Leder, brug din kommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leder, brug din kommunikation"

Transkript

1 Leder, brug din kommunikation - og skab flere resultater med færre ressourcer LEDELSE, MERE LEDELSE, BEDRE LEDELSE. Det er ofte svaret på, hvordan vi løser vores udfordringer; lige fra at øge konkurrenceevnen til at skabe trivsel på arbejdspladsen. Der mangler ikke bud på god ledelse fra LEAN analyser til stress coaching. Vi har effektiviseret vores organisationer ved at analysere arbejdsprocesser. Vi har udviklet systemer til at sikre kvaliteten af ydelser og reducere spild. Vi uddanner os for at have adgang til de bedste kompetencer. Vi investerer i IT og forskning for at udvikle nye løsninger. TILBAGE STÅR UDFORDRINGEN MED AT OPTIMERE VORES RELATIONELLE KOMPETENCER. Det er dén parameter, vi kan arbejde med for at udnytte vores kompetencer og viden, reducere modstand i samarbejdet, undgå misforståelser og forsinkelser og mobilisere alle ressourcer. Det gælder både for den enkelte leder og for organisationen. Forskning efterlader ikke tvivl om lederens vigtige opgave. Resultaterne skabes ved at lede gennem kommunikation. Lederens kommunikation gør den positive forskel i organisationens resultater og arbejdsglæde. Det skal ikke forveksles med den formaliserede interne kommunikation, der investeres store summer i, og som leveres af professionelle kommunikationsmedarbejdere Derfor er lederens kommunikation helt afgørende for at skabe det nødvendige samarbejde og opnå resultater. Men hvad skal lederen helt konkret gøre for at kommunikere? Hvilke behov skal lederen dække, hvilken rolle får lederen, og hvad er nyt i forhold til nuværende praksis? At lede gennem kommunikation udfordrer den traditionelle lederrolle og formidling af information i organisationer. Der er langt fra den formaliserede interne information, som doseres efter ledelses skøn, til at lede gennem kommunikation for at skabe viden, samarbejde og handlekraft. Det er en arbejdsproces, som ikke kan uddelegeres til eksperter i stabsfunktioner. Derfor har lederen behov for andre kompetencer. Corporate Voice ISBN side 1

2 Corporate Voice principper og metoder Corporate Voice har udviklet principper og arbejdsmetoder til ledelseskommunikation med inspiration fra JOURNALISTIKKEN og HUMAN RESSOURCE MANAGEMENT. Journalistikken tilbyder os flere hundrede års erfaring i at skabe fælles viden og sammenhængskraft gennem menneskelig kommunikation. Faget rummer alt fra praktiske værktøjer til grundfæstede principper. Human Ressource Management giver os indsigt i, hvordan vores organisationer fungerer, hvordan vi indretter os optimalt, og hvilke metoder vi kan bruge for at opnå både professionelle resultater og trivsel. LEDER, BRUG DIN KOMMUNIKATION er struktureret i tre dele, der kan læses uafhængigt. Hver del indledes med en introduktion til dit udbytte som læser. DEL 1: LEDERENS 5 VALG I KOMMUNIKATION Der er forskel på kommunikation og information. Det er forskellige ledelsesfunktioner og har ikke samme effekt på organisationens resultater. Lederen skal mestre begge dele og vælge med sikkerhed. DEL 2: KOMMUNIKATION, TRIT & RETNING Den nærmeste leder har afgørende betydning for medarbejderens forståelse og handlekraft. Forskning dokumenterer, at ledelse gennem dialog, samarbejde og holdninger skaber resultater i organisation. Kommunikation er en arbejdsproces. Derfor kan lederen ikke uddelegere sin kommunikation, for formaliseret intern kommunikation har ikke samme dokumenterede effekt på økonomi og trivsel. DEL 3: HÅNDVÆRK & HOLDNING At lede gennem kommunikation forudsætter andre arbejdsmetoder og principper for ledelse. Kompetencer fra lederens eksterne kommunikation er ikke tilstrækkelige, og den alvidende lederrolle bliver udfordret. Med inspiration fra journalistikken og Human Resource Management får lederen forslag til udvikling af håndværket og holdningerne. EN HEL UNIK KONKURRENCEFORDEL Det er indsatsen værd at lede gennem kommunikation, for sådan opnår vi flere resultater med færre ressourcer. Ledelseskommunikation giver lederen og organisationen en helt unik konkurrencefordel, man kun kan opnå ved at tilegne sig håndværket og udvikle holdningerne. Det er netop den eneste ting, konkurrenter hverken kan stjæle, kopiere eller købe. GOD ARBEJDSLYST! VIL DU VIDE MERE OM, HVORDAN DU UDVIKLER DEN CORPORATE VOICE, DER SKABER RESULTATER OG TRIVSEL? DU ER VELKOMMEN PÅ Corporate Voice ISBN side 2

3 Indhold Første del: Lederens 5 valg i kommunikation 4! Kend forskel 5! Information følger oplysningstanken 7! Støj, modstand & samarbejde 8! Lederens 5 valg 9! Valget 12! Hvad er formålet? 13! Forudsætninger for valg 14! En øvelse i at skelne 15! Derfor er det vigtigt at skelne 16! En farlig illusion 17! Anden del: Kommunikation, trit & retning 18! Kommunikation: Hvor svært kan det være? 19! Ledelseskommunikation betaler sig 20! Kommunikation udfordrer lederrollen 23! Et eneste krav til lederen 24! Spørgsmål! 25! Lederen som kommunikationskanal 26! Produkt eller proces? 28! Kompetencerne i ledelseskommunikation 30! Forskelle i et overblik 31! Tredje del: Håndværk & Holdning 32! Nye udfordringer nye ledelsesbehov 33! Intern kommunikation: Mere af det samme 34! Corporate Journalism er ikke ledelse 36! Kommunikationskompasset 37! Grundlove i kommunikation 41! Hvad lederen skal vide om historier 44! Sæt rammen 45! Journalistik møder Human Ressource 46! Godt fortalt er halvt fuldendt 47! Strategi er en ledelsesfortælling 50! Fortællingens 5 P er 51! Lån fra journalistikkens værktøjskasse 54! Innovation af ledelseskommunikation 59! En unik konkurrencefordel 60! Corporate Voice ISBN side 3

4 ! Første del: Lederens 5 valg i kommunikation Dit udbytte Når du arbejder efter Corporate Voice metoderne i Lederens 5 valg i kommunikation : Kender du den grundlæggende forskel mellem kommunikation og information Ved du, hvilken betydning denne skelnen har for at lykkes med ledelse Arbejder du effektivt med både information og kommunikation. Erkender du, at kommunikation ikke bare er en opgave, du løser og en ydelse, du kan levere, som tilfældet er med information. Det er en arbejdsproces uden afslutning. Og du vil glæde dig over de muligheder, den erkendelse giver. Corporate Voice ISBN side 4

5 Kend forskel DER ER FORSKEL PÅ INFORMATION OG KOM- MUNIKATION. DEN FORSKEL SKAL LEDEREN VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, FOR DET ER AFGØREN- DE FOR RESULTATERNE OG ARBEJDSGLÆDEN. Er der i øvrigt spørgsmål? De myldrer ind i det store mødelokale. Snakken går. Højlydt latter. Stolene skramler, og kaffekopperne klirrer. Energien i den store gruppe af mellemledere er god. I dagens anledning er bordene fjernet, og stolene er stillet på rækker for at gøre plads til, at alle kan deltage på en gang. Den administrerende direktør nyder øjeblikket. Han er godt forberedt og glæder sig til at præsentere. Storskærmen lyser op med logoet for den nye plan. Kommunikationsafdelingen har gjort et godt stykke arbejde med at forberede denne vigtige præsentation, tænker han tilfreds. Han tager ordet ved højt at råbe Velkommen. Der skal energi til at skære igennem den livlige forsamling. De sidste mødedeltagere finder på plads, og der falder ro i lokalet. Præsentationen kører fantastisk. Hele direktionen er på efter tur, og det er godt team work. Efter den administrerende direktørs introduktion af planen tager økonomidirektøren over og gennemgår målene i nøgletal. Marketingdirektøren kører et fint samspil med kommunikationschefen om, hvordan organisationen kan realisere de ambitiøse mål i markedet. Tidsplanen holder næsten. De er kun fem minutter over tid, da alle plancherne er gennemgået. Den administrerende direktør tager over og afslutter med at takke den øvrige direktion for deres indlæg. Så er der spørgetid, og han ser forventningsfuldt ud over sine medarbejdere og kollegaer. Er der nogle spørgsmål? Stilhed. Så lidt summen. Mange i selskabet har på forhånd haft kendskab til dele af planen. De har leveret data og materiale undervejs i processen. En hånd dukker op og så en til. Spørgsmålene er faktuelle og operationelle: Har I overvejet fordelingen af opgaver mellem hovedkontoret og de to afdelinger i provinsen? og I nævner ikke noget om det IT projekt, vi er i gang med. Bliver det påvirket af denne plan? Direktøren svarer, at der er forhold og opgaver, som ikke er nævnt i planen, fordi de bliver afklaret under implementeringen. Det er netop derfor, at samarbejdet omkring planen er så vigtigt, og at direktionen gør så meget ud af at kommunikere planen. Alles bidrag er nødvendige for at realisere de ambitiøse mål, understreger han flere gange. Stilheden sænker sig igen. Direktøren siger, at hvis der efterfølgende er flere spørgsmål, står hans dør jo altid åben, og det gælder naturligvis også for de øvrige direktører. De nikker alle anerkendende. Stilhed i lokalet. Jamen, så tak for et godt møde, afslutter han og folk klapper. Højlydt opbrud. Stolene skramler igen. Støjniveauet stiger, mens folk myldrer ud af lokalet i livlig snak med deres kollegaer. Folk lytter koncentreret. Den administrerende direktør kigger ud i lokalet og ser, hvordan folk følger med og tager noter. Corporate Voice ISBN side 5

6 Det er information Vi kender alle sammen denne situation fra strategipræsentationer og personalemøder om væsentlige ændringer i organisationen. Ledelsen har øvet sig. Forberedt deres budskaber. Fremlægger til perfektion. Det ser virkeligt godt ud. Men til allersidst opstår den afslørende stilhed og tøven fra publikum, når ledelsen efterlyser spørgsmålene. Kommunikationsafdelingen gør deres bedste ved måske at stille et par kritiske spørgsmål på vegne af organisationen. Clearet med lederen, som svarer beredvilligt og godt forberedt. Spørgsmålene skal tjene som kvittering fra modtager til afsender: Vi har modtaget informationen! Men spørgsmålene er ikke tilstrækkeligt til at skabe kommunikation mellem direktionen og ledergruppen. Information er transmission INFORMATION ER OVERDRAGELSE AF VIDEN OG OPLYSNINGER UD FRA DEN ANTAGELSE, AT AFSENDEREN HAR KORREKT OG TILSTRÆKKE- LIG VIDEN, OG AT NÅR MODTAGERNE FÅR DEN- NE VIDEN, SÅ HANDLER DE PÅ GRUNDLAG AF OG I OVERENSSTEMMELSE MED DEN. INFORMATION ER ALTSÅ ET FORLØB MELLEM EN AFSENDER OG EN MODTAGER. Kommunikation er interaktion KOMMUNIKATION ER GENSIDIG UDVEKSLING AF VIDEN, VURDERINGER, IDEER, SYNSPUNKTER, ETC. MED DET FORMÅL AT OPNÅ ET HØJERE OG FÆLLES NIVEAU AF INDSIGT. KOMMUNIKATION ER ALTSÅ EN PROCES MELLEM DELTAGERE. Dette er et informationsmøde. Det er ikke kommunikation i ledelsen af en organisation. At informere og kommunikere er to vidt forskellige handlinger, der tjener vidt forskellige formål i at lede en organisation og stiller vidt forskellige krav til lederes roller, kompetencer og holdninger. Lederen skal mestre begge dele og kunne afgøre, hvornår der er behov for information eller kommunikation. FOR MIG ER KOMMUNIKATION, NÅR MAN HUSKER AT HAVE ØRERNE MED. MED INFORMA- TION HAR MAN KUN EN MUND. Ulrik Haagerup, Nyhedsdirektør i DR. Citat fra interview i Corporate Voice undersøgelsen 2010 Corporate Voice ISBN side 6

7 Information følger oplysningstanken Mange ledere er fantastisk dygtige til at informere. De har øvet præsentationsteknik og gennemgået medietræning. De forstår at formulere et budskab og få det afleveret. De kender kommunikationskanalerne; fra den personlige tale leveret på møder til den skarpe filmoptagelse med et interview, der kan lægges på intranet. Det er fuldstændig afgørende for at drive en organisation, at ledelsen er dygtig til at få sine budskaber ud. Men det har sine begrænsninger og egner sig primært til at transmittere oplysninger. Information fungerer efter en plan om en lineær overførsel af beslutninger, viden, data, etc. der kaskaderes ned gennem organisationens niveauer. Forventningen er, at når alle i organisationen har den nødvendige viden, er de i stand til at yde deres bidrag inden for deres funktion. Forudsætningen for, at det er tilstrækkeligt for en ledelse at informere kollegaer og medarbejdere, er imidlertid bare, at ledelsen har den nødvendige viden, og at medarbejderen tager imod og forstår denne viden og herefter omsætter til handling som forventet og instrueret. Konkrete eksempler på behov for information kan være, når organisationer skal fusionere eller gennemføre en budgetteringsproces, hvor ledelsen udsender klare rammer, mål og instrukser i et planlagt forløb. Men information er bare ledelsens indlæg i organisationens kommunikation. Lederens udfordring defineres som at få afleveret sine budskaber til alle. Ofte udtaler kommunikationseksperter, at det er vigtigere end nogensinde, at ledere kan kommunikere internt for at trænge igennem støjen i disse situationer. Men støjen er paradoksalt nok organisationen, der kommunikerer! DET ER OPLYSNINGSTANKEN I AKTION. Gennem århundreder har den vestlige kultur oplevet fremdrift ved at udbrede viden. Derfor er oplysningstanken helt grundlæggende for vores forestillinger og arbejdsform. Corporate Voice ISBN side 7

ANNETTE FRANCK MODARBEJDER ELLER MEDARBEJDER FORANDRINGSKOMMUNIKATION SKABER SAMARBEJDE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

ANNETTE FRANCK MODARBEJDER ELLER MEDARBEJDER FORANDRINGSKOMMUNIKATION SKABER SAMARBEJDE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ANNETTE FRANCK MODARBEJDER ELLER MEDARBEJDER FORANDRINGSKOMMUNIKATION SKABER SAMARBEJDE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Annette Franck er specialist i forandringskommunikation. Efter femten års erfaring

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual AT ARBEJDE MED FORANDRINGER Manual Denne manual kan hjælpe jer til at arbejde med forandringer. Den giver jer nogle bud på, hvordan forandringer og omstruktureringer skabes i respekt for trivslen på arbejdspladsen.

Læs mere

FEBRUAR 2013. Best practice. i projektledelse

FEBRUAR 2013. Best practice. i projektledelse FEBRUAR 2013 Best practice i projektledelse SIDE 3 4 6 10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 ARTIKEL Få trumfkort på hånden Styr på trumferne Årets projekt 2012: Lean i Kvægbruget Modet til at gå nye veje giver

Læs mere

Værktøjskasse om forandringsprocesser. Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg

Værktøjskasse om forandringsprocesser. Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg Værktøjskasse om forandringsprocesser Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet

Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet Hvad lederuddannelse betyder for lederen selv og for lederens omgivelser lederweb.dk 2 Om Væksthus for Ledelse Få din lederuddannelse til at skabe ringe

Læs mere

Svarprocenten viser sundhedstilstanden. Case: SAS. HR-chefen ind på direktionsgangen. Case: Pensam. 7 gode råd til at få en høj svarprocent / s.

Svarprocenten viser sundhedstilstanden. Case: SAS. HR-chefen ind på direktionsgangen. Case: Pensam. 7 gode råd til at få en høj svarprocent / s. A c t u p o n k n o w l e d g e O k t o b e r 2 0 1 0 / N o 1 0 D a n m a r k Svarprocenten viser sundhedstilstanden 7 gode råd til at få en høj svarprocent / s. 4-5 Case: SAS Engagerede medarbejdere i

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2011 8. årgang Udsendes til flere end 5.600 Kære læser! Hvorfor kuldsejler mange projeker eller i bedste fald bliver meget forsinkede eller har store budgetoverskridelser? Vi

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Din evne til at kommunikere klart og tydeligt er vigtigere i dag end nogensinde før.

Din evne til at kommunikere klart og tydeligt er vigtigere i dag end nogensinde før. Din evne til at kommunikere klart og tydeligt er vigtigere i dag end nogensinde før. Tidligere tiders regelstyring er afløst af ledelse ved hjælp af værdier og visioner. Det stiller store krav til dine

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

ARTIKEL. Facilitering

ARTIKEL. Facilitering ARTIKEL Facilitering En artikel med inspiration, værktøjer og tips til at skabe øget dynamik, ejerskab og kvalificerede resultater i gruppeprocesser gennem bevidst design FACILITERING ARTIKEL Facilitering

Læs mere

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation Opbakning Planlægning Opbygning Drift Energiledelse Ideer til kommunikation Energiledelse indhold Forord...........................s. 3 Kommunikation - et værktøj..........s. 4 Sproglige og grafiske billeder.........s.

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 2 Ledercoaching Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach INDHOLD Ledercoaching 3 Ledere

Læs mere