Google AdWords. - i et juridisk- og markedsføringsperspektiv. Bachelor afhandling, HA. Jur. Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Google AdWords. - i et juridisk- og markedsføringsperspektiv. Bachelor afhandling, HA. Jur. Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, 2012."

Transkript

1 Bachelor afhandling, HA. Jur. Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, Google AdWords - i et juridisk- og markedsføringsperspektiv Vejledere: Hanne Kirk Deichmann, juridisk institut. Poul- Erik Petersen, institut for marketing og organisation. Udarbejdet af: Nicklas Strøm Schjerbeck Anders Schou Eskildsen

2 Indholdsfortegnelse 1. English abstract Introduktion Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode Google AdWords Økonomisk del Indledning PLC- kurven Indledning Google AdWords i PLC Kritik af PLC- kurven Sammenfatning Effekthierarki Indledning AIDA- modellen Attention (opmærksomhed) Interest (interesse) Desire (ønske/lyst) Action (handling) Kritik af AIDA- modellen Sammenfatning Nichesøgeord The Long Tail Google AdWords - nichesøgeord Sammenfatning Juridisk del Indledning Retskilder Varemærkeloven VML VML 5 & Opnåelse af eneretten

3 Ibrugtagning/erhvervsmæssig benyttelse i Danmark Dansk registrering i. Ansøgning EU- registrering i. Ansøgning ii. Retsvirkningerne af en EU- registrering Markedsføringsloven Varemærkeretlige regulering af AdWords- annoncer Varemærkeretlig brug Indgreb i varemærkets funktioner Indgreb i reklamefunktionen Indgreb i funktionen som oprindelsesangivelse Velkendte varemærker som søgeord Markedsføringsretlige regulering af AdWords- annoncer Retshåndhævelse Varemærkeretlig retshåndhævelse Markedsføringsretlig retshåndhævelse Konklusion Litteraturliste Bøger Artikler Hjemmesider Domme Love og bekendtgørelser

4 1. English abstract With this thesis we will examine the marketing potential and the legal issues that keyword ads raises particularly in relation to Google AdWords. Companies have to promote themselves where their customers are. Nowadays, Google works as a search tool for most people -.not just for people to gather new knowledge in general, but also for costumers to seek information about a specific product. The Internet is a mass media and an effective marketing that reaches many people can form the basis for a potentially large sale. Google s financial figures show that their revenue from ads has been increasing year after year. This indicates that more and more advertisers have been aware of this form of marketing. By using the PLC- curve we will examine in which phase Google AdWords is located. This is to give an impression of how widespread Google AdWords is and can become, as a marketing tool. Since many advertisers offer products that cover the same needs, it is necessary for companies to have an ad that catches the consumer s interest and is clear in its message. How companies should act, in designing such an ad, is analyzed by using the AIDA model. It is possible to create a good ad, but if no one sees the ad, it is obviously worth nothing. AdWords ads are generated by the keyword or the combination of keywords that companies choose themselves. The price of keywords is auction based. This implies that the companies that are willing to pay the highest price will be more likely to get one of the best advertising spaces. The most popular keywords will therefore be the most expensive ones. In according to this, companies must consider whether they are willing to pay the high price. By applying the principles of The Long Tail Theory, we will examine how companies can differentiate their selection of keywords in relation to their competitors, while still generating hits on their ads. The selection of keywords and the ad text has for some time formed the basis for new legal issues particularly according to trademark and marketing law. The keywords that companies select could be protected trademarks under the Danish legislation. The access to use trademarks as keywords is limited, because the keyword may infringe the proprietor s exclusive rights. 4

5 The Danish trademark legislation is largely harmonized with the EU law. Several countries have experienced problems associated with keyword ads and have therefore submitted that the European Court to make a preliminary decision. In particular, the Court s decision in the Google case is an indication of how these issues should be handled also in Danish law. This thesis is therefore based on the Google case when the Danish legal situation is to be determined. 5

6 2. Introduktion 2.1. Indledning Internettet har i dag udviklet sig til at være en stor del af mange virksomheders markedsføringsplatform. Dette skyldes blandt andet den lette tilgængelighed til internettet og den forholdsvis nemme og hurtige måde at ændre sine markedsføringsannoncer på. Den store fordel ved markedsføring via internettet, her tænkes specielt på Google AdWords, er, at det er simpelt at oprette og målrette sin annonce nøjagtigt i forhold til målgruppen. AdWords- annoncer giver virksomheder mulighed for at udnytte Googles enorme platform og gennem sin markedsføring nå ud til hele verdenen med en enkelt annonce. Selv virksomheder med beskedne markedsføringsbudgetter har med Google AdWords nu mulighed for at nå ud til mange mennesker for relativt få midler. Internettet, og specielt søgemaskinerne, fungerer i dag som opslagsværk for de fleste mennesker. Ønskes der informationer om et givent produkt er tendensen i dag, at man hellere vil finde svaret via internettet frem for at søge informationen i de fysiske butikker. Netop denne tendens gør det ekstra lukrativt for virksomheder at oprette en AdWords- annonce. I den forbindelse er det vigtigt for virksomhederne at begå sig på internettet uden at bryde loven Problemformulering I denne afhandling redegøres og analyseres der for, hvordan virksomheder lovligt kan anvende søgeordsannoncer i et markedsføringsøjemed. Opgaven omhandler primært AdWords- annoncer dvs. de søgeordsannoncer, som udbydes af Google. Der undersøges og analyseres, hvordan virksomheder, ved hjælp AIDA- modellen, effektivt kan opbygge en søgeordsannonce. Derudover vil vi med afsæt i principperne fra Long Tail- teorien 1 afdække, hvordan virksomheder kan anvende nichesøgeord 2 til at målrette deres markedsføring. Derefter vil de juridiske problemstillinger, der kan opstå i forbindelse heraf, blive behandlet. Afhandlingen vil derfor hovedsageligt koncentrere sig om de varemærke- og markedsføringsretlige problemstillinger, der kan opstå. Den juridiske undersøgelse tager 1 Uddybes i afsnit Ved nichesøgeord forstås en kombination af søgeord af 3-4 ord eller flere 6

7 afsæt i De forenede sager C- 236/08 C- 238/08 (Google- dommen), afsagt af EU- Domstolen, og på baggrund heraf vil den danske retstilstand blive fastlagt. Formålet med afhandlingen er således at besvare følgende spørgsmål: Hvordan kan virksomheder opbygge og markedsføre en effektiv annonce med udgangspunkt i deres valgte søgeord samtidig med, at lovgivningen overholdes? 2.3. Afgrænsning Afhandlingen afgrænses ved, at problemstillingen primært vil blive belyst på baggrund af national lovgivning. Internationale aftaler og konventioner, som Pariserkonventionen og Madrid- Protokollen, vil ikke blive behandlet i afhandlingen. Dog vil afgørelser fra EU- Domstolen blive inddraget, da varemærkeretten i høj grad er harmoniseret med EU- retten. På baggrund af dansk lovgivning samt retspraksis fra Danmark og EU, ønsker vi at redegøre og fastlægge retsstillingen for den kendetegnsretlige regulering for brug af søgeord 3, der fremkalder AdWords- annoncer. Dermed vil der ikke blive taget stilling til de lignende problemstillinger, som kan opstå ved brugen af søgeord for annoncer på Bing og Yahoos søgemaskine samt den varemærkeretlige regulering af meta- tagging 4. Ligeledes vil andre juridiske problemstillinger der kan opstå, ikke blive behandlet. Den varemærkeretlige problemstilling omkring Googles ansvar som annonceudbyder ønskes heller ikke undersøgt, hvorfor afhandlingen afgrænses til at belyse annoncørens perspektiv. I den økonomiske del fokuseres der på virksomheders strategiske muligheder for at markedsføre sig ved hjælp af AdWords- annoncer. En analyse af andre former for markedsføring vil derfor ikke blive behandlet, da det ikke er relevant for hverken den juridiske eller økonomiske del af afhandlingen.. Endvidere vil fokus være på markedsføring generelt via Google AdWords, hvorfor vi ikke har ønsket at tage udgangspunkt i en bestemt virksomhed eller branche. Derfor vil der ikke blive gennemgået eller vurderet, hvilke brancher eller produkter der er bedst egnet til denne form for markedsføring. 3 Ord og sætninger som beskriver din virksomhed/dit produkt 4 Meta- tagging anvendes ved opmarkering i hjemmesiders skjulte HTML- koder til at anbringe grafik m.v., men også til at angive, hvilke dele af dokumentet, der skal være søgbart for søgerobotter. Meta- tagging kan derfor anvendes til at opnå et godt søgeresultat og dermed generere trafik på hjemmesiden. 7

8 2.4. Metode Opgaven er tværfaglig og er derfor inddelt i en juridisk og økonomisk del. Først vil vi kort redegøre for, hvad Google AdWords er og hvordan det fungerer, da dette danner udgangspunkt for forståelsen af afhandlingen. Derefter vil den økonomiske del blive behandlet, efterfulgt af den juridiske del, og til sidst afsluttes opgaven med en samlet konklusion. Strukturen for indeværende afhandling er illustreret nedenfor: Introduktion Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode Google AdWords Den økonomiske del PLC- kurven Effekthierarki Nichesøgeord Den juridiske del Retskilder Varemærkeretlige regulering af AdWords- annoncer Markedsføringsretlige regulering af AdWords- annoncer Konklusion I den økonomiske del undersøges det, hvor Google AdWords befinder sig i PLC- kurven og hvor de bevæger sig hen af inden for en kort fremtid. Derudover analyseres det, ved hjælp af en effekthierarki- model, hvordan virksomheder bedst muligt kommunikerer deres budskab ud til forbrugeren. Slutteligt vil principperne bag Long Tail- teorien føre til en analyse af, hvordan virksomheder kan anvende nichesøgeord til at differentiere deres markedsføring for søgeordsannoncer. Afhandlingens juridiske del har til formål at beskrive og analysere, hvad der er gældende ret i Danmark i forhold til søgeordsannoncer. Der er dermed tale om en retsdogmatisk fremstilling. Vi tager afsæt i juridisk metode, hvorefter vi fortolker og anvender de traditionelle retskilder på området. Her tænkes specielt på Varemærkeloven (VML) og Markedsføringsloven (MFL). 8

9 Afgørelser fra EU- Domstolen vil blive inddraget, da varemærkeretten i høj grad er harmoniseret med EU- retten Google AdWords Google AdWords fungerer på den måde, at du opretter din annonce og derefter vælges de søgeord der skal frembringe annoncen. Herefter kommer din annonce frem enten ude til højre eller i toppen af siden, og dette er ved siden af de naturlige søgeresultater 5, som når en forbruger søger på netop et eller flere af dine søgeord. De naturlige søgeresultater kommer frem efter objektive kriterier som afhænger af den enkelte søgemaskineteknologi. Betalingen af en annonce foregår på den måde, at der kun betales Pay Per Click (PPC) 6. Det er dog også muligt at sætte begrænsninger på, så der f.eks. er et dagligt budget på kr. 50, og når de penge er brugt, forsvinder annoncen fra søgeresultaterne. Når virksomheder skal regne deres PPC ud, foregår det på en lidt kringlet måde. Flere annoncører kan nemlig købe samme søgeord og dermed gælder der et auktionsprincip, når PPC skal fastlægges. Dette sker ved, at annoncører opretter deres annoncer, hvor de angiver en maksimumspris, som de er villige til at betale hver gang, der bliver trykket på deres annonce. PPC bliver derfor en funktion af budprisen og andre annoncørers bud. Det siger sig selv, at der er en fordel i at ligge så højt som muligt blandt søgeresultaterne og disse pladser går til dem, der er villige til at betale den højeste pris. Dette er dog ikke det eneste, som er afgørende for PPC. Google udfører en Quality Score 7, som også danner baggrund for prisen. Hvis man har en høj score, giver det fordele såsom lavere pris. Denne bedømmelse går blandt andet ud på, at se på sammenhængen mellem søgeordet og annonceteksten i forhold til en person, som ser din annonce. Derudover får du med Google AdWords adgang til et værktøj kaldet Google Analytics 8. Google Analytics er et værktøj, som giver indsigt i webstedstrafikken og viser, hvor effektiv en virksomheds markedsføring er. Dermed gives der et overblik over de mindste ting såsom, hvordan folk agerer på virksomhedens hjemmeside, hvor de bruger mest tid samt hvilken side der er den sidste, inden de forlader ens hjemmeside. 5 De søgeresultater som en søgemaskine kommer frem med gratis ved en søgning 6 Dvs. at annoncøren kun betaler, når der klikkes på annoncen

10 3. Økonomisk del 3.1. Indledning til sidst kom Google, der udnytter massernes visdom og gør en usammenhængende mængde til det tætteste på et orakel, verden nogensinde har set. 9 Sådan lyder beskrivelsen af Google fra Chris Anderson i hans bog The Long Tail Why the future of business is selling less of more. Og Google er måske det tætteste, vi kommer på et orakel, da næsten al information tilgængelig på internettet kan findes gennem Google. Når der ønskes at finde frem til en konkret viden eller et konkret produkt, går vejen ofte gennem Googles søgemaskine. Google er derfor en enorm platform for virksomheder til at gøre opmærksom på sine produkter - ikke mindst via AdWords. Vi ønsker at finde ud af, om anvendelsen af Google AdWords har nået sit fulde potentiale. En PLC- analyse kan give et fingerpeg om, hvilken fase Google AdWords befinder sig i, og om der er indikationer af en overgang til næste fase. Ud fra PLC- kurven kan der dog ikke udledes et eksplicit svar på, hvor anvendt Google AdWords er. Virksomheders mål med annoncer er at skabe opmærksomhed hos forbrugerne omkring sine produkter og overbevise forbrugerne om at købe netop deres produkt. I afsnit vil AIDA- modellen blive behandlet. Med denne model undersøges det, hvorledes virksomheder kan opbygge en effektiv annonce. Slutteligt vil vi analysere, hvordan annoncørerne kan skille sig ud fra mængden ved at anvende nichesøgeord til at henvende sig til en mere specifik målgruppe PLC- kurven I dette afsnit vil alle fire faser i PLC ikke gennemgås i analysen, men fokus vil være på at analysere vækstfasen, da vi har en forventning om, at det er her, Google AdWords befinder sig på nuværende tidspunkt. Vi mener ikke, det er relevant at gennemgå introduktionsfasen, da det er 12 år siden Google AdWords blev lanceret 10. Vi mener heller ikke, at det er relevant at se på modnings- og nedgangsfasen, da formålet med denne analyse er, at se, hvor Google AdWords er nu, om det har nået sit fulde potentiale, og hvor de er på vej hen på kort sigt. 9 Anderson, The Long Tail, s

11 Indledning PLC står for Product Life Cyclus og benyttes til at analysere, hvilken fase et givent produkt befinder sig i. En PLC- kurve består typisk af fire faser; introduktion, vækst, modning og nedgang. Alt efter hvilken fase, en virksomhed vurderer produktet til at befinde sig i, kan virksomheden tilpasse sin overordnede strategi efter placeringen på PLC- kurven. Til hver fase i PLC findes der nogle generelle retningslinjer, som virksomhederne bør følge for fortsat at være konkurrencedygtige 11. Teorien i PLC er generelt kendetegnet ved disse antagelser 12 : 1. Produktet skal have en begrænset levetid, 2. Salget skal foregå gennem særskilte trin med hver sine udfordringer, muligheder og problemer for sælgeren, 3. Profitten stiger eller falder alt efter, hvor man er i PLC, og 4. Produktet kræver forskellig markedsføring, finansiering og menneskelige ressourcer alt efter, hvor man befinder sig i PLC De fleste PLC- kurver er klokkeformet og er typisk opdelt i 4 stadier: 1. Introduktionsfasen a. Er ofte kendetegnet ved at salget er sløvt, da produktet er ved at blive introduceret til markedet. Typisk oplever virksomheder negativ profit i denne fase, idet markedsføringsudgifterne er meget høje, da det er essentielt at skabe opmærksomhed omkring produktet. 2. Vækstfasen a. Overgangen fra introduktionsfasen til vækstfasen indikeres ved, at salget er stigende, fordi forbrugerne har fået kendskab til produktet. 3. Modningsfasen a. I denne fase stagnerer salget, hvilket kan være begrundet i markedsmætning eller forøget konkurrence. 11 Kotler, Keller, Brady, Goodman & Hansen, Marketing Management, s Kotler, Keller, Brady, Goodman & Hansen, Marketing Management, s

12 4. Nedgangsfasen a. Der er her tale om en nedgang i salget, der blandt andet kan skyldes markedsudviklingen, kundernes præferencer eller andre faktorer Google AdWords i PLC Google AdWords blev lanceret i år 2000 og har fra starten været et produkt i massiv vækst. Googles regnskaber viser, at siden introduktionen af Google AdWords har der været en massiv stigning i Googles omsætning fra reklamer på Googles egne hjemmesider 13. Ser vi tilbage på de første år efter lanceringen af Google AdWords, har væksten i omsætningen fra reklamer været på over 100 %, og selvom vækstraten år for år har været aftagende, vokser omsætningen stadigvæk enormt og var i år 2011 på $26 mia. 14 Udviklingen i omsætningen og salgs- og markedsføringsomkostningerne har vi illustreret i nedenstående graf: i 1000 $ Omsætning Omkostning 0 År Figur 1 Note: Omkostning er den nederste linje, omsætning er den øverste linje Googles tal viser, at omkostningerne til markedsføring i introduktionsfasen udgjorde en væsentlig større andel af omsætningen, end den gør i dag. Men da omsætningen i de første par år ikke er nærheden af de højder, som den er i dag, vil det sige, at udgifterne til markedsføring er væsentlig højere i dag (se Figur 1) Omsætningen er ikke kun for Google AdWords, men for Googles reklamer fra egen hjemmeside. Disse tal benyttes da Google ikke offentliggøre omsætningen direkte relateret til Google AdWords. 12

13 Googles omkostninger på markedsføring indikerer, at Google investerer i forhold til at markedsføre sig. Selvom ca. 90 % af søgemaskinebrugerne benytter Google 15, viser Google s markedsføringsomkostninger, at de stadigvæk bruger mange ressourcer på at fastholde og opdrive nye kunder. Samtidig er markedsføringen med til at gøre, at Google kan fastholde sin dominans på markedet og dermed holde aktuelle og potentielle konkurrenter væk. For at fastholde sin dominans kræver det ikke kun god markedsføring, men det er også essentielt at forny og udvikle produktet, så det hele tiden matcher kundernes behov. Indtil nu har Google AdWords kun være tilgængelig som tekstannoncer, men Google har siden lanceret at nyt alternativ de såkaldte Media Ads, der frembringes på samme måde som Google AdWords. Media Ads er ikke tekstbaseret, men når der klikkes på annoncen, vises annoncørens video i midten af billedet, så den næsten fylder hele skærmen. Dermed har virksomheder, som får mere ud af at bruge videoreklamer end tekstannoncer, nu en meget bedre mulighed for at få den optimale eksponering Kritik af PLC- kurven Hvis et salg af et produkt flader ud, ville man normalt sige, at produktet har toppet i modningsfasen, men som det er tilfældet med Google AdWords i 2009, kan udfladningen vise sig at være midlertidig og igen bevæge sig ind i vækstfasen. Ydermere kan det være svært at spå om produktets fremtid, da nuværende og tidligere salgstal siger meget lidt om, hvad der vil ske i fremtiden. Noget af kritikken går endvidere på, at produkters livscyklus er for forskellige til at blive generaliseret, og det er sjældent, at firmaerne kan sige præcist, i hvilken fase deres produkt ligger i Sammenfatning Det synes rimeligt ud fra ovenstående betragtninger at konkludere, at Google AdWords befinder sig vækstfasen. Dette kan ses ud fra Googles omsætning på reklameindtægter som er stigende. Som grafen viser oplevede Google i 2009 et væsentlig fald i vækstraten, men allerede i år 2010 voksede vækstraten igen, som det var tilfældet i årene inden I den 15http://gs.statcounter.com/?PHPSESSID=rquf9s0bu7o0m25s87fgvfrdp6&chart_type=bar&statType_hidden=se arch_engine&region=denmark&region_hidden=dk#search_engine- DK- monthly bar 16 ads- joins- new- ad- formats- family.html 13

14 seneste kvartalsrapport fra Google viser tallene, at omsætningen i 1. kvartal 2012 voksede med 24% 17. Disse tal indikerer, at Google AdWords på nuværende tidspunkt stadigvæk befinder sig i vækstfasen og dermed fortsat står stærkt i forhold til deres konkurrenter. Vi mener endnu ikke, at Google AdWords har nået sit fulde potentiale. Den fortsatte stigning i omsætningen og Googles evne til at videreudvikle produktet gør, at vi mener, der stadigvæk er mulighed for yderligere vækst Effekthierarki Indledning Teoretikere har opstillet forskellige effekthierarki- modeller, som virksomheder kan benytte, når de skal kommunikere deres budskab ud. Effekthierarki- modeller har til formål at bringe forbrugeren igennem forskellige faser i deres bevidsthed. Indenfor marketing benyttes effekthierarki- modeller typisk, når virksomheder skal opbygge deres reklameannoncer. Effekthierarki- modeller arbejder typisk med tre bevidsthedsfaser den kognitive, den affektive og adfærdsfasen. Disse tre faser skal alle sammen gennemløbes hos forbrugeren for, at markedsføringen er effektiv. Ud fra ovenstående principper er der i gennem tiderne udviklet forskellige effekthierarki- modeller, som trods forskellige faser har samme mål. Jim Blythe har opstillet en model, som har 7 faser: Brand Ignorance, Awareness, Knowledge, Liking, Preference, Conviction og Purchase. Forgængeren til den model er AIDA, som første gang blev introduceret af M.T. Copeland. AIDA indeholder fire faser: Attention, Interest, Desire og Action. Effekthierarki- modellerne er ikke udviklet specifikt til AdWords- annoncer, men kan anvendes på al form for markedsføring. AdWords- annoncer er begrænset ved, at der ikke er meget tekstplads. Derfor har vi valgt at fokusere på AIDA- modellen, da en af dens fordele er, at den er enkel, og dermed harmonerer godt med den begrænsede tekstplads i AdWords- annoncer. Eftersom mange virksomheder benytter sig af Google AdWords, og da flere af dem benytter sig af samme søgeord, er det vigtigt at skabe en annonce, der er mere attraktiv end konkurrenternes. Personen, der laver en søgning, vil ofte være på udkig efter et bestemt

15 produkt og alt efter, hvilken søgning der er foretaget, kan der dukke én til flere annoncer frem. Fordelen for annoncøren er, at søgeren aktivt har benyttet Google til at finde frem til det, der ønskes viden om. Derfor er det annoncørens opgave at overbevise søgeren om, at netop via dennes hjemmeside er det bedste sted at anskaffe sig produktet. For at annoncen skal have fuld effekt, skal alle fire faser i princippet gennemløbes i modtagerens bevidsthed. De forskellige faser vil følgende blive analyseret ved at overføre AIDA- modellen til opbygning af en AdWords- annonce AIDA- modellen Figur Attention (opmærksomhed) Den første fase i modellen handler om at skabe opmærksomhed hos modtageren. I reklamesammenhæng vil der typisk være anvendt billede, lyd eller andre effekter for at fange modtagerens opmærksomhed. Det kan f.eks. være en sang i en tv- reklame eller det kan være et billede i en avisannonce, der får læseren til at stoppe op. For AdWords- annoncer er det ikke muligt på samme måde at skabe et blikfang, der er meget anderledes end konkurrenternes. Dog er det muligt at inddrage søgeord i sin annonce, hvorved søgeordene vil blive markeret med fed skrift. Det er specielt en god ide at lade søgeordene indgå i overskriften, da overskriften er det første modtageren ser. Måden der skabes størst opmærksomhed omkring annoncen vil være ved at sørge for, at annoncen er placeret som en af de øverste. Det er givet, at når muligheden for at benytte sig af effekter ikke er til stede, vil placeringen være altafgørende for, at modtageren bliver opmærksom på annoncen. Da mulighederne for at gøre opmærksom på sig selv er meget 15

16 begrænsede, handler det om at have en fængende overskrift. Dette opnås typisk ved at lade søgeordet indgå i overskriften Interest (interesse) Når annoncen har fanget modtagerens opmærksomhed, er næste step at skabe interesse omkring produktet. Interessen afhænger bl.a. af, hvilken behovstilfredsstillelse der tilbydes i annoncen. Et af behovene kan være virksomhedernes geografiske placering, hvorfor det kan være vigtigt at overveje, hvilke kunder annoncen geografisk skal henvende sig til. Tilbydes produktet kun i bestemte geografiske områder, vil det være oplagt at anvende områdebetegnelsen i annoncen. Hvis der annonceres for en ydelse, der kun udbydes i et lokalt område, vil ydelsen primært henvende sig til personer, der befinder sig i dette område. Dette betyder dog også at kunder der ikke bor i dette lokalområde, højst sandsynligt ikke vil klikke sig ind på annoncen. Disse kunder vil derfor heller ikke være en del af den primære målgruppe. Derimod vil lokale kunder nok fatte interesse, da de kan se, at ydelsen der søges, findes i deres lokalområde. Annonceres der for en webshop vil områdebetegnelse i annoncen være overflødig, og der skal derfor andre midler til for, at modtageren gennemgår modellens anden fase. Et af de midler kan være subjektive anprisninger. Det kan f.eks. være anprisninger som landets bedste, unik, rabat osv. For at fange interessen hos forbrugeren kan områdebetegnelser og subjektive anprisninger være et effektivt virkemiddel til at skabe interesse hos forbrugeren Desire (ønske/lyst) Tredje fase handler om at skabe et ønske eller en præference for det annoncerede produkt hos forbrugeren. Her kan annoncøren benytte sig af USP, ESP 18 eller konkurrere på prisen. USP står for Unique Selling Proposition. For at benytte USP bør produktet, der annonceres for, differentiere sig væsentligt fra andre produkter. Dette vil typisk være produkter fra populære brands. Det kan også angå et produkt, som har reelle eller postulerede egenskaber, der adskiller sig fra konkurrenternes produkter. Derfor skal virksomhederne forsøge at angive, 18 Hollensen, Marketing Management A Relationship Approach, s

17 hvad det er der gør deres produkt mere unikt end konkurrenternes. Ved denne form for annoncering er det modtagerens materielle behov der appelleres til. ESP står for Emotional Selling proposition. Her henvendes der ikke til modtagerens materielle behov, men til modtagerens emotionelle behov. ESP vil typisk anvendes, hvor produktet ikke adskiller sig væsentligt fra andre produkter. Udtryk som skab vækst, få succes, spar penge osv., taler til modtagerens følelser og ikke det materielle behov. Slutteligt kan et virkemiddel, hvis det ikke er muligt at differentiere sig på produktegenskaber, være at annoncere med billigere priser end konkurrenterne. For at skabe et behov hos modtageren, kan der anvendes udtryk som halv pris, udsalg, billigst på markedet. Herved kan der skabes et ønske om at anskaffe sig produktet i forventning om, at der er penge at spare Action (handling) Når modtageren har gennemgået de tre første faser, og har fået ønske om at købe produktet, er det vigtigt, at der i annoncen er et såkaldt Call- to- action, dvs. forklare modtageren, hvad han skal foretage sig. Vil man f.eks. have kunden til at tilmelde sig et nyhedsbrev, skal dette fremgå klart af annonceteksten. I forbindelse hermed skal det gøres nemt og hurtigt for modtageren at komme frem til det sted, hvor handlingen skal foregå. Annoncen bør derfor have en relevant landing page, dvs. at annoncen skal linke til en underside, hvor modtageren skal foretage sin handling. Dette gør det mere sandsynligt, at modtageren rent faktisk foretager sig den handling, der ønskes. På denne måde fastholdes modtagerens interesse og chancen for salg vil alt andet lige være større Kritik af AIDA- modellen De fire faser er stillet meget skarpt op, men i de fleste tilfælde vil der være en glidende overgang mellem de forskellige faser. Modellen forudsætter, at modtageren gennemgår de første tre faser før, der foretages en handling. Det kan være vanskeligt at bevise, at 17

18 modtageren gennemgår disse faser og at det dermed er nødvendigt at have netop disse fire faser med i annonceovervejelserne. Overordnet kan man sige, at modellen er enkelt og statisk Sammenfatning AIDA- modellen kan være et nyttigt redskab at benytte, når en effektiv annonce skal opbygges. Det handler om, at modtageren hierarkisk skal gennemgå de fire faser; Attention, Interest, Desire og Action før annoncen har været en succes. Modellen kan kritiseres for at være simpel og unuanceret, men omvendt skal AdWords- annoncer være korte og præcise, da der ikke er meget plads til information. Af denne grund kan AIDA- modellen være et stærkt redskab for virksomheder at anvende, når en AdWords- annonce effektivt skal opbygges Nichesøgeord Det er muligt at opbygge en god annonce, men hvis der ikke er nogen, der finder frem til annoncen, er den selvsagt intet værd. Som beskrevet tidligere frembringes AdWords- annoncerne bl.a. på baggrund af de søgeord, som virksomheden selv udvælger. Virksomheder vil typisk vælge søgeord, som er beskrivende for de produkter, der annonceres for. Som nævnt tidligere er søgeordsprisen auktionsbaseret. Virksomheder, der ønsker en høj placering, vil ofte skulle benytte populære søgeord. De populære søgeord vil pga. konkurrencen fra andre virksomheder, der anvender samme søgeord, blive dyrere, jf. den auktionsbaseret prisfastsætning. Det kan derfor være en god ide for virksomheder at tænke alternativt i deres valg af søgeord. Er det muligt at tiltrække kunder ved at anvende mindre populære søgeord? Chris Anderson har udviklet en teori kaldet The Long Tail som vi kort vil redegøre for nedenfor. Principperne bag denne teori vil vi forsøge at overføre til vores analyse af, hvordan virksomheder kan anvende nichesøgeord for at målrette og omkostningsminimere deres markedsføring The Long Tail The Long Tail- teorien blev første gang lanceret i artiklen The Long Tail i magasinet Wired i Anderson, The Long Tail, s

19 Teorien går ud på at internettets udbredelse har styrket nichekulturen. Begrebet The Long Tail refererer til en typisk efterspørgselskurve, hvor antal produkter er angivet på x- aksen og antallet af solgte produkter er angivet på y- aksen. Chris Anderson opdagede, at få musikhits hos en musikstreamingstjeneste stod for langt det meste af salget, hvilket var forventeligt. Det opsigtsvækkende var, at ikke- hits havde et salg, der var ret beskedent, men samlet stod de for en stor del af omsætningen. Med andre ord; et meget stort tal (produkterne i halen) ganget med et relativt lille tal (salget af hvert produkt) er stadig lig med et meget stort tal 20. Selvom kurvens hale så ud til at ramme bunden, opdagede Chris Anderson, at jo længere ud på kurven han kiggede, blev produkterne stadigvæk solgt, blot i få antal. Generelt kan der udledes af teorien, at der altid vil være et stort salg af populære produkter, men med internettets udbredelse vil der også være et stort marked for nicheprodukter Google AdWords - nichesøgeord Vi skal forestille os, at x- aksen angiver antallet af søgeord og y- aksen angiver antal hits pr. søgeord. Inden for de forskellige brancher vil der være få populære søgeord, der genererer mange hits, men bevæger vi os længere ud på x- aksen, vil der være et næsten uendeligt antal nichesøgeord, som kun genererer få hits. I stedet for at alle annoncører anvender samme populære søgeord, kan annoncørerne differentiere sig ved at anvende nichesøgeord. Det kan ikke bestrides, at langt de fleste forbrugere vil benytte populære søgeord, og det er dermed også her, at der vil kunne genereres flest hits. Dog er der også mange forbrugere, der anvender nichesøgeord, og det er disse forbrugere, som virksomhederne skal prøve at ramme, da nichesøgeord typisk er billigere end de populære søgeord. Derudover antager vi, at muligheden for action 21 er større gennem nichesøgeord, da forbrugeren søger mere specifikt og dermed kun er interesseret i lige netop det produkt, denne søger efter. Et eksempel kunne være en forbruger, der søger på computer. Dette søgeord er ikke særlig specifikt og det kan være alle forskellige slags computere, denne forbruger leder efter. Søger han derimod på Dell computer eller en specifik Dell model, er søgningen lige pludselig blevet meget mere specifik og denne forbruger må antages at ville have information om lige netop det produkt. Forbrugeren der søger på computer antages ikke at have nogen speciel computer i tankerne, men vil nok nærmere sondere markedet for muligheder. Muligheden 20 Anderson, The Long Tail, s jf. ovenfor i afsnit

20 for action ved den forbruger, der søger mere specifikt, må derfor antages at være større. Dermed er det både billigere for virksomheden at vælge nichesøgeord og muligheden for action er større. Dog kan det til dels være nødvendigt også at udvælge de brede søgeord for at fange de forbrugere, der sonderer markedet for muligheder. Som beskrevet i afsnittet om AIDA- moddellen handler det for annoncørerne om at synliggøre deres annoncer, hvor den bedste måde at opnå attention 22 på, er ved at ligge i toppen (blandt 1-4). Her er fordelen ved nichesøgeord, at der er få andre, der benytter samme søgeord, og man vil derfor automatisk forbedre muligheden for at vises i toppen. Selvom der skulle være flere annoncører, der benytter samme nichesøgeord, er det relativt billigt at købe sig til en topplacering set i forhold til omkostningerne ved at købe sig til en topplacering ved anvendelse af de populære søgeord. Det er også en mulighed at vælge en kombination af de populære søgeord og nichesøgeord, for at skabe mest muligt trafik på ens hjemmeside. Via Google Analytics er det, som tidligere omtalt i afsnit 2.5, muligt at måle antallet af hits 23, de forskellige søgeord genererer. Udover antallet af hits kan Analytics også måle, hvor mange af hitsene som rent faktisk ender ud i action. Det er derfor nemt for annoncørerne at sammenligne succesraten for de forskellige søgeord og hurtigt danne sig et overblik over, hvilke søgeord der er mest rentable Sammenfatning Principperne bag Long Tail- teorien synes at kunne anvendes på valget af søgeord, som en mulighed for at differentiere sig i forhold til sine konkurrenter. Fordelen er, at PPC bliver billigere end de populære søgeord, jf. auktionsprincippet. Samtidig henvender man sig til kunder, der har en mere specifik søgning, hvilket åbner op for at tilrettelægge sin annonce mere målrettet mod netop disse forbrugere. Den svage side ved kun at anvende nichesøgeord er, at man som annoncør ikke får nær så mange hits som konkurrerende virksomheder, der anvender de populære søgeord. 22 jf. ovenfor i afsnit Hits forstås som, hvor mange der klikker på en AdWords- annonce 20

21 4. Juridisk del 4.1. Indledning Med udbredelsen af internettet og de nye markedsføringsmuligheder, der affødes heraf, er der opstået en del nye juridiske problemstillinger. En af disse problemstillinger drejer sig om annoncører, der benytter andres kendetegn som søgeord på internettet. Denne problemstilling vil blive behandlet nedenfor. Vi vil starte med at redegøre for de relevante danske retskilder. Her tænkes på Varemærkeloven og Markedsføringsloven. Derudover vil det blive behandlet, hvordan man opnår eneret i Danmark og kort hvordan den opnås i EU. Dernæst vil både den varemærkeretlige og markedsføringsretlige regulering af søgeord blive analyseret. Til sidst vil retsstillingen for særligt velkendte varemærker blive behandlet Retskilder Varemærkeloven Varemærkeloven beskytter varemærker, dvs. forretningskendetegn som erhvervsdrivende anvender, når de udøver erhvervsvirksomhed. Varemærkerne giver forbrugerne mulighed for at skelne mellem de forskellige erhvervsdrivende og dermed lade deres præferencer tale. Dette er et vigtigt element i den fri konkurrence. Varemærkeretten har været meget forskellig fra land til land, men i dag er EU- retten- og samarbejdet meget styrende for udviklingen af de forskellige landes varemærkeret, herunder også den danske varemærkeret 24. Den eneret, der er tale om, kan erhverves ved registrering eller brug, jf. VML 1, jf. 3 og er fastlagt i VML 4-6 (eneretsprincippet). Eneretten indebærer et forbud mod uhjemlet benyttelse. Der kan opnås varemærket i Danmark på følgende tre måder: 1. Ved registrering i den danske Patent- og Varemærkestyrelse 2. Ved ibrugtagning her i landet 3. Ved registrering i EU s Harmoniseringskontor OHIM 24 Schovsbo & Rosenmeier, Immaterialret, s

22 Et vigtigt element, i disse tre måder at registrere et varemærke på, er, at den først opnåede ret nyder fortrin, jf. VML VML 4 4, stk. 1 er grundprincippet i eneretten. Dette betyder, at varemærkeindehaveren kan forbyde andre, som ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, der er identiske med, eller som ligner, varemærket. Brugen skal vedrøre varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem der er omfattet af varemærkeretten og der herved er risiko for forveksling (forvekslingsprincippet). For at varemærker er forvekslelige, skal de angå varer af samme eller lignende art. Når man skal vurdere om to varer er forvekslelige, skal der foretages en helhedsbedømmelse, herunder en bedømmelse af deres særpræg, indarbejdelse, osv. Vurderingen foretages på baggrund af opfattelsen af en gennemsnitsforbruger. Ved begrebet erhvervsmæssig brug forstås navnlig, at anbringe tegnet på varerne eller emballagen, at udbyde varerne til salg m.v., jf. 4, stk. 3. Også brug på internettet, herunder eksempelvis som søgeord, kan udgøre en krænkelse. 4, stk. 2 yder beskyttelse til særligt velkendte varemærker, hvis mærket bruges på en måde, som indebærer en utilbørlig udnyttelse af mærkets særpræg eller renommé eller skader disse, også selvom der ikke er risiko for forveksling. Grunden til at der ydes denne beskyttelse, udover egen vareklasse, er at visse varemærker har et særligt behov for beskyttelse, der rækker ud over konkurrencerelationen. Dette gælder de velkendte og stærkt indarbejdede varemærker, som har en bekendthedskvalitet og egenværdi, som nogen kan blive fristet til at udnytte. Det kan være til stor skade for varemærkeindehaveren, som har investeret betragteligt i mærket gennem blandt andet markedsføring. Denne utilbørlige udnyttelse kan medføre en udvanding af mærkets bekendthedskvalitet samt at dets tiltrækningskraft mindskes Jf. Sag C- 487/07 L Oréal 22

23 VML 5 & 6 5 brugen af eget navn osv. Varemærkeindehaveren kan ikke forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af deres eget navn og adresse. Det skal dog ske i henhold til god markedsføringsskik, dvs. med respekt for MFL 1 og 18. Dette blev fastslået i LEGO- dommen (U H), hvor Højesteret kom frem til at Louise Lego var berettiget til at tage Lego som efternavn og til at benytte betegnelsen GALLERI LEGO. Det blev fremhævet, at der ikke var risiko for forveksling pga. de forskellige brancher og at brugen af efternavnet ikke skete på en illoyal, utilbørlig eller skadelig måde i forhold til LEGO- varemærket. Dermed havde Louise Lego også ret til at bruge sit efternavn Lego som søgeord på Google AdWords. Varemærkeindehaveren kan heller ikke forbyde andre at gøre loyal brug af angivelser vedrørende varens art, beskaffenhed, værdi, geografiske oprindelse osv., jf. 5, nr. 2. 5, nr. 3 giver adgang til at benytte varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele. Dette er naturligvis forudsat, at brugen sker i overensstemmelse med god markedsføringsskik. 6 konsumption. Det er af stor praktisk og principiel betydning at fastslå, hvordan varemærkeindehaveren kan styre varernes videre færd i omsætningen qua sin varemærkeret. Herunder tænkes der især på parallelimport. Parallelimport er den situation, hvor der importeres varer, som er varemærke beskyttede uden om et autoriseret salgssystem fra et område, hvor produkterne er markedsført af varemærkeindehaveren selv eller med dennes tilladelse 26. Parallelimport er kendetegnet ved disse tre elementer: 1. Der er tale om en grænseoverskridende transaktion, 2. De importerede varer har samme kommercielle oprindelse i vid forstand som varerne i det autoriserede salgssystem, og 3. Parallelhandlen foretages af tredjemand uden den nationale rettighedshavers udtrykkelige samtykke og er ofte i strid med hans direkte interesser Det er af afgørende betydning om konsumptionen foregår indenfor EØS- området, nationalt eller ud over EØS- området. Hvis det er indenfor, fremgår det klart af 6, som er en direkte 26 Schovsbo & Rosenmeier, Immaterialret, s

24 gennemførelse af EU- direktivets art. 7, at der indtræder næsten total konsumption, når de varemærkede varer er markedsført af varemærkeindehaveren eller af en med hans accept. Herefter må man gøre med varerne, som man vil. Som følge af 6, stk. 2 gælder der den modifikation, at varemærket ikke må benyttes hvis indehaveren har rimelig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde hvor disses tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført. Sidste del er jo ganske forståelig, da salg af varer der er af ringere kvalitet, vil skade varemærkeindehaverens renommé Opnåelse af eneretten I Danmark er der to sidestillede stiftelsesmåder for varemærkeretten. Varemærkeretten kan stiftes ved ibrugtagning/erhvervsmæssig benyttelse eller ved registrering som nævnt ovenfor Ibrugtagning/erhvervsmæssig benyttelse i Danmark Den retsstiftende kendsgerning dækker over, at mærket er taget i brug her i landet, jf. VML 3, stk. 1, nr. 2. Der er ikke yderligere betingelser knyttet til denne brug, og dermed kan man i princippet opnå varemærkeret på én dag. Det kan f.eks. ske ved, at de mærkede varer markedsføres og samtidig sælges i butikkerne. Varemærkeretten der stiftes ved ibrugtagning, har normalt samme retlige styrke, som den der opnås ved registrering, men brugen skal dog vedvare for at opretholde retsbeskyttelsen. Dvs. at hvis brugen ophører, falder varemærkeretten bort. Dette sker dog kun, hvis der er tale om et mere definitivt ophør. Et mere tilfældigt eller kortvarigt ophør er således ikke nok. Varemærkelovens særprægskrav m.v. gælder også for de varemærker, der stiftes ved ibrugtagning, jf. VML 3, stk. 2, hvorefter der ikke kan opnås varemærkeret ved ibrugtagning, hvor et varemærke efter sin beskaffenhed er udelukket fra registrering. Hertil er der den vigtige regel i VML 3, stk. 3, som siger, at har mærket ikke fornødent særpræg ved ibrugtagningen, stiftes retten først, når og for så vidt der skabes særpræg gennem mærkets anvendelse/indarbejdelse. 24

25 Dansk registrering Ønsker man at opnå varemærkeret i Danmark, skal man gå frem efter reglerne i VML kap. 2, jf., nærmere Registreringsbekendtgørelsen (nr. 364/ Reg. BKG). i. Ansøgning Registreringsmyndigheden er Patent- og Varemærkestyrelsen (PVS), og det er hertil ansøgningen skal sendes. Ansøgningen skal indeholde en gengivelse af mærket og, såfremt det ikke udelukkende består af ord, en nøjagtig afbildning af mærket. Derudover skal man angive de varer, som man ønsker mærket registreret for samt den eller de vareklasser, som registreringen skal vedrøre, jf. VML 17. Dette er i overensstemmelse med den internationale klassifikation. Til sidst er der forskellige formkrav, som ansøgningen skal opfylde såsom navn, hjemlandsregistreringsnummer, osv. Det er ingen betingelse for registreringens gyldighed, at varemærket på registreringstidspunktet benyttes. Man skal heller ikke godtgøre eller erklære, at mærket er taget i brug eller vil blive taget i brug i forbindelse med registreringen, og der er således ingen umiddelbar brugspligt. Dette indtræder dog efter registreringen, idet registreringen kan ophæves, hvis indehaveren ikke senest fem år efter registreringsprocedurens afslutning, har gjort reel brug af varemærket her i landet, jf. VML 25, jf. 28. Varemærkeretten kan også ophæves, hvis brugen af varemærket har været ophørt i fem år uden afbrydelse, medmindre der foreligger rimelig grund til, at brugen ikke har fundet sted. Rimelig grund er i lovbemærkningerne beskrevet som f.eks. omfattende forhold, der rammer branchen som helhed, såsom importforbud eller krigshandlinger eller individuelle forhold, såsom manglende myndighedsgodkendelse af et produkt eller utilsigtede produktionsstandsninger som følge af fabriksbrand. Herefter gøres ansøgningen til genstand for en undersøgelse i PVS med henblik på at konstatere, om mærket kan registreres, jf. Reg.BKG 8, stk. 1, som henviser til VML 13 og 14, nr De vigtigste ting, der skal være opfyldt, er de absolutte registreringsbetingelser, som er kravene om mærkets type (de lovlige varemærketyper: Ordmærker, figurmærker osv.) og særpræg. Er disse ikke opfyldt, nægtes registrering. 25

26 Herudover undersøger PVS, om de øvrige betingelser for registrering er opfyldt, jf. 14, nr. 4-5, og 15, stk. 1 og 2. Det er blandt andet, om der er bedre prioriterede rettigheder, der skal respekteres, eller om der allerede findes varemærker, der ligger for tæt på det ansøgte. Disse kaldes de relative registreringshindringer. Det skal påpeges, at de relative registreringshindringer ikke kan godtgøre en afvisning af ansøgningen, da disse er forhold, som ansøgeren selv må tage stilling til evt. ved at kontakte de rettighedshavere, som fremgår af den søgningsrapport, som ansøger får udleveret fra PVS efter deres undersøgelse. Hvis ansøgningen kan godkendes, registreres varemærket og registreringen offentliggøres, jf. VML 22. Efter offentliggørelsen kan der fremsættes indsigelser mod gyldigheden af registreringen, jf. VML 23. Der er mulighed for at gøre indsigelse i 2 måneder regnet fra offentliggørelsesdatoen EU- registrering Varemærkeforordningen etablerede et fælles EU- retligt varemærkesystem: Ved registrering, og kun ved registrering, kan der opnås varemærkeret i alle medlemslandene under ét. Det er ikke muligt at søge registrering i kun et enkelt medlemsland, men det skal søges samlet for EU. Hvis et varemærke ikke kan registreres i blot ét medlemsland, kan det ikke registreres som EU- varemærke 27. Fra dette totalitetsprincip gælder der en beskeden undtagelse om rettigheder, der alene har lokal betydning, jf. art i. Ansøgning Ansøgninger kan indsendes direkte til OHIM eller til registreringsmyndigheden i de enkelte lande. Afgrænsningen af de varemærker, som kan registreres som EU- varemærker og reglerne om registreringshindringer, både absolutte og relative, svarer i alt sin væsentlighed til varemærkedirektivets og dermed til den gældende danske varemærkelov. Af denne grund vil dette ikke blive behandlet yderligere. 27 Schovsbo & Rosenmeier, Immaterialret, s

27 Indsigelsesfristen for EU- varemærker er dog 3 måneder fra offentliggørelsen i EU- varemærketidende. ii. Retsvirkningerne af en EU- registrering EU- varemærker skal behandles som nationale varemærker, jf. art. 16., dog med respekt af de særlige regler om overdragelse, pantsætning, udlæg, konkurs og licens m.v. i art Ved fastlæggelsen af beskyttelsens udstrækning, herunder om der er risiko for forveksling, skal der foretages en vurdering, som tager højde for de særlige forhold i det pågældende medlemsland. I forhold til forvekslingsbedømmelsen vedrørende EU- varemærker, har EU- Domstolen fastslået, at der ikke er et krav om forvekslingsrisiko i alle medlemslande, men blot inden for en del af Unionen Markedsføringsloven Markedsføringsloven er en del af konkurrenceretten og betegnes som det overordnede regelsæt for virksomheders markedsføringsadfærd. Loven har til hensigt at beskytte erhvervsdrivende, forbrugere og almene samfundsinteresser. De mange speciallove, især inden for immaterialretten, fungerer som et supplement til Markedsføringsloven. Der er særligt to bestemmelser i Markedsføringsloven som er relevante i henhold til denne afhandling; MFL 1 & 18 MFL 1 er den såkaldte generalklausul og har følgende ordlyd: Stk. 1 Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser. Stk. 2 Markedsføring, der angår forbrugernes økonomiske interesser, må ikke være egnet til mærkbart at forvride deres økonomiske adfærd. Formålet med denne bestemmelse er todelt, idet den fungerer som en opsamlingsbestemmelse til lovens og eneretslovenes specialbestemmelser, hvorved forstås, at den opfanger uønsket adfærd, der ikke falder ind under specialbestemmelserne. Derudover 28 Jf. Sag C- 514/06 Armacell Enterprise GmBH 27

28 skal bestemmelsen forhindre modsætningsslutninger fra de øvrige bestemmelser. Som det fremgår af ordlyden, finder bestemmelsen kun anvendelse for erhvervsdrivende. MFL 18 kaldes for den lille generalklausul 29 eller forretningskendetegnenes generalklausul og kan anses som et supplement til den speciallovgivning, der findes, navnlig Varemærkeloven. Bestemmelsen har følgende ordlyd: Erhvervsdrivende må ikke benytte forretningskendetegn og lign., der ikke tilkommer dem, eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andres. I formuleringen forretningskendetegn og lignende kan der som udgangspunkt udledes en merbeskyttelse i forhold til Varemærkeloven. Denne merbeskyttelse består i, at bestemmelsen ikke kun beskytter varemærker, men også andre former for kendetegn f.eks. arbejdsuniformer, bygningsfacader, hjemmesidedesign, mv. I tilfælde, hvor et forretningskendetegn er beskyttet som et varemærke, bør krænkelsesspørgsmålet behandles efter VML s regler, jf. lex specialis princippet. MFL 18 fungerer derfor som et supplement til VML, og kan subsidiært påberåbes i de tilfælde, hvor kendetegnet ikke er krænket eller beskyttet i henhold til VML s regler. I praksis påberåbes både Varemærkeloven og MFL 18 kumulativt, og domstolene gør det dermed vanskeligt at udlede en retskildemæssig værdi af de enkelte domme 30. For at opnå beskyttelse af et forretningskendetegn kræves der ibrugtagning af kendetegnet. Derudover er der et krav om, at kendetegnet skal have særpræg, dvs. at kendetegnet skal have adskillelsesevne for at opnå beskyttelse. Kravene til dokumentation til særpræget er dog lempeligere ift. VML Varemærkeretlige regulering af AdWords- annoncer Varemærkeretlig brug Spørgsmålet om tredjemands brug af søgeord, der er identiske med et beskyttet varemærke, udgør varemærkeretlig brug, er af vigtig betydning for den videre undersøgelse af, om der foreligger en krænkelse. Der kan ikke foreligge en krænkelse efter VML 4, hvis der ikke kan 29 Borcher & Bøggild, Markedsføringsloven, s Mortensen & Steinicke, Dansk Markedsret, s Borcher & Bøggild, Markedsføringsloven, s

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE Google Adwords 2 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene

Læs mere

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne Advokat, Head of Trademarks, Lisbet Andersen, Bech-Bruun 7. december 2011 Oversigt 1. Søgeordsbaseret reklamering 2. Lovgrundlaget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 563 Klager: Louis Poulsen Lighting A/S v/advokat Kjeld Fruensgaard Indklagede: Adolph A/S Klostervej 10 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

Varemærker og virksomhedsnavne

Varemærker og virksomhedsnavne Varemærker og virksomhedsnavne En dansk synsvinkel Knud Wallberg XXIX NIR møde Stockholm, 26. august 2008 Virksomhedsnavne er ofte varemærker og omvendt A/S? Men de danske lovbestemmelser er kun i et vist,

Læs mere

FØRSTEBRUGER-PRINCIPPET OVERORDNET INTRODUKTION

FØRSTEBRUGER-PRINCIPPET OVERORDNET INTRODUKTION FØRSTEBRUGER-PRINCIPPET OVERORDNET INTRODUKTION Det bærende hensyn bag det gældende førstebruger-princip er, at det strider mod god skik at bemægtige sig en andens brugte mærke ved at komme denne i forkøbet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-177 Klager: Star Tour A/S H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V v/advokat Preben Kønig Indklagede: Carsten Thomsen Islandsgade 3, 1. sal 6700 Esbjerg Parternes påstande: Klagerens principale

Læs mere

Forretningskendetegn. Forretningskendetegnets funktion. De kendetegnsretlige regler. Hvad er et forretningskendetegn? Bindeled Undgå forveksling

Forretningskendetegn. Forretningskendetegnets funktion. De kendetegnsretlige regler. Hvad er et forretningskendetegn? Bindeled Undgå forveksling Forretningskendetegn Jan Trzaskowski Associate Professor, Ph.D. Copenhagen Business School This presentation is made in OpenOffice.org 1 Forretningskendetegnets funktion Hvad er et forretningskendetegn?

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0017 og 2017-0018 Klager: Mercedes-Benz Danmark A/S Digevej 114 2300 København S. v/advokatfuldmægtig Mona Stenstrup Rosenlund Indklagede: CM CARPARTS ApS Margrethehåbsvej

Læs mere

Retsbeskyttelse af aktiver

Retsbeskyttelse af aktiver Retsbeskyttelse af aktiver Copenhagen IT University, 17 November 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til næste gang Forbered Sø- og Handelsretsafgørensen V0040010-KS (13/9-05) 2 Retsområderne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-163/164 Klager: Scandinavian Airlines System v/advokat Jeppe Skadshauge Bredgade 38 1260 København K Indklagede: Callnet ApS Strandmarksvej 63 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 252, 253, 254 og 255 Klager: Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København K v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0004 Klager: Københavns Dødsbo ApS Sankt Nikolaj Vej 13, st. 1953 Frederiksberg C. v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: 1. Totalrydning ApS Damhusvænget

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

Kendetegnsretlig analyse af søgeordsbaseret reklame med primært fokus på Google AdWords.docx

Kendetegnsretlig analyse af søgeordsbaseret reklame med primært fokus på Google AdWords.docx Kendetegnsretlig analyse af søgeordsbaseret reklame med primært fokus på Google AdWords.docx af MILLE RUDBECK-THOMSEN Nærværende specialeafhandling omhandler den kendetegnsretlige regulering af søgeordsbaseret

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 676 Klager: Manchester United, PLC v/albert Simpson Indklagede: Fiaz Kaiser Hundige Strandvej 30 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Kom i gang med Adwords

Kom i gang med Adwords Kom i gang med Adwords Guide fra AdwordsForum skrevet af Jan P. Olsen Er du parat til at få del i alle de fordele Google Adwords kan give? Googles søgemaskine er i dag en af de mest besøgte websites overhovedet

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/25 DIREKTIVER

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/25 DIREKTIVER 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/25 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (kodificeret

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0115 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Faleh Hassan Møllebjergvej 13 4330 Hvalsø Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 526-528 Klager: Parabol Shoppen v/rené Boll Jensen Kærvej 4 4000 Roskilde Indklagede: Video & Data-gruppen I/S Nørregade 21 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Den nye EU-varemærkereform

Den nye EU-varemærkereform Uddannelsesdagen København, den 26. maj 2016 Den nye EU-varemærkereform Hvad gælder nu? 1 3 Varemærkereformen Den 15. december 2015 vedtog Europa-Parlamentet reformpakken bestående af en ny varemærkeforordning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 309 Klager: TV 2/Danmark TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København L v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens principale påstand

Læs mere

SEO. en digital værktøjskasse for begyndere og øvede

SEO. en digital værktøjskasse for begyndere og øvede SEO en digital værktøjskasse for begyndere og øvede 1 Indholdsfortegnelse Hvad er SEO? 3 Stryg til tops i søgning og salg 4 Trends og stats om SEO 5 Best practices for SEO 6 4 gode råd til indhold 10 Linkbuilding

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 885 Klager: Populair A/S Egegårdsvej 57 2610 Rødovre v/ advokat Niels Schiersing Indklagede: Marlene Mark Frederiksberg Allé 13 A, 3.tv 1621 København V Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 396 Klager: IT- og Telestyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Holsteinsgade 63 2100 København Ø Kammeradvokaten v/advokat Marlene C. Hannibal Indklagede: Peter Lauge Sct. Olai

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0133 Klager: Skandinavisk Motor Co. Premium Import A/S Park Allé 355 2605 Brøndby Indklagede: Jonas Jappe Hovmarksvej 34 2920 Charlottenlund Parternes påstande:

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*)»Varemærker internet reklamering ved hjælp af søgeord (»keyword advertising«) visning ved hjælp af søgeord, som er identiske med eller ligner varemærker,

Læs mere

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Som nystartet webshop vil du gerne ud over stepperne og begynde at sælge en masse produkter. Det kræver naturligvis,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0006 Klager: VIVOBAREFOOT Ltd. 28 Britton Street Farringdon EC1M 5UE London United Kingdom v/advokat Bjarke G. Jochumsen Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi

Læs mere

Beskyttelse af forretningskendetegn

Beskyttelse af forretningskendetegn Beskyttelse af forretningskendetegn 1 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN INDHOLD Har du husket at beskytte en af din virksomheds vigtigste aktiver 3 Registrering af virksomheds- og selskabsnavne 4 Varemærker

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 962 Klager: The Milk ApS Nyhavn 6, 3. th. 1051 København K v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: In2media Sankt Peders Stræde 30 C, 2 1453 København K Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)»Varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 9, stk. 1, litra c) et i Fællesskabet velkendt varemærke renomméets geografiske udstrækning«i sag C-301/07,

Læs mere

Responsible advertising and marketing communication... are an expression of the business community s recognition of its social obligations.

Responsible advertising and marketing communication... are an expression of the business community s recognition of its social obligations. Markedsret Del 2 1 »Advertising and other forms of marketing communication are vital means of communicating between marketers and customers. They help to create efficient markets, both nationally and internationally,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0127 Klager: Thermorossi Danmark ApS Hostrup Hovedgade 35 6100 Haderslev Indklagede: SMITH, HOLM & CO. A/S Ursusvej 3 Skovby 8464 Galten Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0018 og 0019 (tidl. j.nr. 1789 og 1790) Klager: Canal Digital Danmark A/S Stationsparken 25 2600 Glostrup Indklagede: Vestegnens Parabol & Antenne Service v/johnny

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0156 Klager: ABC Bolte ApS Lejrvej 1 3500 Værløse v/advokat Sven Petersen Indklagede: Kongerslev Fasteners Lillebæltsvej 11 6715 Esbjerg N Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1095 Klager: E-novative ApS Guldsmedegade 23, 1. th. 8000 Århus C v/mette M. Andersen, Patrade A/S Indklagede: Hit Media ApS H.C. Andersensvej, 14, 2. tv. 9000 Aalborg v/advokat Jakob Kirkegaard

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 857 Klager: John Martin Sebastian Kollegiebakken 9, 3405, 1. 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Sebastian Design Søndergade 56, Hyllinge 4700 Næstved v/advokat Thomas Colstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

»competitiveness is not about doing more of the same; it is about doing more, differently!« Stéphane Garelli, schweizisk økonomiprofessor

»competitiveness is not about doing more of the same; it is about doing more, differently!« Stéphane Garelli, schweizisk økonomiprofessor Markedsret Del 3 »competitiveness is not about doing more of the same; it is about doing more, differently!«stéphane Garelli, schweizisk økonomiprofessor Palle Bo Madsen Markedsret Del 3 Immaterialret

Læs mere

Digital Marketing Strategi

Digital Marketing Strategi Digital Marketing Strategi Strategi Demografi Konkurrence SEO Sociale medier Content marketing SEM Email marketing Test og mål Forfattet af Lars Niehues Møllebro Side 1 af 11 Strategi Hvor befinder mit

Læs mere

Hvordan beskytter jeg mit design mod kopiering

Hvordan beskytter jeg mit design mod kopiering Hvordan beskytter jeg mit design mod kopiering Danmark er et af de lande i verden, som yder den bedste beskyttelse mod kopiering af design. For at være godt rustet skal man dog kende sine rettigheder.

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0143 Klager: LeasingExperten ApS Formervangen 12 3600 Glostrup v/ advokat Rune B. B. Pedersen Indklagede: AMPUERO HOLDING ApS Resedavej 29, 2. tv. 8600 Silkeborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0159 Klager: Annette Borup Jensen Højager 106 8530 Hjortshøj Indklagede: RyanWeb c/o Palle Ryan Nielsen Rørholmsgade 7A, 4. th. 1352 København K Parternes påstande:

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder!

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! 10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! Jacob Elton og Martin Bengaard Jensen og Jensen Marketing ApS People search for information - to find solutions. When they do and it fits their

Læs mere

Search engine op-miza-on (SEO) Search engine marke-ng (SEM)

Search engine op-miza-on (SEO) Search engine marke-ng (SEM) Search engine op-miza-on (SEO) Search engine marke-ng (SEM) Kilde: Google s SEO Guide SEO vs. PPC Hvor starter vi? SEO Long term PPC Short term VS. Ad Rank CTR Pageview Impressions Spli;es

Læs mere

Online Marketing. Online marketing

Online Marketing. Online marketing Online marketing 1 Agenda Kort om Novicell Track det i Google Analytics Google AdWords Søgemaskineoptimering Noget med hjem og viden fremover 2 Om Novicell 3 Alt kan og bør trackes! - Google Analytics

Læs mere

Vin. Search Marketing Rapport

Vin. Search Marketing Rapport Vin Search Marketing Rapport 1 Introduktion Vinmarkedet er et meget konkurrencepræget marked i Danmark. Det domineres af supermarkederne, der sælger omkring 80 % af al vin i Danmark. Men der ud over består

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Beskyttelsen af design i EU

Beskyttelsen af design i EU CIIR Update den 3.5.2011 Beskyttelsen af design i EU Professor Jens Schovsbo Dias 1 Design? Dias 2 DSL (DF art. 5 og 6 og 10) 3.Designret kan kun opnås, hvis designet er nyt og har individuel karakter.

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Søgemaskineoptimering. Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv

Søgemaskineoptimering. Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv Søgemaskineoptimering Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv Agenda: Kl. 9.00 - kl. 9.10 Velkomst ved salgschef Kim Thrane Kl. 9.10 - kl. 9.40 Præsentation af CMS ved Kim Thrane Kl.

Læs mere

Risiko for forveksling

Risiko for forveksling Risiko for forveksling Efter Varemærkelovens 4, stk. 1, nr. 2, samt efter Markedsføringslovens 18, herunder betydningen af anvendelsen af det dobbelte retsgrundlag i praksis Kandidatspeciale 2015 Kristina

Læs mere

IT-retlige nyheder juni-november 2012. Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d. Juridisk Institut Aalborg Universitet

IT-retlige nyheder juni-november 2012. Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d. Juridisk Institut Aalborg Universitet IT-retlige nyheder juni-november 2012 Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d. Juridisk Institut Aalborg Universitet 1 Lovgivning Forholdsvis stille for tiden! Få it-retlige love på lovprogrammet for 2012-2013

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

Kampen mod de kinesiske varemærkehajer

Kampen mod de kinesiske varemærkehajer - 1 Kampen mod de kinesiske varemærkehajer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Registrering af varemærker i Kina kan på flere måder få stor økonomisk betydning for danske virksomheder, der opererer

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0146 Klager: Dantræ Brændesalg / Solbjerghus Træpillecenter v/morten Bo Pedersen Gribskovvej 7 3200 Helsinge Indklagede: Pejsebrænde.dk v/poul Holm Jensen Nyvangsvej

Læs mere

DOM. SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen. (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) Bredenoord A/S. (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen)

DOM. SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen. (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) Bredenoord A/S. (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen) - MSL UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 24. oktober 2012 V-52-11 SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) mod Bredenoord A/S (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 784 og 785 Klager: TDC Forlag A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/advokat Morten Bull Nielsen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)»Varemærker direktiv 89/104/EØF artikel 10 og 12 fortabelse begrebet»reel brug«af et varemærke anbringelse af et varemærke på reklamegenstande gratis

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1029 Klager: Bravo Tours A/S Dalgas Plads 16 7400 Herning Indklagede: Balata.com TLD 12 Harcourt Road 3705 Central Hong Kong Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

Vejledning til Google Analytics rapporter

Vejledning til Google Analytics rapporter Vejledning til Google Analytics rapporter Internet statistik kan godt være svært at forstå specielt hvis man ikke er vant til at arbejde med sådanne ting. For at gøre det nemmere for vores kunder at forstå

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 604 Klager: CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Sværtegade 3 Postboks 2116 1014 København K Indklagede: DJØF Gothersgade 133 1123 København K v/advokat Lisbet Andersen Parternes påstande:

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Emne... 3 2 Formålet med retningslinjerne...

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere,

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere