Sognenyt. Hvidbjerg Ørum Lodbjerg. Gudstjenester

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sognenyt. Hvidbjerg Ørum Lodbjerg. Gudstjenester"

Transkript

1 Sognenyt Hvidbjerg Ørum Lodbjerg Gudstjenester december Søndag d s. i advent Hvidbjerg V. Aa Efterflg. tirsdagsklubbens frokost på Stenbjerg kro. Søndag d s. i advent Ørum Claus Nybo Fredag d. 19. Hvidbjerg V. Aa Juleafslutning Svankjær Efterskole. Claus Nybo Søndag d s. i advent Lodbjerg Claus Nybo Onsdag d. 24. Juleaften. Hvidbjerg V. Aa , Ørum , Lodbjerg Torsdag d. 25. Juledag. Hvidbjerg V. Aa Fredag d. 26. Anden juledag Fællesgudstj. i Vestervig Kirke kl Søndag d. 28. Julesøndag Ørum Claus Nybo januar Søndag d. 4. Helligtrekongers søndag Lodbjerg Efterfølgende samvær hos Per og Birgit Kynde Søndag d s. e. H3K Ørum Jens F. Munksgaard Søndag d s. e. H3K Hvidbjerg V. Aa Jens F. Munksgaard Søndag d. 18. Hvidbjerg V. Aa Stilletid Søndag d. 25. S. s. e. H3K. Lodbjerg februar Søndag d. 1. Septuagesima Hvidbjerg V. Aa Claus Nybo Søndag d. 8. Seksagesima Ørum Søndag d. 15. Fastelavn. Hvidbjerg V. Aa Børnegudstj. m. efterflg. tøndeslagning på efterskolen Søndag d s. i Fasten Lodbjerg Altertavlen lukkes Marts Søndag d. 1. Hvidbjerg V. Aa Stilletid Søndag d s. i Fasten. Ørum Claus Nybo Søndag d. 15. Midfaste. Lodbjerg Søndag d. 22. Mariæ Bebudelse Hvidbjerg V. Aa Søndag d. 22. Hvidbjerg V. Aa Stilletid Søndag d. 29. Palmesøndag. Ørum april Torsdag d. 2. Skærtorsdag. Lodbjerg Fredag d. 3. Langfredag. Hvidbjerg V. Aa Musikgudstjeneste. Kingokoret medvirker Søndag d. 5. Påskedag. Lodbjerg Søndag d s. e. Påske Hvidbjerg V. Aa Familiegudstjeneste, fællesspisning og påskeægsjagt December Januar Februar Marts April 2015 Ved sognepræstens sygemelding forrettes gudstjenesterne af Kaj Mogensen hvor ikke andet er nævnt.

2 »Se, jeg forkynder jer en stor glæde «2 En fortælling er som et rum. Rummet indbyder os: Kom indenfor og gå på opdagelse. Den gode fortælling er for både hørelse og syn. Det vil sige for hjertets sans. Derfor kan den sige:»kan du se, hvad jeg sagde«eller:»kan du høre, hvad du ser«. Juleevangeliet er en sådan fortælling. Måske den smukkeste og derfor mest sandfærdige fortælling, som nogen sinde er blevet fortalt. Juleevangeliet, det glædelig budskab for hele folket, indbyder os, kalder på hver og en af os:»træd frimodigt og forventningsfuldt indenfor. Bliv ikke stående derude i kulden«. Vejen går fra sansning og oplevelse til erfaring og forståelse. Når hver eneste af kirkeårets tekster Herluf Jensenius tegnede i 1947 sammenhængen mellem vor jul og den første jul i stalden i Bethlehem. Hans tegning er en opfordring til os: vær med i dansen, vær med i tilbedelsen af det lille barn. handler om Gud og dit liv, så må du ind i teksternes rum. Det har Gud givet dig fantasien til. Der går altid oplevelse forud for forklaringer. Forklaringer kan være gode nok, men hvis ikke der er nogen oplevelser og erfaringer at forklare, så bliver det hele så fjernt og luftigt. Evangeliet vil oplyse og oplive os. Enhver tale om Gud er også en tale om menneskelivet, om dit eget liv. Gud er ikke blot en magt uden for menneskelivet, men kærlighedens bevægelse mellem mennesker. Gud bevæger sig og bevæges. Han er glæden i din glæde, han sørger i din sorg. Enhver tale om menneskelivet er en tale om, hvad vi er i forhold til Gud. Det vil sige i forhold til livets dybeste mening og inderste sammenhæng. Fortællingen om Gud og din livsfortælling er i virkeligheden den samme fortælling. Juleevangeliet er en indbydelse til at træde ind i fortællingens rum for der at møde Gud, dit eget liv og dit medmenneske. Når du så har valgt at træde indenfor, har du fulgt H. C. Andersens opfordring i den lille smukke sang»barn Jesus i en krybbe lå«:»til barnet vil vi stige ind og blive børn i sjæl og sind«. Træd ind i fortællingens rum. Nu står du ude på Betlehems mark. Du er hyrde. Egentlig var hyrderne mennesker, som man så ned på. De levede udenfor almindelige menneskers fællesskab. Man var lidt bange for dem. De omgikkedes mere dyr end mennesker. Udenfor! Kender du også til det: at opleve, at du er udenfor? Og dog er det et betroet arbejde at være hyrde. For du har ansvar og skal drage omsorg for hjorden. Derfor kan hyrden også være et billede på Gud, så salmisten kunne synge:»herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, han lader mig ligge på grønne enge, han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny, han leder mig ad rette stier for sit navns skyld. Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig «(Salme 23). Gud er alle hyrders hyrde. Gud er kærlighed.

3 Du står derude på marken og ser opad. Du ser stjernehimlen, og en stjerne daler ned til dig. Den er lysende klar. Nu får lysskæret skikkelse. En engel. Du bliver bange. Når et menneske møder en engel, bliver det på en gang skræmt og fyldt med fryd. Englen taler til dig. For englen er Guds ord iklædt solstråler - også når englen kommer»midt om natten«. Englen siger:»frygt ikke«. Det er dens ord, der fjerner frygten:»se, jeg forkynder Jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser«. Englen sender dig på vandring i fortællingens rum. Du får et tegn:»du skal finde et barn, der er svøbt og ligger i en krybbe«. I samme øjeblik ordet krybbe bliver udtalt og du forbereder dig til at se nedad, så er der engle igen. En tusindtallig skare, som lovpriser Gud og synger:»ære være Gud i det højeste og på jorden fred i mennesker, som har Guds velbehag«. En kosmisk lovsang - universets gudstjeneste. Det er sådan, at den himmelske lovsang ikke kan blive fuldtonet, hvis ikke du er med. Hvis ikke du er med i englesangen, er jeg sikker på, at Gud synes, at der mangler noget. Englesangen breder ud over hele verden og op igennem alle tider. De frelstes lovsang får ingen ende. Den skal omfatte hvert eneste menneske til alle tider. Da englene har forladt dig, går du sammen med de andre hyrder ind i stalden. Du ser et lille nyfødt menneskebarn. Et lille levende menneskebarn. Du ser, hvordan han udstråler en svaghed og en styrke, du ser en kærlighed, som du både genkender fra dit eget liv, og som du aldrig før har set. Et lille menneskebarn! Jo mere du ser på ham, jo mere ser Gud er ikke blot en magt uden for menneskelivet, men kærlighedens bevægelse mellem mennesker. Gud bevæger sig og bevæges. Han er glæden i din glæde, han sørger i din sorg. Til gudstjeneste i Hvidbjerg, Ørum eller Lodbjerg kirker. Englesang foroven og forneden. du din egen barndom. Du har også været et lille nyfødt barn. Barnet i krybben forløser din egen barndom. Det er også dig, der ligger i krybben. I hører sammen. I er inderligt forbundne i kærlighed. Du er helt dig selv, når du i kærlighed er forbundet med Gud og dit medmenneske. Et lille nyfødt menneskebarn! Hvor er det skrøbeligt, hvor er det henvist til at modtage omsorg. Hvem er nærmere til det end dig? For du står jo ved krybben. Barnet kalder på din kærlighed og omsorg. Hver gang du elsker et andet menneske, hver gang du møder en, der har brug for din omsorg, er det barnet i krybben, du møder. Du møder Jesus i gudstjenestens ord, men du møder også Jesus i hverdagslivets gudstjeneste i de mennesker, der har brug for din omsorg. Gud, som et lille nyfødt menneskebarn! Himlens og jordens skaber, der giver afkald på ydre magt og storhed, som bøjer sig ned til dig, så du kan se ham som et menneskebarn, svøbt i klude og lagt i en krybbe. Et lille nyfødt menneskebarn kan det største på jorden: lade kærlighed blive til. Der skal megen ondskab til for at overdøve det lille barns kalden på kærlighed. 3

4 Hvad betyder barnet i krybben? For dig? For hvert eneste menneske? Resten af evangeliet er svar på det. Det svar udfoldes ved hver eneste gudstjeneste i kirkeåret. Det gøres levende og vedkommende. Det styrker troen, fastholder håbet og gør kærligheden levende i vore hjerter. Jesus betyder, at den fjerne Gud kommer dig nær, at den skjulte Gud gør sig synlig. Det betyder, at du som menneske må være så elsket og så værdifuldt, at Gud blev menneske for at kunne elske dig helt tæt på. Så kan du vende tilbage til marken. For du har jo stadigvæk fårene, de medmennesker, der har brug for dig. Gud blev menneske for din skyld for alle menneskers skyld. Når Gud blev menneske for dig, så skal du blive medmenneske for Guds andre børn dine søstre og brødre. Du er den omsorgsfulde hyrde for de syge, de fattige, de udstødte, de fremmede, de anderledes. Glem aldrig krybben. Krybben er et symbol på den himmelske fødsel på menneskers jord. Korsets planker er tømret af krybbens træ. Barnet i krybben er den korsfæstede, opstandne og levende herre og frelser. Din herre og din frelser. Alle menneskers frelser og forløser. Hele skaberværkets frelser og genopretter. Juleevangeliet byder hele den skabte, faldne og elskede menneskehed Hver gang du elsker et andet menneske, hver gang du møder en, der har brug for din omsorg, er det barnet i krybben, du møder. Du møder Jesus i gudstjenestens ord, men du møder også Jesus i hverdagslivets gudstjeneste i de mennesker, der har brug for din omsorg. inden for. Her er rum for alle. Hele folket er hele menneskeheden. Det er da et glædeligt budskab. Så kan hele skaberværket, alle mennesker og du forenes i den bøn, som Gud har lovet at opfylde:»vor Fader i Himlen! Lad det ske, lad julesorgen slukkes«. Ham, som der ikke var plads til i herberget, har i sit hjerte, evangeliets rum, gjort plads for os alle. Velkommen indenfor! Alle Sognenyts læsere ønskes en velsignet jul. Kaj Mogensen Gudstjenester og andre arrangementer kan findes via appen»kirkekalenderen«kirkekalenderen giver en let adgang til gudstjenester, møder og arrangementer i ca kirker, som er tilknyttet Den Danske Folkekirke. Her kan du hele tiden være opdateret omkring gudstjenestetider og arrangementer og evt. ændringer i disse - i dit sogn. App en viser, som standard kirker i en radius af 10 km, og det er muligt at få kirker vist over hele Danmark. Under hver kirke kan du se sognetilhørsforhold, og der er adresser og kontaktoplysninger på præster og kirkefunktionærer. App en»kirkekalenderen«kan downloades fra Google Play (Android), App Store (iphone) eller Windows Marketplace (Windows Phone). Kirkebil Kirkebilkørslen varetages af Hurup Taxi. Kirkebilen må gerne bruges af pastoratets indbyggere til alle gudstjenester og kirkelige arrangementer (fyraftenssang, foredrag, sangaftner, tirsdagsklub, kirkefrokost...). Kirkebil til søndagsgudstjenesterne bestilles senest lørdag kl eller søndag mellem kl og Kirkebilen bestilles på tlf

5 Samtale med Susanne og Ole Wensien»Vi bor midt i vort arbejde og trækker på samme hammel!«mon ikke alle, der kender Ole Wensien, betragter ham som en nøgtern mand med begge ben på jorden. Det gør jeg i alle tilfælde efter at have lært ham at kende gennem en lang givtig samtale om hans og Susannes liv og virke. Hvor er det berigende at møde et menneske, som er villig til at åbne en dør ind til en verden, man knapt kendte. Ole er ikke bare nøgtern, stringent og struktureret i sin tankegang. Han har også en anden side, som jeg med fornøjelse har bemærket. Han tillader sig undertiden at tænke flyvske tanker! - Da han viste mig de hundredvis af gravsten, som står uden for hus og værksted, sagde han:»undertiden leger jeg med tanken om, at Susanne og jeg egentlig er et landmandspar. Vi har»vores gård«her på Vestervigvej 100 i udkanten af Bedsted.»Besætningen«har det godt og er veltilpassede. Vi har lange arbejdsdage, undertiden 24 timer i døgnet. Der er 7 arbejdsdage om ugen, hvis det kræves. I princippet er vi»på«365 dage om året, men vi forsøger at holde fri en gang imellem. Vores ferier er ofte en uge om vinteren, og i sommertiden kører vi tit sydpå, idet vi gerne vil tilbringe en uges tid»syd for Alperne«under hensyntagen til vejret. Hvor er det berigende at møde et menneske, som er villig til at åbne en dør ind til en verden, man knapt kendte. Nå! vi skal ikke klage. Jannick, vores søn på 28 år, har de sidste par år arbejdet med i firmaet, og er nu efter at have gennemgået de relevante kurser uddannet bedemand, så han kan forestå de daglige arbejdsgange. Egentlig er han i forvejen uddannet hos TDC som tele-fagtekniker. Det betyder populært sagt, at han på telefoncentraler har lært at samle 117 forskelligt farvede ledninger på en måde, så folk, der gerne vil snakke med andre, virkelig kommer i kontakt med de rigtige. Når du nu nævner Jannick, må du også gerne nævne vores datter, Celine, på 22 år. Hun er under uddannelse til sygeplejerske og bor i Århus«. Oles fritidsaktiviteter Jeg forsøger at holde formen ved lige ved at gå til morgensvømning en gang om ugen, og så løber jeg en tur 2-3 dage om ugen. Mine øvrige gøremål afgør, hvornår på dagen jeg snører løbeskoene. Jagtinteressen skal også plejes. Jeg går mest efter hårvildt. Der er ikke noget som at sidde ude i klitterne en tidlig majmorgen, når bukkejagten er gået ind. Det øjeblik, solens stråler bryder gennem morgendisen og»skoven«med dens fugle og dyrevildt»kommer til live«, skal bare opleves. Lokalt har jeg været engageret i foreningsarbejde som bestyrelsesmedlem i idrætsforening, halbestyrelse, højspændingsværk, sparekasse m.m., så alt i alt får jeg mit sociale behov rigeligt dækket. Susanne og Ole ved bilerne. 5

6 Susanne og jeg bor midt i vort arbejde, og vi trækker på samme hammel. At drive stenhuggeri og bedemandsforretning er en livsform i slægt med den, bonden kender. Der er altid noget, man kan gøre. Vi elsker vort arbejde og ville ikke bytte med nogen. Firmaets historie Min bedstefar, Carl Wensien, grundlagde stenhuggerfirmaet i I 1971 overtog mine forældre, Lis og Poul Wensien, stenhuggerfirmaet, som fra 1982 suppleredes med en begravelsesforretning købte Susanne og jeg såvel stenhuggeri som begravelsesforretning af mine forældre. Bedsteds ældste virksomhed, som grundlagdes for 76 år siden, drives altså af tredje generation i slægten»wensien«, og fjerde generation er med i firmaet. Måske overtager Jannick en skønne dag bedriften, men lad os nu snakkes ved om et par årtier. Susanne Wensien Har man sagt Ole Wensien, må man også sige Susanne Wensien. Hun er datter af mejeribestyrer Vangsgaard, som var Bedsteds sidste mejeribestyrer. Ole og Susanne er jævnaldrende, hvilket får mig til frimodigt at bemærke, at de to måske var skolekærester. Ole svarer undvigende, at Susanne kom fra sydenden af byen, mens han kom fra Ordet»bedemand«kommer af det gamle ord»bydemand«. nordenden, og i datidens Bedsted var det ikke så almindeligt, at man snakkede så meget med dem fra den anden bydel. Jeg har tidligere i artiklen givet mit bud på, hvad der for mig at se karakteriserer Ole. Susanne skal også have et par ord med på vejen. Hun indgyder tryghed og nærvær, så man slapper af i hendes selskab. Som ægtepar er de gode til at give hinanden rum. Det nære samarbejde om en fælles opgave giver dem fælles styrke. Susanne fortæller, at hun er uddannet examineret bedemand, lige som Ole er det, men stenhuggerfaget, som Ole er vokset op med, holder hun sig fra i hvert fald den fysiske del med hammer og mejsel, men hun sælger ofte gravsten og andre gravstenstilbehør. Ordet»bedemand«kommer af det gamle ord»bydemand«. En»bydemand«var en offentlig ansat person, som havde den opgave at kalde (byde) sognets beboere sammen til bryllupper og begravelser. I dag arbejder en bedemand i privat regi. Bedemandsuddannelsen indebærer, at aspiranterne via en lang række kurser får et indgående kendskab til juridiske forhold beskrevet i love og forordninger, som knytter sig til dødsfald. Ole siger:»skulle jeg i dag kaste mig over et universitetsstudium, ville jeg vælge jura«. Begravelsessamtalen Ved et dødsfald er det ofte Susanne, der rykker ud, når de efterladte kontakter bedemanden. Den indledende begravelsessamtale varer som regel et par timer. I mellemtiden arbejder Ole ofte med lufthammer og diamantmejsel i stenhuggerværkstedet eller gør klar til at køre rustvogn. Jeg forestiller mig, at ægteparret ved Susannes hjemkomst fra en begravelsessamtale holder en god lang tepause ved køk- 6 Arbejde på kirkegården.

7 kenbordet. Det er afgørende vigtigt, at begge er 100 % opdaterede. Alt andet vil let blive afsløret som manglende professionalisme. Susanne fortæller, at ikke to begravelsessamtaler falder ens ud, hvilket man let forstår. Der er forskel på, om samtalen drejer sig om et ungt menneske, der måske er blevet dræbt i trafikken, eller om det drejer sig om et ældre menneske på plejehjemmet, som efter et langt liv og mæt af dage har fået fred. Generelt kan man dog sige, at for de efterladte kommer døden altid uventet. Døden har ingen alder. Susanne mindes, at hun godt kunne fornemme en smule uro i maven, første gang, hun i 1993 skulle til en begravelsessamtale. Nu har hun prøvet det utallige gange, men rutine bliver det aldrig, for bliver det rutine at tale med mennesker i sorg, må man skyndsomt finde et andet erhverv.»vi skal til stadighed gøre en forskel og virkelig være med til at skabe ro og overblik i mange hjem i en svær situation«. Da jeg spørger hende, om hun via sit arbejde har ændret syn på døden, svarer hun:»som ungt menneske forekom døden mig altid at være skrækkelig, men livet har lært mig, at døden lidt overordnet set er en naturlig del af livet. Føler man, at man endnu er i sin bedste alder, og stadig elsker den brogede verden, stemmes sindet dog uvægerligt til vemod, når et yngre medmenneske pludselig går glip af fremtiden«. At være sig selv Susanne og Ole nævner begge, at det først og fremmest gælder om at være sig selv, når man snakker med mennesker, som er ramt af dyb sorg. I gamle dage kendte alle begrebet»bedemandsansigt«. Dette alvorlige, lidt kedsommelige ansigt, blev ofte uretfærdigt tillagt bedemænd, men patent på udtrykket har de dog aldrig haft. Og ingen, som kender Ole og Susanne, ville drømme om at forbinde dem med udtrykket. Som ungt menneske forekom døden mig altid at være skrækkelig, men livet har lært mig, at døden lidt overordnet set er en naturlig del af livet. Jannick, Susanne og Ole Wensien.»Vi møder op til begravelsessamtalen i»neutralt hverdagstøj«og med den indstilling, at vi først og fremmest skal lytte. Er der små børn til stede, er deres verden måske styrtet i grus. Vi kan ikke ændre dette, men vi kan med opmærksomt nærvær gøre vort bedste for at hjælpe i situationen«. Tidsforbruget til en begravelsessamtale er underordnet. En begravelsessamtale drejer sig jo blandt andet om at aftale praktiske foranstaltninger, så alt vedrørende begravelse eller bisættelse bliver efter de pårørendes ønsker. Det afgørende er, at familien bagefter vil kunne mindes afskeden med afdøde som en»smuk ceremoni/en god afsked«. En begravelsessamtale med ældre afklarede mennesker, som er mere fortrolige med døden, og som vi måske kender i forvejen, kan undertiden være noget nemmere og kan nogle gange være»på forkant«, idet flere ældre ønsker selv at være med til at træffe beslutningerne ved at udfylde»min sidste Vilje«. Det siger sig selv, at man ankommer til begravelsessamtale med opladet, men slukket mobiltelefon. Den kan være praktisk at have med i lommen, hvis man på de pårørendes vegne skal lave aftale med præst, kirkesanger, graver, blomsterhandler, avis, kro eller andre. Ved en begravelsessamtale er det bedemandens opgave at bevare overblikket. Et gammelt ordsprog 7

8 8 siger:»der må gerne være sorg i en krise, men der skal ikke være krise i en sorg«. Dette beskriver meget godt bedemandens praktiske og organisatoriske rolle, samtidig med at man som bedemand skal tilstræbe at være nærmest usynlig. Når Susanne kobler fra Susanne betoner, at specielt begravelsessamtalerne giver hende rigtig meget på det menneskelige plan, men hun undlader ikke at nævne, at hun bagefter også godt kan»være noget brugt«og derfor har behov for at slappe af. Fra hendes pure ungdom har hun lige som Ole dyrket boldspil og andre former for sportslige udfoldelser. De senere år er hun kommet en del i Bedsted Motionscenter. Desuden går hun 3-4 gange om ugen. Ole og Susanne deltager begge i»thy Folklore«, Thisted, og Susanne synger i kor i Bedsted Kirke. Kremering og askeudstrøning Da Ole og Susanne for 21 år siden startede som bedemænd, blev cirka 10 % af de afdøde på egnen kremeret, som det hedder med et mærkeligt fremmedord, der i virkeligheden dækker over, at de blev brændt på et krematorium. I dag bliver over % i området brændt, og på landsplan er tallet over 78 %. Hvis nogen påstår, at udviklingen går langsomt heroppe i den nordvestlige del af landet, er det altså en sandhed med modifikationer. Danske krematorier ejes og drives oftest af Folkekirken på»non-profit-basis«. Tidligere benyttede bedemænd i Thy sig af krematoriet i Struer, men det er nedlagt for nogle år siden, så i dag benytter man det moderne krematorium i Holstebro, hvis opland strækker sig fra Bork ved Ringkøbing Fjord i syd til Vesløs i nord. Ligbrænding har været kendt siden oldtiden, men det var først i 1892, at den første lov om ligbrænding trådte i kraft i Danmark. I dag sidestilles kremering med kistebegravelse. Hvis der ikke foreligger ønsker fra afdøde, kan de pårørende således beslutte, om vedkommende skal kremeres eller kistebegraves. Der må gerne være sorg i en krise, men der skal ikke være krise i en sorg. I almindelighed nedsættes afdødes urne i et gravsted på en kirkegård, men i de senere år er en ny skik ved at vinde indpas: Afdødes aske bliver strøet over åbent hav. I 2009 blev loven ændret, så den stedlige sognepræst kan give tilladelse til askeudstrøelse, når der foreligger et ønske herom fra afdøde. Oftest foreligger dette ønske skriftligt. Da jeg spørger Ole, om den slags finder sted i Thy, siger han, at de i forretningen i indeværende år har haft 5 dødsfald, hvor afdøde er blevet askeudstrøet, hvilket overrasker mig meget. Han siger:»der kan være mange forskellige bevæggrunde bag ønsket om askeudstrøning. Hvis en sømand gennem et langt liv som ansat i rederiet A. P. Møller har viet sit liv til de syv have, hvad ville da være mere naturligt, end at han også vier sin død til havet. I Vorupør er der enkelte fiskere med småbåde, som påtager sig at medvirke ved askeudstrøningen. Ceremonien kan gøres smuk, og der tilstræbes diskretion omkring handlingen«. Efternavnet Wensien Ole, hvis døbenavn egentlig er Niels Ole, fortæller mig, at efternavnet Wensien højest bæres af danskere. Hans farfar, københavneren Carl Wensien, bragte det til Thy, da han i 1938 sammen med sin færøskfødte hustru, Pouline Wensien, slog sig ned i Bedsted. Oles farmor, Pouline, voksede op på den lille sagnomspundne nordvestlige ø, Myggenæs, hvis lige ikke findes nord for alperne. Hverken Ole eller Susanne har besøgt øen. Det er utilstedeligt af mig, men nu braser jeg ud med det:»vil I nu se at komme af sted derop! Du Ole og jeres to børn har aftryk i krop og sjæl, som stammer fra Myggenæs. Det kan I ikke sidde overhørigt. De indtryk en rejse til Myggenæs vil give jer, vil for al fremtid stå mejslet ind i jeres bevidsthed«. Navnet Wensien kendes i Slesvig-Holsten fra 1200 tallet, men så vidt jeg ved, optræder det først i Danmark fra 1850erne. Wensien som»brand«i de sidste 15 år har Ole og Susanne bevidst brugt ordet Wensien i markedsføringsøjemed. Ordet er

9 naturligvis fortsat også efternavnet, men det skal samtidig fungere som et»brand«for firmaet. Det er en glimrende gennemtænkt ide. Navnet er sjældent. Det ligger fint på tungen og fungerer godt som»ørehænger«. Skal»brandet«sælge, må det borge for kvalitet. Hvis det er et skodfirma, der står bag navnet Wensien, vil kunder i al fremtid skrive navnet bag øret og løbe skrigende bort. Satses der på pålidelighed, ordholdenhed, rimelighed, venlighed, agtpågivenhed, kvalitet, bortvalg af smartness, æstetisk bevidsthed og etiske bevæggrunde. Ja så skal folk også nok huske»wensien«, når de ringer til en stenhugger eller en bedemand. Besøg i værkstedet Tiden er løbet fra os, hvilket jeg vist må tage på min kappe. Vi har snakket så godt. Jeg har fået svar på alle spørgsmål, også de irrelevante. Til daglig laver Ole lige så ofte mad, som Susanne gør det, men han har lovet at vise mig værkstedet, så i dag bliver det vist Susanne, der skal tage sig af frokosten. Det er en glimrende gennemtænkt ide. Navnet er sjældent. Det ligger fint på tungen og fungerer godt som»ørehænger«. Uden for værkstedet hilser jeg på Jannick, som har travlt med at hugge vilde gnister af sten, som stadigvæk er en smule morgenvåde. Ole fortæller, at de får stenene hjem som halvfabrikata fra stengrossisten i Give, som leverer til hele landet. Den blåsorte Rønnegranit er rigtig populær, men ellers satser man i vore dage ikke så meget på bornholmske granitter, der desværre kun findes i fire farver. Fredningsforhold gør brydningen vanskelig og leverancerne ustabile. I stedet importerer man primært granitsten fra det øvrige Skandinavien og supplerer op med sten fra den øvrige verden. Således er der i udstillingen sten fra såvel Brasilien som Indien. Stenhuggerværkstedet er moderne indrettet med hejseværk og avanceret værktøj af alle afskygninger som lufthamre, diamantmejsler, el-stensave m.m. Anvendelse af effektivt høreværn og åndedrætsværn er en selvfølge hos stenhuggeren, og udsugningen i rummet fungerer optimalt. Ligkistemagasinet med de cirka tredive kister (de fleste hvidmalede) er selvfølgelig skilt fra selve værkstedet og i særskilt lagerhal. De fleste kister ser ens ud, bortset fra at enkelte kister ikke har kors på låget. Vi lever jo i et multireligiøst samfund, og der skal være kister til alle uanset religiøs observans. Ole viser mig to kister, som i mine øjne ser ens ud, men han fortæller, at den ene kiste er konstrueret således, så den kan bære to tons jord, mens den anden kiste er med et lettere låg og tilpasset kremering. Langt de fleste kister er af standardstørrelse, men et par kister skiller sig ud ved at være større end de andre. Kister og rustvogne I samme lagerhal/garage står Wensiens to sorte rustvogne. De er begge af mærket Volvo og ser ud, som kommer de direkte fra vaskehallen. Han demonstrerer tekniske detaljer ved bilerne, og da jeg spørger til, hvorledes det kan lade sig gøre at lukke bagdøren så diskret, så der bare fornemmes et knapt hørligt klik, forklarer han, at lukkemekanismen, som også er en sikker låsemekanisme, er et resultat af et avanceret teknologisk udviklingsarbejde. Når Susanne og Ole kører til begravelse eller bisættelse, er de klædt i uniform, hvilket vil sige sort tøj, sorte sko samt hvid skjorte med slips/bluse. 9

10 Jeg har aldrig vidst, hvorfor ligvognen kaldes en rustvogn, men Ole forklarer, at rustvognen i gamle dage var den vogn, militæret anvendte, når de skulle transportere udrustning ud til fronten, men den fungerede også som ligvogn, idet den samtidig tog de faldne soldater med hjem/tilbage fra fronten. Ole og Susannes liv før de blev bedemænd Under samtalen med Susanne og Ole har vi været vidt omkring. I denne artikel har jeg indtil nu undladt at fortælle om, hvad Susanne beskæftigede sig med, før hun blev bedemand i Bedsted. Kort fortalt, er hun uddannet på kontor hos Tophus Inventar i Hassing. Siden har hun haft ansættelse i Jyske Bank, uden egentlig at have gennemgået en bankuddannelse, idet hun beskæftigede sig med afvikling af handel med værdipapirer. En længere periode arbejdede hun i Jyske Banks afdeling på Vesterbrogade i København og sidenhen i Hovedafdelingen i Silkeborg... rustvognen var i gamle dage den vogn, militæret anvendte, når de skulle transportere udrustning ud til fronten, men den fungerede også som ligvogn, idet den samtidig tog de faldne soldater med hjem/tilbage fra fronten. Ole har også en spændende fortid, som læserne heller ikke helt skal snydes for. Efter studentereksamen i Thisted, indskrev han sig på Århus Universitet som økonomistuderende, men det var et brødløst foretagende, så studiegælden accelererede hurtigere, end Ole brød sig om, idet der var underskud, allerede når huslejen var betalt. Han indstillede hurtigt studierne og gik i stedet bankvejen via ansættelse i Vendelbo Banken og i Jyske Bank. Først tre år i Hjørring. Siden to et halvt år som leder af ekspeditionen (privatkundechef ) i filialen på Gammel Mønt i København. Senere kom turen til Silkeborg med først 6 år i Kreditafdelingen i Jyske Banks hovedsæde, hvor han arbejdede med lån til store kunder refererende direkte til bankens direktion og bestyrelse, inden han de sidste 1½ år var ansat som erhvervskundechef i bankens afdeling i Østergade i Århus. Saftige pærer Inden Ole og jeg giver hinanden hånden til afsked udenfor værkstedet, stiger han et par trin op ad stigen, som læner sig mod pæretræet. Han plukker 5-6 saftige pærer. Dem skal jeg have. De er sammen med de øvrige frugttræer plantet for at gavne familien, fuglene og hvem der ellers kan lide dem. Villiam Mortensen, Svankjær 10 Tirsdagsklubben mødes hver første tirsdag i måneden fra kl til kl Oprindelig var tirsdagsklubben ment som en klub for enlige og ældre i vore sogne, men klubben er blevet til et mødested for alle, der har tid og lyst, uanset alder eller adresse. Det er nogle hyggelige eftermiddage, som alle kan have glæde af at være med til. Man møder blot op til de arrangementer, man ønsker. Kaffe og kage sørger menighedsrådet for, og det koster 20 kr. Søndag den 7. december: Efter gudstjenesten er der traditionel julemiddag på Stenbjerg kro. Pris 160,00 kr./pers. Tilmelding senest til Vera eller Bodil Tirsdagsklub Tirsdag den 6. januar: Svend Sørensen, Thisted Museum fortæller om folkelige traditioner omkring højtiderne - herunder også Hellig Tre Konger. Tirsdag den 3. februar: Birgit og Per Kynde fortæller om Rotary og deres tur til Canada Tirsdag den 3. marts: Gerda Pedersen fortæller om sit virke i Sydthy.

11 Freddie Fenger Vi har mistet en god ven og en rigtig god kollega i Klitsognene Freddie Fenger har fået fred efter streng sygdom. Han døde af kræft, som meget hurtigt havde invaderet, stort set hele hans krop. Han døde d. 8. september 2014 i sin datters hjem, hvor han i den sidste tid havde ophold. Han blev 69 år. Freddie flyttede til Klitsognene i Han blev meget hurtigt en del af rigtig meget her i det skønne naturrige»udkants Danmark«. Han var stort set altid at finde ved diverse lokale arrangementer. En hjælpende hånd gik man aldrig forgæves efter hos Freddie. Han brugte alle vore 3 sognekirker flittigt. Han lagde ikke skjul på, at hans tro var en vigtig faktor i hans liv, og han ville så gerne dele sin begejstring med andre. I menighedsrådet og i Sognenyt s bladudvalg har vi i den grad nydt godt af Freddie s selskab og faglige viden og kunnen som grafiker. Han har kreeret logoet, som pryder alle vore annoncer for aktiviteter i Klitsognene. Skønne fotografier fra naturen. Fotografier med et twist af humor og glimt i øjet, har han suppleret og sat op på professionel vis. Alt sammen således, at vores allesammens Sognenyt blev god. Så lad os mindes Freddie, når vi læser Klitsognenes annoncer, og glædes over, at vi fik lov til, at lære ham at kende. Freddie efterlader sig en søn, en datter og svigersøn, hans lille barnebarn og alle vi andre. Æret være hans minde. Nyt medlem af menighedsrådet Vi har mistet Freddie Fenger, som var valgt til menighedsrådet for Ørum Sogn. Grethe Gramstrup er indtrådt, som stedfortræder i menighedsrådet, for Ørum Sogn. Mindesten i Hvidbjerg Ørum Lodbjerg sogne Kongestenen ved Kystvejen Ved Kystvejen - lige nord for Svankjær - står denne sten. Den blev rejst i anledning af Kong Christian den X s 70 års fødselsdag, den 26. september Det var jo i den tyske besættelses første år, og man brugte enhver lejlighed til at markere sit nationale sindelag. Samtidig blev der plantet et egetræ kongeegen. Den er én af mange, som dengang blev plantet for at markere fødselsdagen. Det praktiske arbejde blev udført af Ingeniørtropperne fra Randers, der også medvirkede ved andre opgaver på egnen som led i deres øvelser. Af E.H.J. 11

12 Stilletid Hvidbjerg Vesten Aa kirke inviterer hele fire gange i løbet af denne vinter til stilletid Jeg har bestemt besluttet mig for at deltage deri. Vi har alle behov for at lade hvilen og roen falde på os, og her er en oplagt mulighed. Jeg har altid haft behov for at trække mig tilbage. At fundere og tænke for mig selv. Derfor har jeg også ofte brugt kirkerne udenfor»åbningstid«. Altså når der ingen gudstjenester eller handlinger var. Derfor holder jeg også rigtig meget af at kirken er åben, tilgængelig, ikke en låst dør, fri adgang. Ja, jeg føler faktisk dette er min ret. At komme til en låst dør er aldrig fremmende. Nej, muligheden for at lade hvilen falde på dig skal være der. Hvis ikke kirken skulle være tilgængelig dertil, ja så virker det fattigt for mig. Lad hvilen og roen falde på dig. Uden kan du ikke have overskud og overblik til dig selv og andre. Und dig selv den stund, hvor du kun er dig selv og din Gud. Det behøver på ingen måde partout at være i en kirke. Det kan lige såvel være på stranden ved havet. Havet, som med sin berusende og vedvarende energi giver dig lov at mærke dit indre. Det kan være i skoven, hvor de svimlende høje trækroner viser dig vej til himlen og skyerne, som forvisser dig om, at en sådan stor skabelse ikke blot er tilfældig. Her kan du være så heldig, at føle nærværet midt i dit ensomme jeg. En sådan pause i det pulserende liv vil ofte vise sig, at være et sandhedsøjeblik. Tag en pause og mærk, at stilheden giver dig en tiltrængt mulighed for eftertænksomhed. Tøm dit hoved, og lav plads til nye tanker og nye vinkler at se tingene på. En anden måde at anskue dit liv og hvad der kerer dig på. Det gør godt. Så vedgå, at du har behov for stilletid. Accepter, at dine medmennesker også har behov og lov til stilletid-alenetid. Alt har sin stund, også stilletid. Ethel Markusen, Ørum 12 Musikgudstjeneste med Kingokoret Langfredag den 3. april kl medvirker det færøske Kingokor til gudstjenesten i Hvidbjerg V. Aa kirke. Korets speciale er kingotonen, som den lød i Danmark engang men, som nu er gået i glemmebogen - næsten. Efter gudstjenesten er der frokost i sognehuset, hvor koret vil synge og også vise deres specielle dansetradition. Koret optræder i deres smukke folkedragter. Kingokoret introduceres den 23. marts kl. 19 ved et foredrag af Hellmut Seifert Toftdahl i sognegården. Hellmut har som spillemand på Færøerne med sit orkester»gamle Venner«lært det lille øfolk, at kende via sang og musik. Som organist i bygdens lille kirke inviterer han indenfor til færøsk salmesang akkompagneret af menighedens imponerende stemmer. Herved lærte han Kingokoret at kende og har arrangeret deres turneer i Danmark. Påsketurneen i år er den femte siden Hellmut fortæller om den færøske hverdag og om koret og dets tradition med at synge Kingo-sange. Denne tradition, som var fællesnordisk, er gået tabt her i landet men har»overvintret«i en lille landsby på Færøerne - takket været koret.

13 Den blå i alle farver...»lovsyng glæden og skab varme midt i vinterkulden«traditionen tro vil der igen denne vinter blive mulighed for at mødes omkring højskolesangbogen i sognehuset i Svankjær. Hver mandag aften i vinterhalvåret vil vi sammen lovsynge glæden og skabe varme midt i vinterkulden. Kendetegnende for samtlige foredragsholdere er, at de er gode fortællere og at udgangspunktet er højskolesangbogen. Foredragsrækken indledes den 12. januar og slutter den 30. marts. Hver mandag aften kl , og der serveres kaffe og hjemmebag i pausen. Prisen er kr. 20,- Mere fyldestgørende oversigt i folderen»den blå i alle farver«, som kan findes i kirken eller på 12 aftener med højskolesangbogen 12. januar:»fra roerækkerne til orgelbænk «v. Kirsten Madsen, organist, tidligere højskolelærer. 19. januar:»natursyn og gudstanke...«v. Lars Ebbensgaard, tidligere rektor Lemvig Gymnasium. 26. januar:»den tid, du spilder på din rose...«v. Erik Lindsø, forfatter, kulturjournalist. 2. februar:»at finde sted «v. Jeppe Søe, journalist og foredragsholder. 9. februar:»ord og toner i fugleperspektiv...«v. Hans Henrik G. Larsen, Birte Aarup og Elly Hansen. 16. februar:»syng! Hjerte, syng! «v. Duo Danica og sangeren Lars Thodberg. 23. februar:»sange på vej mod lyset...«v. Inger Hertz Aarestrup, Salmedigter. 2. marts: Menighedsaften v. Kirsten Madsen, organist og tidligere højskolelærer. 9. marts: Danmarks historie i billeder og sang v. Johan Bender, forfatter og lektor. 16. marts:»digtere omkring vort vestlige Limfjordsbassin «v. Hans Jørgen Knudtzon, Københavner/Thybo. 23. marts:»spillemand på Færøerne «v. Hellmut S. Toftdahl, lektor og spillemand. 30. marts:»som Forårssolen Morgenrød...«v. Kaj Mogensen, præst og foredragsholder. Syng, hjerte, syng! I forbindelse med foredraget den 16. februar vil der blive arrangeret en koncert med Duo Danica og sangeren Lars Thodberg. En aften om folketonen fra harboøreegnen - en gammel dansk musiktradition. Traditionen kendes tilbage til 1840`erne, solidt forankret i Brorsons salmebog, holdt Duo Danica i live via mundtlig overlevering frem til - ja, hvor længe? Koncerten introduceres i sognehuset kl , hvor vi også vil synge eksempler fra aftenens Brorson-salmer. Efter kaffen går vi over i kirken for at høre koncerten. Medvirkende: Lars Thodberg, baryton og docent i sang på Konservatoriet i Århus; Merete Hoffmann, solooboist i Århus symfoniorkester; Asger Troelsen, organist ved Ravnsbjerg kirken (og lærer ved kirke-musikskolen i Vestervig). Det bliver en koncert med sange og salmer i Harboørestil, arrangeret af Asger, tolket af Lars og mixet med Bo Grønbechs obo- og orgelvariationer over samme melodier. Domorganist fra Helsingør Bo Grønbech, er blevet inspireret af disse sange og har tilført melodierne en stille og charmerende humor, som finder ind til kernen af den oprindelige meloditradition. Pris kr. 70,- 13

14 Nyt fra pigekoret i Vestervig Da vi holdt sommerafslutning fra koret, var vi alle meget kede af det. Vores dirigent, Vibe, havde meddelt, at hun desværre var nødt til at stoppe, idet hun ville til at studere teologi. MEN vi gav hende fine afskedsgaver, tegninger og»fedtede«rigtigt meget for hende. Efter at have sunget mange dejlige sange for vore forældre til afslutningskoncerten, blev hun vist lidt rørt over at høre os og vi fik hende heldigvis overtalt til at fortsætte i hvert fald med ét samlet kor (ikke som før: et for de små og et for de store). Korets deltagere skulle virkelig brænde for at synge og så kunne hun ikke tage med ud til ret mange koncerter/gudstjenester, da hun ville blive presset med at have tid til det hele. Pga. skolereformen øver vi nu onsdag fra kl til stadig på Vestervig Kirkemusikskole. Fra Klitsognene er det stadig Amalie og os to, som er med i koret. For nylig tog vi to - og 5 andre fra koret i Vestervig - imod tilbuddet om at deltage i en større opsætning af Andrew Lloyd Webbers første musical. Det var Thy Sangskole, som inviterede alle piger, som synger i et kor i Thy og på Mors, til at deltage i Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Stykket er bygget op om fortællingen fra Det Gamle Testamente, som handler om Jakobs sønner. Hvor drømmetyderen Josef bliver solgt at sine misundelige brødre til slavehandlere. Han tyder drømmen for Faraoen om, at der skulle komme 7 fede år efterfulgt af 7 magre år. Det medførte, at han reddede sin far og sine brødre fra hungersnøden - og tilgav sine brødre, trods det, som de havde gjort imod ham - og det hele endte godt. Det var vildt spændende at være med til. Vi havde øvet sangene 3 gange til kor ved Vibe. Så mødtes vi en fredag med den dygtige kapelmester Mikkel Gomard. Han skulle indøve sangene med os i Thy Sangskoles Pigekor og drengene fra Thisted Kirkes Drenge-/Mandskor. Om lørdagen havde vi også mændene med i prøven på Thisted Musikskole. Mandag eftermiddag skulle vi så prøve at være på scenen i Teutonersalen, hvor stykket skulle opføres. De to kor blev sat sammen med et nordisk 10-mands professionelt band - og de 2 solister fra London! Anne Mette Wilcoxs stemme lød som om hun lige var trådt ned fra én af Londons musical-scener. Hun havde gået på konservatoriet sammen med Peter Frost, som indtil i sommers var koordinator for projektkoret. Det var de to, som havde sat det hele i gang. Den anden solist var Alex Wingfield. Han var sød! Han var nyuddannet fra Musical Academy. Mor syntes også, han var fantastisk. Han stod stille og rolig på scenen og smilede - når det så blev hans tur, så sang han bare helt vildt godt - og med ALLE mavemusklerne - og dem havde han mange af! Det kunne vi se, da han stod i bar overkrop - både når han var Joseph og Farao. 14 Freja til koncerten. Signe til koncerten.

15 Når vi sang godt, gav han os tommelfingeren som tegn på, at det var helt i top! Kapelmesteren øvede med os - og der blev lavet lyd- og lysprøver. Mikrofonerne blev indstillet - og røgen, som skulle dampe lidt fra scenen blev Freja synger. afprøvet! Tirsdag skulle vi så have 405 børn med fra Thy og Mors 4. klasser. De havde arbejdet med stykket i kristendom, engelsk og musik siden sommerferien - og skulle synge med på det fleste af sangene. Alle sangene var jo på engelsk - så skole-kirke-konsulent Svende Grøn deltog som fortæller imellem sangene. Det gjorde han virkelig godt. Man skulle tro, at han var skuespiller! Først havde vi en generalprøve - og kl. 14 kom borgmesteren og klippede snoren over - og holdt velkomsttale - og kapelmester Mikkel Gomard gjorde tegn til at vi kunne begynde! Det var så fedt at stå på scenen og give den fuld gas. En virkelig stor oplevelse, som vi aldrig glemmer. Sangene dukker stadig hele tiden op i hovedet på os - og de vil bare synges!»any Dream Will Do«,»Close Every Door«,»The Song Of The King«,»Go, go Joseph«,»Jacob And Sons«,»Josephs Dream«osv. Vi var helt høje efter forestillingen - og ville bare gerne prøve det igen! Efter efterårsferien gik vi i gang med at øve julesalmer/-sange. Hvis I vil høre pigekoret giver vi julekoncert i Agger Kirke torsdag den 4. december kl sammen med Vestervig Kammerkor, som Vibe jo også er dirigent for. Nogle af os deltager også i en julekoncert med Kammerkoret og Messingensemblet i Vestervig Kirke søndag den 21. december kl Måske ses vi? Glædelig Jul til alle Freja og Signe Nørgaard Stüker Siden sidst Tillykke med dåben ønskes: Karen-Malou Worm Maling Vi har taget afsked med: Kontakt Præst: Bart Vanden Auweele Hedegårdsvej 40, Svankjær, 7755 Bedsted Thy Tlf Bart har ferie fra januar Menighedsrådsformand: Ulla Hilligsøe, Lodbjergvej 50, 7770 Vestervig Tlf / Graver v. Ørum og Lodbjerg kirker: Birgit Kynde Lodbjergvej 39, Lodbjerg, 7770 Vestervig Mobil: Graver ved Hvidbjerg V. Aa kirke: Marianne Fyhring Johansen Spangbjergvej 4, 7755 Bedsted Thy Mobil: Organist: Kirsten Madsen Vestergade 45, 7770 Vestervig Mobil: Kirkebladsudvalg: Ethel Markusen, Villiam Mortensen, Jette Stüker, Poul Christensen og Bart Vanden Auweele (ansv.) Mere info? Se vores hjemmeside: Ole Willads Lund Clemmensen Kirsten Mackia Khoury Freddie Fenger 15

16 aktiviteter December Tors. d. 4. kl : Fyraftenssang med julesange. (Lodbjerg kirke). Tors. d. 4. kl : Julekoncert. Pigekoret og Vestervig Kammerkor (Agger kirke.) Søn. d. 7. kl : Tirsdagsklubbens julehygge (Hvidbjerg V. Aa kirke / Stenbjerg kro). Søn. d. 21. kl : Julekoncert. Pigekoret, Kammerkoret og Messingensemblet (Vestervig kirke). Januar Søn. d. 4. kl : Helligtrekongersaften og samvær hos Birgit og Per Kynde (Lodbjerg kirke/lodbjergvej 39). Tirs. d. 6. kl : Tirsdagsklub. Man. d. 12. kl : Sangforedragsaften. Søn. d. 18. kl : Stilletid (Hvidbjerg V. Aa kirke). Man. d. 19. kl : Sangforedragsaften. Man. d. 26. kl : Sangforedragsaften. Ons. d. 28. kl : Menighedsrådsmøde. Februar Man. d. 2. kl : Sangforedragsaften. Tirs. d. 3. kl : Tirsdagsklub. Tirs. d. 3. kl : Filmaften for konfirmander. Tors. d. 5. kl : Fyraftenssang (Lodbjerg kirke). Man. d. 9. kl : Sangforedragsaften. Søn. d. 15. kl : Fastelavnsgudstj. og tøndeslagning (Hvidbjerg kirke og Efterskolen). Man. d. 16. kl : Alle aktiviteter foregår i Sognehuset, hvis ikke andet er nævnt. Sangforedragsaften og koncert:»syng Hjertet Syng!«(Sognehuset og Hvidbjerg V. Aa kirke). Lør. d søn. d. 22.: Konfirmandweekend (Lodbjerg kirke/lodbjergvej 39). Man. d. 23. kl : Sangforedragsaften. Marts Søn. d. 1. kl : Stilletid (Hvidbjerg V. Aa kirke). Man. d. 2. kl : Sangforedragsaften. Tirs. d. 3. kl : Tirsdagsklub. Tors. d. 5. kl : Fyraftenssang (Lodbjerg kirke). Man. d. 9. kl : Sangforedragsaften. Ons. d. 11. kl : Menighedsrådsmøde. Man. d. 16. kl : Sangforedragsaften. Tors. d. 19. kl : Konfirmandtræf (Efterskolen). Søn. d. 22. kl : Stilletid (Hvidbjerg V. Aa kirke). Man. d. 23. kl : Sangforedragsaften. Man. d. 30. kl : Sangforedragsaften. april Søn. d. 3. kl : Musikgudstj. med Kingokoret og herefter kirkefrokost med sang og dans (Hvidbjerg V. Aa/Sognehuset) Søn. d. 12. kl : Familiegudstj. og herefter fællesspisning og påskeægsjagt (Hvidbjerg V. Aa / Sognehuset) Videbæk bogtrykker A S

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Engle synger for hyrderne

Engle synger for hyrderne LUK 2,1; 1 THESS 4,16-17; ÅB 1,7; 14,1-3; 21; 22; ; DEN STORE MESTER, S. 25-28; VIDNESBYRD FOR MENIGHEDEN, BIND 1, S. 60-61, 67-70 Engle synger for hyrderne Huskevers: Med evig kærlighed har jeg elsket

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Tænk, hvis din indkomst afhang af, at folk skulle dø. Det er hverdagen for landets bedemænd, der har døden som erhverv. Tekst: Signe Breitenstein og

Tænk, hvis din indkomst afhang af, at folk skulle dø. Det er hverdagen for landets bedemænd, der har døden som erhverv. Tekst: Signe Breitenstein og Tænk, hvis din indkomst afhang af, at folk skulle dø. Det er hverdagen for landets bedemænd, der har døden som erhverv. Tekst: Signe Breitenstein og Josefine Høgenhaug Aaen Foto: Josefine Høgenhaug Aaen

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 24. december 2014 Kirkedag: Juleaften/A Tekst: Luk 2,1-14 Salmer: SK & LL: 94 * 119 * 120 * 104 * 121 Koen gumler på sit hø, æslet holder sin skingre skryden

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Klynger & fællesskaber i Strandkirken

Klynger & fællesskaber i Strandkirken Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Min sidste vilje. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Sidste farvel. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr.

Min sidste vilje. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Sidste farvel. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr.: - 1)Testamente Jeg har oprettet testamente JA / NEJ Hos: Jeg har ikke skrevet testamente,

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Ønsker ved Min Sidste Rejse

Ønsker ved Min Sidste Rejse Min Sidste Rejse 1 Ønsker ved Min Sidste Rejse Min Sidste Rejse er et redskab, som kan rådgive dine pårørende, når dagen kommer, hvor de skal arrangere din begravelse. Erfaringer viser, at det giver familien

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve Resumé af undersøgelse En almindelig begravelse er forbundet med mange udgifter, bl.a. kiste, kremering, urne, rustvogn, dødsannonce, blomster, bedemand, køb af gravplads m.v. En undersøgelse fra Begravelse

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Høkeren. Spis hvad du kan. Kokke-teamet er fra AFMM. Billetter købes hos. Torsdag 07/02 kl. 18:00. er der igen familie-café i forsamlingshuset

Høkeren. Spis hvad du kan. Kokke-teamet er fra AFMM. Billetter købes hos. Torsdag 07/02 kl. 18:00. er der igen familie-café i forsamlingshuset Torsdag 07/02 kl. 18:00 er der igen familie-café i forsamlingshuset Spis hvad du kan Voksne 40 kr. Børn 30 kr. Dessert 10 kr. Kokke-teamet er fra AFMM Ved Kommunemesterskaberne i Holsted lørdag den 5.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere