Fakta om frie skoler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta om frie skoler"

Transkript

1 Fakta om frie skoler

2 FAKTA OM FRIE SKOLER Af Christina Lüthi og Bettina Carlsen, Nationalt Videncenter for Frie Skoler Rapporten er blevet peer reviewet Nationalt Videncenter for Frie Skoler, maj 2012 Rapporten kan citeres med tydelig kildeangivelse. Nationalt Videncenter for Frie Skoler Svendborgvej Vester Skerninge Tryk: Als Offset Augustenborg ApS Juni 2012 Oplag: 100 eksemplarer

3 FAKTA OM FRIE SKOLER Nationalt Videncenter for Frie Skoler har indsamlet data fra Danmarks Statistik, der tegner et billede af, hvordan de frie skoler matcher de offentlige skoler på udvalgte parametre 1. Rapporten behandler spørgsmålene om: Hvordan er landets elever i grundskolen 2 fordelt over regioner, skoletyper, undervisningsformer, klassekvotienter og herkomst? ELEVER I GRUNDSKOLEN MED FORDELING PÅ REGIONER OG SKOLETYPER Det første spørgsmål er: Hvordan er eleverne i landets grundskoler (og efterskoler) fordelt over regioner og skoletyper? Antallene angives i tabel 1. I hele landet er der, den 30. september 2011, elever i grundskolen, som angivet i tabel 1. Heraf går elever på en folkeskole, elever på en fri grundskole, elever på en efterskole og elever i andre grundskoler. Af de elever, der går på en fri grundskole i 2011, er elever i Region Hovedstaden elever er fra Region Sjælland, er fra Region Nordjylland, er fra Region Midtjylland og er fra Region Syddanmark. TABEL 1. ANTAL ELEVER I GRUNDSKOLEN 2011 I alt Folkeskoler Frie grundskoler Efterskoler Andre Hele landet Hovedstaden Sjælland Nordjylland Midtjylland Syddanmark Anm: Tabellen er en opgørelse over antallet af elever i grundskolen, foreløbige tal efter institutionstype, institutionens beliggenhed, per 30. september Tallene er baseret på elevregistreret, der er et forløbsregister, som opdateres årligt. Det seneste år betragtes som foreløbigt og vil blive erstattet af opdaterede tal det efterfølgende år. Særlige forhold har det seneste år påvirket uddannelsesstatistikken. Elevtallene indberettes af skolerne/institutionerne på cpr.nr.-niveau, hvert år den 30. september. I forbindelse med indberetningen af elevtal, justeres tidligere års indberetninger i elevregistreret. Tallene i tabellen er offentliggjort den 22. december Kilde: Danmarks Statistik u Alle elevtal for både offentlige og frie skoler inkluderer alle klassetrin i grundskolen, dvs. bh. kl. og 10/11.klasse. 2 Ved betegnelsen frie skoler skelnes der normalvis mellem frie grundskoler og frie kostskoler, hvor efterskoler falder ind under kostskolekategorien. I Danmarks Statistik falder efterskoler ind under kategorien Grundskoler, med henvisning til at undervisningen foregår på grundskoleniveau. Derfor anvender denne rapport også Grundskole, som en samlebetegnelse for elever på klassetrinnene børnehaveklasse til og med 10/11. klasse, herunder elever der går på efterskole i klasse, men der skelnes dog mellem frie grundskoler og efterskoler i tabeller og kommentarer til tabeller. Under kategorien Andre institutionstyper hører bl.a. dagbehandlingstilbud og behandlingshjem. 4 Kilde: Danmarks Statistik (2012). U192: Elever i grundskolen, foreløbige tal efter udd.institutionens beliggenhed, klassetrin og institutionstype. Lokaliseret på World Wide Web:

4 Fordelingen af landets grundskoleelever kan angives i procenter, som i tabel 2: På landsplan går 14 % af grundskoleeleverne på en fri grundskole. I Region Hovedstaden er procentandelen af elever på de frie grundskoler højest (17 %), mens den er lavest i Region Nordjylland (10 %). Henholdsvis 15 %, 14 % og 12 % af grundskoleleverne i Region Sjælland, Region Syddanmark og Region Midtjylland går på en fri grundskole. TABEL 2. PROCENTFORDELING AF ELEVERNE I GRUNDSKOLEN I 2011 Folkeskoler Frie grundskoler Efterskoler Andre Hele landet 80 % 14 % 4 % 2 % Hovedstaden 79 % 17 % 0 % 3 % Sjælland 78 % 15 % 4 % 2 % Nordjylland 84 % 10 % 5 % 1 % Midtjylland 81 % 12 % 5 % 2 % Syddanmark 78 % 14 % 6 % 2 % Anm: Tabellen er en opgørelse over procentandelen af elever i grundskolen, foreløbige tal efter institutionstype, institutionens beliggenhed og tid, per 30. september Tallene er baseret på elevregistreret, der er et forløbsregister som opdateres årligt. Det seneste år betragtes som foreløbigt og vil blive erstattet af opdaterede tal det efterfølgende år. Særlige forhold har det seneste år påvirket uddannelsesstatistikken. Elevtallene indberettes af skolerne/institutionerne på cpr.nr.-niveau, hvert år den 30. september. I forbindelse med indberetningen af elevtal, justeres tidligere års indberetninger i elevregistreret. Tallene i tabellen er offentliggjort den 22. december Kilde: Danmarks Statistik u Fordelingen ser anderledes ud, hvis man kun ser på antallet og andelen af elever i udskolingen i grundskolen, fordelt på folkeskoler, frie grundskoler, efterskoler og andet. 6 Kilde: Danmarks Statistik (2012). U192: Elever i grundskolen, foreløbige tal efter udd.institutionens beliggenhed, klassetrin og institutionstype. Lokaliseret på World Wide Web: 4

5 ELEVERNE I GRUNDSKOLENS KLASSE Hvordan er eleverne i de tre højeste klasser i landets grundskole fordelt over regioner og skoletyper? Antallene angives i tabel 3: elever går, per 30. september 2011, i /11. klasse, i grundskolen går på en folkeskole, går på en fri grundskole, går på en efterskole, og går i andre grundskoler. Af de elever, der går på en fri grundskole i 2011, er elever i Region Hovedstaden elever er fra Region Sjælland, er fra Region Nordjylland, er fra Region Midtjylland og er fra Region Syddanmark. TABEL 3. ANTAL ELEVER I /11. KLASSE I GRUNDSKOLEN I 2011 I alt Folkeskoler Frie grundskoler Efterskoler Andre Hele landet Hovedstaden Sjælland Nordjylland Midtjylland Syddanmark Anm: Tabellen er en opgørelse over antal elever i grundskolen, foreløbige tal efter institutionstype, institutionens beliggenhed per 30. september Tallene er baseret på elevregistreret, der er et forløbsregister som opdateres årligt. Det seneste år betragtes som foreløbigt og vil blive erstattet af opdaterede tal det efterfølgende år. Særlige forhold har det seneste år påvirket uddannelsesstatistikken. Elevtallene indberettes af skolerne/institutionerne på cpr.nr.-niveau, hvert år den 30. september. I forbindelse med indberetningen af elevtal, justeres tidligere års indberetninger i elevregistreret. Tallene i tabellen er offentliggjort den 22. december Kilde: Danmarks Statistik u Kilde: Danmarks Statistik (2012). U192: Elever i grundskolen, foreløbige tal efter udd.institutionens beliggenhed, klassetrin og institutionstype. Lokaliseret på World Wide Web: 5

6 Fordelingen af eleverne i de tre højeste klasser kan også angives i procenter, tabel 4: Eleverne i /11. klasse er spredt mere ud på de fire grundskoleformer, end alle elever i grundskolen. I hele landet går 66 % af eleverne i /11-klasserne på en folkeskole. Til sammenligning går 80 % af alle grundskoleelever i 2011 på en folkeskole jf. tabel % af eleverne i /11. klasse går på en fri grundskole. 15 % af eleverne i /11.-klasse går på en efterskole, hvor 4 % af alle elever i grundskolen går på en efterskole. 5 % af eleverne i /11.-klasse går i andre grundskoler, hvor 2 % af alle elever i grundskolen går i andre grundskoler jf. tabel 2. TABEL 4. PROCENTFORDELING AF ELEVERNE I /11. KLASSE Folkeskoler Frie grundskoler Efterskoler Andre I alt Hele landet 66 % 14 % 15 % 5 % 100 % Hovedstaden 72 % 19 % 2 % 7 % 100 % Sjælland 65 % 15 % 16 % 4 % 100 % Nordjylland 70 % 9 % 18 % 3 % 100 % Midtjylland 63 % 12 % 20 % 5 % 100 % Syddanmark 62 % 13 % 21 % 4 % 100 % Anm: Tabellen er en opgørelse over procentandelen af elever i grundskolen, foreløbige tal efter institutionstype, institutionens beliggenhed per 30. september Tallene er baseret på elevregistreret, der er et forløbsregister som opdateres årligt. Det seneste år betragtes som foreløbigt og vil blive erstattet af opdaterede tal det efterfølgende år. Særlige forhold har det seneste år påvirket uddannelsesstatistikken. Elevtallene indberettes af skolerne/institutionerne på cpr.nr.-niveau, hvert år den 30. september. I forbindelse med indberetningen af elevtal, justeres tidligere års indberetninger i elevregistreret. Tallene i tabellen er offentliggjort den 22. december Kilde: Danmarks Statistik u192 8 ELEVERNE I GRUNDSKOLEN MED FORDELING OVER SKOLETYPER OG UNDERVISNINGSFORMER Spørgsmålet her er: Hvordan er eleverne i landets grundskole fordelt over undervisningsformer, især med specialundervisning, og hvad har udviklingen været? I perioden 2007 til 2009 ser det ud som om, at der var en stigning i antallet og andelen af grundskolens elever, der deltager i specialundervisning i folkeskolen og på de frie grundskoler, specialskoler og andre grundskoler. I folkeskolen ser det ud som om, at der både er en stigning i antallet og andelen af elever, der modtager specialundervisning i en normalklasse og i en specialklasse. På de frie grundskoler ser det også ud som om der en stigning i antallet og andelen af elever, der modtager specialundervisning i normalklassen, hvorimod der i perioden er færre elever på de frie grundskoler, der modtager specialundervisning i en specialklasse. I 2007 gik 166 elever i en specialklasse i de frie grundskoler, hvor 143 gik i en specialklasse i 2008 og 87 i Til gengæld modtog elever specialundervisning i normalklassen i 2007, mens og modtog specialundervisning i normalklassen i 2008 og I alt modtog elever på de frie grundskoler i 2007 specialeundervisning, mens og elever på frie grundskoler modtog specialundervisning i 2008 og På efterskolerne er antallet og andelen af elever, der modtager specialundervisning, stigende i perioden , hvorimod antallet og procentandelen falder i I 2007 modtog elever i folkeskolen specialundervisning, hvor i 2008 og i 2009 modtog specialundervisning i folkeskolen. 8 Kilde: Danmarks Statistik (2012). U192: Elever i grundskolen, foreløbige tal efter udd.institutionens beliggenhed, klassetrin og institutionstype. Lokaliseret på World Wide Web: 9 Summen af elever, der enten modtog specialundervisning i en normalklasse eller specialklasse. 6

7 ANTAL ELEVER I GRUNDSKOLEN, FORDELT EFTER UNDERVISNINGSFORM. ÅRENE Fordelingen af grundskoleeleverne over undervisningsformer kan angives i procenter, tabel 5. TABEL 5. ANTAL ELEVER I GRUNDSKOLEN, FORDELT EFTER UNDERVISNINGSFORM. ÅRENE Folkeskoler - Normalklasse uden specialundervisning Folkeskoler - Normalklasse med specialundervisning Folkeskoler - Specialklasse Frie grundskoler - Normalklasse uden specialundervisning Frie grundskoler - Normalklasse med specialundervisning Frie grundskoler - Specialklasse Specialskoler og andre skoler Efterskoler - uden specialundervisning Efterskoler - med specialundervisning Alle elever Anm: Statistikken er afsluttet. Tallene i tabellen er offentliggjort den 2. september Tabellen peger blot på nogle tendenser og angiver ikke endeligt, retvisende tal. Kilde: Danmarks Statistik - tabel u194 I folkeskolen modtager 56 % flere elever specialundervisning i 2009, når de sammenlignes med antallet af elever, der modtog specialundervisning i folkeskolen, i Ligeså modtager 39 % flere elever i de frie grundskoler specialundervisning, når antallet af elever, der modtager specialundervisning i 2007, sammenlignes med antallet af elever, der modtager specialundervisning i Procentandelen af grundskoleelever, der går i normalklasser i folkeskolen falder fra 77,6 % i 2007, til 75,5 % i 2008 og til 74,4 % i 2009, når der kun ses på normalklasser i folkeskolen. Hvis andelen af elever, der modtager specialundervisning i normalklassen, lægges til, udgør andelen af grundskoleskoleelever 80,4 % i 2007 og 78,4 % i 2008 og 78,3 i Med folkeskolens specialklasser er andelen af folkeskoleelever 81,9 % i 2007, mens den er 81 % i 2008 og 81,1 % i I 2007 går 12,5 % af grundskoleeleverne på en fri grundskole. I 2008 og 2009 går 12,8 % af grundskoleeleverne på en fri grundskole. Når antallet af elever, der modtager specialundervisning i frie grundskoler, lægges til, betyder det, at 12,8 %, 13,3 % og 13,4 % af grundskoleeleverne går på en fri grundskole, hvor de enten modtager normalundervisning, specialundervisning i normalklassen eller går i en specialklasse. 10 Ifølge Ministeriet for Børn og Undervisnings databank, er der efterskoleelever per 30. september Det er værd at hæfte sig ved, at antallet af efterskoleelever med og uden specialundervisning er stigende i perioden , ifølge Ministeriet for Børn og Undervisnings databank, hvilket ikke entydigt er den tendens, der kan læse ud af tallene fra DST, hvor det ser ud som om antallet af efterskoleelever med og uden specialundervisning er stigende fra , men faldende fra Se statistikken for Elevtal: Bestand, tilgang, fuldførte og afbrudte samt fuldførelsesprocenter (EAK) under Hele uddannelsessystemet fra grundskole til ph.d., i Ministeriet for Børn og Undervisnings databank. 11 Jf. Danmarks Statistik er en stigning ikke nødvendigvis udtryk for en stigning i specialundervisningskrævende elever. Dette fordi statistik over denne elevgruppe er relativ ny og skolerne skal vænne sig til at indberette. 12 I denne kategori er der tale om børn i specialklasser, der har vidtgående fysisk/psykisk handicap. 7

8 TABEL 6. PROCENTFORDELING AF ELEVER I GRUNDSKOLEN, FORDELT EFTER UNDERVISNINGSFORM. ÅRENE Folkeskoler Normalklasse uden specialundervisning 77,6% 75,5% 74,4% Folkeskoler Normalklasse med specialundervisning 2,8% 2,9% 3,9% Folkeskoler Specialklasse 1,5% 2,6% 2,8% Frie grundskoler Normalklasse uden specialundervisning 12,5% 12,8% 12,8% Frie grundskoler Normalklasse med specialundervisning 0,3% 0,5% 0,6% Frie grundskoler Specialklasse 0,0% 0,0% 0,0% Efterskoler uden specialundervisning 3,1% 3,4% 3,4% Efterskoler med specialundervisning 0,5% 0,5% 0,4% Andre /ikke oplyst 1,6 % 1,5 % 1,5 % I alt 100 % 100 % 100 % Anm: Statistikken er afsluttet. Tallene i opgørelsen er offentliggjort den 2. september Tabellen peger blot på nogle tendenser og angiver ikke endeligt, retvisende tal. Kilde: Danmarks Statistik - tabel u194 8

9 Grundskolens elever kan også klassificeres efter region og undervisningsform, tabel 7. I 2009 var der elever i grundskolen af disse elever gik i en grundskole i Region Hovedstaden, mens gik i en grundskole i Region Sjælland. I Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark gik henholdsvis , og elever i grundskole, i I Region Hovedstaden gik elever på en fri grundskole, hvoraf gik i en normalklasse med specialundervisning, og 25 i en specialklasse. I Region Sjælland gik elever på en fri grundskole, hvoraf 490 gik i en normalklasse med specialundervisning, og 10 i en specialklasse. I Region Nordjylland gik elever på en fri grundskole, hvoraf 374 gik i en normalklasse med specialundervisning, og 12 i en specialklasse. I Region Midtjylland gik elever på en fri grundskole, hvoraf gik i en normalklasse med specialundervisning, og 2 i en specialklasse. I Region Syddanmark gik elever på en fri grundskole, hvoraf gik i en normalklasse med specialundervisning, og 34 i en specialklasse. TABEL 7. ELEVERNE I GRUNDSKOLEN, FORDELT OVER REGIONER OG UNDERVISNINGSFORMER. ÅRET 2009 Folkeskoler Normalklasser uden specialundervisning Folkeskoler Normalklasser med specialundervisning Hovedstadejyllanjyllandanmark Nord- Midt- Syd- Sjælland Folkeskoler Specialklasse Frie grundskoler Normalklasser uden specialundervisning Frie grundskoler Normalklasser med specialundervisning Frie grundskoler Specialklasse Efterskoler uden specialundervisning Efterskoler med specialundervisning Elevtal i alt Anm: Statistikken er afsluttet. Tallene i tabellen er offentliggjort den 2. september Tabellen peger blot på nogle tendenser og angiver ikke endeligt, retvisende tal. Kilde: Danmarks Statistik - tabel u194 9

10 Fordelingen af grundskoleeleverne over regioner og undervisningsformer kan også angives i procenter, tabel 8. 16,5 procent af eleverne i grundskolen, i Region Hovedstanden, går på en fri grundskole et procent af eleverne går i en normalklasse med specialundervisning. 13,9 procent af eleverne i grundskolen, i Region Sjælland, går på en fri grundskole mindre end et procent af eleverne går i en normalklasse med specialundervisning. 9,4 procent af eleverne i grundskolen, i Region Nordjylland, går på en fri grundskole en procent af eleverne går i en normalklasse med specialundervisning. 11,2 procent af eleverne i grundskolen, i Region Midtjylland, går på en fri grundskole et procent af eleverne går i en normalklasse med specialundervisning. 13,9 procent af eleverne i grundskolen, i Region Syddanmark, går på en fri grundskole et procent af eleverne går i en normalklasse med specialundervisning. TABEL 8. PROCENTANDELEN AF ELEVER EFTER BOPÆLSREGION, SKOLETYPE OG SPECIALUNDERVISNING 2009 Folkeskoler Normalklasser uden specialundervisning Folkeskoler Normalklasser med specialundervisning Folkeskoler Normalklasser med specialklasse Frie grundskoler Normalklasser uden specialundervisning Frie grundskoler med specialundervisning Hovedstadejyllanjyllandanmark Nord- Midt- Syd- Sjælland 74,0% 74,3% 75,8% 75,7% 73,6% 3,0% 3,6% 5,8% 4,2% 3,9% 2,4% 2,8% 3,8% 2,5% 3,0% 15,9% 13,5% 8,9% 10,5% 12,3% 0,6% 0,4% 0,5% 0,7% 0,6% Frie grundskoler Specialklasse 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% Efterskoler uden specialundervisning 1,8% 2,9% 3,7% 4,4% 4,2% Efterskoler med specialundervisning 0,2% 0,4% 0,6% 0,6% 0,6% Andre/uoplyst 2,1 % 2,2 % 0,9 % 1,4 % 1,1 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100% Anm: Statistikken er afsluttet. Tallene i tabellen er offentliggjort den 2. september Tabellen peger blot på nogle tendenser og angiver ikke endeligt, retvisende tal. Kilde: Danmarks Statistik - tabel u194 10

11 KLASSEKVOTIENTER I FORSKELLIGE SKOLETYPER OG REGIONER Spørgsmålet er her: Hvordan varierer grundskolens klassekvotienter mellem skoletyperne og mellem regionerne? Klassekvotienterne vises i tabel 9. Klassekvotienten er markant højere på folkeskolerne end på de frie grundskoler. I hele landet er der ca. 3 elever flere i klasserne i folkeskolen end i klasserne på de frie grundskoler. Det er en tendens, der ses i både 2009 og I Region Nordjylland er der i ,5 elever flere i klasserne i folkeskolerne, end i klasserne i de frie grundskoler, mens der er 4,0 elever flere i I Region Midtjylland er der i ,0 flere elever i klasserne i folkeskolen, end på de frie grundskoler, mens der er 3,3 flere elever i klasserne i folkeskolen, i I Region Syddanmark ses også, at der i 2009 og 2010 er 3,8 flere elever i klasserne i folkeskolen, end i klasserne på de frie grundskoler. TABEL 9. KLASSEKVOTIENTER I HVER SKOLETYPE OG REGION Klassekvotient I alt Folkeskoler De frie grundskoler Hele landet ,8 20,3 17,2 Hele landet ,7 20,1 17,3 Hovedstaden ,2 21,5 19,4 Hovedstaden ,0 21,3 19,6 Sjælland ,6 20,1 17,4 Sjælland ,5 19,9 17,1 Nordjylland ,3 18,9 14,4 Nordjylland ,4 18,8 14,8 Midtjylland ,8 20,4 16,4 Midtjylland ,2 20,2 16,9 Syddanmark ,1 19,7 15,9 Syddanmark ,9 19,5 15,7 Anm: Statistikken er offentliggjort den 5. marts Kilde: Danmarks Statistik- KVOTIEN: Klassekvotienter i grundskolen efter område, klassetrin og skoletype 12 GRUNDSKOLEELEVERNES HERKOMST I 2007 var der i alt elever på de frie grundskoler elever havde dansk oprindelse, var indvandrere og var efterkommere af tidligere indvandrere. I 2008 var der i alt elever på de frie grundskoler elever havde dansk oprindelse, var indvandrere og var efterkommere. I 2009 var der i alt elever på de frie grundskoler havde dansk oprindelse, var indvandrere og var efterkommere. I 2010 var der i alt elever på frie grundskoler havde dansk oprindelse, var indvandrere og var efterkommere. I 2011 var der i alt elever på frie grundskoler havde dansk oprindelse, var indvandrere og var efterkommere. 12 Kilde: Danmarks Statistik (2012). Kvotien: Klassekvotienter i grundskolen efter område, klassetrin og skoletype. Lokaliseret d på World Wide Web: 11

12 TABEL 10. TILGANG AF GRUNDSKOLEELEVER, FORDELT EFTER SKOLETYPE OG HERKOMST. ÅRLIGT 2007 TIL I alt Folkeskoler Frie grundskoler Efterskoler Grundskoleelever i alt Dansk oprindelse Indvandrere Efterkommere I alt Folkeskoler Frie grundskoler Efterskoler Grundskoleelever i alt Dansk oprindelse Indvandrere Efterkommere I alt Folkeskoler Frie grundskoler Efterskoler Grundskoleelever i alt Dansk oprindelse Indvandrere Efterkommere I alt Folkeskoler Frie grundskoler Efterskoler 14 Grundskoleelever i alt Dansk oprindelse Indvandrere Efterkommere I alt Folkeskoler Frie grundskoler Efterskoler Grundskoleelever i alt Dansk oprindelse Indvandrere Efterkommere Anm: Personer med uoplyst herkomst er inkluderet i Personer med dansk oprindelse. Tallene er baseret på elevregistreret, der er et forløbsregister, som opdateres årligt per 30. september. Det seneste år betragtes som foreløbigt og vil blive erstattet af opdaterede tal det efterfølgende år. Særlige forhold har det seneste år påvirket uddannelsesstatistikken. Tallene er offentliggjort 31. Maj Kilde: Danmarks Statistik - tabel u Ifølge Ministeriet for Børn og Undervisnings databank er der i skoleåret 2010/ elever med udenlandsk herkomst på efterskolerne, samt 21 med uoplyst/ukendt herkomst. I skoleåret 2010/2011 er der på efterskolerne, ifølge Ministeriet for Børn og Undervisnings databank. Se statistikken for Elevtal: Bestand, tilgang, fuldførte og afbrudte samt fuldførelsesprocenter (EAK) under Hele uddannelsessystemet fra grundskole til ph.d., i Ministeriet for Børn og Undervisnings databank. Det skal bemærkes, at DST og dataene i Ministeriet for Børn og Undervisnings databank begge er baseret på elevregistret, hvor alle institutioner i Danmark årligt indberetter elevtal den 30. september. Elevregistret opdateres derefter, og elevregistret justeres bagudrettet. Derfor burde der være overensstemmelse mellem antallet af elever i grundskole ifølge DST og Ministeriet for Børn og Undervisnings databank, hvilket der for eksempel ikke er i tallene for

13 Fordelingen af grundskoleelever efter herkomst kan også angives i procenter, tabel 11. I perioden har andelen af elever, der har indvandrerbaggrund eller er efterkommere, stort set været uændret. Fordelingen af elever, der har en anden oprindelse end dansk, er næsten den samme i folkeskolen, som på de frie grundskoler; men det er interessant at de frie skolers procent af indvandrere er lavere end procenten af indvandrere i folkeskolen, mens de frie skolers procent af efterkommere er højere end procenten af efterkommere i folkeskolen. På efterskolerne har lidt over 97 % af elevgruppen dansk oprindelse. TABEL 11. PROCENTFORDELINGEN AF TILGANG AF GRUNDSKOLEELEVER, FORDELT EFTER SKOLETYPE OG HERKOMST. ÅRLIGT 2007 TIL I alt Folkeskoler Frie grundskoler Efterskoler Dansk oprindelse 89,8% 89,5% 89,7% 97,5% Indvandrere 2,9% 3,0% 2,1% 1,5% Efterkommere 7,3% 7,5% 8,2% 1,0% 2008 I alt Folkeskoler Frie grundskoler Efterskoler Dansk oprindelse 89,6% 89,3% 89,1% 97,5% Indvandrere 2,9% 3,0% 2,5% 1,3% Efterkommere 7,6% 7,7% 8,5% 1,2% 2009 I alt Folkeskoler Frie grundskoler Efterskoler Dansk oprindelse 89,6% 89,3% 89,2% 97,3% Indvandrere 2,8% 2,9% 2,5% 1,5% Efterkommere 7,7% 7,9% 8,3% 1,1% 2010 I alt Folkeskoler Frie grundskoler Efterskoler Dansk oprindelse 89,8% 89,5% 89,5% 97,5% Indvandrere 2,7% 2,8% 2,5% 1,6% Efterkommere 7,6% 7,8% 8,1% 0,9% 2011 I alt Folkeskoler Frie grundskoler Efterskoler Dansk oprindelse 89,7% 89,5% 89,3% 97,1% Indvandrere 2,6% 2,7% 2,5% 1,6% Efterkommere 7,7% 7,9% 8,2% 1,3% Anm:. Personer med uoplyst herkomst er inkluderet i Personer med dansk oprindelse. Tallene er baseret på elevregistreret, der er et forløbsregister som opdateres årligt. Det seneste år betragtes som foreløbigt og vil blive erstattet af opdaterede tal det efterfølgende år. Særlige forhold har det seneste år påvirket uddannelsesstatistikken. Procentandelene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor de ikke nødvendigvis summerer til 100. Tallene er offentliggjort 31. Maj Kilde: Danmarks Statistik - tabel u Kilde: Danmarks Statistik (2012). U2907: Tilgang af elever i grundskolen efter skoletype, alder, herkomst, national oprindelse, køn, institutionstype og område. Lokaliseret d på World Wide Web: asp?w=

14 Nationalt videncenter for frie skoler Svendborgvej Vester Skerninge T W videnomfrieskoler.dk

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

Elever i grundskolen, 2015/16

Elever i grundskolen, 2015/16 Elever i grundskolen, Dette notat giver overblik over antallet af elever i grundskolen. Opgørelsen viser, at antallet af elever i folkeskolen er faldet siden 2011/12, mens antallet af elever i frie grundskoler

Læs mere

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Notat vedr. elevtal Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) 21.11.2012 Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Indledning Dette notat beskriver eleverne

Læs mere

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Dette notat giver overblik over andelen af elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad.

Læs mere

Specialundervisning og inklusion, 2014/15

Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 3 Offentligt Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Efter aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er målet, at andelen af elever inkluderet

Læs mere

Notat Elever i grundskolen, 2014/15

Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Af Rasmus Schulte Pallesen De samlede elevtal fra børnehaveklasse til 9. klasse i grundskolen er faldet med ca. 6.200 børn over de sidste fem år. Ca. 81 procent af eleverne

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2010/2011

Elevtal for grundskolen 2010/2011 Elevtal for grundskolen 2010/2011 Af Mathilde Ledet Molsgaard I 2010/11 er der ca. 713.000 elever i grundskolen. Andelen af elever i frie grundskoler og efterskoler har været stigende i perioden siden

Læs mere

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017 Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017 Elevtallene for børnehaveklasse i grundskolen for skoleåret 2016/17 viser, at: I skoleåret 2016/2017 startede ca. 66.300 elever i børnehaveklasse i grundskolen.

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elevtallene for børnehaveklasse i grundskolen for skoleåret 2014/15 viser, at: I skoleåret 2014/2015 startede knap 67.600 elever i børnehaveklasse i grundskolen.

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Specialundervisning og segregering, 2012/2013

Specialundervisning og segregering, 2012/2013 Specialundervisning og segregering, 2012/2013 Skolerne nærmer sig målet om, at andelen af elever i den almindelige folkeskole skal øges til 96 procent af eleverne. I 2012/2013 var 5,2 procent af eleverne

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Eleverne opnår især høje karakterer i mundtlig dansk og engelsk Karakterniveauet er stort set uændret over tid i de fleste fagdiscipliner i

Læs mere

Udvikling i elevtal i grundskolen, 2012/2013

Udvikling i elevtal i grundskolen, 2012/2013 Udvikling i elevtal i grundskolen, 2012/2013 Det samlede elevtal fra børnehaveklasse til 9. klasse i grundskolen er faldet med ca. 12.000 over de sidste fem år. Omkring 82 procent af eleverne går i en

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15

Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15 Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15 Det samlede fravær i skoleåret 2014/15 for folkeskoleelever er på 5,4 procent, svarende til knap 11 skoledage for en helårselev

Læs mere

Undervisning i dansk som andetsprog i grundskolen 2007/08

Undervisning i dansk som andetsprog i grundskolen 2007/08 Undervisning i dansk som andetsprog i grundskolen 2007/08 Af Lars Ebsen Boldt og Doro Knudsen Ifølge folkeskoleloven skal tosprogede elever, der har behov for sprogstøtte, modtage undervisning i dansk

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Af Line Steinmejer Nikolajsen og Katja Behrens I dette notat præsenteres udvalgte resultater for folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse for prøveterminen

Læs mere

Specialundervisning i folkeskolen skoleåret 2008/09

Specialundervisning i folkeskolen skoleåret 2008/09 Specialundervisning i folkeskolen skoleåret 2008/09 Af Anne Mette Byg Hornbek Indledende overblik Dette notat belyser specialundervisning i folkeskolen i skoleåret 2008/2009, herunder i almindelige folkeskoler,

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Elevers veje. fra grundskole til ungdomsuddannelser

Elevers veje. fra grundskole til ungdomsuddannelser Elevers veje fra grundskole til ungdomsuddannelser 1 Elevers veje fra grundskole til ungdomsuddannelser Forfatter: Mette Munk Jensen Nationalt Videncenter for Frie Skoler, 2013 ISBN: 978-87-995989-0-8

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Af Anne Mette Byg Hornbek Elev/lærer ratioen er større i frie grundskoler (12,6) end i folkeskoler (11,2) for skoleåret 2009/2010. I folkeskolen har ratioen stort

Læs mere

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler 1 Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Læs mere

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data

Læs mere

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler 1 Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Læs mere

Databanken opdateret med elevtal for 2009

Databanken opdateret med elevtal for 2009 Databanken opdateret med elevtal for 2009 Af Susanne Irvang Nielsen De nye elevtal for perioden 2000 til 2009 kan ses på http://statweb.unic.dk/uvmdataweb/default.aspx?report=eak-tilgang-uddannelse. Elevtallene

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik 85 procent af eleverne i 9. klasse opnår mindst 2 i dansk og matematik Fra august 2015 blev der indført adgangskrav på blandt andet mindst 2 i både dansk

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Valg af ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse

Valg af ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse Dato 21. juni 2010 Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 Valg af ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse Undervisningsministeriet har med stor

Læs mere

Tosprogede elever i grundskolen 2006/07

Tosprogede elever i grundskolen 2006/07 Tosprogede elever i grundskolen 2006/07 Af Lars Ebsen Boldt Andelen af tosprogede elever i grundskolen er de seneste 10 år vokset fra 7,7 pct. til 10,1 pct. Efter en periode med relativ høj vækst i antallet

Læs mere

Kilde: UNI-C s databank. Tabel (EGS) Bestand og GRS Klassetype og Institutioner og Tid Skoleår.

Kilde: UNI-C s databank. Tabel (EGS) Bestand og GRS Klassetype og Institutioner og Tid Skoleår. N OTAT Inklusion/segregering og tilvalg af folkeskolen Debatten på folkeskoleområdet berører ofte udfordringerne med inklusion. Herunder fremføres den øgede inklusion som grund til at forældre i stigende

Læs mere

Sådan er elevernes fravær i skoleåret 2016/17

Sådan er elevernes fravær i skoleåret 2016/17 Sådan er elevernes fravær i skoleåret 2016/17 Fravær kan få konsekvenser for, hvordan man trives i skolen, og hvor godt man klarer sig fagligt i skolen. Fravær kan også have konsekvenser for, hvordan hele

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 UNI C Statistik & Analyse, 17. februar 2012 Side 1 af 18 Indhold Indledning... 3 Generelt om bevægelser i karakterer... 4 Overblik: Antal elever

Læs mere

E-kursus. Introduktion til anvendelse af databanken på grundskoleområdet

E-kursus. Introduktion til anvendelse af databanken på grundskoleområdet E-kursus Introduktion til anvendelse af databanken på grundskoleområdet E-kursus Introduktion til anvendelse af databanken på grundskoleområdet Forfatter: Mathilde Molsgaard & Line Steinmejer Nikolajsen,

Læs mere

Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, 2012/13

Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, 2012/13 Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, Elever med højt samlet fravær får gennemsnitligt set lavere karakterer end elever med lavt fravær. Selv når der tages højde for elevernes sociale baggrund,

Læs mere

Elevtal 2015: Mindre fremgang igen.

Elevtal 2015: Mindre fremgang igen. 2015: Mindre fremgang igen. NOTAT 04. september 2015 FORFATTER Mette Hjort-Madsen I 2015 er der i alt startet 28.560 elever på Danmarks 248 efterskoler: Samlet set er det en fremgang på 447 elever i forhold

Læs mere

Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/ /17

Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/ /17 Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/13-2016/17 Hvert år aflægger grundskolens 9. klasses elever otte bundne prøver som en del af Folkeskolens Prøve (FP9).

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler

Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler Notat Til Efterskoleforeningen Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler Indledning I dette notat gives en karakteristik

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer Bilagsfigur Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus A blandt studenterne fra hf*, Gns.inkl. bonus A:,,,,,,,,, 3, 3,,, 5, 5,,, 7,,, 9, 9,,,,, Note

Læs mere

Tal om efterskolen, august 2013

Tal om efterskolen, august 2013 Tal om efterskolen, august 2013 NOTAT 15. september 2013 FORFATTER Hanne Lautrup og Ole Bjerring Indledning Efterskolerne indsender ved starten af det nye skoleår oplysninger om elevtal i det afsluttede

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2016/2017

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2016/2017 Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, Dette notat giver overblik over skolernes planlagte undervisningstimetal på specialområdet. Opgørelsen viser, at undervisningens samlede

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater 2016

De gymnasiale eksamensresultater 2016 De gymnasiale eksamensresultater 2016 Resumé: I 2016 dimitterede i alt 49.000 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på eux, hf, hf-e, hhx, htx og stx. Andelen af studenter fra stx udgør, ligesom

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2015/2016

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2015/2016 Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2015/2016 Dette notat giver overblik over skolernes planlagte undervisningstimetal på specialområdet. Derudover beskriver notatet,

Læs mere

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 11 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Profilmodel 11 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 214 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 214 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Solrød Folkeskoler i tal Orientering Dato: 17. november 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Indhold Karaktergennemsnit... 2 Folkeskolens afgangsprøver

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr.

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr. 7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Faste 28-priser Regnskab Budget 27 28 Herning 57.82 56.378 Holstebro 52.521 51.444 Horsens 63.153 57.898 Randers 55.823 55.79 Silkeborg

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015 Karaktergennemsnittene er især steget i delprøven i dansk retskrivning og i de to delprøver i den skriftlige prøve i matematik. Eleverne

Læs mere

Planlagte undervisningstimetal i specialklasser og på specialskoler skoleåret 2010/11 1

Planlagte undervisningstimetal i specialklasser og på specialskoler skoleåret 2010/11 1 Planlagte undervisningstimetal i specialklasser og på specialskoler skoleåret 2010/11 1 Af Katja Behrens Skolerne planlægger i gennemsnit med flere timer end påkrævet på årsbasis Skolerne planlægger i

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet

Læs mere

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik AE har set på resultaterne fra folkeskolens afgangsprøve for alle 9. klasseelever sidste sommer. Godt 16 procent eller mere end hver sjette

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016 De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016 1 Indhold Sammenfatning.. 4 Elevgrundlag... 8 Skoleåret 2015/2016... 8 3-års perioden 2013/2014-2015/2016... 10 Skoletype... 11 December 2016

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/ /2016

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/ /2016 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/2012-2015/2016 Karaktergennemsnittene har ikke ændret sig drastisk på tværs af de bundne prøvefag. Eleverne får fortsat de højeste karakterer i mundtlig

Læs mere

Effekt- og profilanalyse Efterskoleforeningen 2017 Marts 2017

Effekt- og profilanalyse Efterskoleforeningen 2017 Marts 2017 Effekt- og profilanalyse Efterskoleforeningen 2017 Marts 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Konklusioner 3. Undersøgelsens datagrundlag 4. Effektanalyse: Positive effekter af efterskoleophold

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

UPV i 8. Klasse. Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse

UPV i 8. Klasse. Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse UPV i 8. Klasse Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse UPV i 8. klasse Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse 2015 UPV i 8. klasse 2015 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Planlagte undervisningstimetal i specialklasser, specialskoler og dagbehandlingstilbud 2011/12

Planlagte undervisningstimetal i specialklasser, specialskoler og dagbehandlingstilbud 2011/12 Planlagte undervisningstimetal i specialklasser, specialskoler og dagbehandlingstilbud 2011/12 Af Mathilde Molsgaard Stort set alle elever i specialklasser, på specialskoler og dagbehandlingstilbud modtager

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 UNI C Statistik & Analyse, 7. februar 2011 Side 1 af 45 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning... 4 9. klasse... 4 Fag med bundne prøver...

Læs mere

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU)

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU) på forberedende voksenundervisning (FVU) Undervisningsene 2004/05-2006/07 Af Jens Andersen og Asger Hyldebrandt Pedersen Et stigende antal voksne (over 18 ) deltager i forberedende voksenundervisning (FVU).

Læs mere

Det almene gymnasium i tal 2015

Det almene gymnasium i tal 2015 Det almene gymnasium i tal 2015 2 Danske Gymnasier Indhold Forord 3 Uddannelsesinstitutionerne 5 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser 5 Skolestørrelse 6 De almengymnasiale studerende før,

Læs mere

Folkeskolens vidtgående specialundervisning Skoleårene 1995/96 2005/06

Folkeskolens vidtgående specialundervisning Skoleårene 1995/96 2005/06 Folkeskolens vidtgående specialundervisning Skoleårene 1995/96 2005/06 UNI C Statistik & Analyse, 20. april 2007 Side 1 af 30 Indholdsfortegnelse 1 Forord og resumé 3 2 Metode 4 3 Elever i den vidtgående

Læs mere

DE MERKANTILE ELEVER 2013

DE MERKANTILE ELEVER 2013 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2013 Ajourført den 13. februar 2015 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt. De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt. De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014 1 Indhold Sammenfatning... 4 Indledning... 6 Resultater... 8 Elever...

Læs mere

Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter

Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen Maj 2013 Indholdsfortegnelse FORMÅL... 1 METODE... 1 POPULATION...

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Mål og resultatmål... 2 2.1 Nationalt fastsatte mål

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 231 Offentligt. Undersøgelse af planlagt, gennemført og aflyst undervisning

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 231 Offentligt. Undersøgelse af planlagt, gennemført og aflyst undervisning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 231 Offentligt Undersøgelse af planlagt, gennemført og aflyst undervisning i folkeskolen, november 2011 Rapport, maj 2012 Undersøgelse af planlagt,

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Folkeskolens vidtgående specialundervisning

Folkeskolens vidtgående specialundervisning Folkeskolens vidtgående specialundervisning 1985-2001 FORORD...2 UDVIKLINGEN I DEN VIDTGÅENDE SPECIALUNDERVISNING...4 Metode... 4 Tabel 1 Antal børn og unge i alderen 6-16 år. Danmarks Statistiks folketælling

Læs mere

Pædagogisk personale i grundskolen

Pædagogisk personale i grundskolen Pædagogisk personale i grundskolen Af Mathilde Molsgaard I perioden fra 2008/09 til 2011/12 er antallet af pædagogisk personale i grundskolen samlet set faldet. Nedgangen er overordnet sket blandt lærere

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2016/2017

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2016/2017 Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalr, 2016/2017 Dette notat giver overblik over folkeskolernes planlagte undervisningstimetal. Notatet beskriver, hvor mange skoler der

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Oktober 2017

Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Oktober 2017 Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse Oktober 2017 Hvem af børn af efterkommere? Børn af efterkommere er børn, som er : 1. Født i Danmark 2. Har forældre, hvoraf mindst én er efterkommer 3.

Læs mere

Differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin)

Differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) Differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) Indikatoren Social trivsel bygger på 10 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og

Læs mere

Aktivitetsstatistik. Kilde: CSC Scandihealth. Kilde: CSC Scandihealth

Aktivitetsstatistik. Kilde: CSC Scandihealth. Kilde: CSC Scandihealth Aktivitetsstatistik Tabel 1: Antal patienter på regioner, 1. juni 2011-31. maj 2012 54 - Diabetes 10.474 18.561 18.738 21.760 15.235 84.634 55 - Nedgroede tånegle 1.475 4.598 3.382 4.403 3.063 16.905 59

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen

Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen En kortlægning af de unges uddannelsesniveau viser, at over 2. under 3 år ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse samtidig med at

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 2015 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en 9. klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 2015 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere