Projektbeskrivelse. Street Handball Community Vestfyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse. Street Handball Community Vestfyn"

Transkript

1 Ansøgning om fondsmidler Projektbeskrivelse Street Handball Community Vestfyn Baggrunden for Street Handball Community Vestfyn Håndbold er en dansk opfindelse, - opfundet til udendørs leg og skoleaktivitet i 1897 af Rasmus Ernst Pedersen fra Nyborg og Holger Nielsen fra Helsingør. Udviklingen af håndboldspillet gik hurtigt og i 1906 kom de første egentlige regler, hvor det oprindelige fokus på leg og fysisk aktivitet, blev erstattet af konkurrence, organisering og fast struktur. Håndbold har altså en lang tradition som skolespil, men indtil 1948 benyttede man i skoleregi særlige regler. Håndboldsporten står i dag stærkt som en foreningsaktivitet, faktisk spiller 9 ud af 10 håndboldspillere håndbold i en klub / forening. Men til trods for håndboldspillets popularitet, er der dog bekymringer at anspore. Håndbold spilles stort set ikke uorganiseret på gader, i parker, parkeringspladser, haver og skolegårde, og derved afskærer det mange mennesker at prøve spillet. Desuden er spillet ofte afhængig af en hal og nogle faste rammer og tidspunkter, hvor streger, mål og bold er standardiseret. Desuden bør nævnes at håndbold oprindeligt er udviklet som en leg med bold, men i dag fremstår det kun som et konkurrencespil med vindere og tabere. Mange kender til spillet, men få har prøvet det, og spillet appellerer ikke til de målgrupper som ikke har fundet bold-bevægelsesglæden og de målgrupper, som ikke har fundet vejen til et aktivt liv. Håndbold i skolerne Trods spillets lange tradition som skolespil, kan det alligevel konstateres, at spillet i dag har svære vilkår i skolen. F.eks. nævnes spillet ikke længere som aktivitet i fagets undervisningsvejledning, og mange lærere ønsker af forskellige årsager ikke at tilbyde håndbold som et led i deres undervisning. Det kan skyldes, at skolen ikke råder over faciliteter, der kan anvendes til håndboldspil. Det kan imidlertid også skyldes lærerens manglende kendskab til spillet - eller måske ligefrem uvilje mod spillet på grund af spillets fysiske elementer. Street Handball vil ændre denne kedelige udvikling Projektsamarbejde imellem håndboldforeningerne i Middelfart Kommune De 5 håndboldklubber i Middelfart Kommune; Strib Håndboldklub, Middelfart HK, Nr. Åby/Båring håndboldklub, Brenderup IF(er ikke endeligt bekræftet af formanden), GV Ejby og Street Handball Organisationen (SHO) har valgt at gå sammen om at løse ovennævnte udfordringer og problematikker med hensyn til at mangfoldiggøre håndboldsporten og skabe en kultur med bold, leg og bevægelse i nye miljøer. Håndboldforeningerne ønsker at opsøge nye målgrupper, som er inaktive, ikke er en del af det lokale idræts- og foreningsliv, og som ikke motiveres af de etablerede idræts- og sports tilbud, som udbydes i lokalområdet, med andre ord folk som ikke har fundet glæden ved et aktivt liv endnu. Desuden ønsker håndboldforeningerne at tilbyde fleksible og uforpligtigende håndboldaktiviteter, uden krav om kontingent og fast ramme for at fremme sundheden og selvværd blandt medmennesker og motivere til et livslangt liv med fysisk aktivitet.

2 Aktivering af nye målgrupper kræver nye metoder. Street Handball konceptet og aktiviteterne bruges som metode til at aktivere nye målgrupper Street Handball aktiviteterne: Street Handball er en nyudviklet aktivitet, som handler om leg og spil med bold, hvor grundelementerne fra almindelig håndbold er bibeholdt og efterfølgende sammenført med inspiration fra basketball, parkour, gymnastik mm. Street Handball er udviklet med henblik på nogle klare værdier og holdninger: Et spil for alle: o liggegyldig alder, køn, håndbolderfaring og motorisk niveau Kan spilles alle steder o Udendørs, indendørs, alle slags underlag. Ikke behov for en hal med mål og streger Kan spilles uorganiseret o Uden træner, dommer og et bestemt antal spillere Minimalt udstyr: o Behøver kun den grønne Street Handball Motorisk udfordrende miljø o Brug omgivelserne til spillet og de individuelle udfordringer. Bilag 1: Værdierne for Street Handball aktiviteterne og spillet. Street Handball bidrager med socialt ansvarlighed! o Den nyudviklede bolds beskaffenhed (f. eks størrelse, hårdhed og greb) gør bolden utrolig nem at håndtere. Dermed kan spillet nemmere spilles på tværs af alder, niveau og køn o Der er ingen dommer i spillet. Dermed skal deltagerne selv styre spillet. o Alle kan spille spillet, der er ingen krav til motorisk niveau, håndbolderfaring eller kropsstørrelse Street Handball handler om at mangfoldiggør håndboldsporten generelt, samt at få spillet tilbage i skoler og uorganiserede miljøer med fokus på bevægelse, leg og den gode oplevelse Bilag 2: Simple regler samt illustration af banen til Street Handball Street Handball konceptet: Street Handball konceptet er en ny metode at inspirere og motivere nye målgrupper til leg og fysisk aktivitet, som bygger på uafhængighed, fleksibilitet og tilgængelighed. Princippet beror på kommer de ikke til os, kommer vi til dem og vær aktiv i det miljø, du færdes i. Desuden er Street Handball en aktivitet, som hurtigt og uforpligtigende kan arrangeres uden krav til antal deltagere, en træner, standardiseret mål og streger mm. Dvs. at opsøge og lave aktiviteter for nye målgrupper i de miljøer, de færdes i. Målgrupper: Overordnet målgrupper for projektet: - Børn og unge, som er inaktive eller ikke lever op til sundhedsstyrelsernes anbefalinger mht fysisk aktivitet - Børn og unge, som ikke er en del af det lokale idræts- og foreningsliv - Børn og unge, som ikke motiveres og færdes i de etablerede idræts- og sportstilbud, som udbydes i lokalområdet.

3 - Børn og unge med forskellige kulturelle baggrunde og børn med anden etnisk baggrund end dansk til øget deltagelse i idrætslige sammenhænge. - Familien; børn, unge, mor, far, bedsteforældre mm kan være fysisk aktive sammen. - Skolen Yderligere specificering af målgruppen i afsnittet Projektindhold og aktiviteter Formål med projektet Der er med Street Handball Community - Vestfyn projektet formuleret klare målsætninger: Street Handball skal blive en synlig del af den fysiske udfoldelse både i den organiserede og den uorganiserede del af skoletiden. Street Handball projektet skal motivere børn & unge til at søge øget deltagelse i idrætslige sammenhænge. Street Handball bidrager med social ansvarlighed, - skal være for alle, med fokus på leg og den gode oplevelse, frem for konkurrence Street Handball bidrager til at påvirke børn og unges livsstil og vaner hvad angår sundhed, motorik, kreativitet, kommunikation, ansvarlighed og ligeværdighed med andre ord fremme selvværdet. Street Handball skal være en synlig del af bybilledet og nye miljøer, hvor der ikke dyrkes idræt, leg og bevægelse Street Handball skal medvirke til at fastholde og øge tilgangen til håndboldsporten blandt børn og unge igennem ung til ung - princippet. Street Handball skal være en familie aktivitet. Projektindhold og aktiviteter Som nævnt tidligere, bruges Street Handball aktiviteterne og konceptet som metode. Indsatsområder og aktører Projektets overordnede indsatsområder er skolen og bybilledet. Styregruppen for projektet vil udvælge og kontakte 10 skoler i Middelfart Kommune, som skal indgå i projektet. Skolerne udvælger en kontaktperson. Den lokale håndboldforening og skolen udvælger i samarbejde en specifik målgruppe/klassetrin som indsatsområde, hvor Street Handball vil være en aktiv del af idrætsundervisningen. Desuden vil Street Handball implementeres som frikvarters aktivitet for hele skolen. De 5 håndboldforeninger vil lave Street Handball aktiviteter i lokalmiljøet efter drop-in princippet. Dvs. for alle, uden kontingent og forpligtigelser. Forventninger og forpligtigelser for håndboldforeningerne: - Uorganiserede drop-in aktiviteter: o Minimum 5 Ambassadører som er igangsætter på drop-in aktiviteterne (gerne ungdomsspillere) o Ambassadørerne skal deltage på opstarts- og inspirationskursus som afholdes af konsulenter fra SHO o Drop-in aktiviteter minimum 1 gang om ugen på gader, parkeringspladser mm i maj til juli måned o Alle drop-in aktiviteter skal offentliggøres på o Billeder, videoklip og kommentar oploades på

4 - Organiserede drop-in aktiviteter: o Minimum 1 gang om ugen i forbindelse med håndboldtræning i august måned o Street Handball Event for de lokale skoler i August måned Forventninger og forpligtigelser for de deltagende skoler: - Organiserede aktiviteter: o Idrætslærerne for den pågældende målgruppe/klassetrin skal deltage på opstarts- og inspirationskursus, som afholdes af konsulenter fra SHO o Street Handball indgår i idrætsundervisningen for udvalgte klassetrin i perioden fra april til sommerferien o Udvalgte klassetrin deltager i Street Handball Event som foreningen afholder i august måned. - Uorganiserede aktiviteter: o Ambassadører fra klassetrin 7 9 uddannes af konsulenter fra SHO til at være igangsættere på aktiviteterne i skolegården o Ambassadører skal deltage på opstarts- og inspirationskursus som afholdes af konsulenter fra SHO o Street Handball i frikvartererne minimum 1 gang om ugen i perioden fra april til sommerferien o Alle frikvarters aktiviteter skal offentliggøres på o Billeder, videoklip og kommentar oploades på Foreningerne og de deltagende skoler vil ved første kursus få udleveret 1 Street Handball sæt bestående af 2 mål, 2 bags, 2 kridt samt 25 bolde. For at Street Handball legen og aktiviteterne kan fungere er det vigtigt at der er 1 bold pr. deltager, således at de individuelle kompetencer udfordres. Desuden vil 2 mål kunne dække behovet for at ca. 25 deltagere kan spille. Forventninger og forpligtigelser for Street Handball Organisationen: - Projekt udvikling og styring - Planlægning og afholdelse af opstarts- og inspirationskurser for foreningerne og skolerne - Besøge alle skolerne og lave frikvarters aktiviteter - Hjemmeside med: o Dialogplatform for udøvere, foreninger, skoler, ambassadører, presse, partnere, fonde og sponsorer o Etablering af Community område med brugerindhold: (uploads) hvor alle drop-in og skolegårds aktiviteter synliggøres hvor billeder, videoklip og kommentarer oploades o Brugere har egen profilside o Udvikle inspirations videoer til ambassadører, idrætsundervisere o Integration med sociale medier (Facebook, Twitter) o Opdatering og vedligeholdelse af Community området - Planlægge og afholdelse af 5 Street Handball Event i tæt samarbejde med håndboldforeningerne i August måned. - Evaluering af projektet På hjemmesiden skabes historie og relationer, som skal sikre en fremtidig integrering af projektet

5 Projektplan Januar 2011: Februar 2011: Invitation og aftaler med de deltagende skoler udsendes af projektlederen Informationsmaterialer omkring forløbet bliver tilsendt til alle skoler af projektlederen Hjemmeside med Community området udvikles og opsættes af internetfirmaet Consumedia. Marts 2011: De 5 deltagende foreninger rekrutterer ambassadører på skoler og i foreningerne. Det forventes, at der i alt findes omkring 100 ambassadører. Hjemmesiden: videooptagelser med øvelser og inspiration laves og oploades af SHO. April 2010: Opstarts- og inspirationskursus for idrætslærerne og skole ambassadørerne foretages af konsulenter fra SHO. Et 3 timers kursus med forevisning og indføring i Street Handball aktiviteterne. Her vil lærerne og ambassadørerne prøve legen og spillet i praksis, samt få gode ideer til, hvordan undervisningen og frikvarters aktiviteterne kan gribes an. Dertil vil deltagerne blive bekendte med Street Handball s hjemmeside, hvor der kan hentes inspiration til undervisningsforløb, samt oprettes profiler mm. Ovennævnte kursus vil ligeledes blive afholdt for foreningsambassadørerne af konsulenter fra SHO Udlevering af mål og bolde til skolerne og håndboldforeningerne foregår i forbindelse med kurserne April - juni 2011: Street Handball implementeres i idrætsundervisningen af idrætslærerne. Her kan lærerne finde inspiration og erfaringsudveksle på hjemmesiden Konsulenter fra SHO besøger alle skoler med henblik på indførelse af spillet i skolegården. Her vil konsulenterne være i skolegården og igangsætte og evt. deltage i spillet. Desuden vil for skellige tricks og motoriske aktiviteter lanceres. Street Handball implementeres efterfølgende i frikvartererne af skoleambassadørerne. Maj - Juli 2011: Foreningsambassadørerne igangsætter drop-in aktiviteter forskellige steder i bybilledet og miljøer, hvor fysisk aktivitet

6 normalt ikke fremgår. Drop-in datoer, tid og sted kan følges på hvor der ligeledes kan oploades billeder, videoer og kommentar til aktiviteterne. Ambassadørerne skal opsøge nye målgrupper i de miljøer, hvor de færdes efter princippet kommer de ikke til os, kommer vi til dem. Aktiviteterne vil være en blanding af leg, spil og udfordringer, hvor hele familien og alle målgrupper kan deltage. August 2011: Foreningsambassadørerne igangsætter drop-in aktiviteter omkring hallen i forbindelse med den normal håndboldtræning. Derved skabes en forbindelse til den organiserede håndboldaktivitet og skabes grundlag for en rekruttering af nye medlemmer. Drop-in datoer, tid og sted kan følges på hvor der ligeledes kan oploades billeder, videoer og kommentar til aktiviteterne. Aktiviteterne vil være en blanding af leg, spil og udfordringer, hvor hele familien og alle målgrupper kan deltage. Foreningsambassadørerne afholder i samarbejde med SHO konsulenter et Street Handball Event for de lokale skoler. Event afholdes ca. en uge før at træningen i den organiserede håndbold opstartes. Eventen vil bestå af 3-4 forskellige workshops, hvor andre street aktiviteter, såsom parkour, Street dance, musik inddrages. September 2011 Dokumentationsrapport udarbejdes af projektlederen og offentliggøres på og sendes til samarbejdspartnere. Perspektivering Med projektets inddragelse af unge ambassadører både i skolerne og foreningen er grundlaget for en fremtidig forankring af projektet banet. Ambassadørerne vil blive synliggjort på hjemmesiden med billede samt få udleveret en Street Ambassadør hættetrøje. Det tilstræbes at ambassadørerne vil få ejerskab og skabe identitet i projektet via inspirationskurset, aktiviteterne, eventene, hættetrøjen og dialogen på hjemmesiden. Desuden vil Community området på hjemmesiden fortsætte i fremtiden og være et vigtigt værktøj for den fremtidige forankring. Ambassadørerne vil beholde deres rettigheder og log-in på sitet, og de 5 håndboldforeninger og skolerne kan få log-in til nye ambassadører. Evaluering og dokumentering Projektets aktiviteter vil løbende blive dokumenteret på hvor alle aktiviteter vil fremgå, samt brugernes oprettelser af profiler og egne oplade af billeder, videoklip og kommentarer vil være synlige. Som afslutning på projektet laves en videopræsentation af forløbet, som forholder sig til formålet for projektet. Desuden udarbejdes en evalueringsrapport som blandt andet indeholder skolelærerne og ambassadørernes fremtidsperspektiver for Street Handball aktiviteter i skolen og bybilledet.

7 Projekt organisering og ledelse Projektet afvikles i et samarbejde mellem de 5 førnævnte håndboldforeninger og Street Handball Organisationen. Overordnet ansvarlig for projektet er Styregruppen som består af én repræsentant fra hver forening, samt den danske håndboldlandsholdspiller Lasse Boesen og Ole Bruun Andersen fra Street Handball Organisationen. Projektet ledes af Ole Bruun Andersen fra Street Handball Organisationen Personale og frivillige hjælpere Konsulenter fra Street Handball Organisationen vil organisere og gennemføre projektet i samarbejde med frivillige foreningsfolk, spillere og lærere, som alle brænder for håndboldsporten. Projektøkonomi Materialer: - 16 Street Handball sæt til skolerne og håndboldforeningerne (2 mål, 2 bags, 2 kridt samt 25 bolde) á kr , hættetrøje til Ambassadør á kr ,- 5 Events (udstyr, musik anlæg, street dancer, parkour folk) á kr ,- Udgifter (Befordringsgodtgørelser) ,- Diverse ,- Honorering 2 Instruktører ,- Etablering af Community site, webmaster, vedligeholdelse, opdatering mm ,- Ansøgt beløb kr ,- Finansieringsstrategien Håndboldforeningerne og de deltagende skoler bidrager med man-power og frivilligt arbejdskraft til at få implementeret projektet, ligeledes vil alle ambassadører være på frivillig basis. Anslået til over 1000 timer Street Handball Organisationen bidrager med 100 frivillige konsulenttimer til projekt udvikling, planlægning og ledelse. Der ansøges derfor økonomi til ovennævnte udgifter Ethvert bidrag stort eller småt - vil blive modtaget med taknemmelighed af Styregruppen for Street Handball Community - Vestfyn og vil samtidig give bidragydere mulighed for betydelig eksponering på hjemmeside og anden vis, i projektperioden efter nærmere aftale, hvis det ønskes. Kontaktperson Fonden er naturligvis meget velkommen til at rette henvendelse til projektlederen med spørgsmål om projektet.

8 Ligesom projektlederen gerne deltager i møder eller sender supplerende materialer om de 5 håndboldforeninger og Street Handball Organisationen og om projektet. Ole Bruun Andersen Skovbrynet Middelfart Tlf:

9 Bilag 1 Street Handball s værdier og holdninger Et spil for alle Alle svære elementer i almindelig håndbold er justeret til: Boldens hårdhed og størrelse er ændret, således at man ikke slår sig på bolden, og den er nem at gribe. Målfeltets udformning og størrelse giver mere plads og bedre vinkler. Tacklinger er fjernet, dvs. ingen fysisk kontakt. Overtal i boldbesiddelse og derved gode muligheder for afslutninger for alle. Ikke faste positioner, dvs. alle kan være målmand i sammen kamp. Kan spilles af alle aldersgrupper og køn i sammen kamp. Ingen krav til motorisk niveau eller styrke Kan spilles alle steder Ikke afhængig af en hal og opstregning. Kan spilles på alle slags underlag, og stregerne lægger man i forhold til skabelonen. Kan spilles alle steder; - skolegårde, parker mm. Kan spilles uorganiseret Få regler / retningslinier for spillet. Rammerne gør, at det ikke er nødvendigt med en dommer/leder/lærer. Fairplay. Spilles til ét mål. Mulighed for at tilpasse rammerne efter miljøet og brugerne og er dermed aldersrelateret. Fleksibelt udstyr nemt at sætte op Målet er letvægt og flytbart (kan pakkes sammen). Kan derved bruges alle steder og tages med på tur. Stregerne kan hurtigt tegnes, lægges eller tapes op via skabelon. Udstyret kan bruges i forskellige miljøer;: undervisning, skolegård, parker, parkeringspladser. Motoriske udfordrende miljø Mulighed for at kombinere forskellige bevægelsesformer. Mulighed for at kombinere boldens og kroppens bevægelser.

10 Bilag 2

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER CASA Oktober 2012 Marianne Malmgren, Karl Vogt Nielsen, Henning Hansen & Carina Børgesen 1 Forord CASA har initieret og gennemført denne undersøgelse af unges brug og barrierer

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Frivillige kompetencer på rette sted

Frivillige kompetencer på rette sted Frivillige kompetencer på rette sted Katalog over metoder til inddragelse af frivillige med særlige kompetencer i supplerende tilbud til mennesker med handicap med fokus på partnerskab mellem den offentlige,

Læs mere

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund og rammer for sportslig og social målsætning. 2 HIK s formålsparagraf... 2 Fodboldafdelingens

Læs mere

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU)

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) 1 2 "Vi har en uskreven regel om, at man ikke behøver at

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

3. Gøre brydesporten mere udbredt og tiltrække flere medlemmer. Optage flere stilarter under DB anerkendt af FILA

3. Gøre brydesporten mere udbredt og tiltrække flere medlemmer. Optage flere stilarter under DB anerkendt af FILA Vision: Mission: 1. Give den enkelte mulighed for at udfolde sit potentiale. Sikre gode forhold og vilkår for elitebrydere. Det skal være attraktivt at bryde i ungdomsrækkerne med henblik på en øget seniormasse.

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere