P F F n PÆDAGOGMEDHJÆLPERNES FAGFORENING. PMF Fyn er en del af forbundet tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P F F n PÆDAGOGMEDHJÆLPERNES FAGFORENING. PMF Fyn er en del af forbundet tlf. 46 97 13 13"

Transkript

1 Orienterings- og debatblad for medlemmer af PMF Fyn Nr. 4 december 2010 M P F F n PÆDAGOGMEDHJÆLPERNES FAGFORENING PMF Fyn dækker følgende kommuner: Assens Nordfyn Fåborg-Midtfyn Middelfart Odense Kerteminde Nyborg Svendborg Langeland og Ærø Kommuner LEDER... s.2 Sig goddag til din nye kollega... s.3 Arbejdstidsregler... s.4 Kvindernes sidste arbejdsdag... s.5 På vej mod grunduddannelse for specialområdet... s.6-7 Kan du huske Dorthe?... s.8 PAU indstik Tilbage som pædagogisk assistent... s.9 Vidste du?... s.10 Arbejdsmiljø, 7. ferieuge og seniordage... s Efterløn... s.13 A-kassen orienterer... s.14 Mindeord - Dagny Pedersen... s.15 AMU kurser... s.16 PMF Fyn er en del af forbundet tlf PMF Fyns Amt * Nr. 4 * November

2 Leder Og det er helt fint, men så længe du er her, bidrager du også til fællesskabet Af Frank lundgren, formand Vi oplever dagligt, at medlemmer og ikke-medlemmer kontakter os for at høre, hvordan de er stillet i forbindelser med de besparelser, som alle kommuner i en eller anden grad har planer om. Medlemmerne kan heldigvis få en god vejledning ud fra præcis deres situation, og ofte er der en anden vej ud af besparelser end afskedigelser. Det er nemlig desværre langt fra altid, at arbejdsgiverne husker at undersøge mulighederne for omplacering, om der er nogen, der er ved at stoppe for eksempel for at gå på efterløn, om der er nogen, der ønsker uddannelse og lignende. De pædagogmedhjælpere, der ikke er medlem hos os, må vi naturligvis afvise. Det er ofte unge mennesker, som hverken er medlem af fagforeningen eller a-kassen, og som efter en afskedigelse sagtens kan komme til at stå helt uden nogen form for indtægt. Og man kan spørge sig selv om, hvordan det kan gå så galt; hvorfor er der ingen på arbejdspladsen, der har hjulpet dem med at blive organiseret? Rigtigt mange unge bliver ikke meldt ind, fordi de ikke skal være her så længe. Det viser sig så bare, at det skulle de. De går fra det ene vikariat til det andet og slår selvfølgelig til, når muligheden for fastansættelse opstår. Det er ikke kun de unge selv, der bruger, fordi de ikke skal være her så længe som undskyldning for ikke at melde sig ind. Ofte gør de andre ansatte det på de unges vegne måske for at slippe for ansvaret med at få dem organiseret? Men det er ikke bare den unges eget ansvar at få meldt sig ind i en fagforening og en a-kasse. Det er alle på arbejdspladsens ansvar at sikre, at det sker. Det faglige fællesskab er det fællesskab, som har fokus på løn- og arbejdsforhold og er derfor et af de allervigtigste fællesskaber på en arbejdsplads. Det er langt fra sikkert, at en nyansat pædagogmedhjælper eller pædagog for den sags skyld har forståelse for det, og det gør det uhyre vigtigt, at man som kollega får gjort det klart for den nyansatte, hvor vigtigt det er, at man melder sig ind i fagforeningen. Det hedder trods alt et fællesskab, fordi man er fælles om det. Og så er der lige det med a-kassen arbejdsløshedsforsikringen. Jeg kan sagtens forstå, at man ikke forsikrer sig mod arbejdsløshed, når man for eksempel er overbevist om, at man skal starte uddannelse om et halvt år. Men rigtigt mange nye pædagogmedhjælpere bliver ikke ved med at være nye, og efterhånden, som man vænner sig til en fast indtægt, bliver udgifterne også derefter. Det er derfor en kæmpe bjørnetjeneste at gøre sin nye kollega, når man som erfaren medarbejder direkte eller indirekte vejleder den nyansatte til ikke at melde sig ind. Perioden med fordi de ikke skal være her så længe, skal udvides med et og det er helt fint, men så længe du er her, bidrager du også til fællesskabet. Og så snart man kan se, at ikke så længe nok bliver lidt længere, er det en fremragende ide også at blive meldt ind i a-kassen. LO Plus? Spørgsmål om LO Plus kortet? Har du spørgsmål til brug af LO Plus-kortet, så ring til os, eller send en . LO Plus kundeservice har åbent alle hverdage mellem kl på telefon Du kan også skrive til OBS!!! Der er kommet flere steder, hvor man kan opnå rabatter. Dem kan I finde på loplus.dk 2 PMF Fyn Nr. 4 december 2010

3 fagligt fællesskab Lige nu er vi inde i forhandlingsfasen omkring den nye overenskomst, som skal gælde fra 1. april Hvis forhandlingerne går i hårdknude som i 2008, kan der varsles konflikt. For at kunne modtage konfliktunderstøttelse skal du være meldt ind i PMF Fyn senest den Har du en kollega, der af en eller anden grund ikke har fået sig meldt ind, og som igennem en periode har været beskæftiget som pædagogmedhjælper, så har hun/han muligheden fra nu af og frem til den for at sikre sig ved en eventuel kommende konflikt. Hertil kommer naturligvis de fordele, der altid ligger i et medlemskab af PMF Fyn og et fagligt fællesskab med sine kolleger. Pædagogmedhjælpere, der ansættes efter den , skal melde sig ind ved ansættelsens start for at være berettiget til konfliktunderstøttelse. Giv din nye kollega en god start på jobbet som pædagogmedhjælper Sig goddag til hende eller ham og spørg, om der er noget, du kan hjælpe med. Styrken i vores faglige fællesskaber bygger på, at vi er korrekt organiseret. F.eks. er lærere organiseret i DLF, pædagoger i BUPL og pædagogmedhjælpere i PMF Fyn. Derfor vil det være en god idé, at din nye kollega melder sig ind i PMF Fyn.... Og måske er der andre, du skal sige goddag til Der er også nogle, som har været flere år i arbejdet som pædagogmedhjælper, uden at blive medlem af PMF Fyn. Det kan skyldes, at de aldrig har fået et tilbud i hånden, at der aldrig er nogen, der har spurgt dem, Så kan du hjælpe dem! Det kan også skyldes, at de har fordomme mod fagforeninger, Det at de ikke synes, de har råd. Så kan du give dem nogle fakta! Alle ansatte pædagogmedhjælpere, lærere, pædagoger, rengøringsassistenter osv. kan få to biografbilletter for hvert nyt PMF-medlem, de indmelder. Det gælder pædagogmedhjælpere i: ordinær ansættelse, flexjob og løntilskudsjob samt timelønnede eller månedslønnede vikarer. Når vedkommende har betalt sin første måneds kontingent, modtager hververen biografbilletterne med posten. Betingelser: PMF Fyn forbeholder sig retten til at stoppe kampagnen uden yderligere varsel. Tillidsrepræsentanter for pædagogmedhjælpere kan højst modtage 2 x 2 biografbilletter pr. kalenderår. Du kan gøre brug af de omdelte foldere i institutionerne eller kontakte PMF Fyn på mail dk eller på tlf Der er også mulighed for at blive indmeldt online på vores hjemmeside: P MF F n PÆDAGOGMEDHJÆLPERNES FAGFORENING

4 arbejdstidsregler 24/12 og 31/12 Her er overenskomstens bestemmelser for dig, som arbejder den 24/12 og 31/12. Arbejdstidsreglerne kap. 8: Ulempetillæg 22B. Betaling af ulempetillæg (gældende fra 1. april 2009) Stk. 1 For arbejde i tidsrummet fra lørdag kl til mandag kl samt på helligdage betales et tillæg på kr. 40,69 (31/ niveau) pr. time (weekendtillæg). Satsen ydes pr. påbegyndte halve time. Stk. 2 For arbejde efter kl på grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag betales alene tillæg efter stk. 1. Stk. 4 Såfremt kommunen giver ekstraordinær tjenestefrihed med løn til nogle medarbejdere på den enkelte institution den 1. maj, juleaftensdag, nytårsaftensdag eller grundlovsdag efter kl , ydes til de medarbejdere inden for samme institution, der arbejder de nævnte dage/tidspunkter, erstatningsfrihed af samme længde. Det skal præciseres, at juleaftensdag og nytårsaftensdag ikke er helligdage, men honoreres med tillæg som beskrevet i stk. 2. Overenskomsten er en minimumsbestemmelse, og der er derfor mulighed for, at den enkelte kommune/den enkelte arbejdsplads kan indgå aftaler, der giver bedrede forhold for de ansatte. Dette er der i stk. 4 taget højde for og beskrevet, hvordan det kan ske. God jul og et godt nytår!! Løs rebussen og deltag i lodtrækningen om 3 x 1 PMF Fyn-rygsække PMF ER DIN +K -S + R H -F PÅ AR -PI + J D -N De heldige vindere får direkte besked, og gevinsten kan hentes på PMF Fyn. Vinderne offentliggøres i det næste PMF Fyn-blad. Vinderne i konkurrencen løs sudoku-opgaven i PMF Fyns fagblad nr. 3 september 2010 blev: Tove Schmidt, Otterup, Jette Hasling Pedersen, Aarup, Vibeke Hansen, Årslev Løsningen indsendes senest den 1. januar 2011 til: PMF Fyn Grønløkkevej 16, 5000 Odense C. Mærk kuverten konkurrence Løsning: Indsendt af: Navn:... Adresse:... CPR nr.:... Du kan også sende en mail med svaret til (husk at påføre navn, adresse og cpr nr. i mailen) 4 PMF Fyn Nr. 4 december 2010

5 ligeløn Kvindernes sidste arbejdsdag Af Jan Jensen, faglig sekretær Vi skriver år Meget er forandret. Men ser vi på lønnen for det arbejde, vi præsterer, er der stadigvæk en kamp at kæmpe for mandeløn til kvindefag. Når man sammenholder løn for sammenligneligt arbejde og sammenligneligt uddannelsesniveau for eksempel for den rengøringsassistent, der gør rent indenfor, og den serviceassistent, der vedligeholder udenomsarealer, så tjener serviceassistenten gennemsnitligt 18 % mere end rengøringsassistenten. Ligeløn har været et krav ved sidste overenskomstfornyelse og er fortsat et af de krav, som FOA gerne vil have med ved kommende overenskomstfornyelser, fordi FOA mener, at det ikke kan være rigtigt, at der i år 2010 stadigvæk finder en sådan forskelsbehandling sted. Derfor var vi den 1. november mange tillidsvalgte på gaderne rundt om i Danmark for at synliggøre denne urimelige forskel på lønnen under overskriften: Kvindernes sidste arbejdsdag. Der var mange, som ikke var klar over, at forskellen var så graverende som 18 %. Hvorfor lige 1. november, blev vi spurgt, og vores forklaring om, at det svarede til lønforskellen omregnet til arbejdstid, og at kvinder derfor burde holde fri resten af året, når de nu sammenlignet med mændene arbejdede gratis, virkede for mange både tankevækkende og medrivende. Der var generelt en flot opbakning blandt de mennesker, vi mødte på gaden. Fra mange fik vi et skulderklap for, at der var nogle, der tog kampen op for ligeløn for sammenligneligt arbejde på denne måde. På dagen var vi Kim Christiansen, Marianne Glintborg, Liselotte Nielsen, Dorrit Dyg Jensen, Tonny Gjersen, Chirie Pedersen, Anette Friis Christensen, Jan Jensen, Mette Gade samt vores ligelønsambassadør Trine Bramsen på gaden for PMF Fyn sammen med folk fra FOA Odense for at sætte fokus på sagen. Vi har alle et håb om, at Kvindernes sidste arbejdsdag i 2011 rykker tættere på den 1. januar 2012, for det vil være et tegn på, at lønforskellen mellem de traditionelle mandefag og de traditionelle kvindefag er blevet mindre. I FOA har vi håbet på og arbejdet for, at ligeløn ville være en fælles udfordring i det fællesskab af organisationer, der forhandler tværgående aftaler i vores overenskomster, men FOA har måttet sande, at mere i løn til de, som allerede har en meget høj løn, fortsat prioriteres, og at også de faglige organisationer dermed er indstillet på at fortsætte deres medvirken til, at uligheden øges. Det ligger meget langt fra det, FOA har sat op som krav. FOA og PMF Fyn ønsket en krone-og-øre-fordeling, hvor man kommer væk fra den procentvise fordeling af løntillæg. Forskellen på at tænke i ensartede kronebeløb i stedet for ens procentsatser er til at tage og føle på. Hvis hver eneste ansat i kommunerne får en tusindekroneseddel i hånden, så giver det de ansatte på løntrin 11 en lønstigning på 5,48 %, mens de ansatte på løntrin 55 opnår en fremgang på 1,29 %. Fordeler man i stedet den samlede pris for den øvelse på en anden måde, så ser billedet helt anderledes ud. Gives beløbet som samme procentvise stigning til alle kommunalt ansatte, så bliver der 611 kr. til den ansatte på løntrin 11, mens den ansatte på løntrin 55 får ikke mindre end kr. Fra FOAs side har vi peget på, at der denne gang må solidaritet ind i fordelingen af de generelle lønstigninger af to årsager: For det første står vi foran en overenskomstperiode, hvor vi ikke gennem overenskomstforhandlingerne vil kunne bevare reallønnen. Krisen kradser for meget, og vi skylder arbejdsgiverne et for stort beløb. Når reallønnen ikke kan bevares, så må de, der dårligst kan undvære, fordi de har mindst, også have en ekstra hjælpende hånd. For det andet har de højere - og højestlønnede gennem de seneste 10 år taget ualmindeligt godt for sig af retterne. Kommunaldirektørens lønstigninger har været mere end tre gange så store som pædagogmedhjælperens. Nr. 4 december 2010 PMF Fyn 5

6 specialområdet På vej mod grunduddannelse for specialområdet - Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede Af Marianne Glintborg, faglig konsulent I efteråret 2009 kontaktede PMF Fyn Social- og Sundhedsskolen Fyn med henblik på blandt andet at få udviklet en grunduddannelse for pædagogmedhjælpere, der var ansat på specialområdet og få udbudt AMU-kurser målrettet netop denne faggruppe. Skolens uddannelseskonsulent tog i samarbejde med PMF Fyn herefter initiativ til at nedsætte en udviklingsgruppe bestående af konsulenten, ledere fra de forskellige skoler og repræsentanter fra PMF Fyn. Ud fra pædagogmedhjælpernes ønsker og behov og ud fra ledernes ønsker og behov for faglig udvikling blandt pædagogmedhjælperne har udviklingsgruppen arbejdet målrettet på at tilrette og tilbyde AMU-kurser til specialområdet.det første kursus løb af staben i uge 40, hvor 18 pædagogmedhjælpere deltog. Jeg har talt med 2 af pædagogmedhjælperne om, hvordan de har oplevet kurset.. Nina Kirkegaard har været ansat som pædagogmedhjælper i ca. 3 år. Først på Skrillingeskolen i Middelfart og siden på Bøgelund, som er en ungdomsafdeling af Skrillingeskolen. og jeg vil gerne vide mere. Det var rigtigt godt med et kursus målrettet til pædagogmedhjælpere fra specialområdet, da vi havde en fælles forståelse af de dagligdags problematikker og udfordringer, vi bliver stillet overfor. Kurset har også givet mig rigtigt meget personlig udvikling. Er du interesseret i flere AMU-kurser? Ja, jeg vil rigtigt gerne have endnu mere viden om området. Viden giver bedre samarbejde med kollegaerne og en fælles forståelse i arbejdet. Viden gør også, at man kan spørge bedre ind til tingene. Kan kurset bruges til pædagogmedhjælpere, der arbejder indenfor det almindelige dagpasningsområde? Ja-da, kurset skulle så bare målrettes til dem. Teorien om neuropædagogik kan jo bruges af alle, der arbejder med mennesker. Bianca Ottesen Hyttel har været ansat som pædagogmedhjælper på Skrillingeskolen i ca. 6 år. Hvad fik dig til at tage på kurset? Jeg arbejder i en AKT-klasse (red: børn med adfærdskontakt- og trivselsproblemer), og jeg havde gjort mig nogle tanker om, at hvis jeg skulle fortsætte i klassen, så ville jeg gerne have noget mere viden om området igennem uddannelse eller kurser. Hvad forventede du dig af kurset? Jeg forventede at få noget brugbart i forhold til børnegruppen jeg synes selv, jeg er god til mit arbejde, men jeg manglede en bekræftelse/anerkendelse af, at det jeg gør, er ok. Jeg manglede en forståelse af og en teoretisk viden omkring arbejdet med børnene. Levede kurset så op til dine forventninger? De første 2 dage havde vi teori omkring neuropædagogik. På 3. dagen fik vi redskaber til at bruge teorien i praksis, og de sidste 2 dage havde vi noget omkring adfærd og kommunikation. Vi sluttede af med en fremlæggelse af en opgave. Det var nogle fantastisk spændende dage med nogle rigtigt dygtige undervisere. Jeg kunne godt have tænkt mig at have haft mere tid til fordybelse i det enkelte emne. Kurset kan sagtens udbygges, så de 2 temaer bliver delt op. Jeg er især blevet meget tændt på emnet neuropædagogik, Hvad fik dig til at tage på kurset? Jeg vil starte med at sige, at lysten til at komme afsted ikke var så stor. Jeg har ikke nogen uddannelse, og det er rigtigt mange år siden, at jeg har gået i skole. Så ville jeg nu kunne få noget ud af kurset? Men jeg er blevet rigtigt glædeligt overrasket. Jeg synes selv, at jeg er god til mit arbejde, og jeg får meget ros og anerkendelse af mine kollegaer. Jeg har en rigtig god kontakt til alle børnene. Men efter at have været på kursus kan jeg se, at jeg har manglet noget teori i min dagligdag. Hvad fik du ud af kurset? Det har været et fantastisk kursus, som har givet en forståelse af, hvorfor det enkelte barn reagerer, som det gør. En uge er dog for lidt. Temaerne kunne godt deles ud, så man har mulighed for fordybelse i det enkelte emne. Hvordan bruger du din nye viden i dagligdagen? Jeg bruger den ved at lave nogle nye tiltag og ved at tale anderledes til børnene. Jeg reflekterer meget over, hvad jeg gør og siger! Jeg vil klart anbefale mine kolleger at tage kurset. 6 PMF Fyn Nr. 4 december 2010

7 specialområdet Synes du, kurset også vil være relevant for pædagogmedhjælpere, der arbejder indenfor det almindelige dagpasningsområde? Sammensætningen af kursusdeltagere var rigtig god, da vi havde rigtigt meget erfaringsudveksling. Men et tilrettet kurset kan sagtens bruges på normalområdet. Er du interesseret i flere AMU-kurser? Ja, absolut! Jeg vil meget gerne afsted på flere kurser, og jeg kunne godt overveje den pædagogiske assistentuddannelse. Neuropædagogik kort fortalt: Neuropædagogik bygger på neuropsykologi og er pædagogiske fremgangsmåder ved undervisning og behandling af personer med beskadigelse af hjernen. Via neuropsykologiske test og iagttagelser kortlægges personens stærke og svage sider på områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse, orienteringsevne og social funktion. Målet er at beskrive, både hvad personen kan, og hvordan funktionen udføres, så det bliver tydeligt, hvilke led i en færdighed der fungerer, og hvilke der er skadede. Bagefter tilrettelægges hverdagen på måder, der giver personen mulighed for at trække på sine stærke sider, mens andre personer eller den ændrede struktur kompenserer for de svage områder. Derved undgår man at konfrontere det pågældende menneske med det vedkommende ikke formår. Tag stilling! - Bananer for enhver pris? Den skandinaviske dokumentarfilm Bananas retter frisk opmærksomhed på forbrugsvaner, politiske agendaer, juridiske rettigheder til ellers marginaliserede mennesker og virksomheders socialt-etiske ansvar. Instr.: Fredrik Gertten, Sverige, 2009 Film-debat-arrangement for alle interesserede torsdag, den , kl i store sal, Biblioteket, Algade 40, 5750 Ringe I dokumentarfilmen BANANAS! møder publikum den engagerede jurist Juan Accidentes Dominguez der lever af at føre mindre sagsanlæg i forbindelse med ulykker for spansktalende indbyggere i Californien. Han er på sin største sag nogensinde: Et søgsmål mod Dole Food på vegne af de første tolv ud af mere end nicaraguanske bananarbejdere. Juan går til kamp mod de globale giganter Dole Food og Dow Chemicals der i årevis anvendte skadelige pesticider, der allerede var forbudte i USA, og som forårsager sygdom, sterilitet og død blandt bananarbejderne. Efter filmen bydes på lidt godt til ganen, mens europaparlaments-medlem Christel Schaldemose vil komme med sit bud på, hvorfor det er vigtigt, at vi som forbrugere bør stille krav til producenterne. Tilmelding til LO Sydfyns kontor på telefon eller via mail senest den Arrangementet er gratis, men tilmelding nødvendig. Nr. 4 december 2010 PMF Fyn 7

8 medlemshistorie Kan du huske Dorthe fra sidste nummer af PMF Fyn? Du får lige lidt hjælp: Dorthe er ledig og under uddannelse til pædagogisk assistent. Hun har skriftligt anmodet sit jobcenter om at blive fritaget for rådighedsforpligtigelser under sit uddannelsesforløb. Da sidste blad gik i trykken, havde Dorthe netop kontaktet PMF Fyn pr. mail og fortalt om jobcenterets afgørelse på hendes forespørgsel. Af Anette Friis Christensen, faglig sekretær Her slås det fast, at Dorthe skal stå fuldt til rådighed under sit uddannelsesforløb med alle de forpligtigelser, der er forbundet med det. Dorthe fortæller om sin situation, at hun har været nødt til at blive hjemme på grund af stress, og at hun nu er rigtigt, rigtigt tæt på at springe fra uddannelsen. Det hele er blevet alt for meget!... Dorthes kontakt til PMF Fyn er et højt og tydeligt råb om hjælp, som det er klart, at der skal handles hurtigt på. Det aftales samme dag mellem Dorthe og fagforeningen, at PMF Fyn skal prøve at tage telefonisk kontakt til jobcenteret og forsøge at fremstille Dorthes situation så sagligt, men også alvorligt, som den fremstår for os. Afgørelsen om, at Dorthe fortsat under uddannelsesforløbet skal leve op til alle de krav, der gælder for ledige indebærer, at hun skal møde op til samtaler på jobcenteret og i a-kassen, at hun skal være parat til at afbryde sin uddannelse, hvis hun tilbydes job, at hun skal vedligeholde sin tilmelding på Jobnet hver uge, og at hun skal søge minimum 2 job om ugen. Arbejdspresset og det, at der er krav fra så mange forskellige sider, som hun hele tiden skal opfylde, er nu ved at få Dorthe til at bukke under for stress, selv om hun ihærdigt prøver at klare det hele. I PMF Fyns samtaler med jobcenteret understreges det, at udgangspunktet er, at rådighedsforpligtigelserne skal opfyldes, og det må ledige på uddannelse være indstillet på. Alligevel møder vi forståelse for Dorthes særlige situation, hvor det vægtes, at Dorthe hele tiden har været positivt indstillet på at klare alle forpligtigelser og igennem flere måneder har gjort sit yderste for at leve op til det, der forventes af hende. Jobcenteret giver klart udtryk for, at der i Dorthes tilfælde er tale om en individuel vurdering af de konkrete forhold, og at man som ledig ikke må nære en generel forventning om at blive fritaget for rådighedsforpligtigelser i forbindelse med uddannelsesforløb. Udfaldet for Dorthe blev lykkeligvis, at hun nu og igennem resten af sit uddannelsesforløb er fritaget for rådighedsforpligtigelserne, og det, der let kunne have været endt i en ufuldendt uddannelse og en langtidssygemelding på grund af stress, tegner sig nu som et målrettet og udviklende uddannelsesforløb for Dorthe, hvor menneskelige aspekter, langsigtede mål, empatisk sagsbehandling på jobcenteret og kravene i vores beskæftigelsessystem i sidste ende er nået sammen. Se det var jo en rigtig historie!... 8 PMF Fyn Nr. 4 december 2010

9 diverse Ordinært forløb eller GVU? Af Anette Friis Christensen, faglig sekretær Vores uddannelse har det godt! Der er stigende tilstrømning både til de ordinære forløb med 3 indlagte praktikperioder og primært målrettet dem under 25 år og til de hold, der er tilrettelagt som grundlæggende voksenuddannelse (GVU-forløb) for de allerede erfarne medarbejdere indenfor børnepasningsområdet. De næste 3 sider er hovedsageligt målrettet dig, der er fyldt 25 år og har 2 års arbejdsrelevant erfaring indenfor børnepasningsområdet. Det er det, der kvalificerer dig til at gennemgå uddannelsen til pædagogisk assistent på et GVUforløb (et forløb under de lovgivningsmæssige rammer, der gælder for grundlæggende voksenuddannelse). Det giver dig mulighed for at tage uddannelsen på kun 54 uger (+ ferieperioder) i stedet for 2 år og 3 mdr. som på det ordinære uddannelsesforløb. Materialet er altså primært henvendt til dig, der er i arbejde. Har du mod på faglig udvikling og uddannelse, så hold dig ikke tilbage. Det er nu, du har chancen for at hjælpe din kommune med at opfylde de intentioner, der ligger i Trepartsaftalen, omkring uddannelse til de kommunalt ansatte. Nr. 4 december 2010 PMF Fyn 9

10 Vil du også være pædagogisk assistent?......så læs mere her om, hvad du selv kan gøre: For dig, der er i arbejde, er over 25 år og har mere end 2 års erfaring indenfor det pædagogiske område, kan uddannelsen tages som et forløb under rammerne for grundlæggende voksenuddannelse (GVU). I daglig tale bruger vi udtrykket, at du kan blive pædagogisk assistent på GVU. Når uddannelsen tages som et GVU-forløb, har pædagogmedhjælperoverenskomsten sikret dig helt klare regler for løn under uddannelsen og ret til tilbagevenden til din stilling som pædagogmedhjælper efter gennemført uddannelse naturligvis med titel som pædagogisk assistent. To formelle ting, skal du have på plads: ansøgning til skolen om optagelse på uddannelsen og ansøgning om orlov til uddannelse fra din arbejdsplads. Det er på Social- og Sundhedsskolen Fyns afdeling City i Odense, at den pædagogiske assistentuddannelse gennemføres. Gå ind på skolens hjemmeside og læs mere. Her kan du også finde materiale til at søge skolen om optagelse på uddannelsen. Ansøgningsfristen er 1. februar Absolut seneste frist for rettidig aflevering af orlovsanmodningen til din leder er 31. januar 2011, men hvorfor vente? Jo tidligere du får afleveret orlovsansøgningen, desto bedre mulighed har vi for at hjælpe dig afsted på det ønskede optag. På modstående side finder du en blanket, som du med fordel kan benytte til at søge orlov fra din arbejdsplads under uddannelsesforløbet. Alt, du skal gøre, er: Adressér blanketten til orlovsansøgning til din institution og attester den til din nærmeste leder. Påfør dato, underskrift samt navn og adresseoplysninger på dig selv. Tag mindst 1 kopi af den udfyldte og underskrevne orlovsansøgning. Behold selv kopien, og send også gerne en kopi til PMF Fyn, så vi på forhånd kan være opmærksomme på, at du måske kan få brug for vores hjælp, hvis din orlov skal forhandles med ledelsen/kommunen. Aflever ansøgningen til din nærmeste leder snarest muligt. Vær opmærksom på, at der på ansøgningsblanketten er indsat en svarfrist for din leder. Har din leder ikke givet dig skriftligt svar indenfor tidsfristen, så kontakt PMF Fyn hurtigst muligt, så vi kan hjælpe dig med at rykke for svaret. Et sidste godt råd: Snak uddannelsesønsker med din leder til MUS-samtalen og gør brug af din nye overenskomstsikrede ret til en skriftlig, personlig uddannelsesplan. - Jo før du får talt uddannelse med din leder, jo større chance har du for at få dine ønsker og mål opfyldt. Månedsløn pr under pædagogisk assistentuddannelse på GVU-forløb tilrettelagt som hele ugers undervisning: For pædagogmedhjælpere ansat ved Assens, Middelfart, Langeland, Svendborg, Nordfyn eller Ærø Kommune: Kr ,28 For pædagogmedhjælpere ansat ved Odense, Nyborg, Kerteminde eller Faaborg-Midtfyn Kommune: Kr ,64 10 PMF Fyn Nr. 4 december 2010

11 Til: Att: Ansøgning om uddannelsesorlov til Pædagogisk Assistent Uddannelse på GVU fra d. 18. april 2011 Dato: I henhold til overenskomstens 16 stk. 2 samt protokollat nr. 2 til overenskomsten skal jeg hermed anmode om orlov til deltagelse på Pædagogisk Assistent Uddannelse tilrettelagt som grundlæggende voksenuddannelse under GVU-lovgivningen. Uddannelsen påbegyndes d. 18. april 2011 og forventes afsluttet senest d. 29. juni Mit personlige uddannelsesforløb fastlægges dog først i forbindelse med individuelle kompetencevurderingssamtaler, som skolen gennemfører snarest muligt efter endt ansøgningsfrist. Ansøgning om orlov fremsættes under forudsætning af, at det pågældende uddannelsesforløb oprettes på Social- og Sundhedsskolen Fyn som annonceret, og at jeg optages på uddannelsen. Af hensyn til planlægning også i institutionen modtager jeg gerne senest 14 dage efter modtagelsen af min ansøgning skriftlig bekræftelse på, at jeg bevilges orlov i henhold til de nævnte bestemmelser i overenskomsten. Med venlig hilsen Underskrift Adresse Postnr. / By

12 BLIV PÆDAGOGISK ASSISTENT

13 pædagogisk assistent Tilbage på job som pædagogisk assistent Efter mange år som pædagogmedhjælper tog Annette og Dorthe en pause i hverdagen, mens de gennemførte pædagogisk assistentuddannelse som grundlæggende voksenuddannelse (GVU). Det var altså på ingen måde en pause til afslapning, Annette og Dorthe valgte, men 14 måneder, hvor de kunne fordybe sig i pædagogiske problemstillinger og projekter og udvikle sig fagligt og personligt. Her fortæller de om, hvordan de har oplevet at vende tilbage til arbejdspladsen efter endt uddannelse. Af Dorthe Møldrup Madsen pædagogisk assistent Efter godt 18 års beskæftigelse som pædagogmedhjælper i en daginstitution blev uddannelsen som pædagogisk assistent lanceret, og efter at have læst og undersøgt indholdet af denne, var jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at det lige var noget for mig!! Jeg mødte heldigvis stor opbakning fra min leder og ligeledes fra samtlige af mine kolleger. Denne opbakning og anerkendelse har været en utrolig rar fornemmelse under gennemførelsen af uddannelsen, og nu, hvor jeg er tilbage i institutionen, fortsætter de anerkendende tilkendegivelser. På det første personalemøde, hvor jeg var tilbage, blev jeg bedt om at fortælle om min uddannelse, hvilke fag og indhold, jeg havde arbejdet med, og deraf kom en medvirkende bevidsthed omkring de (ny)erhvervede kompetencer. Jeg vil dog retfærdigvis sige, at jeg på min arbejdsplads altid har følt mig respekteret og anerkendt for mit arbejde og også har fået tildelt kompetencer og arbejdsopgaver på lige fod med de uddannede pædagoger og derigennem også haft mulighed for at udvikle mig, mine evner og mine kompetencer. Jeg oplever derfor ikke den store revolution i forhold til anerkendelsen af mig og min uddannelse, men oplever måske mere en personlig udvikling, som er helt fantastisk, og som jeg sandsynligvis/forhåbentlig fortsat kan og vil udvikle og gøre brug af. Derudover har den pædagogiske assistentuddannelse givet mig en fantastisk brugbar teoretisk viden både en ny viden, men også en intens reminder om "hvad er det nu lige, der er vigtigt og hvorfor", samtidig med, at den har givet mig eller i hvert fald udviklet min evne til at reflektere. Jeg kan absolut kun anbefale uddannelsen, og hvis man undervejs "tør" sætte spørgsmålstegn ved mange af sine egne holdninger og handlinger, kan man vist ikke undgå at komme tilbage som et nyt og mere kompetent menneske... så alt i alt er det vel svært at være modstander af den pædagogiske assistentuddannelse. Af Annette Banke pædagogisk assistent At komme tilbage på arbejde efter uddannelse som pædagogisk assistent er en god oplevelse, og jeg er blevet taget rigtigt godt imod af alle. På første personalemøde efter jeg var kommet tilbage, og alle havde afviklet sommerferie, fik jeg 20 minutter til at fortælle om, hvad jeg egentlig havde lavet i de 14 måneder, jeg havde været væk fra institutionen. Jeg viste mine kolleger de projekter og eksamensopgaver, jeg havde været med til at lave, undervisningsmateriale og fortalte om de forskellige mål, der foreligger for hvert fag. Interessen var stor, og alle synes, det lød spændende. Nogle var endog meget forundrede over, hvor meget vi havde nået på 14 måneder. Jeg har kun positivt at sige om det at starte igen. Jeg oplever respekt og anerkendelse for uddannelsen, men vores leder har også hele vejen igennem været positiv. Han har gjort et godt benarbejde for at udbrede viden om uddannelsen. Med hensyn til arbejdsopgaver, er der ikke som sådan sket ændringer, men det skal i den forbindelse siges, at jeg altid har været en del af det pædagogiske arbejde. Jeg har været en naturlig del af forældresamarbejdet og har også deltaget i samtaler med forældrene. Børnemiljøvurderinger og alt omkring læreplaner har også været en naturlig del af mit virke sammen med det øvrige pædagogiske personale. Jeg kan selvfølgelig mærke, at jeg er blevet meget mere sikker og tror meget mere på mig selv nu, og det er også de tilkendegivelser, jeg får fra kollegerne. Jeg ser tilbage på uddannelsen som noget meget lærerigt, både fagligt og personligt. En supergod måde at få en pause i hverdagen på (efter 19 år som pædagogmedhjælper) og så få lært en masse. Man kommer virkelig tilbage med ny energi. Nr. 4 december 2010 PMF Fyn 9

14 vidste du? Vidste du? Om arbejdsmiljø og arbejdsskader Trivsel og et godt arbejdsmiljø Trivselsaftalen har fokus på sundhedsfremme ( 4). Mange forhold på arbejdspladsen påvirker den ansattes sundhed. Trivselsaftalen understøtter blandt andet indsatsen på arbejdspladsen for at skabe et godt arbejdsmiljø, trivsel og lavere sygefravær. Aftalen handler desuden om livsstilsfaktorer (kost, rygning, alkohol, motion), men i lige så høj grad om behandlingsindsatser (massage, fysioterapi og psykologi). De fleste kommuner har lavet en trivselspolitik. Forhør dig om trivselspolitikken i din kommune. Sammenhæng mellem ressourcer og opgaver Det fremgår af trivselsaftalen ( 5), at ledelsen skal redegøre for budgettets konsekvenser for arbejdsog personaleforhold - herunder forholdet mellem ressourcer og arbejdsmængde. Skæres der i normeringen, skal ledelsen (øverste organ) tage stilling til, hvilke opgaver der ikke skal udføres. Arbejdsmiljølandkort På arbejdsmiljølandkortet kan du se, hvordan det ser ud i din kommune med sygefravær og antallet af anmeldte arbejdsskader for FOA-grupper. Sygefraværssamtale Heller ikke på arbejdsskadeområdet er der ligestilling. Heller ikke når det gælder arbejdsskader, er der ligestilling. Meget tyder på, at arbejdsskadesystemet har en social slagside: Mandefag og fag med uddannet arbejdskraft får i højere grad anerkendt arbejdsskader end kvindefag med uuddannet arbejdskraft. Det fremgår af arbejdsskaderapporten udarbejdet af FOA december Kun hver 5. erhvervssygdom anerkendes som arbejdsskade for FOA-medlemmer. FOA-medlemmer anmelder i dobbelt så høj grad arbejdsskader som den øvrige del af befolkningen. Arbejdsgiveren skal indkalde en sygemeldt ansat (Lov om sygedagpenge 7) til en personlig samtale om, hvordan og hvornår vedkommende kan vende tilbage til arbejdet. Samtalen skal afholdes senest 4 uger efter den første sygedag. Udgangspunktet er at fastholde den sygemeldte i arbejdet PMF Fyn Nr. 4 december 2010

15 arbejdsmiljø Arbejdsmiljø på skemaet Af Anette Friis Christensen, faglig sekretær Fremtidens velfærds- og omsorgsarbejde ligger i høj grad i hænderne på eleverne på landets social- og sundhedsskoler både indenfor ældreplejen og på børn- og ungeområdet, det er FOA opmærksom på. Det er derfor vigtigt, hvis man som fagforbund gerne vil have fingeren på pulsen, at have en god og tæt kontakt til eleverne. Det er også vigtigt, at eleverne lærer at tage vare på sig selv og hinanden, så de kan holde til arbejdet indenfor omsorgsområdet, som på mange måder kan virke opslidende både fysisk og psykisk. En af de mange ting, vi kan tilbyde, er, at komme på besøg i klasserne med vores arbejdsmiljøspil. Det tilbud tog de pædagogiske assistentelever på hold 38 imod i september i år. Vi lader billederne tale (næsten) for sig selv. Stort skal det være! Her er der ikke noget med at sidde og fedte med en lille spilleplade ved et bord. Udenfor var den anden halvdel af klassen i gang, eller..? Nå-ja, pauser er jo også vigtige for at sikre et sundt arbejdsmiljø;) Efter afslutningen af første spillerunde, løste denne gruppe elever de sidste opgaver i fællesskab. Det gav nogle gode diskussioner. Der lyttes opmærksomt, når spørgsmålene læses op af FOAkonsulenten Kamille, der er udlånt fra København. - Hvad gør du for eksempel, når du som ansat i en børnehave hver dag er udsat for så meget støj, at du ofte må tage en smertestillende pille for hovedpine? Så er vi på igen! Hmm.., mon vi landede på en Joker? Nej, vi skal finde ud af, hvad vi gør som ansatte på en arbejdsplads med mange langtidssyge kolleger. Vi tager ekstravagter og løber stærkere i hverdagen for at nå det hele, men nu begynder vi også at blive trætte og stressede. Hvad gør vi? Når vi spiller, bliver der også kåret vindere. Og man kan jo lige så godt iføre sig gevinsten med det samme. Nr. 4 december 2010 PMF Fyn 11

16 Da vi var færdige med at spille, samledes vi alle. Eleverne var både gode til det med arbejdsmiljø og til at benytte sig af, at fagforeningen var på besøg. De fik stillet en bunke af spørgsmål, som først og fremmest handlede om overenskomstbestemmelser i forbindelse med praktikophold, for eksempel arbejdstidsregler og feriebestemmelser. På mange måder udfordrende spørgsmål for PMF Fyns repræsentanter, fordi hold 38 stod lige foran specialpraktikken, som primært foregår indenfor andre overenskomstområder end vores eget, og hvor der tit for de enkelte arbejdspladser er tilknyttet lokale særaftaler til de generelle overenskomstaftaler. Dem har vi ingen forudsætninger for at kende. Vores aftale med eleverne blev derfor, at skulle den enkelte støde på noget, som hun/han synes var mærkeligt, og som der var brug for hjælp til at få kigget på, så skulle vedkommende kontakte os. Det håber vi faktisk, at de ikke gør. Ikke fordi vi ikke gerne vil snakke med nogen fra hold 38 igen - tværtimod! Men fordi, det vil være et sikkert tegn på, at deres specialpraktik forløber under gode og ordentlige forhold, hvis vi ikke bliver kontaktet. Vi ønsker hold 38 en supergod specialpraktik i sunde og udviklende arbejdsmiljøer. 7. ferieuge og seniordage 7. ferieuge: Pædagogmedhjælpere, der er fyldt 55 år kan vælge en ekstra uges ferie eller en forhøjelse af pensionsbidrag til 14,79 %. Det er en overenskomstaftale, som er indgået alene for pædagogmedhjælperne, og som pædagogerne derfor ikke har. Aftalen går ud på følgende: Du skal senest 2 måneder, inden du fylder 55 år, meddele arbejdsgiveren, om du ønsker den ekstra uges ferie eller en forhøjelse af pensionsbidraget. Fylder du 55 år, men er endnu ikke omfattet af pensionsordningen, skal du, 2 måneder inden du bliver omfattet (det gør du efter 1 års ansættelse), meddele arbejdsgiveren, om du ønsker den ekstra uges ferie eller en forhøjelse af pensionsbidraget. Ansættes du i nyt job, og er du over 55 år og omfattet af pensionsordningen, skal du i forbindelse med ansættelsen oplyse, om du ønsker den ekstra uges ferie eller en forhøjelse af pensionsbidraget. Valget kan foretages en gang i overenskomstperioden og gælder for hele overenskomstperioden (pt. 3 år). Seniordage: Herudover kommer, når du som pædagogmedhjælper fylder 58, 59 og 60 år, yderligere 2, 3 og 4 seniordage efter følgende regler: 2 seniordage i det kalenderår, hvor du fylder 58 år 3 seniordage ved 59 år 4 seniordage ved 60 år Fortsætter man med at arbejde efter det fyldte 60. år vil man stadig have ret til 4 seniordage om året. Lokale seniorordninger: Ud over de centralt aftalte muligheder er der i en del kommuner på Fyn indgået lokale seniorordninger via trepartsmidlerne aftalt tilbage i Spørg i din kommune, om der er aftalt noget særligt for seniorer lokalt. Du skal være opmærksom på, at de indgåede aftaler efter al sandsynlighed ikke er økonomisk dækket fra , da trepartsmidlerne til seniorforanstaltninger alene var til rådighed i årene 2008, 2009 og Herefter skal kommunerne selv finde økonomien til de ordninger, der er aftalt. Her er det vigtigt, at du igen tager kontakt til din kommune for at undersøge, om der fortsat er afsat midler til din ordning, eller om den vil blive stoppet pr Vores samarbejdspartner i forhold til din pension Af faglig sekretær Jan Jensen Få svar på dit/dine spørgsmål ved at møde din lokale PenSam-repræsentant. PMF Fyn og PenSams lokalafdeling har en aftale om møder afholdt hos PMF Fyn. Møderne afholdes om eftermiddagen den første torsdag i hver måned og giver mulighed for en personlig vejledning. Ring til afdelingen, og lav en aftale hos PMF Fyn, Grønløkkevej 16, 5000 Odense C. På mødet kan du stille alle de spørgsmål, du måtte have i forhold til dine vilkår og muligheder hos PenSam. PenSam oplever, at der ikke er ret mange henvendelser fra pædagog-medhjælperne, og det vil de gerne opfordre til med dette lille opråb, så har du spørgsmål til PenSam, så kontakt os for et møde. Til dig, som er tillidsvalgt: Endvidere afholdes der kurser for vores tillidsvalgte i PMF Fyn, hvor de får indsigt i, hvad PenSam er, og hvordan de som tillidsvalgt kan vejlede pædagogmedhjælpere, der kommer med spørgsmål omkring deres forhold i PenSam. Oversigt over, hvor de næste PenSam-kurser afholdes: Modul 1 - Middelfart: maj september november 2011 Modul 2 - Middelfart: 15. november november 2011 Tilmelding: Du kan tilmelde dig på PenSams hjemmeside: Der går du ind under Kunde i PenSam og vælger fanebladet På vej mod pension. Her får du muligheden for at vælge ovenstående kurser. 12 PMF Fyn Nr. 4 december 2010

17 efterløn A-kasse regler omkring efterløn Det er en betingelse, at du har ret til dagpenge ved ledighed. Det betyder blandt andet: at du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet at du indenfor de sidste 3 år før overgangen til efterløn skal have haft mindst 1924 timers arbejde, hvis du er fuldtidsforsikret og 1258 timers arbejde, hvis du er deltidsforsikret. hvis du skal overgå til efterløn fra ledighed, skal du overholde den aftale, du har med a-kassen om at søge job, og mindst hver 7. dag huske at bekræfte din rådighed og jobsøgning over for Jobcentret, - dette skal du gøre indtil den dag, du overgår til efterløn. Efterlønsbevis Du skal ikke selv ansøge om at få et efterlønsbevis. Hvis du har ret til efterløn, skriver a-kassen til dig, kort før du fylder 60 år for at bede dig om at indsende lønsedler mv. til brug for udstedelse af dit efterlønsbevis. Efterlønsbidrag og medlemskab af a-kasse Fra 1. januar 2007 er hovedreglen, at man skal have indbetalt efterlønsbidrag i 30 år og været medlem af en a-kasse i mindst 30 år. Hvis man er født eller senere, skal man være fuldtidsforsikret i mindst 10 år indenfor 15 år. Heraf skal mindst 52 uger ligge lige før overgangen til efterløn. Efterlønnens størrelse - hvis overgang til efterløn mellem år Hvis du går på efterløn som 60 årig, kan efterlønnen makismalt udgøre 91 % af dagpengenes højeste beløb. I 2010 er det maksimale efterlønsbeløb for en fuldtidsforsikret 3.420,- kr. om ugen. Hvis du har private pensionsordninger eller pensionsordninger, som er led i et ansættelsesforhold, medfører pensionen et delvist fradrag i efterlønnen. Aldersgrænser for efterløn og folkepension Fødselsdatoer Overgang til efterløn Født før fra 60 år 65 år fra 60½ år 65½ år fra 61 år 66 år Overgang til folkepension For at kunne opnå dagpengenes højeste beløb skal du have min. 24,66 time pr uge de sidste 3 mdr. ved overgang til efterløn, og lønnen skal være min kr./md. før skat. Efterlønnens størrelse - hvis du venter til efter 62 år Hvis du venter med at gå på efterløn indtil 2 år efter, at du har fået udstedt et efterlønsbevis, og du i denne periode arbejder i gennemsnit 30 timer om ugen som fuldtidsforsikret eller 24 timer om ugen som deltidsforsikret, kan du få ret til efterløn med maksimalt 100 % af dagpengenes højeste beløb. I 2010 er det maksimale efterlønsbeløb for en fuldtidsforsikret 3.760,- kr. om ugen. Private pensionsordninger har ingen indflydelse på efterlønnens størrelse. Kun løbende udbetalinger fra pensionsordninger, der er led i et ansættelsesforhold, medfører delvist fradrag i efterlønnen. For at kunne opnå dagpengenes højeste beløb skal du have min. 24,66 time pr. uge de sidste 3 mdr. ved overgang til efterløn, og lønnen skal være min kr./md. før skat. Supplerende efterløn ved ansættelse på under 29,6 timer Hvis du har været fuldtidsforsikret i a-kassen og har betalt efterlønsbidrag, så har du mulighed for at få supplerende efterløn, hvis du er deltidsansat. *) Der kan fra 2025 justeres i efterlønsalder og folkepensionsalder. Forudsætningen er, at levealderen for de 60 årige stiger. Stiger efterlønsalderen, vil folkepensionsalderen også stige, så der forsat vil være en 5 årig efterlønsperiode fra 61½ år 66½ år fra 62 år 67 år Fra *) Nr. 4 december 2010 PMF Fyn 13

18 A-kassen orienterer Af Lone Nielsen, a-kasseleder WEB a-kassen Brug FOAs elektroniske a-kasse. Udfyld og indsend dine ydelseskort og blanketter via internettet på Du kan bestille en adgangskode på Find dit nye job Find dit nye job på FOA Job og FOA Job Plus dk/foajob. Også her kan du bestille en adgangskode på dk/a-kassen. Hvis du selv siger op, risikerer du 3 ugers karantæne Kontakt derfor altid PMF Fyn/a-kassen for råd og vejledning på tlf / a-kassen orienterer Dagpenge under ferie Skal du have udbetalt dagpenge fra a-kassen under ferie - så husk, at du skal holde din egen optjente ferie først derefter har du mulighed for at søge om ferie med dagpenge fra a-kassen. Når du ansøger om ferie med dagpenge, skal du på ansøgningen oplyse al afholdt ferie på. Er du ledig, skal du huske at aftale ferien med Jobcentret, 14 dage før ferien afholdes. Hvis du er ledig, og du bliver syg Hvis du bliver syg, kan du ikke modtage almindelige dagpenge, du skal have sygedagpenge. Ledig Husk at tilmelde dig på eller i dit lokale jobcenter på din første ledige dag. OBS! Du skal 1 gang om ugen bekræfte din tilmelding på Indsendelse af dagpengekort Hvis dit dagpengekort ikke er korrekt udfyldt, vil vi bede dig om at genindsende dagpengekortet med rettelserne, og udbetalingen af dine dagpenge vil blive forsinket. Udbetaling af dagpenge - efterløn m.m. Ved udbetaling af dagpenge, efterløn og andre ydelser fra a-kassen, hvor du skal indsende et kort til os, vil beløbet til udbetaling være til disposition i din bank den sidste hverdag i måneden, under forudsætning af at du har indsendt dit dagpenge-/ydelseskort rettidigt. HUSK altid at indsende (kopi af) alle pensionsmeddelelser fra PenSam til a-kassen, når du er på efterløn. Det er derfor vigtigt, at du på 1. sygedag giver besked til: a-kassen sygedagpengekontoret/jobcenteret Er du ledig og sygemeldt i længere tid Du kan forvente, at a-kassen indkalder dig til en personlig samtale senest i din 4. sygeuge. Formålet med samtalen er at finde ud af, hvordan og hvornår du igen forventer at være til rådighed for arbejdsmarkedet. Adresseændring Hvis du flytter, så er det meget vigtigt, at du orienterer PMF Fyn/a-kassen og Jobcenteret om din nye adresse og evt. nye telefonnummer. A-kassens callcenter tlf Har du brug for hjælp udenfor normal åbningstid, kan du benytte callcentret, som har åbent mandag-fredag i tidsrummet Har du brug for flere oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os i a-kassen på tlf for Odense, for Svendborg eller for Lillebælt. 14 PMF Fyn Nr. 4 december 2010

19 mindeord Mindeord Dagny Pedersen, Middelfart, mangeårigt medlem af PMF Fyns bestyrelse og formand for afdelingens seniorklub er pludseligt og alt for tidligt gået bort. Det er med stor sorg og smerte, vi har erfaret, at Dagny lørdag d. 18. september efter kort tids sygdom er blevet taget bort fra den verden, som vi ved, hun holdt så meget af. Uretfærdigt, at hun ikke fik mulighed for, nu hvor hun som efterlønsmodtager havde fået mere tid, at nyde den sammen med sin familie. Gennem årene og gennem Dagnys engagement som tillidsrepræsentant for pædagogmedhjælpere i Middelfart, i PMF Fyns bestyrelse og udvalg og i ikke mindst som formand for seniorklubben har hun vist sin menneskelige varme og sit engagement, og hun har altid haft sit store hjerte med i arbejdet. Udover den tid og energi Dagny har lagt i seniorklubben har hendes politiske virkelyst i bestyrelsen primært været målrettet arbejdet for at sikre både kommende og nuværende pædagogmedhjælpere på hele Fyn adgang til uddannelse indenfor faget. I bestyrelsens uddannelsesudvalg har hun igennem tiderne været en trofast deltager i både politisk planlægning, praktiske opgaver og gennemførelse af kampagner og aktiviteter også når det har krævet mod til at stå frem i lidt anderledes roller end den vante. Vi vil huske Dagny for hendes altid gode humør og lyse sind, hendes virkelyst og fagpolitiske engagement og hendes mangeårige indsats for både unge og ældre pædagogmedhjælpere. Verden er blevet et varmt menneske fattigere - vores tanker går til Dagnys familie. Æret være Dagnys minde. Bestyrelsen i PMF Fyn Nr. 4 december 2010 PMF Fyn 15

20 Kom på AMU-kurser Velkommen til kurser i foråret Velkommen til kurser i efteråret EFTERÅRETS PÆDAGOGISKE KURSER I 2010 FRA SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN forårets pædagogiske kurser i 2011 fra Social- og Sundhedsskolen Fyn Kan bestilles: Praktikvejledning af PA - og Sosuelever (Uge ) Ældrepædagogik (Uge 44) Neuropæd. i arbejdet med udviklingshæmmede ( i samarbejde m. specialskoler ) (Uge 40) Personlig hjælper (second life) (Uge 37 og 47) Børn, sanser, motorik (Uge 46) Drama og teater (Uge 48) Ungdomspædagogik og ungdomskultur i klubarbejdet (Uge 36 og 37) (også aktuelt for sfo ansatte) OBS! Der arbejdes på at oprette AMU grundkursus i uge Nærmere besked fås hos PMF Fyn medium juni. Tilmeldingsfristen er 4 uger før kursusstart Kan bestilles: Vil du ha mere? Opkvalificering fra PGU til PA uge Kollegial supervision på pæd.- og sosu-området uge 23 Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling uge 24 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner uge Pædagogmedhjælper uge Neuropæd. i arbejdet med udviklingshæmmede uge 13 Børn, sanser, motorik uge 14 Inkluderende pædagogiske miljøer uge 15 PV-kursus uge Børn & natur uge 19 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet ( kurset retter sig mod dagplejen ) uge 23 Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud (2 dage) Arbejdet med for tidligt fødte børn (3 dage) Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger (5 dage) Arbejdet som undervisningsassistent i folkeskolen (10 dage) Girafsprog og anerkendende kommunikation (samspil og relationer) (5 dage) Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde (5 dage) Anbragte børns udvikling (2 dage) Arbejdet med anbragte børns livshistorie Dette er blot et lille udsnit af de uddannelser, der kan udbydes på det pædagogiske område. Samtlige uddannelser kan ses på Social- og Sundhedsskolen går altid gerne i dialog med dig og din institution om arbejdspladsens behov for kompetenceudvikling og hjælper gerne med at undersøge, hvorvidt en eller flere AMU-uddannelser dækker jeres behov. Så brug den som din og din arbejdsplads kompetencepartner. ALLE KURSER ER GRATIS, og der kan søges om løntabsgodtgørelse (VEU-godtgørelse) svarende til max. dagpenge. Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud (2 dage) Arbejdet med for tidligt fødte børn (3 dage) pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger (5 dage) Arbejdet som undervisningsassistent i folkeskolen (10 dage) girafsprog og anerkendende kommunikation (samspil og relationer), (5 dage) Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde (5 dage) (2 dage) Børn og unge med adfærds- og kontaktforstyrrelser (3 dage) Børn og unge med psykisk syge/misbrugende forældre (3 dage) Interkulturel pædagogik (5 dage) Medicinpædagogik (rehabilitering som arbejdsform) (2 dage) Brugerindflydelse i pædagogisk praksis (5 dage) Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede (5 dage) Tag på pædagogisk assistentuddannelse som grundlæggende voksenuddannelse (GVU) i foråret Uddannelsen starter d. 18. april 2011 og afsluttes d. 29. juni Orlovsansøgningen skal være på plads senest den 31. januar Gør brug af orlovsansøgningen inde i bladet. Du er velkommen til at kontakte Kursus- og Udviklingsafdelingen på tlf eller Lene-Theresa Hansen på tlf for yderligere information. Derudover er du velkommen til at besøge skolens hjemmeside på adressen Anbragte børns udvikling (2 dage) Arbejdet med anbragte børns livshistorie (2 dage) børn og unge med adfærds- og kontaktforstyrrelser (3 dage) børn og unge med psykisk syge / misbrugende forældre (3 dage) Interkulturel pædagogik (5 dage) Brugerindflydelse i pædagogisk praksis (5 dage) Dette er blot et lille udsnit af de uddannelser, der kan udbydes på det pædagogiske område. Samtlige uddannelser kan ses på eller benyt dig af den folder der er kommet ud på din institution. Spørg din leder eller din tillidsrepræsentant. Social- og Sundhedsskolen går altid gerne i dialog med dig og din institution om arbejdspladsens behov for kompetenceudvikling og hjælper gerne med at undersøge, hvorvidt en eller flere AMU-uddannelser dækker jeres behov. Så brug den som din og din arbejdsplads kompetencepartner. Alle kurser er gratis, og der kan søges om løntabsgodtgørelse (VEU-godtgørelse) svarende til max. dagpenge. Du er velkommen til at kontakte Kursus- og Udviklingsafdelingen på tlf eller Lene- Theresa Hansen på tlf for yderligere information. Derudover er du velkommen til at besøge skolens hjemmeside på adressen

PÆDAGOGMEDHJÆLPERNES FAGFORENING

PÆDAGOGMEDHJÆLPERNES FAGFORENING Orienterings- og debatblad for medlemmer af PMF Fyn Nr. 2 marts 2011 P MF F n PÆDAGOGMEDHJÆLPERNES FAGFORENING PMF Fyn dækker følgende kommuner: Assens. Nordfyn. Fåborg-Midtfyn Middelfart. Odense. Kerteminde.

Læs mere

Slået tilbage til start

Slået tilbage til start NR.6 OKTOBER 2011 18. ÅRGANG Nyt fra Slået tilbage til start Siden årsskiftet har Dyveke Malmkvist været nødt til at bo i to små værelser i sine forældres hus. Selv om det er gået godt, er situationen

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Nyt fra. Odense. a r t i k e l : Social- og sundhedshjælper nu og dengang

Nyt fra. Odense. a r t i k e l : Social- og sundhedshjælper nu og dengang NR. 1 JANUAR 2006 13. ÅRGANG Nyt fra Odense a r t i k e l : Social- og sundhedshjælper nu og dengang Dengang var der masser af tid, men det var fysisk krævende. Nu er der hjælpemidler, men ingen tid Arbejdsskader

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse

Pædagogisk assistentuddannelse vejledning Pædagogisk assistentuddannelse - som GVU på det pædagogiske arbejdsområde Indholdsfortegnelse Forord Forord...3 Bilag 1: Silkeborgmodellen... 14 Pædagogisk assistentuddannelse...4 Fakta om grundlæggende

Læs mere

Særlige ansættelser. Med på vognen

Særlige ansættelser. Med på vognen Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Med på vognen Med på vognen er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er et værktøj til valgte og ansatte i afdelingerne og til de tillidsvalgte, som arbejder

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

April 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

April 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter April 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Lederen... 3 Gæstebud ved Karen Sthær... 5 Foa-Ungdom... 7 Nyt fra Århus kommunen... 9 Konkurrence: Sudoko...

Læs mere

Generalforsamling d. 23. november 2011

Generalforsamling d. 23. november 2011 Blad nr. 2 September 2011 Generalforsamling d. 23. november 2011 Se indbydelse og dagsorden på side 12 Førerkort Vigtig information om fornyelse på side 4 Hvorfor medlem af 3F? Vi giver dig svaret på side

Læs mere

Orienterings- og debatblad for medlemmer af PMF Fyns Amt Nr. 2 - April 2004. Af Frank Lundgren Formand for PMF Fyns Amt

Orienterings- og debatblad for medlemmer af PMF Fyns Amt Nr. 2 - April 2004. Af Frank Lundgren Formand for PMF Fyns Amt PMF Fyns Amt Orienterings- og debatblad for medlemmer af PMF Fyns Amt Nr. 2 - April 2004 I dette nummer: Nyt fra A-kassen side 2 En god arbejdsplads! side 3 Den pædagogiske grunduddannelse - PGU en side

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Læs om Michelles vej til at blive dyrepasser

Læs om Michelles vej til at blive dyrepasser Blad nr. 1 Maj 2012 Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Det er nu muligt helt at fravælge Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn, eller at vælge kun at modtage det

Læs mere

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013 Nr. 3 2013 OK Løntjek Stoler du blindt på din lønseddel? Der er fejl i flere lønsedler, end du tror. Måske også Kommune- i din. Og selv en lille fejl kan koste dig dyrt. Derfor er det vigtigt, at du tjekker

Læs mere

Integrationsindsatsen skal ud i lyset. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Integrationsindsatsen skal ud i lyset. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Integrationsindsatsen skal ud i lyset Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 2 15. årgang juni 2005 Indhold Vi er der, når du har brug for hjælp! Mange medlemmer får gavn af socialrådgiverordningen

Læs mere

MEDLEMS. Fyret inden første arbejdsdag NYHED NYT. Tilbudsshoppen. Kun for medlemmer i Det Faglige Hus. Læs side 15. Side 5

MEDLEMS. Fyret inden første arbejdsdag NYHED NYT. Tilbudsshoppen. Kun for medlemmer i Det Faglige Hus. Læs side 15. Side 5 MEDLEMS Medlemsnyt nr. 3 ı September 2011 ı Det Faglige Hus NYT NYHED Tilbudsshoppen Kun for medlemmer i Det Faglige Hus Side 5 Fyret inden første arbejdsdag Læs side 15 Lægekonsulenter truer retssikkerheden

Læs mere

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12]

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Nr. 1 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Onlineskolen: Bliv en haj til bl.a. Excel [Side 18] Lønninger

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Intet nyt fra overenskomstfronten i denne avis

Intet nyt fra overenskomstfronten i denne avis Kastrup Nr. 1 marts 2010 Skraldemænd hader snevejr Vi er med Martin Roesen fra Renoflex på arbejde i sneen. Læs reportagen på side 4. Ordblinde 3F Kastrup vil gerne hjælpe flere ordblinde. Læs mere på

Læs mere

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo ligeværd KÆRE POLITIKERE. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision. Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder. Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende vej eller vælger

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job i banken/6

En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job i banken/6 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / december 2011 En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job

Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job INDHOLD Introduktion side 04-05 Jobsøgning side 06-08 Videreuddannelse side 09 I job side 10-11 Ledig side 12-13 Aktiv i DMA side

Læs mere

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24 Nr. 5 - december 2014 Firuta Dam, tillidsvalgt for Forenede Service på Riget, vandt FIU Ligestillings fotokonkurrence og kunne derfor byde 35 kolleger på morgenmad... side 15 Nyt om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Delegeretmødet. tilbageblik og nye udfordringer. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Delegeretmødet. tilbageblik og nye udfordringer. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Delegeretmødet tilbageblik og nye udfordringer Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 1 16. årgang marts 2006 Indhold Delegeretmødet 27. april 5 Præsentation af den foreløbige

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere