Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herning og Gjellerup Valgmenigheder"

Transkript

1 Herning og Gjellerup Valgmenigheder»Praying Hands«NUMMER 3 JUNI ÅRGANG

2 Om bøn til Gud Prædiken til 5. s. e. påske d i Hammerum og Herning. Johs. 16, 23b-28. Af Morten Kvist Det er både påtrængende og lidt foruroligende ord, vi hører fra Jesus i dag, at hvis vi beder om noget i hans navn, skal vi få det, og vores glæde skal blive fuldkommen. Forstået ganske ligefremt lyder ordene som en opfordring til at lave en ønskeliste, og netop derfor er de lidt foruroligende. Vi ved godt, at det ikke kan passe; men hvad betyder de så? Forudsætningen for at forstå dem rigtigt er at anerkende, at bøn er en måde at komme i kontakt med Gud på. Det kan lyde vidtløftigt i en rationalistisk og videnskabelig verden som vores, og bøn til Gud har da også officielt været på vej ud af menneskers liv igennem mange år. Fadervor er f.eks. afskaffet på landets folkeskoler, og var afskaffelsen først og fremmest et led i en kulturkamp med henblik på Carl Axel Printzensköld,»Andakt«, 1926

3 helt at afskaffe kristendommen, så var det også et opgør med religiøsitet i almindelighed. Bøn til Gud eller til noget andet uhåndgribeligt forekom meningsløst. Bøn er på vej tilbage Det har ændret sig noget. Fadervor er ikke kommet tilbage i skolerne, men det pibler og krabler rundt omkring, og helt sikkert er det, at Fadervor og andre bønner til Gud har overlevet i det skjulte og uden for den officielle statslige velfærdsideologi, der hersker på landets institutioner. Når bøn er på vej tilbage er én af grundene, at det vi kalder det moderne, dvs. den rationelle fornuft, teknologi, demokratisering, sekularisering og kulturkritik m.v. ikke kan svare på alle menneskelige spørgsmål. Der findes, hvad vi kalder eksistentielle anliggender, f.eks. det direkte menneskelige forhold ansigt til ansigt, svære moralske valg, sorg og modløshed, forholdet mellem kærlighed og sandhed, hvor fornuften ikke rækker. Her må andre instanser træde til. Det kunne være samvittigheden, som kan gå på tværs af al fornuft, og det kunne være en bøn til Gud om at få et svar. Her hører det med, at en bøn ikke behøver at være en høflig anmodning. Der er en lang tradition for at beklage sig og endda skælde ud på Gud. I GT er der et skrift, som simpelthen hedder Klagesangene, Davids salmer er fulde af bebrejdende spørgsmål til Marc Chagall,»Jew at Prayer«, 1913 Gud, hvorfor han lader dette eller hint ske, for slet ikke at tale om Jobs bog, som i lange passager er et direkte anklageskrift mod Gud. I en moderne film diskuterer hovedpersonen med Gud, som man diskuterer med et andet menneske, og det går ikke stille af. Ligeledes hører det med, at Gud ikke nødvendigvis svarer direkte med ord f.eks., selvom bønnen jo også forudsætter, at Han hører ens bønner. At bede ud i den blå luft forekommer ikke meningsfuldt, så man må rette sin henvendelse til Gud og også forvente at få et svar, men altså ikke nødvendigvis som man selv forestiller sig det. En døendes bøn Således fortæller en sygehuspræst (Preben Kok:»Skæld ud på Gud«) om et hårdt tilfælde, hvor en yngre kvinde 3

4 var ved at dø fra sine to børn. Faderen var død nogle år forinden ved en arbejdsulykke. Tragedien kunne dårligt være større, og kvinden lå da også og råbte, at hun ikke ville dø fra sine børn. Det var skræmmende indtryksfuldt, men præsten måtte altså ind og tale med hende, selvom han ikke vidste, hvad han skulle sige. Da han sad ved kvindens seng, spurgte han, om hun havde sagt til Gud, at hun ikke ville skilles fra sine børn, altså rettet de ord, hun råbte ud, direkte til Gud og med sin egen stemme. Det havde hun ikke, og præsten opfordrede hende til at gøre det, hvad hun da også gjorde.»hvad svarede Gud?«, spurgte han. Kvinden svarede, at Gud stod med korslagte arme og sagde, at han ikke kunne tage ansvar for alting. Det svar kunne kvinden netop ikke leve med. Præsten kom da i tanke om patriarken Jakobs kamp med Gud ved Jabbok, hvor Jakob griber fat i Gud og siger.»jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig.«præsten opfordrede kvinden til at sige, at hun ikke ville slippe Gud, før han tog ansvaret for hendes og børnenes ulykke, hvad hun gjorde, hvorefter hun lagde sig stille tilbage i puden og sagde.»nu smiler han og nikker.«kvinden bad derefter om ro til at sove. Sammen med præsten bad hun en bøn om, at Gud ville passe på hendes børn og hende selv og kort efter sov hun. Få timer senere døde hun. Guds svar Nu svarede Gud ved denne lejlighed i form af to billeder af sig selv i kvindens sind, ét, hvor Han står afvisende med korslagte arme, og et andet, hvor Han smiler og nikker. Det vigtigste er imidlertid ikke billederne, men den virkning bønnen har på kvinden, at den skaffer hende ro, så hun kan sove og dø med fred, en virkning, som ikke nødvendigvis er afhængig af billederne. Hendes egne ord, henvendelsen til Gud, kalder billeder frem i hende, og sådan vil det ofte være, fordi ord simpelthen er billedfremkaldende; det er en del af skaberkraftens måde at virke på. Men sådan er det ikke altid, og dog kan dette at sige noget højt, at rette en hørbar bøn til Gud have den beroligende virkning, at et menneske kan give slip, hengive sig dertil, hvor man ikke længere har kontrol med noget. En sådan hengivelse og at give slip er en del af den kristne tro, for det er at overlades til Gud. Bøn i lyset af Jesu ord om den fuldkomne glæde Hører vi nu om denne kvinde og hendes bøn i lyset af Jesu ord, at vi skal bede, for at vores glæde skal blive fuldkommen, må vi sige, at hendes glæde blev fuldkommen, forstået som troens fuldkommenhed. At hun ikke kunne leve, stod åbenbart ikke til diskussion, at lægerne ikke kunne gøre mere, må have været indlysende, at hendes død var tragisk ud fra enhver menneskelig betragtning var lige så 4

5 John Bagnold Burgess,»Evening Prayer«indlysende, men der var altså også en anden betragtning at lægge over hendes liv og død, at Gud fulgtes med hende, så hun døde tillidsfuldt. Det viste bønnen og dens virkning. Det er en del af livets betingelser, at vi skal dø, den vigtigste betingelse endda, og det er for os en selvfølgelighed, at vi skal udskyde døden så længe som muligt. Denne selvfølgelighed rokkes der ikke ved med kvindens historie. Det er derfor meget fristende at give efter for spørgsmålet, hvorfor det skulle ske. Hvorfor hun skulle dø så ung og fra sine to børn? Men lige så fristende det er at give efter, lige så umuligt er det at svare, for døden er en del af livets betingelser. Det er hårdt, men billigere fås det tilsyneladende ikke. Nu spurgte kvinden ikke, hvorfor hun skulle dø. Hun råbte, at hun ikke ville skilles fra sine børn, og fik det svar, at Gud ville tage ansvaret for dem. Børnene kan derimod forventes at spørge, hvorfor dette skulle ske? Hvorfor deres mor skulle dø fra dem og de selv være næsten alene i verden? Svaret til børnene Svaret til børnene må være, at også de skal lære at bede til Gud, ja gå i rette med ham, skælde ud og diskutere, om nødvendigt afkræve ham et svar. Det svar de får, eller den virkning bønnen måtte have på dem, hvilket i øvrigt er som to sider af samme mønt, kan godt trække ud. Hermed mener jeg blot, at det kan være, at de i lang tid hverken kan høre noget eller mærke nogen virkning af deres egne ord. Da må de udvide bønnen, så at den også omfatter evnen til at kunne se, høre og føle, altså sansernes styrke. De må stille sindet i bønnens tjeneste, 5

6 og tilliden til Guds nærvær vil følge efterhånden. Det viser, at bøn er den vigtigste menneskelige måde at forholde sig til Gud på, ja at nærme sig Gud. Nogle ville måske tilføje lovprisning og lovsang, men disse er strengt taget også bønner. Bøn forudsætter ikke tro. Det er omvendt. Bøn er en bøn om tro og mere tro, altså hengivelse, bøn er en bøn om at blive hørt, så hjertet lyttende kan komme troen og den fuldkomne glæde nærmere. Og så er de ydre omstændigheder mindre vigtige. Skal man dø, kan man måske endda sige, at det ikke kan blive vigtigere at komme den fuldkomne glæde sig nær som muligt. Amen Tale ved altergangen Nadveren er både tilsigelse og bøn. Kristus tilsiger os syndernes forladelse og den fuldkomne glæde, som vi samtidig beder om at få derfor knæler vi og kunne tage imod med hjertet. Vi tilsiges håb og frimodighed, og vi beder om, at det må virke. Tilsigelse og bøn sker i nadveren som det daglige livs måltid, brød og vin, bundet til det daglige livs kærlighed, så hver dag bærer os mod den fuldkomne glæde. Amen Ny kirketjener og graver i Hammerum: Lilian Kjær Jeg er gift med Preben og vi bor på en lille ejendom lidt uden for Vildbjerg. Vi har 4 drenge på 25, 22 og 2x15 år. I øjeblikket arbejder jeg på Nøvlingskov Efterskole som pedelmedhjælper. Her har jeg mulighed for at gå ude i den friske luft, som jeg holder meget af. Desuden holder jeg af en god kop kaffe og en snak om forskellige vinkler på livsopfattelser. Vi deltager jævnligt i kirkens gudstjenester og er en del af livet omkring kirken. I byens Kirkecenter hjælper jeg med at pynte, med gamle ting, som sammen med blomster og naturmaterialer skaber hygge. Jeg glæder mig meget til samarbejdet. 6

7 Folkekirkens undervisning Af Morten Kvist Efter de seneste folkeskolereformer står det nu klart, at konfirmandundervisningen aldrig bliver den samme igen. Selvom Kirke- og Kulturministeren vil indskærpe, at undervisningen skal ligge i skoletiden, har skolerne fået mulighed for at lægge den så sent på dagen, at det næsten kan være lige meget. Det er godt med en minister, der vil støtte undervisningen i kristendom på landets skoler. Men det er ikke godt, at så mange skoleledere og kommunalbestyrelser ikke vil, at de ikke har sans for kristendommens betydning som kulturel hovedhjørnesten. Skilsmissen mellem skole og kirke, som for alvor blev påbegyndt med skoleloven i 1975, er nu fuldbyrdet. Staten understøtter ikke længere folkekirken på dette vigtige punkt, som undervisning i kristendom er. Folkekirken adresserede straks problemet efter loven i 1975 med at oprette minikonfirmandundervisning. Denne er nu blevet en pligt. Alle børn i Danmark skal på 3. eller 4. klassetrin tilbydes undervisning, som folkekirken er ansvarlig for. Samtidig er betydningen af konfirmandundervisningen øget i præsternes bevidsthed, og kravene til undervisningens kvalitet vil stige. Langsomt, men sikkert, er folkekirken således blevet nødt til at etablere sin helt egen undervisning, fordi samarbejdet med statens skoler smuldrer. Når de statslige undervisningsreformer samtidig negligerer enhver forestilling om almen dannelse, underprioriterer viden og kunnen til fordel for pædagogik, form og kommunikation, bliver folkekirkens egne initiativer så meget vigtigere. Jeg har sagt det før og siger det nu igen: Er tiden ikke inde til, at folkekirken etablerer sine egne friskoler? Jeg er på det rene med, at menighedsråd som sådanne ikke kan gøre det. Men de kan godt bistå med råd og vejledning, blive bedt om at sætte folk i bestyrelsen for en friskole og f.eks. lade sognepræsten gå forrest. På sådanne friskoler kan der undervises i kristendom med bibelhistorie som omdrejningspunkt; man kan have fadervor og morgensang, sådan som det i øvrigt kendes fra både missionsk og grundtvigsk inspirerede skoler. I de større klasser kan man så tilføje fortællende kirkehistorie. 7

8 Jeg er desværre af den opfattelse, at det bliver næsten umuligt at genetablere en folkelig dannelse på et ordentligt niveau i de statslige undervisningsinstitutioner. Det skyldes ikke kun et gigantisk bureaukrati og politisk uvidenhed om det store dannelsestab, der har fundet sted, men nok så meget modstand i hele det ledende pædagogiske miljø. Her finder man stadig foragt for kristendommen og religiøs analfabetisme i almindelighed. Konfirmander i Gjellerup Valgmenighed Øverst fra venstre: Thomas Vissing Jacobsen, Mads Kjær Andersen, Bertram Sas Teglgaard, Elias Witt Aadahl, Anders Andreas Pilegaard, Mads Jee Pinholt Schøbel, Nicolai Demuth, Jesper Emil Knudsen, Jesper Højland, Eline Sommer, Katrine Østergaard Kristensen, Mia Maria Karoline Sobota, Sara Anna Simone Sobotta,Freja Nygård Thygesen, Cecilie Bækgaard Friis Hansen, Helena Märcher Tómasdottir, Lise Ulsøe Thomsen, Pernille Bøgesgaard, Caroline Rams gaard Sørensen, Olivia Sofie Møller, Anne-Sophie Snefred Riberholdt. 8

9 Afhjælpningen af dannelsestabet ligger i realiteten i private hænder, hos friskoler, privatskoler, efterskoler, højskoler og måske helt nye skoleformer. Det er værd at tage bestik af for menighedsrådsmedlemmer, kirkelige organisationer, lægfolk, præster, ja alle som kan se, at der en sammenhæng mellem den folkelige dannelses forfald og kristendommens status i Danmark. Konfirmander i Herning Valgmenighed Øverst fra venstre: Magnus Overmark Jensen, Arent Vihøj-Kvist, Beate Braad Hannibal, Lykke Guldbech Henriksen, Signe Stubkjær Lindhard, Sofie Vestermark, Cille Lærke Lindholm, Sofie Hyldgaard Jespersen, Mathilde Sofie Zacho, Mathilde Brøndum Jensen, Nanna Isis Mørch. 9

10 Fernisering af vores nye billedudsmykning i Hammerum Kirke 10 Vi havde en meget vellykket fernisering i vores kirke den 21. april, hvor de farvestrålende billeder over temaet: Tro, Håb og Kærlighed med duen som fredssymbol og Johannes Døbers dåb af Jesus, lyser op i vores kirke. Foruden de to store billeder hænger der små fine billeder over indgangsdøren. Temaet i år indgår jo i logoet for begge vore Valgmenigheder. Ud over formanden, takkede Morten Kvist også for de smukke billeder, som omhandler kernepunkter i kristendommen. Billedkunstlærer Connie Haarup fortalte lidt om tilblivelsen sammen med sin 3. klasse, og vi sang, hvortil Agnete Hastrup Pedersen akkompagnerede os smukt. Forplejningen var den vanlige, som er blevet et hit, og i år kom der også børnechampagne på bordet. Det er vel en fest! Og vi glædede os særligt over, at der denne gang dukkede mange pårørende op til børnene. Vi kan nyde billederne frem til december. Karen Marie Holm

11 Nye bestyrelsesmedlemmer i Herning Valgmenighed I 1995 blev Martin leder af Ikast Bibliotek, og som følge af strukturreformen i 2007 leder af Ikast- Brande Bibliotek. Bibliotekerne befinder sig i disse år i radikal forandringsproces, hvilket er en spændende opgave at være part i som leder. Morten Dybro ny næstformand i Herning Ved generalforsamlingen blev Morten Dybro, 48 år, valgt ind i bestyrelsen og efter konstituering valg til næstformand. Morten er både døbt, konfirmeret, gift og skilt i Herning Valgmenighed. Morten arbejder med salg og udvikling hos brancheforeningen Dansk Mode & Textil i Birk og bor i Gjellerup sammen kæresten Jakob. Han har to døtre på henholdsvis 15 og 20 år og den yngste, Agnes, bor hjemme. Martin er gift med Tina Lundsgaard- Leth, der er sygeplejerske. Sammen har de Kirsten Marie og Clara på 7 og 12, der begge er elever på Herning Friskole. Kresten og Anna hedder Martins voksne børn. Martin Lundsgaard-Leth nyt bestyrelsesmedlem i Herning Martin Lundsgaard-Leth er født i 1956 og er vokset op i Esbjerg, St. Darum og Ribe, siden 1982 bibliotekar på Herning Centralbibliotek og bosiddende i Herning. 11

12 Søndag den 30. august kl på Herning Friskole: Fælles morgenmad for konfirmander og forældre Efterfølgende kirkegang for konfirmander og forældre. Jeg byder velkommen til undervisningen og fortæller kort, hvad en gudstjeneste er, og hvorfor vi gør, som vi gør. Derefter følges vi ad til gudstjeneste i Herning Valgmenighedskirke. MK Onsdag den 16. september kl i Hammerum Kirke: Sangaften; Dichterliebe og Abegg variationerne ved Daniel Kjær Nielsen og Lea Maximiliane Heining Robert Schumann var en af romantikkens største komponister. Både hans klaverstykker og sange er utrolig opfindsomme og er båret af flotte melodier. Hans mest berømte værk er Dichterliebe, som består af 16 korte og meget forskellige sange. Sangeren Daniel Kjær Nielsen er opvokset i Gjellerup og har fået sin musikalske opdragelse i Herning Kirkes Drengekor under ledelse af Mads Bille. Han studerer i øjeblikket på Det Jyske Musikkonservatorium i Århus, hvor samarbejdet med Lea begyndte. Han modtog i 2014 Den Jyske Operas pris og pianist Ulrich Stærks pris ved talentkonkurrencen Unge Sangere i Ikast, i 2013 talentprisen i konkurrencen Unge Spiller Klassisk i Holstebro. Lørdag den 26. september kl på Hammerum Friskole:»Sensommermøde«Vi glæder os til igen i fællesskab at kunne invitere tidligere sognepræst Lars Ole Gjesing fra Ærø til Midtjylland for at fortælle os eventyr. Det gjorde han med megen succes for et par år siden. Vi skal også synge. I pausen får vi en sandwich og lidt at drikke. Friskolen arbejder meget med eventyr, og dagen vil indgå som en del af de emner, skolen tilbyder sine elever. Alle er velkomne, børn og voksne. Entré inklusiv forplejning: 50 kr. Arrangeres af Hammerum Friskole og Gjellerup Valgmenighed: Kristina Thygesen, Morten Kvist og Karen Marie Holm Søndag den 27. september i Aulum: De grundtvigske valgmenigheder i Midt- og Vestjyllands fælles efterårsmøde Kl : Gudstjeneste i Aulum Kirke ved Valgmenighedspræst Ronald Risvig. Kl : Middag i Aulum Fritidscenter. 12

13 Kl : Foredrag;»Hvor er kristendommen i Danmark i dag?«med særligt blik på den udvikling som Folkekirken er kommet af og hvad der sker med den i dag. Ikke mindst, hvordan det ser ud med»fællesskabet«og andre emner, som spiller ind på kirkelivet i dag. Ved Marie Vejrup Nielsen Cand. theol. og Ph.D., samt leder for Center for Samtids Religion ved Aarhus Universitet og forsker bl.a. i moderne kristendom og forholdet mellem kristendom og politik/samfund. Kl : Sang spørgsmål og debat. Kl : Kaffe sang og samvær og tak for i dag. Pris for deltagelse kr. 225,00 Tilmelding og betaling senest tirsdag den 22. september til præsten eller en af de to formænd. Adresser: Aulum Kirke, Kirkegade 20, 7490 Aulum Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum Mandag den 28. september kl på Herning Friskole: Fælles efterårsmøde opstarten på foredragssæsonen Knud Romer er årets foredragsholder ved fællesmødet for medlemmerne af Højskoleforeningen, HUFH, Herning- og Gjellerup Valgmenigheder, Foreningen Norden, Hammerum Fri- og efterskole og Herning Friskole. Emnet er: Dannelse Knud Romer Jørgensen er både skønlitterær forfatter, samt prisvindende tekstforfatter og kreativ direktør. Han har arbejdet som konceptudvikler for virksomheder som blandt andre B&O og BODUM. I 2007 udgav han bogen»den som blinker er bange for døden«. For den bog fik han boghandlernes pris: De gyldne laurbær. Bogen handler om barndommen i en dansk provinsby med social eksklusion, der bevirker, at familien lukker sig om sig selv i angst, vanvid og sorg. Blandt andre bøger kan nævnes: En guide til Københavns offentlige toiletter og»din store idiot«, om dumhed og intelligens. Knud Romer har også medvirket i reklame- og spillefilm eksempelvis i Lars von Triers: Idioterne. Knud Romer har været en del af debatpanelet på DR2 programmet: Smagsdommerne og toner nu frem på NEWS kulturprogram. Entré: 75, incl. kaffe og brød. Alle er velkomne! 13

14 Torsdag den 8. oktober kl på Herning Friskole: Foredrag»Ungdomsmyten eller drømmen om det gode liv«ved Johs. Nørregaard Frandsen, professor SDU. Her underviser han i litteratur- og kulturvidenskaber, derudover er han leder af universitetets»h.c. Andersen Center«Johs. Nørregaard Frandsen er desuden en kendt foredragsholder og klummeskribent. Johs. Nørregaard Frandsen har en ugentlig klumme i Kristeligt Dagblad. Torsdag den 29. oktober kl på Herning Friskole: Syng dansk syng sammen efter Højskolesangbogen Ved Agnete Hastrup Petersen. Torsdag den 12. november kl på Herning Friskole:»Kaj Munk: Idealisten i et materialistisk samfund«ved tidligere lektor Jens Kristian Lings. Kaj Munk levede med både nuet og fortidens store dramaer. For ham var kristendom handling og kirken sandhedens tempel, og i sin kamp for sandheden var han kompromisløs. Med sit martyrsind fik han en død, der var forfærdelig for alle andre end ham selv. Kaj Munks ideal var ikke at leve længe kropsligt, men at leve åndeligt med lidenskab. Han anså materialismen for at være al religions største fjende. 14 Herning Kirkehøjskole efteråret 2015 Kunsten at fortælle livet 5. september i Gullestrup Kirke, Løvbakkevej 9: Kunsten at fortælle livet v/ forfatter Erik Lindsø, Slagelse:»Livet er da i det mindste en historie værd «3. oktober i Herning Kirkehus, Øster Kirkevej 1: Kunsten at fortælle livet ud fra den bibelske forståelse v/ Prof.dr. Kirsten Nielsen, Aarhus. 7. november i Sct. Johannes Kirke, Fredhøj Allé 1: Kunsten at fortælle livet i glæde og sorg v/ sognepræst Lise Trap, Soderup/Kirke Eskildstrup:»Sorgens skygger gør noget ved mennesker «5. december i Fredens Kirke, Sjællandsgade 34: Kunsten at fortælle livet gennem digtning og kunst v/ biskop Elof Westergaard, Ribe. Pris: 90,- kr. for en enkelt dag. Timeplan: 9.30: Morgensang 9.45: Foredrag (1. afd.) 10.30: kaffe à 10 kr : Foredrag (2. afd.) Herning Kirkehøjskole arrangeres i et samarbejde mellem lægfolk og præster fra både Herning Valgmenighed, Herning Sogn, Fredens Sogn, Hedeager Sogn og Gullestrup Sogn.

15 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé Herning Valgmenigheds bestyrelse Laura Jepsen (formand), Webersvej Morten Dybro (næstformand), Vestertorp 52, Gjellerup Heine Bøgild (kasserer), Engbjerg 156, Snejbjerg Pia Brændgaard (sekretær), H.C. Ørstedsvej 29 B, st.tv Martin Lundsgaard-Leth, Bredgade 43, Kristian Thalund (kirkeværge, uden for bestyrelsen) Nørretanderupvej 32, Snejbjerg Gjellerup Valgmenigheds bestyrelse Karen Marie Holm (formand), Søndermarken 6, Hammerum Ingrid Hagelskjær (næstformand) Kastanie Allé 12, Per Lambæk (kasserer), Klokkehøj 54, Gjellerup Ole B. Hansen, (sekretær) Sønderkær 50, Gjellerup Niels Jørgensen, Sønderbakken 2, Gjellerup Mogens Lund (Kirkeværge, uden for bestyrelsen), Ravnsbjergvej 26, Gjellerup Hvor intet andet er noteret, er postadressen 7400 Herning. Mailadresser til ovennævnte kan findes på: Ansatte Organist: Elena Mogensen, Gormsvej Kirkesangere: Poul Ross-Hansen, Sortbærvej 18, Kølkær Birgitte Götze, Østergade 57, 7430 Ikast Rengøring: Henning Jensen, Enggårdvej 1E, Snejbjerg Kirketjener og graver (i Hammerum): Dorthe Hansen, Tjørnevej 4, Hammerum (telefontid 8-14 på hverdage) Lilian Kjær, Østergade 60, 7480 Vildbjerg (telefontid 8-14 på hverdage) Gert Andersen, Søndervang 11 C, 6973 Ørnhøj (telefontid 8-14 på hverdage) Kirketjener (Herning Valgmenighedskirke): Peder Brændgaard, Emil Reesens Vej Køkkenhjælp: Inga og Jens Fløe, Snejbjergvej Havemand: Carl Agesen, Korsørvej Forretningsførere: (Herning) Grethe Nielsen, Stormosevej 11, Studsgaard (Gjellerup) Birgitte Götze, Østergade 57, 7430 Ikast Redaktionen Morten Kvist (ansvh.) Karen Marie Holm Laura Jepsen Karna Søgaard Lis Bareuther 15

16 Afsender: Herning og Gjellerup Valgmenigheder, Stormosevej 11, Studsgaard, 7400 Herning, ID-nr Gudstjenester Herning: Hammerum: 28. juni kl (kirkekaffe) kl juli kl kl juli Ingen Ingen 19. juli Ingen Ingen 26. juli Fælles med Hammerum kl Solveig Bøye 2. august kl Solveig Bøye kl Solveig Bøye 9. august kl kl august kl kl august kl kl august kl Konf. kaffe, se kalender Fælles med Herning, se kalender 6. september kl kl september kl Solveig Bøye kl Solveig Bøye 20. september kl Høstgudstjeneste kl Høstgudstjeneste 27. september Ingen, se kalender Ingen, se kalender 4. oktober kl Solveig Bøye kl Solveig Bøye 11. oktober kl kl NB! Bemærk at tidspunktet for gudstjenesterne forbliver uændrede året igennem med mindre andet er angivet ud for den pågældende dag. Besøg af præsten på sygehus eller i hjemmet kan altid finde sted. Jeg kan desværre ikke altid vide, hvornår det ønskes. Derfor beder jeg venligst om, at man ringer til mig eller på anden måde giver besked, når der er brug for det. MK Se endvidere: Kirkekørsel: Ring til Herning Taxa, , senest 2 timer før gudstjenesten. Angiv ved bestilling udtrykkeligt, at det drejer sig om kørsel til Herning eller Hammerum Valgmenighedskirker. Hvis ikke andet aftales, afhenter Taxa ved kirken en time efter gudstjenestens begyndelse. Ordningen gælder for medlemmer i Herning kommune. En egenbetaling på kr. 15 lægges i våbenhuset ved ankomst til kirken. NB! Vær opmærksom på, at der også kan benyttes kirkebil til de gudstjenester, der er fælles for Herning og Gjellerup.

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder Henry Ossawa Tanner,»The Annunciation«NUMMER 2 APRIL 2016 23. ÅRGANG Det gode menneske Prædiken til Mariæ bebudelsesdag 2016. Lukas 1,46-55. Af Morten Kvist Jomfru Marias

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Grundtvigsk Foredragsforening - Sædding Den 26. april 1983 blev den grundtvigske foredragsforening i Sædding

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os 5. søndag efter trinitatis Læsninger: Jer 1, 4-9 1. Pet 2, 4-10 Matt 16, 13-26 Salmer: Kære jer Salmerne til søndag bliver: I Vonsbæk: 747: Lysets engel 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7: Sov sødt barnlille

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap Kom og se! Det bliver sagt flere gange i dagens evangelium. Kom og se! Der er gået vilde rygter om Jesus, og rygterne får folk til at ville se, om der er noget om snakken. Man kan sige, at vi i dag hører

Læs mere

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres Sidste søndag efter Helligtrekonger Læsninger: 2. Mos 34, 27-35 2. Peter 1, 16-18 Matt 17, 1-9 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7 22: Gådefuld er du vor Gud 161: Med strålekrans

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 Jul i Padesø Kirke PRÆSTEN MENIGHEDSRÅDET ADVENT NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Advent og jul i Padesø Kirke Også i år indleder vi adventstiden

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 2 juni 2012 19. årgang Ravi Kumi Kashi, Doubting Thomas Troen er en vej at gå og en måde at gå på Prædiken over Johs. 14,1-11. Den kristne tro begynder almindeligvis

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Hem Hindborg Dølby. Sogneog. Kirkebladet. Juni september 2013 2. årgang Nr. 2

Hem Hindborg Dølby. Sogneog. Kirkebladet. Juni september 2013 2. årgang Nr. 2 Hem Hindborg Dølby Sogneog Kirkebladet Juni september 2013 2. årgang Nr. 2 Gudstjenesteliste Hem Hindborg Dølby Præst 9/6 19.30 10.15 Rydal 16/6 10.15 B Rydal 23/6 10.15 B Rydal 30/6 9.00 Birgitte kjær

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 2 april 2014 21. årgang Goetsch:»Still life of Daffodils« At se og forstå Prædiken til Fastelavns søndag 2014. Lukas 18,31-43. Af Morten Kvist Samtidig med at

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 2 Juni 2013 20. årgang Childe Hassam, Summer evening, 1891. Billede og bøn Prædiken over Johs. 16, 23b-28 Morten Kvist Der skal komme en tid, siger Jesus, hvor

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder NUMMER 4 DECEMBER 2012 19. ÅRGANG Niels Frank: Landskab, vinter Dom og undren Prædiken over Johs. 5,17-12. Morten Kvist Vi dømmer hinanden hele tiden, og er vi ordentlige

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Godt Nyt. Oktober 2005. Oktober 2005. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Oktober 2005. Oktober 2005. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Oktober 2005 Oktober 2005 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Hjemmesiden som opslagsbog Et lille tip til hvordan du og andre kan få ekstra stort udbytte af kirkens

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl

som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl Appetizer: Tænk at få at vide at det menneske som jeg elsker som jeg deler liv med som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl ikke skal være her mere.. vil forlade mig, fordi han eller hun

Læs mere

Årsplan for kristendom i 2.a

Årsplan for kristendom i 2.a Årsplan for kristendom i 2.a Fællesmål: Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332

Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332 1 Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl. 10.00. Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332 Åbningshilsen Hvad skal denne gudstjeneste handle om? Hvad skal vi tænke på

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 47. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2016 Kære konfirmander, kære faddere, familie, kære konfirmationsgæster Forårssolen skinner og fla get er hejst. Her ved kirken og rundt omkring

Læs mere

Tekster: 2 Mos 3,1-7; 2 Mos 3,10-14, ApG 4,7-12, Joh 14,1-11 Salmer: Lihme 9.00

Tekster: 2 Mos 3,1-7; 2 Mos 3,10-14, ApG 4,7-12, Joh 14,1-11 Salmer: Lihme 9.00 Tekster: 2 Mos 3,1-7; 2 Mos 3,10-14, ApG 4,7-12, Joh 14,1-11 Salmer: Lihme 9.00 236 Påskeblomst Dåb 448 Fyldt af glæde 13 Måne og sol 164 Øjne, I var (mel. Nutzhorn) 15 Op al den Rødding 10.30 749 I østen

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen Konfirmation 24. april 2016 Sundkirken 10 Salmer: 749 I østen 369 Du, som gir os liv 14 Tænk, at livet koster livet 192 v. 7-9 Du, som har dig selv 752 v.4-5 Gå da frit 13 Måne og sol Bøn: Vor Gud og far

Læs mere

1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192

1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 1 1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Joh 16,23-28, s.1 Prædiken af Morten Munch 5 s e påske / 21. maj 2017 Tekst: Joh 16,23b-28 DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Afskedstaler handler som regel mest om fortiden, om fælles erfaringer

Læs mere

4. søndag i advent 2014, Hurup Johs. 1, 19-28

4. søndag i advent 2014, Hurup Johs. 1, 19-28 4. søndag i advent 2014, Hurup Johs. 1, 19-28 Herre Jesus Kristus forbarm dig over mig synder. Styrk mig til ikke at lade bekymringerne tage livet af mig. AMEN Folk har syntes, at Johannes var en underlig

Læs mere

Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420

Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420 1 Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420 Åbningshilsen I dag deltager mindst 14 diakoner i højmessen. I marts 1974 blev de 14 indviet her

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder»Salige er de sagtmodige «NUMMER 1 JANUAR 2016 23. ÅRGANG Om fremtid, uforudsigelighed og salighed Prædiken til Allehelgensdag 2015. Matt. 5,1-12. Af Morten Kvist Fremtidsforskning

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266

22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266 1 22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266 Åbningshilsen Efter gudstjenesten har fire i menigheden forberedt kirkefrokost til

Læs mere

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G i Gl. Havdrup Kirke Denne folder er ment som en hjælp til at se kirken på en anden måde. Ikke blot som en fin bygning vi som turister

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 3 O k t o b e r 2 0 1 0 1 7. å rg a n g Edward Burra: Den syge ved Betesda Dam. Offerbevidsthed Prædiken over Johs. 5,1-15. Af Morten Kvist Et nyt ord har

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

det brager løs igen: pas nu lige på, klap hesten, spis brød til, du bestemmer ikke altså sådan over

det brager løs igen: pas nu lige på, klap hesten, spis brød til, du bestemmer ikke altså sådan over Nytårsdag 2014. Domkirken 14.00: 712 Vær velkommen, 713 For dig, O Herre, 717 I går, 588 Herre gør, 118 Julen har englelyd. Nadver: 587 Guds egen kære søn. Nu ligger der så et ubrugt år foran os. Sådan

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder NUMMER 2 JUNI 2009 16. ÅRGANG Hvorfor døber vi vore børn? Af Morten Kvist Vi døber vore børn og ikke sjældent lader voksne sig døbe, men dåben er ikke længere en selvfølgelighed

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 3 September 2012 19. årgang River Hunt: Alone, 2004 Fra ensomhed til fællesskab Prædiken over Johs. 5,1-15. Morten Kvist. Hvad er det værste ved at være syg?

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder NUMMER 4 OKTOBER 2014 21. ÅRGANG Hippolyte Camille,»Mother and Child in the Garden« Om magt, Guds rige og folkeligt fællesskab Prædiken over Matt. 20,20-28 Af Morten

Læs mere

ibelong Er vi fælles om at være alene?

ibelong Er vi fælles om at være alene? ibelong Er vi fælles om at være alene? Formål: Teenagerne skal se, at de ikke står alene midt i deres liv med både op- og nedture. De er en del af et kristent fællesskab på flere måder. Forslag til programforløb:

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere