Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København. Forelæsning 2: Relationer og SQL. 10. februar Forelæser: Rasmus Pagh

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København. Forelæsning 2: Relationer og SQL. 10. februar 2005. Forelæser: Rasmus Pagh"

Transkript

1 Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København Forelæsning 2: Relationer og SQL 10. februar 2005 Forelæser: Rasmus Pagh

2 Forelæsningen i dag Praktisk information (fra kursushjemmeside). Hvad er en relationel datamodel? Hvad er en relation? Grundlæggende SQL forespørgsler. SQL forespørgsler der involverer flere relationer. Views i SQL. Agrregering i SQL. Opdatering af data i en relation i SQL. Skabelse af nye relationer i SQL. 1

3 Hvad er den relationelle datamodel? En datamodel er en præcis, konceptuel beskrivelse af data gemt i en database. En relational data model er en datamodel hvor al data er organiseret i relationer. 2

4 Hvad er en relation? Matematisk set er en relation en mængde af tupler (også kaldet rækker eller records ). For at kunne referere til de enkelte komponenter (eller søjler ) giver man dem navne, kaldet attributter. 3

5 Hvordan visualiserer vi relationer? Relationer vises normalt som 2-dimensionelle tabeller, med attributterne som en speciel, første række, og tuplerne i de resterende rækker. Eksempel: title year length filmtype Star Wars color Mighty Ducks color Wayne s World color 4

6 Ensbetydende måder at opskrive relationer Rækkefølgen af rækkerne er uden betydning kun mængden af rækker har betydning. Søjlerne kan også byttes rundt uden at vi taler om en anden relation. Eksempel: To måder at opskrive samme relation: title year length filmtype Star Wars color Mighty Ducks color Wayne s World color title filmtype length year Wayne s World color Star Wars color Mighty Ducks color

7 Datatyper i SQL I SQL er enhver attribut forbundet med en datatype. De datatyper, der er til rådighed afhænger desværre meget af, hvilken DBMS man bruger. Man kan dog komme langt med flg. udbredte datatyper: VARCHAR(x) for tekststrenge på højst x tegn. INT for heltal. FLOAT for reelle tal ( kommatal ). DATE for Gregorianske datoer. Nyere DBMSer tillader ofte XML som datatype. XML kan være et godt valg til mindre strukturerede eller ad-hoc data i en relation. 6

8 Skemaer I en relationel datamodel angives for hver relation et skema (schema), som består af: Relationens navn En liste af dens attributter, samt evt. deres datatyper Eksempel: Relationen fra før kunne have flg. skema: Movies(title, year, length, filmtype) Et skema, der angiver datatyper kunne se sådan ud: Movies(title VARCHAR(20), year INT, length INT, filmtype VARCHAR(13)) Det er skemaer af denne type, der bruges til at skabe nye relationer i SQL. 7

9 Relationer, skemaer, og relationsinstanser Ordet relation bruges ofte i to betydninger: Datamodellen, dvs. hvad skemaet beskriver. En konkret mængde af tupler. Hvis vi ønsker at skelne, bruger vi skema for den første betydning, og instans for den anden betydning. 8

10 Problem session (5 minutter) Forklar hinanden flg. begreber: datamodel relationel datamodel tupel komponent i et tupel attribut datatype for en attribut relation skema instans af en relation Identificer evt. uklarheder til videre diskussion. 9

11 Next: Basic expressions in SQL

12 Projection The choice of certain attributes in the SELECT part of SELECT-FROM-WHERE is referred to as projection. SQL allows a general form of projection, where: It is possible to compute a new value from the attributes (not just copy the value of an attribute). Attributes in the result relation can be freely named. Syntax (i.e., the way to write): SELECT <expr1> [[AS] <name1>], <expr2> [[AS] <name2>],... optional optional (MDM Fig. 7-5 shown on slide.) 11

13 Selection The choice of certain tuples in the WHERE part of SELECT-FROM-WHERE is referred to as selection. SQL offers a variety of ways of forming conditional expressions Comparison operators (used between e.g. a pair of integers or strings): =, <, <=, >, >=, <>. Boolean operators (used to combine conditional expressions): AND, OR, NOT. The LIKE operator used to find strings that match a given pattern. Parentheses can be used to indicate the order of evaluation. If no parentheses are present, a standard order is used. 12

14 Truth values Often we want to represent truth values (or boolean values) in relations. Example: The incolor attribute of the Movie relation should contain the value true if a movie is in color, and false otherwise. Many RDBMSs use integers to represent truth values (i.e., there is no special data type for that). Typically: 0 is used to represent the value false, and 1 is used to represent the value true. 13

15 Problem session (10 minutes) How many tuples will be returned by each of the following selection queries: 1. SELECT * FROM R WHERE a=1 OR b=1 OR (d='august'); 2. SELECT * FROM R WHERE (a=1 AND NOT b=1) OR (NOT a=1 AND b=1); 3. SELECT * FROM R WHERE c>22 AND d<'november'; 4. SELECT * FROM R WHERE d LIKE '%ber'; a b c d R August September October November December 14

16 Next: Querying data stored in multiple relations

17 Join in SQL Combination of several relations is known as a join. We first consider the case of two relations (call them R1 and R2). SQL s SELECT-FROM-WHERE can be used to perform what is known as a theta-join: Combine of all pairs of tuples that satisfy some condition. SELECT * FROM R1, R2 WHERE <condition> Often the condition will be the AND of one or more equalities that make sure that we join the pairs of tuples that belong together. 16

18 How tuples are combined in the join When a tuple (x 1, x 2,...) from R1 and a tuple (y 1, y 2,...) from R2 are combined by the join query, it results in the concatenation of the two tuples: (x 1, x 2,...,y 1, y 2,...) That is, one tuple is put after the other. Unless the attributes are renamed, we keep the attributes of R1 and R2 in the resulting relation. 17

19 Problem session (5 minutes) How many tuples will be returned by each of the following join queries: 1. SELECT * FROM R1, R2 WHERE a=d AND b=e; 2. SELECT * FROM R1, R2 WHERE a=d; R1 a b c R2 d e f

20 When attributes have the same name Suppose we had attributes a and b in both R1 and R2. R1 a b c R2 b a d We would then have to put the relation name in front of these attribute names in order to distinguish them. For example: SELECT * FROM R1, R2 WHERE R1.a=R2.b AND R1.b=R2.a; If we want to join tuples with the same values in attributes of the same name, we can choose to instead use SQL s NATURAL JOIN. 19

21 Joining more than two relations SQL may be used to join any number of relations: SELECT * FROM R1, R2,..., Rk WHERE <condition> How this is evaluated (the semantics of the query): For every list of tuples t 1, t 2,...,t k from R1, R2,...,Rk, respectively, include the concatenation of t 1, t 2,...,t k in the result if <condition> is true. 20

22 Joining several relations explanation 2 The semantics of SELECT * FROM R1, R2,..., Rk WHERE <condition> is specified by the following pseudocode: for n1=1 to size(r1) do for n2=1 to size(r2) do... for nk=1 to size(rk) do if <condition> then output R1[n1]+R2[n2]+...+Rk[nk] 21

23 Joining a relation with itself! Sometimes you need to join a relation with itself: Find all pairs of tuples in R such that... This can be done using so-called tuple variables which can be thought of as representing different copies of the relation. Joining R with itself using tuple variables r1 and r2 in the condition: SELECT * FROM R r1, R r2 WHERE <condition using r1 and r2> Semantics: Same as when joining relations r1 and r2 that are both identical to R. 22

24 Problem session (5 minutes) How many tuples will be returned by the join query: SELECT * FROM R r1, R r2, R r3 WHERE r1.a=r2.a AND r2.a=r3.a; a b d R

25 Inner join syntax An alternative (SQL-92) syntax for joining two relations R1 and R2 is available in some DBMSs: R1 INNER JOIN R2 ON <condition> This syntax can only be used as part of a SELECT statement, e.g. SELECT * FROM (R1 INNER JOIN R2 ON a=b) WHERE c>0; 24

26 Next: Views. Aggregation.

27 Views Views are queries that have been given a name. Syntax for declaring a view: CREATE VIEW <name of view> AS <SQL query> We may use the name of a view in SQL expressions, as a shorthand for the corresponding query. Potential benefits: Can be used to split complex queries into simpler parts. Can allow reuse of SQL code among different queries. A view may be rewritten without changing the queries that reference the view. 26

28 Properties of views Views are elements of the database schema, just like relation schemas. Sufficiently simple views can be modified, meaning that the the modifications are passed on to the underlying relations. Privileges to access a view are handled just like privileges for relations (more on privileges later). 27

29 Materialized views Materialized views are views that are physically stored, i.e. stored relations that are results of queries. Non-materialized views are sometimes called dynamic views. Syntax for declaring a materialized view in Oracle: CREATE MATERIALIZED VIEW <name of view> AS <SQL query> Differences from an ordinary view: Allows faster access, as the query result is always computed. Needs to be updated when the underlying relations change. 28

30 Aggregates Many analysis queries are about aggregates such as sums and averages. SQL can be used to specify aggregate queries. Some examples: SELECT SUM(price) FROM Sales; SELECT dealer, AVG(price) FROM Sales GROUP BY dealer; SELECT state, AVG(price) FROM Sales, Dealers WHERE dealer=name AND date>' ' GROUP BY state; 29

31 Conditions on groups In connection with a GROUP BY clause, one can specify a HAVING clause. This is similar to the WHERE clause, but can only be used to specify conditions on groups of tuples (as opposed to conditions on single tuples). More precisely, it can refer to attributes in the GROUP BY clause, and to aggregates on any attribute. Example: SELECT state, AVG(price) FROM Sales, Dealers WHERE dealer=name AND date>' ' GROUP BY state HAVING state='ny' OR COUNT(*)>2; (MDM Fig. 7-8 shown on slide.) 30

32 Next: Inserting, deleting, and modifying tuples in a relation

33 Inserting Inserting a tuple with value x1 for attribute a1, value x2 for attribute a2, etc: INSERT INTO StarsIn(a1,a2,a3,...) VALUES (x1,x2,x3,...); If the standard order of the attributes is a1,a2,a3,... this can also be written: INSERT INTO StarsIn VALUES (x1,x2,x3,...); 32

34 Deleting Deletion is similar to selection, except that the tuples selected are permanently removed from the relation: DELETE FROM R WHERE <condition>; 33

35 Modifying Modification is similar to selection, except that the tuples selected are modified according to the SET clause. Changing attribute a of all tuples in R that satisfy <condition>: UPDATE R SET a = <expression> WHERE <condition>; 34

36 Next: Creating new relations in SQL

37 Creating a new relation In SQL creating a relation called NewRel with attributes a1,a2,a3,... can be done as follows: CREATE TABLE NewRel (a1 <data type of a1>, a2 <data type of a2>,...); The data types must be chosen from SQL s data types, e.g., INT, FLOAT, and VARCHAR. A relation UselessRel can be permanently deleted using DROP TABLE UselessRel; 36

38 Next: Some final points

39 Results are relations As you have seen, the result of a query on one or more relations is itself a relation. Later in the course, we will see that this is quite handy, using the so-called subquery capability of SQL. 38

40 Relations in DBMSs There are differences between the mathematical formulation of a relation (as a set of tuples) and the representation in an RDBMS (which can be thought of as similar to the way we write relations as a table). Different terminology: Rows/records vs tuples, tables vs relations, attributes vs fields,... An RDBMS stores each tuple in a specific standard order, and stores the tuples as a list, rather than a set. An RDBMS may store the same tuple several times (i.e., we have a bag of tuples rather than a set). It is important to understand both worlds (and their differences) much more on this in the rest of the course. 39

41 Most important points in this lecture As a minimum, you should after this week: Understand what a relation is (mathematically and in an RDBMS). Know the basic ways of forming SQL expressions: Projection and renaming, selection using e.g. AND, OR, LIKE, <, <=,... Understand how to query (in SQL) information stored in multiple relations, including: Dealing with identical attribute names. Using tuple variables. Know how to define views, and compute simple aggregates. Know how to modify, insert, and delete tuples in SQL. Know how to create a new relation in SQL. 40

42 Næste gang Næste gang tager vi hul på database design, og ser specielt på: Analyse og konceptuel modellering E-R modellering 41

OUGDK 23 KICKING THE ASP OUT OF DESIGNER 8 NYHEDER 22 TFR: TRACE FILE REPOSITORY 20

OUGDK 23 KICKING THE ASP OUT OF DESIGNER 8 NYHEDER 22 TFR: TRACE FILE REPOSITORY 20 ktober 2001 Nr 8, Årgang 2 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.racleekspert.dk #8 UGDK 23 DBA SIG Næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer SIG Møde: 14. november 2001 kl. 13:30 Developer SIG

Læs mere

April 2002 Nr 11, Årgang 3 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk FEKS. TIL NEM REGRESSIONSTEST AF SYSTEMOPDATERINGER 4

April 2002 Nr 11, Årgang 3 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk FEKS. TIL NEM REGRESSIONSTEST AF SYSTEMOPDATERINGER 4 April 2002 Nr 11, Årgang 3 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www..dk #11 OUGDK 23 OUGDK Stormøde Næste møde er endnu ikke fastlagt. DBA SIG Næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer SIG Næste møde:14.

Læs mere

BEREGNING AF DANSKE HELLIGDAGE OUGDK ORACLE8 GIS (GEEKY INTERNAL STUFF): PHYSICAL DATA STORAGE INTERNALS

BEREGNING AF DANSKE HELLIGDAGE OUGDK ORACLE8 GIS (GEEKY INTERNAL STUFF): PHYSICAL DATA STORAGE INTERNALS Juni 2001 Nr 6, Årgang 2 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #6 OUGDK DBA SIG Dato for næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer SIG Næste møde: juni 2001 Developer SIG Dato

Læs mere

#20 OUGDK 23 VALG TIL BESTYRELELSEN 2 RUNNING THE RAPIDS - EXTREME SCM 4 MATERIALIZED VIEWS/CURSOR_SHARING?13 NYHEDER 12

#20 OUGDK 23 VALG TIL BESTYRELELSEN 2 RUNNING THE RAPIDS - EXTREME SCM 4 MATERIALIZED VIEWS/CURSOR_SHARING?13 NYHEDER 12 Oktober 2003 Nr 20, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk #20 OUGDK 23 OUGDK Stormøde Næste møde: 8. oktober kl 15:00 hos Oracle Danmark DBA SIG Næste møde er endnu ikke

Læs mere

Projekt 1 - Database. Indholdsfortegnelse. Intro...4 Indledning...5 Projektbeskrivelse...5 Problem felt...6 Problem formulering...

Projekt 1 - Database. Indholdsfortegnelse. Intro...4 Indledning...5 Projektbeskrivelse...5 Problem felt...6 Problem formulering... 1 Projekt 1 - Database Fakatark Indholdsfortegnelse Faktaark...3 Intro...4 Indledning...5 Projektbeskrivelse...5 Problem felt...6 Problem formulering...6 Projekt title Database projekt 1 Klasse CLmul-b12e

Læs mere

Specifikation af Web Services til Danmarks Miljø Portal

Specifikation af Web Services til Danmarks Miljø Portal Specifikation af Web Services til Danmarks Miljø Portal Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 10 1.1 Introduktion... 10 1.2 Forkortelser og Standarder... 10 2 Arkitektur... 11 2.1 Generelt... 11 2.2 Principskitse...

Læs mere

Juni/august 2006 Nr 36/37, Årgang 7 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk #36/37 ODTUG-KONFERENCEN 2006 12 ORACLE.

Juni/august 2006 Nr 36/37, Årgang 7 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk #36/37 ODTUG-KONFERENCEN 2006 12 ORACLE. Juni/august 2006 Nr 36/37, Årgang 7 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk L IVE 23 Kursus: Avanceret Systemanalyse 12.-14. september 2006 DesWeb SIG-møde: 13. september 2006 Database

Læs mere

Exercise Booklet. DTU course 02261 - Usability Engineering January 2009. Version 02-01-2009

Exercise Booklet. DTU course 02261 - Usability Engineering January 2009. Version 02-01-2009 DTU course 02261 - Usability Engineering January 2009 Exercise Booklet Version 02-01-2009 Written by Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse, Denmark Table of Contents Exercise 1: Usability Assessment

Læs mere

Skriv til nettet guidelines

Skriv til nettet guidelines Skriv til nettet guidelines Overblik Indhold Dette dokument indeholder følgende emner: Emne Se side Indhold Skriv til brugerne 3 Gør skriften let at læse 5 Skriv lange, klare overskrifter 8 Skriv resuméer

Læs mere

CRM with ChannelCRM. 2012 ChannelCRM A/S

CRM with ChannelCRM. 2012 ChannelCRM A/S CRM with ChannelCRM ChannelCRM CRM with ChannelCRM by ChannelCRM A/S The document in front of you is a pdf-version of the interactive help found in the ChannelCRM system. Her on paper you have the opportunity

Læs mere

SAFER INTERNET FOR CHILDREN

SAFER INTERNET FOR CHILDREN Qualitative Study SAFER INTERNET FOR CHILDREN QUALITATIVE STUDY IN 29 EUROPEAN COUNTRIES NATIONAL ANALYSIS : DENMARK EUROPEAN COMMISSION Directorate-General Information Society and Media April 2007 OPTEM

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Quick Guide - Aplanner for Windows

Quick Guide - Aplanner for Windows Quick Guide - Aplanner for Windows Version 8.15.5 Indhold 1 Introduktion og oversigt... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 De vigtigste egenskaber for Aplanner for Windows... 5 1.3 Typiske brugere af Aplanner

Læs mere

OIOIDWS Overview and Installation

OIOIDWS Overview and Installation OIOIDWS Overview and Installation OIOIDWS overview Side 1 Indhold 1 Formål... 3 1.1 Formålet med OIOIDWS.JAVA-pakken... 3 1.2 Formålet med OIOIDWS.Net-pakken... 3 1.3 Forudsætninger... 3 1.4 Java-pakkens

Læs mere

Data Management. Tema

Data Management. Tema Data Management Tema Data Management handler om mange forskellige aktiviteter og discipliner med det centrale formål at sikre virksomhedens data og at sikre at værdien af disse data bliver realiseret.

Læs mere

#12 ORACLE TIL COM VIA JAVA 4 OUGDK 23

#12 ORACLE TIL COM VIA JAVA 4 OUGDK 23 Juni 2002 Nr 12, Årgang 3 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #12 OUGDK 23 OUGDK Stormøde Næste møde er endnu ikke fastlagt. DBA SIG Næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer

Læs mere

Søren Løbner (lobner) ddb Databaser 2007 10 10

Søren Løbner (lobner) ddb Databaser 2007 10 10 ddb Excercise Week 4 Fra relationships til relations Nu når vi har fået vores skemaer på plads, kan SQL udtrykkene til konstruktion af relationerne laves Det foregår ved at vi tager en 1 til 1 oversættelse

Læs mere

Installationsguide for Debian GNU/Linux

Installationsguide for Debian GNU/Linux Installationsguide for Debian GNU/Linux Installationsguide for Debian GNU/Linux Ophavsret 2004 2015 holdet bag Debian-installationsprogrammet Det her dokument indeholder installationsinstruktioner for

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITY Department of Communication Spring 2014

ROSKILDE UNIVERSITY Department of Communication Spring 2014 ROSKILDE UNIVERSITY Department of Communication Spring 2014 Mette Hejlskov 49570 Signe Lærke Nørager 46669 Shirley Nordenskiold Noraphanlop 46681 Stine Vesterskov Laursen 47689 Supervisor: Henrik Juel

Læs mere

Underbilag til Bilag 2: Løsningsbeskrivelse til Sundhedsstyrelsen. Formularløsning til godkendelse og kontrol af lægemidler

Underbilag til Bilag 2: Løsningsbeskrivelse til Sundhedsstyrelsen. Formularløsning til godkendelse og kontrol af lægemidler Underbilag til Bilag 2: Løsningsbeskrivelse til Sundhedsstyrelsen Formularløsning til godkendelse og kontrol af lægemidler Dette dokument Version: 1.0 CD» 2012.06.11 Emne Titel Detaljer Formularløsning

Læs mere

WLAN HDD MEDION LIFE S89044 (MD 87890) Betjeningsvejledning

WLAN HDD MEDION LIFE S89044 (MD 87890) Betjeningsvejledning WLAN HDD MEDION LIFE S89044 (MD 87890) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning...3 2. Korrekt anvendelse...5

Læs mere

Green Building. Made in Denmark. An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States

Green Building. Made in Denmark. An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States Green Building Made in Denmark An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States Copenhagen Business School May 2010 By Tanya Jacobsen Study program:

Læs mere

OTTO JESPERSEN OM PROGRESSIV OG PERFEKTIV

OTTO JESPERSEN OM PROGRESSIV OG PERFEKTIV otto jespersen om progressiv og perfektiv OTTO JESPERSEN OM PROGRESSIV OG PERFEKTIV af Steen Schousboe 1. Introduktion Otto Jespersens status som en af de største hvis ikke den største af alle engelske

Læs mere

Dag 1. Dag 2. Generelt. Internet generelt Hjemmesider generelt Tekstformatering Links Grafik Tabeller

Dag 1. Dag 2. Generelt. Internet generelt Hjemmesider generelt Tekstformatering Links Grafik Tabeller Frontpage kursus Dag 1 Dag 2 Internet generelt Hjemmesider generelt Tekstformatering Links Grafik Tabeller Frames Formularer Mere grafik Hvordan kommer man UD Web-bots Generelt "Regler" for gode hjemmesider

Læs mere

SUBMISSION OF WRITTEN WORK

SUBMISSION OF WRITTEN WORK IT UNIVERSITY OF COPENHAGEN SUBMISSION OF WRITTEN WORK Class code: Name of course: Course manager: Course e-portfolio: Thesis or project title: Supervisor: Full Name: Birthdate (dd/mm-yyyy): E-mail: 1.

Læs mere

Artikeltyper Der publiceres to overordnede typer af artikler:

Artikeltyper Der publiceres to overordnede typer af artikler: For Author s Guidelines in English, scroll down to page 7. Klinisk Sygepleje er et dansk tidsskrift med fokus på sygepleje. I Klinisk Sygepleje udgives artikler der afspejler såvel det metodisk, teoretiske

Læs mere

The Online Library E17 and Adult Dyslexics - Investigating issues and values from a user perspective

The Online Library E17 and Adult Dyslexics - Investigating issues and values from a user perspective p æ y M i h Å S A G T u B E n W q The Online Library E17 and Adult Dyslexics - Investigating issues and values from a user perspective Bachelor Project IT-University of Copenhagen Digital Media & Design,

Læs mere

PRINCE2 2005 Glossary of Terms English / Danish

PRINCE2 2005 Glossary of Terms English / Danish PRINCE2 2005 Glossary of Terms - English - Danish 2005 Version 3.0 Live Document Control Information Document Details Danish Glossary up to date Document Name: PRINCE2 2005 Glossary of Terms - English

Læs mere

Quality control in a public company in Denmark.

Quality control in a public company in Denmark. Quality control in a public company in Denmark. Per Andersen, Responsor A/S, Denmark When we discuss quality control in a production compagny what we often mean is that the products produced meet the requirements

Læs mere

Surveys on Software Development

Surveys on Software Development Surveys on Software Development Claus Jensen (Editor) Department of Computing, University of Copenhagen Universitetsparken 1, DK-2100 Copenhagen East, Denmark surf@diku.dk Contributors Tina A. G. Andersen

Læs mere