Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen"

Transkript

1 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: marts 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: kl til Slut: kl til URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Lars Holm (LHO), Rikke Friis Sørensen (RFR), Rikke Josiasen (RJO), Hans Erik Hansen (HEH), Ricky Bennetzen (RBE), Hanne Lindbjerg Kristensen (HLK), Minna Riis (MR), Annie Storm (AST), Rud Nielsen (RNI) kun onsdag Afbud: Sekretariatet: Sekretariatschef Henrik Wisbech (HWI), Forhandlingschef Henrik Lykø Hansen (HLH) kun onsdag, Konsulent Michael D. F. Sørensen (MIS) referent, Kommunikationschef Mikkel Hvid (MHV) kun onsdag Gennemgang af beslutningsprotokollen. Tema: OK15 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Forretningsudvalget a. Medlemsudviklingen b. OK15 c. Indstilling om NLS forbundsseminar d. Orientering og drøftelse af vikarordning e. Drøftelse af hvervemøder 3. Arbejdsliv og miljø (A&A) 4. Uddannelse og Profession (U&P) 5. Medlem og Forening (M&F) 6. Interne Repræsentationer 7. Indkomne forslag a. sponsering 8. Foreningens økonomi 9. Meddelelser fra: a. Formand b. Næstformand c. Øvrige HB medlemmer d. Sekretariat e. HKC 10. Personsager 1

2 11. Evt. Referat Beslutningsprotokollen blev gennemgået. Et par af punkterne er behandlet, men er ikke blevet slettet fra protokollen. 1. Godkendelse af dagsorden Lønprojektet kommer på aprilmødet. Der skal der slås søm i. MOS og skoleforeningerne fremlagde under OK-forhandlingerne et brev, som de mente, var løsningen på det problem, at lokallønnen stagnerer. Papiret er fint, og vi forventer at de udsender det, uanset at lokallønsspørgsmålet ikke kom med i resultatteksten. Vi tager kontakt til skoleorganisationerne og finder ud af, om de vil stå ved og tage ansvar for, at lokallønnen bliver udmøntet. HB-mødet i april bliver tæt, sagde formanden. Det er et tredages møde, og der er tre temaer. Bente Sorgenfrey kommer. Det kommer blandt andet til at handle om fusionen mellem FTT og LO, og den er også vigtig for os. FSL er den første organisation på FTF s turne rundt til medlemmerne for at diskutere fusion. MSI-undersøgelsen kommer også. A&A indstiller, at to politikere kan deltage i: 2. Forretningsudvalget (FU) A. Medlemsudviklingen Vi har stabiliseret vores medlemstal. Tallet går lidt op og ned, men det er stabilt, og det er rigtig rart. Nu skal vi have flere ind. Vi bliver nødt til at slås videre. Udpluk af debatten: Der er nogle medlemmer, som ikke bliver flyttet over til os, fordi de er på prøvetid i de første tre måneder, og derfor bliver i DLF. Vi ved ikke helt, om vi faktisk bliver flere lærere på området. Det er indtil videre kun noget, vi tror. Er der en tendens i, at vi får flere hoveder, men samtidig falder kontingentmedlemstallet? Og i givet fald: Hvorfor? HWI svarede, at det skyldes, at kontingent-medlemmerne først betaler kontingent efter nogle måneder. Det skyldes næppe, at vi får flere deltidsansatte. Der er stor cirkulation blandt medlemmerne. Mange medlemmer melder sig ud, får nyt job eller flytter. Og derfor bliver der meget turbulens. Formanden svarede, at det har der altid været, men det er mere tydeligt, nu hvor vi følger medlemstallene tættere. Formanden tror ikke, at der er mere udskiftning. Vi følger det bare tættere. HWI fortalte, at medlemstallene også laver nogle sære spring, fordi medlemmer med restance bliver slettet. Og en del af dem, som ryger ud på grund af restance, kontakter os senere for at få en låne-ordning, og den slags giver udsving. Hvorfor falder kreds 6 pludselig til indeks 94? Kredsformanden svarede, at det er fordi, Køge Privatskole med 32 medlemmer gik over til Danmarks Lærerforening på én gang, da skolen blev en gymnasieskole. Det vil være fint med en kredsudfordring, for eksempel om at komme ud på de 20 skoler, som har mest medlemspotentiale, eller for at besøge alle skoler uden TR. 2

3 B. OK15 Formanden plæderede for, at det er vigtigt, at mange af vores medlemmer stemmer, og gerne at de stemmer ja. Vi bliver puljet med DLF s statslige medlemmer og UF, og hvordan deres afstemninger ender, vides jo ikke. Men vil vi være sikre på at undgå strejke, kræver det altså mange ja-stemmer. HLH gennemgik arbejdstidspapiret. Undervisningstillægget skrives med ind, da det var i fare for at forsvinde. Derfor er det en sejr, at det beholdes. På næste møde drøftes iværksættelse af et lønprojekt. Pt. er vi i gennemsnit ca kr./måned bagud folkeskolen, og i 2018 vil det være kr./måned med de nye aftaler, hvis vi ikke gør noget aktivt decentralt. Formanden understregede vigtigheden af, at alle HB-medlemmer er aktive på Facebook og alle mulige andre steder, så der kan blive skabt interesse for afstemningen og resultatet. Svar gerne på alt, stort som småt. Der udarbejdes et papir med en sammenstilling mellem det kommunale område og det statslige. C. Indstilling om NLS forbundsseminar Seminaret foregår i Sollentuna i Sverige. MHV bør med, da emnet er kommunikation. Indstilling: Det indstilles, at MHV, MLJ og et medlem af U&P deltager i forbundsseminar i NLS Vedtaget. D. Orientering og drøftelse af vikarordning Formanden orienterede om drøftelser i Fordelingssekretariatet om en ny vikarordning. Der dækkes kun for vikarer hentet ind ude fra, dvs. ikke når egne lærere vikarierer for en fraværende kollega. Siden 1/ har man ikke dækket for de første 4 dage. Friskoleforeningen vil gerne have denne karens væk eller i det mindste ikke forlænget, DP vil have den sat op til 30 dage. En statistik fra 2013 viser, at vikartilskuddet pr. lærerårsværk er væsentligt dyrere på de små skoler end de store skoler. Det er dog svært at se, hvorfor der er denne forskel, og formanden efterlyste input til, hvad en mulig forklaring kan være? En række bud lød på, om de store skoler bedre kan bytte rundt internt, om en anderledes organisering, fx teams, gør en forskel, er de små skoler mere sårbare arbejdsmiljømæssigt og har mere sygefravær, fordi en kollegas fravær rammer de tilbageværende forholdsmæssigt hårdere, langtidssyge fylder forholdsmæssigt mere på de små skoler? FSL s interesse i vikarordningen må være, at det skal være et gode for vores lærere, at de ikke presses på arbejde af økonomiske årsager, hvis de er syge. Vi skal ikke fremme incitamentet til at have deltidsstillinger. Man skal ikke straffe de skoler, der internt har en god vikarorganisering. 3

4 E. Drøftelse af hvervemøder Formanden indledte med, at der skal udarbejdes en instruks: Som vi er begyndt, så ringer konsulenterne til skolerne og aftaler så vidt muligt 3 mulige mødetidspunkter (eller en tirsdag formiddag, hvis det efter konsulentens vurdering virker bedre for skolen). Der efter kontakter kredsformanden selv skolens kontaktperson og aftaler det nøjagtige tidspunkt. Husk bekræftelse og besked til sekretariatet. Gerne lave en opfølgning med kontaktpersonen efter mødet, man bestemmer selv hvordan. Det skal være et HB-medlem, der tager ud på skolen, så kan man ikke, skal det være et andet HB- og ikke et KB-medlem, der tager af sted. Konsulenterne skal huske, at der ikke skal aftales møder på HB-mødedage, men da der er aftaler, der er svære at få på plads, bør der ikke være yderligere begrænsninger i mødetidspunkterne. Det er vigtigt, at der bliver lavet en aftale, og skolen skal ikke indrette sig efter vores interne forhold. Der er pt. 23 aftaler på de i alt 170 skoler, der indgår i projektet. Der var snak om, at kredsformanden gerne selv ville aftale mulige tidspunkter, så man kunne være sikker på at komme af sted til egen kreds skoler. Derfor var der en afstemning: Konsulenten får et bredt mandat til at indgå aftaler 8 stemte for 1 stemte imod 2 undlod at stemme Vedtaget, at konsulenten har et bredt mandat til at indgå aftaler Det blev præciseret, at MHV udarbejder den endelige instruks, som så rundsendes til HB og de konsulenter, som har med møderne at gøre. Vi skal mødes med Efterskoleforeningen snart. Derfor havde formanden et behov for at få snakket om, hvordan vi griber møderne med skoleforeningerne an. Arbejdstidspapiret og ny løn er de to emner, vi vil drøfte med skoleforeningerne på de første møder, og ikke andre projekter, det må vente til senere. Der er muligvis også en del myter om FSL s holdning til anvendelsen af ny løn som ledelsesredskab, som vi skal have aflivet, idet vi fuldt ud anerkender denne vinkel så længe det fremgår af den lokale lønpolitik. 3. Arbejdsliv og miljø (A&A) MR redegjorde for, at udvalget indstiller, at 2 politikere sendes af sted FTF s uddannelseskonference. Indstilling: To politikere kan deltage i: Vedtaget. Kredsformændene opfordres til at tjekke op på fraværende deltagere af TR5, samt at huske evalueringen. 4. Uddannelse og profession (U&P) Næstformanden efterlyste, hvornår vi kan drøfte kurserne, dem der afløser kursusmarkedspladsen, da de skal planlægges i efteråret. 4

5 Det afklares, om der er plads på april mødet, eller om det må vente til maj. Næstformanden opfordrede til om muligt at finde plads på april mødet. 5. Medlem og forening (M&F) Næstformanden fortalte, at minikurserne er på plads. Husk at tage handouts med ud på møderne, man skal til. Dem, der skal byde velkommen på minikurserne, skal også huske at tilmelde sig. Husk at gøre reklame på skolen, hvor det afholdes, og naboskolerne, så der kommer mange lokale. Der har været indvendinger fra medlemmer mod navnet FSL klub, hvorfor der blev afholdt en afstemning: Det skal fortsat hedde FSL Klub, 8 stemte for dette Det skal hedde noget andet, 1 stemte for dette 1 undlod at stemme Vedtaget, at FSL Klub fortsat skal hedde FSL Klub Sidste år blev der solgt 64 billetter til Legoland, og de havde en forventning om min. 500, så nu er ordningen stoppet. 6. Interne repræsentationer RFR orienterede om, at der afholdes en række orienteringsmøder landet over for de internationale skoler, vi starter på AAGE den 26/3, og så kommer der tre møder mere i løbet af april måned. På møderne vil vi fortælle om den danske model, hvad gør FSL, hvorfor være medlem af FSL m.m. Møderne er både for medlemmer og ikke-medlemmer. Der blev bedt om, at pension og A-kasse tages med, fx har nogen pensioner i mange forskellige lande, og nogen tror, at A-kassen er en del af medlemskabet. HEH berettede, at Børnehaveklasselederudvalget fungerer rigtig godt, og der er stor opbakning og engagement til arrangementerne. Næste møde er på Bornholm i juni. 7. Indkomne forslag A. Sponsorering Vi er blevet spurgt, om vi vil sponsere et cykelhold for børn, der har det svært? Vi vil ikke gå ind i sponsorvirksomhed, uanset det gode formål, men vi vil gerne give dem en engangsstøtte på kr. Vedtaget. 8. Foreningens økonomi HWI sendte revisionens tiltrædelsesprotokollat rundt til underskrift. I forhold til regnskab 2014 mangler der nogle posteringer om skyldig ferie, fratrædelser m.m. Kredsbudgetterne er udsendt med henblik på de kommende kredsgeneralforsamlinger. 5

6 9. Meddelelser fra: A. Formand Anders Munk stopper som lærer på Kornmod Realskole. Der er afskedsreception den 27/3 kl Man skal huske at tilmelde sig, hvis man ønsker at deltage. Vi har haft møde med BUPL. De uuddannede pædagogmedhjælpere er blevet grænsedraget til FOA, men skoleforeningerne vil ikke lave en aftale med FOA. Derfor snakkes der om at lave en fællesoverenskomst mellem BUPL og FOA, som BUPL forhandler. Det kan få betydning for vores dobbeltorganiserede medlemmer, og hvordan skal vi forholde os til FOA? B. Næstformand NLS holder møde i Oslo netop i disse dage, men vi kunne ikke være repræsenterede på grund af OK-forhandlingerne og dette HB-møde. Emnet er nationale læseplaner, som også er mere folkeskolerelevant. Næstformanden måtte melde afbud til Efterskoleforeningens årsmøde pga. forhandlingerne. På lørdag er der Årsmøde i FKF, næstformanden deltager muligvis. Næstformanden er blevet inviteret til følgegruppemøde for Det Nationale Videncenter, selvom vi ikke er med mere. De vil meget gerne have os med igen, så hun deltager for at høre, hvad de gerne vil. På Christiansborg er der en konference om friheden på de frie skoler den 7/4. Invitationen sendes videre til HB, alle kan deltage, husk tilmelding. Der blev spurgt til skoleforeningernes årsmøder. Vi sætter kun stande op, hvor lærere deltager, og hvis vi må. Efterskoleforeningen bruger ikke, at andre kan sætte en stand op. Men vi har fået en plads til Friskoleforeningens årsmøde. C. Øvrige HB medlemmer FS Ledere Ikke til stede Kreds 1 Kredsformanden udtrykte glæde over god opbakning af KB, i kredsen tager man to af sted til møder på skolerne. 25 % af medlemmerne bor i Aalborg Kommune, og det bliver 50 %, hvis nabokommunerne tages med, hvorfor det er sværere at samle nok deltagere, når man holder møder i udkanten af kredsen. Man måtte aflyse pensionsmøde med LP pga. for få tilmeldte. Kreds 2 Kredsformanden var føl i kreds 3 til TR-træf, det kan anbefales at prøve. Hun var til et møde på en skole, hvor der udspandt sig en diskussion om, at det er et problem, at minimumsudmøntningen er væk, og det kan være svært at tage den slags diskussioner alene. Arrangementet om TR-buddies (en slags mentorordning for nye TR ere) kørte godt. Man afvikler TR-træf med 35 deltagere i næste uge. Der er 3 kandidater til 2 pladser i KB. Kreds 3 Ideen om TR-buddies er der taget positivt imod. 6

7 Man er næsten færdig med funktionsbeskrivelser i KB. Skolebesøg og medlemshvervning har fyldt en del. Kreds 4 Man har afholdt et P25-møde. TR-træf og TR-buddies er afviklet med succes. Efterskolemedlemmerne vil helst ikke deltage i weekender, da de arbejder rigeligt på de tidspunkter i forvejen. Lars Høyer Jensen har været med i KB i rigtig mange år og fratræder, er der nogen, der ved, hvor længe han i alt har deltaget i det organisatoriske arbejde? Kreds 5 35 deltagere til vellykket pensionsmøde. TR-træffet forløb godt. Man har 3 kandidater til 2 pladser i KB, men mangler repræsentanter. Begrundelsen er, at folk savner noget socialt/overnatning. Kreds 6 Kredsformanden følte sig stresset over spørgeskemaet, men har selvfølgelig kigget på det sammen med KB. Kredsformanden udtrykte ærgrelse over, at OK-orienteringsmødet er planlagt samtidigt med netværksmøder i kredsen. Der har været en del fokus på skolebesøg og hvervning. Kreds 7 Man har det nødvendige antal kandidater til KB, men mangler suppleanter. Kredsformanden har været på 1. modul af Talentuddannelsen. Kreds 8 Man mangler rigtig mange repræsentanter i kredsen. 3 er på valg til KB, alle 3 genopstiller. Man har afholdt pensionsmøde med P25 sammen med kreds 7. D. Sekretariat HWI orienterede om sagen med de fritstillede under lockouten, som blev trukket i løn. FSL har skrevet et brev til dem alle. Status er, at sagen nu behandles i landsretten. Spørgsmålet er, skal det behandles i arbejdsretten eller civilretsligt? Vi tabte søgsmålet i byretten i Lyngby. Sagen køres via LC, da DLF og UF også er med. Der er indkommet 42 ansøgninger til stillingen som social konsulent. Der afholdes samtaler den 23/3, og man forventer tiltrædelse pr. 1/5. Der afholdes afskedsreception for JLE den 19/6. E. HKC HWI kunne glædeligt fortælle, at HKC igen er blevet nomineret til årets kursuscenter. 10. Personsager På en international skole er flere lærere bl.a. ansat som lærer for de 3-5 årige. Skolerne kan ikke få tilskud før eleverne er 5 år. Læreren er underlagt ledelsen og underviser, så vi mener, at de kan være medlemmer hos os. HWI tager den med LC, når alt om OK-forhandlingerne er færdig. Til sammenligning har Steinerskolerne også 11. klasse, der ikke er tilskudsberettiget, men lærerne er grænsedraget til os alligevel. 7

8 Sag undervejs om overtidsberegning. 11. Evt. Formanden opfordrede til, at man ikke tøver med at ringe, hvis nogen trænger til sparring, både han og næstformanden står altid til rådighed. Der blev udtrykt tilfredshed med et godt orienteringsmøde i går aftes. Referent: Michael D. F. Sørensen 8

Tema: Bente Sorgenfrey (formand FTF) om dansk arbejdsmarkedspolitik afbud

Tema: Bente Sorgenfrey (formand FTF) om dansk arbejdsmarkedspolitik afbud Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 10. 11. december 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 10.12.2014 kl. 13.00 til 18.19 Slut: 11.12.2014 kl. 9.00 til kl. 14.05 URO/HWI/KDJ

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier.

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier. Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 17-18. juni 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 17.6.2015 kl. 10.15 til 18.30 Slut: 18.6.2015 kl. 9.00 til 15.30 URO/HWI/HLH/JMO Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 4.-5.februar 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 4.2.2015 kl. 15.00 til 18.30 Slut: 5.2.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9. januar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2014 kl. 10.15 Slut: 9.1.2014 kl. 16.10 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. august 2013 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 28. august 2013 Sted: Vartov Farvergade 27, 1463 København K Start: kl. 10.15 Slut: kl. 16.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.januar 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2013 kl. 10.15 Slut: 9.1.2013 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 11 / 12

SKRIFTLIG BERETNING 11 / 12 SKRIFTLIG BERETNING 11 / 12 1 Indledning Selv om vi befinder os i en periode mellem aftaleforhandlinger, har perioden været hektisk og spændende og hvor Udfordringerne står i kø for at citere FSL s formand.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Mundtlig beretning FKF 5. marts 2011.

Mundtlig beretning FKF 5. marts 2011. Mundtlig beretning FKF 5. marts 2011. En foranderlig verden, hvor intet er givet. Det er forunderligt at arbejde i skoleverdenen, som jeg gør både som skoleleder og formand for FKF. Et er i hvert tilfælde

Læs mere

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til Bilag 1 Observationsnoter fra den 9. juni 11 på Gudenåcentret Fælles personalemøde for alle 4 afdelinger på plejehjemmet Jeg lagde ud med at blive introduceret Da alle medarbejdere var dukket op sagde

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Forældrene udfordring eller..?

Forældrene udfordring eller..? nr. 25 INDHOLD Det kreative generobres Skoleportræt af Aalborg Friskole, der efter at have slået mange kolbøtter er tilbage på sporet i en spændende udvikling med stigende elevtal, overskud ambitioner

Læs mere

FSLeder bestyrelsens beretning april 14

FSLeder bestyrelsens beretning april 14 FSLeder bestyrelsens beretning april 14 De af os, der er kommet til Hindsgavl øst fra, har kunnet sidde i bilen de sidste 10 km fra Nr. Aaby og indtil motorvejsafkørslen og set på de opsatte motorvejs

Læs mere

Mundtlig beretning 2015

Mundtlig beretning 2015 Mundtlig beretning 2015 Vi har for godt en uge siden stemt ja til overenskomstresultatet, og dermed sagt ja til den overenskomst, der vil være gældende de næste tre år - frem til 2018. Vi har haft en imponerende

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

For at løse opgaven satte vi os for år tilbage et mål. Vi ville have større indflydelse på vores egne vilkår som ledere på frie skoler.

For at løse opgaven satte vi os for år tilbage et mål. Vi ville have større indflydelse på vores egne vilkår som ledere på frie skoler. Beretning 2012 Beretningen har i år tre hovedafsnit. Det første hovedafsnit handler om vores medlemskab af forskellige forhandlingsfællesskaber. Det næste afsnit handler om opbygningen af vores forening,

Læs mere

Indledning 1. Unge skal have mulighed for at deltage i minimum en faglig aktivitet om måneden 2. FOAs kongres skal have et mere ungdommeligt look

Indledning 1. Unge skal have mulighed for at deltage i minimum en faglig aktivitet om måneden 2. FOAs kongres skal have et mere ungdommeligt look Ungdomsnetværkets Beretning 2009-2010 Indholdsfortegnelse Indledning...3 FOAs landsdækkende Ungdomsnetværk 2009-2010...4 FOA Ungdoms kongresdelegerede 2009-2011...5 Netværksmøderne...6 Netværkets arbejde

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

DM - Fagligt Nyt. DM i tænkeboks: Hvordan varetager vi bedst medlemmernes kollektive interesser?

DM - Fagligt Nyt. DM i tænkeboks: Hvordan varetager vi bedst medlemmernes kollektive interesser? DM - Fagligt Nyt Til DM s tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter juni 2013 DM i tænkeboks: Hvordan varetager vi bedst medlemmernes kollektive interesser? Med OK 13 i frisk erindring har DM påbegyndt arbejdet

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere