November SkolE bladet. Læs om: 10. klasses fremtid Iindvielse af byggeri Efterskoleophold for længe siden. Sydvestjyllands Efterskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "November 2005. SkolE bladet. Læs om: 10. klasses fremtid Iindvielse af byggeri Efterskoleophold for længe siden. Sydvestjyllands Efterskole"

Transkript

1 November 2005 SkolE bladet Læs om: 10. klasses fremtid Iindvielse af byggeri Efterskoleophold for længe siden Sydvestjyllands Efterskole

2 Siden Sidst klasses fremtid! Af: Erik Kristensen Siden sidst kort: Søndag den 13. november deltog 78 elever i landsindsamling til fordel for Dansk Flygtningehjælp. Eleverne samlede i alt ,- kr. ind. I skolens bygningsudvalg er den næste udfordring at renovere 40 elevværelser med bad og toilet. Projektet forventes at blive påbegyndt i løbet af foråret og vil strække sig over ca. 2 år. Hver torsdag bliver der ved morgenandagten samlet ind til gadebørnene i Jos. I snit bliver der hver uge samlet ca. 250,- kr. ind. En tredjedel af overskuddet ved årets julemarked vil gå til samme projekt. Traditionen tro drager hele skolen til København i december måned. Programmet indeholder i år blandt andet besøg på Rosenborg slot, Planetariet, Morgenandagt i domkirken og Det Ny Teater - med forestillingen Beauty and the Beast. Stilhed før stormen - er nok det udtryk der kendetegner debatten om 10. klasses fremtid bedst. Der bliver snakket med sagte stemme i toppen af de politiske afkroge, for folket må jo ikke vide noget før tid. Tiden er programsat til januar Her vil toppen af dansk politik vende blikket nedad og tale til folket om fremtiden for 10. klasse. Det politiske mål er en nedlæggelse af 10. klasse. 10. klasse koster kasse, og penge er vigtigt for vores velfærd. Det handler jo i al sin enkelthed om skattestoppet. At penge skulle være det styrende element i politik er ikke politisk korrekt. Det er mere politisk korrekt, at tale om: målrettet indsats, bedre vejledning, lærernes manglende kompetencer og PISA. Hvis den offentlige debat, hvor alle har ret til at ytre sig - og gør det, har ret, så står det virkelig sløj til i den danske skoleverden - ja, måske! Med en velfærd der slår alle grænser, burde det være sunde, sprudlende og friske unge, der boltre sig i uddannelsesforløbet. Det er det bare ikke. De unge er ikke dumme og ugidelige. Måske en smule forkælede men alt i alt ganske almindelige unge mennesker, der stadig skal lære om livet og de sociale spilleregler. I debatten går det under de bløde værdier og modningsprocessen. 10. klasse handler i høj grad om de bløde værdier og modning. 10. klasse handler om, at nogle har brug for at fi nde sig selv og få styrket selvtilliden, inden de går videre i en ungdomsuddannelse. De bløde værdier har bare ingen gennemslagskraft politisk set. 10. klasse er for mange unge en rigtig god investering. Men den er også en god investering for samfundet. Danmarks statistik har gennem tre undersøgelser vist at 10. klasse er en god investering for det danske samfund. De unge kommer efter 10. klasse hurtigere igennem uddannelsessystemet, færre falder fra under vejs og færre skifter uddannelse under vejs. At nedlægge 10. klasse vil økonomisk set være en dårlig forretning for samfundet. Jeg undrer mig ofte over, at debatten handler så meget om vores velfærd. Den handler sjældent om livskvalitet. Om 10. klasse får lov til at bestå, er et fælles ansvar. Ser vi værdien i et 10. skoleår, og ønsker vi dens bevarelse, er det vores pligt at gøre opmærksom på det. Med den siddende regering er tingene udpræget topstyret, uden skelen til den offentlige debat. Men regering kan stækkes. Det har den vist før. Det kræver dog en massiv indsats fra både skoleverdenen og forældre mens tid er. Der er tid endnu! 2 SkolE bladet, Sydvestjyllands Efterskole

3 Andagt Hvad med dig? Af: Louise Thuehøj Hansen, Elevforeningen. Jesus svarede:»det første bud er: Hør Israel! Herren vor Gud, Herren er én, og du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af hele din styrke. Dernæst kommer: Du skal elske din næste som dig selv. Intet andet bud er større end disse.«mark. 12,29-31 De 2 vigtigste bud i biblen er: Du skal elske Herren din Gud. Og Du skal elske din næste som dig selv. Hvorfor tror du han har sagt skal? Det er der en mening med. Du SKAL elske Herren din Gud og du SKAL elske din næste som dig selv. Du kan ikke elske nogle hvis du ikke elsker dig selv. Hvis du vil have Gud i dit liv skal du elske Gud med hele kroppen. Du kan ikke bare elske ham med din storetå. Fordi han har sagt at du skal elske ham af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af hele din styrke. Hvis du kun gør det med en lille del af dig kunne man næsten bare sige: Tro er noget man gør om søndagen. Nej, tro er noget man skal have med i ens dagligdag. Når man går på en kristen efterskole, f.eks. på SE, får man noget Jesus og Gud hverdag. Det er virkelig en tid hvor man kan rykke sig en del hvis man gerne vil. Men så når tiden på skolen er færdig og man skal have en hverdag hvor der ikke er nogle andagter som man skal med til, kan det være svært at blive ved med at få sin daglig dosis af Biblen og Gud. Selvom det er noget man rigtig gerne vil. Man kan bede til Gud om at han vil hjælpe en med at holde fast i troen og i kærligheden til ham. Så skal han nok hjælpe en. For tænk på hvor meget du får ved at tro på ham! Bl.a. Et rigtig dejligt paradis hvad kan man ønske mere? En bøn som jeg har læst mange gange og som betyder meget for mig er: Far, jeg overgiver mig selv til Dig. Gør med mig som Du vil. Hvad Du end gør med mig, Takker jeg Dig. Jeg er rede til alt, accepterer alt, blot din vilje sker med mig. Jeg ønsker intet andet, Gud. Jeg lægger min sjæl i Dine hænder, giver den til Dig, fra mit inderste. Det er en nødvendighed, en kærlighedens nødvendighed. Jeg overgiver mig i Dine hænder, Uden forbehold, i grænseløs tillid, fordi Du er min Far. Charles de Foucauld Denne bøn har jeg fra engang jeg var til natkirke i Vor Frue kirke. Grunden til at jeg har valgt at tage den med her er for at stille dig et spørgsmål: Kan du sige dette til Herren din Gud med hele dit hjerte, hele din sjæl, hele dit sind og hele din styrke? November

4 Indvielse af byggeri Nye og strengere krav omkring sikkerhe- samme bygning viste sig hurtigt at være den har de sidste år sat dagsordenen på en god løsning. Dels var der penge at landets skoler. spare, og dels kunne en kombination give Mange faglokaler har enten måtte ned- fl ere muligheder i undervisningen. Besty- lægges eller gennemgå en større renove- relsen indgik i foråret et samarbejde med Af: Erik Kristensen ring, for at kunne leve op til kravene, som den lokale murermester Klaus Munk om- blandt andet arbejdstilsynet har stillet. kring byggeprojektet. Det viste sig hurtigt På Sydvestjyllands Efterskole har vi også at være et godt parløb, der gennem hele mærket til denne stramning. I november byggefasen har forløbet perfekt. Kvalitet 2004 var det skolens køkken, der blev og funktionalitet har været nøgleordene, total renoveret, og i 2005 har det været og i dag er vi meget glade for resultatet. autoværkstedet og fysik-, kemi- og biologilokalet, der har stået for tur. Arealmæssigt er det blevet et stort byggeri. Fysik lokalet er på 130 m2 + et de- Idéen med at kombinere et nyt fysiklokale potrum. Autoværkstedet er på 363 m2 + (fysik/kemi/biologi) og et autoværksted i et 100m2 depotrum og gocart garage. 4 SkolE bladet, Sydvestjyllands Efterskole

5 En stor del af projektet har været baseret på frivillig arbejdskraft. Over to måneder er der hver lørdag blevet arbejdet ihærdigt med alt indvendig tømmer-, el- og malerarbejde. Samlet set har det givet en besparelse på ca ,- kr. Vi er meget taknemmelige for den indsats de frivillige hjælpere har ydet. At det samtidig har været sjovt, gør jo ikke projektet dårligere. Den 5. november blev lokalerne indviet. Folk fra nær og fjern var mødt op. Skolens formand Hans Ravn holdt festtalen og forestod åbningen af faciliteterne ved at klippe den røde snor over. Tidligere elever gav et rytmisk indslag, og en af skolens elever Martin Dahl Nielsen havde sammensat en fl ot billedcollage fra byggeriets start til dets afslutning. Hele arrangementet sluttede med en dejlig frokost som skolens køkken havde kreeret. Fysiklokalet rummer i dag det nyeste udstyr indenfor faget. Mange apparater bliver elektronisk baseret, hvilket ligger godt i tråd med skolens IT-satsning. Elevernes bærbare PC er vil få installeret div. programmer, hvorefter de kan anvendes til en lang række måleinstrumenter og dataopsamling. November

6 Idrætslinien på kursus På linjedagen var idrætslinjen på tur til Efter at have cyklet hele formiddagen Karlsgårde sø og nærliggende skov, for at tog vi tilbage til startstedet, som var nogle få kursus i at cykle i terræn med mountain- træhytter og to bålsteder. Vi spiste vores bike og sejle i kajak. Da vi ankom, blev vi madpakker og så var det vores tur til at delt op i to hold. Det ene skulle starte med sejle i kajak. Vi startede med lidt instruk- Af: Christian Nebel-Hansen mountainbike om formiddagen og kajak om eftermiddagen. Jeg var på det hold tion, så skulle vi have et sjal rundt om livet så vi kunne spænde os fast til kajak- der først skulle cykle. Vi startede med at ken, og så der ikke kom vand ind i kajak- træne ved at kører over nogle forhin- ken. Vi skulle sejle sammen fi re kajakker dringer, som instruktøren havde sat op. og vende den samme vej. Så skulle de to Derefter cyklede vi et par kilometer ud til yderste bytte kajak ved at kravle på de mid- den skov, vi skulle cykle igennem. Det var terste kajakker. Efter det sejlede vi over i enormt sjovt at cykle i det meget kupe- en anden bugt, hvor vi spillede vandpolo. rede terræn. Vi skulle også lære hvordan Det var vildt sjovt at spille vandpolo, det er man skulle køre rigtig, så undervejs kom meget fysisk hårdt for overkroppen, men vi til steder, hvor vi fx skulle lære at køre det er en god form for sport. op ad meget stejle bakker og ned ad dem Til sidst pakkede vi det hele sammen igen uden at vælte. og kørte meget trætte hjem. 6 SkolE bladet, Sydvestjyllands Efterskole

7 Kampagne i alle landets aviser i uge 47 fra Efterskoleforeningen November

8 8 SkolE bladet, Sydvestjyllands Efterskole

9 Nyt fra elevforeningen Ja, vi findes! Det var med rystende knæ, og med et Vi sidder fi re i bestyrelsen; tre nye er brændende ønske om, at elevforeningen valgt ind, og en er genganger. måtte forsætte til gavn for SE- og SEs Martin Kristensen er nuværende elev på elever, nye som gamle, at den nye besty- SE og sekretær. Kassereren hedder Dani- relse påtog sig ansvaret for den. el Sørensen, han afsluttede en 3-årig HTX Af: Anna Therese Skov Madsen Generalforsamlingen i maj var grotesk. Intet syntes at have nogen form for struk- sidste sommer og er i gang med en ½-årlig HHX. Louise Thuehøj Hansen er næstformand, hun er gymnasieelev, på 1.år. tur i det arbejde, den tidligere bestyrelse Formanden, Anna Therese Skov Madsen, har lavet. At nogen skulle kunne få den går også på gymnasiet i 2.g. til at fungere igen virkede utroligt diffust Vi kan med glæde og en vis lettelse med- og uoverskueligt, men med god støtte fra dele, at de forsvundne vedtægter er fun- forstander Erik Kristensen er vi, med ny det, efter at Daniel har været i gang med energi, kommet godt fra start. Erik intro- en større eftersøgning i gamle besty-rel- ducerede os til, hvad en bestyrelse laver sesmedlemmers gemmer. og hvilke opgaver man forventer udført. Vores mål er først og fremmest at få for- Hvad der kan komme af andre opgaver, eningen til at fungere ideelt og genskabe såsom forslag til arrangementer og andet kontakten mellem nuværende og gamle tager bestyrelsen også stilling til. Ligele- elever. Kontakten til det nuværende SE vil des hjælper skolen med at administrerer foregå hovedsageligt gennem elev-rådet, nye tilmeldinger. som vi vil prøve at skabe en god dialog med. Samtidig vil vi igennem skolebladet informere om, hvad der sker på skolen og forkynde Guds ord for medlemmerne. Vi er trukket i arbejdstøjet, og vil gøre en stor indsats for, at Elevforeningen bliver et funktionelt mellemled fra gamle elever til skolen. Vi vil ligeledes være åbne overfor de anfordringer vi måtte få, fra det eksisterende SE, med de elever der går der. En hilsen med et ønske om at være til nytte fra Elevforeningens bestyrelse. November

10 Efterskoleophold for længe siden. Vi hedder Helle og Bent Thuehøj, og er Bent arbejder som økonomi konsu- blevet spurgt om, hvordan det var at være lent i Ry, og jeg arbejder som social på efterskole for længe siden da Sydvest- og sundhedsassistent i hjemmeplejen jyllands Efterskole lå inde i Bramming by. i Låsby, det er som fast aftenvagt - et Helle ( dengang Rasmussen) var elev på valg vi tog, da vi fi k børn - børnene var skolen fra , og Bent var elev hjemme, og vi har som forældre været Af: Helle og Bent Thuehøj fra Vi har for nylig været til et foredrag der en af os her hele tiden - det har været rigtig godt for os alle sammen. Aften- hed : Valg og konsekvens, da tænkte vagten passer mig fortsat rigtig godt, jeg endnu engang på mit efterskoleop- afsted hver onsdag og torsdag og hver hold, at det ofte får en stor betydning for anden weekend, og mange hele fri- en, at man vælger et efterskoleophold. dage!!! Det har haft stor betydning for os, og det er ikke kun fordi vi blev kærester der, og senere gift!!!!! Jeg tænker på, at nogle af de valg vi tog dengang, de har konsekvens for os i dag, nogle af de venner vi fi k dengang, de er også vores venner i dag... nu er vi så nået dertil, at det er vores børn, der er efterskole-elever. Lidt om os : Vi havde nogle rigtig gode år på efter- Vi begyndte at komme sammen på Syd- skolen, det er jo noget helt specielt, vestjyllands Efterskole i august at fl ytte på skolen, bo sammen med blev gift i Vi har tre børn, Morten dengang knap 60 andre teenagere på 18 år, Simon på 16 år (som nu er på pragtfuldt! En tid hvor der altid var Hestlund Efterskole), og Kristina på 14 år. nogle at være sammen med, spille kort Vi bor i en lille by - Nr.Vissing, som ligger med, spille bold med eller bare være imellem Århus og Silkeborg (Danmarks sammen med. Jeg husker den første navle), de første år boede vi i Vodskov i tid efter skolen, som frygtelig stille og nord jylland, men fl yttede til denne egn, ret kedelig!!! da Bent skulle læse i Århus. Og det er vi så glade for, så her har vi valgt at blive!! 10 SkolE bladet, Sydvestjyllands Efterskole

11 Vi var på ski-ferier i Østrig og Norge, på lejrskole i hytte ved Silkeborg, hvor vi byggede tømmerfl åder m.m. Efterskole-alderen er en alder, hvor det er vigtigt, at komme i det rigtige selskab, få de rigtige venner, og ikke komme ud i noget skidt! Det var den alder, hvor jeg nogle gange synes, at mine veninder altid måtte mere en jeg måtte, være længere ude om aftenen end jeg måtte o.s.v. Jeg husker det som en stor befrielse, at reglerne er ens for alle. På efterskolen fi k vi et andet forhold til lærerne end i folkeskolen. Man er sammen på en hel anden måde end i folkeskolen. Man er samme hele døgnet, og ser både hinandens stærke og svage sider. Så mange spændende og gode oplevelser, så vi som forældre, slet ikke har været i tvivl om, at det var et tilbud vi ønskede, at give vores børn - at de skulle have mulighed for to år på efterskole et tilbud som de alle tre har taget imod! Tak for de gode år på Sydvestjyllands Efterskole. SE se opad og se fremad. Julemarked Fredag den 25. november Sydvestjyllands Efterskole Program Kl Markedet åbner Kl Musiklinie koret Kl Julespil og Lovsangsdans Kl Julebanko Kl Musiklinie koret Kl Julespil og Lovsangsdans Kl Julebanko Kl Musikliniekoret Kl Markedet lukker Sydvestjyllands Efterskole Kirkebrovej Bramming tel: web: November

12 Hilsen fra en gammel elev Det er nu ved at være seks år siden jeg lille band, og jeg fi k også mulighed for selv satte min fod på Sydvestjyllands Eftersko- at spille med til lovsang på min saxofon. le for første gang som elev. August 1999 Jeg fi k nogle nye var startskuddet på mit toårige ophold på venner gennem musikken, og jeg tror det SE, som jeg stadigvæk husker tilbage på er grund til at jeg i dag kan kalde mig for Af: Filip Dahl Thunder Bay, Canada med stor glæde var mit første år, og var året hvor en kristen. SE var for mig vendepunktet i mit liv, hvor jeg gik fra at være en lille ge- jeg for alvor kunne nyde livet, være væk neret lyshåret dreng i 8 klasse, til at være hjemmefra og møde nogle nye unge krist- den populære med masser af energi. Fra ne, hvilket jeg på dette tidspunkt virkelig at være usikker til at have masser af selv- havde brug for. Jeg husker at jeg faktisk tillid og masser af tro. aldrig var hjemme i weekenderne, bortset fra de få hvor man skulle væk fra skolen. Efter to år på efterskole var tiden kommet Mit første år gik, og det andet år stod for til noget nyt igen. Jeg fl yttede hjem igen, døren. Dette år havde jeg nærmest glæ- til Varde hvor jeg begyndte på mit 2-årige det mig mere til end det første. Jeg kendte HF-kursus. De to år fl øj nærmest af sted nogle fl ere da jeg startede, og det hele var for mig. Jeg var begyndt at komme i kirke mere hjemlige omgivelser. Nu var man jo og ungdomsgruppe i Esbjerg, og i løbet af blevet en af de store, så ansvaret var jo disse to år med HF kom jeg meget tæt- større, skulle man tro. Jeg fi k heldigvis en tere på Gud og udviklede mig meget som rumbo som jeg kom godt ud af det med, kristen og som person. Det var dog ikke og som jeg også kunne give nogle tæsk, altid nemt at være den eneste kristne i sin så alt var som det skulle være. klasse, men nu havde jeg en personlig tro Nu er SE jo en kristen skole med alt hvad at falde tilbage på samt en masse gode dertil hører, og man var måske blevet lidt venner fra efterskole tiden. mere moden, og begyndte faktisk at lytte Jeg bestod min HF med et godt resultat til hvad der blev sagt til andagter samtidig efter to år uden at have åbnet en eneste med at lovsang med det hele blev mere bog nærmest. Det var jeg nu egentlig me- almindeligt. Jeg begyndte selv at gå mere get glad for, men hvad skulle man så nu op i musik, og vi havde da også vores eget give sig til? Jeg havde nogle gode kontak- 12 SkolE bladet, Sydvestjyllands Efterskole

13 ter i Esbjerg, og gennem dem fi k jeg på mærkelig vis, et job på den kristne friskole i Esbjerg, Markusskolen, som pædagogmedhjælper og rengøringsassistent. Det var meget udfordrende for mig i starten, men jeg faldt hurtigt ind i det, og begyndte også senere at undervise på fl ere klassetrin. Året 2003/04 gik og hva så? Jeg havde fået en lille smag af Israel gennem en måned i New York med Jews For Jesus (jøder for jesus) med Israelsmissionens Unge (IU), samt en studietur til Israel med IU. Så i august 2004 pakkede jeg mit grej sammen for at skulle tilbringe et år i Israel blandt kristne arabere. Det glædede jeg mig meget til, men efter tre måneder kunne jeg ikke mere. Jeg følte mig isoleret der hvor jeg boede, og kunne ikke falde ind i kulturen. Så det blev kun til tre måneder, og jeg følte det lidt som et slag i hovedet. Så jeg valgte at tage hjem efter mange overvejelser. I mellemtiden var de fl este af mine venner fl yttet til Århus for at studere og arbejde, så det var meget naturligt at fl ytte dertil også. Jeg fi k et værelse hos to af mine gode venner, og begyndte at lede efter et job. En af dem jeg boede hos arbejde for Youth For Christ (YFC), en kristen ungdomsorganisation, og han sagde at der måske et job ledigt der. Så jeg tog derned, fi k en snak med min nuværende boss, og fi k mit nuværende job som roadmanager. Mit job består i at booke arrangementer for gæstelærerer/foredragsholdere og bands/teams fra udlandet. Disse bands og teams som kommer til landet kører jeg også rundt med, deraf titlen roadmanager, og sørger for at alting fungerer. Det fører mig land og rige rundt og er en mulighed for mig til at dele min tro og evangeliet med andre. Faktisk sidder jeg i Canada i skrivende stund. Jeg besøger nogle venner som jeg har lært at kende gennem YFC. Det var et band som jeg rejste rundt i DK sammen med, og faktisk var vi nede på SE og give koncert. Kan da lige meddele at de nok kommer til DK om et års tid, så husk lige at tjekke op på det:) Med SE som udgangspunkt for min personlige tro på Jesus og med alle minderne fra den tid, samt vennerne derfra, har jeg oplevetmeget mere end jeg havde forventet, samt mere end jeg kan beskrive her... De bedste hilsner, Filip Dahl SE-elev 99/01 November

14 Nyt fra skolens hjemmeside I uge 38 var hele skolen omdannet til 4 redaktioner. Af: Johannes Pedersen Vi havde en danskuge, hvor alle dansklærere var gået sammen om en uges intensiv undervisning. Avisuge En konkurence blev skudt igang, og det galdt om at få lavet den bedste avis. Vi havde fået Søren Søgaard, freelance journalist, der gfortalte alt om hvordan man kommer godt igang med at skrive en avis. På hjemmesiden kan du se de færdige aviser. Du kan læse om elevernes proces i danskugen. Kolofon Skolebladet for Sydvestjyllands Efterskole Redaktør: Erik Kristensen (Forstander) Oplag: 600 stk. Layout: Johannes Pedersen Tryk: Sydvestjyllands Efterskole Sydvestjyllands Efterskole Kirkebrovej Bramming Tel.: , Fax: Web: 14 SkolE bladet, Sydvestjyllands Efterskole

15 25. november Julemarked Efter en uges arbejde er alle SE s elever og lærere klar med julemarked. Tag hele familien med og oplev julehygge, lækker mad, køb og vind julegaverne december Københavnertur Vi drager 3 dage til København for at opleve kultur, julestemning og købe julegaver. 19. december 2005 Juleferie Ankomst mandag den 2. januar senest kl januar 2006 Matematik uge Matematik projekt. 16. januar 2006 Musical Valgfaget Musical opfører en klassisk musical. Arrangementet starter kl Alle er velkommen! februar 2006 Projektopgave Alle elever laver i denne uge en projektopgave, der skal afl everes, fremlægges og bedømmes februar 2006 Udlandstur Fælles skitur i Norge - Oppdal. 25. februar 2006 IMU Sportsdag IMU foreninger fra sydvestjylland kommer til sportsdag på SE. Alle unge der har lyst kan deltage. 4. marts 2006 Koncert: KG-koret Gospell koncert med Det Kristne Gymnasiums store kor marts 2006 Musical Årets musical hvor alle elever medvirker. Gennem bl.a. drama, multimedie, kunst, musik og skuespil vil du blive draget ind i stemningen og historien om...! 30. marts 2006 Informationsaften Informationsaften for elever til årgang Følg med i kalenderen på vores hjemmeside. November

16 Bags D i t k i g i n d t i l l i v e t p å S E Fællesskab på SE - MAX 10 linier! Mit første indtryk af SE var, at her var alle glade og alle havde sin egen plads, og sådan fik jeg det også hurtigt. Fællesskabet her på SE er skønt. Alle har en rolle at spille og ingen kan undværes. Mit eget indtryk er at alle elever snakker godt sammen og har det godt på skolen. Der er altid nogen at snakke med og nogen at hygge sig med. For det meste sidder vi nede i dagligstuen og på tovet, og hygger med spil, pool osv. Der er altid liv på SE ligemeget hvor man er, så det er skønt at være omgivet af så mange dejlige kammerater. Der vil altid være nogen som man er mere sammen med end andre, men mit helheds indtryk er at alle har det godt sammen og derfor er der heller ingen klikker hvor nogle holder andre udenfor. På en skole med 108 elever kan man selvfølgelig ikke være bedste venner med alle, men jeg føler at alle har nogen at snakke med og hygge sig med og samtidig har vi det godt sammen socialt, når vi alle er på ture sammen fx. Alt i alt, et kanon fællesskab! Heine Dette er mit andet år på SE, og det er to meget forskellige år. Jeg er utrolig glad for at gå her, specielt fordi at fællesskabet er så godt som det er. Der gik ikke lang tid før jeg faldt til, og følte at det var på denne skole jeg hørte til. Alle er en del af det fællesskab vi har her, og det ville ikke være det samme uden dem. Selvfølgelig snakker jeg ikke med alle, men de har stadig en betydning for mig. Det er vigtig for mig at vide at jeg er en del af et fælleskab, og at jeg altid har nogen. Hvis jeg en dag keder mig, er der altid nogen et eller andet sted, som jeg kan sætte mig hos og hænge ud med. Men selvfølgelig er der nogle små ting i vores fællesskab, som ikke er helt som det skal være, men så er det vigtig for hver og en at være med til at ændre det, og det er det et fælleskab går ud på. Og SE fællesskab er fantastisk, efter min mening. Kari

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Efterskolen Solgården

Efterskolen Solgården Efterskolen Solgården - Forvandlende fællesskab Ved at gå på efterskole får man bare det fedeste forhold til sine venner, man er sammen 24/7, så vi lærer virkelig hinanden at kende. Vi mærker, at lærerne

Læs mere

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole.

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. 1. Del omhandler efterskoleopholdet generelt. 2. Del omhandler undervisningen på Hardsyssel efterskole. 3. Del omhandler skolens værdigrundlag. 1. del 1. Hvor

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Sydvestjyllands Efterskole som kristen efterskole. Selvevaluering 2004/05

Sydvestjyllands Efterskole som kristen efterskole. Selvevaluering 2004/05 Sydvestjyllands Efterskole som kristen efterskole Selvevaluering 4/5 1 Spørgsmål Piger 9.kl. Piger 1. kl. 1 2 3 1 år 2 år 1 år 2 år 29 7 19 4 IM LM KFUM FDF Spejd. IM LM KFUM FDF Spejd. 13 1 9 5 2 15 9

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard.

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013 KOLLEGIE NYT Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses på vores hjemmeside www.fredericiah.dk Ansvarshavende:

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Uddrag fra HE rapport

Uddrag fra HE rapport Uddrag fra HE rapport Tabel A viser elevernes vurdering af, om de føler de har oplevet et anderledes skoleår i forhold til deres tidligere skoleår i folkeskolen. Tabel A Føler du at du har oplevet et anderledes

Læs mere

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Vi vil dig noget Efterskolelivet på Solgården Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Praktisk info Tjek mere på www.solgaarden.dk Quick info Efterskolen Solgården blev oprettet i 1978 af Luthersk Mission

Læs mere

Evaluering af skoleåret 2014-15. SE som skole. Status Hvor står vi?

Evaluering af skoleåret 2014-15. SE som skole. Status Hvor står vi? Evaluering af skoleåret 2014-15 SE som skole Erhvervsklasse: Vi har en erhvervsklasse med 5 elever med særlige behov. Som noget nyt har fire ud af fem elever været til FP9 i dansk og matematik. De har

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner.

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner. Gl.ager14.4.59. KæreBrevduevenner. Ja,nuerjegvedatværeovredetmedinfluenzaen,iPåskenvarjegnuikkemangesure sildværd,jegholdtmigiroogkomingenstederihelepåsken. Jegharlavetmegetforskelligtsiden1.April,jegharjoværetløsarbejder:Jegharkørtfor

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Tidligere elever fortæller:

Tidligere elever fortæller: Tidligere elever fortæller: Hej! Så skriver Anna Andersen igen. Nu er 2. g ved at være forbi. Mange mener, at 2. g er det hårdeste år på gymnasiet, men jeg synes det har været til at overkomme. Der har

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Jeg bygger kirken -3

Jeg bygger kirken -3 kirken - Bøn og fællesskab Mål: Kirken forbindes ofte med en bygning, men kirken er meget mere end det. Kirken består af mennesker. Kirken er til for, at vi kan have fællesskab med Gud og med hinanden.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse.

Tilfredshedsundersøgelse. Tilfredshedsundersøgelse. Vi har i år valgt at lave undersøgelsen med vægt på en anderledes uge nemlig vores årlige skitur til Skt. Johann i Østrig. Du kan i det nedenstående se, hvad eleverne blev spurgt

Læs mere

Evaluering brobygning

Evaluering brobygning or_6739.mdb Evaluering brobygning November 2008 Sydvestjyllands Efterskole SELVEVALUERING 2008-09 Evaluering brobygning [ S Y D V E S T J Y L L A N D S E F T E R S K O L E N O V E M B E R 2 0 0 8 ] I ugerne

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

85 svar. Tilhørsforhold (85 svar) Trivsel. Er du glad for at gå på Gylling Efterskole? (12 svar) Har du nære venner på efterskolen?

85 svar. Tilhørsforhold (85 svar) Trivsel. Er du glad for at gå på Gylling Efterskole? (12 svar) Har du nære venner på efterskolen? 85 svar Accepterer svar Tilhørsforhold (85 svar) 69,4% Er du nuværende elev på Gylling Efterskole? Er du tidligere elev på Gylling Efterskole? Er du forældre til en nuværende eller tidligere elev på Gylling

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da Nyhedsbrevet Årgang 16 - Nr. 5 - September 2010 Sommeren I dette nummer af Nyhedsbrevet vil vi forsøge at samle op på sommerens mange gode og glade oplevelser. Vi bliver nødt til at spole filmen helt tilbage

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Ollerup den 30. august 2012. Nyhedsbrev nr. 1 skoleåret 2012/13. Kære forældre til elever på Ollerup Efterskole

Ollerup den 30. august 2012. Nyhedsbrev nr. 1 skoleåret 2012/13. Kære forældre til elever på Ollerup Efterskole Ollerup den 30. august 2012 Nyhedsbrev nr. 1 skoleåret 2012/13 Kære forældre til elever på Ollerup Efterskole Her følger det første af en række nyhedsbreve med nyheder om livet på Ollerup Efterskole. For

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

har kontakt til de andre elever fra efterskolen, og hvilke minder de har fra efterskoletiden?

har kontakt til de andre elever fra efterskolen, og hvilke minder de har fra efterskoletiden? Notat Til Efterskoleforeningen Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Tilbageblik på efterskoleopholdet Indledning I dette notat beskriver EVA hvordan et efterskoleophold kan påvirke unge med flygtninge-,

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012 Anette blev hyldet i anledningen af de 25 år! Både børn og voksne mødte i går eftermiddags talstærkt op for at hylde Anette, der nu har rundet de 25 somre - som lærer på Århus Friskole. Og sikken en hyldest!

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

We Are Family 2.0. - kirke for børn, teenagere og unge

We Are Family 2.0. - kirke for børn, teenagere og unge We Are Family 2.0 - kirke for børn, teenagere og unge 16.-17. april 2010 We Are Family 2.0 kirke for børn, teenagere og unge Velkommen til PBU-døgn 2010! Vi tror så meget på det, at vi gør alvor af det

Læs mere

! " # # $ % & & ' " () * ' /

!  # # $ % & & '  () * ' / " # # $ % & & ' " () * +, -. ' / 0 " "# $ %&$" $"' "(&)(*))) # +" $ #,$- $$#$$$ " ". " /0-$1" /0-"$"2 $ "# " # 3& " $3 $$ - " "$ "&'& $&%& 45" $ " %"" $ $%& % 6&$ $ #'() % & 1"#"#$ 7%# %" )%) * +,) %%

Læs mere

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Sommertræning SOMMER! Længe ventet for de fleste den er her nu! Så nyd det hver dag og vær god ved dig selv og din krop. Hvis du skal nyde den skønne danske sommer hjemme

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

GRIBBEN VI TRODSEDE REGNEN! Mandag d. 19. August, blev der holdt Stor ipad dag på Gribskov efterskole.

GRIBBEN VI TRODSEDE REGNEN! Mandag d. 19. August, blev der holdt Stor ipad dag på Gribskov efterskole. GRIBBEN August 2013 NR. 1 VI TRODSEDE REGNEN! VI CYKLEDE CA. 40 KM PÅ 3 DAGE. hdjfksadbfksbfwvcbnsvmhjsgfkjwedl hdjfksadbfksbfwvcbnsvmhjsgfkjwedl hdjfksadbfksbfwvcbnsvmhjsgfkjwedl Selvom det regnede på

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Halleluja, mere af dig -5

Halleluja, mere af dig -5 Halleluja, mere af dig -5 Mere af Guds overflod Mål: At give børn en længsel efter at søge Guds rige først og så vil de få alt andet i tilgift. Gud velsigner os med et liv i overflod, når vi har ham på

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

1 Går du på 0 Intet svar 0 0,0% 1 Blå linie (Auto) 68 51,5% 2 Grøn linie 64 48,5% 2 Er du 0 Intet svar 0 0,0% 1 En pige 22 16,7% 2 En dreng 110 83,3%

1 Går du på 0 Intet svar 0 0,0% 1 Blå linie (Auto) 68 51,5% 2 Grøn linie 64 48,5% 2 Er du 0 Intet svar 0 0,0% 1 En pige 22 16,7% 2 En dreng 110 83,3% Spørgeskemaundersøgelse December 23. Elever 1 Går du på,% 1 Blå linie (Auto) 68 51,5% 2 Grøn linie 64 48,5% 2 Er du,% 1 En pige 22 16,7% 2 En dreng 11 83,3% 3 Er du,% 1 1. års elev 82 62,1% 2 2. års elev

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Godt Nyt. Januar månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Januar månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Januar 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Det handler om TRO Hvad er tro? Hvad er meningen med livet? Jesus og Josefine - er det ren fiktion? Hvorfor skulle

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Nye tjenester i gamle rammer Ulrik Corneliussen. Nyt fra Lisa og Erick Lisa og Erick Hanson

Nye tjenester i gamle rammer Ulrik Corneliussen. Nyt fra Lisa og Erick Lisa og Erick Hanson Nr. 4 September 2017 YWAM Danmark Nye tjenester i gamle rammer Ulrik Corneliussen Nyt fra Lisa og Erick Lisa og Erick Hanson stayconnected! København Nye tjenester - i gamle rammer! Af: Ulrik Corneliussen,

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 17.-23. maj 2015

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 17.-23. maj 2015 Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 17.-23. maj 2015 Deltagere fra MFR: Saadia (Hajja), Adil, Mohammed og alle elever fra MFR Deltagende tolke: Dalal, Amine, Imane, Hamza Deltagere fra LU: Emil,

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Møllevangskolen 7. årgang

Møllevangskolen 7. årgang December Møllevangskolen 7. årgang 2 Efter vi er startet i 7.klasse, er vi kommet op til de store hvor vi før var de ældste elever, er vi nu de yngste elever på gangen. Det kan medføre visse problemer

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Jeg sidder her en torsdag aften og skal skrive mit indlæg til månedsnyt hvad skal jeg skrive??? De forskelige teams har skrevet om februar måneds begivenheder, jeg har fyldt huller

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

2.2 Du har potentiale

2.2 Du har potentiale 22 DU HAR POTENTIALE - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 22 Du har potentiale Introduktion til denne lovsangsaften Denne aften handler om reflektion, over vores betydning for Gud Når Gud elsker

Læs mere

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Skoleåret 2015-2016 Indledning Sorø Fri Fagskole (SFF) har i slutningen af skoleåret 2015/2016 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet Nu ligger der et helt nyt år foran os, et der ikke er brugt, men klar til at blive taget af. Lad

Læs mere

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014 Hovedrolle som ung Helene,4 kl., på 10 år deler hovedrollen med Liv Hermansen,8. kl., og Mie Krogh,9. kl., Selvom hun kun går i 4. kl. er hun en vigtig del af stykket. Hun er dog kun med i starten af stykket

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Forældrebrev den 25. oktober 2013

Forældrebrev den 25. oktober 2013 Forældrebrev den 25. oktober 2013 1. Præsentation af vores lærerpraktikanter Line Quistgaard Larsen og Kirstine Vægter 1.1. Præsentation af 1. årgang -matematikgruppen Vi udgør den matematiske gruppe af

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

januar / februar 2013

januar / februar 2013 januar / februar 2013 Et nyt år! Det sidst år har budt på mange ting i vores menigheds liv. Vi startede året med en økonomi, der var langt fra tilfredsstillende. Medlemstallet havde enten stået stille

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Ansøgning & Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Ansøgning & Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og - Et aktivt valg! Kobling mellem teori og praksis På Brønderslev

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon S K O L E N Y T Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes Francis Bacon Vildbjerg Skole November 2011 November 2011 1. Åbent hus for forældre 3.A skole/hjem

Læs mere

August 2015. Kære forældre i overbygningen

August 2015. Kære forældre i overbygningen August 2015 Kære forældre i overbygningen Efter en god sommer er skolen nu igen blevet fyldt med liv, glade stemmer og aktive børn - noget vi alle har set frem til efter en uge med kun voksne på skolen.

Læs mere

ELEV UNDERSØGELSE. Nysted Efterskole

ELEV UNDERSØGELSE. Nysted Efterskole ELEV UNDERSØGELSE Nysted Efterskole JUNI 2006 Spørgsmål 1: Går du på ABSOLUTTE TAL OG Sp. 1 Blå linie (auto) 37 45 % Grøn linie 45 55 % Grøn linie 55% Blå linie (auto) 45% Blå linie (auto) Grøn linie Spørgsmål

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD

1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD 1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD 2. Hvor gammel er du? 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 3. Hvilken klasse går du i? 8. 9. 10. 11. 4: Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

cocktail af Gud og sommer imu.dk/aktiviteter

cocktail af Gud og sommer imu.dk/aktiviteter 2015 cocktail af Gud og sommer imu.dk/aktiviteter Vi ses i sommerlandet! Inden længe står den på ferie og god dansk sommer. Hvad er bedre end at tchille med vennerne, tage en dukkert, spille lidt volley,

Læs mere