Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Tingsted Boldklub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Tingsted Boldklub"

Transkript

1 Trænerhåndbog Trænerhåndbog

2 Trænerhåndbog Revideret Oktober 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Klubbens formål s 3 2. Organisation s 4 3. Baneforhold s 4 4. Medlemmer s 5 5. Kampe og stævner s 7 6. Materialer s 9 7. Tøj s 9 8. Stadion s Administration og kommunikation s Trænere og ledere s Alkoholpolitik s Pædofilipolitek s Rygepolitik s Refundering af aftalte udgifter s Klager s 13 2

3 Trænerhåndbog 1. Indledning 1.1 Klubbens formål Klubbens formål står beskrevet i paragraf 2 i s love: Det er s formål at tilbyde sportsinteresserede mulighed for at dyrke fodbold samt med udgangspunkt i fodbold at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund. Det er s formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke fodbold eller anden sport, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til. 1.2 Holdninger og værdier startede i 2008 med at følge DBU s ny vej, som er en gennemarbejdet visionær og anderledes måde at tænke fodbold for de unge. Kodeordene er: fodbold skal være sjovt fokus på udvikling væk med resultaterne ingen negative tilråb hellere 5v5 end 11v11 bolde til alle aldersrelateret træning I er tryghed, tillid, medansvar og frivillighed 4 nøglebegreber vi gerne vil fremme. 1.3 Håndbogens formål og indhold Håndbogens formål er at give et generelt billede af de værdier og holdninger som udspiller sig i. Her kan man finde svar på de fleste spørgsmål til klubbens liv. 1.4 Udlevering af håndbogen Håndbogen udleveres til: Træner og holdleder. Bestyrelsen. Øvrige henvises til hjemmesiden. 1.5 Opdatering af håndbogen Det er den til en hver tid siddende bestyrelse som har ansvaret for at håndbogen holdes ajourført og opdateret. 1.6 Udarbejdelse af håndbogen Denne håndbog er august 2012 tilrettet af Lise Aarslew-Jensen, formand. 3

4 Trænerhåndbog 2. Organisation 2.1 Bestyrelsen Formand: Lise Aarslew-Jensen Næstformand: Lise Larsen Kasserer: Rikke Reimer Senior: Benny Ellekjær Medlem: ledig Suppleant 1: Angelica Brunstedt Suppleant 2: Tommy Henriksen Øvrige kontakter: Tingsted Hallen: Peder Valentin Cafeteriet: Lasse / Marina Webmaster og hjemmeside Boldklubbens hjemmeside hedder: og varetages af webmaster Otto Sembach Alle opfordres til mest muligt at tage billeder og indsende tekster fra træning, kampe, stævner mv., så hjemmesiden hele tiden er opdateret med seneste nyt og således bliver tæt forbundet med klubbens liv. 2.3 Samarbejdspartnere er medlem af DBU Lolland-Falster, DIF og DGI. Om fodbold samarbejdes primært med DBU-LF. Med DGI samarbejdes om organisatoriske forhold og alternative idrætter. er endvidere tilknyttet samarbejde med LFA (Lolland-Falster Alliancen). Holdsamarbejde på tværs med andre klubber foregår efter en konkret vurdering samt efter aftale med bestyrelsen. 3. Baneforhold 3.1 Banemester Det er banemesteren (Benny Ellekjær), der som baneansvarlig, træffer afgørelse om gennemførsel af kampe. I forbindelse med kampe i den periode, hvor opvisningsbanen kan tage skade, træffes afgørelse om aflysning af kampe i samarbejde med førsteholdstræneren. Det er banemesteren som bestemmer banefordelingen for klubbens øvrige hold og hvornår de skal spille på opvisningsbanen. 4

5 Trænerhåndbog 3.2 Retningslinier for brug af opvisningsbane (bane 1) For at sikre at bane 1 (nærmest hallen) gennem hele sæsonen har en acceptabel og spilbar tilstand gælder følgende: I perioder hvor bane 1 ikke tager skade af at blive spillet på, kan alle klubbens hold benytte banen. Målfeltet skal skånes og må derfor kun bruges i forbindelse med kamp. I perioder hvor opvisningsbanen tager skade af at blive spillet på eller kan tage skade, hvis der bliver spillet for mange kampe, prioriteres brugen af banen således: Seniorhold 11-mands ungdomshold Klubbens øvrige hold må ikke benytte opvisningsbanen i de perioder, hvor banen kan tage skade. Hvis banen er i sådan en forfatning, at den kan tage længerevarende skade af at blive spillet på, må ingen af klubbens hold benytte banen. 3.3 Træningsbanen (bane 2) Bane 2 (nærmest Foreningshuset) er klubbens træningsbane. Her er nyopsat lysanlæg. For at benytte lysanlægget skal træneren have gennemgået en instruks i betjening heraf. Dette kan ske ved henvendelse til banemesteren. 3.6 Baneforhold i øvrigt Vedligeholdelse af banerne er en kommunal opgave. Græsslåning foretages tirsdag og fredag. Mål flyttes efter træning hver torsdag (dog ikke 11- mands mål). Hjørneflag skal ligeledes være fjernet. Endvidere har DBU-LF etableret et samarbejdsfora mellem Guldborgsund kommune og klubberne med henblik på at fremme samarbejdet om vedligeholdelse af banerne. Der er årlig gennemgang af banerne (banesyn) med deltagelse af kommune (Jes V. Larsen, , DBU-LF Banegruppe), banemester og Tingsted Hallens halinspektør. 4. Medlemmer 4.1 Medlemslister Medlemslister til brug for træner og holdleder kan rekvireres hos kassereren efter behov eller trækkes direkte på KlubOffice (brugerrettigheder hertil rekvireres hos kassereren). Medlemslisterne bør indeholde navn, adresse og og bruges i forbindelse med sæsonstarten, hvor der skal sendes invitationer ud til spillerne. Det er træner/holdleders opgave at kontrollere listerne for fejl og mangler og underrette kassereren om disse. 5

6 Trænerhåndbog Medlemslisten bruges også i forbindelse med kontingentopkrævning og indberetning til kommunen og landsforbundene. 4.2 Procedure for indmelding Ved hjælp af medlemslisterne skal træneren kontrollere, at alle spillere er medlemmer af klubben. Ved tilgang af en ny spiller skal der udfyldes en indmeldelsesblanket, som forefindes i reolen på kontoret samt på klubbens website. Ved indmelding i klubben skal spilleren, hvis vedkommende har spillet i en anden klub, aflevere sit spillercertifikat. Vedr. indendørsfodbold kan et medlem som spiller udendørs i en anden klub og som sådan være medlem af en anden klub, godt spille indendørs for. 4.3 Prøve medlemskab Nye spillere, som kommer til klubben, kan prøvetræne 3 gange før de skal meldes ind. 4.4 Spillercertifikat Ved indmeldelse af en ny spiller, som i indeværende sæson eller sidste sæson har spillet i en anden klub, skal spilleren indhente sin spillertilladelse hos den pågældende klub, og dermed få udleveret spillercertifikatet. Det understreges at en spiller ikke må benyttes i turneringskampe mv. inden indmeldelse og spilletilladelse/hvid erklæring er i orden, da ellers får bøder og fratagelse af point. Spillercertifikater opbevares hos kassereren. 4.5 Udmeldelse Hvis et medlem ønsker at blive udmeldt af, skal spilleren skriftligt meddele det til kassereren som samtidig afstemmer kontingentindbetalingerne. Ønsker en spiller, at spille for en anden klub og derfor ønsker at få sit spillercertifikat udleveret, skal dette rekvireres ved kassereren. En forudsætning for at en spiller får udleveret sit spillercertifikat er, at medlemmet ikke er i kontingentrestance. 4.6 Kontingent Kontingentopkrævningen foretages ved udsendelse/aflevering af girokort til alle medlemmer 2 gange årligt. Undtaget er klubbens passive medlemmer, som får opkrævning 1 gang om året. Opkrævning for forårs- og efterårssæson udsendes hhv. ultimo marts og ultimo august for allerede indmeldte spillere. Nye spillere opkræves løbende, dog senest efter 3. træningsdag. Kontingent for indendørssæsonen er omfattet af efterårskontingentet. Bliver kontingentet ikke betalt, følger først en mundtlig rykker via træner/holdleder/bestyrelse. 20 dage herefter følger første skriftlige rykker inkl. et rykkergebyr på kr

7 Trænerhåndbog 10 dage herefter følger anden skriftlige rykker inkl. et rykkergebyr på kr. 50 samt meddelelse om udelukkelse fra træning og kamp indtil restance er betalt. Fritaget for kontingent er trænere og holdledere. Kontingentsatser fastsættes hvert år af bestyrelsen. 5. Kampe og stævner 5.1 Kampafvikling. DBU-LF fremsender kampprogram for de enkelte hold, hvorefter holdleder/træner træffer de nærmere aftaler med hensyn til hold, tøj og transport. Det er den enkelte holdleder/træner, der træffer aftaler om træningskampe for det enkelte hold i respekt for andre aktiviteter i hallen og på banerne. Dommerhonorar ved træningskampe afregnes kontant. Alle ændringer vedr. hjemmebanekampe skal meddelelses til banemesteren, hallen og cafeteriet. 5.2 Ændringer af kampdag/kamptidspunkt Her henvises til DBU-LFs gældende regler. Hvis man ønsker at flytte en kampdag/kamptidspunkt foretager træner eller holdleder sig følgende: 1. Skriftlig anmodning til DBU LF. Evt. via Ønsker om ændring skal som hovedregel foretages senest 10 dage før fastsat kampdag/kamptidspunkt 3. Tilbagemelding fra kampfordeler sker mundtligt eller skriftligt 4. Mundtlige anmodninger om ændringer kan normalt ikke modtages Af hensyn til dommerbestilling (læs også omkostninger) og den øvrige planlægning, bedes ændringer kun foretaget i begrænset omfang. 5.3 Aflysning af kamp Hvis man ikke kan stille hold til en fastsat kamp, skal DBU LF underrettes så tidligt så muligt. Aflysninger koster bøde og strafudgift. 5.4 Rapportering af kampresultater Kampresultater fra mandskampe indtelefoneres til DBU LF umiddelbart efter kampens afslutning, se telefonnummer på kopi kampkort. Resultatet skal indtelefoneres senest en time efter kampens afslutning. Det er holdlederens/trænerens ansvar at få resultatet indtelefoneret. Resultater fra ungdomsstævner skal indrapporteres til webmaster og helst med billeder og kampreferat. 7

8 Trænerhåndbog 5.5 Holdkort Holdkortet udfyldes af begge hold og afleveres til kampens dommer, som opbevarer det under kampen. Efter kampen påfører dommeren kampens resultat, og sletter eventuelt ikke benyttede spillere. Holdkortet underskrives af alle parter, og der vil ikke efterfølgende kunne foretages rettelser. Hver klub modtager en kopi af holdkortet som opbevares af hver klub, og skal på forlangende kunne indsendes til unionen. Sker dette ikke idømmes pågældende klub en bøde i henhold til turneringsreglementets 23 og 27 i Særlige bestemmelser. Holdkortet skal opbevares af klubberne mindst 30 dage efter endt turneringsår. Eventuelt manglende holdkort må dog aldrig være årsag til at en kamp ikke afvikles. Såfremt der anvendes numre på trøjerne skal disse være i overensstemmelse med de påførte navne på holdkortet. På holdkort over ungdomskampe skal anføres spillernes fødselsår. På holdkort over old boyskampe - og ældre - skal anføres spillernes fødselsdata (dd-mm-åå). Holdkort fra DBU LF findes på kontoret i holder bag døren. Efter kamp afleveres holdkortet i samme holder. Dette indsamles og opbevares af bestyrelsen. Bemærk: Ved et holds udeblivelse indberetter hjemmeholdet kampens resultat med en bemærkning om aflysningen. 5.6 Dommerhonorar mv. Der foretages automatisk dommerafregning. Ved kampe i får dommerne 1 vand efter eget valg. Kampbolde bør lægges i dommerrummet før kampen. 5.7 Tur og stævnedeltagelse På kontoret i hallen findes invitationer til stævner mv. som er tilsendt klubben. Disse må ikke fjernes fra lokalet. Øvrige invitationer formidles pr. mail Ungdomsholdene kan deltage i alle stævner på Lolland-Falster indbudt af såvel private klubber som DBU LF. Betaling herfor afholdes af klubben. Deltagelse i betalingsstævner udenfor Lolland-Falster er som udgangspunkt for egenbetaling, dog kan klubben ansøges om tilskud hertil Tilmelding til ture og større stævner (over flere dage) sker i samarbejde mellem træner/holdleder/forældre og bestyrelsen. Deltagelse i sådanne ture/stævner kan være en kombination af egenbetaling og evt. tilskud fra klubben. Endeligt er det også muligt at søge s Forældre- og Venneforening om et tilskud. Trænere og ledere deltager så vidt muligt gratis på ture. Deltagergebyr m.m. for disse indregnes i turens samlede pris og betales som sådan. 8

9 Trænerhåndbog 6. Materialer 6.1 Bolde Bolde forefindes i boldrummet på østsiden af hallen. Hvert hold har tildelt et aflåst rum med egne bolde. Her forefindes også boldnet. Det er et fælles ansvar at rydde op, så boldrummet er rydeligt. I ungdomsafdelingen tilstræbes det, at der er en bold pr. spiller. Pumpning af bolde foregår ligeledes i boldrummet, hvor der er placeret en kompressor. Det er trænerens ansvar at tælle bolde op som bruges til træning og få dem med ind igen. Er en bold ødelagt, skal den lægges i fyrrummet, med henblik på reparation. Ved slutningen af sæsonen rengøres boldene og tælles op. 6.2 Kegler/toppe/veste Kegler/toppe/veste er ligeledes i boldrummet, og det forventes at der ryddes op så rummet er rydeligt. 6.3 Øvrige træningshjælpemidler Forefindes i skuret mellem hallen og bane Flytbare mål Alle målene på træningsbanerne er flytbare, så man kan få det optimale ud af træningen. 7. Tøj 7.1 Spilletøj Klubben stiller spilletøj til rådighed for alle hold. Spilletøjet består af: Grøn spilletrøje Grøn buks Grønne strømper Tøjet ligger i tasker, der står i tøjrummet i mellemgangen ved omklædningsrummene. Spilletøj vaskes af holdene selv, da klubben ikke har kapacitet til dette. Inddrag forældrene i en turnus. Hvis tøjet er blevet beskadiget eller bortkommet, gives besked til bestyrelsen. Bestyrelsen har kontakten til Intersport om materiel og tøjinvesteringer. 9

10 7.2 Sponsortøj og forældregaver Trænerhåndbog Bestyrelsen ser med velvilje på forældre og andre der skaffer tøj/rekvisiter m.m til deres hold. Bestyrelsen skal informeres så der samtidig kan foregå en samlet prioritering af ressourcerne, og vi ikke løber i hælene på hinanden hos sponsorerne. Der vil blive udarbejdet en sponsorkontrakt og sponsoren vil få plads på hjemmesiden. Husk: Hvis en sponsor ønsker at finansiere spillerbeklædning m.v. skal du orientere bestyrelsen. 8. Stadion 8.1 Stadion generelt Banerne, omklædningsrum, boldrum, bolde mv. skal behandles ordentlig, og man skal sørge for at rydde op efter sig, således at faciliteterne fremstår præsentable for klubbens medlemmer og gæsterne til klubben. Ved at give et ordentlig indtryk på omverdenen højner vi vores anseelse hos kollegerne i andre klubber. Efter træning og kamp har holdleder og træner ansvaret for at faciliteterne efterlades rydeligt. Husk at slukke lys. 8.2 Nøgler Alle trænere og ledere får udleveret en nøgle, som giver adgang til Boldrummet og tøjrummet. Det er formanden, der står for udlevering af nøgler. 8.3 Lysanlæg råder over lysanlæg til bane 2. Lyset til banen tændes på en kontakt i lyskassen, der står i det nordøstlige hjørne af banen. Det er kun træneren, der må tænde for lyset, og kun efter at de har fået instruktion fra en person som kender anlægget. 8.4 Omklædningsrum Til hjemmekampe skal holdene klæde om i de omklædningsrum, som er anført på oversigten i gangen i hallen. Det opsatte ordensreglementer skal efterleves. Herunder at støvler tages på og af udenfor. 8.5 Fodboldstøvler Fodboldstøvler er et udendørs-fodtøj og skal holdes i hånden indenfor. 10

11 8.6 Kontor Trænerhåndbog Klubben råder over et kontor (venligst stillet til rådelig af halinspektøren), hvor administrative opgaver i forbindelse med klubarbejdet kan foretages. Her forefindes kopimaskine som deles med øvrige foreninger i hallen. Hvis papirbeholdningen er lav, bedes kassereren orienteres. 8.7 Klublokale Klubben råder over eget klublokale i Foreningshuset (Tingsted Skole). Her har klubben også mulighed for at disponere over Foreningshusets fælles lokaler (fælles rum på 1. sal, aula, køkken, mm.). Klublokalet kan bookes via Benny. Nøgle til klublokale forefindes hos Benny, klubbens formand, Venneforeningens formand og halinspektøren. 9. Administration/Kommunikation 9.1 Administration og kopiering stiller brevpapir og kuverter til rådighed og refunderer portoen mod behørig dokumentation. Brevpapir og kuverter kan fås ved henvendelse til kassereren. Hallens telefon kan benyttes af trænere og ledere til at ringe fra i forbindelse med deres arbejde i klubben. 9.2 Kommunikation Oplysninger til trænerne i udendørssæsonen sendes eller ringes til de respektive trænere/holdledere senest dagen efter de er modtaget i bestyrelsen. Da alle træner tirsdag og torsdag vil relevant information også blive formidlet på de dage. Vær opmærksom på generelle oplysninger på opslagstavlen og tavlen på gangen. DBU LF udsender jævnligt nyhedsbreve pr. mail. Det anbefales at alle trænere/ledere tilmelder sig nyhedsbrevet. 10. Trænere og ledere 10.1 Trænere Trænere i er i princippet ulønnede trænere. Trænere og spillere opfordres til at dygtiggøre sig via kurser mv. som klubben vil finansiere. Klubben har et klubmedlemskab af Dansk Træner Union. Trænerne hyres primært gennem børnenes forældre og bekendte, og motivationen sker gennem en gradvis involvering over tid, så trænerhvervet læres over tid. Trænerne forventes at være loyale mod klubbens formål og mål samt DBU s ny vej. Trænerne opfordres til at involvere forældre m.fl i trænerarbejdet. Bl.a som stationsleder, sætte baner op, tage sig af børn der har behov for hjælp, rydde op i boldrum mv. 11

12 Trænerhåndbog Bestyrelsen beslutter hvorledes man evt. vil aflønne trænere og holdledere for deres indsats. Det tilstræbes at seniorafdelingens kontingent går til den afdeling alene og resten af deres aktiviteter er spillerfinansieret. Således er der fra 1.februar 2009 indgået aftale med lønnet seniortræner. Ungdommens kontingent, sponsorindtægter mv. tilstræbes at gå til ungdomsarbejdet, således at der i klubben sker en prioritering af ungdomsarbejdet. Nye trænere i klubben får en træningsdragt. Trænere/holdleder er kontingent fri Ledere Klubbens ledere aflønnes normalt ikke, men kan få godtgjort udgifter forbundet med deres funktion efter regning. Ledere er kontingentfri Kursusaktivitet Det er s målsætning, at så mange trænere og spillere som muligt gennemgår flest mulige relevante kurser. Det er s målsætning at reservere midler, således at denne uddannelse kan dækkes. Kursusaktivitet aftales i god tid med formanden, således at dette kan indgå i budgettet. Kursusoversigt findes på nettet hos de relevante organisationer: DIF, DGI eller lokalt DBU LF. Efter endt kursus har bestyrelsen en forventning om at vedkommende præsenterer sin nye viden til en klubtræning og sender en kopi af kursusbeviset til klubbens kasserere Dommeruddannelse arbejder aktivt for at dommergerningen bliver fremmet, og opfordrer meget til at både ungdomsspillere fra 16 år til seniorspillere tager dommereksamen. 11. Alkoholpolitik Alkohol må kun købes og nydes af personer der er fyldt 18 år. 12. Pædofilipolitik Alle trænere og holdledere som beskæftiger sig med børn og unge under 15 år skal have en børneattest. Det er kun den samlede bestyrelse, der kan give klubben tilladelse til at have en person ansat, som har en bemærkning i attesten. Det er desuden kun bestyrelsen, der kender resultatet fra forespørgslen. 12

13 Trænerhåndbog 13. Rygepolitik Rygning foregår udendørs. 14. Refundering af afholdte udgifter Refundering af udgifter afholdt af træner/leder mv. kan efter forudgående aftale ske hos kassereren mod behørig dokumentation. 15. Klager over klubbens trænere, ledere, bestyrelse eller medlemmer Der tilstræbes en rummelig kultur i, således at der er plads til alle. Ansvaret for grænsesætningen er træner/holdleder og spilleren/forældre i direkte dialog. Værdierne er tryghed, tillid, medansvar og frivillighed. Opstår der uenighed eller konflikter, som ikke kan afklares direkte mellem de berørte parter skal formanden og næstformanden orienteres så hurtigt som muligt. Herefter vil formand og næstformand afholde samtaler med de berørte parter og udarbejde en handlingsplan for det videre samarbejde. Vi er optaget af, at alle påtager sig et relationelt ansvar og er opmærksomme i forhold til sprog og kommunikation frem for at være optaget af skyld og personvurdering. Ligeledes kan der være medlemmer som opfører sig uhensigtsmæssigt i forhold til klubbens værdigrundlag. Igen skal samtalen først ske på lavest mulige niveau, hvorefter formanden og næstformanden orienteres for at de kan tage yderligere initiativer. 13

Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Tingsted Boldklub

Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Tingsted Boldklub Trænerhåndbog Trænerhåndbog Trænerhåndbog Revision Februar 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Klubbens og håndbogens formål s 3 2. Bestyrelse, holdninger og værdier s 4 3. Baneforhold mv s 4 4. Medlemmer mv

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Holsted fb - Trænervejledning

Holsted fb - Trænervejledning 1.0. Indledning Velkommen som træner i HFB. Vejledningen er lavet som et opslagsværk, hvor du kan finde de oplysninger du skal bruge som træner. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, er der en kontakt

Læs mere

Træner Mappe HIF Ungdom

Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom...1 Dig som Træner...2 HIF Fodbold...2 Ungsdomsudvalget...2 Kontaktperson...2 Kontor og kasserer...2 Stamkort...2 Børne-attester...3 Ind- og udmeldelse...3

Læs mere

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål Trænerguide 1 Formål Formålet med klubbens aktiviteter er, at det enkelte medlem finder glæde ved fodboldspillet. Det er klubbens ønske at skabe et miljø, hvor samværet og tolerancen overfor andre giver

Læs mere

Trænermappe LRV-SKALS HÅNDBOLD

Trænermappe LRV-SKALS HÅNDBOLD TRÆNER MAPPE LRV-SKALS HÅNDBOLD Kære Træner Først skal du have en stor tak for, at du vil afse tid og kræfter til at være træner i LRV-Skals Håndbold i den kommende sæson. Vi har i denne mappe samlet de

Læs mere

Træner Mappe HIF Ungdom

Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom...1 Dig som Træner...2 HIF Fodbold...2 Ungsdomsudvalget...2 Kontaktperson...2 Ungdomskonsulent(erne)...2 Pædofili-attester...2 Ind- og udmeldelse...3 Indmeldelse...3

Læs mere

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom Velkommen som ny træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom. Som ny træner/leder har du helt sikkert

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT AF Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Formål... 3 2 Referencer... 3 3 Definitioner... 3 4 Ansvar... 3 5

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

Håndbog til trænere m.fl. i GIF Fodbold Indholdsfortegnelse

Håndbog til trænere m.fl. i GIF Fodbold Indholdsfortegnelse Håndbog til trænere m.fl. i GIF Fodbold Indholdsfortegnelse Banefordeling... 2 Børneattester... 2 Foreningsportalen... 2 Foreningsservice... 3 Forplejning... 3 Genbrugsbutik DSUK... 3 Holdopdeling/niveaudeling...

Læs mere

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc FC Øresund Håndbog 2010-2011 Ver 0.11 c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc Indhold Table of Contents Indhold... 2 Formål:... 3 FCØ er et samarbejde, der har til formål at skabe

Læs mere

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION Velkommen til Karlslunde Fodbold Tak fordi du har meldt dig som træner og leder i Karlslunde Fodbold. Med denne folder vil vi sørge for, at du kommer godt

Læs mere

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner i Aabenraa Boldklub. Som ny træner har du helt sikkert en lang række spørgsmål, som vi med dette velkomstbrev

Læs mere

Den lille trænerhjælper

Den lille trænerhjælper KIMBRERKIDS en del af Aars IK Aars IK Lyngsøvej 2b 9600 Aars Telefon: 9862 2197 Mail: info@kimbrerkids.dk www.kimbrerkids.dk Den lille trænerhjælper Velkommen som træner i Aars IK For at give dig en lettere

Læs mere

Brabrand IF Fodbold. Praktiske informationer. Velkommen!

Brabrand IF Fodbold. Praktiske informationer. Velkommen! Praktiske informationer Velkommen! TAK fordi DU i den kommende periode er ungdomstræner i Brabrand IF s fodboldafdeling. Vi er helt sikre på, at du får en af de bedste perioder i dit liv, og vi er ligeledes

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Henrik Dato: 14. april 2015 kl. 18.30 i Caféen Tilstedeværende:, Henrik, Lau, Peskho,, Fraværende: Kirsten, Stig. Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvar Deadline:

Læs mere

Formandens Beretning

Formandens Beretning Formandens Beretning Evaluering af sæsonen 2012 + intro til sæsonen 2013 2012 Masser af fodbold i 2012 Stadig positiv udvikling i børne/ungdomsafdelingen Kontinuitet i seniorafdelingen Masser af aktiviteter

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

VFK Trænerhåndbog. I VFK er der plads til alle uanset alder, køn og fodboldmæssige færdigheder. Læs mere om dette i træningsvejledningen.

VFK Trænerhåndbog. I VFK er der plads til alle uanset alder, køn og fodboldmæssige færdigheder. Læs mere om dette i træningsvejledningen. Forord til Vonsild Fodbold Klubs Trænerhåndbog Velkommen til Vonsild Fodbold Klub Du har valgt at blive træner eller hjælpetræner i fodboldklubben, og vi byder dig derfor velkommen og håber at du vil få

Læs mere

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation.

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation. Formand Bjarne Munck Sponsorer Økonomi Søs Ellegaard Sekretær Pia Wille Sponsonudvalg Carsten Larsen Aktiviteter Kontingenter Søs Ellegaard Pia Wille Pigeraketten Connie Olsgaard Skattejagten Materiel

Læs mere

Indsatsområde: Planlægning Opfølgning Information

Indsatsområde: Planlægning Opfølgning Information Planlægning Opfølgning Information Finn Skytte Visionen: Verninge I.F. vil styrke det sociale samvær i lokalområdet ---------- understøttes af planlægning / opfølgning i indsatsområderne, så aktiviteter

Læs mere

Velkommen. T- tanke- P- personlighed I integritet

Velkommen. T- tanke- P- personlighed I integritet T- tanke- P- personlighed I integritet Sammen kan vi skabe en god klub Vi har i denne folder, givet en masse oplysninger om TPI fodbold, hvis der skulle være spørgsmål til nogle af disse mange informationer

Læs mere

Info-folder til trænere

Info-folder til trænere Info-folder til trænere - med svar på alt vedrørende trænergerningen i TIF. TIF info-folder for trænere Denne info-folder er blevet til i håbet om, at den kan være med til at lette det daglige arbejde

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere

Håndbog for trænere og ledere Håndbog for trænere og ledere Denne håndbog er udarbejdet af bestyrelsen, til at belyse hvorledes klubben forholder sig overfor relevante problemstillinger i løbet af en sæson, samt i forbindelse med opstart,

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Henrik Dato: 6. maj 2015 kl. 18.45 i Cafe Tilstedeværende: Kirsten,,, Stig, Peshko, Henrik,. Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline: 1. Godkendelse

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej Ansager Tlf

Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej Ansager Tlf Sæson 2015-2016 Bestyrelsen: Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej 38 6823 Ansager Tlf. 27147834 mj0908@hotmail.com Ulla Dahlmann Åparken 34 6823 Ansager Tlf. 53300566 dahlmann2212@gmail.com Klaus Balling

Læs mere

V I P P E R Ø D B O L D K L U B

V I P P E R Ø D B O L D K L U B FORENINGSPLAN VIPPERØD BOLDKLUB Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Målsætning... 4 1. Generalforsamling... 4 2. Bestyrelse... 5 2.1 Formand... 5 2.2. Næstformand... 5 2.3. Kasserer... 5 2.3.3.

Læs mere

Hvad hvis jeg bliver syg, skal jeg så aflyse træningen?

Hvad hvis jeg bliver syg, skal jeg så aflyse træningen? Velkommen til FB s trænerhåndbog FAQ Håndbogen er inddelt i følgende afsnit: Træning Kamp/stævner Materialer/udstyr Sociale aktiviteter/møder Praktiske oplysninger Opstart. Ind -og udmeldelse Trænerrollen

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

VELKOMMEN TIL FC BELLA

VELKOMMEN TIL FC BELLA VELKOMMEN TIL FC BELLA PIGE/SENIOR FODBOLD I MØRKHØJ, GLADSAXE KOMMUNE FC Bella, c/o Jimmy Magelund, Nissumvej 41, 2860 Søborg Telefon 3031 7315 E-mail: info@fcbella.dk CVR-nr.: 29670374 Bankkonto: 1551-4485012109

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

V.I.F. Fodboldafdelingen

V.I.F. Fodboldafdelingen Referat af træner-/ledermødet mandag den 24. august 2015 Dagsorden 1. Nyt fra bestyrelsen v/jesper 2. Nyt fra ungdomsudvalget a. Hvad har vi indtil nu arbejdet med i ungdomsudvalget: i. Status (Allan)

Læs mere

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Trænermanual 2009 Check liste: 20 punkter man bare skal have styr på, for at komme i gang som træner. 1. Kontrakt og pædofilierklæring 2. Spilleliste er alle spillere indmeldt og betaler de kontingent?

Læs mere

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Fodboldsæsonen 12/13 Vi vil gerne byde alle spillere og forældre velkommen til en ny fodboldsæson i Stilling IF Fodbold. Træningstider: Se

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

SNEKKERSTEN IF-FODBOLD

SNEKKERSTEN IF-FODBOLD SNEKKERSTEN IF-FODBOLD TRÆNER & - HOLDLEDERHÅNDBOG 2014 Velkommen som træner/holdleder Snekkersten IF- fodbold byder dig velkommen som træner/holdleder omkring fodbolden. Vi holder til i Snekkersten Idrætscenter,

Læs mere

Fodbold For seniorer i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog

Fodbold For seniorer i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog Fodbold For seniorer i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog Januar 2011 Holdningskatalog for FB's Seniorafdeling indhold Holdningskatalog for FB's Seniorafdeling 3 Organisationsdiagram for Frederiksberg

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dato Kamp Ude Hjemme Resultat Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KONTINGENT-oversigt THEM GF 2010 HOLD: TRÆNER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG HOG FODBOLD Team Børn og Team Unge 2013

TRÆNERHÅNDBOG HOG FODBOLD Team Børn og Team Unge 2013 TRÆNERHÅNDBOG HOG FODBOLD Team Børn og Team Unge 2013 Indholdsfortegnelse (klik på overskrift for at springe direkte til afsnit) 1 Håndbogens formål og indhold... 1 2 HOG Fodbold s målsætning... 2 3 Organisation

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

Information til ledere i Orient Fodbold

Information til ledere i Orient Fodbold Information til ledere i Orient Fodbold Som leder i Orient Fodbold har du sikkert en lang række spørgsmål vedrørende alt det praktiske, der er forbundet med at virke som træner eller holdleder i en fodboldklub

Læs mere

Træner og holdleder ABC

Træner og holdleder ABC Træner og holdleder ABC Dig som træner og holdleder Velkommen til Tune Håndbold. Her i ABC en får du de første informationer om klubben og dét, der er vigtigt at vide, når du er træner eller holdleder

Læs mere

Forslag til ændringer skal sendes til den siddende formand for Team Ø, som så vil tage det med på næstkommende møde.

Forslag til ændringer skal sendes til den siddende formand for Team Ø, som så vil tage det med på næstkommende møde. Forord Denne håndbog er et arbejdsredskab for samarbejdsklubberne og Team Ø udvalget. Det er lavet som en vejledning og hjælp til alle der måtte have brug for dette! Håndbogen tænkes mere som en guide

Læs mere

LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1

LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 NAVN Klubbens navn er VÆREBRO BOLDKLUB Klubbens adresse er formandens. Klubbens farver: Røde trøjer og

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

Håndbog til trænere m.fl. i GIF Fodbold

Håndbog til trænere m.fl. i GIF Fodbold Håndbog til trænere m.fl. i GIF Fodbold Indholdsfortegnelse Banefordeling... 2 Børneattester... 2 DGI Foreningsportalen... 2 DGI Foreningsservice... 2 DGI Min Idræt... 3 Forplejning... 3 Genbrugsbutik

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer.

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. DHF fodboldudvalg 2015 Indholdsfortegnelse HVAD ER DHF

Læs mere

HGF FODBOLD: TRÆNER-NYT

HGF FODBOLD: TRÆNER-NYT Vintertræning Efterårssæsonen er ved at være færdig for mange af ungdomsholdene. For de årgange der forsætte udetræningen efter efterårsferien, skal man være opmærksom på de udmeldinger der vil kommen

Læs mere

Træner/leder-informationer 2015/2016

Træner/leder-informationer 2015/2016 Træner/leder-informationer 2015/2016 Trænere og ledere Det er et stort ansvar at have med børn og unge at gøre, og vi ønsker at gøre det så sjovt og trygt, at spille håndbold i TPI Odense, som muligt.

Læs mere

Udvalg og opgaver beskrivelser:

Udvalg og opgaver beskrivelser: Udvalg og opgaver beskrivelser: Generalforsamling: Er foreningens øverste myndighed her fastsættes kontingentsatser og der er hvert år 2 bestyrelsesmedlemmer på valg Lige årstal: formand og kasserer Ulige

Læs mere

Håndbog -for trænere/ledere i Ballerup-Skovlunde Fodbold

Håndbog -for trænere/ledere i Ballerup-Skovlunde Fodbold Håndbog -for trænere/ledere i Ballerup-Skovlunde Fodbold Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Holdninger til børnefodbold... 2 2.1. Selektion / opsplitning / niveaudeling... 2 2.2. Håndtering af

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Trænerhæfte. Velkommen i Hundslund Idrætsforening

Trænerhæfte. Velkommen i Hundslund Idrætsforening Trænerhæfte Velkommen i Hundslund Idrætsforening August 2015 Forord Uden trænere og hjælpetrænere har vi ingen idrætsforening. Vi sætter derfor i Hundslund Idrætsforening stor pris på de trænere og hjælpetrænere,

Læs mere

MEDLEMS- REGISTRERING

MEDLEMS- REGISTRERING MEDLEMS- REGISTRERING Medlemsskema Medlemsregistreringsskema udsendes op til opgørelsesdatoen således, at postmodtageren har skemaet på opgørelsesdagen. Med skemaet følger kode til indberetning via internettet.

Læs mere

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF INFORMATION TIL TRÆNERE & LEDERE Klubbens målsætning At være en fremtidsorienteret forening tilpasset tidens krav og med respekt for ånd og holdninger, med fokus på både kvalitet

Læs mere

Velkommen. Organisation Kontakt: Formand RB 27 Ole Larsen. Information og Betaling: Carsten Lindholm

Velkommen. Organisation Kontakt: Formand RB 27 Ole Larsen. Information og Betaling: Carsten Lindholm Velkommen til Øens Hold Cup i Ringe Boldklub. Stævnet, hvor alt er tæt på og inden for kort gå-afstand. Det er nu 14. gang, vi byder velkommen til Øens Hold Cup i samarbejde med Øens Hold / OB. Vi krydser

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1 Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1. Navn Foreningens (Klubbens) navn er Nykøbing FC, Guldborgsund. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune. Klubben er tilsluttet Lolland Falsters

Læs mere

Kibæk IF trænervejledning fodbold

Kibæk IF trænervejledning fodbold Velkommen side 2 Fodboldudvalget side 3 Baneoversigt og banefordeling side 4 Etisk regelsæt gældende for KIF s fodboldafdeling side 5 Praktiske oplysninger Bolde til kamp og træning side 6 Spilletøj side

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Badminton Club

Vedtægter for Glostrup Badminton Club Vedtægter for Glostrup Badminton Club 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Glostrup Badminton Club Stk. 2. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. 2 Foreningens formål Stk. 1. Det er Glostrup

Læs mere

Håndbog for træner og ledere.

Håndbog for træner og ledere. Håndbog for træner og ledere. Taarbæk Idrætsforening, (TIF) har lavet denne håndbog for trænere og ledere i klubben. Skulle du have forslag til ændringer eller tilføjelser er du altid velkommen til at

Læs mere

LM ude 2015 i fodbold. Program. Senior og old i Farsø den september

LM ude 2015 i fodbold. Program. Senior og old i Farsø den september LM ude 2015 i fodbold Program Senior og old i Farsø den 5. - 6. september 2015 www.dgi.dk/fodbold Velkommen til DGI landsmesterskab 2 Vi glæder os til at møde jer og ser frem til et spændende og festligt

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Henrik Dato: 3. september 2015 kl. 16.30 Tilstedeværende: Lau,, Stig, Kirsten, og Henrik Afbud fra Peshko Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline:

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

AIA-TRANBJERG BADMINTON VELKOMSTBREV SÆSONEN 2010/2011

AIA-TRANBJERG BADMINTON VELKOMSTBREV SÆSONEN 2010/2011 AIA-TRANBJERG BADMINTON VELKOMSTBREV SÆSONEN 2010/2011 Generel information Så starter badmintonsæsonen igen, og vi glæder os til at se gamle og nye spillere - til en god og hyggelig sæson i AIA-TRANBJERG

Læs mere

Tranum GF. Struktur 2012

Tranum GF. Struktur 2012 Tranum GF Struktur 2012 Foreningens formål Foreningens formål er at skabe muligheder for at dyrke idræt for børn og voksne i alle aldre. Dette opnås ved at have engagerede og velkvalificerede trænere og

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE KAMPFORDELER

FUNKTIONSBESKRIVELSE KAMPFORDELER FUNKTIONSBESKRIVELSE KAMPFORDELER I Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Indledning... 3 2 Funktioner... 3 3 Funktionsbeskrivelse... 3 3.1

Læs mere

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015.

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Hørve Idrætsforening Grundlagt 1901 18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Tilstede: Kim Buurskov, Marianne Hoffmann, Palle Petersen og Kasper Skau. Fraværende: Casper Jensen,

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

2015/2016. Træner Lederhåndbog

2015/2016. Træner Lederhåndbog 2015/2016 Træner Lederhåndbog V2.0 29.07.2015 Den 27. maj 1913 besluttede en flok unge mennesker i Hobro at etablere en fodboldklub, og klubben blev en realitet den 13. juni samme år under navnet Hobro

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

Kære instruktører i gymnastikafdelingen

Kære instruktører i gymnastikafdelingen GYMNASTIK Kære instruktører i gymnastikafdelingen Gymnastikafdelingen har lavet denne praktiske guideline, for at klæde dig på til de opgaver, der er tilknyttet jobbet og for at værne om de værdier og

Læs mere

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min glæde over, at du har valgt at spille

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: Alle hold spiller 2 X 15 minutter. Vedr. børneturneringen.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 U7-fodbold AAIF forår 2011 Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 Agenda Træner team Spillere Træning Kampe Projekt nye spilletrøjer Forældre www.aabybrofodbold.dk Praktiske informationer Støt klubben Evt.

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG HORNBÆK SPORTSFORENING

TRÆNERHÅNDBOG HORNBÆK SPORTSFORENING TRÆNERHÅNDBOG HORNBÆK SPORTSFORENING VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 300 aktive spillere

Læs mere

DBU Sjælland Økonomisk Regulativ

DBU Sjælland Økonomisk Regulativ 1. Tilmeldingsgebyrer DBU Sjælland Økonomisk Regulativ 11-mands - herrer - helårligt (opkræves i juli/august) Superliga, Betsafeligaen og 2. division 2.700,00 kr. Danmarksserie, Sjællandsserie og Serie

Læs mere

Christiansbjerg Håndboldklub Sportspolitik

Christiansbjerg Håndboldklub Sportspolitik Christiansbjerg Håndboldklub Sportspolitik Side 1 af 10 Indhold Hvem er vi?... 3 FORENINGENS OPBYGNING... 4 Organisatorisk... 4 PRAKTISKE FORHOLD Fordeling af træningstid... 4 Haltimer... 4 Internt i CHK...

Læs mere

HG Fodbold Træner/ledermanual 1.1

HG Fodbold Træner/ledermanual 1.1 HG Fodbold Træner/ledermanual 1.1 19-08-2013 Herlufsholm GF Fodbold Bestyrelsen Forord Denne manual er tænkt, som et opslagsværk til ledere i HG Fodbold. Her vil stå, hvordan man skal forholde sig til

Læs mere

HLIF Badminton. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Badminton. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Badminton Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Lyngby Gladsaxe Volley Triologi

Lyngby Gladsaxe Volley Triologi Lyngby Gladsaxe Volley Triologi Kids Kommunikation Klubmodul & Hjemmeside Teen anager Rekvisit konomiansvarlig ktivitetsansvarlig Ledelse Senior Elite Uddannelse Social Triologi Ledelse (bestyrelsen) Denne

Læs mere