Danskernes brug af internettet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danskernes brug af internettet"

Transkript

1 2008 Danskernes brug af internettet foreningen af danske internetmedier

2 Foreningen af Danske InternetMedier (FDIM), april 2008 Rapporten er udarbejdet for FDIM af Carsten Andreasen og Morten Gade. Carsten Andreasen er medieforsker i Danmarks Radio og formand for FDIM s metodeudvalg. Morten Gade er ekstern lektor på IT-Universitetet samt web- og kommunikationsrådgiver i Bysted A/S. Rapporten kan købes ved henvendelse til: Foreningen af Danske InternetMedier Højbro Plads København K Telefon Rapporten koster 495,- kr. 2

3 indhold Forord 4 Introduktion 5 Kapitel 1: Mediebrug 7 Udbredelse 7 Tidsforbrug 8 Målgrupper 8 Døgnrytme 9 Skærmopløsning 10 Browsere & operativsystemer 11 Udenlandsk trafik 12 Kapitel 2: Toplister 13 Flest brugere 13 På toppen 14 Sidevisninger 15 Tidsforbrug pr. bruger 16 FDIM Top Top 200: Brugere og dækning 19 Top 50: Besøg 23 Top 50: Besøg pr. bruger (frekvens) 24 Top 50: Sidevisninger 25 Top 50: Sidevisninger pr. bruger 26 Top 50: Samlet tidsforbrug 27 Top 50: Tidsforbrug pr. bruger 28 Kapitel 3: Målgrupper 29 Køn 29 Geografi 31 Alder 32 Branche & jobtitel 34 Internet-shoppere 35 Kapitel 4: Typer af sites 36 Typer af sites 36 Medie-sites 37 Sociale netværk 38 Dating-sites 39 Offentlige sites 40 Erotik 42 Lang hale 42 Metode & kilder 44 Bilag: FDIM Top

4 Forord I løbet af de 11 år FDIM har eksisteret, har internettet haft store konsekvenser for snart sagt alle aspekter af samfundet: For muligheden for at finde og offentliggøre information, for shopping og samhandel, for medieverdenen, for ytringsfriheden ja, selv kærligheden kan man finde på nettet. Internettets betydning er enorm. FDIM, og specielt den trafikmåling vi har stået bag, siden foreningen blev stiftet, har været positivt medvirkende til, at nettet er blevet en af de førende mediegrupper i Danmark. Sidste år tog vi skridtet videre og udvidede vores trafikmåling til at indeholde relevante data om danskernes internetfadfærd baseret på de målinger og paneler som Gemius har opbygget for FDIM. Denne rapport samler alle de data vi har fra blandt andet vores to paneler. Det ene dækker FDIMmedlemssites og består af over personer, mens det andet panel, som består af personer, bruges til at monitorere ikke-fdim-sites. Denne rapport er enestående i sin beskrivelse af danskernes brug af internettet. Der har aldrig før eksisteret en så omfattende og multifacetteret beskrivelse. Rapporten indeholder helt nye tal, der baserer sig på et unikt datasæt af uhørt kvalitet, som aldrig før har været tilgængeligt. Rapporten indeholder mange spændende opdagelser om danskernes brug af internettet. Vi har alle godt af at blive klogere på et så vigtigt medie og hverdagsfænomen, og det stopper ikke her: FDIM vil fremover udgive periodiske rapporter om danskernes brug af internettet, så vi alle kan blive klogere på det hurtigst voksende medie i verden og på hvordan danskerne bruger det. God læselyst! Christian Peytz Formand for Foreningen af Danske InternetMedier (FDIM) 4

5 Introduktion Der er meget at fortælle om danskernes brug af internettet. I denne rapport er der et udpluk af historier om alt fra døgnrytme til dating, fra medier til målgrupper. Rapporten er delt i fire kapitler Kapitel 1 ser på det overordnede internetbrug. Hvor mange bruger internettet og hvem? Hvor lang tid bruger danskerne på nettet og hvornår? Hvem bruger mest tid? Hvilket teknisk udstyr benytter de (for eksempel forskellige skærmopløsninger, browsere, operativsystemer og udbredelsen af bredbånd)? Efterfølgende præsenterer kapitel 2 for første gang en række toplister baseret på FDIM s nye datamateriale. Hvilke sites når flest danskere? Hvor bruger danskerne mest tid? Hvor ofte kommer de tilbage? Hvilke sites viser flest sider? Der er to tilgange til data i kapitlet: Dels en række toplister, dels en række korte analyser af udvalgte historier i talmaterialet. Kapitel 3 går nærmere ind på forskellige målgrupper. Der ses på en række forskellige faktorer og deres evne til at forklare danskernes vaner på internettet: Hvad betyder køn, geografi, alder, indkomst og beskæftigelse for, hvilke sites danskerne besøger? Herefter kigger kapitel 4 på hvilke typer af sites, der er flest danskere, der bruger. Hvor lang tid bruger danskerne for eksempel på medierne, på dating-sites og på de offentlige websites? Der gås bag om tallene i en række kategorier og kigges til sidst på, hvor distribueret produktionen og forbruget af indhold til internettet er. Endelig finder man bagerst i rapporten en længere metode-beskrivelse samt FDIM s top over de sites, flest danskere har besøgt i januar måned. Metode Rapporten er baseret på to datakilder. De ca. 200 sites der er medlemmer af FDIM, bliver målt med gemius- Audience. Det er en cookiebaseret totaltælling kombineret med popup- og telefonundersøgelser. Denne undersøgelse er baseret på en tælling af hver eneste sidevisning, måling af cookies på tværs af sites, en popup-undersøgelse med besvarelser om demografi mv. og endelig løbende telefoninterviews for at sikre en korrekt vejning og opregning. Denne metode er enestående præcis, da den modsat traditionelle cookiemålinger tager hensyn til tekniske forhold som cookiedeletion, to-personer-om-en-computer, en-personto-computere mv. Samtidig er stikprøveusikkerheden minimal og analysemulighederne store. Undersøgelsesmetoden giver således en dokumentation af FDIMmedlemmernes sites, som er i topklasse på verdensplan og fuldt på højde med de øvrige mediegrupper. Ovenstående metode kræver, at sitet har installeret en tællekode på alle sider. Det har sites, der ikke er medlemmer af FDIM, af naturlige årsager ikke. De bliver derfor målt ved hjælp af et softwarepanel med medlemmer, hvis samlede surfing måles ved hjælp af et princip, der groft sagt svarer til tv-meter målingerne. Der er et par væsentlige forskelle mellem den måde, de to metoder virker på: FDIM-medlemmers sites er således ikke defineret som én URL, men efter begrebet look n feel, hvor det er brugerens opfattelse af én sammenhængende udgivelse, som er væsentligt ikke hvad der står i browserens adresselinje. Det samme er desværre ikke muligt i software-panelet, hvorfor det er baseret på sitets URL. Det betyder, at eksempelvis reklameservere optræder højt i antal brugere, selvom alle brugerne næppe har besøgt selve 5

6 sitesne. Der er desuden en række regler blandt FDIMs medlemmer, f.eks. for hvornår en side må tælles, hvilket sikrer gennemsigtighed og sammenlignelighed mellem FDIM-sites. Dette er heller ikke gældende for sites, der måles med softwarepanelet. I alle tabeller i denne rapport kan du se, hvilken af de to metoder det aktuelle talmateriale bygger på. Målingen af FDIMmedlemmernes sites refereres til som look n feel - metoden, mens målingen af øvrige sites refereres til som URL -metoden. En grundig beskrivelse af de to metoder og gennemgang af de væsentligste forskelle er at finde bagerst i rapporten. Målingen af FDIM-medlemmerns site med gemiusaudience sikrer således den bedste kvalitet i data og sammenlignelighed mellem de forskellige sites. Softwarepanelet er også af høj kvalitet, men dog klart lavere end gemiusaudience. Det skyldes både, at softwaremetoden er mere usikker og har flere indbyggede ulemper, men også at sites målt med denne metode ikke er underlagt samme stringente regler som FDIMsites, hvilket gør sammenligninger mere usikre. Softwarepanelet er ikke desto mindre den klart bedste måling af udenlandske og andre tredjeparts sites, som endnu er set, og helt i særklasse også på verdensplan. Det skyldes blandt andet de unikke muligheder for at veje resultaterne op med gemiusaudience samt den store stikprøvestørrelse. I denne rapport er det valgt at sammenligne data fra de to undersøgelser med stor forsigtighed! Grundet ovenstående er det en problematisk fremgangsmåde, men ud fra et grundigt kendskab til data er det vurderingen, at der er foretaget de sammenligninger, som giver mening, mens de værste fælder er undgået. Begge undersøgelsers kvalitet bliver konstant monitoreret af FDIM s metodeudvalg med repræsentanter fra medierne og mediebureauerne. I denne undersøgelse ses alene på danskernes internetbrug. På fdim.dk er det også muligt at se et estimat for udenlandsk brug af FDIM-medlemmernes sider. FDIM-medlemmerne kan i gemiusaudience måles fra 7 år og opefter, mens Softwarepanelet kun kan måles fra 15 år og opefter. Alle tal i denne rapport er derfor baseret på 15 år+ for sammenligningens skyld. Endelig bør det bemærkes, at alle tal på nær andet er angivet udelukkende gælder for januar måned 2008, samt at begrebet en bruger dækker over et rigtigt menneske og ikke som i mange andre opgørelsesmetoder en computer eller anden form for teknisk definition. Hver gang der skrives brugere, kan det dermed uden videre erstattes med danskere. 6

7 Kapitel 1: Mediebrug I dette kapitel ses på internet-forbruget helt overordnet. Således afdækkes udbredelsen i Danmark, herunder udbredelsen i forskellige befolkningsgrupper. Der ses endvidere på andre makrotrends, herunder hvor lang tid danskerne bruger på nettet, hvem der bruger mest tid, og hvornår de er på nettet, samt på tekniske data som udbredelsen af forskellige skærmopløsninger, browsere og operativsystemer. Udbredelse: Rekordhøj adgang til internettet i Danmark Ni ud af ti danskere (16-74 år) - 89 % - har nu adgang til internettet. Det svarer til over 3,5 millioner danskere, mens godt fortsat ikke har adgang. Udbredelsen er dog langt fra den samme i de forskellige aldersgrupper. Andelen med adgang til internettet er større i de yngste befolkningsgrupper end de i ældste. Til gengæld er der kun mindre forskelle på køn og den overordnede geografi. Flere undersøgelser viser imidlertid, at der er væsentlige sociale forskelle på, hvem der har adgang til internettet. Udbredelsen er eksempelvis større i de store byer, mens den er mindre i lavindkomstgrupper 1. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at der er væsentligt større forskelle på, hvor meget de forskellige målgrupper bruger internettet. Det vender rapporten tilbage til senere. Hovedsagen er desuagtet, at udbredelsen af internet i Danmark er overordentlig høj. Eksempelvis har Danmark ifølge en EU-undersøgelse eksempelvis den største udbredelse af bredbånd i Europa med 34,2 bredbåndsabonnementer pr. 100 indbyggere, svarende til at godt 70 % af de danske husstande har et bredbåndsabonnement. Udbredelse af internettet 2007 Gruppe Udbredelse Alle 89 % Mænd 90 % Kvinder 88 % år 98 % år 96 % år 94 % år 65 % Øst for Storebælt 90 % Vest for Storebælt 88 % Kilde: Danmarks Statistik Udbredelse af internet i befolkningen, (procent) Kilde: DR Medieforskning 1 Eksemplet med lavindkomstgrupper stammer fra en undersøgelse fra DR Medieforskning. Eksemplet med større byer stammer fra en undersøgelse fra Center for Geoinformatik. 7

8 Tidsforbrug: Danskerne brugte næsten 100 millioner timer på nettet i januar FDIM s nyeste tal viser, at danskerne i januar 2008 samlet set brugte næsten 100 millioner timer på de Radio TV Internet Gennemsnitligt dagligt tidsforbrug på elektroniske medier (minutter) cirka største sites på internettet. De i alt 98,5 millioner timer blev fordelt på godt 3,5 millioner brugere. Der er i denne rapport taget udgangspunkt i de største sites, men det må formodes, at det ikke vil ændre væsentligt på billedet at få de mindre sites med, om end tallet naturligvis vil stige en anelse. I gennemsnit brugte hver dansker over 15 år 22 timer på internettet i januar måned, svarende til 43 minutter om dagen. Der er imidlertid fortsat et godt stykke vej op til de øvrige elektroniske medier. Således forbruger en dansker hver dag gennemsnitligt 148 minutters tv og 173 minutters radio. Målgrupper: Store forskelle på internetforbrug Der er store forskelle på, hvor lang tid forskellige grupper bruger internettet. Internetbrugerne i Region Hovedstaden brugte over 30½ time på internettet i januar måned. Det er 20 % mere end internetbrugerne i Region Midtjylland, hvor man kun brugte godt 25 timer. Der viser sig også andre interessante mønstre i internetforbruget. Således bruger kvinder signifikant længere tid på internettet end mænd godt to timer på en måned. Selvom internetudbredelsen blandt mænd er lidt større, bruger de kvinder, der er kommet online altså længere tid på nettet. En tilsvarende trend viser sig ikke på indkomst: Alle indkomstgrupper bruger omtrent lige lang tid på nettet, når de har fået adgang. De årige bruger ikke markant længere tid på nettet end de 61+-årige når først begge grupper er kommet online. Selvom internetudbredelsen blandt Gennemsnitligt tidsforbrug på internettet blandt brugere, januar 2008 Gruppe Tidsforbrug (t:m:s) Alle 28:01:58 Mænd 27:02:11 Kvinder 29:05: år 31:02: år 29:42: år 25:12: år 30:25:56 Region Hovedstaden 30:33:15 Region Sjælland 27:48:02 Region Syddanmark 27:10:28 Region Midtjylland 25:17:50 Region Nordjylland 29:04:49 8

9 de ældre er væsentligt mindre end blandt de øvrige grupper, bruger de internettet lige så meget, når de først er på. Faktisk er internetforbruget noget større blandt de ældste (61+) end blandt de midaldrende (41-60). Det tyder på, at der i højere grad er tale om entusiaster i den ældste gruppe, samt at en del af de midaldrende udelukkende er online via deres arbejdsplads. Døgnrytme: Danskerne er på nettet i dagtimerne Hvornår danskerne sidder foran browseren? Det har man mulighed for at se på med udgangspunkt i de tyve største FDIM-sites. Det er tydeligt, at nettet for alvor vågner kl. 8 om morgenen, når danskerne møder på arbejde, samt at det topper omkring frokosttid i tidsrummet mellem 12 og 13. Brugen holder sig oppe hen over eftermiddagen, hvorefter den falder til et % lavere niveau i aftentimerne. Den typiske danske mediebruger går i seng mellem 22 og 23, ligesom det kendes fra tilsvarende målinger af tv-forbruget. Herefter falder også internet-forbruget stærkt. Døgnrytmen for internettet svarer i store træk til døgnrytmen for radio, mens det er tydeligt at døgnrytmen er meget forskellig fra tv, hvor storhedstiden er i perioden fra kl Der er forskel på, hvilke sites danskerne besøger, når de er på arbejde, og når de har fri. Mediesites følger således den almindelige døgnrytme og er sammen :00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Døgnrytme på FDIM top 20 sites målt på gennemsnitlige antal brugere pr. site pr. time 9

10 med radioaviserne danskernes kilde til nyheder i løbet af dagen. Informationstjenester og directories som eniro.dk og rejseplanen.dk har deres største besøgstal i arbejdstiden og dykker kraftigere end de øvrige sites, når danskerne går fra arbejde. Shopping- og auktionssites er tydeligvis en fritidsbeskæftigelse: Trafikken stiger efter kl. 16 og er på sit højeste mellem 19 og 23. Der vil givetvis være særlige typer af sites, der har en anden døgnrytme end top 20-sitesne. Flere studier viser eksempelvis at sociale netværkssites ofte har et højt tidsforbrug på eftermiddage, aftener og i weekenden. Det overordnede billede af døgnrytmen på nettet er efter alt at dømme dog som beskrevet i figuren på foregående side. Skærmopløsning: 800x600 er død, 1024x768 lever videre For designere af websites er skærmopløsningen et vigtigt nøgletal. Opløsningen fortæller, hvor meget indhold, der kan vises, uden det er nødvendigt for den enkelte bruger at scrolle. For de fleste vil det være en overvejelse at designe efter den laveste fællesnævner, således at alle brugere kan se så meget af sitet uden at skulle scrolle især horisontalt. I den forbindelse er der tre vigtige konklusioner: Der er ikke stærke argumenter for at designe nye websites til 800x600. De seneste tal viser, at det nu kun er 1,8 % af brugerne, der har en opløsning på 800x600. Man bør fortsat optimere sit website til 1024x768. Næsten halvdelen af brugerne har en opløsning på 1024x768 eller herunder. Ønskes det at optimere til en højere opløsning, bør man være opmærksom på, at det vil gå ud over næsten halvdelen af internetbrugerne. Man bør desuden være klar over, at der ikke er et entydigt næste skridt, bl.a. på grund af de mange formater bredskærme. Det er kun muligt at gøre et site bredere, men ikke nævneværdigt højere (ved f.eks. at optimere til en opløsning på 1280x800). Hvis man ønsker at optimere sit website til mobiltelefoner, bør man vælge at gøre det på et særskilt site. Det bliver mere og mere udbredt at besøge websites med sin mobiltelefon, og man kan i statistikken begynde at se enkelte helt lave opløsninger dukke op, bl.a. 240x320 og 320x396. Der er imidlertid fortsat tale om meget lave andele. Et særskilt site giver også mulighed for at prioritere informationerne til mobilbrug samt at optimere til den lavere båndbredde x 800, 23% 1280 x 1024, 16% 1440 x 900, 7% 1024 x 768, 40% 1152 x 864, 3% Øvrige, 11% 10 Skærmopløsning, fordeling januar 2008

11 Browsere & operativsystemer: Danmark er Microsoft-land Danmark er fortsat Internet Explorer-land. 9 ud af 10 sidevisninger sker i Microsofts kendte browsere, og over de seneste måneder har der kun været en marginal vækst i antallet af sidevisninger med førsteudfordreren Firefox. Sidevisninger med Firefox udgør nu lige knap 10 % af markedet. Til gengæld har der været en spændende udvikling inden for Internet Explorer. For et halvt år siden var det således godt halvdelen af sidevisningerne, der fortsat foregik med Internet Explorer 6.x. I dag er tallet nede omkring en tredjedel. De mange brugere er flyttet til Internet Explorer 7.x, der i dag har en andel af sidevisningerne på næsten 55 % mod 38 % for et halvt år siden. Browser-statistikken er også et udtryk for, at danskerne fortsat kører Microsoft Windows. Over 97 % af alle sidevisninger sker med en version af Microsoft Windows, især XP og Vista. MacOS s andel udgør godt 2 %, mens Linux mv. må måle tilslutningen i promille. Over det seneste halve år er Windows Vista vokset fra 10 til 17 % af sidevisningerne, mens Windows XP er faldet tilsvarende. Browser-statistikken viser, at man også fremover skal optimere sit website til en række forskellige browsere, MSIE 7.x, 55% MSIE 6.x, 33% Øvrige, 1% Browser, fordeling, januar 2008 Safari 3.x 1% Firefox 2.x, 10% først og fremmest MSIE 6.x, MSIE 7.x og Firefox 2.x. Med denne optimering dækker man 97,5 % af alle sidevisninger. Alt efter ens branche kan man yderligere vælge at optimere til Safari 3.x og Firefox 1.x. Hermed vil man dække 99,6 % af alle sidevisninger. Øvrige browsere som Opera, Camino, Konqueror og ældre versioner af MSIE og Firefox udgør kun forsvindende små dele af browsermarkedet, og det vil kun være relevant at optimere særskilt mod dem, hvis man i sin egen webstatistik oplever andre fordelinger. Det er naturligvis altid anbefalelsesværdigt at skrive kode, der validerer og overholder standarder. 11

12 Udenlandsk trafik 6 ud af 10 udlændinge er danskere FDIM undersøger ikke kun danskernes trafik på internettet men også udenlandsk trafik på danske sites. For alle FDIM-sites udgjorde udenlandsk trafik cirka 7 % af alle besøg i januar måned Imidlertid er flertallet af udlændinge slet ikke udlændinge, men derimod danskere på udenlandske ip-adresser. Kun fire ud af ti er rent faktisk udlændinge, viser undersøgelsen. Den har nu haft mere end besvarelser og viser, at 62 % af de udenlandske besøgende er danskere. 9 % er danskere på ferie, 38 % af trafikken stammer fra udenlandsdanskere, oftest bosat i Norge, Sverige, Tyskland eller England. Og 14 % af trafikken stammer fra danskere, som befinder sig i Danmark, men af tekniske årsager er på et udenlandsk ip-nummer. Undersøgelsen bliver løbende gennemført som en online spørgeskemaundersøgelse. Brugere fra udenlandske IP-numre bliver bedt om at besvare nogle få spørgsmål. Svarprocenten er omkring 15 % - og en teknisk analyse af browserindstillinger mv. på dem, der har svaret på spørgeskemaet, sammenholdt med de øvrige indikerer, at svarene har en høj grad af repræsentativitet. Udenlandsk trafik % Dansk trafik 93% Udenlandsk trafik på danske sites Udenlandsk trafik på danske sites Danskere i Danmark 14 % Udenlandsdanskere 38 % Fordeling af udenlandsk trafik Dansk trafik 93 % Udenlandsk trafik 7 % Udlændinge 39 % Danskere på ferie 9 % 12

13 Kapitel 2: Toplister I dette kapitel præsenterer FDIM for første gang en lang række toplister baseret på gemiusaudience og Softwarepanelet. Alle toplister er i denne første udgave af rapporten udelukkende baseret på data for januar måned Der er to tilgange til data: Selve toplisterne findes sidst i kapitlet, mens der forrest er en række korte analyser af særligt interessante historier i talmaterialet. Men kig endelig videre selv der er uendeligt mange historier at fortælle. Flest brugere: Danskerne surfer dansk En trend er gennemgående på toplisten: Danskerne besøger i al væsentlighed danske sites. På top 20-listen over sites, flest danskere benytter sig af, finder man således kun fem udenlandske (alle amerikanske) websites: Google, YouTube, Microsoft, Wikipedia og Yahoo. De femten øvrige sites er danske og heraf er tretten medlemmer af FDIM. Også hvis man kigger længere ned af listen, er de store sites danske. På top 100 er der 79 danske sites og 21 udenlandske. Samme fordeling gør sig gældende på tidsforbruget, hvor to tredjedele af tidsforbruget er på danske sites. Med til historien hører, at 23 procentpoint af de 36 procent forbrugt på udenlandske sites vedrører Google, mens 13 % er øvrige udenlandske sites, især Wikipedia, Yahoo, Facebook m.fl. Danskerne har således et klart ønske om at besøge danske sites eller måske snarere dansksprogede. Mange af de udenlandske sites i top 100 er blevet sprogversioneret til dansk det drejer sig bl.a. om Google, Wikipedia og Myspace. Mange af de øvrige udenlandske sites er reklame-servere og nyhedsbreve. Danske sites 64 % Udenlandske sites 36 % Fordeling af tidsforbrug på danske og udenlandske sites i top

14 På toppen: Gigantiske Google Nok besøger danskerne fortrinsvis danske sites, men øverst på listen er der kun ét site. I januar måned besøgte 86 % af alle danske internetbrugere Google. Det svarer til 68 % af alle danskere over 15 år eller over brugere. Til sammenligning besøgte 37 % af danskerne Krak på andenpladsen. Og der var ikke tale om et enkelt besøg på Google: I gennemsnit besøgte de Google godt 23 gange hver i januar eller i alt 70 millioner gange på én måned! Det gør Google til det suverænt største website for danskerne. Og hvad enten man kigger på brugere, på besøg, på sidevisninger eller på tidsforbrug er Google uomtvisteligt størst. I alt brugte de over tre millioner brugere i snit næsten 3 timer og 40 minutter på Google det svarer til i alt 11 millioner timer eller næsten år i januar alene. Godt 11 % af danskernes tidsforbrug på internettet sker således på google.dk og google.com. Udover søgemaskinen er her tale om bl.a. Gmail, Google Docs og Google Maps. FDIM gennemførte i november 2007 en testundersøgelse af Googles forskellige domæner. Undersøgelsen viste at over 50 % af tiden blev brugt på søgninger, efterfulgt af 6 % på Gmail, mens den øvrige tid fordelte sig på en lang række af de mindre tjenester Google Krak DR De 10 største sites i januar 2008 (brugere, 15 år+) TV2 Youtube Eniro De Gule Sider MSN Ekstra Bladet Microsoft 14

15 Sidevisninger: Toppen vender Brugere og besøg er vigtige måleparametre. Men sidevisninger er fortsat et vigtigt mål, bl.a. fordi de viser et sites evne til at afvikle bannere. De giver endvidere et indtryk af, hvor mange interaktioner brugeren har med sitet, både i form af besøg og i forbindelse med det enkelte besøg. Og her kan man se meget tydelige forskelle blandt de største sites Der er således et stort spring fra Microsofts 12 side visninger pr. bruger i januar til over 10 gange så mange hos tre andre 128 hos Den Blå Avis, 129 hos Jubii og 130 hos Google. Google Top 5 - flest sidevisninger ialt Arto Facebook Travian TV2 Uden for bruger-top 20 kan der findes en række andre interessante historier om sidevisninger. Freeway-koncernen kan krones til danske konger af sidevisninger. Arto generer sidevisninger pr. bruger, dkbn.dk 727 sidevisninger pr. bruger og dating.dk 602 sidevisninger pr. bruger! Imponerende tal. Ingen af dem overgår dog to mindre kendte sites, der ligger øverst på listen over flest sidevisninger pr. bruger: Travian. dk og Vman.dk. Her er tale om to browserbaserede computerspil (hhv. et strategispil og et fodboldspil) med en noget snævrere specialmålgruppe. Kigger man på en egentlig topliste over sidevisninger, er her tale om det eneste mål, hvor Google for alvor kan mærke konkurrencen. Det er også et mål, hvor forskellen på forskellige typer sites for alvor ses. De over 70 millioner besøg på Google genererer således gennemsnitligt godt 5 sidevisninger pr. besøg, mens de 5,6 millioner besøg på Arto gennemsnitligt genererer over 51 sidevisninger pr. besøg. Det betyder, at Google på en førsteplads har 392 millioner sidevisninger, mens Arto har 292 millioner sidevisninger på andenpladsen. På tredjepladsen finder man Facebook med 282 millioner sidevisninger i januar. Det er som nævnt nogle særlige typer sites, der skaber mange sidevisninger: Dating-sites, sociale netværk, mail, online auktioner, gallerier, spil mv. Fælles har de, at der er tale om et særligt navigationsmønster, hvor brugeren ikke søger én bestemt oplysning, men i stedet browser rundt på sitet og lader sig inspirere. At andre sites har lavere sidevisninger udtrykker ikke, at brugerne er mindre glade for sitet men at der er tale om andre brugsmønstre. På et site som toldskat.dk (16 sidevisninger pr. bruger) er succeskriteriet sandsynligvis ikke, at holde brugeren på sitet og generere mange sidevisninger, men derimod at give hurtige svar på brugernes spørgsmål. Det kan ikke umiddelbart sammenlignes med eksempelvis Facebook (504 sidevisninger pr. bruger), der lever af at fastholde brugeren og skabe mange sidevisninger både for at give brugerne det indhold, de søger, og for at kunne vise mange bannerreklamer. Det bør i øvrigt bemærkes, at FDIM s medlemmer overholder en række regler for, hvornår der må tælles en sidevisning, mens disse regler ikke nødvendigvis overholdes at andre sites, hvorfor disse kan være overvurderede på toplisten. 15

16 Tidsforbrug pr. bruger: Communities, dating og spil (+ heste og amerikansk fodbold!) Målet tidsforbrug pr. bruger fortæller om den enkelte brugers loyalitet, og hvor tæt det er lykkedes for et site at knytte brugerne til sig. Her er først og fremmest tale om den samme type sites, som genererer mange sidevisninger: communities som Arto, dkbn.dk og Facebook, dating-sites som scor.dk, boyfriend.dk, 18:42:06 11:25:32 09:10:14 07:10:48 07:10:46 love.dk og elitedaters.com, og spil-sites som travian.dk og vman.com. Der er imidlertid også to sites, der stikker ud fra mængden. På nfl.com brugte de godt brugere gennemsnitligt over 11 timer i januar måned på at surfe amerikansk fodbold. Det hænger utvivlsomt sammen med Superbowl-finalen, der blev spillet i starten af februar måned, men det viser også, hvor tæt man kan knytte sine brugere til sig. NFL gør det bl.a. med omfattende video-indhold, med nyheder og med spillet NFL Fantasy, hvor brugerne sammensætter deres egne hold. Travivan NFL.com Arto Top 5 - gennemsnitligt forbrug per bruger Hestenettet.dk Scor.dk Et andet interessant site på toplisten er heste-nettet. dk med et gennemsnitligt tidsforbrug pr. bruger på over 7 timer i januar. Her ser man, hvor tæt det kan lykkes at knytte et særligt segment til sig og i dette tilfælde bruge tiden på Ryttersnak, køb og salg af heste, nyheder mm. FDIM Top 1000: Stor spredning på, hvilke sites danskerne besøger Selv de lavest placerede sites på FDIM s top 1000 har haft over brugere i Danmark i januar måned. Det viser, at der er stor spredning på hvilke sites, danskerne besøger. Men listen indeholder også mange andre interessante historier. Selve listen kan du finde allerbagerst i rapporten. For eksempel kan det ses, at et af de mest omtalte sites de senere år, Myspace, kommer ind på en 59. plads med godt brugere, og således er blevet klart distanceret af Facebook (nr. 22, godt brugere). Tidlige data viser, at Facebook fra november 2007 til januar 2008 er vokset med hele 47 %, mens Myspace i samme periode er faldet med 34 %. Det understreger, at sociale netværk lever en udsat tilværelse: Når brugerne først flytter, går det stærkt. Men tallene viser også, at besøgsraten og medieomtalen ikke nødvendigvis er proportional. Foran Myspace ligger for eksempel også undervisningsportalen emu. dk (nr. 55, knap brugere) og boligkæderne Home og EDC s websites (hhv. nr. 38, godt

17 brugere og nr. 48, knap brugere). Og selv om Facebook er populært, er vejret og skattebilletten også interessant for danskerne. På en 15. plads ligger dmi.dk med over brugere, og på en 23. plads lige efter Facebook finder man skat.dk med godt brugere. Tro I det hele taget viser top 1000 mange kendte og ukendte sider af danskernes folkesjæl. Folkekirken. dk kommer for eksempel ind på en 720. plads med knap brugere og er således klart distanceret af astrologi-og-horoskoper.dk, der har over brugere i samme periode. Sport Tallene viser også, at på internettet er landsholdsfodbold overhalet af klubfodbold (i hvert fald i januar). Man finder dbu.dk på en 536. plads, mens fck.dk kommer ind som nummer 412 og brondby.com som nummer 477. Langt højere end de store hold er dog ens eget: Infosport.dk, der bl.a. formidler resultater fra breddeidræt ligger nummer 167. Og allerstørst er medierne: Bold.dk holder en 83. plads og andre sites med stort sportsindhold er med helt i toppen, bl.a. ekstrabladet.dk (nr. 9) og bt.dk (nr. 18). Film Tallene afslører også, at film er en populær fritidsbeskæftigelse på nettet. Det største filmsite er amerikanske IMDB.com, som ligger på en 63. plads med omkring brugere, men også Nordisk Film er godt med: Biobooking.dk finder man som nummer 121 (godt brugere) og Biozonen som nummer 729 (knap brugere), mens konkurrenten Cinemaxx er nummer 400 med knap brugere. Flixster.com holder en 136. plads, på en 374. plads ligger danskefilm.dk, mens cinemazone.dk er nummer 670 og filmz.dk nummer 747. Der er også plads til andre typer af filmsites, bl.a. lovefilm.dk på en 270. plads og sputnik.dk, der netop klemmer sig ind som nummer 990. Til sammenligning med filmsiderne skal man helt ned på en 626. plads for at finde Det Kongelige Teater med omtrent brugere i januar. Af tekniske årsager er scope.dk i øvrigt ikke med i denne sammenligning. Blogs Og hvad med blogs, et andet populært internetemne? Hvis man først tager et blik på de store blogportaler, kan man se, at Googles blogger.com/blogspot.com både har en 39. plads med ca brugere og en 336. plads med knap brugere efterfulgt af wordpress.com (nr. 116, knap brugere). Facebook vs. Myspace-brugere FACEBOOK MYSPACE November December Januar 17

18 Blog-søgemaskinen overskrift.dk er på en 590. plads med knap brugere. Hertil kommer naturligvis de store mediehuses blogportaler (Ekstra Bladet, TV 2 m.fl) samt alle de private blog-domæner. Virksomhedssites Det er også interessant at se på de store danske virksomheder. Af de 19 virksomheder på OMX C20-indekset er det kun de fem, der optræder på top 1000 med deres corporate website: Det drejer sig om Danske Bank med godt brugere, Nordea (godt ), Sydbank (knap ), TrygVesta (med tryg.dk, knap ) og Topdanmark (godt ). Det er altså ganske tydeligt, at det kun er de virksomheder, som har et online tilbud til den brede forbruger, der får nok trafik til at nå grænsen på ca og dermed optræder på top Andre virksomheder som A.P. Møller Mærsk har i stedet trafikken på forbrugersites som bilka.dk, mens andre igen ikke kommer på listen på grund af manglende webtilbud til forbrugerne. Det gælder også virksomheder med et klart b2c-sigte som Carlsberg og William Demant (Oticon). Se hele FDIM top 1000 som bilag til denne rapport Danske Bank Nordea OMX C20-virksomheder, brugere Sydbank Tryg Topdanmark 18

19 Top 200: Brugere og dækning Oversigt over de 200 største sites målt på antal brugere over 15 år. Dækning blandt internetbrugere 15 år+ angiver, hvor stor en del af internetbrugerne over 15 år der har besøgt sitet. Dækning blandt danskere 15 år+ angiver, hvor stor en del af alle danskere over 15 år der har besøgt sitet i januar. Tallene for sites målt med URL -målemetoden er mere usikre end tal for sites målt med Look n Feel -målemetoden, og skal tages med et vist forbehold. For en nærmere beskrivelse af de to målemetoder se side 5-6. Alle tal gælder januar Udgivelse Målemetode Brugere Dækning blandt internet-bruger 15 år+ Dækning blandt danskere 15 år+ 1 google.com URL % 68 % 2 krak.dk look n Feel % 37 % 3 dr.dk look n Feel % 35 % 4 tv2.dk look n Feel % 30 % 5 youtube.com URL % 27 % 6 eniro.dk look n Feel % 26 % 7 degulesider.dk look n Feel % 25 % 8 msn.dk look n Feel % 24 % 9 ekstrabladet.dk look n Feel % 23 % 10 microsoft.com URL % 22 % 11 tdc.dk URL % 20 % 12 wikipedia.org URL % 20 % 13 dba.dk look n Feel % 18 % 14 danskebank.dk URL % 17 % 15 dmi.dk look n Feel % 17 % 16 jubii.dk look n Feel % 16 % 17 rejseplanen.dk look n Feel % 16 % 18 bt.dk look n Feel % 15 % 19 tdconline.dk look n Feel % 15 % 20 yahoo.com URL % 15 % 21 e-boks.dk URL % 14 % 22 facebook.com URL % 13 % 23 skat.dk URL % 13 % 24 kmd.dk URL % 12 % 25 politiken.dk look n Feel % 12 % 26 kelkoo.dk URL % 11 % 27 jp.dk look n Feel % 11 % 28 nordea.dk URL % 10 % 29 zmags.com URL % 10 % 30 postdanmark.dk URL % 10 % hjemmeside.dk URL % 9 % 32 qxl.dk look n Feel % 9 % 33 bilbasen.dk look n Feel % 9 % 34 netdoktor.dk look n Feel % 9 % 35 sterling.dk URL % 9 % 36 epn.dk look n Feel % 9 % 37 euroinvestor.dk look n Feel % 9 % 38 home.dk look n Feel % 9 % 39 blogspot.com URL % 8 % 40 edbpriser.dk look n Feel % 8 % 41 adobe.com URL % 8 % 42 googlesyndication.com URL % 8 % 43 architrade.com URL % 8 % 44 danskespil.dk URL % 8 % 19

20 Top 200: Brugere og dækning Udgivelse Målemetode Brugere Dækning blandt internet-bruger 15 år+ Dækning blandt danskere 15 år+ 45 berlingske.dk look n Feel % 8 % 46 windows.com URL % 8 % 47 jobindex.dk look n Feel % 8 % 48 edc.dk look n Feel % 7 % 49 guloggratis.dk look n Feel % 7 % 50 telmore.dk URL % 7 % 51 business.dk look n Feel % 7 % 52 dandomain.dk URL % 7 % 53 nybolig.dk URL % 7 % 54 gratisspil.dk URL % 7 % 55 emu.dk look n Feel % 7 % 56 komogvind.dk URL % 7 % 57 tele.dk URL % 7 % 58 borsen.dk look n Feel % 6 % 59 myspace.com URL % 6 % 60 danbolig.dk URL % 6 % 61 portalbank.dk URL % 6 % 62 dk-kogebogen.dk URL % 6 % 63 imdb.com URL % 6 % 64 forum.dk look n Feel % 6 % 65 jobnet.dk URL % 6 % 66 bilka.dk URL % 6 % 67 jobzonen.dk look n Feel % 6 % 68 boligsiden.dk URL % 6 % 69 aok.dk look n Feel % 6 % 70 arto.dk look n Feel % 5 % 71 billetnet.dk look n Feel % 5 % 72 ikea.com URL % 5 % 73 pricerunner.dk URL % 5 % 74 telia.dk URL % 5 % 75 ku.dk URL % 5 % 76 skoleintra.dk URL % 5 % 77 itrack.it URL % 5 % 78 miniclip.com URL % 5 % 79 pcworld.dk look n Feel % 5 % 80 fpn.dk look n Feel % 5 % 81 esoft.dk URL % 5 % 82 apple.com URL % 5 % 83 bold.dk look n Feel % 5 % 84 fastclick.net URL % 5 % 85 trendsales.dk look n Feel % 5 % 86 nemadgang.dk URL % 5 % 87 m1.dk URL % 5 % 88 arla.dk URL % 5 % 89 mikkelsenmedia.dk URL % 5 % 90 etyper.com URL % 5 % 91 casalemedia.com URL % 5 % 92 gratis-ting.dk URL % 5 % 93 bec.dk URL % 5 % 94 borger.dk URL % 4 % 95 sundhed.dk URL % 4 % 96 partypoker.com URL % 4 % 20

21 Udgivelse Målemetode Brugere Dækning blandt internet-bruger 15 år+ Dækning blandt danskere 15 år+ 97 get2net.dk URL % 4 % 98 sas.dk URL % 4 % 99 dating.dk look n Feel % 4 % com URL % 4 % 101 dkbn.dk look n Feel % 4 % 102 forbrugerliv.dk URL % 4 % 103 fyens.dk look n Feel % 4 % 104 kk.dk URL % 4 % 105 cybercity.dk URL % 4 % 106 gulex.dk URL % 4 % 107 enalyzer.com URL % 4 % 108 comon.dk look n Feel % 4 % 109 bilgalleri.dk look n Feel % 4 % 110 com.au URL % 4 % 111 ibyen.dk look n Feel % 4 % 112 hm.com URL % 4 % 113 bilzonen.dk look n Feel % 4 % 114 travelmarket.dk look n Feel % 4 % 115 tns-global.com URL % 4 % 116 wordpress.com URL % 4 % 117 saxo.com URL % 4 % 118 tradedoubler.com URL % 4 % 119 defgo.net URL % 4 % 120 wupti.com URL % 4 % 121 biobooking.dk URL % 4 % 122 apollorejser.dk URL % 4 % 123 stofanet.dk URL % 4 % 124 brf.dk URL % 4 % 125 virk.dk look n Feel % 4 % 126 kandu.dk URL % 4 % 127 fdm.dk URL % 4 % 128 nykredit.dk URL % 4 % 129 ipapercms.dk URL % 4 % 130 amazon.com URL % 4 % 131 lauritz.com URL % 4 % 132 hp.com URL % 4 % 133 nokia.dk URL % 4 % 134 nettorvet.dk URL % 3 % 135 maduniverset.dk URL % 3 % 136 flixster.com URL % 3 % 137 cdon.com URL % 3 % 138 stofa.dk URL % 3 % 139 cmpd-dk.com URL % 3 % 140 pixmania.com URL % 3 % 141 politi.dk URL % 3 % 142 linkedin.com URL % 3 % 143 dell.com URL % 3 % 144 side6.dk URL % 3 % 145 mmmedier.dk URL % 3 % 146 startour.dk URL % 3 % 147 trictrac.com URL % 3 % 148 borgerservice.dk URL % 3 % 21

22 Top 200: Brugere og dækning Udgivelse Målemetode Brugere Dækning blandt internet-bruger 15 år+ Dækning blandt danskere 15 år+ 149 iform.dk look n Feel % 3 % 150 download.com URL % 3 % 151 realmaeglerne.dk URL % 3 % 152 cpxinteractive.com URL % 3 % 153 elgiganten.dk URL % 3 % 154 estate-maeglerne.dk URL % 3 % 155 sitecenter.dk URL % 3 % 156 spies.dk URL % 3 % 157 geocities.com URL % 3 % 158 brand2brand.com URL % 3 % 159 ebay.com URL % 3 % 160 turengaartil.dk look n Feel % 3 % 161 adultfriendfinder.com URL % 3 % 162 e-pages.dk URL % 3 % 163 nordjyske.dk look n Feel % 3 % 164 sundhedsguiden.dk look n Feel % 3 % 165 dtf-travel.dk URL % 3 % 166 catglobe.com URL % 3 % 167 infosport.dk look n Feel % 3 % 168 netto.dk URL % 3 % 169 bibliotek.dk look n Feel % 3 % 170 smartresponse-media.com URL % 3 % 171 jyskebank.dk URL % 3 % 172 meetyourmessenger.dk URL % 3 % 173 ofir.dk look n Feel % 3 % 174 elsparefonden.dk URL % 3 % 175 forbrug.dk URL % 3 % 176 newz.dk look n Feel % 3 % 177 ndparking.com URL % 3 % 178 csc.dk URL % 3 % 179 rejseliv.dk look n Feel % 3 % 180 mytravel.dk URL % 3 % 181 computerworld.dk look n Feel % 3 % 182 seoghoer.dk look n Feel % 3 % 183 momondo.com URL % 3 % 184 ing.dk look n Feel % 3 % 185 astrologi-og-horoskoper.dk URL % 3 % 186 ordbogen.com URL % 3 % 187 jyskenetbank.dk URL % 3 % 188 sdu.dk URL % 3 % 189 zmag.dk URL % 3 % 190 smartguy.dk URL % 3 % 191 sonofon.dk URL % 3 % 192 babeindex.dk URL % 3 % 193 imageshack.us URL % 3 % 194 flickr.com URL % 3 % 195 smartresponse-media.dk URL % 3 % 196 cbb.dk URL % 3 % 197 harald-nyborg.dk URL % 3 % 198 boligportal.dk look n Feel % 3 % 199 pointshop.dk URL % 3 % 200 vistaprint.dk URL % 3 % 22

23 Top 50: Besøg Udgivelse Målemetode Besøg 1 google.com URL msn.dk look n Feel ekstrabladet.dk look n Feel tv2.dk look n Feel dr.dk look n Feel eniro.dk look n Feel jubii.dk look n Feel bt.dk look n Feel tdconline.dk look n Feel krak.dk look n Feel facebook.com URL dmi.dk look n Feel politiken.dk look n Feel danskebank.dk URL jp.dk look n Feel yahoo.com URL arto.dk look n Feel dba.dk look n Feel stofanet.dk URL youtube.com URL komogvind.dk URL degulesider.dk look n Feel bold.dk look n Feel forum.dk look n Feel borsen.dk look n Feel dkbn.dk look n Feel tdc.dk URL euroinvestor.dk look n Feel wikipedia.org URL qxl.dk look n Feel nordea.dk URL dating.dk look n Feel berlingske.dk look n Feel travian.dk URL stofa.dk URL epn.dk look n Feel portalbank.dk URL bilbasen.dk look n Feel trendsales.dk look n Feel microsoft.com URL rejseplanen.dk look n Feel gratisspil.dk URL guloggratis.dk look n Feel danskespil.dk URL e-boks.dk URL lectio.dk URL bilgalleri.dk look n Feel home.dk look n Feel jobindex.dk look n Feel heste-nettet.dk URL Oversigt over de 50 største sies målt på antal besøg. Tallene for sites målt med URL -målemetoden er mere usikre end tal for sites målt med Look n Feel -målemetoden, og skal tages med et vist forbehold. For en nærmere beskrivelse af de to målemetoder se side 5-6. Alle tal gælder januar

24 Top 50: Besøg pr. bruger (frekvens) Udgivelse Målemetode 1 travian.dk URL 43 2 nfl.com URL 34 3 stofanet.dk URL 34 4 vman.dk look n Feel 28 5 boomtown.net URL 28 6 arto.dk look n Feel 24 7 google.com URL 23 8 bold.dk look n Feel 23 9 dkbn.dk look n Feel msn.dk look n Feel lectio.dk URL ekstrabladet.dk look n Feel elitedaters.com look n Feel love.dk look n Feel spigo.dk look n Feel scor.dk look n Feel komogvind.dk URL forum.dk look n Feel boyfriend.dk URL heste-nettet.dk URL stofa.dk URL dating.dk look n Feel netdate.dk look n Feel hot.dk look n Feel borsen.dk look n Feel vejle.dk URL jubii.dk look n Feel bt.dk look n Feel tipsbladet.dk look n Feel tdconline.dk look n Feel hattrick.org URL facebook.com URL fioniabank.dk URL jp.dk look n Feel netposten.dk look n Feel politiken.dk look n Feel tv2.dk look n Feel andelskassen.dk URL bearshare.com URL scootergalleri.dk look n Feel arkivalieronline.dk URL trendsales.dk look n Feel eniro.dk look n Feel folketidende.dk look n Feel hestegalleri.dk look n Feel meetyourmessenger.dk URL fck.dk URL dk.gosupermodel.com Look n Feel 9 49 goggle.dk URL 9 50 euroinvestor.dk look n Feel 9 Frekvens - Besøg pr. bruger Top 50 over Besøg pr. bruger (frekvens). Frekvens angiver, hvor mange gange den gennemsnitlige bruger har besøgt sitet. En høj frekvens betyder, at brugerne besøger sitet ofte. Tallene for sites målt med URL -målemetoden er mere usikre end tal for sites målt med Look n Feel -målemetoden, og skal tages med et vist forbehold. For en nærmere beskrivelse af de to målemetoder se side 5-6. Alle tal gælder januar

25 Top 50: Sidevisninger Udgivelse Målemetode Sidevisninger 1 google.com URL arto.dk look n Feel facebook.com URL travian.dk URL tv2.dk look n Feel dkbn.dk look n Feel dating.dk look n Feel dba.dk look n Feel ekstrabladet.dk look n Feel jubii.dk look n Feel dr.dk look n Feel youtube.com URL qxl.dk look n Feel heste-nettet.dk URL msn.dk look n Feel bilbasen.dk look n Feel forum.dk look n Feel min-laege.dk URL tdconline.dk look n Feel wikipedia.org URL trendsales.dk look n Feel eniro.dk look n Feel krak.dk look n Feel bt.dk look n Feel yahoo.com URL bilgalleri.dk look n Feel komogvind.dk URL guloggratis.dk look n Feel euroinvestor.dk look n Feel vman.dk look n Feel portalbank.dk URL dmi.dk look n Feel gratisspil.dk URL myspace.com URL bold.dk look n Feel meetyourmessenger.dk URL hot.dk look n Feel politiken.dk look n Feel lectio.dk URL degulesider.dk look n Feel hjemmeside.dk URL scor.dk look n Feel scootergalleri.dk look n Feel side6.dk URL borsen.dk look n Feel jp.dk look n Feel danskebank.dk URL jobnet.dk URL skat.dk URL e-boks.dk URL Oversigt over de 50 største sies målt på antal sidevisninger. Tallene for sites målt med URL -målemetoden er mere usikre end tal for sites målt med Look n Feel -målemetoden, og skal tages med et vist forbehold. For en nærmere beskrivelse af de to målemetoder se side 5-6. Alle tal gælder januar

26 Top 50: Sidevisninger pr. bruger Udgivelse Målemetode 1 travian.dk URL vman.dk look n Feel arto.dk look n Feel min-laege.dk URL heste-nettet.dk URL dkbn.dk look n Feel hot.dk look n Feel dating.dk look n Feel love.dk look n Feel facebook.com URL dk.gosupermodel.com Look n Feel scootergalleri.dk look n Feel scor.dk look n Feel lectio.dk URL hestegalleri.dk look n Feel netdate.dk look n Feel forum.dk look n Feel elitedaters.com look n Feel trendsales.dk look n Feel bilgalleri.dk look n Feel hundegalleri.dk look n Feel gosupermodel.com URL meetyourmessenger.dk URL baboom.dk look n Feel qxl.dk look n Feel glows.dk URL netlog.com URL side6.dk URL boyfriend.dk URL flygirls.dk look n Feel bilbasen.dk look n Feel nfl.com URL motorcykelgalleri.dk look n Feel komogvind.dk URL spigo.dk look n Feel google.com URL jubii.dk look n Feel dba.dk look n Feel bold.dk look n Feel guloggratis.dk look n Feel portalbank.dk URL arkivalieronline.dk URL ehf-euro.com URL tv2.dk look n Feel e-kontakt.dk URL stofanet.dk URL myspace.com URL sdu.dk URL gratisspil.dk URL boomtown.net URL 96 Gennemsnitligt antal sidevisninger pr. bruger Top 50 over det gennemsnitlige antal sidevisninger pr. bruger. Tallene for sites målt med URL -målemetoden er mere usikre end tal for sites målt med Look n Feel -målemetoden, og skal tages med et vist forbehold. For en nærmere beskrivelse af de to målemetoder se side 5-6. Alle tal gælder januar

27 Top 50: Samlet tidsforbrug Udgivelse Målemetode Tid (timer) 1 google.com URL msn.dk look n Feel tv2.dk look n Feel facebook.com URL ekstrabladet.dk look n Feel arto.dk look n Feel youtube.com URL eniro.dk look n Feel jubii.dk look n Feel dr.dk look n Feel forum.dk look n Feel tdconline.dk look n Feel travian.dk URL komogvind.dk URL dba.dk look n Feel dkbn.dk look n Feel dating.dk look n Feel qxl.dk look n Feel yahoo.com URL heste-nettet.dk URL wikipedia.org URL bt.dk look n Feel bold.dk look n Feel stofanet.dk URL krak.dk look n Feel trendsales.dk look n Feel euroinvestor.dk look n Feel danskebank.dk URL politiken.dk look n Feel jp.dk look n Feel borsen.dk look n Feel portalbank.dk URL scor.dk look n Feel bilbasen.dk look n Feel bilgalleri.dk look n Feel nfl.com URL meetyourmessenger.dk URL dmi.dk look n Feel degulesider.dk look n Feel nordea.dk URL gratisspil.dk URL myspace.com URL au.dk URL guloggratis.dk look n Feel lectio.dk URL tdc.dk URL dtf-travel.dk URL home.dk look n Feel stofa.dk URL jobindex.dk look n Feel Top 50 over de største sites målt på tidsforbrug. Tallene for sites målt med URL -målemetoden er mere usikre end tal for sites målt med Look n Feel -målemetoden, og skal tages med et vist forbehold. For en nærmere beskrivelse af de to målemetoder se side 5-6. Alle tal gælder januar

DANSKERNES BRUG AF INTERNETTET

DANSKERNES BRUG AF INTERNETTET DANSKERNES BRUG AF INTERNETTET 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 INTRODUKTION 4 Datakilder 4 1. MEDIEBRUG 6 Adgang til internet 6 Mobilt internetbrug 6 Tidsforbrug 7 Internetforbrug over ugen 8 Skærmopløsninger

Læs mere

danskernes brug af internettet 2011

danskernes brug af internettet 2011 danskernes brug af internettet 2011 Foreningen af Danske Interaktive Medier (FDIM), maj 2011 Udgivet af: Foreningen af Danske Interaktive Medier Bredgade 33A 1260 København K www.fdim.dk Rapporten bestilles

Læs mere

d a n s k e r n e s b r u g a f i n t e r n e t t e t 2010

d a n s k e r n e s b r u g a f i n t e r n e t t e t 2010 d a n s k e r n e s b r u g a f i n t e r n e t t e t 2010 Foreningen af Danske Interaktive Medier (FDIM), maj 2010 Rapporten er udarbejdet af FDIM Kontakt Foreningen af Danske Interaktive Medier Bredgade

Læs mere

Bannerannoncering 2012. Tlf. 99 35 35 35. Langagervej 1. 9220 Aalborg Ø. nordjyskesalg.dk

Bannerannoncering 2012. Tlf. 99 35 35 35. Langagervej 1. 9220 Aalborg Ø. nordjyskesalg.dk Bannerannoncering 2012 Internettet - et godt annoncemedie Du har mulighed for at profilere din virksomhed, skabe synlighed og bringe dit budskab via online-annoncering på NORDJYSKE Mediers hjemmesider.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 MOBIL / TAB BLET H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

WEB / INTERNET BILAG: GRAFER OG TABELLER

WEB / INTERNET BILAG: GRAFER OG TABELLER MEDIERNES UDVIKLING 2014 I DANMARK WEB / INTERNET BILAG: GRAFER OG TABELLER H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Adgang

Læs mere

MOBIL / TABLET BILAG: GRAFER OG TABELLER

MOBIL / TABLET BILAG: GRAFER OG TABELLER MEDIERNES UDVIKLING 14 I DANMARK MOBIL / TABLET BILAG: GRAFER OG TABELLER H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk 93 94

Læs mere

2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN X

2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK  INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN X 2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN 2445-852X Internettrafik Indhold 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater... 3 3 Konklusion... 4 4 Trafikken

Læs mere

Facebookanvendelse i relation til udvalgte grupper af publicistiske nyhedsmedier

Facebookanvendelse i relation til udvalgte grupper af publicistiske nyhedsmedier Facebookanvendelse i relation til udvalgte grupper af publicistiske nyhedsmedier Undersøgelse udført for Kulturstyrelsen i forbindelsen med Rapportering om mediernes udvikling 2014 April 2014 We support

Læs mere

SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015. DKF 21. oktober 2015

SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015. DKF 21. oktober 2015 SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015 DKF 21. oktober 2015 Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er baseret på interview med 1508 repræsentativt

Læs mere

Vejledning til Google Analytics rapporter

Vejledning til Google Analytics rapporter Vejledning til Google Analytics rapporter Internet statistik kan godt være svært at forstå specielt hvis man ikke er vant til at arbejde med sådanne ting. For at gøre det nemmere for vores kunder at forstå

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Webtrafik. Indholdsfortegnelse

Webtrafik. Indholdsfortegnelse WEBTRAFIK 2015 Analysen af webtrafikken på de danske internetmedier indeholder som noget nyt en egentlig multiplatformsmåling. Multiplatformsmålingerne indfanger foruden brugen på desktop også brugen på

Læs mere

Eksamen i Kvantitativ Mediebrugsanalyse, forår 2013

Eksamen i Kvantitativ Mediebrugsanalyse, forår 2013 Eksamen i Kvantitativ Mediebrugsanalyse, forår 2013 Du har tre timer til at besvare de stillede spørgsmål i denne prøve. Eksaminationen afsluttes kl. 12:00. Det kan være en god ide, at du starter med hurtigt

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

SUNDHEDSAGENDA 2015. DKF 21. oktober 2015

SUNDHEDSAGENDA 2015. DKF 21. oktober 2015 SUNDHEDSAGENDA 2015 DKF 21. oktober 2015 Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er baseret på interview med 1508 repræsentativt udvalgte personer i alderen 18-74 år fra YouGov Panelet i perioden

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

2014 WEB / I NTERNET

2014 WEB / I NTERNET MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 WEB / INTERNET H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Roskilde Kommune Medieanbefaling

Roskilde Kommune Medieanbefaling Roskilde Kommune Medieanbefaling Roskilde Kommune Kampagne: Alle Tiders Roskilde Formål Styrke image og branding af Roskilde kommune over for potentielle tilflyttere til kommunen Dvs. tiltrække nye borgere

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

Hvordan er vi organiseret og hvor mange arbejder så med online???? 2003 1 Webredaktør 1 Chef

Hvordan er vi organiseret og hvor mange arbejder så med online???? 2003 1 Webredaktør 1 Chef September 2008 1 Hvordan er vi organiseret og hvor mange arbejder så med online???? 2003 1 Webredaktør 1 Chef 2007 Digitale Medier hos Fynske Medier 1 Salgsleder 1 Salgssupport 10-12 Salgskonsulenter 8

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers FÅ DIN JOBANNONCE PÅ De sociale medier er ikke til at komme udenom heller ikke når du skal rekruttere nye medarbejdere! Alligevel er der mange virksomheder, der

Læs mere

Netværksgruppen MARKETING

Netværksgruppen MARKETING Netværksgruppen MARKETING Interactive update 13. November 2007 Agenda MEGET kort om IUM Interactive og Christian Strand Markedsoverblik Spillere på markedet Trends og tendenser Værktøjer Christian Strand

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en meget stor

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 171 Offentligt MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR ØGET DEBAT OM DR OG PUBLIC SERVICE FØRST

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Kulturens digitale udfordringer: Konkurrencen med de globale aktører. Kulturstyrelsen, 3/10

Kulturens digitale udfordringer: Konkurrencen med de globale aktører. Kulturstyrelsen, 3/10 Kulturens digitale udfordringer: Konkurrencen med de globale aktører Kulturstyrelsen, 3/10 Konkurrencen med de globale aktører Hvad sker der med Ekstra Bladet i en global og digital verden? - Internationale

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

FDIM Web-TV Kanallisten - Uge 20 (2011.05.16-2011.05.22) FDIM Web-TV Kanallisten - Uge 19 (2011.05.09-2011.05.15)

FDIM Web-TV Kanallisten - Uge 20 (2011.05.16-2011.05.22) FDIM Web-TV Kanallisten - Uge 19 (2011.05.09-2011.05.15) FDIM Web-TV Kanallisten - Uge 20 (2011.05.16-2011.05.22) 1 dr.dk* DR 2.087.586 350.010 2 ekstrabladet.dk JP/Politikens Hus 1.043.040 11.810 3 tv2.dk** TV2 NET 590.661 18.952 4 jp.dk JP/Politikens Hus 560.504

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016

MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016 MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016 Analysens indhold 1. Indledning... 2 Introduktion... 2 Data... 2 Medierne... 2 2. Medieomtaler... 2 Antal omtaler... 2 Fordelt på måneder...

Læs mere

SUNDHEDSAGENDA 2015. Lars Gylling, 21. oktober 2015

SUNDHEDSAGENDA 2015. Lars Gylling, 21. oktober 2015 SUNDHEDSAGENDA 2015 Lars Gylling, 21. oktober 2015 4 observationer fra rapporten Vi googler os til sundhed Vi har nemt ved at finde information på nettet men tilliden er moderat Egen læge er bedst til

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk Januar 2016 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz & Co. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede spørgsmål er sammenlignet

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 13. september 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

Som tidligere orienteret har Danske Medier Research indgået aftale med TNS Gallup om levering af markedsmålingen af internettrafik med start fra 2016.

Som tidligere orienteret har Danske Medier Research indgået aftale med TNS Gallup om levering af markedsmålingen af internettrafik med start fra 2016. Kære udgiver, Som tidligere orienteret har Danske Medier Research indgået aftale med TNS Gallup om levering af markedsmålingen af internettrafik med start fra 2016. Allerede nu påbegynder vi implementering,

Læs mere

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Undersøgelsen viser at der er sket en kraftig stigning i brugen af webtracking værktøjer på danske websites over de seneste fire år. Således

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de sociale medier, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Kvantitativ Mediebrugsanalyse og databaseanvendelse

Kvantitativ Mediebrugsanalyse og databaseanvendelse Kvantitativ Mediebrugsanalyse og databaseanvendelse v/ Hans-Peter Degn Kompendium, del 3 (Internet gemiusaudience) Forår 2014 BA i Medievidenskab, 4. semester Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM GEMIUSAUDIENCE...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Velkommen til verdens højeste beskatning

Velkommen til verdens højeste beskatning N O T A T Velkommen til verdens højeste beskatning 27. november 8 Danmark har en kedelig verdensrekord i beskatning. Intet andet sted i verden er det samlede skattetryk så højt som i Danmark. Danmark ligger

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 017 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Indhold Definition og terminologi

Læs mere

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier KMD Analyse Maj 2014 VEJEN TIL EU GÅR VIA TV KLASSISKE MEDIER SLÅR DE NYE SOCIALE MEDIER MED FLERE LÆNGDER VALGPLAKATER:

Læs mere

Landsdækkende dagblade Alle. Regional public service. Landsdækkende dagblade Alle. Gratisaviser

Landsdækkende dagblade Alle. Regional public service. Landsdækkende dagblade Alle. Gratisaviser 2 Hovedresultater De landsdækkende medier har flest brugere De landsdækkende og de landsdækkende medier har hver over 3 mio. brugere om måneden. De regionale har tilsammen 1,5 mio. brugere om måneden.

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Børn påvirker forældrenes brug af de sociale medier

Børn påvirker forældrenes brug af de sociale medier Børn påvirker forældrenes brug af de sociale Er man internetbruger og lever i et parfold med, er der større sandsynlighed for, at man bruger sociale, end hvis man lever i et parforhold uden. 82 pct. af

Læs mere

Google Søgninger side 1 af13

Google Søgninger side 1 af13 Google Søgninger side 1 af13 Indholdsfortegnelse Internetforkortelser og adresser m.m.... Side 2 Søgning i Google... Side 4 Nyhed erstatning for det sorte bånd... Side 7 Avanceret søgning... Side 10 Flere

Læs mere

Danske medier under pres

Danske medier under pres Danske medier under pres Danske medier under pres: Tre vidnesbyrd DR TV og TV2 taber share De største aktører på nettet er multinationale Dagbladene mister læsere og annonceindtægter Tre megatendenser

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG SPØRGESKEMAER En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Vejledning til brug af det nye SiteImprove

Vejledning til brug af det nye SiteImprove Vejledning til brug af det nye SiteImprove Sidst opdateret 12. nov. 2012 Introduktion Log-in og oversigt Quality Assurance Analytics Statistik til enkelte sider Case: Job hos os Spørgsmål Introduktion

Læs mere

Guide til MetaTraffic Pro

Guide til MetaTraffic Pro Guide til MetaTraffic Pro - dit statistikværktøj på din webside eller webshop DanaWeb benytter statistikværktøjet MetaTraffic Pro både på basis hjemmesiderne og til webshop hjemmesiderne. Du vil derfor

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark Hovedpunkter Den nye Seer-Undersøgelse måler online sening og streaming mere

Læs mere

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Andelen som køber dagligvarer eller madvarer på nettet stiger fortsat Nye tal som Danmarks Statistik lige har

Læs mere

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 3. KVARTAL NOVEMBER 2014 E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner i 2014 igen

Læs mere

Kortlægning af den offentlige mediestøtte i Danmark

Kortlægning af den offentlige mediestøtte i Danmark Arbejdspapir Kortlægning af den offentlige mediestøtte i Danmark Beskrivelse af de danske støtteordninger til de elektroniske medier Statusnotat pr. 30.09.08 1 P age Baggrund... 5 1.0 Introduktion... 6

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 DANSKERNE FORETRÆKKER VALGKAMP PÅ TV FREM FOR BESØG VED HOVEDDØREN SOCIALE MEDIER KAN FÅ BETYDNING FOR UDFALDET AF VALGET VALGPLAKATER

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 11. marts 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 35 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Kapitlets opbygning Befolkningens it-produkter Adgang til pc og internettet Befolkningens brug af internettet Formål med brug af

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011. Hjørring i den bedste tredjedel side 2

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011. Hjørring i den bedste tredjedel side 2 NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Hjørring i den bedste tredjedel side 2 Boligmarkedet er ikke dødt, men heller ikke helt rask side 4 Boligpriser

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DANSKERNES RYGEVANER 2011 DECEMBER 2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DANSKERNES RYGEVANER 2011 DECEMBER 2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN DANSKERNES RYGEVANER 2011 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat DECEMBER 2011 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C

Læs mere

STATISTIK hjemmesiden HEI-tennis.dk 2007

STATISTIK hjemmesiden HEI-tennis.dk 2007 STATISTIK hjemmesiden HEI-tennis.dk 2007 Nedenfor lister vi et uddrag af besøgsstatistikken for www.hei-tennis.dk totalt og selvfølgelig specielt med fokus på det sidste år (2007) med en kommentar om hvordan

Læs mere

Dansk økonomi vokser, mens bankkundernes tilfredshed falder

Dansk økonomi vokser, mens bankkundernes tilfredshed falder EPSI Rating Bank Dato: -10-02 For yderligere information besøg vores hjemmeside (www.epsi-denmark.org) eller kontakt Helene Söderberg, Direktør Telefon: 31 75 40 38 E-mail: helene.soderberg@epsi-rating.com

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Hovedresultater fra Mobile advertising study 2014. Afrapportering til Danske Medier

Hovedresultater fra Mobile advertising study 2014. Afrapportering til Danske Medier Hovedresultater fra Mobile advertising study 2014 Afrapportering til Danske Medier De tre hovedspørgsmål for undersøgelsen 1. Er mobil og tablet i stand til at øge campaign awareness, brand awareness og

Læs mere

Vejledning til brug af det nye SiteImprove

Vejledning til brug af det nye SiteImprove Vejledning til brug af det nye SiteImprove Sidst opdateret 9. feb. 2012 Introduktion Log-in og oversigt Quality Assurance Analytics Statistik til enkelte sider Case: Job hos os Spørgsmål Introduktion SiteImprove

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Cykelsuperstien Albertslund

Cykelsuperstien Albertslund Kampagnerapport Cykelsuperstien Albertslund 28. marts 2012-29. maj 2012 Overblik: Medietyper og nøgletal Medietype Positive Negative Neutrale Webkilder 96 89 2 5 75.384 480.651 Lokale ugeaviser 29 23 1

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Seksualiserede medier

Seksualiserede medier Seksualiserede medier Generelt set giver besvarelserne i undersøgelsen udtryk for en meget homogen gruppe af unge på tværs af alder, geografi og uddannelsestype. Der er ingen af de nævnte faktorer, som

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Kendskab til Borger.dk December 2016

Kendskab til Borger.dk December 2016 Digitaliseringsstyrelsen Statistik for fordeling af renovationsaktiviteter Kendskab til Borger.dk December 2016 2016 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Kendskab og besøg 6 Kendskabskanal 10 Unge 15 17 år

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere