BusinessInsight Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BusinessInsight Brugervejledning"

Transkript

1 BusinessInsight Brugervejledning side 1

2 Brugervejledning til BusinessInsight Indhold 1. Login Firmaopslag Firmaprofil Årsregnskaber i PDF-format Rapporter Valuta Koncernrelationer Udvælg filialer og datterselskaber Lav kundefil vha. firmaopslag Sammenlign firmaer Markedsudvælgelse Indlæs kundefil Emneprioritering Analyse Kundeanalyser A-B-C analyse Markedsanalyse Support Bilag 1: Branchesøgning Bilag 2: Kundefiler i Excel-format Bilag 3: Søgning på en virksomheds alder side 2

3 1. Login Log-in sker på hjemmesiden Når du er logget ind, ser du åbningsbilledet i BusinessInsight, og fanerne vil svare til den version af BusinessInsight du har tegnet aftale på. Kort fortalt er mulighederne på de forskellige faner: Fane Firmaopslag Markedsudvælgelse Emneprioritering Muligheder Her kan du søge en virksomhed frem, klikke dig ind på firmaprofilen og se de oplysninger der er tilgængelige. Der er mulighed for at bestille rapporter til kreditvurdering og du kan downloade scannede årsregnskaber. Her finder du målgrupper. Enten ved at bruge søgekriterierne enkeltvis, eller ved at indlæse en kundefil og se hvordan dine kunder fordeler sig på eks. branche, antal ansatte eller postnumre. Her kan du indlæse en fil med dine egne kunder, og bruge en Autopilot til at finde de emner som har størst lighed med dine eksisterende kunder. Denne fane er ikke tilgængelig i alle versioner. side 3

4 Analyse Support Når du har indlæst en fil med dine egne kunder, kan du her lave mindre og større analyser på dine kunder, du kan lave en markedsanalyse og segmentere dine kunder i A-B-C segmenter. Denne fane er ikke tilgængelig i alle versioner. Du kan ændre dine brugeroplysninger mm. på Support-fanen, og du kan vælge frit mellem de indbyggede sprog. 2. Firmaopslag På fanen Firmaopslag kan du finde firmaer vha. de 6 søgefelter: * Firmanavn * Tlf.nr. * Adresse * CVR-nr. * Personnavn * KOB-nr. Du kan vælge om du ønsker at inkludere inaktive virksomheder og/eller filialer i din søgning, ved at benytte boksene under søgefelterne. Indtast søgeteksten og tryk ENTER, så finder BusinessInsight alle firmaerne, der matcher din søgetekst. Vær opmærksom på at BusinessInsight både søger på juridisk navn, tidligere navne, kaldenavne og binavne. I adressefeltet kan du søge på vejnavn og nr. Du kan også vælge at kombinere vejnavn og postnr. eller by, ved at skrive eks. Lyngbyvej, Skriv f.eks. Balyfa i feltet Firmanavn, og tryk ENTER, så får du nedenstående firmaliste frem: Listen med dine søgeresultater kan vises i 2 forskellige versioner, det vælger du i feltet Matchliste. Den ene version viser stamdata og den anden viser udvalgte regnskabstal. 2.1 Firmaprofil Klik på et firmanavn i firmalisten f.eks. Balyfa A/S og se firmaprofilen: side 4

5 Afhængig af hvilken version af BusinessInsight du har købt, kan du se flere firmaoplysninger ved at klikke på knappen Firmaprofil : På knapperne ved siden af Firmaprofil kan du se: * 3 års scannede årsregnskaber * Rapporter som Rating, Delphi Score, Betalingsmønster og RKI tjek * Skifte regnskabsvaluta * Koncernrelationer * Filialer 2.2. Årsregnskaber i PDF-format På firmaprofilen kan du klikke på den blå knap Årsregnskab, og hente de seneste 3 års offentliggjorte årsregnskaber. side 5

6 2.3. Rapporter Når du står på en firmaprofil, kan du klikke på knappen Rapporter og vælge imellem 2-4 forskellige rapporter, som giver uddybende information om en virksomheds økonomi. Her kan du se mere information om hvad de enkelte rapporter dækker over. Delphi Score Dette er en statistisk model som viser risikoen for at en virksomhed får betalingsvanskeligheder inden for de næste 12 måneder. Første gang du benytter denne rapport, skal du bekræfte dit køb. Du skal derefter beslutte, om du ønsker at se nedenstående advarsel hver gang du bestiller en Delphi Score: Herefter vises den aktuelle Delphi Score: side 6

7 Rating (ikke tilgængelig i alle versioner) I de versioner hvor Rating indgår som en del af firmaprofilen, er det også muligt at klikke på rapporten Rating. Dette skyldes at nye informationer i Experians database kan resultere i en ændring af en Rating i løbet af kort tid. Ved at benytte rapporten Rating, hentes Ratingen i real time i Experians database. Dette koster ikke ekstra. Betalingsmønster På en stor del af virksomhederne i BusinessInsight kan vi levere en rapport på deres betalingsmønster. Denne rapport viser hvornår en virksomhed betaler udeståender før forfald, til forfald eller efter forfald. Det er også muligt at se om virksomheden betaler udeståender hurtigere eller langsommere end andre virksomheder i Danmark. Første gang du benytter denne rapport, skal du bekræfte dit køb. Du skal derefter beslutte, om du ønsker at se nedenstående advarsel hver gang du bestiller et Betalingsmønster: side 7

8 Herefter vises det aktuelle Betalingsmønster: RKI Tjek Ønsker du at kunne tjekke om virksomheder er registreret i RKI, kan du vælge at tegne aftale på et RKI Tjek modul til BusinessInsight. Når dette er aktiveret, klikker du blot på RKI Tjek inde fra Firmaprofilen. Du vil blive gjort opmærksom på, at dette faktureres i forhold til den aftale du har indgået. Hvis du ikke ønsker at se denne varsling hver gang, kan du blot markere det i boksen. Klik herefter på Fortsæt. Der kommer nu en pop-up boks frem, hvor du kan se de(n) RKI registrering(er) der evt. er på den pågældende virksomhed: side 8

9 Bemærk at ovenstående eksempel er en fiktiv virksomhed, som vi udelukkende benytter til demoformål. Ønsker du at gemme disse oplysninger, kan du klikke på Print pdf og gemme filen på din pc. 2.4 Valuta Knappen Valuta giver dig mulighed for at omregne regnskabsposterne fra danske kroner til svenske kroner, norske kroner, euro eller dollars. Der hentes dagsaktuelle valutakurser fra Danmarks Nationalbank. side 9

10 2.5 Koncernrelationer(ikke tilgængelig i alle versioner) Hvis den aktuelle virksomhed er en del af en koncern, kan du se selskabsstrukturen ved at trykke på knappen Koncernrelationer. Et billlede som nedenstående vises i et pop up vindue, og du kan udskrive koncernrelationerne i et PDF eller Word-dokument ved at trykke på Udskriv -knappen Hvis du ønsker at arbejde videre med de danske selskaber i en koncern, skal du først klikke på Vælg alle og dernæst på knappen Tillæg kundefil. Så føres de danske selskaber videre til fanen med Markedsudvælgelse, hvor du kan arbejde videre med dem. 2.6 Udvælg filialer og datterselskaber Her kan du finde alle danske filialer og datterselskaber på en given virksomhed, Skriv f.eks. firmanavnet Nordea og klik på feltet Udvælg : side 10

11 Klik herefter på knappen Udvælg og vælg Datterselskaber : Du ser nu en liste over alle Nordeas danske datterselskaber. Listen kan nu printes på papir eller udskrives i en Excel-fil. Det sker på knappen Udskriv. 2.7 Lav kundefil vha. firmaopslag Hvis du ikke har en kundefil med dine kunder, kan den skabes ved at bruge Firmaopslag og markere kunderne enkeltvis. Det gøres ved at sætte kryds i kolonnen Udvælg på hver virksomhed. Funktionen er f.eks. nyttig på nye markeder som du ønsker at starte op, men ikke har nogen kunder på i forvejen. Vælg f.eks firmaer enkeltvist, som du gerne vil have fat på, gem firmaerne som en kundefil, og tryk på knappen Fortsæt. Når du har markeret alle dine firmaer, klikker du på Udskriv og vælger Kundefil : side 11

12 Når du gemmer en kundefil der er skabt vha. Firmaopslag, kan du vælge om du ønsker at gemme den som en ny fil, eller om den skal tilføjes en eksisterende fil du har lavet tidligere. 2.8 Sammenlign firmaer Ønsker du at sammenligne 2 eller 3 virksomheder, starter du med at søge den første virksomhed frem, og klikke på Udvælg. Gør det samme for den eller de næste virksomheder, klik på Sammenlign og vælg den ønskede profil: Sammenligningen ser ud som nedenfor (data er afhængigt af version): side 12

13 3. Markedsudvælgelse Her kan du finde nye emner ved at definere kriterierne for din målgruppe. Antallet af forskellige søgekriterier afhænger af hvilken version af BusinessInsight du har købt, på den største version er der mere end 30 kriterier at vælge imellem. Se bilag for uddybning af søgning på branchekoder samt søgning på en virksomheds alder. Klik på knappen Søg og find det første kriterium i din målgruppe, det kan f.eks. være Antal Ansatte: side 13

14 Du kan nu se hvor mange virksomheder der er i de forskellige intervaller for Antal Ansatte: I eksemplet herover er der klikket på ansatte. Du kan enten klikke på de intervaller du ønsker eller du kan skrive dit ønskede interval i Fra og Til felterne. Når de ønskede intervaller er markeret grønne, klikker på du Fortsæt. Du kan nu se at din målgruppe er gået fra alle virksomheder til at være de intervaller du har valgt: side 14

15 Du kan nu fortsætte med at vælge flere kriterier, og for hvert ekstra kriterium du vælger vil du kunne se hvordan din målgruppe fordeler sig. Hvis du ofte baserer din(e) målgruppe(r) på de samme kriterier, kan du nu gemme dem ved at klikke på Autopilot og Gem. Her kan du give målgruppen et navn og en kort beskrivelse. Du kan gemme så mange målgrupper som du ønsker, og fremover kan du blot klikke på Autopilot og Hent for at finde en gemt målgruppe dvs. du skal ikke taste de samme kriterier ind hver gang, systemet husker dem for dig. Hvis du ønsker at se de virksomheder der i målgruppen kan du klikke på knappen Vis. Her kan du klikke på et firmanavn for at se firmaprofilen klik på Tilbage for at komme tilbage til listen. Ønsker du at udskrive din målgruppe til Excel, klikker du på knappen Udskriv og Emner. Du kan nu se hvor mange af virksomhederne i målgruppen der er reklamebeskyttede. Disse virksomheder vil blive fratrukket din liste ved eksport, men du kan se hvilke det drejer sig om, ved at klikke på linjen. Klik på Vælg datafelter for at vælge de oplysninger du ønsker at få med. Mængden af data afhænger af din version. Systemet gemmer dine valg, så de samme data er valgt næste gang du skal udskrive en målgruppe. 3.1 Indlæs kundefil Se bilag for mere information om at lave en kundefil Denne funktion lader dig indlæse en fil med dine egne kunder, og filen kan indeholde data i op til 5 kolonner. Den skal indeholde et CVR-nr., KOB-nr. eller et P-nr. for at kunne identificere virksomhederne. De andre kolonner kan eks. indeholde din omsætning på hver kunde, navn på den ansvarlige sælger og lign. Hvis Emneprioritering og/eller Analyse er en del af dit abonnement, anbefaler vi at du har data i alle 5 kolonner, for til fulde at kunne udnytte mulighederne i BusinessInsight. side 15

16 Hvis du har indlæst en kundefil med CVR-nr. som dit kunde ID, så arbejder BusinessInsight kun med de aktive hovedenheder i Danmark. Dvs. der ses bort fra filialer, da de har samme CVR-nr. som hovedenheden. Hvis du derimod har KOB-nr. eller P-nr. som entydigt kunde ID, så arbejdes med alle hovedenheder og filialer. Af sikkerhedsmæssige årsager gemmer BusinessInsight ikke dine kundeoplysninger. Indlæsningen er SSLkrypteret, og kundefilerne slettes med det samme du: * nulstiller din søgning * eller trykker på Logout-knappen * eller lukker din browser * eller ikke bruger BusinessInsight i 30 minutter Når du skal indlæse en kundefil, skal du først trykke på knappen Vælg og finde din kundefil på din pc. BusinessInsight kan læse filer i Excel-format (xls og xlsx). Herefter skal du trykke på knappen Indlæs. I det efterfølgende eksempel er der gjort brug af den indbyggede Testfil. Når du indlæser din kundefil i BusinessInsight, vil de 4 første virksomheder i filen blive vist. Din opgave er nu at fortælle BusinessInsight, hvad indholdet af kundefilen er (=datamapping): Datamappingen laves for hver enkelt kolonne, og det er kun nødvendigt at gøre første gang du indlæser din kundefil. Næste gang du indlæser samme kundefil, så husker programmet hvad du sidste gang angav som din datamapping. BusinessInsight gemmer ingen af dine aktuelle kundedata, de slettes efter hver session. Læg mærke til feltet Overskrift, hvor du skal markere om din Excel fil har kolonneoverskrift i den første linje. Læg også mærke til valgmuligheden Kundeværdi i feltvælgeren. Du kan vælge at importere 1 valgfri værdioplysning på dine kunder. F.eks. din egen omsætning, DB, overskud eller lignende. Teksten du skriver i feltet Din kundeværdi vises som overskrift på fordelingstal og i analyserne. Hvis du f.eks. skriver Omsætning, så bliver det kolonne-overskriften på din indlæste kundeværdi. side 16

17 Når du har lavet din datamapping, gemmer BusinessInsight automatisk opsætningen for denne fil, og du kan trykke på knappen Kundekontrol. En kundekontrol sammenligner din kundefil med Experians erhvervsdatabase, der indeholder alle aktive enheder i Danmark, og alle inaktive/ophørte enheder. Kundekontrollen tager op til 20 sekunder afhængig af antallet af firmaer i din kundefil, og når sammenligningen er færdig vises skærmbilledet nedenfor. I det aktuelle eksempel indeholder kundefilen virksomheder. Heraf er virksomheder stadig aktive, 289 er inaktive (=lukket, under konkurs eller i likvidation), 3 er dubletter og 23 er ukendte (=ugyldigt CVR-nr.). Tallet under Omsætning viser de omsætningstal der er i kundefilen, dvs. det er den omsætning du har i hver af grupperne. På nogle versioner af BusinessInsight er det muligt at klikke på de understregede grupper under Datakvalitet. Vælg f.eks. gruppen Inaktive og se hvilke virksomheder enten er ophørt, fusioneret eller andet. Du vil så kunne se listen over inaktive virksomheder og udskrive dem til Excel. Du kan også klikke på et firmanavn og se firmaprofilen. Hvis du ønsker at fravælge enkelte af dine aktive kunder, klikker du på Aktive (hvis du har adgang til dette i din aftale). Du ser herefter listen af aktive kunder, og kan nu klikke på knappen Fravælg som står i bjælken over listen. Der kommer nu et ekstra felt yderst til højre, hvor du kan klikke på de kunder du ønsker at fravælge. side 17

18 Når du har klikket på de kunder du ønsker at fravælge, klikker du blot på knappen Tilbage. Du kommer nu tilbage til oversigtsbilledet, og kan nu se hvor mange kunder du har fravalgt. Hvis du klikker på Fravalgte, kan du se listen. Nu hvor din kundefil er indlæst, vil du kunne bruge dine eksisterende kunders fordeling som pejlemærke for at finde nye emner. Hvis du klikker på Søg kan du vælge dit første kriterium herunde er valgt Antal Ansatte. Du kan nu se hvordan alle virksomheder fordeler sig på antal ansatte, samt dine egne kunders fordeling: Du kan også se din gennemsnitlige omsætning på kunder i de forskellige intervaller. Med denne viden om dine kunders fordeling og din omsætning på dem, kan du vælge de intervaller du mener vil være bedst til en ny målgruppe. Som ved den almindelige Markedsudvælgelse kan du selvfølgelig kombinere mange forskellige kriterier, samt gemme dem under Autopilot så du kan bruge dem igen. Ved senere indlæsning af kundefilen kan du vælge knappen Autopilot og vælge din gemte søgning, i stedet for at klikke på kundekontrol. BusinessInsight vil så indlæse din kundefil og med det samme lave din målgruppe ud fra dine valgte kriterier. side 18

19 4. Emneprioritering (ikke tilgængelig i alle versioner) Når din kundefil er indlæst, kan du klikke på Autopilot Hent og vælge den øverste der hedder: Top emner Automatisk markedsudvælgelse og emneprioritering. Nu vil BusinessInsight lave en analyse af din kundefil og ud fra dette, finde de bedste emner blandt alle virksomheder i landet. Ud over at finde de bedste emner, vil de også blive inddelt efter potentiale, dvs. du kan finde de emner som har størst lighed med dine eksisterende kunder. Dine eksisterende kunder vil IKKE kunne findes blandt emnerne, da de automatisk fratrækkes. På billedet herover kan du se resultatet af en Emneprioritering baseret på Testfilen i BusinessInsight. I Testfilen indgår virksomheder, hvoraf de er aktive. Ved at analysere de aktive virksomheder, har BusinessInsight fundet emner som har stor lighed med dem. De emner er derefter inddelt i grupper baseret på deres potentiale, hvilket vises med de grønne flueben. I kolonnerne med Trin og Søgekriterier, kan du se nogle af de parametre der er bag modellen. Alle disse 7 parametre kan du selv tilpasse, hvis det vil gøre dine emner endnu bedre, eller hvis de skal passe til en kampagne med et specifikt fokus. For at tilpasse modellen, klikker på du den parameter du vil starte med at tilpasse, her har vi valgt Firmatype: side 19

20 Øverst i billedet kan du se, at tallet 1 står ved Andel under Kunde og Marked. Det betyder at emner skal være af samme Firmatype som dem hvor vi har min. 1% Kundeandel ELLER 1% Markedsandel. Alle andre Firmatyper er fravalgt. Du kan nu se om du vil ændre modellen til at kigge på antallet af kunder, eller sætte andelen til at være højere end 1%. Du har også mulighed for at benytte omsætningstallet som en parameter. Herunder har vi ændret andelene til ENTEN 2% i Kundeandel ELLER til 2% i Markedsandel ELLER 2% i Omsærningsandel: Når du har fundet de rette kriterier, klikker du på fortsæt. Du er nu tilbage på fanen med Markedsudvalg, og kan se de andre parametre du kan tilpasse indtil du er helt tilfreds med den samlede model og emnerne: side 20

21 Når du har lavet alle de ændringer du ønsker, skal du klikke på fanen Emneprioritering. Da du har ændret på nogle af de grundlæggende dele af modellen til Emneprioriteringen, skal BusinessInsight nu genberegne modellen. Dette gøres ved at klikke på knappen Beregn prioritet og vælge om du ønsker at beregningen sker efter Markedsandel alene elle om du ønsker at værdien også skal tælle med værdi betyder her den omsætning du har på den enkelte kunde. På denne måde kan du sikre at emnerne har stor lighed med dine eksisterende kunder OG at kunder med høj omsætning bliver betragtet som værende mere interessante end dem med lav omsætning. Vi har nu klikket på Efter markedsandel og værdi og emnerne fordeler sig nu således: side 21

22 Der er lidt færre emner end før, og de fordeler sig lidt anderledes end før. Du kan også se at parametrene under Firmatype er ændret, da det er de nye kriterier vi satte ind. HUSK at du kan gemme din tilpassede Emneprioritering som en ny Autopilot så benytter du blot denne autopilot næste gang du skal finde nye emner. Ved at klikke på Vis kan du nu se emnerne. Hvis du har nogle tidligere bearbejdede emner som du ikke ønsker, skal være blandt dine nye emner, kan du nu fratrække dem. Sørg for at have en fil med CVR-nr. eller KOB-nr. på de virksomheder du ønsker fratrukket. Du kan også benytte tlf.nr., men det er noget mere usikkert. Klik nu på knappen Krydstjek og vælg det rette nummer: Klik på Find for at finde filen på din PC og klik på Åbn. Der vil nu komme en ekstra boks nederst på siden, hvor du kan se hvor mange emner der er blevet fratrukket sin målgruppe: side 22

23 Nu er din målgruppe klar, og du skal beslutte om du vil udskrive samtlige emner til Excel eller blot de bedste. Ønsker du blot de bedste, kan du klikke på emneantallet ved siden af de grønne flueben: Hvis du klikker på tallet vil du komme ind på listen med disse emner, og kan nu klikke på Udskriv for at udskrive dem. Ønsker du at udskrive samtlige emner, skal du blot blive på siden med oversigten og klikke på Udskriv. side 23

24 Du kan nu vælge hvilke data du ønsker at få med på hver enkelt virksomhed, og der er nu kommet 2 ekstra felter som mulighed, nemlig Hitrate og Potentiale: Hvis du vælger dem, vil du kunne se hvert emnes Hitrate og Potentiale når du arbejder videre med dem i Excel. 5. Analyse (ikke tilgængelig i alle versioner) Under fanen Analyse finder du 3 forskellige slags analyser: Kundeanalyse A-B-C analyse Markedsanalyse (er kun synlig hvis du har lavet en emneprioritering) Alle 3 analyser kræver at du har indlæst din kundefil. side 24

25 5.1 Kundeanalyser Denne analyse giver dig et rigtig godt indblik i din kundeportefølje og baseret på fakta fra din kundefil og vores database. Brug den til at få et godt og hurtigt overblik over dine kunder, og om kundesammensætningen er som I ønsker. Måske der er for mange kunder med høj risiko eller i en branche som ikke er den bedste i forhold til jeres produkter. Kundeanalysen kan laves på en enkelt af de mange forskellige parametre, her har vi valgt Antal Ansatte: Vi får så dette billede, hvor vi kan se hvordan kunderne fordeler sig i forhold til intervallerne: Klikker du på de understregede tal, kommer du ind på listen med alle kunder med eks. 5-9 ansatte. Du kan så klikke dig videre til de enkelte virksomheders firmaprofiler, eller du kan udskrive listen med de 185 kunder. Ønsker du at lave en Kundeanalyse på mere end et parameter, skal du vælge Total Kundeanalyse i stedet for eks. Antal Ansatte. Du får nu en ny pop-up frem, hvor du kan vælge hvor mange parametre der skal indgå i din kundeanalyse: side 25

26 Bemærk at du selv kan indsætte en Overskrift i det øverste felt. Når du har valgt de felter du ønsker, skal du blot klikke på Start. BusinessInsight går nu i gang med at lave rapporten, det tager op til 1 minut. Her kan du se et udsnit af en total Kundeanalyse: side 26

27 Du kan selv sortere i hvilken rækkefølge data skal vises, du klikker blot på overskriften. Hvis du eks. ønsker at sortere Risikogruppen efter Omsætning i alt, faldende orden, klikker du blot på teksten Omsætning i alt. Dette kan du gøre på samtlige parametre i analysen.når du har set at Kundeanalysen er som du ønsker det, kan du udskrive den til Word eller PDF ved at klikke på Udskriv og vælge formatet: Du har nu en analyse på dine kunder, som du kan præsentere for Bestyrelse, Ledelse, Bank eller andre. side 27

28 5.2 A-B-C analyse Denne analyse kan du bruge til at inddele dine kunder i segmenter baseret på Omsætning, Produkt eller Sælger forudsat at du har disse oplysninger med i den fil du har indlæst. Første gang du skal benytte denne funktion, skal du definere hvilken inddeling du ønsker. Dette gør du ved at klikke på knappen ABC analyse og vælge Definer ABC grupper : Vælg nu hvilken af de 3 muligheder du ønsker: Kundeværdi er din omsætning på kunderne, og i felterne i midten kan du definere Omsætning fra og Omsætning til for dine B-kunder, derved får du automatisk defineret værdierne for A- og C-kunderne. Klik derefter på Gem. Klik på nu ABC-analyse igen, og beslut om du ønsker at lave analysen på en parameter eller på flere. side 28

29 Ønsker du at gøre det på en parameter, kan du f.eks. vælge Antal Ansatte. Herunder kan du se hvordan analysen ser ud. Den øverste table viser fordelingen af kunder i Antal Ansatte intervallerne samt det samlede antal i A, B og C segmentet. Nederste tabel viser hvor stor omsætning der er hvert segment og Antal Ansatte intervallerne. Hvis du ønsker at udskrive dine A-kunder i en Excel-fil, skal du klikke på tallet 440 i bunden af A-segmentet. Du får nu listen med A-kunderne og kan udskrive denne liste først. Derefter kan du gøre det samme med B og C kunderne. Ligesom med Kundeanalysen, kan du også vælge at lave en Total A-B-C analyse på flere parametre på en gang. Vær opmærksom på at vælges der mere end 1 parameter, kan du ikke klikke dig ind på listen over hhv. A, B eller C kunderne. Den totale analyse kan udskrives i Word eller PDF. Ønsker du at lave en A-B-C analyse på Produkt gruppe, starter du med at klikke på Definer ABC grupper og derefter markerer du Produkt gruppe : side 29

30 Under Match produktnavne i kundefil kan du se de produkter du har i din fil. Du skal nu, under Produkt gruppe, bruge de 3 drop-down menuer til at markere om et produkt er et A, B eller C produkt. Hvis du har mere end 3 produkter i dil fil, må du samle nogen af dem i samme segment. Når dette er gjort klikker du på Gem. Nu har du præcis samme muligheder som beskrevet under A-B-C analyse på Kundeværdi, dvs. du kan lave analysen på en eller flere parametre, se listen over hvert segment og udskrive kunderne til Excel eller rapporten til Word eller PDF. Ønsker du at lave en A-B-C analyse på Sælgergruppe, starter du med at klikke på Definer ABC grupper og derefter markerer du Sælgergruppe : side 30

31 Under Match sælgernavnene i kundefil kan du se de navne der står i din fil. Du skal nu, under Sælgergruppe, definere hvilke sælgere der skal have A, B eller C kunderne. Hvis du har mere end 3 sælgere i filen, må du slå nogle sammen i A, B eller C. Når du er tilfreds med fordelingen klikker du på Gem. Nu har du præcis samme muligheder som beskrevet under A-B-C analyse på Kundeværdi, dvs. du kan lave analysen på en eller flere parametre, se listen over hvert segment og udskrive kunderne til Excel eller rapporten til Word eller PDF. 5.3 Markedsanalyse Når du har lavet en emneprioritering, kan du lave en Markedsanalyse som giver dig et hurtigt overblik over jeres markedsandele og hvor mange gode emner der stadig kan kontaktes. Ligesom de andre analyser, kan en Markedsanalyse laves på en eller flere parametre. For at se analysen på en enkelt parameter, klikker du på knappen Markedsanalyse og vælger den ønskede parameter, det kan være Antal Ansatte: Analysen herover viser fordelingen af kunder i intervallerne for Antal Ansatte, fordelingen af markedet på Antal Ansatte samt hvilken prioritet emnerne har. Så denne analyse viser udelukkende fordelingen af kunder i forhold til emnerne, resten af virksomhederne i landet indgår ikke. Det er også muligt at lave en analyse på flere parametre. Dette gøres ved at klikke på Markedsanalyse og vælge Total markedsanalyse. Du kan nu vælge hvilke parametre du ønsker der skal indgå i analysen, samt skrive en overskrift på analysen: side 31

32 Klik på Start når analysen er klar. Det tager op til 1 minut at lave analysen. Du kan her se et uddrag af en totalanalyse, i hvilken du selv kan ændre rækkefølgen af visningen for hver parameter: side 32

33 Du klikker blot på kolonnens overskrift, eks. Marked andel, så sorteres der i stigende eller faldende orden. Når du er tilfreds med sorteringen, kan du klikke på Udskriv for at udskrive analysen i Word eller PDF: side 33

34 6. Support På Support-fanen kan du skifte sprog, se hjælp og seneste nyheder. På knappen Administration kan skiftes password, og du kan se dit forbrug i en ønsket periode. Hjælp og support iøvrigt Hvis du har problemer eller spørgsmål til BusinessInsight, er du velkommen til ringe til Experians Kundeservice på tlf.: eller sende en til side 34

35 Bilag 1: Branchesøgning Søgning på NACE branche er det mest avancerede søgekriterium i BusinessInsight. Da 1 virksomhed godt kan arbejde indenfor flere forskellige brancher, skal du først tage stilling til om du ønsker at søge på virksomhedernes hovedaktivitet eller alle aktiviteter de arbejder indenfor. Vælg hovedaktivitet hvis du ønsker at søge på denne: Her ser du alle de øverste kategorier der findes indenfor NACE-brancher i Danmark. Hver branche har et antal underkategorier, og dem kan du se ved at klikke på det blå symbol Du kan så se både overkategorien og tilhørende underkategorier, og se hvor mange virksomheder der er i hver: side 35

36 På dette billede har vi udvidet Fremstillingsvirksomhed, og herunder er der flere kategorier der kan udvides. Når du har fundet de brancher du ønsker, skal du blot markere dem og klikke på Fortsæt som normalt i Markedsudvælgelsen. Du har også mulighed for at benytte fritekst-søgningen efter brancher. Skrive de ønskede brancher, adskilt med komma, i feltet og klik på Søg : Vær opmærksom på, at søgeordene skal stemme overens med det korrekte navn for branchen. I samme felt kan du også søge på branchekodens tal, hvis du kender det: side 36

37 Bilag 2: Kundefiler i Excel-format Når du indlæser kundefiler i BusinessInsight, skal de være i Excel-format, og en kundefil kan f.eks. se ud som nedenfor: Eks. på kundefil med CVR-nr. i kolonne A (obligatorisk info) og omsætning i kolonne B (valgfri info, der også kan være blank) Kundefiler skal være i Excel 2010, 2007 eller 2003-format. side 37

38 Bilag 3: Søgning på en virksomheds alder I BusinessInsight er der 3 muligheder for at søge på en virksomheds alder: Alder CVR Startdato Nye Virksomheder (ikke tilgængelig i alle versioner) Søgningen på Alder er baseret på virksomhedens Etableringsår, og er inddelt i intervaller. Hvis der senere sker ændringer i virksomhedens juridiske forhold, vil virksomheden typisk bevare samme Etableringsår, men få en ny CVR Startdato. Søgning på CVR Startdato er baseret på den dato hvor en virksomhed bliver registreret hos CVR. Denne dato kan afvige fra hvornår virksomheden er blevet grundlagt, hvis der er sket ændringer i virksomhedens juridiske forhold. Bemærk at der kan gå nogle dage fra en virksomhed registreres hos CVR til Experian modtager information om den nye virksomhed. Søgning på CVR Startdato foretages på specifikke datoer, og du kan selv definere en periode: Søgning på Nye virksomheder kan findes under Ændringer : side 38

39 Denne søgning er baseret på hvornår en virksomhed optages i Experians database, og kan derfor være anderledes end både Alder og CVR Startdato. Denne søgemulighed er med for at imødekomme efterspørgslen på at kunne søge på nystartede virksomheder frem. Ønsker du at f. eks. at få liste med alle nystartede virksomheder hver måned, vil denne søgning være den rette at benytte. Søgning på Nye virksomheder foretages på specifikke datoer, og du kan selv definere en periode: side 39

Manual Nordic Business Key

Manual Nordic Business Key Indhold Introduktion... 2 Hurtig Søgning... 3 Hurtig Søgning på første side... 3 Fanebladet Hurtig Søgning... 3 Detaljeret Søgning... 4 Hjælp... 4 Ekskluder... 4 Brug af Detaljeret Søgning... 7 Eksempel

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide

WEB-DIRECT Brugerguide WEB-DIRECT Brugerguide Indhold 1. Kom godt i gang... 6 2. Start WEB-DIRECT... 7 2.1 Installation... 7 2.2 Tjekliste:... 7 2.2.1 Rettigheder til at installere på computeren:... 7 2.2.2 Opsætning af browser

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Brugerguide

Experian for Microsoft Dynamics Brugerguide Experian for Microsoft Dynamics Brugerguide Kære Experian for Microsoft Dynamics bruger, Formålet med denne guide er at hjælpe dig som bruger til at opnå det optimale udbytte af Experian for Microsoft

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

CRM til Microsoft Dynamics C5 2010

CRM til Microsoft Dynamics C5 2010 sdfsdfsd 1 Vejledning til installation, opsætning og brug af Quiink CRM til Microsoft Dynamics C5 2010 CRM til Microsoft Dynamics C5 2010 InterConnect A/S en del af OneHouse alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

DeskTopSurvey 2.5. Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 2.5. Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 2.5 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

ProLøn Internet. ProLøn - Internet. ProLøn A/S Tlf.: 87 10 19 30 Fax: 86 42 37 95 Marts 2015 Side: 1 www.proloen.dk e-mail: proloen@proloen.

ProLøn Internet. ProLøn - Internet. ProLøn A/S Tlf.: 87 10 19 30 Fax: 86 42 37 95 Marts 2015 Side: 1 www.proloen.dk e-mail: proloen@proloen. ProLøn - Internet ProLøn A/S Tlf.: 87 10 19 30 Fax: 86 42 37 95 Marts 2015 Side: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLERE PROLØN.... 4 OPSTART PÅ EN IKKE GODKENDT COMPUTER... 6 STARTBILLEDE PÅ GODKENDT COMPUTER....

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Bruger Manual Version 6.0

Bruger Manual Version 6.0 Bruger Manual Version 6.0 2010, MMB SOFTWARE ApS. i Indhold 1. INTRODUKTION... 5 2. SÅDAN KOMMER DU I GANG:... 5 2.1 INSTALLER DESKTOPSURVEY... 5 3. DESIGN MODULET... 6 3.1 OVERBLIK... 6 3.1.1 Spørgsmålstyper...

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Design og automatisering af regneark

Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Målbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 8 3 Bestyrelsesmøde i Firmaet A/S... 10 3.1 Lidt om diagrammer... 11 3.2 Generelt om redigering af diagrammer...

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Rekvi-Skole... Side 3 Login og hjælp

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 10. august 2012 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Kom godt i gang med X-Point. Brugerguide

Kom godt i gang med X-Point. Brugerguide Kom godt i gang med X-Point Brugerguide Indhold 1. Kom godt i gang med X-Point... 3 1.1 Indledning... 3 2. Start af X-Point... 4 2.1 Installation og start kort... 4 2.2 Trin 1; Præsentation af opgaven...

Læs mere

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf.

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. Omega EMS Manual - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. +45 7026 3606 Omega Web-bruger Manual Omega web-administrator Indhold 1 INTRODUKTION

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

Vejledning til NaturAppl

Vejledning til NaturAppl Vejledning til NaturAppl Værktøj til inddatering af naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion til funktionerne i NaturAppl. Indholdsfortegnelse Klik og hold CTRL-tasten

Læs mere