FAORIENTERING NYDANSKERE PÅ JOB I FINANSSEKTOREN VI VIL SÅ GERNE HAVE, AT I BLIVER LIDT LÆNGERE FREMTIDENS UDDANNELSER TIL DEBAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAORIENTERING NYDANSKERE PÅ JOB I FINANSSEKTOREN VI VIL SÅ GERNE HAVE, AT I BLIVER LIDT LÆNGERE FREMTIDENS UDDANNELSER TIL DEBAT"

Transkript

1 SEPTEMBER 2006 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING NYDANSKERE PÅ JOB I FINANSSEKTOREN side 4-7 FA har besøgt nogle af deltagerne i finanssektorens integrationsprojekt. VI VIL SÅ GERNE HAVE, AT I BLIVER LIDT LÆNGERE side 9 Nordea vil gerne holde på de ældre medarbejdere. FREMTIDENS UDDANNELSER TIL DEBAT side 10 I efteråret er nogle af de finansielle uddannelser i spil.

2 INDHOLD LEDER: Finanssektoren må ryste støvet af sig side 3 Skælskør Bank fik en engageret medarbejder side 4 Russiske Olga Larsen er blevet kundemedarbejder i Skælskør Banks filial i Slagelse. Mit nye job passer til min uddannelse side 5 Indonesiske Wahyunine Diah fandt et job, som matchede hendes uddannelse. BRFkredit har fokus på sprogproblemerne side 7 BRFkredit opkvalificerer nydanske medarbejderes sprogkundskaber. God kommunikation giver bedre integration side 7 Viden om hinanden og god kommunikation fremmer integrationen på arbejdspladsen. Fokus på retning side 8 Portræt af FA s nye formand Lars Mørch fra Danske Bank. Vi vil så gerne have, at I bliver lidt længere side 9 Nordea har lavet en seniorpakke. Fremtidens finansuddannelser til debat side 10 Nogle af de finansielle uddannelser er i spil i efteråret. Nyt fra FA side 11 FA Orientering, 14. årgang, nr. 4 - september 2006 Redaktion: Ansv. red Steen A. Rasmussen, Red. Lene Rosenmeier, Red. sekr. Helle Rosenkrantz, Layout Edwin Johansen. Tal der tæller: Finansansatte mænd på lang barselsorlov side 12 Oplag: ISSN Tryk, ekspedition og udgiver: Finanssektorens Arbejdsgiverforening Store Kongensgade 81C Postboks 9010, 1022 København K SIDE 2 FA ORIENTERING SEPTEMBER 2006

3 LEDER Vi må ryste støvet af os! Finanssektoren har stort set de bedste overenskomster i dette land, som de enkelte finansvirksomheder supplerer med personalepolitikker, der sætter fokus på medarbejderne og deres trivsel. Der er stor bevidsthed i branchen om balancen mellem arbejde og familieliv. Der er tradition for uddannelse på alle niveauer, karrieremulighederne er gode og lønnen er høj. Alligevel står finanssektoren ikke på de unge menneskers ønskeseddel til en fremtidig arbejdsplads. Undersøgelsen "The Universum Danish Graduate Survey" vidner om, at det er andre typer virksomheder, der er mere populære. Det er firmaer som Novo, Carlsberg, Bang & Olufsen samt A.P. Møller Mærsk, der her topper på listen. Dog kommer vores egen Danske Bank ind på en flot 8. plads. Men alt i alt kan man sige, at det alle er virksomheder, der er gode til at gøre opmærksomme på dem selv og de muligheder, de rummer for unge mennesker og andre medarbejdere. I offentlighedens øjne består finanssektoren af grå mænd, hvor man stort set ikke kan se forskel på de 35-årige og de 55-årige. Rollemodellerne er simpelthen for få til at få de unge med. Når den finansielle sektor er omtalt i medierne, handler det som regel om det forretningsmæssige, hvilket absolut er med til at understrege sektorens image som lidt støvet og tung udadtil. Hvis vi skal rekruttere de bedste til branchen, er det nødvendigt, at vi ryster støvet af os i finanssektoren. Vi skal samtidig være meget bedre til at fortælle om de mange forskellige typer jobs og muligheder, sektoren byder på - ofte med en international vinkel. Det er primært de enkelte virksomheder, der skal brande sig og gøre opmærksom på deres egen profil. Men FA vil supplere og fortælle om de gode løn- og ansættelsesvilkår samt de mange uddannelsesmuligheder. Kun ved en fælles indsats er det muligt at få nuanceret finanssektorens image, så den bliver attraktiv for fremtidens medarbejdere. Steen A. Rasmussen SIDE 3 FA ORIENTERING SEPTEMBER 2006

4 Skælskør Bank fik en engageret medarbejder Russisk fødte Olga Larsen startede i sit nye job som kundemedarbejder i Skælskør Banks filial på torvet i Slagelse i august. Olga er 35 år, uddannet i erhvervsøkonomi og har boet i Danmark i lidt mere end to år. For Olga Larsen betød jobbet i Skælskør Bank, at et stort ønske om at bruge sin russiske økonomiuddannelse på det danske arbejdsmarked endelig gik i opfyldelse. Hun var ellers i gang med at planlægge at tage en økonomiuddannelse forfra i Danmark. Men jobbet gjorde heldigvis planerne overflødige, for i Skælskør Bank kan hun sagtens bruge den uddannelse, hun allerede har. Ny medarbejder med erfaringer Olga Larsen havde hørte om finanssektorens fælles integrationsprojekt på TV i foråret, og havde straks søgt flere informationer på FA's hjemmeside fanet.dk. Hun lagde samtidig sit CV ind samme sted og sendte i øvrigt en ansøgning til Skælskør Bank bare for en sikkerheds skyld. Og Olgas ansøgning gjorde indtryk i Slagelse. For Skælskør Bank betød ansættelsen af Olga Larsen, at de fik en ny engageret medarbejder i en tid, hvor sådan nogle ikke hænger på træerne. Men de fik også en ny medarbejder, som udover at have en specialviden indenfor økonomi, medbragte erfaringer fra andre arbejdspladser. Olga Larsen har tidligere arbejdet i ejendomsmæglerog i hotelbranchen i Rusland og Tyrkiet. Lærer hurtigt Kundemedarbejder Kitt Pedersen har fået rollen som mentor for Olga Larsen. Ifølge hende er Olga gledet let ind i jobbet. Det har været, som det normalt er, når vi får en ny medarbejder. Men det har dog været nemmere, end fx at få en elev, fordi Olga har været ude på arbejdsmarkedet før. SIDE 4 FA ORIENTERING SEPTEMBER 2006 Kitt Pedersen hjælper Olga Larsen med at komme i gang med jobbet i Skælskør Bank.

5 Jeg er imponeret af, hvor hurtigt hun lærer tingene, siger Kitt Pedersen. Og der er nok at holde styr på i den lille afdeling med kun 10 medarbejdere. Fordi vi er en lille afdeling, sidder vi alle med mange forskellige arbejdsopgaver. Men Olga viser stor interesse for at lære det hele, forklarer Kitt Pedersen. Olga har været igennem et introduktionsforløb og er nu så småt startet med de daglige opgaver som at oprette konti, overføre penge og behandle små sager. Udover den løbende daglige kontakt har Kitt Pedersen og Olga Larsen aftalt en mere systematisk opfølgning hver 14. dag, hvor de i 5-10 minutter drøfter, hvordan det går. Vi vil gerne tilrettelægge arbejdet, så der er sammenhæng med de kurser, Olga skal på. Det er en fordel, at hun har lidt indblik i tingene på forhånd. Det er ikke første gang Skælskør Bank ansætter en medarbejder med en anden baggrund end etnisk dansk. De har i forvejen flere nydanskere ansat, og erfaringerne har været gode. Derfor var de slet ikke betænkelige ved at gå ind i finanssektorens fælles integrationsprojekt. Mit nye job passer til min uddannelse Da Wahyunine Diahs fly lettede fra lufthavnen i Indonesiens hovedstad Jakarta for at bringe hende til sit nye hjem i Danmark, havde hun en kandidatgrad i informationsteknologi med sig i bagagen. I Danmark er der mangel på IT-folk, så mulighederne på det danske arbejdsmarked virkede gode. Men der skulle alligevel gå 2 år og 9 måneder, inden Diah fik et job, der kunne udfordre hendes kvalifikationer. Indonesiske Wahyunine Diah fandt et job i BRFkredit, der kunne udfordre hendes kvalifikationer. Wahyunine Diah og Charlotte Jensen er blevet kolleger i BRFkredit. SIDE 5 FA ORIENTERING SEPTEMBER 2006

6 BRFkredits nye medarbejdere De nye medarbejdere i BRFkredit kommer fra Afganistan, Brasilien, Egypten, Rusland, Peru, Iran, Irak, Indonesien og Georgien. De er alle blevet tilknyttet en mentor, som følger og vejleder dem igennem det år, hvor projektet står på. Målet med projektet er at tilbyde alle nydanskerne fast ansættelse. Integrationsprojekt førte til job Diah er master i informationsteknologi. I sit hjemland, Indonesien, arbejdede hun som lektor i sit fag på universitetet. Da hun kom til Danmark for knap 3 år siden, var det i første omgang vigtigst for hende bare at få foden indenfor på en dansk arbejdsplads. Det fik hun med jobbet som afløser på et plejehjem. Siden kom hun til den Indonesiske ambassade som administrativ medarbejder. Men hun ville selvfølgelig også gerne bruge sin uddannelse til noget i Danmark. Det skulle bare vise sig ikke at være let at få mulighed for. Diah søgte rigtig mange jobs, en del af dem var hun overkvalificeret til, men alligevel førte det ikke til et job. Hun kom til samtale et par gange, men ifølge hende selv stod sproget i vejen. Da der en dag dumpede et brev fra hendes kommune med information om finanssektorens integrationsprojekt ind ad brevsprækken, var hun straks interesseret. I dag er hun deltager i projektet og arbejder som it-medarbejder i BRFkredit i Lyngby. Jeg tror, mit nye job passer meget fint med min uddannelse. Nogen gange kan jeg ikke forstå, hvad de andre siger, men så beder jeg dem bare gentage eller tale langsommere, forklarer hun. Diah gik efter sin ankomst til Danmark på sprogskole og mestrer i dag det danske sprog ganske fint. Dog kan det ind imellem drille lidt, når kollegerne taler hurtigt. Mentor hjælper med det praktiske Diah startede i BRFkredit samtidig med ni andre nydanskere 1. august. De første to uger var alle samlet til et praktisk introduktionsforløb, ligesom de skulle forholde sig til virksomhedens kultur, værdier og adfærd i øvrigt. Siden var de på kursus i Finansrådet Nu er hverdagen i afdelingerne begyndt. Her er hver af de ti blevet tilknyttet en personlig mentor. Diah, der er endt i afdeling med mange mandlige ansatte, fik afdelingens eneste kvindelige kollega som mentor, nemlig systemudvikler Charlotte Jensen. Ifølge Charlotte Jensen var mentorskabet nemt at komme i gang med. Diah faldt hurtigt til i afdelingen, selvom tonen af og til kan være lidt rå her. De første tre uger fulgte Diah en plan for, hvad hun skulle introduceres til. Charlotte og hun holdt jævnligt møder og lavede løbende statusser på, hvordan det gik. SIDE 6 FA ORIENTERING SEPTEMBER 2006 Mere afslappet forhold Nu er det blevet hverdag for Diah i BRFkredit. Men der kan dog stadig godt dukke nogle praktiske ting op, Diah ikke har fået talt med sin mentor om, som fx da Diah efter tre uger spurgte, hvornår hun fik en telefon. Der er visse forskelle mellem danske og indonesiske arbejdspladser. Bl.a. er forholdet mellem medarbejder og arbejdsgiver knap så afslappet i Indonesien, som det er her i landet. Det er man mere afslappet i Danmark I Indonesien omgås man mere formelt og er fx ikke på fornavn med hinanden, smiler Diah.

7 BRFkredit har fokus på sprogproblemerne For nogle af de nye nydanske medarbejdere i BRFkredit står sprogproblemer som en forhindring i forhold til den sociale integration blandt kollegerne. Men det har også betydning i forhold til, hvilke arbejdsopgaver de kan håndtere. Det kan fx. være vanskeligt at håndtere kundekontakt, hvis sproget driller. Derfor har BRFkredit nu sat fokus på, hvordan de nye medarbejdere kan blive bedre til at tale og skrive dansk. Virksomheden indhenter i øjeblikket tilbud fra forskellige sprogskoler, så sproget ikke er den største forhindring for at blive integreret samt at tempoet i den faglige indlæring kan øges. Mere tilbageholdende Ifølge HR-konsulent i BRFkredit Thomas Arnbjerg, har det været svært at gennemskue hvor stor en del af vanskelighederne, der dækker over egentlige sprogproblemer, kulturforskelle, almindelig generthed og hvor meget der måske snarere skyldes en slags bekymring for ikke at slå til. Der er en tendens til, at de nye medarbejdere ikke sætter helt så mange spørgsmålstegn ved tingene, som deres danskfødte kolleger gør. De er grundlæggende mere tilbageholdende, måske fordi de er vandt til en anden omgangstone på arbejdspladsen end den danske, eller måske fordi de har en anden tilgang til autoriteter. BRFkredit ansatte 10 nydanskere med vidt forskellige uddannelsesbaggrunde i forbindelse med finanssektorens integrationsprojekt. Erfaringerne med projektet hidtil viser, at sproget er den største barriere for, at de nye medarbejdere kan blive godt fagligt og socialt integreret i virksomheden. God kommunikation giver bedre integration Virksomheder kan ikke forvente, at nydanske medarbejdere er bekendte med de normer, der gælder på det danske arbejdsmarked. Det konkluderer en rapport fra Socialforskningsinstituttet, SFI, om erfaringerne med nydanske medarbejdere i danske virksomheder. Ifølge rapporten mangler mange nydanskere viden om fx rettigheder, mødetider, ferie eller fravær på arbejdspladsen. Samtidig kan sprogvanskeligheder let føre til misforståelser, da medarbejderne ofte er tilbageholdende med at stille spørgsmål, bl.a. fordi de kommer fra arbejdskulturer, hvor der er større social distance til lederne. Det kan føre til misforståelser, hvis man ikke tager hånd om det. Virksomhederne skal derfor være gode til at kommunikere den indforståede viden ud. SFI-rapporten peger på, at en mentorordning kan være med til at afhjælpe problemerne. Viden om hinanden, kommunikation og et gensidigt hensyn er vigtige elementer for en vellykket integration af medarbejdere med indvandrerbaggrund. Skal informeres om normer og praksis I forhold til det kollegiale samvær er sproget, ifølge SFI, en vigtig faktor. Det har betydning for den nye medarbejders mulighed for at kommunikere med kollegerne. Generelt melder virksomhederne, at det er fordelagtigt at informere medarbejdere med indvandrerbaggrund om omgangstonen og de gængse normer på arbejdspladsen samt opfordre til at deltage i det kollegiale samvær. SIDE 7 FA ORIENTERING SEPTEMBER 2006

8 Fokus på retning Finanssektoren skal være bedre til at gøre omverdenen opmærksom på sine styrker som arbejdsplads. FA's nye formand Lars Mørch, har ifølge ham selv, et af de mest alsidige jobs i Danske Bank koncernen. Med base i HR-afdelingen på Lersø Park Allé i København arbejder han til dagligt på tværs af forretningsområder og landegrænser. Han er involveret i stort set alle forandringsprojekter i koncernen, fordi de altid indeholder et større eller mindre element af forandring i forhold til medarbejderne. For Lars Mørch er det centralt konstant at arbejde med at være en god arbejdsplads for medarbejderne, samt med hvordan man kan fremstå som en attraktiv arbejdsplads udadtil. Blandt øvrige hovedopgaver er ifølge ham selv ledelsesudvikling, kompetenceudvikling, talent og succession og det løbende samarbejde med personalekredsen. Netop nu deltager HR fx aktivt i at forbedre Danske Banks bankkoncepter, og det er denne type af store forandringsprojekter, der fylder mest i hans hverdag. FA s nye formand Lars Mørch. Fakta om Lars Mørch: Lars Mørch har en engelsk mastergrad i organisation og ledelse og kom til Danske Bank i 1999, hvor han siden da har arbejdet med Human Resource-området. Siden 1. januar 2003 har han været ansvarlig for HRudviklingsfunktionen med reference til direktør Peter Straarup. 1. januar 2006 blev han medlem af Danske Banks's eksekutivkomité. I juni blev han valgt som FA's formand. Han er 34 år og gift med Diana. Sammen har de Mads og Ida på 4 og 2 samt en mere på vej i begyndelsen af november. Godt udgangspunkt Lars Mørch blev formand for FA kort før sommerferien og er nu ved at komme godt i gang med arbejdet i foreningen. Han vil især gerne sætte fokus på FA's visioner og strategier. "Vi skal som arbejdsgivere være bedre til at fortælle, hvad der kendetegner den finansielle sektor som arbejdsplads, og ikke mindst skal vi som forening være kendetegnet for de overenskomster, vi vil søge at opnå i fremtiden. Vores budskaber og aftaler skal afspejle, hvad det er, vi tilbyder i forhold til andre sektorer. Vi skal proaktivt tage udgangspunkt i, hvem vi er, og gøre hvad der harmonerer med branchens kendetegn", siger han og understreger, at den finansielle sektor i dag har gode forhold både på den bløde og den hårde side af arbejdsmiljødisciplinerne. Men det er der bare ikke så mange, der er opmærksomme på. "Sektoren bruger meget krudt på at udbygge kompetencer og på at få opbygget grundlæggende velfungerende organisationer. Lønniveauet ligger højt i forhold til gennemsnitlige danske lønninger og pænt i forhold til sammenlignelige stillinger i andre sektorer. Vi er privilegeret, hvad arbejdstid angår, og vi har ordnede forhold mht. kontorfaciliteter. Mange af de ting er faktisk det, folk søger efter i dag. Der er da også en meget lille personaleudskiftning ud af sektoren, i forhold til andre brancher. Så det er altså en privilegeret startposition, vi har, men vi skal være mere klare på, hvor vi så skal hen herfra", siger Lars Mørch. SIDE 8 FA ORIENTERING SEPTEMBER 2006

9 Vi vil så gerne have, at I bliver lidt længere For mange ældre er det tilbagevendende spørgsmål "skal jeg trække mig tilbage eller skal jeg blive i jobbet i et par år endnu?". Hos Nordea vil de gerne have, at seniorerne beslutter sig for det sidste - nemlig at blive. I det hele taget vil Nordea gerne sende et signal om, at der ikke er grund til at spekulere i at trække sig tidligere tilbage. Derfor indførte de sidste år en såkaldt seniorpakke, der har til formål at give de ældre medarbejdere incitamenter til at blive lidt længere. Seniorpakken bygger ovenpå finansoverenskomstens bestemmelser om seniordeltid ved at tilbyde fem seniorfridage om året fra det fyldte 61. år. Fra det 62. år kan man så vælge at få sat sin arbejdstid ned med 10 pct. uden lønreduktion. Medarbejderen optjener samtidig en godtgørelse på 10 pct. af sin månedsløn før skat til udbetaling, når han eller hun trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Det kan godt blive til en pæn sum, som kan gøre gavn, når tiden så endelig er inde til pensionering. Hos Nordea kan de da også se, at modellen har en god effekt på medarbejdernes tilbagetrækningsmønster allerede nu. I Nordea bliver flere og flere af de ældre medarbejdere i jobbet efter, at de faktisk godt kunne have besluttet sig for at trække sig tilbage for at nyde deres otium. Alene i det seneste år er antallet af medarbejdere i aldersgruppen år steget med hele 32 pct. Og det er ikke tilfældigt. Vigtigt budskab I Nordea har seniorpakken haft den effekt, at fokus omkring ældre medarbejdere har ændret sig markant. Den har skabt fokus omkring anerkendelse af de ældres indsats, frem for at det som tidligere nærmest blev anset for at være en svaghed, at man var ældre på arbejdsmarkedet. Seniorpakken har ændret den årlige udviklingssamtale fra at handle om tilbagetrækning til at handle om - ja, udvikling. Og netop en sådan holdningsændring er ifølge beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen afgørende for, at det kan lykkes at få flere ældre til at blive på arbejdsmarkedet. "Mange har fra gammel tid den opfattelse, at man gør samfundet en tjeneste ved at trække sig. Men man overser fuldstændig, at samfundet har ændret sig. Det er en ond cirkel, som skal brydes nu". Og ifølge direktør Peter Schütze var det netop afgørende, at ledelsen i Nordea gjorde op med de gamle forestillinger om en passende tilbagetrækningsalder. "Det vigtigste var, at vi viste, at vi gerne ville beholde medarbejderne. Alene bevidstheden om dette har øget Nordeas andel af ældre medarbejdere". Ny pris for bedste seniorpraksis Claus Hjort Frederiksen præsenterede for nylig den såkaldte Seniorpraksispris på et pressemøde hos Nordea i København. Læs mere på SIDE 9 FA ORIENTERING SEPTEMBER 2006

10 Fremtidens finansuddannelser til debat Det danske udbud af uddannelser på det merkantile område måler sig ifølge Undervisningsministeriet ikke med udlandet. Regeringen vil derfor øge udbuddet af professionsbachelorer rettet mod især det private erhvervsliv. Nogle af de finansielle uddannelser er i spil i efteråret. Regeringen har nedsat arbejdsgrupper, som til november kommer med anbefalinger til mulige justeringer af de eksisterende uddannelser samt forslag til nye. Det er finansøkonomuddannelsen og en mulig professionsbachelor, som Undervisningsministeriet har i tankerne. Det fremgik på en konference om fremtidens finansielle uddannelser, som Finanssektorens Uddannelsespolitiske Udvalg holdt i starten af september. Fremtidens kompetencebehov i den finansielle sektor er netop nu genstand for en analyse, som Undervisningsministeriet gennemfører sammen med en arbejdsgruppe. Mere kompleks branche Ifølge uddannelsesdirektør i Undervisningsministeriet Ivan Sørensen vil en ny professionsbachelor i finansielle markeder dog ikke betyde et enten/eller, men et både/ og i forhold til de eksisterende finansuddannelser. En professionsbachelor er: - En mellemlang vidergående uddannelse - Praksisnær - Rettet mod en bestemt profession - Erhvervsrettet - Forskningstilknyttet - Giver forudsætninger til videreuddannelse - Tager mellem 3-4 år som fuldtidsstudie - Omfatter en kombination af teori og praktik - Uddannelsen giver personer med en kort videregående uddannelse mulighed for at tage en relevant overbygning, der fører til det mellemlange niveau. SIDE 10 FA ORIENTERING SEPTEMBER 2006 "Det er vores antagelse, at den finansielle sektor kan have interesse i det kompetenceløft, en professionsbachelor vil kunne give, fordi finansielle produkter og markeder bliver mere komplekse og kunderne stadig bedre uddannede", forklarede han. Kun hvis der er behov Ivan Sørensen understregede på konferencen, at en professionsbachelor i finansielle markeder kun vil se dagens lys, hvis der også er et reelt behov for det i sektoren. Underdirektør i Finansrådet Knud Henning Andersen fastslog, at det er vigtigt, at medtænke det internationale link, hvor en eventuel professionsbachelor umiddelbart falder ind i systemet: "Vi har nu flere og flere transnationale selskaber med et behov for sikkerhed for uddannelsesniveauet fra land til land. Det er et reelt krav fra disse virksomheder, at der skal være en bedre sammenhæng. Derved kommer kravet om at kunne sammenligne fx danske uddannelser med udenlandske uddannelser", sagde han. Der var i øvrigt delte meninger på konferencen om behovet for en professionsbachelor. Sektorens personaleansvarlige pegede bl.a. på, at man ikke bør skabe noget, der falder mellem de eksisterende finansuddannelser og de lange videregående uddannelser. En professionsbacheloruddannelse bør være rettet mod kundevendte afdelinger. Samlet viste konferencen dog, at sektoren har en forsigtig positiv holdning til en professionsbachelor i lyset af forbedrede rekrutteringsmuligheder.

11 NYT FRA FA FA s kurser i efteråret 13. september Specialkursus - Rundt om en gravid medarbejder september Modulkursus - Grundkursus i personalejura 26.september Specialkursus - Lønpakker Nyt fra FA Pr. 24. august 2006 er stud. polit Jonathan Kahlke ansat som studentermedhjælper i statistikafdelingen. Pr. 1. september 2006 har FA ansat jurist Per Alm, der netop har afsluttet sit studie på Københavns Universitet. 26. september Specialkursus - Medarbejderaktier, optioner, bonus mv. 3. oktober Specialkursus - Finansoverenskomsten I 4. oktober Specialkursus - Finansoverenskomsten II 10. oktober Specialkursus - Forsikringsoverenskomsten Nyt fra medlemmerne Nordea Konferencecenter Klarskovgaard har ændret navn til Comwell Klarskovgaard a/s. Morsø Sparekasse har ændret navn til Morsø Sparekasse A/S. GE Frankona Reinsurance A/S har ændret navn til Swiss Re Copenhagen Reinsurance A/S. 26. oktober Specialkursus - Løn- og fraværsindberetning DAI Holding A/S har ændret navn til ebh ejendomme a/s. Læs mere om kurserne og tilmeld dig på FA s hjemmeside Forsikringsselskabet Thisted Amt g/s har ændret navn til Thisted Forsikring g/s. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S har ændret navn til Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S. FA har p.t. 226 medlemmer med i alt medarbejdere. FA s gård i St. Kongensgade SIDE 11 FA ORIENTERING AUGUST 2006

12 Tal der tæller - Finansansatte mænd på lang barselsorlov Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at de mandlige ansatte i finanssektoren tilhører gruppen af mænd, der tager den længste barselsorlov. Mandlige ansatte i den finansielle sektor tager i gennemsnit barselsorlov i 30 dage. Dette er 5 dage mere end gennemsnittet for hele arbejdsmarkedet. Således indtager de finansansatte mænd andenpladsen på listen over mænd, der tager den længste barselsorlov. Med en gennemsnitlig orlovslængde på 36 dage ligger mænd beskæftiget indenfor energi- og vandforsyning dog på en klar førsteplads. De finansansatte kvinder holder derimod en lidt kortere barselsorlov end gennemsnittet for hele arbejdsmarkedet, nemlig 291 dage mod 293 dage i alt. Ledere tager længst orlov Det er især finanssektorens mandlige ledere og ansatte på højeste niveau, der tager en lang barselsorlov. Samme tendens gør sig også gældende på resten af arbejdsmarkedet. Omvendt er barselsorloven kortere end gennemsnittet for finanssektorens kvindelige ledere og ansatte på højeste niveau. Danske mænd tager længere og længere barsel Siden de nye orlovsregler trådte i kraft i løbet af 2002, er mændenes barselsorlov steget mærkbart. Fra 2002 til 2005 er det gennemsnitlige antal orlovsuger for fædrene steget fra 2,5 til 3,8 uger. I dag står fædrene for 5,9 pct. af den samlede orlov, mens tallet i 2004 var 5,4 pct. og blot ca. 4,8 pct. i Ses også i FA's egne tal At mænd tager længere barsel kan også ses i FA's fraværsstatistik. Hvor finansansatte mænds fravær som følge af barsel i 2003 var 0,39 pct., steg det i 2004 til 0,48 pct. for i dag at ligge på 0,5 pct. Tendensen bliver tydeligere, hvis man ser på, hvor stor en andel af finansansatte mænds totale fravær, der skyldtes barsel. Her var tallet i ,5 pct., 9,2 pct. i 2004 samt 9,7 pct. i 2005, jf. figuren. Pct. 10,0 Finansansatte mænds barselsfravær i pct. af deres totale fravær 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6, SIDE 12 FA ORIENTERING AUGUST 2006

FAORIENTERING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV TYSKERE INTERESSERET I DANSKE FINANSJOB

FAORIENTERING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV TYSKERE INTERESSERET I DANSKE FINANSJOB JUNI 2006 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV side 6-7 Sektoren spiller på mange strenge for at sikre sig den fornødne arbejdskraft

Læs mere

FAORIENTERING 50 NYDANSKERE SØGES TIL FINANSSEKTOREN NYKREDIT SATSER PÅ FINANSØKONOMER PÅ DEN ANDEN SIDE AF BORDET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING

FAORIENTERING 50 NYDANSKERE SØGES TIL FINANSSEKTOREN NYKREDIT SATSER PÅ FINANSØKONOMER PÅ DEN ANDEN SIDE AF BORDET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING MARTS 2006 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING 50 NYDANSKERE SØGES TIL FINANSSEKTOREN side 4 Startskuddet er lydt til FA s og Finansforbundets fælles integrationsprojekt. I løbet af de næste

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Kampen om kompetencerne

Kampen om kompetencerne Kampen om kompetencerne Udgivet af Finansrådet, DEA og CBS Marts 2009 Trykt hos Baurs offset i 250 antal ex. Layout: Finansrådet/Maja Blarke ISBN 978-87-918-8726-0 INDHOLD Indholdsfortegnelse KAPITEL

Læs mere

Talenter er en mangelvare. Derfor fokuserer HR-afdelingerne på at fastholde og tiltrække de bedste

Talenter er en mangelvare. Derfor fokuserer HR-afdelingerne på at fastholde og tiltrække de bedste Finansforbundets magasin nr. 3, 2006 Slut med røgsignaler Banker bejler til talenter BRFkredit erklærer sig totalt røgfri også på parkeringspladsen Sharia-lån måske på vej til Danmark De investeringslystne

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed NU MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER Mangfoldighed Mariane Dissing, adm. dir. FA Når variation skaber glæde Rigtig mange af FA s medlemmer arbejder hver dag med at fremme ligestillingen

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Når døre åbnes INTEGRATION OG MANGFOLDIGHED I ORD OG TAL

Når døre åbnes INTEGRATION OG MANGFOLDIGHED I ORD OG TAL Når døre åbnes INTEGRATION OG MANGFOLDIGHED I ORD OG TAL Når døre åbnes INTEGRATION OG MANGFOLDIGHED I ORD OG TAL Forord For første gang i næsten 100 år oplever Danmark, at den erhvervsaktive del af befolkningen

Læs mere

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Delrapport April 2008 Videncenteret L² Trongårdsvej 44 DK-2800 Kgs Lyngby Tlf 88 526 711 l-ianden@l-ianden.dk

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang European Employee Index 2014 Danmark 2014-15. årgang Indhold 04 06 08 10 Årets resultater Ledelseskvalitet mangler fokus Dansk præstationskulturs styrker og svagheder Verden rundt 2014 12 14 16 18 Spot

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

eretning Ledernes Hovedorganisation 2007

eretning Ledernes Hovedorganisation 2007 eretning Ledernes Hovedorganisation 2007 isioner Danmark mangler ledere. Vi vil derfor i de kommende år udvikle vores services og interessevaretagelse til også at omfatte dem, der har potentiale til at

Læs mere

Det er ikke mit job at skabe konsensus om beslutningerne men at træffe dem

Det er ikke mit job at skabe konsensus om beslutningerne men at træffe dem 1/2010KONZENS U D G I V E T A F K L O G K T O Det er ikke mit job at skabe konsensus om beslutningerne men at træffe dem Charlotte Hervit, formand for foreningen Offentlige HR-Chefer GØR DET SELV Finansminister

Læs mere

Afvikling på en ordentligmåde/3 Ny stor aktør i bankverdenen/6 Fantastisk at være på arbejde igen/8 Smæk aldrig med døren/10 Vi skal være flere/12

Afvikling på en ordentligmåde/3 Ny stor aktør i bankverdenen/6 Fantastisk at være på arbejde igen/8 Smæk aldrig med døren/10 Vi skal være flere/12 m e d l e m s b l a d f o r k r e d s Ø s t / E n f i n a n s k r e d s i F i n a n s f o r b u n d e t / o k t o b e r 2 0 1 0 Afvikling på en ordentligmåde/3 Ny stor aktør i bankverdenen/6 Fantastisk

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Kære læser. God fornøjelse. Hansina Djurhuus, gæsteredaktør

Kære læser. God fornøjelse. Hansina Djurhuus, gæsteredaktør Lederskab: Afrikas kvinder er for alvor på vej ind i den politiske elite. Lønkommissionen: Det handler om retfærdighed. Myte: Kvinder er dårlige til at forhandle løn. Nummer 2. Årgang 126. April 2010 Den

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011 Vi skal også vise ansvar for samfundet/3 Løn og fleksibilitet vægtes højt/4 Nogen skal se dit potentiale/6 Hvilke døre banker

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Kvinder til tops. I løbet af fem til ti år er der en rimelig chance for, at der sidder kvinder i direktionerne i de fleste større finansvirksomheder

Kvinder til tops. I løbet af fem til ti år er der en rimelig chance for, at der sidder kvinder i direktionerne i de fleste større finansvirksomheder Finansforbundets magasin nr. 7, 2008 Kvinder til tops I løbet af fem til ti år er der en rimelig chance for, at der sidder kvinder i direktionerne i de fleste større finansvirksomheder Læs side 14 Jeg

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Sådan! - Historier om integration i vagtbranchen

Sådan! - Historier om integration i vagtbranchen Sådan! - Historier om integration i vagtbranchen Udgivet af: FIC Nyrnberggade 31, 2. sal 2300 København S tlf. 33 25 38 54 www.fic.dk Tekst: Eva Tingkær Fotos: Martin Foldgast, Kaj Bonne, Bake the Cake

Læs mere

Et mangfoldigt offentligt arbejdsmarked hvordan?

Et mangfoldigt offentligt arbejdsmarked hvordan? 02 Hvordan ser tallene ud 02 Hvis du vil vide mere 03 En mangfoldig skole 04 Ud af den onde cirkel som højtuddannet 05 En integrationsstilling & en mentor åbnede døren 06 For demokratiets skyld 08 På begge

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

Et job med mening. Intet fungerer uden os :

Et job med mening. Intet fungerer uden os : Et job med mening Lægesekretær-avisen Fv. Maria Johansen, Therese Kronevald, Dorthe Westergaard og Mie Jakobsen. Intet fungerer uden os : SLAGELSE På medicinsk afdeling i Slagelse bruger lægesekretærerne

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere