Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for markedsføring herunder sociale medier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for markedsføring herunder sociale medier"

Transkript

1 Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for markedsføring herunder sociale medier Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, kommunikation og Ledelse November 2013

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Resume Tendensanalysen Kvalitativ analyse af tendensernes indflydelse Vægtning af de vigtigste udviklingstendenser inden for marketing Jobprofilanalyse Analyse af uddannelsesdækning Analyse af markedsføringstendenser (v. Birch & Birch) Udvælgelseskriterier Strukturelle markedsføringstendenser og tilhørende kompetencebehov Indholdsmæssige markedsføringstendenser og tilhørende kompetencebehov Opsummering af kompetencebehov Kvalitativ analyse af indflydelse (v. Birch & Birch) Metodebeskrivelse Referat af kvalitative interview Vægtning af de vigtigste udviklingstendenser inden for markedsføring (v. Birch & Birch) Jobprofilanalyse (v. New Insight) Baggrund for jobprofiler B2b-handel Detail Turisme og event Uddannelsesdækning for jobprofilerne (v. New Insight) Uddannelsesdækning for b2b-handel klassisk salg og markedsføring Uddannelsesdækning for b2b-handel online markedsføring Uddannelsesdækning for b2b-handel administration og markedsføring af webshop Uddannelsesdækning for Detail Fysisk markedsføring Uddannelsesdækning for Detail Online markedsføring

3 7.6 Uddannelsesdækning for Turisme og event - Kundeservice gennem sociale medier Uddannelsesdækning for Turisme og event Eventsalg Uddannelsesdækning for Turisme og event Eventmarkedsføring på web og sociale medier Opsamling og opmærksomhedspunkter omkring uddannelsesdækning Metode og dataindsamling Analysens grundlag Analysedesign Bilag: Oversigt over AMU-statistik over markedsføringskurser

4 1. Indledning Nye markedsføringsformer vinder frem. I konkurrencen om at tiltrække kunder anvender danske virksomheder i dag en langt større palet af markedsføringskanaler. Efteruddannelsesudvalget HAKL har derfor besluttet at lade udarbejde en analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for markedsføring, herunder anvendelse af sociale medier, på tværs af HAKL s brancher. En tidligere analyse har vist, at medarbejdere i HAKL s målgruppe, der arbejder indenfor PR, reklame- og kommunikationsbranchen (virksomheder med markedsføring som primær funktion), vil blive stillet over for nye arbejdsopgaver og nye kompetencekrav som følge af tendensen til nye markedsføringsformer. Spørgsmålet er, om udviklingen også gælder for ufaglærte og faglærte medarbejdere, der ikke nødvendigvis har markedsføring som en kernefunktion i jobbet, og som arbejder i virksomheder, der ikke har markedsføring som primær funktion. Analysen vil derfor afdække: 1. Hvilke udviklingstendenser kommer til at påvirke markedsføringsaktiviteterne i virksomhederne inden for de næste 5-10 år? (trendanalyse) 2. Hvordan og i hvilket omfang gør de vigtigste udviklingstendenser sig gældende for markedsføringsopgaver i virksomheder, hvor markedsføring er en støttefunktion? (kvalitativ analyse af tendensernes indflydelse) 3. Vægtningen af de vigtigste udviklingstendenser (vægtning af tendenser) 4. Hvordan tendenserne påvirker jobfunktioner og kompetencekrav hos medarbejdere, der har markedsføring som støttefunktion? (jobprofilanalyse) 5. Hvordan det eksisterende udbud af AMU-kurser matcher behovet for kompetenceudvikling? (analyse af uddannelsesdækning) Analysen fokuserer på at beskrive kompetencebehov inden for markedsføring, der opstår blandt medarbejdere inden for henholdsvis detailhandel, b2b-handel samt turisme- og eventområdet. Analysen er udarbejdet i samarbejde mellem rådgivningsvirksomhederne Birch & Birch og New Insight A/S. Analysen indeholder følgende kapitler. Ud for hvert kapitel er anført, hvem der har haft ansvaret for udarbejdelsen af kapitlet. Kap. 3: Trendanalyse v. Birch & Birch Kap. 4: Kvalitativ analyse af tendensernes indflydelse v. Birch & Birch Kap. 5: Vægtning af de vigtigste udviklingstendenser v. Birch & Birch Kap. 6: Jobprofilanalyse v. New Insight Kap. 7: Analyse af uddannelsesdækning v. New Insight 4

5 2. Resume Analysen viser, at der i fremtiden vil være en række tendenser, der kommer til at påvirke virksomhedernes markedsføringsaktiviteter. Tendenserne kommer også til at påvirke arbejdsfunktioner og kompetencekrav til medarbejdere i AMUmålgruppen, og der vil i de kommende år være behov for markant kompetenceudvikling af ufaglærte og faglærtes kompetencer til markedsføring. 2.1 Tendensanalysen Den teoretiske analyse af tendenserne inden for markedsføring har identificeret en række centrale tendenser, der kommer til at påvirke virksomhedernes markedsføringsaktiviteter i fremtiden. På den baggrund er der udvalgt en række strukturelle tendenser, der indgår i tendensanalysen: Anvendelse af big data, der er et samlebegreb for indsamling og analyse af store mængder data om menneskelig adfærd. Anvendelse af sociale medier, der er en samlebetegnelse for en kategori af onlinemedier, hvor der ikke er noget redaktionelt indhold, men hvor man som bruger kan se eller læse indhold, som andre brugere offentliggør. Virksomhedernes aktiviteter handler særligt om 1) direkte tilstedeværelse på de sociale medier, 2) annoncering på sociale medier, 3) høst af data på sociale medier og 4) dialog med kunder på sociale medier. Anvendelse af transaktionsmarkedsføring. Begrebet findes i mange variationer, men det grundlæggende princip er, at man registrerer den enkelte kundes køb (transaktionsdata) med henblik på at skræddersy tilbud, rabatter, service, specielle varer osv. til hende. Differentiering og specialisering i markedsføringsindsatsen. Den teknologiske udvikling og de mange nye medier og afsætningskanaler, som internettet har kastet af sig, har medført en kraftig stigning i antallet af redskaber og metoder, der kan anvendes i forbindelse med markedsføringsopgaver. Søgebaseret markedsføring. I forbindelse med markedsføring på internettet er det dog blevet muligt at lægge så megen vægt på udvælgelsen (= målgruppepræcision) af de internetbrugere, der modtager markedsføringsbudskabet, at der i praksis er blevet skilt to nye markedsføringsdiscipliner ud: Søgemaskineoptimering og søgeordsannoncering, kaldet SEO og SEM i branchen. Rapportens hovedvægt ligger på markedsføringstendenser af strukturel karakter, da det vurderes, at det er nye metoder, teknologier og virksomhedsøkonomiske forhold, der i overvejende grad præger udviklingen i kompetencebehovet hos markedsføringsmedarbejdere i virksomheder med markedsføring som støttefunktion. 5

6 Ikke desto mindre fører de strukturelle ændringer i nogle tilfælde til nye former for markedsføringsindhold og til nye arbejdsprocesser. De falder hovedsagligt inden for kategorierne content marketing og utility marketing. Content marketing-strategien bygger på den forudsætning, at hvis man jævnligt taler/skriver om emner, der umiddelbart skaber værdi for kunden (f.eks. i form af underholdning eller relevant viden), så kan man fastholde hans interesse over længere tidsforløb og på den måde opbygge en sympati for virksomheden og dens produkter, der i sidste ende fører til salg. Utility marketing bygger på den samme grundlæggende antagelse som content marketing, nemlig at man som virksomhed eller brand på systematisk vis kan fastholde en potentiel kundes opmærksomhed over længere tid. Man øger således sandsynligheden for, at kundens engagement fører til et salg på et eller andet tidspunkt. Forskellen mellem utility marketing og content marketing er, at utility marketing i stedet for medieindhold stiller en eller anden form for service til rådighed. 2.2 Kvalitativ analyse af tendensernes indflydelse I analysens anden fase afdækkes, i hvilke sammenhænge og i hvilket omfang udviklingsområderne, der blev identificeret i den teoretiske analyse, gør sig gældende i den danske PR, reklame- og kommunikationsbranche samt i dansk erhvervsliv generelt. Afdækningen er baseret på de fremkomne vurderinger i interview med ledere i fire reklame- og kommunikationsbureauer. De identificerede tendenser er: Nye medier og nye kompetencer Fra push til pull marketing Mere brug af earned media Mere brug af sociale medier Desuden forventer de interviewede, at der inden for de kommende fem år vil komme større fokus på: At skabe værdi for modtagere og virksomheden Et nyt mediebillede Interaktivitet Mobilområdet Gennemsigtighed B2b contra b2c-marketing Udviklingen betyder, at arbejdsfunktionerne vil blive splittet op i generalister og specialister. Ingen kan varetage alle funktioner. Specialisterne tilknyttes særligt de større virksomheder, der har funktioner, man satser tungt på, f.eks. onlinehandel eller loyalitetsprogrammer. Andre specialistfunktioner lægges til gengæld ud af huset. 6

7 2.3 Vægtning af de vigtigste udviklingstendenser inden for marketing Arbejdsdelingen vil betyde, at der i fremtiden vil blive behov for medarbejdere med: Generalistkompetencer og almen marketingdannelse Kompetencer inden for effekt (resultatmåling), projekt og administration Forståelse for mobile platforme Forståelse for sociale medier Forståelse for pull-markedsføring Samarbejdsevner og omstillingsparathed 2.4 Jobprofilanalyse Jobprofilanalysen viser, at der inden for de tre brancher b2b-handel, detailhandel samt turisme- og event kan identificeres i alt otte jobprofiler, der indeholder forskellige jobfunktioner og kompetencekrav for medarbejdere i mindre virksomheder, der har markedsføringsopgaver som en del af deres arbejdsopgaver. Analysen viser bl.a., at: Grossistbranchen (b2b) er langt fremme i at indtage området inden for onlinemarkedsføring. I mange b2b-virksomheder foregår store dele af handlen i dag som e-handel, hvilket medfører, at virksomhedernes markedsføring også overgår til onlinemarkedsføring. Der er fortsat tradition i b2b-erhvervet for, at markedsføringen foregår ad de klassiske kanaler som gennem personligt salg og rådgivning samt ved messer og udstillinger. Detailbranchen er kendetegnet ved, at mange medarbejdere deltager i udførslen af virksomhedens markedsføring. En væsentlig del af branchens markedsføring foregår gennem det personlige salg; men der viser sig et stigende behov for også at foretage digital online markedsføring. Digital markedsføring foregår primært gennem virksomhedernes hjemmesider og evt. webshops. Det er først inden for de seneste år, at virksomhederne er begyndt at arbejde systematisk med brugen af sociale medier i markedsføringssammenhæng. Turist- og eventbranchen er nået langt i arbejdet med at udnytte de sociale medier som kanal til markedsføring. Særligt Facebook bruges i stigende grad professionelt til at nå og ikke mindst fastholde kunder og medlemmer. Særligt forlystelsesparkernes markedsføring på Facebook er i øjeblikket i en rivende udvikling. Virksomhedernes facebooksider bruges ikke kun til at annoncere for events o.l., men i høj grad også til aktivt at fastholde kunder. Fx er der spil til børn og quizzer, som sidernes venner/følgere kan lade sig underholde af mellem besøgene. Der er udviklet jobprofiler for hver af de tre brancher. Jobprofilerne er udledt på baggrund af interview med en række mindre virksomheder, der ikke har medar- 7

8 bejdere, der beskæftiger sig udelukkende med markedsføring. Udgangspunktet har således været at udlede jobprofiler for medarbejdere, der har markedsføring som støttefunktion. Jobprofilerne fordeler sig som følger: Inden for b2b-handel er der identificeret tre jobprofiler, der hedder: Klassisk salg og markedsføring Online markedsføring Administration og markedsføring af webshop Inden for detailhandel er der identificeret to jobprofiler, der hedder: Fysisk markedsføring Online markedsføring Inden for turisme og event er der identificeret tre jobprofiler, der hedder: Kundeservice gennem sociale medier Eventsalg Eventmarkedsføring og sociale medier For hver af jobprofiler præsenteres en tabel med beskrivelse af typiske arbejdsopgaver samt beskrivelse af, hvilke kernekompetencer der er relateret til arbejdsopgaverne. I relation til tabellerne følger en kvalitativ beskrivelse af virksomhedernes forventede udvikling i jobfunktionerne, udviklingstendenser, arbejdsorganisering og kernekompetencer. 2.5 Analyse af uddannelsesdækning Vurdering af uddannelsesdækningen viser, at der er behov for at udvikle, målrette og markedsføre kurser, der er specifikt rettet mod virksomhedernes online markedsføring og kommunikation på sociale medier. Analysen af uddannelsesdækningen viser, at: Uddannelsesaktiviteten på relevante AMU-mål er relativt lav og faldende Mindre virksomheder ikke arbejder systematisk med markedsføring Mindre virksomheder i høj grad benytter sig af eksterne leverandører Nogle af markedsføringsopgaverne kræver medarbejdere med uddannelse på et højere niveau AMU-kurser i et vist omfang har det rigtige indhold, men at navnene er uigennemskuelige Udviklingen af uddannelsespakker, der modsvarer kompetencebehovene i de otte jobprofiler, potentielt kan øge aktiviteten på AMU-målene. 8

9 3. Analyse af markedsføringstendenser (v. Birch & Birch) - samt deres betydning for kompetencebehovet hos markedsføringsmedarbejdere i virksomheder med markedsføring som støttefunktion Denne del af rapporten har til formål at belyse de markedsføringstendenser, der forventes at få indflydelse på kompetencebehovet hos markedsføringsmedarbejdere i virksomheder med markedsføring som støttefunktion samt beskrive de kompetencer hos markedsføringsmedarbejdere, som de pågældende markedsføringstendenser forventes at skabe efterspørgsel på i virksomheder, der har markedsføring som støttefunktion. Af hensyn til læsevenligheden betegnes markedsføringsmedarbejdere i virksomheder med markedsføring som støttefunktion i det følgende som markedsføringsmedarbejdere. I tilfælde, der omfatter markedsføringsmedarbejdere ansat i reklame-, PR- eller kommunikationsvirksomheder, vil det fremgå tydeligt af sammenhængen. Den samlede redegørelse for markedsføringstendenser og tilhørende kompetencer er opbygget af fire hovedafsnit. Det første afsnit, Udvælgelseskriterier, redegør for de overvejelser, der ligger til grund for udvælgelse og kategorisering af markedsføringstendenser. Andet og tredje afsnit beskriver en række markedsføringstendenser af henholdsvis strukturel og indholdsmæssig karakter. Beskrivelsen af hver enkelt markedsføringstendens afsluttes med en redegørelse for de kompetencebehov, den pågældende markedsføringstendens forventes at forårsage hos markedsføringsmedarbejdere. Fjerde afsnit, Opsummering af kompetencebehov, giver et mere fortættet overblik over de kompetencebehov, som de beskrevne markedsføringstendenser foranlediger hos markedsføringsmedarbejdere i virksomheder med markedsføring som støttefunktion 3.1 Udvælgelseskriterier Markedsføring er som fag og branche et begrebsområde med løst definerede grænser. Enhver aktivitet, der i en eller anden form øger en virksomheds omsætning eller sympatien og loyaliteten hos dens kunder, kan med god ret kaldes for markedsføring. Lægger man dertil væksten i antallet af medier og metoder, som den teknologiske udvikling har givet markedsføringsfaget og dets udøvere adgang til, ender man med en stor og kompleks masse af strategier, taktikker, koncepter og praksis. 9

10 I dette afsnit redegøres for de kriterier, der er anvendt ved udvælgelsen af de markedsføringstendenser, som analyseres i rapportens følgende seks afsnit. Afsnittet Det anvendte markedsføringsbegreb redegør for den afgrænsning af markedsføringsbegrebet som udvælgelseskriterierne er baseret på. Afsnittet Analysens vægtning af strukturelle og indholdsmæssige aspekter af markedsføringstendenser redegør for forskellen mellem indholdet af markedsføring og de teknologiske og virksomhedsøkonomiske strukturer, der danner ramme om fagets udøvelse. I afsnittet redegøres også for, hvilken af de to kategorier der formodes at have størst indflydelse på ændringer i kompetencebehovet hos markedsføringsmedarbejdere. I afsnittet Hvordan vurderer man, hvilke markedsføringstendenser der får varig indflydelse redegøres for behovet for en metode til at vurdere, hvilke af de markedsføringstendenser, vi ser lige nu, der vinder udbredelse på længere sigt. Afsnittet Hvad er formålet med markedsføring og hvordan forsøger virksomhederne at optimere indsatsen? redegør for virksomhedernes formål med markedsføring. Der redegøres endvidere for, hvordan man ved hjælp af begrebet markedsføringsprovenu kan indkredse de grundlæggende problematikker i en virksomheds markedsføringsindsats og tilnærmelsesvis bestemme de interesser, der driver behovet for nye markedsføringsmetoder og dermed markedsføringstendenser. Afsnittet Optimering af markedsføringsprovenuet beskriver de tre grundlæggende strategiske tilgange, som virksomhederne anvender i forsøget på at optimere markedsføringsprovenuet. Det vurderes, at en markedsføringstendens skal inkorporere mindst to af de tre tilgange, hvis den skal finde varig udbredelse. Afsnittet Opsummering af udvælgelseskriterier giver et kort resume af de anvendte kriterier ved udvælgelsen af markedsføringstendenser i de efterfølgende afsnit Det anvendte markedsføringsbegreb I de senere år er vigtigheden af et markedsrettet fokus blevet mere anerkendt i forbindelse med udvikling af nye produkter og serviceydelser, og det er ikke usædvanligt, at det er markedsføringsmedarbejdere, som bidrager til dette fokus. I denne rapport fokuseres der imidlertid primært på markedsføring i form af markedsrettede aktiviteter, som foregår adskilt fra produktet og dets produktion. Det sker ud fra den antagelse, at hovedparten af job og arbejdsopgaver i dansk erhvervsliv findes i virksomheder med en modenhedsgrad, hvor hovedvægten af arbejdsopgaver ligger inden for daglig drift og afsætning, og hvor udvikling af nye produkter og serviceydelser udgør en mindre del af de samlede arbejdsopgaver. Ved at arbejde med et markedsføringsbegreb, der fokuserer på markedsrettede aktiviteter og processer, som foregår adskilt fra produktet og dets produktion, forventer vi at kunne drage konklusioner vedrørende kompetencebehov, der er relevante for det bredest mulige udsnit af markedsføringsmedarbejdere i Danmark. 10

11 3.1.2 Analysens vægtning af strukturelle og indholdsmæssige aspekter af markedsføringstendenser Når man taler om tendenser inden for markedsføring, er det i første omgang væsentligt at skelne mellem tendenser i markedsføringsindhold og tendenser i de strukturelle forhold, der omgiver produktion og levering af markedsføringsindhold. Markedsføringsindhold kan karakteriseres som budskabet og de kommunikative virkemidler, der tages i brug for at sikre, at modtageren forstår budskabet og finder det appellerende. Det kan eksempelvis være ord, tekst, billeder og grafisk design. Når der argumenteres for, at finanskrisen har medført et større fokus på pristilbud (på bekostning af mere image-orienteret annoncering), er det et eksempel på en tendens i markedsføringsindholdet. Et andet eksempel på en udvikling i markedsføringsindholdet finder vi i halvfjerdserne, hvor man i danske reklametekster ofte bruger argumenter, som henviser til de mange, der allerede har anskaffet sig produktet, og at der angiveligt er et fællesskab omkring produktet. I halvfemserne og nullerne er der modsat en tilbøjelighed til at understrege, hvordan et produkt fremhæver forbrugerens individuelle stil og personlighed. Begge budskaber kan være fremført i de samme medier og med de samme bagvedliggende arbejdsprocesser. Det er altså indholdet i markedsføringen, der har ændret sig i det pågældende eksempel. Markedsføringsindholdet udvikler sig over tid. Men den udvikling har ikke i sig selv den store indflydelse på de arbejdsopgaver og kompetencebehov, der skal til for at producere markedsføringsindholdet. De kvalifikationer, der skal til for at skrive et fængende slogan eller en overskrift, har ikke ændret sig afgørende fra annoncen i halvfjerdserne til annoncen i nullerne. Det har i hele markedsføringens historie været et grundvilkår, at man er i stand til at tolke samfundsværdierne og tilrettelægge sine budskaber i overensstemmelse hermed. Derfor fokuserer analysen af markedsføringstendenser overvejende på de forretningsmæssige og teknologiske strukturer, der påvirker de redskaber og forventninger, som medarbejdere i markedsføringsrelaterede job forventes at mestre og leve op til. Der er dog redegjort for to indholdsmæssige tendenser, der er afledt af strukturelle udviklingstendenser og som omfatter nye arbejdsprocesser. Analysen skelner ikke mellem, hvorvidt markedsføringsbudskaber leveres på den ene eller anden type hardware. Selvom der ganske givet er nye udfordringer forbundet med væksten i brug af hardwaretyper som smartphones og tabletcomputere, så vurderer vi, at de væsentligste af dem er på et teknisk og/eller brugerflademæssigt niveau, der ikke sorterer under den gennemsnitlige markedsføringsmedarbejder. En effektiv strategi for social medier formodes at være af samme værdi uanset om modtageren tilgår mediet via telefon, tablet eller skrivebordscomputer. 11

12 3.1.3 Hvordan vurderer man, hvilke markedsføringstendenser der får varig indflydelse? I årene etablerede en række virksomheder og brands (f.eks. American Apparel og danske Saxo Bank) sig under stor mediebevågenhed i onlinecomputerspillet Second Life. Det var på samme tidspunkt, at begrebet Google Adwords for alvor begyndte at slå an også i virksomheder, der ikke havde tradition for onlinemarkedsføring. I 2013 er det de færreste, der husker Second Life og det må ikke antages at være et medie, der indgår i en seriøs marketingplan. Til gengæld har Google Adwords og andre former for såkaldt paid search udviklet sig i en sådan grad, at markedet for traditionel annoncering i en del sammenhænge er kommet under pres. De to eksempler illustrerer, at der med informationsteknologiens udbredelse er opstået mange nye medier og markedsføringsmodeller. Det er langt fra dem alle, der sætter noget varigt præg på markedsføringslandskabet. Hvis vi vil have indsigt i, hvor markedsføringstendenserne er på vej hen, kan vi altså ikke bare nøjes med at se på alt det, der er nyt lige nu. Som eksemplet Second Life viser, så kan dét, der er nyt i dag, være glemt om få år. Hvordan vurderer man, hvilke markedsføringstendenser der vil få en blivende indflydelse på det samlede billede af opgaver og aktiviteter, som en markedsføringsmedarbejder bliver stillet over for i fremtiden? Markedsføringstendenserne i denne rapport er udvalgt og beskrevet ud fra den antagelse, at de markedsføringstendenser, der vil få den største udbredelse og indflydelse på det samlede billede, er dem, som mest effektivt leverer den værdi, virksomhederne forventer at få ud af sine markedsføringsaktiviteter. I det følgende redegør vi for, hvilken værdi virksomheder forsøger at skabe ved hjælp af markedsføring, og ud fra hvilke parametre man forsøger at optimere markedsføringsindsatsen Hvad vil virksomhederne med markedsføring og hvordan forsøger de at optimere indsatsen? Det endelige formål med enhver markedsføringsindsats er at øge omsætningen i en given virksomhed. Selv i sine mest simple former kræver markedsføring ressourcer, der koster penge for virksomheden at anskaffe, uanset om der er tale om fysiske materialer, digitale redskaber eller medarbejdertimer. Hvis markedsføringsindsatsen skal give mening i et virksomhedsøkonomisk perspektiv, må udgiften til markedsføringsaktiviteter være lavere end den øgede omsætning, som er afledt af markedsføringsindsatsen. Kalder vi forskellen mellem markedsføringsudgifter og størrelsen på den omsætning, der er afledt af markedsføringen, for markedsføringsprovenuet, så vil der være et positivt markedsføringsprovenu, når ressourceforbruget er lavere end størrelsen på den ekstra omsætning, der er afledt af markedsføringsaktiviteten. Om- 12

13 vendt vil der være tale om et negativt markedsføringsprovenu, hvis ressourceforbruget overstiger størrelsen på den afledte omsætning. I den situation er markedsføring en tabsgivende aktivitet for virksomheden. Enhver markedsføringsmedarbejders opgave uanset om han er ansat i en reklame-, kommunikations- eller PR-virksomhed, eller om han arbejder i en virksomhed, hvor markedsføring er en støttefunktion, er at sikre et så højt positivt markedsføringsprovenu som muligt. Det må derfor antages, at ethvert nyt redskab eller medie inden for markedsføringsbranchen kun har en berettigelse på markedet, hvis det er i stand til at sænke udgifterne til markedsføring og/eller øge den positive effekt på den afledte omsætning. Det skal altså kunne øge markedsføringsprovenuet. Informationsteknologiens udbredelse har medført, at investeringen i et nyt redskab eller medie ofte er relativ lav. Derfor vil et effektivt nyt redskab eller medie hurtigt blive udbredt i virksomhederne og afstedkomme efterspørgsel efter arbejdskraft med passende kompetencer Optimering af markedsføringsprovenuet Enhver vækstorienteret virksomhed arbejder i et eller andet omfang på at optimere de værdiskabende processer, der indgår i forretningsmodellen. Man arbejder på at maksimere effekten, altså den værdi man får ud af en given aktivitet og/eller at minimere omkostningerne ved at udføre den, herunder eliminering af aktiviteter, der ikke skaber relevant værdi. På markedsføringsområdet handler optimering om at øge markedsføringsprovenuet, og det sker ud fra tre grundlæggende strategiske tilgange: Resultatmåling, målgruppepræcision og omkostningseffektivitet Resultatmåling Selvom begrebet markedsføringsprovenu som princip er enkelt, er det svært at måle i praksis. Det er nemt nok at konstatere, hvor mange ressourcer man bruger på markedsføring. Det kan enhver virksomhed med orden i regnskaberne redegøre for. Til gengæld er det svært nøjagtigt at påvise, at et salg er direkte afledt af en markedsføringsindsats måske ville kunden have købt varen alligevel, selvom han ikke havde set annoncen? Omvendt er det ligeledes svært at påvise, at en given markedsføringsindsats ikke har en effekt. Selvom de kunder, der har set en annonce, ikke har købt noget i dag (hvor vi måler effekten), så kan vi ikke afvise, at de måske køber i næste uge, og at annoncen muligvis har haft indflydelse på de fremtidige køb. Det er altså vanskeligt at måle vækst i markedsføringsprovenuet, fordi det er vanskeligt at måle, hvor stor en del af omsætningen, der er direkte afledt af markedsføringsaktiviteten. 13

14 Det er naturligvis en utilfredsstillende situation for virksomhedslederen, hvis opgave det er at sikre overskud og vækst. Virksomheden bruger ressourcer på aktiviteter, hvor det ikke er muligt præcist at vurdere værdien af det, man får igen. Skal virksomhedslederen skrue op eller ned for næste års markedsføringsbudget? Hvordan bruges de budgetterede midler bedst? Den rigtige beslutning afhænger af indsigten i et markedsføringsprovenu, som han ikke kender den nøjagtige størrelse på. Den usikkerhed skaber en efterspørgsel efter metoder, der i et eller andet omfang kan vurdere effekten og resultatet af markedsføringsindsatsen i forventning om, at en vis usikker viden er et bedre beslutningsgrundlag end slet ingen viden. Et eksempel på en sådan metode er måling af såkaldt Ad Liking. Her spørger man et statistisk repræsentativt antal mennesker om, hvad de synes om en reklame og det tilhørende produkt. Man antager, at det er en vigtig forudsætning for et senere køb, at kunden har et positivt indtryk af reklamen, og at en høj Ad Likingscore dermed betyder, at reklamen vil få positiv indflydelse på virksomhedens omsætning. En kunde kan jo sagtens den ene dag fortælle, at hun ikke bryder sig om en given reklame for et produkt, for at købe det selvsamme produkt den næste dag måske fordi alternativerne er udsolgt. Hvordan tager man højde for det i sin undersøgelse? Det lille tankeeksperiment er bare et simpelt eksempel på, hvor svært det er at påvise den nøjagtige direkte sammenhæng mellem markedsføringsaktiviteter og øget omsætning. Den teknologiske udvikling kombineret med en stor efterspørgsel blandt virksomhedsledere efter svaret på et spørgsmål, som i sin natur aldrig lader sig besvare fuldstændigt, har ført til en stadig vækst i brugen af effekt- og resultatmåling, samt en generel favorisering af markedsføringsmedier og -metoder, der er nemme at resultatmåle på, f.eks. onlineannoncer, hvor hele købsforløbet kan spores fra første klik på en annonce. Det betyder, at der er relativt større sandsynlighed for, at en markedsføringstendens får en varig udbredelse, hvis den inkorporerer resultatmåling i en eller anden form Målgruppepræcision Uanset indhold og form er det forbundet med omkostninger i en eller anden form at sende et markedsføringsbudskab ud til en potentiel kunde. For enhver virksomhed er der en stor gruppe af mennesker, for hvem virksomhedens produkt er så irrelevant, at de aldrig bliver kunder, uanset hvor godt produktet eller tilbuddet er. Det er spild af virksomhedens ressourcer at udsætte disse ikke-kunder for virksomhedens budskaber, da de aldrig kommer til at købe. Det vil sige, at de påvirker markedsføringsprovenuet negativt. Derfor begyndte man formelt i midten af det 20. århundrede at arbejde med målgrupper. Hvis man tænker i optimering af markedsføringsprovenu, så er den ideel- 14

15 le modtager af et markedsføringsbudskab en person, som er tilstrækkelig interesseret i produktet til at købe det, men som ikke ville have købt det uden den ekstra opfordring til handling, som f.eks. en reklame kan udgøre. Ud fra det rationale er det et ligeså stort spild af ressourcer at markedsføre sig over en kunde, som ville have købt under alle omstændigheder (fordi omsætningen ville have været den samme uden markedsføring), som det er at markedsføre sig over for en ikkekunde, som aldrig kommer til at købe (fordi markedsføringen i det tilfælde er en ren udgift, der ikke fører til øget omsætning). I de første mange år af målgruppemetodikkens historie, var markedsføring lagt an på massekommunikation, hvorfor man var nødt til at arbejde med nogle meget brede målgruppebegreber, f.eks. livsstilssegmenter. I takt med udbredelsen af it og mobilteknologi er det blevet muligt at arbejde med mere og mere præcist definerede og smalle målgrupper, nogle gange helt ned til den ultimative målgruppepræcision: en person. Selvom omkostningerne ved at levere et budskab måske er faldet efter internettets fremkomst, er der samtidig sket en stigning i det samlede antal reklamer, som en enkelt person udsættes for. Det betyder, at der er mindre opmærksomhed til rådighed for det enkelte budskab. Jo mere præcist et markedsføringsbudskab er tilrettelagt i forhold til en persons interesser og behov, jo større er chancen for, at personen reagerer positivt på den og dermed påvirker afsendervirksomhedens marketingprovenu positivt. Det betyder, at der i virksomhederne er efterspørgsel på medier og metoder, som øger målgruppepræcisionen og markedsføringstendenser, der hjælper med det, har større sandsynlighed for at opnå varig udbredelse Omkostningseffektivitet Markedsføringsprovenuet består af forskellen mellem udgifter til markedsføring og den effekt, som markedsføringsaktiviteterne har på omsætningen. Hvis en virksomhed kan sænke udgiften i forbindelse med levering af et markedsføringsbudskab, vil markedsføringsprovenuet alt andet lige øges. Udbredelsen af internet og mobilteknologi har gjort det betydeligt billigere at levere et markedsføringsbudskab til en kunde. Sammenlignet med en postomdelt tryksag, så er det næsten gratis at sende en . Med det udgangspunkt har incitamentet til at bruge som markedsføringskanal været så kraftigt, at det på globalt niveau har været nødvendigt at regulere det med strenge regler mod uopfordret markedsføring via også kendt som spam. Hvis en virksomhed uden omkostninger kan sende så mange markedsføringsbudskaber ud, som den vil, er der ingen grund til at gøre sig umage i forhold til at ramme en særlig målgruppe med et relevant indhold. Det er nemmere at sætte mailserveren til at spytte et par millioner ekstra s ud. Et sådant scenarie ender hurtigt med, at bliver et ubrugeligt redskab, fordi indbakken bliver så 15

16 fuld af irrelevant spam, at det er umuligt at finde de rigtige beskeder. Det er det, man forsøger at undgå med anti-spamreglerne. Generelt er der stor interesse hos virksomhederne, når der opstår nye teknologier og medier, som giver mulighed for billigt eller gratis at distribuere budskaber til potentielle kunder. Det er bl.a. rationalet bag de senere års store interesse for virale kampagner (reklamefilm eller spil, der distribueres ved, at seere/brugere sender dem videre til hinanden) og sociale medier. Det er dog værd at bemærke, at billig/gratis-medier og metoder ikke altid er helt så billige, når de skal implementeres i en virksomhed. I en del tilfælde er der omkostninger i forbindelse med erhvervelse af kompetencer eller løbende drift. Det gælder f.eks. sociale medier, som nok er gratis at bruge, men som kræver en del medarbejdertid at vedligeholde. De markedsføringstendenser, der har størst sandsynlighed for at vinde varig udbredelse, er dem, der fremmer mindst to af de tre basale strategier til optimering af markedsføringsprovenuet: Resultatmåling, målgruppepræcision og omkostningseffektivitet Opsummering af udvælgelseskriterier Formålet med udvælgelseskriterierne er at sikre, at rapportens øvrige konklusioner bygger på markedsføringstendenser, der vil få og bevare en udbredelse i et tre til femårigt perspekektiv, og at der analyseres på de markedsføringstendenser, der må forventes at få indflydelse på det bredest mulige udsnit af markedsføringsmedarbejdere i Danmark. Der arbejdes ud fra et markedsføringsbegreb, der fokuserer på markedsrettede aktiviteter og processer, som foregår adskilt fra produktet og dets produktion. Hovedvægten lægges på strukturelle markedsføringstendenser, da de forventes at få størst indflydelse på virksomhedernes behov for markedsføringskompetence og deres forventninger til markedsføringsmedarbejdere. Udvælgeseskriterierne er baseret på den antagelse, at virksomheder har en interesse i at optimere deres markedsføringsprovenu. Markedsføringsprovenuet forstås som forskellen mellem omkostningerne til markedsføring og størrelsen på den omsætning, som er afledt af markedsføringsaktiviteterne. De markedsføringstendenser, der har størst sandsynlighed for at vinde varig udbredelse, er dem, der fremmer mindst to af de tre basale strategier til optimering af markedsføringsprovenuet: Resultatmåling, målgruppepræcision og omkostningseffektivitet. 16

17 3.2 Strukturelle markedsføringstendenser og tilhørende kompetencebehov I dette afsnit gennemgås en række strukturelle markedsføringstendenser, som på baggrund af de udvælgelseskriterier, der er beskrevet i foregående afsnit, vurderes at få indflydelse på kompetencebehovet hos markedsføringsmedarbejdere i virksomheder med markedsføring som støttefunktion. De enkelte markedsføringstendenser rummer en beskrivelse af tendensen, eventuelt belyst ved hjælp af en eller flere cases, en analyse af hvorledes den pågældende markedsføringstendens fremmer de tre grundlæggende strategiske tilgange til optimering af markedsføringsprovenuet samt til slut en vurdering af, hvilke kompetencebehov det medfører hos markedsføringsmedarbejdere. Ved udvælgelse af virksomhedscases er der lagt vægt på at finde eksempler, der tydeligt illustrerer og belyser perspektiverne i en bestemt markedsføringstendens. At en virksomhedscase er brugt som illustrativt eksempel er altså ikke udtryk for en vurdering af, hvor effektivt det pågældende markedsføringskoncept i øvrigt er i forhold til lignende danske eller internationale koncepter Big Data Big data er et samlebegreb for indsamling og analyse af store mængder data om menneskelig adfærd. Når big data anvendes i markedsføringsøjemed, er formålet af få indblik i mønstre og årsagssammenhænge i forbruget, så en virksomhed bliver bedre til at forudse, hvilke behov der opstår hos kunderne og hvornår. Den viden er særligt værdifuld for virksomheder i forhold til at øge markedsføringsprovenuet ved hjælp af målgruppepræcision. Når big data vinder terræn i disse år skyldes det ikke, at der ikke har været behov eller interesse for den type analyse før. Det skyldes, at det først er nu, at teknologien bringer omkostningerne til så omfattende analyser ned på et niveau, hvor den positive effekt på markedsføringsprovenuet ikke bliver ædt op af omkostninger. Big data er altså en praksis, der også fremmer omkostningseffektivitet. Derudover kan informationer fra big data-analyse bruges til en række forskellige formål, hvilket vil blive illustreret med den amerikanske supermarkedskæde Target som case. Disse faktorer giver tilsammen grund til at antage, at big data er en markedsføringstendens, som vil få varig udbredelse. Big data-analyse adskiller sig fra andre former for kundeundersøgelser på tre punkter: 1) Man spørger ikke kunderne om, hvad de tænker, føler eller tror, de vil gøre. Man ser udelukkende på faktiske begivenheder, f.eks. et konkret køb af en bestemt vare. 2) Man tester ikke en bestemt tese (f.eks. om småbørnsmødre synes godt om økologisk babymos), men leder efter sammenhænge og mønstre i kundernes adfærd, som ikke kan iagttages direkte. 17

18 3) Man inddrager i princippet al tilgængelig data også selvom der ikke på forhånd er en indlysende sammenhæng. Måske er der en sammenhæng mellem salget af chokoladekiks og antallet af Opel Astra er på parkeringspladsen? Case: Target Den amerikanske super- og hypermarkedskæde Target har ved hjælp af big dataanalyse fundet ud af, at kvinder, der er tilmeldt virksomhedens klub for gravide, køber mere uparfumeret lotion end andre kunder. Med udgangspunkt i det mønster fandt kæden frem til en række produkter, der indikerer, at kunden er gravid og endda hvor langt hun er henne. Den viden kan Target bruge til at målrette markedsføringen på tre forskellige måder: 1) Flere nye kunder til uparfumeret lotion Der er sandsynligvis en del gravide, som er interesserede i uparfumeret lotion, men som ikke køber den hos Target. Med baggrund i analysen har Target et bedre grundlag for at nå ud til den målgruppe med et budskab, den finder relevant. Graviditet som markør for en målgruppe har den fordel, at den er konkret. Man er enten gravid eller ikke gravid. Det kan ikke gradbøjes ligesom f.eks. miljøbevidst, der er en værdibaseret markør for en målgruppe, der også kunne være interesseret i uparfumeret lotion. Markøren graviditet siger en del om kundens motivation for at købe produktet (i dette tilfælde ønsket om at beskytte det ufødte barn mod unødvendige kemikalier). Den viden kan Target bruge til at bruge ressourcerne på det mest effektive budskab, altså at sige det er sikkert for din baby fremfor det er godt for miljøet (selvom begge dele er rigtigt). Derudover siger graviditet også noget om, hvor målgruppen kommer rent fysisk (f.eks. jordemoderklinik eller Target s egen afdeling med ventetøj), og hvilke medier hun bruger tid på (f.eks. magasiner/hjemmesider om graviditet), og det gør det nemmere for Target at målrette annoncekronerne, så annoncerne primært ses af mennesker, som er interesserede i produktet. 2) Mere omsætning på den eksisterende kunder til uparfumeret lotion Når gravide kvinder viser en overgennemsnitlig købsinteresse for uparfumeret lotion, vil de sandsynligvis også være interesserede i andre uparfumerede varer som shampoo, vaskepulver og rengøringsmidler. Den viden kan Target eksempelvis bruge i forbindelse med instore-promotions, hvor man samler uparfumerede varer fra forskellige kategorier i et samlet varedisplay, eller til at promovere nogle af den type varer i forbindelse med kundeklubben for gravide. Det er værd at bemærke, at Target har identificeret mere end 25 produkter. Det betyder, at man i praksis har et langt mere nuanceret billede af de gravides pro- 18

19 duktmæssige interesseområder, end ovenstående eksempel illustrerer, og det betyder, at indsatsen kan varieres over et langt større vareudsnit. 3) Markedsføring til kunden, som sandsynligvis er gravid lotion eller ej Der hvor Targets big data-analyse skaber allermest værdi er dog i forhold til virksomhedens kundeklub. Som medlem af Targets kundeklub opnår kunden en række fordele. Til gengæld får Target mulighed for at målrette tilbud direkte til kunden. Hvis kunden har udvist en købsadfærd, som ifølge analysen indikerer, at hun er gravid, så ved forretningen nu præcis, hvornår hun vil være interesseret i at få et tilbud på en barnevogn, bleer, kom-i-form-efterfødslen-dvd er, en trehjulet cykel og endda hvornår der er sandsynlighed for, at hun får brug for ventetøj. Igen. I afsnittet transaktionsmarkedsføring redegøres der yderligere for den type markedsføring, som Target benytter her Markedsføringsmedarbejderens kompetencebehov i forbindelse med big data De virksomhedscases, der får mest opmærksomhed i fagpressen i forhold til brugen af big data, er typisk virksomheder, der (som Target) har store kundebaser og komplicerede vareporteføljer. Man kan derfor få den opfattelse, at big dataudviklingen kun vedrører markedsføringen i de allerstørste virksomheder og dermed ikke vil få betydning for markedsføringsopgaverne i de små og mellemstore virksomheder, som udgør størstedelen af erhvervslandskabet i Danmark. Det må dog forventes, at udviklingen inden for big data kommer til at præge forventningerne til, hvordan markedsføringsmedarbejdere griber opgaven an, også i virksomheder med knap så megen data til rådighed. Big data giver adgang til viden, der bl.a. kan bruges, hvis man vil øge afsætningen til sine eksisterende kunder. Det er en tanke, som mange virksomheder vil tage til sig i en tid, hvor det er vanskeligt at skabe vækst med andre metoder. Med en polemisk forenkling kan man sige, at hvor markedsføringsmedarbejderen tidligere forventedes at møde op med den autoriserede opskrift på, hvordan man overbeviser potentielle kunder om produktets fortræffelighed, så vil opgaven fremover i højere grad omfatte analyse af virksomhedens eksisterende kundeportefølje og udvikling af tiltag, der er tilpasset præcist den enkelte virksomhed og de ressourcer, som den råder over. Dybdegående big data-analyse vil sandsynligvis blive en opgave for deciderede fagspecialister, som enten finder ansættelse hos specialleverandører af ydelsen eller i virksomheder med store marketingafdelinger. Den generelle marketingmedarbejder må forventes at skulle varetage samarbejdet mellem en virksomhed og en ekstern specialleverandør af big data-analyser. Det betyder, at markedsføringsmedarbejderen skal have viden og kompetence i forhold til at: 19

20 a) varetage virksomhedens interesser ved beskrivelsen af opgaven og indgåelse af samarbejde. Markedsføringsmedarbejderen skal vide, hvilken værdi analysen skal skabe for virksomheden og kende til de metoder, den eksterne partner kan bringe i anvendelse, således at virksomheden får værdi for investeringen. b) have tilstrækkeligt kendskab til juridiske forhold vedr. registrering og anvendelse af kundedata, så virksomheden ikke uforvarende begår lovovertrædelse og i tvivlstilfælde tilråde juridisk rådgivning. c) kende og anvende metoder til at omsætte resultater fra big data-analyser til konkrete markedsføringsaktiviteter Sociale medier generelt Sociale medier er en samlebetegnelse for en kategori af onlinemedier, hvor der ikke er noget redaktionelt indhold, men hvor man som bruger kan se eller læse indhold, som andre brugere offentliggør. Ligeledes kan man selv lægge indhold op. De enkelte sociale medier kan fokusere særligt på en bestemt indholdsform f.eks. billeder, video eller tekstformat. Som udgangspunkt sorterer brugeren i de mange informationer ved at vælge, hvem han gerne vil modtage indhold fra. Det kan f.eks. være fra familie, venner, berømtheder eller varemærker. Den praksis betyder, at brugen af sociale medier adskiller sig fra den traditionelle tekstbaserede søgning, som den første bølge af internetbrug var baseret på. Tekstbaseret søgning bygger på, at brugeren har en klar forestilling om, hvad det er for en type information, hun leder efter, og søgemaskinen leder efter det bedste match. Hvem forfatteren/afsenderen af den ønskede information er, er i den sammenhæng irrelevant brugeren knytter sin tillid til, at søgealgoritmen finder det rigtige. De sociale medier bruges ikke til at søge specifik information, og derfor er modellen bygget op om tillid til personer: Jeg ved ikke, hvad min søster, yndlingsmodeblogger eller Coca Cola-medarbejderen vil sige i fremtiden, men jeg stoler på, at det vil være noget, som interesserer mig og giver mening for mig. Brugeren er altså mere åben for nye input, når hun er på de sociale medier end ved tekstbaseret søgning, men det er samtidig sværere at afkode hendes formål med brugen, og det har gjort det svært for markedsføringsbranchen at give et enkelt bud på, hvordan de sociale medier udnyttes bedst muligt. I hovedtræk bliver de sociale medier i markedsføringsmæssig sammenhæng brugt på fire forskellige måder: Direkte tilstedeværelse, annoncering, indsamling af data samt dialog med kunderne. De fire tilgange til de sociale medier og de tilhørende kompetencebehov er så forskelligartede, at de af hensyn til overskueligheden er behandlet i separate afsnit. 20

21 3.2.3 Direkte tilstedeværelse på sociale medier Mund-til-mund-metoden er en populær betegnelse for det fænomen, at en virksomheds kunder anbefaler virksomhedens produkter til venner og bekendte, som så bliver til nye kunder hos virksomheden. Mund-til-mund er teoretisk set den ultimative metode i forhold til at skabe et positivt markedsføringsprovenu. Virksomheden bruger ingen ressourcer, hverken tid eller penge enhver fremgang i omsætningen er altså rent overskud. Samtidig giver de sociale medier mulighed for at kende modtageren i et helt andet detaljeniveau end f.eks. trykte medier eller tv. Det betyder, at de sociale medier også fremmer målgruppepræcision i en virksomheds bestræbelser på at optimere markedsføringsprovenuet. På den baggrund må det antages, at direkte tilstedeværelse på sociale medier vil få en varig udbredelse. Forventningerne til de sociale mediers markedsføringspotentiale var skyhøje ved deres introduktion. Man så for det første frem til, at de sociale medier ville mangedoble mund-til-mund-metodens rækkevidde: Nu er det ikke kun naboen og frisøren, der hører mig tale godt om et produkt, men potentielt alle de mennesker, jeg kender plus deres venner og venners venner. Forventningen var for det andet, at når mund-til-mund-metoden rykkede online, så ville man kunne linke direkte fra en samtale om et produkt til en e-butik, hvor produktet kunne købes. Det ville betyde, at salget kunne lukkes med det samme i modsætning til den gammeldags samtale over hækken, hvor naboen risikerer at glemme alt om produktet (eller blive lokket af en konkurrent), inden han når hen i butikken. Erfaringer fra de senere år har dog vist, at de sociale medier i langt de fleste tilfælde ikke fungerer særlig godt som direkte salgskanaler. Således lukkede en række store, amerikanske kæder, heriblandt Gap, stormagasinkæderne J.C. Penney og Nordstrom samt spilgiganten Gamestop, deres Facebook-butikker i begyndelsen af Til trods for over 3,5 mio. fans på Facebook, var det eksempelvis ikke lykkedes Gamestop at generere en tilfredsstillende omsætning i Facebookbutikken. Sociale medier spiller dog en rolle i forbindelse med købsbeslutninger. Påvirkningen ligger dog typisk så tidligt i det forløb, der fører frem til et køb, at det kan være svært at spore sammenhængen direkte. Samtidig vil påvirkninger fra de sociale medier sjældent være de eneste, der går forud for købet. Eksempelvis kan det godt få betydning for mit bilkøb, at en af mine Facebook-venner på et tidspunkt taler positivt om servicen på et Volvo-værksted eller deler et billede af den nye Audi. Men jeg skal måske først købe ny bil om 18 måneder, og i den mellemliggende periode er jeg også blevet udsat for mange andre indtryk vedrørende biler, og det gør det vanskeligt at måle den præcise effekt af det sociale medie. Det har endvidere vist sig, at det ikke er alle varekategorier, der er lige velegnede til at skabe omtale på de sociale medier. Vi omgiver os som forbrugere med masser af produkter, som vi, selvom de er af god kvalitet og fungerer upåklageligt, 21

22 ikke er særligt engagerede i, og derfor ikke taler så meget om. Der er langt mellem anbefalinger af toiletpapir, dåsemakrel og sprinklervæske på Facebook. Når det er sagt, så er de sociale medier også karakteriseret ved, at de giver folk mulighed for at søge sammen i interessefællesskaber. Næsten ligegyldigt, hvor sær en hobby man dyrker, så har man mulighed for at finde interessefæller på nettet. Når disse interessefællesskaber er knyttet til en form for forbrug (f.eks. løbere og deres løbesko) vil der typisk blive diskuteret produkter mere intensivt end i de mere generelle sammenhænge på de sociale medier Case: Pinterest Et af de eksempler på interessefællesskaber med tilknytning til forbrug, der har størst udbredelse, er det sociale medie Pinterest. Pinterest er en service, hvor man kan samle billeder, man har fundet på nettet, på en personlig opslagstavle. Brugerne er hovedsagligt kvinder, og kategorierne af opslagstavler kan være ting som haveideer, frisurer, inspiration til vores nye køkken osv. Man kan gå på opdagelse i hinandens opslagstavler, og brugere med særligt flair for at finde gode billeder og lave spændende temaer bliver fulgt af andre brugere. Kategorier som mode, skønhed og boligindretning fylder meget på Pinterest. Det er kategorier, der generelt er kendetegnet ved, at der er knyttet en del forbrug til interessen, og at forbrugerne er meget engagerede i varer i de kategorier. De vil gerne tale om dem og bruge tid på at følge med i nyheder. Det betyder, at Pinterest er et af de få sociale medier, hvor virksomheder har succes med at generere salg direkte fra aktiviteterne på det sociale medie. Det er dog værd at bemærke, at succesen bygger på, at virksomhederne er til stede i en social sammenhæng, hvor der er et interessefællesskab om lige præcis deres produkt, mere end at Pinterest er en magisk marketingmaskine. I den brede sammenhæng bruges de sociale medier dog primært til branding og imageopbygning, og det er primært B2C-virksomheder, der er til stede der. Det skyldes sandsynligvis, at brugerne på de fleste sociale medier er til stede som privatpersoner altså som forbrugere. En undtagelse er det sociale medie LinkedIn, der er bygget op om brugernes CV, kompetencer og karriere. Det kan ikke udelukkes, at LinkedIn kan komme til at danne basis for B2B-virksomheders tilstedeværelse på sociale medier, men på nuværende tidspunkt er det ikke en udbredt praksis. Til forskel fra traditionelle annoncemedier bruges de sociale medier i vidt omfang til at gøre reklame for andre mere direkte kampagner, f.eks. en reklamefilm på YouTube. Det egentlige budskab (hvad enten det er salgsfremmende eller imageopbyggende) leveres altså ikke direkte på det sociale medie, men pakkes ind i supplerende kampagner, som målgruppen ledes hen til via det sociale medie. 22

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Onlinestrategi. hos Brandsite

Onlinestrategi. hos Brandsite Onlinestrategi hos Brandsite Hvem er vi? Brandsite består af en flok dedikerede medarbejdere, der alle brænder for at hjælpe dig og din virksomhed med din online markedsføring. Hvordan startede vi? Konceptet

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver

Læs mere

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk Eniro Danmark // SMV-analyse 2015 Tabelrapport www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Tabel 1. Hvilken branche tilhører din?...1 Tabel 2. Hvilken gruppe af kunder kommer størstedelen af

Læs mere

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Som nystartet webshop vil du gerne ud over stepperne og begynde at sælge en masse produkter. Det kræver naturligvis,

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Synlighed på nettet 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Agenda 1. Hvem er jeg og hvorfor står jeg her? 2. Synlighed på nettet, hvorfor? 3. Synlighed på nettet, hvor? 4. Synlighed på nettet, hvordan?

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Møde med Holger Christiansen 06/10/14

Møde med Holger Christiansen 06/10/14 Møde med Holger Christiansen 06/10/14 Hvem er jeg? Lidt statistik Konkrete B2B data fra undersøgelse Dansk industri, 2013 Fremtidens salg og E-business En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheder

Læs mere

Oftede Stillede Spørgsmål

Oftede Stillede Spørgsmål Oftede Stillede Spørgsmål Værd at vide om Shopbox Hvorfor bruge Shopbox? Mere end 3 millioner danskere bruger dagligt Facebook, Google og læser e-mail på nettet. Med Shopbox kan virksomheder drage fordel

Læs mere

Danmarks nye yndlingsværksted. også plads til dig

Danmarks nye yndlingsværksted. også plads til dig Danmarks nye yndlingsværksted har også plads til dig Vi er ikke bare mekanikere CarPeople er godt i gang med at udvide kæden i form af flere værksteder over hele landet. Derfor har vi brug for dig, så

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet D E N N E E - B O G E R U D A R B E J D E T A F WILLE Digital Marketing ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2. udgivelse

Læs mere

Kom i gang med Adwords

Kom i gang med Adwords Kom i gang med Adwords Guide fra AdwordsForum skrevet af Jan P. Olsen Er du parat til at få del i alle de fordele Google Adwords kan give? Googles søgemaskine er i dag en af de mest besøgte websites overhovedet

Læs mere

I denne e-bog får du en introduktion til følgende:

I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound Marketing I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound marketing metoden Hvad der adskiller inbound marketing fra de mere traditionelle markedsføringsmetoder Hvordan du tiltrækker

Læs mere

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Undersøgelsen viser at der er sket en kraftig stigning i brugen af webtracking værktøjer på danske websites over de seneste fire år. Således

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG S O M M E R 2 0 1 3 SocialTime Skab din forretning på Facebook Gratis markedsføring Du tror allerede på værdien af Facebook markedsføring - det er derfor du læser dette nu, ikke? Du kan gøre opmærksom

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

INFO-NETVÆRKSKONFERENCEN SÅDAN TILTRÆKKER DU FLERE STUDERENDE MED CONTENT MARKETING. Joakim Ditlev @jditlev contentmarketing.dk

INFO-NETVÆRKSKONFERENCEN SÅDAN TILTRÆKKER DU FLERE STUDERENDE MED CONTENT MARKETING. Joakim Ditlev @jditlev contentmarketing.dk INFO-NETVÆRKSKONFERENCEN SÅDAN TILTRÆKKER DU FLERE STUDERENDE MED CONTENT MARKETING Joakim Ditlev @jditlev contentmarketing.dk Content marketing - agenda Hvad er content marketing? 3 stærke cases Strategi

Læs mere

Vin. Search Marketing Rapport

Vin. Search Marketing Rapport Vin Search Marketing Rapport 1 Introduktion Vinmarkedet er et meget konkurrencepræget marked i Danmark. Det domineres af supermarkederne, der sælger omkring 80 % af al vin i Danmark. Men der ud over består

Læs mere

ProspectFinder. Intelligent B2B leadgenerering

ProspectFinder. Intelligent B2B leadgenerering ProspectFinder Intelligent B2B leadgenerering 2 Kundernes købsproces har ændret sig Det kræver en ny proces for virksomheders leadgenerering IDENTIFICERING Det bliver stadig vigtigere aktivt at identificere

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset indholdet 1. Betydningen

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

HANDLINGSPLAN for Analyse af receptionistens ændrede rolle og deraf afledte kompetencebehov

HANDLINGSPLAN for Analyse af receptionistens ændrede rolle og deraf afledte kompetencebehov HANDLINGSPLAN for Analyse af receptionistens ændrede rolle og deraf afledte kompetencebehov Projektnummer: 139060 Projektpulje: AMU7681 Udvikling af Analyser AMU 2017 December 2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Online markedsføring er i kraftig vækst, fordi det er en af de bedste og mest effektive måde at markedsføre sig på - hvis man gør det rigtigt!

Online markedsføring er i kraftig vækst, fordi det er en af de bedste og mest effektive måde at markedsføre sig på - hvis man gør det rigtigt! A Kursusprogram: Online markedsføring Online markedsføring er i kraftig vækst, fordi det er en af de bedste og mest effektive måde at markedsføre sig på - hvis man gør det rigtigt! For når alt kommer til

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE S 2 Salgs trakten Fra: En lineær proces, med relativ stor kontrol over information. Eksponering er den primære driver i markedsføring. 3 Demokratisering af information Baggrunden

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side?

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus er måske ikke det første du tænker på når du skal øge kendskabet til din virksomhed. I det følgende viser jeg hvorfor du

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgstrends 2017 Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgsmål 2016 Over 110% 101-110% 100% 7% 16% 24% 47% når salgsbudgettet for 2016. 47% af sælgerne mener, at deres

Læs mere

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing"

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: 2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing 1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing" 21% 3 Hverken- Eller 3 2. Hvor enig er du i følgende udsagn:

Læs mere

Word of Mouth. I samarbejde med CBS. Maj 2011. 2010 2011 Side 1. Afsnit 5

Word of Mouth. I samarbejde med CBS. Maj 2011. 2010 2011 Side 1. Afsnit 5 Word of Mouth I samarbejde med CBS Maj 2011 2010 2011 Side 1 Baggrund Vores beslutningsprocesser bliver påvirket af stadig flere stimuli vi skal tage stilling til. Mediebilledet fragmenteres og digitale

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder Hvorfor have en virksomhedsprofil på LinkedIn?... 10 Overvejelser inden du

Læs mere

Den larmende verden!!

Den larmende verden!! BLOG DIG TIL SUCCES Den larmende verden Den larmende verden Overflod af indhold og afsendere 1/4 af alt indhold er i dag skabt af brugerne selv 10 timer Så meget content indtager vi hver eneste dag 5x

Læs mere

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers FÅ DIN JOBANNONCE PÅ De sociale medier er ikke til at komme udenom heller ikke når du skal rekruttere nye medarbejdere! Alligevel er der mange virksomheder, der

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING DAGSORDEN NorthSides historie NorthSides gæster NorthSide på sociale medier NorthSide på Facebook Den flygtige forbruger Den gode digitale kampagne Case: Tuborg / NorthSide Music

Læs mere

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Der er mange måder at gøre jeres hjemmeside synlig i søgemaskinerne på. På dette kursus kommer vi omkring de fleste med fokus på, hvad I selv kan gøre for at komme

Læs mere

Skab trafik Til din hjemmeside

Skab trafik Til din hjemmeside Skab trafik Til din hjemmeside Agenda 1. Er du online? 2. Hvorfor skal du være online? 3. Kommunikation på nettet Købt, ejet og tjent 4. Tre case virksomheder 5. Din online strategi Er du online? Hvad

Læs mere

SEO. en digital værktøjskasse for begyndere og øvede

SEO. en digital værktøjskasse for begyndere og øvede SEO en digital værktøjskasse for begyndere og øvede 1 Indholdsfortegnelse Hvad er SEO? 3 Stryg til tops i søgning og salg 4 Trends og stats om SEO 5 Best practices for SEO 6 4 gode råd til indhold 10 Linkbuilding

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 Det kan være lidt af en jungle at finde ud af, hvem der vil være den rette ambassadør for dine produkter eller ydelser. Blogly gør det nemt

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier EKSPORT ONLINE Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier De 4 hovedpunkter Eksport og udvikling: Hvordan står virksomheden rigtigt i andre lande Online tilstedeværelse: Hvordan bliver virksomheden

Læs mere

Dansk Erhverv medlemsundersøgelse om værdibaseret ledelse august 2009:

Dansk Erhverv medlemsundersøgelse om værdibaseret ledelse august 2009: Dansk Erhverv medlemsundersøgelse om værdibaseret ledelse august 2009: Indledning Dette notat præsenterer hovedresultaterne af Dansk Erhvervs undersøgelse af, hvordan virksomhederne arbejder med den værdibaserede

Læs mere

Bliv klogere på. marketing

Bliv klogere på. marketing Bliv klogere på (næsten gratis) marketing Web Grafiske løsninger Sociale medier Branding Annoncering Kontakt info Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne:

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

AWORKWebbureau FalkonerAle Frederiksberg Annoncering. AWORK Webbureau

AWORKWebbureau FalkonerAle Frederiksberg Annoncering. AWORK Webbureau AWORKWebbureau FalkonerAle15 2000Frederiksberg smb@awork.dk www.awork.dk 88374788 Annoncering AWORK Webbureau 1 AWORK Webbureau 88375788 smb@awork.dk www.awork. AWORK Annoncering Lidt om medierne Google

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

HANS PEDER WAGNER Forretningsudvikler, Frederikssund Erhverv. www.businessportal.dk

HANS PEDER WAGNER Forretningsudvikler, Frederikssund Erhverv. www.businessportal.dk HANS PEDER WAGNER Forretningsudvikler, Frederikssund Erhverv www.businessportal.dk PROGRAM NU EFTER PAUSEN Velkommen & dagens program v/ Hans Peder Wagner, Frederikssund Erhverv Digitale ambitioner i Frederikssund

Læs mere

WEBINAR KEYWORDANALYSEN BASEN FOR SEO. 21. oktober 2015

WEBINAR KEYWORDANALYSEN BASEN FOR SEO. 21. oktober 2015 WEBINAR KEYWORDANALYSEN BASEN FOR SEO 21. oktober 2015 www.mono.net SEO STARTPAKKE Mono s SEO-specialister optimerer: Meta titler Meta beskrivelser Sideadresser (UR) ALT tags på billeder Sideoverskrifter

Læs mere

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind UGE 47: Digitale Strategier En slide om Dorte Min passion: At påvirke virksomheder, så det kan mærkes! 20+ års erfaring fra IT-branchen Lever af at sælge viden & rådgivning Iværksætter lige som dig Social

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH MOMENT OF TRUTH 8 TRADE MARKETING INDSIGTER Kunden går forbi vores produkt i butikken. Ser hun det? Stopper hun op? Tager hun det op? Ser hun på prisen? Køber hun det, eller går hun videre? Shopper Marketing

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

som mindre virksomhed?

som mindre virksomhed? :: White paper :: Hvorfor gøre brug af Facebook Marketing Services, s mindre virkshed? Udarbejdet for Atanea ApS af: Sarah Agerklint, sarah@agerklint.dk Bachelor, English, International Marketing, Handelshøjskolen

Læs mere

Skab trafik. Til din hjemmeside

Skab trafik. Til din hjemmeside Skab trafik Til din hjemmeside Agenda 1. Er du online? 2. Hvorfor skal du være online? 3. Kommunikation på nettet Købt, ejet og tjent 4. Tre case virksomheder 5. Din online strategi Er du online? Hvad

Læs mere

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Marketing & Social Media - bliv du s med naboen Aalborg, Væksthus Nordjylland, 15.01.2015 Indhold Interkulturelt Erhvervs- og virksomhedskultur Sprog Markedsføring

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Interview med butikschef i Companys Original

Interview med butikschef i Companys Original Interview med butikschef i Companys Original Interviewer 1: Amanda Interviewer 2: Regitze Butikschef: Lene Interviewer 1: Ja, det er bare, som sagt, til os selv, så vi selv kan analysere på det, men vi

Læs mere

Apps og digitale services i sigte

Apps og digitale services i sigte Apps og digitale services i sigte AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. RESUME De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne.

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 25% af den danske befolkning læser ugentlig blogs. Det er en stigning på 80% over de seneste 5 år Kilde: Carat CCS Survey 2015 Kort fortalt

Læs mere

10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009

10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009 10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009 Men først lidt om mig selv Jan Mortensen Arbejdet med online markedsføring siden

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

Hvordan bliver din butik synlig på nettet?

Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Ved Teknologisk Institut 23. April 2013 Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.55 Fordele og faldgruber ved sociale medier v/peter Lemcke

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Agenda. Præsentation af Dynamicweb og Novicell. Marked og trends for e-handel. Online Marketing Center. 3 cases på 20 min. Spørgsmål og feedback

Agenda. Præsentation af Dynamicweb og Novicell. Marked og trends for e-handel. Online Marketing Center. 3 cases på 20 min. Spørgsmål og feedback Through loyal and certified partners we deliver products for sales and online marketing - fast, inexpensive and ready to use. Our products help businesses make and save money. make and save money Agenda

Læs mere

Få succes som hjertearbejder. Markedsføring- & Omsætningsguide

Få succes som hjertearbejder. Markedsføring- & Omsætningsguide Få succes som hjertearbejder Markedsføring- & Omsætningsguide Indledning Få en god og enkel struktur Guiden er til dig, der ønsker at kunne forudsige nogenlunde hvordan din måned kommer til at se ud og

Læs mere

DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell

DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell Hvem er jeg? Bjarke Bekhøj, Direktør i Compell (http://www.compell.dk) 5 års erfaring med strategisk online forretningsudvikling 15 års erfaring

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere