På siderne 4 og 5 skriver Kirsten Elisabeth Christensen om Lucas Cranach MARTS APRIL MAJ MM SKÆRES VÆK!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På siderne 4 og 5 skriver Kirsten Elisabeth Christensen om Lucas Cranach MARTS APRIL MAJ 2015 29 MM SKÆRES VÆK!"

Transkript

1 På siderne 4 og 5 skriver Kirsten Elisabeth Christensen om Lucas Cranach MARTS APRIL MAJ MM SKÆRES VÆK!

2 På siderne 4 og 5 skriver Kirsten Elisabeth Christensen om Lucas Cranach Forsidebillede: Midterfeltet på Cranach-alteret i Stadtkirche Weimar, 1555 ADRESSER SOGNEPRÆST KBF. Kirsten Elisabeth Christensen Kirkepladsen 3, 6270 Tønder Tlf Træffes bedst hverdage kl (undtagen fre) eller efter aftale SOGNEPRÆST. Trine Hauge Nielsen Kirkepladsen 9, 1. sal, 6270 Tønder Tlf Træffes bedst hverdage kl (undtagen mandag) eller efter aftale TYSK SOGNEPRÆST Achim Strehlke Kirkepladsen 5, 6270 Tønder Tlf Træffes bedst hverdage kl (undtagen ma) eller efter aftale MARTS APRIL MAJ MM SKÆRES VÆK! Kirkens kontor, Brorsonhus KORDEGN Bjarne Hansen Kirkepladsen 2, 6270 Tønder Tlf Kontortid: ma - fre kl , to tillige kl , lø lukket Assistent Mette Andersen ORGANIST Steen Wrensted Jensen Kongevej 63, 6100 Haderslev Tlf (privat / ) KIRKETJENER Bjarne Rasmussen Bevtoftvej 16, 6520 Toftlund Tlf Under ferie og sygdom henvendelse til: Mette Andersen Tlf KIRKEGÅRDSLEDER Jørn Skov Kirkegårdskontoret, Ribe Landevej 47, 6270 Tønder Tlf Telefontid: ma-fre kl Træffes efter aftale Udgives af Tønder Menighedsråd Redaktionsudvalg: Flemming Hansen og Jørn Vestergaard (ansvh.) Deadline til næste nummer, der dækker perioden juni, juli og august 2015 er 22. april Forslag til stof, der ønskes optaget, sendes som vedhæftet fil til Hold dig altid opdateret, besøg Tønder Kristkirkes hjemmeside: Elsket og fordret I takt med at lyset langsomt tager til, er der særligt tre datoer, der står stadigt stærkere frem i manges bevidsthed: d. 1. maj, d. 14. maj og d. 17. maj. På disse tre dage er der konfirmation i Kristkirken. Tre forårsdage, hvor veje mødes og krydses. Barndom, der krydses med ungdom. Guds historie, der krydses med menneskets historie. Hver gang vi holder konfirmation, markerer vi, at de børn, der blev døbt for år siden, og som nu er blevet unge mennesker: at netop de fortsat skal tro og vide sig set og elskede af Gud, nu og til evig tid. Derfor spiller konfirmationsvelsignelsen også på det, som blev sagt under håndspålæggelse ved hver enkelt konfirmands dåb: Nu, som dengang, mødes du af Guds anerkendende kærlighed med løftet og syndernes forladelse og det evige liv. Netop her ved indgangen til teenageårenes slidsomme identitetsarbejde, giver det mening at høre Guds løfte gentaget: Du er set, du er elsket, præcis for det menneske, du er. Du er helt fra begyndelsen god nok, og du behøver ikke bevise dit værd eller prøve på at blive en anden end den, du er. Det betyder så på den anden side ikke, at du skal være dig selv nok. Netop her i års alderen melder ansvaret for medmennesket sig sammen med den tiltagende selvstændighed. Som Guds barn skal du vide dig elsket. Men du skal også vide dig fordret: Gud har nemlig brug for dig som sit redskab til at lade tilgivelsen og næstekærligheden vokse mellem mennesker. Bevidstheden om at være tilgivet og elsket er fundamentet for det kristne liv. Det er dåbens gave. Men det, man får, kan man jo give videre. De fleste konfirmander er 12, måske 13 år. Det er ikke det letteste sted at være i livet. Sådan husker jeg det i hvert fald selv. Det er en brydningstid, en gråzonetid, omskiftelig som foråret selv. Netop i denne livsfase skal Guds ord igen lyde til den døbte: Du er set og favnet, som den, du er. Ja, faktisk er du i Guds øjne langt mere end den, du nogle gange forsøger at gøre dig selv til. Du er elsket og du er fordret. Fordret i det liv, du har for dig. irkens Kontor Brorsonhus Kirkepladsen Tønder Telefon nr.: Trine Hauge Nielsen

3 Lucas Cranach Mod BLÅT ses Martin Luther SORT se, det har mester Cranach gjort. Mod SORT ses mangen pige HVID som Venus var på Cranachs tid med snoet slør, som intet slører (det altid mandehjertet rører). Kong Christiern sad der dagen lang det gyldne lam om halsen hang. Hr. Albrecht skrev, mens løven lå og Lucas stod og så derpå. Og han fik vin og godt at spise hos Frederik den meget vise Det bedste ved den hele sag: Alt ånder liv den dag i dag. Da jeg for nogle år siden læste i digtsamlingen Nær det fjerne, som kunstmaleren Mogens Zieler har skrevet, fik jeg lyst til at søge dybere ned i, hvem denne mester Cranach egentlig var. Så da jeg fik tildelt studieorlov fra den 1. juni til den 31. august 2014, var det netop med henblik på at studere reformationens maler Lucas Cranach den Ældre, der var født 1472 i Kronach og døde 1555 i Weimar. Det skulle på alle måder vise sig at være et spændende bekendtskab, for som Mogens Zieler så rammende siger det, så ånder Cranachs kunstværker liv den dag i dag! Som hofmaler for den saksiske kurfyrste Frederik den Vise var Lucas Cranach tæt knyttet til de allermest indflydelsesrige personer i sin samtid, og ud over de rent kunstneriske opgaver havde Cranach også en rækker diplomatiske funktioner ved hoffet, ligesom det var ham, der stod for udsmykningen af de store ridderturneringer på byens torv. Han boede selv i de første år på slottet i Wittenberg, 4 MA RTS AP RIL M AJ 2015 hvor kurfyrsten havde sin hovedresidens, men senere købte Cranach et stort hus på Markedspladsen, hvor der var god plads til hans hustru Barbara og deres 5 børn, og derefter et endnu større hus på Slotsgaden. Begge huse er bevaret og kan besøges, dels som Cranach Haus og som LucasCranach-Apotheke. Men også flere bygninger blev opkøbt, og omkring 1530 var Cranach den En ung Lucas Cranach største private grundejer i Wittenberg og den anden rigeste borger. Men som et rigtigt renæssancemenneske havde Cranach flere jern i ilden, og han gjorde flittigt brug af de muligheder, som tiden åbnede for at et driftigt menneske kunne udnytte sine mange talenter. Trykningen af Luthers banebrydende oversættelse af Det nye Testamente til tysk, skete derfor på Cranachs bogtrykkeri, og da han i 1520 af fyrsten fik tildelt en apotekerbevilling, drev han derefter også et stort apotek i huset på Slotsgaden, alt sammen ved siden af sit malerværksted, hvor han ofte havde mellem 9 og 11 svende ansat for at kunne efterkomme de mange private bestillinger, som han modtog ud over malerarbejdet ved hoffet. Man mener, at der på Lucas Cranachs værksted er blevet malet mellem malerier, hvoraf ca stadig er bevaret. Denne enorme produktivitet stod dog ikke i vejen for, at Lucas Cranach også var medlem af byrådet i Wittenberg i omkring 30 år og i tre perioder endda selv var borgmester. Som en nær ven af Martin Luther delte Lucas Cranach selv de nye reformatoriske tanker, der hurtigt havde bredt sig i Wittenberg, først blandt halvdelen af byens befolkning, nemlig de omkring studerende ved universitet, hvor Luther var ansat som professor i teologi, og senere ud i hele byen og fyrstedømmet og de omkringliggende områder. Mens Martin Luther var ordets mand, så forstod Lucas Cranach at udtrykke den nye opfattelse af troen i billeder. Når Luther prædikede om, at forkyndelsen skulle Martin Luther og Katharina von Bora drive på Kristus, så illustrerede Cranach ordenes mening. Som maler formåede han i portrætterne at lave en nøjagtig gengivelse af personerne, men på en sådan måde, at maleriet fremstillede det særlige væsen, som hver enkelt havde. I de små vielsesmedaljoner, som han lavede af Martin Luther og Katharina von Bora lige efter deres kontroversielle bryllup, der blev holdt den 13. juni 1525 i hjemmet hos Cranach, da er det netop, som om personernes karaktertræk kommer tydeligt frem, både Luthers mod og vedholdenhed og hans hustrus myndighed, for Fru Käte forstod nok senere at holde styr på den store husholdning i Luther Haus! Den ældste søn Hans Cranach ( ) skulle egentlig have overtaget det anerkendte malerværksted, men da Hans døde som ung mand på en studierejse i Bologna, blev det sønnen Lucas ( ), der kom til at føre værkstedet videre, og dette navnesammenfald mellem far og søn har givet eftertidens forskere rig mulighed for at diskutere, hvorvidt de enkelte malerier nu var udført af Lucas Cranach den Ældre eller af sønnen Lucas Cranach den Yngre. Men med de nye naturvidenskabeligt baserede undersøgelser af maleriernes datering er denne diskussion om ophavsmanden dog trådt i baggrund, også fordi man i nyere kunsthistorisk sammenhæng mere ser værkstedet som et familieforetagende, hvor alle arbejdede ud fra det koncept, Cranach som den kreative kraft havde opfundet og hele tiden justerede. Cranachs signatur skal så at sige ses som værkstedets brand, der garanterede kvaliteten både kunstnerisk og materialemæssigt. At Lucas Cranach den Ældre døde i Weimar og ikke i Wittenberg, der ellers var så tæt vævet sammen med hans kolossale indsats både kunstnerisk og politisk i reformationstiden, hang sammen med de politiske ændringer for hoffet. Han havde selv påbegyndt arbejdet med midtermotivet på alterudsmykningen i Stadtkirche i Weimar, som ses gengivet på forsiden af dette kirkeblad, men hvor langt han var nået med maleriet ved sin død i 1555, er ikke helt afklaret. Altertavlen viser den korsfæstede Kristus i midten, mens den opstandne, der bogstaveligt talt træder døden under fode, ses til venstre for korset. Johannes Døber står til højre, ligesom Martin Luther, der peger i Bibelen, og Lucas Cranach den Ældre træder nærmest ind imellem de to med en bedende gestus. Cranach rammes af blodstrålen fra såret i Kristi side, som et håndgribeligt udtryk for, at frelsen er en nådessag, båret frem af troen, og ikke en belønning for gode gerninger. En tidligere variation af dette tema kan ses i Tønder Kristkirke på epitafiet i korets søndre side, altså til højre for alteret, hvor midterfeltet er inspireret af Cranachs lov og nådemotiv, men her uden de to betydningsfulde herrer fra reformationstiden, idet Luther og Cranach er udeladt. I stedet for er mennesket som i Cranachs tidligere fremstillinger af motivet placeret midt i billedet under livstræet, der står vissent under lovens tid, men frodigt folder sine blade ud i nådens og evangeliets tid. For reformationens kernepunkt er netop, at troens frugter vokser frem ganske af sig selv, når vi har blikket rettet mod Kristus! Glædelig påske og pinse! Kirsten Elisabeth Christensen Sognepræst i Tønder 5

4 Gudstjenester i Tønder Kristkirke MARTS: 1. kl Trine Hauge Nielsen 2.s.i fasten, Matt 15,21-28, Kirkekaffe 3. kl Kirsten Elisabeth Christensen Fastegudstjeneste 6. kl Kirsten Elisabeth Christensen og Achim Strehlke Kvindernes Internationale Bededag 8. kl Kirsten Elisabeth Christensen 3.s.i fasten, Luk 11, kl Dåbsgudstjeneste Trine Hauge Nielsen 15. kl Achim Strehlke Laetare, Joh 12,20-26, Tysk, Kirkekaffe kl Trine Hauge Nielsen Midfaste, Joh 6, kl Kirsten Elisabeth Christensen Stilleaften 24. kl Kirsten Elisabeth Christensen Spaghetti-gudstjeneste 26. kl Kirsten Elisabeth Christensen Børnepåske 29. kl Trine Hauge Nielsen NB! Sommertid begynder Palmesøndag, Matt 21,1-9 kl Achim Strehlke Palmsonntag, Joh 12,12-19, Tysk APRIL: 2. kl Kirsten Elisabeth Christensen Skærtorsdag, Matt 26,17-30 kl Achim Strehlke Feierabendmahl zum Gründonnerstag Joh 13, , Tysk 12. kl Kirsten Elisabeth Christensen 1.s.e.påske, Joh 20, kl Trine Hauge Nielsen Dåbsgudstjeneste 19. kl Kirsten Elisabeth Christensen 2.s.e.påske, Joh kl Achim Strehlke Misericordias Domini, Joh 10, , Tysk 25. kl Achim Strehlke Abendmahlsgottesdienst der Konfirmanden 26. kl Achim Strehlke Tysk konfirmation kl Kirsten Elisabeth Christensen 3.s.e.påske, Joh 16, kl Kirsten Elisabeth Christensen Dåbsgudstjeneste 17. kl Kirsten Elisabeth Christensen kl Achim Strehlke Exaudi, Joh 15,26-16,4, Tysk 24. kl Kirsten Elisabeth Christensen Pinsedag, Joh 14, kl Dansk-tysk Friluftsgudstjeneste i Møgeltønder sammen med de omkringliggende sogne 2. pinsedag 31. kl Trine Hauge Nielsen Trinitatis søndag, Joh JUNI: 18. kl Trine Hauge Nielsen Babysalmesangsgudstjeneste 22. kl Kirsten Elisabeth Christensen Mariæ bebudelses dag, Luk 1,26-38 kl Achim Strehlke Judika, Mk 10,35-45, Tysk 3. kl Kirsten Elisabeth Christensen Langfredag kl Achim Strehlke Andacht zur Sterbestunde Jesu, Tysk 5. kl Achim Strehlke Osternachtsfeier, Tysk gudstjeneste kl Trine Hauge Nielsen Påskedag, Mark 16,1-8, Kirkekaffe MAJ: 1. kl Trine Hauge Nielsen 3. kl Kirsten Elisabeth Christensen 4.s.e.påske, Joh 16,5-15, Kirkekaffe kl Achim Strehlke Cantate, Mt 11,25-30, Tysk 7. kl Kirsten Elisabeth Christensen 1.s.e.trin, Luk 16,19-31 kl Kirsten Elisabeth Christensen Dåbstræf kl Achim Strehlke Tysk gudstjeneste KIRKEBIL Til alle gudstjenester i Tønder Kristkirke kan sognets beboere benytte kirkebil. Den bestilles ved at ringe senest dagen før til: Tønder Taxa, tlf kirkekassen afholder udgiften. 6. kl Trine Hauge Nielsen 2. Påskedag, Luk 24,13-35 kl Achim Strehlke Osterfestgottesdienst, Ostermontag, Lk 24,13-35, Tysk 7. kl Kirsten Elisabeth Christensen LEV-gudstjeneste 10. kl Trine Hauge Nielsen 5.s.e.påske, Joh 16,23b kl Kirsten Elisabeth Christensen kl Kirsten Elisabeth Christensen 6 MARTS APRIL MAJ

5 Musik i Kristkirken Der er fri adgang til koncerterne LØRDAG DEN 11. APRIL KL TIRSDAG DEN 9. JUNI KL NB: Koncert i kirkegårdskapellet Kammerkor og orgel I efteråret 2014 blev det hidtidige orgel i kirkegårdskapellet nedtaget og erstattet af et instrument med musikalsk større spændvidde, hvorved musikken i det i øvrigt akustisk udmærkede rum bedre kommer til sin ret. Ved koncerten dels spiller Steen Wrensted Jensen, dels fortæller han om og demonstrerer orglet, som tilhørerne da også vil få lejlighed til at tage i nærmere øjesyn. Programmet byder på bl.a. Bach, Krebs, Mendelssohn og Brahms. ONSDAG DEN 6. MAJ KL Fløjte og orgel Da Bachs juleoratorium sidste år opførtes i Kristkirken, spillede fløjten en væsentlig rolle som Helligånd og svævede således over tenor- og altsolisten, ligesom den ledede koret, hyrderne til Betlehem. Koncerten byder på et genhør med Helligånden alias Bettina Zielke, der sammen med Steen Wrensted Jensen spiller et alsidigt program. Bettina Zielke er ud af en musikerfamilie, hvor faderen uddannet basunist sørgede for, at børnene blev præsenteret for forskellige instrumenter. Det kom der tre professionelle musikere ud af trompetist, pianist og fløjtenist samt en god amatørviolinist. For Bettina Zielke gik vejen over klaver og trompet, inden hun som 10-årig valgte fløjten og siden hen studerede på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. 8 MA RTS AP RIL M AJ 2015 I 2007 besluttede en mindre kreds af sangere alle medlemmer af Nordschleswigsche Musikvereinigung at oprette et kammerkor, som fik navnet Buxtehude Kammerchor, opkaldt efter den store dansk/tyske komponist og organist Diederich Buxtehude, hvis 300-års dødsdag markeredes i netop Buxtehude Kammerchor består af 19 sangere fra grænselandet og ledes af Susanne Leona Heigold, der sideløbende med sit virke som dirigent varetager allehånde opgaver af musikalsk art for Deutsches Generalsekretariat i Aabenraa, ligesom hun i øvrigt gennem et års tid stod i spidsen for Kristkirkens Børnekor. Programmet favner bredt og byder ud over naturligvis musik af Buxtehude bl.a. på kendte og elskede stykker såsom Bachs Jesus bleibet meine Freude, Gades Morgensang af Elverskud, Mendelssohns Richte mich Gott og Waldemar Åhléns Sommarpsalm. Organist Steen Wrensted Jensen medvirker som akkompagnatør og solist Nyt orgel i Tønder Kirkegårdskapel I oktober 2014 måtte kapelorglet bygget af P. Bruhn & Søn, Aarslev, vige pladsen til fordel for et instrument fra det verdensberømte orgelbyggeri Marcussen & Søn, Aabenraa. Gennem tidligere domorganist Svend Prip, der regnes blandt Danmarks mest erfarne orgelsagkyndige, var Tønder Menighedsråd i foråret 2013 blevet gjort opmærksom på et orgel, der var sat til salg yderst favorabelt af Hjørring Menighedsråd, og som for en forholdsvis beskeden merudgift kunne tilpasses og opstilles i Tønder Kirkegårdskapel. Et orgel kan i en vis forstand sammenlignes med et orkester, og selv om størrelsen i begge tilfælde ikke er afgørende, så vil det store af slagsen alt andet lig have flere instrumenter, flere orgelpiber at spille på. Det i den forbindelse vigtige er dog ikke klangstyrken, men de bedre muligheder for at nuancere klangen: det gamle kapelorgel besad 5 instrumenter fordelt på 254 orgelpiber, medens det nye har 11 instrumenter og 548 orgelpiber. I modsætning til det tidligere kapel-orgel fremstår det nye endvidere med en regulær facade, hvor synlige orgelpiber på arkitektonisk smuk vis i bogstavelig forstand bringer musik ind i kapelrummet. Tønder Menighedsråd, kirkegårdsleder Jørn Skov og organist Steen Wrensted Jensen håber, at det nye orgel må blive til glæde og musikalsk trøst for alle, der fremover deltager ved begravelser og bisættelser fra kirkegårdskapellet. Den tyske del af menigheden Tyske gudstjenester i Ubjerg kirke: 8. marts kl april kl. 14: Dansk-tysk påskegudstjeneste. 12. april kl maj kl maj, kl.10: Pfingsten/pinse Tyske gudstjenester på plejecentre Leos plejecenter: 17. marts og 19. maj Richtsens plejecenter: 28. april. Alle dage kl. 15 Gemeindenachmittag i Brorsonhus 11. marts, 28. marts, 22. april, 20. maj. Alle dage kl. 15 Spis med os i kirken, skærtorsdag 2. april, kl , hvor vi fejrer Jesus sidste måltid kirken. 5. april kl. 5.30: Påskenat i Kristkirken Efter gudstjenesten mødes vi i Brorsonhus til morgenmad. 31. maj: Nordslesvigsk kirkedag i Løgumkloster juni: Kirkedag i Stuttgart Søndag den 21. juni fejrer vi Tysk guldkonfirmation for alle, der blev konfirmeret i Tønder Kristkirke i årene 1961 til Sæt kryds i kalenderen. På billedet ses konfirmanderne fra

6 Brorsonhus Arrangementer Mellem levet liv og forkyndelse de kirkelige handlingers betydning Onsdag d. 25. februar kl reflekterer teologen Ulla Morre Bidstrup over det faktum, at mange danskere går mest i kirke, når de bliver inviteret til de store livshistoriske begivenheder. Hvorfor er det sådan, spørger hun, og er der flere oplagte begivenheder, hvor kirken kunne spille med? Ulla Morre Bidstrup er uddannelsesleder i Folkekirken og leder af Pastoralseminariet i København. Hun er præst og ph.d. på en afhandling netop om de kirkelige handlinger. Hun er en levende foredragsholder, som sætter gang i vigtige samtaler. Sogneaftenen foregår i Brorsonhus. Der er fri entré. Kaffen koster 25 kr. Om at sige ja og integrere sig med dem, man umiddelbart har fordomme overfor Onsdag d. 11. marts kl forsøger fotograf og forfatter Jacob Holdt ud fra egen erfaring at pejle sig ind på, hvordan vi integrerer os med dem, vi ikke bryder os om eller frygter. Foredraget handler om, hvordan Jacob Holdt ved hjælp af ikkevoldelig kommunikation først integrerede sig med de sorte i USA s voldelige ghettoer, siden med de mest voldelige elementer i verdens farligste slumkvarterer i Sydafrika og Haiti, og endelig med bøsser og lesbiske, hjemløse, flygtninge, nazister, Ku Klux Klan og endog massemordere i USA. Langsomt drejes fokus over på vores hjemlige verden, hvor Holdt viser, hvordan han integrerede sig med både muslimer og DF ere. Alt sammen humoristisk, tankevækkende og provokerende fortalt med billeder. Sogneaftenen foregår i Brorsonhus og er arrangeret i samarbejde med Tønder Bibliotek. Der er fri entré. Kaffen koster 25 kr. 10 MA RTS AP RIL M AJ 2015 Kirkekaffe Den første søndag i hver måned vil der som sædvanligt være kirkekaffe i Tønder Kristkirke efter gudstjenesten. I 2015 vil kirkekaffen foregå i kirken både i sommer- og i vinterhalvåret. Derefter vil ordningen blive evalueret. Ændringen skyldes udelukkende et ønske om at flere kunne få lyst til at deltage i den uformelle kop kaffe efter gudstjenesten og få en lille hyggelig snak. Brorsonhus-træf i foråret 2015 Mandag den 2. marts kl. 18 Historien om julemærkesagen. Vibeke Sørensen, forstander på julemærkehjemmet i Kollund, fortæller om børnenes optagelse og dagligdag på julemærkehjemmet og om pædagogikken og forældresamarbejdet. Mandag den 30. marts kl. 18 Maleren Noldes liv og virke. Olav Madsen, tidl. lærer og nu guide på Nolde-museet fortæller om maleren Emil Nolde og inddrager næste års udstilling. BLÅT SORT HVIDT De nye udgaver af Højskolesangbogen fra 2006 (blå) og Den danske Salmebog fra 2002 (sort) havde rigtig mange nye sange og salmer, især fra årene efter ca Siden da er der kommet et væld af nye, både trykte og ikke trykte sange og salmer (hvid). Mange nye forfattere og komponister er dukket op, og en del af det nye har vunder indpas i både kirker, forsamlingshuse og høj- og efterskoler. Ved aktivitetsudvalgs nye tiltag Vi synger blåt, sort og hvidt vil Karlo Christensen stå for tre angementer, hvor der introduceres og synges en række af de nye sange og salmer. Tidspunkterne er mandagene den 23. februar, 23. marts, og 20. april fra kl (med en kort kaffepause) i Brorsonhus. Alle sangglade kan bare møde op. Deltagelsen er gratis (kaffe 5 kr.) M A RT S 5. kl : 12. kl : 18. kl : 19. kl : 26. kl.19.30: Fællesspisning Bibelgrupper i hjemmene. Fællesmøde med Elsebet Hermansen. De ældres eftermiddag. Hvordan jeg blev en kristen. Jan L. Knudsen, Ribe, fortæller om sit liv. A PR I L : 9. kl : 14. kl : 15. kl : 16. kl : 23. kl : Bibelgrupper i hjemmene. Forårskredsmøde i Bredebro kirke. Gudstjeneste med Henrik Petersen. Fællesmøde med journalist Jørgen H. Nielsen. De ældres eftermiddag ved Jens Jensen. Når ord ikke slår til. Elizabeth Padillo Olesen. MAJ: 7. kl : 20. kl : 21. kl : 28. kl : Bibelgrupper i hjemmene. Fællesmøde med Niels Kausgård De ældres eftermiddag. Sang ved Optimist koret Lokal generalforsamling. Tilmelding efter først til mølle princippet. Tilmelding til den 2. marts: fra torsdag den 5. februar Tilmelding til 30. marts fra torsdag den 5. marts Tilmelding til kirkens kontor. Bemærk tilmeldingsdagene og datoen den 30. marts! 11

7 Brug en formiddag på verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager Tønder igen i Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling Nogle mennesker lever i fattigdom af naturskabte årsager. Det kan være tørker, oversvømmelser eller jordskælv, der har skabt nøden. Ofte er der dog forhold skabt af os mennesker, der enten er den direkte årsag eller medårsag til fattigdom. Det gælder f.eks. i Nepal, hvor landets 4,5 millioner dalitter også kaldet kasteløse fastholdes i fattigdom på grund af mange generationers diskrimination mod dem. Folkekirkens Nødhjælp arbejder for verdens fattigste; med akut nødhjælp efter katastrofer, langsigtet udviklingshjælp for at bekæmpe sult samt fortalerarbejde lokalt og internationalt for at forbedre forholdene for særligt udsatte grupper som f.eks. kasteløse. Det kan lade sig gøre at afskaffe fattigdom, og det går faktisk bedre i udviklingslandene, end mange tror. Ekstrem fattigdom er halveret siden 1990, og det betyder, at der nu er 700 millioner færre mennesker, der lever under FN s fattigdomsgrænse end for 25 år siden. Desværre er der dog stadig 1,2 mia. mennesker, der lever i ekstrem fattigdom. Den 8. marts 2015 vil Tønder gå sammen med sogne og frivillige over hele landet for at støtte Folkekirkens Nødhjælps kamp for verdens fattigste. Sidste år samlede 32 indsamlere i Tønder, kr. ind, og indsamlingsleder Flemming Hansen håber at samle endnu mere ind i år og har derfor brug for endnu flere indsamlere. Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 8. marts og meld dig gerne som indsamler på Kirkens kontor, Brorsonhus, Kirkepladsen 2, Tønder, Tlf.:

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Aktiv livshjælp KIRKEBLADET NR. 1 2015 MARTS JUNI CHRISTIANSKIRKEN.DK. Christianskirken. Til alle husstande i Christians sogn

Aktiv livshjælp KIRKEBLADET NR. 1 2015 MARTS JUNI CHRISTIANSKIRKEN.DK. Christianskirken. Til alle husstande i Christians sogn Aktiv livshjælp KIRKEBLADET NR. 1 2015 MARTS JUNI Til alle husstande i Christians sogn Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK AF DIAKONIMEDARBEJDER PETER WORM MADSEN peter@christianskirken.dk Indhold Kirkens

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Farvel til Erik Nikolajsen Herning 100 Haydn, Eyde, U2 og Fodslaw M a r t s A p r i l M a j 2 0 1 3 Afsked med sognepræst Erik Nikolajsen Den 1. juni 2013 går sognepræst

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8 Den personlige tilgang til Gud 2 Prædikenværksted 7 Fedt at være kirketjener 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2011 marts - april - maj af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 Nr. 3-31. årgang Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt

Læs mere

Bolbro Sogn 1. Februar Marts April 2015. 13 årgang

Bolbro Sogn 1. Februar Marts April 2015. 13 årgang Bolbro Sogn 1 Februar Marts April 2015. 13 årgang Indholdsfortegnelse Om næstekærlighed 3 Kirke og sognehus 4-9 Bl.a.: Budget og regnskab Påskefrokost Fastelavnsfest Sogneaften Sogneindsamling Betydning

Læs mere

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015 VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015 1 Bøn og salmesang - én og samme ting Af Marianne Koch Sognepræst ved Viborg Domkirke Hvorfor beder vi til Gud? Bøn er, at vi anråber en større magt end vor

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 25. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2010 Jesus og Josefine - og kristendom i børnehøjde I december genudsendte TV2 julekalenderen Jesus og Josefine. Da den første gang blev vist i 2003,

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3 Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2 Ny præst på vej Side 3 Skærtorsdagsmåltid Side 4 Musikforestilling om David for børn og

Læs mere

Fløng Kirke. Nyt fra. Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring

Fløng Kirke. Nyt fra. Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring Nyt fra Fløng Kirke Marts april maj 2014 9. årgang Nr. 1 2014 Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring Meld dig som

Læs mere

HVIDEBÆK PASTORAT JORLØSE, LL. FUGLEDE, RØRBY, ST. FUGLEDE, UBBY & VÆRSLEV SOGNE KIRKEBLAD MARTS APRIL MAJ JUNI 2014

HVIDEBÆK PASTORAT JORLØSE, LL. FUGLEDE, RØRBY, ST. FUGLEDE, UBBY & VÆRSLEV SOGNE KIRKEBLAD MARTS APRIL MAJ JUNI 2014 HVIDEBÆK PASTORAT JORLØSE, LL. FUGLEDE, RØRBY, ST. FUGLEDE, UBBY & VÆRSLEV SOGNE KIRKEBLAD MARTS APRIL MAJ JUNI 2014 Se forårets spændende arrangementer i bladet - Foredrag, koncerter m.m. se mere fra

Læs mere

NR 1 JANUAR, FEBRUAR, MARTS ÅRG.

NR 1 JANUAR, FEBRUAR, MARTS ÅRG. KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR 1 JANUAR, FEBRUAR, MARTS ÅRG. 47 Det er hvidt herude Kyndelmisse slår sin knude Overmåde hvas og hård Det er koldt herude Ravne skrige, ugler tude søge føde, søge

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Præsten skriver... 3 Særlige gudstjenester...

Læs mere

Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN. www.dalumkirke.dk

Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN. www.dalumkirke.dk Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN www.dalumkirke.dk 40. ÅRGANG NR. 2 SOMMER 2012 Dåbens sakramente I Dalum kirke kan vi næsten hver eneste søndag glæde os over

Læs mere

Sognenyt. 4. årg. Februar 2015 Nr. 1

Sognenyt. 4. årg. Februar 2015 Nr. 1 Sognenyt 4. årg. Februar 2015 Nr. 1 Adresseliste www.basaho.dk Sognepræst: Adam Torp, at@km.dk Sandager Kirkevej 26, 5610 Assens Tlf. 64 79 10 28 Organist for alle tre sogne: Per Ballegaard Dreslettevej

Læs mere

Marts, April og Maj 2013. Årgang 57. Hasseris Sogneblad

Marts, April og Maj 2013. Årgang 57. Hasseris Sogneblad Marts, April og Maj 2013. Årgang 57 Hasseris Sogneblad Navne og adresser Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg Kirken er åben mandag fredag kl. 8.00-17.00, lørdag kl. 8.00-12.00. Kirkens kontor:

Læs mere

KIRKEBLAD FORÅR. Hammel - Voldby. Indeholder: Opstandelsen. Præsentation af menighedsrådsmedlemmer. Siden sidst i Hammel/Voldby.

KIRKEBLAD FORÅR. Hammel - Voldby. Indeholder: Opstandelsen. Præsentation af menighedsrådsmedlemmer. Siden sidst i Hammel/Voldby. Indeholder: FORÅR Opstandelsen Præsentation af menighedsrådsmedlemmer Siden sidst i Hammel/Voldby I Luthers fodspor Indvielsen af Tinghuset Arrangementer Koncerter Gudstjenester Hammel - Voldby KIRKEBLAD

Læs mere

Kirkebladet. "Nu lokker atter de lange veje.." for Frederikshavn Sogn

Kirkebladet. Nu lokker atter de lange veje.. for Frederikshavn Sogn Kirkebladet for Frederikshavn Sogn "Nu lokker atter de lange veje.." nr. 2 marts april maj 2014 Foråret kan komme med en vis udlængsel. Også hos dem der har været på sognerejse med Frederikshavn Sogn.

Læs mere

Varde Kirkeblad 3 2015

Varde Kirkeblad 3 2015 Varde Kirkeblad 3 2015 Pinse/højsommer Pinse Når fortællingen om Varde går i stå Møder og meddelelser Gudstjenester Østerlund, Varde Foto: Sognepræst Mette Hvid-Olsen Pinse Af Poul Christian Tulinius I

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

nævnt, viljen til at medvirke og forventer, at det hidtil gode samarbejde kan bringe kileanlægget i en bedre stand, end det p.t. fremstår.

nævnt, viljen til at medvirke og forventer, at det hidtil gode samarbejde kan bringe kileanlægget i en bedre stand, end det p.t. fremstår. Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd: Ole Jean Nielsen Tlf. 86271514-20411514 www.8270hhs.dk Repræsentantskabsmøde Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd afholder sit ordinære repræsentantskabsmøde tirsdag

Læs mere

KIRKEBLAD HUNDIGE OG KILDEBRØNDE

KIRKEBLAD HUNDIGE OG KILDEBRØNDE KIRKEBLAD HUNDIGE OG KILDEBRØNDE Marts - April - Maj 2015 Hvad var det dog, der skete? Påske og Opstandelse - Sognets nye navn - Gudstjenester - Film Fællesspisning - Koncerter - Skovtur - Studiekreds

Læs mere

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Sognegårdens nye inventar Sogneindsamling, resultat Sogneeftermiddage Pinsearrangement i Aså 4. maj gudstjeneste Dronninglund-Dorf Pastorat april-maj

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014 SKIBET SOGN God Påske 2 Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts-maj 2014, 95. årg. nr. 2 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes af Andreas Kronlund, Hansenberg.

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Fællesrådet. MEDBORGERSKAB - hvad betyder det? Mandag 19. januar havde vi inviteret 14 beboere fra området til en rundbordssamtale

Fællesrådet. MEDBORGERSKAB - hvad betyder det? Mandag 19. januar havde vi inviteret 14 beboere fra området til en rundbordssamtale Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd: Formand Carl Nielsen Tlf. 4027 7141 e-mail: cani@stofanet.dk www.8270hhs.dk MEDBORGERSKAB - hvad betyder det? Mandag 19. januar havde vi inviteret 14 beboere

Læs mere