Det skjulte integrationsproblem. Bæredygtighed er både teknik og mennesker side 6. De unge har taget Kofoeds Kælder til sig side 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det skjulte integrationsproblem. Bæredygtighed er både teknik og mennesker side 6. De unge har taget Kofoeds Kælder til sig side 6"

Transkript

1 Marts 2014 Det skjulte integrationsproblem side 2 Bæredygtighed er både teknik og mennesker side 6 De unge har taget Kofoeds Kælder til sig side 6 Elevrådet er kommet godt i gang side 10

2 Det skjulte integrationsproblem Grønlændere, der flytter til Danmark, er fremmede i det danske samfund. Sprog, kulturkløfter og systemets manglende viden om grønlændere er med til at forsinke indsatser, der kan hjælpe til at undgå en social deroute. Rådet for Socialt Udsatte udgav i januar LEDER rapporten, I Grønland er jeg for dansk, og i Danmark er jeg bare Grønlænder. Heri fortæller 12 udsatte grønlændere deres historie om mødet med og livet i Danmark, når man er tilrejsende fra Nordatlanten. Som grønlænder er man dansk statsborger uanset om man bor i Nuuk eller Nøragersminde. Det eneste det kræver for at flytte ind i den sydlige del af Rigsfællesskabet, er at udfylde en flytteblanket og indsende den til Folkeregistret og så penge til en flybillet. Det lyder nemt og enkelt, og langt de fleste tilrejsende grønlændere klarer sig rigtig godt i Danmark. Til gengæld og desværre er udsatte grønlændere overrepræsenteret i en masse negative statistikker. For eksempel er 6% af de hjemløse herhjemme grønlændere, mens deres andel af befolkningen er mindre end 1%. I mange danskeres øjne er grønlændere i Danmark ensbetydende med den udsatte gruppe. Dem, som falder helt ud af systemet og ender i misbrug og hjemløshed. I rapporten fra Rådet for Socialt Udsatte kommer vi ind bag de udsatte grønlændere. Her er 12 personer, der fortæller hver deres historie om, hvordan deres liv i Danmark er, eller har været, endt i en social deroute. Nogle er vokset op med hele pakken af omsorgssvigt, seksuelt misbrug og alkoholisme i familien. Andre er egentlig bare flyttet til Danmark med en ægtefælle, hvorefter parforholdet går i stykker, og alt herefter går galt. Langtfra alle var socialt udsatte, da de boede i Grønland. Men hvor er det så, at det går galt og hvorfor går det så galt som det gør? Rapporten peger på at kultur- og sprogbarrierer er en væsentlig årsag. Især de yngre generationer står ikke på specielt god fod med det danske sprog. Tilsammen udgør de to forhold en farlig cocktail, som i sidste ende gør det nærmest logisk, at det skal gå helt galt for nogle. At en betragtelig del af de udsatte samtidig lider under personlighedsforstyrrelser og psykisk sygdom ofte udiagnosticeret gør deres tilværelse yderligere vanskelig. På Kofoeds Skole arbejder vi med denne gruppe i København, Aarhus og Aalborg, og genkender de problematikker rapporten fremhæver. Vi skal i vores socialpædagogiske indsats med målgruppen ofte håndtere urimelige og irrelevante systemkrav til traumatiserede og misbrugende grønlændere. Alt for mange gange oplever vi systemets manglende indsigt i og forståelse af, hvilken baggrund og hvilke forudsætninger den enkelte grønlandske borger har. Men der er også gode eksempler, som f.eks. Aalborg Kommune, hvor der er oprettet en grønlænderenhed. Grønlændere, der vurderes at have andre problemer end ledighed, henvises til grønlænderenheden som er sammensat af myndighedspersoner fra både social- og beskæftigelsesforvaltningen. Personalet i enheden har indsigt i og forståelse for målgruppens komplekse problemer. Det giver en effektiv sagsbehandling og et kvalificeret samarbejde med de private aktører blandt andet Kofoeds Skole i Ålborg. Set fra vores aktørsynsvinkel vil det være ønskeligt, at andre kommuner med en stor koncentration af udsatte grønlændere følger dette eksempel. Et andet eksempel på arbejde, som flytter den enkelte, er det tilbud om psykoterapi, som Kofoeds Skole tilbyder i København, hvor udsatte grønlændere efter eget ønske kan deltage i internater af flere dages varighed. Gennem terapien bearbejdes de traumer, deltagerne lever med, og som er en væsentlig barriere i forhold til at komme i gang med misbrugsbehandling og få bearbejdet de sjælelige sår, som mange lever med. Arbejdet med udsatte grønlændere har ofte karakter af integration. Derfor skal indsatsen også bære præg af de redskaber, man anvender i integrationen, fx undervisning og uddannelse. Vi ser frem til, at publikationen bliver læst af beslutningstagere og først og fremmest af de sagsbehandlere, der skal forvalte beslutningerne. Robert Olsen, forstander 2 Kofoeds Avis marts 2014 Foto: Per Folkver

3 Jann Sjursen sammen med holdet bag rapporten. Fra Venstre rådsmedlem Mille Schiermacher, illustrator Sara Brandt Kronborg og Nanna Mørch fra Rådets sekretariat. Statsborgerskabet spænder ben INTEGRATION Tekst og foto: Thomas Pedersen Der var mere end almindeligt godt fyldt op i Naapiffik, skolens værested for udsatte og hjemløse grønlændere, da Rådet for Socialt Udsatte afholdt pressemøde 27. januar. Baggrunden var, at Rådet havde udgivet rapporten I Grønland er jeg for dansk, og i Danmark er jeg bare grønlænder. Her fortæller 12 udsatte grønlændere deres historie om mødet med det danske samfund. Et møde, der i disse 12 tilfælde er eller har været endt op med et liv som socialt udsat i Danmark. Profiterer ikke af tilbud I sin præsentation af publikationen slog formand for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen fast, at de fleste, der flytter fra Grønland til Danmark, gør det for at uddanne sig og finde bolig og job her i landet. En øvelse, som langt de fleste lykkes med. Men der er en gruppe på procent, som ikke klarer sig godt og for nogle af dem går det rigtig galt. -Der er meget, der tyder på, at udsatte grønlændere generelt ikke profiterer af de tilbud, der er, sagde Jann Sjursen. Distanceblænder En af grundene til at tilflyttende grønlændere ikke gør brug af de eksisterende tilbud er, at de figurerer som danske statsborgere i de offentlige systemer. Det får medarbejderne til at forvente, at de kan klare sig sprogligt og kulturelt i Danmark, selvom det langt fra altid er tilfældet. Det mener Nanna Mørch, der er politisk konsulent i Rådet for Socialt Udsatte, og har været med til at gennemføre de interviews, der er kernen i rapporten. -Man tænker, at de er danske statsborgere de kan tale dansk. Men mange hverken taler eller forstår dansk særlig godt og har under alle omstændigheder svært ved at tale om de meget svære ting, som ofte er med i bagagen. På den måde bliver statsborgerskabet en distanceblænder, og dét kommer til at spænde ben for mange. Det er en central problemstilling, at de ikke ved, hvor de skal gå hen, og får den der lidt skæve start, siger Nanna Mørch. Konference på Christiansborg Rapporten er absolut anbefalelsesværdig læsning og følges op med en konference på Christiansborg om mulighederne for at forbedre indsatsen for udsatte grønlændere. Konferencen afholdes 5. marts, og du kan downloade rapporten og læse mere om konferencen på Rådet for Socialt Udsattes hjemmeside, ROBERT OLSEN MEDLEM AF RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE Fra 1. januar er forstander Robert Olsen udpeget som medlem af Rådet for Socialt Udsatte. Rådet er et uafhængigt organ, der er nedsat af Socialministeriet og har til opgave at være talerør for de udsatte gruppers interesser og komme med forslag til forbedring af de sociale indsatser. Rådet fungerer også som rådgivningsorgan for regeringen i forbindelse med sociale spørgsmål. -Jeg glæder mig til opgaven. Rådet udfører et stort og meget vigtigt arbejde i forhold til at gøre opmærksom på de problemer og behov, udsatte grupper har, siger Robert Olsen. Rapporten I Grønland er jeg for dansk, og i Danmark er jeg bare grønlænder kan downloades på Rådet for Socialt Udsattes hjemmeside, Kofoeds Avis marts

4 Rampelys: Blandt andet Kofoeds Skoles fokus på unge hjemløse skabte stor medieomtale i det forgangne år. og RAMPELYS HVERDAG ÅRSBERETNING Kofoeds Skole har sjældent været genstand for så megen fokus fra medierne som i Det har især været skolens fokus på hjemløse unge bl.a. at vi målrettede Kofoeds Kælder som kontaktsted for unge hjemløse der har været årsag til det, der på et tidspunkt kunne minde om en mediestorm. Den slags opmærksomhed er godt for skolen, men det er ikke noget, vi gør for at få opmærksomhed. Det er noget vi gør i forsøget på at levere løsninger på de sociale problemer, der er i tiden. Og i disse år er væksten i antallet af unge hjemløse dybt bekymrende. Apropos tiden der går, så kunne skolen fejre sin 85 års fødselsdag d. 28. marts og dermed 85 år med socialt arbejde i Kofoeds ånd. 85-års fødselsdagen var også en begivenhed, der skabte bevågenhed og mediefokus. 4 Kofoeds Avis marts 2014 Tekst: Robert Olsen Foto: Vibeke Katharina Jensen Men ind imellem al medieopmærksomheden er der også en hverdag, som er det vigtigste at få til at fungere for elever, medarbejdere og frivillige på Kofoeds Skole. En nu afdød dansk forfatter slog i et af sine digte fast, at han holdt uendeligt meget af hverdagen. Det tror jeg også, at de fleste, der bruger og arbejder på Kofoeds Skole, gør. Vi kan i hvert fald konstatere, at elevtallet stadig ligger højt. 688 elever mødte dagligt op på skolerne i København, Aarhus og Aalborg og gennem hele året havde skolen i alt indskrevet 4027 elever. Kofoeds Skoles mange forskellige tilbud om hjælp til selvhjælp tiltrækker stadig mennesker med sociale problemer. Mange af de reformer, der er vedtaget på det sociale område, gør ikke livet lettere for dem, som er uden for arbejdsmarkedet og har svært ved at komme ind. Og selvom vi ikke har nogen krystalkugle er det svært at forestille sig behovet for skolens tilbud blive mindre. Det betyder ikke, at Kofoeds Skole skal stå stille. For selvom vi elsker hverdagen og har en mangfoldighed af relevante tilbud, så skal vi også have modet til at ændre på rutinerne og turde tænke nyt. I løbet af året har vi etableret en ny ledelsesstruktur. Opbygningen med afdelinger er ændret til en team-struktur med mere direkte og synlig ledelse, tæt på hvor arbejdet foregår. Vi har i sommeren og efteråret gennemført en række lokaleændringer. Ændringer, som er nødvendige, fordi nogle af skolens bygninger er nedslidte og efterhånden uegnede til opholdsrum. På den mere positive side er ændringerne også en mulighed for at samle beslægtede aktiviteter i faglige fællesskaber. Det vil give en bedre udnyttelse af vores lokaler, og på sigt vil det også give bedre muligheder for projekter og ad-hoc aktiviteter. Samtidig er omrokeringerne også led i en proces, hvor vi åbner skolens rammer og signalerer skolens mangfoldighed af aktiviteter i endnu hørere grad. Arbejdet er langt fra færdigt her i begyndelsen af 2014, men vi er godt på vej, selvom vi undervejs er blevet forsinket af helt nødvendig vedligeholdelse.

5 Hverdag: Hverdagen på Kofoeds Skole er mange elever og mange relevante aktiviteter. Men også at vaner og rutiner kan forandres. Digitalisering påvirker hverdagen for os alle sammen. Vi skal i stigende grad betjene os selv i kontakten med det offentlige via digitale selvbetjeningsløsninger. Det gør livet nemmere for nogle, men er en udfordring for mange. I løbet af året har vi haft fokus på digitaliseringen af kontakten mellem borgere og det offentlige blandt andet i samarbejde med Københavns Kommune. Arbejdet har givet os erfaringer som viser, at rigtig mange af skolens elever er klar til den digitale selvbetjening. Men vi oplever også, at en ret stor gruppe har alvorlige udfordringer med at bruge computer og Internet. Det er en gruppe, vi skal have fokus på i de kommende år både med hensyn til undervisningstilbud og konkret hjælp, der sikrer, at man får de ydelser mv. man har krav på, også selvom man ikke er skarp ved tastaturet. Et andet element, vi er ved at indarbejde i skolens hverdag, er et fokus på økologi og bæredygtighed. Vi har i de senere år arbejdet med et energiprojekt i Holger Nielsens Ungdomsboliger, som skal reducere energiudgifterne til 10%. Nu er vi i gang med at realisere projektet, som vil give os nogle erfaringer, vi kan bruge i de kommende års investeringer. Det er investeringer, som på sigt skal give nogle besparelser på vores energiomkostninger, og som igen skal give plads i budgettet til at intensivere vores elevrettede aktiviteter. En af de ting, der er helt særligt ved Kofoeds Skole, er kofoeddollaren, skolens interne valuta. Vi har valgt at gøre optjeningen af dollars til noget, den enkelte elev skal visiteres til: der skal være et behov. Behovet skal være akut og optjening skal være en del af et forløb på skolen. Man optjener stadig spisebillet og har adgang til servicetilbud som tøjvask og frisør. Det basale skal være i orden. Der er også mulighed for at optjene til månedskort til offentlig transport. Betingelsen herfor er dog, at man fx går til undervisning, og ikke udelukkende er i Produktionsværkstedet. Dollars skal med andre ord være en del af noget mere. I december måned blev der afholdt valg til skolens nye elevråd. Der har tidligere været taget tilløb til at etablere et elevråd på skolen, men tiltagene har ikke mundet ud i et levedygtigt organ. Men efter et forberedelsesarbejde, hvor mange elever har engageret sig, var vi glade for at kunne afholde et stiftende elevmøde i november måned, hvor vedtægter mv. for et elevråd på skolen blev vedtaget. Dermed var vejen banet for, at et valg kunne afholdes, og at skolen nu har et elevråd med mange gode kræfter. Det har været en lang proces med hårdt arbejde for de involverede, og alle, der har deltaget i processen, skal herfra have en stor tak for deres indsats. I skolens ledelse ser vi nu frem til, at samarbejde med det nye elevråd og ser også frem til at skabe rammer for at eleverne selv kan tage initiativer til aktiviteter og projekter. Der er mange spændende ting i gang, som vi glæder os til at arbejde videre med. Fra d. 10. marts kan du se Kofoeds Skoles Årsrapport for 2013 på Kofoeds Avis marts

6 Bære både BÆREDYGTIGHED Tekst: Daniel Vedsted Foto: Daniel Vedsted og Bjerg Arkitektur En af Kofoeds Skole ungdomsboliger skal energirenoveres og gøres fuldstændig bæredygtig. Sideløbende med byggeriet skal husets unge beboere lære om miljøhensyn, energibesparelse og socialt ansvar. Men hvordan involverer man en gruppe udsatte unge til at tænke bæredygtigt, når de samtidig har meget andet at tænke på? På Peder Lykkes Vej på Amager ligger en af Kofoeds Skoles i alt fire ungdomsboliger for socialt udsatte unge. Kendetegnende for beboerne i alle fire ungdomsboliger er, at det er unge, der har sloges med alt fra hjemløshed til misbrug og psykiske problemer. Det er med andre ord en stærkt udsat gruppe af unge, som ikke har lært at tage vare på sig selv og derfor er blevet henvist dertil af kommunen. I boligerne får de således daglig pædagogisk støtte og botræning, indtil de er klar til at blive visiteret til egen bolig. I begyndelsen af marts tages første spadestik til totalrenoveringen af Holger Nielsens Ungdomsboliger (i daglig tale HNU), som vil blive forvandlet fra en energimæssig belastning til et bæredygtigt foregangsbillede for hele lokalmiljøet. Vin duerne i boligen er utætte og luft og varmepenge fiser i mere end en forstand ud gennem sprækkerne. Derfor skal huset laves bæredygtigt ved at omforme det til et såkaldt passivhus, som blandt andet indbefatter kraftig isolering og en reducering af energiforbruget med procent. Den økonomiske besparelse vil blive genbrugt i det sociale og pædagogiske arbejde med beboerne, hvilket dermed også gør projektet økonomisk bæredygtigt. Det særlige ved HNU er, at eftersom byggeriet er helt tilbage fra 1959, er det også en byggeteknisk udfordring, da det er første gang, at et hus af den alder skal laves til et passivhus. Projektet skal samtidig ses som startskuddet på en bæredygtig omstilling af Kofoeds Skole generelt, hvor planen er at udfordre lokalmiljøet, elever og ansatte til at tænke mere grønt. Idéen med projektet er som nævnt indledningsvis, at de unge beboere sideløbende med byggeriet skal lære om bæredygtighed og det sociale ansvar, som vi alle bærer på i forhold til miljø, forurening og energibesparing. For bare fordi man bor i et bæredygtigt hus, betyder det ikke, at man også selv er bæredygtig. Ifølge husets ansvarlige pædagog, Bjarne Skiffer, er det da også det, der er den store socialpædagogiske udfordring ved dette projekt. 6 Kofoeds Avis marts 2014

7 dygtighed er teknik og mennesker Sådan kommer facaden på Holger Nielsens Ungdomsboliger til at se ud i forhold til renoveringsforslaget, der er udarbejdet af Bjerg Arkitektur. Mange af dem har jo f.eks. ikke haft mulighed for at se deres far og mor plante blomster ude i haven eller skifte en sikring i el-skabet og lære det på den måde. - BJARNE SKIFFER -Normalt når der tales om bæredygtighed, miljørigtighed, affaldssortering og den slags, kommer det fra mennesker, som har et stort mentalt overskud i hverdagen. Mennesker, som kan prioritere det. Men de unge mennesker, vi har boende her, kommer jo af gode grunde til os med et meget lille overskud. Derfor er det første de tænker på, næppe hvordan de sorterer deres affald, men mere hvordan de overhovedet begynder at få styr på deres tilværelse, fortæller han. For beboerne i huset, vil hverdagen de næste mange måneder naturligvis være præget af ombygningen. Derfor har det også hele tiden været planen, at de unge skal engagere sig i projektet på en eller anden måde. Spørgsmålet er mere, hvordan man graver motivationen frem hos en flok unge, der har meget andet at tænke på, end hvordan man lige sparer mest muligt på strømmen. For et andet gennemgående træk ved de unge er, at de måske ikke fra starten har lært mange af de ting, som vi andre tager for givet. -Mange af dem har jo fx. ikke haft mulighed for at se deres far og mor plante blomster ude i haven eller skifte en sikring i el-skabet og lære det på den måde. Så vi pædagoger her på institutionen skal samtidig være en slags rollemodeller inden for for bæredygtighed, som de unge kan kigge over skulderen, lære af og udspørge, når de føler overskud til det, siger Skiffer. Forløbet strækker sig fra marts til august i år. Du kan følge det videre forløb i de næste numre af Kofoeds Avis. FAKTA OM BYGGERIET: Byggeriet er sat til at vare i godt et halvt års tid. Teamleder Bjarne Skiffer skal i løbet af byggeperioden arbejde med at lære de unge om blandt andet energibesparelser, miljøhensyn, at undgå madspil og at spare på vandet. Planen for huset er tegnet af Bjerg Arkitektur A/S. Den årlige økonomiske besparelse estimeres at være på ca kr. Der er i alt plads til 11 unge i boligen på Peder Lykkes Vej. Byggeperioden forventes at strække sig fra 1. marts og 5-6 måneder frem. Hele forløbet rundes af med en stor miljøfest i sensommeren, når huset står færdigt. Kofoeds Avis marts

8 Bent Kristensen (th) sammen med Lene Larsen og en kollega fra Brøchner Hotels i forbindelse med overleveringen af indtægterne fra inventarauktionen på Hotel Fox. De unge har taget Kofoeds Kælder til sig Allerede omkring årsskiftet havde Kofoeds Kælder nået målet for det første år om at etablere kontakt til minimum 50 unge uden bolig og med sociale problemer. UNGE HJEMLØSE Tekst: Thomas Pedersen Foto: Daniel Vedsted Kælderen er blevet opsøgt mere end 300 gange af ca. 50 personer. Det oprindelige mål var at skabe kontakt til personer på årsbasis, og er allerede nået. I januar 2014 var der dagligt 10 personer, som brugte kælderens tilbud om adgang til internet, lidt at spise og badeog vaskefaciliteter. Teamleder Bent Kristensen er meget tilfreds med at målgruppen har taget stedet til sig. -Folk er begyndt at finde ud af at vi eksisterer. De unge tager andre unge med problemer med sig, og mange bliver visiteret fra vores samarbejdspartnere både private aktører, job- og socialcentre og Der er stadig masser af unge med sociale problemer, der står uden bolig, og som befinder sig i en gråzone, fordi de ikke kan identificere sig med livet på at traditionelt herberg eller på de andre sociale tilbud - BENT KRISTENSEN Københavns Kommunes hjemløseenhed. Ofte holder samarbejdspartnerne også møder med de unge her i kælderen, siger han. Fyldte nødherberg De 10 nødherbergspladser, kælderen råder over, er fuldt booket op, og Bent og hans frivillige kunne godt bruge flere pladser. -Der er stadig masser af unge med sociale problemer, der står uden bolig, og som befinder sig i en gråzone, fordi de ikke kan identificere sig med livet på at traditionelt herberg eller på de andre sociale tilbud. Det er et stort behov vi forsøger at dække, og vi må indstille os på, at vi ikke kan hjælpe alle, understreger Bent Kristensen. Hårdt at tage ansvar Til gengæld kan han så glæde sig over, at enkelte af de unge er kommet i gang med at uddanne sig, efter at have fået tag over hovedet i nødherbergerne. Men for de fleste er der stadig et godt stykke vej i forhold til at få etableret en stabil livssituation. -Livet som hjemløs er jo meget uforpligtende, og når man får tag over hovedet, bliver man ofte også nødt til at forholde sig til sin situation. Nogle har jo undskyldt et misbrug med hjemløsesituationen, og når de så får en bolig, begynder de at finde ud af, at det faktisk er rigtig svært at slippe misbruget. Det kan være hårdt at skulle til at tage et ansvar for sig selv, og træerne vokser bestemt ikke ind i himlen, slutter Bent Kristensen, som under alle omstændigheder er meget tilfreds med, at målgruppen har taget Kofoeds Kælder til sig. 8 Kofoeds Avis marts 2014

9 Et år i hjælpsomhedens tegn På Ricco s kaffebarer i København har kunderne i løbet af vinteren fået information om og opfordringer til at støtte Kofoeds Kælders arbejde for unge hjemløse via plakater og kaffekopper. UNGE HJEMLØSE Tekst: Daniel Vedsted Foto: Thomas Pedersen Allerede tilbage i 2011 viste der sig en kedelig tendens på hjemløseområdet. Gruppen af hjemløse under 30 år, var vokset markant. I 2013 blev den tendens blot endnu mere tydelig, da SFI s hjemløsetælling dokumenterede, at hver tredje hjemløse person i Danmark er under 30 år. Derfor har der i 2013 været øget fokus på denne gruppe. Hjemløsedagen i oktober måned havde unge hjemløse som tema, og fra politisk side er der blevet sat flere penge af end nogensinde, til at få flere udsatte unge i gang med en uddannelse eller finde sig en læreplads. Alt sammen i bevidsthed om, at ungdommen ikke må tabes på gulvet, som tendensen ellers truer med. Stor opmærksomhed At der er stor opmærksomhed omkring unge hjemløse fra mange sider i samfundet, blev klart da Kofoeds Kælder i september blev re lanceret som kontaktsted for unge hjemløse. Åbnings arrangementet var velbesøgt af alt fra de unge selv og politikere til samarbejdspartnere og den tilfældigt forbipasserende, der fattede interesse for den megen aktivitet uden for kontaktstedet ved Kultorvet. Kampagner skabte fokus Senere på året kastede Kofoeds Skole og Kofoeds Kælder sig ud i at skabe synlighed om unge hjemløses problemer. Facebookkampagnen, Jeg Er Ikke Fucking Hjemløs havde til formål dels at oplyse om den kraftige stigning i hjemløsetallet blandt unge, dels indsamle penge til Kofoeds Kælders arbejde. Kælderen har vist sig at dække et behov hos de unge, som ikke oplever, at de har særlig mange andre steder at gå hen. Og heldigvis har flere medspillere vist sig på banen med assistance. Riccos kaffebarer Således indledte Kofoeds Kælder og kaffekæden Riccos før jul et samarbejde, hvor Kofoeds Skoles produktionsværksted satte klistermærker på flere tusinde af kaffekædens kaffekopper. På kopperne var der en SMS-kode, som man kunne skrive til og donere 50 kr. Det gav ikke alene lidt penge i kassen, men også et øget kendskab til nødvendigheden af Kofoeds Kælders arbejde med de unge. Brøchner Hotels Kendskabet til Kælderen har sidenhen ført til, at hotelkæden Brøchner Hotels valgte at donere overskuddet fra en inventarauktion på deres nu nedlagte Hotel Fox, til Kofoeds Kælder. Det indbragte i omegnen af kr., som i første omgang er øremærket en istandsættelse af Kælderens to nødherberger, som tilbyder nogle af de unge en midlertidig bopæl, mens der arbejdes på at etablere en mere varig løsning. Det positive budskab er, at mange kræfter gerne vil gøre en indsats for at hjælpe de unge hjemløse. Den lidt mere triste melding er, at behovet for hjælp er større end de ressourcer, der er til rådighed. Under alle omstændigheder er det glædeligt, at der er så mange gode kræfter, der gerne vil give en hjælpsom hånd med. Du kan stadig nå at støtte kampagnen gennem donationer eller ved at like Jeg Er Ikke Fucking Hjemløs -kampagnen på Facebook. For hvis der er noget, som det danske samfund ikke kan være tjent med, så er det at se et ungt liv leve på gaden, afskærmet fra det håb, som et ungt liv ellers altid bør indeholde. Kofoeds Avis marts

10 ELEVRÅDET ER KOMMET GODT I GANG Efter et langt, sejt træk har Kofoeds Skole fået sit elevråd. Tekst og foto: Thomas Pedersen I december måned blev der sat punktum for godt to års hårdt arbejde. Undervejs har mange elever været med i arbejdet og i slutfasen har en lille hård kerne knoklet en vis kropsdel ud af bukserne for at nå i mål med Projekt Elevråd på Kofoeds Skole. Vedtægter er blevet udformet, stiftende elevmøde afholdt, og så var vejen banet for at afholde et elevrådsvalg efter alle kunstens regler. Vi har talt med formand Lesly Schlabs og kasserer Ole Clemmensen om, hvad de vil arbejde for i elevrådet. OLE CLEMMENSEN, KASSERER HVAD HAR FÅET DIG TIL AT GÅ IND I ELEVRÅDSARBEJDET? -Det var nogen jeg snakkede med i forvejen, som opfordrede mig, og så gik jeg med til møderne. Da vi så kom frem til valget havde jeg ikke rigtig nogen grund til at trække mig ud af det, og så blev jeg valgt. Jeg har kastet mig over at passe på pengene og er blevet kasserer. Jeg regner ikke med at der er så mange at holde styr på. Og så skriver jeg lidt referat. HVAD VIL DU ARBEJDE FOR? -Jeg har ikke en bestemt dagsorden eller noget formål, men et elevråds eksistensberettigelse er jo at tale elevernes sag. Hvis der nu kom en klage over noget, kan vi jo give vores besyv med, hvis der er rimelighed i det. HVAD KAN KOFOEDS SKOLE GØRE BEDRE? -Jeg synes der er rigtig meget, der er rigtig godt og går ikke rundt med reform-øjne. Jeg tror, at hvis man sætter sig ind i sagerne og lytter til folk, så kan det godt være, at man kan komme med nogle indspark, som kan give nogle bedre beslutninger. HVAD HAR FÅET DIG TIL AT GÅ IND I ELEVRÅDSARBEJDET? -Jeg er jo tørlagt alkoholiker og har haft mange slemme år. Kofoeds Skole har hjulpet mig meget med at få tingene på plads. Nu vil jeg gerne aflevere lidt tilbage og måske hjælpe andre, der har det svært og ikke mindst dem, der har et misbrug, de vil til livs. Det kan jeg måske være med til gennem elevrådsarbejdet. HVAD VIL DU ARBEJDE FOR? -Jeg vil arbejde for, at vi bliver inddraget lidt mere i de ting, der giver en drejning på skolens dagligdag. Der sker en masse ting med ombygninger og omstruktureringer. Der vil jeg gerne have at vi bliver inddraget som brugernes repræsentanter i arbejdsgrupper med ledelsen og medarbejdere, så vi brugere bliver hørt. Det har jeg tiltro til kan lade sig gøre. Det er jo ikke sjovt at lægge mange timer i frivilligt arbejde, hvis ikke det giver pote. HVAD KAN KOFOEDS SKOLE GØRE BEDRE? -Kofoeds Skole kan godt blive bedre til at koordinere og stikke fingrene i jorden, når nye ting bliver sat i gang, for eksempel de nye IT-programmer og omflytningerne. Det går lidt hurtigt med at få lavet om på tingene, og der kan eleverne måske være med til at undgå flaskehalse ved at være med til at lægge puslespillet. Vi skal jo ikke bestemme det hele, men jeg håber vi kan sætte nogle fingeraftryk på vegne af brugerne. LESLY SCHLABS, FORMAND 10 Kofoeds Avis marts 2014

11 STØT MANGFOLDIGHED STØT KOFOEDS SKOLE Tak for din støtte i 2013! Bidrag til mangfoldigheden igen i 2014 og støt Kofoeds Skoles arbejde med socialt udsatte mennesker i Danmark. Anbefal en ven at blive fast bidragsyder og få bogen Vejen fra Hjertet. Se hvordan på eller ring på tlf Mens baggårdskattene forsvandt er skrevet af Kofoeds Skoles forstander, Robert Olsen, der var forstander på Mændenes Hjem i de år, hvor byfornyelsen på Vesterbro tog fart, og baggårdskattene fortrak. Nu har han skrevet en bog fyldt med ærlige og kærlige beretninger fra årene på byens hårdeste drengehjem. Bogen udkom på Byens Forlag den 28. februar. Kofoeds Avis marts

12 Magasinpost UMM ID nr.: Vil du være Kofoeds Ven? Hjælp socialt udsatte mennesker i Danmark med at finde vejen til et bedre liv. Bliv Kofoed Ven med et fast bidrag på 300 kr. om året og få bogen Vejen fra Hjertet om Kofoeds Skoles sociale arbejde i gave. Som fast bidragsyder får du også Kofoeds Avis 4 gange om året. Din støtte er fradragsberettiget og kan tilmeldes betalingsservice. Send en mail til: AF HJERTET - TAK! REDAKTION: Thomas Pedersen (ansvarshavende), Mathilde Hulgård, Daniel Vedsted, Jane Fogedby og Steffen Dalsgaard. LAYOUT: Rikke Saabye, FORSIDEFOTO: Thomas Pedersen TRYK: Kailow Graphics. Oplag: Eftertryk tilladt med kildeangivelse ISSN: Red. sluttet d. 24. februar 2014 Kofoeds Skole er en selvejende institution, der yder hjælp til selvhjælp til mennesker i sociale vanskeligheder. Skolen arbejder på et kristent og folkeligt grundlag. KONTAKT Nyrnberggade 1, 2300 København S Tlf.: Fax: Postgiro: Næste blad udkommer 1. juni 2014 SKRIV TIL REDAKTIONEN: FÅ KOFOEDS AVIS TILSENDT: Kontakt Kofoeds Skole på eller Afsender: Kofoeds Skole Nyrnberggade København S. GIV ET BIDRAG til Kofoeds Skoles arbejde med socialt udsatte kr. Ved betaling via netbank benyt reg.nr konto nr Husk at oplyse medlemsnr. eller navn

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK til handling fra fratanke tanke til handling I DANMARK BOR 10-12.000 GRØNLÆNDERE. Ud af dem er der 7-900 mennesker, som befinder sig på samfundets bund.

Læs mere

Opsøgende arbejde hvad er det?

Opsøgende arbejde hvad er det? Opsøgende arbejde hvad er det? Som opsøgende medarbejder for Kofoeds Skole har man daglig kontakt med mange af Københavns hjemløse i den indre by. Medarbejderen Kim Clemen startede det opsøgende arbejde

Læs mere

KSU s målgruppen er unge i aldersklassen 18-30 år, som skal lære at klare sig i egen bolig.

KSU s målgruppen er unge i aldersklassen 18-30 år, som skal lære at klare sig i egen bolig. Kofoeds Skoles Ungdomsboliger Kofoeds Skoles Ungdomsboliger, KSU, er fire bofællesskaber for hjemløse og socialt udsatte unge. KSU arbejder ud fra Kofoeds Skoles grundmetode, hjælp til selvhjælp, med anerkendelse

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Til Socialministeriet. Sagsnr Ansøgning om brug af strategimidler i 2013

Til Socialministeriet. Sagsnr Ansøgning om brug af strategimidler i 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Til Socialministeriet Ansøgning om brug af strategimidler i 2013 Københavns Kommune og Socialministeriet drøftede på et møde d. 11. april

Læs mere

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg.

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Baggrund og formål. I 2006 foretog Brobyggerselskabet De Udstødte en undersøgelse af indsatsen for socialt marginaliseret grønlændere

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå.

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå. - 1 - BUDGETTALE SF, 1. BEHANDLING B2018 [Indledning] Vi er på vej ud af krisen. Sådan lød det, da regeringen for nyligt fremlagde sit forslag til finansloven for 2018 og en minister lokkede sågar med

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

Notat. Projekt Indsigt, Projektnummer 84. Projekt nr. 84. Mads Sinding Jørgensen Dato for afholdelse. Godkendt d.

Notat. Projekt Indsigt, Projektnummer 84. Projekt nr. 84. Mads Sinding Jørgensen Dato for afholdelse. Godkendt d. Notat Projekt nr. 84 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene Mehlsen Thomsen Mads Sinding Jørgensen 05-09-2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

Notat. Social Vækst og Job - Projekt 41. Projekt nr. 41. Lene Thomsen og Eva Grosman Michelsen. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse

Notat. Social Vækst og Job - Projekt 41. Projekt nr. 41. Lene Thomsen og Eva Grosman Michelsen. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse Notat Projekt nr. 41 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene Thomsen og Eva Grosman Michelsen Mads Sinding Jørgensen 30. oktober 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K

Læs mere

Min mor eller far har ondt

Min mor eller far har ondt Min mor eller far har ondt En pjece til børn af smerteramte Når mor eller far har ondt Dette hæfte er til dig, der har en mor eller far, som har ondt i kroppen og har haft det i lang tid. Det kan være,

Læs mere

Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august (Det talte ord gælder)

Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august (Det talte ord gælder) Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august 2017 (Det talte ord gælder) Kære kollegaer, kære københavnere, kære medarbejdere - så skal vi igen i gang med budgetforhandlingerne

Læs mere

Forord af Inger Thormann

Forord af Inger Thormann Forord af Inger Thormann Omsorgssvigt har mange ansigter, og i denne bog får vi hele paletten. Ti børn, der nu er voksne, fortæller om deres liv. De ser tilbage på det, der var, hvor smerteligt det end

Læs mere

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst STOF nr. 23, 2014 Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst Manglende kontinuitet i prioriteringen af området samt politisk berøringsangst har gjort det svært at forebygge

Læs mere

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R)

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) 1 Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) Indledning Det går godt i Odense. Vi kan glæde os over, at flotte arrangementer som Tinderbox og HCA-festivals har ryddet avisernes forsider med megen

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen. Døgnværested for hjemløse grønlændere i København

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen. Døgnværested for hjemløse grønlændere i København Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen Vedr.: Døgnværested for hjemløse grønlændere i København Projektbeskrivelse Baggrund Opsøgende medarbejdere fra Kofoeds

Læs mere

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER Juni 2013 TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER ROSKILDE FESTIVAL SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ TIL UNGE HJEMLØSE side 2 side 4 side 6 En sammenhængende

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 335 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Besvarelse af SOU Samrådsspørgsmål O Dato / tid

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Forslag fra SF om vores grønlandske medborgere

Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Forslag fra SF om vores grønlandske medborgere Udtalelse Til Aarhus Byråd via Magistraten Side 1 af 6 Forslag fra SF om vores grønlandske medborgere 1. Konklusion På byrådsmødet den 4. november 2015 fremsatte SF et forslag vedrørende grønlandske medborgere.

Læs mere

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d.

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d. Notat Projekt nr. 64 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene M. Thomsen Mads Sinding Jørgensen 13.september 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

Kofoeds Skole. Værdier Mission Vision Metode Strategi

Kofoeds Skole. Værdier Mission Vision Metode Strategi Kofoeds Skole Værdier Mission Vision Metode Strategi Værdigrundlag Kofoeds Skoles arbejde hviler på et kristent og folkeligt grundlag, der respekterer det enkelte menneskes værdi og ligeret. Den inderste

Læs mere

MITEQ. et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder

MITEQ. et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder MITEQ et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder MITEQ betyder edderfugl symbolet på varme og omsorg. Sarte spædbørn blev i gamle dage i Grønland svøbt i edderfuglens varme fjerdragt. Blandt socialt

Læs mere

Kofoeds Skole Århus. For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev

Kofoeds Skole Århus. For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev SØNDER ALLÉ RYESGADE For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev RUTEBILSTATIONEN NY BANEGÅRDSGADE SPANIEN TOLD BOD GADE HAVNEGADE EUROPAPLADS DESIGN: TANDEM DESIGN CAMP FOTO: ANDERS KAVIN TEKST OG

Læs mere

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord,

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, december 2014 Cabi har evalueret Ungeindsats Himmerland. Dette notat opsummerer og målretter konklusioner og anbefalinger

Læs mere

December 2013. Kampen om stemmerne side 3 HJEMLØSEPRISEN. til Kofoeds Skole side 6 VÆRKTØJSKASSE. til mere velvære side 8

December 2013. Kampen om stemmerne side 3 HJEMLØSEPRISEN. til Kofoeds Skole side 6 VÆRKTØJSKASSE. til mere velvære side 8 December 2013 Kampen om stemmerne side 3 HJEMLØSEPRISEN til Kofoeds Skole side 6 VÆRKTØJSKASSE til mere velvære side 8 UBALANCE Vi stræber ofte efter at skabe balance LEDER i vores liv. Vi vil gerne, at

Læs mere

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer En Smuk Bog Unge der har mistet Michelle Dettmer og Matilde, Ditte, Steffan, Rikke, Martin, Martin, Louise, Nicklas, Ida, Line, Camilla, Camilla, Johannes, Sofie, Martin, Tina, Malene, Ann og Karin 5 Michelle

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Vi er midt i en valgkamp. Og for mig betyder det hektisk aktivitet. Masser af møder, medrivende debatter, interviews og begivenhedsrige besøg i hele landet. Men selvom dagene

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Social starthjælp kan redde udsatte grønlændere

Social starthjælp kan redde udsatte grønlændere Social starthjælp kan redde udsatte grønlændere Når grønlændere tager til Danmark, får de ikke den nødvendige hjælp til at blive integreret. En del af dem har langt tungere bagage med end deres kuffert.

Læs mere

Eleverne på produktionsskolerne skæres i ydelse - forstander frygter, at de svageste unge må betale prisen

Eleverne på produktionsskolerne skæres i ydelse - forstander frygter, at de svageste unge må betale prisen Eleverne på produktionsskolerne skæres i ydelse - forstander frygter, at de svageste unge må betale prisen På Elsesminde Produktions-Højskole i Odense frygter forstander Vibeke Nørby Mouridsen, at den

Læs mere

Undervisningsmateriale til indskolingen

Undervisningsmateriale til indskolingen Undervisningsmateriale til indskolingen Øvelse 1: Snak i fællesskab Du kan starte med at (gen)fortælle, at tegnefilmen bl.a. viser, at børn og voksne tit tænker forskelligt. Malthes forældre tror slet

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Bedre boligindsats. Fra Bænk til Bolig

Bedre boligindsats. Fra Bænk til Bolig Mennesker bliver hjemløse af mange forskellige årsager: Hårde økonomiske og sociale reformer, en socialt skæv boligpolitik, voksende ulighed, ensomhed, psykiske problemer og misbrug er blandt de typiske.

Læs mere

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr.

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr. 2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd 1. Baggrund og formål Socialforvaltningen iværksatte i december 2006 en mindre undersøgelse, der skulle give indblik i antallet af udenlandske

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Undersøgelse om unge hjemløse

Undersøgelse om unge hjemløse Undersøgelse om unge hjemløse Marts 2015 Vi har i Kirkens Korshær undersøgt, om antallet af unge hjemløse under 30 år på Kirkens Korshærs varmestuer og herberger har ændret sig, og fået indsigt i, hvad

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Tale ved gallamiddag i Silkeborg den. 18.01.13 Kære Rotary-venner og venner af Rotary Kære præsident: Jette Phillipsen

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse !!!!!! Hilsen. Kasper & Tobias. Side! 1 of! 9

Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse !!!!!! Hilsen. Kasper & Tobias. Side! 1 of! 9 Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse Hilsen Kasper & Tobias Side 1 of 9 1 -" DIN BESLUTNING Det er altså ikke så svært. Livet handler om at træffe én beslutning.

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Det er lysten, der driver værket Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Ungdommens Røde Kors har kickstartet en række initiativer, der giver børn og unge alle steder i landet mulighed

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN

BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN MÅLGRUPPE: De voksne BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN Ved IS IT A BIRD 20. februar, 2015 Annika Porsborg Nielsen annika@isitabird.dk Hvem er de voksne? De voksne kæmper for at genskabe

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2.

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2. ÅRSBERETNING FOR UDSATTERÅDET 2010/2011 INDHOLD: 1. Indledning 4 1.1 Rådets formål 4 1.2 Rådets sammensætning 4 2. Rådets fokusområder i 2011 5 2.1 Ordinære møder 5 2.2 Seminar 5 3. Formidling af viden

Læs mere

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER 1 FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER Vejledning til lederen Udarbejdet af HR-afdelingen, Sygehus Sønderjylland, november 2011 Inspiration fra bogen Styrkebaseret ledelse Dansk Psykologisk forlag

Læs mere

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds redegørelse

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel Din virksomhed og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel > 2 Din virksomhed kan gøre en forskel for udsatte børn i Danmark Der er børn i Danmark, der har ondt i livet på grund af mobning, ensomhed

Læs mere

Transskribering af interview med Nanna

Transskribering af interview med Nanna Transskribering af interview med Nanna [00:00:09.15] Interviewer 1: Der er lige noget formalia som jeg er nødt til at sige. Samtalen bliver optaget sådan så vi kan bruge det i vores speciale og du bliver

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder 1 ICH BIN, DU BIST... 1 Mange børn og unge i udsatte boligområder har vanskeligt ved dansk stil, tyske gloser og

Læs mere

Generalforsamling Vester Skerninge Friskole 29. marts 2012

Generalforsamling Vester Skerninge Friskole 29. marts 2012 Generalforsamling Vester Skerninge Friskole 29. marts 2012 DIAS 2: Oplæg og drøftelse på GF Bestyrelsen aflægger kort beretning Skolelederen aflægger kort beretning Bestyrelsen forelægger det reviderede

Læs mere

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet:

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Odense gågaden - En hjemløs råber efter mig føler mig lidt utilpas hvad vil han. han ville bare snakke så jeg

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Grundlovstale 5. juni 2010.

Grundlovstale 5. juni 2010. Grundlovstale 5. juni 2010. Når vi i dag fejrer grundlovsdag, hylder vi ikke blot demokratiet og den demokratiske styreform. Vi minder også os selv og hinanden om de frihedsrettigheder og grundlæggende

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8)

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Og nu står vi her på trappen på det øverste trin Nyorienteringsfasen, måske med den ene fod på trinnet lige under, nemlig i Bearbejdningsfasen.

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Forord. »Det er svært at stille ét spørgsmål, for kristendommen giver anledning til mange spørgsmål.«marie, 17 år, gymnasieelev

Forord. »Det er svært at stille ét spørgsmål, for kristendommen giver anledning til mange spørgsmål.«marie, 17 år, gymnasieelev Forord»Det er svært at stille ét spørgsmål, for kristendommen giver anledning til mange spørgsmål.«marie, 17 år, gymnasieelev I løbet af efteråret 2011 blev der talt om tro, tvivl og svære spørgsmål på

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor

Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor STOF nr. 23, 2014 SÅ VENDER VI KAJAKKEN Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor Paradoks: Fordi grønlændere indgår i rigsfællesskabet, bliver de tilbudt mindre hjælp til at integrere sig i Danmark

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK SOCIALPOLITIK NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

EN SMUK BOG MICHELLE DETTMER UNGE DER HAR MISTET. Michelle MICHELLE DETTMER EN SMUK BOG

EN SMUK BOG MICHELLE DETTMER UNGE DER HAR MISTET. Michelle MICHELLE DETTMER EN SMUK BOG Unge der har mistet En Smuk Bog er skrevet for unge af unge, der har mistet. Bogen kan både læses i en sammenhæng eller anvendes som en opslagsbog, hvor du slår op under et tema, du gerne vil vide mere

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere