FAORIENTERING NYDANSKERE PÅ JOB I FINANSSEKTOREN VI VIL SÅ GERNE HAVE, AT I BLIVER LIDT LÆNGERE FREMTIDENS UDDANNELSER TIL DEBAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAORIENTERING NYDANSKERE PÅ JOB I FINANSSEKTOREN VI VIL SÅ GERNE HAVE, AT I BLIVER LIDT LÆNGERE FREMTIDENS UDDANNELSER TIL DEBAT"

Transkript

1 SEPTEMBER 2006 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING NYDANSKERE PÅ JOB I FINANSSEKTOREN side 4-7 FA har besøgt nogle af deltagerne i finanssektorens integrationsprojekt. VI VIL SÅ GERNE HAVE, AT I BLIVER LIDT LÆNGERE side 9 Nordea vil gerne holde på de ældre medarbejdere. FREMTIDENS UDDANNELSER TIL DEBAT side 10 I efteråret er nogle af de finansielle uddannelser i spil.

2 INDHOLD LEDER: Finanssektoren må ryste støvet af sig side 3 Skælskør Bank fik en engageret medarbejder side 4 Russiske Olga Larsen er blevet kundemedarbejder i Skælskør Banks filial i Slagelse. Mit nye job passer til min uddannelse side 5 Indonesiske Wahyunine Diah fandt et job, som matchede hendes uddannelse. BRFkredit har fokus på sprogproblemerne side 7 BRFkredit opkvalificerer nydanske medarbejderes sprogkundskaber. God kommunikation giver bedre integration side 7 Viden om hinanden og god kommunikation fremmer integrationen på arbejdspladsen. Fokus på retning side 8 Portræt af FA s nye formand Lars Mørch fra Danske Bank. Vi vil så gerne have, at I bliver lidt længere side 9 Nordea har lavet en seniorpakke. Fremtidens finansuddannelser til debat side 10 Nogle af de finansielle uddannelser er i spil i efteråret. Nyt fra FA side 11 FA Orientering, 14. årgang, nr. 4 - september 2006 Redaktion: Ansv. red Steen A. Rasmussen, Red. Lene Rosenmeier, Red. sekr. Helle Rosenkrantz, Layout Edwin Johansen. Tal der tæller: Finansansatte mænd på lang barselsorlov side 12 Oplag: ISSN Tryk, ekspedition og udgiver: Finanssektorens Arbejdsgiverforening Store Kongensgade 81C Postboks 9010, 1022 København K SIDE 2 FA ORIENTERING SEPTEMBER 2006

3 LEDER Vi må ryste støvet af os! Finanssektoren har stort set de bedste overenskomster i dette land, som de enkelte finansvirksomheder supplerer med personalepolitikker, der sætter fokus på medarbejderne og deres trivsel. Der er stor bevidsthed i branchen om balancen mellem arbejde og familieliv. Der er tradition for uddannelse på alle niveauer, karrieremulighederne er gode og lønnen er høj. Alligevel står finanssektoren ikke på de unge menneskers ønskeseddel til en fremtidig arbejdsplads. Undersøgelsen "The Universum Danish Graduate Survey" vidner om, at det er andre typer virksomheder, der er mere populære. Det er firmaer som Novo, Carlsberg, Bang & Olufsen samt A.P. Møller Mærsk, der her topper på listen. Dog kommer vores egen Danske Bank ind på en flot 8. plads. Men alt i alt kan man sige, at det alle er virksomheder, der er gode til at gøre opmærksomme på dem selv og de muligheder, de rummer for unge mennesker og andre medarbejdere. I offentlighedens øjne består finanssektoren af grå mænd, hvor man stort set ikke kan se forskel på de 35-årige og de 55-årige. Rollemodellerne er simpelthen for få til at få de unge med. Når den finansielle sektor er omtalt i medierne, handler det som regel om det forretningsmæssige, hvilket absolut er med til at understrege sektorens image som lidt støvet og tung udadtil. Hvis vi skal rekruttere de bedste til branchen, er det nødvendigt, at vi ryster støvet af os i finanssektoren. Vi skal samtidig være meget bedre til at fortælle om de mange forskellige typer jobs og muligheder, sektoren byder på - ofte med en international vinkel. Det er primært de enkelte virksomheder, der skal brande sig og gøre opmærksom på deres egen profil. Men FA vil supplere og fortælle om de gode løn- og ansættelsesvilkår samt de mange uddannelsesmuligheder. Kun ved en fælles indsats er det muligt at få nuanceret finanssektorens image, så den bliver attraktiv for fremtidens medarbejdere. Steen A. Rasmussen SIDE 3 FA ORIENTERING SEPTEMBER 2006

4 Skælskør Bank fik en engageret medarbejder Russisk fødte Olga Larsen startede i sit nye job som kundemedarbejder i Skælskør Banks filial på torvet i Slagelse i august. Olga er 35 år, uddannet i erhvervsøkonomi og har boet i Danmark i lidt mere end to år. For Olga Larsen betød jobbet i Skælskør Bank, at et stort ønske om at bruge sin russiske økonomiuddannelse på det danske arbejdsmarked endelig gik i opfyldelse. Hun var ellers i gang med at planlægge at tage en økonomiuddannelse forfra i Danmark. Men jobbet gjorde heldigvis planerne overflødige, for i Skælskør Bank kan hun sagtens bruge den uddannelse, hun allerede har. Ny medarbejder med erfaringer Olga Larsen havde hørte om finanssektorens fælles integrationsprojekt på TV i foråret, og havde straks søgt flere informationer på FA's hjemmeside fanet.dk. Hun lagde samtidig sit CV ind samme sted og sendte i øvrigt en ansøgning til Skælskør Bank bare for en sikkerheds skyld. Og Olgas ansøgning gjorde indtryk i Slagelse. For Skælskør Bank betød ansættelsen af Olga Larsen, at de fik en ny engageret medarbejder i en tid, hvor sådan nogle ikke hænger på træerne. Men de fik også en ny medarbejder, som udover at have en specialviden indenfor økonomi, medbragte erfaringer fra andre arbejdspladser. Olga Larsen har tidligere arbejdet i ejendomsmæglerog i hotelbranchen i Rusland og Tyrkiet. Lærer hurtigt Kundemedarbejder Kitt Pedersen har fået rollen som mentor for Olga Larsen. Ifølge hende er Olga gledet let ind i jobbet. Det har været, som det normalt er, når vi får en ny medarbejder. Men det har dog været nemmere, end fx at få en elev, fordi Olga har været ude på arbejdsmarkedet før. SIDE 4 FA ORIENTERING SEPTEMBER 2006 Kitt Pedersen hjælper Olga Larsen med at komme i gang med jobbet i Skælskør Bank.

5 Jeg er imponeret af, hvor hurtigt hun lærer tingene, siger Kitt Pedersen. Og der er nok at holde styr på i den lille afdeling med kun 10 medarbejdere. Fordi vi er en lille afdeling, sidder vi alle med mange forskellige arbejdsopgaver. Men Olga viser stor interesse for at lære det hele, forklarer Kitt Pedersen. Olga har været igennem et introduktionsforløb og er nu så småt startet med de daglige opgaver som at oprette konti, overføre penge og behandle små sager. Udover den løbende daglige kontakt har Kitt Pedersen og Olga Larsen aftalt en mere systematisk opfølgning hver 14. dag, hvor de i 5-10 minutter drøfter, hvordan det går. Vi vil gerne tilrettelægge arbejdet, så der er sammenhæng med de kurser, Olga skal på. Det er en fordel, at hun har lidt indblik i tingene på forhånd. Det er ikke første gang Skælskør Bank ansætter en medarbejder med en anden baggrund end etnisk dansk. De har i forvejen flere nydanskere ansat, og erfaringerne har været gode. Derfor var de slet ikke betænkelige ved at gå ind i finanssektorens fælles integrationsprojekt. Mit nye job passer til min uddannelse Da Wahyunine Diahs fly lettede fra lufthavnen i Indonesiens hovedstad Jakarta for at bringe hende til sit nye hjem i Danmark, havde hun en kandidatgrad i informationsteknologi med sig i bagagen. I Danmark er der mangel på IT-folk, så mulighederne på det danske arbejdsmarked virkede gode. Men der skulle alligevel gå 2 år og 9 måneder, inden Diah fik et job, der kunne udfordre hendes kvalifikationer. Indonesiske Wahyunine Diah fandt et job i BRFkredit, der kunne udfordre hendes kvalifikationer. Wahyunine Diah og Charlotte Jensen er blevet kolleger i BRFkredit. SIDE 5 FA ORIENTERING SEPTEMBER 2006

6 BRFkredits nye medarbejdere De nye medarbejdere i BRFkredit kommer fra Afganistan, Brasilien, Egypten, Rusland, Peru, Iran, Irak, Indonesien og Georgien. De er alle blevet tilknyttet en mentor, som følger og vejleder dem igennem det år, hvor projektet står på. Målet med projektet er at tilbyde alle nydanskerne fast ansættelse. Integrationsprojekt førte til job Diah er master i informationsteknologi. I sit hjemland, Indonesien, arbejdede hun som lektor i sit fag på universitetet. Da hun kom til Danmark for knap 3 år siden, var det i første omgang vigtigst for hende bare at få foden indenfor på en dansk arbejdsplads. Det fik hun med jobbet som afløser på et plejehjem. Siden kom hun til den Indonesiske ambassade som administrativ medarbejder. Men hun ville selvfølgelig også gerne bruge sin uddannelse til noget i Danmark. Det skulle bare vise sig ikke at være let at få mulighed for. Diah søgte rigtig mange jobs, en del af dem var hun overkvalificeret til, men alligevel førte det ikke til et job. Hun kom til samtale et par gange, men ifølge hende selv stod sproget i vejen. Da der en dag dumpede et brev fra hendes kommune med information om finanssektorens integrationsprojekt ind ad brevsprækken, var hun straks interesseret. I dag er hun deltager i projektet og arbejder som it-medarbejder i BRFkredit i Lyngby. Jeg tror, mit nye job passer meget fint med min uddannelse. Nogen gange kan jeg ikke forstå, hvad de andre siger, men så beder jeg dem bare gentage eller tale langsommere, forklarer hun. Diah gik efter sin ankomst til Danmark på sprogskole og mestrer i dag det danske sprog ganske fint. Dog kan det ind imellem drille lidt, når kollegerne taler hurtigt. Mentor hjælper med det praktiske Diah startede i BRFkredit samtidig med ni andre nydanskere 1. august. De første to uger var alle samlet til et praktisk introduktionsforløb, ligesom de skulle forholde sig til virksomhedens kultur, værdier og adfærd i øvrigt. Siden var de på kursus i Finansrådet Nu er hverdagen i afdelingerne begyndt. Her er hver af de ti blevet tilknyttet en personlig mentor. Diah, der er endt i afdeling med mange mandlige ansatte, fik afdelingens eneste kvindelige kollega som mentor, nemlig systemudvikler Charlotte Jensen. Ifølge Charlotte Jensen var mentorskabet nemt at komme i gang med. Diah faldt hurtigt til i afdelingen, selvom tonen af og til kan være lidt rå her. De første tre uger fulgte Diah en plan for, hvad hun skulle introduceres til. Charlotte og hun holdt jævnligt møder og lavede løbende statusser på, hvordan det gik. SIDE 6 FA ORIENTERING SEPTEMBER 2006 Mere afslappet forhold Nu er det blevet hverdag for Diah i BRFkredit. Men der kan dog stadig godt dukke nogle praktiske ting op, Diah ikke har fået talt med sin mentor om, som fx da Diah efter tre uger spurgte, hvornår hun fik en telefon. Der er visse forskelle mellem danske og indonesiske arbejdspladser. Bl.a. er forholdet mellem medarbejder og arbejdsgiver knap så afslappet i Indonesien, som det er her i landet. Det er man mere afslappet i Danmark I Indonesien omgås man mere formelt og er fx ikke på fornavn med hinanden, smiler Diah.

7 BRFkredit har fokus på sprogproblemerne For nogle af de nye nydanske medarbejdere i BRFkredit står sprogproblemer som en forhindring i forhold til den sociale integration blandt kollegerne. Men det har også betydning i forhold til, hvilke arbejdsopgaver de kan håndtere. Det kan fx. være vanskeligt at håndtere kundekontakt, hvis sproget driller. Derfor har BRFkredit nu sat fokus på, hvordan de nye medarbejdere kan blive bedre til at tale og skrive dansk. Virksomheden indhenter i øjeblikket tilbud fra forskellige sprogskoler, så sproget ikke er den største forhindring for at blive integreret samt at tempoet i den faglige indlæring kan øges. Mere tilbageholdende Ifølge HR-konsulent i BRFkredit Thomas Arnbjerg, har det været svært at gennemskue hvor stor en del af vanskelighederne, der dækker over egentlige sprogproblemer, kulturforskelle, almindelig generthed og hvor meget der måske snarere skyldes en slags bekymring for ikke at slå til. Der er en tendens til, at de nye medarbejdere ikke sætter helt så mange spørgsmålstegn ved tingene, som deres danskfødte kolleger gør. De er grundlæggende mere tilbageholdende, måske fordi de er vandt til en anden omgangstone på arbejdspladsen end den danske, eller måske fordi de har en anden tilgang til autoriteter. BRFkredit ansatte 10 nydanskere med vidt forskellige uddannelsesbaggrunde i forbindelse med finanssektorens integrationsprojekt. Erfaringerne med projektet hidtil viser, at sproget er den største barriere for, at de nye medarbejdere kan blive godt fagligt og socialt integreret i virksomheden. God kommunikation giver bedre integration Virksomheder kan ikke forvente, at nydanske medarbejdere er bekendte med de normer, der gælder på det danske arbejdsmarked. Det konkluderer en rapport fra Socialforskningsinstituttet, SFI, om erfaringerne med nydanske medarbejdere i danske virksomheder. Ifølge rapporten mangler mange nydanskere viden om fx rettigheder, mødetider, ferie eller fravær på arbejdspladsen. Samtidig kan sprogvanskeligheder let føre til misforståelser, da medarbejderne ofte er tilbageholdende med at stille spørgsmål, bl.a. fordi de kommer fra arbejdskulturer, hvor der er større social distance til lederne. Det kan føre til misforståelser, hvis man ikke tager hånd om det. Virksomhederne skal derfor være gode til at kommunikere den indforståede viden ud. SFI-rapporten peger på, at en mentorordning kan være med til at afhjælpe problemerne. Viden om hinanden, kommunikation og et gensidigt hensyn er vigtige elementer for en vellykket integration af medarbejdere med indvandrerbaggrund. Skal informeres om normer og praksis I forhold til det kollegiale samvær er sproget, ifølge SFI, en vigtig faktor. Det har betydning for den nye medarbejders mulighed for at kommunikere med kollegerne. Generelt melder virksomhederne, at det er fordelagtigt at informere medarbejdere med indvandrerbaggrund om omgangstonen og de gængse normer på arbejdspladsen samt opfordre til at deltage i det kollegiale samvær. SIDE 7 FA ORIENTERING SEPTEMBER 2006

8 Fokus på retning Finanssektoren skal være bedre til at gøre omverdenen opmærksom på sine styrker som arbejdsplads. FA's nye formand Lars Mørch, har ifølge ham selv, et af de mest alsidige jobs i Danske Bank koncernen. Med base i HR-afdelingen på Lersø Park Allé i København arbejder han til dagligt på tværs af forretningsområder og landegrænser. Han er involveret i stort set alle forandringsprojekter i koncernen, fordi de altid indeholder et større eller mindre element af forandring i forhold til medarbejderne. For Lars Mørch er det centralt konstant at arbejde med at være en god arbejdsplads for medarbejderne, samt med hvordan man kan fremstå som en attraktiv arbejdsplads udadtil. Blandt øvrige hovedopgaver er ifølge ham selv ledelsesudvikling, kompetenceudvikling, talent og succession og det løbende samarbejde med personalekredsen. Netop nu deltager HR fx aktivt i at forbedre Danske Banks bankkoncepter, og det er denne type af store forandringsprojekter, der fylder mest i hans hverdag. FA s nye formand Lars Mørch. Fakta om Lars Mørch: Lars Mørch har en engelsk mastergrad i organisation og ledelse og kom til Danske Bank i 1999, hvor han siden da har arbejdet med Human Resource-området. Siden 1. januar 2003 har han været ansvarlig for HRudviklingsfunktionen med reference til direktør Peter Straarup. 1. januar 2006 blev han medlem af Danske Banks's eksekutivkomité. I juni blev han valgt som FA's formand. Han er 34 år og gift med Diana. Sammen har de Mads og Ida på 4 og 2 samt en mere på vej i begyndelsen af november. Godt udgangspunkt Lars Mørch blev formand for FA kort før sommerferien og er nu ved at komme godt i gang med arbejdet i foreningen. Han vil især gerne sætte fokus på FA's visioner og strategier. "Vi skal som arbejdsgivere være bedre til at fortælle, hvad der kendetegner den finansielle sektor som arbejdsplads, og ikke mindst skal vi som forening være kendetegnet for de overenskomster, vi vil søge at opnå i fremtiden. Vores budskaber og aftaler skal afspejle, hvad det er, vi tilbyder i forhold til andre sektorer. Vi skal proaktivt tage udgangspunkt i, hvem vi er, og gøre hvad der harmonerer med branchens kendetegn", siger han og understreger, at den finansielle sektor i dag har gode forhold både på den bløde og den hårde side af arbejdsmiljødisciplinerne. Men det er der bare ikke så mange, der er opmærksomme på. "Sektoren bruger meget krudt på at udbygge kompetencer og på at få opbygget grundlæggende velfungerende organisationer. Lønniveauet ligger højt i forhold til gennemsnitlige danske lønninger og pænt i forhold til sammenlignelige stillinger i andre sektorer. Vi er privilegeret, hvad arbejdstid angår, og vi har ordnede forhold mht. kontorfaciliteter. Mange af de ting er faktisk det, folk søger efter i dag. Der er da også en meget lille personaleudskiftning ud af sektoren, i forhold til andre brancher. Så det er altså en privilegeret startposition, vi har, men vi skal være mere klare på, hvor vi så skal hen herfra", siger Lars Mørch. SIDE 8 FA ORIENTERING SEPTEMBER 2006

9 Vi vil så gerne have, at I bliver lidt længere For mange ældre er det tilbagevendende spørgsmål "skal jeg trække mig tilbage eller skal jeg blive i jobbet i et par år endnu?". Hos Nordea vil de gerne have, at seniorerne beslutter sig for det sidste - nemlig at blive. I det hele taget vil Nordea gerne sende et signal om, at der ikke er grund til at spekulere i at trække sig tidligere tilbage. Derfor indførte de sidste år en såkaldt seniorpakke, der har til formål at give de ældre medarbejdere incitamenter til at blive lidt længere. Seniorpakken bygger ovenpå finansoverenskomstens bestemmelser om seniordeltid ved at tilbyde fem seniorfridage om året fra det fyldte 61. år. Fra det 62. år kan man så vælge at få sat sin arbejdstid ned med 10 pct. uden lønreduktion. Medarbejderen optjener samtidig en godtgørelse på 10 pct. af sin månedsløn før skat til udbetaling, når han eller hun trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Det kan godt blive til en pæn sum, som kan gøre gavn, når tiden så endelig er inde til pensionering. Hos Nordea kan de da også se, at modellen har en god effekt på medarbejdernes tilbagetrækningsmønster allerede nu. I Nordea bliver flere og flere af de ældre medarbejdere i jobbet efter, at de faktisk godt kunne have besluttet sig for at trække sig tilbage for at nyde deres otium. Alene i det seneste år er antallet af medarbejdere i aldersgruppen år steget med hele 32 pct. Og det er ikke tilfældigt. Vigtigt budskab I Nordea har seniorpakken haft den effekt, at fokus omkring ældre medarbejdere har ændret sig markant. Den har skabt fokus omkring anerkendelse af de ældres indsats, frem for at det som tidligere nærmest blev anset for at være en svaghed, at man var ældre på arbejdsmarkedet. Seniorpakken har ændret den årlige udviklingssamtale fra at handle om tilbagetrækning til at handle om - ja, udvikling. Og netop en sådan holdningsændring er ifølge beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen afgørende for, at det kan lykkes at få flere ældre til at blive på arbejdsmarkedet. "Mange har fra gammel tid den opfattelse, at man gør samfundet en tjeneste ved at trække sig. Men man overser fuldstændig, at samfundet har ændret sig. Det er en ond cirkel, som skal brydes nu". Og ifølge direktør Peter Schütze var det netop afgørende, at ledelsen i Nordea gjorde op med de gamle forestillinger om en passende tilbagetrækningsalder. "Det vigtigste var, at vi viste, at vi gerne ville beholde medarbejderne. Alene bevidstheden om dette har øget Nordeas andel af ældre medarbejdere". Ny pris for bedste seniorpraksis Claus Hjort Frederiksen præsenterede for nylig den såkaldte Seniorpraksispris på et pressemøde hos Nordea i København. Læs mere på SIDE 9 FA ORIENTERING SEPTEMBER 2006

10 Fremtidens finansuddannelser til debat Det danske udbud af uddannelser på det merkantile område måler sig ifølge Undervisningsministeriet ikke med udlandet. Regeringen vil derfor øge udbuddet af professionsbachelorer rettet mod især det private erhvervsliv. Nogle af de finansielle uddannelser er i spil i efteråret. Regeringen har nedsat arbejdsgrupper, som til november kommer med anbefalinger til mulige justeringer af de eksisterende uddannelser samt forslag til nye. Det er finansøkonomuddannelsen og en mulig professionsbachelor, som Undervisningsministeriet har i tankerne. Det fremgik på en konference om fremtidens finansielle uddannelser, som Finanssektorens Uddannelsespolitiske Udvalg holdt i starten af september. Fremtidens kompetencebehov i den finansielle sektor er netop nu genstand for en analyse, som Undervisningsministeriet gennemfører sammen med en arbejdsgruppe. Mere kompleks branche Ifølge uddannelsesdirektør i Undervisningsministeriet Ivan Sørensen vil en ny professionsbachelor i finansielle markeder dog ikke betyde et enten/eller, men et både/ og i forhold til de eksisterende finansuddannelser. En professionsbachelor er: - En mellemlang vidergående uddannelse - Praksisnær - Rettet mod en bestemt profession - Erhvervsrettet - Forskningstilknyttet - Giver forudsætninger til videreuddannelse - Tager mellem 3-4 år som fuldtidsstudie - Omfatter en kombination af teori og praktik - Uddannelsen giver personer med en kort videregående uddannelse mulighed for at tage en relevant overbygning, der fører til det mellemlange niveau. SIDE 10 FA ORIENTERING SEPTEMBER 2006 "Det er vores antagelse, at den finansielle sektor kan have interesse i det kompetenceløft, en professionsbachelor vil kunne give, fordi finansielle produkter og markeder bliver mere komplekse og kunderne stadig bedre uddannede", forklarede han. Kun hvis der er behov Ivan Sørensen understregede på konferencen, at en professionsbachelor i finansielle markeder kun vil se dagens lys, hvis der også er et reelt behov for det i sektoren. Underdirektør i Finansrådet Knud Henning Andersen fastslog, at det er vigtigt, at medtænke det internationale link, hvor en eventuel professionsbachelor umiddelbart falder ind i systemet: "Vi har nu flere og flere transnationale selskaber med et behov for sikkerhed for uddannelsesniveauet fra land til land. Det er et reelt krav fra disse virksomheder, at der skal være en bedre sammenhæng. Derved kommer kravet om at kunne sammenligne fx danske uddannelser med udenlandske uddannelser", sagde han. Der var i øvrigt delte meninger på konferencen om behovet for en professionsbachelor. Sektorens personaleansvarlige pegede bl.a. på, at man ikke bør skabe noget, der falder mellem de eksisterende finansuddannelser og de lange videregående uddannelser. En professionsbacheloruddannelse bør være rettet mod kundevendte afdelinger. Samlet viste konferencen dog, at sektoren har en forsigtig positiv holdning til en professionsbachelor i lyset af forbedrede rekrutteringsmuligheder.

11 NYT FRA FA FA s kurser i efteråret 13. september Specialkursus - Rundt om en gravid medarbejder september Modulkursus - Grundkursus i personalejura 26.september Specialkursus - Lønpakker Nyt fra FA Pr. 24. august 2006 er stud. polit Jonathan Kahlke ansat som studentermedhjælper i statistikafdelingen. Pr. 1. september 2006 har FA ansat jurist Per Alm, der netop har afsluttet sit studie på Københavns Universitet. 26. september Specialkursus - Medarbejderaktier, optioner, bonus mv. 3. oktober Specialkursus - Finansoverenskomsten I 4. oktober Specialkursus - Finansoverenskomsten II 10. oktober Specialkursus - Forsikringsoverenskomsten Nyt fra medlemmerne Nordea Konferencecenter Klarskovgaard har ændret navn til Comwell Klarskovgaard a/s. Morsø Sparekasse har ændret navn til Morsø Sparekasse A/S. GE Frankona Reinsurance A/S har ændret navn til Swiss Re Copenhagen Reinsurance A/S. 26. oktober Specialkursus - Løn- og fraværsindberetning DAI Holding A/S har ændret navn til ebh ejendomme a/s. Læs mere om kurserne og tilmeld dig på FA s hjemmeside Forsikringsselskabet Thisted Amt g/s har ændret navn til Thisted Forsikring g/s. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S har ændret navn til Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S. FA har p.t. 226 medlemmer med i alt medarbejdere. FA s gård i St. Kongensgade SIDE 11 FA ORIENTERING AUGUST 2006

12 Tal der tæller - Finansansatte mænd på lang barselsorlov Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at de mandlige ansatte i finanssektoren tilhører gruppen af mænd, der tager den længste barselsorlov. Mandlige ansatte i den finansielle sektor tager i gennemsnit barselsorlov i 30 dage. Dette er 5 dage mere end gennemsnittet for hele arbejdsmarkedet. Således indtager de finansansatte mænd andenpladsen på listen over mænd, der tager den længste barselsorlov. Med en gennemsnitlig orlovslængde på 36 dage ligger mænd beskæftiget indenfor energi- og vandforsyning dog på en klar førsteplads. De finansansatte kvinder holder derimod en lidt kortere barselsorlov end gennemsnittet for hele arbejdsmarkedet, nemlig 291 dage mod 293 dage i alt. Ledere tager længst orlov Det er især finanssektorens mandlige ledere og ansatte på højeste niveau, der tager en lang barselsorlov. Samme tendens gør sig også gældende på resten af arbejdsmarkedet. Omvendt er barselsorloven kortere end gennemsnittet for finanssektorens kvindelige ledere og ansatte på højeste niveau. Danske mænd tager længere og længere barsel Siden de nye orlovsregler trådte i kraft i løbet af 2002, er mændenes barselsorlov steget mærkbart. Fra 2002 til 2005 er det gennemsnitlige antal orlovsuger for fædrene steget fra 2,5 til 3,8 uger. I dag står fædrene for 5,9 pct. af den samlede orlov, mens tallet i 2004 var 5,4 pct. og blot ca. 4,8 pct. i Ses også i FA's egne tal At mænd tager længere barsel kan også ses i FA's fraværsstatistik. Hvor finansansatte mænds fravær som følge af barsel i 2003 var 0,39 pct., steg det i 2004 til 0,48 pct. for i dag at ligge på 0,5 pct. Tendensen bliver tydeligere, hvis man ser på, hvor stor en andel af finansansatte mænds totale fravær, der skyldtes barsel. Her var tallet i ,5 pct., 9,2 pct. i 2004 samt 9,7 pct. i 2005, jf. figuren. Pct. 10,0 Finansansatte mænds barselsfravær i pct. af deres totale fravær 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6, SIDE 12 FA ORIENTERING AUGUST 2006

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Nu bliver der sat pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK

Nu bliver der sat pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Nu bliver der sat pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Seniorpraksis Prisen 2006 Tilmeld jeres virksomhed på www.seniorpraksis.dk Foto: Sisse Jarner Initiativer for seniorerne fortjener

Læs mere

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921 tag godt imod din nye kollega Introduktionshæfte om, hvordan DU er med til at starte mentorordninger for ny(danske) kollegaer Indhold 3 Vi er alle en del af løsningen 4 Hvad er en mentor og en mentee 4

Læs mere

FAORIENTERING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV TYSKERE INTERESSERET I DANSKE FINANSJOB

FAORIENTERING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV TYSKERE INTERESSERET I DANSKE FINANSJOB JUNI 2006 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV side 6-7 Sektoren spiller på mange strenge for at sikre sig den fornødne arbejdskraft

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK

Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Seniorpraksis Prisen 2007 Tilmeld jeres virksomhed på www.seniorpraksis.dk Foto: Sisse Jarner Initiativer for seniorerne fortjener anerkendelse!

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Strategi Seniorpraksis

Strategi Seniorpraksis Hvorfor en seniorpolitik? Fokusspørgsmål Hvilke personalemæssige udfordringer har virksomheden? Hvorledes kan seniorerne være en del af løsningen? Er en seniorpolitik og -praksis midlet? Værktøjer 1. Mulig

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

FAMAGASINET PSYKISK UDVIKLINGSHÆMMEDE GØR RENT I BRFKREDIT 10 SPØRGSMÅL TIL SYDBANK OG CODAN OM INTEGRATIONSPROJEKTET HELT TRYG VED TRIVSELSAFTALEN

FAMAGASINET PSYKISK UDVIKLINGSHÆMMEDE GØR RENT I BRFKREDIT 10 SPØRGSMÅL TIL SYDBANK OG CODAN OM INTEGRATIONSPROJEKTET HELT TRYG VED TRIVSELSAFTALEN JUNI 2007 FAMAGASINET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING PSYKISK UDVIKLINGSHÆMMEDE GØR RENT I BRFKREDIT side 4 BRFkredit hjælper borgere på kanten af arbejdsmarkedet med at få jobmæssigt fodfæste. 10

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Nyorientering Seniorpraksis

Nyorientering Seniorpraksis Nyorientering kom godt i gang! 1. PJVS-modellen 2. Den samfundsmæssige kontekst 3. Den fleksible efterløn 4. Indledende spørgsmål til dialogen i virksomheden 5. Muligheder med paletten af seniorpolitiske

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 8.I - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med elever

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

FAORIENTERING INTEGRATION I FINANSSEKTOREN MAN BEHØVER IKKE VÆRE STOR VELLIDTE TILLIDSREPRÆSENTANTER FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING DECEMBER 2005

FAORIENTERING INTEGRATION I FINANSSEKTOREN MAN BEHØVER IKKE VÆRE STOR VELLIDTE TILLIDSREPRÆSENTANTER FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING DECEMBER 2005 DECEMBER 2005 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING INTEGRATION I FINANSSEKTOREN side 4-6 Danske Bank har gode erfaringer med at ansætte nydanskere. Nu starter FA og Finansforbundet et samlet

Læs mere

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse:

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse: Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Baggrund: Mobilitetsundersøgelsen er aftalt i AC-forliget (OK 05), hvoraf det bl.a. fremgår at parterne er enige om,

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

FAORIENTERING 50 NYDANSKERE SØGES TIL FINANSSEKTOREN NYKREDIT SATSER PÅ FINANSØKONOMER PÅ DEN ANDEN SIDE AF BORDET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING

FAORIENTERING 50 NYDANSKERE SØGES TIL FINANSSEKTOREN NYKREDIT SATSER PÅ FINANSØKONOMER PÅ DEN ANDEN SIDE AF BORDET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING MARTS 2006 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING 50 NYDANSKERE SØGES TIL FINANSSEKTOREN side 4 Startskuddet er lydt til FA s og Finansforbundets fælles integrationsprojekt. I løbet af de næste

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

R E F E R E N C E R. Jacob Jo Jørgensen, Sticks 'n' Sushi

R E F E R E N C E R. Jacob Jo Jørgensen, Sticks 'n' Sushi R E F E R E N C E R Vi ønsker at bidrage til at branchen og branchens professionelle virksomheder og at ledere får den anerkendelse de fortjener. Vi har hjulpet flere hundrede forskellige virksomheder

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst.

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media søger praktikant med talent for salg og kommunikation. Du behøver ingen erfaring, idet

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Velkommen i DLBR. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær

Velkommen i DLBR. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Velkommen i DLBR En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Forord Tillykke med dit nye job. I DLBR Dansk Landbrugsrådgivning ønsker vi at tage godt imod nye medarbejdere. Vi gennemfører derfor

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Februar 2006 Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Danmarks bedste arbejdsplads forretningsdrevet HR i verdensklasse HR & Ledelsesdagen, 22 maj 2013 ATP Koncerndirektør for Kunder & HR, Lilian

Danmarks bedste arbejdsplads forretningsdrevet HR i verdensklasse HR & Ledelsesdagen, 22 maj 2013 ATP Koncerndirektør for Kunder & HR, Lilian Danmarks bedste arbejdsplads forretningsdrevet HR i verdensklasse HR & Ledelsesdagen, 22 maj 2013 ATP Koncerndirektør for Kunder & HR, Lilian Mogensen En arbejdsplads i verdensklasse igen og igen det er

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Roskilde Kirkegårde Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Indledning I løbet af få år står vi over for en ny ansættelsessituation ved vore kirkegårde. Tidligere var en del af de

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Mentor projekt for nydanskere

<Insert Picture Here> Mentor projekt for nydanskere Mentor projekt for nydanskere Anette Landberg, HR Director Januar 2008 Baggrund Ledergruppens vision: Oracle Danmark vil gerne gøre en indsats for samfundet Arbejdsgruppe på 4 personer

Læs mere

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN 30. NOVEMBER 2009 Finanssektoren er et udpræget funktionærområde. Blandt de knap 53.000 lønmodtagere og ledere, der indgår i FA s lønstatistik er der næsten 52.000

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Uddannelse og ansættelse 2007

Uddannelse og ansættelse 2007 Juli 2007 - nr. 2 Uddannelse og ansættelse 2007 Baggrund: DANSK IT s it-chef-panel er sammensat af 184 offentlig eller privat ansatte it-chefer i små og store virksomheder. DANSK IT har årligt siden 2005

Læs mere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere 10 virksomheder har bidraget til udvikling af et effektivt redskab til fastholdelse af udenlandske medarbejdere. I samarbejde med More than Relocation - Relocation Scandinavia har de etableret Cultural

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere