Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG"

Transkript

1 Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

2 Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3

3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det indebærer potentielle sikkerheds- og miljørisici. Kunder, naboer, medarbejdere og samfundet skal dog altid være trygge ved DONGs produkter og den måde, DONG varetager sine opgaver på. Derfor prioriterer vi hensynet til kvalitet, sikkerhed og miljø højt. Kvalitet, sikkerhed og miljøansvarlighed er vigtig også af forretningsmæssige årsager. Derfor skal overvejelser om kvalitets-, sikkerheds- og miljøhensyn automatisk indgå i de valg DONGs medarbejdere træffer i løbet af en arbejdsdag. Det mål nås kun, hvis alle er opmærksomme og hjælper med. DONG ejer et naturgaslager i Stenlille og et i Ll. Torup. I 2000 gennemførte DONG den 19. boring på naturgaslageret i Stenlille her er boretårnet ved at blive rejst. DONG vil ikke gå på kompromis med sine høje krav til kvalitet, sikkerhed og miljø. Hans Jørgen Rasmusen, koncerndirektør November,

4 Mål Efterforskning efter olie og naturgas koster mange penge. Uanset område prioriterer DONG dog sikkerhed og miljø over økonomi. DONG vil på kvalitets-, sikkerheds- og miljøområdet (KSM-området) kunne måle sig med de bedste i branchen. DONG vil opretholde kvaliteten af sine produkter og forbedre kvaliteten af sine ydelser. DONG vil arbejde på løbende at nedsætte miljøbelastningen og øge sikkerheden og forbedre arbejdsmiljøet ved egne aktiviteter. DONG vil fremme effektiv og sikker anvendelse af sine produkter gennem en bevidst prioritering af sikkerheds- og miljøindsatsen. 6 7

5 Sådan arbejder DONG med KSM DONG har et indarbejdet kvalitetsstyringssystem, som er i overensstemmelse med kravene i ISO 9001:2000 [1]. Systemet omfatter teknik, sikkerhed og miljø samt dermed forbundne økonomisk/administrative forhold. Medarbejdere uddannes og motiveres til at udføre deres opgaver korrekt og på en sikkerheds- og miljømæssig ansvarlig måde. DONG udarbejder egne vejledninger og procedurer, hvor det er nødvendigt, for eksempel hvor DONGs interne krav er skærpede i forhold til myndighedernes krav. Projektering og bygning af anlæg sker efter faste retningslinier, og DONG gennemfører systematiske vurderinger af anlæggenes tilstand. Formålet er høj forsyningssikkerhed, øget sikkerhed for medarbejdere og omgivelser samt identificering af miljøforbedrende tiltag. Arbejdsprocesser analyseres regelmæssigt for at sikre lavest mulige risikoniveau for medarbejderne, mindst mulig påvirkning af miljøet og mindst muligt forbrug af resourcer ved arbejdets udførelse. Ulykker og uheld samt tilløb til uheld, som påvirker personer, anlæg og/eller miljøet rapporteres og behandles systematisk med henblik på at forebygge fremtidige tilsvarende hændelser. DONG kræver, at rådgivere, leverandører af produkter og service samt entreprenører har ledelses- systemer for kvalitet, sikkerhed og miljø, som kan opfylde de krav til kvalitet, sikkerhed og miljø, som er gældende på DONGs anlæg og arbejdspladser. DONG vurderer virksomhedens miljøbelastning ved at registrere resourceforbrug, udledninger til miljøet og affaldsmængder. På baggrund af registreringerne sættes de fremtidige mål for en reduceret miljøbelastning. Den aktuelle miljøbelastning og de fremtidige mål rapporteres i en miljø- og sikkerhedsrapport. Miljøforhold er en integreret del af sikkerhedsgruppernes daglige opgaver i DONG. DONG vejleder forbrugerne om den mest effektive, sikre og miljørigtige anvendelse af naturgassen og om brug af miljørigtige teknologier. 8 [1] ISO 9001:2000 er den internationale kvalitetsstyringsstandard, der har fokus på opfyldelse af kundekrav. 9

6 Opfølgning DONG udarbejder én gang om året en rapport, hvori der vurderes, om indsatsen på kvalitets-, sikkerheds- og miljøområdet har været effektiv, og om årets mål er nået. Resultaterne på miljø- og sikkerhedsområdet rapporteres årligt i DONGs Miljø- og sikkerhedsrapport. DONG anvender den nyeste brænderteknologi, når produktionsmulighederne på et fund testes. Anden dokumentation findes i form af ISO certifikat, handlingsplaner, sikkerhedsrapporter, arbejdspladsvurderinger, auditrapporter, lovpligtige grønne regnskaber, kundeanalyser og lignende

7 Organisation DONG Koncernsekretariat Øvrige stabsfunktioner DONG A/S Koncerndirektion DONG datterselskaber KSM-funktionen Koncerndirektionen Koncerndirektionen er ansvarlig for at fastlægge overordnede mål og politikker indenfor kvalitets-, sikkerheds- og miljøområdet og sikrer, at mål og politikker bliver fulgt. Desuden sikrer koncerndirektionen de nødvendige ressourcer, og at ansvar og indsats er planlagt, også i forbindelse med forandringer. Kvalitet, Sikkerhed og Miljø-funktionen KSM-funktionen bistår overalt i organisationen med at omsætte KSM-mål og politikker til handlingsplaner, procedurer, forretningsgange og vejledninger. KSM-funktionen kontrollerer ved hjælp af audits, at ledelsens krav til kvalitet, sikkerhed og miljøet overholdes og er formålstjenlige. For at kunne rådgive bedst muligt følger KSMfunktionen løbende udviklingen nationalt og internationalt på området. Gyldighed DONGs kvalitets-, sikkerheds- og miljøsystem omfatter alle ansatte og alle aktiviteter i DONG-koncernen og i selskaber ejet hundrede procent af DONG. Systemet omfatter også rådgivere, leverandører af tjenesteydelser og varer samt entreprenører, hvor leverancerne har væsentlig indflydelse på DONGs mål for kvalitets-, sikkerheds- og miljøområdet. Kvalitetsprincipper Følgende grundlæggende kvalitetsprincipper gælder i DONG og bliver dokumenteret ved alle væsentlige aktiviteter: Den, der udfører en aktivitet, er ansvarlig for, at kravene i DONGs kvalitetets-, sikkerheds- og miljøsystem vurderes og indgår i aktiviteten. Kontrol af, at politikker, procedurer og krav til kvalitet, sikkerhed og miljø i en aktivitet overholdes, udføres af en person uafhængig af den, som er ansvarlig for aktiviteten

8 Der arbejdes løbende med at forbedre systemer og ydelser. Der arbejdes løbende med kundetilfredshed. Ledelsesprincipper Følgende grundlæggende principper gælder for ledere på alle niveauer i DONG: Lederne skal sikre, at kvalitets-, sikkerheds- og miljøaktiviteter udføres i overensstemmelse med DONGs krav. Lederne sikrer, at nødvendige retningslinier og ressourcer for en opgaves udførelse er til stede, og at medarbejderne er kvalificerede til at udføre opgaven. Lederne sikrer, at afvigelser fra kvalitets-, sikkerheds- og miljømål og procedurer dokumenteres, registreres og analyseres, samt at nødvendige korrigerende ændringer bliver gennemført. Aktivitetsprincipper Alle aktiviteter i DONG, hvori der indgår krav til kvalitet, sikkerhed og/eller miljøhensyn, er beskrevet i håndbøger og kontrolleres ved hjælp af planer, procedurer og forretningsgange, som beskriver, hvad der er praksis i DONG. Ved større projekter udarbejdes kvalitetsprogrammer, som udover krav til kvalitets-, sikkerheds- og miljøforhold indeholder funktionskrav, myndighedskrav, relevante normer og standarder samt krav til dokumentation. Boretårnet i Stenlille hejses på plads endnu en udforskning af undergrunden kan begynde

9 Agern Allé DK-2970 Hørsholm Tlf DONGs hjemmeside: Redaktion: DONG, Kvalitet, sikkerhed og miljø Design: Esben Bregninge Design Foto: Sisse Jarner og Søren Svendsen

Kvalitets- og Miljøhåndbog

Kvalitets- og Miljøhåndbog Kvalitets- og Miljøhåndbog Oprettet af: QA Aug 2012 Afsnit Side 1 Forord 1.1 Firmaprofil. 3 1.2 Produkter 3 1.3 Service. 3 1.4 Kvalitetsstyring. 4 1.5 Miljøstyring 4 1.6 Arbejdsmiljø. 4 2 Kvalitetspolitik

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udgivet 14. oktober 2014 Denne redegørelse verificeret af DNV-GL den 10. oktober 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse

En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse SUNDHEDSLEDELSESSYSTEM En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse Søfartens Arbejdsmiljøråd Seahealth Denmark Indholdsfortegnelse Forord 3 1 Generelt 4 2 Sundhedspolitik 7 3 Rederiets ansvar

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Side 1 af 32 Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 090608 Eksempel på

Læs mere

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM For virksomheder, der udfører autorisationskrævende elinstallationsarbejde Sikkerhedsstyrelsen 2005 OBS! Du kan downloade eksempelskemaerne

Læs mere

CSR Corporate Social Responsa bility - Rapport 2015

CSR Corporate Social Responsa bility - Rapport 2015 CSR Corporate Social Responsability - Rapport 2015 Indhold 1. Vi sætter fokus på mennesker... 2 2. Generelt om CSR rapporten 2015... 3 3. Denne rapport omfatter forhold for:... 3 Virksomhed...3 Lokationer...3

Læs mere

Vi tager ansvar 3. Politik og indsats 5 Forretningsadfærd 5 Menneskerettigheder 7 Arbejdspladsen og arbejdsmarkedsforhold 7 Miljø 8

Vi tager ansvar 3. Politik og indsats 5 Forretningsadfærd 5 Menneskerettigheder 7 Arbejdspladsen og arbejdsmarkedsforhold 7 Miljø 8 MT Højgaard-koncernen CSR-rapport 2014 Vi tager ansvar 3 Politik og indsats 5 Forretningsadfærd 5 Menneskerettigheder 7 Arbejdspladsen og arbejdsmarkedsforhold 7 Miljø 8 Indsats på nøgleområder 10 Forretningsadfærd

Læs mere

Samfundsansvar 2013. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier

Samfundsansvar 2013. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Samfundsansvar 2013 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2013 Samfundsansvar...3 CSR politik for Arkil

Læs mere

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k arbejdsmiljø manual udgiver: Green Network design og produktion: Aakjærs a/s, Vejle, medlem af Green Network tryk: Jelling Bogtrykkeri A/S, ISO 14001 miljøcertificeret. Manualen er trykt på MultiArt Silk.

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Delrapport Miljøledelse EMAS

Delrapport Miljøledelse EMAS Delrapport Miljøledelse EMAS Specielt i forhold til dambrug og små og mellemstore virksomheder Master Management System for ferskvandsdambrug Projektet er støttet af Fødevareministeriet og EU gennem FIUF

Læs mere

CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ

CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ Kvalitet, sikkerhed og miljø - for din egen og andres skyld Hos Cramo skal kvalitet, sikkerhed og miljø ikke bare være i orden det skal være på det højest mulige niveau -

Læs mere

Skanska Asfalts ledelsessystem for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø

Skanska Asfalts ledelsessystem for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø Side 1 af 9 Skanska Asfalts ledelsessystem for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø Niveau 1 Side 2 af 9 Introduktion Skanska Asfalt sælger, producerer og udlægger asfaltmaterialer samt udfører vejbygningsrelaterede

Læs mere

Virksomhedernes Miljøguide

Virksomhedernes Miljøguide Virksomhedernes Miljøguide - Det store miljøoverblik er på vej Resumé De allerfleste virksomheder vil gerne have styr på miljøet, men især for små og mellemstore virksomheder kan det være en jungle at

Læs mere

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse Manual Udarbejdelse af Miljøredegørelse 2 FORORD I 2006 udgav Key2Green den første manual for miljøredegørelser. Manualen er anvendt hos mange virksomheder over hele landet. Udviklingen har gjort, at manualen

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter

Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Side 1 af 30 Huskonsulenten ApS Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 09012009 Dette

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer for

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

Vestas forhold til koncernens interessenter

Vestas forhold til koncernens interessenter Vestas forhold til koncernens interessenter 1. Vestas forhold til koncernens interessenter Indhold 3 Indledning 3 Code of Conduct 4 Aktionærer 4 Forretningspartnere 6 Medarbejdere 8 Det omgivende samfund

Læs mere