FERSKVANDSFISKERIBLADET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FERSKVANDSFISKERIBLADET"

Transkript

1 FERSKVANDSFISKERIBLADET Udgivet af Ferskvandsfiskeriforeningen For Danmark Anno 1902 Nr årg. maj/juni 2013 Snæblen reddet for 130 millioner Ålekister bør sidestilles med andre ålefangster Kystfiskerne nasser på å-fiskerne Tværfaglig interesseorganisation for lystfiskeri ferskvandsfiskeri akvakultur og bredejerinteresser Ferskvandsfiskeribladet

2 Leder: Ministeren var for tidligt ude Som leder i denne udgave af Ferskvandsfiskeribladet bringer vi udsnit af formandens beretning på generalforsamlingen i Langå den 20. april: Dambrugsudvalgets arbejde er gjort færdigt. Resultatet blev bl.a. at dambrugerne kan få lov til at producere på mængden af udledt næringsstoffer (maximal udledningskvote) i stedet for lidt tilfældige foderkvoter. Det er en ordning andre fødevareproducenter nok gerne ville producere under. Der er dog problemer for de mindste dambrug, hvor dokumentation af udledning vil blive forholdsvis dyr i forhold til produktionens størrelse. De danske vandplaner blev kasseret i Der har været mange fejl og uforståelige regler. En af de værste var kravet om offentlig adgang til randzonerne. Ministeren måtte da også erkende, at hun var lidt for tidligt på færde, da der skal være natur/udyrket jord i lang tid, før offentligheden får adgang. Hvis de foreslåede randzoner overhovedet bliver til noget, vil de fleste arealer aldrig blive offentligt tilgængelige. Der er en del problematik om de såkaldte rugekasser til laks og havørred æg mellem DTU og Fiskerikontrollen m.fl. Det sidste er at DTU ikke vil anbefale rugekasser, men mener at man skal bruge tiden/ pengene på vandløbsrestaureringer / gydegrus m.m. Måske skal de offentlige fiskeudsætningsplaner også erstattes af vandløbsrestaureringer? Indholdsfortegnelse Formandens leder... 2 Foreningens generalforsamling Kystfiskerne i Mariager Fjord på 7-mødet Snæbelen er reddet for 130 mio. kr Måske reduceret smolt- udsætning Opbakning til rugekasser fortsætter Kystfiskerne nasser på å-fiskerne Flodlampretten fundet i Tude Å Fiskerikontrollen var på flere besøg KORT NYT Ferskvandsfiskeribladet

3 Ålekister bør sidestilles med andre ålefangster I modsat fald må et stop for ålefiskeri i ålekister betragtes som en ekspropriation, mener Ferskvandsfiskerforeningen På generalforsamlingen for Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark blev spørgsmålet om den kommende lukning af alle ålekister i Danmark også drøftet. Formanden, Niels Barslund, sagde i sin beretning, at Danmark er langt foran EU s ålegenopretningsplan med hensyn til reduktion af totalfangsten af ål. Spørgsmålet er så om det skyldes færre redskaber, eller at der bare er færre ål at fange. Med hensyn til ålekisterne, der skal nedlægges pr. l. januar 2014, er der tale om ekspropriation. Skal ministeriet undgå dette krav, må denne form for ålefiskeri have samme begrænsning som alle andre ålefiskere, sagde Niels Barslund, som i bestyrelsens beretning også nævnte de danske vandplaner, der blev kasseret i Der har været mange fejl og uforståelige regler. En af de værste var krav om offentlig adgang til randzonerne. Ministeren måtte erkende, at hun var lidt for tidligt på færde, da der skal være naur/udyrket jord i lang tid, før offentlig adgang. Hvis de foreslåede randzoner bliver til noget, vil de fleste arealer aldrig blive offentligt tilgængelige, mente formanden. De af ministeriet foreslåede kilometer vandløb, som der skulle ændres vedligeholdelse på(grødeskæring m.v.) blev Niels Barslund: - Manglende vedligeholdelse af vandløbene vil føre til oversvømmelser, stillestående og iltfattigt vand! Ferskvandsfiskeribladet

4 Fra generalforsamlingen i Kulturhuset i Langå ses her fra venstre Ole Andersen, Max Thomsen og Bjarne Bach. der i de forkastede vandløbsplaner af ministeriet og dermed foreslåede regler til kommunerne, anbefalet total stop for grødeskæring med den begrundelse, at det ville gavne fiskebestanden. Andre biologer(og måske også de klogeste), mener, at manglende vedligeholdelse vil føre til oversvømmelser og høj vandstand, langsom vandføring og dermed næsten stilestående vandløb, som vil være iltfattig og dræbende for fiskene m.m. Foreningen har i forbindelse med den megen diskussion om vandløb, annonceret for nye medlemmer. Succesen har dog været begrænset. Vi deltager i et udvalg/seminar om fremtidig forvaltning af det rekreative fiskeri sammen med bl.a. sportsfiskerforbundet. Det ser ud til, at fiskebestanden er forbedret så meget i mange vandløb, at flere sportsfiskerforeninger er i økonomiske problemer- kort sagt er mængden af lystfiskere ikke fulgt med stigningen af gode fiskemuligheder. Fødevareministeriet vedtog sammen med sportsfiskerforbundet en stigning i lystfisker licensbidraget som skulle være en del af de 132 millioner kroner over to år til vandløbsforbedringer, uden forudgående drøftelse i 7-udvalget, som bare fik det som en efterretningssag. Formanden nævnte også, at regeringen har bevilget 40 % tilskud til opdræt af sandarter. Det er store tilskudsprocenter i forhold til andre fødevareproducenter. Formanden sluttede med en tak til bestyrelsen, kontorhjælpen og redaktøren for indsatsen i årets løb, og beretningen blev godkendt. Regnskabet blev gennemgået af Bjarne Bach. Det viste et underskud på kr. Nedgangen i kontingentindtægten 4 Ferskvandsfiskeribladet

5 skyldes for det meste nedlæggelser og sammenlægning af dambrug samt mindre medlemstal i lystfiskerforeningerne. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen blev der stillet spørgsmål til omkostningerne ved bladet, og ellers blev regnskabet godkendt. Vedr. dagpenge og løn blev taksten fastsat til 1000 kr. pr. dag. Der udbetales ikke kørepenge. Kontingentet stiger 3 pct. Det blev vedtaget at lade kontingentet stige med 3 pct., hvilket har været praktiseret gennem de seneste år for at holde kontingentet på den almindelige økonomiske stigning. For dambrugserhvervet valgtes Ole Valgaard Holanng og Kurt Pedersen til bestyrelsen. For lystfiskerne valgtes Bjarne Bach og Hilmar Jensen. For lodsejerne genvalgtes Schneider Philipsen, mens Leif Olsen valgtes for erhvervsfiskerne. Som suppleant valgtes for lystfiskerne Lars Kielsgaard, Uffe Pedersen blev suppleant for lodsejerne, mens Gert Nielsen valgtes for erhvervsfiskerne. Som revisorer valgtes Claus Rasmussen og Jens Salling Jensen. Under eventuelt redegjorde Max Thomsen for foreningens initiativer omkring fredninger og bierhvervsfiskeriudvalget. Niels Barslund om foreningens brev om klækkebakker. Lasse Hagebro kommenterede og opfordrede til fortsat godt samarbejde med fritidsfiskerne. Lasse Hagebro ser ud til at have modtaget en god efterretning efter generalforsamlingen. Max Thomsen og Ole Andersen er åbenbart også godt tilfredse. Ferskvandsfiskeribladet

6 Bestyrelsen efter generalforsamlingen Efter generalforsamlingen i Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark ser ledelsen nu således ud: Formand: Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup. Næstformand: Max Thomsen, Gl. Viborgvej 405, Ålum,89 Randers SV. Kasserer: Bjarne Bach, Væthvej 51,8870 Langå. Referent: Hilmar Jensen, Nibevej 101,9200 Aalborg. Forretningsudvalg Leif Olesen, Tyndeleddet 11, Voerladegård, 8660 Skanderborg. Max Thomsen, Gl. Viborgvej 405, Ålum, 8900 Randers. Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup. Schneider Philipsen, Røjbækvej 7, Røjbæk, 7540 Haderup. Ove Ahlgreen, Hallesøvej 11, 8766, Nr. Snede. Den samlede bestyrelse Aquakultur Kurt Pedersen, Refsgårdsvej 2,6040 Egtved. Ove Ahlgreen, Hallesøvej 11,8766 Nr. Snede. Ole Valgaard Holanng, Egeallè 90, 8766 Nr. Snede. Erhvervsfiskere Leif Olesen, Tyndeleddet 11, Voerladegård, 8660 Skanderborg. Lystfiskere Max Thomsen, Gl. Viborgvej 405, Ålum, 8920 Randers SV. Hilmar Jensen, Nibevej 101,9200 Aalborg. Torben Salling, Sparevej 38, Vindblæs 9670 Løgstør. Bjarne Bach, Væthvej 51, 8870 Langå. Bredejere Schneider Philipsen, Rørbækvej 7, Rørbæk, 7540 Haderup. Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup. 6 Ferskvandsfiskeribladet

7 Bringer sagen fra Mariager Fjord op i 7-udvalget Ønsker fredningsbælte indført for at undgå massefangster af Havørreder. Også garnfiskeri ved Grund Fjord er i søgelyset På siderne skriver Hilmar Jensen et meget kritisk indlæg om den form for kystfiskeri, der i vinter har fundet sted efter havørreder i Mariager Fjord, hvor der af kystfiskere pr. fisker var halet havørreder i land fra udløbet ved saltfabrikken i Assens. Det er et fiskeri som har været fulgt med både måben og ringeagt, og nu ser det ud til, at denne form for massefiskeri kan blive standset. Ferskvandsfiskeriforeningens bestyrelse besluttede nemlig på bestyrelsesmøde forud for generalforsamlingen i Langå at indbringe lystfiskeriet i Mariager Fjord for 7-mødets forsamling den 16. maj. Sagen er den, at de store havørreder i vintertide søger mod saltfabrikkens varme udledningsvand, og de er derfor også meget villige og lette ofre for de snesevis af fiskere, der står klar med fiskestangen. Formand Niels Barslund og Leif Olesen fra erhvervsfiskerne på generalforsamlingen i Ferskvandsfiskeriforeningen. Ferskvandsfiskeribladet

8 Ferskvandsfiskeriforeningen vil anbefale en fredning af havørreden i området hvor det varme vand løber ud i Mariager Fjord. Og meget tyder, at der bliver god opbakning til ønsket om en fredning, idet også Danmarks Sportsfiskerforbund og Dansk Fritidsfiskerforbund vil rejse sagen om det uetiske fiskeri. På et møde hos Fiskerikontrollen i Fredericia oplyste Finn Frandsen fra fritidsfiskerne, at nogle af kystfiskerne tog hjem med fangster på op til fisk eller endnu flere. Danmarks Sportsfiskerforbunds miljøkonsulent Kaare Manniche Ebert og Finn Frandsen lovede, at bringe sagen op og foreslå en eventuel årstidsbestemt fredning i området. På bestyrelsesmødet i Ferskvandsfiskeriforeningen blev det også oplyst, at Max Thomsen har initiativer i gang vedrørende garnfiskeri efter helt ved Grund Fjords udløb. Annoncepriser 1/1 side (131 x 192 mm)... kr ,- 1/2 side (131 x 94 mm)... kr ,- 1/3 side (131 x 60 mm)... kr ,- 1/4 side (131 x 44 mm)... kr. 900,- Alle annoncepriser er inkl. 4-farver og ekskl. moms. Annonceindleveringsfrist Ferskvandsfiskeribladet udkommer 6 gange årligt.: 15. februar, 15. april, 15. juni, 15. august, 15. oktober og 15. december. Sidste frist for rettidig indlevering af annoncer, er den 20. i måneden før udgivelse. Al henvendelse vedr. annoncer rettes til: Niels Lauritsen Silkeborg Bogtryk, Postbox Silkeborg, Tlf FERSKVANDSFISKERIBLADET Ud over sagen med rovfiskeri i Mariager Fjord og garnfiskeriet i Randers Fjord fremkom Ferskvandsfiskeriforeningen også med et forslag om at DTU udpeger vandløb, hvor der kan gøres forsøg med de såkaldte rugekasser, bl.a. med henblik på biologiundervisning ved efterskoler m.v.,. Desværre kan vi først bringe endeligt referat fra seneste 7-mødet i næste udgave af bladet, da herværende blad var sat i produktion, forud for -7 mødet. REPARATION AF DAMBRUG Udførelse af nye kummeanlæg Indhent uforbindende tilbud. Holstebrovej 79, Hee, 6950 Ringkøbing Tlf / Fax: Ferskvandsfiskeribladet

9 Snæblen er reddet - for 130 millioner Nyt åløb ved Gelsbro Dambrug er blevet åbnet til glæde for både snæbel og andre fisk I al hemmelighed er Danmarks historiens næststørste naturgenopretningsprojekt blevet afsluttet. Der er tale om det såkaldte snæbel-projekt, som har stået på siden 2005, da det blev startet for at redde den udrydningstruede snæbel. Punktum for projektet blev sat, da en gravemaskine åbnede for vandet til et 400 meter nyt åløb ved Gelsbro Dambrug mellem Haderslev og Esbjerg. Naturstyrelsen kunne med åbningen af det nye vandløb afslutte et projekt, der har kostet 130 millioner kroner. Det har ikke alene sikret den udrydningstruede og totalt fredede laksefisk, snæblen, bedre leveforhold i Ribe Å,Varde Å, Snerum Å og Videå, men der er også gennem det omfattende projekt skabt bedre livsvilkår for en række andre fisk i det omfattende å-system. Det nye vandløb, der leder vandet uden om Gelsbro Dambrug. Ferskvandsfiskeribladet

10 Gunnar Jensen: - Det er godt nok mange penge, der er brugt til projektet! Snæblen er en laksefisk, der kun lever i Vadehavsområdet. Den lever og vokser op i Vadehavet, men om efteråret søger den op i de større vandløb for at gyde. Efter at æggene er klækket i februar/marts lever de små snæbler et par måneder i de stille områder af vandløbene, før de i april/maj igen søger ud i vadehavet. Snæblen har været tæt på total udryddelse, og det var derfor et større redningsprojekt blev iværksat af Skov- og Naturstyrelsen og de daværende Ribe og Sønderjyllands amter i håb om at sikre arten en fremtid. Det mener biologer nu er tilfældet efter ti års omfattende arbejde, der betegnes som det næststørste naturgenopretnings projekt nogensinde i Danmark siden Skjern Å-projektet. At bevare snæbelbestandene er dog ikke blevet betragtet som et ansvar, der alene har påhvilet befolkningen og myndighederne i det syd-og sønderjyske område. Den danske stat har også påtaget sig et medansvar, og dertil kommer, at EU satte snæblen på listen over de dyrearter, der krævede streng beskyttelse. Et er dog at tænke store tanker om at redde en fisk fra at uddø, men noget andet er så at skaffe pengene til de store planer, men heldigvis havde snæbelens overlevelse stor international interesse, så EU s LIFE-fond, som netop giver støtte til de truede plante- og dyrearter, bevilgede i 2005 helt op til 60 millioner kroner til snæbel-projektet, og samlet er bevillingen fra EU fonden ca. 100 millioner kroner. Der har tidligere været gjort forsøg med massive udsætninger af yngel i begyndelsen af 90èrne, men effekten var kun kortvarig, og den voksne gydebestand er i dag nede på ca eksemplarer. Ud over snæblen huser vadehavsvandløbene bestande af andre sjældne arter, bl.a. laks, havlampret og flodlampret. De er alle opført på Danmarks rødliste over akut truede dyrearter og på EU s liste over arter som kræver særlig beskyttelse. Disse arter vil også nyde godt af de tiltag som iværksættes for snæbelbestandene. 13 spærringer er fjernet undervejs Med projektet er 13 spærringer i de berørte vandløb blevet fjernet eller gjort 10 Ferskvandsfiskeribladet

11 passable for snæblen, og projektet har i høj grad berørt en række dambrug i å-systemerne. Det gælder bl.a. Endrup Mølle Dambrug, Stampemøllen i Ribe og Fole Dambrug - og så sidst Gelsbro Dambrug, hvor der blev sat et endeligt punktum for det store projekt til alt 130 millioner kroner. Det foregik på den måde, at gravemaskiner fjernede dæmninger, så der blev frit løb i en nyretableret vandløbsstrækning på 400 meter uden om dambruget. Baggrunden for det endelige punktum var en afgørelse truffet af Haderslev og Esbjerg kommuner, hvor fjernelse af stemmeværket til Gelsbro Dambrug bliver vedtaget, ligesom der skulle ske en tilbageføring af det beskyttede vandløb Gelså til sit oprindelige leje i ådalen. Nedlæggelsen af stemmeværket inklusiv den eksisterende fisketrappe og tilbageføring af vandløbet til det oprindelige å slyng nord for dambruget, skulle efter planen forbedre passagemulighederne drastisk for snæblen og en række andre fiskearter. Samtidig skulle der efter planen være skabt potentielle gydeområder for snæblen i Gels Å nordstrøms dambruget. Det store klækkeri med op til nye fisk i hver kasse. Ferskvandsfiskeribladet

12 Sådan ser den ud den nu tilsyneladende reddede snæbel. Det anslås, at der i dag på verdensplan findes langt under stk. snæbel, stort set alle i den danske del af Vadehavet. Tidligere var der snæbel i hele Vadehavet og dets vandløb fra Holland til Skallingen. FERSKVANDSFISKERIBLADET har besøgt Gelsbro Dambrug, hvor det endelige punktum for det 130 millioner kroner dyre projekt blev sat i al ubemærkethed. På dambruget betød afslutning af projektet ikke nogen pludselig omvæltning. Gennem lang tid har man nemlig forberedt sig på ændringen og tilpasset sig de ændringer, der ville finde sted. Dambrugsbestyrer Gunnar Jensen fortæller, at der arbejder 7-8 medarbejdere på dambruget, og at man stort set laver det hele selv, herunder også opdræt af de nye fisk, som klækkes i det store klækkehus på dambruget. Det er i sig selv et omfattende arbejde at producere fiskeyngel, men omlægningen af dambrugets vandindtag giver ikke problemer, snare tværtimod, nu da 4 store pumper henter vand op fra undergrunden og genbruger det til de mange bassiner ud over det betydelige areal. Gelsbro Dambrug er oprindeligt et af de gamle traditionelle brug i Danmark, og man har da også stadig flere af de gamle jorddamme indenfor området. Man har for længst også bygget nye børnehaver i betonelementer, og meningen er også, at der ad åre skal ske en udskiftning af de gamle jorddamme, fortæller Gunnar Jensen. I øjeblikket produceres ca. 400 tons regnbueørreder om året til slagtning. På spørgsmålet om, hvorvidt Gunnar Jensen har gjort sig tanker om vigtigheden af at ofre 130 millioner kroner på at sikre snæblen, er han lidt forbeholdene. - Det er godt nok mange penge, og vi kunne da nok have opretholdt den samme produktion uden projektet. Men det er også vigtigt, at vi kan være med til at redde en fisk der ellers tilsyneladende ganske langsomt ville uddø helt i Vadehavsområdet og dermed i hele Europa. 12 Ferskvandsfiskeribladet

13 DTU Aqua har skåret ned - Handlingsplanen på plads DTU Aqua har strakt sig langt, skriver NaturErhvervsstyrelsen i oplæg til 7-udvalget Det gav problemer at få skruet det endelige budget sammen for Handlingsplanen for Fiskeplejen i Det lykkedes nemlig først at få budgettet på plads på det seneste 7-møde i Silkeborg den 16. maj i år. Problemerne skyldtes simpelthen, at det første udkast til årets Handlingsplan for Fiskeplejen, der blev forelagt på 7-mødet i november 2012, ikke kunne godkendes fordi den viste et stort underskud, ligesom NaturErhvervsstyrelsen vurderede, at der var behov for at kende de faktiske indtægter og tilbageførte uforbrugte midler for Fiskeplejen i Udsætning af ørredsmolt er beskåret med 0,7 mio. kr., men DTU Aqua mener at kunne klare udsætningen via den ordinære drift. Nu kan det så oplyses, at de samlede fisketegnsindtægter for 2012 blev på ca. 40,7 mio. kr. mod forventet 43 millioner kroner, mens det samlede tilbageførte uforbrugte beløb under Fiskeplejen i 2012 udgjorde ca. 3,3 mio. kr. Da de i finansloven 43 millioner kroner fra fisketegnsindtægter ikke kunne opnås, har NaturErhvervsstyrelsen nedjusterede de forventede indtægter for 2013 med 1 mio. kr. til i alt 42 mio. Samtidig udgør de tilbageførte uforbrugte fisketegnsmidler fra 2012 et højere beløb end forventet ved 7-mødet i november NaturErhvervsstyrelsen skriver i sit udkast til 7-mødet den 16. maj, at DTU Aqua på ekstraordinær vis har strakt sig langt og gjort det muligt, at der er fundet en balanceret løsning for handlingsplane for Fiskeplejen i DTU Aqua nævner selv i en skrivelse, hvordan man har opnået den nødvendige nedskæring. I forhold til den 3-årige handlingsplan ( ) er der ikke lukket nogle aktiviteter, men for en lang række aktiviteter er der i 2013 foretaget besparelser i både løn og drift, svarende til en samlet reduktion Ferskvandsfiskeribladet

14 på godt 0,9 mio. kr. Lønnen er i nogen grad overført til DTU Aquas normale drift. Yderligere reduktioner vurderes uforsvarlige og ensbetydende med lukning af hele projekter. Samtidig er der foretaget reduktion på 0,7 mio. kr. i det beløb som Fiskeplejen i 2013 afsætter til udsætning af ørredsmolt. Gennem mange år har der vist sig årlige besparelser på denne aktivitet i nævnte størrelsesorden. Såfremt der ikke sker besparelser på denne aktivitet i 2013, garanterer DTU Aqua, via sin ordinære drift, at de nødvendige midler til gennemførelse af aktiviteterne er til stede. NaturErhvervsstyrelsen indskærper også 7-udvalget og Fødevareministeriet i det fremadrettede arbejde med Fiskeplejen at der tages højde for den nye økonomiske virkelighed, herunder det nye statslige udgiftsloft, der er indført med den såkaldte budgetlov. Der er indført en stigning af prisen for fisketegn, men den nye stigning trådte først i kraft pr. 1. marts i år. Samtidig er der konstateret nedgange i antallet af løste fisketegn, og på 7-mødet i november 2012 var der stor debat om, hvorvidt der fortsat skulle være forskel på fritidsfiskere og sportsfiskere. I dag skal en fritidsfisker betale for fisketegn livet igennem, mens en sportsfisker først skal betale efter det fyldte 18 år og frem til folkepensionsalderen. KlassisK eller hip? KlassisK eller avanceret? Eller måske et magisk miks, der får virksomhedens unikke kvaliteter frem i rampelyset? Uanset, hvor du står, kan Skabertrang Silkeborg Bogtryk styrke din virksomheds Vi byder på langt position mere på markedet. end Vi de arbejder fleste! scenevant Her med finder alle klassiske du alle relevante kreative og markedsføringsdiscipliner faglige kompetencer og er langt i samme fremme i skoen hus. Repertoiret i forhold til den nye digitale verden. spænder vidt fra idéudvikling til rentegning og fra Vi byder på langt mere end de fleste! Hos os finder du alle kommunikations rådgivning til tryk og webløsninger relevante kreative og faglige kompetencer. Repertoiret spænder vidt fra idéudvikling - til alt rentegning under og samme fra kommunikationsrådgivning tag. til tryk og webløsninger alt under samme tag. Tag os på Tag os ordet på ordet og kast giv os en os udfordring. en udfordring. GRAFISK PRODUKTION BUREAU ONLINE telefon: stagehøjvej 27 T: telefon: Ferskvandsfiskeribladet

15 Dansk Laksefond gav lakseæg til efterskole Aalborg Universitet er gået ind i projekt om rugekasser for laksefisk Blåkilde Efterskole er igen i år med i et spændende biologiprojekt, nemlig anvendelse af rugekasser til klækning af laksefisk. Årets udklækningseksperiment blev indledt den 14. marts i overværelse af de 20 elever og deres lærer, og allerede nu, når disse linjer læses, skulle de små laks være klækket og i god behold i deres rette element i Tarm Møllebæk. I forhold til første sæson er rugekasserne denne gang flyttet ca. 300 meter opstrøms i, bækken. Her er der flere muligheder for den kommende yngel til at finde skjul og standpladser. Det er Logen til Havørredens Ve og Vel, der sammen med Blåkilde Efterskoles biologlinje, står for projektet, og for at kunne gennemføre et sådant eksperiment, måtte man jo skaffe sig nogle lakseøjneæg i alt 4000 stk. og dem købte man hos DVC i Borris, samtidig med at man søgte Dansk Laksefond om økonomisk støtte til projektet. Det endte med, at Dansk Laksefond bevilgede et beløb svarende til det, der skulle betales for lakseæggene hos DCV. Denne håndsrækning er Logen til Havørredens Ve og Vel meget taknemmelig for, idet projektet i øvrigt gennemføres på basis af frivillig, ulønnet indsats. Der er i øvrigt også sket nyt i anvendelse af rugekasser i Danmark, idet Aalborg Universitet har startet et projekt op, Lasse ved sin rugekasse i forårsbækken. Ferskvandsfiskeribladet

16 Begejstrede efterskoleelever konstaterer, at klækningen forløber planmæssigt. hvor de vil forsøge at påvise, hvornår en vandrefisk bliver præget på det vandløb, der klækkes i. I den forbindelse vil man bruge rugekasser, der bliver udstyret med dataloggere, så man efterfølgende kan se hvordan forholdene i de enkelte rugekasser har været med hensyn til temperaturer og andre målbare fysiske forhold. Folkene bag eksperimentet i Tarm Møllebæk regner også med, at rugekasserne i deres forsøg bliver udstyret med disse dataloggere, så man dermed kan være med som en del af Aalborg Universitets forskning på området. Alt tyder på, at eksperimentet på Blåkilde Efterskole bliver en succes. Folkene bag rugekasse i Tarm Møllebæk har været på tilsyn, og der var stor interesse fra de fiskeinteresserede efterskoleelever, men frem for alt var der kun gode tegn på et rigtig godt biologiresultat. Det blev konstateret, at stort set alle æg var i god stand og ganske få var begyndt at klække. 16 Ferskvandsfiskeribladet

17 Siden udlægningen af de 4000 æg, foræret af Dansk Laksefond, blev udlagt i rugekasser som et biologisk forsøg af eleverne på Blåkilde Efterskole, er kun seks æg gået til grunde. Det er i øvrigt ikke kun efterskolens elever, der med interesse følger udviklingen i rugekasser. Havørredens Ve og Vel har også haft besøg af Federation of Flyfishers Denmark, som gerne ville se projektet in natura. Alt træarbejde udføres i fineste kvalitet Tuder, riste, skodder og ristepinde. Landbrugshaller - Vinduer træ og plast. Føvling Træbyg v/ Erling H. Viuf Tlf Kløvermarken 3, 6683 Føvling Alle former for transport af fiskeaffald Bjarne s Fisketransport Dalsvinget Grindsted Tlf eller Ferskvandsfiskeribladet

18 Ny pris Ejendom med put & take sø samt ørredopdræt Sag Hovedgård Naturskønt beliggende ejendom, hvorfra der p.t. drives put and take samt ørredopdræt. Der er 3 søer omgivet af skov og enge. Søerne får vand fra eget kildevæld. Der er i forbindelse med boligen butiksareal med toilet til kunderne samt røgeri (ikke i drift p.t.). Endvidere er der maskinhus på 162 m². Ejendommens jordareal er på lidt mere end 10 ha, og der er en rigtig god jagt. Kontantpris kr Etageareal m² 370 Grundareal m² Tlf. Horsens Nybolig Erhverv Horsens Vitus Berings Plads Horsens Tlf Ferskvandsfiskeribladet sammen med med Nykredit

19 Kystfiskerne nasser på å-fiskerne Af Hilmar Jensen Den noget bombastiske overskrift dækker over et aldrig omtalt fænomen, nemlig at det er å-fiskerne der via deres utrættelige indsats for at forbedre forholdene for havørrederne i åerne, sikre at kystfiskerne uden nogen form for bestandshjælpende indsats, kan høste store mængder af fisk. Hvis åfiskerne så kunne sige at de modtog en fornuftig del af fisketegnsmidlerne til deres arbejde, kunne det måske bøde lidt på det, men tallene viser noget andet. Ved Lindenborg å står Lindenborg Å Sammenslutningen (LS) for arbejdet med gydegrus og vandløbsrestaurering i Hver dag året rundt er det aktive medlemmer af landets lystfiskeriforeninger der er involveret i arbejdet med at foretage bestandsophjælpende aktiviteter i form af blandt andet gydegrusprojekter, vandrestaureringsarbejder, bestandsophjælpning via el-fiskeri og yngelopdræt. Disse aktive medlemmer kan kun se på, mens en stor del af de danske kystfiskere ikke yder andet til arbejdet end et beskedent bidrag i form af betaling af fisketegn. Der er selvfølgelig en del der er fisker begge steder, og som er aktive. Min påstand er at det er en meget lille del. Udviklingen kan følges når der ses på stigningen i antallet af uorganiserede lystfiskere. Ferskvandsfiskeribladet

20 foreningsregi. Her er der alene i årene fra 2004 til nu genereret ca. 1.1 million kroner til arbejdet, kun et beløb svarende til maksimalt 17% af disse 1.1 million kr. har kunne hentes som tilskud fra fisketegnsmidlerne, resten har foreningerne selv måtte skaffe. Beløbet der skulle skaffes er endda større når forskellige gaver og sponsorater tillægges. Sammenslutningen har som et resultat af både det forudgående og efterfølgende arbejde, så med tilfredshed oplevet at Lindenborg å i 2002, om ikke som den første i landet, så en af de absolut første åsystemer, blev erklæret selvreproducerende. Hvis åfiskerne fortsat skal kunne se det fornuftige i deres indsats, skal de tilskud det er muligt at hente i fisketegnsmidlerne væsentlig forøges, og her tænkes ikke mindst på den del af økonomien der bruges til maskinkraft. Maskinerne er opfundet, det drejer sig bare om at de også må bruges, og sammen med andre nødvendige omkostninger bliver betalt af fællesskabet. Åfolket vil hellere arbejde end at løbe tiggergang til mulige bidragydere. Vinterens fiskeri i Mariager Fjord har været den direkte årsag til dette indlæg. Her er beretningerne om mængder af hjemtagne havørreder daglig tale. Fangster på havørreder, har det ikke været unormalt for kystfiskerne at fange, og tage med hjem ved saltfabrikken i Assens. Her står kystfiskerne skulder ved skulder og hiver den en ørred op efter den anden. Fiskene fanges direkte i udløbsvandet fra fabrikken. Man kan have en etisk holdning til denne form for fiskeri, men en fredningszone ville være på sin plads. En sådan fik foreningerne i Lindenborg å etableret ved Vendsysselværkets udløb ved Gandrup, hvor det varme kølevand også tiltrak havørrederne. Når Max Thomsen i sidste nummer af Ferskvandsfiskeribladet åbner for debatten om samme alders- og betalingskriterier for Lystfiskere og fritidsfiskere, og samme betalingssatser, vil det som udgangspunkt betyde at åfiskerne igen skal holde for. Lystfiskerforeningernes juniorer og pensionister skal betale mere, oven i det kontingent de betaler til foreningerne. Det kunne derfor være en besnærende tanke, hvis ændringen gennemføres, at de der samtidigt var medlem af en forening kunne slippe med at betale et mindre beløb for fisketegn end folkene på fribillet. Det vil samtidig være på sin plads at foretage en revidering af regler for fisketegnet. Der findes en del skævheder omkring forvaltningen af de penge der betales som fisketegnsmidler. Pengene skal alene administreres af 7-udvalget. Med flere og flere vandløb der erklæres selvreproducerende, forsvinder behovet for stigninger i betalingen til fisketegn, kravet om mere forskning forsvinder samtidigt, idet de kendte metoder og midler hjælper. Det er på tide at der laves en revision og nogle ændringer der kanaliserer pengene til det de skal bruges til - vandløbspleje til gavn for såvel fisk som fiskere og ikke forskere. 20 Ferskvandsfiskeribladet

21 FOCUS Plus MED KRILL Spis dig stærk BioFocus er blevet omdøbt til FOCUS Plus. Udover alle de kendte bestanddele såsom ekstra vitaminer, nukleotider og glukaner giver vi nu også et ekstra skub til fiskens appetit med FOCUS Plus. Når du bestiller et foder med FOCUS Plus supplement, så får du nemlig også et skud krill i foderet. Det styrker appetitten, og en fisk, der spiser godt, er stærkere. FOCUS Plus sælges som supplement til EFICO Enviro 920 og 939. Samtidig er FOCUS Plus en fast del i INICIO Plus yngelfoder og EFICO Genio moderfiskefoder. Ferskvandsfiskeribladet

22 Flodlampretten fundet ved smolt-undersøgelse Den sjældne fisk er fundet i tre eksemplarer i Tude Å på Sjælland Tekst; Katrine Rogert Skovsgaard Foto: Peter W. Henriksen Biolog Peter W. Henriksen fik sig en glædelig overraskelse, da han tømte Slagelse Kommunes fiskefælder i fælden i Tude Å lå der en flodlampret! Begivenheden gentog sig dagen efter, da endnu en flodlampret havde fundet vej til fælden. - Fundet af den sjældne flodlampret to dage i træk er en spændende nyhed, som kunne give os en formodning om, at Tude Å systemet måske indeholder en lille bestand af den sjældne fisk. I de seneste 30 år er den kun fundet én gang før på Sjælland, og vi er begejstrede over fundet i Tude Å, fortæller kommunens biolog, Lars Gaarn. Smolt fælden spærre hele å løbets bredde, og næsten alle fisk fanges. 22 Ferskvandsfiskeribladet

23 Flodlampretten ser ret frygtindgydende ud, og den er sikkert heller ikke rar at blive suget af. Flodlampretterne var to flotte eksemplarer på henholdsvis 30 og 33 cm. som er svømmet op i Tude Å for at gyde. Biolog Lars Gaarn glæder sig over fangsten og udtaler, at fangsten af flodlampretterne giver optimisme hos kommunens naturmedarbejdere og de lokale lystfiskere. Flodlampretterne og de andre arter, som vi har fanget, viser, at der er mange gode levesteder for forskellige fisk i vandløbet. Undersøgelse af Tude Å-systemet Slagelse Kommune har gennem de seneste 10 år restaureret store del af Tude Å-systemet ved at sikre fri passage i stort set hele systemet samt forbedre bundforholdene. Formålet med projekterne er dels at højne vandløbets samlede miljøtilstand, dels at Ude Å-systemet en gang i fremtiden kan have en selvproducerende ørredbestand. For at vurdere resultatet af dette arbejde har Slagelse Kommune og lystfiskerne i samarbejde igangsat en optælling af fisk i Tude Å-systemet. I starten af april opsatte biolog Peter W. Henriksen, Limno Consult, på vegne af Slagelse Kommune to såkaldte smoltfælder i Tude Å-systemet (én i Tude Å og én i Vårby Å). Fælderne består af et net, der er Ferskvandsfiskeribladet

24 spændt ud over hele vandløbets bredde, så alle fisk på vej ned gennem vandløbet fanges. Fælderne er i vandløbet i i alt 8 uger, mens ørrederne vandrer fra vandløbet ud i Storebælt. De tømmes hver morgene af aktive lystfiskere, Peter W. Henriksen og kommunens vandløbsmedarbejdere på skift. Alle fisk bliver registreret, hvorefter de igen sættes ud i vandløbet. Som udgangspunkt er det især de såkaldte smolt, vi ønsker at tælle. Smolt er unge ørreder (2-3 år), der har levet de første år i vandløbene, hvorefter de søger til havet for at vokse op. Smolten kendetegnes ved den flotte sølvskinnende dragt, som fisken får, når den tilpasses det salte havvand frem for det ferske vandløbsvand, De første godt tre uger af projektet blev der fanget ca. 400 smolt i fælderne. Fangsten er meget vejrafhængig, da regnvejr ofte medfører mange smolt i fælderne. Derudover regnes der med en vis usikkerhed, da en del fisk slipper forbi fælderne. Det endelige resultat vil først vise sig, når undersøgelsen er helt slut. Ud over smolt er der i fælderne også fanget arter som ål, gedde, regnbueørred, aborre, rimte, regnløje, brasen, skalle, hundestejle, karusse, suder og ikke mindst flodlampret. Det er alene fangsten af flodlampret, der er sjælden. De øvrige fisk er helt almindelige vandløbsfisk, som lever i de fleste lidt bredere vandløb i Danmark, siger biolog Lars Gaarn. Flodlampretten har sugemund og tænder Flodlampretten kendetegnes ved den åleformede kropsform, den runde sugemund med tænder omkring mundåbningen og de syv ydre gælleåbninger bag øjet. Flodlampretten kan blive op til 50 cm. og lever af smådyr og fisk. Den suger sig fast på større fisk og rasper hul med tænderne, så den kan udsuge fisken. Flodlampretten lever i havet og søger tablering Nyetablering af dambrug af ombygning dambrug - ombygning af dambrugaf dambrug lementer, så er du sikker rer og monterer betonelementer e damme, kanaler, renseanlæg m.v. ikre gangbjælker nter er Støbt i flydebeton ardelementer - elementer på mål rtig montering - til Selvbyggere, medbyggere i Samarbejde med din entreprenør NYHED Brugsmodelbeskyttede dambrugskegler i beton. Montage i én arbejdsgang. Sikker gulvforbindelse. Hurtigt videre Give elementer, så er du sikker! konsulent leif poulsen give elementfabrik a/s tilbud-brochurer-konsulentbesøg ufb. Standardelementer elementer på mål Lynhurtig montering gerne i samarbejde med din entreprenør Konsulent Leif Poulsen, Give Elementfabrik A/S, tlf Tilbud, brochurer, konsulentbesøg ufb. 24 Ferskvandsfiskeribladet

25 i vinterhalvåret op i vandløbene for at gyde. Under gydningen suger hannen sig fast til hunnen og befrugter straks de æg hunnen gyder. Efter gydningen dør fiskene. Larverne er blinde og lever nedgravet i vandløbsbunden 4-5 år, før de forvandles til voksne fisk. Herefter svømmer fiskene til havet, hvor de lever i 1-2 år, før de svømmer mod vandløbet igen. Biolog Lars Gaarn siger i øvrigt, at flodlampretten er udpeget som særligt beskyttet dyreart på EU s Habitats direktiv fra Det betyder at man ikke må forringe levevilkårene for flodlampretten, men det gør kun fundet endnu mere spændende, siger han. I øvrigt er der senet fundet endnu en flodlampret i Tude Å, så fangsten af den sjældne fisk er nået op på tre i forbindelse med smolt projektet. Ferskvandsfiskeribladet

26 Flere kontrolbesøg af Fiskerikontrollen Der blev også afsløret stor stigning i antallet af ulovlige fiskeredskaber i 2012 NaturErhvervsstyrelsen har udarbejdet en rapport over Fiskerikontrollen i 2012 indenfor erhverv og det rekreative fiskeri, og i stort set alle kontroltal vises der stigende tendens. Kontrol af det rekreative fiskeri foregår især som kontrol af fiskeriredskaber i ferskvand og i kystnære områder samt kontrol af personer, der udøver lyst-og fritidsfiskeri. Kontrol af fiskepassager foregår i ferskvand ved opstemninger, dambrug og lignende, hvor bl.a. fisketrapper, ålepas og afgitring kontrolleres. I forbindelse med kontrolforretningen udfærdiger kontrollørerne en besøgsrapport med oplysninger om de enkelte kontrolelementer, og disse oplysninger fra besøgsrapporterne er grundlæggende dokumentation for kontrolarbejdet. I 2012 er der gennemført kontrol af fiskeredskaber, hvilket er flere redskaber end i 2011, og det svarer til en stigning på 43,4 %. Der har i 2012 været en generel stigning i antallet af inspektionsture og i antallet af kontrolforretninger i forhold til Inspektionsturene er steget fra 445 til 581 svarende til 30,6 %, og kontrolforretninger er steget fra til svarende til 36,5 %. Stigning på 359 % Der er i 987 tilfælde gennemført kontrol for betalt fiskeplejebidrag, hvilket er 772 flere end året før, og det svarer til en stigning på 359,1 %. Denne meget voldsomme stigning skyldes en ændring i registrering af denne kontrol i enhederne. Kontrol af indbetalt fiskeplejebidrag bliver nu i højere grad registreret end i de foregående år. Der er i 2012 kontrolleret lyst- og sportsfiskere for gyldigt fiskeplejebidrag, svarende til et fald på 13,4 i forhold til året før. I 2012 blev der indbetalt fiskeplejebidrag, hvoraf var årskort, ugekort og var dagskort. I vandløb og søer er der udført 600 inspektioner af fiskepassager. Det er 3,4 % færre end i Der er udført 58 inspektioner af udsætninger, hvilket er 2 flere end året før. Endelig er der udført 11 inspektioner af el-fiskeri, hvilket er 7 flere i forhold til Ferskvandsfiskeribladet

27 I efteråret har NaturErhvervsstyrelsen haft særlig fokus på ulovligt fiskeri i Kertinge Nor ved Kerteminde. I perioden fra 3. oktober til 21. december blev der således bjerget i alt ulovlige redskaber, hvoraf var ålefælder (gamle knallert- eller cros-dæk). Denne aktion har været medvirkende til en markant stigning i antallet af redskaber taget i bevaring i Antallet af redskaber taget i Kertinge Nor udgør således 35% af det samlede antal redskaber taget i bevaring i af de kontrollerede fritidsfiskere havde ikke indbetalt gyldigt fiskeplejebidrag, svarende til 2,7 %, mens 182 af de kontrollerede lyst- og sportsfiskere ikke havde løst gyldigt fisketegn svarende til 6,8 %. Der blev sat dansk rekordmed hensyn til ulovlige fiskeredskaber i Kertinge Nor. Fiskerikontrollen bjergede således såkaldte ålefælder. Ferskvandsfiskeribladet

28 Hjælp Kontorhjælpen med nye adresser Gennem den første halvdel af året har det været sæson for generalforsamlinger i mange af vore lokalforeninger, og for at sikre en konstant levering af bladet til de af bestyrelsesmedlemmerne, der skal modtage bladet, er det vigtigt, at Kontorhjælpen får eventuelle nye adresser på nyvalgte medlemmer. Derfor vil vores Kontorhjælp, Gitte Underbjerg, meget gerne opfordrer foreninger med nyvalgte bestyrelsesmedlemmer om at sende adresseændringer til: Kontorhjælpen Gitte Underbjerg Norgesvej Horsens. Ferskvandsfiskeriforeningen har ingen mulighed for at finde ud af ændringer af bestyrelsesmedlemmer rundt om i foreningerne. Så derfor er det vigtigt, at du selv eller din forening får formidlet adresseændr ingen t il vores Kontorhjælp. Red. Hva er det for en fisk? Vi har modtaget et foto af en lidt usædvanlig fisk. Måske var din første indskydelse, at der er tale om en hvalros fra det store nordatlantiske havdyb, måske en søelefant eller måske et hidtil ukendt havuhyre fra Bermuda-trekanten? Nej, virkeligheden er langt mere nærliggende, der er nemlig tale om en dansk dynsmerling, som for nylig er konstaterende fortsat i live i Sølsted Mose i Sønderjylland. Fotoet, er sendt os af Bernt Renè Voss fra Hvilested Dambrug. Han har en bestand af dyndsmerling i sit eget akvarium, og det er et helt enestående foto han her har taget af dyndsmerlingen. Den i hele Europa ret sjældne fisk kan blive op til cm., men dyndsmerlingen på overstående foto er betydeligt mindre. 28 Ferskvandsfiskeribladet

29 Kort nyt Lockout-ramte fisk blev reddet og udsat Med stor indsats fra fire lærlinge og frivillige sportsfiskere lykkedes det at redde udsætningsfisk fra Fyns Laksefisk Elsesminde ved Odense fra at gå tabt, fordi lærerkonflikten forhindrede en udsætning. De tre lærere, der normalt står for udsætning af fisk fra Elsesminde, Odense Produktionshøjskole, var nemlig ramt af konflikten. Arne Pallisborg, viceforstander på Elsesminde kunne dog under konflikten meddele, at Fyns Laksefisk i tæt samarbejde med DTU aqua, Havørred Fyn og Vandpleje Fyn havde udviklet en simpel udsætningsplan, så frivillige og lærlinge godt kunne klare udsætningen og sætte fiskene ud. De konfliktramte udsætningsfisk blev sat ud i Tuse Å og dermed Isefjorden. - Vi er nødt til at erkende, at udsætningerne i år vil foregå fagligt utilfredsstillende og med uhensigtsmæssigheder, sagde Arne Pallisborg, men alternativet havde været, at vi havde været nødsaget til at aflive de udsætningsfisk, og de foreløbige resultater tyder da også på, at udsætningen er gået rigtig godt. Flere laks til Gudenåen Alt tyder på, at der igen er udsigt til en rigtig god laksebestand i Gudenåen. Der har ellers i de seneste år været problemer med at skaffe penge til udsætning af lakseyngel. Randers, Favrskov og Viborg kommuner har ikke kunnet finansiere den fulde plan for udsætning af ny lakseyngel, men ved en fælles indsats er det lykkedes sportsfiskere og private lodsejere at indsamle godt kroner. Indsamlingen er foregået via hjemmesiden gudenålaksen dk. Tab af smolt i Årslev Engsø Årslev Engsø ved Århus blev etableret direkte i Århus Å i Søen har medført stort tab af de ørredsmolt, der var på vandring fra vandløbene i Århus Å-systemet til havet for at vokse op til store havørreder. Tabet er kritisk for ørredbestanden, idet 80 % af de unge ørreder ikke kommer igennem søerne Årslev Engsø og Brabrand Sø, skriver Fiskepleje. dk - DTU Aqua. Ferskvandsfiskeribladet

30 DTU Aqua har undersøgt, hvordan Årslev Engsø har påvirket de unge ørreders vandring fra Århus Å-systemet ud i havet. Undersøgelsen viser, at 62 % procent af ørredsmolt ikke kommer igennem søen og dermed ikke når ud i havet, hvor de ellers skulle vokse sig store og blive til havørreder. Du kan læse meget mere om undersøgelsen i Århus Å og lignende problemer i andre dele af landet, hvor der i disse år anlægges mange søer og vådområder på DTU Aquas hjemmeside Fiskepleje.dk Det er Anders Koed, DTU Aqua, institut for Akvatiske Ressourcer, der har skrevet artiklen. Coop stopper for salg af ål Det bliver nu helt umuligt at købe ål i Coops butikker, Kvickly, Super Brugsen, Daglì Brugsen, Fakta og Irma. Fakta har ellers hidtil været holdt udenfor åle-stoppet, men efter pres fra bl.a. Greenpeace, har alle Coops forretninger nu valgt at følge Dansk Supermarked med butikkerne Netto, Føtex og Bilka i af fjerne alle former for ål fra køledisken. Ålen kan dog fortsat købes hos fiskehandleren, på en hel del restauranter og de særlige røgerier. Greenpeace har ført en hård kampagne for ikke alene at få indført forbud mod al fangst af ål, men også forbud mod i det hele taget at spise ål. I Danmark står DTU Aqua i spidsen for et europæisk projekt, der forsøger at få ål til at formere sig i fangenskab, så opdræt og fiskeri kan ske på en bæredygtig måde. Prisen for at opdrætte ål i fangenskab er dog for høje til at metoderne er kommercielt attraktive endnu, skriver Ingeniøren. Fisk døde efter brandslukning Ekstrabladet fortæller, at en del fisk er døde i Egå, efter at forurenet vand efter en brandslukning i genbrugsfirmaet Averhoff`s lager af elektronisk skrot i den nordlige del af Århus. For ikke at belaste den kommunale vandforsyning, pumpede brandvæsenet vand op fra åen, men en del af slukningsvandet løb så tilbage til den nedre del af åen, fortalte biolog Lars Spring til bladet efter branden. Han sagde dog også, at fiskedøden var relativt begrænset, måske omkring 50 fisk er døde af det forurenede brandslukningsvand. Sumpbæveren har ædt 5000 kvadrat-kilometer af USA I USA er der indført en præmie på fem dollar for hver sumpbæver man kan aflive, og det er på en lidt alvorlig baggrund præmien på den ædelystne gnaver er indført. Det har nemlig vist sig at bæverrotten eller sumpbæveren som den bedre kendes som i Danmark, efterhånden har formeret sig så meget, at det er beregnet, 30 Ferskvandsfiskeribladet

31 at bæveren som sådan nu har ædt 5000 kvadratkilometer af den amerikanske stat Louisianas kyst. Kysten forsvinder hurtigt, fordi bæverrotten æder af de planter, der skal sikre IBLADET kysten mod erosion, der er mormalt slid forårsaget af slid på kysten på grund af vind og vand. Det er BT, der fortæller historien om den indførte præmie for at skyde en bæverrotte og BT har historien fra dagbladet USA Today. ERIBLADET FERSKVANDSFISKERIFORENINGEN for Danmark Stiftet 1902 Formand Niels Barslund (ansvarshavende redaktør) Vormstrupvej 2, 7540 Haderup. Tlf Mobil Næstformand Max Thomsen, Gl. Viborgvej 405, Ålum, 8900 Randers. Tlf Medlemsskab og kontigent Personligt medlemsskab kr. 520,- årligt (inkl. Ferskvandsfiskeribladet) Foreningsmedlemsskab kr ,- årligt (afhængigt af medlemsantal) Kontorhjælpen Gitte Underbjerg, Norgesvej 1, 8700 Horsens. Tlf Telefontid alle hverdage kl Aqua-Dam Jens Kristian Nielsen, Toftvej 14, 6950 Ringkøbing Tlf Fax Bestyrelse Akvakultur Kurt Pedersen tlf Ove Ahlgreen tlf Ole Valgaard Holang tlf Erhvervsfiskere Leif Olesen tlf Lystfiskere Max Thomsen tlf Hilmar Jensen tlf Torben Salling tlf Bjarne Bach tlf Bredejere Schneider Philipsen tlf Niels Barslund tlf Ferskvandsfiskeribladet

32 Alt til dambrug hav- og ålebrug klækkeudstyr transport og sortergrej iltfordelere foderautomater fugleværn aluplader baljer spande handsker arbejdstøj sko støvler net vod ketcher sugekurve beluftere waders Alt i plastrør og slanger og tilhørende fittings Vi er med til at sikre bredden B Vestermarken Klovborg Tlf Fax Se netbutikken på: FERSKVANDSFISKERIBLADET REDAKTION Henning Nielsen Halsebyvej 30, 4220 Korsør Tlf INDLEVERINGSFRISTER Indlevering af redaktionelt stof og annoncer til næste blad skal ske senest den 20. juli TRYK Silkeborg Bogtryk Stagehøjvej 27, 8600 Silkeborg Tlf ANNONCER Henvendelse vedr. annoncer til Niels Lauritsen, Silkeborg Bogtryk Tlf Stof til bladet indsendes til redaktionen som , på diskette eller CD-ROM. Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af trykfejl i annoncer. Bladets artikler udtrykker ikke nødvendigvis foreningens officielle politik. FORSIDEFOTO Stryget der var med til at få snæblen til at overleve. Foto: Viola Nielsen FERSKVANDSFISKERIBLADET N.P. Danmarksvej Hovedgård

Klub 60 + arrangement med Tom Donbæk!

Klub 60 + arrangement med Tom Donbæk! Klub 60 + arrangement med Tom Donbæk! D. 8/01 2007 havde klub 60 + besøg af Tom Donbæk, miljøkoordinator for Ribe å systemet s samarbejdsudvalg. Udvalget repræsenterer alle lystfiskerforeninger, (16 stk.)

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udkast til referat af møde i 7-udvalget den 16. maj 2013

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udkast til referat af møde i 7-udvalget den 16. maj 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 8. juli 2013 Udkast til referat af møde i 7-udvalget

Læs mere

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker?

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Naturlige vandløbsprojekter skaber de mest naturlige forhold for fisk, dyr og planter! Men hvad er naturligt nok,

Læs mere

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande!

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Søren Larsen, Danmarks Center for Vildlaks, (Arbejde) Skjern Å Sammenslutningen og Dansk Laksefond, (Fritid) Laksefangster!

Læs mere

Publication: Communication Internet publication Annual report year: 2016

Publication: Communication Internet publication Annual report year: 2016 Jan Nielsen - Publications - DTU Orbit (21/09/2016) Altid masser af ørredyngel siden opstemning blev fjernet. / Nielsen, Jan. 01 January 2016. Available from http://www.fiskepleje.dk/nyheder/2016/08/oerredbestanden-gudenaa-vilholt-

Læs mere

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet.

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. 1. Alm. bestemmelser. Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. Sammenslutningens navn er: Gudenåsammenslutningen Lakseprojektet (i det følgende kaldet GSL.) GSL 's hjemsted er den til enhver

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Hva kjennetegner en attraktiv sportsfiskedestinasjon - set med en danskers øjne? titeltypografi i undertiteltypografien i Hardangerfjordseminaret 8.- 9. maj 2015 Miljøkonsulent Lars Brinch Thýgesen, DSF

Læs mere

Fangster af laks 2010-2015

Fangster af laks 2010-2015 GENERALFORSAMLING FOR 2015 Den 23. februar 2016 kl.19:00 på Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55. Ca. 90 medlemmer fremmødt. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. (Erik Nielsen) 2 Formandens beretning. (Tommy Lykke

Læs mere

Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex

Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg Fiskebestandene har været undersøgt i 100 år Elektrofiskeri har været anvendt siden 1950 erne DTU Aqua forsker

Læs mere

Foretræde for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 25. februar 2015

Foretræde for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 25. februar 2015 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 155 Offentligt Dansk kystfiskerforening Foretræde for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 25. februar 2015 Ministerens vision

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006

Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006 Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006 2006 har været endnu et godt år for Gudenåens Ørredfond. Vi har opfyldt udsætningsplanen for vores område leveret fisk til Tangeværkets pligtudsætning, leveret

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Envina Fagmøde Skarrild, den 1. november 2016 Samfundsøkonomiske gevinster ved større fiskebestande titeltypografi i undertiteltypografien i 06-11-2016 Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011

Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011 Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011 2010 har været et år mærket af sygdomsproblemerne tilbage i 2009. I 2010 har vi således ikke været i stand til at opfylde udsætningsplanen mht. 1-års, smolt og type

Læs mere

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Politik Dansk Akvakultur arbejder proaktivt for at sikre et bæredygtigt Dansk opdræt af ål. Det kræver tiltag på en række centrale områder,

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening

Vejle Sportsfiskerforening Konstituering Møde med Vejle Kommune om Godset gennemgang af præsentation Hvad bliver der arbejdet med lige nu Konstituering: Formand Per Nørgaard Næstformand Niels Risak Kasserer Leo Mikkelsen Sekretær

Læs mere

Brev til Folketingets medlemmer. Lukning af ålekister var en ekspropriation. De rekreative fiskere går sammen om fælles visioner

Brev til Folketingets medlemmer. Lukning af ålekister var en ekspropriation. De rekreative fiskere går sammen om fælles visioner FERSKVANDSFISKERIBLADET Udgivet af Ferskvandsfiskeriforeningen For Danmark Anno 1902 Nr. 3 112. årg. juni/juli 2014 Brev til Folketingets medlemmer Lukning af ålekister var en ekspropriation De rekreative

Læs mere

kr kr 2010-budge Overførte midler fra 10 (skøn pr nov.) 3.084.203 Samlet aktivitet for Ferskvand 24.030.085

kr kr 2010-budge Overførte midler fra 10 (skøn pr nov.) 3.084.203 Samlet aktivitet for Ferskvand 24.030.085 Handlingsplan 2011 Bilag 1 Økonomisk oversigt Indtægter Lystfiskertegn & Fritidsfiskertegn, ialt 35.200.000 kr kr 2010-budge Overførte midler fra 10 (skøn pr nov.) 3.084.203 Fiskepleje 2011 - til disposition:

Læs mere

Hvorfor er brakvandet så vigtigt?

Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvad er problemet?! Bestandene kan blive slået ud i situationer med stor indtrængen af saltvand! De er udsatte for overfiskeri af garn og ruseredskaber! Anden predation

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

Trend Dambrug Fjernelse af spærring

Trend Dambrug Fjernelse af spærring Trend Dambrug Fjernelse af spærring Slutrapport December 2017 1 Indhold Slutrapport... 1 1. BAGGRUND... 3 1.1 Indhold i slutrapport... 3 1.2 Projektlokaliteten... 3 1.2 Vandløbet og den fysiske spærring...

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn.

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn. NaturErhvervstyrelsen Center for Fiskeri Att. fiskeri@naturerhverv.dk Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn. Danmarks

Læs mere

ØLF årsmøde 21.03.13 1. Dirigent: Thøger Jensen

ØLF årsmøde 21.03.13 1. Dirigent: Thøger Jensen ØLF årsmøde 21.03.13 1. Dirigent: Thøger Jensen 2. Formandens beretning: 2013 er forløbet vel. De enkelte udvalg har arbejdet godt, under suveræn ledelse af de respektive udvalgsformænd. Desværre er det

Læs mere

Vandløbsprojekter. Vandløbsindstasten

Vandløbsprojekter. Vandløbsindstasten Vandløbsprojekter 2016 Vandløbsindstasten 2. Vandløb og søer Udviklingsmål Der udarbejdes en vandløbsplan, som skal indeholde en prioriteret liste over projekter, der skaber synergi med bl.a. Vand- og

Læs mere

Arternes kamp i Skjern Å!

Arternes kamp i Skjern Å! Arternes kamp i Skjern Å Foto: Scanpix. Området omkring Ringkøbing Fjord og Skjern Å ligger centralt på skarvens rute, når fuglene trækker nord og syd på om for- og efteråret. Skarven har tidligere været

Læs mere

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter:

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter: 02-07-2007 BBL Organisering af Havørred Fyn Dette notat beskriver organisering af Havørred Fyn diagram ses i bilag 1. Målet er, at sikre at de tre dele af projektet arbejder sammen, og at der sker en udvikling

Læs mere

Handlingsplan 2012 Bilag 1. kr kr 2011-budge

Handlingsplan 2012 Bilag 1. kr kr 2011-budge Handlingsplan 2012 Bilag 1 Økonomisk oversigt Indtægter Lystfiskertegn & Fritidsfiskertegn, ialt 43.000.000 kr kr 2011-budge Overførte midler fra 11 (skøn pr nov.) 5.243.175 Fiskepleje 2012 - til disposition:

Læs mere

NOTAT. Naturstyrelsen, Himmerland Att. Jørgen Bidstrup

NOTAT. Naturstyrelsen, Himmerland Att. Jørgen Bidstrup NOTAT Til Naturstyrelsen, Himmerland Att. Jørgen Bidstrup Vedr. Fiskebiologisk vurdering af forslag til vådområdeprojekt ved Flade Sø Fra Jan Nielsen 24. november 2015 Naturstyrelsen planlægger at udføre

Læs mere

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune -

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune 2011,

Læs mere

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper. Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper. Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg 3 miljømål for økologisk tilstand i vandløb i vandområdeplanerne for 2015-2021 Smådyr Fisk Vandplanter

Læs mere

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Initialer: RIMA J.nr. 2011-01823 Den 11. januar 2012 Referat af møde i 7-udvalget den 1. november 2011 Deltagere: Kaare M. Ebert Steffen

Læs mere

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009 Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009 Referat: Formanden indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til de fremmødte. 1 Valg af dirigent Carlo Iversen blev valgt til dirigent.

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

ABC i vandløbsrestaurering

ABC i vandløbsrestaurering ABC i vandløbsrestaurering Naturlige vandløbsprojekter skaber naturlige forhold for fisk, dyr og planter Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Vandløbene er naturens blodårer Genskab naturlige forhold

Læs mere

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Lindes Å, som løber gennem Mindelunden, er en del af Tude Å systemet. Tude

Læs mere

HAVORRED i STRATEGI 2015-2020 FYN FYN <

HAVORRED i STRATEGI 2015-2020 FYN FYN < D E i R R I O G AV E N Y F YN H T 0 A 2 R 0 T S 15-2 20 < erhvervsprojekt ET ERHVERVSPROJEKT MED MILJØPROFIL OG MED DOKUMENTERET STORT ØKONOMISK AFKAST. Siden 1990 har Havørred Fyn været en innovativ businesscase,

Læs mere

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Gudenå sammenslutningen, generalforsamling 2013 Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Indhold Om lystfiskeri og samfundsøkonomi Undersøgelsens resultater Kan vi øge

Læs mere

Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk. Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker

Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk. Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker Agenda Hvad er det rekreative fiskeri, Lystfiskeri, Fritidsfiskeri, Økonomiske og samfundsmæssige

Læs mere

Hvem skal have fisken? Effekten af prædationen NIELS JEPSEN, SENIOR RESEARCHER, DTU AQUA

Hvem skal have fisken? Effekten af prædationen NIELS JEPSEN, SENIOR RESEARCHER, DTU AQUA Hvem skal have fisken? Effekten af prædationen NIELS JEPSEN, SENIOR RESEARCHER, DTU AQUA Seminar Fregatten, 2016 Overblik og historik Danmark Prædation på fisk pattedyr (däggdjur) Fugle - skarv Forvaltning

Læs mere

Revideret referat af møde i 7 udvalget den 24. september 2014

Revideret referat af møde i 7 udvalget den 24. september 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 22. januar 2015 Revideret referat af møde i 7 udvalget

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Fiskenes krav til vandløbene

Fiskenes krav til vandløbene Fiskenes krav til vandløbene Naturlige vandløbsprojekter skaber god natur med gode fiskebestande Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua www.fiskepleje.dk Vandløbene er naturens blodårer Fiskene lever

Læs mere

Vandløbslauget GST - Bestyrelsens beretning

Vandløbslauget GST - Bestyrelsens beretning Indledning. Denne generalforsamling er vores 5. ordinære generalforsamling. Vi har således eksisteret nu i ca. 5 ½ år. Det der har samlet os, er den forhøjede sommer vandstand i Gudenå-systemet og herunder

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Den Store Nationale Konference for Natur- og Miljøområdet Lystfiskerne som samarbejdspartnere og deres bidrag til samskabelse titeltypografi i 14-06-2017 Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

HØRINGSSVAR. Slagelse Kommune. (Projekt Tude Ådal i offentlig høring frem til 28. november 2014)

HØRINGSSVAR. Slagelse Kommune. (Projekt Tude Ådal i offentlig høring frem til 28. november 2014) HØRINGSSVAR Til Slagelse Kommune Vedr. Fiskebiologisk vurdering af vådområdeprojekt ved Tude Å (Projekt Tude Ådal i offentlig høring frem til 28. november 2014) Fra Jan Nielsen og Anders Koed 27. november

Læs mere

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden.

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Hårslev d. 27/12 2016 Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Indledning: Vandpleje Fyn og Assens og Omegns Sportsfiskerforening ønsker at forbedre de fysiske forhold

Læs mere

FERSKVANDSFISKERIBLADET

FERSKVANDSFISKERIBLADET FERSKVANDSFISKERIBLADET Udgivet af Ferskvandsfiskeriforeningen For Danmark Anno 1902 Nr. 6 111. årg. november/december 2013 Det Dyreetiske Råd misforstår mange ting Voldsomt med fisk i Vester Nebel Å Toggergarn

Læs mere

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 e-mail: naturogmiljo@morsoe.dk 2 1. Formål....s.3 2. Eksisterende forhold s.4 3. Beskrivelse

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Vinderne af gule-ærter konkurrence 2015: Erik Søndergaard (laks 3.65kg), Poul Verner (Laks 4,3kg), Jonas Suk Nielsen (laks 3,72kg), Arne Clausen (laks

Læs mere

Varde Å 50 km forhindringsløb for laks

Varde Å 50 km forhindringsløb for laks Varde Å 50 km forhindringsløb for laks LAKS I VARDE Å Niels Jepsen (nj@dfu.min.dk) Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Ferskvandsfiskeri Michael Deacon (mde@ribeamt.dk) Ribe Amt Laks, laks, laks...

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Notat - Vurdering af den socioøkonomiske værdi af havørred- og laksefiskeriet i Gudenåen under forudsætning af gennemførelse af Model 4 C og Model 7, Miljøministeriet

Læs mere

FERSKVANDSFISKERIBLADET

FERSKVANDSFISKERIBLADET FERSKVANDSFISKERIBLADET Udgivet af Ferskvandsfiskeriforeningen For Danmark Anno 1902 Nr. 2 111. årg. marts/april 2013 Stop for ålekister er ekspropriation Kvoterne for smålaks er blevet lidt større Nordjylland

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

NOTAT. Odense Kommune. og fiskeriet på Fyn. Finn Sivebæk, Jan Nielsen, Kim Aarestrup og Anders Koed Sektion for Ferskvandsfiskeri og -Økologi

NOTAT. Odense Kommune. og fiskeriet på Fyn. Finn Sivebæk, Jan Nielsen, Kim Aarestrup og Anders Koed Sektion for Ferskvandsfiskeri og -Økologi NOTAT Til Odense Kommune Vedr. Betydningen af opstemningerne i hovedløbet af Odense Å for fiskebestandene og fiskeriet på Fyn. Fra Finn Sivebæk, Jan Nielsen, Kim Aarestrup og Anders Koed Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Medlemsudvikling: Vi budgetterede med 500 medlemmer i 2014, og vi var 493,og det er mindre end i de foregående år. I 2013 var der 527og i 2012 var der 593. Vi kan så glæde os over at medlemsnedgangen ikke

Læs mere

DTU Aqua Ref: PGH/MAOC J.nr. 15/04752

DTU Aqua Ref: PGH/MAOC J.nr. 15/04752 NOTAT Til NaturErhvervstyrelsen Att. Janne Palomino Dalby Vedr. Notat om biologisk rådgivning vedr. ny fiskeriregulering ved Nybøl Nor Fra DTU Aqua Ref: PGH/MAOC J.nr. 15/04752 Biologisk rådgivning vedr.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 25. juni 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 25. juni 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 3. september 2014 Referat af møde i 7 udvalget den

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Vedrørende: Høring angående revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Danmarks Sportsfiskerforbunds ønsker til den kommunale vandløbsservice. titeltypografi i Natur- og Miljø 2014. Odense Congress Center, 20. maj 2014 Lars Brinch Thygesen, miljøkonsulent Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 20. november 2013

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 20. november 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 15. januar 2014 Referat af møde i 7 udvalget den

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen (referent)

NaturErhvervstyrelsen (referent) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Initialer: RIMA J.nr. 2012-02891 Den 7. november 2012 Referat af møde i 7-udvalget den 30. maj 2012 Deltagere: Kaare M. Ebert Steffen

Læs mere

Sammenfatning Generelle udfordringer ved forvaltning af fiskebestand Grødeskæring Gydeforhold og skjulesteder

Sammenfatning Generelle udfordringer ved forvaltning af fiskebestand Grødeskæring Gydeforhold og skjulesteder Sammenfatning Generelle udfordringer ved forvaltning af fiskebestand Udfordringer og behov er forskellige afhængig af, hvor man er i Søhøjlandet eller vandløbene i henholdsvis nedre og øvre Gudenå, men

Læs mere

Agenda. Hvem er vi, og hvorfor er vi her sammen Vores syn på sagen/situationen Nogle af myterne Tange Sø lige nu En løsning til fremtiden

Agenda. Hvem er vi, og hvorfor er vi her sammen Vores syn på sagen/situationen Nogle af myterne Tange Sø lige nu En løsning til fremtiden Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 269 Offentligt Agenda Hvem er vi, og hvorfor er vi her sammen Vores syn på sagen/situationen Nogle af myterne Tange Sø lige nu En løsning til fremtiden Hvem og hvorfor

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder Randers kommune 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Storå langs sydsiden af vandkraftsøen - hvorfor og hvad er konsekvenserne?

Storå langs sydsiden af vandkraftsøen - hvorfor og hvad er konsekvenserne? Storå langs sydsiden af vandkraftsøen - hvorfor og hvad er konsekvenserne? Hvad er nødvendigheden af et omløb forbi vandkraftsøen? De små udvandrende laks dør i vandkraftsøer! Tange Sø ca. 85% Bygholm

Læs mere

FERSKVANDSFISKERIBLADET

FERSKVANDSFISKERIBLADET FERSKVANDSFISKERIBLADET Udgivet af Ferskvandsfiskeriforeningen For Danmark Anno 1902 Nr. 3 109. årg. maj / juni 2011 Stor smoltvandring på Sjælland Høringssvar til Vandplanerne Signalkrebsen svær at udrydde

Læs mere

AFRAPPORTERING FOR SIGNALKREBSEBEKÆMPELSE I ALLING Å-SYSTEMET FOR PERIODEN 2. MAJ 28. JULI 2011

AFRAPPORTERING FOR SIGNALKREBSEBEKÆMPELSE I ALLING Å-SYSTEMET FOR PERIODEN 2. MAJ 28. JULI 2011 ebekæmpelse i Alling Å 211 AFRAPPORTERING FOR SIGNALKREBSEBEKÆMPELSE I ALLING Å-SYSTEMET FOR PERIODEN 2. MAJ 28. JULI 211 INDLEDNING: ebekæmpelsen i 211 blev udført af Danmarks Center for Vildlaks samt

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 24. juni 2009. Institution: Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 24. juni 2009. Institution: Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fiskeridirektoratet Initialer: LEJ Sagsnr.: 2009-02554 Juli 2009 Referat af møde i 7-udvalget den 24. juni 2009 Deltagere: Jan Steinbring Jensen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Få dit fisketegn nemt og hurtigt på nettet Nu bliver det lettere at være lyst- og fritidsfisker Vi er mange, der har fiskeri som fritidsinteresse.

Læs mere

UDSÆTNINGSFORENINGEN VESTSJÆLLAND

UDSÆTNINGSFORENINGEN VESTSJÆLLAND UDSÆTNINGSFORENINGEN VESTSJÆLLAND 95 V/ Formand Kurt Jørgensen Bødkervænget 5, Sæby 4270 Høng Tlf. 20898182 kj@ufv95.dk ÅRSBERETNING 2014 Udsætningerne 2014 Den 31. marts 2014 blev der udsat 30.700 stk.

Læs mere

Vedr.: Høring vedr. forslag til revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter ved Fyn

Vedr.: Høring vedr. forslag til revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter ved Fyn Se vedlagte høringsparter Dato: 11. januar 2013 Sagsnr.:13-7400-000005 Bedes anført i svar Vedr.: Høring vedr. forslag til revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter ved Fyn Fredningsbælter generelt

Læs mere

Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening

Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening Referat fra generalforsamling 4. december 2014 49 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen startede med at mindes Orla Jørgensen der døde i

Læs mere

Handlingsplan for Fiskeplejen 2015

Handlingsplan for Fiskeplejen 2015 Handlingsplan for Fiskeplejen 2015 Fødevareminister Dan Jørgensens vision for lyst- og fritidsfiskeri Fødevareminister Dan Jørgensen inviterede lørdag den 6. september 2014 til konference om vision for

Læs mere

Dansk Amatørfiskerforening Dansk Fritidsfiskerforbund Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark

Dansk Amatørfiskerforening Dansk Fritidsfiskerforbund Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Dansk Amatørfiskerforening Dansk Fritidsfiskerforbund Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Idé- og Visionskatalog for fremtidens rekreative lyst- og fritidsfiskeri 10. november 2014 De tre landsdækkende

Læs mere

Godt nyt fra Havørred Sjælland Danmarks Sportsfiskerforbund kræver stop for salg af havørred og laks

Godt nyt fra Havørred Sjælland Danmarks Sportsfiskerforbund kræver stop for salg af havørred og laks Nyhedsbrev Nyhedsbrev 4 // 2011 Indeks side 2 Landsdelsmøder om medlemsadministration og nyt byggeri Ser på nyt medlems- og kasserersystem Indeks side 3 Godt nyt fra Havørred Sjælland Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Side 1 af 5 Denne tekst er printet fra www.aqua.dtu.dk 18.12.09 Ål på dagsordenen DTU Aqua tilhører eliten, når det gælder forskning for at sikre den truede europæiske ål. På en temadag den 4. november

Læs mere

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF):

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF): Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Vejle, d. 13. april 2013 Havørredbestanden i Vejle Å. 1 Indledning Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet RESUMÉ. Februar 2008 J.nr.: Ref.: ESJE

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet RESUMÉ. Februar 2008 J.nr.: Ref.: ESJE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Februar 2008 J.nr.: Ref.: ESJE RESUMÉ Vedr.: Orienteringsmøde og drøftelse af mulighederne for gennemførelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

DCV. Danmarks Center for Vildlaks

DCV. Danmarks Center for Vildlaks DCV Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2014 Forord Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2014 Denne aktivitetsrapport er ment som information om Danmarks Center for Vildlaks (DCV)

Læs mere

FERSKVANDSFISKERIBLADET

FERSKVANDSFISKERIBLADET FERSKVANDSFISKERIBLADET Udgivet af Ferskvandsfiskeriforeningen For Danmark Anno 1902 Nr. 1 110. årg. januar / februar 2012 Ringkøbing-Skjern Kommune i front Handlingsplanen for fiskeplejen i 2012 Landmænd

Læs mere

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Havørred Rapport til Næstved Kommune Udarbejdet 9. oktober 2003 af Biotop v/rådgivende biolog Jan Nielsen Ønsbækvej

Læs mere

Krafttak for Laksen i. Danmark

Krafttak for Laksen i. Danmark Krafttak for Laksen i Historie. Tiltag. Udfordringer. Forvaltning. Målsætninger. Danmark Danmarks Center for Vildlaks Hvem arbejder med laksen i Danmark? Naturstyrelsen Overordnet ansvar laksen i Danmark!

Læs mere

Vandløbsrestaurering der både forbedre natur og vandføring

Vandløbsrestaurering der både forbedre natur og vandføring Vandløbsrestaurering der både forbedre natur og vandføring 4 eksempler fra Næstved Kommune 1. Miniådale - (Åsidebækken 2010) 2. Å med diger - (Jydebækken 2011) 3. Klimasøer - (Stenskoven 2015) 4. Fjernelse

Læs mere

FERSKVANDSFISKERIBLADET

FERSKVANDSFISKERIBLADET FERSKVANDSFISKERIBLADET Udgivet af Ferskvandsfiskeriforeningen For Danmark Anno 1902 Nr. 4 111. årg. juli/august 2013 Det vrimler med ål i den gamle fabrik Verdens største jordbaserede lakseopdræt Sandarten

Læs mere

Gode nyheder for Limfjordens havørreder

Gode nyheder for Limfjordens havørreder Gode nyheder for Limfjordens havørreder Fiskejollen.dk er gået med i et storslået projekt der har til formål, at fremme bestanden af havørreder i Limfjorden med ca. 40 %. Jesper Chr. Hansen og undertegnede

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 Afstrømningsmæssige forhold...

Læs mere

Stort fokus på laksefiskeriet

Stort fokus på laksefiskeriet Stort fokus på laksefiskeriet Turisme, udsætninger, hvilken vej skal vi? Hvorfor er opgangen i Skjern Å stagneret? Uklart vand skæmmer Skjern Å, hvorfor? Lystfiskerfangede laks 1500 1000 500 0 Laksefiskeriet

Læs mere

60.000 kr. 17 og 18 september. Billetsalg: Deltagerbeviset gælder som et gavekort på 150,- kr til Grejbiksen. Præmier for over

60.000 kr. 17 og 18 september. Billetsalg: Deltagerbeviset gælder som et gavekort på 150,- kr til Grejbiksen. Præmier for over 17 og 18 september Konkurrencestart fredag kl. 16 00 Indvejning på Langå Stadion slutter lørdag kl. 16 0 0 Præmieoverrækkelse fra kl. 16 1 5 Grill-menu i teltet ved indvejning fredag kl. 20-23 Billetsalg:

Læs mere

DCV. Danmarks Center for Vildlaks

DCV. Danmarks Center for Vildlaks DCV Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2013 Forord Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2013 Denne aktivitetsrapport er ment som information om Danmarks Center for Vildlaks (DCV)

Læs mere

Med årets sidste nyhedsmail, ønsker bestyrelsen i Vrist Pumpelag alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Med årets sidste nyhedsmail, ønsker bestyrelsen i Vrist Pumpelag alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Nyhedsmail nr. 28 22. dec. 2016 Med årets sidste nyhedsmail, ønsker bestyrelsen i Vrist Pumpelag alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Så er det endelig igen tid til lidt nyheder fra Vrist Pumpelag.

Læs mere

Bilag Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger. Skovridervej Gram

Bilag Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger. Skovridervej Gram Bilag Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Se screeningsnotatet Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

45. årgang - nr.2 April 2015

45. årgang - nr.2 April 2015 45. årgang - nr.2 April 2015 Noget må ned for at andet kan komme op. Foto: Jonas Høholt Formand: Thomas Dalgaard Skudshalevej 35 Højtoften 10, 9230 Svenstrup 9600 Aars Næstformand Niels-Christian Rask

Læs mere

45. årgang - nr.2 April 2015. Noget må ned for at andet kan komme op. Foto: Jonas Høholt

45. årgang - nr.2 April 2015. Noget må ned for at andet kan komme op. Foto: Jonas Høholt 45. årgang - nr.2 April 2015 Noget må ned for at andet kan komme op. Foto: Jonas Høholt 12 Formand: Thomas Dalgaard Skudshalevej 35 Højtoften 10, 9230 Svenstrup 9600 Aars Næstformand Niels-Christian Rask

Læs mere