Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for markedsføring herunder sociale medier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for markedsføring herunder sociale medier"

Transkript

1 Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for markedsføring herunder sociale medier Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, kommunikation og Ledelse November 2013

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Resume Tendensanalysen Kvalitativ analyse af tendensernes indflydelse Vægtning af de vigtigste udviklingstendenser inden for marketing Jobprofilanalyse Analyse af uddannelsesdækning Analyse af markedsføringstendenser (v. Birch & Birch) Udvælgelseskriterier Strukturelle markedsføringstendenser og tilhørende kompetencebehov Indholdsmæssige markedsføringstendenser og tilhørende kompetencebehov Opsummering af kompetencebehov Kvalitativ analyse af indflydelse (v. Birch & Birch) Metodebeskrivelse Referat af kvalitative interview Vægtning af de vigtigste udviklingstendenser inden for markedsføring (v. Birch & Birch) Jobprofilanalyse (v. New Insight) Baggrund for jobprofiler B2b-handel Detail Turisme og event Uddannelsesdækning for jobprofilerne (v. New Insight) Uddannelsesdækning for b2b-handel klassisk salg og markedsføring Uddannelsesdækning for b2b-handel online markedsføring Uddannelsesdækning for b2b-handel administration og markedsføring af webshop Uddannelsesdækning for Detail Fysisk markedsføring Uddannelsesdækning for Detail Online markedsføring

3 7.6 Uddannelsesdækning for Turisme og event - Kundeservice gennem sociale medier Uddannelsesdækning for Turisme og event Eventsalg Uddannelsesdækning for Turisme og event Eventmarkedsføring på web og sociale medier Opsamling og opmærksomhedspunkter omkring uddannelsesdækning Metode og dataindsamling Analysens grundlag Analysedesign Bilag: Oversigt over AMU-statistik over markedsføringskurser

4 1. Indledning Nye markedsføringsformer vinder frem. I konkurrencen om at tiltrække kunder anvender danske virksomheder i dag en langt større palet af markedsføringskanaler. Efteruddannelsesudvalget HAKL har derfor besluttet at lade udarbejde en analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for markedsføring, herunder anvendelse af sociale medier, på tværs af HAKL s brancher. En tidligere analyse har vist, at medarbejdere i HAKL s målgruppe, der arbejder indenfor PR, reklame- og kommunikationsbranchen (virksomheder med markedsføring som primær funktion), vil blive stillet over for nye arbejdsopgaver og nye kompetencekrav som følge af tendensen til nye markedsføringsformer. Spørgsmålet er, om udviklingen også gælder for ufaglærte og faglærte medarbejdere, der ikke nødvendigvis har markedsføring som en kernefunktion i jobbet, og som arbejder i virksomheder, der ikke har markedsføring som primær funktion. Analysen vil derfor afdække: 1. Hvilke udviklingstendenser kommer til at påvirke markedsføringsaktiviteterne i virksomhederne inden for de næste 5-10 år? (trendanalyse) 2. Hvordan og i hvilket omfang gør de vigtigste udviklingstendenser sig gældende for markedsføringsopgaver i virksomheder, hvor markedsføring er en støttefunktion? (kvalitativ analyse af tendensernes indflydelse) 3. Vægtningen af de vigtigste udviklingstendenser (vægtning af tendenser) 4. Hvordan tendenserne påvirker jobfunktioner og kompetencekrav hos medarbejdere, der har markedsføring som støttefunktion? (jobprofilanalyse) 5. Hvordan det eksisterende udbud af AMU-kurser matcher behovet for kompetenceudvikling? (analyse af uddannelsesdækning) Analysen fokuserer på at beskrive kompetencebehov inden for markedsføring, der opstår blandt medarbejdere inden for henholdsvis detailhandel, b2b-handel samt turisme- og eventområdet. Analysen er udarbejdet i samarbejde mellem rådgivningsvirksomhederne Birch & Birch og New Insight A/S. Analysen indeholder følgende kapitler. Ud for hvert kapitel er anført, hvem der har haft ansvaret for udarbejdelsen af kapitlet. Kap. 3: Trendanalyse v. Birch & Birch Kap. 4: Kvalitativ analyse af tendensernes indflydelse v. Birch & Birch Kap. 5: Vægtning af de vigtigste udviklingstendenser v. Birch & Birch Kap. 6: Jobprofilanalyse v. New Insight Kap. 7: Analyse af uddannelsesdækning v. New Insight 4

5 2. Resume Analysen viser, at der i fremtiden vil være en række tendenser, der kommer til at påvirke virksomhedernes markedsføringsaktiviteter. Tendenserne kommer også til at påvirke arbejdsfunktioner og kompetencekrav til medarbejdere i AMUmålgruppen, og der vil i de kommende år være behov for markant kompetenceudvikling af ufaglærte og faglærtes kompetencer til markedsføring. 2.1 Tendensanalysen Den teoretiske analyse af tendenserne inden for markedsføring har identificeret en række centrale tendenser, der kommer til at påvirke virksomhedernes markedsføringsaktiviteter i fremtiden. På den baggrund er der udvalgt en række strukturelle tendenser, der indgår i tendensanalysen: Anvendelse af big data, der er et samlebegreb for indsamling og analyse af store mængder data om menneskelig adfærd. Anvendelse af sociale medier, der er en samlebetegnelse for en kategori af onlinemedier, hvor der ikke er noget redaktionelt indhold, men hvor man som bruger kan se eller læse indhold, som andre brugere offentliggør. Virksomhedernes aktiviteter handler særligt om 1) direkte tilstedeværelse på de sociale medier, 2) annoncering på sociale medier, 3) høst af data på sociale medier og 4) dialog med kunder på sociale medier. Anvendelse af transaktionsmarkedsføring. Begrebet findes i mange variationer, men det grundlæggende princip er, at man registrerer den enkelte kundes køb (transaktionsdata) med henblik på at skræddersy tilbud, rabatter, service, specielle varer osv. til hende. Differentiering og specialisering i markedsføringsindsatsen. Den teknologiske udvikling og de mange nye medier og afsætningskanaler, som internettet har kastet af sig, har medført en kraftig stigning i antallet af redskaber og metoder, der kan anvendes i forbindelse med markedsføringsopgaver. Søgebaseret markedsføring. I forbindelse med markedsføring på internettet er det dog blevet muligt at lægge så megen vægt på udvælgelsen (= målgruppepræcision) af de internetbrugere, der modtager markedsføringsbudskabet, at der i praksis er blevet skilt to nye markedsføringsdiscipliner ud: Søgemaskineoptimering og søgeordsannoncering, kaldet SEO og SEM i branchen. Rapportens hovedvægt ligger på markedsføringstendenser af strukturel karakter, da det vurderes, at det er nye metoder, teknologier og virksomhedsøkonomiske forhold, der i overvejende grad præger udviklingen i kompetencebehovet hos markedsføringsmedarbejdere i virksomheder med markedsføring som støttefunktion. 5

6 Ikke desto mindre fører de strukturelle ændringer i nogle tilfælde til nye former for markedsføringsindhold og til nye arbejdsprocesser. De falder hovedsagligt inden for kategorierne content marketing og utility marketing. Content marketing-strategien bygger på den forudsætning, at hvis man jævnligt taler/skriver om emner, der umiddelbart skaber værdi for kunden (f.eks. i form af underholdning eller relevant viden), så kan man fastholde hans interesse over længere tidsforløb og på den måde opbygge en sympati for virksomheden og dens produkter, der i sidste ende fører til salg. Utility marketing bygger på den samme grundlæggende antagelse som content marketing, nemlig at man som virksomhed eller brand på systematisk vis kan fastholde en potentiel kundes opmærksomhed over længere tid. Man øger således sandsynligheden for, at kundens engagement fører til et salg på et eller andet tidspunkt. Forskellen mellem utility marketing og content marketing er, at utility marketing i stedet for medieindhold stiller en eller anden form for service til rådighed. 2.2 Kvalitativ analyse af tendensernes indflydelse I analysens anden fase afdækkes, i hvilke sammenhænge og i hvilket omfang udviklingsområderne, der blev identificeret i den teoretiske analyse, gør sig gældende i den danske PR, reklame- og kommunikationsbranche samt i dansk erhvervsliv generelt. Afdækningen er baseret på de fremkomne vurderinger i interview med ledere i fire reklame- og kommunikationsbureauer. De identificerede tendenser er: Nye medier og nye kompetencer Fra push til pull marketing Mere brug af earned media Mere brug af sociale medier Desuden forventer de interviewede, at der inden for de kommende fem år vil komme større fokus på: At skabe værdi for modtagere og virksomheden Et nyt mediebillede Interaktivitet Mobilområdet Gennemsigtighed B2b contra b2c-marketing Udviklingen betyder, at arbejdsfunktionerne vil blive splittet op i generalister og specialister. Ingen kan varetage alle funktioner. Specialisterne tilknyttes særligt de større virksomheder, der har funktioner, man satser tungt på, f.eks. onlinehandel eller loyalitetsprogrammer. Andre specialistfunktioner lægges til gengæld ud af huset. 6

7 2.3 Vægtning af de vigtigste udviklingstendenser inden for marketing Arbejdsdelingen vil betyde, at der i fremtiden vil blive behov for medarbejdere med: Generalistkompetencer og almen marketingdannelse Kompetencer inden for effekt (resultatmåling), projekt og administration Forståelse for mobile platforme Forståelse for sociale medier Forståelse for pull-markedsføring Samarbejdsevner og omstillingsparathed 2.4 Jobprofilanalyse Jobprofilanalysen viser, at der inden for de tre brancher b2b-handel, detailhandel samt turisme- og event kan identificeres i alt otte jobprofiler, der indeholder forskellige jobfunktioner og kompetencekrav for medarbejdere i mindre virksomheder, der har markedsføringsopgaver som en del af deres arbejdsopgaver. Analysen viser bl.a., at: Grossistbranchen (b2b) er langt fremme i at indtage området inden for onlinemarkedsføring. I mange b2b-virksomheder foregår store dele af handlen i dag som e-handel, hvilket medfører, at virksomhedernes markedsføring også overgår til onlinemarkedsføring. Der er fortsat tradition i b2b-erhvervet for, at markedsføringen foregår ad de klassiske kanaler som gennem personligt salg og rådgivning samt ved messer og udstillinger. Detailbranchen er kendetegnet ved, at mange medarbejdere deltager i udførslen af virksomhedens markedsføring. En væsentlig del af branchens markedsføring foregår gennem det personlige salg; men der viser sig et stigende behov for også at foretage digital online markedsføring. Digital markedsføring foregår primært gennem virksomhedernes hjemmesider og evt. webshops. Det er først inden for de seneste år, at virksomhederne er begyndt at arbejde systematisk med brugen af sociale medier i markedsføringssammenhæng. Turist- og eventbranchen er nået langt i arbejdet med at udnytte de sociale medier som kanal til markedsføring. Særligt Facebook bruges i stigende grad professionelt til at nå og ikke mindst fastholde kunder og medlemmer. Særligt forlystelsesparkernes markedsføring på Facebook er i øjeblikket i en rivende udvikling. Virksomhedernes facebooksider bruges ikke kun til at annoncere for events o.l., men i høj grad også til aktivt at fastholde kunder. Fx er der spil til børn og quizzer, som sidernes venner/følgere kan lade sig underholde af mellem besøgene. Der er udviklet jobprofiler for hver af de tre brancher. Jobprofilerne er udledt på baggrund af interview med en række mindre virksomheder, der ikke har medar- 7

8 bejdere, der beskæftiger sig udelukkende med markedsføring. Udgangspunktet har således været at udlede jobprofiler for medarbejdere, der har markedsføring som støttefunktion. Jobprofilerne fordeler sig som følger: Inden for b2b-handel er der identificeret tre jobprofiler, der hedder: Klassisk salg og markedsføring Online markedsføring Administration og markedsføring af webshop Inden for detailhandel er der identificeret to jobprofiler, der hedder: Fysisk markedsføring Online markedsføring Inden for turisme og event er der identificeret tre jobprofiler, der hedder: Kundeservice gennem sociale medier Eventsalg Eventmarkedsføring og sociale medier For hver af jobprofiler præsenteres en tabel med beskrivelse af typiske arbejdsopgaver samt beskrivelse af, hvilke kernekompetencer der er relateret til arbejdsopgaverne. I relation til tabellerne følger en kvalitativ beskrivelse af virksomhedernes forventede udvikling i jobfunktionerne, udviklingstendenser, arbejdsorganisering og kernekompetencer. 2.5 Analyse af uddannelsesdækning Vurdering af uddannelsesdækningen viser, at der er behov for at udvikle, målrette og markedsføre kurser, der er specifikt rettet mod virksomhedernes online markedsføring og kommunikation på sociale medier. Analysen af uddannelsesdækningen viser, at: Uddannelsesaktiviteten på relevante AMU-mål er relativt lav og faldende Mindre virksomheder ikke arbejder systematisk med markedsføring Mindre virksomheder i høj grad benytter sig af eksterne leverandører Nogle af markedsføringsopgaverne kræver medarbejdere med uddannelse på et højere niveau AMU-kurser i et vist omfang har det rigtige indhold, men at navnene er uigennemskuelige Udviklingen af uddannelsespakker, der modsvarer kompetencebehovene i de otte jobprofiler, potentielt kan øge aktiviteten på AMU-målene. 8

9 3. Analyse af markedsføringstendenser (v. Birch & Birch) - samt deres betydning for kompetencebehovet hos markedsføringsmedarbejdere i virksomheder med markedsføring som støttefunktion Denne del af rapporten har til formål at belyse de markedsføringstendenser, der forventes at få indflydelse på kompetencebehovet hos markedsføringsmedarbejdere i virksomheder med markedsføring som støttefunktion samt beskrive de kompetencer hos markedsføringsmedarbejdere, som de pågældende markedsføringstendenser forventes at skabe efterspørgsel på i virksomheder, der har markedsføring som støttefunktion. Af hensyn til læsevenligheden betegnes markedsføringsmedarbejdere i virksomheder med markedsføring som støttefunktion i det følgende som markedsføringsmedarbejdere. I tilfælde, der omfatter markedsføringsmedarbejdere ansat i reklame-, PR- eller kommunikationsvirksomheder, vil det fremgå tydeligt af sammenhængen. Den samlede redegørelse for markedsføringstendenser og tilhørende kompetencer er opbygget af fire hovedafsnit. Det første afsnit, Udvælgelseskriterier, redegør for de overvejelser, der ligger til grund for udvælgelse og kategorisering af markedsføringstendenser. Andet og tredje afsnit beskriver en række markedsføringstendenser af henholdsvis strukturel og indholdsmæssig karakter. Beskrivelsen af hver enkelt markedsføringstendens afsluttes med en redegørelse for de kompetencebehov, den pågældende markedsføringstendens forventes at forårsage hos markedsføringsmedarbejdere. Fjerde afsnit, Opsummering af kompetencebehov, giver et mere fortættet overblik over de kompetencebehov, som de beskrevne markedsføringstendenser foranlediger hos markedsføringsmedarbejdere i virksomheder med markedsføring som støttefunktion 3.1 Udvælgelseskriterier Markedsføring er som fag og branche et begrebsområde med løst definerede grænser. Enhver aktivitet, der i en eller anden form øger en virksomheds omsætning eller sympatien og loyaliteten hos dens kunder, kan med god ret kaldes for markedsføring. Lægger man dertil væksten i antallet af medier og metoder, som den teknologiske udvikling har givet markedsføringsfaget og dets udøvere adgang til, ender man med en stor og kompleks masse af strategier, taktikker, koncepter og praksis. 9

10 I dette afsnit redegøres for de kriterier, der er anvendt ved udvælgelsen af de markedsføringstendenser, som analyseres i rapportens følgende seks afsnit. Afsnittet Det anvendte markedsføringsbegreb redegør for den afgrænsning af markedsføringsbegrebet som udvælgelseskriterierne er baseret på. Afsnittet Analysens vægtning af strukturelle og indholdsmæssige aspekter af markedsføringstendenser redegør for forskellen mellem indholdet af markedsføring og de teknologiske og virksomhedsøkonomiske strukturer, der danner ramme om fagets udøvelse. I afsnittet redegøres også for, hvilken af de to kategorier der formodes at have størst indflydelse på ændringer i kompetencebehovet hos markedsføringsmedarbejdere. I afsnittet Hvordan vurderer man, hvilke markedsføringstendenser der får varig indflydelse redegøres for behovet for en metode til at vurdere, hvilke af de markedsføringstendenser, vi ser lige nu, der vinder udbredelse på længere sigt. Afsnittet Hvad er formålet med markedsføring og hvordan forsøger virksomhederne at optimere indsatsen? redegør for virksomhedernes formål med markedsføring. Der redegøres endvidere for, hvordan man ved hjælp af begrebet markedsføringsprovenu kan indkredse de grundlæggende problematikker i en virksomheds markedsføringsindsats og tilnærmelsesvis bestemme de interesser, der driver behovet for nye markedsføringsmetoder og dermed markedsføringstendenser. Afsnittet Optimering af markedsføringsprovenuet beskriver de tre grundlæggende strategiske tilgange, som virksomhederne anvender i forsøget på at optimere markedsføringsprovenuet. Det vurderes, at en markedsføringstendens skal inkorporere mindst to af de tre tilgange, hvis den skal finde varig udbredelse. Afsnittet Opsummering af udvælgelseskriterier giver et kort resume af de anvendte kriterier ved udvælgelsen af markedsføringstendenser i de efterfølgende afsnit Det anvendte markedsføringsbegreb I de senere år er vigtigheden af et markedsrettet fokus blevet mere anerkendt i forbindelse med udvikling af nye produkter og serviceydelser, og det er ikke usædvanligt, at det er markedsføringsmedarbejdere, som bidrager til dette fokus. I denne rapport fokuseres der imidlertid primært på markedsføring i form af markedsrettede aktiviteter, som foregår adskilt fra produktet og dets produktion. Det sker ud fra den antagelse, at hovedparten af job og arbejdsopgaver i dansk erhvervsliv findes i virksomheder med en modenhedsgrad, hvor hovedvægten af arbejdsopgaver ligger inden for daglig drift og afsætning, og hvor udvikling af nye produkter og serviceydelser udgør en mindre del af de samlede arbejdsopgaver. Ved at arbejde med et markedsføringsbegreb, der fokuserer på markedsrettede aktiviteter og processer, som foregår adskilt fra produktet og dets produktion, forventer vi at kunne drage konklusioner vedrørende kompetencebehov, der er relevante for det bredest mulige udsnit af markedsføringsmedarbejdere i Danmark. 10

11 3.1.2 Analysens vægtning af strukturelle og indholdsmæssige aspekter af markedsføringstendenser Når man taler om tendenser inden for markedsføring, er det i første omgang væsentligt at skelne mellem tendenser i markedsføringsindhold og tendenser i de strukturelle forhold, der omgiver produktion og levering af markedsføringsindhold. Markedsføringsindhold kan karakteriseres som budskabet og de kommunikative virkemidler, der tages i brug for at sikre, at modtageren forstår budskabet og finder det appellerende. Det kan eksempelvis være ord, tekst, billeder og grafisk design. Når der argumenteres for, at finanskrisen har medført et større fokus på pristilbud (på bekostning af mere image-orienteret annoncering), er det et eksempel på en tendens i markedsføringsindholdet. Et andet eksempel på en udvikling i markedsføringsindholdet finder vi i halvfjerdserne, hvor man i danske reklametekster ofte bruger argumenter, som henviser til de mange, der allerede har anskaffet sig produktet, og at der angiveligt er et fællesskab omkring produktet. I halvfemserne og nullerne er der modsat en tilbøjelighed til at understrege, hvordan et produkt fremhæver forbrugerens individuelle stil og personlighed. Begge budskaber kan være fremført i de samme medier og med de samme bagvedliggende arbejdsprocesser. Det er altså indholdet i markedsføringen, der har ændret sig i det pågældende eksempel. Markedsføringsindholdet udvikler sig over tid. Men den udvikling har ikke i sig selv den store indflydelse på de arbejdsopgaver og kompetencebehov, der skal til for at producere markedsføringsindholdet. De kvalifikationer, der skal til for at skrive et fængende slogan eller en overskrift, har ikke ændret sig afgørende fra annoncen i halvfjerdserne til annoncen i nullerne. Det har i hele markedsføringens historie været et grundvilkår, at man er i stand til at tolke samfundsværdierne og tilrettelægge sine budskaber i overensstemmelse hermed. Derfor fokuserer analysen af markedsføringstendenser overvejende på de forretningsmæssige og teknologiske strukturer, der påvirker de redskaber og forventninger, som medarbejdere i markedsføringsrelaterede job forventes at mestre og leve op til. Der er dog redegjort for to indholdsmæssige tendenser, der er afledt af strukturelle udviklingstendenser og som omfatter nye arbejdsprocesser. Analysen skelner ikke mellem, hvorvidt markedsføringsbudskaber leveres på den ene eller anden type hardware. Selvom der ganske givet er nye udfordringer forbundet med væksten i brug af hardwaretyper som smartphones og tabletcomputere, så vurderer vi, at de væsentligste af dem er på et teknisk og/eller brugerflademæssigt niveau, der ikke sorterer under den gennemsnitlige markedsføringsmedarbejder. En effektiv strategi for social medier formodes at være af samme værdi uanset om modtageren tilgår mediet via telefon, tablet eller skrivebordscomputer. 11

12 3.1.3 Hvordan vurderer man, hvilke markedsføringstendenser der får varig indflydelse? I årene etablerede en række virksomheder og brands (f.eks. American Apparel og danske Saxo Bank) sig under stor mediebevågenhed i onlinecomputerspillet Second Life. Det var på samme tidspunkt, at begrebet Google Adwords for alvor begyndte at slå an også i virksomheder, der ikke havde tradition for onlinemarkedsføring. I 2013 er det de færreste, der husker Second Life og det må ikke antages at være et medie, der indgår i en seriøs marketingplan. Til gengæld har Google Adwords og andre former for såkaldt paid search udviklet sig i en sådan grad, at markedet for traditionel annoncering i en del sammenhænge er kommet under pres. De to eksempler illustrerer, at der med informationsteknologiens udbredelse er opstået mange nye medier og markedsføringsmodeller. Det er langt fra dem alle, der sætter noget varigt præg på markedsføringslandskabet. Hvis vi vil have indsigt i, hvor markedsføringstendenserne er på vej hen, kan vi altså ikke bare nøjes med at se på alt det, der er nyt lige nu. Som eksemplet Second Life viser, så kan dét, der er nyt i dag, være glemt om få år. Hvordan vurderer man, hvilke markedsføringstendenser der vil få en blivende indflydelse på det samlede billede af opgaver og aktiviteter, som en markedsføringsmedarbejder bliver stillet over for i fremtiden? Markedsføringstendenserne i denne rapport er udvalgt og beskrevet ud fra den antagelse, at de markedsføringstendenser, der vil få den største udbredelse og indflydelse på det samlede billede, er dem, som mest effektivt leverer den værdi, virksomhederne forventer at få ud af sine markedsføringsaktiviteter. I det følgende redegør vi for, hvilken værdi virksomheder forsøger at skabe ved hjælp af markedsføring, og ud fra hvilke parametre man forsøger at optimere markedsføringsindsatsen Hvad vil virksomhederne med markedsføring og hvordan forsøger de at optimere indsatsen? Det endelige formål med enhver markedsføringsindsats er at øge omsætningen i en given virksomhed. Selv i sine mest simple former kræver markedsføring ressourcer, der koster penge for virksomheden at anskaffe, uanset om der er tale om fysiske materialer, digitale redskaber eller medarbejdertimer. Hvis markedsføringsindsatsen skal give mening i et virksomhedsøkonomisk perspektiv, må udgiften til markedsføringsaktiviteter være lavere end den øgede omsætning, som er afledt af markedsføringsindsatsen. Kalder vi forskellen mellem markedsføringsudgifter og størrelsen på den omsætning, der er afledt af markedsføringen, for markedsføringsprovenuet, så vil der være et positivt markedsføringsprovenu, når ressourceforbruget er lavere end størrelsen på den ekstra omsætning, der er afledt af markedsføringsaktiviteten. Om- 12

13 vendt vil der være tale om et negativt markedsføringsprovenu, hvis ressourceforbruget overstiger størrelsen på den afledte omsætning. I den situation er markedsføring en tabsgivende aktivitet for virksomheden. Enhver markedsføringsmedarbejders opgave uanset om han er ansat i en reklame-, kommunikations- eller PR-virksomhed, eller om han arbejder i en virksomhed, hvor markedsføring er en støttefunktion, er at sikre et så højt positivt markedsføringsprovenu som muligt. Det må derfor antages, at ethvert nyt redskab eller medie inden for markedsføringsbranchen kun har en berettigelse på markedet, hvis det er i stand til at sænke udgifterne til markedsføring og/eller øge den positive effekt på den afledte omsætning. Det skal altså kunne øge markedsføringsprovenuet. Informationsteknologiens udbredelse har medført, at investeringen i et nyt redskab eller medie ofte er relativ lav. Derfor vil et effektivt nyt redskab eller medie hurtigt blive udbredt i virksomhederne og afstedkomme efterspørgsel efter arbejdskraft med passende kompetencer Optimering af markedsføringsprovenuet Enhver vækstorienteret virksomhed arbejder i et eller andet omfang på at optimere de værdiskabende processer, der indgår i forretningsmodellen. Man arbejder på at maksimere effekten, altså den værdi man får ud af en given aktivitet og/eller at minimere omkostningerne ved at udføre den, herunder eliminering af aktiviteter, der ikke skaber relevant værdi. På markedsføringsområdet handler optimering om at øge markedsføringsprovenuet, og det sker ud fra tre grundlæggende strategiske tilgange: Resultatmåling, målgruppepræcision og omkostningseffektivitet Resultatmåling Selvom begrebet markedsføringsprovenu som princip er enkelt, er det svært at måle i praksis. Det er nemt nok at konstatere, hvor mange ressourcer man bruger på markedsføring. Det kan enhver virksomhed med orden i regnskaberne redegøre for. Til gengæld er det svært nøjagtigt at påvise, at et salg er direkte afledt af en markedsføringsindsats måske ville kunden have købt varen alligevel, selvom han ikke havde set annoncen? Omvendt er det ligeledes svært at påvise, at en given markedsføringsindsats ikke har en effekt. Selvom de kunder, der har set en annonce, ikke har købt noget i dag (hvor vi måler effekten), så kan vi ikke afvise, at de måske køber i næste uge, og at annoncen muligvis har haft indflydelse på de fremtidige køb. Det er altså vanskeligt at måle vækst i markedsføringsprovenuet, fordi det er vanskeligt at måle, hvor stor en del af omsætningen, der er direkte afledt af markedsføringsaktiviteten. 13

14 Det er naturligvis en utilfredsstillende situation for virksomhedslederen, hvis opgave det er at sikre overskud og vækst. Virksomheden bruger ressourcer på aktiviteter, hvor det ikke er muligt præcist at vurdere værdien af det, man får igen. Skal virksomhedslederen skrue op eller ned for næste års markedsføringsbudget? Hvordan bruges de budgetterede midler bedst? Den rigtige beslutning afhænger af indsigten i et markedsføringsprovenu, som han ikke kender den nøjagtige størrelse på. Den usikkerhed skaber en efterspørgsel efter metoder, der i et eller andet omfang kan vurdere effekten og resultatet af markedsføringsindsatsen i forventning om, at en vis usikker viden er et bedre beslutningsgrundlag end slet ingen viden. Et eksempel på en sådan metode er måling af såkaldt Ad Liking. Her spørger man et statistisk repræsentativt antal mennesker om, hvad de synes om en reklame og det tilhørende produkt. Man antager, at det er en vigtig forudsætning for et senere køb, at kunden har et positivt indtryk af reklamen, og at en høj Ad Likingscore dermed betyder, at reklamen vil få positiv indflydelse på virksomhedens omsætning. En kunde kan jo sagtens den ene dag fortælle, at hun ikke bryder sig om en given reklame for et produkt, for at købe det selvsamme produkt den næste dag måske fordi alternativerne er udsolgt. Hvordan tager man højde for det i sin undersøgelse? Det lille tankeeksperiment er bare et simpelt eksempel på, hvor svært det er at påvise den nøjagtige direkte sammenhæng mellem markedsføringsaktiviteter og øget omsætning. Den teknologiske udvikling kombineret med en stor efterspørgsel blandt virksomhedsledere efter svaret på et spørgsmål, som i sin natur aldrig lader sig besvare fuldstændigt, har ført til en stadig vækst i brugen af effekt- og resultatmåling, samt en generel favorisering af markedsføringsmedier og -metoder, der er nemme at resultatmåle på, f.eks. onlineannoncer, hvor hele købsforløbet kan spores fra første klik på en annonce. Det betyder, at der er relativt større sandsynlighed for, at en markedsføringstendens får en varig udbredelse, hvis den inkorporerer resultatmåling i en eller anden form Målgruppepræcision Uanset indhold og form er det forbundet med omkostninger i en eller anden form at sende et markedsføringsbudskab ud til en potentiel kunde. For enhver virksomhed er der en stor gruppe af mennesker, for hvem virksomhedens produkt er så irrelevant, at de aldrig bliver kunder, uanset hvor godt produktet eller tilbuddet er. Det er spild af virksomhedens ressourcer at udsætte disse ikke-kunder for virksomhedens budskaber, da de aldrig kommer til at købe. Det vil sige, at de påvirker markedsføringsprovenuet negativt. Derfor begyndte man formelt i midten af det 20. århundrede at arbejde med målgrupper. Hvis man tænker i optimering af markedsføringsprovenu, så er den ideel- 14

15 le modtager af et markedsføringsbudskab en person, som er tilstrækkelig interesseret i produktet til at købe det, men som ikke ville have købt det uden den ekstra opfordring til handling, som f.eks. en reklame kan udgøre. Ud fra det rationale er det et ligeså stort spild af ressourcer at markedsføre sig over en kunde, som ville have købt under alle omstændigheder (fordi omsætningen ville have været den samme uden markedsføring), som det er at markedsføre sig over for en ikkekunde, som aldrig kommer til at købe (fordi markedsføringen i det tilfælde er en ren udgift, der ikke fører til øget omsætning). I de første mange år af målgruppemetodikkens historie, var markedsføring lagt an på massekommunikation, hvorfor man var nødt til at arbejde med nogle meget brede målgruppebegreber, f.eks. livsstilssegmenter. I takt med udbredelsen af it og mobilteknologi er det blevet muligt at arbejde med mere og mere præcist definerede og smalle målgrupper, nogle gange helt ned til den ultimative målgruppepræcision: en person. Selvom omkostningerne ved at levere et budskab måske er faldet efter internettets fremkomst, er der samtidig sket en stigning i det samlede antal reklamer, som en enkelt person udsættes for. Det betyder, at der er mindre opmærksomhed til rådighed for det enkelte budskab. Jo mere præcist et markedsføringsbudskab er tilrettelagt i forhold til en persons interesser og behov, jo større er chancen for, at personen reagerer positivt på den og dermed påvirker afsendervirksomhedens marketingprovenu positivt. Det betyder, at der i virksomhederne er efterspørgsel på medier og metoder, som øger målgruppepræcisionen og markedsføringstendenser, der hjælper med det, har større sandsynlighed for at opnå varig udbredelse Omkostningseffektivitet Markedsføringsprovenuet består af forskellen mellem udgifter til markedsføring og den effekt, som markedsføringsaktiviteterne har på omsætningen. Hvis en virksomhed kan sænke udgiften i forbindelse med levering af et markedsføringsbudskab, vil markedsføringsprovenuet alt andet lige øges. Udbredelsen af internet og mobilteknologi har gjort det betydeligt billigere at levere et markedsføringsbudskab til en kunde. Sammenlignet med en postomdelt tryksag, så er det næsten gratis at sende en . Med det udgangspunkt har incitamentet til at bruge som markedsføringskanal været så kraftigt, at det på globalt niveau har været nødvendigt at regulere det med strenge regler mod uopfordret markedsføring via også kendt som spam. Hvis en virksomhed uden omkostninger kan sende så mange markedsføringsbudskaber ud, som den vil, er der ingen grund til at gøre sig umage i forhold til at ramme en særlig målgruppe med et relevant indhold. Det er nemmere at sætte mailserveren til at spytte et par millioner ekstra s ud. Et sådant scenarie ender hurtigt med, at bliver et ubrugeligt redskab, fordi indbakken bliver så 15

16 fuld af irrelevant spam, at det er umuligt at finde de rigtige beskeder. Det er det, man forsøger at undgå med anti-spamreglerne. Generelt er der stor interesse hos virksomhederne, når der opstår nye teknologier og medier, som giver mulighed for billigt eller gratis at distribuere budskaber til potentielle kunder. Det er bl.a. rationalet bag de senere års store interesse for virale kampagner (reklamefilm eller spil, der distribueres ved, at seere/brugere sender dem videre til hinanden) og sociale medier. Det er dog værd at bemærke, at billig/gratis-medier og metoder ikke altid er helt så billige, når de skal implementeres i en virksomhed. I en del tilfælde er der omkostninger i forbindelse med erhvervelse af kompetencer eller løbende drift. Det gælder f.eks. sociale medier, som nok er gratis at bruge, men som kræver en del medarbejdertid at vedligeholde. De markedsføringstendenser, der har størst sandsynlighed for at vinde varig udbredelse, er dem, der fremmer mindst to af de tre basale strategier til optimering af markedsføringsprovenuet: Resultatmåling, målgruppepræcision og omkostningseffektivitet Opsummering af udvælgelseskriterier Formålet med udvælgelseskriterierne er at sikre, at rapportens øvrige konklusioner bygger på markedsføringstendenser, der vil få og bevare en udbredelse i et tre til femårigt perspekektiv, og at der analyseres på de markedsføringstendenser, der må forventes at få indflydelse på det bredest mulige udsnit af markedsføringsmedarbejdere i Danmark. Der arbejdes ud fra et markedsføringsbegreb, der fokuserer på markedsrettede aktiviteter og processer, som foregår adskilt fra produktet og dets produktion. Hovedvægten lægges på strukturelle markedsføringstendenser, da de forventes at få størst indflydelse på virksomhedernes behov for markedsføringskompetence og deres forventninger til markedsføringsmedarbejdere. Udvælgeseskriterierne er baseret på den antagelse, at virksomheder har en interesse i at optimere deres markedsføringsprovenu. Markedsføringsprovenuet forstås som forskellen mellem omkostningerne til markedsføring og størrelsen på den omsætning, som er afledt af markedsføringsaktiviteterne. De markedsføringstendenser, der har størst sandsynlighed for at vinde varig udbredelse, er dem, der fremmer mindst to af de tre basale strategier til optimering af markedsføringsprovenuet: Resultatmåling, målgruppepræcision og omkostningseffektivitet. 16

17 3.2 Strukturelle markedsføringstendenser og tilhørende kompetencebehov I dette afsnit gennemgås en række strukturelle markedsføringstendenser, som på baggrund af de udvælgelseskriterier, der er beskrevet i foregående afsnit, vurderes at få indflydelse på kompetencebehovet hos markedsføringsmedarbejdere i virksomheder med markedsføring som støttefunktion. De enkelte markedsføringstendenser rummer en beskrivelse af tendensen, eventuelt belyst ved hjælp af en eller flere cases, en analyse af hvorledes den pågældende markedsføringstendens fremmer de tre grundlæggende strategiske tilgange til optimering af markedsføringsprovenuet samt til slut en vurdering af, hvilke kompetencebehov det medfører hos markedsføringsmedarbejdere. Ved udvælgelse af virksomhedscases er der lagt vægt på at finde eksempler, der tydeligt illustrerer og belyser perspektiverne i en bestemt markedsføringstendens. At en virksomhedscase er brugt som illustrativt eksempel er altså ikke udtryk for en vurdering af, hvor effektivt det pågældende markedsføringskoncept i øvrigt er i forhold til lignende danske eller internationale koncepter Big Data Big data er et samlebegreb for indsamling og analyse af store mængder data om menneskelig adfærd. Når big data anvendes i markedsføringsøjemed, er formålet af få indblik i mønstre og årsagssammenhænge i forbruget, så en virksomhed bliver bedre til at forudse, hvilke behov der opstår hos kunderne og hvornår. Den viden er særligt værdifuld for virksomheder i forhold til at øge markedsføringsprovenuet ved hjælp af målgruppepræcision. Når big data vinder terræn i disse år skyldes det ikke, at der ikke har været behov eller interesse for den type analyse før. Det skyldes, at det først er nu, at teknologien bringer omkostningerne til så omfattende analyser ned på et niveau, hvor den positive effekt på markedsføringsprovenuet ikke bliver ædt op af omkostninger. Big data er altså en praksis, der også fremmer omkostningseffektivitet. Derudover kan informationer fra big data-analyse bruges til en række forskellige formål, hvilket vil blive illustreret med den amerikanske supermarkedskæde Target som case. Disse faktorer giver tilsammen grund til at antage, at big data er en markedsføringstendens, som vil få varig udbredelse. Big data-analyse adskiller sig fra andre former for kundeundersøgelser på tre punkter: 1) Man spørger ikke kunderne om, hvad de tænker, føler eller tror, de vil gøre. Man ser udelukkende på faktiske begivenheder, f.eks. et konkret køb af en bestemt vare. 2) Man tester ikke en bestemt tese (f.eks. om småbørnsmødre synes godt om økologisk babymos), men leder efter sammenhænge og mønstre i kundernes adfærd, som ikke kan iagttages direkte. 17

18 3) Man inddrager i princippet al tilgængelig data også selvom der ikke på forhånd er en indlysende sammenhæng. Måske er der en sammenhæng mellem salget af chokoladekiks og antallet af Opel Astra er på parkeringspladsen? Case: Target Den amerikanske super- og hypermarkedskæde Target har ved hjælp af big dataanalyse fundet ud af, at kvinder, der er tilmeldt virksomhedens klub for gravide, køber mere uparfumeret lotion end andre kunder. Med udgangspunkt i det mønster fandt kæden frem til en række produkter, der indikerer, at kunden er gravid og endda hvor langt hun er henne. Den viden kan Target bruge til at målrette markedsføringen på tre forskellige måder: 1) Flere nye kunder til uparfumeret lotion Der er sandsynligvis en del gravide, som er interesserede i uparfumeret lotion, men som ikke køber den hos Target. Med baggrund i analysen har Target et bedre grundlag for at nå ud til den målgruppe med et budskab, den finder relevant. Graviditet som markør for en målgruppe har den fordel, at den er konkret. Man er enten gravid eller ikke gravid. Det kan ikke gradbøjes ligesom f.eks. miljøbevidst, der er en værdibaseret markør for en målgruppe, der også kunne være interesseret i uparfumeret lotion. Markøren graviditet siger en del om kundens motivation for at købe produktet (i dette tilfælde ønsket om at beskytte det ufødte barn mod unødvendige kemikalier). Den viden kan Target bruge til at bruge ressourcerne på det mest effektive budskab, altså at sige det er sikkert for din baby fremfor det er godt for miljøet (selvom begge dele er rigtigt). Derudover siger graviditet også noget om, hvor målgruppen kommer rent fysisk (f.eks. jordemoderklinik eller Target s egen afdeling med ventetøj), og hvilke medier hun bruger tid på (f.eks. magasiner/hjemmesider om graviditet), og det gør det nemmere for Target at målrette annoncekronerne, så annoncerne primært ses af mennesker, som er interesserede i produktet. 2) Mere omsætning på den eksisterende kunder til uparfumeret lotion Når gravide kvinder viser en overgennemsnitlig købsinteresse for uparfumeret lotion, vil de sandsynligvis også være interesserede i andre uparfumerede varer som shampoo, vaskepulver og rengøringsmidler. Den viden kan Target eksempelvis bruge i forbindelse med instore-promotions, hvor man samler uparfumerede varer fra forskellige kategorier i et samlet varedisplay, eller til at promovere nogle af den type varer i forbindelse med kundeklubben for gravide. Det er værd at bemærke, at Target har identificeret mere end 25 produkter. Det betyder, at man i praksis har et langt mere nuanceret billede af de gravides pro- 18

19 duktmæssige interesseområder, end ovenstående eksempel illustrerer, og det betyder, at indsatsen kan varieres over et langt større vareudsnit. 3) Markedsføring til kunden, som sandsynligvis er gravid lotion eller ej Der hvor Targets big data-analyse skaber allermest værdi er dog i forhold til virksomhedens kundeklub. Som medlem af Targets kundeklub opnår kunden en række fordele. Til gengæld får Target mulighed for at målrette tilbud direkte til kunden. Hvis kunden har udvist en købsadfærd, som ifølge analysen indikerer, at hun er gravid, så ved forretningen nu præcis, hvornår hun vil være interesseret i at få et tilbud på en barnevogn, bleer, kom-i-form-efterfødslen-dvd er, en trehjulet cykel og endda hvornår der er sandsynlighed for, at hun får brug for ventetøj. Igen. I afsnittet transaktionsmarkedsføring redegøres der yderligere for den type markedsføring, som Target benytter her Markedsføringsmedarbejderens kompetencebehov i forbindelse med big data De virksomhedscases, der får mest opmærksomhed i fagpressen i forhold til brugen af big data, er typisk virksomheder, der (som Target) har store kundebaser og komplicerede vareporteføljer. Man kan derfor få den opfattelse, at big dataudviklingen kun vedrører markedsføringen i de allerstørste virksomheder og dermed ikke vil få betydning for markedsføringsopgaverne i de små og mellemstore virksomheder, som udgør størstedelen af erhvervslandskabet i Danmark. Det må dog forventes, at udviklingen inden for big data kommer til at præge forventningerne til, hvordan markedsføringsmedarbejdere griber opgaven an, også i virksomheder med knap så megen data til rådighed. Big data giver adgang til viden, der bl.a. kan bruges, hvis man vil øge afsætningen til sine eksisterende kunder. Det er en tanke, som mange virksomheder vil tage til sig i en tid, hvor det er vanskeligt at skabe vækst med andre metoder. Med en polemisk forenkling kan man sige, at hvor markedsføringsmedarbejderen tidligere forventedes at møde op med den autoriserede opskrift på, hvordan man overbeviser potentielle kunder om produktets fortræffelighed, så vil opgaven fremover i højere grad omfatte analyse af virksomhedens eksisterende kundeportefølje og udvikling af tiltag, der er tilpasset præcist den enkelte virksomhed og de ressourcer, som den råder over. Dybdegående big data-analyse vil sandsynligvis blive en opgave for deciderede fagspecialister, som enten finder ansættelse hos specialleverandører af ydelsen eller i virksomheder med store marketingafdelinger. Den generelle marketingmedarbejder må forventes at skulle varetage samarbejdet mellem en virksomhed og en ekstern specialleverandør af big data-analyser. Det betyder, at markedsføringsmedarbejderen skal have viden og kompetence i forhold til at: 19

20 a) varetage virksomhedens interesser ved beskrivelsen af opgaven og indgåelse af samarbejde. Markedsføringsmedarbejderen skal vide, hvilken værdi analysen skal skabe for virksomheden og kende til de metoder, den eksterne partner kan bringe i anvendelse, således at virksomheden får værdi for investeringen. b) have tilstrækkeligt kendskab til juridiske forhold vedr. registrering og anvendelse af kundedata, så virksomheden ikke uforvarende begår lovovertrædelse og i tvivlstilfælde tilråde juridisk rådgivning. c) kende og anvende metoder til at omsætte resultater fra big data-analyser til konkrete markedsføringsaktiviteter Sociale medier generelt Sociale medier er en samlebetegnelse for en kategori af onlinemedier, hvor der ikke er noget redaktionelt indhold, men hvor man som bruger kan se eller læse indhold, som andre brugere offentliggør. Ligeledes kan man selv lægge indhold op. De enkelte sociale medier kan fokusere særligt på en bestemt indholdsform f.eks. billeder, video eller tekstformat. Som udgangspunkt sorterer brugeren i de mange informationer ved at vælge, hvem han gerne vil modtage indhold fra. Det kan f.eks. være fra familie, venner, berømtheder eller varemærker. Den praksis betyder, at brugen af sociale medier adskiller sig fra den traditionelle tekstbaserede søgning, som den første bølge af internetbrug var baseret på. Tekstbaseret søgning bygger på, at brugeren har en klar forestilling om, hvad det er for en type information, hun leder efter, og søgemaskinen leder efter det bedste match. Hvem forfatteren/afsenderen af den ønskede information er, er i den sammenhæng irrelevant brugeren knytter sin tillid til, at søgealgoritmen finder det rigtige. De sociale medier bruges ikke til at søge specifik information, og derfor er modellen bygget op om tillid til personer: Jeg ved ikke, hvad min søster, yndlingsmodeblogger eller Coca Cola-medarbejderen vil sige i fremtiden, men jeg stoler på, at det vil være noget, som interesserer mig og giver mening for mig. Brugeren er altså mere åben for nye input, når hun er på de sociale medier end ved tekstbaseret søgning, men det er samtidig sværere at afkode hendes formål med brugen, og det har gjort det svært for markedsføringsbranchen at give et enkelt bud på, hvordan de sociale medier udnyttes bedst muligt. I hovedtræk bliver de sociale medier i markedsføringsmæssig sammenhæng brugt på fire forskellige måder: Direkte tilstedeværelse, annoncering, indsamling af data samt dialog med kunderne. De fire tilgange til de sociale medier og de tilhørende kompetencebehov er så forskelligartede, at de af hensyn til overskueligheden er behandlet i separate afsnit. 20

21 3.2.3 Direkte tilstedeværelse på sociale medier Mund-til-mund-metoden er en populær betegnelse for det fænomen, at en virksomheds kunder anbefaler virksomhedens produkter til venner og bekendte, som så bliver til nye kunder hos virksomheden. Mund-til-mund er teoretisk set den ultimative metode i forhold til at skabe et positivt markedsføringsprovenu. Virksomheden bruger ingen ressourcer, hverken tid eller penge enhver fremgang i omsætningen er altså rent overskud. Samtidig giver de sociale medier mulighed for at kende modtageren i et helt andet detaljeniveau end f.eks. trykte medier eller tv. Det betyder, at de sociale medier også fremmer målgruppepræcision i en virksomheds bestræbelser på at optimere markedsføringsprovenuet. På den baggrund må det antages, at direkte tilstedeværelse på sociale medier vil få en varig udbredelse. Forventningerne til de sociale mediers markedsføringspotentiale var skyhøje ved deres introduktion. Man så for det første frem til, at de sociale medier ville mangedoble mund-til-mund-metodens rækkevidde: Nu er det ikke kun naboen og frisøren, der hører mig tale godt om et produkt, men potentielt alle de mennesker, jeg kender plus deres venner og venners venner. Forventningen var for det andet, at når mund-til-mund-metoden rykkede online, så ville man kunne linke direkte fra en samtale om et produkt til en e-butik, hvor produktet kunne købes. Det ville betyde, at salget kunne lukkes med det samme i modsætning til den gammeldags samtale over hækken, hvor naboen risikerer at glemme alt om produktet (eller blive lokket af en konkurrent), inden han når hen i butikken. Erfaringer fra de senere år har dog vist, at de sociale medier i langt de fleste tilfælde ikke fungerer særlig godt som direkte salgskanaler. Således lukkede en række store, amerikanske kæder, heriblandt Gap, stormagasinkæderne J.C. Penney og Nordstrom samt spilgiganten Gamestop, deres Facebook-butikker i begyndelsen af Til trods for over 3,5 mio. fans på Facebook, var det eksempelvis ikke lykkedes Gamestop at generere en tilfredsstillende omsætning i Facebookbutikken. Sociale medier spiller dog en rolle i forbindelse med købsbeslutninger. Påvirkningen ligger dog typisk så tidligt i det forløb, der fører frem til et køb, at det kan være svært at spore sammenhængen direkte. Samtidig vil påvirkninger fra de sociale medier sjældent være de eneste, der går forud for købet. Eksempelvis kan det godt få betydning for mit bilkøb, at en af mine Facebook-venner på et tidspunkt taler positivt om servicen på et Volvo-værksted eller deler et billede af den nye Audi. Men jeg skal måske først købe ny bil om 18 måneder, og i den mellemliggende periode er jeg også blevet udsat for mange andre indtryk vedrørende biler, og det gør det vanskeligt at måle den præcise effekt af det sociale medie. Det har endvidere vist sig, at det ikke er alle varekategorier, der er lige velegnede til at skabe omtale på de sociale medier. Vi omgiver os som forbrugere med masser af produkter, som vi, selvom de er af god kvalitet og fungerer upåklageligt, 21

22 ikke er særligt engagerede i, og derfor ikke taler så meget om. Der er langt mellem anbefalinger af toiletpapir, dåsemakrel og sprinklervæske på Facebook. Når det er sagt, så er de sociale medier også karakteriseret ved, at de giver folk mulighed for at søge sammen i interessefællesskaber. Næsten ligegyldigt, hvor sær en hobby man dyrker, så har man mulighed for at finde interessefæller på nettet. Når disse interessefællesskaber er knyttet til en form for forbrug (f.eks. løbere og deres løbesko) vil der typisk blive diskuteret produkter mere intensivt end i de mere generelle sammenhænge på de sociale medier Case: Pinterest Et af de eksempler på interessefællesskaber med tilknytning til forbrug, der har størst udbredelse, er det sociale medie Pinterest. Pinterest er en service, hvor man kan samle billeder, man har fundet på nettet, på en personlig opslagstavle. Brugerne er hovedsagligt kvinder, og kategorierne af opslagstavler kan være ting som haveideer, frisurer, inspiration til vores nye køkken osv. Man kan gå på opdagelse i hinandens opslagstavler, og brugere med særligt flair for at finde gode billeder og lave spændende temaer bliver fulgt af andre brugere. Kategorier som mode, skønhed og boligindretning fylder meget på Pinterest. Det er kategorier, der generelt er kendetegnet ved, at der er knyttet en del forbrug til interessen, og at forbrugerne er meget engagerede i varer i de kategorier. De vil gerne tale om dem og bruge tid på at følge med i nyheder. Det betyder, at Pinterest er et af de få sociale medier, hvor virksomheder har succes med at generere salg direkte fra aktiviteterne på det sociale medie. Det er dog værd at bemærke, at succesen bygger på, at virksomhederne er til stede i en social sammenhæng, hvor der er et interessefællesskab om lige præcis deres produkt, mere end at Pinterest er en magisk marketingmaskine. I den brede sammenhæng bruges de sociale medier dog primært til branding og imageopbygning, og det er primært B2C-virksomheder, der er til stede der. Det skyldes sandsynligvis, at brugerne på de fleste sociale medier er til stede som privatpersoner altså som forbrugere. En undtagelse er det sociale medie LinkedIn, der er bygget op om brugernes CV, kompetencer og karriere. Det kan ikke udelukkes, at LinkedIn kan komme til at danne basis for B2B-virksomheders tilstedeværelse på sociale medier, men på nuværende tidspunkt er det ikke en udbredt praksis. Til forskel fra traditionelle annoncemedier bruges de sociale medier i vidt omfang til at gøre reklame for andre mere direkte kampagner, f.eks. en reklamefilm på YouTube. Det egentlige budskab (hvad enten det er salgsfremmende eller imageopbyggende) leveres altså ikke direkte på det sociale medie, men pakkes ind i supplerende kampagner, som målgruppen ledes hen til via det sociale medie. 22

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. A f Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer,

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Trendguide. CMO s guide til digital marketing

Trendguide. CMO s guide til digital marketing Trendguide CMO s guide til digital marketing 20 14 Indhold Introduktion 3 Marketing automation 4 Remarketing 6 Kontaktpunkter & CXM 8 Attribution Modelling (tilskrivningsmodellering) 10 Konverteringsoptimering

Læs mere

VERDEN ER BLEVET MERE KOMPLEKS. Få mest muligt ud af dine annoncekroner

VERDEN ER BLEVET MERE KOMPLEKS. Få mest muligt ud af dine annoncekroner VERDEN ER BLEVET MERE KOMPLEKS Få mest muligt ud af dine annoncekroner INDHOLD Verden er blevet mere kompleks et whitepaper om markedsføring af små og mellemstore virksomheder Dette whitepaper giver inspiration

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Mobilannoncering i Danmark. Markeds- og effektanalyse af mobilannoncering

Mobilannoncering i Danmark. Markeds- og effektanalyse af mobilannoncering Mobilannoncering i Danmark Markeds- og effektanalyse af mobilannoncering Danske Medier Februar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Mobilannoncering i Danmark 03 1. Executive Summary Overblik og ny viden 04

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting Sådan får du med PR & sociale medier René Hjetting Sådan får du succes med PR og sociale medier 2014 René Hjetting 1. udgave, 1. oplag Trykt i Danmark 2014 ISBN: 978-87-997580-0-5 (Trykt udgave) ISBN:

Læs mere

Manual til markedsføring af mobile løsninger

Manual til markedsføring af mobile løsninger Manual til markedsføring af mobile løsninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Introduktion til markedsføring 1.2. Opgaver og begreber Før markedsføringen I forbindelse med markedsføringen 1.3. Hvordan

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE Kære læser I vores arbejde med at tiltrække mere erhvervsturisme til Aarhus og Herning, drøfter vi tit, hvordan vi skal arbejde mere strategisk med digitale

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22 Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 PROBLEMFELT... 4 PROBLEMFORMULERING... 5 AFGRÆSNING... 6 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE... 6 MÅLGRUPPE... 7 TEORI & ARBEJDSPROCES I PROJEKTET... 8 INTERNETKOMMUNIKATION... 9

Læs mere

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 PROBLEMSTILLING 4 SKIVE EDB CENTERETS KRAV/ØNSKER 4 PROBLEMFORMULERING 4 PROBLEMDISKUSSION 5 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 HVORDAN ER WORLD WIDE WEB

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

Innovationsprocesser gennem sociale medier

Innovationsprocesser gennem sociale medier Innovationsprocesser gennem sociale medier Lise Gløvermose Hald thbbm7a811 Professionsbachelorprojekt Vejleder Jesper Pettersson Censor Jens Kjær Sørensen Studienummer 160817 D. 21 november 2012 1 1. Resumé

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

AARHUS PANO RAMA TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR

AARHUS PANO RAMA TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR BUSINESS ACADEMY AARHUS TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR E-CONCEPT DEVELOPMENT EKU12D VEJLEDER: ULRIK BOHNSTEDT CHRISTENSEN AFLEVERINGSDATO

Læs mere

Rejseportalen. Informatik Gruppe B333 Aalborg Universitet 29-05-2007

Rejseportalen. Informatik Gruppe B333 Aalborg Universitet 29-05-2007 2007 Rejseportalen Informatik Gruppe B333 Aalborg Universitet 29-05-2007 Side 2 Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår Informatik Titel: Rejseportalen Tema: Udvikling af et IT-system Projektperiode:

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere