KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONSULENTFIRMAET IVAN BACH"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1

2 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder på det industrielle marked, som har interne og eksterne sælgere, samt en salgsledelse. Konsulentfirmaet Ivan Bach ønsker at skabe en positiv udvikling for virksomheder, som ønsker vækst og resultater igennem en effektiv koordinering af indsatser og videreudvikling af medarbejdernes kompetencer. Alle projekter og konsulentopgaver er 100 procent tilpasset virksomhedens situation og mål. Alle konsulentopgaver foregår i et tæt samarbejde med virksomhedens ledelse og medarbejdere. Det er et klart mål, at alle resultater af projektet er synlige og bliver forankret i virksomheden. 2

3 Hvilke konsulentydelser tilbyder Konsulentfirmaet Ivan Bach? 1) Virksomheds tilpassede salgsudviklingsprojekter med fokus på salgsresultater, salgsindsatser og kompetenceudvikling. 2) Forretningsudvikling gennem målrettet udnyttelse af virksomhedens markedsmuligheder. 3) Virksomhedstilpassede salgsseminarer baseret på en målrettet og effektiv foranalyse af virksomhedens situation og mål. 4) Virksomhedstilpassede ledelsesseminarer baseret på en målrettet og effektiv foranalyse af virksomhedens situation og mål. 5) Salgsudvikling igennem distributører og forhandlere. 6) Sparringspartner for virksomhedens ledelse og medarbejdere i forhold til virksomhedens fortsatte udvikling. Huskonsulent -opgaver. 7) Kvalitative kundeanalyser med fokus på kundens bedømmelse af samarbejdet og ideer til virksomhedens fortsatte udvikling. 8) Bestyrelsesarbejde. 3

4 Ad 1) Virksomhedstilpassede salgsudviklingsprojekter med fokus på salgsresultater, salgsindsatser og kompetenceudvikling. Der er hos mange virksomheder et stigende ønske om at skabe mere struktur og koordinerede indsatser i virksomhedens salgsproces. Der er samtidig en øget erkendelse hos virksomhedens ledelse af, at medarbejdernes kundskaber, holdninger og adfærd er én af de mest afgørende faktorer i kundernes bedømmelse og oplevelse af virksomhedens præstationer. Hvordan kan vi sikre, at vores kundeservice og håndtering af salgsprocessen er kundeorienteret og dermed tager afsæt i kundernes reelle krav og forventninger til os? Det handler derfor om at skabe en proces, som sikrer, at medarbejdere og ledelse bliver involveret i processen og at de bedste metoder og værkstøjer i salgsarbejdet bliver dokumenteret og implementeret hos medarbejderne og salgsledelsen. Der skabes dermed et fundament for at kunne opsamle, dokumentere og udvikle på de mange gode kræfter og erfaringer, som virksomhedens medarbejdere og ledelse allerede råder over. Undervejs i forløbet identificerer og dokumenterer vi således denne best-practice. I processen sker der automatisk en erfaringsudveksling, så både de nye og mere erfarne salgsmedarbejdere oplever værdien af, at der arbejdes efter at finde nogle fælles værdier og metoder i forhold til deres daglige salgsarbejde. Vores opgave er at sikre, at de udvalgte områder i salgsprocessen bliver evalueret og belyst ud fra virksomhedens hverdag og kundekrav med respekt for virksomhedens kultur, medarbejdere og ledelse. Der er med andre ord et væsentligt element af hjælp til selvhjælp indbygget i processen. Det giver den største garanti for, at resultaterne også anvendes i virksomheden efter, at konsulentens arbejde er ophørt. Den høje grad af dokumentation sikrer, at resultatet kan anvendes til interne evalueringer og løbende drøftelser i salgsafdelingen og på ledelsesniveau - og ikke mindst til introduktion og oplæring af nye medarbejdere. 4

5 Eksempel på et projektforløb: 1) Mål Projektet startes typisk op ved at afklare mål og ambitionsniveau sammen med virksomhedens salgsledelse. På denne måde sikres det, at projektet fra starten bliver forankret i salgsledelsen. 2) Foranalysen Herefter gennemføres en enkel og målrettet foranalyse, som har til formål at identificere alle væsentlige forbedrings- og udviklingsområder i virksomhedens salgsproces og kundearbejde i øvrigt. Både medarbejdere og ledelse inddrages i denne foranalyse. Ved at inddrage medarbejderne og ledelsen fra starten af projektet sikres det, at alle får et ejerskab til de nye løsninger og de bedste metoder i salgsarbejdet. 3) Salgsmøde Med baggrund i analysens resultater afholdes et længere varende møde, hvor de enkelte forbedrings- og udviklingsområder diskuteres grundigt igennem og prioriteres i forhold til deres indhold og betydning for virksomheden. Der aftales endvidere en plan for implementering og den videre proces. 4) Dokumentation af best- practice og nye løsninger Herefter sammensættes typisk en gruppe(r) bestående af 3-5 medarbejdere og ledere. Gruppen dokumenterer de bedste erfaringer og metoder i salgsarbejdet og kommer ligeledes med forslag til løsninger på de forbedringsog udviklingsområder, som helt automatisk fremkommer undervejs i processen. 5) Implementering Metoder værktøjer de bedste erfaringer præsenteres og drøftes med alle salgsmedarbejdere. En plan for løbende ajourføring og drøftelser fastlægges. Salgsresultater skabes gennem sælgernes kundskaber, og den holdning og adfærd, som de udviser overfor deres kunder i håndteringen af salgsprocessen. Vi hjælper med at dokumentere alle de erfaringer med metoder og værktøjer, som anvendes i salgsprocessen, så de kan genbruges til oplæring af nye medarbejdere - og ikke mindst være grundlaget for en løbende videreudvikling af sælgernes salgskompetencer, holdninger og adfærd i kundearbejdet. Undervejs bidrager konsulenten med løsninger og nye ideer. 5

6 Ad 2) Forretningsudvikling igennem målrettet udnyttelse af virksomhedens markedsmuligheder Inden processen igangsættes tages der altid udgangspunkt i virksomhedens mål og ønsker. Processen bliver på denne måde tilpasset den enkelte virksomhed. Med baggrund i en foranalyse evalueres virksomhedens situation og muligheder for at skabe salgsudvikling. I foranalysen medvirker virksomhedens ledelse og medarbejdere. I denne interne analyse identificeres virksomhedens stærke/svage sider samt trusler/muligheder, som virksomheden oplever på markedet. Konsulenten udarbejder en sammenstilling af foranalysens resultater, som danner udgangspunkt for et strategiseminar, som typisk har en varighed på 1-2 dage. På seminaret deltager nøglemedarbejdere og ledelsen. Udbyttet for virksomheden er: Identifikation og prioritering af virksomhedens opgavekatalog, som indeholder en beskrivelse og prioritering af virksomhedens vigtigste forbedrings- og udviklingsområder. Udarbejdelse af effektive implementeringsplaner for indførelse og forankring af nye løsninger og tiltag i virksomheden. 6

7 Ad 3) Virksomhedstilpassede salgsseminarer baseret på en målrettet og effektiv analyse af virksomhedens situation og mål. Konsulentfirmaet Ivan Bach tilbyder at gennemføre virksomhedstilpassede salgsseminarer, som er tilrettelagt ud fra de specifikke behov, som den enkelte virksomhed har. Inden indholdet af seminaret kan fastlægges, afholdes der møder med udvalgte interne og eksterne sælgere og salgsledelsen. På denne måde tilpasses salgsseminaret efter virksomheden situation, og ønsker. Samtidig får konsulenten den nødvendige viden om virksomheden og medarbejderne. Afhængig af virksomhedens størrelse og salgsorganisation kan det i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt at gennemføre eet seminar for eksterne sælgere og Key Account Managers og eet for de interne sælgere i virksomheden. Dette giver en række fordele, idet salgsseminaret kan opbygges målrettet til medarbejdernes daglige jobindhold og udviklingsbehov. Der er nogle klare og naturlige fordele ved at anvende individuelt tilpassede seminarer: - Alle drøftelser tager afsæt i medarbejdernes hverdag. - Alle værktøjer og metoder er nøje udvalgt ud fra medarbejdernes jobsituation og branche. - Undervejs i seminaret dokumenteres best practice og rapportering sker til salgsledelsen med henblik på det fortsatte arbejde med at udvikle salgsorganisationen. 7

8 Eksempler på områder, som kan indgå i et virksomhedstilpasset salgsseminar: 1. Virksomhedens salgsplatform & salgsproces 2. På hvilke områder bedømmer vore kunder os i forhold til salgsprocessen? 3. Vores evne til arbejde effektivt og målrettet på at skaffe nye kunder til virksomheden 4. Vores evne til at sælge mere til købende kunder 5. Fra behov til løsningssalg 6. Hvordan sikrer vi et effektivt og målrettet tilbudsarbejde? 7. Hvordan kan sælgeren opnå en effektiv planlægning og prioritering af sin tid og indsats? 8. Hvordan tackler vi indvendinger fra vore kunder? 9. Argumentkatalog baseret på virksomhedens markedstilbud. 10.Key Account Management og kunderelationer 8

9 Ad 4) Virksomhedstilpassede ledelsesseminarer baseret på en effektiv foranalyse af virksomhedens situation og mål. Formålet med ledelsesseminaret er typisk, at virksomheden ønsker at skabe en effektiv og velfungerende ledergruppe. Inden ledelsesseminaret har konsulenten samtaler med ledergruppens medlemmer med henblik på at skræddersy et forslag til indhold af seminaret og de områder, der er særlig relevante for virksomhedens ledergruppe. Varigheden af ledelsesseminaret vil typisk være 1-2 dage. Eksempler på emner på ledelsesseminaret: 1) Virksomhedens værdi-grundlag 2) Hvilke områder er særlig vigtige for os at fokusere på for at få et velfungerende lederteam? 3) Ledergruppens opgavekatalog 4) Implementeringsplanen 5) Ledergruppemødets indhold 6) Planlægnings- og udviklingssamtaler 7) Lederens ansvar og opgaver 8) Afdelingens opgavekatalog 9

10 Ad 5) Salgsudvikling igennem distributører og forhandlere Hovedparten af danske mindre og mellemstore virksomheder anvender en række forskellige salgskanaler for at sælge og markedsføre deres produkter og opnå en tilfredsstillende markedsdækning. Konsulentfirmaet Ivan Bach tilbyder at gennemføre en mellemhandler-analyse, som vil give virksomheden vigtige input og løsninger på, hvorledes virksomheden i fremtiden kan udvikle salget igennem såvel nuværende som nye salgskanaler I analysen vil typisk indgå: 1) Interviews med virksomhedens medarbejdere og ledelse 2) En gennemgang og evaluering af resultaterne og indsatser igennem de nuværende mellemhandlere. 3) Interview med udvalgte mellemhandlere med henblik på at kunne identificere samarbejdet og relationen imellem virksomheden og mellemhandleren. 4) Seminar med ledelse og nøglemedarbejdere 5) Hvordan kan vi dokumentere vores metoder og værktøjer som vi anvender i samarbejdet med mellemhandlerne? 10

11 Ad 6) Sparringspartner for virksomhedens ledelse og medarbejdere i forhold til virksomhedens fortsatte udvikling. Huskonsulent -opgaver. Konsulentfirmaet Ivan Bach tilbyder at fungere som virksomhedens Hus-Konsulent. Der er en række fordele for både virksomheden og konsulenten: Huskonsulenten er huskendt med ledelsen og medarbejderne og kan derfor hurtigt og effektivt løse de konsulentopgaver, som virksomheden kan have behov for. Med baggrund i konsulentens indgående viden om virksomheden og den branche, den befinder sig på, giver den bedste garanti for at processen og løsninger målrettes efter virksomhedens situation og mål. Eksempler på opgaver for huskonsulenten : 1) Sparringspartner for virksomhedens ledelse og ledergruppe 2) Udvikling af kompetencerne hos fremtidens nøglemedarbejdere og talenter. 3) Afholdelse af seminarer tilpasset virksomheden 4) Sikre dokumentation og struktur på de afgørende salgsprocesser i virksomheden. 5) Deltage i forskellige udviklings- og analyseopgaver, som passer til konsulentens baggrund og erfaringer. 11

12 Ad 7) Kvalitative kundeanalyser med fokus på kundens bedømmelse af samarbejdet og ideer til virksomhedens fortsatte udvikling. Konsulentfirmaet Ivan Bach tilbyder at gennemføre kvalitative kundeanalyser for virksomheder, som ønsker et mere dybdegående indblik i de vigtigste kunders oplevelser af samarbejdet med virksomheden. Virksomheden ønsker kundeorientering og at anvende kundernes ideer og forslag til en fortsat udvikling af virksomheden. Ved en kvalitativ kundeanalyse forstås dialog baserede samtaler imellem virksomhedens vigtigste kunder - nuværende og nye - og konsulenten. Konsulenten har i samarbejde med virksomheden udarbejdet en åben spørgeguide, som sikrer, at alle væsentlige områder drøftes og evalueres i dialogen med kunden. Ved at anvende den kvalitative interviewform får virksomheden ofte en unik information fra virksomhedens vigtigste kunder sammenlignet med den informationsværdi, som kan skaffes via spørgeskema-baserede kundeanalyser. Den typiske proces vil være: 1. Fastlæggelse af mål og ambitionsniveau for kundeanalysen 2. Fastlæggelse af kundens bedømmelseskriterier 3. Gennemførelse af 6-15 interviews med udvalgte kunder á ca. 1-2 timers varighed. 4. Sammenstilling af analysens resultater 5. Drøftelse af resultater med ledelse og medarbejdere 6. Identifikation af forbedrings og udviklingsområder 7. Opgavekataloget Ad 8) Bestyrelsesarbejde. Konsulent Ivan Bach tilbyder bestyrelsesarbejde med det sigte at bidrage positivt til udvikling af virksomhedens salgs og markedsstrategi, resultater, og salgsorganisation. 12

13 Personprofil for Ivan Bach Ivan Bach er 47 år og uddannet Cand. Oecon fra Århus Universitet i Ivan Bach har godt 20 års praktisk erfaring med salg og ledelse i handels- og produktionsvirksomheder på det industrielle marked. Til denne erfaring hører bl.a., at Ivan Bach gennem en årrække har fungeret som salgschef og direktør. Ligeledes har Ivan Bach været ansat i en konsulentvirksomhed og har gennemført en række salgsudviklingsprojekter i et tæt samarbejde med virksomheder inden for en række forskellige brancher. Ivan Bach er ansat som Ekstern lektor på Århus Universitet i faget Distribution og E-handel, og er endvidere tilknyttet HD-studiet ved Handelshøjskolen i Århus som vejleder. kontakt KONSULENTFIRMAET IVAN BACH Nørre Allé 9 DK Randers NØ Mobiltelefon: Hjemmeside: Kontaktperson: Ivan Bach 13

Din næste uddannelse. i salg, marketing og ledelse

Din næste uddannelse. i salg, marketing og ledelse Din næste uddannelse i salg, marketing og ledelse Åbne uddannelser Virksomhedstilpasset uddannelser Konferencer Business Danmark Uddannelse Akademiuddannelser Faglig coaching Velkommen Aldrig har så mange

Læs mere

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU UDDANNELSESLINJER BDUs uddannelseslinjer består hver især af tre faste kursusmoduler plus et valgfrit modul, som du frit kan vælge ud fra tre moduler. Du har således yderligere

Læs mere

Norges mest komplette salgs- og marketing opplæring

Norges mest komplette salgs- og marketing opplæring Norges mest komplette salgs- og marketing opplæring Velkommen til Selgerforbundet og Business Danmarks Uddannelseskatalog Vanen tro fortsætter vi med at udvikle paletten af uddannelser og værktøjer, og

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Strategisk analyse og udvikling i Thy-Mors Energi A/S med ValueMaker

Strategisk analyse og udvikling i Thy-Mors Energi A/S med ValueMaker Strategisk analyse og udvikling i Thy-Mors Strategisk analyse og udvikling i Thy-Mors Energi A/S med ValueMaker af Jens Böhme, direktør for konsulentvirksomheden Acore, jbo@acore.com 1. Indledning Strategi

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Forandringer på arbejdspladsen

Forandringer på arbejdspladsen Styrk de menneskelige ressourcer Skab overskud Forandringer på arbejdspladsen Indhold Forandringer på arbejdspladsen 3 Brug værktøjet 3 Overblik 4 Hvorfor forandringsledelse? 4 Ny definition af tryghed

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

For at nå disse mål indstiller arbejdsgruppen, at Fødevarestyrelsen arbejder med følgende 9 indsatser:

For at nå disse mål indstiller arbejdsgruppen, at Fødevarestyrelsen arbejder med følgende 9 indsatser: Fødevarestyrelsen 13.05.2014 J.nr.: 2014-44-1419-00003/VIOG Kompetencehandlingsplan Baggrund I sommeren 2013 godkendte HSU Fødevarestyrelsens nye kompetencestrategi, og HSU besluttede, at den korte og

Læs mere

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse 9. marts 2006 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Forord

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Velkommen. Hvem er vi? 3 ting vi lover dig. Hvad gør vi? Skræddersyede forløb. Produkt- og metodematrix.

Indholdsfortegnelse. Velkommen. Hvem er vi? 3 ting vi lover dig. Hvad gør vi? Skræddersyede forløb. Produkt- og metodematrix. Indholdsfortegnelse Produktion: www.hj-grafisk.dk 1 Velkommen 3 Hvem er vi? 5 3 ting vi lover dig 6 Hvad gør vi? 7 Skræddersyede forløb 8 Produkt- og metodematrix 9 Metodetilgange 10 Åbne kurser 13 Teambuilding

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen

Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen En inspirationsguide udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen Forord Autobranchen

Læs mere

Et salgsudviklingsforløb der giver resultater

Et salgsudviklingsforløb der giver resultater Et salgsudviklingsforløb der giver resultater af Bo Lynggaard og Poul Mouritsen 1. Indledning Udvikling af salgskompetencer kræver en meget målrettet og mangesidig indsats. Vores erfaring er, at det ofte

Læs mere

Effektive læringsformer

Effektive læringsformer Effektive læringsformer der skaber bedre resultater for din virksomhed En guide til praktikeren Bag guiden Indhold I foråret 2010 nedsatte DEA, NOCA og Mannaz A/S sammen en ekspertgruppe, der skulle hjælpe

Læs mere

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44 indholdsfortegnelse Interne virksomhedsforløb Virksomhedskurser 3 Ledernes VærdiSpil 4 HR-support nyt 5 Lederrollen ledelse af medarbejdere Fra kollega til leder 7 Kommende leder er ledelse noget for mig?

Læs mere

National øvelsesvejledning. Evaluering af øvelser

National øvelsesvejledning. Evaluering af øvelser National øvelsesvejledning Evaluering af øvelser Indholdsfortegnelse Hvorfor evaluerer vi øvelser?... 1 Hvad er evaluering af øvelser?... 1 Introduktion til arbejder med evaluering af øvelser... 2 Udvikling

Læs mere

Personalepolitik i PensionDanmark

Personalepolitik i PensionDanmark Internt notat PensionDanmark 19. august 2009 MJO Personalepolitik i PensionDanmark PensionDanmark har en kort historie. Selskabet blev etableret i 1992, da arbejdsmarkedets parter blev enige om, indenfor

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere