LÆRERUDDANNELSEN i ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆRERUDDANNELSEN i ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER"

Transkript

1 LÆRERUDDANNELSEN i ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

2 Der kommer en helt ny generation af lærere, som vil være kreative og prøve en masse nye ting af. Det kan man især under uddannelsen. Læreruddannelsen har for mig været gennemsyret af ahaoplevelser og succesoplevelser. Man kan bruge uddannelsen til meget forskelligt. Allerede under studiet. Jeg var for eksempel tre måneder i praktik på Filippinerne, hvor jeg skulle undervise på engelsk i klasser med 60 elever. Erfaringerne og oplevelserne derfra har jeg blandt andet brugt i min senere praktik, hvor jeg har lavet forløb i samfundsfag med video og billeder fra rejsen. Jeg vil gerne give eleverne en ud-af-bogen -oplevelse, og jeg kan se, at det fanger dem. - Jeppe Høj Christensen, lærerstuderende i Århus Lærer uddannelsen i Århus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige læreruddannelsens linjefag. Udover et solidt fundament i alle fag har uddannelsen desuden et specielt fokus på teknologi og nye læringsformer, det naturfaglige område, internationale muligheder og materiel design, der sammen med specialpædagogik er et af de nye linjefag i læreruddannelsen. Læreruddannelsens undervisere er meget aktive inden for deres fag og er derfor ofte blandt de første til at prøve noget nyt. Når vores studerende forlader studiet, bliver de primært lærere i folkeskolen, men mange finder også vej til efterskoler og friskoler. I runde tal er der omkring 1600 lærerstuderende heraf 250 meritlærerstuderende og 150 studerende på åben uddannelse og 150 medarbejdere. BLIV LÆRER FORDI DU VIL NOGET MED ANDRE Måske er du en af dem, der i fritiden arbejder med børn og unge. Så har du allerede oplevet, at dette arbejde udfordrer, styrker og giver dig stor glæde. Jobbet som lærer er et udfordrende og spændende arbejde med mennesker. At arbejde med sig selv - og at samarbejde En lærers personlighed, engagement og faglighed er vigtige faktorer for en vellykket undervisning. Tænk bare på din yndlingslærer, du selv har haft i tidens løb. Derfor tilbyder vi dig en uddannelse, hvor du kommer til at arbejde med dig selv og din faglighed, og hvor du samtidig skal være en aktiv del af fællesskabet. Vi vægter faglighed, samtale og evnen til at samarbejde meget højt. Vigtige kompetencer, du skal besidde for at blive en dygtig lærer. Menneskekundskab er ikke på skemaet, men faktisk er det det, din uddannelse til lærer handler om! Faglighed Der skal en god uddannelse til, så du som lærer kan leve op til de krav, som børn, forældre og samfund stiller til dig. Læreruddannelsen giver dig dette fundament: Du lærer at undervise. Du lærer at tage stilling og handle. Du agerer i et teoretisk og et praktisk felt. Du bliver specialist inden for nogle af skolens fagområder. Du specialiserer dig i forhold til den aldersgruppe af børn, du kommer til at undervise. Du vil kunne inddrage dine fags videnskabelige grundlag i undervisningen. Du bliver en del af skolen og livet omkring den. 2

3 Brug for lærere Fremtidens skole har brug for dig, der holder af at arbejde med børn, som kan tænke selvstændigt, sprænge rammer og dyrke glæden ved et fagligt miljø, er hele tiden er i forandring.tiden er i forandring. Arbejdet som lærer En lærer møder i sit arbejde mange forskellige mennesker børn og unge, forældre og kolleger. En lærer skal derfor have lyst til og være god til at formidle og kommunikere. Lærerens opgave er at hjælpe eleverne til viden, færdigheder, oplevelser og holdninger, så de får et godt og velfunderet udgangspunkt for at mestre deres liv og for at deltage aktivt i samfundslivet. Kernen i arbejdet er undervisningen af børn og unge, og derfor er lærerens faglige fundament for undervisning helt afgørende. For at kunne tilrettelægge en undervisning, der gavner alle elever, skal det fundament bestå både af solid viden inden for de fag, der skal undervises i, og viden om børns udvikling og læring og tilrettelæggelse af undervisning. Arbejdet som lærer fordrer udover det faglige også en meget personlig tilstedeværelse både i den daglige undervisning og i mødet med elever, forældre og kolleger. Læreren indgår i et utal af forskellige krævende menneskelige relationer hver dag, og derfor er det vigtigt, at man som lærer ved, hvad man vil, kender sig selv og kan fremstå med personlig myndighed i alle situationer. Læreruddannelsen er derfor også en uddannelse, der skal udvikle de enkelte studerende personligt, så de bliver i stand til at etablere de mange menneskelige møder på en konstruktiv måde og samtidig kan gå fra dem med sig selv i behold. Fag Læreruddannelsen er med til at kvalificere dig til at blive en god lærer. Derfor har de altid et anvendelsesperspektiv, der har med undervisning, udvikling og læreprocesser at gøre. Linjefagene er altså undervisningsfag og ikke videnskabsfag. Læreruddannelsen i Århus er bygget op på følgende måde:: Obligatoriske fællesfag: pædagogik (11 ECTS), psykologi (11 ECTS), almen didaktik (11 ECTS), kristendomskundskab/ livsoplysning/medborgerskab (17 ECTS). Ét af følgende linjefag (72 ECTS): dansk (rettet mod enten store eller små elever), matematik (rettet mod enten store eller små elever), natur/teknik, plus et af fagene biologi, fysik/kemi, geografi eller engelsk (1. del og 2. del) Yderligere ét eller to af følgende linjefag (i alt 72 ECTS): billedkunst, biologi, dansk som andetsprog, engelsk, fransk, fysik/kemi, geografi, historie, hjemkundskab, idræt, kristendom/religion, materiel design, musik, natur/teknik, samfundsfag, specialpædagogik, tysk. Bachelorprojektet (10 ECTS) Praktik (36 ECTS) 3

4 Desuden er der i uddannelsen en række frivillige kurser f.eks.: Praktisk-musisk kursus, kursus i skrivning og retorik, færdselslære og førstehjælp, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering, udeskolekursus, svømmelærerkursus, drama, bigband, visuel workshop og meget andet. Praktik Praktikken er omdrejningspunkt for uddannelsen. Du er i praktik hvert af de fire år, og praktikken er tilrettelagt sådan, at den bliver stadig mere krævende og stadig mere kompleks i et samspil med den øvrige undervisning på uddannelsen. I begyndelsen er du mest iagttager, men efterhånden får du mere ansvar for undervisningen. Du skal bestå praktikken i hver enkelt praktikperiode. Internationale muligheder Som lærerstuderende vil du have mulighed for at tage noget af studiet i udlandet. Det kan dreje sig om studier inden for både dine linjefag og de pædagogiske fag. Det er ligeledes muligt at tage en af praktikperioderne i udlandet. Uddannelsesstedet har samarbejdsaftaler med forskellige uddannelsesinstitutioner i hele verden. Det kan du læse mere om på Læreruddannelsens hjemmeside, og du kan få nærmere oplysninger hos den internationale koordinator. Der er internationale hold, hvor danske og udenlandske studerende studerer sammen. Lærerstuderende i VIA kan findes både i nærtbeslægtede lande som England, Tyskland og Sverige og langt hjemmefra i New Zealand, Alaska og Kina. Sprudlende studiemiljø i Århus Læreruddannelsen i Århus har et stort og aktivt studiemiljø. Der foregår mange kulturelle aktiviteter året rundt, som engagerede studerende står bag. Både uddannelsens store kor og bigband giver flotte koncerter flere gange i løbet af året. Under kulturudvalget er der mange initiativer, som du kan engagere dig i. Der er en teatergruppe, der laver forestillinger og workshops. I friluftsforeningen kan du udfordre dig selv i naturen. Hvert år er der en hel dag Schlaraffenland med sjove og anderledes aktiviteter, ligesom det årlige Melodi Grand Prix er et hit blandt de studerende. Foruden fester igennem året er der Fredagsbaren Svederen og mange andre aktiviter De studerendes engagement viser sig også inden for det studenterpolitiske, hvor De Studerendes Råd og Lærerstuderendes Landsråd har god tilslutning med arbejdet for de studerende. Læreruddannelsen i Århus ligger på Trøjborg i den nordlige del af Århus centrum lige ved siden af universitetet og universitetsparken. Trøjborg er et hyggeligt og godt integreret lokalområde med indkøbscenter, mange små butikker og caféer. Mange studerende bor i området, der ligger i kort afstand til skov og strand. Læreruddannelsen er en bred uddannelse, der åbner for mange ting, så den passer til mig. Jeg har mange forskellige interesser. Jeg har tidligere gået på en universitetsuddannelse og det var ikke lige mig. Jeg føler mig bedre tilpas på et studie, som befinder sig tæt på virkeligheden og hvor jeg kan have fingrene i tingene og ved, hvad jeg kan bruge dem til, når jeg er færdiguddannet. Jeg vil arbejde med mennesker og ikke kun sidde med teorien. - Line Poulsen, lærerstuderende i Århus 4

5 Læreruddannelsen i Århus Min læreruddannelse Oversigt over læreruddannelsens fag og andre studietilbud Adgangskrav til linjefag

6 Læreruddannelsen Læreruddannelsen kvalificerer først og fremmest til et arbejde i folkeskolen. Uddannelsen giver derfor mulighed for, at den studerende tilegner sig den nødvendige viden for at udvikle de personlige og professionelle kompetencer, der matcher folkeskolens krav. Læreruddannelsen er således en professionsrettet uddannelse, som samtidig giver mulighed for videreuddannelse på universiteter og andre videregående uddannelser. Læs nærmere om Overblik over læreruddannelsen Min læreruddannelse Oversigt over læreruddannelsens fag og andre studietilbud Adgangskrav til linjefag Overblik over læreruddannelsen *) øvrige linjefag: Billedkunst, biologi, dansk som andetsprog, fransk, fysik/kemi, geografi, historie, hjemkundskab, idræt, kristendomskundskab/religion, materiel design, musik, natur/teknik, samfundsfag, specialpædagogik, tysk. Min læreruddannelse 1. studieår er en bred indføring i læreruddannelsen og i uddannelsens professionssigte. Her placeres fællesfagene kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab (KLM), pædagogik, psykologi og praktik. Endvidere fællesmodulet i et af de obligatoriske fag efter eget valg (1. linjefagsvalg). Du indgår på stamhold med op til 30 studerende på hvert hold. Holddannelsen baseres på det valgte obligatoriske linjefag. Derudover vi du blive knyttet til et uddannelseshold bestående af tre-fire stamhold, hvortil knyttes en lærergruppe fra linjefaget, KLM og de pædagogiske fag. Gennem særligt tilrettelagte forløb, herunder i praktik, vil du i løbet af studiets 1. semester få en overordnet indføring i samt rådgivning og vejledning om gennemførelse af uddannelsen. Du skal ved afslutning af denne indføring foretage dit andet linjefagsvalg og dermed træffe beslutning af betydning for din samlede linjefagsprofil: Du skal vælge specialisering inden for det allerede valgte obligatoriske fag. Specialisering er enten rettet mod begynder- og mellemtrin (1. 6. klasse i skolen) eller rettet mod mellem- og sluttrin (4. 9. klasse i skolen). I = prøve 6

7 Vælger du alternativt endnu et obligatorisk fag (dansk, matematik, engelsk eller natur/teknik), i det omfang du får mulighed for at træffe et sådan valg, kan du ikke træffe flere linjefagsvalg. Vælger du ikke endnu et af de obligatoriske fag skal du træffe et valg mellem øvrige linjefag (disse linjefag fremgår af oversigt over læreruddannelsen) eller eventuelt en ekstra specialisering inden for det førstvalgte obligatoriske fag. 1. studieår afsluttes med en 1. års prøve i KLM, fællesmodulet i det valgte obligatoriske linjefag og bedømmelse i praktik. Du skal bestå 1. års prøven inden det 5. semester. 2. og 3. studieår studeres med vægt på fællesfagene praktik og de pædagogiske fag. De pædagogiske fag afsluttes alle senest ved afslutningen af 3. studieår. Sideløbende studeres og afsluttes de valgte linjefags(moduler), afhængig af dine valg. Du indgår på hold med op til 30 studerende på hvert hold. Holddannelsen baseres på den valgte specialisering inden for det obligatoriske linjefag. Hvert hold tilknyttes lærere i linjefaget og i de pædagogiske fag. I løbet af 3. studieår skal du vælge dit 3. linjefag. Hvis du ved starten af 2. studieår har valgt endnu et af de obligatoriske fag skal du vælge specialisering inden for dette andet obligatoriske fag. Alle øvrige studerende skal vælge mellem de linjefag på 0,6 årsværk, der udbydes og studeres i et étårigt forløb på 4. studieår. Disse valg skal træffes i sammenhæng med en fokuseret indføring i professionsbachelorprojektet, således at det sidst valgte linjefag også kan ses som et linjefag, som projektet kan tilknyttes. 4. studieår studeres med fællesfaget praktik, med et enkelt linjefag og med afslutningen af professionsbachelorprojektet. Du indgår i linjefagshold og i vejledningsgrupper i forbindelse med professionsbachelorprojektets opgaveskrivning. Undervisning og vejledning Seminariet tilbyder dig undervisning på et højt fagligt niveau, udfordrer din personlighed som lærer, uddanner dig til at varetage opgaver som lærer i en demokratisk skole i et samvirke med mange parter, tilbyder undervisning præget af alsidige erkendelses- og udtryksformer, forventer at du kan studere selv og i samarbejde med andre, kvalificerer dig til både at kunne undervise og forestå andet lærerarbejde i folkeskolen, har et uddannelsestilbud, der spænder fra faglig undervisning, over praktik og projektarbejde til selvstændigt studium. 7

8 Deltagelsespligt og prøver Optagelse på læreruddannelsen fordrer, at du har pligt til at deltage i uddannelse. På 1. studieår er der mødepligt, og der er mødepligt til praktik gennem hele uddannelsen. Seminariet fastlægger de nærmere regler om den studerendes deltagelsespligt - herunder hvilke konsekvenser det får ikke at opfylde deltagelsespligten, og hvordan du, hvis du ikke har opfyldt din deltagelsespligt, pålægges at indhente det forsømte. Seminariet vil ved studiestarten orientere alle studerende om deltagelsespligten og om seminariets registrering af den enkelte studerendes deltagelse i uddannelsen. Oversigt over læreruddannelsens fag og andre studietilbud Læreruddannelsen varer fire år udgør 4 årsværk. Praktik Praktik skal give kompetence til at arbejde med børn og unge i skolen og til at undersøge egen og andres virksomhed i skolen med henblik på at udvikle og forbedre denne. I praktikken øver du dig i at undervise og løse andre læreropgaver. Der er praktik på hvert studieår og i hvert linjefag, samlet svarende til 0,6 årsværk. I alt 24 uger fordelt med 5 uger på 1. studieår, 5 uger på 2. studieår, 6 uger på 3. studieår og en lang sammenhængende praktik på 8 uger på 4. studieår (skoleperiode). fag, som er placeret på det enkelte studieår. Praktikken finder sted på kommunale skole og privatskoler i det østjyske område. I tilknytning til hvert praktikforløb gennemføres en koordinerforberedelse og efterbehandling af praktikken af en praktikansvarlig seminarielærer i samarbejde med de enkelte holds øvrige lærere. Den studerende bedømmes med Bestået / Ikke bestået ved slutningen af hvert studieår. KLM kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab KLM er et alment lærerkvalificerende fag, hvor der arbejdes med forskellige menneske- og samfundssyn og deres betydning for den pædagogiske praksis i skolen. Faget er placeret på 1. studieår med et omfang på 0,28 årsværk De pædagogiske fag - almen didaktik, psykologi og pædagogik De pædagogiske fællesfag beskæftiger sig med lærerens arbejde, med undervisning, opdragelse og læring i skolen ud fra viden, begreber og teorier fra de tre fag. Fagene indgår som selvstændige fag i læreruddannelsen og elementer fra fagene indgår i de obligatoriske fag dansk, matematik og naturfag. De pædagogiske fag placeres med forskellige vægt på de tre første studieår og udgør som selvstændige fag i alt 0,55 års-værk fordelt ligeligt mellem de tre fag. 8 Praktikken har hvert studieår et fokus, som tager afsæt i bekendtgørelsens bestemmelser for faget samt samspillet med de øvrige

9 Linjefag Seminariet udbyder alle linjefag i læreruddannelsen. Linjefagenes samlede omfang udgør 2,4 årsværk ud af uddannelses samlede omfang på 4 årsværk. Linjefag vælges af den enkelte studerende inden for de muligheder, som seminariet tilbyder. De studerende skal opfylde specifikke adgangskrav for at kunne vælge linjefag se særskilt afsnit herom. De obligatoriske fag - dansk, matematik, engelsk eller natur/teknik. Alle studerende skal ved uddannelsens start vælge ét af fagene dansk, matematik, engelsk eller natur/teknik. Dansk, matematik og natur/teknik indledes med et fællesmodul, der varer det første studieår. Inden udgangen af første studieår skal de studerende, der har valgt dansk eller matematik, vælge specialisering enten mod begynder- og mellemtrin eller mod mellem- og sluttrin. Tilsvarende skal de, der har valgt natur/teknik, vælge specialisering enten fysik/kemi, geografi eller biologi. Specialiseringsdelen inden for hvert af de obligatoriske fag studeres over 2. og 3. studieår. Fællesmodulet har et omfang på 0,6 årsværk. Det samme har specialiseringsdelen, således at hvert af de tre obligatoriske fag samlet har et omfang på 1,2 årsværk. Engelsk er fordelt med 1. del., med et omfang på 0,6 årsværk på 1. studieår og 2. del, med et omfang på 0,6 årsværk fordelt på 2. og 3. Studieår. Det overvejes at tilbyde studerende at kunne læse begge specialiseringer i dansk, matematik og eventuelt natur/teknik. Antallet af studerende, der ønsker begge specialiseringer, er afgørende for realiseringen af denne mulighed. Konsekvensen for den studerende, der vælger begge specialiseringer, er, at der kun er mulighed for at vælge ét af de øvrige linjefag med et omfang på 0,6 årsværk (se nedenfor). Det overvejes at tilbyde studerende mulighed for at vælge to obligatoriske fag, altså et obligatorisk fag med start på 1. studieår og endnu et med start på 2. studieår. Studerende, der i givet fald tager et sådant valg, har herefter to af de obligatoriske fag på tilsammen 2,4 årsværk og kan ikke vælge et tredje linjefag. Øvrige linjefag: Billedkunst, biologi, dansk som andetsprog, fransk, fysik/kemi, geografi, historie, hjemkundskab, idræt, kristendomskundskab/ religion, materiel design, musik, natur/teknik, samfundsfag, specialpædagogik og tysk. Studerende, der ikke har valgt to obligatoriske linjefag eller idræt som 1,2 årsværk, skal herefter vælge to af ovennævnte linjefag, som hvert er på et omfang på 0,6 årsværk. Nogle af fagene udbydes og studeres i et to-årigt forløb på 2. og 3. studieår. Andre af fagene udbydes og studeres i et ét-årigt forløb på 4. studieår. Flere af fagene udbydes i to omgange dvs. både på studieår og på 4. studieår. Seminariet beslutter for hver årgang, dvs. forud for valget på 1. studieår, hvordan og i hvilket omfang fagene udbydes. Oprettelse af hold sker på grundlag af de studerendes valg af fag, idet seminariet hvert år fastsætter et minimums- og maksimumstal for antal studerende, der skal og kan vælge faget, for at seminariet kan gennemføre undervisning i faget. 9

10 Professionsbachelorprojektet Professionsbachelorprojektet består af en større skriftlig opgave, der indeholder en fagligt funderet undersøgelse med analyse og vurdering af en lærerfaglig problemstilling af betydning for professionens udøvelse altså lærerens virksomhed i skolen. Professionsbachelorprojektet forberedes gennem hele uddannelsen, og opgaven udar-bejdes under vejledning på 4. studieår og afsluttes med en mundtlig prøve. Tværprofessionelt element Arbejdet med det tværprofessionelle element har som mål, at de studerende skal opnå indsigt i andre relevante uddannelser af betydning for professionens udøvelse altså lærerens virksomhed i skolen. Det tværprofessionelle element placeres på 2. eller 3. studieår. Frivillig undervisning Der tilbydes frivillig undervisning på studieår: Kursus inden for det praktisk-musiske fagområde, færdselslære inklusiv førstehjælp, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, skrivning og retorik for studerende, der ikke har valgt Dansk, uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. Herudover tilbydes de studerende frivillig deltagelse i korsang og sammenspil. Seminariet kan tilbyde de studerende kurser i andre emner og aktiviteter, der peger mod lærernes arbejdsområder. Seminariet afgør hvert år om og i givet fald hvilke kurser, der tilbydes og oprettes. Adgangskrav til linjefag 1. kriterium. For at kunne vælge og blive optaget på et linjefag kræves, at den studerende har læst det tilsvarende fag eller beslægtede fag i en gymnasial uddannelse se oversigt over de fag, der giver adgang til de enkelte linjefag (side 12). Der kræves endvidere minimumskarakterer i disse adgangsgivende fag således skal karakteren være opnået enten ved prøve eller som afsluttende standpunktskarakter eller årskarakter. Karakteren skal fremgå af dit eksamensbevis. Vælger du: Mindst én karakter på minimum (7 skala) Mindst én karakter på minimum (13 skala) Niveau: Dansk: 7 8 A Matematik, engelsk og natur/teknik: 7 8 B Øvrige linjefag (vælges efter 1. studieår) 02 6 A 7 8 B *7 *8 *C *Gælder kun for billedkunst, hjemkundskab og materiel design. Studerende kan sideløbende med uddannelsen, inden påbegyndelsen af linjefaget, gennemføre en gymnasial suppleringsuddannelse (GS-uddannelse) med henblik på at opnå adgang til et bestemt linjefag. 10

11 En studerende, der ikke opfylder ovenstående adgangskrav til et linjefag, kan af seminariet gives adgang til det pågældende linjefag, hvis seminariet efter en realkompetence vurdering skønner, at den studerende har kvalifikationer, der kan sidestilles med opfyldelse af adgangskravene. Seminariet vil i sådanne tilfælde foretage en konkret vurdering af den enkelte studerendes kvalifikationer, idet der vil blive lagt vægt på følgende forhold for at blive optaget på et bestemt linjefag, og idet den studerende skal fremlægge dokumentation for disse forhold: 2. kriterium: Gennemførelse af et højskole- eller andet uddannelses- eller undervisningsforløb, hvor faget eller et fag med et indhold, som modsvarer de formelle adgangsgivende fag, har været læst i et omfang, som seminariet vurderer, modsvarer fagets niveau og omfang i en gymnasial uddannelse. 3. kriterium: Erhvervsvirksomhed, organisatorisk arbejde eller anden virksomhed over flere år, hvor den studerende i praksis har arbejdet med opgaver og funktioner, som seminariet vur-derer har ført til kvalifikationer, som modsvarer fagets omfang og niveau i en gymnasial uddannelse. Er det kun studerende, der opfylder 1. kriterium, der har mulighed for at blive optaget på linjefag vil de studerende blive optaget i rækkefølge afhængig af de opnåede karakterer, således at studerende med højere karakter optages før studerende med lavere karakter. Skal der vælges blandt studerende, der opfylder 2. eller 3. kriterium, vil det ske efter en konkret sammenlignende vurdering af de studerende foretaget af seminariet. Adgang til linjefaget musik forudsætter udover ovenstående dokumentation for erfaring med musikudøvelse. Seminariet kan i tillæg til disse bestemmelser eller som en særlig adgangsmulighed til et linjefag, foranstalte prøve i faget, som modsvarer fagets niveau og omfang i en gymnasial uddannelse. I ganske særlige tilfælde og efter en konkret og individuel vurdering kan seminariet give en studerende adgang til et eller flere linjefag uanset ovenstående bestemmelser.? Rækkefølge for optagelse: Hvis der er flere, der vælger et linjefag, end seminariet har mulighed for at optage, vil de studerende blive optaget i rækkefølge af, om de opfylder 1. kriterium, 2. kriterium eller 3. kriterium. 11

12 12 Gymnasiale fag, der giver adgang til de enkelte linjefag Linjefag Adgangsgivende gymnasiale fag og niveauer, hvoraf ét skal opfylde kravene 1. linjefag skal vælges inden studiestart Linjefag på 72 ECTS-point Dansk (aldersspecialiseret) Dansk A Matematik (aldersspecialiseret) Matematik B Natur/teknik (med specialisering) Teknikfag A, bioteknologi A, biologi B, fysik B, kemi B, naturgeografi B, teknologi B Engelsk Engelsk B I løbet af studiet skal vælges linjefag Linjefag på 36 ECTS-point Billedkunst Kulturforståelse B, mediefag B, billedkunst C, design C Biologi Teknikfag A proces, levnedsmiddel og sundhed, biologi B, fysik B, kemi B, naturgeografi B Dansk som andetsprog Dansk A Fransk Fransk begyndersprog B, fransk fortsættersprog B Fysik/kemi Teknikfag A, bioteknologi A, biologi B, fysik B, kemi B, naturgeografi B, teknologi B Geografi Biologi B, fysik B, international økonomi B, kemi B, naturgeografi B Historie Historie B, idéhistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B Hjemkundskab Teknikfag A proces, levnedsmiddel og sundhed, bioteknologi A, biologi C, kemi C Idræt* Dans B, idræt B Kristendomskundskab/religion Filosofi B, historie B, idéhistorie B, kulturforståelse B, psykologi B, religion B, samfundsfag B, samtidshistorie B Materiel design Teknikfag A design og produktion, teknikfag A byggeri og energi, mediefag B, kulturforståelse B, billed-kunst C, design C Musik Musik B Natur/teknik Teknikfag A, bioteknologi A, biologi B, fysik B, kemi B, naturgeografi B, teknologi B Samfundsfag Afsætning B, historie B, international økonomi B, samfundsfag B, samtidshistorie B, virksomhedsøkonomi B Specialpædagogik Dansk A Tysk Tysk begyndersprog B, tysk fortsættersprog B *Idræt udbydes både som et 1,2 og 0,6 årsværk. 1. linjefag skal vælges inden studiestart

13 Optagelse på Læreruddannelsen i Århus Studiepladserne på lærerseminarierne opdeles i to kvoter. KVOTE I: 50 % af studiepladserne. Ansøgningsfrist 5. juli KVOTE II: 50 % af studiepladserne. Ansøgningsfrist 15. marts Svar om optagelse: 30. juli KVOTE I Studiepladserne tildeles efter faldende eksamenskvotient ansøgere med følgende eksaminer: Studentereksamen Højere Handelseksamen Højere Forberedelseseksamen Højere Teknisk Forberedelseseksamen Udenlandske eksaminer, der er ligestillet med en af de ovennævnte danske eksaminer. Det er den første aflagte gymnasiale eksamen, der tæller. Man kan således ikke forbedre sin optagelsesmulighed i kvote I ved at tage en ny eksamen. Har man flere gymnasiale eksaminer, kan kun den først beståede eksamen benyttes som grundlag*. *Ansøgere, der senest 31/ har påbegyndt ny adgangsgivende eksamen kan dog vælge, hvilken af disse eksaminer, der ønskes benyttet som adgangsgrundlag. Anden adgangsgivende eksamen skal være bestået senest 31/ KVOTE II Studiepladserne i kvote II tildeles følgende ansøgergrupper: Ansøgere, som har en adgangsgivende eksamen (se kvote I), og som derudover opfylder alle eller nogle af omstående hovedkriterier. Ansøgere, der har fået dispensation til at søge optagelse uden at have en adgangsgivende eksamen, men hvor seminariet har vurderet, at deres erfaringer og kundskaber er af en sådan karakter, at de skønnes at kunne gennemføre den ønskede uddannelse. Ansøgere, der har afsluttet en eksamen fra en anden videregående uddannelse af mindst tre års varighed, og som ikke har en adgangsgivende eksamen jf. kvote I. Ansøgere med en udenlandsk eksamen, som er sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen. Kriterier og betingelser for optagelse i kvote II Når du søger optagelse på Læreruddannelsen i Århus i kvote II, læser et optagelsesudvalg din ansøgning med henblik på at vurdere din studiegnethed og dine særlige forudsætninger for at vælge læreruddannelsen. I denne vurdering lægges der særlig vægt på følgende kriterier: Pædagogisk relevant erhvervsarbejde Karakterer ved den adgangsgivende eksamen Desuden lægges der vægt på følgende kriterier: Andet erhvervsarbejde Afsluttet erhvervsforberedende uddannelse Højskoleophold Udlandsophold Fritidsledervirksomhed Anden relevant virksomhed med andre mennesker 13

14 14

15 De aktiviteter, som du ønsker, skal indgå i den samlede vurdering, må højst have et omfang af 12 måneder. Derfor skal du nøje overveje og prioritere, hvilke aktiviteter du anser for mest relevante - se oversigt på side 13. Ansøgning om optagelse i kvote II Det er vigtigt, at du beskriver og dokumenterer dine forudsætninger på en sådan måde, at optagelsesudvalget får gode muligheder for at vurdere forudsætningernes betydning for din egnethed til at gennemføre studiet til lærer i folkeskolen. De kvalifikationer og kompetencer, du ønsker medregnet i vurderingen, skal være anført på ansøgningsskemaet, og de skal være korrekt dokumenteret i bilag for at indgå i den samlede vurdering. I det følgende redegøres der for nogle krav til, hvad der skal indgå i ansøgningen og for nogle formelle krav til dokumentationen. Levnedsbeskrivelse (motiveret ansøgning) Du skal lave en levnedsbeskrivelse til kvote II ansøgningen. Det er en forudsætning for, at du overhovedet bliver vurderet i kvote II. Du skal her kort præsentere dig selv og redegøre for, hvorfor du søger optagelse på læreruddannelsen: Hvad der har motiveret dig til netop at vælge den uddannelse, hvilke aktiviteter der har kvalificeret dig dertil - kort sagt begrunde, hvorfor du mener, at netop du skal optages på læreruddannelsen. Vær omhyggelig med tydeligt at fremhæve dine overvejelser om, hvordan dine tidligere erfaringer kan bruges i områderne skole, læring og undervisning. Levnedsbeskrivelsen må fylde 1-2 sider, og skal indsendes sammen med ansøgningen senest 15. marts. Tips til levnedsbeskrivelsen kan søges på Eksamensbevis Du skal vedlægge kopi af bevis for adgangsgivende eksamen. Desuden kopi af bevis for evt. andre eksaminer af betydning for din ansøgning. Erhvervsarbejde Erfaring fra alle former for erhvervsarbejde kan have betydning for vurderingen af ansøgningen: Undervisningserfaring fra alle typer skoler som tilkaldevikar, fast vikar eller fast arbejde som lærer. Pædagogisk erhvervsarbejde som fx pædagogmedhjælper i vuggestue, børnehave eller fritidshjem, handicaphjælper for børn, medhjælp i SFO, ungdomsskole/klub o.lign. Andet erhvervsarbejde herunder også bl.a. hjemmehjælp, handicaphjælper for voksne, ung pige i huset, militærtjeneste m.v. Følgende betingelser skal være opfyldt og dokumenteret: Arbejdet skal have en varighed på mindst 6 måneder. Det må gerne være flere forskellige arbejdsforhold, og arbejdet behøver ikke være én sammenhængende periode. Værnepligt godkendes på lige fod med andet arbejde. Arbejdet skal have et omfang på mindst 20 timer om ugen, ved skiftende arbejdstimer mindst 80 timer i fire sammenhængende uger. 15

16 Arbejdet skal være lønnet. Lønnen kan evt. bestå af kost og logi samt lommepenge. Arbejde i skoletiden (også sommerferier) medregnes kun, hvis du var fyldt 20 år på det tidspunkt, hvor du havde arbejde. Af dokumentation for erhvervsarbejde skal det fremgå hvor du har været ansat hvor mange timer du har haft om ugen hvor lang tid du har været ansat at der har været tale om lønnet arbejde. De tre første forhold kan dokumenteres via den fortrykte arbejdsgivererklæring, som findes bagest i ansøgningsmaterialet, men udtalelser o.lign. kan også bruges, blot de nødvendige oplysninger fremgår. Som dokumentation for at arbejdet har været lønnet, kan du medsende den årsopgørelse, du modtager fra arbejdsgiveren i forbindelse med indberetning til skattevæsenet. Ellers kan lønsedler også bruges. Hvis der er tale om en længere periode med fast arbejdstid, kan du bruge første og sidste lønseddel. Hvis du får kost og logi som løn kan det evt. fremgå af arbejdsgivererklæringen. Denne form for dokumentation gælder også for arbejde i udlandet. Afsluttet erhvervsforberedende uddannelse En erhvervsforberedende uddannelse kan have en længde på 2-4 år inklusive skoleophold. Det er en uddannelse med lærebrev som f.eks. mekaniker, kontorassistent, butiksassistent o.lign. Uddannelsen dokumenteres ved kopi af eksamensbevis og/eller svendebrev. Udlandsophold Udlandsophold skal være et sammenhængende udlandsophold på mindst 4 måneder efter det fyldte 15 år. Der stilles ikke krav om bestemte aktiviteter under udlandsopholdet, men det kan være mere kvalificerende at have arbejde eller følge sprogkurser end at rejse rundt. Man skal dokumentere, at man har været ude af landet, og af dokumentationen skal det fremgå, hvornår man har forladt Danmark, og hvornår man er vendt tilbage. Dokumentation kan f.eks. være billet, passtempler eller rejseforsikring. Hvis du ikke har noget af dette, kan du bruge kopier af breve. Ikke selve brevet, men kopi af kuverten, hvor dato samt land fremgår af poststemplet. Hvis du har været på kurser, kan du dokumentere disse med kursusbevis, hvor det evt. fremgår kursets varighed. Udveksling og High School ophold kan ligeledes tælle som udlandsophold, hvis opholdets længde og sted dokumenteres. Ophold i Grønland og på Færøerne regnes ikke som udlandsophold. Højskoleophold Som højskoleophold medregnes ophold på en dansk folkehøjskole i minimum 3 måneder. Der stilles ikke særlige krav til opholdets indhold. Daghøjskole godkendes, hvis det dokumenteres, at der har været mindst 30 timers ugentlig undervisning. Ophold på husholdningsskole, håndarbejdsskole, idrætshøjskole, produktionshøjskole og skoleskib godkendes som højskoleophold. Ophold på højskole i udlandet kan kun godkendes, såfremt det indholdsmæssigt kan sidestilles med en dansk folkehøjskole. High School ophold eller anden udvekslingsophold i gymnasietiden kan ikke medregnes som højskoleophold. Ophold på efterskole 16

17 og Marthaskole godkendes ikke som højskoleophold. Højskoleophold dokumenteres ved kursusbevis fra højskolen. Det skal være angivet, hvor lang tid kurset har varet og ved daghøjskole ugentligt timetal. Højskoleopholdet skal være afsluttet senest 1. juli. Fritidsledervirksomhed Herunder medtages trænervirksomhed af forskellig art som fx gymnastikleder, spejderleder eller anden virksomhed som leder for børn og unge. Tidsrummet opgøres i sæsoner eller år samt ugentligt timetal. Dokumentation skal indeholde oplysning om arbejdets art, omfang og varighed. Ligeledes skal det tydeligt fremgå, at din indsats har været ulønnet. Anden relevant virksomhed med andre mennesker Herunder hører bestyrelsesarbejde, politisk arbejde, ungdomsorganisationsarbejde m.v. på ansvarligt niveau, hvilket vil sige som formand, næstformand, bestyrelsesmedlem, kasserer eller lignende. Dokumentation skal indeholde oplysning om arbejdets art, omfang og varighed. Dokumentation Du skal ikke indsende originaler, da seminariet ikke returnerer bilag. Husk at markere tydeligt på ansøgningsskemaet, hvis du er i gang med aktiviteter, som du gerne vil have med i vurderingen. Dokumentation for sådanne aktiviteter skal være seminariet i hænde senest den 15. juni. Vi sender et rykkerbrev til dig, hvis du har glemt at medsende kopi af dit eksamensbevis, men vær opmærksom på, at seminariet rekvirerer ikke yderligere dokumentation, hvis den medsendte er mangelfuld, og vi ringer eller skriver heller ikke til virksomheder og skoler for at få udtalelser, selv om du har anført, at vi kan gøre det. Samtale Er du i tvivl om dine optagelsesbetingelser, er du altid velkommen til at kontakte studievejlederne her kan du også aftale en studiesamtale. Tidligere optagelse på videregående uddannelser Hvis du to gange tidligere har været optaget på en videregående uddannelse uden at have fuldført, kan du kun optages på seminariet, hvis der er ledige pladser. Seminariet kan dog dispensere fra denne regel. Realkompetencevurdering (dispensation) Der kan i særlige tilfælde gives adgang til at søge optagelse med et andet adgangsgrundlag. De væsentlige kriterier er følgende: Du er 25 år. Du har en erhvervsmæssig uddannelse af mindst tre års varighed. Du har bestået mindst 3 gymnasiale fag på niveauer, der giver adgang til lærer-uddannelsens linjefag. Mindst et af disse fag skal være adgangsgivende til en af de obligatoriske linjefagsindgange dansk, matematik eller natur/teknik. Der vil blive foretaget en konkret vurdering af, om ansøgeren for- 17

18 modes at kunne gennemføre uddannelsen på lige fod med de ordinært optagne studerende. Opfyldelsen af de tre krav giver derfor ikke automatisk adgang til at søge ind. For at søge realkompetencevurdering skal du indsende en personlig udformet ansøgning, vedlagt dokumentation, sammen med det normale ansøgningsskema. Der skal sættes kryds i felt G: Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse på ansøgningsskemaet. Sidste frist for ansøgning om realkompetencevurdering er d. 15. marts via kvote 2. Afgørelsen foretages af studielederen på den læreruddannelse, du søger optagelse på. Har du søgt optagelse på flere læreruddannelser, afgør studielederen ved hver læreruddannelse, om der kan gives dispensation. Svar på ansøgningen kan forventes medio juni. En positiv vurdering af en ansøgning om realkompetencevurdering er ikke ensbetydende med, at du er optaget. Endelig besked om optagelse sendes til alle ansøgere d. 30. juli. Yderligere information Du kan altid henvende dig på Læreruddannelsen i Århus for yderligere information eller læse mere på og Ansøgningsskema downloades fra eller fås i februar måned på alle uddannelsesinstitutioner, biblioteker samt på lokale jobcentre og studievalgscentre. Studiekontoret er åbent på alle hverdage. Kontortiderne er: Mandag til torsdag, kl og Fredag, kl og Studievejlederne træffes på telefon eller ved personlig henvendelse på Læreruddannelsen i Århus. Ansøgningsfrist Kvote 2: 15. marts kl (50 % af studiepladserne) Kvote 1: 5. juli kl (50 % af studiepladserne) Åbent hus og informationsmøder Læreruddannelsen i Århus afholder hvert år åbent hus og informationsmøder i det tidlige forår, hvor du kan møde lærere, studerende og vejledere. Du kan se de datoer og tidspunkter på uddannelsens hjemmeside 18

19 19

20 VIA University College Læreruddannelsen i Århus Trøjborgvej 82 Postboks Århus N Tlf Få den nyeste information løbende på , , MARH

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014 Almen studieordningen for /Silkeborg 2014 Indhold Forord... 3 Hvad er studieordningen?... 4 Uddannelsesdidaktiske principper... 5 Formål og mål med læreruddannelsen... 6 Indhold... 7 Lærerens grundfaglighed...

Læs mere

University College Sjælland Læreruddannelsen Studieordning

University College Sjælland Læreruddannelsen Studieordning University College Sjælland Læreruddannelsen Studieordning Offentliggjort oktober 2011 INDHOLD GENERELLE BESTEMMELSER... 4 RETSGRUNDLAG FOR LÆRERUDDANNELSEN... 4 LÆRERUDDANNELSENS FORMÅL... 4 UDDANNELSENS

Læs mere

Min meritlæreruddannelse

Min meritlæreruddannelse Min meritlæreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus 2 Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle Professionshøjskolen UCC OBS! Denne studieordning gælder for 3. og 4. årgang 2013/2014

Læreruddannelsen Zahle Professionshøjskolen UCC OBS! Denne studieordning gælder for 3. og 4. årgang 2013/2014 3. og 4. årgang Side 1 af 207 Studieordning 2013/2014 Professionshøjskolen UCC OBS! Denne studieordning gælder for 3. og 4. årgang 2013/2014 Zahle på UCC Portalen Zahle på UCC hjemmesiden 3. og 4. årgang

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord Ungdomsuddannelser i Nordjylland UU-Centrene i Region Nord 2012 Indhold 2 3 Uddannelsesvalg og information Et regionalt uddannelseshæfte Uddannelse til alle unge Før du vælger uddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver.

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studiekatalog administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. sygeplejerske Udgivet af University College Lillebælt,

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE, UDBUD AF FAG OG DERES TIMETAL... 4

1. INDLEDNING... 3 2. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE, UDBUD AF FAG OG DERES TIMETAL... 4 Studieordning 2001 1. INDLEDNING... 3 2. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE, UDBUD AF FAG OG DERES TIMETAL... 4 3. STRUKTUR PÅ LÆRERUDDANNELSE PÅ FREDERIKSBERG SEMINARIUM... 5 4. UDBUD AF LINIEFAG PÅ FREDERIKSBERG

Læs mere

DFLINFO 2011 2012. -tag læreruddannelsen på Den frie Lærerskole

DFLINFO 2011 2012. -tag læreruddannelsen på Den frie Lærerskole DFLINFO 2011 2012 -tag læreruddannelsen på Det sker på 2011/12 August 8. Skolestart 26. Dåb September 3. Tillidsmandsmøde /Generalforsamling 28. 29. Basiskursus for vejledere I efterskolen 1. Internat

Læs mere

ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014

ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014 ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014 1 VELKOMMEN Er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke, hjerne og krop? Og som udvikler dig til en

Læs mere

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget UNDERVISNINGSMINISTERIET - MARTS 2004 Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget Marts 2004 Pædagoguddannelsen

Læs mere

Studieordning for Læreruddannelsen UCC

Studieordning for Læreruddannelsen UCC Studieordning for... 4 Studieordningens opbygning... 5 Fagene i læreruddannelsen... 6 Uddannelsens struktur... 8 Strukturmodel for vinteroptag 2014 (Blaagaard/KDAS)... 8 Strukturmodel for vinteroptag 2015

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

3. Undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser Faglig kompetence Pædagogisk kompetence (pædagogikum)

3. Undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser Faglig kompetence Pædagogisk kompetence (pædagogikum) Rapport om videreuddannelse af folkeskolelæ rere til gym nasielæ rere Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse Forord Resumé 1. Indledning Projektbeskrivelse Gruppens bemærkninger til kommissoriet 2. Folkeskolelæreruddannelsen

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

Politikprogram - læreruddannelsen ifølge Lærerstuderendes Landskreds

Politikprogram - læreruddannelsen ifølge Lærerstuderendes Landskreds Politikprogram - læreruddannelsen ifølge Lærerstuderendes Landskreds Indhold Forord... 2 Én læreruddannelse, med plads til forskellighed... 2 Længde, placering og udbud... 3 Professionshøjskolerne... 3

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

Læreruddannelse før og nu. med et særligt blik på teknologi

Læreruddannelse før og nu. med et særligt blik på teknologi Working Paper Læreruddannelse før og nu med et særligt blik på teknologi UDARBEJDET AF ANN-THÉRÈSE ARSTORP FOR TECHNUCATION PROJEKTET Side 1 af 43 INDHOLD Indledning... 4 Danmarks læreruddannelse i et

Læs mere

Studieordning 2012 for fag kurser m.m.

Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Læreruddannelsen University College Lillebælt Denne studieordning er en foreløbig version. Endelig version afventer ændring af bekendtgørelsen for Læreruddannelsen

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG Professionshøjskolen University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Hjørring 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 A. Forholdet mellem praksis og teori 3 B. Forholdet

Læs mere

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet August 2005 Verdens bedste folkeskole vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 18. og 19. august 2005 1 Indledning: Folkeskolen og globaliseringen Folkeskolen har et hovedansvar

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE

UNGDOMS- UDDANNELSERNE UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2016 Horsens Hedensted Vejle Beder Fredericia Kolding Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge.... 4 Inden du beslutter dig.... 5 Hvad

Læs mere