ikke mindst på, at hun hele tiden bestræber sig på at omsætte tildragelser i teksten til nutidige forhold. I slående og præcise udlægninger, også ofte med festlige billeder og udtryk, skildrer hun Bibelens historier og fremlægger dens indhold. Hvem ville have troet, at Ordsprogenes Bog fra Det Gamle Testamente havde berøring med tv-programmet X Factor? Men det har den. Vi vil alle sammen helst have ros og anerkendelse, men kan vi ikke få det, så bør der være nogen i vores liv, som fortæller os, hvad vi gør forkert uden at slå hånden af os. For hvis ikke man bliver udsat for kritik, mister man også fornemmelsen for, hvad man kan. Og så stiller man op til X Factor uden en tone i livet: I X Factor var der engang en deltager, som fik at vide af en af dommerne, at hun skulle finde nogle nye venner. Vennerne havde sagt, at hun var god til at synge, men synge kunne hun faktisk ikke. Side 8

9 Bog til X Factor På dette sted henter Søgaard Ordsprogenes Bog frem, hvori det hedder: Det er bedre at få kritik fra en ven end skulderklap fra en fjende. På den baggrund konkluderer forfatteren: En ven snakker dig ikke efter munden. En ven kan man være uenig med om noget og stadigvæk være ven med alligevel. En ven kan man fortælle: Du kan ikke synge. Sådan får Søgaard understreget det drilagtige forhold, at præcis og uindpakket kritik faktisk forudsætter en velvilje hos kritikeren. Tænk på, at den nemme løsning jo er at være ligeglad eller at stryge modparten med hårene! Gud er heller ikke ligeglad, understreger Søgaard. For det er jo den samme Gud, der skaber verden med sit ord, og som 365 gange i Bibelen formaner: Frygt ikke!. Søgaards konklusion er derfor: Når Gud, himlens og jordens skaber, siger sådan, er der virkelig grund til at stole på, at han vil og kan hjælpe os og passe på os. Når Søgaard skriver om Adam og Eva, der spiste af den forbudne frugt, så bliver det samtidig en udredning af, hvad ansvar er, eller det bliver en understregning af, at når Gud kalder mennesket ud af anonymiteten, så er det for at hensætte den enkelte i en etisk eksistens, som altid er valget mellem godt og ondt: Gud gav de første to mennesker en mulighed for at vælge og selv tage ansvar for deres liv, fordi han elskede dem og ikke ville tvinge dem til noget. Biblen fortalt for tweens er skrevet i tidens stil, men den holder et anliggende fast, som er sandt til alle tider: At Jesus Kristus er livets mening og midtpunkt. I Johannesevangeliet siger Jesus da også: Jeg er døren. Og ved første øjekast lyder det jo temmelig pauvert. Vi kender udtrykket dum som en dør, men i Pia Søgaards version vider ordet sig ud og får karakter af noget enestående: Det er som i Ali Baba og de 40 røvere. Der var kun ét kodeord, som kunne åbne døren ind til den store fantastiske skat: Sesam, sesam, luk dig op. Vores kodeord til fællesskab og venskab med Gud er Jesus. Han er døren ind til den skat, det er at være Guds ven. Gendigtningerne emmer af bonmoter, små vitser og mundheld: Jeg hørte engang en præst sige: Jesus kunne gå på vandet, men de fleste gange tog han en båd. Jesus kan gøre mirakler, men de fleste gange må vi leve med, at han hjælper os gennem det almindelige. Og så er vi fremme ved Paulus Brev til Romerne. Romerbrevet handler om mange ting, men ikke mindst om Guds nåde, der kommer til os ganske ufortjent. Det er der skrevet talrige kloge afhandlinger om, men Søgaard udmærker sig i det stykke ved et robust og i bedste forstand enfoldigt greb om udlægningen: Forestil dig, at du skal gøre dig fortjent til at kaldes din mor og fars barn. Du kan kun få lov til at være deres søn eller datter, hvis du opfylder en masse regler og opfører dig 100 procent efter reglerne. Jeg er glad for, at det ikke var sådan, da jeg var barn, for så havde jeg mistet retten til at være mine forældres datter... Det var blandt andet derfor, Paulus skrev til romerne. Han mindede dem om, at vi ikke kan eller skal gøre os fortjent til Guds kærlighed. Vi får den ufortjent. På samme måde som forældre elsker deres børn, fordi de er deres børn, sådan elsker Gud også os bare fordi. Også for den, der gennem mange år har beskæftiget sig med Bibelen, rummer Pia Søgaards kommenterende gendigtning spændende og tankevækkende iagttagelser. Biblen for tweens vil derfor uden tvivl egne sig som højt- eller godnatlæsning. Her kan de fire bind måske endog tjene som illustration af, at kløften mellem generationerne er størst i teorien og mindre i virkeligheden. Side 9

10 UDLAND VISIONER Dorthe, Cornel og Dorel leder lovsang Glimt fra Rumænien Af Britta og Arne Hansen En 12 dages rundtur til alle børnene i vort skoleprojekt i Rumænien, er ved at være forbi. I skrivende stund sidder vi i Onesti og evaluerer på turen. Der er mange indtryk og oplevelser, der bobler op i erindringen. Billeder af mange skønne familier og rigtig mange glade børn, en stor taknemmelighed der giver sig udtryk i mange fine ord, store håndbevægelser og små gaver i form af et stykke ost, en flaske honning, mælk, vindruer, tvika (rumænsk blommebrændevin) og meget andet. Den økonomiske krises indflydelse på de fattiges vilkår i Rumænien, er alligevel nok det, der har gjort størst indtryk på os. Den har lagt sig som et tungt åg over mange vanskeligt stillede familier. Stærkest står nok billedet af en familie, vi har besøgt i flere år i forbindelse med skoleprojektet, det plejer at være en familie med energi, med håb og lyst til fremtiden. Deres have plejer også at se godt ud, med flere forskellige urter og grønsager, og indvendigt har huset altid virket hyggeligt og rart på trods af den store synlige fattigdom. I denne familie kan vi læse den generelle tilbagegang i Rumænien. Inde i huset har den utætte kakkelovn sodet vægge og loft til, der er plastic for vinduet og ikke spor hyggeligt. Ingen af forældrene har arbejde. Der er lukket for elektricitet, der er ingen mad at se nogen vegne. Manden fortæller, at det vil koste dem cirka kroner at fyre i kakkelovnen og komfuret i løbet af vinteren, for dem er det et astronomisk beløb. Men det værste er fornemmelsen af, at de har mistet modet, og lysten til fremtiden. Vi sov ikke så godt den nat. Menighed i Onesti Vi har også været meget glade for at deltage i gudstjeneste i den nyetablerede gruppe i Onesti. Gruppen er endnu ikke organiseret som menighed, men den virker som sådan. Der samles omkring 40 personer, der meget ofte er mennesker, der kommer for første gang. Lovsange og evangeliets forkyndelse om frihed og frelse ved troen på Jesus, er det centrale i deres samlinger, og det føles godt for de mennesker, der er vant til den ortodokse kirkes mange stramme liturgi og regler. Den iver og det engagement der bliver lagt i dette arbejde, er en fornøjelse at deltage i. Naboer og venner bliver inviteret. Dem, vi besøger i skoleprojektet, får også en invitation, og der er i det hele taget en brand for at nå mennesker med evangeliets glade budskab. Det er et ret stort problem, at vi må leje os ind i nogle ret dyre lokaler. Det er meget dyrt at leje noget i Onesti. Vi ved heller ikke, hvornår rummene, vi har lejet, bliver solgt. Det giver en vis usikkerhed. Men vi har tro og håb for, at disse ret svære udfordringer vil løse sig. For Gud er med os. VOP står normalt for Voice of Peace og er den internationale betegnelse for Fredens Stemme. Måske kan de bogstaver også betyde noget andet. I september måned havde vi i Danmark besøg af Dr. Jariya Sornmayura, og hun efterlod meget få af os uberørte af sit engagement. Hendes glæde over det nye arbejde, hun har fået som direktør for Fredens Stemme (FS), var tydelig. I et interview har Jariya uddybet, hvad hun drømmer om og jeg tror også, hun med dette gerne vil se, om hun kan trække os gode danske fornuftige missionsstøtter med ind i en ny fremtid. Så her er der både visioner og prøveballoner, så vi alle kan komme op at flyve. Der er desværre ikke plads til hele interviewet denne gang, så der bliver lidt mere i næste udgave af magasinet. Hvad mener du er det vigtigste som Fredens Stemme (FS) indtil nu har gjort og opnået? FS er blevet et anerkendt Medie Center i Thailand, ikke kun blandt kristne men også i samfundet som helhed. I alle år siden 1965 har man evnet at fastholde sin vision og sin opgave (mission) og samtidig arbejdet med forbedring af teknologien og udviklingen af staben og medarbejdernes kompetencer. I 47 år har FS tydeligt kommunikeret evangeliet gennem produktioner til radio, TV, kassettebånd, CD er, DVD er og Internettet både til thailændere og de omkringliggende lande. Det har været 47 år med Guds velsignelse over arbejdet. Med baggrund i mine otte års erfaring i den sekulære mediebranche og syv år i den kristne, vil jeg sige at det, som FS især er kendt for, er helhjertethed og vilje til at kæmpe for sine mål. (Commitment og dedication) FS s store lykke er de trofaste grundlæggere, ledere, stabsmedlemmer, støtter og partnere, som i tro har tjent Gud, fordi han kaldte dem og vedholdende delt visionen. En af de allervigtigste støtter har været Det Danske Missionsforbund. Uden dette trofaste partnerskab med Danmark, havde FS slet ikke haft sin nuværende styrke. Børn fra en familie i Praela I mine øjne er FS et åndeligt arbejde og vi, der har fået opgaven at kommunikere evangeliet Side 10

11 International mission OG PRØVEBALLONER har fået en byrde og et ansvar for at formidle ideen om en levende Gud til en verden fuld af forandring og forvirring. Det betyder at vi er kaldet som evangelister evangelister, der anvender medierne. Og vi tror og oplever, at Gud giver os de gaver, der skal til for at løse opgaven. Det er nemlig den iver og det engagement, som findes hos dem, der er involveret i FS, der er det helt afgørende for at centeret eksisterer og har været kendt som en klar røst gennem tiden. Den røst, der siger: Min fred giver jeg jer jeg giver ikke som verden. (Johs 14,27) Hvad er dine drømme for Fredens Stemme? 1. At se en afdeling af Fredens Stemme i Bangkok. Indtil nu har FS haft en stor betydning for både kristne - med produktioner der sigter på at vokse i troen - og for ikke kristne, der ved at Dr. Jariya Sornmayura, direktør på Fredens Stemme - på tur med danskere på en sommerfuglefarm høre beretningerne om Jesus, kan modtage evangeliet for første gang. FS har med succes kommunikeret evangeliet i den nordlige del af landet, Chiang Mai, Chaing Rai, Tak, Mae Hong Son og så videre. Denne succes er relateret til, at det var her, arbejdet begyndte i Jeg kan dog også se et meget stort behov blandt Bangkoks 10 millioner mennesker. Dette ville være et godt tidspunkt for FS at udvide sin vision og sit arbejdsfelt og få en gren af arbejdet eller et eksternt kontor placeret i den centrale del af landet, evt. Bangkok. Det indebærer naturligvis et større budget og flere donationer. Og her har jeg gjort mig nogle iagttagelser: Jeg kan se, at hovedparten af FS s støtter og partnere er fra udlandet. Men også, at de væsentligste støtter i Thailand er fra Bangkok området. Det er derfor nærliggende for FS at udvikle relationer, der udnytter denne sammenhæng. Desuden FS er en mediebaseret tjeneste for evangeliet. Mediepersoner behøver at udvikle sig professionelt hele tiden både hvad angår medieforståelse og evner til at håndtere avanceret teknologi. Bangkok vil i fremtiden blive stedet, hvor dette behov kan imødekommes. 2. At se Fredens Stemme som et nationalt kristent medie- og kommunikationscenter i Asien. Jeg har arbejdet på FS i fire måneder. Selv om FS i forhold til de sekulære medier i Thailand er lille, er vi alligevel sammenlignet med andre kristne mediecentre et stort sted. Vi kan uden problemer kalde os nr. 1 i landet når det gælder kristne mediecentre - også sammenlignet med den katolske presse. (Desuden er mange organisationer fra udlandet i kontakt med FS, og har brugt os, f.eks. Trans World Radio, Leading the Way, In Touch Ministries, De Forenede Bibelselskaber med flere). 3. At se Fredens Stemme som en selvstændig tv kanal. Da nu FS er den største spiller i Thailand, når det gælder kommunikation af evangeliet gennem produktion af radioprogrammer, cd er, dvd er med forkyndelse samt kristen sang og musik, har jeg også den drøm en dag at se en VOP (Voice of Peace) tv kanal, som via internettet, satellit eller kabel formidler budskabet om vores herre over hele verden. Her er USA langt foran med sine 24 timers stationer. Side 11

12 Fuld fart over feltet på Lindenborg Efterskolen Lindenborg nu med elever! Søndag den 12. august blev dørene åbnet til vores allerførste elevhold. Og spændingen var stor. For var det lykkedes os at optage et elevhold som ville værdsætte vore nye faciliteter og hvor ville de søge hen. For mange voksne kan jo tænke mange tanker om elevernes eventuelle adfærd. Men det er virkeligheden, der afgør det. Heldigvis gættede vi rigtigt. Vore elever gør meget flittigt brug af vore idrætsfaciliteter og virker meget tilfredse med vore værelser. Vi har et elevhold på 83 elever, som vi er glade for. De er positive og rare at være sammen med, og de respekterer hinanden på en god måde. Der er selvfølgelig teenageudfordringer nok til at holde lærerne og forstanderen godt beskæftiget. Men sådan skal det vist være, og når man mærker de mange daglige smil, er det det hele værd. Så det svært at bevare pessimismen som nogen vist engang har udtrykt. Tak til alle de mange som har husket os i forbøn og som har sendt gode hilsner. Det varmer og giver god energi til alle. Husk altid at bede for vore elever. Vi kommer rigtigt langt med dem i løbet af et skoleår, og for mange giver det aftryk for livet. Vi havde otte elever med på sommerlejr i sommers og har fortsat kontakt med disse tidligere elever. Og så er det jo besluttet, at vi næste år får lov at være værter for sommerstævne og det både for Baptisterne og Missionsforbundet. Det glæder vi os meget til. Det giver sikkert en mængde praktiske udfordringer, men mon ikke vi også finder løsninger på dem. Byggeriet er nu afsluttet vi mangler blot enkelte fejlrettelser og små justeringer. Men vi er uden håndværkere i dagligdagen. Og selvom de såmænd var meget søde, så er det nu også lidt befriende blot at få lov til at være efterskole med dejlige faciliteter. Og husk så lige til sidst - vi har startet optagelserne til kommende skoleår. Og der er allerede god søgning. Så sørg lige for at få afsendt anmodningen om optagelsen af dit barn eller barnebarn. Vi skal jo nødigt sige nej til gode venners børn. Kim Nissen Forstander Lederdag 19. januar 2013 Den årlige lederdag for lokale menighedsrådsmedlemmer, præster og ansvarlige ledere i B&U-arbejdet falder i 2013 på lørdagen 19. januar (Vi springer lederdagen i november over, fordi der er så mange andre lederkonferencer.) Det helt store emne er TROEN, DER BYGGER BRO som man kan læse mere om på og som er den afgørende fælles satsning de kommende år for DDM og MBU for vi kan ikke bære at se 70 % af vore børn og unge forlade kirken og dens miljø. Vi MÅ kunne gøre det bedre. Ansættelser Fra efter sommeren er Vadum igen blevet udstyret med en præst. Det er Thomas Baldur, der senest i DDM regi har gjort tjeneste i Bethelkirken på Tingvej. Thomas har siden taget en master i teologi på University of Manchester / Nazarene Theological College, Manchester, mens han deltids har tjent til livets ophold som ansat ved Akademikernes A-kasse. I september måned er Gert Bjørsted blevet ansat i Grindsted. Gert kommer fra en stilling som efterskolelærer i Mariager og før det som ansat i en årrække ved Den Evangeliske Frikirke i Randers. Her var hans hovedansvar et til dels selvstændigt ungdomsarbejde ved navn Skywalk. Gert har sin teologiske uddannelse fra Ansgar i Kristiansand. Minna Rosengaard I juni måned i år, efter længere tids sygdom, måtte både Minna Rosengaard og hendes omgivelser se i øjnene, at de fysiske kræfter til livet på denne side slap op. I et par menneskealdre har Minna, som blev 82, både i kraft af sin egen personlighed og som kvinden ved sin mands side, været et stort forbillede for mange. Forbillede som en engageret kvinde blandt andre kvinder i Missionsforbundets DMK. Forbillede som utrætteligt involveret i det økumeniske arbejde bl.a. kvindernes internationale bededag og møderne i Svendborg. Forbillede i sin dybe respekt for andre med en anden kultur eller en anderledes måde at tilbede sin Gud på. Forbillede i sin omsorg for dem, hun syntes, burde have det lidt bedre. Forbillede som forbeder for børn, børnebørn og oldebørn. Forbillede! Meget andet kunne siges om Minna, om hendes støtte til sin evigt aktive og dynamiske Sven, hendes rejsen med ham til tider og vilje til at blive hjemme og tage hjemmefronten når det passede bedst. Hendes brændende hjerte for vores internationale mission i de store træk og hendes helt personlige omsorg for den enkelte. Vi takker Gud for mennesker som Minna og beder om, at et liv som hendes må sætte mærke i os andre. Side 12

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

Ny webmaster på Missionsforbundets hjemmeside.

Ny webmaster på Missionsforbundets hjemmeside. Nyhedsmail december 2014 Nyt bestyrelsesmedlem i KIT Missionsforbundet har fået nyt bestyrelsesmedlem i KIT, Kirkernes Integrations Tjeneste. Posten har i en årrække været beklædt af Bjarne Nederby Jessen,

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Arbejdsdokument Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Baggrund Der blæser mange vinde ind over Den kristne kirke i vor tid, og ofte

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

MAGASINET Nr. 100 September 2015 127. årgang

MAGASINET Nr. 100 September 2015 127. årgang MAGASINET Nr. 100 September 2015 127. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Menigheder, som lever og vokser Sommerstævne 2015 Lindenborg Cathrine Juell Ghana MBU MAGASINET l e d e r Sommerstævne og

Læs mere

Hvorfor skal jeg bruge en hel uge af min kostbare sommerferie på en sommercamp?

Hvorfor skal jeg bruge en hel uge af min kostbare sommerferie på en sommercamp? Sommercamp Mariager 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Gode grunde til at tage på Sommercamp Mariager 2. Introduktion til dette års tema 3. Tematisk udvikling igennem ugens gudstjenester 4. Introduktion til

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

MAGASINET Nr. 90 Januar 2014 126. årgang

MAGASINET Nr. 90 Januar 2014 126. årgang MAGASINET Nr. 90 Januar 2014 126. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Sommerstævne 2014 Musikalsk børneklub i Kaas Ansgarskolerne i Norge Rumænien Thailand Arrow - for ledere Tro bygger bro MAGASINET

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Kirkebladet HUSK: Bøn & forbøn TEMA I MAJ: MAJ & JUNI 2 0 1 0. En vulkansky, en afsked og et åndehul. Menighedslejr i Grib Skov den 20.-22.

Kirkebladet HUSK: Bøn & forbøn TEMA I MAJ: MAJ & JUNI 2 0 1 0. En vulkansky, en afsked og et åndehul. Menighedslejr i Grib Skov den 20.-22. Kirkebladet MAJ & JUNI 2 0 1 0 HUSK: Menighedslejr i Grib Skov den 20.-22. august En vulkansky, en afsked og et åndehul Bøn i Strandvejskirken Håbefulde dage i Kolding Aktivitetskalender for maj og juni

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Frikirkeleder KONFERENCE '13 Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager '13

Frikirkeleder KONFERENCE '13 Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager '13 Frikirkeleder KONFERENCE Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager VELKOMMEN TIL ÅRETS KONFERENCE! Det er en stor glæde, at vi endnu engang kan invitere dig og dit lederteam til en fantastisk

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014

BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014 GENERALFORSAMLING Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse Lørdag den 26. april 2014 kl. 16.30, Nørre Allé 29, 8000 Aarhus C BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014 PP1: Ceci n est pas une pipe For

Læs mere

Hvad så med kirkernes sociale ansvar?

Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Konference og høring på Christiansborg Tirsdag d. 22. oktober 2013 Der er mange sociale udfordringer at tage fat på i dagens, og ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

VIBORG STIFTS MEDIEDAG

VIBORG STIFTS MEDIEDAG VIBORG STIFTS MEDIEDAG KIRKEN I TV... KIRKEN I TALE... KIRKEN I TEKST... KIRKEN PÅ TRYK... KIRKEN PÅ VIDEO... KIRKEN I BILLEDET... KIRKEN PÅ NETTET... KiRKEN PÅ TWITTER... KIRKEN PÅ PLAKATEN... KIRKEN

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for?

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Citykirken DNA-kursus DEL 1: Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Hvad er Citykirken? Lidt historie Tilhørsforhold og netværk Frikirkenet Rødder, ansvarlighed og relationer

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad november-december 2014 Vanløse Frikirke 1 Dit kirkeblad Velkommen

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Godt Nyt. Marts 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Marts 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Marts 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Hilsen fra Australien YWAM Perth er allerede et kæmpe vendepunkt i mit liv! Jeg har lavet den absolut bedste investering,

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Vores byggesten, strategi og ledelsesfokus

Vores byggesten, strategi og ledelsesfokus Vores byggesten, strategi og ledelsesfokus (rev. 6. juli 2012) Side 1 MBU.dk, juli 2012 Måske sidder du lige nu og spørger dig selv: Hvorfor skal jeg læse det her? Er du nået så langt vil jeg opfordre

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Velkommen. Kirkeblad for Strandvejskirken. Humlebæk Strandvej 54 September - oktober - november 2014

Velkommen. Kirkeblad for Strandvejskirken. Humlebæk Strandvej 54 September - oktober - november 2014 Velkommen Strandvejskirken er en lokal frikirke i det kirkesamfund, der hedder Det Danske Missionsforbund. Vi har på denne egn eksisteret siden 1886 med menigheder i Helsingør og Sletten, fra 1970 i Espergærde

Læs mere

MAGASINET Nr. 94 September 2014 126. årgang

MAGASINET Nr. 94 September 2014 126. årgang MAGASINET Nr. 94 September 2014 126. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Hvor er Jesus henne? Værdidebat i MBU Udvikling og samarbejde i DDM Jubilæumsår for Thailand Voluntører til Ghana Vagtskifte

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen.

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Mening og meningsløshed, godt og ondt, er side om side i vores menneskeliv.

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Godt Nyt. Januar 2006. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Januar 2006. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Januar 2006 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Søndag den 15. januar har vi menighedsmøde efter gudstjenesten. Vi vil bl.a. tale om menighedslejr, budget og praktiske

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

LUMI nyt. 1/jan.-marts 2007. 25. årgang

LUMI nyt. 1/jan.-marts 2007. 25. årgang LUMI nyt LUMI Radio Aalborg 1/jan.-marts 2007 25. årgang Andagt Frygt ikke, for jeg er med dig Andagt ved Inge-Lise Schmidt Esajas 41.10 Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud.

Læs mere

MAGASINET Nr. 86 Maj 2013 125. årgang

MAGASINET Nr. 86 Maj 2013 125. årgang MAGASINET Nr. 86 Maj 2013 125. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund SOMMER- STÆVNE ÅRSSKRIFT Årsrapporter fra DDM s fælles nationale og internationale arbejde 2012 Dagsorden til repræsentantskabsmøde

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere