Resultat af Ærteforsøg 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultat af Ærteforsøg 2010"

Transkript

1 Resultat af Ærteforsøg 2010 Ved et kursus på Institut for Jordbrug og Økologi, KU Life, blev dette ærteforsøg gennemført, med undervisning af Gunter Backes og Jihad Orabi. Skrevet af Søren Holt Frøsamlerne 2010

2 Udgangspunkt: Vores spørgsmål og ærtesorter Til sammenligning af forskellige portioner af Store Holgers Kæmpeært,- og til sammenligning af Store og Lille Holgers Kæmpeært: No. 7 - store Holgers Kæmpeært, Mogens Thomsen (PØ) No. 8 - store Holgers Kæmpeært, Dorthe Hougaard (PØ) No. 9 - store Holgers Kæmpeært, Jens Agner Christiansen (PØ) No store Holgers Kæmpeært, Ida Soer Johannessen No. 11 store Holgers Kæmpeært, Jørgen Kristensen No. 12 lille Holgers Kæmpeært, Ida Soer Johannessen No. 13 lille Holgers Kæmpeært, Jørgen Kristensen Til sammenligning af Store Holgers Kæmpeært og Holger-lignende ærter: No. 14 Faster Kirstens høje ært, Nanna Fyhn No. 17 HKH Chr. d. X s Hofært, Molly Hougaard Til "analyse" af grobundens indvirken på sorten: No. 22 Amandas høje ært (dyrket på lerjord), Ulla Vester No. 23 Amandas høje ært (dyrket på sandjord), Elsa Krogh For at undersøge om Frederik d. 7. s ært er gammel: No. 16 HKH Frederik d. 7 s ært, Molly Hougaard Til sammenligning af andre høje ærter: No. 3 Lokalsort fra Stevns NGB , NordGen No. 4 Stevns høje ært, Nanna Fyhn No. 5 Videmoseært NGB , NordGen No. 6 Videmoseært, Søren Holt No. 15 Gyrithes høje ært, Ida Soer Johannessen No. 18 Stangært fra Fyn FS 554, NO Crossland No. 19 Grams høje ært, Søren Holt No. 20 Maries høje ært FS 240, Søren Holt No. 21 Juttas høje ært, Søren Holt No. 24 Juttas høje ært, Elsa Krogh No. 28 Høj ært fra Susie, Elsa Krogh No. 29 Karls høje ært, Karen Bredahl Til undersøgelse af nogle gråærter/til sammenligning af ærter med farvede blomster: No. 25 Brun Ært fra Nakskov, Molly Hougaard No. 26 Errindlev ært, Søren Holt No. 27 Lollandske rosiner, Søren Holt Kontrolærter (sikre en genetisk spredning i vores materiale): No. 1 Jærert NGB11149, NordGen No. 2 Julita NGB9927.3, NordGen Andre ærter(udfyldte ledige pladser i vores undersøgelse): 30 Std_1-6, (Gråärt NGB11737) Institut for Jordbrug og Økologi 31 Std_9-5, (Maglaby gråärt NGB14154) Institut for Jordbrug og Økologi 32 Std_51-2, (Puggor från Ballingslöv-Glimåkra NGB17873) Institut for Jordbrug og Økologi

3 Store Holgers Kæmpeært og Lille Holgers Kæmpeært har vi medtaget fra flere kilder, da vi ville undersøge, om de var forskellige, og undersøge, om de forskellige kilder havde reelt afvigende ærter. Amandas høje ært medtog vi fra to kilder, da vi ville se, om de var gledet fra hinanden gennem årene hvor de var dyrket på meget forskellig jordbund. Juttas høje ært blev medtaget to gange, lidt af en tilfældighed det skulle vise sig at være interessant. Andre sorter er kun medtaget én gang.

4 Metode: Undersøgelse af mikrosatellitterne: A9 D21 AC58 C20 AA5 AC75 Disse mikrosatellitter er meget stereotype områder på DNA-strengen, bestående af kun to baser (A, T, C eller G), der under kopiering af DNA en gang imellem bliver duplikeret et antal ekstra gange. Hvor mange gange er ofte forskelligt fra sort til sort dvs. at dette område kan være af forskellige længde. Disse mikrosatellitter eller SSRs tilhører en gruppe markører, der ikke så vidt man ved har nogen mening for organismen og ikke markerer et gen- så de fortæller os ikke noget om vores sorter. Men de er gode til at skelne mellem beslægtede sorter. Vi arbejdede i 4 grupper. Hver gruppe isolerede DNA fra op til 8 ærtesorter (Quick & dirty isolation of genomic DNA with NaOH (ætsnatron)), i alt 29 sorter, idet 30 Std_1-6, (Gråärt NGB11737), 31 Std_9-5, (Maglaby gråårt NGB14154) og 32 Std_51-2 (Puggor från Ballingslöv-Glimåkra NGB17873) allerede lå klar på Institut for Jordbrug og Økologi. Små stykker blade blev kølet ned for at hæmme de naturlige enzymer, der ville nedbryde DNA et, før vi kunne gøre det. En natronlud fortynding blev tilsat, og blandingen kogt 1 minut. Derefter findeltes blandingen med enden af en tynd plasticstav, en buffer blev tilsat for at neutralisere ætsnatron og blandingen blev centrifugeret. Nederst samlede bladrestene sig i et grønt område, ovenpå flød DNA materialet i en klar væske. Prøver blev samlet af den klare væske med isoleret DNA til næste trin, så vi nu havde isoleret DNA fra alle 32 ærtesorter. Prøverne opbevaredes på is. I næste trin arbejdede alle grupper med isoleret DNA fra hver af de 32 sorter. Gruppe 1 og 3 opformerede microsatelitterne A9, D21 og AC58. Gruppe 2 og 4 opformerede microsatelitterne C20, AA5 og AC75. For at opformere microsatelitterne blev det isolerede DNA tilsat primer, som man i forvejen vidste ville binde sig til DNA strengen før og efter den aktuelle mikrosatellit, og et enzym, Taq-DNA- Polymerase, som kopierede mikrosatellitten startende fra primeren. Forskellige hjælpestoffer tilsættes for at tilføre den nødvendige energi, indfarve mikrosatellitterne henholdsvis blå, grøn og gul, og holde den rigtige surhedsgrad. Herefter foregår opformeringen gennem omkring 40 cykliske temperaturændringer i en PCR maskine. Ved 94, hvor DNA-strengen adskilles, 64-55, hvor primeren binder til DNA-strengen, og 72, hvor Taq-DNA-Polymerase kopierer DNA-strengen fra primeren og frem (mikrosatellitten kopieres). Ved de gentagne temperaturskift fik vi opformeret de udvalgte mikrosatellitter eksponentielt. De første gentagelser gav kun ganske lidt materiale, men for hver gentagelse var der mere materiale at kopiere. Derefter centrifugeres. Nu havde vi for hver sort to prøverør med hver mikrosatellit, i alt 2x6x32=384 prøverør. I sidste trin skal hver mikrosatellit sorteres efter længde. I kapillærrør med polymer gel laves et elektrisk spændingsfelt, der får de negativt ladede mikrosatellitter til at vandre op gennem røret. Korte molekyler slipper hurtigere gennem gelen end de lange. Der sker en sortering, som registreres af en fotocelle, der registrerer farven på mikrosatellitten. Hver gruppe blander sine 3 indfarvede mikrosatellitter i et prøverør for hver ærtesort. Så spares der tid i sorteringsprocessen, og pga. farverne kender fotocellen forskel på microsatelitterne. Der er også tilsat en rød indfarvet prøve med molekyler af kendt længde. De angiver en skala for molekylestørrelsen, så vi ender med et resultat, hvor vi for de forskellige ærtesorter har hver mikrosatellits molekylestørrelse.

5 Resultat: C20 og AA5 udgår. Den ene farvede ikke, så vi fik ikke resultat fra den. Den anden viste ingen variation, alle ærter havde den samme variant, den kunne ikke skelne mellem ærtesorterne. Acc. A9 A9 AC58 AC58 D21 D21 AC75 AC75 01_Jærert _Julita _Lokals _Stevns _Videmo _Videmo _store _store _store _store _store _lille _lille _Faste _Gyrit _HKH_F _HKH_C _Stang _Grams _Marie _Jutta _Amand _Amand _Jutta _Brun_Æ _Errin _Lollan _Høj_ær _Karls _Std_ _Std_ _Std_ Tabel 1 Tallene angiver længden af mikrosatellitterne, altså antal gange baseparret gentages. Ærterne 15 Gyrithes høje ært og 32 Std_51-2 mangler hver data fra én mikrosatellit, sandsynligvis fordi primeren ikke kunne binde, pga. variation i DNA strengen umiddelbart før mikrosatellitten. 31 Std_9-5, (Maglaby gråärt) viser uforventet variation i mikrosatellitten AC58, Det kan skyldes variation i sorten, som af NordGen angives som landrace, og at de to prøver er taget fra to forskellige individer. Kigger man på foto af frøene i NordGens database SESTO ser man også tydelig variation i farvemønsteret på ærterne, noget der normal er arveligt.

6 Det er umiddelbart svært at overskue data i tabelform. Det er muligt at bearbejde data matematisk på forskellig vis, så man får en mere visuel præsentation. Først et dendrogram. (figur 1) Det er baseret på afstanden mellem sorterne. Det bygges hierarkisk op, først findes de to nærmeste. Derefter slås deres to linier sammen til én linie, og de behandles derefter som én samlet enhed. Igen findes de to nærmeste, som derefter slås sammen osv. Man skal være opmærksom på, at det på ingen måde kan læses som et stamtræ! Figur 1

7 En anden måde at visualisere afstande er at lave en hovedkoordinat-analyse, sat op i to dimensioner. Figur 2. Hovedkoordinat-Analysen På ovenstående figur 2 vises, hvordan ærterne fordeler sig i to dimensioner. Dimensionerne er matematiske måder at udtrykke flere uafhængige variationer i et samlet billede. Det er altså ikke så præcist, som de eksakte tal for mikrosatellitternes længde. Til gengæld giver det et visuelt billede vi mennesker lang hurtigere kan overskue. Nogle vil også foretrække denne fremstilling frem for dendrogrammet. Dimension 1 forklarer mere af forskellen mellem sorterne, end dimension 2. Farverne henviser til en opdeling i 5 grupper. Grupperinger Det giver mening at gruppere ærterne. 2 grupper er den sikreste opdeling, men 5 grupper er også rimeligt. Ved en opdeling i 2 grupper, hvor gruppe 1 og 2 på ovenstående figur 2 udgør den ene, og gruppe 3-5 udgør den anden gruppe, fås en meget klar opdeling, hvor alle ærter i hver gruppe ligger tættest på ærter fra egen gruppe. Det er en højre-venstre opdeling, der følger dimension 1. Ved opdeling i 5 grupper ser vi nogle pudsigheder, hvor f.eks. Amandas høje ært ligger tættere på Jærert, end de andre ærter i egen gruppe. Denne opdeling i 5 grupper er altså ikke lige så indlysende, som inddelingen i 2 grupper. Der sker dog ikke nogle helt overraskende ting. Som frøsamler kan man nok også se en rimelighed i opdelingen i 7 grupper, fordi vi så får adskilt Amandas høje ært fra de to lollandske markærter, Brun ært fra Nakskov og Lollandske rosiner. På den anden side sker der noget underligt, og ikke troværdigt, med Std_51-2 (Puggor från Ballingslöv-Glimåkra), der så bliver grupperet med Faster Kirstens høje ært og No.24 Juttas høje

8 ært. Vores undervisere er ud fra vores data alene ikke tilbøjelige til at acceptere en opdeling i 7 grupper, men gør opmærksom på hvor stærk en opdeling i 2 grupper er, og at 5 grupper også kan accepteres Bemærk, at ærternes placering på ovenstående figur er uafhængig af hvor mange grupperinger vi laver. Ved en opdeling i 5 grupper, kan det kan sættes op som i nedenstående figur 3. Dette er en anden måde at visualisere variationen i vores ærter. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 05_Videmo 06_Videmo 19_Grams 02_Julita 30_Std_1-6 26_Errin 01_Jærert 32_Std_ _Brun_Æ 27_Lollan 22_Amand 23_Amand 03_Lokals 28_Høj_ær 07_store 11_store 12_lille 13_lille 04_Stevns 09_store 17_HKH_C 10_store 08_store 20_Marie 31_Std_9-5 24_Jutta 14_Faste 15_Gyrit 18_Stang 21_Jutta 29_Karls 16_HKH_F Figur 3

9 Gr.1: Grøn på figur 3. Gyrithes høje ært, Faster Kirstens høje ært, No.24 Juttas høje ært og 31 Std_9-5 (Maglaby gråärt) er tydeligt forskellige fra hinanden og andre. De andre viser ikke tegn på at være forskellige, der må vi se på deres fænotyper (de egenskaber i planten, der stammer fra dens arveanlæg og kan observeres når vi dyrker den). Store og Lille Holger er ikke til at skelne fra hinanden, så Lille Holger er nok en variation af Store Holger, ikke en indblanding af en anden sort. Gr.2: Koralrød på figur 3. Disse viser ikke tegn på at være forskellige, der må vi se på deres fænotyper. Det er rimeligt at antage, at de to Videmoseært er identiske. Gr.3: Mørk rød. De er alle forskellige fra hinanden og andre. Gr.4: Blå. De er forskellige fra hinanden og andre. Gr.5: Gul. De to lollandske gråærter med store frø viser ikke tegn på at være forskellige, der må vi se på deres fænotyper. De to Amanda viser ikke tegn på at være forskellige. Heldigvis. 21 Juttas høje ært og 24 Juttas høje ært burde være ens, men det er de slet ikke, og ingen af dem kan være identiske med andre af ærterne i forsøget. Det bør undersøges nærmere, f.eks. ved at se på fænotype.

10 De mulige grupperinger kan også sætte op i på følgende måde. (Tabel 2) 2 grupper 5 grupper 7 grupper store Holgers Kæmpeært (5) lille Holgers Kæmpeært (2) HKH Chr. d. X s Hofært Lokalsort fra Stevns Stevns høje ært Maries høje ært Std_9-5 (Maglaby gråårt) Gyrithes høje ært Høj ært fra Susie Faster Kirstens høje ært No.24 Juttas høje ært Julita Videmoseært (2) Grams høje ært Std_1-6, (Gråärt) No.21 Juttas høje ært Stangært fra Fyn HKH Frederik d. 7 s ært Karls høje ært Std_51-2, (Puggor från Ballingslöv-Glimåkra) Errindlev ært Jærert Amandas høje ært (2) Brun Ært fra Nakskov Lollandske rosiner Tabel 2 store Holgers Kæmpeært (5) lille Holgers Kæmpeært (2) HKH Chr. d. X s Hofært Lokalsort fra Stevns Stevns høje ært Maries høje ært Std_9-5 (Maglaby gråårt) Gyrithes høje ært Høj ært fra Susie Faster Kirstens høje ært No.24 Juttas høje ært Julita Videmoseært (2) Grams høje ært Std_1-6, (Gråärt) No.21 Juttas høje ært Stangært fra Fyn HKH Frederik d. 7 s ært Karls høje ært Std_51-2, (Puggor från Ballingslöv-Glimåkra) Errindlev ært Jærert Amandas høje ært (2) Brun Ært fra Nakskov Lollandske rosiner store Holgers Kæmpeært (5) lille Holgers Kæmpeært (2) HKH Chr. d. X s Hofært Lokalsort fra Stevns Stevns høje ært Maries høje ært Std_9-5 (Maglaby gråårt) Gyrithes høje ært Høj ært fra Susie Faster Kirstens høje ært No.24 Juttas høje ært Std_51-2, (Puggor från Ballingslöv-Glimåkra) Julita Videmoseært (2) Grams høje ært Std_1-6, (Gråärt) No.21 Juttas høje ært Stangært fra Fyn HKH Frederik d. 7 s ært Karls høje ært Errindlev ært Jærert Amandas høje ært (2) Brun Ært fra Nakskov Lollandske rosiner Bemærk, hvordan Std_51-2, (Puggor från Ballingslöv-Glimåkra) lave et gevaldigt krumspring fra 5 grupper til 7 grupper.

11 Svar på vores spørgsmål Til sammenlugning af forskellige portioner af Store Holgers Kæmpeært,- og til sammenligning af Store og Lille Holgers Kæmpeært: Vi fandt ingen forskel imellem de forskellige portioner af Store- og Lille Holger. Til sammenligning af Store Holgers Kæmpeært og Holger-lignende ærter: 14 Faster Kirstens høje ært er forskellig fra alle andre ærter i forsøget. 17 HKH Chr. d. X s Hofært viser ikke tegn på at være forskellig fra Holger ærterne. Til "analyse" af grobundes indvirken på sorten: Vi fandt ingen forskel mellem Amanda fra sandjord og fra lerjordsdyrkning gennem en længere årrække. For at undersøge om Frederik d. 7. s ært er gammel: 16 HKH Frederik d. 7 s ært er forskellig fra alle andre undersøgte ærter, men om den er gammel kan vi ikke vide ud fra denne undersøgelse. Til sammenligning af andre høje ærter: Det lykkedes at sammenligne mange høje gamle ærter, og få dem grupperet på en meningsfuld måde. Det er også blevet klart, hvilke der er unikke, og hvilke der måske er samme sort med forskellige navne og kulturhistorie, og derfor bør undersøges nærmere med andre metoder. Til undersøgelse af nogle gråærter/til sammenligning af ærter med farvede blomster: 26 Errindlev ært er forskellig fra de andre undersøgte ærter. 25 Brun Ært fra Nakskov og 27 Lollandske rosiner viser ikke tegn på at være forskellige, men der kan være fænotypiske forskelle at finde. Bemærk i øvrigt, at gråærterne er fordelt over de fleste grupper! Der er altså sorter, som vi nu ved er forskellige fra alle andre. Der er også grupper af sorter, hvor vi bør undersøge, om vi f.eks. kan finde fænotypiske forskelle. Det er en stor fordel, at det nu er klart afgrænset, hvilke sorter der skal sammenlignes ved f.eks. dyrkningsforsøg. Der er nok også sorter, der er identiske med hinanden. Det er dog ikke noget der kan afklares ved dette forsøg, som kun egner sig til at finde forskelle i de 4 områder (mikrosatellitter) vi fik brugbare resultater fra. Om de er identiske i mange flere mikrosatelliter kan vi ikke vide, før vi laver et nyt forsøg! Tak til Gunter Backes og Jihad Orabi, både for det gode kursus, og for materialet efterfølgende. De har også leveret alle tabeller og figurer, undtagen tabel 2.

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

4. Udvikling af kræft

4. Udvikling af kræft 4. Udvikling af kræft otte barrierer cellerne skal over Dette kapitel fortæller hvordan en normal celle bliver til en kræftcelle hvorfor kræft sjældent opstår hvordan denne nye viden om kræft kan bruges

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Om nedarvede gener, der øger kræftrisikoen

Om nedarvede gener, der øger kræftrisikoen 11. Arv og kræft Om nedarvede gener, der øger kræftrisikoen Dette kapitel fortæller, at man kan være arveligt disponeret for at udvikle kræft at nedarvede mutationer kan øge risikoen for brystkræft at

Læs mere

SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG

SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. FORMLER... 4 2. FIGURFORKLARING... 5 3. FIGURFREMSTILLING... 7 4. ORDFORKLARING... 8 5. REGRESSION... 9 6. SAMMENHÆNGE I

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser

Spørgeskemaundersøgelser Kulturforståelse Forlaget Columbus og forfatterne 2009 Ledetråde til design og brug af spørgeskemaer Af Geert A. Nielsen og Karen Schmedes Brug af spørgeskemaer kan være en velvalgt fremgangsmåde, når

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord.

På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord. Øvelsen med afledninger og sammensætninger På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord. Vi lavede herefter øvelse, hvor I havde læst en lille idealtekst og studeret

Læs mere

LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER

LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER Indtil nu har det været sådan, at den side, der åbnede meldingerne, meldte uden indblanding til den endelige kontrakt. Det er imidlertid ikke et realistisk billede af, hvordan

Læs mere

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet?

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Visionær Ledelse Forlaget Andersen 6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Af Dorthe Bastian, Colea Consult doba@colea.dk Indhold Denne dokumentation har følgende indhold: 1. Indledning Hvad

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Emneopgave Januar 2006 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sproglig kodning af bevægelse i dansk som andetsprog En typologisk undersøgelse af andetsprogstilegnelse -

Læs mere

Test af brugervenlighed af www.ikea.dk

Test af brugervenlighed af www.ikea.dk Test af brugervenlighed af www.ikea.dk Udarbejdet for DialogDesign ved Rolf Molich April 2001 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Resumé tilbyder sine kunder e-handel

Læs mere