OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline"

Transkript

1 OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Levering UBL 2.0 Delivery G19 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

2 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen OIOUBL Version 2.02 Juli 2015 Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 DK-1017 København K Phone Ophavsrettigheder for denne udgivelse, jf. Creative Common, Navngivning 2.5: Det er tilladt at: fremstille bearbejdede værker ud fra dette dokument at fremstille eksemplarer og gøre dokumentet tilgængeligt for almenheden at benytte dokumentet i kommerciel henseende under betingelse af tydelig kildehenvisning til denne udgivelse fra IT- og Telestyrelsen. Læs mere om rettighederne på OIOUBL Levering Version 1.3 Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Forord Formål med dokumentet Konklusioner og anbefalinger Ændringer i version Relevante UBL klasser og elementer DK-feltnavne og kardinalitet Klassen Delivery Klassen Address Klassen DeliveryLocation Klassen Period Klassen Party Klassen Despatch* Beskrivelse Forretningsmæssig anvendelse af levering Leveringsmængder Leveringstidspunkt Leveringsperiode Forretningsparter og adresseoplysninger Navn/Attention i leveringsadressen Leveringssted identificeret ved ID Ydelsesmodtagere Udenlandske ydelsesmodtagere Header- og linjeniveau Brug af klassen Delivery Brug af klassen Period Eksempler Klassen Delivery i en typisk ordre Eksempel på udvidet brug af klassen Delivery Relevante kodelister Termer og forkortelser OIOUBL Levering Version 1.3 Side 3

4 1. Forord Denne guideline er ét af en række dokumenter, der beskriver formålet med og anvendelsen af de forretningsdokumenter, der udgør den danske lokalisering af UBL 2.0 kaldet OIOUBL. Der er udarbejdet en guideline for hvert af forretningsdokumenterne, og derudover er der lavet generelle guidelines, der beskriver brugen af de elementer, der går på tværs af dokumenterne Formål med dokumentet Denne guideline er en generel guideline, som skal præcisere brugen af klasser og felter til angivelse af levering. Se også OIOUBL Guideline Leveringsbetingelser (Ref. G20) Konklusioner og anbefalinger Nedenfor angives relevante konklusioner og anbefalinger som bl.a. afspejler de drøftelser der har været i de involverede UBL arbejdsgrupper. En OIOUBL Ordre bør ikke have forskellige leveringsparter og/eller leveringsadresser på linjeniveau. I stedet bør Ordren splittes op således der haves en ordre pr. leveringssted. Dette skyldes at kun få forretningssystemer kan håndtere leveringsadresser på linjeniveau. I OIOUBL angives en eventuel leveringsadresse i klassen Leveringssted (DeliveryLocation). Klassen LeveringsAdresse (DeliveryAddress) anvendes ikke mere Ændringer i version 1.3 I denne seneste opdatering af den tværgående guideline er følgende ændret: Der er indarbejdet spørgsmål og svar fra FAQ på OIOUBL.info OIOUBL Levering Version 1.3 Side 4

5 2. Relevante UBL klasser og elementer Levering indgår i følgende UBL 2.0 dokumenttyper: Order Invoice Levering angives i klassen Delivery. Delivery kan forekomme både på header- og linjeniveau. Bemærk også klassen DeliveryTerms som beskrives i OIOUBL Guideline Leveringsbetingelser (Ref. G20) DK-feltnavne og kardinalitet I tabellerne nedenfor listes felterne og deres danske feltnavne, samt kardinaliteten Klassen Delivery UK-navn DK-navn Brug ID ID 0..1 Quantity Mængde 0..1 MinimumQuantity MinimumsMængde 0..1 MaximumQuantity MaksimumsMængde 0..1 ActualDeliveryDate FaktiskLeveringsDato 0..1 ActualDeliveryTime FaktiskLeveringsTid 0..1 LatestDeliveryDate SenestLeveringsDato 0..1 LatestDeliveryTime SenestLeveringsTid 0..1 TrackingID SporingsID 0..1 DeliveryAddress LeveringsAdresse 0 DeliveryLocation LeveringsSted 0..1 RequestedDeliveryPeriod ForespurgtLeveringsPeriode 0..1 PromisedDeliveryPeriod LovetLeveringsPeriode 0..1 EstimatedDeliveryPeriod EstimeretLeveringsPeriode 0..1 DeliveryParty LeveringsPart 0..1 Despatch Afsendelse Klassen Address Følgende relevante klasser nedarves alle fra klassen Address (Se også OIOUBL Guideline Adresser, Ref. G36). DeliveryLocation/Address DeliveryParty/PostalAddress DeliveryParty/PhysicalLocation Despatch/DespatchAddress* Despatch/DespatchParty/PostalAddress Despatch/DespatchParty/PhysicalLocation *Bemærk, at Despatch ikke er afløftet, og således ikke kan forventes læst af modtageren. OIOUBL Levering Version 1.3 Side 5

6 I tabellen vises de oftest benyttede felter fra klassen Address: UK-navn DK-navn Brug ID ID 0..1 AddressTypeCode TypeKode 0..1 AddressFormatCode FormatKode 1 Postbox Postboks 0..1 Floor Etage 0..1 Room Rum 0..1 StreetName Vejnavn 0..1 AdditionalStreetName VejAdresseringsNavn 0..1 BuildingName Lokalitet 0..1 BuildingNumber Husnummer 0..1 Department Afdeling 0..1 MarkAttention Attention 0..1 MarkCare C/O 0..1 CityName ByNavn 0..1 PostalZone Postnummer Klassen DeliveryLocation UK-navn DK-navn Brug ID ID 1 Description Beskrivelse 0..1 Conditions Betingelser 0..1 ValidityPeriod GyldighedsPeriode 0..n Address Adresse Klassen Period Følgende relevante klasser nedarves alle fra klassen Period: RequestedDeliveryPeriod PromisedDeliveryPeriod EstimatedDeliveryPeriod ValidityPeriod Bemærk, at PromisedDeliveryPeriod og EstimatedDeliveryPeriod er udelukket fra nogle dokumenter. De perioder der kan anvendes fremgår af de enkelte dokumentguidelines (OIOUBL_GUIDE_ORDRE Ref. G08 og OIOUBL_GUIDE_FAKTURA Ref. G16) UK-navn DK-navn Brug StartDate StartDato 0..1 StartTime StartTid 0..1 EndDate SlutDato 0..1 EndTime SlutTid 0..1 Description Beskrivelse 0..n OIOUBL Levering Version 1.3 Side 6

7 Klassen Party Følgende relevante klasser nedarves alle fra klassen Party: DeliveryParty DespatchParty* *Bemærk, at Despatch ikke er afløftet, og således ikke kan forventes læst af modtageren. UK-navn DK-navn Brug WebsiteURI Hjemmeside 0..1 LogoReferenceID LogoReference 0..1 EndpointID EndePunktID 0..1 PartyIdentification PartIdentifikation 0..n PartyName PartNavn 0..n PostalAddress PostAdresse 0..1 PhysicalLocation FysiskLokation 0..1 PartyTaxScheme AfgiftOplysninger 0..n PartyLegalEntity JuridiskPart 1 Contact Kontakt 0..1 Person Person 0..1 Se også tværgående guidelines OIOUBL Guideline Part (Ref. G23), OIOUBL Guideline EndepunktID (Ref. G22) og OIOUBL Guideline Kontakt (Ref. G34) Klassen Despatch* UK-navn DK-navn Brug ID ID 0..1 RequestedDespatchDate ForespurgtAfsendelsesDato 0..1 RequestedDespatchTime ForespurgtAfsendelsesTid 0..1 EstimatedDespatchDate EstimeretAfsendelsesDato 0..1 EstimatedDespatchTime EstimeretAfsendelsesTid 0..1 ActualDespatchDate FaktiskAfsendelsesDato 0..1 ActualDespatchTime FaktiskAfsendelsesTid 0..1 DespatchAddress AfsendelsesAdresse 0..1 DespatchParty AfsenderPart 0..1 Contact Kontakt 0..1 *Bemærk, at Despatch ikke er afløftet, og således ikke kan forventes læst af modtageren. OIOUBL Levering Version 1.3 Side 7

8 3. Beskrivelse I det følgende beskrives brugen af de relevante klasser og felter nærmere Forretningsmæssig anvendelse af levering Overordnet giver klassen Delivery mulighed for angivelse af følgende oplysninger: Leveringsmængder Leveringstidspunkt (dato og tid) Leveringsperiode Et antal forretningsparter Et antal adresseoplysninger I de følgende afsnit beskrives den forretningsmæssige brug af disse oplysninger nærmere. Bemærk at klassen Delivery kan gentages for hver del-leverance der måtte ønskes, og at den kan forekomme både på header- og linjeniveau. Det er ikke et krav at klassen skal angives Leveringsmængder For hver instans af Delivery klassen kan specificeres følgende leveringsmængder: Mængde for leverancen Minimumsmængde Maksimumsmængde En instans af klassen Delivery svarer til en del-leverance. OIOUBL stiller ikke nogen automatik eller felter til rådighed for at relatere mængderne i del-leverancerne til den samlede aftalte mængde Leveringstidspunkt For hver instans af Delivery klassen kan specificeres følgende leveringstidspunkter: En faktisk leveringsdato og -tid Den senest mulige leveringsdato og -tid Bemærk at der i OIOUBL ikke haves et datofelt, hvor ønsket leveringsdato kan angives. I stedet haves klassen RequestedDeliveryPeriod hvor start- og slutdato kan sættes til samme dato. I OIOUBL haves et felt til angivelse af faktisk leveringsdato og -tid, men der er ikke en klasse, hvor en faktisk leveringsperiode kan angives. I det tilfælde angives den sidste dag i perioden som faktisk leveringsdag. OIOUBL Levering Version 1.3 Side 8

9 Leveringsperiode For hver instans af Delivery klassen kan specificeres følgende leveringsperioder: Ønsket leveringsperiode Garanteret leveringsperiode Estimeret leveringsperiode En periode angives med et start- og sluttidspunkt. Det er også muligt at angive en beskrivelse for perioden. Bemærk, at ikke alle perioder kan anvendes i alle dokumenter. I OIOUBL haves et felt til angivelse af faktisk leveringsdato og tid, men der er ikke en klasse hvor en faktisk leveringsperiode kan angives. I det tilfælde angives den sidste dag i perioden som faktisk leveringsdag. Ved specifikation af leveringstidspunkter og perioder skal momslovens bestemmelser vedrørende disse forhold tages i agt Forretningsparter og adresseoplysninger For hver instans af Delivery klassen kan følgende specificeres: En leveringsadresse (DeliveryLocation.Address) Et leveringssted (DeliveryLocation) LeveringsPart (DeliveryParty) ForsendelsesPart (Despatch) For hver af de to forretningsparter er der endvidere mulighed for at specificere et antal adresser. Rent forretningsmæssigt er det vigtigt at skelne mellem leveringsadresse og leveringspart. Leveringspart er den forretningspart der er ansvarlig for modtagelsen af den leverede vare og som juridisk overtager ejerskabet af varen, men adressen på leveringsparten behøver ikke være den adresse, hvor varen skal afleveres. Hvis varen skal afleveres på en anden adresse, specificeres den i leveringsadresse. Et eksempel kunne være et hjælpemiddel til en privat borger, som skal leveres på borgerens bopæl (DeliveryLocation.Address), men hvor hospitalets lager for hjælpemidler har ejerskabet af hjælpemidlet og dermed er leveringspart (DeliveryParty). Forsendelsespart angiver en eventuel forretningspart, hvor varen fysisk befinder sig og hvorfra den skal sendes/transporteres til leveringspart eller leveringsadresse. Et eksempel kunne være en leverandør af hjælpemidler som anvender en eller flere forretningsparter som lagre. Lageret bliver således forsendelsespart Navn/Attention i leveringsadressen I en UBL adresseklasse kan man ikke angive et navn, f.eks. Den Lille Skole. I stedet anvendes feltet Delivery.DeliveryLocation.Address.MarkAttention til dette navn. De øvrige adressefelter anvendes på helt normal måde, jf. guide G36, OIOUBL Adresser. Bemærk at der ikke altid vil være behov for OIOUBL Levering Version 1.3 Side 9

10 et navn i en leveringsadresse, ofte angives f.eks. blot vej, nr, by og postnr. Hvis man har behov for samtidigt at angive et navn og en attention person, angives det således: Den Lille Skole, att. Hans Hansen Leveringssted identificeret ved ID Hvis man har behov for at angive et ID for et leveringssted, enten i stedet for en leveringsadresse, eller sammen med en leveringsadresse, angives det i feltet Delivery.DeliveryLocation.ID. Der kan være tale om et ID forankret i en offentlig liste, f.eks. et GLN nummer, eller et ID som er gensidigt aftalt parterne imellem. I det sidste tilfælde skal attributten schemeagencyid udpege det lokale system der vedligeholder nummerserien, og schemeid sættes til ZZZ. I tilknytning til ID et, kan man angive en beskrivende tekst, f.eks. Varemodtagelsen, men dette felt er alene informativt, og der bør ikke stødes logik på dette. Teksten angives i feltet Delivery.DeliveryLocation.Description. <cac:deliverylocation> <!-- Using a mutual agreed ID to point to delivery point --> <cbc:id schemeagencyid="urn:sydvestjysksygehus:dk:system:01" schemeid="zzz">3405</cbc:id> <cbc:description>varemodtagelsen</cbc:description> </cac:deliverylocation> Ydelsesmodtagere En ydelsesmodtager kan f.eks. være en person, som får bevilliget et hjælpemiddel af kommunen, men som selv laver aftale om tilpasning osv. med en leverandør. Leverandøren fremsender fakturaen direkte til kommunen, som derefter kan afslutte bevillingssagen ud fra CPR-nummeret. Hvis en ydelsesmodtager overtager ejerskabet af varen (fx medicin, briller, fodtøj), angives ydelsesmodtagers CPR-nummer i Delivery.DeliveryParty.PartyLegalEntity.CompanyID og med schemeid="dk:cpr". Hvis en person blot låner et hjælpemiddel af kommunen eller er modtagelsesansvarlig for et hjælpemiddel, angives personens CPR-nummer i Delivery.DeliveryParty.PartyIdentification.ID og med schemeid="dk:cpr", evt. angives blot adressen i DeliveryLocation. En eventuel udlånserklæring i den forbindelse er faktureringen uvedkommende Udenlandske ydelsesmodtagere Hvis der er tale om en udenlandsk ydelsesmodtager, der ikke har et dansk CPR nummer, kan angives et andet ID til identifikation af ydelsesmodtageren. Det kan f.eks. være et udenlandsk personnummer og/eller landekode. Der kan være forskellige krav fra den offentlige myndighed, til identifikation af en udenlandsk ydelsesmodtager. Hvis ydelsesmodtageren overtager ejerskabet af varen skal identifikationen fremgå af Delivery.DeliveryParty.PartyLegalEntity.CompanyID elementet. Her angives schemeid til ZZZ (Se evt. kodeliste: html) jf. eksempel: <cac:partylegalentity> <cbc:registrationname>evt. navn på person</cbc:registrationname> <cbc:companyid schemeid="zzz"> </cbc:companyid> </cac:partylegalentity> Overtages ejerskabet ikke skal identifikationen fremgå af Delivery.DeliveryParty.PartyIdentification.ID elementet. Her angives schemeid til ZZZ (Se evt. OIOUBL Levering Version 1.3 Side 10

11 kodeliste: jf. eksempel: <cac:partyidentification> <cbc:id schemeid="zzz"> </cbc:id> </cac:partyidentification> 3.2. Header- og linjeniveau I OIOUBL kan klassen Delivery rent teknisk angives både på header- og linjeniveau. Det er imidlertid kun få forretningssystemer der kan håndtere leveringsadresse og/eller leveringspart på linjeniveau. Det anbefales derfor alene at angive leveringsadresse og/eller leveringspart i Delivery på headerniveau. Hvis der er tale om del-leverancer, dvs. at klassen forekommer flere gange på Headerniveau, bør en og samme leveringsadresse og/eller leveringspart angives for alle instanser. Mængde- og tidsangivelser kan specificeres på linjeniveau. Bemærk at ovennævnte forhold alene er en anbefaling til praktisk brug. OIOUBL giver fuld mulighed for at specificere Delivery både på Header- og linjeniveau, og i så fald er regelsættet følgende: Angivelse af Delivery på headerniveau bestemmer default parametrene for den givne dokumentinstans. En eventuel angivelse af Delivery på linjeniveau, betyder at default parametrene, for denne linje, overskrives med det angivne Brug af klassen Delivery I tabel 1 nedenfor gives en kort forklaring af de felter og klasser der indgår i Delivery. UK-navn DK-navn Brug Forklaring ID ID 0..1 Identificering af den pågældende instans (dellevering). F.eks. en fortløbende nummerering. Quantity Mængde 0..1 Leveringens mængde. MinimumQuantity MinimumsMængde 0..1 Leveringens minimums mængde. MaximumQuantity MaksimumsMængde 0..1 Leveringens maksimums mængde. ActualDeliveryDate FaktiskLeveringsDato 0..1 Faktisk leveringsdato. ActualDeliveryTime FaktiskLeveringsTid 0..1 Faktisk leveringstidspunkt. LatestDeliveryDate SenestLeveringsDato 0..1 Købers seneste tilladte leveringsdato. LatestDeliveryTime SenestLeveringsTid 0..1 Købers seneste tilladte leveringstidspunkt. TrackingID SporingsID 0..1 Leveringens sporings ID (I relation til transporten). Bemærk, at SporingsID kun kan benyttes efter aftale. DeliveryAddress LeveringsAdresse 0 Anvendes ikke. DeliveryLocation LeveringsSted 0..1 Leveringssted og Leveringsadresse. RequestedDeliveryPeriod ForespurgtLeveringsPeriode 0..1 Forespurgt leveringsperiode. Se også afsnit 3.4. PromisedDeliveryPeriod LovetLeveringsPeriode 0..1 Garanteret leveringsperiode. Se også afsnit 3.4. EstimatedDeliveryPeriod EstimeretLeveringsPeriode 0..1 Estimeret leveringsperiode. Se også afsnit 3.4. DeliveryParty LeveringsPart 0..1 LeveringsPart. Despatch Afsendelse 0..1 En eventuel afsender part. Bemærk at Afsendelse kun kan benyttes efter aftale. Tabel 1. Brug af klassen Delivery. OIOUBL Levering Version 1.3 Side 11

12 Et eksempel på en udfyldt Delivery klasse haves i figur 1. <cac:delivery> <cbc:actualdeliverydate> </cbc:actualdeliverydate> </cac:delivery> Figur 1. Eksempel på udfyldt Delivery klasse Brug af klassen Period Følgende relevante klasser nedarves alle fra klassen Period: RequestedDeliveryPeriod PromisedDeliveryPeriod EstimatedDeliveryPeriod Bemærk, at ikke alle perioder kan angives i alle dokumenter. I tabel 2 nedenfor gives en kort forklaring af de felter og klasser der indgår i Period. UK-navn DK-navn Brug Bemærkning StartDate StartDato 0..1 Periodeangivelsen skal indeholde en startdato og/eller en slutdato. Angives kun startdatoen betyder det, at gyldighedsperioden ikke er tidsbegrænset. StartTime StartTid 0..1 Starttidspunktet kan præciseres med et klokkeslæt. EndDate SlutDato 0..1 Der kan angives en slutdato for perioden EndTime SlutTid 0..1 Sluttidspunktet kan præciseres med et klokkeslæt. DurationMeasure VarighedsKode 0 Anvendes ikke i OIOUBL. 0 Anvendes ikke i OIOUBL. DescriptionCode BeskrivelsesKode 0 Anvendes ikke i OIOUBL. Description Beskrivelse 0..n Supplerende fritekst. Tabel 2. Brug af klassen Period. Et eksempel på en udfyldt Period klasse haves i figur 2. <cac:requesteddeliveryperiod> <cbc:startdate> </cbc:startdate> <cbc:enddate> </cbc:enddate> <cbc:description>abonnement</cbc:description> </cac:requesteddeliveryperiod> Figur 2. Eksempel på udfyldt Period klasse. Som det fremgår af tabel 2 haves der en række mere avancerede muligheder 1 for at angive en periode. Grundlæggende kan der angives en start- og en slutdato henholdsvis StartDate og EndDate, som kan suppleres med tidspunkter i StartTime og EndTime. Hvis der alene angives en startdato gælder 1 Brugen af DurationMeasure er imidlertid fravalgt i OIOUBL da datatypen for feltet ikke er hensigtsmæssig. OIOUBL Levering Version 1.3 Side 12

13 perioden på ubestemt tid. StartDate og EndDate må godt være ens, men EndDate må ikke være før StartDate. <cac:validityperiod> <cbc:startdate> </cbc:startdate> <cbc:starttime>12:00:00</cbc:starttime> <cbc:enddate> </cbc:enddate> <cbc:endtime>12:00:00</cbc:endtime> </cac:validityperiod> Figur 3. Eksempel på brug af klassen Period (med tidsangivelser). OIOUBL Levering Version 1.3 Side 13

14 4. Eksempler Nedenfor angives eksempler på udfyldelse af Delivery klassen Klassen Delivery i en typisk ordre Nedenfor findes et simpelt eksempel på udfyldelse af Delivery. <cac:delivery> <cac:requesteddeliveryperiod> <cbc:startdate> </cbc:startdate> <cbc:enddate> </cbc:enddate> </cac:requesteddeliveryperiod > </cac:delivery> 4.2. Eksempel på udvidet brug af klassen Delivery I eksemplet er sygehuset leveringsparten, altså den forretningspart der er ansvarlig for modtagelsen af den leverede vare, men varen skal afleveres på en anden adresse hos en patient, hvilket specificeres i leveringsadressen. <cac:delivery> <cbc:actualdeliverydate> </cbc:actualdeliverydate> <cac:deliverylocation> <cac:address> <cbc:addressformatcode listagencyid="320" listid="urn:oioubl:codelist:addressformatcode- 1.1">StructuredDK</cbc:AddressFormatCode> <cbc:streetname>patientvej</cbc:streetname> <cbc:buildingnumber>10</cbc:buildingnumber> <cbc:cityname>helsingør</cbc:cityname> <cbc:postalzone>3000</cbc:postalzone> <cac:country> <cbc:identificationcode>dk</cbc:identificationcode> </cac:country> </cac:address> </cac:deliverylocation> <cac:deliveryparty> <cbc:endpointid schemeid="dk:cvr">dk </cbc:endpointid> <cac:partyidentification> <cbc:id schemeid="dk:cvr">dk </cbc:id> </cac:partyidentification> <cac:partyname> <cbc:name>aalborg Sygehus</cbc:Name> </cac:partyname> <cac:postaladdress> OIOUBL Levering Version 1.3 Side 14

15 <cbc:addressformatcode listagencyid= 320 listid="urn:oioubl:codelist:addressformatcode- 1.1">StructuredDK</cbc:AddressFormatCode> <cbc:streetname>sygehusvej</cbc:streetname> <cbc:buildingnumber>11</cbc:buildingnumber> <cbc:cityname>dyssegård</cbc:cityname> <cbc:postalzone>2870</cbc:postalzone> <cac:country> <cbc:identificationcode>dk</cbc:identificationcode> </cac:country> </cac:postaladdress> <cac:partylegalentity> <cbc:registrationname>aalborg Sygehus</cbc:RegistrationName> <cbc:companyid schemeid="dk:cvr">dk </cbc:companyid> </cac:partylegalentity> <cac:contact> <cbc:id>lager</cbc:id> </cac:contact> </cac:deliveryparty> </cac:delivery> OIOUBL Levering Version 1.3 Side 15

16 5. Relevante kodelister Kodeliste: Agency: Urn: Eksempel på værdi: AddressFormatCode 320 urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 StructuredLax EndpointID 320 urn:oioubl:scheme:endpointid-1.4 GLN, DK:CVR eller lign. 6. Termer og forkortelser Nedenfor summeres de vigtigste anvendte termer og forkortelser: Headerniveau Linjeniveau Klasse Felter Attributter Term: Forklaring: Felter på headerniveau er de felter, der findes direkte under root-elementet (det yderste element) i XML strukturen. Felter på headerniveau, er gældende for hele dokumentet. Felter på linjeniveau gælder i modsætning til felter på headerniveau kun for den enkelte dokumentlinje En klasse er en samling af felter. F.eks. indeholder Pris klassen felter som PrisBeløb, BeregningsGrundlagsMængde etc. Et felt svarer til et element i XML strukturen. F.eks. er PrisBeløb det felt der indeholder prisen på en fakturalinje. I et XML element er det ofte muligt at angive en egenskab for feltet i en attribut f.eks. i attributten unitcode, hvor enheden til en mængde kan angives, jf. eksempel: <cbc:basequantity unitcode="bo">1</cbc:basequantity> Det er også i attributterne der refereres til relevante kodelister f.eks. listid="urn:oioubl:codelist:taxtypecode-1.2" OIOUBL Levering Version 1.3 Side 16

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Leveringsbetingelser UBL 2.0 Delivery Terms G20 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Leveringsbetingelser Version 1.2 Side 1 Kolofon

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Adresser UBL 2.0 Address G36 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Adresser Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Dokument Reference UBL 2.0 Document Reference G21 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Parter UBL 2.0 Parties G23 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Parter UBL 2.0 Parties G23 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Udvidelse UBL 2.0 Extension G33 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Udvidelse Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL EndepunktID UBL 2.0 EndpointID G22 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Skat UBL 2.0 Tax G27 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL OIOUBL Skat UBL 2.0 Tax G27 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Pris og mængde i kataloger UBL 2.0 Catalogue price and quantity G40 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Pris og mængde i kataloger UBL 2.0 Catalogue price and quantity G40 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Pris og mængde i kataloger

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Dokument Reference UBL 2.0 DocumentReference G21 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

OIOUBL Guideline. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

OIOUBL Guideline. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger UBL 2.0 Catalogue identification, versionizing and validity periods G37 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Rabatter og gebyrer UBL 2.0 AllowanceCharge G17 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Rabatter og gebyrer UBL 2.0 AllowanceCharge G17 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline UBL 2.0 Signature OIOUBL Signatur G31 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Signatur Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3 OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler (UTS) Version 1.3 Side 2 Kolofon

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Bekræftelse UBL 2.0 Response G35 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline UBL 2.0 Datatyper OIOUBL Datatypes G29 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Simpel ordrebekræftelse UBL 2.0 OrdreResponseSimple G10 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0 OIOUBL Kodeliste K01 Version 1.1 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: plb@itst.dk Version 2.01 April 2007 Ministry of Science, Technology

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Parter i kataloger UBL 2.0 Parties G39 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Parter i kataloger Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt:

Læs mere

OIOUBL Guideline Ordre

OIOUBL Guideline Ordre OIOUBL Guideline Ordre OIOUBL Ordre UBL 2.0 Order G08 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger UBL 2.0 Catalogue item description and categorization G38 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger UBL 2.0 Catalogue item description and categorisation G38 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Ordre UBL 2.0 Order G08 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Konsekvenser Ændringen bør ikke have de store konsekvenser for brugen af schematronen.

Konsekvenser Ændringen bør ikke have de store konsekvenser for brugen af schematronen. Notat 23. marts 2012 Ole Madsen OIOUBL Schematron release 15. juni 2012 Der vil ske en løbende tilpasning til PEPPOL over de kommende 2 releases. Dels vil der ske en opdatering i denne release pr. 15.

Læs mere

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Denne vejledning beskriver hvordan data trækkes ud af Jupiter når der skal sendes data til SKAT i forbindelse med indkrævningen af afgiften for

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL EndpointID K09. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL EndpointID K09. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013 OIOUBL Kodeliste 15. marts 2013 OIOUBL EndpointID K09 Version 1.3 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: digst@digst.dk Version 2.02

Læs mere

DB OIOUBL GUIDELINE VERSION

DB OIOUBL GUIDELINE VERSION DB OIOUBL GUIDELINE VERSION 1.0 TAGBESKRIVELSE OIOUBL ORDRE Udarbejdet af UBL 2.02 ORDER -1 OIOUBL-Ordre Kriteriet for at medtage i efterfølgende beskrivelse er følgende. Hvis et kræves afløftet

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Udvidet Indkøbsproces for selvstændige bilag Scenariepakke: SIMATT S08 Version 1.0 UBL 2.0 Published under Creative Commons license, attribution 2.5 Dokumenthistorik Revisioner

Læs mere

Tillæg/fradrag kan ikke specificeres på kreditnotalinien, således at de indgår i beregningen af linietotalen, modsat en fakturalinie.

Tillæg/fradrag kan ikke specificeres på kreditnotalinien, således at de indgår i beregningen af linietotalen, modsat en fakturalinie. OIOUBL-Kreditnota Kriteriet for at medtage i efterfølgende beskrivelse er følgende. Hvis et kræves afløftet ifølge vejledningen er det beskrevet her, da det vil være afsendes forventning at

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL PartyID K11. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL PartyID K11. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013 OIOUBL Kodeliste 15. marts 2013 OIOUBL PartyID K11 Version 1.3 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: digst@digst.dk Version 2.02 Marts

Læs mere

15. november 2012. OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.4. Published under Creative Commons license, attribution 2.0

15. november 2012. OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.4. Published under Creative Commons license, attribution 2.0 15. november 2012 OIOUBL Kodeliste OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.4 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: olema@digst.dk Version

Læs mere

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Intro OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse. OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0

OIOUBL Scenariebeskrivelse. OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0 OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0 OIOUBL Kodeliste K01 Version 1.1 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: plb@itst.dk Version 2.01 April 2007 Ministry of Science, Technology

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Fælles klassebibliotek UBL 2.0 Common Library G30 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

15. september OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.5. Published under Creative Commons license, attribution 2.

15. september OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.5. Published under Creative Commons license, attribution 2. 15. september 2017 OIOUBL Kodeliste OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.5 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: olema@digst.dk OIOUBL

Læs mere

April OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.5

April OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.5 April 2007 OIOUBL Kodeliste OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.1 Published under Creative Commons license, attribution 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: olema@digst.dk OIOUBL Version

Læs mere

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.0 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL-Faktura. DB OIOUBL 2.02 INVOICE Version 1

OIOUBL-Faktura. DB OIOUBL 2.02 INVOICE Version 1 OIOUBL-Faktura Kriteriet for at medtage i efterfølgende beskrivelse er følgende. Hvis et kræves afløftet ifølge vejledningen er det beskrevet her, da det vil være afsendes forventning at medsendt

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Udvidet Indkøbsproces for Tilbud Scenariepakke: ADVQUO S09 Version 1.0 UBL 2.0 Published under Creative Commons license, attribution 2.5 Dokumenthistorik Revisioner Revision

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Intro OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduction I01 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOUBL-format

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOUBL-format Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOUBL-format Vejledning printskabelon 5 baseret på OIOUBL-formatet p. 1-14 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indhold... 3 Placering af felter

Læs mere

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL 4. januar 2013 Indhold UTS og forskellen i forhold til det gamle format...2 Udfordringer med UTS...2 Tiltag med henblik på at afhjælpe udfordringerne...3

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering Scenariepakke: COMDEL S05 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Faktura UBL 2.0 Invoice G16 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces Scenariepakke: BASPRO S03 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 08. November 2005

Læs mere

IKA e-tænketank 20. august 2015

IKA e-tænketank 20. august 2015 IKA e-tænketank 20. august 2015 august 2015 1 DAGENS TEKST Ny schematron og de 40 karakterer EU-Direktiv om e-invoice Migrering af NemHandel til PEPPOL Digitalisering af udbudsprocessen 2 august 2015 NY

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Udvidet Indkøbsproces for køberinitieret fakturering Scenariepakke: BILSEL S10 Version UBL 2.0 Published under Creative Commons license, attribution 2.5 Dokumenthistorik

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM: Personlige hjælpemidler

VÆRD AT VIDE OM: Personlige hjælpemidler 1. Har jeg pligter i forbindelse med sagsbehandlingen? Ja, du har pligt til at medvirke til sagens oplysning. Kommunen har ansvaret for, at sager, der behandles efter Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL ProfileID K15 Version 1.4. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 11. september 2014

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL ProfileID K15 Version 1.4. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 11. september 2014 OIOUBL Kodeliste OIOUBL ProfileID K15 Version 1.4 11. september 2014 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 1 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: olema@digst.dk OIOUBL

Læs mere

Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf OIOUBL fakturering for leverandører

Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf OIOUBL fakturering for leverandører Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf. 70101617 OIOUBL fakturering for leverandører Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Fremsendelse af elektroniske fakturaer i OIOUBL format... 3 3.

Læs mere

OIOUBL Guideline. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.3. OIOUBL Profiler. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.3. OIOUBL Profiler. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles G26 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

OIOUBL fakturering for leverandører

OIOUBL fakturering for leverandører OIOUBL fakturering for leverandører April 2016 Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf. 70101617 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Fremsendelse af elektroniske fakturaer i OIOUBL format...

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDRSP D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

Kontroller af tekniske regler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af tekniske regler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af tekniske regler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 04 Version.3 Erhvervsstyrelsen, december 04, Version.3 Side Forord Siden maj 009 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 2 af 50

CPR Centrale Personregister Side 2 af 50 CPR Centrale Personregister Side 1 af 50 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde OFFENTLIG M. VALGFRIE RECORDTYPE Opgavenr. Journal nr. 001403 Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (EKSTERN NØGLE) 06.01.2009

Læs mere

FAQ OIOXML elektronisk regning

FAQ OIOXML elektronisk regning Side 1 af 24 FAQ OIOXML elektronisk regning 10. september 2012 1 Indledning Denne FAQ samler svarene på de spørgsmål der oftest er blevet stillet i forbindelse med OIOXML elektronisk regning. Alle spørgsmål

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 26. marts 2010. Nr. 354. Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces Scenariepakke: COMPAY S07 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 06. April

Læs mere

Personnummerregister / CPR Importer

Personnummerregister / CPR Importer Personnummerregister / CPR Importer 1 Indbakke Forventer biblioteker i sin indbakke indeholdende filer kodet i tegnsættet ISO-8859-1 der overholder følgende navngivningsmønster: D.{6}\.L4311.* Filerne

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDERS D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

OIOUBL Guideline Katalog

OIOUBL Guideline Katalog OIOUBL Guideline Katalog OIOUBL Katalog UBL 2.0 Catalogue G03 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide for Tid

OIOXML dokumentationsguide for Tid OIOXML dokumentationsguide for Tid 1. Ejerskab OIOXML Kernekomponentarbejdsgruppen under IT- og Telestyrelsen. 1.1 Interessenter og høringsparter Tidsbegreber såsom tidspunkt, tidsinterval, måneder, uger,

Læs mere

Personnummerregister / CPR Importer

Personnummerregister / CPR Importer Personnummerregister / CPR Importer 1 Indbakke Forventer biblioteker i sin indbakke indeholdende filer kodet i tegnsættet ISO-8859-1 der overholder følgende navngivningsmønster: D.{6}\.L4311.* Filerne

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

Bilag 2B Eksisterende data

Bilag 2B Eksisterende data Bilag 2B Eksisterende data Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERBLIK OVER DOKUMENTATION FRA... 4 3.1 BEGREBSMODEL ( OPUS DEBITOR)... 4 3.2 INFORMATIONSMODEL

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 53

CPR Centrale Personregister Side 1 af 53 CPR Centrale Personregister Side 1 af 53 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde OFFENTLIG M. VALGFRIE RECORDTYPE Opgavenr. Journal nr. 001402 Udtrækstype Oprettet Ændret ÆNDRINGSUDTRÆK 12.11.2008 27.01.2011 Udtrækskriterier/formål:

Læs mere

Teknisk vejledning til leverandører. Indtast brugerid på din e-faktura til Københavns Kommune

Teknisk vejledning til leverandører. Indtast brugerid på din e-faktura til Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice Teknisk vejledning til leverandører Indtast brugerid på din e-faktura til Københavns Kommune Alle e-fakturaer til Københavns Kommune skal være i OIOUBL-format

Læs mere

OIOUBL Guideline Kontoopgørelse

OIOUBL Guideline Kontoopgørelse OIOUBL Guideline Kontoopgørelse OIOUBL Kontoopgørelse UBL 2.0 Statement G15 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Januar 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

CPR 2. CPR udtræk fra CPR kontoret

CPR 2. CPR udtræk fra CPR kontoret CPR 2 Dette dokument er et ekstrakt af det grundlag der blev udarbejdet i NSI i oktober 2013, som baggrund for udvidelse af CPR datasamlingen også kaldet CPR 2. --------- NSP CPR datagrundlaget er udvidet

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Katalogudveksling

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Katalogudveksling OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Katalogudveksling Scenariepakke: CATEXE S04 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistork Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 06. April 2006 First

Læs mere

OIOXML Adresseguide. 1. Baggrund. 2. Formål

OIOXML Adresseguide. 1. Baggrund. 2. Formål OIOXML Adresseguide Denne guide er udarbejdet af en arbejdsgruppe under den såkaldte Nøgledatagruppe under XML-projektet i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Arbejdsgruppen består af: Morten

Læs mere

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011 Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL Finn Christensen fch@tradeshift.com 1. marts 2011 Agenda Introduktion til UBL og OIOUBL-2.02 Hvilke forretningsprocesser/profiler? Hvilke er krævet mod det offentlige?

Læs mere

COMCARE Faktura v2.0 oversigt

COMCARE Faktura v2.0 oversigt SEKTION 1: IDENT 1.1 Afsenders id nummer 15 Max 2 er Numerisk felt, se dokumentvejledning. Unikt nummer, der identificerer afsender. Attributten TYPE skal angives med enten (BIZPORT) eller (EAN) 4510000002

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Avancerede Ordrer

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Avancerede Ordrer OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Avancerede Ordrer Scenariepakke: ADVORD S02 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1

Læs mere

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm Implementationsguide E-Fakturering Hvordan man sender e-fakturaer til Orifarm Implementation Guide 2 (7) Kære leverandør til Orifarm, Orifarm har nu mulighed for at modtage elektroniske fakturaer gennem

Læs mere

Revisions- og opdateringsstrategi OIOUBL

Revisions- og opdateringsstrategi OIOUBL Notat Revisions- og opdateringsstrategi OIOUBL Indledning I henhold til erfaringerne med OIOXML elektronisk regning og de opdateringer, præciseringer mv. der har været, er det vurderingen, at der er behov

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

FAKTURAGUIDE TIL DATEA

FAKTURAGUIDE TIL DATEA Dansk VANS netværk og NemHandel FAKTURAGUIDE TIL DATEA DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk 1 Indledning Dette dokument beskriver DATEAs krav til indholdet af elektroniske

Læs mere