Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herning og Gjellerup Valgmenigheder"

Transkript

1 Herning og Gjellerup Valgmenigheder»Praying Hands«NUMMER 3 JUNI ÅRGANG

2 Om bøn til Gud Prædiken til 5. s. e. påske d i Hammerum og Herning. Johs. 16, 23b-28. Af Morten Kvist Det er både påtrængende og lidt foruroligende ord, vi hører fra Jesus i dag, at hvis vi beder om noget i hans navn, skal vi få det, og vores glæde skal blive fuldkommen. Forstået ganske ligefremt lyder ordene som en opfordring til at lave en ønskeliste, og netop derfor er de lidt foruroligende. Vi ved godt, at det ikke kan passe; men hvad betyder de så? Forudsætningen for at forstå dem rigtigt er at anerkende, at bøn er en måde at komme i kontakt med Gud på. Det kan lyde vidtløftigt i en rationalistisk og videnskabelig verden som vores, og bøn til Gud har da også officielt været på vej ud af menneskers liv igennem mange år. Fadervor er f.eks. afskaffet på landets folkeskoler, og var afskaffelsen først og fremmest et led i en kulturkamp med henblik på Carl Axel Printzensköld,»Andakt«, 1926

3 helt at afskaffe kristendommen, så var det også et opgør med religiøsitet i almindelighed. Bøn til Gud eller til noget andet uhåndgribeligt forekom meningsløst. Bøn er på vej tilbage Det har ændret sig noget. Fadervor er ikke kommet tilbage i skolerne, men det pibler og krabler rundt omkring, og helt sikkert er det, at Fadervor og andre bønner til Gud har overlevet i det skjulte og uden for den officielle statslige velfærdsideologi, der hersker på landets institutioner. Når bøn er på vej tilbage er én af grundene, at det vi kalder det moderne, dvs. den rationelle fornuft, teknologi, demokratisering, sekularisering og kulturkritik m.v. ikke kan svare på alle menneskelige spørgsmål. Der findes, hvad vi kalder eksistentielle anliggender, f.eks. det direkte menneskelige forhold ansigt til ansigt, svære moralske valg, sorg og modløshed, forholdet mellem kærlighed og sandhed, hvor fornuften ikke rækker. Her må andre instanser træde til. Det kunne være samvittigheden, som kan gå på tværs af al fornuft, og det kunne være en bøn til Gud om at få et svar. Her hører det med, at en bøn ikke behøver at være en høflig anmodning. Der er en lang tradition for at beklage sig og endda skælde ud på Gud. I GT er der et skrift, som simpelthen hedder Klagesangene, Davids salmer er fulde af bebrejdende spørgsmål til Marc Chagall,»Jew at Prayer«, 1913 Gud, hvorfor han lader dette eller hint ske, for slet ikke at tale om Jobs bog, som i lange passager er et direkte anklageskrift mod Gud. I en moderne film diskuterer hovedpersonen med Gud, som man diskuterer med et andet menneske, og det går ikke stille af. Ligeledes hører det med, at Gud ikke nødvendigvis svarer direkte med ord f.eks., selvom bønnen jo også forudsætter, at Han hører ens bønner. At bede ud i den blå luft forekommer ikke meningsfuldt, så man må rette sin henvendelse til Gud og også forvente at få et svar, men altså ikke nødvendigvis som man selv forestiller sig det. En døendes bøn Således fortæller en sygehuspræst (Preben Kok:»Skæld ud på Gud«) om et hårdt tilfælde, hvor en yngre kvinde 3

4 var ved at dø fra sine to børn. Faderen var død nogle år forinden ved en arbejdsulykke. Tragedien kunne dårligt være større, og kvinden lå da også og råbte, at hun ikke ville dø fra sine børn. Det var skræmmende indtryksfuldt, men præsten måtte altså ind og tale med hende, selvom han ikke vidste, hvad han skulle sige. Da han sad ved kvindens seng, spurgte han, om hun havde sagt til Gud, at hun ikke ville skilles fra sine børn, altså rettet de ord, hun råbte ud, direkte til Gud og med sin egen stemme. Det havde hun ikke, og præsten opfordrede hende til at gøre det, hvad hun da også gjorde.»hvad svarede Gud?«, spurgte han. Kvinden svarede, at Gud stod med korslagte arme og sagde, at han ikke kunne tage ansvar for alting. Det svar kunne kvinden netop ikke leve med. Præsten kom da i tanke om patriarken Jakobs kamp med Gud ved Jabbok, hvor Jakob griber fat i Gud og siger.»jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig.«præsten opfordrede kvinden til at sige, at hun ikke ville slippe Gud, før han tog ansvaret for hendes og børnenes ulykke, hvad hun gjorde, hvorefter hun lagde sig stille tilbage i puden og sagde.»nu smiler han og nikker.«kvinden bad derefter om ro til at sove. Sammen med præsten bad hun en bøn om, at Gud ville passe på hendes børn og hende selv og kort efter sov hun. Få timer senere døde hun. Guds svar Nu svarede Gud ved denne lejlighed i form af to billeder af sig selv i kvindens sind, ét, hvor Han står afvisende med korslagte arme, og et andet, hvor Han smiler og nikker. Det vigtigste er imidlertid ikke billederne, men den virkning bønnen har på kvinden, at den skaffer hende ro, så hun kan sove og dø med fred, en virkning, som ikke nødvendigvis er afhængig af billederne. Hendes egne ord, henvendelsen til Gud, kalder billeder frem i hende, og sådan vil det ofte være, fordi ord simpelthen er billedfremkaldende; det er en del af skaberkraftens måde at virke på. Men sådan er det ikke altid, og dog kan dette at sige noget højt, at rette en hørbar bøn til Gud have den beroligende virkning, at et menneske kan give slip, hengive sig dertil, hvor man ikke længere har kontrol med noget. En sådan hengivelse og at give slip er en del af den kristne tro, for det er at overlades til Gud. Bøn i lyset af Jesu ord om den fuldkomne glæde Hører vi nu om denne kvinde og hendes bøn i lyset af Jesu ord, at vi skal bede, for at vores glæde skal blive fuldkommen, må vi sige, at hendes glæde blev fuldkommen, forstået som troens fuldkommenhed. At hun ikke kunne leve, stod åbenbart ikke til diskussion, at lægerne ikke kunne gøre mere, må have været indlysende, at hendes død var tragisk ud fra enhver menneskelig betragtning var lige så 4

5 John Bagnold Burgess,»Evening Prayer«indlysende, men der var altså også en anden betragtning at lægge over hendes liv og død, at Gud fulgtes med hende, så hun døde tillidsfuldt. Det viste bønnen og dens virkning. Det er en del af livets betingelser, at vi skal dø, den vigtigste betingelse endda, og det er for os en selvfølgelighed, at vi skal udskyde døden så længe som muligt. Denne selvfølgelighed rokkes der ikke ved med kvindens historie. Det er derfor meget fristende at give efter for spørgsmålet, hvorfor det skulle ske. Hvorfor hun skulle dø så ung og fra sine to børn? Men lige så fristende det er at give efter, lige så umuligt er det at svare, for døden er en del af livets betingelser. Det er hårdt, men billigere fås det tilsyneladende ikke. Nu spurgte kvinden ikke, hvorfor hun skulle dø. Hun råbte, at hun ikke ville skilles fra sine børn, og fik det svar, at Gud ville tage ansvaret for dem. Børnene kan derimod forventes at spørge, hvorfor dette skulle ske? Hvorfor deres mor skulle dø fra dem og de selv være næsten alene i verden? Svaret til børnene Svaret til børnene må være, at også de skal lære at bede til Gud, ja gå i rette med ham, skælde ud og diskutere, om nødvendigt afkræve ham et svar. Det svar de får, eller den virkning bønnen måtte have på dem, hvilket i øvrigt er som to sider af samme mønt, kan godt trække ud. Hermed mener jeg blot, at det kan være, at de i lang tid hverken kan høre noget eller mærke nogen virkning af deres egne ord. Da må de udvide bønnen, så at den også omfatter evnen til at kunne se, høre og føle, altså sansernes styrke. De må stille sindet i bønnens tjeneste, 5

6 og tilliden til Guds nærvær vil følge efterhånden. Det viser, at bøn er den vigtigste menneskelige måde at forholde sig til Gud på, ja at nærme sig Gud. Nogle ville måske tilføje lovprisning og lovsang, men disse er strengt taget også bønner. Bøn forudsætter ikke tro. Det er omvendt. Bøn er en bøn om tro og mere tro, altså hengivelse, bøn er en bøn om at blive hørt, så hjertet lyttende kan komme troen og den fuldkomne glæde nærmere. Og så er de ydre omstændigheder mindre vigtige. Skal man dø, kan man måske endda sige, at det ikke kan blive vigtigere at komme den fuldkomne glæde sig nær som muligt. Amen Tale ved altergangen Nadveren er både tilsigelse og bøn. Kristus tilsiger os syndernes forladelse og den fuldkomne glæde, som vi samtidig beder om at få derfor knæler vi og kunne tage imod med hjertet. Vi tilsiges håb og frimodighed, og vi beder om, at det må virke. Tilsigelse og bøn sker i nadveren som det daglige livs måltid, brød og vin, bundet til det daglige livs kærlighed, så hver dag bærer os mod den fuldkomne glæde. Amen Ny kirketjener og graver i Hammerum: Lilian Kjær Jeg er gift med Preben og vi bor på en lille ejendom lidt uden for Vildbjerg. Vi har 4 drenge på 25, 22 og 2x15 år. I øjeblikket arbejder jeg på Nøvlingskov Efterskole som pedelmedhjælper. Her har jeg mulighed for at gå ude i den friske luft, som jeg holder meget af. Desuden holder jeg af en god kop kaffe og en snak om forskellige vinkler på livsopfattelser. Vi deltager jævnligt i kirkens gudstjenester og er en del af livet omkring kirken. I byens Kirkecenter hjælper jeg med at pynte, med gamle ting, som sammen med blomster og naturmaterialer skaber hygge. Jeg glæder mig meget til samarbejdet. 6

7 Folkekirkens undervisning Af Morten Kvist Efter de seneste folkeskolereformer står det nu klart, at konfirmandundervisningen aldrig bliver den samme igen. Selvom Kirke- og Kulturministeren vil indskærpe, at undervisningen skal ligge i skoletiden, har skolerne fået mulighed for at lægge den så sent på dagen, at det næsten kan være lige meget. Det er godt med en minister, der vil støtte undervisningen i kristendom på landets skoler. Men det er ikke godt, at så mange skoleledere og kommunalbestyrelser ikke vil, at de ikke har sans for kristendommens betydning som kulturel hovedhjørnesten. Skilsmissen mellem skole og kirke, som for alvor blev påbegyndt med skoleloven i 1975, er nu fuldbyrdet. Staten understøtter ikke længere folkekirken på dette vigtige punkt, som undervisning i kristendom er. Folkekirken adresserede straks problemet efter loven i 1975 med at oprette minikonfirmandundervisning. Denne er nu blevet en pligt. Alle børn i Danmark skal på 3. eller 4. klassetrin tilbydes undervisning, som folkekirken er ansvarlig for. Samtidig er betydningen af konfirmandundervisningen øget i præsternes bevidsthed, og kravene til undervisningens kvalitet vil stige. Langsomt, men sikkert, er folkekirken således blevet nødt til at etablere sin helt egen undervisning, fordi samarbejdet med statens skoler smuldrer. Når de statslige undervisningsreformer samtidig negligerer enhver forestilling om almen dannelse, underprioriterer viden og kunnen til fordel for pædagogik, form og kommunikation, bliver folkekirkens egne initiativer så meget vigtigere. Jeg har sagt det før og siger det nu igen: Er tiden ikke inde til, at folkekirken etablerer sine egne friskoler? Jeg er på det rene med, at menighedsråd som sådanne ikke kan gøre det. Men de kan godt bistå med råd og vejledning, blive bedt om at sætte folk i bestyrelsen for en friskole og f.eks. lade sognepræsten gå forrest. På sådanne friskoler kan der undervises i kristendom med bibelhistorie som omdrejningspunkt; man kan have fadervor og morgensang, sådan som det i øvrigt kendes fra både missionsk og grundtvigsk inspirerede skoler. I de større klasser kan man så tilføje fortællende kirkehistorie. 7

8 Jeg er desværre af den opfattelse, at det bliver næsten umuligt at genetablere en folkelig dannelse på et ordentligt niveau i de statslige undervisningsinstitutioner. Det skyldes ikke kun et gigantisk bureaukrati og politisk uvidenhed om det store dannelsestab, der har fundet sted, men nok så meget modstand i hele det ledende pædagogiske miljø. Her finder man stadig foragt for kristendommen og religiøs analfabetisme i almindelighed. Konfirmander i Gjellerup Valgmenighed Øverst fra venstre: Thomas Vissing Jacobsen, Mads Kjær Andersen, Bertram Sas Teglgaard, Elias Witt Aadahl, Anders Andreas Pilegaard, Mads Jee Pinholt Schøbel, Nicolai Demuth, Jesper Emil Knudsen, Jesper Højland, Eline Sommer, Katrine Østergaard Kristensen, Mia Maria Karoline Sobota, Sara Anna Simone Sobotta,Freja Nygård Thygesen, Cecilie Bækgaard Friis Hansen, Helena Märcher Tómasdottir, Lise Ulsøe Thomsen, Pernille Bøgesgaard, Caroline Rams gaard Sørensen, Olivia Sofie Møller, Anne-Sophie Snefred Riberholdt. 8

9 Afhjælpningen af dannelsestabet ligger i realiteten i private hænder, hos friskoler, privatskoler, efterskoler, højskoler og måske helt nye skoleformer. Det er værd at tage bestik af for menighedsrådsmedlemmer, kirkelige organisationer, lægfolk, præster, ja alle som kan se, at der en sammenhæng mellem den folkelige dannelses forfald og kristendommens status i Danmark. Konfirmander i Herning Valgmenighed Øverst fra venstre: Magnus Overmark Jensen, Arent Vihøj-Kvist, Beate Braad Hannibal, Lykke Guldbech Henriksen, Signe Stubkjær Lindhard, Sofie Vestermark, Cille Lærke Lindholm, Sofie Hyldgaard Jespersen, Mathilde Sofie Zacho, Mathilde Brøndum Jensen, Nanna Isis Mørch. 9

10 Fernisering af vores nye billedudsmykning i Hammerum Kirke 10 Vi havde en meget vellykket fernisering i vores kirke den 21. april, hvor de farvestrålende billeder over temaet: Tro, Håb og Kærlighed med duen som fredssymbol og Johannes Døbers dåb af Jesus, lyser op i vores kirke. Foruden de to store billeder hænger der små fine billeder over indgangsdøren. Temaet i år indgår jo i logoet for begge vore Valgmenigheder. Ud over formanden, takkede Morten Kvist også for de smukke billeder, som omhandler kernepunkter i kristendommen. Billedkunstlærer Connie Haarup fortalte lidt om tilblivelsen sammen med sin 3. klasse, og vi sang, hvortil Agnete Hastrup Pedersen akkompagnerede os smukt. Forplejningen var den vanlige, som er blevet et hit, og i år kom der også børnechampagne på bordet. Det er vel en fest! Og vi glædede os særligt over, at der denne gang dukkede mange pårørende op til børnene. Vi kan nyde billederne frem til december. Karen Marie Holm

11 Nye bestyrelsesmedlemmer i Herning Valgmenighed I 1995 blev Martin leder af Ikast Bibliotek, og som følge af strukturreformen i 2007 leder af Ikast- Brande Bibliotek. Bibliotekerne befinder sig i disse år i radikal forandringsproces, hvilket er en spændende opgave at være part i som leder. Morten Dybro ny næstformand i Herning Ved generalforsamlingen blev Morten Dybro, 48 år, valgt ind i bestyrelsen og efter konstituering valg til næstformand. Morten er både døbt, konfirmeret, gift og skilt i Herning Valgmenighed. Morten arbejder med salg og udvikling hos brancheforeningen Dansk Mode & Textil i Birk og bor i Gjellerup sammen kæresten Jakob. Han har to døtre på henholdsvis 15 og 20 år og den yngste, Agnes, bor hjemme. Martin er gift med Tina Lundsgaard- Leth, der er sygeplejerske. Sammen har de Kirsten Marie og Clara på 7 og 12, der begge er elever på Herning Friskole. Kresten og Anna hedder Martins voksne børn. Martin Lundsgaard-Leth nyt bestyrelsesmedlem i Herning Martin Lundsgaard-Leth er født i 1956 og er vokset op i Esbjerg, St. Darum og Ribe, siden 1982 bibliotekar på Herning Centralbibliotek og bosiddende i Herning. 11

12 Søndag den 30. august kl på Herning Friskole: Fælles morgenmad for konfirmander og forældre Efterfølgende kirkegang for konfirmander og forældre. Jeg byder velkommen til undervisningen og fortæller kort, hvad en gudstjeneste er, og hvorfor vi gør, som vi gør. Derefter følges vi ad til gudstjeneste i Herning Valgmenighedskirke. MK Onsdag den 16. september kl i Hammerum Kirke: Sangaften; Dichterliebe og Abegg variationerne ved Daniel Kjær Nielsen og Lea Maximiliane Heining Robert Schumann var en af romantikkens største komponister. Både hans klaverstykker og sange er utrolig opfindsomme og er båret af flotte melodier. Hans mest berømte værk er Dichterliebe, som består af 16 korte og meget forskellige sange. Sangeren Daniel Kjær Nielsen er opvokset i Gjellerup og har fået sin musikalske opdragelse i Herning Kirkes Drengekor under ledelse af Mads Bille. Han studerer i øjeblikket på Det Jyske Musikkonservatorium i Århus, hvor samarbejdet med Lea begyndte. Han modtog i 2014 Den Jyske Operas pris og pianist Ulrich Stærks pris ved talentkonkurrencen Unge Sangere i Ikast, i 2013 talentprisen i konkurrencen Unge Spiller Klassisk i Holstebro. Lørdag den 26. september kl på Hammerum Friskole:»Sensommermøde«Vi glæder os til igen i fællesskab at kunne invitere tidligere sognepræst Lars Ole Gjesing fra Ærø til Midtjylland for at fortælle os eventyr. Det gjorde han med megen succes for et par år siden. Vi skal også synge. I pausen får vi en sandwich og lidt at drikke. Friskolen arbejder meget med eventyr, og dagen vil indgå som en del af de emner, skolen tilbyder sine elever. Alle er velkomne, børn og voksne. Entré inklusiv forplejning: 50 kr. Arrangeres af Hammerum Friskole og Gjellerup Valgmenighed: Kristina Thygesen, Morten Kvist og Karen Marie Holm Søndag den 27. september i Aulum: De grundtvigske valgmenigheder i Midt- og Vestjyllands fælles efterårsmøde Kl : Gudstjeneste i Aulum Kirke ved Valgmenighedspræst Ronald Risvig. Kl : Middag i Aulum Fritidscenter. 12

13 Kl : Foredrag;»Hvor er kristendommen i Danmark i dag?«med særligt blik på den udvikling som Folkekirken er kommet af og hvad der sker med den i dag. Ikke mindst, hvordan det ser ud med»fællesskabet«og andre emner, som spiller ind på kirkelivet i dag. Ved Marie Vejrup Nielsen Cand. theol. og Ph.D., samt leder for Center for Samtids Religion ved Aarhus Universitet og forsker bl.a. i moderne kristendom og forholdet mellem kristendom og politik/samfund. Kl : Sang spørgsmål og debat. Kl : Kaffe sang og samvær og tak for i dag. Pris for deltagelse kr. 225,00 Tilmelding og betaling senest tirsdag den 22. september til præsten eller en af de to formænd. Adresser: Aulum Kirke, Kirkegade 20, 7490 Aulum Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum Mandag den 28. september kl på Herning Friskole: Fælles efterårsmøde opstarten på foredragssæsonen Knud Romer er årets foredragsholder ved fællesmødet for medlemmerne af Højskoleforeningen, HUFH, Herning- og Gjellerup Valgmenigheder, Foreningen Norden, Hammerum Fri- og efterskole og Herning Friskole. Emnet er: Dannelse Knud Romer Jørgensen er både skønlitterær forfatter, samt prisvindende tekstforfatter og kreativ direktør. Han har arbejdet som konceptudvikler for virksomheder som blandt andre B&O og BODUM. I 2007 udgav han bogen»den som blinker er bange for døden«. For den bog fik han boghandlernes pris: De gyldne laurbær. Bogen handler om barndommen i en dansk provinsby med social eksklusion, der bevirker, at familien lukker sig om sig selv i angst, vanvid og sorg. Blandt andre bøger kan nævnes: En guide til Københavns offentlige toiletter og»din store idiot«, om dumhed og intelligens. Knud Romer har også medvirket i reklame- og spillefilm eksempelvis i Lars von Triers: Idioterne. Knud Romer har været en del af debatpanelet på DR2 programmet: Smagsdommerne og toner nu frem på NEWS kulturprogram. Entré: 75, incl. kaffe og brød. Alle er velkomne! 13

14 Torsdag den 8. oktober kl på Herning Friskole: Foredrag»Ungdomsmyten eller drømmen om det gode liv«ved Johs. Nørregaard Frandsen, professor SDU. Her underviser han i litteratur- og kulturvidenskaber, derudover er han leder af universitetets»h.c. Andersen Center«Johs. Nørregaard Frandsen er desuden en kendt foredragsholder og klummeskribent. Johs. Nørregaard Frandsen har en ugentlig klumme i Kristeligt Dagblad. Torsdag den 29. oktober kl på Herning Friskole: Syng dansk syng sammen efter Højskolesangbogen Ved Agnete Hastrup Petersen. Torsdag den 12. november kl på Herning Friskole:»Kaj Munk: Idealisten i et materialistisk samfund«ved tidligere lektor Jens Kristian Lings. Kaj Munk levede med både nuet og fortidens store dramaer. For ham var kristendom handling og kirken sandhedens tempel, og i sin kamp for sandheden var han kompromisløs. Med sit martyrsind fik han en død, der var forfærdelig for alle andre end ham selv. Kaj Munks ideal var ikke at leve længe kropsligt, men at leve åndeligt med lidenskab. Han anså materialismen for at være al religions største fjende. 14 Herning Kirkehøjskole efteråret 2015 Kunsten at fortælle livet 5. september i Gullestrup Kirke, Løvbakkevej 9: Kunsten at fortælle livet v/ forfatter Erik Lindsø, Slagelse:»Livet er da i det mindste en historie værd «3. oktober i Herning Kirkehus, Øster Kirkevej 1: Kunsten at fortælle livet ud fra den bibelske forståelse v/ Prof.dr. Kirsten Nielsen, Aarhus. 7. november i Sct. Johannes Kirke, Fredhøj Allé 1: Kunsten at fortælle livet i glæde og sorg v/ sognepræst Lise Trap, Soderup/Kirke Eskildstrup:»Sorgens skygger gør noget ved mennesker «5. december i Fredens Kirke, Sjællandsgade 34: Kunsten at fortælle livet gennem digtning og kunst v/ biskop Elof Westergaard, Ribe. Pris: 90,- kr. for en enkelt dag. Timeplan: 9.30: Morgensang 9.45: Foredrag (1. afd.) 10.30: kaffe à 10 kr : Foredrag (2. afd.) Herning Kirkehøjskole arrangeres i et samarbejde mellem lægfolk og præster fra både Herning Valgmenighed, Herning Sogn, Fredens Sogn, Hedeager Sogn og Gullestrup Sogn.

15 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé Herning Valgmenigheds bestyrelse Laura Jepsen (formand), Webersvej Morten Dybro (næstformand), Vestertorp 52, Gjellerup Heine Bøgild (kasserer), Engbjerg 156, Snejbjerg Pia Brændgaard (sekretær), H.C. Ørstedsvej 29 B, st.tv Martin Lundsgaard-Leth, Bredgade 43, Kristian Thalund (kirkeværge, uden for bestyrelsen) Nørretanderupvej 32, Snejbjerg Gjellerup Valgmenigheds bestyrelse Karen Marie Holm (formand), Søndermarken 6, Hammerum Ingrid Hagelskjær (næstformand) Kastanie Allé 12, Per Lambæk (kasserer), Klokkehøj 54, Gjellerup Ole B. Hansen, (sekretær) Sønderkær 50, Gjellerup Niels Jørgensen, Sønderbakken 2, Gjellerup Mogens Lund (Kirkeværge, uden for bestyrelsen), Ravnsbjergvej 26, Gjellerup Hvor intet andet er noteret, er postadressen 7400 Herning. Mailadresser til ovennævnte kan findes på: Ansatte Organist: Elena Mogensen, Gormsvej Kirkesangere: Poul Ross-Hansen, Sortbærvej 18, Kølkær Birgitte Götze, Østergade 57, 7430 Ikast Rengøring: Henning Jensen, Enggårdvej 1E, Snejbjerg Kirketjener og graver (i Hammerum): Dorthe Hansen, Tjørnevej 4, Hammerum (telefontid 8-14 på hverdage) Lilian Kjær, Østergade 60, 7480 Vildbjerg (telefontid 8-14 på hverdage) Gert Andersen, Søndervang 11 C, 6973 Ørnhøj (telefontid 8-14 på hverdage) Kirketjener (Herning Valgmenighedskirke): Peder Brændgaard, Emil Reesens Vej Køkkenhjælp: Inga og Jens Fløe, Snejbjergvej Havemand: Carl Agesen, Korsørvej Forretningsførere: (Herning) Grethe Nielsen, Stormosevej 11, Studsgaard (Gjellerup) Birgitte Götze, Østergade 57, 7430 Ikast Redaktionen Morten Kvist (ansvh.) Karen Marie Holm Laura Jepsen Karna Søgaard Lis Bareuther 15

16 Afsender: Herning og Gjellerup Valgmenigheder, Stormosevej 11, Studsgaard, 7400 Herning, ID-nr Gudstjenester Herning: Hammerum: 28. juni kl (kirkekaffe) kl juli kl kl juli Ingen Ingen 19. juli Ingen Ingen 26. juli Fælles med Hammerum kl Solveig Bøye 2. august kl Solveig Bøye kl Solveig Bøye 9. august kl kl august kl kl august kl kl august kl Konf. kaffe, se kalender Fælles med Herning, se kalender 6. september kl kl september kl Solveig Bøye kl Solveig Bøye 20. september kl Høstgudstjeneste kl Høstgudstjeneste 27. september Ingen, se kalender Ingen, se kalender 4. oktober kl Solveig Bøye kl Solveig Bøye 11. oktober kl kl NB! Bemærk at tidspunktet for gudstjenesterne forbliver uændrede året igennem med mindre andet er angivet ud for den pågældende dag. Besøg af præsten på sygehus eller i hjemmet kan altid finde sted. Jeg kan desværre ikke altid vide, hvornår det ønskes. Derfor beder jeg venligst om, at man ringer til mig eller på anden måde giver besked, når der er brug for det. MK Se endvidere: Kirkekørsel: Ring til Herning Taxa, , senest 2 timer før gudstjenesten. Angiv ved bestilling udtrykkeligt, at det drejer sig om kørsel til Herning eller Hammerum Valgmenighedskirker. Hvis ikke andet aftales, afhenter Taxa ved kirken en time efter gudstjenestens begyndelse. Ordningen gælder for medlemmer i Herning kommune. En egenbetaling på kr. 15 lægges i våbenhuset ved ankomst til kirken. NB! Vær opmærksom på, at der også kan benyttes kirkebil til de gudstjenester, der er fælles for Herning og Gjellerup.

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 2 juni 2012 19. årgang Ravi Kumi Kashi, Doubting Thomas Troen er en vej at gå og en måde at gå på Prædiken over Johs. 14,1-11. Den kristne tro begynder almindeligvis

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 2 april 2014 21. årgang Goetsch:»Still life of Daffodils« At se og forstå Prædiken til Fastelavns søndag 2014. Lukas 18,31-43. Af Morten Kvist Samtidig med at

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 3 O k t o b e r 2 0 1 0 1 7. å rg a n g Edward Burra: Den syge ved Betesda Dam. Offerbevidsthed Prædiken over Johs. 5,1-15. Af Morten Kvist Et nyt ord har

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 3 september 2008 15. årgang Allehelgen Allehelgensdag har igennem de senere år fået en stigende betydning. Flere og flere er blevet opmærksomme på, at denne søndag

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 1 M a rt s 2 0 1 1 1 8. å rg a n g Foto: Knud Bjarne Gjesing. Kristendommen på kant med verden Prædiken over Matt. 8,23-27. Af Morten Kvist Lige siden den

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Referat af Distriktsoverdragelse mandag den 1. juni kl. 18.00 på Finderup efterskole

Referat af Distriktsoverdragelse mandag den 1. juni kl. 18.00 på Finderup efterskole Y s Men, Region Danmark Sekretær for DG Sektion Midt Distrikt Vest Nora Hundahl Møllebakken 36, 6900 Skjern Tlf. 97362307/40723260 Til præsidenterne i Distrikt Vest Email: norah@dlgtele.dk samt distriksledelsen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 2 Juni 2008 15. årgang Mellem sandhed og løgn Prædiken til 3. søndag i fasten, Joh 8, 42-51. Biskop Elisabeth Dons Christensen, Ribe. Vort liv er et drama, en

Læs mere

Nr. 3 Oktober 2005 12. årgang

Nr. 3 Oktober 2005 12. årgang HERNING - GJELLERUP VALGMENIGHED Nr. 3 Oktober 2005 12. årgang Nr. 3 - Oktober 2005 - side 2 Gudstjenester Herning: Hammerum: 9. oktober 9.00 10.30 16. oktober 10.30 9.00 23. oktober 9.00 10.30 30. oktober

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 2 j u n i 2 0 0 7 1 4. å rg a n g Om tillid og tro Prædiken til 2. s. i fasten d. Matt. 15,21-28. At et menneskes tro er aldeles afgørende for et menneskes

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 3 o k t o b e r 2 0 0 6 1 3. å rg a n g Foranlediget af den megen debat, der har været omkring Islamkritisk Netværk i Folkekirken har Herning Folkeblad bragt

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Kære Vigsø deltager Så er vi klar til at tage til Vigsø. Vi bliver over 1000 unge fra 4 Ungdomsskoler. Det kan kun blive en spændende weekend d. 11. 13. sept. Vi glæder os til at møde dig. Praktiske oplysninger

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

OnsdagsTræf. - Et højskoleophold i hverdagen

OnsdagsTræf. - Et højskoleophold i hverdagen OnsdagsTræf - Et højskoleophold i hverdagen Efterår 2015/Forår 2016 Sommerudflugt til Gjorslev Gods 19. august 8.30-16.00 Som altid begynder årets Træfsæson med en tur ud i sommerlandet. I år går turen

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail.

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail. april maj juni 2015 Noget nyt Foråret har det med at bringe noget nyt med sig. Nye blomster i haverne, nye timer med solskin på bænken, nye fugleunger, ny energi. I vores families liv er der også sket

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard.

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard. Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2014 I efteråret 2014 har vi to møder om Guds lov med Ebbe Kaas fra Brændstrup, tirsdag d. 2. september og tirsdag d. 28. oktober. Begge mandage inden

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 1 7. å rg a n g Lars J. Thomsen: Staushede 2009. Om troens tilblivelse og vækst Adventspædiken over indtoget i Jerusalem. Matt.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn

S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Nr. 1 Juni 2014 33. årgang S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod Vi finder ikke Gud i himlen eller på jorden. Vi kan ikke opsøge Gud. Det er omvendt.

Læs mere

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 I samarbejde med Kirkens Korshær, der kan fejre 100 års jubilæum

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 1 marts 2013 20. årgang The Virgin Mary Prædiken over Matt. 15,21-28 Forfatter Kristian Ditlev Jensen Hvem er denne Jesus Kristus? Manden, der først afviser en

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere