DS/ISO Dansk Standard/International Organization for Standardization: DS/ISO 690:2010. Version 1 Name and date system (Harvard system) Kilde:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DS/ISO 690-1 Dansk Standard/International Organization for Standardization: DS/ISO 690:2010. Version 1 Name and date system (Harvard system) Kilde:"

Transkript

1 DS/ISO Dansk Standard/International Organization for Standardization: DS/ISO 690:2010. Version 1 Name and date system (Harvard system) Kilde: DS/ISO 690: 2010 (E). Information og dokumentation Vejledning for bibliografiske referencer og henvisninger til informationskilder / Information and documentation Guidelines for bibliographic references and citations to information sources. Denne variant forudsætter teksthenvisninger efter systemet Navn + Årstal. Karakteristika: 2010-udgaven ophæver de to tidligere danske standarder, DS 2196:1983 og DS/ISO 690-2:1998. Den nye udgave adskiller sig mange væsentlige punkter fra især DS Trods den danske titel er der tale om en rent engelsk-sproget standard, idet den internationale standard ISO 690: 2010 er antaget og udgivet som dansk standard. Den medfører en række problemer i en dansk kontekst fordi standarden ikke giver vejledning i brugen af danske udtryk og forkortelser i forbindelse med den bibliografiske metatekst. Når der i det følgende anføres danske udtryk mv. er det altså mine forslag til oversættelser og ikke en del af standarden. Denne standard adskiller sig fra de fleste andre reference-systemer ved at den typografiske udformning, herunder brugen af skilletegn, ikke er en del af standarden. Om dette hedder det eksplicit (s. 4): A consistent system of punctuation and typography should be used throughout a list of references. Each element in a reference should be clearly separated from subsequent elements by punctuation or change of typeface. NOTE In order to emphasize the importance of consistency, a uniform scheme of punctuation is used in the examples in this International Standard. The scheme is purely illustrative and does not form part of the recommendations. Eksemplerne benytter en typografisk fremhævelse af efternavne ved hjælp af store bogstaver (versaler). Dette er altså heller ikke en del af standarden, men en ide til overvejelse. Man kunne også have brugt fed skrift eller slet ingenting. Standarden kræver at der gøres forskel på titler på bidrag og titler på værtspublikationer og andre selvstændige værker. Eksemplerne anvender kursiv til de sidste, helt i overensstemmelse med almindelig praksis. Men der er ikke noget i vejen for at markere bidrag med dobbelte eller enkelte citationstegn

2 Hvad standarden reelt regulerer, er hvilke elementer der skal indgå i en bibliografisk beskrivelse og deres indbyrdes rækkefølge. Hertil kommer regler for hvilke kilder der bør anvendes for at finde frem til de bedste data, og den indbyrdes prioritering mellem dem. Hovedreglen på dette punkt er at publikationen selv altid bør foretrækkes for andre kilder, og at den formulering af de relevante data som findes i kilden, bør foretrækkes alt andet lige. Første element er værkets ophavsmænd (eller redaktører ved samleværker og lign.) Alle navne medtages og skrives retvendt, undtagen det første som står inverteret. Fornavne og mellemnavne skrives som udgangspunkt fuldt ud, men forkortes i overensstemmelse med normal praksis for det pågældende land eller den pågældende person. Sammensatte danske efternavne bør skrives efter dansk praksis, jf. ovenfor s. 49f. Andet element er årstallet for den aktuelle udgave mv. Tredje element er titler på selvstændige værker og bidrag til værker. Der skelnes typografisk mellem titler på selvstændige værker og titler på bidrag. Her medtages også undertitler. Umiddelbart efter dette element kan anføres oplysninger om sekundære ophavsmænd, udgivere og lign. Fjerde element er medium, hvis der ikke er tale om en trykt publikation. Oplysningen anføres i firkantet parentes med brug af standardiserede (engelske!) betegnelser/forkortelser. På dansk kan anvendes [manus] [35 mm film] [dvd] [cd] [kort] [foto] mv. Femte element er udgave, hvis der er tale om 2. udgave eller senere. Sjette element er udgivelsessted fulgt af forlag eller anden udgiver Syvende element er serietitel, nr. i serien og lign. Ottende element er supplerende oplysninger hvor det er relevant. Ved bidrag til samleværker, proceedings og lignende indsættes oplysninger om redaktører samt værtspublikationens titel mellem tredje og fjerde element. Oplysninger om værtspublikationen indledes med I eller et tilsvarende udtryk. Sidetal for bidraget indsættes efter sjette element. Ved bidrag til tidsskrifter, magasiner og aviser indsættes publikationens titel mellem tredje og fjerde element (uden brug af I eller lign.). Oplysninger om det specifikke nummer samt bidragets første og sidste sidetal, indsættes efter sjette element. Ved konferencer anføres årstal, måned. Ved avisartikler og lign. anføres årstal, måned, dato. Bemærk at standarden i modsætning til de øvrige kræver at udgivelsessted og forlag/udgiver anføres også ved tidsskrifter mv. [Dette er udeladt i denne vejledning.] -129-

3 DS/ISO Dansk Standard/International Organization for Standardization: DS/ISO 690:2010. Version 1 Name and date system (Harvard system) Monografi 1 forfatter BECKER JENSEN, Leif Fra patos til logos: Videnskabsretorik for begyndere. København: Roskilde Universitetsforlag. Monografi 1 forfatter ny udgave KJØRUP, Søren Hvorfor smiler Mona Lisa: en bog om billeder og deres brug. 2. udg. København: Roskilde Universitetsforlag. Monografi flere forfattere DROTNER, Kirsten, Klaus BRUHN JENSEN, Ib POULSEN og Kim SCHRØDER Medier og kultur: En grundbog i medieanalyse og medieteori. København: Borgen. Borgen/Medier. Samleværk redaktion POULSEN, Ib og Henrik SØNDERGAARD, red Mediebilleder: Studier i mediernes udtryksformer. København: Borgen. Borgen/Medier Samleværk bidrag POULSEN, Ib En krog ind i billedet. I Ib POULSEN og Henrik SØNDERGAARD, red. Mediebilleder: Studier i mediernes udtryksformer. København: Borgen, s Borgen/Medier. Tidsskrift bidrag LUNDBY HANSEN, Lars, Hans RAMLØV og Peter WESTH Metabolic activity and water vapour absorption in the mealworm Tenebrio molitor L. (Colepotera. Tenebrionidae): real-time measurements by two-channel microcalorimetry. Journal of Experimental Biology. 207(3), s BRASK, Peter Schiller, Mann og Hans Mayer eller Om huller i hukommelsen: En filologisk anekdote. Danske Studier, 99. årg. 9. række 3. bd., s Universitets-Jubilæets danske Samfund nr Konference bidrag publ. i proceedings BRUYNOOGHE, Maurice og John P. GALLAGHER Inferring Polymorphic Types from Logic Programs. In ETALLE, Sandro, (ed.). Pre-Proceedings of LOPSTR 2004, 14th International Workshop on Logic-based Program Synthesis and Transformation, Verona, Italy. S BRASK, Peter Magiske Terziner: Oehlenschlägers terza rimadigtning. I Sven BÄCKMANN, Matthias HANSSON og Eva LILJA, -130-

4 red. Rythm och Dialog: Studier fremlagda vid Åttonde nordiska metrikkonferensen Umeå 4-7 Oktober Göteborg: Center för Metriske Studier. S Skr. utg. CMS; 14. Konference upubl. bidrag WARRING, Anette E Intimate and sexual relations. INSFOmidterm conference. European science foundation, Jachranka, Polen september, Upubl. paper. Avis bidrag BRYLD, Claus Undertrykkelsen foregår her og nu. Politiken, 29. maj Web-publikation WILLE, Niels Erik The Date of Creation of the First Text Adventure: An Exercise in Source Criticism. Roskilde. [Set 16 maj 2005]. Web-publikation (pdf-format): <http://akira.ruc.dk/~new /Tekster/Adventure.pdf> -131-

5 DS/ISO Dansk Standard/International Organization for Standardization: DS/ISO 690:2010. Version 2 Numeric System Kilde: DS/ISO 690: 2010 (E). Information og dokumentation Vejledning for bibliografiske referencer og henvisninger til informationskilder / Information and documentation Guidelines for bibliographic references and citations to information sources. Denne variant er beregnet til at fungere sammen med en nummeret referenceliste. Eksemplerne viser indførsler i den afsluttende referenceliste / bibliografi. Karakteristika: 2010-udgaven ophæver de to tidligere danske standarder, DS 2196:1983 og DS/ISO 690-2:1998. Den nye udgave adskiller sig mange væsentlige punkter fra især DS Trods den danske titel er der tale om en rent engelsk-sproget standard, idet den internationale standard ISO 690: 2010 er antaget og udgivet som dansk standard. Den medfører en række problemer i en dansk kontekst fordi standarden ikke giver vejledning i brugen af danske udtryk og forkortelser i forbindelse med den bibliografiske metatekst. Når der i det følgende anføres danske udtryk mv. er det altså mine forslag til oversættelser og ikke en del af standarden. Denne standard adskiller sig fra de fleste andre reference-systemer ved at den typografiske udformning, herunder brugen af skilletegn, ikke er en del af standarden. Om dette hedder det eksplicit (s. 4): A consistent system of punctuation and typography should be used throughout a list of references. Each element in a reference should be clearly separated from subsequent elements by punctuation or change of typeface. NOTE In order to emphasize the importance of consistency, a uniform scheme of punctuation is used in the examples in this International Standard. The scheme is purely illustrative and does not form part of the recommendations. Eksemplerne benytter en typografisk fremhævelse af efternavne ved hjælp af store bogstaver (versaler). Dette er altså heller ikke en del af standarden, men en ide til overvejelse. Man kunne også have brugt fed skrift eller slet ingenting. Standarden kræver at der gøres forskel på titler på bidrag og titler på værtspublikationer og andre selvstændige værker. Eksemplerne anvender kursiv til de sidste, helt i overensstemmelse med almindelig praksis. Men der er ikke noget i vejen for at markere bidrag med dobbelte eller enkelte citationstegn

6 Hvad standarden reelt regulerer, er hvilke elementer der skal indgå i en bibliografisk beskrivelse og deres indbyrdes rækkefølge. Hertil kommer regler for hvilke kilder der bør anvendes for at finde frem til de bedste data, og den indbyrdes prioritering mellem dem. Hovedreglen på dette punkt er at publikationen selv altid bør foretrækkes for andre kilder, og at den formulering af de relevante data som findes i kilden, bør foretrækkes alt andet lige. I det numeriske system tildeles referencerne numre efterhånden som de optræder i teksten. Alle referencer samles i en fælles referenceliste ordnet efter de tildelte numre. Hvis en kilde optræder flere gange genbruges det først tildelte nummer. Hvis der skal henvises til en bestemt del af kilden, anføres sidetal mv. i direkte tilknytning til teksthenvisningen (se også ovenfor s.32f). Første element er værkets ophavsmænd (eller redaktører ved samleværker og lign.) Alle navne medtages og skrives retvendt, undtagen det første som står inverteret. Fornavne og mellemnavne skrives som udgangspunkt fuldt ud, men forkortes i overensstemmelse med normal praksis for det pågældende land eller den pågældende person. Sammensatte danske efternavne bør skrives efter dansk praksis, jf. ovenfor s. 49f. Andet element er titler på selvstændige værker og bidrag til værker. Der skelnes typografisk mellem titler på selvstændige værker og titler på bidrag. Her medtages også undertitler. Efter dette element kan anføres oplysninger om sekundære ophavsmænd, udgivere og lign. Tredje element er medium, hvis der ikke er tale om en trykt publikation. Fjerde element er udgave, hvis der er tale om 2. udgave eller senere. Femte element er udgivelsessted fulgt af forlag eller anden udgiver Sjette element er årstal eller andet udgivelsestidspunkt. Syvende element er serietitel, nr. i serien og lign. Ottende element er supplerende oplysninger hvor det er relevant. Ved bidrag til samleværker, proceedings og lignende indsættes oplysninger om redaktører samt værtspublikationens titel mellem andet og tredje element. Oplysninger om værtspublikationen indledes med I eller et tilsvarende udtryk. Sidetal for bidraget indsættes efter sjette element, årstallet. Ved bidrag til tidsskrifter, magasiner og aviser indsættes publikationens titel mellem andet og tredje element (uden brug af I eller lign.). Oplysninger om det specifikke nummer samt bidragets første og sidste sidetal, indsættes efter sjette element. Ved konferencer anføres årstal, måned. Ved avisartikler og lign. anføres årstal, måned, dato. Bemærk af standarden modsætning til de øvrige kræver at udgivelsessted og forlag/udgiver anføres også ved tidsskrifter mv. [Udeladt her.] -133-

7 DS/ISO Dansk Standard/International Organization for Standardization: DS/ISO 690:2010. Version 2 Numeric System Monografi 1 forfatter <nr> BECKER JENSEN, Leif. Fra patos til logos: Videnskabsretorik for begyndere. København: Roskilde Universitetsforlag, Monografi 1 forfatter ny udgave <nr> KJØRUP, Søren. Hvorfor smiler Mona Lisa: en bog om billeder og deres brug. 2. udg. København: Roskilde Universitetsforlag, Monografi flere forfattere <nr> DROTNER, Kirsten, Klaus BRUHN JENSEN, Ib POULSEN og Kim SCHRØDER. Medier og kultur: En grundbog i medieanalyse og medieteori. København: Borgen, Borgen/Medier. Samleværk redaktion <nr> POULSEN, Ib og Henrik SØNDERGAARD, red. Mediebilleder: Studier i mediernes udtryksformer. København: Borgen Borgen/Medier. Samleværk bidrag <nr> POULSEN, Ib. En krog ind i billedet. I POULSEN, Ib og Henrik SØNDERGAARD, red. Mediebilleder: Studier i mediernes udtryksformer. København: Borgen. 1998, s Borgen/Medier. Tidsskrift bidrag <nr> LUNDBY HANSEN, Lars, Hans RAMLØV og Peter WESTH, Metabolic activity and water vapour absorption in the mealworm Tenebrio molitor L. (Colepotera. Tenebrionidae): real-time measurements by two-channel microcalorimetry. The Journal of Experimental Biology. 2004, 207(3), s <nr> BRASK, Peter. Schiller, Mann og Hans Mayer eller Om huller i hukommelsen: En filologisk anekdote. Danske Studier. 2004, 99. bd. 9. række 3. bd., s Universitets-Jubilæets danske Samfund nr Konference bidrag publ. i proceedings <nr> BRUYNOOGHE, Maurice og John P. GALLAGHER. Inferring Polymorphic Types from Logic Programs. I Sandro ETALLE, red. Pre-Proceedings of LOPSTR 2004, 14th -134-

8 International Workshop on Logic-based Program Synthesis and Transformation, Verona, Italy. 2004, s <nr> BRASK, Peter. Magiske Terziner: Oehlenschlägers terza rima-digtning. I Sven BÄCKMANN, Matthias HANSSON og Eva LILJA, red. Rythm och Dialog: Studier fremlagda vid Åttonde nordiska metrikkonferensen Umeå 4-7 Oktober Göteborg: Center för Metriske Studier. 2004, s Skr. utg. CMS; 14. Konference upubl. bidrag <nr> WARRING, Anette E. Intimate and sexual relations. INSFOmidterm conference. European science foundation, Jachranka, Polen september, [Upubl. paper] Avis bidrag <nr> BRYLD, Claus. Undertrykkelsen foregår her og nu. Politiken, 29. maj Web-publikation <nr> WILLE, Niels Erik. The Date of Creation of the First Text Adventure: An Exercise in Source Criticism. Roskilde [Set 16. maj 2005]. Web-publikation (pdf-format): <http://akira.ruc.dk/~new/tekster/adventure.pdf> -135-

9 DS/ISO Dansk Standard/International Organization for Standardization: DS/ISO 690:2010. Version 3 Running notes Kilde: DS/ISO 690: 2010 (E). Information og dokumentation Vejledning for bibliografiske referencer og henvisninger til informationskilder / Information and documentation Guidelines for bibliographic references and citations to information sources. Denne variant er beregnet til at fungere sammen med løbende noter, dvs. fodnoter / slutnoter. Eksemplerne viser indførsler i en afsluttende referenceliste / bibliografi. Karakteristika: 2010-udgaven ophæver de to tidligere danske standarder, DS 2196:1983 og DS/ISO 690-2:1998. Den nye udgave adskiller sig mange væsentlige punkter fra især DS Trods den danske titel er der tale om en rent engelsk-sproget standard, idet den internationale standard ISO 690: 2010 er antaget og udgivet som dansk standard. Den medfører en række problemer i en dansk kontekst fordi standarden ikke giver vejledning i brugen af danske udtryk og forkortelser i forbindelse med den bibliografiske metatekst. Når der i det følgende anføres danske udtryk mv. er det altså mine forslag til oversættelser og ikke en del af standarden. Denne standard adskiller sig fra de fleste andre reference-systemer ved at den typografiske udformning, herunder brugen af skilletegn, ikke er en del af standarden. Om dette hedder det eksplicit (s. 4): A consistent system of punctuation and typography should be used throughout a list of references. Each element in a reference should be clearly separated from subsequent elements by punctuation or change of typeface. NOTE In order to emphasize the importance of consistency, a uniform scheme of punctuation is used in the examples in this International Standard. The scheme is purely illustrative and does not form part of the recommendations. Eksemplerne benytter en typografisk fremhævelse af efternavne ved hjælp af store bogstaver (versaler). Dette er altså heller ikke en del af standarden, men en ide til overvejelse. Man kunne også have brugt fed skrift eller slet ingenting. Standarden kræver at der gøres forskel på titler på bidrag og titler på værtspublikationer og andre selvstændige værker. Eksemplerne anvender kursiv til de sidste, helt i overensstemmelse med almindelig praksis. Men der er ikke noget i vejen for at markere bidrag med dobbelte eller enkelte citationstegn. Hvad standarden reelt regulerer, er hvilke elementer der skal indgå i en bibliografisk beskrivelse og deres indbyrdes rækkefølge. Hertil kommer -136-

10 regler for hvilke kilder der bør anvendes for at finde frem til de bedste data, og den indbyrdes prioritering mellem dem. Hovedreglen på dette punkt er at publikationen selv altid bør foretrækkes for andre kilder, og at den formulering af de relevante data som findes i kilden, bør foretrækkes alt andet lige. De enkelte noter indledes med et tal som ikke indgår i den fulde bibliografiske beskrivelse. I den afsluttende bibliografi er der ingen tal. Den fulde bibliografiske beskrivelse er den samme uanset om den forekommer i en fodnote/slutnote eller i en samlet bibliografi. Første element er værkets ophavsmænd (eller redaktører ved samleværker og lign.) Alle navne medtages og skrives retvendt, undtagen det første som står inverteret. Fornavne og mellemnavne skrives som udgangspunkt fuldt ud, men forkortes i overensstemmelse med normal praksis for det pågældende land eller den pågældende person. Sammensatte danske efternavne bør skrives efter dansk praksis, jf. ovenfor s. 49f. Andet element er titler på selvstændige værker og bidrag til værker. Der skelnes typografisk mellem titler på selvstændige værker og titler på bidrag. Her medtages også undertitler. Efter dette element kan anføres oplysninger om sekundære ophavsmænd, udgivere og lign. Tredje element er medium, hvis der ikke er tale om en trykt publikation. Fjerde element er udgave, hvis der er tale om 2. udgave eller senere. Femte element er udgivelsessted fulgt af forlag eller anden udgiver Sjette element er årstal eller andet udgivelsestidspunkt. Syvende element er serietitel, nr. i serien og lign. Ottende element er supplerende oplysninger hvor det er relevant. Ved bidrag til samleværker, proceedings og lignende indsættes oplysninger om redaktører samt værtspublikationens titel mellem andet og tredje element. Oplysninger om værtspublikationen indledes med I eller et tilsvarende udtryk. Sidetal for bidraget indsættes efter sjette element, årstallet. Ved bidrag til tidsskrifter, magasiner og aviser indsættes publikationens titel mellem andet og tredje element (uden brug af I eller lign.). Oplysninger om det specifikke nummer samt bidragets første og sidste sidetal, indsættes efter sjette element. Ved konferencer anføres årstal, måned. Ved avisartikler og lign. anføres årstal, måned, dato. Bemærk at standarden modsætning til de øvrige kræver at udgivelsessted og forlag / udgiver anføres også ved tidsskrifter mv. [Men det er udeladt i de følgende eksempler.] -137-

11 DS/ISO Dansk Standard/International Organization for Standardization: DS/ISO 690:2010. Version 3 Running notes Monografi 1 forfatter BECKER JENSEN, Leif. Fra patos til logos: Videnskabsretorik for begyndere. København: Roskilde Universitetsforlag, p. Monografi 1 forfatter ny udgave KJØRUP, Søren. Hvorfor smiler Mona Lisa: en bog om billeder og deres brug. 2. udgave. København: Roskilde Universitetsforlag, s. Monografi flere forfattere DROTNER, Kirsten, Klaus BRUHN JENSEN, Ib POULSEN, Ib og Kim SCHRØDER. Medier og kultur: En grundbog i medieanalyse og medieteori. København: Borgen, s. Borgen/Medier. Samleværk redaktion POULSEN, Ib og Henrik SØNDERGAARD, red. Mediebilleder: Studier i mediernes udtryksformer. København: Borgen s. Borgen/Medier. Samleværk bidrag POULSEN, Ib. En krog ind i billedet. I Ib POULSEN og Henrik SØNDERGAARD, red. Mediebilleder: Studier i mediernes udtryksformer. København: Borgen. 1998, s Borgen/Medier. Tidsskrift bidrag LUNDBY HANSEN, Lars, Hans RAMLØV og Peter WESTH. Metabolic activity and water vapour absorption in the mealworm Tenebrio molitor L. (Colepotera. Tenebrionidae): real-time measurements by two-channel microcalorimetry. The Journal of Experimental Biology. 2004, 207(3), s BRASK, Peter. Schiller, Mann og Hans Mayer eller Om huller i hukommelsen: En filologisk anekdote. Danske Studier. 2004, 99. bd. 9. række 3. bd., s Universitets-Jubilæets danske Samfund nr Konference bidrag publ. i proceedings BRUYNOOGHE, Maurice og John P. GALLAGHER. Inferring Polymorphic Types from Logic Programs. I Sandro ETALLE, red. Pre-Proceedings of LOPSTR 2004, 14th International Workshop on Logic-based Program Synthesis and Transformation, Verona, Italy. 2004, s BRASK, Peter. Magiske Terziner: Oehlenschlägers terza rimadigtning. I Sven BÄCKMANN, Matthias HANSSON og Eva LILJA, -138-

12 red. Rythm och Dialog: Studier fremlagda vid Åttonde nordiska metrikkonferensen Umeå 4-7 Oktober Göteborg: Center för Metriske Studier. 2004, s Skr. utg. CMS; 14. Konference upubl. bidrag WARRING, Anette E. Intimate and sexual relations. INSFOmidterm conference. European science foundation, Jachranka, Polen september, [Upubl. paper] Avis bidrag BRYLD, Claus. Undertrykkelsen foregår her og nu. Politiken, 29. maj Web-publikation WILLE, Niels Erik. The Date of Creation of the First Text Adventure: An Exercise in Source Criticism. Roskilde [Set 16 maj 2005]. Web-publikation (pdf-format): <http://akira.ruc.dk /~new/tekster/adventure.pdf> -139-

13

Referencer, citater og litteraturlister

Referencer, citater og litteraturlister Referencer, citater og litteraturlister Institut for Idræt Per Kahlen Hansen Biblioteket 2007 Københavns Universitet Indeholder Før vi starter... 3 Word 2007 (og andre)... 3 Litteraturlisten... 5 Formålene

Læs mere

Retningslinjer for skriftlige opgaver

Retningslinjer for skriftlige opgaver Retningslinjer for skriftlige opgaver - redaktionelle retningslinjer og brug af APA referencesystem VIA University College sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro Rev. januar 2012 Indhold Indledning... 1

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Manuskriptvejledning

Manuskriptvejledning Manuskriptvejledning Kuml-artikler Brødtekst Overskrifter skrives på separat linje med store og små bogstaver og aldrig punktum efter. Overskrifterne bør adskilles fra den foregående tekst med en blank

Læs mere

Citater Tekstnoter Teksthenvisninger Litteraturliste Illustrationsliste

Citater Tekstnoter Teksthenvisninger Litteraturliste Illustrationsliste Citater Tekstnoter Teksthenvisninger Litteraturliste Illustrationsliste Hvad skal du dokumentere? 3 Citater 4 Tekstnoter 4 Teksthenvisninger 4 Litteraturliste 5 Bøger og rapporter 7 Dele af bøger 8 Tidsskriftartikler

Læs mere

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET 2. udgave 2009 THOMAS HOLME HANSEN, MARIE LUND KLUJEFF,

Læs mere

Vejledning i større skriftlige opgaver

Vejledning i større skriftlige opgaver Vejledning i større skriftlige opgaver 2012 Forside Til SRP og SRO skal du bruge den forside, som du får udleveret. Det giver ikke ekstra point med en kunstfærdig forside, så brug ikke tiden på det. Til

Læs mere

Generel Eksamensvejledning

Generel Eksamensvejledning S O C I O L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Generel Eksamensvejledning - revideret september 2014 Denne eksamensvejledning indeholder en gennemgang af generelle forhold,

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF PROJEKTRAPPORTER

VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF PROJEKTRAPPORTER VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF PROJEKTRAPPORTER Tilpasset markedsføringsøkonomuddannelsen af Richard Brooks, august 2011 2. udgave Markedsføringsøkonomuddannelsen Erhvervsakademi Aarhus Indholdsfortegnelse

Læs mere

Om brug og angivelse af kilder: Miniguide til. Skrivecenter BK, 2. udgave. August 2013

Om brug og angivelse af kilder: Miniguide til. Skrivecenter BK, 2. udgave. August 2013 Om brug og angivelse af kilder: Miniguide til APA-standard Skrivecenter BK, 2. udgave. August 2013 Om miniguiden Miniguiden her består af tre dele. I første del finder du en række helt konkrete eksempler

Læs mere

Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg

Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Opgavens udformning... 1 Sidelayout... 1 Font, skriftstørrelse, linjeafstand og marginer... 2 Fonter i over-

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Oversigt. Litteratur. Sprogrøgt og sprogrigtighed Dansk Sprognævn

Oversigt. Litteratur. Sprogrøgt og sprogrigtighed Dansk Sprognævn Ret & Rigtigt 1 Oversigt. Litteratur. Sprogrøgt og sprogrigtighed Dansk Sprognævn 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier

Læs mere

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren:

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: DHO SRO SRP I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: dansk-historie-opgave (DHO) i slutningen af 1. år, studieretningsopgave (SRO) på 2. år studieretningsprojekt

Læs mere

VEJLEDNING I INFORMATIONSKOMPETENCE

VEJLEDNING I INFORMATIONSKOMPETENCE VEJLEDNING I INFORMATIONSKOMPETENCE Version 2.0 August 2013 OPGAVEN STARTES INFORMATIONSSØGNING KILDEKRITIK OPGAVESKRIVNING KILDEHENVISNINGER LITTERATURLISTE OPGAVEN AFLEVERES Indholdsfortegnelse INFORMATIONSKOMPETENCE...

Læs mere

LibreOffice Writer. Avanceret tekstbehandling. Forfatter. Leif Lodahl

LibreOffice Writer. Avanceret tekstbehandling. Forfatter. Leif Lodahl LibreOffice Writer Avanceret tekstbehandling Forfatter. Leif Lodahl Indledning Denne vejledning er lavet til LibreOffice. Hvis du foretrækker at betale for Microsoft Word, kan du sikkert godt lære noget

Læs mere

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag.

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag. Opgaveskrivning De store skriftlige opgaver Opbygning og indhold af en opgave Dansk/historieopgaven Studieretningsopgaven Studieretningsprojektet AT-eksamensopgaven Historieopgaven i 1hf Større Skriftlig

Læs mere

RDA som nye katalogiseringsregler i Danmark? - analyser, vurderinger og eksempler. Rapport fra arbejdsgruppe nedsat af Bibliografisk råd

RDA som nye katalogiseringsregler i Danmark? - analyser, vurderinger og eksempler. Rapport fra arbejdsgruppe nedsat af Bibliografisk råd RDA som nye katalogiseringsregler i Danmark? - analyser, vurderinger og eksempler Rapport fra arbejdsgruppe nedsat af Bibliografisk råd Indhold 1. Arbejdsgruppens kommissorium og sammensætning side 2 2.

Læs mere

Frydenlunds redaktions- og forfattermanual

Frydenlunds redaktions- og forfattermanual Frydenlunds redaktions- og forfattermanual 2 Denne manual gælder for Frydenlunds ansatte samt tilknyttede forfattere, korrekturlæsere m.m. Den følger som hovedregel Retskrivningsordbogen (RO) (Se også

Læs mere

Vejledning til SSO. Indeholder

Vejledning til SSO. Indeholder Indeholder Hvad er en SSO Hvad skal jeg gøre? Syg? Selve rapportformen: Forside Engelsk resume abstract med forslag og eksempler Indholdsfortegnelse Forord/Indledning Selve opgaven Illustration Citater

Læs mere

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer God citatskik og plagiat i tekster vejledende retningslinjer 3 INDHOLD En vejledning for praktikere.................... 5 God citatskik.................................. 7 Reglerne........................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse Struktur

Indholdsfortegnelse Struktur Indholdsfortegnelse Struktur 1. Forord... 3 2. Introduktion... 4 3. Byggesagers organisering... 5 4. Dokumenter knyttet til udførelse... 6 5. Beskrivelsers opbygning... 8 5.1...9 5.2 Projektspecifik beskrivelse...10

Læs mere

Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor-

Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor- Vejledning for Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor- Del 1: Forretningsmæssig begrebsafklaring Del 2: Arbejdsproces Del 3: Fra begrebsmodel til konceptuel datamodel Bodil Nistrup

Læs mere

Vejledende retningslinier til skriftlige rapporter mv. Manual. Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet

Vejledende retningslinier til skriftlige rapporter mv. Manual. Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Manual Vejledende retningslinier til skriftlige rapporter mv. Peter Barner-Rasmussen April 2002 Revideret januar 2006 Indhold Side Generelt.................................................................

Læs mere

danmarc2- FORMATERING AF BOGLIGE MATERIALER

danmarc2- FORMATERING AF BOGLIGE MATERIALER VEJLEDNING I danmarc2- FORMATERING AF BOGLIGE MATERIALER TIL DANBIBS BASE DBCkat Version 20100601 1 Oversigt over rettelser/ajourføringer af vejledningen. Version 20100601: Formatvejledningen er udvidet

Læs mere

Vejledning til brug af APA referencesystem

Vejledning til brug af APA referencesystem Vejledning til brug af APA referencesystem Indhold Indledning... 2 APA referencesystem... 2 Formålet med referencer... 2 Fysisk udformning... 2 Teksthenvisninger... 3 Afsnit, der bygger på den samme kilde:...

Læs mere

Vejledning i kildeindtastning

Vejledning i kildeindtastning Vejledning i kildeindtastning Af Hans Martin Laustsen og Hans Jørgen Marker Baggrund I 1992 blev Vejledning i Kildeindtastning udsendt som DDANyt nr. 65. Denne vejledning var såvel en generel vejledning

Læs mere

Metadata i danske netpublikationer. Brugervejledning. Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen

Metadata i danske netpublikationer. Brugervejledning. Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen 1 Metadata i danske netpublikationer Brugervejledning Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen København 1999 2 Metadata i danske netpublikationer Brugervejledning Vejledninger fra Biblioteksstyrelsen 3 Udarbejdet

Læs mere