DANAK kundeanalyse Hovedresultat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANAK kundeanalyse Hovedresultat 04-2006"

Transkript

1 DANAK kundeanalyse Hovedresultat 04-06

2 1. Indledning I denne rapport foreligger resultaterne af kundetilfredshedsanalysen for DANAK. DANAK har udvalgt målgruppen på 170 virksomheder og 2 kontaktpersoner, der alle fik tilsendt en invitation med et direkte link til et website hos Analysegruppen, hvor spørgeskemaet kunne udfyldes. Dataindsamlingen er foregået i perioden 22/3-7/4 06. Der blev undervejs udsendt en reminder per til de, der ikke havde svaret. Flere virksomheder har flere akkrediteringer, og modtog en invitation per akkreditering som opfordrede til at udfylde et skema for alle akkrediteringer, hvis besvarelsen dækkede alle, eller udfylde ét skema for hver akkreditering, hvis der skulle være forskel i svarene. Figur 1 Besvarelsen omfatter DANAK-akkrediteringer inden for følgende områder: (%) Bes varels en om fatter DANAK-akkrediteringer inden for følgende om råder (gerne flere kryds er): Andet Certif icering af personer 7 Certif icering af produkter 7 Certif icering af arbejdsmiljøledelsessystemer 2 Certif icering af energi / miljøledelsessystemer 3 Certif icering af kvalitetssystemer 4 CO2-V erif ikation 4 Inspektion 21 Medicinske undersøgelser 4 Kalibrering 32 Prøvning 2 Vi har valgt at lade antal modtagne besvarelser være lig med antal respondenter, da vi mener, det giver det mest retvisende billede. Der er i alt modtaget 7 svar, hvilket giver en svarprocent på 3%. Respondenterne havde mulighed for at vælge om besvarelsen måtte gå videre til DANAK med navn på, eller om deltagelsen skulle være anonym. 24 kunder (22%) valgte at deltage anonymt. 1

3 Den medfølgende CD-rom indeholder: Alle besvarelser krydstabuleret efter Akkrediteringer Analyseprogrammet DTS Viewer samt datafilerne, der kan benyttes til at arbejde videre med resultaterne på egen hånd Alle originale besvarelser i individuelle Word dokumenter. 2. Overordnet tilfredshed DANAK s kunder kan betegnes som tilfredse. Det fremgår af svarfordelingen på nøgle-spørgsmålet: Alt taget i betragtning, hvor tilfredse eller utilfredse er I så med samarbejdet med DANAK? : Fig 2 Alt taget i betragtning, hvor tilfredse eller utilfredse er I så med samarbejdet med DANAK (%) Alt taget i betragtning, hvor tilfreds e eller utilfreds e er I s å m ed s am arbejdet m ed DANAK? Meget tilf reds Tilf reds Hverken / eller Utilf reds Meget utilf reds V ed ikke 83% af kunderne er tilfredse/meget tilfredse, mens % er Utilfredse/Meget utilfredse. For at sætte resultatet i perspektiv, kan man sammenligne med gennemsnittet for 414 kundeanalyser, hvor et lignende spørgsmål er stillet. Her viser det sig, at ca. 90% er tilfredse/meget tilfredse og andelen, der svarer meget tilfreds er på 38%. Det bør derfor særligt være et mål for DANAK at øge andelen af meget tilfredse kunder. 2

4 3. Utilfredse kunder Besvarelserne fra de utilfredse er samlet i denne rapports afsnit tre. Det anbefales at studere dem nøje med henblik på en hurtigt og individuel opfølgning over for den ene, som har valgt ikke at være anonym. 4. Indsatsområder Et generelt indsatsområde definerer vi som et område, hvor der er negativ afvigelse mellem betydning og tilfredshed, og hvor betydningen gennemsnitligt vurderes til at være større end 4 samtidig med, at tilfredsheden på området er mindre end 4. Det kan være et spild af ressourcer at opnå generelle forbedringer på områder, hvor der allerede hersker generel tilfredshed, eller hvor områdets gennemsnitlige betydning er lav. Ud fra ovenstående definition kan der opstilles følgende prioriterede oversigt over indsatsområder: 1. Overholdelse af tidsfrister (-0,4) 2. Den samlede værdi af akkrediteringen (-0,46) 3. Klar formulering af tekniske forskrifter og retningslinier (-0,4) 4. Den efterfølgende sagsbehandling (lukning af afvigelser og ændring af akkreditering) (0,38). Fokuserer teamet på de emner, der er vigtige for kvaliteten af de akkrediterede ydelser (-0,36) 6. Værdien af DANAK's besøg og bedømmelse (-0,26) 3

5 Tabel 1 Afvigelser mellem tilfredshed og betydning (sorteret i stigende orden) Tilfredshed Betydning Afvigelse 16b) DANAK's samlede tidsforbrug 3,04 3,80-0,76 18c) erhvervslivets anerkendelse af akkreditering 3,38 3,96-0,8 7a) Overholdelse af tidsfrister 3,60 4,14-0,4 17c) Myndighedernes anerkendelse af akkreditering 3,0 3,99-0,49 19c) Den samlede værdi af akkrediteringen 3,69 4,1-0,46 a) Klar formulering af tekniske forskrifter og retningslinier 3,73 4,19-0,4 14b) Den efterfølgende sagsbehandling (lukning af afvigelser og ændring af akkreditering) 3,67 4,0-0,38 2a) Træffe den ønskede medarbejder (tilgængelighed) 3,61 3,98-0,37 11b) Fokuserer teamet på de emner, der er vigtige for kvaliteten af de akkrediterede ydelser 3,9 4,32-0,36 13b) Udbytte / anvendelighed af DANAK's bedømmelsesrapporter 3,71 3,98-0,27 1b) Værdien af DANAK's besøg og bedømmelse 3,93 4,19-0,26 6a) Overholdelse af aftaler 4,11 4,36-0,26 12b) Den faglige sparring under besøget 4,13 4,3-0,22 3a) DANAK's hjemmeside 3,38 3,1-0,13 b) Teamets faglige kompetence (i forhold til akkrediteringsområdet) 4,21 4,33-0,12 8b) Assessorteamets forberedelse til besøget 4,13 4,19-0,06 9b) Teamets attitude og åbenhed 4,40 4,34 0,06 1a) Telefonbetjening 3,69 3,4 0,16 4a) DANAK-Nyt 3,9 2,7 0,84 Det anbefales at studere alle besvarelser i deres helhed med henblik på en individuel opfølgning overfor hver enkelt kunde. Silkeborg den 26. april 06 Johnny Heinmann Projektleder 4

6 Må denne besvarelse gå videre til DANAK med dit navn på? ) Ja 82 (77%) 2) Nej - ønsker anonymitet 24 (23%) 6 = 0%

7 Besvarelsen omfatter DANAK-akkrediteringer inden for følgende områder (gerne flere krydser): ) Prøvning 6 (38%) 2) Kalibrering 34 (23%) 3) Medicinske undersøgelser 4 ( 3%) 4) Inspektion 22 (1%) ) CO2-Verifikation 4 ( 3%) 6) Certificering af kvalitetssystemer 4 ( 3%) 7) Certificering af energi / miljøledelsessyst.. 3 ( 2%) 8) Certificering af arbejdsmiljøledelsessystem.. 2 ( 1%) 9) Certificering af produkter 7 ( %) ) Certificering af personer 7 ( %) 11) Andet ( 3%) 148 = 0%

8 Alt taget i betragtning, hvor tilfredse eller utilfredse er I så med samarbejdet med DANAK? ) Meget tilfreds 2 (24%) 2) Tilfreds 64 (61%) 3) Hverken / eller 11 (%) 4) Utilfreds 4 ( 4%) ) Meget utilfreds 1 ( 1%) 6) Ved ikke 0 ( 0%) = 0%

9 A) Service (Tilfredshed - Betydning) Tilf redshed Betydning 4, 4 3, 3 2, 2 1, Tilfredshed Betydning 1) 1a) Telefonbetjening 3,92 3,7 2) 2a) Træffe den ønskede medarbejder (tilgængelighed) 3,71 4,02 3) 3a) DANAK's hjemmeside 3,1 3,66 4) 4a) DANAK-Nyt 3,73 2,93 ) a) Klar formulering af tekniske forskrifter og retningslinier 3,77 4,23 6) 6a) Overholdelse af aftaler 4,11 4,41 7) 7a) Overholdelse af tidsfrister 3,71 4,27

10 Bemærkninger til Service: Som fhl.vis nyakkrediteret har vi endnu kun lidt erfaring, men er godt tilfredse Kravene i visse TF og RL kan ofte være svære at forbinde med "det virkelige liv" set fra laboratoriekundernes side Det er tungt at få DANAK til at rette økonomiske fejl Kan sige det kort og godt: Ingen klager og ypperlig service når vi har spurgt efter noget! a)telefonhåndteringen er ikke tidssvarende for en servicevirksomhed som DANAK b)der er en række nøglemedarbejdere, der ikke er back-up for. Faktuelle spørgsmål skal kunne besvares. DANAK har uhensigtsmæssige lange svartider. Fin service Oplever at medarbejderne i DANAK er meget pressede af stor arbejdsmængde Det er uklart hvordan gratis/betalt telefon service er defineret. I nogle tilfælde kan der jo være tale om afklarende spørsmål til DANAK dokumenter - som ved en 'kort' tlf. samtale kan afklares og som nødvendigvis ikke skal faktureres. Denne uklarhed medfører 'Grib for guds skyld ikke telefonen' og dermed tab af markedsføring for DANAK Der henvises til mødet den 29. marts mellem os og DANAK Jeg savner, at DANAK's medarbejdere i højere grad fokuserer på, hvad kunderne har behov for. F. eks. oplever vi ofte langsom sagsbehandling i forbindelse med udvidelse af akkrediteringer, hvilket er utilfredsstillende. Udover aftale for vort kommende besøg har vi ikke været i gensidig kontakt i over 1 år. Derfor mener jeg ikke vi kan besvare de stillede spg. umiddelbart før jeres besøg.jeres hjemmeside er UHYRE tung at arbejde med og ofte kan man ikke hente de dokumenter man har brug for - LINKS. Vi har prøvet såvel via vor platform her i virksomheden som direkte hjemmefra på hurtige forbindelser og det er samme nedslående resultat. DANAK kundeanalyse Bemærkninger til Service Side 1 af 2

11 a. Jeg finder at f.eks. "Krav til overensstemmelseserklæring" af 31. jan. 06 kræver væsentligt mere uddybning, f.eks. suppleret med eksempler. Men der er måske nogel gode kurser heri Størstedelen af min kommunikation med DANAK foregår via mail - og det fungerer upåklageligt. Jeg er meget tilfreds Danak stiller store krav til os om punktlighed, men dette gælder ikke altid den anden vej Der er nogle gange lidt for lang sagsbehandling, men dette opfatter jeg som et udtryk for for stort arbejdspres. Jeg får ofte mails fra DANAK medarbejderen skrevet både lørdage og søndage aften, så det er bestemt ikke uvilje. Strukturen er ikke speciel god - man skal bruge den hyppigt for at nemt finder retningslinier og oplysninger om hvad laboratorierne tilbyder Vi har haft et godt og frugtbart samarbejde med DANAK. Specielt i forbindelse med spørgsmål, vi har været i tvivl om, har DANAK været meget hjælpsom. Der har været et par emner op i forbindelse med vores akkreditering, som har været uklare for DANAK generelt (Prædiktive værdier) Hjemmesiden er lidt uoverskuelig. Det kan være svært at finde de rette forskrifter og vejledninger DANAK kundeanalyse Bemærkninger til Service Side 2 af 2

12 1a) Telefonbetjening ) Meget tilfreds 16 (1%) 2) Tilfreds 62 (60%) 3) Hverken / eller 16 (1%) 4) Utilfreds 4 ( 4%) ) Meget utilfreds 0 ( 0%) 6) Ved ikke 6 ( 6%) 4 = 0%

13 2a) Træffe den ønskede medarbejder (tilgængelighed) ) Meget tilfreds 7 ( 7%) 2) Tilfreds 66 (63%) 3) Hverken / eller (19%) 4) Utilfreds 8 ( 8%) ) Meget utilfreds 0 ( 0%) 6) Ved ikke 3 ( 3%) 4 = 0%

14 3a) DANAK's hjemmeside ) Meget tilfreds 9 ( 9%) 2) Tilfreds 48 (46%) 3) Hverken / eller 33 (31%) 4) Utilfreds 8 ( 8%) ) Meget utilfreds 3 ( 3%) 6) Ved ikke 4 ( 4%) = 0%

15 4a) DANAK-Nyt ) Meget tilfreds ( %) 2) Tilfreds 64 (61%) 3) Hverken / eller 32 (%) 4) Utilfreds 0 ( 0%) ) Meget utilfreds 0 ( 0%) 6) Ved ikke 4 ( 4%) = 0%

16 a) Klar formulering af tekniske forskrifter og retningslinier ) Meget tilfreds 9 ( 9%) 2) Tilfreds 67 (64%) 3) Hverken / eller 23 (22%) 4) Utilfreds ( %) ) Meget utilfreds 0 ( 0%) 6) Ved ikke 1 ( 1%) = 0%

17 6a) Overholdelse af aftaler ) Meget tilfreds 29 (28%) 2) Tilfreds 61 (9%) 3) Hverken / eller 9 ( 9%) 4) Utilfreds 3 ( 3%) ) Meget utilfreds 1 ( 1%) 6) Ved ikke 0 ( 0%) 3 = 0%

18 7a) Overholdelse af tidsfrister ) Meget tilfreds 24 (23%) 2) Tilfreds 43 (42%) 3) Hverken / eller 16 (16%) 4) Utilfreds 14 (14%) ) Meget utilfreds 3 ( 3%) 6) Ved ikke 3 ( 3%) 3 = 0%

19 B) Bedømmelsesbesøg / tilsyn (Tilfredshed - Betydning) Tilf redshed Betydning 4, 4 3, 3 2, 2 1, Tilfredshed Betydning 1) 8b) Assessorteamets forberedelse til besøget 4,17 4,28 2) 9b) Teamets attitude og åbenhed 4,4 4,43 3) b) Teamets faglige kompetence (i forhold til akkrediteringsområdet) 4,2 4,46 4) 11b) Fokuserer teamet på de emner, der er vigtige for kvaliteten af de akkrediterede ydelser 3,99 4,41 ) 12b) Den faglige sparring under besøget 4,17 4,44 6) 13b) Udbytte / anvendelighed af DANAK's bedømmelsesrapporter 3,82 4, 7) 14b) Den efterfølgende sagsbehandling (lukning af afvigelser og ændring af akkreditering) 3,7 4,18 8) 1b) Værdien af DANAK's besøg og bedømmelse 4,0 4,28 9) 16b) DANAK's samlede tidsforbrug 3,16 3,92

20 Bemærkninger til bedømmelsesbesøg / tilsyn: Længere tid mellem besøgene ønskes 1. Rapportering at tilsyn er for kompleks om omfattende.2. TAs noter til næste besøg kan registreres andre steder.3. Som eksempel kan der henvises til BVQI rapporteringsform for certificering på internet.4. Objektive vidnesbyrd burde række i rapport.. Tidsforbrug skal sættes i forhold til formål. Der er f.ex. ikke forskel på et fornyelsesbesøg og tilsynsbesøg. Bet var en rigtig god oplevelse. Teamet hjalp med til at øge vores ambitionsniveau Det kunne være ønskeligt, om TA'erne kiggede lidt mere på kravene i standarden i forbindelse med den fagtekniske bedømmelse. ad b) De sætligt sagkyndige er af noget svingende kvaitet, og det er nogle gange svært at se deres bidrag, mens de ledende assessorer har tilfredsstillende kompetence i deres del af arbejdetad 12B, igen ok for ledende assesorer, men ikke for særligt sagkyndige.ad 13b, kontor rapporter ok, men markrapporter giver fustrationer, da der ofte er misforståelse på grund af manglende kommunikation Synes regningen er lidt høj. ad 14b) Efterfølgende sagsbehandling kan have negativ effekt, når f.eks. grundet manglende feed-back ikke kan arbejdes på et QA-system. Manglende feed-back skyldes primært høj aktivitet for enkelte medarbejdere.ad 1b) Værdi af en bedømmelse?ad 16b) Tilfredshed med tidsforbrug? Tidsforbruget har stor betydning ud fra en sammenhæng imellem tid og pris. Har endnu ikke haft besøg af DANAK Utilfredsheden på den efterfølgende sagsbehandling skyldes DANAKs lange svartider 14 b: Utilfredsheden er på ekspeditionstiden, som er for lang. Igen formodentlig på grund af stor arbejdsmængde. Nu er spørgsmålene stillet 'for hele teamet' - spørgsmålene burde være stillet mht DANAK's område og de tekniske assessorers område.man bør vurdere nødvendigheden af de tekniske assesorers 'stand by' tid - eksempelvist kunne man dele et tilsyn op på formiddag 'DANAK generelt' - eftermiddag 'tekniske forhold 'specielt'. (Det er ikke for at spare frokosten). Laboratoriet eller certificeringsorganet kunne så allokere de rette personer til de relevante temaer. DANAK kundeanalyse Bemærkninger til Bedømmelsesbesøg / tilsyn Side 1 af 3

21 Vedr. teamets kompetence, så henvises der til mødet mellem os og DANAK hvor det blev oplyste at kompetancen virker "overvurderet".generelt mangler der værdiskabelse i rapporterne, forbedringsområder kunne være et værdiskabende issue i kommende akkrediteringsbesøg.vedr. efterfølgende sagsbehandling henvises der til mødet mellem os og DANAK.Der mangler værdi for os i DANAK's besøg og det samlede tidsforbrug er kommenteret ift. CO2 ved mødet (svaret er mindet på CO2) Taksterne - er jo lidt dyre i forhold til de timepriser vi har mulighed for at tage over for vore kunder. Generel tilfredshed. Visse tekniske assessorer kan dog være lidt længe om at blive færdige, men vi må også gribe i egen barm og erkende, at ting tager tid for os. Vi har haft besøg i december 04 og skal have igen 24.april 06 - vi mener os derfor i stand til at svare på de stillede spørgsmål 14 b. Vi ville geren have en hurtigere opdatereinghvis der overhovedet sker en opdatereing af websiden, samt lidt løbende statusrapporter 4. april nr. 91 er ifl. websioden udløbet. 16b. Stor og småfirmaer skal de betale de sammme administrationsomkostninger mm? Et forholdsvist højt tidsforbrug, da der hvergang anvendes to tekniske accesorer plus ledende accessor Der er meget stor forskel inden for teamet i forhold til attitude, åbenhed og relevant kompetance.vi er meget tilfredse med vores ledende assesor men havde attitude og åbenheds problemer på det organiske område. Afdelingen synes det gik ret lang tid fra indsendelse af vores svar på afvigelser til vi fik retursvar og dermed lukning af afvigelser. Var dog nogle ydre omstændigheder (sygdom hos assessor - familie) som gjorde at processen trak ud.svært at gennemskue tidsforbruget og dermed den samlede pris for en akkreditering Tilsynsrapporterne er fuldstændig uoverskuelige og mangler almindelig orden og struktur - bør kunne laves meget bedre! Vi har kun haft to kontrolbesøg, så bedømmelsen er baseret på en ikke ret stor erfaring. 16b) tekniske assesorer anvender for meget tid til gennemlæsning af standarder DANAK kundeanalyse Bemærkninger til Bedømmelsesbesøg / tilsyn Side 2 af 3

22 Der går alt for lang tid inden man får bedømmelsesrapporten, vi havde DANAK besøg i december 0 og har stadig IKKE modtaget rapporten endnu, dette er meget UTILFREDSSTILLENDE. Specielt fordi når man får rapporten så giver DANAK en svarfrist på 14 dage inkl. tid ved Post Danmark. Det føles som om DANAK stiller store krav til Laboartoriet men efterlever det ikke selv!!! Laboratoriet tillægger især de tekniske assessorer og deres kompetence stor betydning - og vurderer generelt denne meget positivt. Med hensyn til "ISO-delen" kunne DANAK's ledende assessorer med fordel lade sig inspirere af kvalitetsauditorer fra andre kvalitetsstyrings leverandører - og gerne i retning af mere virkelighed og kundefokus (laboratoriets kunder) - og mindre embedsmand og formalia.tidsforbrug anvendt til formalia vurderes som overflødige omkostninger (jvf. 16b). Der bør fokuseres på at effektivisere tilsynsprocessen - f.eks. i form af forudgående aftaler om køreplan og estimering af tidsforbrug, indførelse af bærbare PCer, kortere og hurtigere rapportering og fokus på væsentlige afvigelser Kontakten til min DANAK assessor er ikke tilfredsstillende Det virker urimeligt at skulle betale fast pris til transport og diæter, når teamet bor tæt på og iøvrigt får morgenmad og frokost af tilsynsvirksomheden. DANAK kundeanalyse Bemærkninger til Bedømmelsesbesøg / tilsyn Side 3 af 3

23 8b) Assessorteamets forberedelse til besøget ) Meget tilfreds (29%) 2) Tilfreds 63 (61%) 3) Hverken / eller 8 ( 8%) 4) Utilfreds 2 ( 2%) ) Meget utilfreds 0 ( 0%) 6) Ved ikke 1 ( 1%) 4 = 0%

24 9b) Teamets attitude og åbenhed ) Meget tilfreds 8 (6%) 2) Tilfreds 36 (3%) 3) Hverken / eller 6 ( 6%) 4) Utilfreds 3 ( 3%) ) Meget utilfreds 0 ( 0%) 6) Ved ikke 1 ( 1%) 4 = 0%

25 b) Teamets faglige kompetence (i forhold til akkrediteringsområdet) ) Meget tilfreds 38 (37%) 2) Tilfreds (3%) 3) Hverken / eller 6 ( 6%) 4) Utilfreds 3 ( 3%) ) Meget utilfreds 0 ( 0%) 6) Ved ikke 1 ( 1%) 3 = 0%

26 11b) Fokuserer teamet på de emner, der er vigtige for kvaliteten af de akkrediterede ydelser ) Meget tilfreds 23 (22%) 2) Tilfreds 8 (6%) 3) Hverken / eller 18 (17%) 4) Utilfreds 3 ( 3%) ) Meget utilfreds 0 ( 0%) 6) Ved ikke 1 ( 1%) 3 = 0%

27 12b) Den faglige sparring under besøget ) Meget tilfreds 38 (37%) 2) Tilfreds 48 (47%) 3) Hverken / eller 11 (11%) 4) Utilfreds ( %) ) Meget utilfreds 0 ( 0%) 6) Ved ikke 1 ( 1%) 3 = 0%

28 13b) Udbytte / anvendelighed af DANAK's bedømmelsesrapporter ) Meget tilfreds 18 (17%) 2) Tilfreds (3%) 3) Hverken / eller 22 (21%) 4) Utilfreds 4 ( 4%) ) Meget utilfreds 2 ( 2%) 6) Ved ikke 3 ( 3%) 4 = 0%

29 14b) Den efterfølgende sagsbehandling (lukning af afvigelser og ændring af akkreditering) ) Meget tilfreds 19 (18%) 2) Tilfreds 3 (1%) 3) Hverken / eller 17 (16%) 4) Utilfreds 11 (11%) ) Meget utilfreds 2 ( 2%) 6) Ved ikke 2 ( 2%) 4 = 0%

30 1b) Værdien af DANAK's besøg og bedømmelse ) Meget tilfreds 26 (2%) 2) Tilfreds 60 (8%) 3) Hverken / eller 11 (11%) 4) Utilfreds 2 ( 2%) ) Meget utilfreds 2 ( 2%) 6) Ved ikke 3 ( 3%) 4 = 0%

31 16b) DANAK's samlede tidsforbrug ) Meget tilfreds 6 ( 6%) 2) Tilfreds 29 (28%) 3) Hverken / eller 4 (43%) 4) Utilfreds 1 (14%) ) Meget utilfreds ( %) 6) Ved ikke 4 ( 4%) 4 = 0%

32 C) Akkreditering generelt (Tilfredshed - Betydning) Tilf redshed Betydning 4, 4 3, 3 2, 2 1, Tilfredshed Betydning 1) 17c) Myndighedernes anerkendelse af akkreditering 3,71 4, 2) 18c) erhvervslivets anerkendelse af akkreditering 3,77 4,31 3) 19c) Den samlede værdi af akkrediteringen 3,92 4,38

33 Bemærkninger til akkreditering generelt: 17. Udvikling i Europa gør i øjeblikket at grundet mistillid til systemet rettes der mange henvendelser vedrørende ægtheden af certifikater18. Erhvervslivet - hvem er det? Spørgsmål og svarmuligheder hænger ikke rigtigt sammen, eller også er spørgsmålet ikke forstået!hører sjældent noget om akkreditering fra erhvervslivet (kunderne) - de fleste forstår ikke hvad det drejer sig om.ikke overensstemmelse imellem akkrediteringskrav og kundernes behov. Ved ovennævnte besvarelser er der taget udgangspunkt i virksomhedens erfaringer uden for DK. Eksempelvis Tyskland, Østrig, Spanien, Frankrig, Polen.I DK og det øvrige norden er anerkendelse af akkrediteringen tilfredsstillende. ad 17c) hvis man ser bort fra de tyskes Derer stadig efter mange år, ikke ret mange regelsæt, hvor krav til akkreditering er indeholdt. Det er dybt beklageligt, at de tyske byggemyndigheder ikke acceptere EFiCs eller andre ikke tyske laboratoriets rapporter/resultater. Vi finder det utilfredsstillende, at der løbende fremsendes diverse småregninger. Vi må efterlyse et samlet overblik over udgifterne, gerne i form af et tilbud og en samlet slutafregning. Når der arbejdes på et globalt marked - f.eks. CPD Byggevaredirektivet - er der KÆMPE forskelle på om myndighederne stiller krav om akkreditering som en forudsætning for notificering. Dette afspejler sig ved at 'kunde sekmentet' shopper og anvender den billigste som så per automatik herefter kan benytte resultatet i DK - selvom DK har nationle krav om akkreditering. Endvidere kan i visse områder udenfor DK også se at f.eks. universiteter bliver notificeret - altså statsfinancierede institutioner Akkrediteringen er vores forretning men iht. tidligere svar og mødet mellem os og DANAK er der "room for improvements"... Meget dyrt. DANAK kundeanalyse Bemærkninger til Akkreditering generelt Side 1 af 2

34 Der er forskel på synet på akkreditering både hos myndigheder og erhvervsliv. På miljøområdet er det et must, men f. eks. på toldområdet er interessen lille. Vi mener en meget stor del af vore kunder, køber en akkrediteret ydelse for at få et dokument med en kongekrone på. 17c Inden for støj er der også de personligt sertificerede personer. Er det rimeligt, at disse i i miljøgodkendeslessammenhæng er ligestillet med de DANAK-akkrediterede laboratorier. Jeg synes ikke at besøgene er tilstrækkelige konstruktive, systemet virker for gammeldags. Efter min opfattelse bør DANAK fungere mere som en vejledende instans, som man kan diskutere diverse problemstillinger med, fremfor som en desideret kontrollerende instans. Resultatet bliver at man forsøger at skjule de problemer man har fremfor at få dem frem i lyset og løst i samarbejde med DANAK. Ovennævnte skal ikke forståes som om at vi har problemer, men der er opgaver vi udelukkende udføre for DANAKs skyld og som vi derfor ikke bruger til noget i det daglige arbejde. Meget stor værdi i relation til opnåelse/opretholdelse af internationale anerkendelser (recognitions) Det er svært at få budskabet ud til laboratoriets kunder. På trods af information og reklamer, føler erhvervslivet på nogen områder ikke rigtigt at det vedrører dem. Først når de skal til at CE-mærke deres produkter, går det op for dem hvad de skal bruge os til. Og det er som regel lidt "panik-agtigt" når de finder ud af det, for deres brancheorganisationer er heller ikke klar over at vi findes og hvad de kan bruge os til. Her savner jeg lidt mere "Stor-tromme" fra DANAK's side, især til organisationer. I enkelte tilfælde har jeg bemærket at certificeringsselskaber har stillet spørgsmål til baggrunden for et udstedt kalibreringscertifikat. Spørgsmålene var "dækket" af kongekronen, så de var egentlig overflødige. Det havde assessoren ingen forståelse for. Akkreditering vurderes som altafgørende i forhold til danske kunder. Myndighederne burde imidlertid være mere opmærksomme på styrken i netop akkrediteringssystemet - ikke mindst i forhold til aktiviteterne indenfor sundhedsvæsnet. Især Miljøstyrelsens manglende anerkendelse af akkreditering, er et stort problem for laboratoriebranchen DANAK kundeanalyse Bemærkninger til Akkreditering generelt Side 2 af 2

35 17c) Myndighedernes anerkendelse af akkreditering ) Meget tilfreds 19 (18%) 2) Tilfreds 49 (47%) 3) Hverken / eller 16 (1%) 4) Utilfreds 11 (11%) ) Meget utilfreds 3 ( 3%) 6) Ved ikke 6 ( 6%) 4 = 0%

36 18c) erhvervslivets anerkendelse af akkreditering ) Meget tilfreds 14 (13%) 2) Tilfreds 1 (49%) 3) Hverken / eller 22 (21%) 4) Utilfreds ( %) ) Meget utilfreds 1 ( 1%) 6) Ved ikke 11 (11%) 4 = 0%

37 19c) Den samlede værdi af akkrediteringen ) Meget tilfreds 17 (16%) 2) Tilfreds 62 (60%) 3) Hverken / eller 14 (13%) 4) Utilfreds 4 ( 4%) ) Meget utilfreds 1 ( 1%) 6) Ved ikke 6 ( 6%) 4 = 0%

38 2. Er der noget I savner fra DANAK, eller som du mener de burde forbedre? Overholdelse af tidsfrister.længere tid mellem hvert besøg. Vedr. betaling for DANAK's ydelser: Det er meget svært at hvilken ydelse en faktura omhandler, meget posteres under diverse. En kort beskrivelse (fx henvisning til ordrenr., godkendelse af valideringsrapport xx, ændring vedr. analysemetoden xx. ). Det vil lette vores sagsbehandling meget. Faste priser per akkreditering - i lighed med SWEDAC. Det er svært at håndtere "blanco checks" i budgettet. Hyppigheden af tilsynsbesøg burde være sat i relief til laboratoriets kunnen og formåen.vi kunne tænke os en udskiftning af de tekniske assessorer, således at områderne bliver dækket på skift. F.eks. at udskifte en af de tekniske assessor for selve prøvningsrutinerne med en assessor, der kan dække IT-området. At få en ekstra assessor til at dække IT ville jo øge omkostningerne yderligere, og ville derfor ikke være så interessant.evalueringsskema for hvert tilsynsbesøg ville være på sin pladsdet er vores store ønske, at Danak accepterer at lab. indsender alt materialet forud for tilsynsbesøgene elektronisk. På nuværende tidspunkt skal alle procedurer udskrives, kopieres og sendes i flere eksemplarer. Da vi kører ledelsessystemet i elektronisk form, er dette uhensigtsmæssigt for os. Faktura: En faktura på det udført arbejde pr. laboratorie. Overholdelse af tidsfrister og reducere tidsforbruget.bedre kvalitet af særligt sagkyndige - selvom de er svære at finderen bedre kommunikation med den overvågede inden der skrives markauditrapporter. Det kan kun give anledning til misforståelser, når man alene betragter en del af et forløb, uden at stille uddybende spørgsmål, og bagefter skriver en rapport. - Uvildighed og upartiskhed spurgte I ikke om, den er i top. En langt mere aktiv indsats overfor myndigheder i forbindelse med anvendelse af akkreditering, når der skal foretages kontrol iht. danske bekendtgørelser. Svartider skal væsentligt ned! At DANAK var mere proaktivt i relation til de problemer EFiC har oplevet med de tyske byggemyndigheder. DANAK kundeanalyse Er der noget I savner fra DANAK eller som du mener de burde forbedre? Side 1 af 3

39 Hurtigere sagsbehanling. En proaktiv forretningsorienteret indgang til prissætning for virksomheder med et vist omfang af ydelser fra DANAK Nej Færre besøg, når der ikke findes afvigelser. Jeg mener at vi betaler forholdsvis meget, og vi kigger efter alternetiver. Øget kundefokus og hurtigere reaktionstid, især vedrørende opgaver udenfor de egentlige akkrediteringsbesøg. Herudover det meget vigtigt, at laboratorier stilles ens. Vi hører stadig, at kolleger i branchen beklager sig herover. Vi er generelt tilfredse med de krav, der stilles til os. Præstationsprøvning indenfor vort område - såfremt I ønsker at vurdere os ad den vej. Opdatereing af Jeres hjemmeside med de rigtige navne mm. 1. et stort tidsforbrug ved forberedelse af besøg2. Det er uklart for mig hvad det årlige abonnement dækker - hvilke spørgsmål kan jeg eksempelvis stille DANAK indenfor dette? DANAK bør ikke kunne "leve" med at et af deres Akkrediteringsområder, reelt ikke ses som et godkendt produkt. Der er alt for lidt offentlig kendskab til produktet og man føler egentlig tit og ofte at man betaler til noget som man måske kunne undværre... Et større samarbejde om at markedsføre samt informere om brandet var at foretrække Gennemskuelighed, af hvad der specifikt faktureres, er meget dårlig i tilfælde af vores akkr., der omfatter mange delområder som hører hjemme i forskellige økonomisk "uafhængige" afdelinger. Bedre gennemskuelighed af priserne for en akkreditering Vi mærker, at DANAK arbejder på at styrke den engelske hjemmeside. Det er meget positivt, da vi levererer prøvningsydelser internationalt. DANAK kundeanalyse Er der noget I savner fra DANAK eller som du mener de burde forbedre? Side 2 af 3

40 Se kommentarer ved de øvrige spørgsmål.jeg syntes at DANAK er lidt usynlige i den faglige dabat og de gør ikke nok reklame for sig selv og hvad erhvervslivet kan bruge DANAK's kunder til. Akkrediteringer et fremmedord for mange - undtagen de store organisationer der har tid og penge til at sætte sig ind i tingene.hvis de mindre virksomheder blev klar over hvor meget de egentlig kan bruge akkrediterede laboratorier til, så vil de kunne spare meget arbejde og mange bekymringer. Men de ved det ikke og hvis de endeligt høre om det tror de altid at det vil ruinere dem. De tænker slet ikke på at det er en guldgruppe af erfaring de får kontakt til - og at den erfaring er garanteret af DANAK. Nej. Styrket alment ISO-approach for de ledende assessorer jvf. tidligere kommentarer. Fokus på Som nævnt: Bedre kontakt med DANAK assessor.svar i pkt 3. er med pil nedaf. DANAK kundeanalyse Er der noget I savner fra DANAK eller som du mener de burde forbedre? Side 3 af 3

41 Respondentliste CGM, reg Leonardo De Chiffre Statens Serum InstitutAkkr Helle Bruhn-Rasmussen Dansk LandbrugsrådgivningLands - Hans Møller Christensen FORCE-Dantest CERT - Bent Larsen Nordisk Svejse Kontrol A/S - Frank Jeppesen Retsgenetisk Afdeling - Hanne Qvist Bruun Århus Sygehus Klinisk Biokemis - Lene Bisgaard Christiansen DELTA. Akkr 19, 73, 0, 03 - Leif Madsen Retskemisk Afd., Københavns Un - Charlotte Windberg Heilsufrøðiliga starvsstovan - Andrias Petersen Steins Laboratorium A/S - Torben Eisland-Schmidt Saab Metech A/S - Bent R. Husted Kamstrup A/S - Kurt Stochholm DMU, Roskilde Akk Lone Grundahl Dancert - Karsten Tølløse Baltic Control Ltd - Kim Holsting Vejer og Måler i Kalundborg - Birgit Jensen ECS EUROCARGO SERVICES A/S - Søren Pedersen DOMS Metrology - Carsten Gianelli Biolab A/S - Flemming Malm Dansk Brand- og sikringsteknis - Bjarne Olesen Retskemisk Afdeling, Århus Uni - Grith Kastorp EFiC Laboratory - Martin Bagge Dansk Kalibreringsteknik A/S - Bent Christensen DANAK kundeanalyse Respondentliste Side 1 af

42 Vejer & Måler ApS Hirtshals - Svend Åge Leth Jensen. Syddansk Universitet - Peter Mygind Leth Nordisk Svejse Kontrol - Niels E Madsen Sporstoflaboratoriet - Poul J. Jørgensen Vejer og måler i Aalborg I/S - jørgen Severinsen RMG-Inspektion A/S - Per Bjørnholdt Teknologisk Institut - John Adelhøj DS Certificering - Lene Birk Laursen Søfartsstyrelsen - Steen Nielsen Rohde & Schwarz Danmark A/S - Carl Aage Dahl Winther Københavns Energi/Vandkvalitet - Niels Erik Bjergaarde Risø, Vindmølleprøvning - Yoram Eisenberg Rolls-Royce Marine A/S - Kim Larsen A/S AnalyCen - Carsten Frandsen R. Dons' Vandanalytiske Labora - Annelise Petersen Vestlimfjordens Vejerkontor Ap - Jacob Hansen PricewaterhouseCoopers - Birgitte Mogensen DANVEJER i Fredericia ApS - Niels Brøchner-Mortensen ENERGI E2 - Niels Otto Nielsen Danish Crowns laboratoriumhern - Kirsten Kirkeby Randers Centralsygehus - Kliln - Birgit Øster Nielsen Danvejer Fyn ApS - Bo Hansen Amager Hospital - Lisbeth Mortensen MTL - Kalibrering - Hans Henrik Ploug FORCE Technology - Nils Linde Olsen FORCE TEchnology - Kasper Rovsing OLsen Siemens Flow Instruments A/S - Niels Tandrup DANAK kundeanalyse Respondentliste Side 2 af

43 Peter Justdk-akustik aps - Peter Just Dan-Tech Quality Inspection A/ - Otto Tejlgaard Ravn Elsam Engineering A/S - Henrik Sperling Teknologisk Institut - Morten Klamer Retsmedicinsk InstitutAarhus U - Lis Birkler MILANA-A/S - Tine Terkildsen Vejer & Måler i Randers - Karl Christiansen FORCE Technology - Erwin Lorenzen Eltel Networks A/S - Max Kjeldgaard Retsmedicinsk Institut - Dorte Rollmann C&P Inspection A/S - Hans Henrik Christiansen Cement- og Betonlaboratoriet - Søren Rasmussen Dansk Vægtkalibrering A/S - Jens Corvinius Dansk Brand- og sikringsteknik - Dan Bluhme DAFA A/S - Morten Jul Lægaard UL International Demko A/S - Johnny Hansen Pon Power A/S - Dorthe Therkild Petersen Teknologisk Institut - Søren Henriksen Midtfyns Vandforsyning - Kåre Christiani Amtssygehuset i Gentofte - Karin Heidemann Danmarks Miljøundersøgelser - Trine Guldager Sørensen Odense Kommunale Fjernvarmefor - Tina Maria Lund Kristensen Buhl & Bønsøe A/S - Hans Henrik Ploug AREPA T&K - Hans Wichmann Madsen Unimerco - Thomas Thisted Petersen Eurofins - Kurt Egmose Plantedirektoratet - Pernille Tiedemann DANAK kundeanalyse Respondentliste Side 3 af

44 Risø High Dose Reference - Arne Miller Brüel & Kjær Sound & Vibration - Henning Ploug Aalborg Kommune Målerlaborator - Evan H. Rasmussen RefLab ApS - Eva Valbjørn Sørensen Forsyningen Esbjerg - Rasmus Büchert ForbrugerLaboratoriet - Bente Foged Klinisk Biokemisk Laboratorium - Jørgen Hasselstrøm Anonym 1 Anonym 1 Anonym 2 Anonym 2 Anonym 3 Anonym 3 Anonym 4 Anonym 4 Anonym Anonym Anonym 6 Anonym 6 Anonym 7 Anonym 7 Anonym 8 Anonym 8 Anonym 9 Anonym 9 Anonym Anonym Anonym 11 Anonym 11 Anonym 12 Anonym 12 Anonym 13 Anonym 13 Anonym 14 Anonym 14 Anonym 1 Anonym 1 Anonym 16 Anonym 16 Anonym 17 Anonym 17 Anonym 18 Anonym 18 Anonym 19 Anonym 19 Anonym Anonym DANAK kundeanalyse Respondentliste Side 4 af

45 Anonym 21 Anonym 21 Anonym 22 Anonym 22 Anonym 23 Anonym 23 Anonym 24 Anonym 24 DANAK kundeanalyse Respondentliste Side af

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK 2.udgave Januar 2011 Akkreditering af laboratorier DANAK påbegyndte akkreditering af laboratorier tilbage i 1973 som det daværende Statens Tekniske

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014

STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014 STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014 1. Undersøgelsen blev gennemført medio januar 2015 med følgende resultat: 1.1. Status for besvarelser 1.2. Resume/vurdering. 1.2.1. Der foreligger besvarelse

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 27-01-2015 Sag 21-06-0001 mta Tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 10.30-14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU Kære Josefine Thrane Sletten Det er med fornøjelse, jeg sender vores rammeaftale vedr. certificering /

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 27350 - Temadag om asbest 3. juni 2008, 9:00-16:00 i Konf - Taastrup Underviser: Jørn Bødker Nr Navn Firma 1 Martin Alm Eibye & Holmsgaard Irlandsvej 5 2300 København

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Certificering Service og vedligehold

Certificering Service og vedligehold Certificering Service og vedligehold Normal og udvidet certificering af vindmølleservice og vedligeholdelsesvirksomheder Erik M. Christiansen 28 Januar 2009 Normal certificering Omfatter verifikation af:

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Årstal Bestyrelse Dirigent 1971 Verner Kristensen Formand Harry Sørensen Erling Pilgård Erling Krog Jens Pedersen 1972 Verner Kristensen - Formand Harry Sørensen

Læs mere

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab Kundeanalyse 2014 Rejsekortkunder Nordjyllands Trafikselskab Målgruppe Analysen er foretaget via elektronisk spørgeskema og udsendt til alle rejsekort kunder, der har sagt ja tak til at modtage servicebeskeder

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

Tryghedshotellet. Evaluering i periode 1.1. 30.9.2014

Tryghedshotellet. Evaluering i periode 1.1. 30.9.2014 Tryghedshotellet Evaluering i periode 1.1. 30.9.2014 Kommentarer til registreringerne. D.1.3.2014 opstartede vi med en ny registreringsmetode. Lemvig kommune fik en Finans bachelor studerende tilknyttet

Læs mere

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Vedr. E/F Godthåbshave etablering af Metro Aksel Møllers Have. Arbejdstidsudvidelse på visse nærmere vilkår

Læs mere

Psykoterapeutforeningen og SPUD. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser tilbagemeldinger på evalueringsforløbet.

Psykoterapeutforeningen og SPUD. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser tilbagemeldinger på evalueringsforløbet. Psykoterapeutforeningen og SPUD Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser tilbagemeldinger på evalueringsforløbet. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...........2 2. Evalueringsforløbet trin for

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 3 3. Status på LF... 5 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 6 7. Akutte

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Checkliste vedrørende TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Rapportdato 03.11.2008 Dagsorden : Punkter i checklisten: Gennemgang af: 1. Indledning Identitet, ledelse/organisation.

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Tilstede: Fraværende: Karen Roed Larsen (KRL) Lillan Wagner (LW) Torsten Frederickson (TF) Steen Jensen (SJ) Gitte Møller (GM)

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 Indledning Akkreditering til certificering samt til verifikation omfatter, at DANAK udfører bedømmelse/overvågning af certificeringsorganers/verifikatorers

Læs mere

sommer09 eksamen og vinter09 eksamen x ingen Stig Bentzen Næstformand for bygningscensorkorpset

sommer09 eksamen og vinter09 eksamen x ingen Stig Bentzen Næstformand for bygningscensorkorpset Stig Bentzen Næstformand for bygningscensorkorpset Censorberetning Sydddansk Universitet Institut for Industri og Byggeri sommer09 eksamen og vinter09 eksamen Oversigt over afholdte eksamener, censoranvendelse

Læs mere

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt 1871-1872 M. H. Petersen Maler Clemen Toft N. Meilsøe N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1872-1873 Maler Clemen Toft N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1873-1874 N. C. Petersen 1874-1875

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014 N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 6 Juni 2014 DDBU årsmøde 2014 DDBU har afholdt årsmøde lørdag den 14. juni på Hejse Kro. På mødet fremlagde DDBU s bestyrelse en ny strategiplan for de

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Mødet afholdtes på DHI Institut for Vand og Miljø s adresse, Agern Alle 11, 2970 Hørsholm. Torkil Jønch-Clausen bød velkommen

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014 Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice December 2014 1 Konklusion Tilfredsheden med Tast selv-service er øget i forhold til 2013. 62 % af konsulenterne og

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Stævne: Aalborg Cup 2013 Dato: Fredag 1. november 2013 Version 2 Stævnestart: 17.00 Officialsmøde: 16.00-16.45

Stævne: Aalborg Cup 2013 Dato: Fredag 1. november 2013 Version 2 Stævnestart: 17.00 Officialsmøde: 16.00-16.45 Dato: Fredag 1. november 2013 Version 2 Stævnestart: 17.00 Officialsmøde: 16.00-16.45 Overdommer(e) Starter(e) Bettina Gadeberg Henrik Bonderup SMUT 1 Anette Frost 2 Aars 2 Berit Bodilsen 2 AGF 3 Dorthe

Læs mere

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner M-kids Janumvej 20 DK-9460 Brovst Ordrenr. 631254-1 Side 1 af 1 Bilag 2 Initialer laha/prni/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Høj barnestol Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde:

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 VEJFORUM 2009 Invitation indlæg workshops Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 Du kan kun tilmelde dig på www.vejforum.dk alle skal tilmelde sig, også indlægsholdere

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. februar 2010 1-13-7-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg 18. januar 2010, kl. 10.00 12.00

Læs mere