1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning"

Transkript

1 ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Syddanmark, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning Samspil om innovation - Projekttype B Ansøgte grunddata Projektets navn: Tilskudsmodtager Viden- og innovationspartnerskaber Erhvervsakademiet Lillebælt Projektets startdato: Projektets slutdato: Ansøgt beløb ,00 Ansøgt støtteprocent 50,00 Projektresumé Udvikling af nye produkter og koncepter indenfor området velfærdsteknologi i et samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, den offentlige sektor og private virksomheder er temaet for nærværende projekt.i Region Syddanmark ønsker man at skabe arbejdspladser og opnå vækst indenfor velfærdsområdet, ligesom man ønsker at styrke uddannelsesniveauet i de videregående uddannelser indenfor innovation og iværksætteri. Herudover ønsker man at frigøre arbejdsressourcer indenfor social- og sundhedsområdet gennem brug af nye teknologier og serviceydelser.de erhvervs- og professionsrettede uddannelsesinstitutioner har indgået udviklingskontrakter med Undervisningsministeriet om at deltage i udvikling af den regionale satsning indenfor det velfærdsteknologiske område. Private virksomheders innovative kompetencer skal ifølge vækstplan for Region Syddanmark udvikles gennem uddannelse indenfor innovation og kreativitet, så deres kompetencer i forhold til udvikling og implementering af nye produkter og ydelser videre udvikles.en væsentlig forudsætning for at dette kan lykkes er, at der udvikles mere forpligtende partnerskaber mellem offentlige og private leverandører af produkter og ydelser på den ene side og uddannelsesinstitutionerne på den anden side.projektet vil skabe tværgående forpligtende viden- og innovationspartnerskaber (VIP) mellem private virksomheder, det offentlige og uddannelsesinstitutioner, så disse kan bidrage til udviklingen nye produkter og services. Vedhæftede filer Arbejdspakke 3 Action learning forløb.pdf AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. November :53 1

2 Arbejdspakke 5 Innovationsforløb studerende.pdf Arbejdspakke 7 Evaluering og videnudvikling.docx BusinessCase.docx DetailbudgetVIP xlsx Erklæring_Welfare Tech Region.pdf Interessetilkendegivelser-off-priv-interessenter.pdf Obligatorisk_bilag_til_strukturfondenes_ansøgningsskema_-_Velfærdsteknologier_og_- services_23_11_11.doc Partnererklaering-1030.pdf Partnerskab aktiv pleje.pdf Partnerskab-Faaborg-midtfyn.pdf Partnerskab-langelandkommune.pdf Partnerskab-WTR.pdf Partnerskabserkl Team-online.pdf Partnerskabserklaering-easyOnOff.pdf Partnerskabserklaering-LamaGrafik.jpg Partnerskabserklaering-RedInk.jpg Partnerskabserklæring Bestnet.pdf Partnerskabserklæring Easy Food.doc Partnerskabserklæring KetteK.pdf Partnerskabserklæring KnowledgeLlab.pdf Partnerskabserklæring MEDISAT.pdf Partnerskabserklæring MikroVaerkstedet.docx Partnerskabserklæring Neros.pdf Partnerskabserklæring OUH.pdf Partnerskabserklæring Udvikling Odense kopi.pdf Partnerskabserklæring-Borberg-asbjørn.pdf Partnerskabserklæring-Funderaps.pdf Partnerskabserklæring-P-H-Sørensen.pdf Partnerskabserklæring-SFM.pdf Partnerskabserklæringer-EAL-UCL-EASV-EAKolding-UCsyd-OUH.pdf Partnerskabskontrakt-Curaga ApS.pdf Viden- og innovationspartnerskaberprojektoversigt.pptx Partnerskabserklæring JB trading.pdf Partnerskabserklæring Abena.pdf Break Partnerskabserklæring Sundvision.pdf Break Partnerskabserklæring Etronic.pdf AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. November :53 2

3 1. Information fra Vækstforum Information til Vækstforum fremgår af selve ansøgningen Vælg område 2. Valg af indsatsområde og kategori Velfærdsteknologier og -service Vælg indsatsområde Vælg kategori 1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning Samspil om innovation - Projekttype B Kort skriftlig begrundelse for valg af indsatsområde og kategori (max tegn) Med den regionale satsning på velfærdsteknologi er rammerne sat for det overordnede fokus på vækst. Projektet er et specifikt bud på, hvordan de erhvervs- og professionsrettede uddannelser/ institutioner som viden- og innovationskatalysator kan indgå i et samarbejde med private virksomheder i forhold til udvikling af konkrete samarbejdsrelationer om produkt- og serviceudvikling indenfor vækstområdet velfærdsteknologi. Formålet er overordnet at bidrage til regionens vækstsatsning på det velfærdsteknologiske område gennem udvikling af tværgående innovationsalliancer mellem videninstitutioner, offentlige institutioner og private virksomheder, som kan sikre, at forskning og viden bliver omsat til innovative produkter, velfærdsydelser og kompetencer for virksomhederne og til glæde for den offentlige forvaltning og i sidste ende brugeren. Kort skriftlig begrundelse for overensstemmelse med Vækstforums strategi, handlingsplan og supplerende udvælgelseskriterier (max tegn) Region Syddanmark har blandt andet på grund af den finansielle krise mistet tusindvis af arbejdspladser i produktionsvirksomheder. Derfor er der i Vækstforum under overskriften Omstilling til højere vækst formuleret mål om: At skabe 15% højere værditilvækst i eksisterende virksomheder indenfor velfærdsteknologier og service. At der etableres 20% flere nye vækstvirksomheder. At der frigøres 5% af arbejdsressourcer indenfor social- og sundhedsområdet gennem brug af nye teknologier og service. At skabe 15% flere arbejdspladser i spirende klynger. Projektets primære mål er at bidrage til, at disse målsætninger nås. Denne udvikling ønskes opnået gennem øget fokusering på AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. November :53 3

4 forskning, innovation og nye teknologier højnelse af uddannelsesniveauet i forhold til fokusering på innovation og iværksætteri kompetenceudvikling af medarbejdere på virksomhederne styrkelse af iværksætterkulturen i hele regionen etablering af tværgående klynger med henblik på at styrke det innovative potentiale Vejledning til at understøtte, at det innovative potentiale modnes og implementeres i virksomhederne AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. November :53 4

5 3. Stamoplysninger om ansøger Projektets navn CVR, CVR under stiftelse eller CPR Viden- og innovationspartnerskaber CVR CVR-nummer EAN nummer Navn Erhvervsakademiet Lillebælt Adresse Munke Mose Allé 9 Postnummer 5000 By Odense C Telefon Hjemmeside Projektansvarlig/kontaktperson fornavn Projektansvarlig/kontaktperson efternavn Torben Lindegaard Hansen Projektansvarlig/kontaktperson Telefon Projektansvarlig/kontaktperson Regnskabsansvarlig Ole Hjorth Willatzen Regnskabsansvarlig Telefon Regnskabsansvarlig Tegningsberettigede Ansøgers juridiske status jens Mejer Pedersen Selvejende institution Hvis andet, skriv Ansøgers pengeinstitut Navn Den Danske Bank Adresse Flakhaven 1 Postnr By Odense C Kontonummer AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. November :53 5

6 4. Valg af støtteprocent og beregning af indirekte omkostninger Indsæt støtteprocent (max 50%) 50,00 Vælg indirekte omkostningsberegning 5. Projektbeskrivelse 18% automatisk beregning uden dokumentation Projektets formål, indhold og effekter (Max tegn) Formålet er overordnet At bidrage til regionens vækstsatsning indenfor det velfærdsteknologiske område gennem udvikling af tværgående viden- og innovationspartnerskaber (VIP) mellem private virksomheder, uddannelsesinstitutioner og de offentlige institutioner indenfor det pædagogiske samt social- og sundhedsområdet, som kan sikre, at forskning og ny viden bliver omsat til nye innovative produkter, velfærdsydelser og kompetencer. Formålet er specifikt At hjælpe eksisterende og nye virksomheder med at skabe bedre job gennem viden og innovation til nye produkter og koncepter indenfor velfærdsteknologi/velfærdsservice. At uddanne ansatte og studerende ved regionens professionsrettede merkantile, tekniske, pædagogiske og sundhedsfaglige videregående uddannelser til deltagelse i innovationsparathed i samarbejde med private virksomheder og offentlige leverandører af velfærdsydelser. At regionens offentlige institutioner, især indenfor det pædagogiske, social- og sundhedsområdet, støttes i udvikling og implementering af nye løsninger indenfor velfærdsteknologi og velfærdsservice. At der udvikles viden og innovationspartnerskaber (VIP), så private virksomheder, uddannelsesinstitutioner og det offentlige i et tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde gennem innovation udvikler nye produkter og koncepter indenfor velfærdsteknologi/velfærdsservice. At der gennem VIPer etableres nye virksomheder og skabes nye arbejdspladser indenfor området velfærdsteknologi og velfærdsservice. At iværksætterkulturen styrkes gennem tættere samarbejde mellem det private og det offentlige samt gennem en styrkelse af det entreprenante og innovative element i uddannelserne At danske produkter præsenteres i udlandet i forbindelse med studerendes udlandspraktikker samt ved deltagelse i internationale messer og konferencer, især i Schleswig/Kern. Projektet ønsker at bidrage til VækstForums formulerede mål til imødekommelse af tabte produktionsarbejdspladser: At skabe 15% højere værditilvækst i eksisterende virksomheder indenfor velfærdsteknologier og service. AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. November :53 6

7 At der etableres 20% flere nye vækstvirksomheder. At der frigøres 5% af arbejdsressourcer indenfor pædagog, social- og sundhedsområdet gennem brug af nye teknologier og service. At skabe 15% flere arbejdspladser i spirende klynger. Projektet vil i projektperioden opnå følgende effekter: Udvikle vidensbaseret innovationssamarbejde på tværs af private og offentlige virksomheder og gennemføre uddannelsesforløb for: - 50 virksomheder og 125 medarbejdere studerende og 90 undervisere på tværs af tekniske-, merkantile-, pædagog- og socialfaglige uddannelser Etablere innovationssamarbejde med offentlige institutioner, private virksomheder (producenter) og uddannelsesinstitutioner for 33 virksomheder Etablere 10 viden- og innovations partnerskaber (VIP), hvori der indgår private virksomheder, offentlige udbydere af velfærdsservice og minimum 2 uddannelsesinstitutioner. Udvikle prototyper for min. 15 velfærdsteknologiske løsninger i regi af offentlige og private viden- og innovationspartnerskaber. Etablere 5-10 nye virksomheder på det velfærdsteknologiske område. Skabe 60 nye arbejdspladser målrettet corporate innovation. Sikre en fortsat løbende udvikling af videnoverførsel og produkt/proces innovation gennem formaliserede viden- og innovationspartnerskaber. 3. Det vil projektet gøre gennem En opkvalificering af private og offentlige virksomheders medarbejdere gennem deltagelse i de studerendes viden og innovationsarbejde Uddannelsesforløb for medarbejdere på private virksomheder og offentlige institutioner samt for ansatte og studerende på de professionsrettede uddannelser Nye samarbejdsmuligheder mellem virksomheder og offentlige leverandører af velfærdsydelser medieret gennem metodisk arbejde med viden og innovation Ny viden om velfærdsteknologier og services gennem studerendes praktikker og afslutningsopgaver Produkt- og serviceinnovation gennem de studerendes adgang til velfærds teknologiske laboratorier AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. November :53 7

8 Adgang til videnbase om best practice på det velfærdsteknologiske område formidlet af uddannelsesinstitutionerne Projektets hovedaktiviteter er konkret: Netværksdannelse for uddannelsesinstitutioner og offentlige og private virksomheder i et samarbejde med WTR Innovationsforløb/sidestepping for 50 private og offentlige virksomheder og 125 medarbejdere. Action learning forløb for 90 medarbejdere på de professionsrettede uddannelser i teorier om innovation, vidennetværk og partnerskaber. Innovationsforløb for 240 studerende fra de professionsrettede uddannelser om innovation, vidennetværk og forretningsmodeller. Gennemførelse af innovationspraktikker af ca 10 ugers varighed for 240 studerende i samarbejde med offentlige og private virksomheder med fokus på velfærdsteknologi. Afsluttende udviklingsprojekter for 240 studerende om udvikling af nye produkter og serviceydelser. Innovationscamps med deltagelse af studerende, forskere, erhvervsfolk og andre med særlige kompetencer med fokus på udvikling af innovative produkter, processer og services i et markedsorienteret perspektiv. Virksomheders deltagelse i businesscamps, hvor fokus er på udvikling af et forretningsområde, et produkt eller en service. Der arbejdes i tværfaglige teams og virksomhedens medarbejdere blandes med studerende med forskellige fagligheder med henblik på radikal innovation Arbejdsløse akademikere og professionsbachelorer uddannes til innovationsagenter, hvor de opkvalificeres gennem viden om innovation og forretningsudvikling, hvorefter de matches med virksomheder med henblik på ansættelse. Koncept for virksomheders og uddannelsesinstitutionernes strategiske viden og innovationsarbejde gennem opbygning af viden- og innovationspartnerskaber (VIP), som har deltagelse af min. en virksomhed, en offentlig leverandør af velfærdsydelser og 2 uddannelsesinstitutioner. Domæneviden for offentlige og private virksomheder og interesserede studerende indenfor: - Undervisning i salg, - Undervisning i afdækning af brugerbehov - Undervisning i internationalisering De studerende kan understøtte arbejdet med eksport og internationalt innovationssamarbejde i regi af Welfare Tech Region. Dette kan ske ved, at de studerende får konkrete opgaver med ved udlandsophold bl.a. ved at præsentere danske produkter og undersøge behovet for disse, herunder registrere, hvad der rent faktisk er i brug i værtslandet, især i Schleswig/KERN. AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. November :53 8

9 4. Målgruppe for projektet Små og mellemstore virksomheder og deres medarbejdere, som arbejder med udvikling og produktion af produkter og leverancer samt med teknologier og processer, der ved et sidestep ville kunne anvendes på det velfærdsteknologiske område Uddannelsesinstitutionerne, som skal videreudvikle egne kompetencerindenfor innovation og entreprenørskab Studerende på videregående erhvervs- og professionsrettede uddannelser med henblik på at styrke samarbejdet med virksomhederne mhp at indgå i innovative processer i eksisterende virksomheder samt etablere nye virksomheder. Offentlige institutioner og medarbejdere indenfor det pædagogiske samt social- og sundhedsområdet som for eksempel kommuner og sygehuse med henblik på tættere samarbejde om udvikling og implementering af nye produkter og ydelser. 6. Effektvurdering Effektvurdering 1 - Hvilke effekter forventes som direkte følge af projektet Projekttype B Antal (kun heltal) Hvor mange virksomheder/institutioner/organisationer forventes at indføre nye samarbejder? Hvor mange samarbejder mellem virksomheder/institutioner/ organisationer forventes projektet at skabe? Hvor mange samarbejder internt i virksomheden/institutionen/ organisationen forventes projektet at skabe? Hvor mange virksomheder/institutioner/organisationer forventes at udvikle/implementere nye organisationsformer? Hvor mange virksomheder/institutioner/organisationer forventes at udvikle/implementere nye produkter og/eller processer? Hvor mange virksomheder/institutioner/organisationer forventes at kunne forbedre muligheden for at rekruttere nye medarbejdere? Hvor mange virksomheder/institutioner/organisationer forventes at kunne forbedre muligheden for at fastholde eksisterende medarbejdere? Hvor mange virksomheder/institutioner/organisationer forventes at deltage i projektet? Hvor mange virksomheder/institutioner/organisationer forventes at styrke anvendelsen af ny teknologi? Hvor mange nye modeller/redskaber for rådgivning af iværksættere forventes projektet at skabe? Hvor mange nye modeller/redskaber for styrkelse af iværksætterkultur forventes projektet at skabe? WhiteSpace Nedenstående effektmål udfyldes alene for projekttype B- projekter, hvor der er tilknyttet deltagere Antal AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. November :53 9

10 Hvor mange deltagerforløb forventes gennemført i projektet? 8 Hvor mange deltagere forventes opkvalificeret i forhold til deres nuværende jobfunktion? Hvor mange deltagere forventes opkvalificeret i forhold til at varetage nye jobfunktioner? Hvor mange ledige deltagere forventes at komme i beskæftigelse? 30 Hvor mange nye iværksættere forventes projektet at skabe? 8 WhiteSpace Effektvurdering 2 - Andre effekter Andre effekter eventuelt regionernes egne effektmål, som kan vedhæftes i et separat skema 1. Hvilken udfordring skal projektet løse Region Syddanmark har mistet tusindvis af arbejdspladser i produktionsvirksomheder. Derfor er der i Vækstforum formuleret mål om: At skabe 15% højere værditilvækst i eksisterende virksomheder indenfor velfærdsteknologier og service. At der etableres 20% flere nye vækstvirksomheder. At der frigøres 5% af arbejdsressourcer indenfor social- og sundhedsområdet gennem brug af nye teknologier og service. At skabe 15% flere arbejdspladser i spirende klynger. Projektets primære mål er at bidrage til, at disse målsætninger nås. Denne udvikling ønskes opnået gennem: forskning, innovation og nye teknologier højnelse af uddannelsesniveauet i innovation og iværksætteri kompetenceudvikling af medarbejdere på virksomhederne styrkelse af iværksætterkulturen i hele regionen etablering af tværgående klynger med henblik på at styrke det innovative potentiale Vejledning til at understøtte, at det innovative potentiale modnes og implementeres i virksomhederne 2. Projektet vil opnå følgende konkrete effekter AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. November :53 10

11 Projektet vil i projektperioden Skabe konceptuelt og metodisk fundament for strategisk funderet viden og innovationssamarbejde på tværs af private og offentlige virksomheder og gennemføre uddannelsesforløb for: - 50 virksomheder og 125 medarbejdere studerende og 90 undervisere på tværs af tekniske-, merkantile-, pædagog- og socialfaglige uddannelser Etablere innovationssamarbejde på tværs af offentlige institutioner, private virksomheder (producenter) og uddannelsesinstitutioner for 33 virksomheder Etablere 10 viden- og innovations partnerskaber (VIP), hvori der indgår private virksomheder, offentlige udbydere af velfærdsservice og minimum 2 uddannelsesinstitutioner. Udvikle prototyper for min. 15 velfærdsteknologiske løsninger i regi af offentlige og private viden- og innovationspartnerskaber. Etablere 5-10 nye virksomheder på det velfærdsteknologiske område. Skabe 60 nye arbejdspladser målrettet corporate innovation. Sikre en fortsat løbende udvikling af videnoverførsel og produkt/proces innovation gennem formaliserede viden- og innovationspartnerskaber mellem offentlig og privat. 3. Det vil projektet gøre gennem Uddannelsesforløb for medarbejdere på private virksomheder og offentlige institutioner samt for ansatte og studerende på de professionsrettede uddannelser Nye samarbejdsmuligheder mellem virksomheder og offentlige leverandører af velfærdsydelser medieret gennem metodisk arbejde med viden og innovation Ny viden om velfærdsteknologier og services gennem studerendes praktikker og afslutningsopgaver Produkt- og serviceinnovation gennem de studerendes adgang til velfærds teknologiske laboratorier Adgang til videnbase om best practice på det velfærdsteknologiske område formidlet af uddannelsesinstitutionerne En opkvalificering af private og offentlige virksomheders medarbejdere gennem deltagelse i de studerendes viden og innovationsarbejde AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. November :53 11

12 7. Det samlede udgifts- og finansieringsbudget Udgifter i Socialfondsprojektet Udgifter til projektadministration Beløb WhiteSpace Administration, standardsats 0, Administration, faktiske udgifter , Projektarbejde, standardsats 0, Projektarbejde, faktiske udgifter , Ekstern konsulentbistand , Revisionsudgifter (PwC) ,00 I alt udgifter til projektadministration ,00 Noter: Administration, faktiske udgifter Omkostninger dækker partnernes omkostninger til controller, timeregistrering og økonomisk afrapportering Projektarbejde, faktiske udgifter Dækker omkostninger til Uddannelses- og forløbudvikling for virkomheder, undervisere og studerende Projektstyring og ledelse Projektorganiserng og implementering - se iøvrigt detailoplysninger i Budgetoversigt vedhæftet ansøgningen, hvor ovenstående med forudsætninger er udfoldet i de enkelte celler Ekstern konsulentbistand Dækker omkostninger til - kommunikation, web og formidling - ekspertbistand fra ekspertgruppen, der ikke er partnere - undervisning i forhold til undervisere og virksomheder - se iøvrigt detailoplysninger i Budgetoversigt vedhæftet ansøgningen, hvor ovenstående med forudsætninger er udfoldet i de enkelte celler Revisionsudgifter (PwC) Revision Indirekte omkostninger, 18 % standardsats Indirekte omkostninger, 18 % standardsats Beløb WhiteSpace Indirekte omkostninger (18 % standardsats) ,00 WhiteSpace I alt ,00 Regionalfondsudgifter (max 10 % af driftsudgifter) 10 % udgifter Beløb Køb af inventar og udstyr 0, Andet 0, Interim justeringskonto for 10 % 0, I alt (max 10 % af driftskonti) 0,00 WhiteSpace Noter: Deltagerudgifter m.v. Beløb Deltagerløn, standardsats 0, Deltagerløn, faktiske udgifter ,00 AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. November :53 12

13 WhiteSpace Deltagerunderhold, standardsats 0, Deltagerunderhold, faktiske udgifter 0,00 Noter: Deltagerløn, standardsats Dækker omkostninger til private og offentlige virksomhedrs deltagelse i indledende workshop - marts se iøvrigt detailoplysninger i Budgetoversigt vedhæftet ansøgningen, hvor ovenstående med forudsætninger er udfoldet i de enkelte celler Deltagerløn, faktiske udgifter Deltagerløn dækker omkostninger til - virksomhederne (private og offentlige) deltagelse i kompetenceforløb - Undervisernes deltagelse i kompetenceudvikling - se iøvrigt detailoplysninger i Budgetoversigt vedhæftet ansøgningen, hvor ovenstående med forudsætninger er udfoldet i de enkelte celler Naturalier (Materialer) 0, Deltagerudgifter m.v. i alt ,00 WhiteSpace Noter: Samlede udgifter , Indtægter 0, Samlede støtteberettigede udgifter ,00 WhiteSpace Noter: WhiteSpace Indsæt beløb for Kontante tilskud 0,00 Finansiering af Socialfondsprojektet (overførte beløb) Socialfondsstøtte Beløb 891. EU-støtte ,00 Deltagerfinansiering Beløb 900. Statslig deltagerfinansiering 0, Regional deltagerfinansiering 0, Kommunal deltagerfinansiering 0, Privat deltagerfinansiering , Deltagerfinansiering fra offentlig lignende , I alt (totalbeløb) ,00 Øvrige betalte udgifter og naturalier Beløb 920. Statslige naturalieudgifter 0, Regionale naturalieudgifter 0, Kommunale naturalieudgifter 0, Private naturalieudgifter 0, Naturalieudgifter fra offentligt lignende 0, I alt (totalbeløb) 0,00 AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. November :53 13

14 Kontante tilskud Beløb 940. Kontante tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen 0, Kontante statstlige tilskud 0, Kontante regionale tilskud 0, Kontante kommunale tilskud 0, Kontante private tilskud 0, Kontante tilskud fra offentlig ligenende 0, I alt (totalbeløb) 0,00 Egenfinansiering Beløb 961. Statslig egenfinansiering 0, Regional egenfinansiering 0, Kommunal egenfinansiering 0, Privat egenfinansiering 0, Offentlig lignende egenfinansiering , I alt (totalbeløb) , Samlet finansiering i alt ,00 WhiteSpace Noter: Privat deltagerfinansiering Dækker virksomhedernes deltagelse i kompetenceudvikling - se iøvrigt detailoplysninger i Budgetoversigt vedhæftet ansøgningen, hvor ovenstående med forudsætninger er udfoldet i de enkelte celler Deltagerfinansiering fra offentlig lignende Dækker offentlige leverandører af velfærdsydelsers deltagelse i kompetenceforløb Samt undervisernes deltagelse i action learning forløb - se iøvrigt detailoplysninger i Budgetoversigt vedhæftet ansøgningen, hvor ovenstående med forudsætninger er udfoldet i de enkelte celler Offentlig lignende egenfinansieringdækker omkostninger til - undervisernes udvikling, vejledning og koordinering af forløb for studerende - organisering og implemtering af indsatsen på uddannelsesinstitutionerne - se iøvrigt detailoplysninger i Budgetoversigt vedhæftet ansøgningen, hvor ovenstående med forudsætninger er udfoldet i de enkelte celler AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. November :53 14

15 8. Projektets milepæle og hovedaktiviteter Forventet forbrug og aktiviteter for perioden Procentdel der forventes anvendt i perioden: Jan Aug Procentdel der forventes anvendt i perioden: Sep Feb Procentdel der forventes anvendt i perioden: Mar Aug Procentdel der forventes anvendt i perioden: Sep Feb Procentdel der forventes anvendt i perioden: Mar Aug Hovedaktiviteter: Jan Aug Projektet organiseres gennem Arbejdspakke 1 Projektledelse og organisation Jan. - marts 2012 Projektet konstitueres i perioden med en Styregruppe, der består af 2 repræsentanter fra virksomheder der aftager studerende fra det sundhedsfaglige/pædagogiske område offentlige virksomheder 2 repræsentanter, der aftager studerende fra det teknisk/it/merkantile område private virksomheder repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne repræsentant fra WTR/Udvikling Fyn 1 repræsentant fra IDEA House SV Styregruppen faciliteres af projektleder og har ansvar for den løbende progression i projektet og at projektet overholder formål og mål. Styregruppen er behjælpelig med etablering af netværk privat-offentligt - og med tilvejebringelse af ressourcepersoner til de respektive aktiviteter/arbejdspakker. Projektledelse AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. November :53 15

16 EAL Projektlederen har det daglige ansvar for projektets progression og dokumentation. Projektleder opsætter sammen med kontrollergruppe gennemskuelige rammer for projektets administration og sikrer periodevis afrapportering i forhold til socialfondens regelsæt. Udviklergruppe 1 2 repræsentanter fra hver af uddannelsesinstitutionerne 1 repræsentant fra IDEA House Udviklergruppen har ansvar for udvikling af koncepter, uddannelsesforløb, sikrer inddragelse af virksomheder (private/offentlige), inddragelse af institutionernes ledelse. Kontrollergruppe En repræsentant fra hver af projektets partnere. Controllergruppen har til opgave at sikre projektets økonomiske dokumentation. Expertpanel Ekspertpanelet repræsentere ekspertise og/eller netværk, der er vigtig for projektets målopfyldelse. Ekspertpanelet indgår i vurdering af projektets produkter og i udvikling af bæredygtige videns- og innovationspartnerskaber. Panelet består af: Erfaring med og viden om studerendes muligheder for at bidrage til innovativ værdiskabelse i virksomheder og deres overgang til job eller egen virksomhed. Person med erfaring og viden om de opgaver og muligheder der ligger på det sundhedsfaglige område omkring teknologisk innovation og implementering af sundhedsteknologi. Person med erfaring og viden om de opgaver og muligheder der ligger på det omsorgsfaglige område omkring teknologisk innovation og implementering af teknologi til omsorg. Erfaring med samarbejde i OPI er og viden om hvordan velfærdsteknologiske produkter udrulles på et dansk og på et internationalt marked. Kommunikationsgruppe En kommunikationsgruppe der støtter projektlederen i den interne og eksterne formidling af projektets proces og resultater. Kommunikationsgruppen består af en repræsentant fra partnerskabet, WTR og Knowledgelab Der afholdes følgende møder i de respektive fora i perioden AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. November :53 16

17 Kick-off møde Der afholdes kick-off møde med alle projektets partnere repræsenteret ved udviklere og ledere fra uddannelsesinstitutionerne, netværksdeltagere (offentlige og private) og WTR/Udvikling Fyn. Styregruppen mødes 1 gang i perioden for at etablere - det strategiske fundament for projektet Udviklergruppen mødes 5 gange i perioden for at etablere en - detailplan for forår og efteråret, der sikrer udvikling af koncepter, udviklingsforløb og rekruttering for personale og studerende Kontrollergruppen mødes 2 gange i perioden for at etablere - afrapportering af 1. Projektperiode og sikring af drift og dokumentation af projektet Kommunikationsgruppen mødes 2 gange i perioden for at etablere - en kommunikationsplan for projektet og principper for hjemmesidens drift og udvikling, samt LMS for de kompetenceforløb der en del af projektet Arbejdspakke 2 Kommunikation og spredning a. I regi af kommunikationsgruppen etableres projektets hjemmeside med følgende funktionalitet - nyheder herunder nyhedsbrev - kalender - blogs - projektdatabase - partnerskabsdatabase b. I projektperioden oprettes hjemmesiden med nyheder og indhold af generelt interesseværdi for partnerskab og netværk c. der etableres en kommunikationsplan for projektet, der sikrer projektets synlighed internt i netværket/ partnerskabet og eksternt i forhold til private og offentlige virksomheder med interesse i det sundheds- og pædagogfaglige område. d. LMS-struktur til gennemførelse af forløb både for personale og studerende Arbejdspakke 3 Uddannelse af personale action learning på tværs af institutioner AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. November :53 17

18 Udviklergruppen starter udvikling af et action learning forløb for undervisere på uddannelsesinstitutionerne. Forløbets mål og rammer er beskrevet i detaljer i vedhæftede bilag om action learning for ansatte i uddannelsesinstitutionerne Udviklergruppen bistår med rekruttering af deltagere til uddannelsesforløbet deltagere (undervisere, praktikkoordinatorer og vejledere) fra hver uddannelsesinstitution, 1 2 deltagere fra IDEAhouse Udviklergruppen bistår projektlederen med organisering af et informationsmøde for deltagerne. Arbejdspakke 4 Etablering af VIP er Projektleder, udviklergruppe, WTR/Udvikling Fyn og ekspertpanel etablerer oversigt over potentielle spillere på markedet i forhold til - teknologi - problemfelt Dette sker på en workshop i marts 2012 Arbejdspakke 5 Innovationsforløb Ingen aktiviteter Arbejdspakke 6 innovationsforløb for virksomheder/side stepping Udviklingsarbejde Udvikling af detaljeret program mht. til den indholdsmæssige del - for spor 1 og spor 2. Screening af mulige eksterne oplægsholdere og bidragsydere. Screening af potentielle virksomheder Gennem WTRs database og DAMVADS undersøgelse kortlægges de potentielle deltagere, der allerede befinder sig inden for det velfærdsteknologiske område. Herefter kategoriseres de i henhold til forventet interesse. Arbejdspakke 7 - Evaluering a. KnowledgeLab formulerer detailplan for projekts evaluering, gennem følgende aktiviteter - fokusinterview i projektperioden med inddragelse af offentlige og private virksomheder b. og formidling af projektresultater gennem følgende aktiviteter - webinar AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. November :53 18

19 - 1 publikation målrettet offentlige og private virksomheder Hovedaktiviteter: Apr Aug Projektets aktiviteter er organiseret i en række arbejdspakker Arbejdspakke 1 Projektledelse og organisation Der afholdes følgende møder i de respektive fora i perioden Styregruppen mødes 1 gang i perioden hvor omdrejningspunktet er - kompetenceforløb for undervisere, vurdering af effekt og spredning - udviklede koncepter herunder specifikt koncept for VIP, og de muligheder det giver for regional innovation og vækst Udviklergruppen mødes 5 gange i perioden for at sikre - opfølgning på og løbende vurdering af kompetenceforløb - organisering af VIP er - virksomhedskontakt - rekruttering Kontrollergruppen mødes 2 gange i perioden for at etablere samt 1 2 bilaterale møder mellem kontroller på partnerinstitutionerne og projektleder. - afrapportering af projektperioden og sikring af drift og dokumentation af projektet. Kommunikationsgruppen mødes 2 gange i perioden for at etablere - en eksekvering af kommunikationsplan Arbejdspakke 2 Kommunikation og spredning Løbende opdatering af projektets hjemmeside, herunder - en webcast der omhandler studenterbåren innovation og videnudvikling En folder der overordnet beskriver projektets ide og formål på dansk og engelsk En folder der beskriver uddannelsesforløb for undervisere AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. November :53 19

20 Et notat der udfolder innovation og videnspraksis i regi af de professionsrettede uddannelser Arbejdspakke 3 Uddannelse af personale action learning på tværs af institutioner Udviklergruppen sikrer - Færdiggørelse af kompetenceforløb for undervisere, praktikkoordinatorer mv. (april) - scenarier for hvordan regionale VIP er kunne se ud baseret på listen af mulige virksomheder (private og offentlige) - Opfølgning på kompetenceforløb for undervisere herunder specifikt på forløbets produktkrav: - udmøntning af koncept for VIP er, rekruttering af studerende, komptenceforløb for studerende og deres forberedelse til innovationsforløb og specifikt på forløbets kompetencekrav - vurdering af samarbejdsgrundlag udmøntet i fælles holdninger til, viden om og forståelse af innovationskoncepter/teknikker, pædagogik og profession - Gennemførelse af action learning forløb fra medio april til medio oktober baseret på 7 seminarer heraf 4 over 2 dage og 3 seminarer over 1 dag for personer rekrutteret primært indenfor det pædagog/ plejefaglige og det sundhedsfaglige område. Resultatet af forløbet er følgende produkter - koncept for VIP er - innovations- og vidensforløb for studerende på velfærdsområderne pædagogik/pleje og sundhed - rekruttering af studerende til forløbet Resultatet af forløbet er følgende kompetencer for de involverede undervisere - de kan formulere og arbejde på baggrund af fælles definerede innovationsforløb - de kan organisere innovationsforløb for studerende i tværfaglige og tværprofessionelle miljøer Arbejdspakke 4 Etablering af VIP er Med henblik på at afdække problemfelter for innovation indenfor sundhedssektoren og indenfor de pleje/ pædagogiske område planlægger udviklergruppen 2 innovationsevents med deltagelse af virksomheder, studerende fra partnerinstitutionerne og fra henholdsvis sundheds- og plejeområdet. Forløbet skal kortlægge mulige områder for etablering af VIP er og specifikt pege på konkrete applikationer, der kan indgå i de studerendes praktikker og BA-projekter. De 2 innovationsforløb planlægges i tæt samarbejde med projektets ekspertpanel. AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. November :53 20

21 Arbejdspakke 5 Innovationsforløb - studerende Der informeres om projektet og mulighederne for at indgå innovationsforløb med opstart november De studerende får mulighed for at tilmelde sig allerede til semesterstart august Der afholdes informationsmøde for interesserede studerende maj 2012 og igen i august De interesserede og tilmeldte studerende indgår i innovationsevents i løbet af efteråret. Arbejdspakke 6 innovationsforløb for virksomheder/side stepping Udviklingsarbejde Færdiggørelse af detaljeret program. Indgåelse af aftaler med eksterne oplægsholdere og bidragsydere. Screening af potentielle virksomheder Gennem WTRs database/udvikling Fyn og DAMVADS undersøgelse kortlægges de potentielle deltagere, der allerede befinder sig inden for det velfærdsteknologiske område. Herefter kategoriseres de i henhold til forventet interesse. Gennem vækstanalyser og eksisterende kontaktdatabaser hos partnerne og andre aktører som E&Y, PWC, DI og Dansk Erhverv kortlægges potentielle deltagende virksomheder, der endnu ikke opererer på dette felt. Opsøgende arbejde Kontakt til potentielle virksomhedsdeltagere via nyhedsbreve, informationsmateriale og direkte, personlig kontakt mht. at vække interesse hos virksomheder. Arbejdspakke 7 - Evaluering Knowledgelab monitorerer løbende og i perioden publiceres - et notat om viden og innovationspraksis på professionsuddannelserne Hovedaktiviteter: Sep Feb Hovedaktiviteter: Sep Feb Projektet organiseres gennem Arbejdspakke 1 Projektledelse og organisation Der afholdes følgende møder i de respektive fora i perioden Styregruppen mødes 1 gang i perioden hvor omdrejningspunktet er AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. November :53 21

22 - innovationsforløbet for de studerende herunder de konkrete aftaler/kontrakter der indgået med de studerende og med institutionerne om projekt-/produkt-/procesudvikling Udviklergruppen mødes 6 gange i perioden for at sikre - opfølgning på og løbende vurdering af kompetenceforløb - organisering af VIP er - virksomhedskontakt - rekruttering Kontrollergruppen mødes 1 gange i perioden for at etablere - afrapportering af projektperioden Kommunikationsgruppen mødes 2 gange i perioden for at etablere - en eksekvering af kommunikationsplan Arbejdspakke 2 Kommunikation og spredning Der sker løbende opdatering af projektets hjemmeside med specifik fokus på - innovationsforløb for de studerende er tilgængelig og udfoldet på projektets hjemmeside - afholdelse til et webinar om innovations- og videnpartnerskaber hvad betyder det at studerende tænkes ind i den regionale vækst og innovationsstrategi? Arbejdspakke 3 Uddannelse af personale action learning på tværs af institutioner 1. uddannelsesforløb for personalet (undervisere, praktikkoordinatorer og vejledere) afsluttes og evalueres 2. forløb planlægges og revideres af udviklergruppen i forhold til evaluering og der rekrutteres personale til 2. forløb primært indenfor det sociale område 2 forløb igangsættes ultimo november. Resultatet af forløbet er følgende produkter - kortlægning af den internationale dimension herunder et muligt eksportmarked for det velfærdsteknologiske område - innovations- og vidensforløb for studerende med fokus på det sociale område - rekruttering af studerende til forløbet Arbejdspakke 4 Etablering af VIP er AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. November :53 22

23 Udviklergruppen/projektleder organiserer innovationsevents med deltagelse af virksomheder, institutioner der leverer serviceydelser indenfor det pædagogisk/plejefaglige og det sundhedsfaglige område og studerende fra partnerinstitutionerne. Disse innovationsevents skaber rammer for opstart af 1. Innovationsforløb for de studerende gennem - konkrete oplæg til innovationsprojekter/problemfelter som kan indgå i de studerendes praktik og BAhovedopgave forløb. Disse innovationsprojekter/problemfelter har hver en ejer en virksomhed og en offentlig serviceudbyder. - oplæg til VIP kontrakter indenfor det pædagogisk/pleje- og sundhedsfaglige område Arbejdspakke 5 Innovationsforløb 1. Innovationsforløb Der gennemføres gennem - innovationsevent (jvnf. arbejdspakke 4) - speeddating - teamdannelser på baggrund af innovationseventet etableres 8 10 projektteams med deltagelse af 3 6 studerende i hver. Speeddating arrangementet organiseres gennem - en webdating, hvor de studerende vælger projekt/problemstilling fra innovationseventets palette - 1. datemøde de studerende mødes - 3 seminarer af 2 dages varighed for de studerende på tværs af fagligheder og professioner med henblik på at de kan - arbejde med og forstå innovationskoncepter, udfordringer og processer på tværs af fagligheder og professioner - indgå i kommercielt anlagte produkt-og procesudvikling i spændingsfeltet mellem offentlige ydelser og privat markedstænkning - arbejde som ekspert i et team - praktik-, specialisering- og hovedopgave forløb på tværs af fagligheder og professioner - eksamen, udprøvning af læringsmål i dialog med virksomheder (private og offentlige) Arbejdspakke 6 innovationsforløb for virksomheder/side stepping Gennemførelser af uddannelsesforløb for sammenlagt ca. 35 offentlige og private virksomheder. Udvikling/tilpasning af koncept for kompetenceudvikling i entreprenørskabsfasen AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. November :53 23

24 Tilpasning og udvikling af koncept for kompetenceudvikling af de studerende, der har fået interesse i opstart af egen virksomhed. Arbejdspakke 7 - Evaluering Knowledgelab organiserer evalueringen af 1. forløb for personale og opsamling, revision i forhold til næste gennemløb. Knowledgelab organiserer webinar - jvnf. arbejdspakke 2 Hovedaktiviteter: Mar Aug Hovedaktiviteter: Mar Aug Projektet organiseres gennem Arbejdspakke 1 Projektledelse og organisation Der afholdes følgende møder i de respektive fora i perioden Styregruppen mødes 1 gang i perioden hvor omdrejningspunktet er - Etablerede VIP er deres vækst- og innovationspotentiale - De studerende koncept og produktudvikling - og deres overgang til beskæftigelse Udviklergruppen mødes 5 gange i perioden for at sikre - opfølgning på og løbende vurdering af kompetenceforløb - organisering af VIP er - virksomhedskontakt - rekruttering Kontrollergruppen mødes 1 gange i perioden for at etablere - afrapportering af projektperioden Kommunikationsgruppen mødes 2 gange i perioden for at etablere - en eksekvering af kommunikationsplan Arbejdspakke 2 Kommunikation og spredning AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. November :53 24

25 Projektets hjemmeside opdateres løbende med speciel fokus på - webinar over temaerne - international best practice innovation triple helix Udstilling af resultater fra 1. Innovationsperiode med produkter/løsninger indenfor det Pædagogisk/plejeog sundhedsfaglige område. Arbejdspakke 3 Uddannelse af personale action learning på tværs af institutioner Afslutning af 2. forløb for personale (praktikkoordinatorer, undervisere og vejledere) med fokus på det sociale område. Arbejdspakke 4 Etablering af VIP er I regi af de studerendes arbejde med innovationsprojekter/processer og produkter institutionaliserer udviklergruppen VIP er indenfor det pædagogisk/pleje- og sundhedsfaglige område. Udviklergruppen/projektleder organiserer innovationsevents med deltagelse af virksomheder, institutioner der leverer serviceydelser indenfor det socialfaglige område og studerende fra partnerinstitutionerne. Disse innovationsevents skaber rammer for opstart af 2. Innovationsforløb for de studerende gennem - konkrete oplæg til innovationsprojekter/problemfelter som kan indgå i de studerendes praktik og BAhovedopgave forløb. Disse innovationsprojekter/problemfelter har hver en ejer en virksomhed og en offentlig serviceudbyder. - oplæg til VIP kontrakter inden for det socialfaglige område Arbejdspakke 5 Innovationsforløb Det igangsatte 1. Innovationsforløb afsluttes ultimo juni med en samlet præsentation udstilling af 8 10 innovative velfærdsteknologiske løsninger inden for det Pædagogisk/pleje- og sundhedsfaglige område. Fortsat rekruttering af studerende til deltagelse i 2. innovationsforløb på det socialfaglige område 2. Innovationsforløb igangsættes gennem - innovationsevent (jvnf. arbejdspakke 4) - speeddating - teamdannelser på baggrund af innovationseventet etableres 8 10 projektteams med deltagelse af 3 6 studerende i hver. Speeddating arrangementet organiseres gennem - en webdating, hvor de studerende vælger projekt/problemstilling fra innovationseventets palette - 1. datemøde de studerende mødes AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. November :53 25

26 - 3 seminarer for de studerende på tværs af fagligheder og professioner med henblik på at de kan - arbejde med og forstå innovationskoncepter, udfordringer og processer på tværs af fagligheder og professioner - indgå i kommercielt anlagte produkt-og procesudvikling i spændingsfeltet mellem offentlige ydelser og privat markedstænkning - arbejde som ekspert i et team - praktik-, specialisering- og hovedopgave forløb på tværs af fagligheder og professioner - eksamen, udprøvning af læringsmål i dialog med virksomheder (private og offentlige) Arbejdspakke 6 innovationsforløb for virksomheder/side stepping Gennemførelser uddannelsesspor for sammenlagt 35 virksomheder - offentlige og private. Egenevaluering På baggrund af de første virksomheders tilbagemeldinger foretages en gennemgang af alle aktiviteter og de nødvendige justeringer og ændringer foretages. Udbud af koncept for kompetenceudvikling i entreprenørskabsfasen Udbud af koncept for kompetenceudvikling af de studerende, der har fået interesse i opstart af egen virksomhed. I regi af VPI er og de studerende, der i gang med at afslutte deres innovationsprojekter markedsfører IDEA House deres videreuddannelseskoncepter, der skal sikrer, at de studerende finder fodfæste enten i eksisterende virksomheder eller har den nødvendige støtte og vejledning for at starte som selvstændige. Arbejdspakke 7 - Evaluering Knowledgelab gennemfører en evaluering af det andet kompetenceudviklingsforløb for personale og planlægger en konference målrettede de involverede institutioner personale og ledelse med henblik på at - Udvikle den strategiske forankring af det velfærdsteknologiske område - Udvikle rammerne for at de studerende indgår i strategisk videns- og innovationsudvikling Knowledge sikrer planlægning af webcasts og webinars (jvnf. arbejdspakke 4) Hovedaktiviteter: Sep Feb Hovedaktiviteter: Sep Feb AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. November :53 26

27 Projektet organiseres gennem Arbejdspakke 1 Projektledelse og organisation Der afholdes følgende møder i de respektive fora i perioden Styregruppen mødes 1 gang i perioden hvor omdrejningspunktet er - Etablerede VIP er deres vækst- og innovationspotentiale - De studerende koncept og produktudvikling - og deres overgang til beskæftigelse Udviklergruppen mødes 4 gange i perioden for at sikre - opfølgning på og løbende vurdering af kompetenceforløb - organisering af VIP er - virksomhedskontakt - rekruttering Kontrollergruppen mødes 1 gange i perioden for at etablere - afrapportering af projektperioden Kommunikationsgruppen mødes 1 gange i perioden for at etablere - en eksekvering af kommunikationsplan Arbejdspakke 2 Kommunikation og spredning Projektets hjemmeside opdateres løbende med speciel fokus på Udstilling af resultater fra 2. Innovationsperiode med produkter/løsninger indenfor det social og pædagogfaglige område. Afslutningsrapport Arbejdspakke 3 Uddannelse af personale action learning på tværs af institutioner 1 dags seminarer for praktikkoordinatorer, undervisere og vejledere erfaringsudveksling og planlægning/sikring af implementering af koncepter og forløb. Arbejdspakke 4 Etablering af VIP er I regi af de studerendes arbejde med innovationsprojekter/processer og produkter institutionaliserer udviklergruppen VIP er indenfor det pædagogisk/pleje- og sundhedsfaglige område. AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. November :53 27

28 Med udgangen af 2. Innovationsforløb er der organiseret 4 8 VIP er. Udviklergruppen/projektleder organiserer innovationsevents med deltagelse af virksomheder, institutioner der leverer serviceydelser indenfor hele velfærdsområdet med studerende fra partnerinstitutionerne. Disse innovationsevents skaber rammer for opstart af 3. Innovationsforløb for de studerende gennem - konkrete oplæg til innovationsprojekter/problemfelter som kan indgå i de studerendes praktik og BAhovedopgave forløb. Disse innovationsprojekter/problemfelter har hver en ejer en virksomhed og en offentlig serviceudbyder. - oplæg til VIP kontrakter inden for velfærdsområdet Arbejdspakke 5 Innovationsforløb Det igangsatte 2. Innovationsforløb afsluttes medio december med en samlet præsentation udstilling af 8 10 innovative velfærdsteknologiske løsninger inden for det social- og NN-faglige område. Fortsat rekruttering af studerende til deltagelse i 3. innovationsforløb på det sociale- og pædagogfaglige område 3. Innovationsforløb igangsættes gennem - innovationsevent (jvnf. arbejdspakke 4) - speeddating - teamdannelser på baggrund af innovationseventet etableres 8 10 projektteams med deltagelse af 3 6 studerende i hver. Speeddating arrangementet organiseres gennem - en webdating, hvor de studerende vælger projekt/problemstilling fra innovationseventets palette - 1. datemøde de studerende mødes - 3 seminarer af 2 dages varighed for de studerende på tværs af fagligheder og professioner - arbejde med og forstå innovationskoncepter, udfordringer og processer på tværs af fagligheder og professioner - indgå i kommercielt anlagte produkt-og procesudvikling i spændingsfeltet mellem offentlige ydelser og privat markedstænkning - arbejde som ekspert i et team - praktik-, specialisering- og hovedopgave forløb på tværs af fagligheder og professioner - eksamen, udprøvning af læringsmål i dialog med virksomheder (private og offentlige) Arbejdspakke 6 innovationsforløb for virksomheder/side stepping AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. November :53 28

29 Gennemførelser af uddannelsesforløb for sammenlagt 40 virksomheder. Egenevaluering På baggrund af de første virksomheders tilbagemeldinger foretages en gennemgang af alle aktiviteter og de nødvendige justeringer og ændringer foretages. Udbud af koncept for kompetenceudvikling i entreprenørskabsfasen Udbud af koncept for kompetenceudvikling af de studerende, der har fået interesse i opstart af egen virksomhed. I regi af VIP er og de studerende, der i gang med at afslutte deres innovationsprojekter markedsfører IDEA House SV deres videreuddannelseskoncepter, der skal sikrer, at de studerende finder fodfæste enten i eksisterende virksomheder eller har den nødvendige støtte og vejledning for at starte som selvstændige. Partnerskabet gennemfører desuden kompetenceudvikling i forhold til de studerende, der er startet som selvstændige og de studerende der er ansat i virksomheder. Arbejdspakke 7 - Evaluering Knowledgelab organiserer Webcasts jvnf. arbejdspakke 4 Afsluttende konference Afslutningsrapport Hovedaktiviteter: Mar Aug Hovedaktiviteter: Feb Sep Arbejdspakke 6 innovationsforløb for virksomheder/side stepping Gennemførelse Gennemførelser af uddannelseselementerne for sammenlagt 39 virksomheder. Udbud af koncept for kompetenceudvikling i entreprenørskabsfasen Udbud af koncept for kompetenceudvikling af de studerende, der har fået interesse i opstart af egen virksomhed. AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. November :53 29

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Sjælland, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.2.1 Uddannelse og

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Nordjylland, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-1-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-1-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-1-2010 Projekt slut dato: 31-12-2012 Bevilling A: Sjælland: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Vedhæftede filer Konsortiestruktur, bilag

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

2.1.3 Organisations-/strategiudvikling Projekttype B

2.1.3 Organisations-/strategiudvikling Projekttype B ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Hovedstaden, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 2.1.3 Organisations-/strategiudvikling

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

1.1.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A. Bornholms Regionskommune/Bornholms Akademi

1.1.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A. Bornholms Regionskommune/Bornholms Akademi ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Bornholm, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 1.1.1 Uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning

1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Syddanmark, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.1.2 Samspil om innovation

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere] Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: 1-33-76-22-3-11 ESFM-11-0037 Kontraktens parter

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori Valgte Prioriteter Projekt start dato: 22-2-2010 Projekt slut dato: 1-3-2013 Bevilling A: Bornholm: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Ansøgning - Camping - bilag 1 Udgifter

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 25-1-2010 Projekt slut dato: 26-4-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer 2-Baggrund.doc Beskrivelse af tværgående

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Projektfaser/-aktiviteter

Projektfaser/-aktiviteter Projektfaser/-aktiviteter (1) Fase 1 Fase 2 Fase 3 - Opsøgende virksomhedsbesøg - Uddannelsesplanlægning - Planlægning/igangsættelse af uddannelsesforløb Konsortiernes resultatkontrakt ---------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning

Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning Projektskabelon Evt. projektnummer:193211011 Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Gennemførselsvejledning 2. Resumé Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

TILLÆG TIL SLUTEVALUERING

TILLÆG TIL SLUTEVALUERING TILLÆG TIL SLUTEVALUERING DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid TILLÆG TIL KOMPETENCEFABRIKKENS SLUTEVALUERING AF JULI 2014 Udgivet med støtte fra Den Europæiske Socialfond

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere