Resultater i antal og procent

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater i antal og procent"

Transkript

1 Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25

2 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste 28 / 77.78% Ikke så tit, slet ikke Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste 25 / 69.44% Ja, en eller nogle enkelte, ingen af dem Hvor tit... - glæder du dig til at komme i skole? - glæder du dig til at se dine klassekammerater? Altid For det meste 24 / 66.67% Ikke så tit Er du glad for den klasse, du går i? Ja, altid Ja, for det meste 24 / 66.67% Ikke så tit, slet ikke Føler du dig tryg i klassen? Ja, altid 15 / 41.67% Ja, for det meste Ikke så tit, slet ikke Kan du lide dine kammerater i klassen? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste 26 / 72.22% Ja, en eller nogle enkelte, ingen af dem Er du sammen med klassekammerater uden for skoletiden? Ja, tit 21 / 58.33% Engang imellem 14 / 38.89% Sjældent Aldrig Klassen og kammeraterne Side 2 af 25

3 Hvor mange venner har du i din klasse? Hvor mange fra din klasse, tror du, ville hjælpe dig, hvis du fik brug for det? Hvor mange fra din klasse ville du kunne fortælle en vigtig hemmelighed til? Ingen En enkelt 13 /.11% 2-5 Mere end 5 31 / 86.11% Føler du, at dine klassekammerater kan lide dig som den, du er? Føler du dig uden for kammeratskabet i klassen? Synes du, at I taler grimt til hinanden i klassen? Ja, altid Ja, for det meste 24 / 66.67% Engang imellem 27 / 75% 23 / 63.89% Ved du, hvordan du skal opføre dig over for de andre i klassen? Ja, i høj grad 15 / 41.67% Ja, i nogen grad 21 / 58.33%, kun i mindre grad, slet ikke Har I regler for, hvordan I skal opføre jer over for hinanden i klassen? Ja 26 / 72.22% Ved ikke Hvem har lavet disse regler? Eleverne og klasselæreren 24 / 92.31% Eleverne alene Klasselæreren alene Ved ikke 2 / 7.69% 26 Side 3 af 25

4 Overholder du selv reglerne for, hvordan du skal opføre dig over for dine klassekammerater? Ja, altid 4 / 15.38% Ja, for det meste 21 / 80.77% Engang imellem 1 / 3.85% 26 Hvor tit oplever du, at andre elever i klassen bryder reglerne for, hvordan I skal opføre jer overfor hinanden? Hver dag 1 / 3.85% Næsten hver dag 4 / 15.38% Engang imellem 17 / 65.38% 4 / 15.38% 26 Mobning Er du inden for de sidste 2 måneder blevet mobbet af en eller flere elever på skolen? Ja, mange gange Ja, flere gange Ja, en enkelt gang 33 / 91.67% Når du er blevet mobbet er det så af... - nogle fra din egen klasse? Ja 1 / 33.33% 2 / 66.67% 3 - nogle fra en anden klasse? 3 / 100% 3 Har du inden for de sidste 2 måneder mobbet eller været med til at mobbe en eller flere andre elever? Ja, mange gange Ja, flere gange Ja, en enkelt gang 35 / 97.22% Side 4 af 25

5 Har du inden for de sidste 2 måneder set en eller flere elever på skolen blive udsat for noget, som du mener, er mobning? Ja 31 / 86.11% Har du selv eller sammen med andre gjort noget for at stoppe mobningen? Har du haft lyst til at gribe ind, når du har set, at en elev blev mobbet men gjorde det ikke? Ja 2 / 40% 3 / 60% 3 / 60% 2 / 40% 5 5 Hvis nogen i din klasse bliver mobbet, gør klasselæreren så noget ved det? Tror du, at din klasselærer ved, hvis nogen i din klasse bliver mobbet? Ja, helt bestemt 20 / 55.56% Ja, måske 13 /.11%, det tror jeg ikke, helt bestemt ikke Synes du, at der er mobning i din klasse? Rigtig meget Meget Hverken meget eller lidt Lidt Meget lidt eller slet ikke 26 / 72.22% Side 5 af 25

6 Øgenavne/grimme ord Hånlige kommentarer Udelukkelse (at blive holdt udenfor) Fysiske overgreb (fx skub, slag, spark) Ubehagelige SMS'er Andet Hvilken type mobning drejer det sig om? (sæt gerne flere krydser) 6 / 60% 6 / 60% 7 / 70% 3 / 30% 3 / 30% 6 / 60% 10 I klasseværelset På gangen I skolegården På toiletterne I aulaen (eller andre fællesrum) På vej til skole På vej hjem fra skole Andre steder Det ved jeg ikke Hvor foregår mobningen mest? (sæt gerne flere krydser) 7 / 70% 1 / 10% 4 / 40% 3 / 30% 1 / 10% 3 / 30% 8 / 80% 2 / 20% 10 Har du inden for de sidste 2 måneder oplevet at føle dig mobbet af en lærer på skolen? Ja, mange gange Ja, flere gange Ja, en enkelt gang 32 / 88.89% Side 6 af 25

7 Har din skole regler mod mobning? Ja 32 / 88.89% Ved ikke Klasselæreren Synes du, at din klasselærer viser interesse for dig? Synes du, at din klasselærer gør noget for, at alle i klassen skal have det godt? Ja, meget Ja, noget Hverken meget eller lidt 13 /.11%, kun lidt, slet ikke Taler din klasselærer med jer om, hvordan I har det i klassen? Taler I sammen om, hvad I kan gøre for at få en god klasse? Ja, meget tit Ja, tit Sommetider 25 / 69.44% 23 / 63.89% Fortæller du din klasselærer, hvis du har nogen problemer i skolen? Fortæller du din klasselærer, hvis du har nogen problemer, der ikke har noget med skolen at gøre? Ja, altid Ja, for det meste Sommetider 17 / 47.22%, for jeg har ingen problemer 13 /.11% Side 7 af 25

8 Hvis du har brug for hjælp, kan du så få det hos din klasselærer? Ja, altid Ja, for det meste Sommetider Ved ikke Hvis du har brug for hjælp, kan du så få det hos en anden voksen på skolen? Ja, altid Ja, for det meste Sommetider Ved ikke Timerne og undervisningen Hvordan synes du selv, at du klarer dig i klassen - rent fagligt? Hvad tror du, at din klasselærer mener om, hvordan du klarer dig? Jeg er en af de bedste Der er nogle få, der er bedre end mig 14 / 38.89% Der er mange, der er bedre end mig Det er forskelligt fra fag til fag 15 / 41.67% Ved ikke Keder du dig i timerne? Ja, meget tit Ja, tit Sommetider 20 / 55.56% Sjældent Aldrig Får du ros af lærerne for dit arbejde? 17 / 47.22% Savner du at arbejde mere sammen med andre om opgaver? 14 / 38.89% Savner du at arbejde mere alene om opgaver? Side 8 af 25

9 Savner du mulighed for at arbejde mere praktisk eller kreativt i de boglige fag (fx dansk, matematik, engelsk osv.) Ja, meget tit Ja, tit Sommetider Sjældent Aldrig Synes du, at der for det meste stilles for store eller for små krav til dig fra lærerne? For store krav Passende krav 32 / 88.89% For små krav Synes du, at der er den nødvendige ro, når der undervises? Må I være med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i timerne? Må I være med til at bestemme, hvordan/på hvilken måde I skal arbejde med et emne eller en opgave? Synes du, at du lærer noget i skolen? Ja, altid Ja, for det meste 13 /.11% Sommetider 13 /.11% 20 / 55.56% Sjældent 17 / 47.22% Aldrig Side 9 af 25

10 Når det er læreren, der underviser os Når vi har gruppearbejde med nogen fra klassen Når vi har gruppearbejde med nogen fra de andre klasser Når vi arbejder hver for sig Når vi løser opgaver på en kreativ eller praktisk måde (maler, tegner, synger, bygger, spiller, dramatiserer osv.) Når vi har temadage eller projekter på tværs af fag Andet Hvornår synes du, at du lærer mest i skolen? (sæt gerne flere krydser) 22 / 61.11% 14 / 38.89% 22 / 61.11% 14 / 38.89% 17 / 47.22% Stress Synes du, at du har for få eller for mange lektier for? For mange Passende 26 / 72.22% For få Føler du dig stresset på grund af dine lektier? Ja, altid Ja, tit Sommetider Har du fritidsjob? Ja 27 / 75% Side 10 af 25

11 Hvor mange timer arbejder du om ugen? 1-3 timer pr. uge 8 / 88.89% 4-6 timer pr uge 7-9 timer pr. uge 1 / 11.11% 10 timer eller mere pr. uge 9 Har du pligter derhjemme (ud over lektier)? Ja, mange Ja, nogle 20 / 55.56% Ikke ret mange, ingen Hvor lang tid bruger du på dine pligter (ca.)? Mindre end ½ time hver dag 14 / 60.87% ½-1 time om dagen 6 / 26.09% 1-2 timer om dagen 3 / 13.04% Mere end 2 timer hver dag 23 Hvor mange gange om ugen (ca.) skal du af sted til fritidsaktiviteter? Ingen eller flere Synes du, at du generelt har for meget at se til? Ja, altid Ja, tit Sommetider Rammer 1 Side 11 af 25

12 Hvad synes du om... - jeres klasselokale? Helt i orden Nogenlunde i orden 23 / 63.89% Ikke i orden Ved ikke/findes ikke - pladsforholdene i klassen? 15 / 41.67% 17 / 47.22% - indretningen af klassen? 13 /.11% 17 / 47.22% - antallet af lokaler eller steder til gruppearbejde? - indretning af grupperum eller steder til gruppearbejde? 17 / 47.22% - skolens faglokaler? 13 /.11% 17 / 47.22% - adgang til PC'ere? 15 / 41.67% - muligheden for at opbevare overtøj, egne ting mm.? 14 / 38.89% 14 / 38.89% - toiletforholdene på skolen? 21 / 58.33% - antallet af steder/områder, hvor man kan være i ro? - skolens legeplads? 17 / 47.22% - skolegården? 20 / 55.56% 13 /.11% - skolens boldbaner og/eller andre udendørs aktivitetsområder? 24 / 66.67% Side 12 af 25

13 Hvad er dit indtryk af... - jeres fælles indendørs opholdsarealer (fx aula og andre fællesrum)? - skolens gangarealer? Det er et godt/rart sted at være Det er hverken godt eller dårligt Det er et trist/kedeligt sted at være Ved ikke/findes ikke - skolens kantine? 33 / 91.67% - skolens idrætslokale eller hal? - jeres udearealer (fx hyggekroge, gårdhaver og grønne områder)? Hvordan vurderer du... - vedligeholdelsen af skolen? - farverne på væggene? Helt i orden 13 /.11% Nogenlunde i orden 27 / 75% Ikke i orden - udsmykningen på skolen (planter, billeder osv.)? 20 / 55.56% Har eleverne på din skole indflydelse på, hvordan skolens lokaler skal indrettes og udsmykkes? Har eleverne på din skole indflydelse på, hvad skolens udearealer skal bruges til, og hvordan de skal se ud? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad 13 /.11% Ikke ret meget 20 / 55.56%, slet ikke Ved ikke Side 13 af 25

14 Spændende Grim Hyggelig Kold Trist Velholdt Kedelig Lys Nedslidt Mørk Pæn Indbydende Upersonlig Rar Hvilke ord synes du, passer bedst på din skole? (sæt gerne flere krydser)? 14 / 38.89% 17 / 47.22% 15 / 41.67% Side 14 af 25

15 Aktivitetsmuligheder Hvor tit er du fysisk aktiv (bevæger dig, klatrer, løber osv.) i frikvarteret? Hvor tit er du fysisk aktiv i de timer, hvor der ikke står gymnastik eller svømning på skemaet? Meget tit Tit Af og til 22 / 61.11% Synes du, at skolen giver mulighed for fysiske aktiviteter udendørs? Synes du, at skolen giver mulighed for fysiske aktiviteter indendørs? Ja, mange Ja, en del Ikke ret mange 23 / 63.89%, næsten ingen Rammer 2 Side 15 af 25

16 Synes du, at følgende forhold i klassen er i orden eller ikke i orden... Helt i orden Nogenlunde i orden Ikke i orden - mulighederne for at se, hvad der sker på tavlen? - stolene, du sidder på? 22 / 61.11% - mulighederne for at kunne indstille din stol? 22 / 61.11% - mulighederne for at kunne indstille dit bord? 13 /.11% - lyset til at kunne se at læse og skrive? - mulighederne for at kunne høre, hvad der bliver sagt? 22 / 61.11% 13 /.11% Hvor tit oplever du, at der er problemer med følgende... Træk i klasselokalet? Hver dag Næsten hver dag Af og til 15 / 41.67% For høj eller for lav temperatur i klassen eller andre steder på skolen? Larm og støj? 15 / 41.67% For skarpt dagslys? 14 / 38.89% For lidt dagslys? Rod? 24 / 66.67% Dårlig lugt? Rengøring? 13 /.11% Ventilation og udluftning? 13 /.11% Side 16 af 25

17 Sikkerhed Har du fået at vide, hvad du skal gøre, hvis der udbryder brand på skolen? Ja 35 / 97.22% Ved ikke Er du kommet til skade på skolen i løbet af det seneste år? Ja, mange gange Ja, nogle gange Ja, et par gange Ja, en enkelt gang 13 /.11% Indendørs Udendørs I forbindelse med undervisningen I et frikvarter Hvor skete dit/dine uheld? (sæt gerne flere krydser) 9 / 39.13% 17 / 73.91% 4 / 17.39% 13 / 56.52% 23 Hvordan vil du beskrive din skade/dine skader? Det var alvorligt 1 / 4.35% Det var lidt alvorligt 8 / 34.78% Det var ikke noget særligt 14 / 60.87% 23 Side 17 af 25

18 Kost og rygning Hvor tit spiser du morgenmad? Hver dag 27 / 75% Næsten hver dag Af og til Efter din egen mening, hvor tit er din morgenmad sund? Altid For det meste 21 / 58.33% Af og til Hvor tit spiser du frokost? Hver dag 14 / 38.89% Næsten hver dag 17 / 47.22% Af og til Efter din egen mening, hvor tit er din frokost sund? Altid For det meste 23 / 63.89% Af og til Ryger du? Ja 33 / 91.67% Sommetider Føler du dig generet af rygning på skolens område? 32 / 88.89% Helbred og velbefindende Hvordan synes du, at dit helbred er? Rigtig godt Godt 15 / 41.67% Mindre godt Dårligt Side 18 af 25

19 Hvor tit har du... - hovedpine? Hver dag eller næsten hver dag En eller flere gange om ugen En eller flere gange om måneden En eller flere gange i løbet af et halvt år - mavepine? 14 / 38.89% - feber? - problemer med astma og/eller allergi? 30 / 83.33% - problemer med eksem/udslæt? 29 / 80.56% - ondt i nakke, ryg eller skuldre? 14 / 38.89% - smerter andre steder i kroppen? - andre helbredsproblemer? 27 / 75% Hvor tit inden for de sidste 2 måneder... - har du været i rigtig godt humør? - har du følt dig godt tilpas? Hele tiden 7 / 20% 8 / 22.86% Det meste af tiden 21 / 60% 24 / 68.57% En del af tiden 6 / 17.14% 3 / 8.57% Lidt af tiden 1 / 2.86% Slet ikke har du været ked af det? 3 / 8.57% 3 / 8.57% 11 / 31.43% 18 / 51.43% 35 - har du følt dig ensom? 1 / 2.86% 1 / 2.86% 11 / 31.43% 22 / 62.86% 35 - har du følt dig træt og uoplagt? 1 / 2.86% 1 / 2.86% 6 / 17.14% 14 / 40% 13 / 37.14% 35 - har du haft svært ved at koncentrere dig? 3 / 8.57% 5 / 14.29% 17 / 48.57% 10 / 28.57% 35 Hvor meget fravær har du haft inden for de sidste 2 måneder (ca.)? Intet fravær 19 / 54.29% 1-3 dage 13 / 37.14% 3-6 dage 1 / 2.86% 6-9 dage 1 / 2.86% 9 dage eller mere 1 / 2.86% 35 Side 19 af 25

20 Jeg har været syg Jeg har svært ved at følge med i timerne Jeg har det ikke godt i klassen Jeg har det ikke godt med en eller flere af lærerne Jeg er træt af den undervisning, vi har for tiden Jeg er træt af skolen i det hele taget Jeg har travlt med andre ting Jeg kan ikke komme op om morgenen Jeg kan ikke nå at lave mine lektier/opgaver Andet Hvad er årsagen til dit fravær? (sæt gerne flere krydser) 14 / 87.5% 1 / 6.25% 3 / 18.75% 2 / 12.5% 2 / 12.5% 7 / 43.75% 16 Har nogen på skolen (lærere eller andre personer) spurgt til dit fravær? Ja 14 / 87.5% 2 / 12.5% 16 Konflikter Hvor tit oplever du, at der er konflikter (= uenigheder, skænderier og lignende) i skolen? Meget tit Engang imellem Ikke ret tit 15 / 41.67% Side 20 af 25

21 Det er konflikter i klassen Det er konflikter på tværs af klasser Det er konflikter mellem pigerne Det er konflikter mellem drengene Det er konflikter mellem piger og drenge Det er konflikter mellem bestemte elevgrupper eller kliker Det er konflikter i forhold til regler på skolen Det er konflikter mellem elever og lærere Hvad er det for nogle konflikter? (sæt gerne flere krydser) 18 / 62.07% 20 / 68.97% 23 / 79.31% 8 / 27.59% 11 / 37.93% 14 / 48.28% 7 / 24.14% 8 / 27.59% 29 Misforståelser Sladder/rygter Grimt sprog Uenighed om hvem der skal bestemme hvad Forskellighed Mangel på respekt for hinanden Tyveri eller ødelæggelse af hinandens ting Andet Hvad ser du som årsager til konflikterne? (sæt gerne flere krydser) 18 / 62.07% 15 / 51.72% 14 / 48.28% 16 / 55.17% 12 / 41.38% 13 / 44.83% 1 / 3.45% 11 / 37.93% 29 Hvor tit oplever du selv at være en del af konflikter i skolen? Meget tit Engang imellem Ikke ret tit Side 21 af 25

22 Det er konflikter i klassen Det er konflikter på tværs af klasser Det er konflikter mellem mig og en anden elev Det er konflikter mellem mig og flere andre elever Det er konflikter i forhold til bestemte elevgrupper eller kliker Det er konflikter i forhold til regler på skolen Det er konflikter mellem mig og lærerne Hvad er det for nogle konflikter? (sæt gerne flere krydser) 10 / 58.82% 7 / 41.18% 9 / 52.94% 6 / 35.29% 6 / 35.29% 2 / 11.76% 1 / 5.88% 17 Misforståelser Sladder/rygter Grimt sprog Uenighed om hvem der skal bestemme hvad Forskellighed Mangel på respekt for hinanden Tyveri eller ødelæggelse af hinandens ting Andet Hvad ser du som årsager til konflikterne? (sæt gerne flere krydser) 11 / 64.71% 11 / 64.71% 5 / 29.41% 7 / 41.18% 8 / 47.06% 10 / 58.82% 1 / 5.88% 7 / 41.18% 17 Side 22 af 25

23 Oplever du, at konflikter i skolen gør dig ked af det? Synes du, at konflikter giver en dårlig stemning i klassen? Synes du, at konflikter i klassen/på skolen bliver løst på en god måde? Ja, tit Ja, engang imellem 20 / 55.56% 17 / 47.22% Ikke ret tit 23 / 63.89% Point og søjlediagram Emne Kost og rygning 7.7 Konflikter 6.3 Klassen og kammeraterne 8.1 Klasselæreren 6.2 Helbred og generelt velbefindende Point 0-10 (10 er bedst) Timerne og undervisningen 6.1 Stress 7.2 Stoppet mobning 4.0 Sikkerhed 8.1 Regler uddybet 7.5 Rammer Rammer Mobning Generel tilfredshed 7.9 Fravær uddybet 8.8 Beskriv skader 7.2 Aktivitetsmuligheder 6.5 Side 23 af 25

24 Bonusresultater point og søjlediagram Emne Bonus emne: Medindflydelse Point 0-10 (10 er bedst) Bonus emne: Sundhed 6.7 Bonus emne: Social trivsel Bonus emne: Læring 6.8 Side 24 af 25

25 Emne Bonus emne: Lærerelevrelation Bonus emne: Det fysisk/æstetiske miljø Point 0-10 (10 er bedst) Side 25 af 25

Sammenskrivning af udsagn fra undervisningsmiljøvurderingen 09/10:

Sammenskrivning af udsagn fra undervisningsmiljøvurderingen 09/10: Sammenskrivning af udsagn fra undervisningsmiljøvurderingen 09/10: Afd. I: Det er fremover vigtigt at have fokus på: Sproget, at man taler pænt til hinanden. Drillerier, at sikre at man ikke gør hinanden

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering 1 Undervisningsmiljøvurdering - Silkeborg Gymnasium - 2013-14 Undervisningsmiljøvurdering Der er i november 2013 gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet på Silkeborg Gymnasium i 2.g- og 3.g-klasserne,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse

Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse 1) Er du glad for din skole? 2) Er du glad for din klasse? 3) Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? Virkelig gode Gode Middel

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010 undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 1 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen

Læs mere

Hvad er bedst for børnene? Til forældre og andre voksne tæt på børn med en mor eller far i fængsel

Hvad er bedst for børnene? Til forældre og andre voksne tæt på børn med en mor eller far i fængsel Hvad er bedst for børnene? Til forældre og andre voksne tæt på børn med en mor eller far i fængsel Modige voksne Mange voksne har ikke lyst til at tale om det, der er sket, fordi de skammer sig eller ønsker

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV

MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV Selvdisciplin: Jeg kan holde fokus på det, der skal gøres, og bliver ikke afledt af andet, der kunne være sjovere at lave Jeg kan sætte mål, lægge en plan og gennemføre den Jeg kan holde fokus,

Læs mere

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse.

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Manual udarbejdet i 2010 af Hanne Ryberg og Hanne Andreassen Sundhedsplejersker i Randers Kommune Folder/plakat

Læs mere

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!(

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!( Indhold Forord.......................... 2 Udsendelsen betyder nye oplevelser......... 3 Hverdagen ændrer sig.................. 3 Den fremmede kultur.................. 3 Klima..........................

Læs mere