Jeg vil ånde luften i fulde drag, Synge Gud en sang for den lyse dag, Takke ham, at morgnen mig end er sød, at mig dagen fryder trods synd og død

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg vil ånde luften i fulde drag, Synge Gud en sang for den lyse dag, Takke ham, at morgnen mig end er sød, at mig dagen fryder trods synd og død"

Transkript

1 Lukket på grund af glæde Sådan stod der på et skilt i en butik i København d. 5. maj 1945: Lukket på grund af glæde. Engang imellem har vi brug for at standse op i vores travle liv, og spørge, hvad livet egentlig er. Og ikke mindst, om vi lever et godt liv, og om vi lever, som Vor Gud og Skaber havde tænkt sig det. Dostojevskij ( ), den russiske forfatter, blev sat i fængsel, fordi han havde talt imod Zaren og det russiske regime. Han tænkte, at han blev frikendt, men en dag blev han sammen med 31 andre i 30 graders frost, ført ud på en plads for at blive henrettet. Dødsdommen blev læst op, og de 32 kister kørt frem. Deres sidste time var kommet. Da kom der besked fra Zaren, at de alle var benådet. I stedet for skulle de sendes til Sibirien. Dostojevskij skrev senere: Da jeg stod foran geværerne, sagde jeg til mig selv: Hvor har jeg levet forkert! Hvor ofte har jeg ikke været blind og døv for alle ting, været ligeglad og tom indvendig. Og jeg sagde til mig selv: Hvis bare jeg kunne få fem timer selvfølgelig kan jeg ikke få fem dage eller fem uger, men måske bare fem timer, så ville jeg sætte alt ind på at opleve 100%, hvad det er at være levende: at have hænder, øjne, mund, øren, at kunne tænke, føle og tale. Han fik fem timer og flere til og livet blev nyt, men aldrig en selvfølge. Hver solopgang var et under. Jeg vil ånde luften i fulde drag, Synge Gud en sang for den lyse dag, Takke ham, at morgnen mig end er sød, at mig dagen fryder trods synd og død Sådan synger vi i Jakob Knudsens Se, nu stiger solen. Men hvorfor skal vi så tit helt ud til livets ydergrænse, før det går op for os, hvad livet er, og hvad det er at leve? En butiksejer lukkede for 70 år siden sin butik i glæde over, at krigen i Danmark var ovre. Og jøderne fejrer hvert år deres påske for at mindes, at de blev udfriet fra fangeskab og slaveri i Egypten. På engelsk hedder det Pass over forbigang! Fordi Gud, da Han befriede jøderne fra Egypten, sendte Han som den 10. og sidste plage sin dødsengel til Egypten. Han havde befalet jøderne at smøre blod fra påskelammet på dørstolperne. I de huse, hvor der ikke var blod på døren, der gik dødsenglen ind og tog livet fra den førstefødte. Derfor taler jøderne om forbigang fordi dødsenglen skånede dem ved at gå forbi dem. Det er det samme, vi fejrer i påsken! Ikke at dødsenglen gik forbi os, men at Jesus som Guds Søn besejrede dødens magt og brød den, og evangeliet det glædelige budskab er, at enhver, som tror på Ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv, som evangelisten Johannes fortæller os det. Fortsættes side 2 LUKKET PÅ GRUND AF... FORHANDLINGSMØDE GOSPEL IBEN KROGSDAL I KARMEL SENIORTRÆF INDSAMLINGER PINSE SPEJDERNYT NORDJYSK KIRKEDAG NYE LEJERE I KARMEL April juni 2015

2 Fortsat fra forsiden Derfor har vi noget at fejre i påsken, som er kirkens største fest. Også større end julen, selvom den i Danmark har større omfang end påsken. I kirken skal vi påskemorgen hører nogle ord, der rækker til hele året, ja til hele livet. Om kvinderne, der påskemorgen kommer og finder Jesu grav tom og derfor skynder de sig væk fra graven med frygt og stor glæde. Lad mig igen minde om, at evangelium betyder Glædeligt budskab. Og at dette glædelige budskab, såvel som julens evangelium, er for hele folket og alle folkeslag. Paulus, den store apostel, sad i fængsel i Rom og ventede på sin dom, som formentlig blev en dødsdom. Alligevel skrev han disse opmuntrende ord til sine venner i Filippi: Glæd jer i Herren. Jeg siger igen: Glæd jer! Lad alle mennesker mærke, at I har et mildt sind. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noget, men lad i alle ting jeres ønsker komme frem for Gud, idet I beder og bønfalder under taksigelse. Så skal Guds fred, der overgår al forstand, bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Paulus brev til menigheden i Filippi 4:4-7. Så der er nok at glæde sig over, og fejre ikke bare i påskedagene, men hele året! Glædelig påske i den Opstandnes navn! Menighedens årsmøde OG forhandlingsmøde den 1. marts 2015 Udover de normale dagsordenpunkter om den forgangne måneds økonomi og medlemsinformationer, blev regnskabet for 2014 gennemgået og godkendt. Der blev valgt ny revisor i stedet for Lisbeth Haugaard og Birgitte Freudendal-Pedersen træder ind i stedet. Der blev desuden informeret følgende: - Bygningsudvalget der afholde 2 arbejdsdage i 2015 den første er den kom og vær med - Gudstjenesteudvalget - Vær opmærksom på at Iben Krogsdal kommer på besøg den 12. april Nordjysk Kirkedag bliver gennemført og temaet bliver: Når Helligånden får vinger. - BiD-ledelsen har anbefalet, at vi til sommer beslutter, at vi er på Lindenborg sammen med Missionsforbundet til og med I Menighedsrådet har vi taget informationen fra BiD til efterretning, men vi ønsker på sigt, at kunne skifte placering mellem landsdelene. Donald Dahl Larsen Gospel for Burundis kvinder Søndag d. 8. marts kunne vi indbyde til Gospelkoncert med Aalborg Gospel United, et af de 2 gospelkor, der øver hver tirsdag i Karmelkirken. Koret havde valgt at stille op, for sammen med os at skaffe penge til et projekt, der skal hjælpe kvinder i Burundi til at få en basal uddannelse samt mulighed for at deltage i en spare-lånegruppe. Uddannelsen består i undervisning i at læse, skrive og regne, og derefter tilbud om at indgå i en låne & sparegruppe efter VSLA-metoden (se evt. mere på Koret leverede en frisk og nærværende koncert, og med livsglæde og engagement fik de en fyldt kirke til at leve med til en times koncert med glade gospeltoner, og indsamlingen gav et flot resultat på næsten kr ,- nok til at sikre mere end 16 kvinder uddannelse og mulighed for en vej ud af fattigdommen. Her skal der lyde en stor TAK til Aalborg Gospel United og deres dygtige leder, Henrik Daniel Christoffersen. 2 Søndag den 12. april kl. 14:00 i Karmelkirken Fuldmagt til liv - forkyndelse og nye salmer Hvad vil det sige at være kristen i en moderne virkelighed? Kan kristendommen overhovedet formuleres på nudansk, så den bliver vedkommende i travle menneskers hverdag? Hvad længes mennesker efter i dag hvis de altså længes efter noget? Forfatter og salmedigter Iben Krogsdal fortæller om det moderne menneske ud fra en række af sine nyeste salmer. Hun vil tale om dagligdagens mange former for magt og afmagt - og om, hvordan kristendommen stadig kan være dybt relevant for mennesker i dag. Også selvom mange mennesker slet ikke længere tror. Undervejs i foredraget skal vi synge en række nye salmer, og der vil blive tid til diskussion. Læs mere om Iben Krogsdal på Der vil blive optaget en kollekt til dækning af udgifter i forbindelse med arrangementet. Arrangementet afsluttes med kaffebord

3 Seniortræf Indbyder til følgende arrangementer. Tirsdag d. 28 april kl Besøg af Lotte og Troels Schrøder, Forstanderpar på Rebild Efterskole. Lotte og Troels vil synge foråret ind, sammen med os. Der kommer sikkert også et par historier, vi kan undres over. Lotte og Troels er til daglig forstander på Rebild Efterskole, Sport & Adventure. Her er de med til at undervise og skubbe til årige unge, på deres vej i livet. På efterskolen i Rebild sker det især gennem sport &Adventure skolen ligger lige ved Rebild Bakker og ved det, at eleverne jo bor på skolen. Samværet med andre unge der nogle gange tænker og handler anderledes end en selv, er med til at udfordre vaner, tro og tanker for eleverne. Det er med til at udvikle synet på livet og på det muligheder der ligger foran os alle. På langt de fleste af landets ca. 250 efterskoler fylder sang og fortælling rigtig meget. Det gælder også i Rebild, hvor der synges og fortælles hver dag. At synge sammen er med til at danne et fællesskab, hvor hver især føler sig som en del af en gruppe. Derudover kan både gamle og nye sange bidrage til at udfordre ens vanetænkning om livet. En fortælling har den samme evne til at få en til at tænke over livet, om hvad der er vigtigt, og i hvilken retning ens liv skal gå. Med Lotte og Troels vil man opleve to mennesker der brænder for at gøre en positiv forskel hos unge mennesker. Forårsudflugt Tirsdag d. 19 maj kl med start fra Karmelkirken. Vi har i år valgt at køre i privatbiler. Vi håber at samle så mange der kan køre selv og vil fylde deres biler op, så alle der har lyst kan være med. Vi kører til Havkatten i Hals hvor vi får serveret en god middag. Vi vil nyde det dejlige landskab vi kører igennem og evt. gå en tur rundt i Hals, inden vi kører ud til Knud Jørgensen i hans sommerhus, hvor vi vil få serveret eftermiddagskaffe og vil nyde samværet med hinanden. Prisen for udflugten er kr. 190,00 pr.person. Tilmelding til Inge Jensen tlf eller mail: senest søndag d. 10 maj. Inge Jensen Indsamlinger i Karmelkirken Præsteskolen i Rubura, Burundi I februar 2014 ordineredes 24 nye præster ved en stor begivenhed i Rubura, hvor Formanden fra BID også deltog, og landets præsidentfrue holdt prædikenen. De nye præster tjener allerede i menighederne i fjerne og fattige egne af Burundi. Endvidere er en enkelt studerende færdig med højere teologiske studier i Tanzania. I 2015 færdiggør hele 75 lægprædikanter deres kortvarige uddannelse, og et nyt hold præstestuderende påbegynder deres toårige studium til sommer. Præsterne og evangelisterne udfylder en stor social rolle i lokalsamfundet, da de er naturlige samtalepartnere for mennesker i nød. Der er stadig menigheder i begge lande, der står uden præst, men med jeres hjælp kan vi sikre, at endnu flere menigheder får en præst. En dygtig og engageret præst i en menighed er den bedste vej til at nå flere med evangeliet. Derfor samler vi i Karmelkirken ind til det vigtige arbejde ved Nadvergudstjenesterne. Vi har nu, medio marts, nået at indsamle kr. 1875,- ud af de kr ,- som vi har lovet hinanden. Udsatte børn i Burundi & Rwanda Projektet, som tidligere hed Forældreløse børn i Afrika, er nu blevet udbredt til også at hjælpe børn, hvor forældrene lider af f.eks. HIV/ AIDS. Børneprojekterne i Rwanda og Burundi hjælper udsatte børn med omsorg og hjælp til skolegang. Børnefamilierne hjælpes direkte med støtte til skolegang eller indirekte med hjælp til indkomstskabende aktiviteter gennem medlemskab af andelsforeninger. I Burundi har BaptistKirken sammen med vores partnere hjulpet flere tusinde børn de seneste år. Og i Rwanda er børn hjulpet af både Baptistkirken, AEBR, og organisationen LLC- CM. Projektet med baptistkirken i Rwanda er egentlig afsluttet, men vi hjælper fortsat elever med skolepenge i I alle projekter tager enten menigheder eller omsorgspersoner sig af børnene og deres udvikling. På den måde hjælpes i øjeblikket knap 1000 børn direkte, samt børnene i ca. 80 AIDS-ramte familier. Her har vi også lovet at hjælpe med kr i år. 3

4 Gudstjenester april, maj og juni Vi skal hører nyt om Jesu himmelfart, og så skal vi samle penge ind til Udsatte børn i Burundi & Rwanda. indsamler vi penge til Præsteskolen i Rubura, Burundi. Søndag d. 28. juni er der gudstjeneste kl , og her indsamler vi en gave til Udsatte børn i Afrika. Vi fejrer påskegudstjeneste søndag d. 5. april og fejrer at livets Gud besejrede dødens magt. Søndag d. 12. april får vi en rigtig spændende eftermiddag i kirken, hvor vi får besøg af Iben Krogsdal. Og vi har inviteret mange andre til at komme og være med. Se nærmere omtale herom andetsteds. Pinsesøndag fejrer vi Pinsens under ved gudstjenesten kl , og der samler vi penge til Præsteskolen i Rubura, Burundi. Igen i år er der 2.pinsedag, mandag d. 25. maj, en fælleskirkelig gudstjeneste, se nærmere omtale herom andetsteds! Søndag d. 19. april fejrer vi nadvergudstjeneste kl , og her samler vi penge ind til Præsteskolen i Rubura, Burundi. Søndag d.26. april får vi besøg af Alice & Verner Bak-Jensen, der vil holde gudstjeneste for og med os. Det bliver en gudstjeneste med flere musikalske indslag, og den dag går kollekten til Udsatte børn i Burundi & Rwanda. Søndag d. 3. og d. 10. maj er der ikke gudstjeneste i Karmel. Søndag d. 10. maj er vi inviteret til Nørresundby, hvor vi sammen med dem og menigheden fra Vodskov fejrer forårssang. Søndag d. 17. maj fejrer vi igen Gudstjeneste i Karmel kl Søndag d. 31. maj fejrer vi Karmelkirkens fødselsdag. Vi starter med en gudstjeneste for hele familien, og her vil vi også indsamle vores fødselsdagsgaver til menigheden og dens arbejde, når vi har vores årlige offerdag. Efter gudstjenesten indbydes vi alle til kirkefrokost. Igen i år får vi mad udefra, i skrivende stund kendes prisen ikke, men det bliver til en overkommelig pris for alle. Søndag d. 7. og d. 14. juni er der gudstjeneste kl Begge dage er det, der gør tjeneste, og der indsamles penge til menigheden. Søndag d. 21. juni er der nadvergudstjeneste kl , og derfor 4 Pinse i byen Der har tidligere været en tradition for fælleskirkelig gudstjeneste 2. Pinsedag i Aalborg. Til og med 2011 var det i Kildeparken, mens det i 2012 rykkede ind på Gammeltorv. I 2013 afholdtes der ikke nogen fælles-kirkelig gudstjeneste den dag pga. Kirkedage i Aalborg. Men igen i år afholdes der fælleskirkelig gudstjeneste, og vi er selvfølgelig med! Det sker mandag den 25. maj (2. Pinsedag) kl , hvor der afholdes Pinse i byen, en økumenisk Gudstjeneste, på Gammel Torv i Aalborg centrum. Gudstjenesten er en fællesgudstjeneste for kirkerne i Aalborg, og den er tilrettelagt af folkekirkerne i centrum, sammen med Frelsens Hær, Apostolsk kirke, Pinsekirken, Betania og Karmelkirken. Undervejs vil der blive samlet penge ind til Kirkens Korshær og dens arbejde her i Aalborg, og der arbejdes på et stort kirke-kaffebord efterfølgende. Undervejs vil der også være et tilbud til børnene.

5 Spejdernyt Vi er en trofast flok spejdere, der mødes hver torsdag. Vi nyder fællesskabet i cafeen, inden vi starter spejdermødet klokken Vi vil i perioden 23. marts til 22. maj sælge lodsedler til fordel for kredsens arbejde. Spejderne er motiverede, så vi håber på et godt salg. D april tager 6 førere afsted på korpsets førerstævne, som afholdes i Holbæk, vi regner med at Anna, Berit og Lene kommer hjem med et gilwelltørklæde. Helene er i Australien frem til august, så hun modtager tørklædet senere. Det er dejligt at førerne vi dygtiggøre sig ved at gennemfører korpsets højeste førertræning. Spejderne deltager i Divisionsturneringen den maj i Østervrå. Sankt Hans aften skal vi prøve noget nyt, Vejgaard Boldklub har spurgt, om vi vil komme og lave snobrød og bålhygge. Vi glæder os til dette nye samarbejde, og alle er velkommen til at komme forbi denne aften på VBs baner. Sidste spejdermøde inden ferien er torsdag d. 18. juni. På kredsens vegne Ane Ledet Møller Nordjysk Kirkedag 2015 Lørdag d.18. april, kl Vesterkær Kirke, Skydebanevej 2, Aalborg. Vi samles om emnet Når Helligånden får vinger Dagens program: Kl Når Helligånden får vinger. Om det, der er fælles for kristne v/ Anna Marie Aagaard, der har været docent ved Århus Universitet og forfatter til en række bøger. Kl Frokost. Kære menigheder i det nordjyske Den 12. april kl. 10:30 holder Bethelkirken afslutning på årets kristendomsklasse. I år er denne gudstjeneste henlagt til Kirken i Kulturcenter Vendsyssel i Sæsing. Som det vil være de fleste bekendt er det en fællesklasse fra flere menigheder. Derfor bliver de unge og deres menigheder inviteret til at deltage. Men vi vil gerne sige, at uanset om I har unge, der er med i år, så er I hjertelig velkomne denne dag her i Sæsing!! Vi vil gerne bede om en tilmelding til arrangementet. Det kan ske til undertegnede. Med venlig hilsen Birte Agerdal Kirken i Kulturcenter Vendsyssel Sæby landevej 417, Sæsing 9830 Tårs Tlf Her er nogle billeder fra spejdernes fastelavnsfest MENIGHEDENS forhandlingsmøde Der indkaldes til forhandlingsmøde Mandag den 11 maj 2014 kl Kl Diakoni og økumeni v/karsten Nissen, tidl. Biskop i Viborg, Kl Musikalsk indslag v/ Lise Hjørne, Strandby, kirkesanger ved Frederikshavn Kirke, leder af et pigekor i Strandby Metodistkirke. Ønsker du flere oplysninger, kan du henvende dig til Inge Jensen tlf Tilmelding. Se folder i kirken Inge Jensen

6 kalenderen Hvor intet andet er nævnt, afholdes møderne i Karmelkirken. TILLYKKE fødselsdage 85 år Per Poulsen April 05. Kl Påskegudstjeneste. 11. Kl 9.00 Arbejdsdag 12. Kl Fuldmagt til liv. Forkyndelse og nye salmer. Iben Krogsdal Førerstævne i Holbæk 19. Kl Nadvergudstjeneste. Kollekt til Præsteskolen i Rubura 26. Kl Musikalsk gudstjeneste. Alice og Verner Bak-Jensen. Kollekt til Udsatte børn 28. Kl Seniortræf. Lotte og Troels Schrøder. Se omtale Maj 03. Ingen gudstjeneste Spejdernes divisionsturnering 10. Kl Forårssang i Nørresundby 11. Kl Forhandlingsmøde 17. Kl Gudstjeneste. Kollekt til Udsatte børn 19. Kl Seniortræf. Forårsudflugt. Se omtale 24. Kl Pinsegudstjeneste. Kollekt til Præsteskolen i Rubura 25. Kl Fælleskirkelig 2. pinsedags gudstjeneste på Gl. Torv 31. Kl Fødselsdagsgudstjeneste. Offerdag. Kirkefrokost. Juni 07. Kl Gudstjeneste. 14. Kl Gudstjeneste 21. Kl Nadvergudstjeneste. Kollekt til Præsteskolen i Rubura 28. Kl Gudstjeneste. Kollekt til Udsatte Børn Juli 05. Kl Gudstjeneste. Karmelkirkens Adresser Karmelkirken Petersborgvej 35 B, 9000 Aalborg Telefon i Karmel Præst Johannes Ewalds Vej Aalborg Tlf Mobil Ved behov for samtale, omsorg eller besøg, kan man kontakte menighedens præst. Bemærk dog, at fredage og lørdage er fridage Menighedsrådets formand Per Beck Nordmanniavej Hjallerup Tlf Menighedens kasserer Donald Dahl Larsen, Rebildparken 160, 9220 Aalborg Ø. Tlf CAFÉ og spejderne Torsdag Cafeen Varm mad fra kl Spejdere kl og Rovermøder i lige uger. Spejdermøder, se Toeren, eller kontakt Ane Ledet Møller I DENNE FORSENDELSE findes INFO med program for april - juni, samt kuverter til offerdagen. (husk nummer på kuverten). Næste INFO kommer den 27. juli. Stof til dette bedes sendt til senest den 13. juli år Arne Jensen Dåbsdage 60 år Myrna Dons 50 år Anne Marie Beck 25 år Heidi Thomsen Bohl Ny adresse Helle Lillienskjold Elimar Bygaden Aalborg. Tak Hjertelig tak For hilsner, blomster og gaver, som jeg fik til min 70 års fødselsdag. Tak for en særdeles dejlig og minderig dag. Kærlig hilsen Peer Albin Kristiansen Nye lejere i Karmelkirken På forhandlingsmødet blev det oplyst, at vores menighed var blevet kontaktet af Koinonia Christian Fellowship, en international menighed i Aalborg, med henblik på en lejeaftale. Menighedens arrangementer plejer at finde sted i Bethelkirken, men da det kniber med at finde egnede lokaler på de tidspunkter, hvor menigheden har brug for det, har de ønsket at leje vores kirke. Tidsmæssigt drejer det sig om søndage fra ca. kl ca Menighedsrådet har holdt møde med Lee Hansson, præst for den internationale menighed, og to andre medlemmer, og der er truffet aftale om leje af kirken i det omtalte tidsrum gældende fra den 19.april. Vi håber, at arrangementet vil være til fælles gavn og byder vores nye lejere hjerteligt velkommen. Menighedsrådet

det er jul det er jul spisning i karmel forhandlingsmøde november en usædvanlig bank giv til liv ny kuvertsekretær seniortræf spejderspalten

det er jul det er jul spisning i karmel forhandlingsmøde november en usædvanlig bank giv til liv ny kuvertsekretær seniortræf spejderspalten det er jul Julen er en skøn blanding af gran og hygge, forbrug og eftertænksomhed, travlhed og kedsomhed for Åh hvor tiden langsomt gik.. Julen er den af kristendommens højtider, som folket har taget til

Læs mere

Menighedsrådet. Forside: Snekunst med nissehue Bagsiden: Spejderkredsen i Viggahus

Menighedsrådet. Forside: Snekunst med nissehue Bagsiden: Spejderkredsen i Viggahus November - december 2010 Menighedsrådet Igen er et år ved at være gået, det er sidste nummer af Under1 i 2010. Og vi skal snart i gang med juleforberedelserne, både i hjemmene og i Kirken. Og igen i år

Læs mere

JIL-church (Jesus Is Lord church)

JIL-church (Jesus Is Lord church) juni - juli - august 2013 JIL-church (Jesus Is Lord church) Siden november sidste år har der lydt særlig festlig og rytmisk engelsk salmesang og lovsang fra vores kirkesal, hver søndag kl.15.00, og fjerde

Læs mere

Mindeord: Holger Lam

Mindeord: Holger Lam juni - august 2014 Mindeord: Holger Lam Verden er blevet en stor mand fattigere. For Holger var en stor mand, i alle henseender. Et stort favntag, som virkelig kunne række vidt. For Holgers favntag kunne

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

fra discipeltrekanten Op-ind-udrelationen.

fra discipeltrekanten Op-ind-udrelationen. m a r t s a p r i l 2 0 1 3 Lea Kjelgaard Anni Marcussen Mia-Linn Larsen Vi er 3 lovsangsledere fra menigheden, der har fået mulighed for at deltage i en lovsangsskole Kantoriet der siden 2011 har undervist

Læs mere

Renovering/ombygning af menighedslokaler. Nyt fra menighedsrådet. Forår i Hans Egedes Kirke. Jeg vil være præst

Renovering/ombygning af menighedslokaler. Nyt fra menighedsrådet. Forår i Hans Egedes Kirke. Jeg vil være præst kirke på vej Renovering/ombygning af menighedslokaler Nyt fra menighedsrådet Forår i Hans Egedes Kirke Jeg vil være præst Her har dagen evighed, her har kærlighed sit sted, hvor Guds Søn er sammen med

Læs mere

Min bibel og mit liv. Gå til præst i Saralystkirken LEDER: SIDE 2

Min bibel og mit liv. Gå til præst i Saralystkirken LEDER: SIDE 2 Handling bag ordene En lærer, der brænder Min bibel og mit liv Operation Christmas Child Gå til præst i Saralystkirken LEDER: SIDE 2 INTERVIEW: SIDE 4 ERFARING: SIDE 6 OMSORG SIDE 10 SOMMER: SIDE 11 Adresser

Læs mere

Nyt fra Baptistkirken Bornholm

Nyt fra Baptistkirken Bornholm PRÆSTER Lone Møller-Hansen, Teglkåsvej 72, 3790 Hasle Email: m-h@mail.dk 56 95 10 15 Camilla Westen, blykobbevej 17, 3700 Rønne E mail: flanseflor@hotmail.com 51927755 MGH. RÅDSFORMAND Lillian Andersen.

Læs mere

BETHANIABLADET. Januar juni 2011. Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning

BETHANIABLADET. Januar juni 2011. Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning BETHANIABLADET Januar juni 2011 52 52 Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning Nyt fra bestyrelsen Det kan godt være lidt vanskeligt at sætte fingeren på, hvad der egentlig er sket af forandringer

Læs mere

Projekter 2015. Vær med i mission!

Projekter 2015. Vær med i mission! Baptistkirken i Danmark Vær med i mission! Projekter 2015 Fælles projekter: Projekt 1: baptist.dk Projekt 2: Skole- og kirkebyggeri i Burundi og Rwanda Projekt 3: Teologisk Uddannelse i Burundi og Rwanda

Læs mere

Kristuskirken. Baptistkirken i Odense. Glimt fra årets sommerstævne i Lindenborg. Samuel Byg. Igen i år var vi en god flok fra Baptistkirken

Kristuskirken. Baptistkirken i Odense. Glimt fra årets sommerstævne i Lindenborg. Samuel Byg. Igen i år var vi en god flok fra Baptistkirken Kristuskirken Baptistkirken i Odense September/Oktober 2015 12. årgang. Nr. 5. Glimt fra årets sommerstævne i Lindenborg. Igen i år var vi en god flok fra Baptistkirken i Odense, som deltog på sommerstævnet.

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Attende årgang Nr. 1 Februar - Marts 2013 2 Indholdsfortegnelse side Leder......................... 2 Havbakken..................... 3 Vidstrup Borgerforening...........

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 Kirkelige handlinger.................. s. 2 LEDEREN: Hej med jer...............

Læs mere

Ved kommunalvalget opdelte medierne landets kommuner i farver. -men når du læser denne artikel skal du glemme alt om partifarver

Ved kommunalvalget opdelte medierne landets kommuner i farver. -men når du læser denne artikel skal du glemme alt om partifarver j a n u a r f e b r u a r f e b r u a r 2 0 1 0 Ved kommunalvalget opdelte medierne landets kommuner i farver -men når du læser denne artikel skal du glemme alt om partifarver Ved det nyligt overståede

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Farvel til Erik Nikolajsen Herning 100 Haydn, Eyde, U2 og Fodslaw M a r t s A p r i l M a j 2 0 1 3 Afsked med sognepræst Erik Nikolajsen Den 1. juni 2013 går sognepræst

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

NR. 3 juni 2004 til august 2004 udgivet af Tølløse Baptistmenighed. Asterix-lejr

NR. 3 juni 2004 til august 2004 udgivet af Tølløse Baptistmenighed. Asterix-lejr NR. 3 juni 2004 til august 2004 udgivet af Tølløse Baptistmenighed INDHOLD s. 2... Indblik: Religionsfrihed? s. 3-4... Udblik: Besøg fra Priekule/gospel s. 5... Profilen: Tølløsedreng/DUF-formand s. 6...

Læs mere

DET ER FORÅR SARALYSTKIRKEN. KIRKEBLADET Maj - Juni 2015. - så det er tid til at lade livet spire. Kirke- og Kulturcenter

DET ER FORÅR SARALYSTKIRKEN. KIRKEBLADET Maj - Juni 2015. - så det er tid til at lade livet spire. Kirke- og Kulturcenter DET ER FORÅR - så det er tid til at lade livet spire KIRKEBLADET Maj - Juni 2015 SARALYSTKIRKEN Kirke- og Kulturcenter FOKUS PÅ PINSEN Kort intro - af John Lorenzen, Præst Foråret byder på adskillige muligheder

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

MAGASINET Nr. 93 Juli 2014 126. årgang

MAGASINET Nr. 93 Juli 2014 126. årgang MAGASINET Nr. 93 Juli 2014 126. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Efterskolen Lindenborg Ung og smuk Hvor meget er et menneske værd? Nyt fra Rumænien, Ghana, Thailand og Grønland En sang fra de

Læs mere

ÅRBOG 2007. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2007. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2007 - et hav af opgaver ÅRBOG 2007 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem. broderkredsen

Læs mere

DANSK KOLONIOG SØMANDSKIRKE

DANSK KOLONIOG SØMANDSKIRKE DANSK KOLONIOG SØMANDSKIRKE GØTEBORG ANKERKÆDE at tro er at kaste anker NR. 315: Efterår 2015 FISKETUREN Netop som jeg startede min ferie og skulle i gang med at fiske efter de helt store fisk, læste jeg

Læs mere

BDMNYT TEMA: OM AT GIVE. BRøDReMenigheDenS DanSke MiSSion EN KÆRLIGHED SOM HOLDER ALLE HAR BRUG FOR JESUS. #3/2015 172. årgang

BDMNYT TEMA: OM AT GIVE. BRøDReMenigheDenS DanSke MiSSion EN KÆRLIGHED SOM HOLDER ALLE HAR BRUG FOR JESUS. #3/2015 172. årgang # 172. årgang BRøDReMenigheDenS DanSke MiSSion TEMA: OM AT GIVE EN KÆRLIGHED SOM HOLDER ALLE HAR BRUG FOR JESUS 3 BDMnyt udgives af Brødremenighedens Danske Mission REDAKTØR FORMAND jørgen Bøytler tlf.

Læs mere

MAGASINET Nr. 90 Januar 2014 126. årgang

MAGASINET Nr. 90 Januar 2014 126. årgang MAGASINET Nr. 90 Januar 2014 126. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Sommerstævne 2014 Musikalsk børneklub i Kaas Ansgarskolerne i Norge Rumænien Thailand Arrow - for ledere Tro bygger bro MAGASINET

Læs mere