På siderne 4 og 5 skriver Kirsten Elisabeth Christensen om Lucas Cranach MARTS APRIL MAJ MM SKÆRES VÆK!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På siderne 4 og 5 skriver Kirsten Elisabeth Christensen om Lucas Cranach MARTS APRIL MAJ 2015 29 MM SKÆRES VÆK!"

Transkript

1 På siderne 4 og 5 skriver Kirsten Elisabeth Christensen om Lucas Cranach MARTS APRIL MAJ MM SKÆRES VÆK!

2 På siderne 4 og 5 skriver Kirsten Elisabeth Christensen om Lucas Cranach Forsidebillede: Midterfeltet på Cranach-alteret i Stadtkirche Weimar, 1555 ADRESSER SOGNEPRÆST KBF. Kirsten Elisabeth Christensen Kirkepladsen 3, 6270 Tønder Tlf Træffes bedst hverdage kl (undtagen fre) eller efter aftale SOGNEPRÆST. Trine Hauge Nielsen Kirkepladsen 9, 1. sal, 6270 Tønder Tlf Træffes bedst hverdage kl (undtagen mandag) eller efter aftale TYSK SOGNEPRÆST Achim Strehlke Kirkepladsen 5, 6270 Tønder Tlf Træffes bedst hverdage kl (undtagen ma) eller efter aftale MARTS APRIL MAJ MM SKÆRES VÆK! Kirkens kontor, Brorsonhus KORDEGN Bjarne Hansen Kirkepladsen 2, 6270 Tønder Tlf Kontortid: ma - fre kl , to tillige kl , lø lukket Assistent Mette Andersen ORGANIST Steen Wrensted Jensen Kongevej 63, 6100 Haderslev Tlf (privat / ) KIRKETJENER Bjarne Rasmussen Bevtoftvej 16, 6520 Toftlund Tlf Under ferie og sygdom henvendelse til: Mette Andersen Tlf KIRKEGÅRDSLEDER Jørn Skov Kirkegårdskontoret, Ribe Landevej 47, 6270 Tønder Tlf Telefontid: ma-fre kl Træffes efter aftale Udgives af Tønder Menighedsråd Redaktionsudvalg: Flemming Hansen og Jørn Vestergaard (ansvh.) Deadline til næste nummer, der dækker perioden juni, juli og august 2015 er 22. april Forslag til stof, der ønskes optaget, sendes som vedhæftet fil til Hold dig altid opdateret, besøg Tønder Kristkirkes hjemmeside: Elsket og fordret I takt med at lyset langsomt tager til, er der særligt tre datoer, der står stadigt stærkere frem i manges bevidsthed: d. 1. maj, d. 14. maj og d. 17. maj. På disse tre dage er der konfirmation i Kristkirken. Tre forårsdage, hvor veje mødes og krydses. Barndom, der krydses med ungdom. Guds historie, der krydses med menneskets historie. Hver gang vi holder konfirmation, markerer vi, at de børn, der blev døbt for år siden, og som nu er blevet unge mennesker: at netop de fortsat skal tro og vide sig set og elskede af Gud, nu og til evig tid. Derfor spiller konfirmationsvelsignelsen også på det, som blev sagt under håndspålæggelse ved hver enkelt konfirmands dåb: Nu, som dengang, mødes du af Guds anerkendende kærlighed med løftet og syndernes forladelse og det evige liv. Netop her ved indgangen til teenageårenes slidsomme identitetsarbejde, giver det mening at høre Guds løfte gentaget: Du er set, du er elsket, præcis for det menneske, du er. Du er helt fra begyndelsen god nok, og du behøver ikke bevise dit værd eller prøve på at blive en anden end den, du er. Det betyder så på den anden side ikke, at du skal være dig selv nok. Netop her i års alderen melder ansvaret for medmennesket sig sammen med den tiltagende selvstændighed. Som Guds barn skal du vide dig elsket. Men du skal også vide dig fordret: Gud har nemlig brug for dig som sit redskab til at lade tilgivelsen og næstekærligheden vokse mellem mennesker. Bevidstheden om at være tilgivet og elsket er fundamentet for det kristne liv. Det er dåbens gave. Men det, man får, kan man jo give videre. De fleste konfirmander er 12, måske 13 år. Det er ikke det letteste sted at være i livet. Sådan husker jeg det i hvert fald selv. Det er en brydningstid, en gråzonetid, omskiftelig som foråret selv. Netop i denne livsfase skal Guds ord igen lyde til den døbte: Du er set og favnet, som den, du er. Ja, faktisk er du i Guds øjne langt mere end den, du nogle gange forsøger at gøre dig selv til. Du er elsket og du er fordret. Fordret i det liv, du har for dig. irkens Kontor Brorsonhus Kirkepladsen Tønder Telefon nr.: Trine Hauge Nielsen

3 Lucas Cranach Mod BLÅT ses Martin Luther SORT se, det har mester Cranach gjort. Mod SORT ses mangen pige HVID som Venus var på Cranachs tid med snoet slør, som intet slører (det altid mandehjertet rører). Kong Christiern sad der dagen lang det gyldne lam om halsen hang. Hr. Albrecht skrev, mens løven lå og Lucas stod og så derpå. Og han fik vin og godt at spise hos Frederik den meget vise Det bedste ved den hele sag: Alt ånder liv den dag i dag. Da jeg for nogle år siden læste i digtsamlingen Nær det fjerne, som kunstmaleren Mogens Zieler har skrevet, fik jeg lyst til at søge dybere ned i, hvem denne mester Cranach egentlig var. Så da jeg fik tildelt studieorlov fra den 1. juni til den 31. august 2014, var det netop med henblik på at studere reformationens maler Lucas Cranach den Ældre, der var født 1472 i Kronach og døde 1555 i Weimar. Det skulle på alle måder vise sig at være et spændende bekendtskab, for som Mogens Zieler så rammende siger det, så ånder Cranachs kunstværker liv den dag i dag! Som hofmaler for den saksiske kurfyrste Frederik den Vise var Lucas Cranach tæt knyttet til de allermest indflydelsesrige personer i sin samtid, og ud over de rent kunstneriske opgaver havde Cranach også en rækker diplomatiske funktioner ved hoffet, ligesom det var ham, der stod for udsmykningen af de store ridderturneringer på byens torv. Han boede selv i de første år på slottet i Wittenberg, 4 MA RTS AP RIL M AJ 2015 hvor kurfyrsten havde sin hovedresidens, men senere købte Cranach et stort hus på Markedspladsen, hvor der var god plads til hans hustru Barbara og deres 5 børn, og derefter et endnu større hus på Slotsgaden. Begge huse er bevaret og kan besøges, dels som Cranach Haus og som LucasCranach-Apotheke. Men også flere bygninger blev opkøbt, og omkring 1530 var Cranach den En ung Lucas Cranach største private grundejer i Wittenberg og den anden rigeste borger. Men som et rigtigt renæssancemenneske havde Cranach flere jern i ilden, og han gjorde flittigt brug af de muligheder, som tiden åbnede for at et driftigt menneske kunne udnytte sine mange talenter. Trykningen af Luthers banebrydende oversættelse af Det nye Testamente til tysk, skete derfor på Cranachs bogtrykkeri, og da han i 1520 af fyrsten fik tildelt en apotekerbevilling, drev han derefter også et stort apotek i huset på Slotsgaden, alt sammen ved siden af sit malerværksted, hvor han ofte havde mellem 9 og 11 svende ansat for at kunne efterkomme de mange private bestillinger, som han modtog ud over malerarbejdet ved hoffet. Man mener, at der på Lucas Cranachs værksted er blevet malet mellem malerier, hvoraf ca stadig er bevaret. Denne enorme produktivitet stod dog ikke i vejen for, at Lucas Cranach også var medlem af byrådet i Wittenberg i omkring 30 år og i tre perioder endda selv var borgmester. Som en nær ven af Martin Luther delte Lucas Cranach selv de nye reformatoriske tanker, der hurtigt havde bredt sig i Wittenberg, først blandt halvdelen af byens befolkning, nemlig de omkring studerende ved universitet, hvor Luther var ansat som professor i teologi, og senere ud i hele byen og fyrstedømmet og de omkringliggende områder. Mens Martin Luther var ordets mand, så forstod Lucas Cranach at udtrykke den nye opfattelse af troen i billeder. Når Luther prædikede om, at forkyndelsen skulle Martin Luther og Katharina von Bora drive på Kristus, så illustrerede Cranach ordenes mening. Som maler formåede han i portrætterne at lave en nøjagtig gengivelse af personerne, men på en sådan måde, at maleriet fremstillede det særlige væsen, som hver enkelt havde. I de små vielsesmedaljoner, som han lavede af Martin Luther og Katharina von Bora lige efter deres kontroversielle bryllup, der blev holdt den 13. juni 1525 i hjemmet hos Cranach, da er det netop, som om personernes karaktertræk kommer tydeligt frem, både Luthers mod og vedholdenhed og hans hustrus myndighed, for Fru Käte forstod nok senere at holde styr på den store husholdning i Luther Haus! Den ældste søn Hans Cranach ( ) skulle egentlig have overtaget det anerkendte malerværksted, men da Hans døde som ung mand på en studierejse i Bologna, blev det sønnen Lucas ( ), der kom til at føre værkstedet videre, og dette navnesammenfald mellem far og søn har givet eftertidens forskere rig mulighed for at diskutere, hvorvidt de enkelte malerier nu var udført af Lucas Cranach den Ældre eller af sønnen Lucas Cranach den Yngre. Men med de nye naturvidenskabeligt baserede undersøgelser af maleriernes datering er denne diskussion om ophavsmanden dog trådt i baggrund, også fordi man i nyere kunsthistorisk sammenhæng mere ser værkstedet som et familieforetagende, hvor alle arbejdede ud fra det koncept, Cranach som den kreative kraft havde opfundet og hele tiden justerede. Cranachs signatur skal så at sige ses som værkstedets brand, der garanterede kvaliteten både kunstnerisk og materialemæssigt. At Lucas Cranach den Ældre døde i Weimar og ikke i Wittenberg, der ellers var så tæt vævet sammen med hans kolossale indsats både kunstnerisk og politisk i reformationstiden, hang sammen med de politiske ændringer for hoffet. Han havde selv påbegyndt arbejdet med midtermotivet på alterudsmykningen i Stadtkirche i Weimar, som ses gengivet på forsiden af dette kirkeblad, men hvor langt han var nået med maleriet ved sin død i 1555, er ikke helt afklaret. Altertavlen viser den korsfæstede Kristus i midten, mens den opstandne, der bogstaveligt talt træder døden under fode, ses til venstre for korset. Johannes Døber står til højre, ligesom Martin Luther, der peger i Bibelen, og Lucas Cranach den Ældre træder nærmest ind imellem de to med en bedende gestus. Cranach rammes af blodstrålen fra såret i Kristi side, som et håndgribeligt udtryk for, at frelsen er en nådessag, båret frem af troen, og ikke en belønning for gode gerninger. En tidligere variation af dette tema kan ses i Tønder Kristkirke på epitafiet i korets søndre side, altså til højre for alteret, hvor midterfeltet er inspireret af Cranachs lov og nådemotiv, men her uden de to betydningsfulde herrer fra reformationstiden, idet Luther og Cranach er udeladt. I stedet for er mennesket som i Cranachs tidligere fremstillinger af motivet placeret midt i billedet under livstræet, der står vissent under lovens tid, men frodigt folder sine blade ud i nådens og evangeliets tid. For reformationens kernepunkt er netop, at troens frugter vokser frem ganske af sig selv, når vi har blikket rettet mod Kristus! Glædelig påske og pinse! Kirsten Elisabeth Christensen Sognepræst i Tønder 5

4 Gudstjenester i Tønder Kristkirke MARTS: 1. kl Trine Hauge Nielsen 2.s.i fasten, Matt 15,21-28, Kirkekaffe 3. kl Kirsten Elisabeth Christensen Fastegudstjeneste 6. kl Kirsten Elisabeth Christensen og Achim Strehlke Kvindernes Internationale Bededag 8. kl Kirsten Elisabeth Christensen 3.s.i fasten, Luk 11, kl Dåbsgudstjeneste Trine Hauge Nielsen 15. kl Achim Strehlke Laetare, Joh 12,20-26, Tysk, Kirkekaffe kl Trine Hauge Nielsen Midfaste, Joh 6, kl Kirsten Elisabeth Christensen Stilleaften 24. kl Kirsten Elisabeth Christensen Spaghetti-gudstjeneste 26. kl Kirsten Elisabeth Christensen Børnepåske 29. kl Trine Hauge Nielsen NB! Sommertid begynder Palmesøndag, Matt 21,1-9 kl Achim Strehlke Palmsonntag, Joh 12,12-19, Tysk APRIL: 2. kl Kirsten Elisabeth Christensen Skærtorsdag, Matt 26,17-30 kl Achim Strehlke Feierabendmahl zum Gründonnerstag Joh 13, , Tysk 12. kl Kirsten Elisabeth Christensen 1.s.e.påske, Joh 20, kl Trine Hauge Nielsen Dåbsgudstjeneste 19. kl Kirsten Elisabeth Christensen 2.s.e.påske, Joh kl Achim Strehlke Misericordias Domini, Joh 10, , Tysk 25. kl Achim Strehlke Abendmahlsgottesdienst der Konfirmanden 26. kl Achim Strehlke Tysk konfirmation kl Kirsten Elisabeth Christensen 3.s.e.påske, Joh 16, kl Kirsten Elisabeth Christensen Dåbsgudstjeneste 17. kl Kirsten Elisabeth Christensen kl Achim Strehlke Exaudi, Joh 15,26-16,4, Tysk 24. kl Kirsten Elisabeth Christensen Pinsedag, Joh 14, kl Dansk-tysk Friluftsgudstjeneste i Møgeltønder sammen med de omkringliggende sogne 2. pinsedag 31. kl Trine Hauge Nielsen Trinitatis søndag, Joh JUNI: 18. kl Trine Hauge Nielsen Babysalmesangsgudstjeneste 22. kl Kirsten Elisabeth Christensen Mariæ bebudelses dag, Luk 1,26-38 kl Achim Strehlke Judika, Mk 10,35-45, Tysk 3. kl Kirsten Elisabeth Christensen Langfredag kl Achim Strehlke Andacht zur Sterbestunde Jesu, Tysk 5. kl Achim Strehlke Osternachtsfeier, Tysk gudstjeneste kl Trine Hauge Nielsen Påskedag, Mark 16,1-8, Kirkekaffe MAJ: 1. kl Trine Hauge Nielsen 3. kl Kirsten Elisabeth Christensen 4.s.e.påske, Joh 16,5-15, Kirkekaffe kl Achim Strehlke Cantate, Mt 11,25-30, Tysk 7. kl Kirsten Elisabeth Christensen 1.s.e.trin, Luk 16,19-31 kl Kirsten Elisabeth Christensen Dåbstræf kl Achim Strehlke Tysk gudstjeneste KIRKEBIL Til alle gudstjenester i Tønder Kristkirke kan sognets beboere benytte kirkebil. Den bestilles ved at ringe senest dagen før til: Tønder Taxa, tlf kirkekassen afholder udgiften. 6. kl Trine Hauge Nielsen 2. Påskedag, Luk 24,13-35 kl Achim Strehlke Osterfestgottesdienst, Ostermontag, Lk 24,13-35, Tysk 7. kl Kirsten Elisabeth Christensen LEV-gudstjeneste 10. kl Trine Hauge Nielsen 5.s.e.påske, Joh 16,23b kl Kirsten Elisabeth Christensen kl Kirsten Elisabeth Christensen 6 MARTS APRIL MAJ

5 Musik i Kristkirken Der er fri adgang til koncerterne LØRDAG DEN 11. APRIL KL TIRSDAG DEN 9. JUNI KL NB: Koncert i kirkegårdskapellet Kammerkor og orgel I efteråret 2014 blev det hidtidige orgel i kirkegårdskapellet nedtaget og erstattet af et instrument med musikalsk større spændvidde, hvorved musikken i det i øvrigt akustisk udmærkede rum bedre kommer til sin ret. Ved koncerten dels spiller Steen Wrensted Jensen, dels fortæller han om og demonstrerer orglet, som tilhørerne da også vil få lejlighed til at tage i nærmere øjesyn. Programmet byder på bl.a. Bach, Krebs, Mendelssohn og Brahms. ONSDAG DEN 6. MAJ KL Fløjte og orgel Da Bachs juleoratorium sidste år opførtes i Kristkirken, spillede fløjten en væsentlig rolle som Helligånd og svævede således over tenor- og altsolisten, ligesom den ledede koret, hyrderne til Betlehem. Koncerten byder på et genhør med Helligånden alias Bettina Zielke, der sammen med Steen Wrensted Jensen spiller et alsidigt program. Bettina Zielke er ud af en musikerfamilie, hvor faderen uddannet basunist sørgede for, at børnene blev præsenteret for forskellige instrumenter. Det kom der tre professionelle musikere ud af trompetist, pianist og fløjtenist samt en god amatørviolinist. For Bettina Zielke gik vejen over klaver og trompet, inden hun som 10-årig valgte fløjten og siden hen studerede på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. 8 MA RTS AP RIL M AJ 2015 I 2007 besluttede en mindre kreds af sangere alle medlemmer af Nordschleswigsche Musikvereinigung at oprette et kammerkor, som fik navnet Buxtehude Kammerchor, opkaldt efter den store dansk/tyske komponist og organist Diederich Buxtehude, hvis 300-års dødsdag markeredes i netop Buxtehude Kammerchor består af 19 sangere fra grænselandet og ledes af Susanne Leona Heigold, der sideløbende med sit virke som dirigent varetager allehånde opgaver af musikalsk art for Deutsches Generalsekretariat i Aabenraa, ligesom hun i øvrigt gennem et års tid stod i spidsen for Kristkirkens Børnekor. Programmet favner bredt og byder ud over naturligvis musik af Buxtehude bl.a. på kendte og elskede stykker såsom Bachs Jesus bleibet meine Freude, Gades Morgensang af Elverskud, Mendelssohns Richte mich Gott og Waldemar Åhléns Sommarpsalm. Organist Steen Wrensted Jensen medvirker som akkompagnatør og solist Nyt orgel i Tønder Kirkegårdskapel I oktober 2014 måtte kapelorglet bygget af P. Bruhn & Søn, Aarslev, vige pladsen til fordel for et instrument fra det verdensberømte orgelbyggeri Marcussen & Søn, Aabenraa. Gennem tidligere domorganist Svend Prip, der regnes blandt Danmarks mest erfarne orgelsagkyndige, var Tønder Menighedsråd i foråret 2013 blevet gjort opmærksom på et orgel, der var sat til salg yderst favorabelt af Hjørring Menighedsråd, og som for en forholdsvis beskeden merudgift kunne tilpasses og opstilles i Tønder Kirkegårdskapel. Et orgel kan i en vis forstand sammenlignes med et orkester, og selv om størrelsen i begge tilfælde ikke er afgørende, så vil det store af slagsen alt andet lig have flere instrumenter, flere orgelpiber at spille på. Det i den forbindelse vigtige er dog ikke klangstyrken, men de bedre muligheder for at nuancere klangen: det gamle kapelorgel besad 5 instrumenter fordelt på 254 orgelpiber, medens det nye har 11 instrumenter og 548 orgelpiber. I modsætning til det tidligere kapel-orgel fremstår det nye endvidere med en regulær facade, hvor synlige orgelpiber på arkitektonisk smuk vis i bogstavelig forstand bringer musik ind i kapelrummet. Tønder Menighedsråd, kirkegårdsleder Jørn Skov og organist Steen Wrensted Jensen håber, at det nye orgel må blive til glæde og musikalsk trøst for alle, der fremover deltager ved begravelser og bisættelser fra kirkegårdskapellet. Den tyske del af menigheden Tyske gudstjenester i Ubjerg kirke: 8. marts kl april kl. 14: Dansk-tysk påskegudstjeneste. 12. april kl maj kl maj, kl.10: Pfingsten/pinse Tyske gudstjenester på plejecentre Leos plejecenter: 17. marts og 19. maj Richtsens plejecenter: 28. april. Alle dage kl. 15 Gemeindenachmittag i Brorsonhus 11. marts, 28. marts, 22. april, 20. maj. Alle dage kl. 15 Spis med os i kirken, skærtorsdag 2. april, kl , hvor vi fejrer Jesus sidste måltid kirken. 5. april kl. 5.30: Påskenat i Kristkirken Efter gudstjenesten mødes vi i Brorsonhus til morgenmad. 31. maj: Nordslesvigsk kirkedag i Løgumkloster juni: Kirkedag i Stuttgart Søndag den 21. juni fejrer vi Tysk guldkonfirmation for alle, der blev konfirmeret i Tønder Kristkirke i årene 1961 til Sæt kryds i kalenderen. På billedet ses konfirmanderne fra

6 Brorsonhus Arrangementer Mellem levet liv og forkyndelse de kirkelige handlingers betydning Onsdag d. 25. februar kl reflekterer teologen Ulla Morre Bidstrup over det faktum, at mange danskere går mest i kirke, når de bliver inviteret til de store livshistoriske begivenheder. Hvorfor er det sådan, spørger hun, og er der flere oplagte begivenheder, hvor kirken kunne spille med? Ulla Morre Bidstrup er uddannelsesleder i Folkekirken og leder af Pastoralseminariet i København. Hun er præst og ph.d. på en afhandling netop om de kirkelige handlinger. Hun er en levende foredragsholder, som sætter gang i vigtige samtaler. Sogneaftenen foregår i Brorsonhus. Der er fri entré. Kaffen koster 25 kr. Om at sige ja og integrere sig med dem, man umiddelbart har fordomme overfor Onsdag d. 11. marts kl forsøger fotograf og forfatter Jacob Holdt ud fra egen erfaring at pejle sig ind på, hvordan vi integrerer os med dem, vi ikke bryder os om eller frygter. Foredraget handler om, hvordan Jacob Holdt ved hjælp af ikkevoldelig kommunikation først integrerede sig med de sorte i USA s voldelige ghettoer, siden med de mest voldelige elementer i verdens farligste slumkvarterer i Sydafrika og Haiti, og endelig med bøsser og lesbiske, hjemløse, flygtninge, nazister, Ku Klux Klan og endog massemordere i USA. Langsomt drejes fokus over på vores hjemlige verden, hvor Holdt viser, hvordan han integrerede sig med både muslimer og DF ere. Alt sammen humoristisk, tankevækkende og provokerende fortalt med billeder. Sogneaftenen foregår i Brorsonhus og er arrangeret i samarbejde med Tønder Bibliotek. Der er fri entré. Kaffen koster 25 kr. 10 MA RTS AP RIL M AJ 2015 Kirkekaffe Den første søndag i hver måned vil der som sædvanligt være kirkekaffe i Tønder Kristkirke efter gudstjenesten. I 2015 vil kirkekaffen foregå i kirken både i sommer- og i vinterhalvåret. Derefter vil ordningen blive evalueret. Ændringen skyldes udelukkende et ønske om at flere kunne få lyst til at deltage i den uformelle kop kaffe efter gudstjenesten og få en lille hyggelig snak. Brorsonhus-træf i foråret 2015 Mandag den 2. marts kl. 18 Historien om julemærkesagen. Vibeke Sørensen, forstander på julemærkehjemmet i Kollund, fortæller om børnenes optagelse og dagligdag på julemærkehjemmet og om pædagogikken og forældresamarbejdet. Mandag den 30. marts kl. 18 Maleren Noldes liv og virke. Olav Madsen, tidl. lærer og nu guide på Nolde-museet fortæller om maleren Emil Nolde og inddrager næste års udstilling. BLÅT SORT HVIDT De nye udgaver af Højskolesangbogen fra 2006 (blå) og Den danske Salmebog fra 2002 (sort) havde rigtig mange nye sange og salmer, især fra årene efter ca Siden da er der kommet et væld af nye, både trykte og ikke trykte sange og salmer (hvid). Mange nye forfattere og komponister er dukket op, og en del af det nye har vunder indpas i både kirker, forsamlingshuse og høj- og efterskoler. Ved aktivitetsudvalgs nye tiltag Vi synger blåt, sort og hvidt vil Karlo Christensen stå for tre angementer, hvor der introduceres og synges en række af de nye sange og salmer. Tidspunkterne er mandagene den 23. februar, 23. marts, og 20. april fra kl (med en kort kaffepause) i Brorsonhus. Alle sangglade kan bare møde op. Deltagelsen er gratis (kaffe 5 kr.) M A RT S 5. kl : 12. kl : 18. kl : 19. kl : 26. kl.19.30: Fællesspisning Bibelgrupper i hjemmene. Fællesmøde med Elsebet Hermansen. De ældres eftermiddag. Hvordan jeg blev en kristen. Jan L. Knudsen, Ribe, fortæller om sit liv. A PR I L : 9. kl : 14. kl : 15. kl : 16. kl : 23. kl : Bibelgrupper i hjemmene. Forårskredsmøde i Bredebro kirke. Gudstjeneste med Henrik Petersen. Fællesmøde med journalist Jørgen H. Nielsen. De ældres eftermiddag ved Jens Jensen. Når ord ikke slår til. Elizabeth Padillo Olesen. MAJ: 7. kl : 20. kl : 21. kl : 28. kl : Bibelgrupper i hjemmene. Fællesmøde med Niels Kausgård De ældres eftermiddag. Sang ved Optimist koret Lokal generalforsamling. Tilmelding efter først til mølle princippet. Tilmelding til den 2. marts: fra torsdag den 5. februar Tilmelding til 30. marts fra torsdag den 5. marts Tilmelding til kirkens kontor. Bemærk tilmeldingsdagene og datoen den 30. marts! 11

7 Brug en formiddag på verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager Tønder igen i Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling Nogle mennesker lever i fattigdom af naturskabte årsager. Det kan være tørker, oversvømmelser eller jordskælv, der har skabt nøden. Ofte er der dog forhold skabt af os mennesker, der enten er den direkte årsag eller medårsag til fattigdom. Det gælder f.eks. i Nepal, hvor landets 4,5 millioner dalitter også kaldet kasteløse fastholdes i fattigdom på grund af mange generationers diskrimination mod dem. Folkekirkens Nødhjælp arbejder for verdens fattigste; med akut nødhjælp efter katastrofer, langsigtet udviklingshjælp for at bekæmpe sult samt fortalerarbejde lokalt og internationalt for at forbedre forholdene for særligt udsatte grupper som f.eks. kasteløse. Det kan lade sig gøre at afskaffe fattigdom, og det går faktisk bedre i udviklingslandene, end mange tror. Ekstrem fattigdom er halveret siden 1990, og det betyder, at der nu er 700 millioner færre mennesker, der lever under FN s fattigdomsgrænse end for 25 år siden. Desværre er der dog stadig 1,2 mia. mennesker, der lever i ekstrem fattigdom. Den 8. marts 2015 vil Tønder gå sammen med sogne og frivillige over hele landet for at støtte Folkekirkens Nødhjælps kamp for verdens fattigste. Sidste år samlede 32 indsamlere i Tønder, kr. ind, og indsamlingsleder Flemming Hansen håber at samle endnu mere ind i år og har derfor brug for endnu flere indsamlere. Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 8. marts og meld dig gerne som indsamler på Kirkens kontor, Brorsonhus, Kirkepladsen 2, Tønder, Tlf.:

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

I det lys er der et særligt aspekt af Marias højsang, jeg synes, er meget væsentligt for os i dag.

I det lys er der et særligt aspekt af Marias højsang, jeg synes, er meget væsentligt for os i dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 13. marts 2016 Kirkedag: Mariæ bebudelse/b Tekst: Luk 1,46-55 Salmer: SK: 721 * 71 * 72 * 73 LL: 721 * 71 * 441 * 72 * 481,2 * 73 Jeg vil gerne tage en

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring kirkebladet for hvidovre sogn marts-april 2013 Påskemusical palmesøndag Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Lystrup kirkehøjskole Sæson 2015 16 Mødet med de andre

Lystrup kirkehøjskole Sæson 2015 16 Mødet med de andre Lystrup kirkehøjskole Sæson 2015 16 Mødet med de andre Fem foredrag arrangeret af Lystrup Menighedsråd Lystrup kirkehøjskole 2015-2016 Mødet med de andre Det er gennem mødet med de andre vi oplever verden.

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At rejse med telt. Nu har jeg efterhånden været pensionist i 10 år! Så må det vel være

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Folkeuniversitetet Slagelse Martin Luther Et kursus om Martin Luther 24. 26. marts 2017 Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Liselund Møde-og Kursussted, Slotsalléen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

og menighed, det er noget, der præger de unge mennesker i dag. I hvert fald i sammenligning Kære konfirmander!

og menighed, det er noget, der præger de unge mennesker i dag. I hvert fald i sammenligning Kære konfirmander! Konfirmation. Odense domkirke 27.4.2014 kl. 10. Salmer: 402 Den signede dag, 725 Det dufter lysegrønt, 331 Uberørt, 192 Hil dig frelser (efter konfirmation), 749 I østen Kære konfirmander! I har været

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Jørn Henrik Petersen Professor dr.phil. & ph.d. Danish Centre for Welfare Studies, Syddansk Universitet, Om troen

Jørn Henrik Petersen Professor dr.phil. & ph.d. Danish Centre for Welfare Studies, Syddansk Universitet, Om troen Jørn Henrik Petersen Professor dr.phil. & ph.d. Danish Centre for Welfare Studies, Syddansk Universitet, jhp@sam.sdu.dk Om troen I Skønt jeg uden at klage levede som munk, følte jeg mig som en synder for

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. Sept. okt. 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 28. september Høstgudstjeneste /15. søndag efter trinitatis Den 5. oktober 16. søndag efter

Læs mere

SAML SELV EN LUTHERROSE DU KAN FÅ MED HJEM KREATIV

SAML SELV EN LUTHERROSE DU KAN FÅ MED HJEM KREATIV SAML SELV EN LUTHERROSE DU KAN FÅ MED HJEM KREATIV Hvordan opstod rosen, og hvad betyder de forskellige elementer i tegningen? Martin Luther kaldte selv lutherrosen for et teologisk kendetegn. Hvis man

Læs mere

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS KÆRLIGHEDEN ER STÆRKERE END DØDEN Kærligheden overvinder alt! Det er betydningen af påskens budskab om Jesu død og opstandelse. Fordi døden ikke er det sidste

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

4 s. eft. påske Joh. 16,

4 s. eft. påske Joh. 16, 1 4 s. eft. påske Joh. 16,5-15 2015 Det er lige så man kan mærke den trykkede stemning. Det er skærtorsdag. Jesus og disciplene ligger omkring bordet. Jesus taler til sine disciple om dybt alvorlige ting.

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

drømte om at kunne med hans evner. Og med hans muskler ville vi altid blive kattekonger.

drømte om at kunne med hans evner. Og med hans muskler ville vi altid blive kattekonger. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 26. februar 2017 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Sl 2; 1 Pet 3,18-22; Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 141 * 142 * 474 * 172 LL: 192 * 388 * 141 * 142

Læs mere

Kirkebladet. Hér finder du os. Lundforlund Gerlev Slots Bjergby Sludstrup Pastorat. Juni - August 2014

Kirkebladet. Hér finder du os. Lundforlund Gerlev Slots Bjergby Sludstrup Pastorat. Juni - August 2014 Hér finder du os Organist ved alle pastoratets kirker: Mai Larsen, 28 11 92 09 Kirkesanger ved Lundforlund og Sludstrup kirker: Carsten Jørgensen, 58 54 54 00 / 23 74 61 54 Kirkesanger ved Gerlev og Slots

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 21,28-44

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 21,28-44 1 20. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 21. oktober 2012 kl. 10.00. Salmer: 443/434/290,v.5-6/347//589/439/421/332 Uddelingssalme: se ovenfor: 421 Åbningshilsen Vi er gået i kirke denne efterårssøndag.

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Klyngen præsenteres på siderne 4 og 5 MARTS APRIL MAJ 2016

Klyngen præsenteres på siderne 4 og 5 MARTS APRIL MAJ 2016 Klyngen præsenteres på siderne 4 og 5 MARTS APRIL MAJ 2016 Klyngen præsenteres på siderne 4 og 5 Klyngen bliver taget i brug MARTS APRIL MAJ 2016 Kirkens kontor, Brorsonhus KORDEGN Bjarne Hansen Kirkepladsen

Læs mere

Ildsjæle søges! Stille hjerte Vi går på gaden for verdens fattigste Påske Moderne kirkekunst

Ildsjæle søges! Stille hjerte Vi går på gaden for verdens fattigste Påske Moderne kirkekunst Februar 2015 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Ildsjæle søges! Stille hjerte Vi går på gaden for verdens fattigste Påske Moderne kirkekunst Hvem finder jeg hvor? Sognepræst Lyngevej 12, Nr. Herlev,

Læs mere

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 1 Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 743 Nu rinder solen op 46 Sorrig og glæde 516 - Klynke og klage 28 De dybeste lag i mit hjerte 675 Gud vi er i gode hænder Den 9. april 1945 ved daggry

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS TRO OG TVIVL»Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses«, står der i Bibelen (Hebræerbrevet 11,1). Troen på Gud forhindrer

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

10. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 24. juli 2016 kl Salmer: 443/2/484/174//592/332/1

10. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 24. juli 2016 kl Salmer: 443/2/484/174//592/332/1 1 10. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 24. juli 2016 kl. 10.00. Salmer: 443/2/484/174//592/332/1 Åbningshilsen Så følger den tredje søndag om De To Veje, som kirkeåret ligger hen til os. Om

Læs mere

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen.

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen. Påskedag: Matt. 28.1-8. Hogager/Borbjerg 200414. Salmer: 408, 218, 236 / 230, 224v5-6, 234. Ps.118.19-29; 1.Pet.1.3-9.... Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Fyldt af glæde Salmer: 250, 259, 252; 257, 251 Evangelium: Luk. 24,46-53 Da verdens første astronaut, russeren Jurij Gagarin, i 1961 blev den første mand i rummet i Vostok

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Lindvig Osmundsen 03-04-2015 Prædiken til Skærtorsdag 2015.docx Side 1. Prædiken til Skærtorsdag 2015. Bording. Tekst. Matt. 26,17-30.

Lindvig Osmundsen 03-04-2015 Prædiken til Skærtorsdag 2015.docx Side 1. Prædiken til Skærtorsdag 2015. Bording. Tekst. Matt. 26,17-30. Prædiken til Skærtorsdag 2015.docx Side 1 Prædiken til Skærtorsdag 2015. Bording. Tekst. Matt. 26,17-30. Opstandelsen og livet. Vi lever i lyset af Jesu opstandelse. Også når vi igen hører den historie

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere