TOMMERUP. E erskole NR. 3 SEPTEMBER ÅRGANG. UDGIVET AF ELEVFORENINGEN ELEVBLAD. erskole.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TOMMERUP. E erskole NR. 3 SEPTEMBER 2008 101. ÅRGANG. www.th-te.dk UDGIVET AF ELEVFORENINGEN ELEVBLAD. www.tommerup-e erskole.dk"

Transkript

1 TOMMERUP E erskole UDGIVET AF ELEVFORENINGEN NR. 3 SEPTEMBER ÅRGANG ELEVBLAD erskole.dk

2 TIL EFTERTANKE AF HENRIK BANG MØLLER, SOGNEPRÆST I SKAGEN HJERTET OG VILJEN Jesus er ind l døden interesseret i det hele menneske. Han ser ikke kun på enkelte dele af os, men det alt sammen. Rub og stub. Man kunne lidt dybsindigt sige: Han ser stort på de enkelte, små handlinger. Jesus ser på hjertet - og hjertet i de bibelske skri er, som i kristen poesi og salmedigtning i øvrigt, er akkurat et billede på sindelaget - dét sted, hvorfra alle de enkelte handlinger henter deres mo va on og mo v. Hjertet er lmed udtryk for viljens retning - om viljen er god eller ond, syndig eller re ærdig. I Jesu øjne vurderes et menneske alene på grundlag af dets vilje som udtryk for det hele menneske - det virkeligt interessante og afgørende hos et menneske. Hos Paulus ser vi viljens tvetydighed uds llet på næsten klassisk vis, når han i Romerbrevet skriver: Det, jeg vil, det gør jeg ikke, og det, jeg hader, det gør jeg. Og lidt længere fremme: For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vi, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig. Ca år senere ser vi denne samme ældgamle sandhed beskrevet hårrejsende præcist hos Luther i hans berømte værk om Den trælbundne vilje. Viljen beskrives her som fanget ind af ondskaben og synden, dog uden menneskets allerinderste vilje, som det beskrives hos Paulus. Enten er det djævelen eller Kristus, der er kusken på viljens hestevogn. Men det er Kristus, der på én gang gør os opmærksom på denne viljens uafvendelige bundethed l synden og den onde, men som sam dig løser og binder os fast l ham, som er godheden og kærligheden selv. Således vurderes vi ikke længere på vore handlinger, men på vor viljes retning mod Kristus og hans fortjeneste. En vilje, som Kristus re er ind, og som han renser for synd og giver fri l frimodighed og glæde, l fest og samhørighed. Denne viljens re ethed, dens overgivelse om man vil, kalder vi også for tro. Troen, som den samme Luther indholdsbestemmer yderligere som dén llid, der overgiver sig selv i en andens varetægt for at føre den sag, som man ikke selv kan hverken føre eller vinde. Vi har derfor intet som helst at rose os af. Alt sammen rækkes det os gra s, dvs. af nåde, af Kristus, når han som billede på sig selv og sit evangelium bruger den barmhjer ge og lgivende Fader, der tager mod den i enhver henseende ufortjens ulde og syndige søn, der angrende gger om sin Faders nåde. Livet forvandles for os, såfremt vi har vilje l at se os selv i den syndige, men lgivne søn. Eller findes det bedre udtrykt end i Luthers vidunderlige salme: Nu siger han: Kom hid l mig, tag evigt liv l gave! Jeg led den bitre død for dig, at du den arv skal have; nu er jeg din, og du er min, min bolig skal og være din, os skal ej enden skille. (Luther, DDS nr. 487) TIL LYKKE l Bodil Nygaard 10 års jubilæum. Bodil Nygaard blev ansat på skolen pr. 1. december 1998 som køkkenleder og har således været på skolen i 10 år. Til lykke l Bodil og tak for godt samarbejde, dyg g køkkenledelse og lækker mad. På skolens vegne Jakob Carl Christensen Forstander BODIL Forsidebilledet og andre billeder er fra elevholdet 08/09.

3 FRA SKOLEN AF JAKOB CARL CHRISTENSEN FORSTANDER KÆRE GAMLE ELEVER! Netop i dag, hvor jeg skriver denne hilsen l jer den 11. september er der gået 7 år, siden to store kontorbygninger i New York sank i grus. Da jeg var dreng, sagde min mor med jævne mellemrum l mig, at hun mente, at alle kunne huske præcis, hvad de lavede, da præsident Kennedy blev skudt den skæbnesvangre novemberdag i 1963 i Dallas i USA. E er den surrealis ske oplevelse, som mange af os sikkert havde den formiddag for syv år siden, hvor man så flyvemaskinerne brase ind i tårnene, vil vi sikkert kunne huske, hvad vi lavede netop, da det skete. Nogle siger, at det ændrede verden, andre siger, at det blot ændrer vores oplevelse af verden. Set i verdenshistorisk perspek v er tabet af under menneskeliv i små ngsafdelingen, så meget kan nemt fastslås. Men symbolikken er stærk og gør indtryk på mange mennesker. I særdeleshed må amerikanerne siges at være påvirkede af begivenhederne, mens vi her i vores lille andedam nok blev lige så påvirkede af Muhammedtegningernes dønninger. Frygten og angstens fascina onskra kan lamme os, tryllebinde os, forføre os. Tanken om vilde, sabelsvingende horder af islamiske jihad-krigere får nogle l at trække følehornene l sig, mens andre ryster på hovedet af den slags feber-hede fantasterier og fordomsfuldheder. Andre igen ruster sig l tænderne med argumenter og ammuni on. Hvis man overvejer de sidste hundrede års teknologiske landvindinger og forskning, skulle man mene, at verden er blevet meget klogere. Men er vi blevet mere civiliserede? Mere glade? Mere kærlige ved hinanden? Er vi holdt op med at bekrige hinanden? Nej, som samfund, skole og enkeltpersoner har vi mindst lige så stor en byrde på vores skulder, som vi havde for 100 år siden, da Tommerup Højskole stadig var ung og ny. Verden trænger desperat l fred og forsoning, l budskabet om håb og glæde. Vores unge mennesker vokser op l et liv, hvor frygten bliver klasket lige i æset på dem hver eneste dag. De ser på interne et og tv, hvordan ondskab og menneskelig fornedrelse også har magt i verden, og jeg er sikker på, at det gør noget ved dem og deres drømme for frem den. Vi skal give dem håb midt i håbløsheden - troen på, at det gode gør en forskel. Dels fordi vi selv har erfaret det, dels fordi Jesus siger, at vi skal gå ud i alverden og gøre alle l hans disciple. Jesus repræsenterer nemlig det modsa e af frygten: Kærligheden. Den fuldkomne kærlighed driver al frygt ud. Hvor Jesus er Herre, er der ingen krig, ingen frygt, ingen død. Fortællingen om Jesu liv og død og opstandelse er et levende og ak vt mod-symbol l det, vi ser for vores indre blik, når vi husker den rædselsfulde begivenhed i New York for 7 år siden, eller det chok det gav dem, der kan huske den 22. november Men alt det siger jo ikke så forfærdelig meget om, hvad der rent faktuelt er sket siden sidst! Det skal jeg således kort nævne: Vi slu ede skoleåret 2007/08 af på en rig g god måde. Det var endnu et glimrende skoleår, hvor de i særlig høj grad var gode l at dyrke fællesskabet og i det hele taget var gode ved hinanden. Det ny hold 2008/09 er kommet rig g godt i gang. Vi har ha den første uge med mange, mange informa oner og nye ansigter at lære navnene på. Et par uger med almindelig undervisning og en primi v tur, hvor vi i tre grupper á cirka 35 mand tog af sted i tre dage. En gruppe nær Faaborg, en anden på gåtur i lokalområdet og en sidste gruppe l Baagø ud for Assens. I skrivende stund har vi således 113 sunde, friske og temmelig smilende elever. Så det er dejligt. Med ønsket om Guds velsignelse i e eråret. FEM HURTIGE TIL LÆRER THORKILD SPECHT 1. Hvorfor TE? Fordi det er den bedste e erskole. Jeg må vide det, da jeg har været elev her i 84/86! 2. Hvad forventer du dig af skoleåret 08/09? At vi får nogle elever, der tør udfordre sig selv og hinanden. 3. En god oplevelse fra de første uger? Det var at se, at alle eleverne var med på at danse folkedans den anden a en. 4. Hvad drømmer du om? Om fred på jorden. 5. Din yndlingsmusik? U2. NYT ANSIGT Mandag den 11. august startede Lars Juul Jespersen som ny pedel ved Tommerup E erskole. Lars har mange års erfaring som tømrer både lokalt og i udlandet. Vi ønsker dig velkommen l skolen og ser frem l et godt samarbejde. På skolens vegne Jakob Carl Christensen Forstander LARS THORKILD FEM HURTIGE TIL ELEV SIDSEL BACH 07/08 OG 08/09 SIDSEL 1. Hvorfor TE? Mest på grund af familietradi on, og fordi jeg kendte en masse, der skulle gå her. 2. Hvad forventer du dig af skoleåret 08/09? Et fedt fællesskab. 3. En god oplevelse fra de første uger? Der gik ikke lang d, før vi alle snakkede godt sammen og følte os godt lpas. 4. Hvad drømmer du om? Nogle flere kvinder i poli k. 5. Din yndlingsmusik? Lige fra gammel dansk musik l den nye pop.

4 ELEVHOLD 2008/2009 (S) Har ha søskende på skolen (2) 2. genera on, forældre eller bedsteforældre på skolen (3) 3. genera on, forældre og bedsteforældre/oldeforældre

5

6 TE S HISTORIE FRANS RASMUSSEN På bestyrelsesmødet d. 18. maj 1985 oplyste forstanderen, at der var fuldt hus med elever l skoleåret Skolen havde antaget 2 nye lærere Charlo e Thomsen og Kirsten Sloth l det nye skoleår. Man var godt i gang med indretning af musiklokale på Langelinie, og en skitse l ny sportsplads blev godkendt. Bestyrelsen foreslog, at KFUM & K på Fyn blev repræsenteret i bestyrelsen med et medlem. Man overvejede også at indgå i et vindmølleselskab. På repræsentantskabsmødet d. 16.juni 1985 omtalte formanden Niels Hauge bestyrelsens forslag l en ændring af vedtægterne ved at lføje KFUM & KFUK sammen med IM. Der var en del uenighed blandt mødedeltagerne om forslaget, men afstemningen gav bestyrelsen mandat l at fremsæ e et forslag l afstemning på mødet næste år, der gik ud på at vælge 1 medlem fra KFUM & K i Fyns s ind i bestyrelsen. På mødet blev regnskabet fremlagt, og det viste et overskud på kr. På bestyrelsesmødet d. 14. sept fortalte S dsen, at spisesalen nu var færdigistandsat med lydabsorberende lo, ny gulvbelægning og nye radiatorer sam dig med, at der var installeret ven la onsanlæg med genbrugsvarmeanlæg. Til bestyrelsesmødet d febr inviterede man forstander Harald Nielsen, Løgumkloster højskole, l at tale over emnet: Hvordan forkyndes kristendom i et sprog, som giver mening for vor ds unge?. På det e erfølgende møde oplyste forstanderen, at elevtallet nu er oppe på 88 elever. Lærer og håndværker Thorkild Jensen fly er l Thy 15. febr Birthe Frederiksen og Niels Jørgen Hansen går fra l 1 års orlov. I stedet for søger man 1 tømrer og 2 lærere. På bestyrelsesmødet d. 24. maj 1986 fortalte S dsen, at der var ansat 2 lang dsledige pedelmedhjælpere. Skolen har også ansat Michael Grii ner som håndværker, Dorthe Andersen som årsvikar og Ruth Inge Gregersen som lærer. Kirsten Sloth fastansæ es fra 1. aug Det blev også beslu et, at skolen anskaffer E.D.B. anlæg l kontoret. Ansøgning om kr. l IM s historie: Højskoleprojekt blev bevilget. På repræsentantskabsmødet d. 15. juni 1986 blev forslaget, som også var drø et året før på et møde, sat på dagsordenen l endelig beslutning. Det drejede sig om, at KFUM & K skulle med i 1 sammen med IM. Dernæst var der ændringsforslag l 5 omhandlende en udvidelse af repræsentantskabet med repræsentanter fra KFUM & K på Fyn, samt i 8 at øge bestyrelsen med 1 medlem fra KFUM & K på Fyn. De 2 første forslag blev vedtaget med stemmerne 62 ja og 19 nej, men det sidste faldt med stemmerne 60 ja og 21 nej. Vedtægtsændringer skal vedtages med 3/4 flertal. Regnskabet blev forelagt med et overskud på kr. På bestyrelsesmødet d. 23. aug oplyste forstanderen, hvordan eleverne fordelte sig e er landsdele: 42 kommer fra Fyn, 34 fra Jylland, 10 fra Sjælland, 1 fra Lolland og 1 fra Falster. Prak sk linie har 12 elever. Personalet består af 13 hel dslærere, 1 pedel, 1 tømrer, 4 i køkkenet, 1 sekretær samt 1 l landbruget. Gangen på Udstedet er opdelt i 2 dele med separat indgang mod nord. Dagligstue er etableret i et af de dligere 2 mandsværelser. Der er opsat fliser på nogle af badeværelserne. Det påtænkes at indre e vindfang i nordenden af bygningen. På bestyrelsesmødet den 6. febr fortalte S dsen, at man nu var færdig med opførelsen af et nyt maskinhus. Man drø ede også en mulig udsmykning af hovedindgangen. Kunstneren S g Carlsson, Helsingborg, har lavet en skitse, som fores ller Noahs Ark. Elevforeningens bestyrelse tager endelig beslutning. Forstander S dsen ønskede udarbejdet en kontrakt for forstanders llingen på skolen. Arbejdsgrundlaget vil blive ansæ elsesa ale udarbejdet af Foreningen for frie ungdomsog e erskoler. Sam dig ønskes udpeget en person l at være forstanderens stedfortræder. 8. klasse ønskes afskaffet allerede fra skoleårets start 1989 eller måske, hvis det kan lade sig gøre, allerede i TE PÅ TELTTUR AF LASSE VIBJERG, ELEV T ommerup E erskole er som bekendt en skole indre et med bløde senge, fortrinlige bad - og toile aciliteter og et køkken, som dagligt serverer dejlig mad. Alt sammen noget som vi elever er meget glade for, men i tre dage fra d. 3. l 5. september kom vi lidt ud over disse rammer. 113 elever blev delt i tre grupper, og på enten gåben, cykel eller sågar med færge drog vi af sted l henholdsvis Ørsted, Håstrup og Baagø. På de forskellige steder fik de fleste sovelejlighed i medbragte telte, men også nogle i konfirmandstuer og andre på et hølo. Vejret var ikke al d på vores side, og på Baagø må e vi sande, at det ind imellem kunne være svært at finde læ for vind og regn, som også gjorde vores tøj gennemblødt. Hvis man oveni lægger dårlige toile orhold og minimale bademuligheder, lyder det ikke som nogen særlig god tur - men jo! E er godt to og en halv uge på skolen var det fedt at komme ud i modgang med hinanden og få set og vist nogle sider, som vi endnu ikke kendte hos hinanden. Ud over at være klamme sammen havde vi også bedre d end normalt l at være sociale, have det sjovt og dyrke fællesskabet. Inden turen havde Søren Bech givet os en kort introduk on i det fantas ske ved et trangia-sæt, og de e fik vi brug for, det var nemlig vores kilde l føde. Der opstod en smule skepsis, når kødet ikke ville brunes hur gt nok, og opskri en siger pasta al dente?! Enkelte valgte endda at spise roulade og marmeladesandwich l morgenmad, men i sidste ende må e vi dog give Søren medhold i hans kærlighed l trangia-sæ et.

7 Ved hjemkomsten l skolen havde vi alle sammen fælles me i foredragssalen. På trods af spredt forkølelse og trang l et hårdt ltrængt bad kunne vi konkludere, at det havde været en god tur. KÆRE TH KAMMERATER OG TOMMERUP HØJSKOLE, PIGEHOLDET 1951! Endnu engang er 13 gamle TH-ere med mænd samlet i Vellev hos Helene og Marius. Vi har hygget, snakket og gået havetur. Jo, det er al d hyggeligt at mødes og snakke. Vi sender også en hilsen l jer, som ikke var med. 80 år er vor alderspræsident. Vi er selv stolte af vor lille vandremappe og ønsker, vi må følges ad. Tak for samværet. Grethe Frederiksen, Ellen K. Pedersen f. Hansen, Ruth Basse f. Eriksen, Hans-Erik Jakobsen, Anna Schou, Paul E. Chris ansen, Johannes Gravlund, Dagmar Gravlund, Marius og Helene Jørgensen f. Hansen, Karoline Berger, Richard Frederiksen, Chris na Chris ansen EN HILSEN TIL SOMMERHOLDET Vi var samlet i Holstebro den 29 august hos vandrebogens formand Herdis Pedersen. Det var en meget vellykket dag med rig g god stemning og solskin. En hilsen l jer fra nr. 62 Herdis Pedersen og Aase Ilum, der gav os oplevelser i billeder fra sin rejse l Svalbard, og Dagny Fiirgaard, som det også var meget hyggeligt at møde, samt nr. 29.Grethe Marie Nielsen (f. Jensen ) nr 64. Ruth Nielsen ( f. Petersen ) nr.51. Karen Margrethe Nielsen nr. 73. Inger Helsager ( f. Tanderup) nr. 27 Anne Møller Nielsen ( f. Jensen ), nr.22 Me e Fly (f. Hansen) nr.65 Lilly Mørch ( f. Poulsen ) nr.24 Ellen Jensen (f. Hedegaard) nr. 13 Elly Degn ( f. Christensen ) nr.47 Gunhild Filsø ( f. Mundbjerg Nielsen ) nr.66 Dagny Langdahl ( f. Riis ) nr. 55 Bodil Nielsen (f. Petersen) nr.45 Anna Hedegaard Simonsen (f. Nielsen) nr.39 Lissa Møller (f. Madsen) nr. 79 Margit Krogh (f. Winther) nr.3 Karen E. Knudsen (f. Andersen) nr.69 Rigmor Obel (f. Sloth) nr.34 Inga Hedegaard (f.kjeldsen) og nr. 11 Anna Mogensen (f. Christensen). Hilsen l Elevbladet fra Anna Mogensen KÆRE LANGELINIE NYT PIGER 1953! Den 10. august var vi nogle fra holdet samlet i Aulum, 15 piger og 1 mand. Tak l Gerda og Ingvard, som gav en god dag i deres dejlige hjem. Der blev snakket og hygget, og højskolesangbogen blev brugt fli gt. Vi vil gerne sende en kærlig hilsen l jer, der ikke kunne være med. Venlig hilsen fra: Maren Damsgaard f. Vium Nielsen, Ruth Jensen f. Pedersen, Margit Møller Vielsen f. Sloth, Edith Mogensen f. Thomsen, Signe Jensen f. Holm, Kris ane Andersen f. Kristensen, Gerda Christensen f. Madsen, Ethly Petersen f. Laugesen, Helga Pedersen f. Krath, S nne Vium f. Borg, Gerda Kristensen f. Lauridsen, Else Jensen f. Simmelsgaard, Anna Lis Vilasen f. Sørensen, Kirsten Madsen f. Hvas, Gerda B. Christensen f. Madsen. MIN KÆRE MAND Henry Lauritsen, elev 54/55, døde den og blev begravet den på Østervrå kirkegård under meget stor deltagelse. Hilsen l holdet 54/55. Lis Lauritsen, Højlundsvej 24, 9750 Østervrå. KÆRE GULDBRUDE 1956! Igen i år samledes vi en dejlig flok, denne gang hos Karen Margrethe (Feldbak) d Vi havde et dejligt samvær, som vi nød meget. Vi var bl.a. en tur ved brunkulslejerne i Søby. Vi planlagde at mødes igen næste år torsdag d hos Karen Schriver. Nærmere i martsnummeret. Kærlig hilsen l hele holdet. Karen Margrethe Madsen (Feldbæk), Thea Kaastrup, Elny Kjærvad (Jensen), Rosa Hauge (Thomsen), Birthe Nielsen (Andersen) Edith Mortensen (Troldto ), Jenny Brøner (Hansen), Esther Johansen (Lousdal), Else Marxen (Laugesen), Lissy Østergaard (Bols), Ida Pedersen (Poulsen), Inga Nielsen (Kring), Karen Schriver (Eskildsen). ADRESSEFORANDRINGER Henry Buch Hansen Parkvej 10 G, 7323 Give 59 Anna Margrethe Hansen f. Klausen, Parkvej 10 G, 7323 Give Johannes Jensen, Magnus Kjærs Gade 11, Holstebro Sten Jensen, Østergade 3, 5591 Gelsted Lene Christensen, Peder Skrams Gade 17, 3. th, 8200 Århus N Sarah U. Juhl, Hasle Ringvej 114, 8200 Århus N Sussan S. K. H. Jensen, Rugårdsvej 299, 5210 Odense NV Rune Nyrup, Parmagade 41, 1. MF, 2300 København Line L. Bak, Rødovrevej 252, 2. tv, 2610 Rødovre Bri a R. Frederiksen Falen 33, st. 3, Hjallelse 5000 Odense C Anne Lillegaard Hansen, Kløvervænget 32, 2. th, 4900 Nakskov Malene Kongsgaard, Allégade 54, 4690 Haslev

8 B HILSEN FRA REDAKTIONEN Så er skolen igen fyldt med glade unge mennesker, og et nyt skoleår er i fuld gang. Som I kan se inde i bladet, har mange elever ha familie her i høj -og e erskole den, de må have oplevet gode ng, de gerne vil give videre l deres børn. Også dligere e erskoleelever er begyndt at sende deres børn på TE. Forleden talte jeg med en af de forældre, der var her for at hente sin søn hjem en lørdag formiddag, og han sagde, at han da præcist vidste, hvad programmet var sådan en lørdag formiddag, nemlig morgensang og dere er prak sk arbejde. Sådan var det for 27 år siden, og sådan er det stadigvæk. Meget er lavet om i dens løb -men også meget består. Charlo e Rye Thomsen og Jørgen Sass ELEVFORENINGENS BESTYRELSE Kim Nyrup, Tingski et 42, 5270 Odense N Frans Rasmussen, Enggård, Maeholm 12, 5540 Ullerslev Hans Knudsen, Kratholmvej 4, 5260 Odense S Helle Tiedemann, Skovkrogen 101, 7000 Fredericia Ruth Homann, Florasvej 6, 7182 Bredsten Sarah Dedieu og Trine Sørensen TOMMERUP EFTERSKOLE Sortebrovej Tommerup Tlf erskole.dk erskole.dk STOF TIL NÆSTE BLAD sendes inden d Indbetalinger, ind- og udmeldelser o.l. l Ruth og Lars Homann, Florasvej 6, 7182 Bredsten, tlf (bedst e er kl. 17). Giro Adresseændringer meddeles l Ruth og Lars Homann pr. mail eller brev.. Tommerup Højskole og E erskole, ELEVFORENINGEN, Florasvej 6, 7182 Bredsten

Tommerup. Efterskole. Nr. 3 september 2011 104. årgang. www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen. elevblad. www.tommerup-efterskole.

Tommerup. Efterskole. Nr. 3 september 2011 104. årgang. www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen. elevblad. www.tommerup-efterskole. Tommerup Efterskole www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen Nr. 3 september 2011 104. årgang elevblad www.tommerup-efterskole.dk Fra skolen Kære gamle elever! Af forstander Jakob Carl Christensen Det har

Læs mere

TOMMERUP. E erskole NR. 2 JUNI 2009 102. ÅRGANG. www.th-te.dk UDGIVET AF ELEVFORENINGEN ELEVBLAD. www.tommerup-e erskole.dk

TOMMERUP. E erskole NR. 2 JUNI 2009 102. ÅRGANG. www.th-te.dk UDGIVET AF ELEVFORENINGEN ELEVBLAD. www.tommerup-e erskole.dk TOMMERUP E erskole www.th-te.dk UDGIVET AF ELEVFORENINGEN NR. 2 JUNI 2009 102. ÅRGANG ELEVBLAD www.tommerup-e erskole.dk Forsidebilledet og andre billeder er fra turen l Schwangau i Tyskland i maj 2009

Læs mere

Tommerup. Efterskole. Nr. 4 december 2010 103. årgang. www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen. elevblad. www.tommerup-efterskole.

Tommerup. Efterskole. Nr. 4 december 2010 103. årgang. www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen. elevblad. www.tommerup-efterskole. Tommerup Efterskole www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen Nr. 4 december 2010 103. årgang elevblad www.tommerup-efterskole.dk Fra skolen Kære gamle elever! Af forstander Jakob Carl Christensen Det har

Læs mere

elevblad Tommerup Efterskole 10. Connect 60 år siden www.tommerup-efterskole.dk fra elev til studerende Sådan var det at tage på højskole for

elevblad Tommerup Efterskole 10. Connect 60 år siden www.tommerup-efterskole.dk fra elev til studerende Sådan var det at tage på højskole for Tommerup Efterskole www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen Nr. 3 september 2012 105. årgang elevblad Livet i 10. Connect fra elev til studerende ElevILLEDER 2012 se HVEM HEDDER HVAD 60 År siden ådan var

Læs mere

elevblad Tommerup Efterskole Nyhed Workshops Til elevfesten vil der som noget nyt, være workshops på programmet. Se mere inde i bladet

elevblad Tommerup Efterskole Nyhed Workshops Til elevfesten vil der som noget nyt, være workshops på programmet. Se mere inde i bladet Tommerup Efterskole www.thte.dk Udgivet af elevforeningen Nr. 1 marts 2013 106. årgang elevblad Nyhed Workshops Til elevfesten vil der som noget nyt, være workshops på programmet. Se mere inde i bladet

Læs mere

elevblad & Årsskrift Tommerup Efterskole www.tommerup-efterskole.dk

elevblad & Årsskrift Tommerup Efterskole www.tommerup-efterskole.dk Tommerup Efterskole www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen og Tommerup efterskole Nr. 4 december 2012 105. årgang elevblad & Årsskrift RUM rummelig rummelighed Rumme rumlig Vi vil gerne tage Jer med en

Læs mere

Båndet. 2014/nr.2. luthersk missions højskole. 91. årgang - 15. april. Det nødvendige kors... side 4 Frikendt... side 8

Båndet. 2014/nr.2. luthersk missions højskole. 91. årgang - 15. april. Det nødvendige kors... side 4 Frikendt... side 8 Båndet 91. årgang - 15. april 2014/nr.2 Det nødvendige kors... side 4 Frikendt... side 8 luthersk missions højskole højskolen kort...... Andagt... Skolen opstod på baggrund af de vækkelser i slutningen

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Tommerup. Efterskole. Nr. 2 juni 2011 104. årgang. www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen. elevblad. www.tommerup-efterskole.dk

Tommerup. Efterskole. Nr. 2 juni 2011 104. årgang. www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen. elevblad. www.tommerup-efterskole.dk Tommerup Efterskole www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen Nr. 2 juni 2011 104. årgang elevblad www.tommerup-efterskole.dk Fra skolen Kære gamle elever! Af forstander Jakob Carl Christensen Efterskolen

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

Lidt trosinspiration

Lidt trosinspiration kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Lidt trosinspiration Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for

Læs mere

baptist.dk 6 Levende hænder Nummer 6 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk 6 Levende hænder Nummer 6 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 6 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 6 Levende hænder Lones Logbog Man kan blive overrasket over, hvor hurtigt store beslutninger kan tages, når man ved, hvor lang tid

Læs mere

31.. årgang. Læs bl.a. om..

31.. årgang. Læs bl.a. om.. 31.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2010 * Budstikken * Nyt fra Foredragsforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev-Lyne G.U. * Kirkenyt * Nyt fra menighedsrådet * Menighedsmøde

Læs mere

Soffen på supersjov sommerkoloni side 7. Fra 2. til 1. division side 20. Nyt lokalblad for Stilling-Gram side 2

Soffen på supersjov sommerkoloni side 7. Fra 2. til 1. division side 20. Nyt lokalblad for Stilling-Gram side 2 STILLING GRAM PÅ Fra 2. til 1. division side 20 Soffen på supersjov sommerkoloni side 7 Nyt lokalblad for Stilling-Gram side 2 #1 SEPTEMBER 2011 TVAERS.MOLLERS.DK I dette nummer: lokalportræt af SuperBrugsen

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere

Julemanden var også i Vinderslev Forsamlingshus Luciaoptog på skolen (side 23)

Julemanden var også i Vinderslev Forsamlingshus Luciaoptog på skolen (side 23) Nummer 62 17. årgang Januar 2014 Skoleskibet Danmark (side 30) Minikonfirmanderne (side 16) Dagplejerne på museum (side 32) Teater med Krabasken (side 29) Julemanden var også i Vinderslev Forsamlingshus

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 33. årgang Nr. 1 April Maj Juni Juli August 2014 Nyt fra Menighedsrådene "Dine with a Dane" Konfirmation maj 2014 Det er forår - alting spirer frem Kirkeåret - et anderledes år Kirkebladet Brædstrup Tønning

Læs mere

Læs om : Mangler du Lokalbladet? Lån et kamera. Fortvivl ikke!

Læs om : Mangler du Lokalbladet? Lån et kamera. Fortvivl ikke! Læs om : Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side 2 3 3 4-10 11 12-15 15 16-20 21-25 26-27 28 29 30-31 31 32-33 33 34-35 35-38 39 40 Fortvivl

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert:

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert: 16 Gudstjenester DECEMBER LINÅ KIRKE SEJS-SVEJBÆK KIRKE Søndag den 1. december 10:30 10:30 1. søndag i advent Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz Søndag den 8. december 09:00 10:30 2. søndag i advent Unna-Pernille

Læs mere

Pinse - kirkens fødselsdag

Pinse - kirkens fødselsdag kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Pinse - kirkens fødselsdag Pinse er en af de tre store fester i kirkeåret, men den har aldrig haft helt samme folkelige appel, som jul og påske. Måske

Læs mere

Båndet. 2014/nr.3. luthersk missions højskole. 91. årgang - 15. juni. Når Helligånden glemmes.. side 4 Skyld og skam... side 8

Båndet. 2014/nr.3. luthersk missions højskole. 91. årgang - 15. juni. Når Helligånden glemmes.. side 4 Skyld og skam... side 8 Båndet 91. årgang - 15. juni 2014/nr.3 Når Helligånden glemmes.. side 4 Skyld og skam... side 8 luthersk missions højskole højskolen kort...... Andagt... Skolen opstod på baggrund af de vækkelser i slutningen

Læs mere

NR. 3 juni 2004 til august 2004 udgivet af Tølløse Baptistmenighed. Asterix-lejr

NR. 3 juni 2004 til august 2004 udgivet af Tølløse Baptistmenighed. Asterix-lejr NR. 3 juni 2004 til august 2004 udgivet af Tølløse Baptistmenighed INDHOLD s. 2... Indblik: Religionsfrihed? s. 3-4... Udblik: Besøg fra Priekule/gospel s. 5... Profilen: Tølløsedreng/DUF-formand s. 6...

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 6 2011 baptist.dk 6 Efterskolen, mit nye hjem Karoline Kurtzmann, 16, startede i august på Rudehøj Efterskole. Her går hun på skolens FRONT-linje,

Læs mere

Bibellæsning fra Den Nye Aftale

Bibellæsning fra Den Nye Aftale 8. årgang nr. 3 juni - juli - august 2009 Fadervor i kor I de seneste år er det sket oftere og oftere, at menigheden spontant har sagt ordene fra Fadervor i kor med præsten både ved søndagsgudstjenester,

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 11-2015

NYHEDSBREV NR. 11-2015 NYHEDSBREV NR. 11-2015 Kære læsere IWI News Maj 2015 udkommer senere end planlagt. Der kom en Conven on i København ind i planlægningen og forsinkede arbejdet. Et tænkt særnummer om Conven on bliver ikke

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 62 Juni 2014. Udgivet af Skolekredsen

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 62 Juni 2014. Udgivet af Skolekredsen Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 62 Juni 2014 Udgivet af Skolekredsen Væksthuset nr. 62. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse. 3 Tale til de kommende elever. 6... Nyt fra Skolekredsen, ny bestyrelse,

Læs mere

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING 1 Indhold Kontakt redaktionen Jonathan Lilliendal Kragsbjergvej 7 5000 Odense Tlf. 3011 2004 lilliendal@gmail.com Rasmus Tander Grønlandsgade

Læs mere