DANAK kundeanalyse Hovedresultat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANAK kundeanalyse Hovedresultat 04-2006"

Transkript

1 DANAK kundeanalyse Hovedresultat 04-06

2 1. Indledning I denne rapport foreligger resultaterne af kundetilfredshedsanalysen for DANAK. DANAK har udvalgt målgruppen på 170 virksomheder og 2 kontaktpersoner, der alle fik tilsendt en invitation med et direkte link til et website hos Analysegruppen, hvor spørgeskemaet kunne udfyldes. Dataindsamlingen er foregået i perioden 22/3-7/4 06. Der blev undervejs udsendt en reminder per til de, der ikke havde svaret. Flere virksomheder har flere akkrediteringer, og modtog en invitation per akkreditering som opfordrede til at udfylde et skema for alle akkrediteringer, hvis besvarelsen dækkede alle, eller udfylde ét skema for hver akkreditering, hvis der skulle være forskel i svarene. Figur 1 Besvarelsen omfatter DANAK-akkrediteringer inden for følgende områder: (%) Bes varels en om fatter DANAK-akkrediteringer inden for følgende om råder (gerne flere kryds er): Andet Certif icering af personer 7 Certif icering af produkter 7 Certif icering af arbejdsmiljøledelsessystemer 2 Certif icering af energi / miljøledelsessystemer 3 Certif icering af kvalitetssystemer 4 CO2-V erif ikation 4 Inspektion 21 Medicinske undersøgelser 4 Kalibrering 32 Prøvning 2 Vi har valgt at lade antal modtagne besvarelser være lig med antal respondenter, da vi mener, det giver det mest retvisende billede. Der er i alt modtaget 7 svar, hvilket giver en svarprocent på 3%. Respondenterne havde mulighed for at vælge om besvarelsen måtte gå videre til DANAK med navn på, eller om deltagelsen skulle være anonym. 24 kunder (22%) valgte at deltage anonymt. 1

3 Den medfølgende CD-rom indeholder: Alle besvarelser krydstabuleret efter Akkrediteringer Analyseprogrammet DTS Viewer samt datafilerne, der kan benyttes til at arbejde videre med resultaterne på egen hånd Alle originale besvarelser i individuelle Word dokumenter. 2. Overordnet tilfredshed DANAK s kunder kan betegnes som tilfredse. Det fremgår af svarfordelingen på nøgle-spørgsmålet: Alt taget i betragtning, hvor tilfredse eller utilfredse er I så med samarbejdet med DANAK? : Fig 2 Alt taget i betragtning, hvor tilfredse eller utilfredse er I så med samarbejdet med DANAK (%) Alt taget i betragtning, hvor tilfreds e eller utilfreds e er I s å m ed s am arbejdet m ed DANAK? Meget tilf reds Tilf reds Hverken / eller Utilf reds Meget utilf reds V ed ikke 83% af kunderne er tilfredse/meget tilfredse, mens % er Utilfredse/Meget utilfredse. For at sætte resultatet i perspektiv, kan man sammenligne med gennemsnittet for 414 kundeanalyser, hvor et lignende spørgsmål er stillet. Her viser det sig, at ca. 90% er tilfredse/meget tilfredse og andelen, der svarer meget tilfreds er på 38%. Det bør derfor særligt være et mål for DANAK at øge andelen af meget tilfredse kunder. 2

4 3. Utilfredse kunder Besvarelserne fra de utilfredse er samlet i denne rapports afsnit tre. Det anbefales at studere dem nøje med henblik på en hurtigt og individuel opfølgning over for den ene, som har valgt ikke at være anonym. 4. Indsatsområder Et generelt indsatsområde definerer vi som et område, hvor der er negativ afvigelse mellem betydning og tilfredshed, og hvor betydningen gennemsnitligt vurderes til at være større end 4 samtidig med, at tilfredsheden på området er mindre end 4. Det kan være et spild af ressourcer at opnå generelle forbedringer på områder, hvor der allerede hersker generel tilfredshed, eller hvor områdets gennemsnitlige betydning er lav. Ud fra ovenstående definition kan der opstilles følgende prioriterede oversigt over indsatsområder: 1. Overholdelse af tidsfrister (-0,4) 2. Den samlede værdi af akkrediteringen (-0,46) 3. Klar formulering af tekniske forskrifter og retningslinier (-0,4) 4. Den efterfølgende sagsbehandling (lukning af afvigelser og ændring af akkreditering) (0,38). Fokuserer teamet på de emner, der er vigtige for kvaliteten af de akkrediterede ydelser (-0,36) 6. Værdien af DANAK's besøg og bedømmelse (-0,26) 3

5 Tabel 1 Afvigelser mellem tilfredshed og betydning (sorteret i stigende orden) Tilfredshed Betydning Afvigelse 16b) DANAK's samlede tidsforbrug 3,04 3,80-0,76 18c) erhvervslivets anerkendelse af akkreditering 3,38 3,96-0,8 7a) Overholdelse af tidsfrister 3,60 4,14-0,4 17c) Myndighedernes anerkendelse af akkreditering 3,0 3,99-0,49 19c) Den samlede værdi af akkrediteringen 3,69 4,1-0,46 a) Klar formulering af tekniske forskrifter og retningslinier 3,73 4,19-0,4 14b) Den efterfølgende sagsbehandling (lukning af afvigelser og ændring af akkreditering) 3,67 4,0-0,38 2a) Træffe den ønskede medarbejder (tilgængelighed) 3,61 3,98-0,37 11b) Fokuserer teamet på de emner, der er vigtige for kvaliteten af de akkrediterede ydelser 3,9 4,32-0,36 13b) Udbytte / anvendelighed af DANAK's bedømmelsesrapporter 3,71 3,98-0,27 1b) Værdien af DANAK's besøg og bedømmelse 3,93 4,19-0,26 6a) Overholdelse af aftaler 4,11 4,36-0,26 12b) Den faglige sparring under besøget 4,13 4,3-0,22 3a) DANAK's hjemmeside 3,38 3,1-0,13 b) Teamets faglige kompetence (i forhold til akkrediteringsområdet) 4,21 4,33-0,12 8b) Assessorteamets forberedelse til besøget 4,13 4,19-0,06 9b) Teamets attitude og åbenhed 4,40 4,34 0,06 1a) Telefonbetjening 3,69 3,4 0,16 4a) DANAK-Nyt 3,9 2,7 0,84 Det anbefales at studere alle besvarelser i deres helhed med henblik på en individuel opfølgning overfor hver enkelt kunde. Silkeborg den 26. april 06 Johnny Heinmann Projektleder 4

6 Må denne besvarelse gå videre til DANAK med dit navn på? ) Ja 82 (77%) 2) Nej - ønsker anonymitet 24 (23%) 6 = 0%

7 Besvarelsen omfatter DANAK-akkrediteringer inden for følgende områder (gerne flere krydser): ) Prøvning 6 (38%) 2) Kalibrering 34 (23%) 3) Medicinske undersøgelser 4 ( 3%) 4) Inspektion 22 (1%) ) CO2-Verifikation 4 ( 3%) 6) Certificering af kvalitetssystemer 4 ( 3%) 7) Certificering af energi / miljøledelsessyst.. 3 ( 2%) 8) Certificering af arbejdsmiljøledelsessystem.. 2 ( 1%) 9) Certificering af produkter 7 ( %) ) Certificering af personer 7 ( %) 11) Andet ( 3%) 148 = 0%

8 Alt taget i betragtning, hvor tilfredse eller utilfredse er I så med samarbejdet med DANAK? ) Meget tilfreds 2 (24%) 2) Tilfreds 64 (61%) 3) Hverken / eller 11 (%) 4) Utilfreds 4 ( 4%) ) Meget utilfreds 1 ( 1%) 6) Ved ikke 0 ( 0%) = 0%

9 A) Service (Tilfredshed - Betydning) Tilf redshed Betydning 4, 4 3, 3 2, 2 1, Tilfredshed Betydning 1) 1a) Telefonbetjening 3,92 3,7 2) 2a) Træffe den ønskede medarbejder (tilgængelighed) 3,71 4,02 3) 3a) DANAK's hjemmeside 3,1 3,66 4) 4a) DANAK-Nyt 3,73 2,93 ) a) Klar formulering af tekniske forskrifter og retningslinier 3,77 4,23 6) 6a) Overholdelse af aftaler 4,11 4,41 7) 7a) Overholdelse af tidsfrister 3,71 4,27

10 Bemærkninger til Service: Som fhl.vis nyakkrediteret har vi endnu kun lidt erfaring, men er godt tilfredse Kravene i visse TF og RL kan ofte være svære at forbinde med "det virkelige liv" set fra laboratoriekundernes side Det er tungt at få DANAK til at rette økonomiske fejl Kan sige det kort og godt: Ingen klager og ypperlig service når vi har spurgt efter noget! a)telefonhåndteringen er ikke tidssvarende for en servicevirksomhed som DANAK b)der er en række nøglemedarbejdere, der ikke er back-up for. Faktuelle spørgsmål skal kunne besvares. DANAK har uhensigtsmæssige lange svartider. Fin service Oplever at medarbejderne i DANAK er meget pressede af stor arbejdsmængde Det er uklart hvordan gratis/betalt telefon service er defineret. I nogle tilfælde kan der jo være tale om afklarende spørsmål til DANAK dokumenter - som ved en 'kort' tlf. samtale kan afklares og som nødvendigvis ikke skal faktureres. Denne uklarhed medfører 'Grib for guds skyld ikke telefonen' og dermed tab af markedsføring for DANAK Der henvises til mødet den 29. marts mellem os og DANAK Jeg savner, at DANAK's medarbejdere i højere grad fokuserer på, hvad kunderne har behov for. F. eks. oplever vi ofte langsom sagsbehandling i forbindelse med udvidelse af akkrediteringer, hvilket er utilfredsstillende. Udover aftale for vort kommende besøg har vi ikke været i gensidig kontakt i over 1 år. Derfor mener jeg ikke vi kan besvare de stillede spg. umiddelbart før jeres besøg.jeres hjemmeside er UHYRE tung at arbejde med og ofte kan man ikke hente de dokumenter man har brug for - LINKS. Vi har prøvet såvel via vor platform her i virksomheden som direkte hjemmefra på hurtige forbindelser og det er samme nedslående resultat. DANAK kundeanalyse Bemærkninger til Service Side 1 af 2

11 a. Jeg finder at f.eks. "Krav til overensstemmelseserklæring" af 31. jan. 06 kræver væsentligt mere uddybning, f.eks. suppleret med eksempler. Men der er måske nogel gode kurser heri Størstedelen af min kommunikation med DANAK foregår via mail - og det fungerer upåklageligt. Jeg er meget tilfreds Danak stiller store krav til os om punktlighed, men dette gælder ikke altid den anden vej Der er nogle gange lidt for lang sagsbehandling, men dette opfatter jeg som et udtryk for for stort arbejdspres. Jeg får ofte mails fra DANAK medarbejderen skrevet både lørdage og søndage aften, så det er bestemt ikke uvilje. Strukturen er ikke speciel god - man skal bruge den hyppigt for at nemt finder retningslinier og oplysninger om hvad laboratorierne tilbyder Vi har haft et godt og frugtbart samarbejde med DANAK. Specielt i forbindelse med spørgsmål, vi har været i tvivl om, har DANAK været meget hjælpsom. Der har været et par emner op i forbindelse med vores akkreditering, som har været uklare for DANAK generelt (Prædiktive værdier) Hjemmesiden er lidt uoverskuelig. Det kan være svært at finde de rette forskrifter og vejledninger DANAK kundeanalyse Bemærkninger til Service Side 2 af 2

12 1a) Telefonbetjening ) Meget tilfreds 16 (1%) 2) Tilfreds 62 (60%) 3) Hverken / eller 16 (1%) 4) Utilfreds 4 ( 4%) ) Meget utilfreds 0 ( 0%) 6) Ved ikke 6 ( 6%) 4 = 0%

13 2a) Træffe den ønskede medarbejder (tilgængelighed) ) Meget tilfreds 7 ( 7%) 2) Tilfreds 66 (63%) 3) Hverken / eller (19%) 4) Utilfreds 8 ( 8%) ) Meget utilfreds 0 ( 0%) 6) Ved ikke 3 ( 3%) 4 = 0%

14 3a) DANAK's hjemmeside ) Meget tilfreds 9 ( 9%) 2) Tilfreds 48 (46%) 3) Hverken / eller 33 (31%) 4) Utilfreds 8 ( 8%) ) Meget utilfreds 3 ( 3%) 6) Ved ikke 4 ( 4%) = 0%

15 4a) DANAK-Nyt ) Meget tilfreds ( %) 2) Tilfreds 64 (61%) 3) Hverken / eller 32 (%) 4) Utilfreds 0 ( 0%) ) Meget utilfreds 0 ( 0%) 6) Ved ikke 4 ( 4%) = 0%

16 a) Klar formulering af tekniske forskrifter og retningslinier ) Meget tilfreds 9 ( 9%) 2) Tilfreds 67 (64%) 3) Hverken / eller 23 (22%) 4) Utilfreds ( %) ) Meget utilfreds 0 ( 0%) 6) Ved ikke 1 ( 1%) = 0%

17 6a) Overholdelse af aftaler ) Meget tilfreds 29 (28%) 2) Tilfreds 61 (9%) 3) Hverken / eller 9 ( 9%) 4) Utilfreds 3 ( 3%) ) Meget utilfreds 1 ( 1%) 6) Ved ikke 0 ( 0%) 3 = 0%

18 7a) Overholdelse af tidsfrister ) Meget tilfreds 24 (23%) 2) Tilfreds 43 (42%) 3) Hverken / eller 16 (16%) 4) Utilfreds 14 (14%) ) Meget utilfreds 3 ( 3%) 6) Ved ikke 3 ( 3%) 3 = 0%

19 B) Bedømmelsesbesøg / tilsyn (Tilfredshed - Betydning) Tilf redshed Betydning 4, 4 3, 3 2, 2 1, Tilfredshed Betydning 1) 8b) Assessorteamets forberedelse til besøget 4,17 4,28 2) 9b) Teamets attitude og åbenhed 4,4 4,43 3) b) Teamets faglige kompetence (i forhold til akkrediteringsområdet) 4,2 4,46 4) 11b) Fokuserer teamet på de emner, der er vigtige for kvaliteten af de akkrediterede ydelser 3,99 4,41 ) 12b) Den faglige sparring under besøget 4,17 4,44 6) 13b) Udbytte / anvendelighed af DANAK's bedømmelsesrapporter 3,82 4, 7) 14b) Den efterfølgende sagsbehandling (lukning af afvigelser og ændring af akkreditering) 3,7 4,18 8) 1b) Værdien af DANAK's besøg og bedømmelse 4,0 4,28 9) 16b) DANAK's samlede tidsforbrug 3,16 3,92

20 Bemærkninger til bedømmelsesbesøg / tilsyn: Længere tid mellem besøgene ønskes 1. Rapportering at tilsyn er for kompleks om omfattende.2. TAs noter til næste besøg kan registreres andre steder.3. Som eksempel kan der henvises til BVQI rapporteringsform for certificering på internet.4. Objektive vidnesbyrd burde række i rapport.. Tidsforbrug skal sættes i forhold til formål. Der er f.ex. ikke forskel på et fornyelsesbesøg og tilsynsbesøg. Bet var en rigtig god oplevelse. Teamet hjalp med til at øge vores ambitionsniveau Det kunne være ønskeligt, om TA'erne kiggede lidt mere på kravene i standarden i forbindelse med den fagtekniske bedømmelse. ad b) De sætligt sagkyndige er af noget svingende kvaitet, og det er nogle gange svært at se deres bidrag, mens de ledende assessorer har tilfredsstillende kompetence i deres del af arbejdetad 12B, igen ok for ledende assesorer, men ikke for særligt sagkyndige.ad 13b, kontor rapporter ok, men markrapporter giver fustrationer, da der ofte er misforståelse på grund af manglende kommunikation Synes regningen er lidt høj. ad 14b) Efterfølgende sagsbehandling kan have negativ effekt, når f.eks. grundet manglende feed-back ikke kan arbejdes på et QA-system. Manglende feed-back skyldes primært høj aktivitet for enkelte medarbejdere.ad 1b) Værdi af en bedømmelse?ad 16b) Tilfredshed med tidsforbrug? Tidsforbruget har stor betydning ud fra en sammenhæng imellem tid og pris. Har endnu ikke haft besøg af DANAK Utilfredsheden på den efterfølgende sagsbehandling skyldes DANAKs lange svartider 14 b: Utilfredsheden er på ekspeditionstiden, som er for lang. Igen formodentlig på grund af stor arbejdsmængde. Nu er spørgsmålene stillet 'for hele teamet' - spørgsmålene burde være stillet mht DANAK's område og de tekniske assessorers område.man bør vurdere nødvendigheden af de tekniske assesorers 'stand by' tid - eksempelvist kunne man dele et tilsyn op på formiddag 'DANAK generelt' - eftermiddag 'tekniske forhold 'specielt'. (Det er ikke for at spare frokosten). Laboratoriet eller certificeringsorganet kunne så allokere de rette personer til de relevante temaer. DANAK kundeanalyse Bemærkninger til Bedømmelsesbesøg / tilsyn Side 1 af 3

21 Vedr. teamets kompetence, så henvises der til mødet mellem os og DANAK hvor det blev oplyste at kompetancen virker "overvurderet".generelt mangler der værdiskabelse i rapporterne, forbedringsområder kunne være et værdiskabende issue i kommende akkrediteringsbesøg.vedr. efterfølgende sagsbehandling henvises der til mødet mellem os og DANAK.Der mangler værdi for os i DANAK's besøg og det samlede tidsforbrug er kommenteret ift. CO2 ved mødet (svaret er mindet på CO2) Taksterne - er jo lidt dyre i forhold til de timepriser vi har mulighed for at tage over for vore kunder. Generel tilfredshed. Visse tekniske assessorer kan dog være lidt længe om at blive færdige, men vi må også gribe i egen barm og erkende, at ting tager tid for os. Vi har haft besøg i december 04 og skal have igen 24.april 06 - vi mener os derfor i stand til at svare på de stillede spørgsmål 14 b. Vi ville geren have en hurtigere opdatereinghvis der overhovedet sker en opdatereing af websiden, samt lidt løbende statusrapporter 4. april nr. 91 er ifl. websioden udløbet. 16b. Stor og småfirmaer skal de betale de sammme administrationsomkostninger mm? Et forholdsvist højt tidsforbrug, da der hvergang anvendes to tekniske accesorer plus ledende accessor Der er meget stor forskel inden for teamet i forhold til attitude, åbenhed og relevant kompetance.vi er meget tilfredse med vores ledende assesor men havde attitude og åbenheds problemer på det organiske område. Afdelingen synes det gik ret lang tid fra indsendelse af vores svar på afvigelser til vi fik retursvar og dermed lukning af afvigelser. Var dog nogle ydre omstændigheder (sygdom hos assessor - familie) som gjorde at processen trak ud.svært at gennemskue tidsforbruget og dermed den samlede pris for en akkreditering Tilsynsrapporterne er fuldstændig uoverskuelige og mangler almindelig orden og struktur - bør kunne laves meget bedre! Vi har kun haft to kontrolbesøg, så bedømmelsen er baseret på en ikke ret stor erfaring. 16b) tekniske assesorer anvender for meget tid til gennemlæsning af standarder DANAK kundeanalyse Bemærkninger til Bedømmelsesbesøg / tilsyn Side 2 af 3

22 Der går alt for lang tid inden man får bedømmelsesrapporten, vi havde DANAK besøg i december 0 og har stadig IKKE modtaget rapporten endnu, dette er meget UTILFREDSSTILLENDE. Specielt fordi når man får rapporten så giver DANAK en svarfrist på 14 dage inkl. tid ved Post Danmark. Det føles som om DANAK stiller store krav til Laboartoriet men efterlever det ikke selv!!! Laboratoriet tillægger især de tekniske assessorer og deres kompetence stor betydning - og vurderer generelt denne meget positivt. Med hensyn til "ISO-delen" kunne DANAK's ledende assessorer med fordel lade sig inspirere af kvalitetsauditorer fra andre kvalitetsstyrings leverandører - og gerne i retning af mere virkelighed og kundefokus (laboratoriets kunder) - og mindre embedsmand og formalia.tidsforbrug anvendt til formalia vurderes som overflødige omkostninger (jvf. 16b). Der bør fokuseres på at effektivisere tilsynsprocessen - f.eks. i form af forudgående aftaler om køreplan og estimering af tidsforbrug, indførelse af bærbare PCer, kortere og hurtigere rapportering og fokus på væsentlige afvigelser Kontakten til min DANAK assessor er ikke tilfredsstillende Det virker urimeligt at skulle betale fast pris til transport og diæter, når teamet bor tæt på og iøvrigt får morgenmad og frokost af tilsynsvirksomheden. DANAK kundeanalyse Bemærkninger til Bedømmelsesbesøg / tilsyn Side 3 af 3

23 8b) Assessorteamets forberedelse til besøget ) Meget tilfreds (29%) 2) Tilfreds 63 (61%) 3) Hverken / eller 8 ( 8%) 4) Utilfreds 2 ( 2%) ) Meget utilfreds 0 ( 0%) 6) Ved ikke 1 ( 1%) 4 = 0%

24 9b) Teamets attitude og åbenhed ) Meget tilfreds 8 (6%) 2) Tilfreds 36 (3%) 3) Hverken / eller 6 ( 6%) 4) Utilfreds 3 ( 3%) ) Meget utilfreds 0 ( 0%) 6) Ved ikke 1 ( 1%) 4 = 0%

25 b) Teamets faglige kompetence (i forhold til akkrediteringsområdet) ) Meget tilfreds 38 (37%) 2) Tilfreds (3%) 3) Hverken / eller 6 ( 6%) 4) Utilfreds 3 ( 3%) ) Meget utilfreds 0 ( 0%) 6) Ved ikke 1 ( 1%) 3 = 0%

26 11b) Fokuserer teamet på de emner, der er vigtige for kvaliteten af de akkrediterede ydelser ) Meget tilfreds 23 (22%) 2) Tilfreds 8 (6%) 3) Hverken / eller 18 (17%) 4) Utilfreds 3 ( 3%) ) Meget utilfreds 0 ( 0%) 6) Ved ikke 1 ( 1%) 3 = 0%

27 12b) Den faglige sparring under besøget ) Meget tilfreds 38 (37%) 2) Tilfreds 48 (47%) 3) Hverken / eller 11 (11%) 4) Utilfreds ( %) ) Meget utilfreds 0 ( 0%) 6) Ved ikke 1 ( 1%) 3 = 0%

28 13b) Udbytte / anvendelighed af DANAK's bedømmelsesrapporter ) Meget tilfreds 18 (17%) 2) Tilfreds (3%) 3) Hverken / eller 22 (21%) 4) Utilfreds 4 ( 4%) ) Meget utilfreds 2 ( 2%) 6) Ved ikke 3 ( 3%) 4 = 0%

29 14b) Den efterfølgende sagsbehandling (lukning af afvigelser og ændring af akkreditering) ) Meget tilfreds 19 (18%) 2) Tilfreds 3 (1%) 3) Hverken / eller 17 (16%) 4) Utilfreds 11 (11%) ) Meget utilfreds 2 ( 2%) 6) Ved ikke 2 ( 2%) 4 = 0%

30 1b) Værdien af DANAK's besøg og bedømmelse ) Meget tilfreds 26 (2%) 2) Tilfreds 60 (8%) 3) Hverken / eller 11 (11%) 4) Utilfreds 2 ( 2%) ) Meget utilfreds 2 ( 2%) 6) Ved ikke 3 ( 3%) 4 = 0%

31 16b) DANAK's samlede tidsforbrug ) Meget tilfreds 6 ( 6%) 2) Tilfreds 29 (28%) 3) Hverken / eller 4 (43%) 4) Utilfreds 1 (14%) ) Meget utilfreds ( %) 6) Ved ikke 4 ( 4%) 4 = 0%

32 C) Akkreditering generelt (Tilfredshed - Betydning) Tilf redshed Betydning 4, 4 3, 3 2, 2 1, Tilfredshed Betydning 1) 17c) Myndighedernes anerkendelse af akkreditering 3,71 4, 2) 18c) erhvervslivets anerkendelse af akkreditering 3,77 4,31 3) 19c) Den samlede værdi af akkrediteringen 3,92 4,38

33 Bemærkninger til akkreditering generelt: 17. Udvikling i Europa gør i øjeblikket at grundet mistillid til systemet rettes der mange henvendelser vedrørende ægtheden af certifikater18. Erhvervslivet - hvem er det? Spørgsmål og svarmuligheder hænger ikke rigtigt sammen, eller også er spørgsmålet ikke forstået!hører sjældent noget om akkreditering fra erhvervslivet (kunderne) - de fleste forstår ikke hvad det drejer sig om.ikke overensstemmelse imellem akkrediteringskrav og kundernes behov. Ved ovennævnte besvarelser er der taget udgangspunkt i virksomhedens erfaringer uden for DK. Eksempelvis Tyskland, Østrig, Spanien, Frankrig, Polen.I DK og det øvrige norden er anerkendelse af akkrediteringen tilfredsstillende. ad 17c) hvis man ser bort fra de tyskes Derer stadig efter mange år, ikke ret mange regelsæt, hvor krav til akkreditering er indeholdt. Det er dybt beklageligt, at de tyske byggemyndigheder ikke acceptere EFiCs eller andre ikke tyske laboratoriets rapporter/resultater. Vi finder det utilfredsstillende, at der løbende fremsendes diverse småregninger. Vi må efterlyse et samlet overblik over udgifterne, gerne i form af et tilbud og en samlet slutafregning. Når der arbejdes på et globalt marked - f.eks. CPD Byggevaredirektivet - er der KÆMPE forskelle på om myndighederne stiller krav om akkreditering som en forudsætning for notificering. Dette afspejler sig ved at 'kunde sekmentet' shopper og anvender den billigste som så per automatik herefter kan benytte resultatet i DK - selvom DK har nationle krav om akkreditering. Endvidere kan i visse områder udenfor DK også se at f.eks. universiteter bliver notificeret - altså statsfinancierede institutioner Akkrediteringen er vores forretning men iht. tidligere svar og mødet mellem os og DANAK er der "room for improvements"... Meget dyrt. DANAK kundeanalyse Bemærkninger til Akkreditering generelt Side 1 af 2

34 Der er forskel på synet på akkreditering både hos myndigheder og erhvervsliv. På miljøområdet er det et must, men f. eks. på toldområdet er interessen lille. Vi mener en meget stor del af vore kunder, køber en akkrediteret ydelse for at få et dokument med en kongekrone på. 17c Inden for støj er der også de personligt sertificerede personer. Er det rimeligt, at disse i i miljøgodkendeslessammenhæng er ligestillet med de DANAK-akkrediterede laboratorier. Jeg synes ikke at besøgene er tilstrækkelige konstruktive, systemet virker for gammeldags. Efter min opfattelse bør DANAK fungere mere som en vejledende instans, som man kan diskutere diverse problemstillinger med, fremfor som en desideret kontrollerende instans. Resultatet bliver at man forsøger at skjule de problemer man har fremfor at få dem frem i lyset og løst i samarbejde med DANAK. Ovennævnte skal ikke forståes som om at vi har problemer, men der er opgaver vi udelukkende udføre for DANAKs skyld og som vi derfor ikke bruger til noget i det daglige arbejde. Meget stor værdi i relation til opnåelse/opretholdelse af internationale anerkendelser (recognitions) Det er svært at få budskabet ud til laboratoriets kunder. På trods af information og reklamer, føler erhvervslivet på nogen områder ikke rigtigt at det vedrører dem. Først når de skal til at CE-mærke deres produkter, går det op for dem hvad de skal bruge os til. Og det er som regel lidt "panik-agtigt" når de finder ud af det, for deres brancheorganisationer er heller ikke klar over at vi findes og hvad de kan bruge os til. Her savner jeg lidt mere "Stor-tromme" fra DANAK's side, især til organisationer. I enkelte tilfælde har jeg bemærket at certificeringsselskaber har stillet spørgsmål til baggrunden for et udstedt kalibreringscertifikat. Spørgsmålene var "dækket" af kongekronen, så de var egentlig overflødige. Det havde assessoren ingen forståelse for. Akkreditering vurderes som altafgørende i forhold til danske kunder. Myndighederne burde imidlertid være mere opmærksomme på styrken i netop akkrediteringssystemet - ikke mindst i forhold til aktiviteterne indenfor sundhedsvæsnet. Især Miljøstyrelsens manglende anerkendelse af akkreditering, er et stort problem for laboratoriebranchen DANAK kundeanalyse Bemærkninger til Akkreditering generelt Side 2 af 2

35 17c) Myndighedernes anerkendelse af akkreditering ) Meget tilfreds 19 (18%) 2) Tilfreds 49 (47%) 3) Hverken / eller 16 (1%) 4) Utilfreds 11 (11%) ) Meget utilfreds 3 ( 3%) 6) Ved ikke 6 ( 6%) 4 = 0%

36 18c) erhvervslivets anerkendelse af akkreditering ) Meget tilfreds 14 (13%) 2) Tilfreds 1 (49%) 3) Hverken / eller 22 (21%) 4) Utilfreds ( %) ) Meget utilfreds 1 ( 1%) 6) Ved ikke 11 (11%) 4 = 0%

37 19c) Den samlede værdi af akkrediteringen ) Meget tilfreds 17 (16%) 2) Tilfreds 62 (60%) 3) Hverken / eller 14 (13%) 4) Utilfreds 4 ( 4%) ) Meget utilfreds 1 ( 1%) 6) Ved ikke 6 ( 6%) 4 = 0%

38 2. Er der noget I savner fra DANAK, eller som du mener de burde forbedre? Overholdelse af tidsfrister.længere tid mellem hvert besøg. Vedr. betaling for DANAK's ydelser: Det er meget svært at hvilken ydelse en faktura omhandler, meget posteres under diverse. En kort beskrivelse (fx henvisning til ordrenr., godkendelse af valideringsrapport xx, ændring vedr. analysemetoden xx. ). Det vil lette vores sagsbehandling meget. Faste priser per akkreditering - i lighed med SWEDAC. Det er svært at håndtere "blanco checks" i budgettet. Hyppigheden af tilsynsbesøg burde være sat i relief til laboratoriets kunnen og formåen.vi kunne tænke os en udskiftning af de tekniske assessorer, således at områderne bliver dækket på skift. F.eks. at udskifte en af de tekniske assessor for selve prøvningsrutinerne med en assessor, der kan dække IT-området. At få en ekstra assessor til at dække IT ville jo øge omkostningerne yderligere, og ville derfor ikke være så interessant.evalueringsskema for hvert tilsynsbesøg ville være på sin pladsdet er vores store ønske, at Danak accepterer at lab. indsender alt materialet forud for tilsynsbesøgene elektronisk. På nuværende tidspunkt skal alle procedurer udskrives, kopieres og sendes i flere eksemplarer. Da vi kører ledelsessystemet i elektronisk form, er dette uhensigtsmæssigt for os. Faktura: En faktura på det udført arbejde pr. laboratorie. Overholdelse af tidsfrister og reducere tidsforbruget.bedre kvalitet af særligt sagkyndige - selvom de er svære at finderen bedre kommunikation med den overvågede inden der skrives markauditrapporter. Det kan kun give anledning til misforståelser, når man alene betragter en del af et forløb, uden at stille uddybende spørgsmål, og bagefter skriver en rapport. - Uvildighed og upartiskhed spurgte I ikke om, den er i top. En langt mere aktiv indsats overfor myndigheder i forbindelse med anvendelse af akkreditering, når der skal foretages kontrol iht. danske bekendtgørelser. Svartider skal væsentligt ned! At DANAK var mere proaktivt i relation til de problemer EFiC har oplevet med de tyske byggemyndigheder. DANAK kundeanalyse Er der noget I savner fra DANAK eller som du mener de burde forbedre? Side 1 af 3

39 Hurtigere sagsbehanling. En proaktiv forretningsorienteret indgang til prissætning for virksomheder med et vist omfang af ydelser fra DANAK Nej Færre besøg, når der ikke findes afvigelser. Jeg mener at vi betaler forholdsvis meget, og vi kigger efter alternetiver. Øget kundefokus og hurtigere reaktionstid, især vedrørende opgaver udenfor de egentlige akkrediteringsbesøg. Herudover det meget vigtigt, at laboratorier stilles ens. Vi hører stadig, at kolleger i branchen beklager sig herover. Vi er generelt tilfredse med de krav, der stilles til os. Præstationsprøvning indenfor vort område - såfremt I ønsker at vurdere os ad den vej. Opdatereing af Jeres hjemmeside med de rigtige navne mm. 1. et stort tidsforbrug ved forberedelse af besøg2. Det er uklart for mig hvad det årlige abonnement dækker - hvilke spørgsmål kan jeg eksempelvis stille DANAK indenfor dette? DANAK bør ikke kunne "leve" med at et af deres Akkrediteringsområder, reelt ikke ses som et godkendt produkt. Der er alt for lidt offentlig kendskab til produktet og man føler egentlig tit og ofte at man betaler til noget som man måske kunne undværre... Et større samarbejde om at markedsføre samt informere om brandet var at foretrække Gennemskuelighed, af hvad der specifikt faktureres, er meget dårlig i tilfælde af vores akkr., der omfatter mange delområder som hører hjemme i forskellige økonomisk "uafhængige" afdelinger. Bedre gennemskuelighed af priserne for en akkreditering Vi mærker, at DANAK arbejder på at styrke den engelske hjemmeside. Det er meget positivt, da vi levererer prøvningsydelser internationalt. DANAK kundeanalyse Er der noget I savner fra DANAK eller som du mener de burde forbedre? Side 2 af 3

40 Se kommentarer ved de øvrige spørgsmål.jeg syntes at DANAK er lidt usynlige i den faglige dabat og de gør ikke nok reklame for sig selv og hvad erhvervslivet kan bruge DANAK's kunder til. Akkrediteringer et fremmedord for mange - undtagen de store organisationer der har tid og penge til at sætte sig ind i tingene.hvis de mindre virksomheder blev klar over hvor meget de egentlig kan bruge akkrediterede laboratorier til, så vil de kunne spare meget arbejde og mange bekymringer. Men de ved det ikke og hvis de endeligt høre om det tror de altid at det vil ruinere dem. De tænker slet ikke på at det er en guldgruppe af erfaring de får kontakt til - og at den erfaring er garanteret af DANAK. Nej. Styrket alment ISO-approach for de ledende assessorer jvf. tidligere kommentarer. Fokus på Som nævnt: Bedre kontakt med DANAK assessor.svar i pkt 3. er med pil nedaf. DANAK kundeanalyse Er der noget I savner fra DANAK eller som du mener de burde forbedre? Side 3 af 3

41 Respondentliste CGM, reg Leonardo De Chiffre Statens Serum InstitutAkkr Helle Bruhn-Rasmussen Dansk LandbrugsrådgivningLands - Hans Møller Christensen FORCE-Dantest CERT - Bent Larsen Nordisk Svejse Kontrol A/S - Frank Jeppesen Retsgenetisk Afdeling - Hanne Qvist Bruun Århus Sygehus Klinisk Biokemis - Lene Bisgaard Christiansen DELTA. Akkr 19, 73, 0, 03 - Leif Madsen Retskemisk Afd., Københavns Un - Charlotte Windberg Heilsufrøðiliga starvsstovan - Andrias Petersen Steins Laboratorium A/S - Torben Eisland-Schmidt Saab Metech A/S - Bent R. Husted Kamstrup A/S - Kurt Stochholm DMU, Roskilde Akk Lone Grundahl Dancert - Karsten Tølløse Baltic Control Ltd - Kim Holsting Vejer og Måler i Kalundborg - Birgit Jensen ECS EUROCARGO SERVICES A/S - Søren Pedersen DOMS Metrology - Carsten Gianelli Biolab A/S - Flemming Malm Dansk Brand- og sikringsteknis - Bjarne Olesen Retskemisk Afdeling, Århus Uni - Grith Kastorp EFiC Laboratory - Martin Bagge Dansk Kalibreringsteknik A/S - Bent Christensen DANAK kundeanalyse Respondentliste Side 1 af

42 Vejer & Måler ApS Hirtshals - Svend Åge Leth Jensen. Syddansk Universitet - Peter Mygind Leth Nordisk Svejse Kontrol - Niels E Madsen Sporstoflaboratoriet - Poul J. Jørgensen Vejer og måler i Aalborg I/S - jørgen Severinsen RMG-Inspektion A/S - Per Bjørnholdt Teknologisk Institut - John Adelhøj DS Certificering - Lene Birk Laursen Søfartsstyrelsen - Steen Nielsen Rohde & Schwarz Danmark A/S - Carl Aage Dahl Winther Københavns Energi/Vandkvalitet - Niels Erik Bjergaarde Risø, Vindmølleprøvning - Yoram Eisenberg Rolls-Royce Marine A/S - Kim Larsen A/S AnalyCen - Carsten Frandsen R. Dons' Vandanalytiske Labora - Annelise Petersen Vestlimfjordens Vejerkontor Ap - Jacob Hansen PricewaterhouseCoopers - Birgitte Mogensen DANVEJER i Fredericia ApS - Niels Brøchner-Mortensen ENERGI E2 - Niels Otto Nielsen Danish Crowns laboratoriumhern - Kirsten Kirkeby Randers Centralsygehus - Kliln - Birgit Øster Nielsen Danvejer Fyn ApS - Bo Hansen Amager Hospital - Lisbeth Mortensen MTL - Kalibrering - Hans Henrik Ploug FORCE Technology - Nils Linde Olsen FORCE TEchnology - Kasper Rovsing OLsen Siemens Flow Instruments A/S - Niels Tandrup DANAK kundeanalyse Respondentliste Side 2 af

43 Peter Justdk-akustik aps - Peter Just Dan-Tech Quality Inspection A/ - Otto Tejlgaard Ravn Elsam Engineering A/S - Henrik Sperling Teknologisk Institut - Morten Klamer Retsmedicinsk InstitutAarhus U - Lis Birkler MILANA-A/S - Tine Terkildsen Vejer & Måler i Randers - Karl Christiansen FORCE Technology - Erwin Lorenzen Eltel Networks A/S - Max Kjeldgaard Retsmedicinsk Institut - Dorte Rollmann C&P Inspection A/S - Hans Henrik Christiansen Cement- og Betonlaboratoriet - Søren Rasmussen Dansk Vægtkalibrering A/S - Jens Corvinius Dansk Brand- og sikringsteknik - Dan Bluhme DAFA A/S - Morten Jul Lægaard UL International Demko A/S - Johnny Hansen Pon Power A/S - Dorthe Therkild Petersen Teknologisk Institut - Søren Henriksen Midtfyns Vandforsyning - Kåre Christiani Amtssygehuset i Gentofte - Karin Heidemann Danmarks Miljøundersøgelser - Trine Guldager Sørensen Odense Kommunale Fjernvarmefor - Tina Maria Lund Kristensen Buhl & Bønsøe A/S - Hans Henrik Ploug AREPA T&K - Hans Wichmann Madsen Unimerco - Thomas Thisted Petersen Eurofins - Kurt Egmose Plantedirektoratet - Pernille Tiedemann DANAK kundeanalyse Respondentliste Side 3 af

44 Risø High Dose Reference - Arne Miller Brüel & Kjær Sound & Vibration - Henning Ploug Aalborg Kommune Målerlaborator - Evan H. Rasmussen RefLab ApS - Eva Valbjørn Sørensen Forsyningen Esbjerg - Rasmus Büchert ForbrugerLaboratoriet - Bente Foged Klinisk Biokemisk Laboratorium - Jørgen Hasselstrøm Anonym 1 Anonym 1 Anonym 2 Anonym 2 Anonym 3 Anonym 3 Anonym 4 Anonym 4 Anonym Anonym Anonym 6 Anonym 6 Anonym 7 Anonym 7 Anonym 8 Anonym 8 Anonym 9 Anonym 9 Anonym Anonym Anonym 11 Anonym 11 Anonym 12 Anonym 12 Anonym 13 Anonym 13 Anonym 14 Anonym 14 Anonym 1 Anonym 1 Anonym 16 Anonym 16 Anonym 17 Anonym 17 Anonym 18 Anonym 18 Anonym 19 Anonym 19 Anonym Anonym DANAK kundeanalyse Respondentliste Side 4 af

45 Anonym 21 Anonym 21 Anonym 22 Anonym 22 Anonym 23 Anonym 23 Anonym 24 Anonym 24 DANAK kundeanalyse Respondentliste Side af

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243)

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243) Kundetilfredshedsanalyse: DANAK Kundetilfredshedsanalyse 010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/43) 1 1. Indledning I denne rapport fremlægges resultaterne af kundetilfredshedsanalysen for DANAK foretaget

Læs mere

Information om DANAK-akkreditering til

Information om DANAK-akkreditering til Information om DANAK-akkreditering til Prøvning Kalibrering Medicinsk undersøgelse Certificering af referencematerialer Præstationsprøvning Akkrediteringsforløbet trin for trin December 2010 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

Information om akkreditering til

Information om akkreditering til Information om akkreditering til Certificering af produkter personer og ledelsessystemer Inspektion Miljøverifikation (EMAS) CO 2 -verifikation Akkrediteringsforløbet trin for trin XX 2016 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Elfagets Faglæreruddannelse

Elfagets Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Aksel Lykke Dennis Langvad Kurt Kristensen Mathies Sørensen Steffen Sørensen Kim Fusager Flemming Kastbjerg

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser.

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser. Torsdag den 20. november kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Anne Marie Zinck Speakere Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen Jørn Abrahamsen 2 A6 Bettina Gadeberg 7 Aalborg Jens

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Piger Nr Navn Klub Runde 1 Runde 2 I alt 22 Emilie Toftgaard 00:15:32 00:08:59 00:24:31

Piger Nr Navn Klub Runde 1 Runde 2 I alt 22 Emilie Toftgaard 00:15:32 00:08:59 00:24:31 Mænd Lørdagsløb 6. juni 2015 1 Michael Hainz Christensen NyborgTri 00:12:25 00:06:52 00:19:17 123 Tobias Toftgaard NyborgTri 00:13:06 00:07:25 00:20:31 85 Mogens Petersen 00:13:30 00:07:07 00:20:37 142

Læs mere

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat 4-Kløver Bam bam SFS SFS Holdleder Navn Lisbeth Pedersen Adresse Hollandsvej 1 Telefon 2945 7114 Holdleder Navn Niels J. Pedersen Adresse Frodesvej 23 Telefon 2859 2201 hollandsvej1@gmail.com nielsjp@mail.com

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 StævneProgram 24-08-2010 15:59 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.21 Januar 2010 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-84400 Oliver Olsen 101-Randers Skyttekreds

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

Veter an bedste m M30 M35 M40 M45 M50

Veter an bedste m M30 M35 M40 M45 M50 100 m Frank Engmark, 57 12,7s 1987 Søren K Jacobsen, 70 13,5s 2002 Jens Holm, 51 13,5s 1983 Claus Berentsen, 57 13,6s 1991 Erik G Olsen, 70 13,7s 2000 Carsten Theilgaard, 58 15,6s 1989 Kurt Brandt, 46

Læs mere

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport 01 SS1 DLG Skørring 1 Brian Rasmussen Gert B. Pedersen KR7 1 1 01:07 4 Jonas Bjerregaard Gad Bjarke Gad KR7 2 2 01:08 00:01 00:01 9 Henrik Vestergaard Søren Lind Andersen KR7 3 3 01:09 00:02 00:01 8 Jess

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

DANAKs strategi 2010-2014

DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs mission DANAK sikrer troværdig dokumentation gennem akkreditering. DANAKs vision DANAK vil udbrede markedets kendskab til akkreditering, og være en troværdig samarbejdspartner.

Læs mere

STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014

STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014 STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014 1. Undersøgelsen blev gennemført medio januar 2015 med følgende resultat: 1.1. Status for besvarelser 1.2. Resume/vurdering. 1.2.1. Der foreligger besvarelse

Læs mere

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser Lørdag d. 4. juli kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Elisabeth Grandt Speaker Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen EL - tidtagning Karsten Elm Heinz Torben Larsen 2,4 Esbjerg

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Badmintonstævne for 60+`ere

Badmintonstævne for 60+`ere Badmintonstævne for 60+`ere hallerne Kongens Enge 42 2690 Tlf.: 46 15 16 76 Torsdag d. 8. november 2012 kl. 09.00 Der deltager ialt 104 spillere fra 11 foreninger. Der er én præmie pr. påbegyndt 5 deltagere

Læs mere

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller Kursusnummer 927 Kursusnavn Chaufførkonferencen 2011 Afholdelsessted Middelfart Resort og konferencecenter Startdato 30/05-11 Slutdato 31/05-11 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Preben Mandrup,

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 2 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1 283/98 16916 Rune Knudsen Klasse: 1

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

BOWLING PROGRAM FORÅR 2015 HUSK!! FINALESTÆVNE SØNDAG DEN 31. MAJ

BOWLING PROGRAM FORÅR 2015 HUSK!! FINALESTÆVNE SØNDAG DEN 31. MAJ BOWLING PROGRAM FORÅR 2015 HUSK!! FINALESTÆVNE SØNDAG DEN 31. MAJ Bowling Turnerings- og spilleregler 1 Der skal skiftes til anerkendt bowlingsko, og i øvrigt skal enhver hal s ordensregler følges. 2 Der

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

JM Veteraner ude 2013 (Horsens) Damedouble +45 og +50 Hovedturnering

JM Veteraner ude 2013 (Horsens) Damedouble +45 og +50 Hovedturnering JM Veteraner ude 0 (Horsens) Damedouble +5 og +50-5 til 9-6-0 Horsens Tina Bagai Anni Michelsen ALTS 6 N750 Nina Løchte Silkeborg N7956 Henriette Malcolm LøvborSilkeborg N6869 0-06 kl. :0 Susanne Wiese

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

KREDS 11 s JULESTÆVNE

KREDS 11 s JULESTÆVNE STARTLISTE til KREDS 11 s JULESTÆVNE Søndag d. 13-12-2009 eftertilmelding under stævnet Har du ingen makker, så tilmeld dig alligevel, så skal jeg prøve at danne par af singlerne :-) Husk at du skal spille

Læs mere

A-rækken 3. runde Turnering Serie holdturnering, 4 hold Score Plac. Score Plac. 4 Per Quist Nielsen

A-rækken 3. runde Turnering Serie holdturnering, 4 hold Score Plac. Score Plac. 4 Per Quist Nielsen 06-02-2012 Hold 3 (3 af 3) A-rækken 3. runde Turnering 22 1 66 1 19 2 46 2 11 3 34 3 8 4 32 4 B-rækken 3. runde Turnering 24 1 74 1 6 4 42 2 15 2 31 3 15 2 29 4 C-rækken (Middel: 60) Sektion Turnering

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager Klub/Firma Post nr By Deltager Fredag Lørdag Fredag Lørdag AL-Bank 10 allan simonsen 0 0 0 Nej tak... Nej tak, den fikser jeg selv. Nej tak, den fikser jeg selv.

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

RESULTAT FRA 1. AFDELING - KAJ's AUTO CUP. UNGDOM: Resultat 1. afd.

RESULTAT FRA 1. AFDELING - KAJ's AUTO CUP. UNGDOM: Resultat 1. afd. RESULTAT FRA 1. AFDELING - KAJ's AUTO CUP UNGDOM: Resultat 1. afd. Nr. Navn Klub Klasse Afd.1 1 407 Christian Zeeberg Varde Cykelklub Ungdom 00:54:00 2 424 Mikkel Møller Vejen BC Ungdom 00:54:04 3 406

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater

Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater GENERAL Plac Nr. 1. løb Plac. 1 løb Cykel 1.løb + cykel Plac 2. løb Sluttid Klasse Navn Klub Køn 1 305 00:23:10 1 00:44:49 01:07:59 1 00:12:21 01:20:20 Seniorer

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

16840 Bjarne Jørgensen Klasse: 3 250/ Torben B. Schmidt Klasse: 2 247/ Allan Simonsen Klasse: 2 239/39 Total 1003/203 8 Frederikshavn

16840 Bjarne Jørgensen Klasse: 3 250/ Torben B. Schmidt Klasse: 2 247/ Allan Simonsen Klasse: 2 239/39 Total 1003/203 8 Frederikshavn RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 3 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 287/96 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1

Læs mere

Resultatliste d.20/4 kl RBK 90 s Påskestævne 2014

Resultatliste d.20/4 kl RBK 90 s Påskestævne 2014 Resultatliste d.20/4 kl. 18 - RBK 90 s Påskestævne 2014 Master Bowl Vinder af kontant-præmie 1000,-: 1 2 LNavn Klub 1 2 3 Hdcp I alt X 1 1Peter Thomassen RBK 90 236 224 256 90 806 20 6000,- Kontant 2 1Charlotte

Læs mere

31. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

31. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 31. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering Tid : Mandag den 10. november 2008, kl. 13.00-16.00. Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere : Kim Carneiro (KC), Dansk Fundamental Metrologi

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 Vi har foretaget følgende valg i Transportgruppen: Gruppeformand Jan Villadsen Forhandlingssekretær Jørgen Aarestrup Henrik Berlau - Karsten Kristensen

Læs mere

antal deltagelser Sum af Birdie sum point Resultatliste opgjort 30. juni 2016 A-rækken

antal deltagelser Sum af Birdie sum point Resultatliste opgjort 30. juni 2016 A-rækken Resultatliste opgjort 30. juni 2016 A-rækken sum point antal deltagelser Sum af Birdie Følbæk, Poul 89 13 3 Olesen, Bjarne Schmidt 60 10 3 Olesen, Hans Peder 49 12 3 Schou, Nicki Rye 48 5 25 Skovbakke,

Læs mere

MM.233 Dato 19. juni 2007 side 1 af 5 Erstatter MM.231 MÅLETEKNISK MEDDELELSE

MM.233 Dato 19. juni 2007 side 1 af 5 Erstatter MM.231 MÅLETEKNISK MEDDELELSE Den Danske Akkrediteringsog Metrologifond MÅLETEKNISK MEDDELELSE MM.233 Dato 19. juni 2007 side 1 af 5 Erstatter MM.231 Nyt vedrørende bemyndigelse af laboratorier til udførelse af måleteknisk kontrol

Læs mere

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer.

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Nr. Start Navn Tjenestested / Hold Tid 1 2771 Torben Klose Fyn 02:43:01 2 1886 Karsten Bruhn Kristiansen Nordsjælland 02:47:05 3 10167 Palle Redder Østjylland 02:48:36

Læs mere

JUELSMINDE IF HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE

JUELSMINDE IF HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE 23.-24. & 25. Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse Side 3: Opstilling til spisning, klargøring af baner & nedpakning Side 4: Stævnekontor og guider Side 5: Kiosk og nattevagter Side

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

MTB - Vintercup - 5 Afd. - Randers - Romalt Bakker - 26. februar 2015

MTB - Vintercup - 5 Afd. - Randers - Romalt Bakker - 26. februar 2015 MTB - Vintercup - 5 Afd. - - Romalt Bakker - 26. februar 2015 Navn Klub 1 omgang 2 omgang 3 omgang 4 omgang 5 omgang Total Klasse 1: 1 Rasmus Feldballe 00:14:02 00:13:01 00:13:06 00:13:24 00:13:26 01:07:02

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Patienthoteller i Århus Amt. Oversigtsrapport

Patienthoteller i Århus Amt. Oversigtsrapport Patienthoteller i Århus Amt Oversigtsrapport Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail: amu@ag.aaa.dk Rapporten kan bestilles ved henvendelse til Kvalitetsafdelingen,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Terræn-G-2-Venstre-Ulfborg

RESULTATLISTE FOR Terræn-G-2-Venstre-Ulfborg StævneProgram 24-04-2006 14:19 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.1.1.1 januar 2006 RESULTATLISTE FOR Terræn-G-2-Venstre-Ulfborg Amtshold SEN 1 Frederiksborg Amts Skytteforeninger 1 14-123 Johannes Jensen

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Information om Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Certificering af kvalitetsstyringssystemer Certificering af produkter Prøvning Forløbet trin

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere