På siderne 4 og 5 skriver Kirsten Elisabeth Christensen om Lucas Cranach MARTS APRIL MAJ MM SKÆRES VÆK!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På siderne 4 og 5 skriver Kirsten Elisabeth Christensen om Lucas Cranach MARTS APRIL MAJ 2015 29 MM SKÆRES VÆK!"

Transkript

1 På siderne 4 og 5 skriver Kirsten Elisabeth Christensen om Lucas Cranach MARTS APRIL MAJ MM SKÆRES VÆK!

2 På siderne 4 og 5 skriver Kirsten Elisabeth Christensen om Lucas Cranach Forsidebillede: Midterfeltet på Cranach-alteret i Stadtkirche Weimar, 1555 ADRESSER SOGNEPRÆST KBF. Kirsten Elisabeth Christensen Kirkepladsen 3, 6270 Tønder Tlf Træffes bedst hverdage kl (undtagen fre) eller efter aftale SOGNEPRÆST. Trine Hauge Nielsen Kirkepladsen 9, 1. sal, 6270 Tønder Tlf Træffes bedst hverdage kl (undtagen mandag) eller efter aftale TYSK SOGNEPRÆST Achim Strehlke Kirkepladsen 5, 6270 Tønder Tlf Træffes bedst hverdage kl (undtagen ma) eller efter aftale MARTS APRIL MAJ MM SKÆRES VÆK! Kirkens kontor, Brorsonhus KORDEGN Bjarne Hansen Kirkepladsen 2, 6270 Tønder Tlf Kontortid: ma - fre kl , to tillige kl , lø lukket Assistent Mette Andersen ORGANIST Steen Wrensted Jensen Kongevej 63, 6100 Haderslev Tlf (privat / ) KIRKETJENER Bjarne Rasmussen Bevtoftvej 16, 6520 Toftlund Tlf Under ferie og sygdom henvendelse til: Mette Andersen Tlf KIRKEGÅRDSLEDER Jørn Skov Kirkegårdskontoret, Ribe Landevej 47, 6270 Tønder Tlf Telefontid: ma-fre kl Træffes efter aftale Udgives af Tønder Menighedsråd Redaktionsudvalg: Flemming Hansen og Jørn Vestergaard (ansvh.) Deadline til næste nummer, der dækker perioden juni, juli og august 2015 er 22. april Forslag til stof, der ønskes optaget, sendes som vedhæftet fil til Hold dig altid opdateret, besøg Tønder Kristkirkes hjemmeside: Elsket og fordret I takt med at lyset langsomt tager til, er der særligt tre datoer, der står stadigt stærkere frem i manges bevidsthed: d. 1. maj, d. 14. maj og d. 17. maj. På disse tre dage er der konfirmation i Kristkirken. Tre forårsdage, hvor veje mødes og krydses. Barndom, der krydses med ungdom. Guds historie, der krydses med menneskets historie. Hver gang vi holder konfirmation, markerer vi, at de børn, der blev døbt for år siden, og som nu er blevet unge mennesker: at netop de fortsat skal tro og vide sig set og elskede af Gud, nu og til evig tid. Derfor spiller konfirmationsvelsignelsen også på det, som blev sagt under håndspålæggelse ved hver enkelt konfirmands dåb: Nu, som dengang, mødes du af Guds anerkendende kærlighed med løftet og syndernes forladelse og det evige liv. Netop her ved indgangen til teenageårenes slidsomme identitetsarbejde, giver det mening at høre Guds løfte gentaget: Du er set, du er elsket, præcis for det menneske, du er. Du er helt fra begyndelsen god nok, og du behøver ikke bevise dit værd eller prøve på at blive en anden end den, du er. Det betyder så på den anden side ikke, at du skal være dig selv nok. Netop her i års alderen melder ansvaret for medmennesket sig sammen med den tiltagende selvstændighed. Som Guds barn skal du vide dig elsket. Men du skal også vide dig fordret: Gud har nemlig brug for dig som sit redskab til at lade tilgivelsen og næstekærligheden vokse mellem mennesker. Bevidstheden om at være tilgivet og elsket er fundamentet for det kristne liv. Det er dåbens gave. Men det, man får, kan man jo give videre. De fleste konfirmander er 12, måske 13 år. Det er ikke det letteste sted at være i livet. Sådan husker jeg det i hvert fald selv. Det er en brydningstid, en gråzonetid, omskiftelig som foråret selv. Netop i denne livsfase skal Guds ord igen lyde til den døbte: Du er set og favnet, som den, du er. Ja, faktisk er du i Guds øjne langt mere end den, du nogle gange forsøger at gøre dig selv til. Du er elsket og du er fordret. Fordret i det liv, du har for dig. irkens Kontor Brorsonhus Kirkepladsen Tønder Telefon nr.: Trine Hauge Nielsen

3 Lucas Cranach Mod BLÅT ses Martin Luther SORT se, det har mester Cranach gjort. Mod SORT ses mangen pige HVID som Venus var på Cranachs tid med snoet slør, som intet slører (det altid mandehjertet rører). Kong Christiern sad der dagen lang det gyldne lam om halsen hang. Hr. Albrecht skrev, mens løven lå og Lucas stod og så derpå. Og han fik vin og godt at spise hos Frederik den meget vise Det bedste ved den hele sag: Alt ånder liv den dag i dag. Da jeg for nogle år siden læste i digtsamlingen Nær det fjerne, som kunstmaleren Mogens Zieler har skrevet, fik jeg lyst til at søge dybere ned i, hvem denne mester Cranach egentlig var. Så da jeg fik tildelt studieorlov fra den 1. juni til den 31. august 2014, var det netop med henblik på at studere reformationens maler Lucas Cranach den Ældre, der var født 1472 i Kronach og døde 1555 i Weimar. Det skulle på alle måder vise sig at være et spændende bekendtskab, for som Mogens Zieler så rammende siger det, så ånder Cranachs kunstværker liv den dag i dag! Som hofmaler for den saksiske kurfyrste Frederik den Vise var Lucas Cranach tæt knyttet til de allermest indflydelsesrige personer i sin samtid, og ud over de rent kunstneriske opgaver havde Cranach også en rækker diplomatiske funktioner ved hoffet, ligesom det var ham, der stod for udsmykningen af de store ridderturneringer på byens torv. Han boede selv i de første år på slottet i Wittenberg, 4 MA RTS AP RIL M AJ 2015 hvor kurfyrsten havde sin hovedresidens, men senere købte Cranach et stort hus på Markedspladsen, hvor der var god plads til hans hustru Barbara og deres 5 børn, og derefter et endnu større hus på Slotsgaden. Begge huse er bevaret og kan besøges, dels som Cranach Haus og som LucasCranach-Apotheke. Men også flere bygninger blev opkøbt, og omkring 1530 var Cranach den En ung Lucas Cranach største private grundejer i Wittenberg og den anden rigeste borger. Men som et rigtigt renæssancemenneske havde Cranach flere jern i ilden, og han gjorde flittigt brug af de muligheder, som tiden åbnede for at et driftigt menneske kunne udnytte sine mange talenter. Trykningen af Luthers banebrydende oversættelse af Det nye Testamente til tysk, skete derfor på Cranachs bogtrykkeri, og da han i 1520 af fyrsten fik tildelt en apotekerbevilling, drev han derefter også et stort apotek i huset på Slotsgaden, alt sammen ved siden af sit malerværksted, hvor han ofte havde mellem 9 og 11 svende ansat for at kunne efterkomme de mange private bestillinger, som han modtog ud over malerarbejdet ved hoffet. Man mener, at der på Lucas Cranachs værksted er blevet malet mellem malerier, hvoraf ca stadig er bevaret. Denne enorme produktivitet stod dog ikke i vejen for, at Lucas Cranach også var medlem af byrådet i Wittenberg i omkring 30 år og i tre perioder endda selv var borgmester. Som en nær ven af Martin Luther delte Lucas Cranach selv de nye reformatoriske tanker, der hurtigt havde bredt sig i Wittenberg, først blandt halvdelen af byens befolkning, nemlig de omkring studerende ved universitet, hvor Luther var ansat som professor i teologi, og senere ud i hele byen og fyrstedømmet og de omkringliggende områder. Mens Martin Luther var ordets mand, så forstod Lucas Cranach at udtrykke den nye opfattelse af troen i billeder. Når Luther prædikede om, at forkyndelsen skulle Martin Luther og Katharina von Bora drive på Kristus, så illustrerede Cranach ordenes mening. Som maler formåede han i portrætterne at lave en nøjagtig gengivelse af personerne, men på en sådan måde, at maleriet fremstillede det særlige væsen, som hver enkelt havde. I de små vielsesmedaljoner, som han lavede af Martin Luther og Katharina von Bora lige efter deres kontroversielle bryllup, der blev holdt den 13. juni 1525 i hjemmet hos Cranach, da er det netop, som om personernes karaktertræk kommer tydeligt frem, både Luthers mod og vedholdenhed og hans hustrus myndighed, for Fru Käte forstod nok senere at holde styr på den store husholdning i Luther Haus! Den ældste søn Hans Cranach ( ) skulle egentlig have overtaget det anerkendte malerværksted, men da Hans døde som ung mand på en studierejse i Bologna, blev det sønnen Lucas ( ), der kom til at føre værkstedet videre, og dette navnesammenfald mellem far og søn har givet eftertidens forskere rig mulighed for at diskutere, hvorvidt de enkelte malerier nu var udført af Lucas Cranach den Ældre eller af sønnen Lucas Cranach den Yngre. Men med de nye naturvidenskabeligt baserede undersøgelser af maleriernes datering er denne diskussion om ophavsmanden dog trådt i baggrund, også fordi man i nyere kunsthistorisk sammenhæng mere ser værkstedet som et familieforetagende, hvor alle arbejdede ud fra det koncept, Cranach som den kreative kraft havde opfundet og hele tiden justerede. Cranachs signatur skal så at sige ses som værkstedets brand, der garanterede kvaliteten både kunstnerisk og materialemæssigt. At Lucas Cranach den Ældre døde i Weimar og ikke i Wittenberg, der ellers var så tæt vævet sammen med hans kolossale indsats både kunstnerisk og politisk i reformationstiden, hang sammen med de politiske ændringer for hoffet. Han havde selv påbegyndt arbejdet med midtermotivet på alterudsmykningen i Stadtkirche i Weimar, som ses gengivet på forsiden af dette kirkeblad, men hvor langt han var nået med maleriet ved sin død i 1555, er ikke helt afklaret. Altertavlen viser den korsfæstede Kristus i midten, mens den opstandne, der bogstaveligt talt træder døden under fode, ses til venstre for korset. Johannes Døber står til højre, ligesom Martin Luther, der peger i Bibelen, og Lucas Cranach den Ældre træder nærmest ind imellem de to med en bedende gestus. Cranach rammes af blodstrålen fra såret i Kristi side, som et håndgribeligt udtryk for, at frelsen er en nådessag, båret frem af troen, og ikke en belønning for gode gerninger. En tidligere variation af dette tema kan ses i Tønder Kristkirke på epitafiet i korets søndre side, altså til højre for alteret, hvor midterfeltet er inspireret af Cranachs lov og nådemotiv, men her uden de to betydningsfulde herrer fra reformationstiden, idet Luther og Cranach er udeladt. I stedet for er mennesket som i Cranachs tidligere fremstillinger af motivet placeret midt i billedet under livstræet, der står vissent under lovens tid, men frodigt folder sine blade ud i nådens og evangeliets tid. For reformationens kernepunkt er netop, at troens frugter vokser frem ganske af sig selv, når vi har blikket rettet mod Kristus! Glædelig påske og pinse! Kirsten Elisabeth Christensen Sognepræst i Tønder 5

4 Gudstjenester i Tønder Kristkirke MARTS: 1. kl Trine Hauge Nielsen 2.s.i fasten, Matt 15,21-28, Kirkekaffe 3. kl Kirsten Elisabeth Christensen Fastegudstjeneste 6. kl Kirsten Elisabeth Christensen og Achim Strehlke Kvindernes Internationale Bededag 8. kl Kirsten Elisabeth Christensen 3.s.i fasten, Luk 11, kl Dåbsgudstjeneste Trine Hauge Nielsen 15. kl Achim Strehlke Laetare, Joh 12,20-26, Tysk, Kirkekaffe kl Trine Hauge Nielsen Midfaste, Joh 6, kl Kirsten Elisabeth Christensen Stilleaften 24. kl Kirsten Elisabeth Christensen Spaghetti-gudstjeneste 26. kl Kirsten Elisabeth Christensen Børnepåske 29. kl Trine Hauge Nielsen NB! Sommertid begynder Palmesøndag, Matt 21,1-9 kl Achim Strehlke Palmsonntag, Joh 12,12-19, Tysk APRIL: 2. kl Kirsten Elisabeth Christensen Skærtorsdag, Matt 26,17-30 kl Achim Strehlke Feierabendmahl zum Gründonnerstag Joh 13, , Tysk 12. kl Kirsten Elisabeth Christensen 1.s.e.påske, Joh 20, kl Trine Hauge Nielsen Dåbsgudstjeneste 19. kl Kirsten Elisabeth Christensen 2.s.e.påske, Joh kl Achim Strehlke Misericordias Domini, Joh 10, , Tysk 25. kl Achim Strehlke Abendmahlsgottesdienst der Konfirmanden 26. kl Achim Strehlke Tysk konfirmation kl Kirsten Elisabeth Christensen 3.s.e.påske, Joh 16, kl Kirsten Elisabeth Christensen Dåbsgudstjeneste 17. kl Kirsten Elisabeth Christensen kl Achim Strehlke Exaudi, Joh 15,26-16,4, Tysk 24. kl Kirsten Elisabeth Christensen Pinsedag, Joh 14, kl Dansk-tysk Friluftsgudstjeneste i Møgeltønder sammen med de omkringliggende sogne 2. pinsedag 31. kl Trine Hauge Nielsen Trinitatis søndag, Joh JUNI: 18. kl Trine Hauge Nielsen Babysalmesangsgudstjeneste 22. kl Kirsten Elisabeth Christensen Mariæ bebudelses dag, Luk 1,26-38 kl Achim Strehlke Judika, Mk 10,35-45, Tysk 3. kl Kirsten Elisabeth Christensen Langfredag kl Achim Strehlke Andacht zur Sterbestunde Jesu, Tysk 5. kl Achim Strehlke Osternachtsfeier, Tysk gudstjeneste kl Trine Hauge Nielsen Påskedag, Mark 16,1-8, Kirkekaffe MAJ: 1. kl Trine Hauge Nielsen 3. kl Kirsten Elisabeth Christensen 4.s.e.påske, Joh 16,5-15, Kirkekaffe kl Achim Strehlke Cantate, Mt 11,25-30, Tysk 7. kl Kirsten Elisabeth Christensen 1.s.e.trin, Luk 16,19-31 kl Kirsten Elisabeth Christensen Dåbstræf kl Achim Strehlke Tysk gudstjeneste KIRKEBIL Til alle gudstjenester i Tønder Kristkirke kan sognets beboere benytte kirkebil. Den bestilles ved at ringe senest dagen før til: Tønder Taxa, tlf kirkekassen afholder udgiften. 6. kl Trine Hauge Nielsen 2. Påskedag, Luk 24,13-35 kl Achim Strehlke Osterfestgottesdienst, Ostermontag, Lk 24,13-35, Tysk 7. kl Kirsten Elisabeth Christensen LEV-gudstjeneste 10. kl Trine Hauge Nielsen 5.s.e.påske, Joh 16,23b kl Kirsten Elisabeth Christensen kl Kirsten Elisabeth Christensen 6 MARTS APRIL MAJ

5 Musik i Kristkirken Der er fri adgang til koncerterne LØRDAG DEN 11. APRIL KL TIRSDAG DEN 9. JUNI KL NB: Koncert i kirkegårdskapellet Kammerkor og orgel I efteråret 2014 blev det hidtidige orgel i kirkegårdskapellet nedtaget og erstattet af et instrument med musikalsk større spændvidde, hvorved musikken i det i øvrigt akustisk udmærkede rum bedre kommer til sin ret. Ved koncerten dels spiller Steen Wrensted Jensen, dels fortæller han om og demonstrerer orglet, som tilhørerne da også vil få lejlighed til at tage i nærmere øjesyn. Programmet byder på bl.a. Bach, Krebs, Mendelssohn og Brahms. ONSDAG DEN 6. MAJ KL Fløjte og orgel Da Bachs juleoratorium sidste år opførtes i Kristkirken, spillede fløjten en væsentlig rolle som Helligånd og svævede således over tenor- og altsolisten, ligesom den ledede koret, hyrderne til Betlehem. Koncerten byder på et genhør med Helligånden alias Bettina Zielke, der sammen med Steen Wrensted Jensen spiller et alsidigt program. Bettina Zielke er ud af en musikerfamilie, hvor faderen uddannet basunist sørgede for, at børnene blev præsenteret for forskellige instrumenter. Det kom der tre professionelle musikere ud af trompetist, pianist og fløjtenist samt en god amatørviolinist. For Bettina Zielke gik vejen over klaver og trompet, inden hun som 10-årig valgte fløjten og siden hen studerede på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. 8 MA RTS AP RIL M AJ 2015 I 2007 besluttede en mindre kreds af sangere alle medlemmer af Nordschleswigsche Musikvereinigung at oprette et kammerkor, som fik navnet Buxtehude Kammerchor, opkaldt efter den store dansk/tyske komponist og organist Diederich Buxtehude, hvis 300-års dødsdag markeredes i netop Buxtehude Kammerchor består af 19 sangere fra grænselandet og ledes af Susanne Leona Heigold, der sideløbende med sit virke som dirigent varetager allehånde opgaver af musikalsk art for Deutsches Generalsekretariat i Aabenraa, ligesom hun i øvrigt gennem et års tid stod i spidsen for Kristkirkens Børnekor. Programmet favner bredt og byder ud over naturligvis musik af Buxtehude bl.a. på kendte og elskede stykker såsom Bachs Jesus bleibet meine Freude, Gades Morgensang af Elverskud, Mendelssohns Richte mich Gott og Waldemar Åhléns Sommarpsalm. Organist Steen Wrensted Jensen medvirker som akkompagnatør og solist Nyt orgel i Tønder Kirkegårdskapel I oktober 2014 måtte kapelorglet bygget af P. Bruhn & Søn, Aarslev, vige pladsen til fordel for et instrument fra det verdensberømte orgelbyggeri Marcussen & Søn, Aabenraa. Gennem tidligere domorganist Svend Prip, der regnes blandt Danmarks mest erfarne orgelsagkyndige, var Tønder Menighedsråd i foråret 2013 blevet gjort opmærksom på et orgel, der var sat til salg yderst favorabelt af Hjørring Menighedsråd, og som for en forholdsvis beskeden merudgift kunne tilpasses og opstilles i Tønder Kirkegårdskapel. Et orgel kan i en vis forstand sammenlignes med et orkester, og selv om størrelsen i begge tilfælde ikke er afgørende, så vil det store af slagsen alt andet lig have flere instrumenter, flere orgelpiber at spille på. Det i den forbindelse vigtige er dog ikke klangstyrken, men de bedre muligheder for at nuancere klangen: det gamle kapelorgel besad 5 instrumenter fordelt på 254 orgelpiber, medens det nye har 11 instrumenter og 548 orgelpiber. I modsætning til det tidligere kapel-orgel fremstår det nye endvidere med en regulær facade, hvor synlige orgelpiber på arkitektonisk smuk vis i bogstavelig forstand bringer musik ind i kapelrummet. Tønder Menighedsråd, kirkegårdsleder Jørn Skov og organist Steen Wrensted Jensen håber, at det nye orgel må blive til glæde og musikalsk trøst for alle, der fremover deltager ved begravelser og bisættelser fra kirkegårdskapellet. Den tyske del af menigheden Tyske gudstjenester i Ubjerg kirke: 8. marts kl april kl. 14: Dansk-tysk påskegudstjeneste. 12. april kl maj kl maj, kl.10: Pfingsten/pinse Tyske gudstjenester på plejecentre Leos plejecenter: 17. marts og 19. maj Richtsens plejecenter: 28. april. Alle dage kl. 15 Gemeindenachmittag i Brorsonhus 11. marts, 28. marts, 22. april, 20. maj. Alle dage kl. 15 Spis med os i kirken, skærtorsdag 2. april, kl , hvor vi fejrer Jesus sidste måltid kirken. 5. april kl. 5.30: Påskenat i Kristkirken Efter gudstjenesten mødes vi i Brorsonhus til morgenmad. 31. maj: Nordslesvigsk kirkedag i Løgumkloster juni: Kirkedag i Stuttgart Søndag den 21. juni fejrer vi Tysk guldkonfirmation for alle, der blev konfirmeret i Tønder Kristkirke i årene 1961 til Sæt kryds i kalenderen. På billedet ses konfirmanderne fra

6 Brorsonhus Arrangementer Mellem levet liv og forkyndelse de kirkelige handlingers betydning Onsdag d. 25. februar kl reflekterer teologen Ulla Morre Bidstrup over det faktum, at mange danskere går mest i kirke, når de bliver inviteret til de store livshistoriske begivenheder. Hvorfor er det sådan, spørger hun, og er der flere oplagte begivenheder, hvor kirken kunne spille med? Ulla Morre Bidstrup er uddannelsesleder i Folkekirken og leder af Pastoralseminariet i København. Hun er præst og ph.d. på en afhandling netop om de kirkelige handlinger. Hun er en levende foredragsholder, som sætter gang i vigtige samtaler. Sogneaftenen foregår i Brorsonhus. Der er fri entré. Kaffen koster 25 kr. Om at sige ja og integrere sig med dem, man umiddelbart har fordomme overfor Onsdag d. 11. marts kl forsøger fotograf og forfatter Jacob Holdt ud fra egen erfaring at pejle sig ind på, hvordan vi integrerer os med dem, vi ikke bryder os om eller frygter. Foredraget handler om, hvordan Jacob Holdt ved hjælp af ikkevoldelig kommunikation først integrerede sig med de sorte i USA s voldelige ghettoer, siden med de mest voldelige elementer i verdens farligste slumkvarterer i Sydafrika og Haiti, og endelig med bøsser og lesbiske, hjemløse, flygtninge, nazister, Ku Klux Klan og endog massemordere i USA. Langsomt drejes fokus over på vores hjemlige verden, hvor Holdt viser, hvordan han integrerede sig med både muslimer og DF ere. Alt sammen humoristisk, tankevækkende og provokerende fortalt med billeder. Sogneaftenen foregår i Brorsonhus og er arrangeret i samarbejde med Tønder Bibliotek. Der er fri entré. Kaffen koster 25 kr. 10 MA RTS AP RIL M AJ 2015 Kirkekaffe Den første søndag i hver måned vil der som sædvanligt være kirkekaffe i Tønder Kristkirke efter gudstjenesten. I 2015 vil kirkekaffen foregå i kirken både i sommer- og i vinterhalvåret. Derefter vil ordningen blive evalueret. Ændringen skyldes udelukkende et ønske om at flere kunne få lyst til at deltage i den uformelle kop kaffe efter gudstjenesten og få en lille hyggelig snak. Brorsonhus-træf i foråret 2015 Mandag den 2. marts kl. 18 Historien om julemærkesagen. Vibeke Sørensen, forstander på julemærkehjemmet i Kollund, fortæller om børnenes optagelse og dagligdag på julemærkehjemmet og om pædagogikken og forældresamarbejdet. Mandag den 30. marts kl. 18 Maleren Noldes liv og virke. Olav Madsen, tidl. lærer og nu guide på Nolde-museet fortæller om maleren Emil Nolde og inddrager næste års udstilling. BLÅT SORT HVIDT De nye udgaver af Højskolesangbogen fra 2006 (blå) og Den danske Salmebog fra 2002 (sort) havde rigtig mange nye sange og salmer, især fra årene efter ca Siden da er der kommet et væld af nye, både trykte og ikke trykte sange og salmer (hvid). Mange nye forfattere og komponister er dukket op, og en del af det nye har vunder indpas i både kirker, forsamlingshuse og høj- og efterskoler. Ved aktivitetsudvalgs nye tiltag Vi synger blåt, sort og hvidt vil Karlo Christensen stå for tre angementer, hvor der introduceres og synges en række af de nye sange og salmer. Tidspunkterne er mandagene den 23. februar, 23. marts, og 20. april fra kl (med en kort kaffepause) i Brorsonhus. Alle sangglade kan bare møde op. Deltagelsen er gratis (kaffe 5 kr.) M A RT S 5. kl : 12. kl : 18. kl : 19. kl : 26. kl.19.30: Fællesspisning Bibelgrupper i hjemmene. Fællesmøde med Elsebet Hermansen. De ældres eftermiddag. Hvordan jeg blev en kristen. Jan L. Knudsen, Ribe, fortæller om sit liv. A PR I L : 9. kl : 14. kl : 15. kl : 16. kl : 23. kl : Bibelgrupper i hjemmene. Forårskredsmøde i Bredebro kirke. Gudstjeneste med Henrik Petersen. Fællesmøde med journalist Jørgen H. Nielsen. De ældres eftermiddag ved Jens Jensen. Når ord ikke slår til. Elizabeth Padillo Olesen. MAJ: 7. kl : 20. kl : 21. kl : 28. kl : Bibelgrupper i hjemmene. Fællesmøde med Niels Kausgård De ældres eftermiddag. Sang ved Optimist koret Lokal generalforsamling. Tilmelding efter først til mølle princippet. Tilmelding til den 2. marts: fra torsdag den 5. februar Tilmelding til 30. marts fra torsdag den 5. marts Tilmelding til kirkens kontor. Bemærk tilmeldingsdagene og datoen den 30. marts! 11

7 Brug en formiddag på verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager Tønder igen i Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling Nogle mennesker lever i fattigdom af naturskabte årsager. Det kan være tørker, oversvømmelser eller jordskælv, der har skabt nøden. Ofte er der dog forhold skabt af os mennesker, der enten er den direkte årsag eller medårsag til fattigdom. Det gælder f.eks. i Nepal, hvor landets 4,5 millioner dalitter også kaldet kasteløse fastholdes i fattigdom på grund af mange generationers diskrimination mod dem. Folkekirkens Nødhjælp arbejder for verdens fattigste; med akut nødhjælp efter katastrofer, langsigtet udviklingshjælp for at bekæmpe sult samt fortalerarbejde lokalt og internationalt for at forbedre forholdene for særligt udsatte grupper som f.eks. kasteløse. Det kan lade sig gøre at afskaffe fattigdom, og det går faktisk bedre i udviklingslandene, end mange tror. Ekstrem fattigdom er halveret siden 1990, og det betyder, at der nu er 700 millioner færre mennesker, der lever under FN s fattigdomsgrænse end for 25 år siden. Desværre er der dog stadig 1,2 mia. mennesker, der lever i ekstrem fattigdom. Den 8. marts 2015 vil Tønder gå sammen med sogne og frivillige over hele landet for at støtte Folkekirkens Nødhjælps kamp for verdens fattigste. Sidste år samlede 32 indsamlere i Tønder, kr. ind, og indsamlingsleder Flemming Hansen håber at samle endnu mere ind i år og har derfor brug for endnu flere indsamlere. Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 8. marts og meld dig gerne som indsamler på Kirkens kontor, Brorsonhus, Kirkepladsen 2, Tønder, Tlf.:

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Lystrup kirkehøjskole Sæson 2015 16 Mødet med de andre

Lystrup kirkehøjskole Sæson 2015 16 Mødet med de andre Lystrup kirkehøjskole Sæson 2015 16 Mødet med de andre Fem foredrag arrangeret af Lystrup Menighedsråd Lystrup kirkehøjskole 2015-2016 Mødet med de andre Det er gennem mødet med de andre vi oplever verden.

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Ildsjæle søges! Stille hjerte Vi går på gaden for verdens fattigste Påske Moderne kirkekunst

Ildsjæle søges! Stille hjerte Vi går på gaden for verdens fattigste Påske Moderne kirkekunst Februar 2015 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Ildsjæle søges! Stille hjerte Vi går på gaden for verdens fattigste Påske Moderne kirkekunst Hvem finder jeg hvor? Sognepræst Lyngevej 12, Nr. Herlev,

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Kirkenyt januar og februar 2015

Kirkenyt januar og februar 2015 Kirkenyt januar og februar 2015 Nytårskoncert med Nordic Singers Velkommen til Nytårskoncert i Strandmarkskirken onsdag den 7. januar kl. 19.30. Billetter til koncerten kan købes på kirkens kontor. Fredag

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST 2010 De uventede møder Ganske ofte er det de møder, som man umiddelbart ikke regner for noget, der bliver de afgørende i ens liv. Et særligt menneske på det rette

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

nr. 2 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 8. årgang PÅSKE KONFIRMATION SOGNEINDSAMLING FRILUFTSGUDSTJENESTE FORÅRSKONCERTER

nr. 2 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 8. årgang PÅSKE KONFIRMATION SOGNEINDSAMLING FRILUFTSGUDSTJENESTE FORÅRSKONCERTER WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 2 8. årgang PÅSKE KONFIRMATION SOGNEINDSAMLING FRILUFTSGUDSTJENESTE FORÅRSKONCERTER februar, marts, april, maj 2015 At have et Af sognepræst Carsten Tranberg-Krab Når vi bliver

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

KIRKEBLADET SCT. MORTENS SOGN

KIRKEBLADET SCT. MORTENS SOGN KIRKEBLADET SCT. MORTENS SOGN Det gamle danske ord kalk stammer fra det latinske calix og det græske kalyx, der oprindeligt er betegnelsen for et blomsterbæger. Alterkalken er med andre ord det bæger,

Læs mere

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Præsentation af præstevikaren Anne Kathrine: Kære sognebørn i Rynkeby og Revninge! Den nye præst er på cykel

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Forårsmarked. Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15

Forårsmarked. Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15 Marts, april og maj 2015 Forårsmarked Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15 banko lotterier popkorn lykkehjul fiskedam skrabespil restaurant delikatesser loppemarked salgsboder

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby. Forår 2011 1

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby. Forår 2011 1 Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Forår 2011 1 Præstens side Hvad er det største? Hvad er det største i dit liv? Spørger man et par, der skal giftes, ja, så siger de hurtigt: Det er, at han/hun vil giftes

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1 Konstituering Nim menighedsråd har konstitueret sig: Fra venstre bagerst: Otto Borch-Andersen,

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Kirkebladet. "Nu lokker atter de lange veje.." for Frederikshavn Sogn

Kirkebladet. Nu lokker atter de lange veje.. for Frederikshavn Sogn Kirkebladet for Frederikshavn Sogn "Nu lokker atter de lange veje.." nr. 2 marts april maj 2014 Foråret kan komme med en vis udlængsel. Også hos dem der har været på sognerejse med Frederikshavn Sogn.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

12.00 Rainer Stage, tysk præst. Kl. 14.00. Birgit Lundholm, Sognepræst. Rainer Staege. Kl. 10.30. sognespræst. Kl. 12.00. Kl. 09.00.

12.00 Rainer Stage, tysk præst. Kl. 14.00. Birgit Lundholm, Sognepræst. Rainer Staege. Kl. 10.30. sognespræst. Kl. 12.00. Kl. 09.00. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.6. 1 Juni Juli 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 28. juni 12.00 Rainer Stage, tysk præst 28. juni 4. Søndag Kl. 14.00 Sommermøde i Hune: Gudstjeneste

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Martin Luthers fodspor. En rejse til Erfurt - Eisenach - Wartburg - Eisleben - Wittenberg og Torgau

Martin Luthers fodspor. En rejse til Erfurt - Eisenach - Wartburg - Eisleben - Wittenberg og Torgau I Martin Luthers fodspor En rejse til Erfurt - Eisenach - Wartburg - Eisleben - Wittenberg og Torgau Tirsdag den 1. september 2015 tirsdag den 8. september 2015 I Martin Luthers fodspor 8 dage med moderne

Læs mere

Boddum Ydby Kirkeblad

Boddum Ydby Kirkeblad Boddum Ydby Kirkeblad Nr. 2 Marts - April - Maj 2015 - fremover også for Heltborg sogn - en lovsang for Kristi opstandelse Den første linje, som vi vurderer en salme efter, siger: Sikke en ufestlig festsalme.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook!

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook! Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp Meld dig som indsamler hos Mogens Kjærgaard blmk@hafnet.dk eller mød op i kirkecenteret, Kirkegade 15,

Læs mere

MARTS APRIL MAJ 2015 ENSTED KLIPLEV. Carl Nielsen i ord og toner. Sogneaften. Konfirmation. Konfirmation

MARTS APRIL MAJ 2015 ENSTED KLIPLEV. Carl Nielsen i ord og toner. Sogneaften. Konfirmation. Konfirmation KIRKE ENSTED MARTS APRIL MAJ 2015 SOGN KLIPLEV Carl Nielsen i ord og toner Sogneaften ENSTED Konfirmation Konfirmation KLIPLEV KIRKE SOGN ENSTED NYT FRA ENSTED MENIGHEDSRÅD Så er det meste af vinteren

Læs mere