TOMMERUP. E erskole NR. 3 SEPTEMBER ÅRGANG. UDGIVET AF ELEVFORENINGEN ELEVBLAD. erskole.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TOMMERUP. E erskole NR. 3 SEPTEMBER 2008 101. ÅRGANG. www.th-te.dk UDGIVET AF ELEVFORENINGEN ELEVBLAD. www.tommerup-e erskole.dk"

Transkript

1 TOMMERUP E erskole UDGIVET AF ELEVFORENINGEN NR. 3 SEPTEMBER ÅRGANG ELEVBLAD erskole.dk

2 TIL EFTERTANKE AF HENRIK BANG MØLLER, SOGNEPRÆST I SKAGEN HJERTET OG VILJEN Jesus er ind l døden interesseret i det hele menneske. Han ser ikke kun på enkelte dele af os, men det alt sammen. Rub og stub. Man kunne lidt dybsindigt sige: Han ser stort på de enkelte, små handlinger. Jesus ser på hjertet - og hjertet i de bibelske skri er, som i kristen poesi og salmedigtning i øvrigt, er akkurat et billede på sindelaget - dét sted, hvorfra alle de enkelte handlinger henter deres mo va on og mo v. Hjertet er lmed udtryk for viljens retning - om viljen er god eller ond, syndig eller re ærdig. I Jesu øjne vurderes et menneske alene på grundlag af dets vilje som udtryk for det hele menneske - det virkeligt interessante og afgørende hos et menneske. Hos Paulus ser vi viljens tvetydighed uds llet på næsten klassisk vis, når han i Romerbrevet skriver: Det, jeg vil, det gør jeg ikke, og det, jeg hader, det gør jeg. Og lidt længere fremme: For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vi, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig. Ca år senere ser vi denne samme ældgamle sandhed beskrevet hårrejsende præcist hos Luther i hans berømte værk om Den trælbundne vilje. Viljen beskrives her som fanget ind af ondskaben og synden, dog uden menneskets allerinderste vilje, som det beskrives hos Paulus. Enten er det djævelen eller Kristus, der er kusken på viljens hestevogn. Men det er Kristus, der på én gang gør os opmærksom på denne viljens uafvendelige bundethed l synden og den onde, men som sam dig løser og binder os fast l ham, som er godheden og kærligheden selv. Således vurderes vi ikke længere på vore handlinger, men på vor viljes retning mod Kristus og hans fortjeneste. En vilje, som Kristus re er ind, og som han renser for synd og giver fri l frimodighed og glæde, l fest og samhørighed. Denne viljens re ethed, dens overgivelse om man vil, kalder vi også for tro. Troen, som den samme Luther indholdsbestemmer yderligere som dén llid, der overgiver sig selv i en andens varetægt for at føre den sag, som man ikke selv kan hverken føre eller vinde. Vi har derfor intet som helst at rose os af. Alt sammen rækkes det os gra s, dvs. af nåde, af Kristus, når han som billede på sig selv og sit evangelium bruger den barmhjer ge og lgivende Fader, der tager mod den i enhver henseende ufortjens ulde og syndige søn, der angrende gger om sin Faders nåde. Livet forvandles for os, såfremt vi har vilje l at se os selv i den syndige, men lgivne søn. Eller findes det bedre udtrykt end i Luthers vidunderlige salme: Nu siger han: Kom hid l mig, tag evigt liv l gave! Jeg led den bitre død for dig, at du den arv skal have; nu er jeg din, og du er min, min bolig skal og være din, os skal ej enden skille. (Luther, DDS nr. 487) TIL LYKKE l Bodil Nygaard 10 års jubilæum. Bodil Nygaard blev ansat på skolen pr. 1. december 1998 som køkkenleder og har således været på skolen i 10 år. Til lykke l Bodil og tak for godt samarbejde, dyg g køkkenledelse og lækker mad. På skolens vegne Jakob Carl Christensen Forstander BODIL Forsidebilledet og andre billeder er fra elevholdet 08/09.

3 FRA SKOLEN AF JAKOB CARL CHRISTENSEN FORSTANDER KÆRE GAMLE ELEVER! Netop i dag, hvor jeg skriver denne hilsen l jer den 11. september er der gået 7 år, siden to store kontorbygninger i New York sank i grus. Da jeg var dreng, sagde min mor med jævne mellemrum l mig, at hun mente, at alle kunne huske præcis, hvad de lavede, da præsident Kennedy blev skudt den skæbnesvangre novemberdag i 1963 i Dallas i USA. E er den surrealis ske oplevelse, som mange af os sikkert havde den formiddag for syv år siden, hvor man så flyvemaskinerne brase ind i tårnene, vil vi sikkert kunne huske, hvad vi lavede netop, da det skete. Nogle siger, at det ændrede verden, andre siger, at det blot ændrer vores oplevelse af verden. Set i verdenshistorisk perspek v er tabet af under menneskeliv i små ngsafdelingen, så meget kan nemt fastslås. Men symbolikken er stærk og gør indtryk på mange mennesker. I særdeleshed må amerikanerne siges at være påvirkede af begivenhederne, mens vi her i vores lille andedam nok blev lige så påvirkede af Muhammedtegningernes dønninger. Frygten og angstens fascina onskra kan lamme os, tryllebinde os, forføre os. Tanken om vilde, sabelsvingende horder af islamiske jihad-krigere får nogle l at trække følehornene l sig, mens andre ryster på hovedet af den slags feber-hede fantasterier og fordomsfuldheder. Andre igen ruster sig l tænderne med argumenter og ammuni on. Hvis man overvejer de sidste hundrede års teknologiske landvindinger og forskning, skulle man mene, at verden er blevet meget klogere. Men er vi blevet mere civiliserede? Mere glade? Mere kærlige ved hinanden? Er vi holdt op med at bekrige hinanden? Nej, som samfund, skole og enkeltpersoner har vi mindst lige så stor en byrde på vores skulder, som vi havde for 100 år siden, da Tommerup Højskole stadig var ung og ny. Verden trænger desperat l fred og forsoning, l budskabet om håb og glæde. Vores unge mennesker vokser op l et liv, hvor frygten bliver klasket lige i æset på dem hver eneste dag. De ser på interne et og tv, hvordan ondskab og menneskelig fornedrelse også har magt i verden, og jeg er sikker på, at det gør noget ved dem og deres drømme for frem den. Vi skal give dem håb midt i håbløsheden - troen på, at det gode gør en forskel. Dels fordi vi selv har erfaret det, dels fordi Jesus siger, at vi skal gå ud i alverden og gøre alle l hans disciple. Jesus repræsenterer nemlig det modsa e af frygten: Kærligheden. Den fuldkomne kærlighed driver al frygt ud. Hvor Jesus er Herre, er der ingen krig, ingen frygt, ingen død. Fortællingen om Jesu liv og død og opstandelse er et levende og ak vt mod-symbol l det, vi ser for vores indre blik, når vi husker den rædselsfulde begivenhed i New York for 7 år siden, eller det chok det gav dem, der kan huske den 22. november Men alt det siger jo ikke så forfærdelig meget om, hvad der rent faktuelt er sket siden sidst! Det skal jeg således kort nævne: Vi slu ede skoleåret 2007/08 af på en rig g god måde. Det var endnu et glimrende skoleår, hvor de i særlig høj grad var gode l at dyrke fællesskabet og i det hele taget var gode ved hinanden. Det ny hold 2008/09 er kommet rig g godt i gang. Vi har ha den første uge med mange, mange informa oner og nye ansigter at lære navnene på. Et par uger med almindelig undervisning og en primi v tur, hvor vi i tre grupper á cirka 35 mand tog af sted i tre dage. En gruppe nær Faaborg, en anden på gåtur i lokalområdet og en sidste gruppe l Baagø ud for Assens. I skrivende stund har vi således 113 sunde, friske og temmelig smilende elever. Så det er dejligt. Med ønsket om Guds velsignelse i e eråret. FEM HURTIGE TIL LÆRER THORKILD SPECHT 1. Hvorfor TE? Fordi det er den bedste e erskole. Jeg må vide det, da jeg har været elev her i 84/86! 2. Hvad forventer du dig af skoleåret 08/09? At vi får nogle elever, der tør udfordre sig selv og hinanden. 3. En god oplevelse fra de første uger? Det var at se, at alle eleverne var med på at danse folkedans den anden a en. 4. Hvad drømmer du om? Om fred på jorden. 5. Din yndlingsmusik? U2. NYT ANSIGT Mandag den 11. august startede Lars Juul Jespersen som ny pedel ved Tommerup E erskole. Lars har mange års erfaring som tømrer både lokalt og i udlandet. Vi ønsker dig velkommen l skolen og ser frem l et godt samarbejde. På skolens vegne Jakob Carl Christensen Forstander LARS THORKILD FEM HURTIGE TIL ELEV SIDSEL BACH 07/08 OG 08/09 SIDSEL 1. Hvorfor TE? Mest på grund af familietradi on, og fordi jeg kendte en masse, der skulle gå her. 2. Hvad forventer du dig af skoleåret 08/09? Et fedt fællesskab. 3. En god oplevelse fra de første uger? Der gik ikke lang d, før vi alle snakkede godt sammen og følte os godt lpas. 4. Hvad drømmer du om? Nogle flere kvinder i poli k. 5. Din yndlingsmusik? Lige fra gammel dansk musik l den nye pop.

4 ELEVHOLD 2008/2009 (S) Har ha søskende på skolen (2) 2. genera on, forældre eller bedsteforældre på skolen (3) 3. genera on, forældre og bedsteforældre/oldeforældre

5

6 TE S HISTORIE FRANS RASMUSSEN På bestyrelsesmødet d. 18. maj 1985 oplyste forstanderen, at der var fuldt hus med elever l skoleåret Skolen havde antaget 2 nye lærere Charlo e Thomsen og Kirsten Sloth l det nye skoleår. Man var godt i gang med indretning af musiklokale på Langelinie, og en skitse l ny sportsplads blev godkendt. Bestyrelsen foreslog, at KFUM & K på Fyn blev repræsenteret i bestyrelsen med et medlem. Man overvejede også at indgå i et vindmølleselskab. På repræsentantskabsmødet d. 16.juni 1985 omtalte formanden Niels Hauge bestyrelsens forslag l en ændring af vedtægterne ved at lføje KFUM & KFUK sammen med IM. Der var en del uenighed blandt mødedeltagerne om forslaget, men afstemningen gav bestyrelsen mandat l at fremsæ e et forslag l afstemning på mødet næste år, der gik ud på at vælge 1 medlem fra KFUM & K i Fyns s ind i bestyrelsen. På mødet blev regnskabet fremlagt, og det viste et overskud på kr. På bestyrelsesmødet d. 14. sept fortalte S dsen, at spisesalen nu var færdigistandsat med lydabsorberende lo, ny gulvbelægning og nye radiatorer sam dig med, at der var installeret ven la onsanlæg med genbrugsvarmeanlæg. Til bestyrelsesmødet d febr inviterede man forstander Harald Nielsen, Løgumkloster højskole, l at tale over emnet: Hvordan forkyndes kristendom i et sprog, som giver mening for vor ds unge?. På det e erfølgende møde oplyste forstanderen, at elevtallet nu er oppe på 88 elever. Lærer og håndværker Thorkild Jensen fly er l Thy 15. febr Birthe Frederiksen og Niels Jørgen Hansen går fra l 1 års orlov. I stedet for søger man 1 tømrer og 2 lærere. På bestyrelsesmødet d. 24. maj 1986 fortalte S dsen, at der var ansat 2 lang dsledige pedelmedhjælpere. Skolen har også ansat Michael Grii ner som håndværker, Dorthe Andersen som årsvikar og Ruth Inge Gregersen som lærer. Kirsten Sloth fastansæ es fra 1. aug Det blev også beslu et, at skolen anskaffer E.D.B. anlæg l kontoret. Ansøgning om kr. l IM s historie: Højskoleprojekt blev bevilget. På repræsentantskabsmødet d. 15. juni 1986 blev forslaget, som også var drø et året før på et møde, sat på dagsordenen l endelig beslutning. Det drejede sig om, at KFUM & K skulle med i 1 sammen med IM. Dernæst var der ændringsforslag l 5 omhandlende en udvidelse af repræsentantskabet med repræsentanter fra KFUM & K på Fyn, samt i 8 at øge bestyrelsen med 1 medlem fra KFUM & K på Fyn. De 2 første forslag blev vedtaget med stemmerne 62 ja og 19 nej, men det sidste faldt med stemmerne 60 ja og 21 nej. Vedtægtsændringer skal vedtages med 3/4 flertal. Regnskabet blev forelagt med et overskud på kr. På bestyrelsesmødet d. 23. aug oplyste forstanderen, hvordan eleverne fordelte sig e er landsdele: 42 kommer fra Fyn, 34 fra Jylland, 10 fra Sjælland, 1 fra Lolland og 1 fra Falster. Prak sk linie har 12 elever. Personalet består af 13 hel dslærere, 1 pedel, 1 tømrer, 4 i køkkenet, 1 sekretær samt 1 l landbruget. Gangen på Udstedet er opdelt i 2 dele med separat indgang mod nord. Dagligstue er etableret i et af de dligere 2 mandsværelser. Der er opsat fliser på nogle af badeværelserne. Det påtænkes at indre e vindfang i nordenden af bygningen. På bestyrelsesmødet den 6. febr fortalte S dsen, at man nu var færdig med opførelsen af et nyt maskinhus. Man drø ede også en mulig udsmykning af hovedindgangen. Kunstneren S g Carlsson, Helsingborg, har lavet en skitse, som fores ller Noahs Ark. Elevforeningens bestyrelse tager endelig beslutning. Forstander S dsen ønskede udarbejdet en kontrakt for forstanders llingen på skolen. Arbejdsgrundlaget vil blive ansæ elsesa ale udarbejdet af Foreningen for frie ungdomsog e erskoler. Sam dig ønskes udpeget en person l at være forstanderens stedfortræder. 8. klasse ønskes afskaffet allerede fra skoleårets start 1989 eller måske, hvis det kan lade sig gøre, allerede i TE PÅ TELTTUR AF LASSE VIBJERG, ELEV T ommerup E erskole er som bekendt en skole indre et med bløde senge, fortrinlige bad - og toile aciliteter og et køkken, som dagligt serverer dejlig mad. Alt sammen noget som vi elever er meget glade for, men i tre dage fra d. 3. l 5. september kom vi lidt ud over disse rammer. 113 elever blev delt i tre grupper, og på enten gåben, cykel eller sågar med færge drog vi af sted l henholdsvis Ørsted, Håstrup og Baagø. På de forskellige steder fik de fleste sovelejlighed i medbragte telte, men også nogle i konfirmandstuer og andre på et hølo. Vejret var ikke al d på vores side, og på Baagø må e vi sande, at det ind imellem kunne være svært at finde læ for vind og regn, som også gjorde vores tøj gennemblødt. Hvis man oveni lægger dårlige toile orhold og minimale bademuligheder, lyder det ikke som nogen særlig god tur - men jo! E er godt to og en halv uge på skolen var det fedt at komme ud i modgang med hinanden og få set og vist nogle sider, som vi endnu ikke kendte hos hinanden. Ud over at være klamme sammen havde vi også bedre d end normalt l at være sociale, have det sjovt og dyrke fællesskabet. Inden turen havde Søren Bech givet os en kort introduk on i det fantas ske ved et trangia-sæt, og de e fik vi brug for, det var nemlig vores kilde l føde. Der opstod en smule skepsis, når kødet ikke ville brunes hur gt nok, og opskri en siger pasta al dente?! Enkelte valgte endda at spise roulade og marmeladesandwich l morgenmad, men i sidste ende må e vi dog give Søren medhold i hans kærlighed l trangia-sæ et.

7 Ved hjemkomsten l skolen havde vi alle sammen fælles me i foredragssalen. På trods af spredt forkølelse og trang l et hårdt ltrængt bad kunne vi konkludere, at det havde været en god tur. KÆRE TH KAMMERATER OG TOMMERUP HØJSKOLE, PIGEHOLDET 1951! Endnu engang er 13 gamle TH-ere med mænd samlet i Vellev hos Helene og Marius. Vi har hygget, snakket og gået havetur. Jo, det er al d hyggeligt at mødes og snakke. Vi sender også en hilsen l jer, som ikke var med. 80 år er vor alderspræsident. Vi er selv stolte af vor lille vandremappe og ønsker, vi må følges ad. Tak for samværet. Grethe Frederiksen, Ellen K. Pedersen f. Hansen, Ruth Basse f. Eriksen, Hans-Erik Jakobsen, Anna Schou, Paul E. Chris ansen, Johannes Gravlund, Dagmar Gravlund, Marius og Helene Jørgensen f. Hansen, Karoline Berger, Richard Frederiksen, Chris na Chris ansen EN HILSEN TIL SOMMERHOLDET Vi var samlet i Holstebro den 29 august hos vandrebogens formand Herdis Pedersen. Det var en meget vellykket dag med rig g god stemning og solskin. En hilsen l jer fra nr. 62 Herdis Pedersen og Aase Ilum, der gav os oplevelser i billeder fra sin rejse l Svalbard, og Dagny Fiirgaard, som det også var meget hyggeligt at møde, samt nr. 29.Grethe Marie Nielsen (f. Jensen ) nr 64. Ruth Nielsen ( f. Petersen ) nr.51. Karen Margrethe Nielsen nr. 73. Inger Helsager ( f. Tanderup) nr. 27 Anne Møller Nielsen ( f. Jensen ), nr.22 Me e Fly (f. Hansen) nr.65 Lilly Mørch ( f. Poulsen ) nr.24 Ellen Jensen (f. Hedegaard) nr. 13 Elly Degn ( f. Christensen ) nr.47 Gunhild Filsø ( f. Mundbjerg Nielsen ) nr.66 Dagny Langdahl ( f. Riis ) nr. 55 Bodil Nielsen (f. Petersen) nr.45 Anna Hedegaard Simonsen (f. Nielsen) nr.39 Lissa Møller (f. Madsen) nr. 79 Margit Krogh (f. Winther) nr.3 Karen E. Knudsen (f. Andersen) nr.69 Rigmor Obel (f. Sloth) nr.34 Inga Hedegaard (f.kjeldsen) og nr. 11 Anna Mogensen (f. Christensen). Hilsen l Elevbladet fra Anna Mogensen KÆRE LANGELINIE NYT PIGER 1953! Den 10. august var vi nogle fra holdet samlet i Aulum, 15 piger og 1 mand. Tak l Gerda og Ingvard, som gav en god dag i deres dejlige hjem. Der blev snakket og hygget, og højskolesangbogen blev brugt fli gt. Vi vil gerne sende en kærlig hilsen l jer, der ikke kunne være med. Venlig hilsen fra: Maren Damsgaard f. Vium Nielsen, Ruth Jensen f. Pedersen, Margit Møller Vielsen f. Sloth, Edith Mogensen f. Thomsen, Signe Jensen f. Holm, Kris ane Andersen f. Kristensen, Gerda Christensen f. Madsen, Ethly Petersen f. Laugesen, Helga Pedersen f. Krath, S nne Vium f. Borg, Gerda Kristensen f. Lauridsen, Else Jensen f. Simmelsgaard, Anna Lis Vilasen f. Sørensen, Kirsten Madsen f. Hvas, Gerda B. Christensen f. Madsen. MIN KÆRE MAND Henry Lauritsen, elev 54/55, døde den og blev begravet den på Østervrå kirkegård under meget stor deltagelse. Hilsen l holdet 54/55. Lis Lauritsen, Højlundsvej 24, 9750 Østervrå. KÆRE GULDBRUDE 1956! Igen i år samledes vi en dejlig flok, denne gang hos Karen Margrethe (Feldbak) d Vi havde et dejligt samvær, som vi nød meget. Vi var bl.a. en tur ved brunkulslejerne i Søby. Vi planlagde at mødes igen næste år torsdag d hos Karen Schriver. Nærmere i martsnummeret. Kærlig hilsen l hele holdet. Karen Margrethe Madsen (Feldbæk), Thea Kaastrup, Elny Kjærvad (Jensen), Rosa Hauge (Thomsen), Birthe Nielsen (Andersen) Edith Mortensen (Troldto ), Jenny Brøner (Hansen), Esther Johansen (Lousdal), Else Marxen (Laugesen), Lissy Østergaard (Bols), Ida Pedersen (Poulsen), Inga Nielsen (Kring), Karen Schriver (Eskildsen). ADRESSEFORANDRINGER Henry Buch Hansen Parkvej 10 G, 7323 Give 59 Anna Margrethe Hansen f. Klausen, Parkvej 10 G, 7323 Give Johannes Jensen, Magnus Kjærs Gade 11, Holstebro Sten Jensen, Østergade 3, 5591 Gelsted Lene Christensen, Peder Skrams Gade 17, 3. th, 8200 Århus N Sarah U. Juhl, Hasle Ringvej 114, 8200 Århus N Sussan S. K. H. Jensen, Rugårdsvej 299, 5210 Odense NV Rune Nyrup, Parmagade 41, 1. MF, 2300 København Line L. Bak, Rødovrevej 252, 2. tv, 2610 Rødovre Bri a R. Frederiksen Falen 33, st. 3, Hjallelse 5000 Odense C Anne Lillegaard Hansen, Kløvervænget 32, 2. th, 4900 Nakskov Malene Kongsgaard, Allégade 54, 4690 Haslev

8 B HILSEN FRA REDAKTIONEN Så er skolen igen fyldt med glade unge mennesker, og et nyt skoleår er i fuld gang. Som I kan se inde i bladet, har mange elever ha familie her i høj -og e erskole den, de må have oplevet gode ng, de gerne vil give videre l deres børn. Også dligere e erskoleelever er begyndt at sende deres børn på TE. Forleden talte jeg med en af de forældre, der var her for at hente sin søn hjem en lørdag formiddag, og han sagde, at han da præcist vidste, hvad programmet var sådan en lørdag formiddag, nemlig morgensang og dere er prak sk arbejde. Sådan var det for 27 år siden, og sådan er det stadigvæk. Meget er lavet om i dens løb -men også meget består. Charlo e Rye Thomsen og Jørgen Sass ELEVFORENINGENS BESTYRELSE Kim Nyrup, Tingski et 42, 5270 Odense N Frans Rasmussen, Enggård, Maeholm 12, 5540 Ullerslev Hans Knudsen, Kratholmvej 4, 5260 Odense S Helle Tiedemann, Skovkrogen 101, 7000 Fredericia Ruth Homann, Florasvej 6, 7182 Bredsten Sarah Dedieu og Trine Sørensen TOMMERUP EFTERSKOLE Sortebrovej Tommerup Tlf erskole.dk erskole.dk STOF TIL NÆSTE BLAD sendes inden d Indbetalinger, ind- og udmeldelser o.l. l Ruth og Lars Homann, Florasvej 6, 7182 Bredsten, tlf (bedst e er kl. 17). Giro Adresseændringer meddeles l Ruth og Lars Homann pr. mail eller brev.. Tommerup Højskole og E erskole, ELEVFORENINGEN, Florasvej 6, 7182 Bredsten

Tommerup. Efterskole. Nr. 4 december 2008 101. årgang. www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen. elevblad. www.tommerup-efterskole.

Tommerup. Efterskole. Nr. 4 december 2008 101. årgang. www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen. elevblad. www.tommerup-efterskole. Tommerup Efterskole www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen Nr. 4 december 2008 101. årgang elevblad www.tommerup-efterskole.dk Fem hurtige TIL LÆRER SUSAN MALCHOW-MØLLER 1. Sæt to ord på årgang 2008/09!

Læs mere

elevblad Tommerup Efterskole endnu et skoleår er afsluttet, og endnu en gang er mindebøgerne fyldt med hilsener fra vennerne på TE

elevblad Tommerup Efterskole endnu et skoleår er afsluttet, og endnu en gang er mindebøgerne fyldt med hilsener fra vennerne på TE Tommerup Efterskole www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen Nr. 2 Juni 2013 106. årgang elevblad endnu et skoleår er afsluttet, og endnu en gang er mindebøgerne fyldt med hilsener fra vennerne på TE elevfest

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Tommerup. Efterskole. Nr. 3 september 2011 104. årgang. www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen. elevblad. www.tommerup-efterskole.

Tommerup. Efterskole. Nr. 3 september 2011 104. årgang. www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen. elevblad. www.tommerup-efterskole. Tommerup Efterskole www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen Nr. 3 september 2011 104. årgang elevblad www.tommerup-efterskole.dk Fra skolen Kære gamle elever! Af forstander Jakob Carl Christensen Det har

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Tommerup. Efterskole. Nr. 2 juni 2011 104. årgang. www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen. elevblad. www.tommerup-efterskole.dk

Tommerup. Efterskole. Nr. 2 juni 2011 104. årgang. www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen. elevblad. www.tommerup-efterskole.dk Tommerup Efterskole www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen Nr. 2 juni 2011 104. årgang elevblad www.tommerup-efterskole.dk Fra skolen Kære gamle elever! Af forstander Jakob Carl Christensen Efterskolen

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015 Leve Livet Nr. 24 Januar 2015 Indhold Godt Nytår 3 Månedens fødselsdage 4 Siden sidst 4 Mindeord 5 Livet leves 6 Sangbogen 25 Beboeroversigt 26 Rart at vide 27 Månedskalender 28 Redaktion Ann-Lene Aagaard,

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 54 Åbningshistorie I den grønlandske vinters hårde mørke vil en ung modig inuit måske vandre ud i den bitre kulde for at søge efter mad til sin landsby. Kun bevæbnet

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 18. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 422: Hellig,

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson

Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson! Tilmelding *l IF Hasle KFUM Hold: (sæt ring) U8 U10 U12 U14 U16 U18 Køn: (sæt ring) Dreng Pige Navn: Fødselsdag:

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Tommerup. Efterskole. Nr. 1 marts 2008 101. årgang. www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen. elevblad. www.tommerup-efterskole.dk

Tommerup. Efterskole. Nr. 1 marts 2008 101. årgang. www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen. elevblad. www.tommerup-efterskole.dk Tommerup Efterskole www.thte.dk Udgivet af elevforeningen Nr. 1 marts 2008 101. årgang elevblad www.tommerupefterskole.dk Til eftertanke af Henrik BangMøller, sognepræst i Skagen og tidl. elev på Tommerup

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

TOMMERUP. E erskole NR. 2 JUNI 2009 102. ÅRGANG. www.th-te.dk UDGIVET AF ELEVFORENINGEN ELEVBLAD. www.tommerup-e erskole.dk

TOMMERUP. E erskole NR. 2 JUNI 2009 102. ÅRGANG. www.th-te.dk UDGIVET AF ELEVFORENINGEN ELEVBLAD. www.tommerup-e erskole.dk TOMMERUP E erskole www.th-te.dk UDGIVET AF ELEVFORENINGEN NR. 2 JUNI 2009 102. ÅRGANG ELEVBLAD www.tommerup-e erskole.dk Forsidebilledet og andre billeder er fra turen l Schwangau i Tyskland i maj 2009

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere