Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!"

Transkript

1 Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

2 Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning, der giver erhvervslivet bedre forhold herunder især for de mindre og mellemstore virksomheder. Målet er at lette de administrative byrder for de mindre og mellemstore virksomheder, og overvejelsen om lempelse af revisionspligten har været et element heri. Revisionspligten bortfaldt for de mindste virksomheder i Revisionspligten kan imidlertid efter Deloittes opfattelse med fordel lempes også for de mellemstore virksomheder, såfremt revisionen erstattes af krav om udvidet gennemgang. Dermed understøttes ønsket om fortsatte lettelser i de administrative byrder for de mindre og mellemstore virksomheder, samtidig med at den udvidede gennemgang sikrer regnskabets troværdighed. Deloittes holdning Det er Deloittes holdning, at en yderligere lempelse i revisionspligten, så også de mellemstore virksomheder har mulighed for at fravælge revision, kan medvirke til at lette de administrative byrder. Samfundet har imidlertid et berettiget ønske om, at de pågældende virksomheders regnskabsinformation har høj troværdighed. Dette kan sikres ved at erstatte revisionspligten med et krav om Udvidet gennemgang. En yderligere lempelse af revisionspligten til også at omfatte mellemstore virksomheder kan efter EUdirektivet omfatte følgende virksomheder: Nettoomsætning: 72 mio.kr. Balancesum: 36 mio.kr. Antal ansatte: 50 Lempelsen kan benyttes af virksomheder, der i to regnskabsår i træk ikke overskrider to af nævnte grænseværdier. De nuværende tilsvarende grænseværdier er følgende: Nettoomsætning: 8 mio.kr. Balancesum: 4 mio.kr. Antal ansatte: 12 Der er fortsat revisionspligt for alle erhvervsdrivende fonde og virksomheder, der ejer associerede virksomheder eller dattervirksomheder.

3 En lovpligtig Udvidet gennemgang kan lette de administrative byrder samtidig med at regnskabets troværdighed opretholdes. De berørte virksomheder kan derfor med fordel fravælge revisionen og i stedet få revisor til at foretage en udvidet gennemgang af regnskabet. Visse virksomheder kan dog have interesse i fortsat at få regnskabet revideret, hvis de eksempelvis har meget store aktivsummer og væsentlige gældsforpligtelser. Der kan også hos en samarbejdspartner stilles krav om revision af regnskaberne som betingelse for et fortsat samarbejde. Uanset om virksomheden vælger revision eller udvidet gennemgang, skal der fortsat udarbejdes et regnskab, som skal sendes til offentliggørelse hos Erhvervsstyrelsen. Hvilke fordele giver en udvidet gennemgang? I lighed med revision er en udvidet gennemgang udtryk for, at risikoen for væsentlige fejl og mangler i regnskabet reduceres. En udvidet gennemgang giver ikke samme grad af sikkerhed som revision, men i mindre og mellemstore virksomheder, hvor ejeren ofte varetager ledelsen af virksomheden, vil en udvidet gennemgang i de fleste tilfælde være tilstrækkeligt til, at risikoen for væsentlige fejl eller mangler i regnskabet vil være reduceret til et passende lavt niveau. Det gælder især i de tilfælde, hvor revisor som det ofte er tilfældet for de mindre og mellemstore virksomheder yder regnskabsmæssig assistance med opstilling af regnskabet. I disse tilfælde opnår revisor en indsigt i virksomhedens grundlag for regnskabsaflæggelsen, som medvirker til, at regnskabet bliver korrekt. En udvidet gennemgang kan dermed tilgodese brugernes interesser herunder ønsket fra myndighederne om et korrekt grundlag for indberetning af skat, moms og andre afgifter mv. En udvidet gennemgang vil endvidere give revisor den nødvendige indsigt i virksomheden til fortsat at kunne være dens forretningsmæssige sparringspartner.

4 Hvad er en udvidet gennemgang? En udvidet gennemgang kan sidestilles med en gennemgang (review) efter de internationale standarder, men med tillæg af visse yderligere handlinger. Disse yderligere handlinger kan eksempelvis bestå i, at revisor indhenter eksterne bekræftelser fra følgende: Tingbog, personbog og bilbog med henblik på at dokumentere ejerskab til visse aktiver og oplysninger om forpligtelser Banker og andre kreditinstitutter med henblik på at sikre, at gælds- og kautionsforpligtelser indgår korrekt i regnskabet Relevante advokatforbindelser med henblik på at sikre, at igangværende retssager, søgsmål mv. oplyses i regnskabet. Endvidere efterprøver revisor, om indberetning af skat, moms og andre afgifter er foretaget korrekt på grundlag af virksomhedens registreringer. Deloitte mener Det er Deloittes holdning, at de detaljerede og omfat tende revisionsregler er uhensigtsmæssige ikke kun for de små, men også for de mellemstore virksomheder. Det vil imidlertid ikke være hensigtmæssigt blot at fjerne den lovpligtige revision, idet det også fremover vil være nødvendigt at kunne dokumentere over for banker, skattemyndigheder mv., at regnskabet i passende omfang er uden væsentlige fejl. En lovkrævet udvidet gennemgang giver efter Deloittes opfattelse en passende afvejning mellem ønsket om administrative lettelser og troværdige regnskaber til myndigheder og kreditgivere. For mere information, kontakt dit lokale Deloitte kontor Aalborg SV Tlf Aarhus C Tlf Aars Tlf Esbjerg Tlf Fredericia Tlf Kolding Tlf København Tlf Løgstør Tlf Nykøbing F Tlf Odense C Tlf Silkeborg Tlf Slagelse Tlf Svendborg Tlf Sønderborg Tlf Viborg Tlf

5 Hvad er en udvidet gennemgang? En udvidet gennemgang ligner en revision, men er mindre omfattende. Revision Revisors arbejde Udvidet gennemgang Gennemgang af registreringer mv. (fx kontrol af lønbilag) Bekræftelser fra advokat, Tingbog mv. Gennemgang af virksomhedens interne kontroller Fysisk kontrol af aktiver (fx lageroptælling) Bekræftelser fra banker og debitorer mv. Udarbejdelse af revisionsprotokollat Bekræftelser fra banker Bekræftelser fra advokat, Tingbog, Bilbog mv. Interviews med ejere og medarbejdere Analyser af regnskabstal Kendskab til virksomheden Eventuel udarbejdelse af regnskabet Interviews med ejere og medarbejdere Analyser af regnskabstal Kendskab til virksomheden Eventuel udarbejdelse af regnskabet Hvordan gennemføres en udvidet gennemgang? I lighed med revision er en udvidet gennemgang baseret på revisors kendskab til virksomheden. En udvidet gennemgang er dog begrænset til først og fremmest at omfatte interviews med virksom hedens ejere og medarbejdere samt analyser af regnskabstal. I tilknytning hertil indhenter revisor eksterne bekræftelser fra banker og kreditinstitutter, advokater, tingbog, personbog og bilbog og relevante advokatforbindelser. Endvidere påses, at indberetning af skat, moms og andre afgifter er foretaget korrekt. Da en udvidet gennemgang er mindre omfattende end revision, er sikkerheden for at fejl opdages også mindre. Hvis revisor på baggrund af en udvidet gennemgang er i tvivl om, hvorvidt regnskabet indeholder væsentlige fejl, skal der udføres yderligere arbejde for at få af- eller bekræftet, om der faktisk er væsentlige fejl i regnskabet. I en sådan situation udfører revisor det, der svarer til revisionshandlinger.

6 Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begræn set ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision af årsregnskaber

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision af årsregnskaber Udvidet gennemgang Et alternativ til revision af årsregnskaber Udvidet gennemgang - en lempelse for mindre selskaber Lovgivningen om revision er blevet ændret, og mindre og mellemstore virksomheder (Regnskabsklasse

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Skat. Kapitalmæssigt generationsskifte For dem hvor børnene ikke skal videreføre virksomheden

Skat. Kapitalmæssigt generationsskifte For dem hvor børnene ikke skal videreføre virksomheden Skat Kapitalmæssigt generationsskifte For dem hvor børnene ikke skal videreføre virksomheden Kapitalmæssigt generationsskifte af selskaber er for dem, hvor: børnene ikke skal videreføre virksomheden. man

Læs mere

Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget

Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget kan stille Appendiks I Overvåge om virk somhedens interne kontrolsystem, even tuelle interne revision og risikostyringssystemer

Læs mere

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 2 10 myter om revisorbranchen Forord Den mest sejlivede myte om revisorbranchen er nok, at revisorer er tørre og kedelige talnørder, som har verdens kedeligste

Læs mere

Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder?

Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2014 Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vand- og energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Industrigruppe Finans September 2013. Nye kapitalkrav til pengeinstitutter.

Industrigruppe Finans September 2013. Nye kapitalkrav til pengeinstitutter. Industrigruppe Finans September 2013 Nye kapitalkrav til pengeinstitutter. Baggrund 2 I april 2013 blev den mest omfattende regulering af banker til dato vedtaget af parlamentet i EU, herunder implementering

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Af Statsautoriseret revisor Susanne Nørgaard, PwC og CBS Indledning Det ses jævnlig fremført i dagspressen(1), at de erhvervsdrivende fonde betaler for lidt i

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER JANUAR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion og sammenfatning af krav... 4 2. Definitioner og eksempler på erhvervsøkonomiske konsekvenser...

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere