OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline"

Transkript

1 OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Levering UBL 2.0 Delivery G19 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

2 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen OIOUBL Version 2.02 Juli 2015 Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 DK-1017 København K Phone Ophavsrettigheder for denne udgivelse, jf. Creative Common, Navngivning 2.5: Det er tilladt at: fremstille bearbejdede værker ud fra dette dokument at fremstille eksemplarer og gøre dokumentet tilgængeligt for almenheden at benytte dokumentet i kommerciel henseende under betingelse af tydelig kildehenvisning til denne udgivelse fra IT- og Telestyrelsen. Læs mere om rettighederne på OIOUBL Levering Version 1.3 Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Forord Formål med dokumentet Konklusioner og anbefalinger Ændringer i version Relevante UBL klasser og elementer DK-feltnavne og kardinalitet Klassen Delivery Klassen Address Klassen DeliveryLocation Klassen Period Klassen Party Klassen Despatch* Beskrivelse Forretningsmæssig anvendelse af levering Leveringsmængder Leveringstidspunkt Leveringsperiode Forretningsparter og adresseoplysninger Navn/Attention i leveringsadressen Leveringssted identificeret ved ID Ydelsesmodtagere Udenlandske ydelsesmodtagere Header- og linjeniveau Brug af klassen Delivery Brug af klassen Period Eksempler Klassen Delivery i en typisk ordre Eksempel på udvidet brug af klassen Delivery Relevante kodelister Termer og forkortelser OIOUBL Levering Version 1.3 Side 3

4 1. Forord Denne guideline er ét af en række dokumenter, der beskriver formålet med og anvendelsen af de forretningsdokumenter, der udgør den danske lokalisering af UBL 2.0 kaldet OIOUBL. Der er udarbejdet en guideline for hvert af forretningsdokumenterne, og derudover er der lavet generelle guidelines, der beskriver brugen af de elementer, der går på tværs af dokumenterne Formål med dokumentet Denne guideline er en generel guideline, som skal præcisere brugen af klasser og felter til angivelse af levering. Se også OIOUBL Guideline Leveringsbetingelser (Ref. G20) Konklusioner og anbefalinger Nedenfor angives relevante konklusioner og anbefalinger som bl.a. afspejler de drøftelser der har været i de involverede UBL arbejdsgrupper. En OIOUBL Ordre bør ikke have forskellige leveringsparter og/eller leveringsadresser på linjeniveau. I stedet bør Ordren splittes op således der haves en ordre pr. leveringssted. Dette skyldes at kun få forretningssystemer kan håndtere leveringsadresser på linjeniveau. I OIOUBL angives en eventuel leveringsadresse i klassen Leveringssted (DeliveryLocation). Klassen LeveringsAdresse (DeliveryAddress) anvendes ikke mere Ændringer i version 1.3 I denne seneste opdatering af den tværgående guideline er følgende ændret: Der er indarbejdet spørgsmål og svar fra FAQ på OIOUBL.info OIOUBL Levering Version 1.3 Side 4

5 2. Relevante UBL klasser og elementer Levering indgår i følgende UBL 2.0 dokumenttyper: Order Invoice Levering angives i klassen Delivery. Delivery kan forekomme både på header- og linjeniveau. Bemærk også klassen DeliveryTerms som beskrives i OIOUBL Guideline Leveringsbetingelser (Ref. G20) DK-feltnavne og kardinalitet I tabellerne nedenfor listes felterne og deres danske feltnavne, samt kardinaliteten Klassen Delivery UK-navn DK-navn Brug ID ID 0..1 Quantity Mængde 0..1 MinimumQuantity MinimumsMængde 0..1 MaximumQuantity MaksimumsMængde 0..1 ActualDeliveryDate FaktiskLeveringsDato 0..1 ActualDeliveryTime FaktiskLeveringsTid 0..1 LatestDeliveryDate SenestLeveringsDato 0..1 LatestDeliveryTime SenestLeveringsTid 0..1 TrackingID SporingsID 0..1 DeliveryAddress LeveringsAdresse 0 DeliveryLocation LeveringsSted 0..1 RequestedDeliveryPeriod ForespurgtLeveringsPeriode 0..1 PromisedDeliveryPeriod LovetLeveringsPeriode 0..1 EstimatedDeliveryPeriod EstimeretLeveringsPeriode 0..1 DeliveryParty LeveringsPart 0..1 Despatch Afsendelse Klassen Address Følgende relevante klasser nedarves alle fra klassen Address (Se også OIOUBL Guideline Adresser, Ref. G36). DeliveryLocation/Address DeliveryParty/PostalAddress DeliveryParty/PhysicalLocation Despatch/DespatchAddress* Despatch/DespatchParty/PostalAddress Despatch/DespatchParty/PhysicalLocation *Bemærk, at Despatch ikke er afløftet, og således ikke kan forventes læst af modtageren. OIOUBL Levering Version 1.3 Side 5

6 I tabellen vises de oftest benyttede felter fra klassen Address: UK-navn DK-navn Brug ID ID 0..1 AddressTypeCode TypeKode 0..1 AddressFormatCode FormatKode 1 Postbox Postboks 0..1 Floor Etage 0..1 Room Rum 0..1 StreetName Vejnavn 0..1 AdditionalStreetName VejAdresseringsNavn 0..1 BuildingName Lokalitet 0..1 BuildingNumber Husnummer 0..1 Department Afdeling 0..1 MarkAttention Attention 0..1 MarkCare C/O 0..1 CityName ByNavn 0..1 PostalZone Postnummer Klassen DeliveryLocation UK-navn DK-navn Brug ID ID 1 Description Beskrivelse 0..1 Conditions Betingelser 0..1 ValidityPeriod GyldighedsPeriode 0..n Address Adresse Klassen Period Følgende relevante klasser nedarves alle fra klassen Period: RequestedDeliveryPeriod PromisedDeliveryPeriod EstimatedDeliveryPeriod ValidityPeriod Bemærk, at PromisedDeliveryPeriod og EstimatedDeliveryPeriod er udelukket fra nogle dokumenter. De perioder der kan anvendes fremgår af de enkelte dokumentguidelines (OIOUBL_GUIDE_ORDRE Ref. G08 og OIOUBL_GUIDE_FAKTURA Ref. G16) UK-navn DK-navn Brug StartDate StartDato 0..1 StartTime StartTid 0..1 EndDate SlutDato 0..1 EndTime SlutTid 0..1 Description Beskrivelse 0..n OIOUBL Levering Version 1.3 Side 6

7 Klassen Party Følgende relevante klasser nedarves alle fra klassen Party: DeliveryParty DespatchParty* *Bemærk, at Despatch ikke er afløftet, og således ikke kan forventes læst af modtageren. UK-navn DK-navn Brug WebsiteURI Hjemmeside 0..1 LogoReferenceID LogoReference 0..1 EndpointID EndePunktID 0..1 PartyIdentification PartIdentifikation 0..n PartyName PartNavn 0..n PostalAddress PostAdresse 0..1 PhysicalLocation FysiskLokation 0..1 PartyTaxScheme AfgiftOplysninger 0..n PartyLegalEntity JuridiskPart 1 Contact Kontakt 0..1 Person Person 0..1 Se også tværgående guidelines OIOUBL Guideline Part (Ref. G23), OIOUBL Guideline EndepunktID (Ref. G22) og OIOUBL Guideline Kontakt (Ref. G34) Klassen Despatch* UK-navn DK-navn Brug ID ID 0..1 RequestedDespatchDate ForespurgtAfsendelsesDato 0..1 RequestedDespatchTime ForespurgtAfsendelsesTid 0..1 EstimatedDespatchDate EstimeretAfsendelsesDato 0..1 EstimatedDespatchTime EstimeretAfsendelsesTid 0..1 ActualDespatchDate FaktiskAfsendelsesDato 0..1 ActualDespatchTime FaktiskAfsendelsesTid 0..1 DespatchAddress AfsendelsesAdresse 0..1 DespatchParty AfsenderPart 0..1 Contact Kontakt 0..1 *Bemærk, at Despatch ikke er afløftet, og således ikke kan forventes læst af modtageren. OIOUBL Levering Version 1.3 Side 7

8 3. Beskrivelse I det følgende beskrives brugen af de relevante klasser og felter nærmere Forretningsmæssig anvendelse af levering Overordnet giver klassen Delivery mulighed for angivelse af følgende oplysninger: Leveringsmængder Leveringstidspunkt (dato og tid) Leveringsperiode Et antal forretningsparter Et antal adresseoplysninger I de følgende afsnit beskrives den forretningsmæssige brug af disse oplysninger nærmere. Bemærk at klassen Delivery kan gentages for hver del-leverance der måtte ønskes, og at den kan forekomme både på header- og linjeniveau. Det er ikke et krav at klassen skal angives Leveringsmængder For hver instans af Delivery klassen kan specificeres følgende leveringsmængder: Mængde for leverancen Minimumsmængde Maksimumsmængde En instans af klassen Delivery svarer til en del-leverance. OIOUBL stiller ikke nogen automatik eller felter til rådighed for at relatere mængderne i del-leverancerne til den samlede aftalte mængde Leveringstidspunkt For hver instans af Delivery klassen kan specificeres følgende leveringstidspunkter: En faktisk leveringsdato og -tid Den senest mulige leveringsdato og -tid Bemærk at der i OIOUBL ikke haves et datofelt, hvor ønsket leveringsdato kan angives. I stedet haves klassen RequestedDeliveryPeriod hvor start- og slutdato kan sættes til samme dato. I OIOUBL haves et felt til angivelse af faktisk leveringsdato og -tid, men der er ikke en klasse, hvor en faktisk leveringsperiode kan angives. I det tilfælde angives den sidste dag i perioden som faktisk leveringsdag. OIOUBL Levering Version 1.3 Side 8

9 Leveringsperiode For hver instans af Delivery klassen kan specificeres følgende leveringsperioder: Ønsket leveringsperiode Garanteret leveringsperiode Estimeret leveringsperiode En periode angives med et start- og sluttidspunkt. Det er også muligt at angive en beskrivelse for perioden. Bemærk, at ikke alle perioder kan anvendes i alle dokumenter. I OIOUBL haves et felt til angivelse af faktisk leveringsdato og tid, men der er ikke en klasse hvor en faktisk leveringsperiode kan angives. I det tilfælde angives den sidste dag i perioden som faktisk leveringsdag. Ved specifikation af leveringstidspunkter og perioder skal momslovens bestemmelser vedrørende disse forhold tages i agt Forretningsparter og adresseoplysninger For hver instans af Delivery klassen kan følgende specificeres: En leveringsadresse (DeliveryLocation.Address) Et leveringssted (DeliveryLocation) LeveringsPart (DeliveryParty) ForsendelsesPart (Despatch) For hver af de to forretningsparter er der endvidere mulighed for at specificere et antal adresser. Rent forretningsmæssigt er det vigtigt at skelne mellem leveringsadresse og leveringspart. Leveringspart er den forretningspart der er ansvarlig for modtagelsen af den leverede vare og som juridisk overtager ejerskabet af varen, men adressen på leveringsparten behøver ikke være den adresse, hvor varen skal afleveres. Hvis varen skal afleveres på en anden adresse, specificeres den i leveringsadresse. Et eksempel kunne være et hjælpemiddel til en privat borger, som skal leveres på borgerens bopæl (DeliveryLocation.Address), men hvor hospitalets lager for hjælpemidler har ejerskabet af hjælpemidlet og dermed er leveringspart (DeliveryParty). Forsendelsespart angiver en eventuel forretningspart, hvor varen fysisk befinder sig og hvorfra den skal sendes/transporteres til leveringspart eller leveringsadresse. Et eksempel kunne være en leverandør af hjælpemidler som anvender en eller flere forretningsparter som lagre. Lageret bliver således forsendelsespart Navn/Attention i leveringsadressen I en UBL adresseklasse kan man ikke angive et navn, f.eks. Den Lille Skole. I stedet anvendes feltet Delivery.DeliveryLocation.Address.MarkAttention til dette navn. De øvrige adressefelter anvendes på helt normal måde, jf. guide G36, OIOUBL Adresser. Bemærk at der ikke altid vil være behov for OIOUBL Levering Version 1.3 Side 9

10 et navn i en leveringsadresse, ofte angives f.eks. blot vej, nr, by og postnr. Hvis man har behov for samtidigt at angive et navn og en attention person, angives det således: Den Lille Skole, att. Hans Hansen Leveringssted identificeret ved ID Hvis man har behov for at angive et ID for et leveringssted, enten i stedet for en leveringsadresse, eller sammen med en leveringsadresse, angives det i feltet Delivery.DeliveryLocation.ID. Der kan være tale om et ID forankret i en offentlig liste, f.eks. et GLN nummer, eller et ID som er gensidigt aftalt parterne imellem. I det sidste tilfælde skal attributten schemeagencyid udpege det lokale system der vedligeholder nummerserien, og schemeid sættes til ZZZ. I tilknytning til ID et, kan man angive en beskrivende tekst, f.eks. Varemodtagelsen, men dette felt er alene informativt, og der bør ikke stødes logik på dette. Teksten angives i feltet Delivery.DeliveryLocation.Description. <cac:deliverylocation> <!-- Using a mutual agreed ID to point to delivery point --> <cbc:id schemeagencyid="urn:sydvestjysksygehus:dk:system:01" schemeid="zzz">3405</cbc:id> <cbc:description>varemodtagelsen</cbc:description> </cac:deliverylocation> Ydelsesmodtagere En ydelsesmodtager kan f.eks. være en person, som får bevilliget et hjælpemiddel af kommunen, men som selv laver aftale om tilpasning osv. med en leverandør. Leverandøren fremsender fakturaen direkte til kommunen, som derefter kan afslutte bevillingssagen ud fra CPR-nummeret. Hvis en ydelsesmodtager overtager ejerskabet af varen (fx medicin, briller, fodtøj), angives ydelsesmodtagers CPR-nummer i Delivery.DeliveryParty.PartyLegalEntity.CompanyID og med schemeid="dk:cpr". Hvis en person blot låner et hjælpemiddel af kommunen eller er modtagelsesansvarlig for et hjælpemiddel, angives personens CPR-nummer i Delivery.DeliveryParty.PartyIdentification.ID og med schemeid="dk:cpr", evt. angives blot adressen i DeliveryLocation. En eventuel udlånserklæring i den forbindelse er faktureringen uvedkommende Udenlandske ydelsesmodtagere Hvis der er tale om en udenlandsk ydelsesmodtager, der ikke har et dansk CPR nummer, kan angives et andet ID til identifikation af ydelsesmodtageren. Det kan f.eks. være et udenlandsk personnummer og/eller landekode. Der kan være forskellige krav fra den offentlige myndighed, til identifikation af en udenlandsk ydelsesmodtager. Hvis ydelsesmodtageren overtager ejerskabet af varen skal identifikationen fremgå af Delivery.DeliveryParty.PartyLegalEntity.CompanyID elementet. Her angives schemeid til ZZZ (Se evt. kodeliste: 1.1.html) jf. eksempel: <cac:partylegalentity> <cbc:registrationname>evt. navn på person</cbc:registrationname> <cbc:companyid schemeid="zzz"> </cbc:companyid> </cac:partylegalentity> Overtages ejerskabet ikke skal identifikationen fremgå af Delivery.DeliveryParty.PartyIdentification.ID elementet. Her angives schemeid til ZZZ (Se evt. OIOUBL Levering Version 1.3 Side 10

11 kodeliste: jf. eksempel: <cac:partyidentification> <cbc:id schemeid="zzz"> </cbc:id> </cac:partyidentification> 3.2. Header- og linjeniveau I OIOUBL kan klassen Delivery rent teknisk angives både på header- og linjeniveau. Det er imidlertid kun få forretningssystemer der kan håndtere leveringsadresse og/eller leveringspart på linjeniveau. Det anbefales derfor alene at angive leveringsadresse og/eller leveringspart i Delivery på headerniveau. Hvis der er tale om del-leverancer, dvs. at klassen forekommer flere gange på Headerniveau, bør en og samme leveringsadresse og/eller leveringspart angives for alle instanser. Mængde- og tidsangivelser kan specificeres på linjeniveau. Bemærk at ovennævnte forhold alene er en anbefaling til praktisk brug. OIOUBL giver fuld mulighed for at specificere Delivery både på Header- og linjeniveau, og i så fald er regelsættet følgende: Angivelse af Delivery på headerniveau bestemmer default parametrene for den givne dokumentinstans. En eventuel angivelse af Delivery på linjeniveau, betyder at default parametrene, for denne linje, overskrives med det angivne Brug af klassen Delivery I tabel 1 nedenfor gives en kort forklaring af de felter og klasser der indgår i Delivery. UK-navn DK-navn Brug Forklaring ID ID 0..1 Identificering af den pågældende instans (dellevering). F.eks. en fortløbende nummerering. Quantity Mængde 0..1 Leveringens mængde. MinimumQuantity MinimumsMængde 0..1 Leveringens minimums mængde. MaximumQuantity MaksimumsMængde 0..1 Leveringens maksimums mængde. ActualDeliveryDate FaktiskLeveringsDato 0..1 Faktisk leveringsdato. ActualDeliveryTime FaktiskLeveringsTid 0..1 Faktisk leveringstidspunkt. LatestDeliveryDate SenestLeveringsDato 0..1 Købers seneste tilladte leveringsdato. LatestDeliveryTime SenestLeveringsTid 0..1 Købers seneste tilladte leveringstidspunkt. TrackingID SporingsID 0..1 Leveringens sporings ID (I relation til transporten). Bemærk, at SporingsID kun kan benyttes efter aftale. DeliveryAddress LeveringsAdresse 0 Anvendes ikke. DeliveryLocation LeveringsSted 0..1 Leveringssted og Leveringsadresse. RequestedDeliveryPeriod ForespurgtLeveringsPeriode 0..1 Forespurgt leveringsperiode. Se også afsnit 3.4. PromisedDeliveryPeriod LovetLeveringsPeriode 0..1 Garanteret leveringsperiode. Se også afsnit 3.4. EstimatedDeliveryPeriod EstimeretLeveringsPeriode 0..1 Estimeret leveringsperiode. Se også afsnit 3.4. DeliveryParty LeveringsPart 0..1 LeveringsPart. Despatch Afsendelse 0..1 En eventuel afsender part. Bemærk at Afsendelse kun kan benyttes efter aftale. Tabel 1. Brug af klassen Delivery. OIOUBL Levering Version 1.3 Side 11

12 Et eksempel på en udfyldt Delivery klasse haves i figur 1. <cac:delivery> <cbc:actualdeliverydate> </cbc:actualdeliverydate> </cac:delivery> Figur 1. Eksempel på udfyldt Delivery klasse Brug af klassen Period Følgende relevante klasser nedarves alle fra klassen Period: RequestedDeliveryPeriod PromisedDeliveryPeriod EstimatedDeliveryPeriod Bemærk, at ikke alle perioder kan angives i alle dokumenter. I tabel 2 nedenfor gives en kort forklaring af de felter og klasser der indgår i Period. UK-navn DK-navn Brug Bemærkning StartDate StartDato 0..1 Periodeangivelsen skal indeholde en startdato og/eller en slutdato. Angives kun startdatoen betyder det, at gyldighedsperioden ikke er tidsbegrænset. StartTime StartTid 0..1 Starttidspunktet kan præciseres med et klokkeslæt. EndDate SlutDato 0..1 Der kan angives en slutdato for perioden EndTime SlutTid 0..1 Sluttidspunktet kan præciseres med et klokkeslæt. DurationMeasure VarighedsKode 0 Anvendes ikke i OIOUBL. 0 Anvendes ikke i OIOUBL. DescriptionCode BeskrivelsesKode 0 Anvendes ikke i OIOUBL. Description Beskrivelse 0..n Supplerende fritekst. Tabel 2. Brug af klassen Period. Et eksempel på en udfyldt Period klasse haves i figur 2. <cac:requesteddeliveryperiod> <cbc:startdate> </cbc:startdate> <cbc:enddate> </cbc:enddate> <cbc:description>abonnement</cbc:description> </cac:requesteddeliveryperiod> Figur 2. Eksempel på udfyldt Period klasse. Som det fremgår af tabel 2 haves der en række mere avancerede muligheder 1 for at angive en periode. Grundlæggende kan der angives en start- og en slutdato henholdsvis StartDate og EndDate, som kan suppleres med tidspunkter i StartTime og EndTime. Hvis der alene angives en startdato gælder 1 Brugen af DurationMeasure er imidlertid fravalgt i OIOUBL da datatypen for feltet ikke er hensigtsmæssig. OIOUBL Levering Version 1.3 Side 12

13 perioden på ubestemt tid. StartDate og EndDate må godt være ens, men EndDate må ikke være før StartDate. <cac:validityperiod> <cbc:startdate> </cbc:startdate> <cbc:starttime>12:00:00</cbc:starttime> <cbc:enddate> </cbc:enddate> <cbc:endtime>12:00:00</cbc:endtime> </cac:validityperiod> Figur 3. Eksempel på brug af klassen Period (med tidsangivelser). OIOUBL Levering Version 1.3 Side 13

14 4. Eksempler Nedenfor angives eksempler på udfyldelse af Delivery klassen Klassen Delivery i en typisk ordre Nedenfor findes et simpelt eksempel på udfyldelse af Delivery. <cac:delivery> <cac:requesteddeliveryperiod> <cbc:startdate> </cbc:startdate> <cbc:enddate> </cbc:enddate> </cac:requesteddeliveryperiod > </cac:delivery> 4.2. Eksempel på udvidet brug af klassen Delivery I eksemplet er sygehuset leveringsparten, altså den forretningspart der er ansvarlig for modtagelsen af den leverede vare, men varen skal afleveres på en anden adresse hos en patient, hvilket specificeres i leveringsadressen. <cac:delivery> <cbc:actualdeliverydate> </cbc:actualdeliverydate> <cac:deliverylocation> <cac:address> <cbc:addressformatcode listagencyid="320" listid="urn:oioubl:codelist:addressformatcode- 1.1">StructuredDK</cbc:AddressFormatCode> <cbc:streetname>patientvej</cbc:streetname> <cbc:buildingnumber>10</cbc:buildingnumber> <cbc:cityname>helsingør</cbc:cityname> <cbc:postalzone>3000</cbc:postalzone> <cac:country> <cbc:identificationcode>dk</cbc:identificationcode> </cac:country> </cac:address> </cac:deliverylocation> <cac:deliveryparty> <cbc:endpointid schemeid="dk:cvr">dk </cbc:endpointid> <cac:partyidentification> <cbc:id schemeid="dk:cvr">dk </cbc:id> </cac:partyidentification> <cac:partyname> <cbc:name>aalborg Sygehus</cbc:Name> </cac:partyname> <cac:postaladdress> OIOUBL Levering Version 1.3 Side 14

15 <cbc:addressformatcode listagencyid= 320 listid="urn:oioubl:codelist:addressformatcode- 1.1">StructuredDK</cbc:AddressFormatCode> <cbc:streetname>sygehusvej</cbc:streetname> <cbc:buildingnumber>11</cbc:buildingnumber> <cbc:cityname>dyssegård</cbc:cityname> <cbc:postalzone>2870</cbc:postalzone> <cac:country> <cbc:identificationcode>dk</cbc:identificationcode> </cac:country> </cac:postaladdress> <cac:partylegalentity> <cbc:registrationname>aalborg Sygehus</cbc:RegistrationName> <cbc:companyid schemeid="dk:cvr">dk </cbc:companyid> </cac:partylegalentity> <cac:contact> <cbc:id>lager</cbc:id> </cac:contact> </cac:deliveryparty> </cac:delivery> OIOUBL Levering Version 1.3 Side 15

16 5. Relevante kodelister Kodeliste: Agency: Urn: Eksempel på værdi: AddressFormatCode 320 urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 StructuredLax EndpointID 320 urn:oioubl:scheme:endpointid-1.4 GLN, DK:CVR eller lign. 6. Termer og forkortelser Nedenfor summeres de vigtigste anvendte termer og forkortelser: Headerniveau Linjeniveau Klasse Felter Attributter Term: Forklaring: Felter på headerniveau er de felter, der findes direkte under root-elementet (det yderste element) i XML strukturen. Felter på headerniveau, er gældende for hele dokumentet. Felter på linjeniveau gælder i modsætning til felter på headerniveau kun for den enkelte dokumentlinje En klasse er en samling af felter. F.eks. indeholder Pris klassen felter som PrisBeløb, BeregningsGrundlagsMængde etc. Et felt svarer til et element i XML strukturen. F.eks. er PrisBeløb det felt der indeholder prisen på en fakturalinje. I et XML element er det ofte muligt at angive en egenskab for feltet i en attribut f.eks. i attributten unitcode, hvor enheden til en mængde kan angives, jf. eksempel: <cbc:basequantity unitcode="bo">1</cbc:basequantity> Det er også i attributterne der refereres til relevante kodelister f.eks. listid="urn:oioubl:codelist:taxtypecode-1.2" OIOUBL Levering Version 1.3 Side 16

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Parter UBL 2.0 Parties G23 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Udvidelse UBL 2.0 Extension G33 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Udvidelse Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Pris og mængde i kataloger UBL 2.0 Catalogue price and quantity G40 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Pris og mængde i kataloger UBL 2.0 Catalogue price and quantity G40 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Pris og mængde i kataloger

Læs mere

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL OIOUBL Skat UBL 2.0 Tax G27 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3 OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler (UTS) Version 1.3 Side 2 Kolofon

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Simpel ordrebekræftelse UBL 2.0 OrdreResponseSimple G10 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger UBL 2.0 Catalogue item description and categorization G38 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons

Læs mere

OIOUBL Guideline Ordre

OIOUBL Guideline Ordre OIOUBL Guideline Ordre OIOUBL Ordre UBL 2.0 Order G08 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger UBL 2.0 Catalogue item description and categorisation G38 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

Konsekvenser Ændringen bør ikke have de store konsekvenser for brugen af schematronen.

Konsekvenser Ændringen bør ikke have de store konsekvenser for brugen af schematronen. Notat 23. marts 2012 Ole Madsen OIOUBL Schematron release 15. juni 2012 Der vil ske en løbende tilpasning til PEPPOL over de kommende 2 releases. Dels vil der ske en opdatering i denne release pr. 15.

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Udvidet Indkøbsproces for selvstændige bilag Scenariepakke: SIMATT S08 Version 1.0 UBL 2.0 Published under Creative Commons license, attribution 2.5 Dokumenthistorik Revisioner

Læs mere

Tillæg/fradrag kan ikke specificeres på kreditnotalinien, således at de indgår i beregningen af linietotalen, modsat en fakturalinie.

Tillæg/fradrag kan ikke specificeres på kreditnotalinien, således at de indgår i beregningen af linietotalen, modsat en fakturalinie. OIOUBL-Kreditnota Kriteriet for at medtage i efterfølgende beskrivelse er følgende. Hvis et kræves afløftet ifølge vejledningen er det beskrevet her, da det vil være afsendes forventning at

Læs mere

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Intro OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse. OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0

OIOUBL Scenariebeskrivelse. OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0 OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering

Læs mere

DB OIOUBL GUIDELINE VERSION

DB OIOUBL GUIDELINE VERSION DB OIOUBL GUIDELINE VERSION 1.0 TAGBESKRIVELSE OIOUBL ORDRE Udarbejdet af UBL 2.02 ORDER -1 OIOUBL-Ordre Kriteriet for at medtage i efterfølgende beskrivelse er følgende. Hvis et kræves afløftet

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL PartyID K11. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL PartyID K11. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013 OIOUBL Kodeliste 15. marts 2013 OIOUBL PartyID K11 Version 1.3 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: digst@digst.dk Version 2.02 Marts

Læs mere

OIOUBL-Faktura. DB OIOUBL 2.02 INVOICE Version 1

OIOUBL-Faktura. DB OIOUBL 2.02 INVOICE Version 1 OIOUBL-Faktura Kriteriet for at medtage i efterfølgende beskrivelse er følgende. Hvis et kræves afløftet ifølge vejledningen er det beskrevet her, da det vil være afsendes forventning at medsendt

Læs mere

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.0 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOUBL-format

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOUBL-format Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOUBL-format Vejledning printskabelon 5 baseret på OIOUBL-formatet p. 1-14 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indhold... 3 Placering af felter

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering Scenariepakke: COMDEL S05 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Faktura UBL 2.0 Invoice G16 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces Scenariepakke: BASPRO S03 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 08. November 2005

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Udvidet Indkøbsproces for køberinitieret fakturering Scenariepakke: BILSEL S10 Version UBL 2.0 Published under Creative Commons license, attribution 2.5 Dokumenthistorik

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDRSP D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 26. marts 2010. Nr. 354. Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder

Læs mere

FAQ OIOXML elektronisk regning

FAQ OIOXML elektronisk regning Side 1 af 24 FAQ OIOXML elektronisk regning 10. september 2012 1 Indledning Denne FAQ samler svarene på de spørgsmål der oftest er blevet stillet i forbindelse med OIOXML elektronisk regning. Alle spørgsmål

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces Scenariepakke: COMPAY S07 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 06. April

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011 Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL Finn Christensen fch@tradeshift.com 1. marts 2011 Agenda Introduktion til UBL og OIOUBL-2.02 Hvilke forretningsprocesser/profiler? Hvilke er krævet mod det offentlige?

Læs mere

Bilag 2B Eksisterende data

Bilag 2B Eksisterende data Bilag 2B Eksisterende data Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERBLIK OVER DOKUMENTATION FRA... 4 3.1 BEGREBSMODEL ( OPUS DEBITOR)... 4 3.2 INFORMATIONSMODEL

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Januar 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL

Læs mere

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk. 4. november 2010

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk. 4. november 2010 Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk 4. november 2010 Agenda Introduktion til UBL og OIOUBL-2.02 Hvilke forretningsprocesser/profiler? Hvilke er krævet

Læs mere

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm Implementationsguide E-Fakturering Hvordan man sender e-fakturaer til Orifarm Implementation Guide 2 (7) Kære leverandør til Orifarm, Orifarm har nu mulighed for at modtage elektroniske fakturaer gennem

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

FUNKTIONSSPECIFIKATIO

FUNKTIONSSPECIFIKATIO FUNKTIONSSPECIFIKATIO Internal NN Udarbejdet af: Tobias Fjälling 29. oktober 2002 Rev. 1.5 1(36) C004245 HR-XML AMS DK Ændringshistorik Rev. Dato Af Kommentar 0.1 2002-09- 18 0.2 2002-09- 23 1.0 2002-10-

Læs mere

F GROUP A/S. OIOXML Invoice. Fona. OIOXML - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter

F GROUP A/S. OIOXML Invoice. Fona. OIOXML - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter OIOXML Invoice Fona Page 1 of 9 Indhold Denne Guide Line beskriver kravene til fakturaer til i OIOXML format. Formatet anvendes til fakturering og kreditering, men kan ikke anvendes til prisreguleringer.

Læs mere

Unges uddannelsesvalg. Udarbejdet for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Udarbejdet af Synovate Vilstrup Jobnummer 14255 9. august 2006

Unges uddannelsesvalg. Udarbejdet for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Udarbejdet af Synovate Vilstrup Jobnummer 14255 9. august 2006 Unges uddannelsesvalg Udarbejdet for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Udarbejdet af Synovate Vilstrup Jobnummer 14255 august 2006 Indhold Metode Hovedkonklusioner Tabeller Spørgeskema Metode Hovedkonklusioner

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Marts 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Marts 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Marts 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL DE

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

Høring af OIOXML elektronisk regning. Høringssvar.

Høring af OIOXML elektronisk regning. Høringssvar. Høring af OIOXML elektronisk regning Høringssvar. Bekendtgørelse Høring er slut Høringssvar uden kommentarer 1. Rigsrevisionen ingen anledning til bemærkninger 2. Finanstilsynet - Økonomi- og Erhvervsministeriets

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Posten Norden AB ekommunikation Tietgensgade 37 1566 København V ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Version 1.2 20. august 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Forkortelser

Læs mere

Importere kunderegister

Importere kunderegister Importere kunderegister Pacsoft Online 25-09-2014 2 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Eksport fra et andet system... 3 1.2 Importfilens opbygning... 3 1.3 Importere filen... 6 1.4 Vedligehold af modtagere...

Læs mere

Hyppige brugsscenarier

Hyppige brugsscenarier Hyppige brugsscenarier Indhold 1. Virksomhed som ønsker at henvende sig til nye potentielle kunder 2. Bruger som ønsker at abonnere på hele CVR databasen og modtage opdateringer 3. Bruger som kun er interesseret

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

Teknisk workshop OIOUBL spor. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011

Teknisk workshop OIOUBL spor. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011 Teknisk workshop OIOUBL spor Finn Christensen fch@tradeshift.com 1. marts 2011 Vision for NemHandel NemHandel skal være lige så let som at sende en email Agenda OIOUBL profiler Obligatoriske og andre profiler

Læs mere

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0 TUN EDI-STANDARD VERSION 1.0 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Trælasthandlerunionen TUN, 1. juni 2003 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram...

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde INDENRIGSMINISTERIET Opgavenr. Journal nr. 370715 EJ-HJEMMESID Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (UDEN NØGLE) 19.07.2007

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles G26 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Segmentbeskrivelse INVOI D96A EDI-Branchestandard version 1.1 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse... 6 UNH

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Mix & Match og flerkøb

Mix & Match og flerkøb Mix & Match og flerkøb Mix & Match og flerkøb er en del af butiksløsningen. Flerkøb er mængderabat, der kendes fra diverse butikker, f.eks. køb af bland selv frugt. Køb 10 stk. for 15 kroner, hvor stk.

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

FAKTURAGUIDE TIL DATEA

FAKTURAGUIDE TIL DATEA Dansk VANS netværk og NemHandel FAKTURAGUIDE TIL DATEA DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk 1 Indledning Dette dokument beskriver DATEAs krav til indholdet af elektroniske

Læs mere

FAQ 69: Uddybende vejledning til BI linjer i OIOUBL

FAQ 69: Uddybende vejledning til BI linjer i OIOUBL FAQ 69: Uddybende vejledning til BI linjer i OIOUBL - 1-24. August 2015 Katalog og ønsker til leverandører, som leverer katalog i OIOUBL format Der er til Digitaliseringsstyrelsen kommet ønsker til en

Læs mere

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format Vejledning printskabelon 5 baseret på OIOXML-formatet p. 1-14 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indhold... 3 Placering af felter

Læs mere

XQuery Eniro Partner Solutions

XQuery Eniro Partner Solutions XQuery Eniro Partner Solutions Eniro Denmark 2006 Applikation XQuery Version: 1.0 Dato: 8. april 2008 Dokument type: Teknisk specifikation Eniro Danmark A/S, Sydmarken 44 A, DK-2860 Soeborg, Denmark, Phone

Læs mere

Continia e faktura Changelog. Version 3.08 December 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Changelog. Version 3.08 December 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 December 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 e faktura 3.08

Læs mere

1 KY-person. 1.1 Skattekort 26.11.2013

1 KY-person. 1.1 Skattekort 26.11.2013 1 KY-person... 2 1.1 Skattekort... 2 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Person... 3 1.2.1 Attributter... 3 1.3 Ægteskab... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Adresse... 5 1.5 Dansk adresse... 5 1.5.1 Attributter...

Læs mere

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel "OIOUBL Guideline Datatyper" i Adobe Reader.

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel OIOUBL Guideline Datatyper i Adobe Reader. Bilag til Høringsnotat vedr. Forslag til ændring af Bekendtgørelse nr 1075 om elektronisk regning Tekniske høringssvar vedr. standarderne i bekendtgørelsens bilag 1-4 Ændringsforslag fra høring Status

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Indhold 1. Opsætningsvejledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forudsætninger... 3 1.3 Vigtigt... 3 2. Brugeropsætning... 4 2.1 Definering af brugeropsætning...

Læs mere

Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 NYHEDER

Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 NYHEDER Copyright 2004 Microsoft Business Solutions ApS Frydenlunds Allé 6, DK-2950 Vedbaek Denmark CBR.NO. 76247218, All right reserved Vedbæk Maj 2004 Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 Nyheder C5 3.0 SP2

Læs mere

INDHOLD. Standardprocedure for SILVAN... 1 A. IT... 1. A.1. Elektronisk dokumenthåndtering... 1. B. Administration... 1. B.1. Varenummer...

INDHOLD. Standardprocedure for SILVAN... 1 A. IT... 1. A.1. Elektronisk dokumenthåndtering... 1. B. Administration... 1. B.1. Varenummer... INDHOLD Standardprocedure for SILVAN... 1 A. IT... 1 A.1. Elektronisk dokumenthåndtering... 1 B. Administration... 1 B.1. Varenummer... 1 B.2. Pallegebyrer... 1 B.3. Restordrer... 1 B.4. Leveringer til

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel

Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel 1 Indledning til True Trade e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner i KomUdbud, der

Læs mere

Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for

Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for K:\Videnskabsministeriet\2004\bekg\530760\530760.fm 12-11-04 12:45 k07 SJ Bekendtgørelse nr. 1075 af 11. november 2004 Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for elektronisk

Læs mere

Dokumentdefinition OAG ProcessInvoic ver 8.0

Dokumentdefinition OAG ProcessInvoic ver 8.0 28. februar 2008 Dokumentdefinition OAG ProcessInvoic ver 8.0 TDC A/S fastnet fakturering Side 1 af 12 Revisionshistorie Version DATO INIT BEMÆRKNINGER 1.0 29-04-2003 THJ/Dan Net Oprettet 1.1 10-02-2004

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Udfyldelse af fakturablanket

Udfyldelse af fakturablanket Udfyldelse af fakturablanket Indhold Hvor finder du fakturablanketten på Virk.dk?... 2 Udfyldelse af afsender og modtager... 4 Felter vedr. fakturadato... 4 Beskrivelse af ydelse, ydelsesmodtager, beløb...

Læs mere

Møde i SSU for e-handel 24. oktober 2006

Møde i SSU for e-handel 24. oktober 2006 Dagsorden 12:30 Velkommen og bordrunde -Godkendelse af referat fra sidste møde 12:45 Status på UBL 2.0 og internationale aktiviteter 13:00 Tidsplan for OIOUBL og UBL konference 13:30 Status på OIO Serviceorienteret

Læs mere

e-faktura til SuperGros

e-faktura til SuperGros e-faktura til SuperGros Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Identifikation af modtager... 1 Regningsmodtager... 1 Købers identifikation... 2 Leveringsstedets identifikation... 3 Identifikation af sælger...

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet.

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet. Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer

OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer Header

Læs mere

Implementeringsguide E-fakturering. Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group

Implementeringsguide E-fakturering. Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group Kære Leverandør til Arp-Hansen Hotel Group, Arp-Hansen Hotel Group har nu mulighed for at modtage elektroniske fakturaer gennem Basware Business

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Delaftale 1 Danske bøger Side 1 af 5 Kravspecifikation: Nærværende bilag udgør kravspecifikation i henhold til udbud af boglige materialer, Delaftale 1 Danske bøger.

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

NemHandel-registret. Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0

NemHandel-registret. Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0 NemHandel-registret Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne modtage

Læs mere