November SkolE bladet. Læs om: 10. klasses fremtid Iindvielse af byggeri Efterskoleophold for længe siden. Sydvestjyllands Efterskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "November 2005. SkolE bladet. Læs om: 10. klasses fremtid Iindvielse af byggeri Efterskoleophold for længe siden. Sydvestjyllands Efterskole"

Transkript

1 November 2005 SkolE bladet Læs om: 10. klasses fremtid Iindvielse af byggeri Efterskoleophold for længe siden Sydvestjyllands Efterskole

2 Siden Sidst klasses fremtid! Af: Erik Kristensen Siden sidst kort: Søndag den 13. november deltog 78 elever i landsindsamling til fordel for Dansk Flygtningehjælp. Eleverne samlede i alt ,- kr. ind. I skolens bygningsudvalg er den næste udfordring at renovere 40 elevværelser med bad og toilet. Projektet forventes at blive påbegyndt i løbet af foråret og vil strække sig over ca. 2 år. Hver torsdag bliver der ved morgenandagten samlet ind til gadebørnene i Jos. I snit bliver der hver uge samlet ca. 250,- kr. ind. En tredjedel af overskuddet ved årets julemarked vil gå til samme projekt. Traditionen tro drager hele skolen til København i december måned. Programmet indeholder i år blandt andet besøg på Rosenborg slot, Planetariet, Morgenandagt i domkirken og Det Ny Teater - med forestillingen Beauty and the Beast. Stilhed før stormen - er nok det udtryk der kendetegner debatten om 10. klasses fremtid bedst. Der bliver snakket med sagte stemme i toppen af de politiske afkroge, for folket må jo ikke vide noget før tid. Tiden er programsat til januar Her vil toppen af dansk politik vende blikket nedad og tale til folket om fremtiden for 10. klasse. Det politiske mål er en nedlæggelse af 10. klasse. 10. klasse koster kasse, og penge er vigtigt for vores velfærd. Det handler jo i al sin enkelthed om skattestoppet. At penge skulle være det styrende element i politik er ikke politisk korrekt. Det er mere politisk korrekt, at tale om: målrettet indsats, bedre vejledning, lærernes manglende kompetencer og PISA. Hvis den offentlige debat, hvor alle har ret til at ytre sig - og gør det, har ret, så står det virkelig sløj til i den danske skoleverden - ja, måske! Med en velfærd der slår alle grænser, burde det være sunde, sprudlende og friske unge, der boltre sig i uddannelsesforløbet. Det er det bare ikke. De unge er ikke dumme og ugidelige. Måske en smule forkælede men alt i alt ganske almindelige unge mennesker, der stadig skal lære om livet og de sociale spilleregler. I debatten går det under de bløde værdier og modningsprocessen. 10. klasse handler i høj grad om de bløde værdier og modning. 10. klasse handler om, at nogle har brug for at fi nde sig selv og få styrket selvtilliden, inden de går videre i en ungdomsuddannelse. De bløde værdier har bare ingen gennemslagskraft politisk set. 10. klasse er for mange unge en rigtig god investering. Men den er også en god investering for samfundet. Danmarks statistik har gennem tre undersøgelser vist at 10. klasse er en god investering for det danske samfund. De unge kommer efter 10. klasse hurtigere igennem uddannelsessystemet, færre falder fra under vejs og færre skifter uddannelse under vejs. At nedlægge 10. klasse vil økonomisk set være en dårlig forretning for samfundet. Jeg undrer mig ofte over, at debatten handler så meget om vores velfærd. Den handler sjældent om livskvalitet. Om 10. klasse får lov til at bestå, er et fælles ansvar. Ser vi værdien i et 10. skoleår, og ønsker vi dens bevarelse, er det vores pligt at gøre opmærksom på det. Med den siddende regering er tingene udpræget topstyret, uden skelen til den offentlige debat. Men regering kan stækkes. Det har den vist før. Det kræver dog en massiv indsats fra både skoleverdenen og forældre mens tid er. Der er tid endnu! 2 SkolE bladet, Sydvestjyllands Efterskole

3 Andagt Hvad med dig? Af: Louise Thuehøj Hansen, Elevforeningen. Jesus svarede:»det første bud er: Hør Israel! Herren vor Gud, Herren er én, og du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af hele din styrke. Dernæst kommer: Du skal elske din næste som dig selv. Intet andet bud er større end disse.«mark. 12,29-31 De 2 vigtigste bud i biblen er: Du skal elske Herren din Gud. Og Du skal elske din næste som dig selv. Hvorfor tror du han har sagt skal? Det er der en mening med. Du SKAL elske Herren din Gud og du SKAL elske din næste som dig selv. Du kan ikke elske nogle hvis du ikke elsker dig selv. Hvis du vil have Gud i dit liv skal du elske Gud med hele kroppen. Du kan ikke bare elske ham med din storetå. Fordi han har sagt at du skal elske ham af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af hele din styrke. Hvis du kun gør det med en lille del af dig kunne man næsten bare sige: Tro er noget man gør om søndagen. Nej, tro er noget man skal have med i ens dagligdag. Når man går på en kristen efterskole, f.eks. på SE, får man noget Jesus og Gud hverdag. Det er virkelig en tid hvor man kan rykke sig en del hvis man gerne vil. Men så når tiden på skolen er færdig og man skal have en hverdag hvor der ikke er nogle andagter som man skal med til, kan det være svært at blive ved med at få sin daglig dosis af Biblen og Gud. Selvom det er noget man rigtig gerne vil. Man kan bede til Gud om at han vil hjælpe en med at holde fast i troen og i kærligheden til ham. Så skal han nok hjælpe en. For tænk på hvor meget du får ved at tro på ham! Bl.a. Et rigtig dejligt paradis hvad kan man ønske mere? En bøn som jeg har læst mange gange og som betyder meget for mig er: Far, jeg overgiver mig selv til Dig. Gør med mig som Du vil. Hvad Du end gør med mig, Takker jeg Dig. Jeg er rede til alt, accepterer alt, blot din vilje sker med mig. Jeg ønsker intet andet, Gud. Jeg lægger min sjæl i Dine hænder, giver den til Dig, fra mit inderste. Det er en nødvendighed, en kærlighedens nødvendighed. Jeg overgiver mig i Dine hænder, Uden forbehold, i grænseløs tillid, fordi Du er min Far. Charles de Foucauld Denne bøn har jeg fra engang jeg var til natkirke i Vor Frue kirke. Grunden til at jeg har valgt at tage den med her er for at stille dig et spørgsmål: Kan du sige dette til Herren din Gud med hele dit hjerte, hele din sjæl, hele dit sind og hele din styrke? November

4 Indvielse af byggeri Nye og strengere krav omkring sikkerhe- samme bygning viste sig hurtigt at være den har de sidste år sat dagsordenen på en god løsning. Dels var der penge at landets skoler. spare, og dels kunne en kombination give Mange faglokaler har enten måtte ned- fl ere muligheder i undervisningen. Besty- lægges eller gennemgå en større renove- relsen indgik i foråret et samarbejde med Af: Erik Kristensen ring, for at kunne leve op til kravene, som den lokale murermester Klaus Munk om- blandt andet arbejdstilsynet har stillet. kring byggeprojektet. Det viste sig hurtigt På Sydvestjyllands Efterskole har vi også at være et godt parløb, der gennem hele mærket til denne stramning. I november byggefasen har forløbet perfekt. Kvalitet 2004 var det skolens køkken, der blev og funktionalitet har været nøgleordene, total renoveret, og i 2005 har det været og i dag er vi meget glade for resultatet. autoværkstedet og fysik-, kemi- og biologilokalet, der har stået for tur. Arealmæssigt er det blevet et stort byggeri. Fysik lokalet er på 130 m2 + et de- Idéen med at kombinere et nyt fysiklokale potrum. Autoværkstedet er på 363 m2 + (fysik/kemi/biologi) og et autoværksted i et 100m2 depotrum og gocart garage. 4 SkolE bladet, Sydvestjyllands Efterskole

5 En stor del af projektet har været baseret på frivillig arbejdskraft. Over to måneder er der hver lørdag blevet arbejdet ihærdigt med alt indvendig tømmer-, el- og malerarbejde. Samlet set har det givet en besparelse på ca ,- kr. Vi er meget taknemmelige for den indsats de frivillige hjælpere har ydet. At det samtidig har været sjovt, gør jo ikke projektet dårligere. Den 5. november blev lokalerne indviet. Folk fra nær og fjern var mødt op. Skolens formand Hans Ravn holdt festtalen og forestod åbningen af faciliteterne ved at klippe den røde snor over. Tidligere elever gav et rytmisk indslag, og en af skolens elever Martin Dahl Nielsen havde sammensat en fl ot billedcollage fra byggeriets start til dets afslutning. Hele arrangementet sluttede med en dejlig frokost som skolens køkken havde kreeret. Fysiklokalet rummer i dag det nyeste udstyr indenfor faget. Mange apparater bliver elektronisk baseret, hvilket ligger godt i tråd med skolens IT-satsning. Elevernes bærbare PC er vil få installeret div. programmer, hvorefter de kan anvendes til en lang række måleinstrumenter og dataopsamling. November

6 Idrætslinien på kursus På linjedagen var idrætslinjen på tur til Efter at have cyklet hele formiddagen Karlsgårde sø og nærliggende skov, for at tog vi tilbage til startstedet, som var nogle få kursus i at cykle i terræn med mountain- træhytter og to bålsteder. Vi spiste vores bike og sejle i kajak. Da vi ankom, blev vi madpakker og så var det vores tur til at delt op i to hold. Det ene skulle starte med sejle i kajak. Vi startede med lidt instruk- Af: Christian Nebel-Hansen mountainbike om formiddagen og kajak om eftermiddagen. Jeg var på det hold tion, så skulle vi have et sjal rundt om livet så vi kunne spænde os fast til kajak- der først skulle cykle. Vi startede med at ken, og så der ikke kom vand ind i kajak- træne ved at kører over nogle forhin- ken. Vi skulle sejle sammen fi re kajakker dringer, som instruktøren havde sat op. og vende den samme vej. Så skulle de to Derefter cyklede vi et par kilometer ud til yderste bytte kajak ved at kravle på de mid- den skov, vi skulle cykle igennem. Det var terste kajakker. Efter det sejlede vi over i enormt sjovt at cykle i det meget kupe- en anden bugt, hvor vi spillede vandpolo. rede terræn. Vi skulle også lære hvordan Det var vildt sjovt at spille vandpolo, det er man skulle køre rigtig, så undervejs kom meget fysisk hårdt for overkroppen, men vi til steder, hvor vi fx skulle lære at køre det er en god form for sport. op ad meget stejle bakker og ned ad dem Til sidst pakkede vi det hele sammen igen uden at vælte. og kørte meget trætte hjem. 6 SkolE bladet, Sydvestjyllands Efterskole

7 Kampagne i alle landets aviser i uge 47 fra Efterskoleforeningen November

8 8 SkolE bladet, Sydvestjyllands Efterskole

9 Nyt fra elevforeningen Ja, vi findes! Det var med rystende knæ, og med et Vi sidder fi re i bestyrelsen; tre nye er brændende ønske om, at elevforeningen valgt ind, og en er genganger. måtte forsætte til gavn for SE- og SEs Martin Kristensen er nuværende elev på elever, nye som gamle, at den nye besty- SE og sekretær. Kassereren hedder Dani- relse påtog sig ansvaret for den. el Sørensen, han afsluttede en 3-årig HTX Af: Anna Therese Skov Madsen Generalforsamlingen i maj var grotesk. Intet syntes at have nogen form for struk- sidste sommer og er i gang med en ½-årlig HHX. Louise Thuehøj Hansen er næstformand, hun er gymnasieelev, på 1.år. tur i det arbejde, den tidligere bestyrelse Formanden, Anna Therese Skov Madsen, har lavet. At nogen skulle kunne få den går også på gymnasiet i 2.g. til at fungere igen virkede utroligt diffust Vi kan med glæde og en vis lettelse med- og uoverskueligt, men med god støtte fra dele, at de forsvundne vedtægter er fun- forstander Erik Kristensen er vi, med ny det, efter at Daniel har været i gang med energi, kommet godt fra start. Erik intro- en større eftersøgning i gamle besty-rel- ducerede os til, hvad en bestyrelse laver sesmedlemmers gemmer. og hvilke opgaver man forventer udført. Vores mål er først og fremmest at få for- Hvad der kan komme af andre opgaver, eningen til at fungere ideelt og genskabe såsom forslag til arrangementer og andet kontakten mellem nuværende og gamle tager bestyrelsen også stilling til. Ligele- elever. Kontakten til det nuværende SE vil des hjælper skolen med at administrerer foregå hovedsageligt gennem elev-rådet, nye tilmeldinger. som vi vil prøve at skabe en god dialog med. Samtidig vil vi igennem skolebladet informere om, hvad der sker på skolen og forkynde Guds ord for medlemmerne. Vi er trukket i arbejdstøjet, og vil gøre en stor indsats for, at Elevforeningen bliver et funktionelt mellemled fra gamle elever til skolen. Vi vil ligeledes være åbne overfor de anfordringer vi måtte få, fra det eksisterende SE, med de elever der går der. En hilsen med et ønske om at være til nytte fra Elevforeningens bestyrelse. November

10 Efterskoleophold for længe siden. Vi hedder Helle og Bent Thuehøj, og er Bent arbejder som økonomi konsu- blevet spurgt om, hvordan det var at være lent i Ry, og jeg arbejder som social på efterskole for længe siden da Sydvest- og sundhedsassistent i hjemmeplejen jyllands Efterskole lå inde i Bramming by. i Låsby, det er som fast aftenvagt - et Helle ( dengang Rasmussen) var elev på valg vi tog, da vi fi k børn - børnene var skolen fra , og Bent var elev hjemme, og vi har som forældre været Af: Helle og Bent Thuehøj fra Vi har for nylig været til et foredrag der en af os her hele tiden - det har været rigtig godt for os alle sammen. Aften- hed : Valg og konsekvens, da tænkte vagten passer mig fortsat rigtig godt, jeg endnu engang på mit efterskoleop- afsted hver onsdag og torsdag og hver hold, at det ofte får en stor betydning for anden weekend, og mange hele fri- en, at man vælger et efterskoleophold. dage!!! Det har haft stor betydning for os, og det er ikke kun fordi vi blev kærester der, og senere gift!!!!! Jeg tænker på, at nogle af de valg vi tog dengang, de har konsekvens for os i dag, nogle af de venner vi fi k dengang, de er også vores venner i dag... nu er vi så nået dertil, at det er vores børn, der er efterskole-elever. Lidt om os : Vi havde nogle rigtig gode år på efter- Vi begyndte at komme sammen på Syd- skolen, det er jo noget helt specielt, vestjyllands Efterskole i august at fl ytte på skolen, bo sammen med blev gift i Vi har tre børn, Morten dengang knap 60 andre teenagere på 18 år, Simon på 16 år (som nu er på pragtfuldt! En tid hvor der altid var Hestlund Efterskole), og Kristina på 14 år. nogle at være sammen med, spille kort Vi bor i en lille by - Nr.Vissing, som ligger med, spille bold med eller bare være imellem Århus og Silkeborg (Danmarks sammen med. Jeg husker den første navle), de første år boede vi i Vodskov i tid efter skolen, som frygtelig stille og nord jylland, men fl yttede til denne egn, ret kedelig!!! da Bent skulle læse i Århus. Og det er vi så glade for, så her har vi valgt at blive!! 10 SkolE bladet, Sydvestjyllands Efterskole

11 Vi var på ski-ferier i Østrig og Norge, på lejrskole i hytte ved Silkeborg, hvor vi byggede tømmerfl åder m.m. Efterskole-alderen er en alder, hvor det er vigtigt, at komme i det rigtige selskab, få de rigtige venner, og ikke komme ud i noget skidt! Det var den alder, hvor jeg nogle gange synes, at mine veninder altid måtte mere en jeg måtte, være længere ude om aftenen end jeg måtte o.s.v. Jeg husker det som en stor befrielse, at reglerne er ens for alle. På efterskolen fi k vi et andet forhold til lærerne end i folkeskolen. Man er sammen på en hel anden måde end i folkeskolen. Man er samme hele døgnet, og ser både hinandens stærke og svage sider. Så mange spændende og gode oplevelser, så vi som forældre, slet ikke har været i tvivl om, at det var et tilbud vi ønskede, at give vores børn - at de skulle have mulighed for to år på efterskole et tilbud som de alle tre har taget imod! Tak for de gode år på Sydvestjyllands Efterskole. SE se opad og se fremad. Julemarked Fredag den 25. november Sydvestjyllands Efterskole Program Kl Markedet åbner Kl Musiklinie koret Kl Julespil og Lovsangsdans Kl Julebanko Kl Musiklinie koret Kl Julespil og Lovsangsdans Kl Julebanko Kl Musikliniekoret Kl Markedet lukker Sydvestjyllands Efterskole Kirkebrovej Bramming tel: web: November

12 Hilsen fra en gammel elev Det er nu ved at være seks år siden jeg lille band, og jeg fi k også mulighed for selv satte min fod på Sydvestjyllands Eftersko- at spille med til lovsang på min saxofon. le for første gang som elev. August 1999 Jeg fi k nogle nye var startskuddet på mit toårige ophold på venner gennem musikken, og jeg tror det SE, som jeg stadigvæk husker tilbage på er grund til at jeg i dag kan kalde mig for Af: Filip Dahl Thunder Bay, Canada med stor glæde var mit første år, og var året hvor en kristen. SE var for mig vendepunktet i mit liv, hvor jeg gik fra at være en lille ge- jeg for alvor kunne nyde livet, være væk neret lyshåret dreng i 8 klasse, til at være hjemmefra og møde nogle nye unge krist- den populære med masser af energi. Fra ne, hvilket jeg på dette tidspunkt virkelig at være usikker til at have masser af selv- havde brug for. Jeg husker at jeg faktisk tillid og masser af tro. aldrig var hjemme i weekenderne, bortset fra de få hvor man skulle væk fra skolen. Efter to år på efterskole var tiden kommet Mit første år gik, og det andet år stod for til noget nyt igen. Jeg fl yttede hjem igen, døren. Dette år havde jeg nærmest glæ- til Varde hvor jeg begyndte på mit 2-årige det mig mere til end det første. Jeg kendte HF-kursus. De to år fl øj nærmest af sted nogle fl ere da jeg startede, og det hele var for mig. Jeg var begyndt at komme i kirke mere hjemlige omgivelser. Nu var man jo og ungdomsgruppe i Esbjerg, og i løbet af blevet en af de store, så ansvaret var jo disse to år med HF kom jeg meget tæt- større, skulle man tro. Jeg fi k heldigvis en tere på Gud og udviklede mig meget som rumbo som jeg kom godt ud af det med, kristen og som person. Det var dog ikke og som jeg også kunne give nogle tæsk, altid nemt at være den eneste kristne i sin så alt var som det skulle være. klasse, men nu havde jeg en personlig tro Nu er SE jo en kristen skole med alt hvad at falde tilbage på samt en masse gode dertil hører, og man var måske blevet lidt venner fra efterskole tiden. mere moden, og begyndte faktisk at lytte Jeg bestod min HF med et godt resultat til hvad der blev sagt til andagter samtidig efter to år uden at have åbnet en eneste med at lovsang med det hele blev mere bog nærmest. Det var jeg nu egentlig me- almindeligt. Jeg begyndte selv at gå mere get glad for, men hvad skulle man så nu op i musik, og vi havde da også vores eget give sig til? Jeg havde nogle gode kontak- 12 SkolE bladet, Sydvestjyllands Efterskole

13 ter i Esbjerg, og gennem dem fi k jeg på mærkelig vis, et job på den kristne friskole i Esbjerg, Markusskolen, som pædagogmedhjælper og rengøringsassistent. Det var meget udfordrende for mig i starten, men jeg faldt hurtigt ind i det, og begyndte også senere at undervise på fl ere klassetrin. Året 2003/04 gik og hva så? Jeg havde fået en lille smag af Israel gennem en måned i New York med Jews For Jesus (jøder for jesus) med Israelsmissionens Unge (IU), samt en studietur til Israel med IU. Så i august 2004 pakkede jeg mit grej sammen for at skulle tilbringe et år i Israel blandt kristne arabere. Det glædede jeg mig meget til, men efter tre måneder kunne jeg ikke mere. Jeg følte mig isoleret der hvor jeg boede, og kunne ikke falde ind i kulturen. Så det blev kun til tre måneder, og jeg følte det lidt som et slag i hovedet. Så jeg valgte at tage hjem efter mange overvejelser. I mellemtiden var de fl este af mine venner fl yttet til Århus for at studere og arbejde, så det var meget naturligt at fl ytte dertil også. Jeg fi k et værelse hos to af mine gode venner, og begyndte at lede efter et job. En af dem jeg boede hos arbejde for Youth For Christ (YFC), en kristen ungdomsorganisation, og han sagde at der måske et job ledigt der. Så jeg tog derned, fi k en snak med min nuværende boss, og fi k mit nuværende job som roadmanager. Mit job består i at booke arrangementer for gæstelærerer/foredragsholdere og bands/teams fra udlandet. Disse bands og teams som kommer til landet kører jeg også rundt med, deraf titlen roadmanager, og sørger for at alting fungerer. Det fører mig land og rige rundt og er en mulighed for mig til at dele min tro og evangeliet med andre. Faktisk sidder jeg i Canada i skrivende stund. Jeg besøger nogle venner som jeg har lært at kende gennem YFC. Det var et band som jeg rejste rundt i DK sammen med, og faktisk var vi nede på SE og give koncert. Kan da lige meddele at de nok kommer til DK om et års tid, så husk lige at tjekke op på det:) Med SE som udgangspunkt for min personlige tro på Jesus og med alle minderne fra den tid, samt vennerne derfra, har jeg oplevetmeget mere end jeg havde forventet, samt mere end jeg kan beskrive her... De bedste hilsner, Filip Dahl SE-elev 99/01 November

14 Nyt fra skolens hjemmeside I uge 38 var hele skolen omdannet til 4 redaktioner. Af: Johannes Pedersen Vi havde en danskuge, hvor alle dansklærere var gået sammen om en uges intensiv undervisning. Avisuge En konkurence blev skudt igang, og det galdt om at få lavet den bedste avis. Vi havde fået Søren Søgaard, freelance journalist, der gfortalte alt om hvordan man kommer godt igang med at skrive en avis. På hjemmesiden kan du se de færdige aviser. Du kan læse om elevernes proces i danskugen. Kolofon Skolebladet for Sydvestjyllands Efterskole Redaktør: Erik Kristensen (Forstander) Oplag: 600 stk. Layout: Johannes Pedersen Tryk: Sydvestjyllands Efterskole Sydvestjyllands Efterskole Kirkebrovej Bramming Tel.: , Fax: Web: 14 SkolE bladet, Sydvestjyllands Efterskole

15 25. november Julemarked Efter en uges arbejde er alle SE s elever og lærere klar med julemarked. Tag hele familien med og oplev julehygge, lækker mad, køb og vind julegaverne december Københavnertur Vi drager 3 dage til København for at opleve kultur, julestemning og købe julegaver. 19. december 2005 Juleferie Ankomst mandag den 2. januar senest kl januar 2006 Matematik uge Matematik projekt. 16. januar 2006 Musical Valgfaget Musical opfører en klassisk musical. Arrangementet starter kl Alle er velkommen! februar 2006 Projektopgave Alle elever laver i denne uge en projektopgave, der skal afl everes, fremlægges og bedømmes februar 2006 Udlandstur Fælles skitur i Norge - Oppdal. 25. februar 2006 IMU Sportsdag IMU foreninger fra sydvestjylland kommer til sportsdag på SE. Alle unge der har lyst kan deltage. 4. marts 2006 Koncert: KG-koret Gospell koncert med Det Kristne Gymnasiums store kor marts 2006 Musical Årets musical hvor alle elever medvirker. Gennem bl.a. drama, multimedie, kunst, musik og skuespil vil du blive draget ind i stemningen og historien om...! 30. marts 2006 Informationsaften Informationsaften for elever til årgang Følg med i kalenderen på vores hjemmeside. November

16 Bags D i t k i g i n d t i l l i v e t p å S E Fællesskab på SE - MAX 10 linier! Mit første indtryk af SE var, at her var alle glade og alle havde sin egen plads, og sådan fik jeg det også hurtigt. Fællesskabet her på SE er skønt. Alle har en rolle at spille og ingen kan undværes. Mit eget indtryk er at alle elever snakker godt sammen og har det godt på skolen. Der er altid nogen at snakke med og nogen at hygge sig med. For det meste sidder vi nede i dagligstuen og på tovet, og hygger med spil, pool osv. Der er altid liv på SE ligemeget hvor man er, så det er skønt at være omgivet af så mange dejlige kammerater. Der vil altid være nogen som man er mere sammen med end andre, men mit helheds indtryk er at alle har det godt sammen og derfor er der heller ingen klikker hvor nogle holder andre udenfor. På en skole med 108 elever kan man selvfølgelig ikke være bedste venner med alle, men jeg føler at alle har nogen at snakke med og hygge sig med og samtidig har vi det godt sammen socialt, når vi alle er på ture sammen fx. Alt i alt, et kanon fællesskab! Heine Dette er mit andet år på SE, og det er to meget forskellige år. Jeg er utrolig glad for at gå her, specielt fordi at fællesskabet er så godt som det er. Der gik ikke lang tid før jeg faldt til, og følte at det var på denne skole jeg hørte til. Alle er en del af det fællesskab vi har her, og det ville ikke være det samme uden dem. Selvfølgelig snakker jeg ikke med alle, men de har stadig en betydning for mig. Det er vigtig for mig at vide at jeg er en del af et fælleskab, og at jeg altid har nogen. Hvis jeg en dag keder mig, er der altid nogen et eller andet sted, som jeg kan sætte mig hos og hænge ud med. Men selvfølgelig er der nogle små ting i vores fællesskab, som ikke er helt som det skal være, men så er det vigtig for hver og en at være med til at ændre det, og det er det et fælleskab går ud på. Og SE fællesskab er fantastisk, efter min mening. Kari

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Vi vil dig noget Efterskolelivet på Solgården Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Praktisk info Tjek mere på www.solgaarden.dk Quick info Efterskolen Solgården blev oprettet i 1978 af Luthersk Mission

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole.

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. 1. Del omhandler efterskoleopholdet generelt. 2. Del omhandler undervisningen på Hardsyssel efterskole. 3. Del omhandler skolens værdigrundlag. 1. del 1. Hvor

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Så fik endnu en uge ben at gå på. Ben at gå på, skulle man også have i SFO en i den forgangne uge. Her ses Århus Friskole børn i BLÅ, hvor der blev

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Monday, February 06, 2012 1:22 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten februar 2012 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

Med hensyn til fordeling af klassetrin er der ikke noget at bemærke, da der næsten er lige mange elever på årgangene.

Med hensyn til fordeling af klassetrin er der ikke noget at bemærke, da der næsten er lige mange elever på årgangene. Elevtallet maj 2010 Klassetrin/køn 9. klasse 10. klasse % andel Drenge 22 18 40/111*100 = 36 % Piger 34 37 71/111*100 = 64 % % andel 56/111*100 = 50,5 % 55/111*100 = 49,5 % Tabel 1: Elevtallet maj 2010.

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Evaluering brobygning

Evaluering brobygning or_6739.mdb Evaluering brobygning November 2008 Sydvestjyllands Efterskole SELVEVALUERING 2008-09 Evaluering brobygning [ S Y D V E S T J Y L L A N D S E F T E R S K O L E N O V E M B E R 2 0 0 8 ] I ugerne

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B Introduktion af Netavis Netavis Vi, elevrådet, er gået sammen om at lave en avis. I avisen har vi tænkt os at skrive om, hvad der sker på skolen. Vi skriver om de arrangementer og aktiviteter, som foregår

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard.

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013 KOLLEGIE NYT Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses på vores hjemmeside www.fredericiah.dk Ansvarshavende:

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 22. årgang December 2014 Nummer 4 Friske VHK ere på Damhusengen God jul og godt nytår Efterlysning Aktivitetskalender Rytmer Harmonicafé Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN Medlemsavis

Læs mere

Valgfag skoleåret 2014-15

Valgfag skoleåret 2014-15 Valgfag skoleåret 2014-15 Kære elever og forældre Det er med stor glæde, at vi igen i år kan præsentere en valgfagsfolder, hvori vi kan tilbyde en række spændende, kreative og udfordrende undervisningstilbud

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie.

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Fredagsbrev Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010 Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Vi har savnet jer og glæder os til endnu et fantastisk, sjovt og lærerigt år på Århus

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

UGEBREV nr. 11 uge 44

UGEBREV nr. 11 uge 44 UGEBREV nr. 11 uge 44 Årgang 4 Kære alle børn og forældre! Der har godt nok været en del syge børn og voksne i denne uge. Der har været mandefald pga. opkast og dårlig mave, og det er åbenbart ret smitsomt.

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner.

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner. Gl.ager14.4.59. KæreBrevduevenner. Ja,nuerjegvedatværeovredetmedinfluenzaen,iPåskenvarjegnuikkemangesure sildværd,jegholdtmigiroogkomingenstederihelepåsken. Jegharlavetmegetforskelligtsiden1.April,jegharjoværetløsarbejder:Jegharkørtfor

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE I mange år har Skrødstrup Efterskoles støttekreds og andre interesserede modtaget et årsskrift før jul. Vi vil stadigvæk meget gerne holde alle interesserede orienterede

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

We Are Family 2.0. - kirke for børn, teenagere og unge

We Are Family 2.0. - kirke for børn, teenagere og unge We Are Family 2.0 - kirke for børn, teenagere og unge 16.-17. april 2010 We Are Family 2.0 kirke for børn, teenagere og unge Velkommen til PBU-døgn 2010! Vi tror så meget på det, at vi gør alvor af det

Læs mere

August 2015. Kære forældre i overbygningen

August 2015. Kære forældre i overbygningen August 2015 Kære forældre i overbygningen Efter en god sommer er skolen nu igen blevet fyldt med liv, glade stemmer og aktive børn - noget vi alle har set frem til efter en uge med kun voksne på skolen.

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Godt Nyt. Marts 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Marts 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Marts 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Hilsen fra Australien YWAM Perth er allerede et kæmpe vendepunkt i mit liv! Jeg har lavet den absolut bedste investering,

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

sport musik design tro

sport musik design tro sport musik design tro Mit år på DE har ændret mig. Det er svært at forklare præcis hvordan, men jeg er blevet stærkere og har lært at passe på mig selv. Jeg har fået dybe venskaber her og faktisk også

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Forældrebrev den 25. oktober 2013

Forældrebrev den 25. oktober 2013 Forældrebrev den 25. oktober 2013 1. Præsentation af vores lærerpraktikanter Line Quistgaard Larsen og Kirstine Vægter 1.1. Præsentation af 1. årgang -matematikgruppen Vi udgør den matematiske gruppe af

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd

Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd 1 Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd Tema Indhold 1 Hvordan ser en god skoledag ud? At få eleverne til at være mere aktive end de er normalt.

Læs mere

dig&mig feriefornøjelser for

dig&mig feriefornøjelser for dig&mig feriefornøjelser for Lyst til femstjernet campingferie med udsigt til havet og fynsk idyl ad libitum? Så kom og nyd livet på Camp Hverringe. Her er hygge, fantastisk natur og andre voksne, der

Læs mere

Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015

Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015 Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015 Kære 2.v, Hermed følger relevante informationer til jer og jeres forældre omkring studieturen. Temaet for studieturen er øst og vest, og de deltagende fag

Læs mere

UGEBREV nr. 02 uge 34

UGEBREV nr. 02 uge 34 UGEBREV nr. 02 uge 34 Kære børn og forældre Så er vi igennem den anden uge i det nye skoleår i dejligt vejr og en rar stemning på friskolen. Mon ikke vi også lærer en masse, når nu de andre betingelser

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Nyhedbrevet bliver digitalt, vi har taget en masse mærker, og de store har være på kursus - læs mere her...

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Nyhedbrevet bliver digitalt, vi har taget en masse mærker, og de store har være på kursus - læs mere her... yhedsbrev December - Januar - Februar 2013 yhedbrevet bliver digitalt, vi har taget en masse mærker, og de store har være på kursus - læs mere her... FDF SÆSLV Kalender 25.-27. januar: Væbner- og seniorvæbnerweekend

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV 1 MAJ 2011 REDAKTIONEN: EMILIE 3.A. EMILIE 4.A. YASMIN 4A. (ORLOV) SOFIE N. 4.A. SIMON 5.A. (FREE LANCE)

Læs mere

Teamlederen og den enkelte

Teamlederen og den enkelte Teamlederen og den enkelte Tjenestesamling 4. og 5. september 2009 Et netværk af menigheder og et fællesskab af tjenester Gerne tilskrive Lene en stor andel af det som kommer til at foregå den næste time.

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

VærelZe 313 og Teaterskolen

VærelZe 313 og Teaterskolen syddjurs egnsteater VærelZe 313 og Teaterskolen sæson 2014/15 www.syddjursegnsteater.dk KÆRE UNGE I SYDDJURS KOMMUNE For femte år i træk byder vi velkommen til Ingen kedelige onsdage, på den sidste onsdag

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx NR 2 MARTS 2013 Kære Steinerskoler lærere, elever, bestyrelser, forældre og venner af skolerne Vi arbejder i øjeblikket på at få Sammenslutningens nye hjemmeside færdig, hvorfra det også vil blive muligt

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt Malene Degn på vej mod VM sølv på MT B Eliteidræt og uddannelse For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 Forord til Elite og udannelse Team Danmark ordningen for

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere