KVU-beviser nyeste version.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVU-beviser nyeste version."

Transkript

1 KVU-beviser nyeste version. oktober 2014 Udskriftseksempel: KVU bevis standard KVU bevis Engelsk layout KVU engelsk indstik og Diploma Supplement Indledning Layout Praktikophold på bevis Afslutningsprojekt eller afslutningsspeciale på bevis Eksamenssprog på bevis Hvilket skabelonsarbejde skal man selv gøre på skolerne Oprettelse af lokale fag Oversættelse af fagenes titel til engelsk Man ønsker en tekst under faget på beviset Delkarakterer Noter Projekttitel Praktik Merit Uddannelsesoplysninger 1 eller 2 underskrifter Rettelser i layoutet (beviselementerne) Fremmedsproget indstik Engelsk A3-bevis TRIN FOR TRIN (om oprettelse og tilretning af lokale skabeloner samt Transcript of Records) 1

2 Vejledning til KVU-beviser standardlayout nyeste version. Indledning: Der er oprettet eksamensskabeloner til A3-standardbeviser (ens udseende beviser) til KVUuddannelserne. Eksamensskabelonerne til AK-/KVU-beviser indeholder ikke centralt udmeldte UVM-fag. Det er derfor nødvendigt, at man på skolerne opretter lokale eksamensskabeloner (kopi af de centrale eksamensskabeloner), og her indsætter de lokale skolefag, man benytter på den enkelte uddannelse. LAYOUT. Layoutmæssigt er beviset et A3 duplex format, som indeholder følgende - på forsiden - uddannelsesbetegnelsen på både dansk og engelsk. Side 2 indeholder elevoplysninger, regelgrundlag samt oplysninger om uddannelsessted. Side 3, som omfatter fagdelen, indeholder de fag/emner eleven har opnået resultater i samt antal ECTS-point for hvert fag/emne. Benytter man på den enkelte skole delkarakterer, er der mulighed for udskrivning af disse på beviset. Ligeledes fremgår det af beviset, om eleven har aflagt ekstern eller intern prøve i det enkelte fag/emne samt karakterer og ECTS-karakterer. Fagene opdeles i semestre vha. overskrifter indeholdende semesterbetegnelse. Som afslutning på fagdelen på side 3 foretages en sammentælling af de samlede ECTS-point, og disse udskrives på bevisets side 3. Praktikophold på bevis. Har eleverne haft praktikophold på en virksomhed, hvorved der udløses ECTS-point, og dette ønskes udskrevet på beviset, vil der være mulighed herfor, ved at oprette et fag med fagteksten 'Praktik'. Man kan enten vælge, at elevens praktiksted skal stå under faget Praktik ved at sætte faget på detailkravet med linjetype Q (se venligst afsnittet om projekttitler). Proceduren er den samme som hvis man vil påføre en projekttitel. Fordelen er, at man ikke skal søge en elev frem ad gangen, for at registrere praktikstedet, men kan foretage registreringen ved at søge et helt hold frem. Hvis man benytter en bevisnote, skrives praktikstedet nederst på side 3. Noterne registreres i EASY A588 Noter for elev. Til registrering af praktik skal følgende noter benyttes: 'Bevis6', (den danske tekst vedr. praktik) udskrives nederst på side 3 på det danske bevis. Bevis7 (den engelske oversættelse af samme tekst) brugs til engelsksproget bevis eller det fremmedsprogede indstik. Afslutningsprojekt på bevis. Afslutningsprojekt med tilhørende projekttitel vil kunne udskrives på beviset via en speciel linietype på detaillinie. Tastes i EASY B499 (evt. A471). Se venligst afsnittet om projekttitler. 2

3 Afslutningsspeciale på bevis. Eventuelt afslutningsspeciale kan registreres i følgende notetyper, og der blive udskrevet nederst på side 3: 'Bevis8' - den danske tekst vedr. afslutningsspeciale. Teksten skrives nederst på side 3 på det danske bevis. Bevis9 den engelske oversættelse af afslutningsspeciale. Teksten skrives nederst på side 3 på det engelske bevis, og nederst på side 1 på det engelske indstik. Eksamenssprog på bevis. Ligeledes kan beviset indeholde angivelse af eksamenssprog, såfremt der er aflagt eksamen på et andet sprog end dansk. Dette registreres i notetypen: 'Bevis 10' - den danske tekst, som skrives nederst på side 3 på det danske bevis. Bevis11 den engelske tekst, som skrives nederst på side 3 på det engelske bevis og nederst på side 1 på det engelske indstik. Bagsiden af beviset indeholder uddannelsesoplysninger samt karakterskala. Uddannelsesoplysningernes tekst er hentet fra uddannelsesbekendtgørelserne. Udover et dansk eller engelsk A3-bevis vil der kunne udskrives et A4 duplex engelsk indstik samt et A4 Diploma Supplement til beviset. Udskrivning af Diploma Supplement er obligatorisk fra september Hvilket skabelonsarbejde skal man selv gøre på skolerne? OPRETTELSE AF FAG. Først og fremmest er det vigtigt, at man i EASY opretter de skolefag, der skal fremgå af beviserne, inden man går i gang med selve skabelonsarbejdet. Fagene skal oprettes med ECTS-point samt resultatformer. De centrale eksamensskabeloner er oprettet med dummyfag (99999), som har resultatformen 'EKS/SKR', 7-TRIN-skala. Bemærk, at der på skolefag vedrørende praktik og speciale også skal være en resultatform (f.eks. GODK ), og at der skal afgives en karakter, for at få faget samt ECTS-point med på beviset. VIGTIGT! Den resultatform, man sætter på de lokale fag, skal være den samme, som bruges på skabelonen. Det betyder, at hvis man opretter et lokalt fag = med resultatform EKS/-, 7-TRIN, og man efterfølgende sætter det ind i et detailkrav på skabelonen, så husk, at der skal stå EKS/- ud for faget. 3

4 OVERSÆTTELSE AF FAG TIL ENGELSK. Når de lokale fag er oprettet i EASY, så skal man oversætte fagenes titel til engelsk. Dette gøres i UDDATA-vinduer under Beviser Kartotek Skolefagsoversættelser. Søg det lokale fag frem, og skriv den engelske titel. Husk samtidig at angive om eksamen er intern eller ekstern. 4

5 DER SKAL EN TEKST UNDER FAGET PÅ BEVISET. Hvis der er behov for at skrive en tekst under fagene på beviset, så skal teksten ligeledes sættes ind i Skolefagsoversættelser. Gør således: I det midterste felt angives først Sprog = DA (den danske tekst). Herefter skal man i feltet Evt. tekst under faget skrive teksten. VIGTIGT! Brug altid funktionen Rediger felt, når der skrives tekst ind her! Ved at benytte den funktion, har man styr på eventuel linjedeling, punktopstilling o.l. 5

6 Husk at teksten under faget også skal oversættes til engelsk. Oversættelsen skrives i næste felt ved at skrive EN under Sprog. Husk at benytte funktionen Rediger felt. Hver gang der er behov for at redigere i teksten under fagene, så husk at benytte Rediger felt! Brug af tabulator i forbindelse med tekst under fag. Hvis man ønsker at placere en del af teksten i en kolonne, kan man benytte tabulator under indskrivning af teksten. Der skal samtidig angives en Tabuleringsafstand i Grundlayout. (Grundlayout vælges fra forsiden af skabelonen) 6

7 En fagtekst kan f.eks. se således ud: Global kommunikation Design Økonomisk styring 10 ECTS 15 ECTS 10 ECTS For at placere f.eks. tal lige under hinanden, skal man indsætte en afstand i feltet Tabuleringsafstand i Grundlayout. Tabuleringsafstanden er den afstand, der er fra tekstens start til placeringen af de tal, der skal stå under hinanden. I ovenstående eksempel ville afstanden formentlig være 3 cm. DELKARAKTERER. Hvis skolen benytter delkarakterer, så skal der også oprettes skolefag til disse. Vær opmærksom på, at disse fag IKKE må have ECTS point påført. Hvis der fx afgives 2 delkarakterer i 2. semester, skal der bruges 3 lokale skolefagsnumre. 1. Lokalt fag med ECTS point = Resultatform kan udelades, da den karakter, der afgives på faget, automatisk fremkommer ved beregningen af de to delkarakterer. (Man må ikke afgive en karakter på dette fag). 2. Lokalt fag uden ECTS-point til delkarakter nr. 1 = Resultatformen forudsættes at være 'EKS/-' og karakterskala 7TRIN, og der afgives karakter i dette fag. Faget vægter 50 %. 3. Lokalt fag uden ECTS-point til delkarakter nr. 2 = Resultatformen forudsættes at være 'EKS/-' og karakterskala 7TRIN, og der afgives karakter i dette fag. Faget vægter 50 %. Nedenfor er vist et eksempel på, hvordan det skal se ud i detailkravet. Bemærk, at hvis der f.eks. er talte om 4 fag, der hver vægter 25 %, så skal man huske at sætte Beregningskode 32 ud for alle 4 fag. 7

8 NOTER. Eventuelle praktikoplysninger samt oplysninger om afslutningsspeciale skal være registreret på den enkelte elev. 8

9 PROJEKTTITEL. Når der tastes en karakter i elevens afslutningsprojekt, kan man samtidig påføre en projekttitel på hhv. dansk (sprogkode da ) og engelsk (sprogkode en ) i EASY B499 Tilknytning af projekttitler, såfremt linjetypen er Q eller 'F' på detaillinjen i stedet for linjetype K, ud for det pågældende fag (evt. kaldet 'Afslutningsprojekt ). Afgræns på hold og skolefag, og påfør titlen nederst. Projekttitler kan også påføres i EASY A471 på den enkelte elev. Linjetype Q = projekttitlen skrives under faget (den mest anvendte linjetype). Linjetype F = projekttitlen skrives i forlængelse af fagets titel (vær opmærksom på, om der er plads til dette). Linjetype Q kan også benyttes til f.eks. til at påføre elevens praktiksted. I stedet for at bruge en bevisnote til angivelse af eventuel praktik, kan man eventuelt vælge at skrive i en projekttitel på det lokale fag, der vedrører Praktik. Husk blot, at så skal faget have linjetype Q i detailkravet. 9

10 I detailkravet ser det således ud: Merit. Registrering af merit og fritagelser fungerer som på alle øvrige uddannelser. Ønsker man yderligere tekst vedrørende meritoplysninger på beviset, kan meritoplysninger registreres i bevisnote 'Bevis1', men det kræver, at man efterfølgende sætter bevisnoten ind i et beviselement for at få teksten med på beviset side 3. Karaktererne EJ og SY. Hvis man vil være sikker på, at der ikke må kunne udskrives et bevis, hvis der er afgivet EJ eller SY i et fag, så skal man huske at sætte selvstændigt kriterium på detaillinjen (02 eller BE)! 10

11 Uddannelsesoplysninger. Bevisets bagside indeholder oplysninger om den enkelte uddannelse. Oplysningerne er hentet fra den enkelte uddannelsesbekendtgørelse. Hvis man ønsker at rette i disse oplysninger, kan det lade sig gøre. Søg den lokale skabelon frem. Klik på Uddannelsesopl. Klik på Ret uddannelsesoplysninger. 11

12 Brug funktionen Rediger felt, når der skal rettes. Vær meget opmærksom på, at det man retter er en generel rettelse. Det er ikke kun en rettelse, der gælder for ens egen lokale skabelon, men rettelsen vil omfatte både lokale og centrale skabeloner på den aktuelle uddannelse, version og speciale på det akademi, hvor den bliver foretaget. Altså hvis der er to brugere på det sammen akademi, der sidder med samme uddannelse, version og speciale, så vil rettelsen gælde for begge brugeres skabeloner på den pågældende uddannelse. 1 eller 2 underskrifter. Nu hvor KVU-uddannelserne er flyttet til akademierne, kan der være behov for at have to underskrifter på beviserne. Denne mulighed er standard på beviserne til de nye versioner, og man styrer dette fra bestillingsbillederne U104 (eller U150). Hvis man ønsker at flytte underskriften/underskrifterne fra side 2 til side 3, så kontakt UDDATA. Vedr. digitale underskrifter og logo - se venligst UDDATA s hjemmeside Rettelser i layoutet (beviselementerne). Mht. selve bevislayoutet har man mulighed for at tilføje eller ændre tekst via beviselementerne. Ønsker man fx en anden tekst på bevisets forside, kan man ved at klikke på Beviselementliste finde det beviselement, der styrer teksten på bevisets forside. Eventuelle rettelser foregår ved at gøre beviselementet lokalt, og rette i indholdet. Fremmedsproget indstik. Det fremmedsprogede indstik er afhængigt af, at man har oversat de lokale skolefag til engelsk. Indstikket kan først skrives ud, når man har skrevet det endelige A3-bevis ud via U104 eller U150. Angiv herefter jobnummeret fra U104/U150 i bestillingsbilledet U105. Engelsk bevis. Ønsker man i stedet for det danske A3-bevis at udskrive A3-beviset på engelsk (til fremmedsprogede elever), kan det lade sig gøre ved at vælge Engelsk som layout i bestillingsbilledet til U104 eller U150. Det er her vigtigt at understrege, at man kun skal udskrives et endeligt bevis på enten dansk eller engelsk til den enkelte elev. Der findes ikke dansk indstik til engelske A3-beviser. Transcript of Records. Transcript of Records er afhængigt af, at man har oversat de lokale skolefag til engelsk. Transcript kan først skrives ud, når man har skrevet det endelige A3-bevis ud via U104 eller U150. Angiv herefter jobnummeret fra U104/U150 i bestillingsbilledet U

13 Diploma Supplement. Se vejledning til D.S. Support: Bestil jobbet igen på en enkelt elev. Det jobnummer der kommer ud af denne kørsel skal skrives i supportanmeldelsen. 13

14 TRIN FOR TRIN Vejledning til oprettelse af lokale skabeloner. Eksemplet kan bruges på alle AK/KVU og PB uddannelser (se dog venligst vedr. udd. 43 nederst i bilag 4), hvor der enten ikke er udmeldt officielle fag på uddannelsen i EASY (AK/KVU), eller på PB, hvor man måske har valgt at benytte lokale fag i stedet for de officielle. UDDATA-vinduer Klik på Beviser Eksamensskabeloner. Den uddannelse, man skal arbejde med, søges frem således (i eksemplet er udd benyttet): Afgræns på uddannelse = 3273 Version = 2 Skabelonstype = U7 Klik på Opret lokal Den lokale skabelon kommer nu på skærmen. Skriv noget genkendeligt i feltet Betegnelse, så man altid kan huske, hvorfor denne skabelon blev oprettet, og så man til enhver tid kan genkende den. Se Bilag 1 om muligheden for, at 2 personer samtidig kan oprette og tilrette lokale skabeloner på samme uddannelse. GEM. 14

15 Klik på Detailkravslister. For at kunne sætte egne lokale skolefag på detailkravene, skal detailkravet oprettes som lokalt. Klik på Udskift med nyt lokalt. Man får nu det lokale detailkrav på skærmen. 15

16 Bemærk at det nye detailkrav har fået løbenummer Klik på Vis detaillinier. 16

17 LINJETYPER. Linjetype T betyder, at det er en tekstlinje. Det betyder, at der skrives en tekst oven over skolefaget. I dette tilfælde kan man se nederst i Bevistekster, at der kommer til at stå 1. semester. Linjetype K betyder, at det er en karakterlinje. Indeholder fag, hvor der kan/skal afgives karakter. Linjetype Q kan bruges til at hente en individuel tekst knyttet til et fag og en karakter. Ud over en eventuel projekttitel, kan linjetypen bruges til f.eks. at angive et praktiksted osv. Teksten skrives på beviset under det fag, hvor projekttitlen er oprettet I EASY (A471). Projekttitel skal være registreret enten i EASY A471a Projekttitel for karakterer A700c eller A705c. Pas på ikke at komme til at sætte projekttitel på en elev flere gange. Det kan ske, hvis samme fag findes på flere hold med samme elev holdplaceret. Projekttitel skal oprettes med sprogkoden da for den danske titel og sprogkoden en for den oversatte titel (hhv. praktiksted). Linietype Q kan benyttes som alternativ til brugen af bevisnoter, som udskrives nederst på beviset. FAG UDMELDT PÅ UDDANNELSEN I EASY. På de fleste professionsbacheloruddannelser er der udmeldt fag i EASY. Hvis man har benyttet de fag, der er udmeldt i EASY, og har afgivet karakterer i disse, er det eneste man skal gøre at kontrollere, at man har afgivet karakteren i samme resultatform, som står ud for faget i detailkravet. LOKALE FAG. Hvis man i stedet har benyttet lokale fag, så er det disse fag, der skal sættes ind i detailkravet. HUSK at det er meget vigtigt, at den resultatform, man benytter ved afgivelse af karakterer, skal være den samme resultatform, som står ud for faget i detailkravet. Når det/de lokale fag er påført detailkravet GEM og LUK. GEM. DELKARAKTERER. På nogle fag fremkommer den afsluttende karakter som en vægtet karakter af f.eks. karaktererne i to fag. Der er oprettet specielle detailkrav på skabelonerne til dette formål. Disse detailkrav indeholder bl.a. en linjetype b (beregningslinje). Der skal aldrig afgives en karakter i det fag, der står på en b-linje. Karaktererne afgives i de tilhørende fag på K-linerne, og programmet udregner automatisk den karakter, der kommer til at stå ud for faget i b-linjen. Sæt fagene ind i detailkravet, og vær især opmærksom på resultatformen på K-linjerne samt vægten. 17

18 (se evt. uddybende forklaring vedr. delkarakterer i bilag 3) Det sidste detailkrav på Detailkravslisten ECTS-SUM skal IKKE gøres lokalt, og man skal IKKE rette i dette detailkrav! Detailkravet styrer den automatiske sammentælling af ECTS-point. For de uddannelser, hvor man har valgt at sætte karaktergennemsnit på beviset, skal man udskifte detailkravet ECTS-SUM løbenr. 2 med detailkravet ECTS- SUM-GNM løbenr. 1. SKOLEFAGSOVERSÆTTELSER og angivelse af EKSTERN/INTERN. Findes under menuen = Beviser Kartotek - Skolefagsoversættelser. Når alle de lokale fag er sat på skabelonen, skal der sættes prøveform på fagene. Ligeledes skal fagene oversættes til engelsk. Søg faget frem og benyt rullefeltet i øverste højre hjørne til at angive, om der er tale om ekstern eller intern prøve. Oversættelse af skolefaget til engelsk sker nederst i skærmbilledet i feltet Oversat skolefagsbetegnelse. 18

19 TEKST UNDER FAGET - FAGTEKST. Hvis man har brug for at skrive en tekst under det enkelte fag, så skal teksten skrives i feltet Evt. tekst under faget. HUSK at bruge funktionen Rediger felt, så der er styr på linjedeling, linjelængde og evt. punktopdeling. Teksten skal ligeledes oversættes til engelsk. 19

20 Brug af tabulator i forbindelse med tekst under fag. Hvis man ønsker at placere en del af teksten i en kolonne, kan man benytte tabulator under indskrivning af teksten. Der skal samtidig angives en Tabuleringsafstand i Grundlayout. (Grundlayout vælges fra forsiden af skabelonen) En fagtekst kan f.eks. se således ud: Global kommunikation Design Økonomisk styring 10 ECTS 15 ECTS 10 ECTS For at placere f.eks. tal lige under hinanden, skal man indsætte en afstand i feltet Tabuleringsafstand i Grundlayout. Tabuleringsafstanden er den afstand, der er fra tekstens start til placeringen af de tal, der skal stå under hinanden. I ovenstående eksempel ville afstanden formentlig være 3 cm. 20

21 ECTS-point på skolefag. ECTS-point påføres fagene i EASY A890. Når der er tale om delkarakterer, så husk, at det kun er faget på b-linjen, der skal have påført ECTS-point = det fag, hvor bevisprogrammet automatisk udregner karakteren ud fra de karakterer, der er afgivet i de fag, der indgår i vægtningen. 21

22 NOTER - KVU. På KVU kan nedenstående notetyper benyttes: NOTER - PB (PROFFESSIONSBACHELOR). Eventuelle praktikoplysninger samt oplysninger om titel på bachelorprojekt og eksamen aflagt på andet sprog skal være registreret på den enkelte elev. Samme noter som ovenstående skal benyttes: Praktiksted - dansk benyt Bevis6 og engelsk benyt Bevis7 Projekttitel - dansk benyt Bevis8 og engelsk benyt Bevis9 Sprog - dansk benyt Bevis10 og engelsk benyt Bevis11 BESTILLING AF BEVIS BENYT U104 ELLER U150. Vi anbefaler, at man bruger U150, af følgende årsager. Hvis man på samme akademi har brug for, at der på samme tid skal bestilles beviser fra 2 forskellige lokale skabeloner på samme uddannelse, så kan man benytte bestillingsbillede U150. I dette bestillingsbillede kan man angive et skabelonsid. på lige præcis den skabelon, man ønsker at anvende, uanset om skabelonen er aktiv eller arkiveret. Hvis man bruger U104, vil det kun være den skabelon, der er aktiv i det øjeblik, man bestiller, som bruges. Se mere herom på Bilag 1. 22

23 OPRETTELSE AF FLERE LOKALE SKABELONER TIL SAMME UDDANNELSE. Hvis man skal bruge flere lokale skabeloner af samme uddannelse, så gør følgende: Opret den første lokale skabelon, og vent med at oprette endnu en lokal skabelon, indtil det bevis der skrives ud, ser ud som man ønsker det! På den færdige og tilrettede lokale skabelon, kan man nu igen klikke på Opret lokal. Nu vil der blive dannet en ny lokal skabelon, som er en kopi af den lokale skabelon, man lige har tilrettet. Programmet opretter automatisk nye lokale detailkrav af alle detailkravene på detailkravslisten. Den tidligere oprettede lokale skabelon vil nu ligge som arkiveret, men den kan stadig tilrettes fra forsiden, og man kan bestille beviser efter denne skabelon ved at bruge skabelonens id i bestillingsbillede U150. Se Bilag 1. Herefter kan man gå i gang med at påføre eventuelle nye lokale fag i detailkravene. Husk at det er den sidst oprettede lokale skabelon, der er aktiv. Se Bilag 1. Hvis man har KVU-uddannelser med specialer f.eks. udd. 3274, 3275, 3276, 3278, 3279 og 3281 og man kan genbruge en masse af det, man f.eks. lige har oprettet og tilrettet på en lokal skabelon til et af specialerne, så kan man ved at benytte funktionen Kopiering af eksamensskabeloner oprette en ny lokal skabelon til at andet speciale. HUSK, at denne måde kun bør benyttes på uddannelser med flere specialer - IKKE fra en uddannelse til en anden! Spørg UDDATA s bevissupport, hvis du er i tvivl!! NB! Det kan ikke lade sig gøre at kopiere fra en gammel (= gammel version 1) skabelon til en ny (= ny version 2) skabelon f.eks. fra uddannelse 3278 version 1 til uddannelse 3278 version 2, da skabelonerne grundlæggende er oprettet centralt på helt forskellig måde. En masse af de nye funktioner knytter sig kun til de nyeste skabeloner til KVU og PB. DIPLOMA SUPPLEMENT. Hvis man skal bruge det DS, der findes i Bevismodulet, så skal man huske at udfylde Bilagsoplysningerne. SE venligst i Brugervejledningen, som findes i UDDATA-vinduer under Hjælp. 23

24 Bilag 1. Hvordan man på samme akademi kan håndtere, at to brugere kan administrerer samme uddannelse. EKSEMPEL. På samme akademi sidder to brugere med samme uddannelse, og de har brug for at kunne rette i hver deres lokale skabelon, samt bestille beviser til den samme uddannelse, på samme tid. Sådan virker det i Bevismodulet. Når man har oprettet en lokal skabelon på en given uddannelse, og efterfølgende igen opretter en ny lokal skabelon af samme uddannelse, så vil det kun være den sidst oprettede skabelon, der er aktiv. Bestilling af beviser i U104, vil også altid medføre, det der er den aktuelle aktive skabelon, der benyttes. Skabelonerne kan ses i vinduet under Beviser Skabeloner oversigt. Læg mærke til, at hver skabelon har et Skabelons id. Husk også, at hver gang der oprettes en lokal skabelon, så skal man skrive noget genkendeligt i feltet Betegnelse på den lokale skabelons forside. På den måde kan man altid se, hvorfor den lokale skabelon er oprettet. LØSNING PÅ EKSEMPLET. I skærmbilledet Eksamensskabeloner kan man nu også søge en arkiveret skabelon frem, og man kan rette i den, selv om den stadig er arkiveret. SKABELONS ID STÅR MED RØDT. Afgræns på skabelonens id, og søg. Bemærk, at Skabelons id nu står med rødt altså tegn på, at skabelonen ikke er aktiv, men arkiveret. 24

25 BESTIL BEVISER I U150, NÅR SKABELONEN ER ARKIVERET. I EASY skal man i stedet for U104 (som altid kun skriver beviser ud efter den aktive skabelon), benytte U150 til bestilling af beviser. I U150 skal man ud over de sædvanlige afgrænsninger blot også angive Skabelons id på den skabelon, man vil have beviserne skrevet ud efter. På denne måde er det muligt for to brugere på samme akademi samtidig at arbejde med hver sin lokale skabelon af den samme uddannelse. 25

26 Bilag 2. KVU-BEVIS. Fjern teksten Titel speciale: nederst på side 3. Nederst på side 3 på KVU-beviset er der en fortrykt tekst Titel speciale:, som skriver en eventuel tekst fra noten Bevis8 på det danske bevis. På det engelske bevis samt på det engelske indstik er der ligeledes en fortrykt tekst Title specially studied subject: som kommer fra en eventuel tekst i noten Bevis9. Hvis man ikke har brug for at denne tekst kommer med på beviset, kan den fjernes på følgende måde. Søg den lokale skabelon til KVU-uddannelsen frem. 26

27 Klik på Beviselementlister. Find rækkefølge 150. Benyt Slet datapost hvorved hele rækken slettes. Gem. Gå igen til forsiden af skabelonen. For også at få teksten fjernet fra det engelske bevis og det engelske indstik skal man gøre følgende. Benyt rullefeltet under Layout, så det står på Engelsk i stedet for standard. 27

28 Klik igen på Beviselementlister, og find rækkefølge 150. Benyt igen Slet datapost så hele rækken slettes. Gem. Gå igen til forsiden af skabelonen og vælg nu layout En indstik. Klik på Beviselementlister og find rækkefølge 170. Slet rækken vha. Slet datapost. Gem. 28

29 Bilag 3. Uddybende forklaring til detailkrav med delkarakterer. Hvilke fag er nødvendige. 1 fag til den beregnede karakter + de fag, der danner grundlaget for den beregnede karakter. Hvis man ønsker et vægtet gennemsnit af følgende 2 fag, der hver vægter 50%: Salg og oplevelsesøkonomi Markedskommunikation (88801 i nedenstående eksempel) (88802 i nedenstående eksempel) og den beregnede karakter skal stå ud for teksten (= faget) Flerfaglig prøve, vægtet karakter (88809 i nedenstående eksempel) så skal der oprettes 3 lokale fag til dette. På beviset ser det således ud: Vedr. faget Flerfaglig prøve, vægtet karakter : Der må IKKE afgives karakter i dette fag, og resultatformen er derfor underordnet. Der skal sættes ECTS-point på faget. Der skal registreres prøveform på faget (intern/ekstern). Faget skal oversættes til engelsk. Faget skal sættes ind i detailkravet med linjetype b. Undlad evt. at sætte resultatform på. Der skal sættes vægt = 100, Beregningskode = 3 og Definitionskode = 32 på detaillinjen. Vedr. fagene Salg og oplevelsesøkonomi og Markedskommunikation : Der SKAL afgives karakter i disse fag. Der skal IKKE sættes ECTS-point på fagene. Der skal IKKE registreres prøveform på fagene (intern/ekstern). Fagene skal oversættes til engelsk. Fagene skal sættes ind i detailkravet med linjetype K, og de resultatformer, der afgives karakter i. Der skal sættes vægt = 50 og Beregningskode = 32 på fagene. 29

30 T-linjerne indeholder overskrifter, og må derfor ikke fjernes. Vejledning vedrørende uddannelserne: 26 Professionsbachelor i finansielle markeder 31 Professionsbachelor i teknisk manager offshore 32 Professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi 40 Professionsbachelor i Eksport og teknologi 41 Professionsbachelor i Webudvikling 42 Professionsbachelor i Softwareudvikling 44 Professionsbachelor i Design og business 45 Professionsbachelor i Sportsmanagement 51 Professionsbachelor i International Hospitality Management 81 Professionsbachelor i e-konceptudvikling 89 Professionsbachelor i Produktudvikling og teknisk integration 97 Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed 146 Professionsbachelor i Innovation og entrepreneurship 3204 Professionsbachelor i Finans Konceptet for oprettelse af nye eksamensskabeloner til ovennævnte uddannelser, er nøjagtigt det samme, som benyttes på nyeste versioner af KVU-uddannelserne. Der er udsendt centrale eksamensskabeloner, som lokalt på den enkelte skole, kopieres til lokale skabeloner. Disse lokale skabeloner tilrettes med de lokale fag, der skal fremgå af det enkelte bevis. Layout: Layoutet er A3 duplex format, som indeholder følgende - på forsiden - uddannelsesbetegnelsen på både dansk og engelsk. Side 2 indeholder elevoplysninger, regelgrundlag samt oplysninger om uddannelsessted. Side 3, som omfatter fagdelen - indeholder de fag/emner eleven har opnået resultater i samt antal ECTS-point for hvert fag/emne. Benytter man på den enkelte skole delkarakterer, er der mulighed for udskrivning af disse på 30

31 beviset. Ligeledes fremgår det af beviset, om eleven har aflagt ekstern eller intern prøve i det enkelte fag/emne samt selvfølgelig karakterer. Fagene opdeles i semestre vha. overskrifter indeholdende semesterbetegnelse. Som afslutning på fagdelen på side 3 foretages en sammentælling af de samlede ECTS-point, og disse udskrives på bevisets side 3. Der foretages ikke tjek på antal ECTS-point. 31

32 Bilag 4 Vejledning vedrørende bevis til uddannelse 43 Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring. Den centrale eksamensskabelon kopieres til lokal skabelon, hvor dummy-fag udskiftes med lokale skolefag for hhv. Virksomhedens salgsgrundlag i detailkravet PB43-SEM1A og Forretningsudvikling i et int. Perspektiv i detailkravet PB43-SEM2A. Yderligere skal følgende betingelser være opfyldt, for at bevis kan udskrives jf. udsendt bevislayout fra ucn netværket: Karakterer afgives i følgende skolefag. Semester 1: Virksomhedens salgsgrundlag Oversættes i U502 Skolefagsoversættelser : The Background for a Company s Sales Metode og videnskabsteori (05942) Semester 2: Forretningsudvikling i et int. Perspektiv Oversættes i U502 Skolefagsoversættelser : Business Development with an International Perspective Valgfrit tema (05946) Semester 3: Virksomhedspraktik (05947) Bachelorprojekt (05894) Noter for eleven: 25 ECTS-point 15 ECTS-point 5 ECTS-point 20 ECTS-point 10 ECTS-point 15 ECTS-point Valgfagsemne registreres i bevisnoten Bevis1 i EASY A588 Noter for elev til brug for det danske bevis. Valgfagsemne registreres i bevisnoten Bevis12 i EASY A588 Noter for elev til brug for det fremmedsprogede indstik/engelske bevis. Praktikstedets navn registreres i bevisnoten Bevis 6 i EASY A588 Noter for elev til brug for det danske bevis. Praktikstedets navn registreres i bevisnoten Bevis7 i EASY A588 Noter for elev til brug for det fremmedsprogede indstik/engelske bevis. Titel på bachelorprojekt registreres i bevisnoten Bevis8 i EASY A588 Noter for elev til brug for det danske bevis. Titel på bachelorprojektet registreres i bevisnoten Bevis9 i EASY A588 Noter for elev til brug for det fremmedsprogede indstik/engelske bevis Ekstern/Intern prøveform: Om der aflægges ekstern eller intern prøve i de enkelte fag, registreres på skolefaget i UDDATA-vinduer U502 Skolefagsoversættelser via rullefeltet i øverste højre hjørne. Vedrørende uddannelserne: 26 Professionsbachelor i finansielle markeder 31 Professionsbachelor i teknisk manager offshore 32 Professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi 40 Professionsbachelor i Eksport og teknologi 41 Professionsbachelor i Webudvikling 42 Professionsbachelor i Softwareudvikling 44 Professionsbachelor i Design og business 45 Professionsbachelor i Sportsmanagement 32

33 51 Professionsbachelor i International Hospitality Management 81 Professionsbachelor i e-konceptudvikling 89 Professionsbachelor i Produktudvikling og teknisk integration 97 Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed 146 Professionsbachelor i Innovation og entrepreneurship 3204 Professionsbachelor i Finans Konceptet for oprettelse af nye eksamensskabeloner til ovennævnte uddannelser, er nøjagtigt det samme, som benyttes på nyeste versioner af KVU-uddannelserne. Der er udsendt centrale eksamensskabeloner, som lokalt på den enkelte skole, kopieres til lokale skabeloner. Disse lokale skabeloner tilrettes med de lokale fag, der skal fremgå af det enkelte bevis. Layout: Layoutet er A3 duplex format, som indeholder følgende - på forsiden - uddannelsesbetegnelsen på både dansk og engelsk. Side 2 indeholder elevoplysninger, regelgrundlag samt oplysninger om uddannelsessted. Side 3, som omfatter fagdelen - indeholder de fag/emner eleven har opnået resultater i samt antal ECTS-point for hvert fag/emne. Benytter man på den enkelte skole delkarakterer, er der mulighed for udskrivning af disse på beviset. Ligeledes fremgår det af beviset, om eleven har aflagt ekstern eller intern prøve i det enkelte fag/emne samt selvfølgelig karakterer. Fagene opdeles i semestre vha. overskrifter indeholdende semesterbetegnelse. Som afslutning på fagdelen på side 3 foretages en sammentælling af de samlede ECTS-point, og disse udskrives på bevisets side 3. Der foretages ikke tjek på antal ECTS-point. 33

34 Transcript of Records. Transcript of Records er oprettet til brug ved udskrivning af afsluttende bevis for akademiuddannelser (KVU, akademimerkonom, diplomuddannelser og professions bachelor). Transcript of Records er oprettet som supplement til punkt 4.3 på Diploma Supplement. Layoutet Transcript er tilknyttet U7-skabeloner, AU7-skabeloner og F7 til ovennævnte uddannelser. Transcript of Records bestilles i modul U155, og udskriften er A4 duplex. Overordnet forudsætning. Det nye layout til Transcript of Records er kun sat på de centrale skabeloner, og det bliver ikke automatisk sat på lokale skabeloner. Det er derfor nødvendigt, at give UDDATA besked om, hvilke lokale skabeloner (= skabelons-id), man ønsker at kunne skrive Transcript of Records ud på. Send en supportblanket til UDDATA med angivelse af skabelons-id på de lokale skabeloner, man er sikker på, skal bruges. Man kan altid løbende få tilknyttet layoutet til Transcript of Records, hvis man efterfølgende finder ud af, at man har glemt en eller flere lokale skabeloner. Man kan selv undersøge, om layoutet Transcript mangler, på den skabelon man vil benytte. I UDDATA-vinduer skal man søge den aktuelle skabelon frem. Klik på rullefeltet Layout. Hvis der ikke står Transcript', skal man sende en supportsag til UDDATA med besked om, at få tilknyttet dette layout. Husk at angive skabelons-id. Hvis der er behov for at tilrette beviselementer til Transcript of Records. Alle rettelser kræver, at man har oprettet en lokal skabelon på den aktuelle uddannelse. Søg den lokale skabelon frem i UDDATA-vinduer. På forsiden af skabelonen skal man huske at vælge Transcript i rullefeltet Layout, når rettelsen vedrører Beviselementer. Noter med fortrykt tekst nederst på beviset. Hvis man ikke har brug for følgende noter nederst på beviset Specialization: Internship Compagny: Final Examination Project: (gælder f.eks. hvis man i stedet har benyttet linjetype Q til oplysninger om speciale, praktiksted eller eksamensprojekt), kan man fjerne disse ved at gøre følgende. Vælg Transcript i feltet Layout på skabelonens forside. Klik på Beviselementlister. Fjern en eller flere af rækkerne med rækkefølgenummer 660, 670 eller 680 ved at bruge funktionen Slet datapost. Ændring af ordet term i overskrifterne til semester. Hvis man ønsker at rette overskrifterne f.eks. 1st term til 1st semester skal man gøre følgende - (opskriften gælder KUN skabeloner med lokale detailkrav!): På forsiden at den lokale skabelon skal man vælge Detailkravslister. Det er underordnet, hvilket layout der står i rullefeltet Layout på forsiden, når der er tale om rettelser i detailkravene. Vælg Rediger detailkrav. Vælg Vis detaillinjer. 34

35 Find linjetyper med T, hvor feltet Tekst nederst under Bevistekster f.eks. indeholder overskriften 1st term. Placer cursoren i feltet Bevistekst og benyt værdilisten til at finde bevisteksten 1semester. Følgende centrale bevistekster er udsendt: Bevistekst Engelsk oversættelse 1semester = 1st semester 1-2semester = 1st and 2nd semesters 2semester = 2nd semester 3semester = 3rd semester 4semester = 4th semester 5semester = 5th semester 6semester = 6th semester 7semester = 7th semester 35

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft Power Point 2010 August 2011 Microsoft PowerPoint 2010 Side 2 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft PowerPoint 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse...

Læs mere

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Grundlag for indberetninger Eksempler Elektronisk indberetning Manuel indberetning

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Microsoft Dynamics C5 Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Indholdsfortegnelse Indledning...4 Udskrivning fra C5 til Microsoft Office...5 Krav til opsætning før der kan udskrives til Microsoft

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Inner Wheel. Vejledning. i brug af. nyt CMS system. for Inner Wheel Klubber

Inner Wheel. Vejledning. i brug af. nyt CMS system. for Inner Wheel Klubber Inner Wheel Vejledning i brug af nyt CMS system for Inner Wheel Klubber CMS vejledning-5, juni 2013/bha 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Valg af browser... 5 3. Start... 6 3.1 Den åbne side...

Læs mere

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk Brugermanual 1.1 Netpub Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til Netpub... 6 1.1. Om brugermanualen... 7 1.2. Sådan arbejder Netpub.... 7 1.3. Kom godt i gang

Læs mere

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse 15-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Registrering af grundlag for indberetning... 2

Læs mere

SmartWeb (CMS & Webshop) /1. SmartWeb. Brugervejledning til CMS & Webshop. Version 3.8

SmartWeb (CMS & Webshop) /1. SmartWeb. Brugervejledning til CMS & Webshop. Version 3.8 SmartWeb (CMS & Webshop) /1 SmartWeb Brugervejledning til CMS & Webshop Version 3.8 SmartWeb (CMS & Webshop) /2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1.

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse Sidst opdateret 24.06.2010/v. 2. 2/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever Åben Uddannelse Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen

Læs mere

Vejledning om tilgængelige PDF-filer

Vejledning om tilgængelige PDF-filer Vejledning om tilgængelige PDF-filer Denne vejledning er udarbejdet i Kompetencecenteret it for alle under ITog Telestyrelsen. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af det øgede fokus på brugen af dokumentformatet

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted...

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted... Webværktøj: Tastevejledning FrontPage 2003 Denne tastevejledning sætter dig i stand til at lave enkle websteder bestående af enkeltdokumenter (websider), der er indbyrdes forbundet med link (af og til

Læs mere

Skyttecenteret. Manual. Peer Larsen 2012-2013 1. Version 9

Skyttecenteret. Manual. Peer Larsen 2012-2013 1. Version 9 Skyttecenteret Manual Version 9 Peer Larsen 2012-2013 1 Indholdsfortegnelse Installering... 5 SQL server Express 2008... 7 Den første gang programmet starter op.... 9 Brugere... 9 Kontingenter... 9 Opdatering/ny

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OM PROCESSEN... 3 2.1 TEKNIK... 3 3. OVERORDNET OM OPBYGNING OG FUNKTIONALITET... 3 3.1 LØSNINGENS FLOW... 3 3.2 GEMME-FUNKTIONALITET... 4 3.3 VIS ÅRSRAPPORT I UDKAST...

Læs mere