Kasper Brinck Kristensen Synopsis Globale kulturer og medier F11. FC Barcelona mere end en [catalansk] fodboldklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kasper Brinck Kristensen Synopsis Globale kulturer og medier F11. FC Barcelona mere end en [catalansk] fodboldklub"

Transkript

1 FC Barcelona mere end en [catalansk] fodboldklub Problemformulering Jeg vil i denne opgave undersøge hvorvidt og hvorledes der er opstået en stigende reterritorialiseret FC Barcelona fankultur i Danmark. Dette vil jeg gøre ved en online fællesskabsanalyse af fcbarcelona.dk/forum i samspil med en diskursanalyse af samme, samt 23 interviews af danske FC Barcelona (Barca) fans. Med afsæt i John Tomlinsons forståelse af globaliseringens primære kulturelle effekter: de og reterritorialisering (Tomlinson 1999), vil jeg undersøge hvordan den kulturelle praksis ændrer karakter i en oversættelse og adaptation i Danmark, og hvorledes det overhovedet lader sig gøre at være tilhænger af en fodboldklub 2000 kilometer væk. Globalisering, de og reterritorialisering David Held beskriver globaliseringen som en proces hvoraf afstande for bl.a. varer og ideer forkortes; globaliseringen kan ifølge Held betragtes som væksten i omfanget, intensiteten, hastigheden og betydningen af verdensomspændende forbundethed (Held et al 2006: p. 167). Mens Helds primære sigte er at belyse globaliseringens intensitet og hastighed, er det i denne opgave globaliseringens identitetsmæssige og kulturelle implikationer der er interessante, derfor er Tomlinson mest interessant i denne opgave. Han er interesseret i globaliseringens indvirkning på mennesker og fællesskaber; hvordan den øgede, men komplekse forbundethed, medvirker til nye, virtuelle fællesskaber hvori menneskers identitetsforståelse, meningskonstruktion og generelle værdier, har mulighed for at ændre sig på tværs af (gammeldags) kulturelt stedsbundne praksisser og fællesskaber (Tomlinson 1999). Dette sker som følge af den nærhed der italesættes, samt den tilgængelighed, som både internet og globale medier medvirker til. Tomlinson beskriver således den kulturelle hovedeffekt af globaliseringen som deterritorialisering: at kulturer ikke længere er fastlåst eller implicit forbundet med bestemte steder. Tværtimod argumenterer han for at globaliseringen fundamentally transforms the relationship between the places we inhabit and our cultural practices, experiences 1

2 and identities «(Tomlinson 1999: p. 106). Kulturelle processer og konsekvenser opstår altså i kølvandet på denne nye forbundethed, og globaliseringen kan derfor betragtes som direkte modstand eller hindring for det lokale og de værdier og kulturelle praksisser vi forbinder med steder. Den progressive stedsteori betegner stedets karakter som flydende. Den er konstrueret ud fra en konstellation af sociale relationer, som mødes og flettes sammen på et specifikt locus (Massey 1997: p. 143). Doreen Massey beskriver således det særlige ved stedet som summen af de sociale processer, der knyttes til det. I forlængelse af Tomlinsons begreb om deterritorialisering, må Camp Nous (Barcas stadion) historik og stedsspecifikke kulturelle tilknytning (Catalonien) fremhæves som en pulsåre i betydningsdannelsen og værditillæggelsen af stedet for catalonierne og de lokale cúles (tilhængernes øgenavn). Dermed lever stedet Camp Nou ikke op til at være et progressivt sted i en Masseysk forståelse, men beror dog på to af grundantagelserne: at stedet er processuelt (besøges af folk fra hele verden og defineres og forhandles løbende af globale medier), men også unikt (qua dets historik og den immanente værdi). Tomlinson fastholder, at fysiske lokationer er kulturelt forankrende og forankrede, i den forstand at der opstår fællesskaber på steder, og at steder binder kultur i en hvis grad. I denne case stedet Camp Nou, der historisk set var ventilen for politiske og kulturelle udvekslinger. Her fremstår handlingsmuligheden indsnævret for den reterritorialiserede danske praksis, hvis vi betragter en reel fysisk handling forbundet med stedet (at tage på stadion og være der) som en primær praksis. Som det vil fremgå, synes reterritorialiseringens primære brist at knytte sig til den fysiske, geografiske afstand, men som et paradoks er dette tilsyneladende ikke en hindring for den danske fan. Her skal Tomlinsons begreb om nærhed igen fremhæves som en måde at forstå denne globaliseringstendens, da stedet for danske fans tilsyneladende er online fællesskabet og den medierede tilgængelighed. Robert V. Kozinets har udviklet en metode til at analysere online fællesskaber han kalder netnografi : etnografi på nettet (Kozinets, 2002). Kozinets beskriver det som en unik etnografisk metode, han kalder det: a way to understand the discourse and interactions of people engaging in computermediated communicaction (Kozinets 2002: p. 64). Han påpeger at virtuelle 2

3 fællesskaber rækker ud over nettet og trækker sociale og kulturelle praksisser og diskurser videre ind i en fysisk virkelighed (Kozinets 2002: p. 61). Måske netop herfor applikeres denne metode bedst på fora omhandlende statiske objekter, i marketingsøjemed. I et samspil mellem diskursanalytiske og denne metodes greb, vil jeg dog her anvende metoden på et forum omhandlende en social praksis (hvor, som det skal vise sig, online fællesskabet ikke bare augmenterer, men måske erstatter en reel, fysisk virkelighed). Metoden bygger på observation af tekstuel diskurs, der udgøres af individers kultiverede og kontrollerede præsentation af et selv, hvorfor Kozinets refererer til analysens enhed som talehandlingen (Kozinets 2002: p. 64). Det er altså ikke personerne på forummet der er i fokus, men disses medierede udsigelser. 1 Kozinets skelner mellem forskellige typer af brugere på online fora. Kort beskrevet adskiller han turister, indblandede, hengivne og insidere fra hinanden, med en tydelig hierarkisk gradering der gør det muligt for en turist, via socialisering og hermeneutisk ageren på sitet over tid, at opgraderes til insider (Kozinets 2002: p. 64). Kozinets anbefaler at man løbende reflekterer over egne observationer og refleksioner. Her skal det indskydes at jeg har fulgt klubben i noget tid, samt fulgt verserende diskussioner om Barca på diverse fodboldfora løbende. Jeg går derfor ind til analysen med en baggrundsviden om klubben, samt om de diskursive kampe der foregår i den internetoffentlige debat vedrørende klubben. FC Barcelona Més que un club Football Club Barcelona blev grundlagt af den schweiziske erhvervsmand Joan Gamper i Klubben har gennem tiden, ikke mindst under Francostyret, oparbejdet et renommé som Cataloniens nationalklub. Klubbens slogan er Més que un club og betyder mere end en klub. Dette opstod efter Francos død, men refererer i sin oprindelighed til klubbens betydning for Catalonien (Vorm et al 2009). I dag beskriver klubben sloganet med 4 kerneværdier: catalanitet, universalitet, solidaritet og demokrati (se bilag 1). 1 Hertil kunne både Judith Butler og Michel Foucault have været interessante. 3

4 Camp Nou FC Barcelonas hjemmebane med plads til over tilskuere betragtes historisk som kamppladsen hvor både spillere og tilskuere måtte tale catalansk, og hvor man kunne besejre nationalstyret fra Madrid uden våben (Vorm 2009). Hjemme i Danmark Tomlinsons begreb om kompleks forbundethed hænger altså sammen med et empirisk faktum: at en intensivering af transnationale udvekslinger finder sted i stadigt stigende grad i disse år. FC Barcelona som brand rækker da også vidt, da det tidligt var allerede et erklæret mål for klubben, at søge nordpå og udad i et forsøg på at lægge afstand til nationen Spanien. I dag har man bevidst valgt en velgørenhedsstrategi for også at nå ud til verdens U lande, med UNICEF på trøjen (jf. Vorm 2009), hvilket medfører global bevågenhed, samt et sponsoreret, sympatisk værdisæt til klubben. Man adskiller dog i klubben spillet og spillerne på banen fra klubbens symbolske værdier, hvilket kom til udtryk da Barca spillede mod FCK sidste år: spillerne havde end ikke tid til autografer de skulle koncentrere sig om den forestående kamp. Mange danskere tolkede dette som arrogance og mangel på global bevidsthed, men Barcas spillere var trods alt på arbejde og havde måske reelt ikke tid desuden opretholdes fascinationen af klubben og dennes spillere som nærmest mytisk private og lokale ude i verden (spillernes træning er fx altid åben for lokalbefolkningen). Med Tomlinson kan man hævde at man som dansker kan plædere et identitetsmæssigt tilhørsforhold til klubben, igennem udøvelse af en kompleks kulturel praksis; en art reterritorialiseret hverdagsforsøg på at føle sig hjemme gennem identitetsfortællingen af kulturelle, præferentielle smagsmarkører fx at man holder med smuk fodbold (Tomlinson 1999: p. 148). På internettet brugere 12 fora, med ca. 800 tråde indlæg om dagen (langt flere på kampdage) 4

5 Siden har 4 redaktører der er i stand til at slette indlæg der ikke følger retningslinjerne. 2 På dette forum er det forholdsvis svært at blive bruger, og ret nemt for redaktørerne at smide en bruger ud, så jeg vil hævde at alle aktive brugere på dette forum er devotees de hengivne fans. Der synes dog at være en klar stræben opad at være mest mulig fan, ved at vise sine indsigter og sin knowhow, hvormed det synes tydeligt at brugerne stræber efter en position som insider (fx ved at linke til nyheder, eller malende beskrive egne oplevelser med klubben). Det er et formelt krav at man er fan af FC Barcelona for at være med i forummet, derfor forefindes en basal social kode på sitet, der foregriber at man ikke skriver negative ting om klubben, eller hylder andre klubber (specielt ikke Real Madrid). Desuden bruges et ordentligt sprog, og man færdes med en gensidig respekt for hinanden. For et års tid siden var en bruger dog ude med en løftet pegefinger vedrørende tonen på sitet: Jeg synes ofte tonen er unødigt usober, hvilket er en skam. Naturligvis skal der diskuteres, men det kan sagtens gøres på en nogenlunde respektfuld måde. (JonasV» 7. jun 2009, 16:57). Dette mødte stor opbakning (68 positive svar), og det virker til at omgangstonen siden er blevet yderst respektfuld og sober. Eneste synlige grund til uenighed kan dog være brugerens dedikation til en enkelt spiller, men om det er Iniestas elegance, Xavis flow, eller Puyols hjerte der sættes højest, gør dog ikke den store forskel hos disse brugere det er holdet der er i fokus og disse spillere er inkarnerede Barcafolk (fra klubbens egen fodboldskole). Hvor der opstår problemer er, når en bruger kommer til Barca, og dermed til forummet, sammen med sin yndlingsspiller, der netop er købt af Barca. De indkøbte spillere har generelt mindre pondus, da de ikke er skolet i Barca, fra La Masia fodboldskolen. Desuden forsvinder disse spillere oftest igen, hvilket efterlader den spillerdedikerede bruger i en art ingenmandsland. Ophedede diskussioner kan således ende i flaming: Flot Daluigi. Jeg kan nu konstatere at du har klunker. (Nok fordi du er jyde) (Toure» 26. feb 2009, 20:33). 2 reglerne kan findes her: 5

6 Kulturelle smagsmarkører Udover at smagsfællesskabet selvfølgelig bunder i, og fastholdes af Barca, synes der at være andre tilkendegivelser, der kan føre de forskellige brugere sammen. For eksempel er der en musik tråd, hvori folk skriver hvilken musik de holder af. Her opdager man hurtigt, at brugerne ikke kan lide pop (Nik og Jay), men holder meget af pitchfork.com og last.fm (indie musikdelingshjemmesider), og linker ofte til disse sider. Her kan det noteres at man på Bordieu sk vis kan plædere sammenhæng mellem den musikalske og den fodboldmæssige smagsmarkør hvis vi fx tager for givet at popmusik er lavkulturelt, og Barcas æstetiske fodboldfilosofi er højkulturel. Andre statusgivende smagsmarkører finder vi i Hvilke hold holder du med tråden, hvori brugeren bliver opfordret til at tilkendegive hvem de holder med udover Barca. En generel observation på dette forum er at det 'lokalpatriotiske' hyldes med udtalt vished om at det er dårlig fodbold der spilles 'herhjemme': "Herhjemme er jeg godt nok stolt århusianer, men AGF har aldrig sagt mig noget (ligesom dansk fodbold generelt). Til gengæld er meget af min familie fra Thy, så Thisted er mit foretrukne danske hold." (Pieyanthikos» 18. aug 2010, 22:45). Derudover tager de fleste afstand fra tyskland og tysk fodbold, uden nogen synlig grund. Transformeret kulturel nationalisme En af de kulturelle tendenser, der overføres fra Catalansk til dansk Barcakultur, er hadet mod Real Madrid. For Catalonierne bunder det i hadet mod Francostyret og en livslang magtkamp mellem Catalonien og nationen Spanien (læs fx Den våbenløse hær, 2009), mens det for danskerne tilsyneladende bunder i en oversat kulturel markering, oversat fra en politisk diskurs (frisættelse, selvstyre i Catalonien, osv.) til en kulturel (det attraktive, offensive, intellektuelle pasningsspil): "Vi er ikke rigtigt kommet igang og bryder os bestemt ikke om alle de defensive midtbanespillere. De spiller klogere end os men også grimmere." (Skydefinten» 20. apr 2011, 21:52). Fodbold i Spanien kommer fra bedsteborgerne og de intellektuelle, mens vi i Danmark måske i højere grad hæfter os på en Tysk og Engelsk fankultur, afstedkommende fra arbejderklassen 6

7 (hør fx radioprogrammet Faglitteratur, sendt på P1 den 4. Oktober 2009). 3 Som Tonny Vorm udtrykker det i denne udsendelse, bliver man som dansker lige så stille berørt af klubbens historie; det der har drevet den og næret den. Man kan med en tolkning af Michael Billig, måske hævde at man lulles ind i diskursen der italesætter klubbens ideologier som banaliteter. Billig skriver at banale, nationale markeringer forefindes som en selvfølgelig fortolkningsramme for ens liv, og sådan skal vi forstå os selv (Billig 1995). I en adapteret form misforstår mange danskere dog tilsyneladende nationalismen: alligevel møder man ofte DF'ere der står og bræer højlydt om hvilket fantastisk symbol FC Barcelona er for en nationalistisk bevægelse ( ) De skulle slå deres folder i Real Madrids klamme historisk set facistisk/nationalistiske fanklub (interview af dansk Barcafan). I min diskursanalyse fremgår det tydeligt, at de danske Barcafans nodalpunkt er offensiv, sofistikeret fodbold; de synes ganske enkelt at mene, at Barca spiller den rigtige form for fodbold. Hegemonisk handler det derfor om at fastlåse den anden i en grimhedsdiskurs, gennem en negativ ækvivalenskæde: Forsvars beton kontra bold MÅ bare ikke sejre! (rummenigge» 26. apr 2011, 12:06). Hermed artikuleres de tre begreber forsvar, beton og kontrafodbold i en sådan sammenhæng, og med afsæt i en dikotomisk relation til den antagonistiske diskurs, at disse begrebers identitet drejes mod en konstitutiv yderposition. Den anden tog i sidste sæson form af klubben FC Internazionale fra Italien, der med den sejrsvante træner José Mourinho i spidsen besejrede Barca i UEFA Champions League. Hans tilgang til spillet var destruktiv og blev af mange betegnet som anti fodbold. 4 Mourinho er nu i Real Madrid, og samler således de to lejre i hidtil usete skyttegrave, hvorfra der kæmpes gevaldigt om objektiviteten og hegemoniet. Mourinho udtalte for nyligt på et pressemøde: For nogen er god fodbold en masse boldbesiddelse, men sådan er det ikke. En stor kamp er også defensivt arbejde, kontra angreb, nedlukning af rum og at spille kollektivt. (Mourinho, ). 5 En flydende betegner må siges at være kollektivitet, da begge diskurser italesætter dette som et bærende element. Hvad dette element 3 4 Blandt andre den dedikerede Barcafan og opfinder af Barcas fodboldfilosofi, Johan Cruyff: 5 7

8 bærer af betydning, er det imidlertid stor forskel på, og det kan ses i citatet fra Mourinho: Barcas kollektiv spiller for at åbne rum, Mourinhos kollektiv spiller for at lukke rum. Den anden kæmper for at nedbryde de negative konnotationer for dennes klub at disse ikke spiller rigtig fodbold og måske ligefrem antifodbold. De anklager derfor Barcafans for at helliggøre sig selv og deres klub: Store egoer. Fanatiske fans, der mener de (Barca) har patent på god fodbold. (interview af dansk Barcamodstander). Tættere på og alligevel ikke Det kan være svært at pege præcist på, hvordan nærhedserfaringen opstår for den danske Barcafan; følelsen af ikke at være adskilt. Umiddelbart synes internetfællesskabet (og dettes sporadisk forlængede liv i en fysisk social virkelighed) at være væsentligt. Altså at man oplever kulturel samvær og tilhørsmæssig sameksistens på trods af den geografiske afstand. Med Tomlinson har jeg argumenteret for at man som dansk Barcafan kan opnå et identitetsmæssigt tilhørsforhold til klubben gennem udøvelse af en reterritorialiseret, kulturel praksis der primært er onlinebaseret. De adspurgte og forumanalyserede betragter afstanden til Camp Nou som eneste reelle hindring for at udøve en fuldstændig praksis. De markerer næsten alle et lokalt tilhørsforhold, men i samme vending nedgøres den hjemlige måde at praktisere fodbold: Dansk er mere resultatorienteret det er mere acceptabelt at spille "norsk" og vinde 1 0 (interview af danske Barcafans). Man tager altså på samme tid afstand fra sit geografiske hjemsted, mens man tilnærmer sig et reterritorialiseret kulturelt hjemsted. Dette kan betragtes i forlængelse af Barcas brandmæssige korstog; at klubben og dennes fodboldfilosofi er blevet en vare: en kommunikativ ting, som man kan tage til sig og bryste sig af, for at opnå større selvrespekt, eller for at fortælle sit selv og sin identitet på netop denne måde. Med Michael Billig har jeg hævdet, at man som dansk barcafan kan lulles ind i den diskurs, der italesætter klubbens (historisk nationale) ideologier som banaliteter at man æder det hele råt så at sige, og frit oversætter og forsimpler komplekse myter og kulturelle diskurser for egen vinding. Det nationale begreb har i denne optik bredt sig ud til at dække over klubbens globale vingefang og 8

9 adapteres i en dansk kultur, hvori en af de mest omdiskuterede kulturelle oversættelser er hadet mod Real Madrid. Dette vil jeg komme yderligere ind på i mit mundtlige oplæg. Den eskalerende udveksling af spillere på tværs af klubber globalt, de intensiverende transnationale turneringer hvori de største klubber tjener stadigt flere penge, samt selvfølgelig den øgede tilgængelighed af flyrejser til Barcelona (kvantitativt og økonomisk) peger på en oplevelsesform der, på baggrund af denne forbundethed, og via den øgede tilgængelighed (både geografisk og virtuelt i fællesskaberne) skaber en immanent og let tilgængelig følelse af nærhed idet erfarings og handlingsradiussen udvides. FC Barcelona er kommet tættere på, men alligevel ikke. 9

10 Litteraturliste Billig, Michael Flagging the Homeland Daily. In Banal Nationalism. London: Sage. P Held, David, Anthony McGrew, David Goldblatt og Jonathan Perraton Globale transformationer: Politik, økonomi og kultur. In Kosmopolitik. Red. M. Thorup. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. P Jørgensen Winther, Marianne og Louise Phillips Diskursteori. In Diskursanalyse som teori og metode. København: Roskilde Universitetsforlag/ Samfundslitteratur. P Jørgensen, Marianne Winther og Louise Phillips Det diskursanalytiske felt. In Diskursanalyse som teori og metode. København: Roskilde Universitetsforlag/ Samfundslitteratur. P Massey, Doreen En global fornemmelse for sted. In Sted. Red. D. Ringgaard og A. Mai. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. P Tomlinson, John Deterritorialization: The Cultural Condition of Globalization. In Globalization and Culture. Cambridge: Polity. P Vorm, T. et al. 2009: Den våbenløse hær. People s Press Hjemmesider lub_historia.html revser hollandsk antifodbold Interviews For det første er foretaget interview af danske Barcafans via et anonymt online spørgeskema som kan findes her: (I alt 26 besvarelser, hvoraf 3 var ubrugelige i denne sammenhæng). Dernæst er foretaget interview af danskere, der ikke kan lide Barca, også via online spørgeskema som kan findes her: (I alt dog kun 4 besvarelser grundet dårlig markedsføring fra min side). 10

11 Kasper Brinck Kristensen Synopsis Globale kulturer og medier F11 Bilag1(egnebilleder) DanskBarcafanforanplakatderviser klubbensslogansfirekernebegreber. CampNoumedklubbenssloganpå lægterne Klubbensofficielledanskeoversættelseaf Barca hymnen. 11

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

Ved at følge disse trin lærer du hurtigt at spille online-kampe... som du kan se er det nemt, sjovt og spændende!

Ved at følge disse trin lærer du hurtigt at spille online-kampe... som du kan se er det nemt, sjovt og spændende! HVORDAN SPILLER JEG ONLINE? Ved at følge disse trin lærer du hurtigt at spille online-kampe... som du kan se er det nemt, sjovt og spændende! 0. SKAB DIT PERSONLIGE EMBLEM OG DINE FARVER Du har adgang

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 "Virksomheder, der har udgifter til sponsorering af fx sportsklubber og kulturelle foreninger, modtager ofte reklameydelser i form af omtale af virksomhedens navn og logo på bandereklamer,

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Fodbold Samarbejde Nordsjælland

Fodbold Samarbejde Nordsjælland Fodbold Samarbejde Nordsjælland FSN netværket Fodbold Samarbejde Nordsjælland (FSN) er et netværk bestående af 61 samarbejdsklubber med mere end 15.000 ungdomsmedlemmer. FC Nordsjælland koordinerer samarbejdet,

Læs mere

Hvad er Bakken bears klubben: Bakken Bears er et basketballhold fra Århus. Klubben blev stiftet i 1962 under navnet Skovbakken Basketball.

Hvad er Bakken bears klubben: Bakken Bears er et basketballhold fra Århus. Klubben blev stiftet i 1962 under navnet Skovbakken Basketball. BAKKEN BEARS BAKKEN BEARS HALL OF FAME Velkommen i Bakken bears Da Bakken Bears i efteråret 2009 udtrådte af Århus Elite, blev det anledningen til endnu et organisatorisk løft. En ny og langt bredere ejerkreds

Læs mere

At kunne besidde bolden i holdet under pres. Uden pres. Hvem sagde FCK & OB??? Glade 80`ere VS. Træner. Udd.

At kunne besidde bolden i holdet under pres. Uden pres. Hvem sagde FCK & OB??? Glade 80`ere VS. Træner. Udd. I dag uddanner vi i dansk fodbold ikke spillerne til det sværeste!!!!!! At kunne besidde bolden i holdet under pres & Uden pres Hvem sagde FCK & OB??? Glade 80`ere VS. Træner Udd. Der er en årsag til at

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Guide til intern brug af Lyngbyvolley.dk

Guide til intern brug af Lyngbyvolley.dk Guide til intern brug af Lyngbyvolley.dk Derfor er det vigtigt! Sådan logger du ind Sådan retter du din profil Tips til hvad du kan skrive Administration af sider for de enkelte hold Mange flere ord om

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M Konflikthandtering og fa Ellesskab o D A O M K E T R I Indhold Materialet består af to bevægelsesøvelser om konflikthåndtering. Den første er en armlægningsøvelse, der illustrerer for eleverne to markant

Læs mere

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Carsten Hvid Larsen og Henrik Skov Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Syddansk Universitetsforlag 2013 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

3-mands forsvar Fortid eller fremtid?

3-mands forsvar Fortid eller fremtid? 3-mands forsvar Fortid eller fremtid? Pro-licens opgave udarbejdet af: Jesper Ingemann Sørensen AGF 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Problemformulering:... 5 3. Afgrænsning... 5 4. Metode... 6 4.1 Empirisk

Læs mere

Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne

Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne Er vores undervisningsaktiviteter en sekundær sag? diskussionsoplæg Windows 8 & Læring De næste 40 minutter 3 indspark

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller I 1992, da jeg var 5 år gammel, startede jeg til fodbold. Jeg havde spillet lidt i haven

Læs mere

SponsoraftalER. Herning kfum fodbold

SponsoraftalER. Herning kfum fodbold Stor eksponering gennem herning kfum fodbold Få maksimalt udbytte af dit sponsorat med over 1.000 besøgende hver uge - bliv erhvervssponsor i Herning KFUM Fodbold Herning kfum fodbold SponsoraftalER s

Læs mere

SE, MIN LÆRER DANSER - OM BULDERBASSER, NØRDER, WORKSHOP PRINSESSER OG HJEMMELAVEDE KAJAKKER

SE, MIN LÆRER DANSER - OM BULDERBASSER, NØRDER, WORKSHOP PRINSESSER OG HJEMMELAVEDE KAJAKKER SE, MIN LÆRER DANSER - OM BULDERBASSER, NØRDER, PRINSESSER OG HJEMMELAVEDE KAJAKKER WORKSHOP EN UNDERSØGELSE AF KØNSKONSTRUKTIONER I NATURFAGENE PÅ MELLEMTRINNET 1 Mads Lund Andersen Kristina Helen Marie

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Uddannelse og professionel fodbold

Uddannelse og professionel fodbold Uddannelse og professionel fodbold Match eller mismatch? Emil Bekker Ousager, professionel fodboldspiller i OB Disposition Introduktion Personligt uddannelsesforløb og fodboldkarriere Et (subjektivt) øjebliksbillede

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

BEST WESTERN Hotel Odense. Thomas Christensens tale Tak for opbakningen

BEST WESTERN Hotel Odense. Thomas Christensens tale Tak for opbakningen BEST WESTERN Hotel Odense Thomas Christensens tale Tak for opbakningen Thomas Christensens tale TAK for opbakningen Kære venner! Rigtig hjertelig velkommen til vores lille nytårskur/ kick off-møde. Det

Læs mere

Små ben, store drømme

Små ben, store drømme Små ben, store drømme Aakanden GF Sponsorer Heibergs Dessertcirkus Creme De La Creme Reel Byg Nestlé Skovshoved Hotel Parving Forord - velkommen Kære forældre, Vi er glade for, at I har valgt at lade jeres

Læs mere

Sammenhængskraft mellem ledelseslagene i virkeligheden

Sammenhængskraft mellem ledelseslagene i virkeligheden Sammenhængskraft mellem ledelseslagene i virkeligheden dbio s Lederforum 13. marts 2013 v/bettina Skårup aksia-institute.dk bettinaskaarup.dk Lyn-baggrund 27 dybdegående interviews i kommuner og regioner

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Det handler om ildsjæle

Det handler om ildsjæle Det handler om ildsjæle Talentudvikling, Holdsport & Erhvervsnetværk Et sponsorat skal være et dynamisk samarbejde til glæde og gavn for begge parter derfor er vores sponsorer ikke bare sponsorer men samarbejdspartnere

Læs mere

Er faren herre. Da bogen 100 års klubfodbold i Fredericia blev udgivet var Benno Erdmann initiativtager.

Er faren herre. Da bogen 100 års klubfodbold i Fredericia blev udgivet var Benno Erdmann initiativtager. Er faren herre Benno Erdmann styrer stadigt sponsor- og erhvervsudvalget fra det lille bykontor. På væggen bag skrivebordet hænger billeder af de hold, han har trænet. Da bogen 100 års klubfodbold i Fredericia

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Du kan se billeder og læse om VBIs fodboldskole på VBIs hjemmeside www.vbi-vraa.dk

Du kan se billeder og læse om VBIs fodboldskole på VBIs hjemmeside www.vbi-vraa.dk Hovedsponsor VBI S FODBOLDSKOLE 2013 VBI fodbold afholder fodboldskole i skolernes sommerferie. I 2012 deltog 74 børn, ca. 15 voksne og unge trænere stod for træningen, mens ca. 10 forældre hjalp med alt

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne. Jeg har lavet

Læs mere

Tysk forretningskultur

Tysk forretningskultur Tysk forretningskultur Gør dig ligeværdig med din tyske forretningspartner: Tænk som en tysker og sæt dig ind i reglerne Kultur Sprog Gensidig forståelse HØXBROE CONSULTING v. Birgitte Høxbroe www.hoexbroe-consulting.com

Læs mere

FC Vestsjælland. Erfarent trænerteam. Superligafodbold i Vestsjælland 2012/2013

FC Vestsjælland. Erfarent trænerteam. Superligafodbold i Vestsjælland 2012/2013 2012/2013 FC Vestsjælland FC Vestsjælland blev i 2008 etableret som en professionel overbygning af fodboldafdelingen i Slagelse Boldklub og Idrætsforening - også kaldet SBI. Superligafodbold i Vestsjælland

Læs mere

Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning

Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning FTHF s efteruddannelseskursus 17.9.2015 1 Oplæg og dialog om centrale fokuspunkter og dilemmaer i rapportskrivning. Hvordan kan tale-hørelæreren forme sin rapport,

Læs mere

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om Brøndby stadion, den 26. april 2015 INDHOLD Hvad er matchfixing Hvad er uetisk adfærd Informationspligt Hvem er omfattet af reglerne Sanktioner Afsløring

Læs mere

MasterClass 2012. Danmarks største sponsorkonference. præsenteres af

MasterClass 2012. Danmarks største sponsorkonference. præsenteres af MasterClass 2012 Danmarks største sponsorkonference præsenteres af Om MasterClass 2012 Onsdag den 5. september byder Promovator, i samarbejde med dagbladet Børsen, endnu engang velkommen til MasterClass,

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere Velkommen til Get Moving 2010 Hånd i hånd med vores brugere Regional udviklingsdag for bibliotekerne i Region Nordjylland Hvorfor? - Den brændende platform Samfundet uden for bibliotekerne Vidensamfundets

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

DBU Fyn kursus i Næsby 9. marts 2011 Fra DBU s Talentcenter til A-landsholdet

DBU Fyn kursus i Næsby 9. marts 2011 Fra DBU s Talentcenter til A-landsholdet DBU Fyn kursus i Næsby 9. marts 2011 Fra DBU s Talentcenter til A-landsholdet Besøg DBU Fyn Dagens program: Kl. 18.00-18.20 Præsentation af strukturen i dansk talentudvikling Præsentation af DBU s spillestil/spillesystem.

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga

Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga På billedet : Annika Overby Hansen og Majbritt Henningsen i kamp (3F Liga) Elite og bredde hånd i hånd DBU havde en drøm Drømmen blev et erklæret mål

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

MÅLØV BK HERSTEDØSTER IC

MÅLØV BK HERSTEDØSTER IC Serie 2, Pulje 2 MÅLØV BK HERSTEDØSTER IC 26. september 2015 kl. 14.00 Dagens kampsponsor: Han kom, han så, han sejrede! Som jeg lovede i sidste kampprogram, så var der en god nyhed under opsejling. Her

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers

Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers November 2010 Udgivelsesdato 05.11.2010 Kommunikation om letbanen

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Fodbold og forretning. 27. februar 2013 Jesper Jørgensen

Fodbold og forretning. 27. februar 2013 Jesper Jørgensen Fodbold og forretning. 27. februar 2013 Jesper Jørgensen Agenda Hvad er udfordringerne som fodboldforretning, og hvilke rammer og forretningslogikker arbejder klubberne under set i et konkurrencemæssigt,

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

VI ER RØDE VI ER HVIDE

VI ER RØDE VI ER HVIDE VI ER RØDE VI ER HVIDE DANMARK SKAL MED TIL EM I FODBOLD 2016 På det nye landshold glimter fremtidens stjerner. Med 24 hold i slutrunden og en gunstig pulje i kvalifikationen har Danmark alle muligheder

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Velkommen til CASA Arena Horsens. Fokus på AC Horsens fans

Velkommen til CASA Arena Horsens. Fokus på AC Horsens fans Velkommen til CASA Arena Horsens Fokus på AC Horsens fans AC Horsens har i dag 3 kerneprodukter: 1.Hospitality (VIP, billetter, events og rejser) 2.Eksponering (Bandereklamer, annoncer, bannere m.v) 3.Netværk

Læs mere

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK LOBBYISME I DANMARK ERFARINGER OG HOLDNINGER TIL LOBBYISME BLANDT POLITIKERE I FOLKETINGET, REGIONER OG KOMMUNER 25. juni 2012 ADVICE A/S GAMMEL KONGEVEJ 3E, BAGHUSET 1610 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Resumé Denne afhandling handler om social differentiering og kulturel praksis i gymnasiet, og om gymnasielevernes arbejde med at finde sig til rette i gymnasiet. Om relationen mellem social klasse og uddannelse,

Læs mere

Bliv sponsor for klubben

Bliv sponsor for klubben STUBBEKØBING BOLDKLUB Bliv sponsor for klubben Det skal være sjovt at spille fodbold i, men det kræver at omgivelserne og rammerne er tilfredsstillende og helt i top. Det gælder alt lige fra klubhuset

Læs mere

Danske Naturister i Frederiksberg Svømmehal www.naturister.dk

Danske Naturister i Frederiksberg Svømmehal www.naturister.dk Bestyrelsesmøde den 5. januar 2014 i Deltagere: Helle Kristensen, Laila Qvant, Helge Bøgegaard og Søren Kristensen. Invitation til fællesmøde med DN København Bestyrelsen har modtaget en invitation til

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 9, s. 99-109.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 9, s. 99-109. Side 1 af 9 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 9, s. 99-109. At vide Hvordan får man mest mulig brugbar viden? Når man læser tekster, finder materiale og opsøger

Læs mere

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Præsenterer sponsorprospekt. Svebølle Boldklub & Idrætsforening 2. division

Præsenterer sponsorprospekt. Svebølle Boldklub & Idrætsforening 2. division Præsenterer sponsorprospekt Velkommen til Svebølle B&I Svebølle Boldklub og Idrætsforening blev stiftet i 1924 og holder til huse på Højvangen 10B i Svebølle. Her danner klubben ramme om et lille intimt

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

Ansøgning om lokalestøtte til Rhythm Nation Juni 2014. Vedlagt: Lejekontrakt

Ansøgning om lokalestøtte til Rhythm Nation Juni 2014. Vedlagt: Lejekontrakt Ansøgning om lokalestøtte til Rhythm Nation Juni 2014 Vedlagt: Lejekontrakt Kort historik om foreningen og dens aktiviteter og behovet for lokaler, og herunder at I har haft lejemålet siden d. xx.xx.201x,

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park november 2005

Beboerinformation. Måløv Park november 2005 Beboerinformation Måløv Park november 2005 Om landsbyggefoden side 2 Om belægningsarbejder side 3 Nyt fra IT-udvalget side 3 Beboertilfredshedsundersøgelse side 6 Tyveri Mange beboere har sikkert bemærket

Læs mere

Oversættelse af tekster på andre sprog - via Google

Oversættelse af tekster på andre sprog - via Google Oversættelse af tekster på andre sprog - via Google Introduktion Google har udviklet en maskine, der kan oversætte tekster til forskellige sprog. Du har måske været på ferie i Tyskland eller Frankrig.

Læs mere

Hvad er samfundsfag? Hvad er samfundsfag? Hvem er vi? Om selve forløbet. Problemstillinger. August. Side 1 af i alt 15 sider.

Hvad er samfundsfag? Hvad er samfundsfag? Hvem er vi? Om selve forløbet. Problemstillinger. August. Side 1 af i alt 15 sider. Side 1 af i alt 15 sider August Uge 31 01-02 Uge 32 05-09 Uge 33 12-16 Hvad er samfundsfag? Uge 34 19-23 Hvad er samfundsfag? Uge 35 26-30 Hvem er vi? Meningen med dette forløb er, at eleverne først skal

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

DBU Breddestrategi. v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland. DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013

DBU Breddestrategi. v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland. DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013 DBU Breddestrategi v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013 Passion, udvikling og fællesskab - Strategi for videreudviklingen af dansk fodbold

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

AT VÆRE KØN ELLER IKKE AT VÆRE

AT VÆRE KØN ELLER IKKE AT VÆRE AT VÆRE KØN ELLER IKKE AT VÆRE DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE BASISSTUDIUM HUS 19.1, 3. SEMESTER 2011 AFLEVERET 21-12-2011 GRUPPE 5: AF: JOSEFINE SKOVGAARD HANSEN, SEBASTIAN BRERUP, RONNI F. NORDSTRØM, MAJA

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Notat fra Cevea, 22/09/08

Notat fra Cevea, 22/09/08 22.09.08 Danskhedsreform : Giv os Danmark tilbage Side 1 af 1 Notat fra Cevea, 22/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk Den nationalt konservative

Læs mere

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Ret & Rigtigt 5 a Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Øvelser 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde

Læs mere