Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid"

Transkript

1 Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi nødvendigvis tænke i alternative veje til at forbedre konkurrencedygtigheden og trivslen på arbejdspladsen. F.eks. ved at opnå større effektivitet, reducere spild som f.eks. dobbeltarbejde, for mange ansvarsskift, overproduktion, ventetider, fejl, transport, unødvendige bevægelser af folk, processpild, for store lagre, fjerne tidsrøvere i produktionsprocessen, reducere sygefravær, fastholde medarbejderne. Forudsætningen for at succes opnås er, at medarbejderne aktivt inddrages fra start og opfordres til med deres viden, indsigt og erfaring at påpege ændringer, som kan optimere og effektivisere arbejdsgangene og samtidig øge trivslen og arbejdsglæden. Og ved at tænke i baner som Work smarter - not harder. Dvs. uden at få sved på panden men ved at arbejde smartere og ikke hårdere. I alt 24 virksomheder repræsenterende samtlige brancher inden for SALA-LOområdet (mejerier, planteskoler, gartnerier, godser, maskinstationer, maskinhandlere, foderstofvirksomheder, agroindustri) greb chancen, da SALA-LO Samarbejdsnævnet den 1. januar 2007 skød projektet Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid i gang og har siden engageret deltaget heri og opbygget innovationskompetencer. De første erfaringer foreligger nu, og Samarbejdsnævnet ønsker derfor at sprede viden ud herom til inspiration til alle virksomheder, der måtte overveje at sætte innovation på dagsordenen eller blot vide lidt mere om, hvad innovation kan betyde for virksomhedens konkurrencedygtighed og medarbejdernes arbejdstilfredshed. For de 24 virksomheder har de prioriterede innovationsmål været lige så forskellige som virksomhedernes måde at arbejde med værktøjerne på. SALA-LO har med hver deltagende virksomhed indgået en virksomhedsaftale indeholdende forventningsafstemning, rollefordeling, præcise målbare mål for hvad der skal arbejdes hen imod etc. Se overblik over typiske emner, der arbejdes med her. Samtlige virksomheder har oplevet medgang og modgang undervejs. Det er ikke let, og det er ikke noget, der indføres succesfuldt fra den ene dag til den anden, men kræver lidt tålmodighed. I den første tid er der typisk flere forbed-

2 2 ringer at tage fat på end senere i forløbet. De fleste er godt på vej til at opnå positive resultater og de mål, de har sat sig, kommer stille og roligt i hus. SALA-LO s anbefalinger Synlig ledelse og kommunikation Hvis synlig ledelse og kommunikation samt kontinuerlig opfølgning praktiseres er man allerede godt på vej til indfrielse af de ønskede mål. I den forbindelse kan peges på følgende anbefalinger: Topledelsens opbakning En helt afgørende forudsætning for et succesfuldt forløb er, at der er total opbakning fra virksomhedens øverste ledelse. Topledelsens opbakning sikrer, at innovationstankegangen og de målbare mål spredes ud i hele organisationen. Samtidig sender det det vigtige signal til mellemlederne og samtlige medarbejdere, at det er accepteret, at der anvendes de nødvendige ressourcer hertil også når der er travlt. Som en virksomhedsleder udtalte, så er det vigtigt, at projektet insisterer på at køre på med uformindsket styrke i højsæsonen, selv om det kan være fristende at sætte det på vågeblus, indtil lavsæsonen igen indfinder sig. De typiske begrundelser for at deltage i projektet har været ønsket om, at opbygning af innovationskompetence skal sikre en effektiv og rentabel produktion, udvikle og trimme produktionen, forbedre arbejdsgangene, øge medarbejderinvolveringen og forbedre kommunikationen. Højt informationsniveau Et højt informationsniveau er afgørende for et succesfuldt forløb. Medarbejderne skal inddrages på et så tidligt tidspunkt som muligt og informeres om, hvad formålet, målet, principperne og tidsplanen er. Hvilke afdelinger involveres og hvordan. Ved projektopstart bør det meldes ud, i hvilket omfang en forbedret konkurrencedygtighed skal bruges til forbedringer og øget trivsel på arbejdspladsen. Det er ikke gjort med kun at informere ved opstarten. Hvis medarbejdernes engagement skal fastholdes, så skal der ske en løbende information og være synlighed omkring de resultater, der opnås undervejs. Ledelsens rolle Ledelsesstilen har stor betydning for fastholdelse af engagementet. Ved at være lyttende, spørgende viser ledelsen sit engagement og interesse for medarbejdernes håndtering af de valgte indsatsområder, og for hvad der sker. Samtidig er det også vigtigt, at ledelsen sender det signal, at den opfordrer medarbejderne til løbende at komme med forslag til forbedringer af arbejdsgangene og tilrettelæggelsen af produktionen, og at det er afgørende, at de gør det.

3 3 Endelig er det også vigtigt, at alle ideer vurderes, og at medarbejderne får en tilbagemelding herpå, hvorfor ideer evt. ikke kan gennemføres. Hvis medarbejdernes forslag ikke tages seriøst eller ignoreres, er det spild af gode ressourcer, og så ser mulige nye forbedringsforslag ikke dagens lys. Her er det en ide at markere, hver gang en ny ide bliver indført. Så holdes entusiasmen i gang. Mellemlederens og medarbejdernes nye rolle Mellemlederens traditionelle rolle udfordres, når der sker opbygning af innovationskompetence i virksomhederne. For rollen flytter sig fra at lede og fordele arbejdet til i højere grad at skulle coache medarbejderne. Det kræver omstillingsparathed for den enkelte arbejdsleder, men også for medarbejderne, der skal vænne sig til en anden ledelsesform og til selv i øget omfang at påtage sig nye opgaver og ansvarsområder. Tillidsrepræsentantens rolle Her er det vigtigt, at tillidsrepræsentanten bidrager til at informere medarbejderne og sikre, at de forstår, hvad der sættes i gang, og minimerer frygt og usikkerhed i forhold til den nye måde, arbejdet organiseres på. Endelig er det også vigtigt at opfordre medarbejderne til at deltage aktivt og søge indflydelse i stedet for at modarbejde og skabe dårlig stemning. Medarbejderinddragelse Tidlig inddragelse sikrer høj grad af viden og forståelse blandt medarbejderne, så de kan se sig selv i den fremtidige struktur og positivt og engageret gå ind i projektet og medvirke til, at målene nås. Inddrages medarbejderne ikke skabes usikkerhed og frygt for jobbet, hvilket modvirker processen. Derfor skal medarbejderne informeres og tages med på råd fra starten. Og når medarbejderne har fået viden og forståelse for hvilke resultater, der ønskes opnået, vil de også medvirke til, at målene nås. Dermed gøres projektet til et fælles projekt, der medvirker til at skabe den nødvendige tillid og opbakning. Kontinuerlig opfølgning Foretag en kontinuerlig opfølgning på, hvor langt man er nået i processen i forhold til de realistiske målbare mål, man har sat sig og synliggør de løbende resultater. Tages opfølgningen ikke alvorligt, sendes signalet, at processen ikke længere er vigtig. Når nyhedsværdien er forsvundet, og de nemme løsninger er gennemført, kan det være vanskeligt at holde dampen oppe. Her er det vigtigt, at ledelse og medarbejdere fortsætter dialogen med hinanden, sætter sig nye mål og får markeret og synliggjort, når forbedringer er indført.

4 4 Lidt om værktøjskassen Værktøjskassen er kendte LEAN-værktøjer og beskrives kort her: Fem S Fem S står for Sorter og smid ud, Struktur, Skrub og skur, Standardiser og skab sammenhæng og Skab en vane. Værktøjet tages i brug for at skabe orden og overblik på den enkelte arbejdsplads, hvilket gør det nemmere at finde de ting, man skal bruge. Meget spildtid reduceres alene ved, at der er orden i tingene. Værktøjet bruges typisk ved projektopstart og er god til at minimere uhensigtsmæssige processer, aktiviteter og rutiner. Samtidig sikres færre irritationer, da alting altid har sin plads og så bruges ikke tid på at lede efter det, før arbejdet kan påbegyndes. Kaizen Kaizen betyder løbende forbedringer uden investeringer og er mere en ide end et værktøj. Her er fokus på at skabe løbende forbedringer i mange små skridt og en forudsætning, at alle involveres. Jo flere forbedringsforslag der kommer jo bedre. Resultaterne skal ikke måles på den enkelte medarbejders indsats, men i forhold til en produktionslinje, hvor man i fællesskab fører ideerne ud i livet. SMED SMED er en systematisk metode til at reducere omstillingstider. Værktøjet bruges på virksomheder, der ønsker at opnå mindre seriestørrelser og forbedre flowet i produktionen, minimere gennemløbstiden og øge leveringssikkerheden. Kortlægning af værdistrømsanalysen Værdistrømsanalysen eller svømmebanediagram, som det også kaldes, er et værktøj, der kan bruges til at skabe overblik over og kortlægge produktionsflowet. Dermed øges ledelsens og medarbejdernes viden om, hvordan virksomhedens samlede flow er, og hvor spildet er. Her kan f.eks. afdækkes, hvor der i produktionsprocessen er størst belastning, hvor dobbeltarbejde optræder, evt. tilbageløb i ordreflowét, hvor uhensigtsmæssige rutiner blotlægges, og hvor forbedringspotentialerne ligger. Tavlemøder Tavlemøder skaber synliggørelse af de mål, der ønskes nået og fokus på de nøgletal, som måles på. Samtidig er det også en effektiv information. Mange af de deltagende virksomheder har ophængt en tavle og følger de nedenfor anførte anvisninger. Der afholdes typisk regelmæssige korte tavlemøder på minutter, f.eks. hver uge på et fast tidspunkt.

5 5 Vil du vide mere eller ønsker at sætte innovation på dagsordenen? Henvend dig til Samarbejdsnævnets sekretariat, der allerede i dag samkører innovationsværktøjerne med egne samarbejdsværktøjer og tilbyder virksomheder såvel med som uden et formelt samarbejdsudvalg, vederlagsfri rådgivning og vejledning i forhold til at sætte fokus på samarbejde, trivsel og konkurrencedygtighed. Projektet afsluttes 31. marts Henvendelse til: Chefkonsulent Torben Rentzius Jans, SALA. Tlf.: eller Konsulent Finn Liisborg. 3F, Tlf.:

og medarbejderindflydelse

og medarbejderindflydelse L ea og medarbejderindflydelse n Lean Lean og medarbejderindflydelse Udgivet af CO-industri Vester Søgade 12, 2. 1790 København V Telefon 33 63 80 00 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

TRIVSEL OG LEAN. Styrk balancen i Lean-processen. Det Personalepolitiske Forum. Stress

TRIVSEL OG LEAN. Styrk balancen i Lean-processen. Det Personalepolitiske Forum. Stress TRIVSEL OG LEAN Styrk balancen i Lean-processen Det Personalepolitiske Forum Stress TRIVSEL OG LEAN Styrk balancen i Lean-processen Maj 2008 Det Personalepolitiske Forum Projektledelse Marlene Skou Jørgensen,

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Lean i Plejesektoren. - en guide

Lean i Plejesektoren. - en guide Lean i Plejesektoren - en guide 1 Forord til guide om Lean i plejesektoren Den offentlige sektor i Danmark skal levere service af høj kvalitet. God service til borgerne og gode arbejdspladser er to sider

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Det er en forudsætning, at der i forvejen er lavet 5S og flow for området. Hvis 5S ikke er vedligeholdt og har en

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Til tillidsvalgte. Lean Råd til tillidsvalgte, der skal arbejde med lean

Til tillidsvalgte. Lean Råd til tillidsvalgte, der skal arbejde med lean Til tillidsvalgte F O A F A G O G A R B E J D E Lean Råd til tillidsvalgte, der skal arbejde med lean Politisk ansvarlig: Peter Kvist Jørgensen Redaktion: Anne-Mette Jepsen og Louise Vergo Layout: GraFOA

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Rapport Projekt 2012-5

Rapport Projekt 2012-5 Rapport Projekt 2012-5 Tillidsbaseret Lean Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond Side 1 Indhold Indledning s.. 2 Resume s..3 Baggrund..s. 4 Hvad er Tillidsbaseret Lean?...s. 5 Projektforløb. s. 6 Resultatet.

Læs mere

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest Social kapital - en værktøjskasse Hospitalsenheden Vest Staben, HR December 2012 Indholdsfortegnelse 1 Social kapital...3 1.1 Hvorfor arbejde med social kapital?...3 1.2 Social kapital Hvad består det

Læs mere

Erfaringer med Lean i offentlig administration

Erfaringer med Lean i offentlig administration Erfaringer med Lean i offentlig administration Erfaringer med Lean i offentlig administration effektivisering med et menneskeligt ansigt af Jørgen Kjærgaard, jkj@implement.dk, Anders Bogason, abo@implement.dk

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Vestfrost. får nyt lønsystem. PlusLøn i praksis

Vestfrost. får nyt lønsystem. PlusLøn i praksis Vestfrost får nyt lønsystem PlusLøn i praksis PlusLøn i praksis A/S Vestfrost får nyt lønsystem CO-industri Vester Søgade 12, 1790 København V Tlf.: 3363 8000 www.co-industri.dk DI 1787 København V Tlf.:

Læs mere

Rammer og vilkår for god ledelse. Rapport fra en lederpanelundersøgelse FTF 2007

Rammer og vilkår for god ledelse. Rapport fra en lederpanelundersøgelse FTF 2007 Rammer og vilkår for god ledelse Rapport fra en lederpanelundersøgelse FTF 2007 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvem er de offentlige ledere? 4 Ledelse og arbejdsmiljø 8 Hvem tager initiativ til innovation?

Læs mere

Medarbejderdreven innovation & arbejdsmiljø

Medarbejderdreven innovation & arbejdsmiljø Medarbejderdreven innovation & arbejdsmiljø Indhold Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777. 1790 København V www.ibar.dk Medarbejdersekretariatet Vester Søgade 12. 1790 København V Telefon 33

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual AT ARBEJDE MED FORANDRINGER Manual Denne manual kan hjælpe jer til at arbejde med forandringer. Den giver jer nogle bud på, hvordan forandringer og omstruktureringer skabes i respekt for trivslen på arbejdspladsen.

Læs mere

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation Opbakning Planlægning Opbygning Drift Energiledelse Ideer til kommunikation Energiledelse indhold Forord...........................s. 3 Kommunikation - et værktøj..........s. 4 Sproglige og grafiske billeder.........s.

Læs mere