Kasper Brinck Kristensen Synopsis Globale kulturer og medier F11. FC Barcelona mere end en [catalansk] fodboldklub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kasper Brinck Kristensen Synopsis Globale kulturer og medier F11. FC Barcelona mere end en [catalansk] fodboldklub"

Transkript

1 FC Barcelona mere end en [catalansk] fodboldklub Problemformulering Jeg vil i denne opgave undersøge hvorvidt og hvorledes der er opstået en stigende reterritorialiseret FC Barcelona fankultur i Danmark. Dette vil jeg gøre ved en online fællesskabsanalyse af fcbarcelona.dk/forum i samspil med en diskursanalyse af samme, samt 23 interviews af danske FC Barcelona (Barca) fans. Med afsæt i John Tomlinsons forståelse af globaliseringens primære kulturelle effekter: de og reterritorialisering (Tomlinson 1999), vil jeg undersøge hvordan den kulturelle praksis ændrer karakter i en oversættelse og adaptation i Danmark, og hvorledes det overhovedet lader sig gøre at være tilhænger af en fodboldklub 2000 kilometer væk. Globalisering, de og reterritorialisering David Held beskriver globaliseringen som en proces hvoraf afstande for bl.a. varer og ideer forkortes; globaliseringen kan ifølge Held betragtes som væksten i omfanget, intensiteten, hastigheden og betydningen af verdensomspændende forbundethed (Held et al 2006: p. 167). Mens Helds primære sigte er at belyse globaliseringens intensitet og hastighed, er det i denne opgave globaliseringens identitetsmæssige og kulturelle implikationer der er interessante, derfor er Tomlinson mest interessant i denne opgave. Han er interesseret i globaliseringens indvirkning på mennesker og fællesskaber; hvordan den øgede, men komplekse forbundethed, medvirker til nye, virtuelle fællesskaber hvori menneskers identitetsforståelse, meningskonstruktion og generelle værdier, har mulighed for at ændre sig på tværs af (gammeldags) kulturelt stedsbundne praksisser og fællesskaber (Tomlinson 1999). Dette sker som følge af den nærhed der italesættes, samt den tilgængelighed, som både internet og globale medier medvirker til. Tomlinson beskriver således den kulturelle hovedeffekt af globaliseringen som deterritorialisering: at kulturer ikke længere er fastlåst eller implicit forbundet med bestemte steder. Tværtimod argumenterer han for at globaliseringen fundamentally transforms the relationship between the places we inhabit and our cultural practices, experiences 1

2 and identities «(Tomlinson 1999: p. 106). Kulturelle processer og konsekvenser opstår altså i kølvandet på denne nye forbundethed, og globaliseringen kan derfor betragtes som direkte modstand eller hindring for det lokale og de værdier og kulturelle praksisser vi forbinder med steder. Den progressive stedsteori betegner stedets karakter som flydende. Den er konstrueret ud fra en konstellation af sociale relationer, som mødes og flettes sammen på et specifikt locus (Massey 1997: p. 143). Doreen Massey beskriver således det særlige ved stedet som summen af de sociale processer, der knyttes til det. I forlængelse af Tomlinsons begreb om deterritorialisering, må Camp Nous (Barcas stadion) historik og stedsspecifikke kulturelle tilknytning (Catalonien) fremhæves som en pulsåre i betydningsdannelsen og værditillæggelsen af stedet for catalonierne og de lokale cúles (tilhængernes øgenavn). Dermed lever stedet Camp Nou ikke op til at være et progressivt sted i en Masseysk forståelse, men beror dog på to af grundantagelserne: at stedet er processuelt (besøges af folk fra hele verden og defineres og forhandles løbende af globale medier), men også unikt (qua dets historik og den immanente værdi). Tomlinson fastholder, at fysiske lokationer er kulturelt forankrende og forankrede, i den forstand at der opstår fællesskaber på steder, og at steder binder kultur i en hvis grad. I denne case stedet Camp Nou, der historisk set var ventilen for politiske og kulturelle udvekslinger. Her fremstår handlingsmuligheden indsnævret for den reterritorialiserede danske praksis, hvis vi betragter en reel fysisk handling forbundet med stedet (at tage på stadion og være der) som en primær praksis. Som det vil fremgå, synes reterritorialiseringens primære brist at knytte sig til den fysiske, geografiske afstand, men som et paradoks er dette tilsyneladende ikke en hindring for den danske fan. Her skal Tomlinsons begreb om nærhed igen fremhæves som en måde at forstå denne globaliseringstendens, da stedet for danske fans tilsyneladende er online fællesskabet og den medierede tilgængelighed. Robert V. Kozinets har udviklet en metode til at analysere online fællesskaber han kalder netnografi : etnografi på nettet (Kozinets, 2002). Kozinets beskriver det som en unik etnografisk metode, han kalder det: a way to understand the discourse and interactions of people engaging in computermediated communicaction (Kozinets 2002: p. 64). Han påpeger at virtuelle 2

3 fællesskaber rækker ud over nettet og trækker sociale og kulturelle praksisser og diskurser videre ind i en fysisk virkelighed (Kozinets 2002: p. 61). Måske netop herfor applikeres denne metode bedst på fora omhandlende statiske objekter, i marketingsøjemed. I et samspil mellem diskursanalytiske og denne metodes greb, vil jeg dog her anvende metoden på et forum omhandlende en social praksis (hvor, som det skal vise sig, online fællesskabet ikke bare augmenterer, men måske erstatter en reel, fysisk virkelighed). Metoden bygger på observation af tekstuel diskurs, der udgøres af individers kultiverede og kontrollerede præsentation af et selv, hvorfor Kozinets refererer til analysens enhed som talehandlingen (Kozinets 2002: p. 64). Det er altså ikke personerne på forummet der er i fokus, men disses medierede udsigelser. 1 Kozinets skelner mellem forskellige typer af brugere på online fora. Kort beskrevet adskiller han turister, indblandede, hengivne og insidere fra hinanden, med en tydelig hierarkisk gradering der gør det muligt for en turist, via socialisering og hermeneutisk ageren på sitet over tid, at opgraderes til insider (Kozinets 2002: p. 64). Kozinets anbefaler at man løbende reflekterer over egne observationer og refleksioner. Her skal det indskydes at jeg har fulgt klubben i noget tid, samt fulgt verserende diskussioner om Barca på diverse fodboldfora løbende. Jeg går derfor ind til analysen med en baggrundsviden om klubben, samt om de diskursive kampe der foregår i den internetoffentlige debat vedrørende klubben. FC Barcelona Més que un club Football Club Barcelona blev grundlagt af den schweiziske erhvervsmand Joan Gamper i Klubben har gennem tiden, ikke mindst under Francostyret, oparbejdet et renommé som Cataloniens nationalklub. Klubbens slogan er Més que un club og betyder mere end en klub. Dette opstod efter Francos død, men refererer i sin oprindelighed til klubbens betydning for Catalonien (Vorm et al 2009). I dag beskriver klubben sloganet med 4 kerneværdier: catalanitet, universalitet, solidaritet og demokrati (se bilag 1). 1 Hertil kunne både Judith Butler og Michel Foucault have været interessante. 3

4 Camp Nou FC Barcelonas hjemmebane med plads til over tilskuere betragtes historisk som kamppladsen hvor både spillere og tilskuere måtte tale catalansk, og hvor man kunne besejre nationalstyret fra Madrid uden våben (Vorm 2009). Hjemme i Danmark Tomlinsons begreb om kompleks forbundethed hænger altså sammen med et empirisk faktum: at en intensivering af transnationale udvekslinger finder sted i stadigt stigende grad i disse år. FC Barcelona som brand rækker da også vidt, da det tidligt var allerede et erklæret mål for klubben, at søge nordpå og udad i et forsøg på at lægge afstand til nationen Spanien. I dag har man bevidst valgt en velgørenhedsstrategi for også at nå ud til verdens U lande, med UNICEF på trøjen (jf. Vorm 2009), hvilket medfører global bevågenhed, samt et sponsoreret, sympatisk værdisæt til klubben. Man adskiller dog i klubben spillet og spillerne på banen fra klubbens symbolske værdier, hvilket kom til udtryk da Barca spillede mod FCK sidste år: spillerne havde end ikke tid til autografer de skulle koncentrere sig om den forestående kamp. Mange danskere tolkede dette som arrogance og mangel på global bevidsthed, men Barcas spillere var trods alt på arbejde og havde måske reelt ikke tid desuden opretholdes fascinationen af klubben og dennes spillere som nærmest mytisk private og lokale ude i verden (spillernes træning er fx altid åben for lokalbefolkningen). Med Tomlinson kan man hævde at man som dansker kan plædere et identitetsmæssigt tilhørsforhold til klubben, igennem udøvelse af en kompleks kulturel praksis; en art reterritorialiseret hverdagsforsøg på at føle sig hjemme gennem identitetsfortællingen af kulturelle, præferentielle smagsmarkører fx at man holder med smuk fodbold (Tomlinson 1999: p. 148). På internettet brugere 12 fora, med ca. 800 tråde indlæg om dagen (langt flere på kampdage) 4

5 Siden har 4 redaktører der er i stand til at slette indlæg der ikke følger retningslinjerne. 2 På dette forum er det forholdsvis svært at blive bruger, og ret nemt for redaktørerne at smide en bruger ud, så jeg vil hævde at alle aktive brugere på dette forum er devotees de hengivne fans. Der synes dog at være en klar stræben opad at være mest mulig fan, ved at vise sine indsigter og sin knowhow, hvormed det synes tydeligt at brugerne stræber efter en position som insider (fx ved at linke til nyheder, eller malende beskrive egne oplevelser med klubben). Det er et formelt krav at man er fan af FC Barcelona for at være med i forummet, derfor forefindes en basal social kode på sitet, der foregriber at man ikke skriver negative ting om klubben, eller hylder andre klubber (specielt ikke Real Madrid). Desuden bruges et ordentligt sprog, og man færdes med en gensidig respekt for hinanden. For et års tid siden var en bruger dog ude med en løftet pegefinger vedrørende tonen på sitet: Jeg synes ofte tonen er unødigt usober, hvilket er en skam. Naturligvis skal der diskuteres, men det kan sagtens gøres på en nogenlunde respektfuld måde. (JonasV» 7. jun 2009, 16:57). Dette mødte stor opbakning (68 positive svar), og det virker til at omgangstonen siden er blevet yderst respektfuld og sober. Eneste synlige grund til uenighed kan dog være brugerens dedikation til en enkelt spiller, men om det er Iniestas elegance, Xavis flow, eller Puyols hjerte der sættes højest, gør dog ikke den store forskel hos disse brugere det er holdet der er i fokus og disse spillere er inkarnerede Barcafolk (fra klubbens egen fodboldskole). Hvor der opstår problemer er, når en bruger kommer til Barca, og dermed til forummet, sammen med sin yndlingsspiller, der netop er købt af Barca. De indkøbte spillere har generelt mindre pondus, da de ikke er skolet i Barca, fra La Masia fodboldskolen. Desuden forsvinder disse spillere oftest igen, hvilket efterlader den spillerdedikerede bruger i en art ingenmandsland. Ophedede diskussioner kan således ende i flaming: Flot Daluigi. Jeg kan nu konstatere at du har klunker. (Nok fordi du er jyde) (Toure» 26. feb 2009, 20:33). 2 reglerne kan findes her: 5

6 Kulturelle smagsmarkører Udover at smagsfællesskabet selvfølgelig bunder i, og fastholdes af Barca, synes der at være andre tilkendegivelser, der kan føre de forskellige brugere sammen. For eksempel er der en musik tråd, hvori folk skriver hvilken musik de holder af. Her opdager man hurtigt, at brugerne ikke kan lide pop (Nik og Jay), men holder meget af pitchfork.com og last.fm (indie musikdelingshjemmesider), og linker ofte til disse sider. Her kan det noteres at man på Bordieu sk vis kan plædere sammenhæng mellem den musikalske og den fodboldmæssige smagsmarkør hvis vi fx tager for givet at popmusik er lavkulturelt, og Barcas æstetiske fodboldfilosofi er højkulturel. Andre statusgivende smagsmarkører finder vi i Hvilke hold holder du med tråden, hvori brugeren bliver opfordret til at tilkendegive hvem de holder med udover Barca. En generel observation på dette forum er at det 'lokalpatriotiske' hyldes med udtalt vished om at det er dårlig fodbold der spilles 'herhjemme': "Herhjemme er jeg godt nok stolt århusianer, men AGF har aldrig sagt mig noget (ligesom dansk fodbold generelt). Til gengæld er meget af min familie fra Thy, så Thisted er mit foretrukne danske hold." (Pieyanthikos» 18. aug 2010, 22:45). Derudover tager de fleste afstand fra tyskland og tysk fodbold, uden nogen synlig grund. Transformeret kulturel nationalisme En af de kulturelle tendenser, der overføres fra Catalansk til dansk Barcakultur, er hadet mod Real Madrid. For Catalonierne bunder det i hadet mod Francostyret og en livslang magtkamp mellem Catalonien og nationen Spanien (læs fx Den våbenløse hær, 2009), mens det for danskerne tilsyneladende bunder i en oversat kulturel markering, oversat fra en politisk diskurs (frisættelse, selvstyre i Catalonien, osv.) til en kulturel (det attraktive, offensive, intellektuelle pasningsspil): "Vi er ikke rigtigt kommet igang og bryder os bestemt ikke om alle de defensive midtbanespillere. De spiller klogere end os men også grimmere." (Skydefinten» 20. apr 2011, 21:52). Fodbold i Spanien kommer fra bedsteborgerne og de intellektuelle, mens vi i Danmark måske i højere grad hæfter os på en Tysk og Engelsk fankultur, afstedkommende fra arbejderklassen 6

7 (hør fx radioprogrammet Faglitteratur, sendt på P1 den 4. Oktober 2009). 3 Som Tonny Vorm udtrykker det i denne udsendelse, bliver man som dansker lige så stille berørt af klubbens historie; det der har drevet den og næret den. Man kan med en tolkning af Michael Billig, måske hævde at man lulles ind i diskursen der italesætter klubbens ideologier som banaliteter. Billig skriver at banale, nationale markeringer forefindes som en selvfølgelig fortolkningsramme for ens liv, og sådan skal vi forstå os selv (Billig 1995). I en adapteret form misforstår mange danskere dog tilsyneladende nationalismen: alligevel møder man ofte DF'ere der står og bræer højlydt om hvilket fantastisk symbol FC Barcelona er for en nationalistisk bevægelse ( ) De skulle slå deres folder i Real Madrids klamme historisk set facistisk/nationalistiske fanklub (interview af dansk Barcafan). I min diskursanalyse fremgår det tydeligt, at de danske Barcafans nodalpunkt er offensiv, sofistikeret fodbold; de synes ganske enkelt at mene, at Barca spiller den rigtige form for fodbold. Hegemonisk handler det derfor om at fastlåse den anden i en grimhedsdiskurs, gennem en negativ ækvivalenskæde: Forsvars beton kontra bold MÅ bare ikke sejre! (rummenigge» 26. apr 2011, 12:06). Hermed artikuleres de tre begreber forsvar, beton og kontrafodbold i en sådan sammenhæng, og med afsæt i en dikotomisk relation til den antagonistiske diskurs, at disse begrebers identitet drejes mod en konstitutiv yderposition. Den anden tog i sidste sæson form af klubben FC Internazionale fra Italien, der med den sejrsvante træner José Mourinho i spidsen besejrede Barca i UEFA Champions League. Hans tilgang til spillet var destruktiv og blev af mange betegnet som anti fodbold. 4 Mourinho er nu i Real Madrid, og samler således de to lejre i hidtil usete skyttegrave, hvorfra der kæmpes gevaldigt om objektiviteten og hegemoniet. Mourinho udtalte for nyligt på et pressemøde: For nogen er god fodbold en masse boldbesiddelse, men sådan er det ikke. En stor kamp er også defensivt arbejde, kontra angreb, nedlukning af rum og at spille kollektivt. (Mourinho, ). 5 En flydende betegner må siges at være kollektivitet, da begge diskurser italesætter dette som et bærende element. Hvad dette element 3 4 Blandt andre den dedikerede Barcafan og opfinder af Barcas fodboldfilosofi, Johan Cruyff: 5 7

8 bærer af betydning, er det imidlertid stor forskel på, og det kan ses i citatet fra Mourinho: Barcas kollektiv spiller for at åbne rum, Mourinhos kollektiv spiller for at lukke rum. Den anden kæmper for at nedbryde de negative konnotationer for dennes klub at disse ikke spiller rigtig fodbold og måske ligefrem antifodbold. De anklager derfor Barcafans for at helliggøre sig selv og deres klub: Store egoer. Fanatiske fans, der mener de (Barca) har patent på god fodbold. (interview af dansk Barcamodstander). Tættere på og alligevel ikke Det kan være svært at pege præcist på, hvordan nærhedserfaringen opstår for den danske Barcafan; følelsen af ikke at være adskilt. Umiddelbart synes internetfællesskabet (og dettes sporadisk forlængede liv i en fysisk social virkelighed) at være væsentligt. Altså at man oplever kulturel samvær og tilhørsmæssig sameksistens på trods af den geografiske afstand. Med Tomlinson har jeg argumenteret for at man som dansk Barcafan kan opnå et identitetsmæssigt tilhørsforhold til klubben gennem udøvelse af en reterritorialiseret, kulturel praksis der primært er onlinebaseret. De adspurgte og forumanalyserede betragter afstanden til Camp Nou som eneste reelle hindring for at udøve en fuldstændig praksis. De markerer næsten alle et lokalt tilhørsforhold, men i samme vending nedgøres den hjemlige måde at praktisere fodbold: Dansk er mere resultatorienteret det er mere acceptabelt at spille "norsk" og vinde 1 0 (interview af danske Barcafans). Man tager altså på samme tid afstand fra sit geografiske hjemsted, mens man tilnærmer sig et reterritorialiseret kulturelt hjemsted. Dette kan betragtes i forlængelse af Barcas brandmæssige korstog; at klubben og dennes fodboldfilosofi er blevet en vare: en kommunikativ ting, som man kan tage til sig og bryste sig af, for at opnå større selvrespekt, eller for at fortælle sit selv og sin identitet på netop denne måde. Med Michael Billig har jeg hævdet, at man som dansk barcafan kan lulles ind i den diskurs, der italesætter klubbens (historisk nationale) ideologier som banaliteter at man æder det hele råt så at sige, og frit oversætter og forsimpler komplekse myter og kulturelle diskurser for egen vinding. Det nationale begreb har i denne optik bredt sig ud til at dække over klubbens globale vingefang og 8

9 adapteres i en dansk kultur, hvori en af de mest omdiskuterede kulturelle oversættelser er hadet mod Real Madrid. Dette vil jeg komme yderligere ind på i mit mundtlige oplæg. Den eskalerende udveksling af spillere på tværs af klubber globalt, de intensiverende transnationale turneringer hvori de største klubber tjener stadigt flere penge, samt selvfølgelig den øgede tilgængelighed af flyrejser til Barcelona (kvantitativt og økonomisk) peger på en oplevelsesform der, på baggrund af denne forbundethed, og via den øgede tilgængelighed (både geografisk og virtuelt i fællesskaberne) skaber en immanent og let tilgængelig følelse af nærhed idet erfarings og handlingsradiussen udvides. FC Barcelona er kommet tættere på, men alligevel ikke. 9

10 Litteraturliste Billig, Michael Flagging the Homeland Daily. In Banal Nationalism. London: Sage. P Held, David, Anthony McGrew, David Goldblatt og Jonathan Perraton Globale transformationer: Politik, økonomi og kultur. In Kosmopolitik. Red. M. Thorup. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. P Jørgensen Winther, Marianne og Louise Phillips Diskursteori. In Diskursanalyse som teori og metode. København: Roskilde Universitetsforlag/ Samfundslitteratur. P Jørgensen, Marianne Winther og Louise Phillips Det diskursanalytiske felt. In Diskursanalyse som teori og metode. København: Roskilde Universitetsforlag/ Samfundslitteratur. P Massey, Doreen En global fornemmelse for sted. In Sted. Red. D. Ringgaard og A. Mai. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. P Tomlinson, John Deterritorialization: The Cultural Condition of Globalization. In Globalization and Culture. Cambridge: Polity. P Vorm, T. et al. 2009: Den våbenløse hær. People s Press Hjemmesider lub_historia.html revser hollandsk antifodbold Interviews For det første er foretaget interview af danske Barcafans via et anonymt online spørgeskema som kan findes her: (I alt 26 besvarelser, hvoraf 3 var ubrugelige i denne sammenhæng). Dernæst er foretaget interview af danskere, der ikke kan lide Barca, også via online spørgeskema som kan findes her: (I alt dog kun 4 besvarelser grundet dårlig markedsføring fra min side). 10

11 Kasper Brinck Kristensen Synopsis Globale kulturer og medier F11 Bilag1(egnebilleder) DanskBarcafanforanplakatderviser klubbensslogansfirekernebegreber. CampNoumedklubbenssloganpå lægterne Klubbensofficielledanskeoversættelseaf Barca hymnen. 11

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati Formål for faget samfundsfag Samfundsfag Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv

Læs mere

Årsplan for fag: Samfundsfag 8.a årgang 2015/2016

Årsplan for fag: Samfundsfag 8.a årgang 2015/2016 Årsplan for fag: Samfundsfag 8.a årgang 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Hvad er samfundsfag? Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati give eksempler på brug

Læs mere

Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse

Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse Undervisningen i geografi på Ringsted Lilleskole tager udgangspunkt i Fælles Mål. Sigtet for 7./8. klasse er at blive i stand til at opfylde trinmålene efter 9. klasse.

Læs mere

Læs og lær om. Ballon D or. Verdens bedste fodboldspillere

Læs og lær om. Ballon D or. Verdens bedste fodboldspillere Læs og lær om Ballon D or Verdens bedste fodboldspillere Hvad er Ballon D or? Ballon D or er en pris. Det er en fodboldpris. Den bliver givet til den spiller, der har været den bedste spiller i løbet

Læs mere

VISION OG KERNEVÆRDI

VISION OG KERNEVÆRDI VISION OG KERNEVÆRDI Brøndby IF - det handler om os alle sammen For Brøndby IF handler det om fodbold. Om at inkludere og bringe folk sammen på tværs af kulturelle bånd og geografi. Om fællesskabet, der

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion.

Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion. Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl. 11.00 på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion. Da interviewet er delt op i to dele grundet en kort afbrydelse af Bakken

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

Skriftlig genre i dansk: Kronikken

Skriftlig genre i dansk: Kronikken Skriftlig genre i dansk: Kronikken I kronikken skal du skrive om et emne ud fra et arbejde med en argumenterende tekst. Din kronik skal bestå af tre dele 1. Indledning 2. Hoveddel: o En redegørelse for

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Kulturmøder - ANVENDELSESORIENTERET SPROGUNDERVISNING I FORBINDELSE MED UDVEKSLING MED OG I TYSKLAND, SPANIEN OG FRANKRIG

Kulturmøder - ANVENDELSESORIENTERET SPROGUNDERVISNING I FORBINDELSE MED UDVEKSLING MED OG I TYSKLAND, SPANIEN OG FRANKRIG Kulturmøder - ANVENDELSESORIENTERET SPROGUNDERVISNING I FORBINDELSE MED UDVEKSLING MED OG I TYSKLAND, SPANIEN OG FRANKRIG Baggrund Bygger videre på allerede eksisterende samarbejder med skoler i de tre

Læs mere

AT synopsis. i fagene. oldtidskundskab C og idræt B

AT synopsis. i fagene. oldtidskundskab C og idræt B AT synopsis i fagene oldtidskundskab C og idræt B Opgave B: Du skal inden for emnet Fremtiden visioner og forudsigelser udarbejde en synopsis, der kan danne udgangspunkt for den mundtlige prøve. Du skal

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Året 2014 har været et godt år for RB 1906. Vi har fået en del flere medlemmer i alle årgange, både piger og drenge. Det har givet et pres på omklædningsforholdene i klubben,

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Guide til intern brug af Lyngbyvolley.dk

Guide til intern brug af Lyngbyvolley.dk Guide til intern brug af Lyngbyvolley.dk Derfor er det vigtigt! Sådan logger du ind Sådan retter du din profil Tips til hvad du kan skrive Administration af sider for de enkelte hold Mange flere ord om

Læs mere

- Om at tale sig til rette

- Om at tale sig til rette - Om at tale sig til rette Af psykologerne Thomas Van Geuken & Farzin Farahmand - Psycces Tre ord, der sammen synes at udgøre en smuk harmoni: Medarbejder, Udvikling og Samtale. Det burde da ikke kunne

Læs mere

Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne

Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne Er vores undervisningsaktiviteter en sekundær sag? diskussionsoplæg Windows 8 & Læring De næste 40 minutter 3 indspark

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Undervisningsplan 1617

Undervisningsplan 1617 Undervisningsplan 1617 Valgfag Samfundsfag Aktuel status Formål Politik Magt, beslutningsprocesser & demokrati Eleverne forventes fra 9. klasse at have gennemgået pensum og i tilstrækkelig grad have kompetencer

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller I 1992, da jeg var 5 år gammel, startede jeg til fodbold. Jeg havde spillet lidt i haven

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Årsplan Samfundsfag 9

Årsplan Samfundsfag 9 Årsplan Samfundsfag 9 Årsplan Samfundsfag 9 Årsplanen for samfundsfag angiver de overordnede emner, som klassen skal arbejde med i løbet af 9. klasse. KOMPETENCEOMRÅDER FOR SAMFUNDSFAG > Politik > Økonomi

Læs mere

Kenneth Heiner-Møller Kampforberedelse. Kampforberedelse. DBU store trænertræf Vejen 13. November 2010 10.30-12.00

Kenneth Heiner-Møller Kampforberedelse. Kampforberedelse. DBU store trænertræf Vejen 13. November 2010 10.30-12.00 Kampforberedelse DBU store trænertræf Vejen 13. November 2010 10.30-12.00 Kampforberedelse Mål: Vise hvad jeg gør Forklare hvorfor jeg gør som jeg gør Få input til hvordan det kan gøres bedre Praktisk

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Fodbold Samarbejde Nordsjælland

Fodbold Samarbejde Nordsjælland Fodbold Samarbejde Nordsjælland FSN netværket Fodbold Samarbejde Nordsjælland (FSN) er et netværk bestående af 61 samarbejdsklubber med mere end 15.000 ungdomsmedlemmer. FC Nordsjælland koordinerer samarbejdet,

Læs mere

Hvordan opfatter børn deres identitet i skole og hjem? Og hvilke skift og forskydninger finder sted imellem religion og kultur?

Hvordan opfatter børn deres identitet i skole og hjem? Og hvilke skift og forskydninger finder sted imellem religion og kultur? Islam, muslimske familier og danske skoler 1. Forskningsspørgsmål og undren Jeg vil her forsøge at sætte en ramme for projektet, og de 7 delprojekter som har defineret det overordnede projekt om Islam,

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2013/14 Samfundsfag

Årsplan Skoleåret 2013/14 Samfundsfag Årsplan Skoleåret 2013/14 Samfundsfag Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 13/14. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" 2009. 1 Årsplan FAG: Samfundsfag KLASSE:

Læs mere

Ved at følge disse trin lærer du hurtigt at spille online-kampe... som du kan se er det nemt, sjovt og spændende!

Ved at følge disse trin lærer du hurtigt at spille online-kampe... som du kan se er det nemt, sjovt og spændende! HVORDAN SPILLER JEG ONLINE? Ved at følge disse trin lærer du hurtigt at spille online-kampe... som du kan se er det nemt, sjovt og spændende! 0. SKAB DIT PERSONLIGE EMBLEM OG DINE FARVER Du har adgang

Læs mere

Bilag 3: Interview med Michael Piloz, sportsdirektør i Bakken Bears

Bilag 3: Interview med Michael Piloz, sportsdirektør i Bakken Bears Bilag 3: Interview med Michael Piloz, sportsdirektør i Bakken Bears Hvilke værdier står Bakken Bears for? Jeg tror vi står for at være de professionelle amatører. I det store billede. Vi er økonomiske

Læs mere

Hvad er god inklusionspraksis? Ina Rathmann & Lotte Junker Harbo

Hvad er god inklusionspraksis? Ina Rathmann & Lotte Junker Harbo Hvad er god inklusionspraksis? Ina Rathmann & Lotte Junker Harbo Artiklen tager afsæt i et forskningsprojekt, der har til formål at undersøge, hvordan børn og de fagprofessionelle omkring dem oplever mulighed

Læs mere

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune » Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen«delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune Delpolitik børn og unge med handicap Denne delpolitik er den fælles ramme

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns Forældrevejledning Dansk Golf Union 02/2014 Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns trivsel,

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Thailand. Navn: Grith Walløe E-mail: Tlf. nr. Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: Slagelse sygeplejeskole Holdnummer:Sep05C Rejsebrev fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Synopsis i studieområdet del 3. Samtidshistorie - dansk. Fukuyama Historiens afslutning

Synopsis i studieområdet del 3. Samtidshistorie - dansk. Fukuyama Historiens afslutning Synopsis i studieområdet del 3 Samtidshistorie - dansk Fukuyama Historiens afslutning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning og problemformulering 2 Metodeovervejelser 2 Fukuyama om historiens afslutning...

Læs mere

Opsamling på Socialudvalgets besøgsrunde i myndighedscentre, hjemmeplejen og Bernstorffsgade

Opsamling på Socialudvalgets besøgsrunde i myndighedscentre, hjemmeplejen og Bernstorffsgade KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer 20-03-2013 Opsamling på Socialudvalgets besøgsrunde i myndighedscentre, hjemmeplejen og Bernstorffsgade Dette notat opridser emner

Læs mere

Lærervejledning til Samfundsfag

Lærervejledning til Samfundsfag Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling samt Undervisningsministeriets Udlodningsmidler Undervisningsmaterialet Grøn Energi til Bæredygtig Udvikling, GEBU er udarbejdet af Dansk AV Produktion, 2015.

Læs mere

Ung-assistent-aften VSB 19. marts 2014

Ung-assistent-aften VSB 19. marts 2014 Ung-assistent-aften VSB 19. marts 2014 Præsentation Magnus Bistrup Født i 1992 Træner-CV: 2014- VSB (U10-U15 koordinator) 2011-2013: FC København (U12-U16 + ekstern træner) 2011 VSB (U12-U17 samt specifiktræning)

Læs mere

Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning

Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning FTHF s efteruddannelseskursus 17.9.2015 1 Oplæg og dialog om centrale fokuspunkter og dilemmaer i rapportskrivning. Hvordan kan tale-hørelæreren forme sin rapport,

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

Årsplan Samfundsfag 8

Årsplan Samfundsfag 8 Årsplan Samfundsfag 8 Årsplan Samfundsfag 8 Årsplanen for samfundsfag angiver de overordnede emner, som klassen skal arbejde med i løbet af 8. klasse. KOMPETENCEOMRÅDER FOR SAMFUNDSFAG > Politik > Økonomi

Læs mere

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi En undersøgelse af fysisk aktivitet og idræt brugt som forebyggelse og sundhedsfremme i to udvalgte kommuner. Undersøgelsen tager

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse 1 Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse Dette papir er en vejledning i at lave synopsis i Almen Studieforberedelse. Det beskriver videre, hvordan synopsen kan danne grundlag for det talepapir,

Læs mere

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget.

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Kultur og Fritid udsendte ultimo august 2017 et spørgeskema pr. e-mail til fodboldklubberne og foreninger

Læs mere

Sammenhængskraft mellem ledelseslagene i virkeligheden

Sammenhængskraft mellem ledelseslagene i virkeligheden Sammenhængskraft mellem ledelseslagene i virkeligheden dbio s Lederforum 13. marts 2013 v/bettina Skårup aksia-institute.dk bettinaskaarup.dk Lyn-baggrund 27 dybdegående interviews i kommuner og regioner

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

Det handler om ildsjæle

Det handler om ildsjæle Det handler om ildsjæle Talentudvikling, Holdsport & Erhvervsnetværk Et sponsorat skal være et dynamisk samarbejde til glæde og gavn for begge parter derfor er vores sponsorer ikke bare sponsorer men samarbejdspartnere

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: U16 Piger Mester Fredag d. 28. april kl på Lødderup Stadion.

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: U16 Piger Mester Fredag d. 28. april kl på Lødderup Stadion. Kampprogram Serie 3 Herrer Fredag d. 28. april kl. 18.00 på Nykøbing Stadion mod Serie 1 Herrer Fredag d. 28. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion mod U16 Piger Mester Fredag d. 28. april kl. 19.00 på Lødderup

Læs mere

En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97. 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat

En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97. 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat 8.0 Christensen/Borgerløn 10/03/05 13:52 Page 209 Del II Den historiske fortælling En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat Med det udviklede borgerlønsbegreb,

Læs mere

- Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede?

- Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede? Synopsis i Etik, Normativitet og Dannelse. Modul 4 kan. pæd. fil. DPU. AU. - Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede? 1 Indhold: Indledning side 3 Indhold

Læs mere

Fagårsplan 2011/12 Kongeskærskolen

Fagårsplan 2011/12 Kongeskærskolen Fagårsplan 2011/12 Kongeskærskolen Fag: Samfundsfag Klasse: 8C Lærer: Christina Cordua Thurmann Grundbog: Ind i samfundsfaget, grundbog A Tema / emne Uger Fællesmål arbejdsform Materiale/ Lokaler Evaluering

Læs mere

Sel(v)skab i brugergenerede reklamer

Sel(v)skab i brugergenerede reklamer Sel(v)skab i brugergenerede reklamer Af Stine Josefine Hedemann Hansen og Louise Nørgaard Glud En tendens i forhold til den moderne (for)bruger er, at denne i højere grad er begyndt at forholde sig kritisk

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Beskrivelse af forløb:

Beskrivelse af forløb: Lærer Hold Birgit Skovgaard Petersen OY - OX Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering i 2011-2012 1 Grundlæggende samfundsfag 33-35 2 Metoder i samfundsfag.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 14/15 Institution Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

1. Opsøg faktuel viden om missionsområdets kulturhistorie

1. Opsøg faktuel viden om missionsområdets kulturhistorie Kulturforståelse er en af forudsætningerne for, at danske soldater kan løse deres opgaver i internationale missioner. I de fleste missioner indgår der samarbejde med andre landes militær og en vis kontakt

Læs mere

Generelt udtrykker Foreningen af lærere i samfundsfag ved lærerseminarierne tilfredshed med udkastet til Fælles Mål 2 i samfundsfag.

Generelt udtrykker Foreningen af lærere i samfundsfag ved lærerseminarierne tilfredshed med udkastet til Fælles Mål 2 i samfundsfag. Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 219 Offentligt Århus, den 16/4 2008 Att.: Undervisningsminister Bertel Haarder Folketingets Uddannelsesudvalg Generelt udtrykker Foreningen af lærere

Læs mere

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M Konflikthandtering og fa Ellesskab o D A O M K E T R I Indhold Materialet består af to bevægelsesøvelser om konflikthåndtering. Den første er en armlægningsøvelse, der illustrerer for eleverne to markant

Læs mere

Generalforsamling i Lystrup IF Fodbold. mandag den 27. marts 2017 klokken 19.00

Generalforsamling i Lystrup IF Fodbold. mandag den 27. marts 2017 klokken 19.00 Generalforsamling i mandag den 27. marts 2017 klokken 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og redegør for klubbens økonomi.

Læs mere

Inklusion og eksklusion

Inklusion og eksklusion MG- UDVIKLING - Center for samtaler, der virker E - mail: vr.mgu@virker.dk www.virker.dk M a j 2 0 1 2 og eksklusion Af Marianne Grønbæk og Jonas Pors synes tæt på at være en sandhed forstået på den måde,

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Årsplan for 9. Lundbye Samfundsfag Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32-42: Uge 43-50 Uge 1-6 Uge 8-12 Uge 13-23 Vi gennemgår og arbejder med kapitlerne: Ind i samfundsfaget Fremtider Folketinget

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samfundsfag B Helle Strøm STU-SamfundsfagBhh1214-F15-MAR Oversigt

Læs mere

Mundtlighed i Dansk II. Genfortællingen som genre

Mundtlighed i Dansk II. Genfortællingen som genre Mundtlighed i Dansk II Genfortællingen som genre Program 1. Opsamling fra sidste gang 2. Genfortællingen genfortalt ved RABO 3. Praktisk øvelse med de forberedte genfortællinger 4. Opsamling og refleksion

Læs mere

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?hånden. Denne folder skal være med til at skabe DBU Sjællands arbejde består blandt andet i at støtte den gode adfærd og tone på og udenfor fodboldbanerne,

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Oplæg d. 7. nov. 2013. V/ Christine Marie Topp Cand. scient. i Idræt

Læs mere

Det internationale område

Det internationale område Det internationale område Tema: Globalisering Fag: Dansk Fag: Samtidshistorie Titel: Medierne, samfundet og kulturen Indhold 1.0 Indledning udvikling i nyhedsmedier.3 2.0 Problemformulering..3 3.0 Tv-mediets

Læs mere

Jamen, hvorfor nu det?

Jamen, hvorfor nu det? Jamen, hvorfor nu det? Hvem har dog fundet på sådan noget? Er det den tilbagevendende snak om den musikalske fødekæde? Er det, fordi der et eller andet sted står, at det er noget, vi skal? Og har vi for

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må-

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må- Introduktion Fra 2004 og nogle år frem udkom der flere bøger på engelsk, skrevet af ateister, som omhandlede Gud, religion og kristendom. Tilgangen var usædvanlig kritisk over for gudstro og kristendom.

Læs mere

Tema: Kulturmøde halvmånen og korset

Tema: Kulturmøde halvmånen og korset Historie i Grundforløb 2004/05 1/6 Tema: Kulturmøde korset og halvmånen Tema: Kulturmøde halvmånen og korset Indholdsfortegnelse s. 2: Didaktiske overvejelser mål og begrundelse s 3: Vinkler, problematiseringer

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 "Virksomheder, der har udgifter til sponsorering af fx sportsklubber og kulturelle foreninger, modtager ofte reklameydelser i form af omtale af virksomhedens navn og logo på bandereklamer,

Læs mere

Vend bøtten på hovedet!

Vend bøtten på hovedet! BØRNEKULTUR En af de store udfordringer for klubbernes trænere og ledere er, at de i højere grad skal opbygge det fællesskab, en holdsport nu en gang er, omkring det enkelte individ og ikke omvendt. Sådan

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014 Velkommen til GBK Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. Ved Stadion 4, 2820 Gentofte. Tel: +45 3965 0400 - gbk@gbk.dk. Side 1 af 6 Velkommen Ungdomsspillerudvalget

Læs mere

Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse. Agnes Ringer

Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse. Agnes Ringer Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse Agnes Ringer Disposition Om projektet Teoretisk tilgang og design De tre artikler 2 temaer a) Effektivitetsidealer og

Læs mere

Respekt Kvinder der vinder Fodboldhistorie 1887-2013 Lennart Weber

Respekt Kvinder der vinder Fodboldhistorie 1887-2013 Lennart Weber Respekt Kvinder der vinder Fodboldhistorie 1887-2013 Lennart Weber Respekt Kvinder der vinder Fodboldhistorie 1887-2013 Lennart Weber 1 Illustrationskilder Foto på omslag: Anders Kjærbye. Desuden har Scanpix

Læs mere

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Alder afdeling (skoleåret fra august til juni) 4/5/6 år U6 3-mands Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Fodbold Træning og opdeling Kamp og opdeling Værdier 6/7 år U7 3-mands 7/8 år U8 5-mands Fællestræning

Læs mere

Har fagbevægelsen glemt sin rolle?

Har fagbevægelsen glemt sin rolle? Har fagbevægelsen glemt sin rolle? LO s beskæftigelseskonference maj 2005 Per Schultz Jørgensen Tak for indbydelsen! Anledningen: et interview med mig i Weekendavisen der er tale om et værdiskred..der

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere