Det skjulte integrationsproblem. Bæredygtighed er både teknik og mennesker side 6. De unge har taget Kofoeds Kælder til sig side 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det skjulte integrationsproblem. Bæredygtighed er både teknik og mennesker side 6. De unge har taget Kofoeds Kælder til sig side 6"

Transkript

1 Marts 2014 Det skjulte integrationsproblem side 2 Bæredygtighed er både teknik og mennesker side 6 De unge har taget Kofoeds Kælder til sig side 6 Elevrådet er kommet godt i gang side 10

2 Det skjulte integrationsproblem Grønlændere, der flytter til Danmark, er fremmede i det danske samfund. Sprog, kulturkløfter og systemets manglende viden om grønlændere er med til at forsinke indsatser, der kan hjælpe til at undgå en social deroute. Rådet for Socialt Udsatte udgav i januar LEDER rapporten, I Grønland er jeg for dansk, og i Danmark er jeg bare Grønlænder. Heri fortæller 12 udsatte grønlændere deres historie om mødet med og livet i Danmark, når man er tilrejsende fra Nordatlanten. Som grønlænder er man dansk statsborger uanset om man bor i Nuuk eller Nøragersminde. Det eneste det kræver for at flytte ind i den sydlige del af Rigsfællesskabet, er at udfylde en flytteblanket og indsende den til Folkeregistret og så penge til en flybillet. Det lyder nemt og enkelt, og langt de fleste tilrejsende grønlændere klarer sig rigtig godt i Danmark. Til gengæld og desværre er udsatte grønlændere overrepræsenteret i en masse negative statistikker. For eksempel er 6% af de hjemløse herhjemme grønlændere, mens deres andel af befolkningen er mindre end 1%. I mange danskeres øjne er grønlændere i Danmark ensbetydende med den udsatte gruppe. Dem, som falder helt ud af systemet og ender i misbrug og hjemløshed. I rapporten fra Rådet for Socialt Udsatte kommer vi ind bag de udsatte grønlændere. Her er 12 personer, der fortæller hver deres historie om, hvordan deres liv i Danmark er, eller har været, endt i en social deroute. Nogle er vokset op med hele pakken af omsorgssvigt, seksuelt misbrug og alkoholisme i familien. Andre er egentlig bare flyttet til Danmark med en ægtefælle, hvorefter parforholdet går i stykker, og alt herefter går galt. Langtfra alle var socialt udsatte, da de boede i Grønland. Men hvor er det så, at det går galt og hvorfor går det så galt som det gør? Rapporten peger på at kultur- og sprogbarrierer er en væsentlig årsag. Især de yngre generationer står ikke på specielt god fod med det danske sprog. Tilsammen udgør de to forhold en farlig cocktail, som i sidste ende gør det nærmest logisk, at det skal gå helt galt for nogle. At en betragtelig del af de udsatte samtidig lider under personlighedsforstyrrelser og psykisk sygdom ofte udiagnosticeret gør deres tilværelse yderligere vanskelig. På Kofoeds Skole arbejder vi med denne gruppe i København, Aarhus og Aalborg, og genkender de problematikker rapporten fremhæver. Vi skal i vores socialpædagogiske indsats med målgruppen ofte håndtere urimelige og irrelevante systemkrav til traumatiserede og misbrugende grønlændere. Alt for mange gange oplever vi systemets manglende indsigt i og forståelse af, hvilken baggrund og hvilke forudsætninger den enkelte grønlandske borger har. Men der er også gode eksempler, som f.eks. Aalborg Kommune, hvor der er oprettet en grønlænderenhed. Grønlændere, der vurderes at have andre problemer end ledighed, henvises til grønlænderenheden som er sammensat af myndighedspersoner fra både social- og beskæftigelsesforvaltningen. Personalet i enheden har indsigt i og forståelse for målgruppens komplekse problemer. Det giver en effektiv sagsbehandling og et kvalificeret samarbejde med de private aktører blandt andet Kofoeds Skole i Ålborg. Set fra vores aktørsynsvinkel vil det være ønskeligt, at andre kommuner med en stor koncentration af udsatte grønlændere følger dette eksempel. Et andet eksempel på arbejde, som flytter den enkelte, er det tilbud om psykoterapi, som Kofoeds Skole tilbyder i København, hvor udsatte grønlændere efter eget ønske kan deltage i internater af flere dages varighed. Gennem terapien bearbejdes de traumer, deltagerne lever med, og som er en væsentlig barriere i forhold til at komme i gang med misbrugsbehandling og få bearbejdet de sjælelige sår, som mange lever med. Arbejdet med udsatte grønlændere har ofte karakter af integration. Derfor skal indsatsen også bære præg af de redskaber, man anvender i integrationen, fx undervisning og uddannelse. Vi ser frem til, at publikationen bliver læst af beslutningstagere og først og fremmest af de sagsbehandlere, der skal forvalte beslutningerne. Robert Olsen, forstander 2 Kofoeds Avis marts 2014 Foto: Per Folkver

3 Jann Sjursen sammen med holdet bag rapporten. Fra Venstre rådsmedlem Mille Schiermacher, illustrator Sara Brandt Kronborg og Nanna Mørch fra Rådets sekretariat. Statsborgerskabet spænder ben INTEGRATION Tekst og foto: Thomas Pedersen Der var mere end almindeligt godt fyldt op i Naapiffik, skolens værested for udsatte og hjemløse grønlændere, da Rådet for Socialt Udsatte afholdt pressemøde 27. januar. Baggrunden var, at Rådet havde udgivet rapporten I Grønland er jeg for dansk, og i Danmark er jeg bare grønlænder. Her fortæller 12 udsatte grønlændere deres historie om mødet med det danske samfund. Et møde, der i disse 12 tilfælde er eller har været endt op med et liv som socialt udsat i Danmark. Profiterer ikke af tilbud I sin præsentation af publikationen slog formand for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen fast, at de fleste, der flytter fra Grønland til Danmark, gør det for at uddanne sig og finde bolig og job her i landet. En øvelse, som langt de fleste lykkes med. Men der er en gruppe på procent, som ikke klarer sig godt og for nogle af dem går det rigtig galt. -Der er meget, der tyder på, at udsatte grønlændere generelt ikke profiterer af de tilbud, der er, sagde Jann Sjursen. Distanceblænder En af grundene til at tilflyttende grønlændere ikke gør brug af de eksisterende tilbud er, at de figurerer som danske statsborgere i de offentlige systemer. Det får medarbejderne til at forvente, at de kan klare sig sprogligt og kulturelt i Danmark, selvom det langt fra altid er tilfældet. Det mener Nanna Mørch, der er politisk konsulent i Rådet for Socialt Udsatte, og har været med til at gennemføre de interviews, der er kernen i rapporten. -Man tænker, at de er danske statsborgere de kan tale dansk. Men mange hverken taler eller forstår dansk særlig godt og har under alle omstændigheder svært ved at tale om de meget svære ting, som ofte er med i bagagen. På den måde bliver statsborgerskabet en distanceblænder, og dét kommer til at spænde ben for mange. Det er en central problemstilling, at de ikke ved, hvor de skal gå hen, og får den der lidt skæve start, siger Nanna Mørch. Konference på Christiansborg Rapporten er absolut anbefalelsesværdig læsning og følges op med en konference på Christiansborg om mulighederne for at forbedre indsatsen for udsatte grønlændere. Konferencen afholdes 5. marts, og du kan downloade rapporten og læse mere om konferencen på Rådet for Socialt Udsattes hjemmeside, ROBERT OLSEN MEDLEM AF RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE Fra 1. januar er forstander Robert Olsen udpeget som medlem af Rådet for Socialt Udsatte. Rådet er et uafhængigt organ, der er nedsat af Socialministeriet og har til opgave at være talerør for de udsatte gruppers interesser og komme med forslag til forbedring af de sociale indsatser. Rådet fungerer også som rådgivningsorgan for regeringen i forbindelse med sociale spørgsmål. -Jeg glæder mig til opgaven. Rådet udfører et stort og meget vigtigt arbejde i forhold til at gøre opmærksom på de problemer og behov, udsatte grupper har, siger Robert Olsen. Rapporten I Grønland er jeg for dansk, og i Danmark er jeg bare grønlænder kan downloades på Rådet for Socialt Udsattes hjemmeside, Kofoeds Avis marts

4 Rampelys: Blandt andet Kofoeds Skoles fokus på unge hjemløse skabte stor medieomtale i det forgangne år. og RAMPELYS HVERDAG ÅRSBERETNING Kofoeds Skole har sjældent været genstand for så megen fokus fra medierne som i Det har især været skolens fokus på hjemløse unge bl.a. at vi målrettede Kofoeds Kælder som kontaktsted for unge hjemløse der har været årsag til det, der på et tidspunkt kunne minde om en mediestorm. Den slags opmærksomhed er godt for skolen, men det er ikke noget, vi gør for at få opmærksomhed. Det er noget vi gør i forsøget på at levere løsninger på de sociale problemer, der er i tiden. Og i disse år er væksten i antallet af unge hjemløse dybt bekymrende. Apropos tiden der går, så kunne skolen fejre sin 85 års fødselsdag d. 28. marts og dermed 85 år med socialt arbejde i Kofoeds ånd. 85-års fødselsdagen var også en begivenhed, der skabte bevågenhed og mediefokus. 4 Kofoeds Avis marts 2014 Tekst: Robert Olsen Foto: Vibeke Katharina Jensen Men ind imellem al medieopmærksomheden er der også en hverdag, som er det vigtigste at få til at fungere for elever, medarbejdere og frivillige på Kofoeds Skole. En nu afdød dansk forfatter slog i et af sine digte fast, at han holdt uendeligt meget af hverdagen. Det tror jeg også, at de fleste, der bruger og arbejder på Kofoeds Skole, gør. Vi kan i hvert fald konstatere, at elevtallet stadig ligger højt. 688 elever mødte dagligt op på skolerne i København, Aarhus og Aalborg og gennem hele året havde skolen i alt indskrevet 4027 elever. Kofoeds Skoles mange forskellige tilbud om hjælp til selvhjælp tiltrækker stadig mennesker med sociale problemer. Mange af de reformer, der er vedtaget på det sociale område, gør ikke livet lettere for dem, som er uden for arbejdsmarkedet og har svært ved at komme ind. Og selvom vi ikke har nogen krystalkugle er det svært at forestille sig behovet for skolens tilbud blive mindre. Det betyder ikke, at Kofoeds Skole skal stå stille. For selvom vi elsker hverdagen og har en mangfoldighed af relevante tilbud, så skal vi også have modet til at ændre på rutinerne og turde tænke nyt. I løbet af året har vi etableret en ny ledelsesstruktur. Opbygningen med afdelinger er ændret til en team-struktur med mere direkte og synlig ledelse, tæt på hvor arbejdet foregår. Vi har i sommeren og efteråret gennemført en række lokaleændringer. Ændringer, som er nødvendige, fordi nogle af skolens bygninger er nedslidte og efterhånden uegnede til opholdsrum. På den mere positive side er ændringerne også en mulighed for at samle beslægtede aktiviteter i faglige fællesskaber. Det vil give en bedre udnyttelse af vores lokaler, og på sigt vil det også give bedre muligheder for projekter og ad-hoc aktiviteter. Samtidig er omrokeringerne også led i en proces, hvor vi åbner skolens rammer og signalerer skolens mangfoldighed af aktiviteter i endnu hørere grad. Arbejdet er langt fra færdigt her i begyndelsen af 2014, men vi er godt på vej, selvom vi undervejs er blevet forsinket af helt nødvendig vedligeholdelse.

5 Hverdag: Hverdagen på Kofoeds Skole er mange elever og mange relevante aktiviteter. Men også at vaner og rutiner kan forandres. Digitalisering påvirker hverdagen for os alle sammen. Vi skal i stigende grad betjene os selv i kontakten med det offentlige via digitale selvbetjeningsløsninger. Det gør livet nemmere for nogle, men er en udfordring for mange. I løbet af året har vi haft fokus på digitaliseringen af kontakten mellem borgere og det offentlige blandt andet i samarbejde med Københavns Kommune. Arbejdet har givet os erfaringer som viser, at rigtig mange af skolens elever er klar til den digitale selvbetjening. Men vi oplever også, at en ret stor gruppe har alvorlige udfordringer med at bruge computer og Internet. Det er en gruppe, vi skal have fokus på i de kommende år både med hensyn til undervisningstilbud og konkret hjælp, der sikrer, at man får de ydelser mv. man har krav på, også selvom man ikke er skarp ved tastaturet. Et andet element, vi er ved at indarbejde i skolens hverdag, er et fokus på økologi og bæredygtighed. Vi har i de senere år arbejdet med et energiprojekt i Holger Nielsens Ungdomsboliger, som skal reducere energiudgifterne til 10%. Nu er vi i gang med at realisere projektet, som vil give os nogle erfaringer, vi kan bruge i de kommende års investeringer. Det er investeringer, som på sigt skal give nogle besparelser på vores energiomkostninger, og som igen skal give plads i budgettet til at intensivere vores elevrettede aktiviteter. En af de ting, der er helt særligt ved Kofoeds Skole, er kofoeddollaren, skolens interne valuta. Vi har valgt at gøre optjeningen af dollars til noget, den enkelte elev skal visiteres til: der skal være et behov. Behovet skal være akut og optjening skal være en del af et forløb på skolen. Man optjener stadig spisebillet og har adgang til servicetilbud som tøjvask og frisør. Det basale skal være i orden. Der er også mulighed for at optjene til månedskort til offentlig transport. Betingelsen herfor er dog, at man fx går til undervisning, og ikke udelukkende er i Produktionsværkstedet. Dollars skal med andre ord være en del af noget mere. I december måned blev der afholdt valg til skolens nye elevråd. Der har tidligere været taget tilløb til at etablere et elevråd på skolen, men tiltagene har ikke mundet ud i et levedygtigt organ. Men efter et forberedelsesarbejde, hvor mange elever har engageret sig, var vi glade for at kunne afholde et stiftende elevmøde i november måned, hvor vedtægter mv. for et elevråd på skolen blev vedtaget. Dermed var vejen banet for, at et valg kunne afholdes, og at skolen nu har et elevråd med mange gode kræfter. Det har været en lang proces med hårdt arbejde for de involverede, og alle, der har deltaget i processen, skal herfra have en stor tak for deres indsats. I skolens ledelse ser vi nu frem til, at samarbejde med det nye elevråd og ser også frem til at skabe rammer for at eleverne selv kan tage initiativer til aktiviteter og projekter. Der er mange spændende ting i gang, som vi glæder os til at arbejde videre med. Fra d. 10. marts kan du se Kofoeds Skoles Årsrapport for 2013 på Kofoeds Avis marts

6 Bære både BÆREDYGTIGHED Tekst: Daniel Vedsted Foto: Daniel Vedsted og Bjerg Arkitektur En af Kofoeds Skole ungdomsboliger skal energirenoveres og gøres fuldstændig bæredygtig. Sideløbende med byggeriet skal husets unge beboere lære om miljøhensyn, energibesparelse og socialt ansvar. Men hvordan involverer man en gruppe udsatte unge til at tænke bæredygtigt, når de samtidig har meget andet at tænke på? På Peder Lykkes Vej på Amager ligger en af Kofoeds Skoles i alt fire ungdomsboliger for socialt udsatte unge. Kendetegnende for beboerne i alle fire ungdomsboliger er, at det er unge, der har sloges med alt fra hjemløshed til misbrug og psykiske problemer. Det er med andre ord en stærkt udsat gruppe af unge, som ikke har lært at tage vare på sig selv og derfor er blevet henvist dertil af kommunen. I boligerne får de således daglig pædagogisk støtte og botræning, indtil de er klar til at blive visiteret til egen bolig. I begyndelsen af marts tages første spadestik til totalrenoveringen af Holger Nielsens Ungdomsboliger (i daglig tale HNU), som vil blive forvandlet fra en energimæssig belastning til et bæredygtigt foregangsbillede for hele lokalmiljøet. Vin duerne i boligen er utætte og luft og varmepenge fiser i mere end en forstand ud gennem sprækkerne. Derfor skal huset laves bæredygtigt ved at omforme det til et såkaldt passivhus, som blandt andet indbefatter kraftig isolering og en reducering af energiforbruget med procent. Den økonomiske besparelse vil blive genbrugt i det sociale og pædagogiske arbejde med beboerne, hvilket dermed også gør projektet økonomisk bæredygtigt. Det særlige ved HNU er, at eftersom byggeriet er helt tilbage fra 1959, er det også en byggeteknisk udfordring, da det er første gang, at et hus af den alder skal laves til et passivhus. Projektet skal samtidig ses som startskuddet på en bæredygtig omstilling af Kofoeds Skole generelt, hvor planen er at udfordre lokalmiljøet, elever og ansatte til at tænke mere grønt. Idéen med projektet er som nævnt indledningsvis, at de unge beboere sideløbende med byggeriet skal lære om bæredygtighed og det sociale ansvar, som vi alle bærer på i forhold til miljø, forurening og energibesparing. For bare fordi man bor i et bæredygtigt hus, betyder det ikke, at man også selv er bæredygtig. Ifølge husets ansvarlige pædagog, Bjarne Skiffer, er det da også det, der er den store socialpædagogiske udfordring ved dette projekt. 6 Kofoeds Avis marts 2014

7 dygtighed er teknik og mennesker Sådan kommer facaden på Holger Nielsens Ungdomsboliger til at se ud i forhold til renoveringsforslaget, der er udarbejdet af Bjerg Arkitektur. Mange af dem har jo f.eks. ikke haft mulighed for at se deres far og mor plante blomster ude i haven eller skifte en sikring i el-skabet og lære det på den måde. - BJARNE SKIFFER -Normalt når der tales om bæredygtighed, miljørigtighed, affaldssortering og den slags, kommer det fra mennesker, som har et stort mentalt overskud i hverdagen. Mennesker, som kan prioritere det. Men de unge mennesker, vi har boende her, kommer jo af gode grunde til os med et meget lille overskud. Derfor er det første de tænker på, næppe hvordan de sorterer deres affald, men mere hvordan de overhovedet begynder at få styr på deres tilværelse, fortæller han. For beboerne i huset, vil hverdagen de næste mange måneder naturligvis være præget af ombygningen. Derfor har det også hele tiden været planen, at de unge skal engagere sig i projektet på en eller anden måde. Spørgsmålet er mere, hvordan man graver motivationen frem hos en flok unge, der har meget andet at tænke på, end hvordan man lige sparer mest muligt på strømmen. For et andet gennemgående træk ved de unge er, at de måske ikke fra starten har lært mange af de ting, som vi andre tager for givet. -Mange af dem har jo fx. ikke haft mulighed for at se deres far og mor plante blomster ude i haven eller skifte en sikring i el-skabet og lære det på den måde. Så vi pædagoger her på institutionen skal samtidig være en slags rollemodeller inden for for bæredygtighed, som de unge kan kigge over skulderen, lære af og udspørge, når de føler overskud til det, siger Skiffer. Forløbet strækker sig fra marts til august i år. Du kan følge det videre forløb i de næste numre af Kofoeds Avis. FAKTA OM BYGGERIET: Byggeriet er sat til at vare i godt et halvt års tid. Teamleder Bjarne Skiffer skal i løbet af byggeperioden arbejde med at lære de unge om blandt andet energibesparelser, miljøhensyn, at undgå madspil og at spare på vandet. Planen for huset er tegnet af Bjerg Arkitektur A/S. Den årlige økonomiske besparelse estimeres at være på ca kr. Der er i alt plads til 11 unge i boligen på Peder Lykkes Vej. Byggeperioden forventes at strække sig fra 1. marts og 5-6 måneder frem. Hele forløbet rundes af med en stor miljøfest i sensommeren, når huset står færdigt. Kofoeds Avis marts

8 Bent Kristensen (th) sammen med Lene Larsen og en kollega fra Brøchner Hotels i forbindelse med overleveringen af indtægterne fra inventarauktionen på Hotel Fox. De unge har taget Kofoeds Kælder til sig Allerede omkring årsskiftet havde Kofoeds Kælder nået målet for det første år om at etablere kontakt til minimum 50 unge uden bolig og med sociale problemer. UNGE HJEMLØSE Tekst: Thomas Pedersen Foto: Daniel Vedsted Kælderen er blevet opsøgt mere end 300 gange af ca. 50 personer. Det oprindelige mål var at skabe kontakt til personer på årsbasis, og er allerede nået. I januar 2014 var der dagligt 10 personer, som brugte kælderens tilbud om adgang til internet, lidt at spise og badeog vaskefaciliteter. Teamleder Bent Kristensen er meget tilfreds med at målgruppen har taget stedet til sig. -Folk er begyndt at finde ud af at vi eksisterer. De unge tager andre unge med problemer med sig, og mange bliver visiteret fra vores samarbejdspartnere både private aktører, job- og socialcentre og Der er stadig masser af unge med sociale problemer, der står uden bolig, og som befinder sig i en gråzone, fordi de ikke kan identificere sig med livet på at traditionelt herberg eller på de andre sociale tilbud - BENT KRISTENSEN Københavns Kommunes hjemløseenhed. Ofte holder samarbejdspartnerne også møder med de unge her i kælderen, siger han. Fyldte nødherberg De 10 nødherbergspladser, kælderen råder over, er fuldt booket op, og Bent og hans frivillige kunne godt bruge flere pladser. -Der er stadig masser af unge med sociale problemer, der står uden bolig, og som befinder sig i en gråzone, fordi de ikke kan identificere sig med livet på at traditionelt herberg eller på de andre sociale tilbud. Det er et stort behov vi forsøger at dække, og vi må indstille os på, at vi ikke kan hjælpe alle, understreger Bent Kristensen. Hårdt at tage ansvar Til gengæld kan han så glæde sig over, at enkelte af de unge er kommet i gang med at uddanne sig, efter at have fået tag over hovedet i nødherbergerne. Men for de fleste er der stadig et godt stykke vej i forhold til at få etableret en stabil livssituation. -Livet som hjemløs er jo meget uforpligtende, og når man får tag over hovedet, bliver man ofte også nødt til at forholde sig til sin situation. Nogle har jo undskyldt et misbrug med hjemløsesituationen, og når de så får en bolig, begynder de at finde ud af, at det faktisk er rigtig svært at slippe misbruget. Det kan være hårdt at skulle til at tage et ansvar for sig selv, og træerne vokser bestemt ikke ind i himlen, slutter Bent Kristensen, som under alle omstændigheder er meget tilfreds med, at målgruppen har taget Kofoeds Kælder til sig. 8 Kofoeds Avis marts 2014

9 Et år i hjælpsomhedens tegn På Ricco s kaffebarer i København har kunderne i løbet af vinteren fået information om og opfordringer til at støtte Kofoeds Kælders arbejde for unge hjemløse via plakater og kaffekopper. UNGE HJEMLØSE Tekst: Daniel Vedsted Foto: Thomas Pedersen Allerede tilbage i 2011 viste der sig en kedelig tendens på hjemløseområdet. Gruppen af hjemløse under 30 år, var vokset markant. I 2013 blev den tendens blot endnu mere tydelig, da SFI s hjemløsetælling dokumenterede, at hver tredje hjemløse person i Danmark er under 30 år. Derfor har der i 2013 været øget fokus på denne gruppe. Hjemløsedagen i oktober måned havde unge hjemløse som tema, og fra politisk side er der blevet sat flere penge af end nogensinde, til at få flere udsatte unge i gang med en uddannelse eller finde sig en læreplads. Alt sammen i bevidsthed om, at ungdommen ikke må tabes på gulvet, som tendensen ellers truer med. Stor opmærksomhed At der er stor opmærksomhed omkring unge hjemløse fra mange sider i samfundet, blev klart da Kofoeds Kælder i september blev re lanceret som kontaktsted for unge hjemløse. Åbnings arrangementet var velbesøgt af alt fra de unge selv og politikere til samarbejdspartnere og den tilfældigt forbipasserende, der fattede interesse for den megen aktivitet uden for kontaktstedet ved Kultorvet. Kampagner skabte fokus Senere på året kastede Kofoeds Skole og Kofoeds Kælder sig ud i at skabe synlighed om unge hjemløses problemer. Facebookkampagnen, Jeg Er Ikke Fucking Hjemløs havde til formål dels at oplyse om den kraftige stigning i hjemløsetallet blandt unge, dels indsamle penge til Kofoeds Kælders arbejde. Kælderen har vist sig at dække et behov hos de unge, som ikke oplever, at de har særlig mange andre steder at gå hen. Og heldigvis har flere medspillere vist sig på banen med assistance. Riccos kaffebarer Således indledte Kofoeds Kælder og kaffekæden Riccos før jul et samarbejde, hvor Kofoeds Skoles produktionsværksted satte klistermærker på flere tusinde af kaffekædens kaffekopper. På kopperne var der en SMS-kode, som man kunne skrive til og donere 50 kr. Det gav ikke alene lidt penge i kassen, men også et øget kendskab til nødvendigheden af Kofoeds Kælders arbejde med de unge. Brøchner Hotels Kendskabet til Kælderen har sidenhen ført til, at hotelkæden Brøchner Hotels valgte at donere overskuddet fra en inventarauktion på deres nu nedlagte Hotel Fox, til Kofoeds Kælder. Det indbragte i omegnen af kr., som i første omgang er øremærket en istandsættelse af Kælderens to nødherberger, som tilbyder nogle af de unge en midlertidig bopæl, mens der arbejdes på at etablere en mere varig løsning. Det positive budskab er, at mange kræfter gerne vil gøre en indsats for at hjælpe de unge hjemløse. Den lidt mere triste melding er, at behovet for hjælp er større end de ressourcer, der er til rådighed. Under alle omstændigheder er det glædeligt, at der er så mange gode kræfter, der gerne vil give en hjælpsom hånd med. Du kan stadig nå at støtte kampagnen gennem donationer eller ved at like Jeg Er Ikke Fucking Hjemløs -kampagnen på Facebook. For hvis der er noget, som det danske samfund ikke kan være tjent med, så er det at se et ungt liv leve på gaden, afskærmet fra det håb, som et ungt liv ellers altid bør indeholde. Kofoeds Avis marts

10 ELEVRÅDET ER KOMMET GODT I GANG Efter et langt, sejt træk har Kofoeds Skole fået sit elevråd. Tekst og foto: Thomas Pedersen I december måned blev der sat punktum for godt to års hårdt arbejde. Undervejs har mange elever været med i arbejdet og i slutfasen har en lille hård kerne knoklet en vis kropsdel ud af bukserne for at nå i mål med Projekt Elevråd på Kofoeds Skole. Vedtægter er blevet udformet, stiftende elevmøde afholdt, og så var vejen banet for at afholde et elevrådsvalg efter alle kunstens regler. Vi har talt med formand Lesly Schlabs og kasserer Ole Clemmensen om, hvad de vil arbejde for i elevrådet. OLE CLEMMENSEN, KASSERER HVAD HAR FÅET DIG TIL AT GÅ IND I ELEVRÅDSARBEJDET? -Det var nogen jeg snakkede med i forvejen, som opfordrede mig, og så gik jeg med til møderne. Da vi så kom frem til valget havde jeg ikke rigtig nogen grund til at trække mig ud af det, og så blev jeg valgt. Jeg har kastet mig over at passe på pengene og er blevet kasserer. Jeg regner ikke med at der er så mange at holde styr på. Og så skriver jeg lidt referat. HVAD VIL DU ARBEJDE FOR? -Jeg har ikke en bestemt dagsorden eller noget formål, men et elevråds eksistensberettigelse er jo at tale elevernes sag. Hvis der nu kom en klage over noget, kan vi jo give vores besyv med, hvis der er rimelighed i det. HVAD KAN KOFOEDS SKOLE GØRE BEDRE? -Jeg synes der er rigtig meget, der er rigtig godt og går ikke rundt med reform-øjne. Jeg tror, at hvis man sætter sig ind i sagerne og lytter til folk, så kan det godt være, at man kan komme med nogle indspark, som kan give nogle bedre beslutninger. HVAD HAR FÅET DIG TIL AT GÅ IND I ELEVRÅDSARBEJDET? -Jeg er jo tørlagt alkoholiker og har haft mange slemme år. Kofoeds Skole har hjulpet mig meget med at få tingene på plads. Nu vil jeg gerne aflevere lidt tilbage og måske hjælpe andre, der har det svært og ikke mindst dem, der har et misbrug, de vil til livs. Det kan jeg måske være med til gennem elevrådsarbejdet. HVAD VIL DU ARBEJDE FOR? -Jeg vil arbejde for, at vi bliver inddraget lidt mere i de ting, der giver en drejning på skolens dagligdag. Der sker en masse ting med ombygninger og omstruktureringer. Der vil jeg gerne have at vi bliver inddraget som brugernes repræsentanter i arbejdsgrupper med ledelsen og medarbejdere, så vi brugere bliver hørt. Det har jeg tiltro til kan lade sig gøre. Det er jo ikke sjovt at lægge mange timer i frivilligt arbejde, hvis ikke det giver pote. HVAD KAN KOFOEDS SKOLE GØRE BEDRE? -Kofoeds Skole kan godt blive bedre til at koordinere og stikke fingrene i jorden, når nye ting bliver sat i gang, for eksempel de nye IT-programmer og omflytningerne. Det går lidt hurtigt med at få lavet om på tingene, og der kan eleverne måske være med til at undgå flaskehalse ved at være med til at lægge puslespillet. Vi skal jo ikke bestemme det hele, men jeg håber vi kan sætte nogle fingeraftryk på vegne af brugerne. LESLY SCHLABS, FORMAND 10 Kofoeds Avis marts 2014

11 STØT MANGFOLDIGHED STØT KOFOEDS SKOLE Tak for din støtte i 2013! Bidrag til mangfoldigheden igen i 2014 og støt Kofoeds Skoles arbejde med socialt udsatte mennesker i Danmark. Anbefal en ven at blive fast bidragsyder og få bogen Vejen fra Hjertet. Se hvordan på eller ring på tlf Mens baggårdskattene forsvandt er skrevet af Kofoeds Skoles forstander, Robert Olsen, der var forstander på Mændenes Hjem i de år, hvor byfornyelsen på Vesterbro tog fart, og baggårdskattene fortrak. Nu har han skrevet en bog fyldt med ærlige og kærlige beretninger fra årene på byens hårdeste drengehjem. Bogen udkom på Byens Forlag den 28. februar. Kofoeds Avis marts

12 Magasinpost UMM ID nr.: Vil du være Kofoeds Ven? Hjælp socialt udsatte mennesker i Danmark med at finde vejen til et bedre liv. Bliv Kofoed Ven med et fast bidrag på 300 kr. om året og få bogen Vejen fra Hjertet om Kofoeds Skoles sociale arbejde i gave. Som fast bidragsyder får du også Kofoeds Avis 4 gange om året. Din støtte er fradragsberettiget og kan tilmeldes betalingsservice. Send en mail til: AF HJERTET - TAK! REDAKTION: Thomas Pedersen (ansvarshavende), Mathilde Hulgård, Daniel Vedsted, Jane Fogedby og Steffen Dalsgaard. LAYOUT: Rikke Saabye, FORSIDEFOTO: Thomas Pedersen TRYK: Kailow Graphics. Oplag: Eftertryk tilladt med kildeangivelse ISSN: Red. sluttet d. 24. februar 2014 Kofoeds Skole er en selvejende institution, der yder hjælp til selvhjælp til mennesker i sociale vanskeligheder. Skolen arbejder på et kristent og folkeligt grundlag. KONTAKT Nyrnberggade 1, 2300 København S Tlf.: Fax: Postgiro: Næste blad udkommer 1. juni 2014 SKRIV TIL REDAKTIONEN: FÅ KOFOEDS AVIS TILSENDT: Kontakt Kofoeds Skole på eller Afsender: Kofoeds Skole Nyrnberggade København S. GIV ET BIDRAG til Kofoeds Skoles arbejde med socialt udsatte kr. Ved betaling via netbank benyt reg.nr konto nr Husk at oplyse medlemsnr. eller navn

Opsøgende arbejde hvad er det?

Opsøgende arbejde hvad er det? Opsøgende arbejde hvad er det? Som opsøgende medarbejder for Kofoeds Skole har man daglig kontakt med mange af Københavns hjemløse i den indre by. Medarbejderen Kim Clemen startede det opsøgende arbejde

Læs mere

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK til handling fra fratanke tanke til handling I DANMARK BOR 10-12.000 GRØNLÆNDERE. Ud af dem er der 7-900 mennesker, som befinder sig på samfundets bund.

Læs mere

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen. Døgnværested for hjemløse grønlændere i København

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen. Døgnværested for hjemløse grønlændere i København Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen Vedr.: Døgnværested for hjemløse grønlændere i København Projektbeskrivelse Baggrund Opsøgende medarbejdere fra Kofoeds

Læs mere

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER Juni 2013 TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER ROSKILDE FESTIVAL SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ TIL UNGE HJEMLØSE side 2 side 4 side 6 En sammenhængende

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

MITEQ. et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder

MITEQ. et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder MITEQ et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder MITEQ betyder edderfugl symbolet på varme og omsorg. Sarte spædbørn blev i gamle dage i Grønland svøbt i edderfuglens varme fjerdragt. Blandt socialt

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor

Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor STOF nr. 23, 2014 SÅ VENDER VI KAJAKKEN Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor Paradoks: Fordi grønlændere indgår i rigsfællesskabet, bliver de tilbudt mindre hjælp til at integrere sig i Danmark

Læs mere

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2.

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2. ÅRSBERETNING FOR UDSATTERÅDET 2010/2011 INDHOLD: 1. Indledning 4 1.1 Rådets formål 4 1.2 Rådets sammensætning 4 2. Rådets fokusområder i 2011 5 2.1 Ordinære møder 5 2.2 Seminar 5 3. Formidling af viden

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst STOF nr. 23, 2014 Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst Manglende kontinuitet i prioriteringen af området samt politisk berøringsangst har gjort det svært at forebygge

Læs mere

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR!

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! Marts 2013 DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2 FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3 SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4 KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! side 9 Det sociale landskab under forandring Det sociale

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Jeg bor lige derovre

Jeg bor lige derovre UNGE HJEMLØSE I 'Den første nat var ikke så slem' Jens er 19 år og har været hjemløs de sidste tre måneder. Han er en af de cirka 1.300 hjemløse unge, der udgør en fjerdedel af alle hjemløse i Danmark.

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer En Smuk Bog Unge der har mistet Michelle Dettmer og Matilde, Ditte, Steffan, Rikke, Martin, Martin, Louise, Nicklas, Ida, Line, Camilla, Camilla, Johannes, Sofie, Martin, Tina, Malene, Ann og Karin 5 Michelle

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker For mange børn går alene med skilsmisse-tanker 15 pct. af de børn, der gennemlever en skilsmisse, taler slet ikke med nogen i forbindelse med forløbet. Det viser en ny stor undersøgelse blandt 1.018 danskere,

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Vi er midt i en valgkamp. Og for mig betyder det hektisk aktivitet. Masser af møder, medrivende debatter, interviews og begivenhedsrige besøg i hele landet. Men selvom dagene

Læs mere

Tænk dig om før du IKKE stemmer

Tænk dig om før du IKKE stemmer Tænk dig om før du IKKE stemmer Landsdækkende kampagne ved Kommunal- og regionsvalget 2013 Udfordring: Faldende valgdeltagelse Valgdeltagelsen ved kommunal- og regionsvalget er faldet gennem 35 år og nåede

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de psykisk sårbare borgere på Næsborgvej 90. Baggrunden er et ønske om at skabe et samlet miljø

Læs mere

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel Din virksomhed og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel > 2 Din virksomhed kan gøre en forskel for udsatte børn i Danmark Der er børn i Danmark, der har ondt i livet på grund af mobning, ensomhed

Læs mere

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx NR 2 MARTS 2013 Kære Steinerskoler lærere, elever, bestyrelser, forældre og venner af skolerne Vi arbejder i øjeblikket på at få Sammenslutningens nye hjemmeside færdig, hvorfra det også vil blive muligt

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening 1 HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE KOLOFON --- --- --- --- 3 Mangfoldig

Læs mere

ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre

ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre Når Kofoeds Skole arver dig, hjælper du socialt udsatte mennesker i Danmark til en bedre tilværelse. På den måde er du med til at give livsflammen videre. DET GÅR

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Referat af SANDs generalforsamling 2013

Referat af SANDs generalforsamling 2013 Referat af SANDs generalforsamling 2013 Odense. D. 26.3.13. Dagsorden iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse

Læs mere

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011 GRØNNE PLETTER Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler 1. udgave, marts 2011 grønne pletter.dk 1 Nu får Danmark snart Grønne Pletter vær med til at gøre den nye kampagne fra Danske Planteskoler

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013 Socialrådgiverdage Kolding november 2013 Program Ultrakort om TUBA Børnenes belastninger i alkoholramte familier Hvad har børnene/de unge brug for De unges belastninger og muligheder for at komme sig TUBA

Læs mere

Undersøgelse om unge hjemløse

Undersøgelse om unge hjemløse Undersøgelse om unge hjemløse Marts 2015 Vi har i Kirkens Korshær undersøgt, om antallet af unge hjemløse under 30 år på Kirkens Korshærs varmestuer og herberger har ændret sig, og fået indsigt i, hvad

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche Referat af møde i Udsatterådet Tidspunkt: 5. februar 2015 kl. 13:00 16:00 Sted: Blå Kors, Jægergårdsgade 2a, 8000 Aarhus C Deltagere: Kjeld Holm (formand), Aarhus Stift Michael Alber (næstformand), Kofoeds

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser.

I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser. 1. marts 2011 I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser. Længere nede kan du derfor møde nogle af Radikale Venstres jyske, fynske

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

LØS Landsforeningen af Økosamfund

LØS Landsforeningen af Økosamfund LØS Landsforeningen af Økosamfund Social innovation som redskab for inklusion Niels Aagaard, specialkonsulent Eksklusionens omfang De sidste 25 år har mere end 25% af alle i den arbejdsdygtige alder (16-64

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Juni 2014 Den Klæder skaber Munden Mangfoldige bæredygtige meget mere fuld af mennesker skole end folk læring

Juni 2014 Den Klæder skaber Munden Mangfoldige bæredygtige meget mere fuld af mennesker skole end folk læring Juni 2014 TEMA: BÆREDYGTIGHED Den bæredygtige skole side 2 Klæder skaber meget mere end folk side 3 Munden fuld af læring side 4 Mangfoldige mennesker side 6 Den bæredygtige skole På Kofoeds Skole har

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Selv-evalueringsrapport for Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen, forår 2014 Heldagsskolen juni 2014

Selv-evalueringsrapport for Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen, forår 2014 Heldagsskolen juni 2014 Selv-evalueringsrapport for Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen, forår 2014 Heldagsskolen juni 2014 1. Indledning Gennemførelsesprocenten på heldagsskoleholdene ligger i de fleste tilfælde højere

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013

Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Arbejdsgruppemøde om Boligejernes behov i Grøn Boligkontrakt 1. juli 2013 J.nr. Ref. MRK Side 1 Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Formål med mødet Formålet med mødet var at definere afsættet for de

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet 1. januar 2015 Hviddalen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet Hviddalen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen REFERAT Social- og Handicapcentret 07-11-2012 Referat fra møde i Udsatterådet den 6. november 2012 Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen Ikke fremmødte med

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder 1 ICH BIN, DU BIST... 1 Mange børn og unge i udsatte boligområder har vanskeligt ved dansk stil, tyske gloser og

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m.

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. - Guide fra BetterNow Juli 2012 - version 1.0 BetterNow Kristen Bernikowsgade 6 1105 Kbh. K www.betternow.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Haugegaard. En del af

Haugegaard. En del af Haugegaard Et udviklingsorienteret bo-, arbejds- og aktivitetstilbud for unge voksne med neurologiske og psykosociale problemstillinger, fx autisme, ADHD, OCD, lettere hjerneskader og dysfunktioner En

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

springer jeg rundt som en 14-årig

springer jeg rundt som en 14-årig Alternativ behandling springer Nu jeg rundt som en 14-årig En angst, der havde gennemsyret hendes liv, siden hun var barn, betød, at Annalis Valentin sjældent var alene i sit hus og altid var anspændt.

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.11 danskere Epinion og Rådet for Socialt Udsatte, oktober 13 1 Introduktion Hvordan ser den danske befolkning på socialt udsatte er der socialt udsatte, hvem

Læs mere