Sognenyt. Hvidbjerg Ørum Lodbjerg. Gudstjenester

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sognenyt. Hvidbjerg Ørum Lodbjerg. Gudstjenester"

Transkript

1 Sognenyt Hvidbjerg Ørum Lodbjerg Gudstjenester december Søndag d s. i advent Hvidbjerg V. Aa Efterflg. tirsdagsklubbens frokost på Stenbjerg kro. Søndag d s. i advent Ørum Claus Nybo Fredag d. 19. Hvidbjerg V. Aa Juleafslutning Svankjær Efterskole. Claus Nybo Søndag d s. i advent Lodbjerg Claus Nybo Onsdag d. 24. Juleaften. Hvidbjerg V. Aa , Ørum , Lodbjerg Torsdag d. 25. Juledag. Hvidbjerg V. Aa Fredag d. 26. Anden juledag Fællesgudstj. i Vestervig Kirke kl Søndag d. 28. Julesøndag Ørum Claus Nybo januar Søndag d. 4. Helligtrekongers søndag Lodbjerg Efterfølgende samvær hos Per og Birgit Kynde Søndag d s. e. H3K Ørum Jens F. Munksgaard Søndag d s. e. H3K Hvidbjerg V. Aa Jens F. Munksgaard Søndag d. 18. Hvidbjerg V. Aa Stilletid Søndag d. 25. S. s. e. H3K. Lodbjerg februar Søndag d. 1. Septuagesima Hvidbjerg V. Aa Claus Nybo Søndag d. 8. Seksagesima Ørum Søndag d. 15. Fastelavn. Hvidbjerg V. Aa Børnegudstj. m. efterflg. tøndeslagning på efterskolen Søndag d s. i Fasten Lodbjerg Altertavlen lukkes Marts Søndag d. 1. Hvidbjerg V. Aa Stilletid Søndag d s. i Fasten. Ørum Claus Nybo Søndag d. 15. Midfaste. Lodbjerg Søndag d. 22. Mariæ Bebudelse Hvidbjerg V. Aa Søndag d. 22. Hvidbjerg V. Aa Stilletid Søndag d. 29. Palmesøndag. Ørum april Torsdag d. 2. Skærtorsdag. Lodbjerg Fredag d. 3. Langfredag. Hvidbjerg V. Aa Musikgudstjeneste. Kingokoret medvirker Søndag d. 5. Påskedag. Lodbjerg Søndag d s. e. Påske Hvidbjerg V. Aa Familiegudstjeneste, fællesspisning og påskeægsjagt December Januar Februar Marts April 2015 Ved sognepræstens sygemelding forrettes gudstjenesterne af Kaj Mogensen hvor ikke andet er nævnt.

2 »Se, jeg forkynder jer en stor glæde «2 En fortælling er som et rum. Rummet indbyder os: Kom indenfor og gå på opdagelse. Den gode fortælling er for både hørelse og syn. Det vil sige for hjertets sans. Derfor kan den sige:»kan du se, hvad jeg sagde«eller:»kan du høre, hvad du ser«. Juleevangeliet er en sådan fortælling. Måske den smukkeste og derfor mest sandfærdige fortælling, som nogen sinde er blevet fortalt. Juleevangeliet, det glædelig budskab for hele folket, indbyder os, kalder på hver og en af os:»træd frimodigt og forventningsfuldt indenfor. Bliv ikke stående derude i kulden«. Vejen går fra sansning og oplevelse til erfaring og forståelse. Når hver eneste af kirkeårets tekster Herluf Jensenius tegnede i 1947 sammenhængen mellem vor jul og den første jul i stalden i Bethlehem. Hans tegning er en opfordring til os: vær med i dansen, vær med i tilbedelsen af det lille barn. handler om Gud og dit liv, så må du ind i teksternes rum. Det har Gud givet dig fantasien til. Der går altid oplevelse forud for forklaringer. Forklaringer kan være gode nok, men hvis ikke der er nogen oplevelser og erfaringer at forklare, så bliver det hele så fjernt og luftigt. Evangeliet vil oplyse og oplive os. Enhver tale om Gud er også en tale om menneskelivet, om dit eget liv. Gud er ikke blot en magt uden for menneskelivet, men kærlighedens bevægelse mellem mennesker. Gud bevæger sig og bevæges. Han er glæden i din glæde, han sørger i din sorg. Enhver tale om menneskelivet er en tale om, hvad vi er i forhold til Gud. Det vil sige i forhold til livets dybeste mening og inderste sammenhæng. Fortællingen om Gud og din livsfortælling er i virkeligheden den samme fortælling. Juleevangeliet er en indbydelse til at træde ind i fortællingens rum for der at møde Gud, dit eget liv og dit medmenneske. Når du så har valgt at træde indenfor, har du fulgt H. C. Andersens opfordring i den lille smukke sang»barn Jesus i en krybbe lå«:»til barnet vil vi stige ind og blive børn i sjæl og sind«. Træd ind i fortællingens rum. Nu står du ude på Betlehems mark. Du er hyrde. Egentlig var hyrderne mennesker, som man så ned på. De levede udenfor almindelige menneskers fællesskab. Man var lidt bange for dem. De omgikkedes mere dyr end mennesker. Udenfor! Kender du også til det: at opleve, at du er udenfor? Og dog er det et betroet arbejde at være hyrde. For du har ansvar og skal drage omsorg for hjorden. Derfor kan hyrden også være et billede på Gud, så salmisten kunne synge:»herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, han lader mig ligge på grønne enge, han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny, han leder mig ad rette stier for sit navns skyld. Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig «(Salme 23). Gud er alle hyrders hyrde. Gud er kærlighed.

3 Du står derude på marken og ser opad. Du ser stjernehimlen, og en stjerne daler ned til dig. Den er lysende klar. Nu får lysskæret skikkelse. En engel. Du bliver bange. Når et menneske møder en engel, bliver det på en gang skræmt og fyldt med fryd. Englen taler til dig. For englen er Guds ord iklædt solstråler - også når englen kommer»midt om natten«. Englen siger:»frygt ikke«. Det er dens ord, der fjerner frygten:»se, jeg forkynder Jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser«. Englen sender dig på vandring i fortællingens rum. Du får et tegn:»du skal finde et barn, der er svøbt og ligger i en krybbe«. I samme øjeblik ordet krybbe bliver udtalt og du forbereder dig til at se nedad, så er der engle igen. En tusindtallig skare, som lovpriser Gud og synger:»ære være Gud i det højeste og på jorden fred i mennesker, som har Guds velbehag«. En kosmisk lovsang - universets gudstjeneste. Det er sådan, at den himmelske lovsang ikke kan blive fuldtonet, hvis ikke du er med. Hvis ikke du er med i englesangen, er jeg sikker på, at Gud synes, at der mangler noget. Englesangen breder ud over hele verden og op igennem alle tider. De frelstes lovsang får ingen ende. Den skal omfatte hvert eneste menneske til alle tider. Da englene har forladt dig, går du sammen med de andre hyrder ind i stalden. Du ser et lille nyfødt menneskebarn. Et lille levende menneskebarn. Du ser, hvordan han udstråler en svaghed og en styrke, du ser en kærlighed, som du både genkender fra dit eget liv, og som du aldrig før har set. Et lille menneskebarn! Jo mere du ser på ham, jo mere ser Gud er ikke blot en magt uden for menneskelivet, men kærlighedens bevægelse mellem mennesker. Gud bevæger sig og bevæges. Han er glæden i din glæde, han sørger i din sorg. Til gudstjeneste i Hvidbjerg, Ørum eller Lodbjerg kirker. Englesang foroven og forneden. du din egen barndom. Du har også været et lille nyfødt barn. Barnet i krybben forløser din egen barndom. Det er også dig, der ligger i krybben. I hører sammen. I er inderligt forbundne i kærlighed. Du er helt dig selv, når du i kærlighed er forbundet med Gud og dit medmenneske. Et lille nyfødt menneskebarn! Hvor er det skrøbeligt, hvor er det henvist til at modtage omsorg. Hvem er nærmere til det end dig? For du står jo ved krybben. Barnet kalder på din kærlighed og omsorg. Hver gang du elsker et andet menneske, hver gang du møder en, der har brug for din omsorg, er det barnet i krybben, du møder. Du møder Jesus i gudstjenestens ord, men du møder også Jesus i hverdagslivets gudstjeneste i de mennesker, der har brug for din omsorg. Gud, som et lille nyfødt menneskebarn! Himlens og jordens skaber, der giver afkald på ydre magt og storhed, som bøjer sig ned til dig, så du kan se ham som et menneskebarn, svøbt i klude og lagt i en krybbe. Et lille nyfødt menneskebarn kan det største på jorden: lade kærlighed blive til. Der skal megen ondskab til for at overdøve det lille barns kalden på kærlighed. 3

4 Hvad betyder barnet i krybben? For dig? For hvert eneste menneske? Resten af evangeliet er svar på det. Det svar udfoldes ved hver eneste gudstjeneste i kirkeåret. Det gøres levende og vedkommende. Det styrker troen, fastholder håbet og gør kærligheden levende i vore hjerter. Jesus betyder, at den fjerne Gud kommer dig nær, at den skjulte Gud gør sig synlig. Det betyder, at du som menneske må være så elsket og så værdifuldt, at Gud blev menneske for at kunne elske dig helt tæt på. Så kan du vende tilbage til marken. For du har jo stadigvæk fårene, de medmennesker, der har brug for dig. Gud blev menneske for din skyld for alle menneskers skyld. Når Gud blev menneske for dig, så skal du blive medmenneske for Guds andre børn dine søstre og brødre. Du er den omsorgsfulde hyrde for de syge, de fattige, de udstødte, de fremmede, de anderledes. Glem aldrig krybben. Krybben er et symbol på den himmelske fødsel på menneskers jord. Korsets planker er tømret af krybbens træ. Barnet i krybben er den korsfæstede, opstandne og levende herre og frelser. Din herre og din frelser. Alle menneskers frelser og forløser. Hele skaberværkets frelser og genopretter. Juleevangeliet byder hele den skabte, faldne og elskede menneskehed Hver gang du elsker et andet menneske, hver gang du møder en, der har brug for din omsorg, er det barnet i krybben, du møder. Du møder Jesus i gudstjenestens ord, men du møder også Jesus i hverdagslivets gudstjeneste i de mennesker, der har brug for din omsorg. inden for. Her er rum for alle. Hele folket er hele menneskeheden. Det er da et glædeligt budskab. Så kan hele skaberværket, alle mennesker og du forenes i den bøn, som Gud har lovet at opfylde:»vor Fader i Himlen! Lad det ske, lad julesorgen slukkes«. Ham, som der ikke var plads til i herberget, har i sit hjerte, evangeliets rum, gjort plads for os alle. Velkommen indenfor! Alle Sognenyts læsere ønskes en velsignet jul. Kaj Mogensen Gudstjenester og andre arrangementer kan findes via appen»kirkekalenderen«kirkekalenderen giver en let adgang til gudstjenester, møder og arrangementer i ca kirker, som er tilknyttet Den Danske Folkekirke. Her kan du hele tiden være opdateret omkring gudstjenestetider og arrangementer og evt. ændringer i disse - i dit sogn. App en viser, som standard kirker i en radius af 10 km, og det er muligt at få kirker vist over hele Danmark. Under hver kirke kan du se sognetilhørsforhold, og der er adresser og kontaktoplysninger på præster og kirkefunktionærer. App en»kirkekalenderen«kan downloades fra Google Play (Android), App Store (iphone) eller Windows Marketplace (Windows Phone). Kirkebil Kirkebilkørslen varetages af Hurup Taxi. Kirkebilen må gerne bruges af pastoratets indbyggere til alle gudstjenester og kirkelige arrangementer (fyraftenssang, foredrag, sangaftner, tirsdagsklub, kirkefrokost...). Kirkebil til søndagsgudstjenesterne bestilles senest lørdag kl eller søndag mellem kl og Kirkebilen bestilles på tlf

5 Samtale med Susanne og Ole Wensien»Vi bor midt i vort arbejde og trækker på samme hammel!«mon ikke alle, der kender Ole Wensien, betragter ham som en nøgtern mand med begge ben på jorden. Det gør jeg i alle tilfælde efter at have lært ham at kende gennem en lang givtig samtale om hans og Susannes liv og virke. Hvor er det berigende at møde et menneske, som er villig til at åbne en dør ind til en verden, man knapt kendte. Ole er ikke bare nøgtern, stringent og struktureret i sin tankegang. Han har også en anden side, som jeg med fornøjelse har bemærket. Han tillader sig undertiden at tænke flyvske tanker! - Da han viste mig de hundredvis af gravsten, som står uden for hus og værksted, sagde han:»undertiden leger jeg med tanken om, at Susanne og jeg egentlig er et landmandspar. Vi har»vores gård«her på Vestervigvej 100 i udkanten af Bedsted.»Besætningen«har det godt og er veltilpassede. Vi har lange arbejdsdage, undertiden 24 timer i døgnet. Der er 7 arbejdsdage om ugen, hvis det kræves. I princippet er vi»på«365 dage om året, men vi forsøger at holde fri en gang imellem. Vores ferier er ofte en uge om vinteren, og i sommertiden kører vi tit sydpå, idet vi gerne vil tilbringe en uges tid»syd for Alperne«under hensyntagen til vejret. Hvor er det berigende at møde et menneske, som er villig til at åbne en dør ind til en verden, man knapt kendte. Nå! vi skal ikke klage. Jannick, vores søn på 28 år, har de sidste par år arbejdet med i firmaet, og er nu efter at have gennemgået de relevante kurser uddannet bedemand, så han kan forestå de daglige arbejdsgange. Egentlig er han i forvejen uddannet hos TDC som tele-fagtekniker. Det betyder populært sagt, at han på telefoncentraler har lært at samle 117 forskelligt farvede ledninger på en måde, så folk, der gerne vil snakke med andre, virkelig kommer i kontakt med de rigtige. Når du nu nævner Jannick, må du også gerne nævne vores datter, Celine, på 22 år. Hun er under uddannelse til sygeplejerske og bor i Århus«. Oles fritidsaktiviteter Jeg forsøger at holde formen ved lige ved at gå til morgensvømning en gang om ugen, og så løber jeg en tur 2-3 dage om ugen. Mine øvrige gøremål afgør, hvornår på dagen jeg snører løbeskoene. Jagtinteressen skal også plejes. Jeg går mest efter hårvildt. Der er ikke noget som at sidde ude i klitterne en tidlig majmorgen, når bukkejagten er gået ind. Det øjeblik, solens stråler bryder gennem morgendisen og»skoven«med dens fugle og dyrevildt»kommer til live«, skal bare opleves. Lokalt har jeg været engageret i foreningsarbejde som bestyrelsesmedlem i idrætsforening, halbestyrelse, højspændingsværk, sparekasse m.m., så alt i alt får jeg mit sociale behov rigeligt dækket. Susanne og Ole ved bilerne. 5

6 Susanne og jeg bor midt i vort arbejde, og vi trækker på samme hammel. At drive stenhuggeri og bedemandsforretning er en livsform i slægt med den, bonden kender. Der er altid noget, man kan gøre. Vi elsker vort arbejde og ville ikke bytte med nogen. Firmaets historie Min bedstefar, Carl Wensien, grundlagde stenhuggerfirmaet i I 1971 overtog mine forældre, Lis og Poul Wensien, stenhuggerfirmaet, som fra 1982 suppleredes med en begravelsesforretning købte Susanne og jeg såvel stenhuggeri som begravelsesforretning af mine forældre. Bedsteds ældste virksomhed, som grundlagdes for 76 år siden, drives altså af tredje generation i slægten»wensien«, og fjerde generation er med i firmaet. Måske overtager Jannick en skønne dag bedriften, men lad os nu snakkes ved om et par årtier. Susanne Wensien Har man sagt Ole Wensien, må man også sige Susanne Wensien. Hun er datter af mejeribestyrer Vangsgaard, som var Bedsteds sidste mejeribestyrer. Ole og Susanne er jævnaldrende, hvilket får mig til frimodigt at bemærke, at de to måske var skolekærester. Ole svarer undvigende, at Susanne kom fra sydenden af byen, mens han kom fra Ordet»bedemand«kommer af det gamle ord»bydemand«. nordenden, og i datidens Bedsted var det ikke så almindeligt, at man snakkede så meget med dem fra den anden bydel. Jeg har tidligere i artiklen givet mit bud på, hvad der for mig at se karakteriserer Ole. Susanne skal også have et par ord med på vejen. Hun indgyder tryghed og nærvær, så man slapper af i hendes selskab. Som ægtepar er de gode til at give hinanden rum. Det nære samarbejde om en fælles opgave giver dem fælles styrke. Susanne fortæller, at hun er uddannet examineret bedemand, lige som Ole er det, men stenhuggerfaget, som Ole er vokset op med, holder hun sig fra i hvert fald den fysiske del med hammer og mejsel, men hun sælger ofte gravsten og andre gravstenstilbehør. Ordet»bedemand«kommer af det gamle ord»bydemand«. En»bydemand«var en offentlig ansat person, som havde den opgave at kalde (byde) sognets beboere sammen til bryllupper og begravelser. I dag arbejder en bedemand i privat regi. Bedemandsuddannelsen indebærer, at aspiranterne via en lang række kurser får et indgående kendskab til juridiske forhold beskrevet i love og forordninger, som knytter sig til dødsfald. Ole siger:»skulle jeg i dag kaste mig over et universitetsstudium, ville jeg vælge jura«. Begravelsessamtalen Ved et dødsfald er det ofte Susanne, der rykker ud, når de efterladte kontakter bedemanden. Den indledende begravelsessamtale varer som regel et par timer. I mellemtiden arbejder Ole ofte med lufthammer og diamantmejsel i stenhuggerværkstedet eller gør klar til at køre rustvogn. Jeg forestiller mig, at ægteparret ved Susannes hjemkomst fra en begravelsessamtale holder en god lang tepause ved køk- 6 Arbejde på kirkegården.

7 kenbordet. Det er afgørende vigtigt, at begge er 100 % opdaterede. Alt andet vil let blive afsløret som manglende professionalisme. Susanne fortæller, at ikke to begravelsessamtaler falder ens ud, hvilket man let forstår. Der er forskel på, om samtalen drejer sig om et ungt menneske, der måske er blevet dræbt i trafikken, eller om det drejer sig om et ældre menneske på plejehjemmet, som efter et langt liv og mæt af dage har fået fred. Generelt kan man dog sige, at for de efterladte kommer døden altid uventet. Døden har ingen alder. Susanne mindes, at hun godt kunne fornemme en smule uro i maven, første gang, hun i 1993 skulle til en begravelsessamtale. Nu har hun prøvet det utallige gange, men rutine bliver det aldrig, for bliver det rutine at tale med mennesker i sorg, må man skyndsomt finde et andet erhverv.»vi skal til stadighed gøre en forskel og virkelig være med til at skabe ro og overblik i mange hjem i en svær situation«. Da jeg spørger hende, om hun via sit arbejde har ændret syn på døden, svarer hun:»som ungt menneske forekom døden mig altid at være skrækkelig, men livet har lært mig, at døden lidt overordnet set er en naturlig del af livet. Føler man, at man endnu er i sin bedste alder, og stadig elsker den brogede verden, stemmes sindet dog uvægerligt til vemod, når et yngre medmenneske pludselig går glip af fremtiden«. At være sig selv Susanne og Ole nævner begge, at det først og fremmest gælder om at være sig selv, når man snakker med mennesker, som er ramt af dyb sorg. I gamle dage kendte alle begrebet»bedemandsansigt«. Dette alvorlige, lidt kedsommelige ansigt, blev ofte uretfærdigt tillagt bedemænd, men patent på udtrykket har de dog aldrig haft. Og ingen, som kender Ole og Susanne, ville drømme om at forbinde dem med udtrykket. Som ungt menneske forekom døden mig altid at være skrækkelig, men livet har lært mig, at døden lidt overordnet set er en naturlig del af livet. Jannick, Susanne og Ole Wensien.»Vi møder op til begravelsessamtalen i»neutralt hverdagstøj«og med den indstilling, at vi først og fremmest skal lytte. Er der små børn til stede, er deres verden måske styrtet i grus. Vi kan ikke ændre dette, men vi kan med opmærksomt nærvær gøre vort bedste for at hjælpe i situationen«. Tidsforbruget til en begravelsessamtale er underordnet. En begravelsessamtale drejer sig jo blandt andet om at aftale praktiske foranstaltninger, så alt vedrørende begravelse eller bisættelse bliver efter de pårørendes ønsker. Det afgørende er, at familien bagefter vil kunne mindes afskeden med afdøde som en»smuk ceremoni/en god afsked«. En begravelsessamtale med ældre afklarede mennesker, som er mere fortrolige med døden, og som vi måske kender i forvejen, kan undertiden være noget nemmere og kan nogle gange være»på forkant«, idet flere ældre ønsker selv at være med til at træffe beslutningerne ved at udfylde»min sidste Vilje«. Det siger sig selv, at man ankommer til begravelsessamtale med opladet, men slukket mobiltelefon. Den kan være praktisk at have med i lommen, hvis man på de pårørendes vegne skal lave aftale med præst, kirkesanger, graver, blomsterhandler, avis, kro eller andre. Ved en begravelsessamtale er det bedemandens opgave at bevare overblikket. Et gammelt ordsprog 7

8 8 siger:»der må gerne være sorg i en krise, men der skal ikke være krise i en sorg«. Dette beskriver meget godt bedemandens praktiske og organisatoriske rolle, samtidig med at man som bedemand skal tilstræbe at være nærmest usynlig. Når Susanne kobler fra Susanne betoner, at specielt begravelsessamtalerne giver hende rigtig meget på det menneskelige plan, men hun undlader ikke at nævne, at hun bagefter også godt kan»være noget brugt«og derfor har behov for at slappe af. Fra hendes pure ungdom har hun lige som Ole dyrket boldspil og andre former for sportslige udfoldelser. De senere år er hun kommet en del i Bedsted Motionscenter. Desuden går hun 3-4 gange om ugen. Ole og Susanne deltager begge i»thy Folklore«, Thisted, og Susanne synger i kor i Bedsted Kirke. Kremering og askeudstrøning Da Ole og Susanne for 21 år siden startede som bedemænd, blev cirka 10 % af de afdøde på egnen kremeret, som det hedder med et mærkeligt fremmedord, der i virkeligheden dækker over, at de blev brændt på et krematorium. I dag bliver over % i området brændt, og på landsplan er tallet over 78 %. Hvis nogen påstår, at udviklingen går langsomt heroppe i den nordvestlige del af landet, er det altså en sandhed med modifikationer. Danske krematorier ejes og drives oftest af Folkekirken på»non-profit-basis«. Tidligere benyttede bedemænd i Thy sig af krematoriet i Struer, men det er nedlagt for nogle år siden, så i dag benytter man det moderne krematorium i Holstebro, hvis opland strækker sig fra Bork ved Ringkøbing Fjord i syd til Vesløs i nord. Ligbrænding har været kendt siden oldtiden, men det var først i 1892, at den første lov om ligbrænding trådte i kraft i Danmark. I dag sidestilles kremering med kistebegravelse. Hvis der ikke foreligger ønsker fra afdøde, kan de pårørende således beslutte, om vedkommende skal kremeres eller kistebegraves. Der må gerne være sorg i en krise, men der skal ikke være krise i en sorg. I almindelighed nedsættes afdødes urne i et gravsted på en kirkegård, men i de senere år er en ny skik ved at vinde indpas: Afdødes aske bliver strøet over åbent hav. I 2009 blev loven ændret, så den stedlige sognepræst kan give tilladelse til askeudstrøelse, når der foreligger et ønske herom fra afdøde. Oftest foreligger dette ønske skriftligt. Da jeg spørger Ole, om den slags finder sted i Thy, siger han, at de i forretningen i indeværende år har haft 5 dødsfald, hvor afdøde er blevet askeudstrøet, hvilket overrasker mig meget. Han siger:»der kan være mange forskellige bevæggrunde bag ønsket om askeudstrøning. Hvis en sømand gennem et langt liv som ansat i rederiet A. P. Møller har viet sit liv til de syv have, hvad ville da være mere naturligt, end at han også vier sin død til havet. I Vorupør er der enkelte fiskere med småbåde, som påtager sig at medvirke ved askeudstrøningen. Ceremonien kan gøres smuk, og der tilstræbes diskretion omkring handlingen«. Efternavnet Wensien Ole, hvis døbenavn egentlig er Niels Ole, fortæller mig, at efternavnet Wensien højest bæres af danskere. Hans farfar, københavneren Carl Wensien, bragte det til Thy, da han i 1938 sammen med sin færøskfødte hustru, Pouline Wensien, slog sig ned i Bedsted. Oles farmor, Pouline, voksede op på den lille sagnomspundne nordvestlige ø, Myggenæs, hvis lige ikke findes nord for alperne. Hverken Ole eller Susanne har besøgt øen. Det er utilstedeligt af mig, men nu braser jeg ud med det:»vil I nu se at komme af sted derop! Du Ole og jeres to børn har aftryk i krop og sjæl, som stammer fra Myggenæs. Det kan I ikke sidde overhørigt. De indtryk en rejse til Myggenæs vil give jer, vil for al fremtid stå mejslet ind i jeres bevidsthed«. Navnet Wensien kendes i Slesvig-Holsten fra 1200 tallet, men så vidt jeg ved, optræder det først i Danmark fra 1850erne. Wensien som»brand«i de sidste 15 år har Ole og Susanne bevidst brugt ordet Wensien i markedsføringsøjemed. Ordet er

9 naturligvis fortsat også efternavnet, men det skal samtidig fungere som et»brand«for firmaet. Det er en glimrende gennemtænkt ide. Navnet er sjældent. Det ligger fint på tungen og fungerer godt som»ørehænger«. Skal»brandet«sælge, må det borge for kvalitet. Hvis det er et skodfirma, der står bag navnet Wensien, vil kunder i al fremtid skrive navnet bag øret og løbe skrigende bort. Satses der på pålidelighed, ordholdenhed, rimelighed, venlighed, agtpågivenhed, kvalitet, bortvalg af smartness, æstetisk bevidsthed og etiske bevæggrunde. Ja så skal folk også nok huske»wensien«, når de ringer til en stenhugger eller en bedemand. Besøg i værkstedet Tiden er løbet fra os, hvilket jeg vist må tage på min kappe. Vi har snakket så godt. Jeg har fået svar på alle spørgsmål, også de irrelevante. Til daglig laver Ole lige så ofte mad, som Susanne gør det, men han har lovet at vise mig værkstedet, så i dag bliver det vist Susanne, der skal tage sig af frokosten. Det er en glimrende gennemtænkt ide. Navnet er sjældent. Det ligger fint på tungen og fungerer godt som»ørehænger«. Uden for værkstedet hilser jeg på Jannick, som har travlt med at hugge vilde gnister af sten, som stadigvæk er en smule morgenvåde. Ole fortæller, at de får stenene hjem som halvfabrikata fra stengrossisten i Give, som leverer til hele landet. Den blåsorte Rønnegranit er rigtig populær, men ellers satser man i vore dage ikke så meget på bornholmske granitter, der desværre kun findes i fire farver. Fredningsforhold gør brydningen vanskelig og leverancerne ustabile. I stedet importerer man primært granitsten fra det øvrige Skandinavien og supplerer op med sten fra den øvrige verden. Således er der i udstillingen sten fra såvel Brasilien som Indien. Stenhuggerværkstedet er moderne indrettet med hejseværk og avanceret værktøj af alle afskygninger som lufthamre, diamantmejsler, el-stensave m.m. Anvendelse af effektivt høreværn og åndedrætsværn er en selvfølge hos stenhuggeren, og udsugningen i rummet fungerer optimalt. Ligkistemagasinet med de cirka tredive kister (de fleste hvidmalede) er selvfølgelig skilt fra selve værkstedet og i særskilt lagerhal. De fleste kister ser ens ud, bortset fra at enkelte kister ikke har kors på låget. Vi lever jo i et multireligiøst samfund, og der skal være kister til alle uanset religiøs observans. Ole viser mig to kister, som i mine øjne ser ens ud, men han fortæller, at den ene kiste er konstrueret således, så den kan bære to tons jord, mens den anden kiste er med et lettere låg og tilpasset kremering. Langt de fleste kister er af standardstørrelse, men et par kister skiller sig ud ved at være større end de andre. Kister og rustvogne I samme lagerhal/garage står Wensiens to sorte rustvogne. De er begge af mærket Volvo og ser ud, som kommer de direkte fra vaskehallen. Han demonstrerer tekniske detaljer ved bilerne, og da jeg spørger til, hvorledes det kan lade sig gøre at lukke bagdøren så diskret, så der bare fornemmes et knapt hørligt klik, forklarer han, at lukkemekanismen, som også er en sikker låsemekanisme, er et resultat af et avanceret teknologisk udviklingsarbejde. Når Susanne og Ole kører til begravelse eller bisættelse, er de klædt i uniform, hvilket vil sige sort tøj, sorte sko samt hvid skjorte med slips/bluse. 9

10 Jeg har aldrig vidst, hvorfor ligvognen kaldes en rustvogn, men Ole forklarer, at rustvognen i gamle dage var den vogn, militæret anvendte, når de skulle transportere udrustning ud til fronten, men den fungerede også som ligvogn, idet den samtidig tog de faldne soldater med hjem/tilbage fra fronten. Ole og Susannes liv før de blev bedemænd Under samtalen med Susanne og Ole har vi været vidt omkring. I denne artikel har jeg indtil nu undladt at fortælle om, hvad Susanne beskæftigede sig med, før hun blev bedemand i Bedsted. Kort fortalt, er hun uddannet på kontor hos Tophus Inventar i Hassing. Siden har hun haft ansættelse i Jyske Bank, uden egentlig at have gennemgået en bankuddannelse, idet hun beskæftigede sig med afvikling af handel med værdipapirer. En længere periode arbejdede hun i Jyske Banks afdeling på Vesterbrogade i København og sidenhen i Hovedafdelingen i Silkeborg... rustvognen var i gamle dage den vogn, militæret anvendte, når de skulle transportere udrustning ud til fronten, men den fungerede også som ligvogn, idet den samtidig tog de faldne soldater med hjem/tilbage fra fronten. Ole har også en spændende fortid, som læserne heller ikke helt skal snydes for. Efter studentereksamen i Thisted, indskrev han sig på Århus Universitet som økonomistuderende, men det var et brødløst foretagende, så studiegælden accelererede hurtigere, end Ole brød sig om, idet der var underskud, allerede når huslejen var betalt. Han indstillede hurtigt studierne og gik i stedet bankvejen via ansættelse i Vendelbo Banken og i Jyske Bank. Først tre år i Hjørring. Siden to et halvt år som leder af ekspeditionen (privatkundechef ) i filialen på Gammel Mønt i København. Senere kom turen til Silkeborg med først 6 år i Kreditafdelingen i Jyske Banks hovedsæde, hvor han arbejdede med lån til store kunder refererende direkte til bankens direktion og bestyrelse, inden han de sidste 1½ år var ansat som erhvervskundechef i bankens afdeling i Østergade i Århus. Saftige pærer Inden Ole og jeg giver hinanden hånden til afsked udenfor værkstedet, stiger han et par trin op ad stigen, som læner sig mod pæretræet. Han plukker 5-6 saftige pærer. Dem skal jeg have. De er sammen med de øvrige frugttræer plantet for at gavne familien, fuglene og hvem der ellers kan lide dem. Villiam Mortensen, Svankjær 10 Tirsdagsklubben mødes hver første tirsdag i måneden fra kl til kl Oprindelig var tirsdagsklubben ment som en klub for enlige og ældre i vore sogne, men klubben er blevet til et mødested for alle, der har tid og lyst, uanset alder eller adresse. Det er nogle hyggelige eftermiddage, som alle kan have glæde af at være med til. Man møder blot op til de arrangementer, man ønsker. Kaffe og kage sørger menighedsrådet for, og det koster 20 kr. Søndag den 7. december: Efter gudstjenesten er der traditionel julemiddag på Stenbjerg kro. Pris 160,00 kr./pers. Tilmelding senest til Vera eller Bodil Tirsdagsklub Tirsdag den 6. januar: Svend Sørensen, Thisted Museum fortæller om folkelige traditioner omkring højtiderne - herunder også Hellig Tre Konger. Tirsdag den 3. februar: Birgit og Per Kynde fortæller om Rotary og deres tur til Canada Tirsdag den 3. marts: Gerda Pedersen fortæller om sit virke i Sydthy.

11 Freddie Fenger Vi har mistet en god ven og en rigtig god kollega i Klitsognene Freddie Fenger har fået fred efter streng sygdom. Han døde af kræft, som meget hurtigt havde invaderet, stort set hele hans krop. Han døde d. 8. september 2014 i sin datters hjem, hvor han i den sidste tid havde ophold. Han blev 69 år. Freddie flyttede til Klitsognene i Han blev meget hurtigt en del af rigtig meget her i det skønne naturrige»udkants Danmark«. Han var stort set altid at finde ved diverse lokale arrangementer. En hjælpende hånd gik man aldrig forgæves efter hos Freddie. Han brugte alle vore 3 sognekirker flittigt. Han lagde ikke skjul på, at hans tro var en vigtig faktor i hans liv, og han ville så gerne dele sin begejstring med andre. I menighedsrådet og i Sognenyt s bladudvalg har vi i den grad nydt godt af Freddie s selskab og faglige viden og kunnen som grafiker. Han har kreeret logoet, som pryder alle vore annoncer for aktiviteter i Klitsognene. Skønne fotografier fra naturen. Fotografier med et twist af humor og glimt i øjet, har han suppleret og sat op på professionel vis. Alt sammen således, at vores allesammens Sognenyt blev god. Så lad os mindes Freddie, når vi læser Klitsognenes annoncer, og glædes over, at vi fik lov til, at lære ham at kende. Freddie efterlader sig en søn, en datter og svigersøn, hans lille barnebarn og alle vi andre. Æret være hans minde. Nyt medlem af menighedsrådet Vi har mistet Freddie Fenger, som var valgt til menighedsrådet for Ørum Sogn. Grethe Gramstrup er indtrådt, som stedfortræder i menighedsrådet, for Ørum Sogn. Mindesten i Hvidbjerg Ørum Lodbjerg sogne Kongestenen ved Kystvejen Ved Kystvejen - lige nord for Svankjær - står denne sten. Den blev rejst i anledning af Kong Christian den X s 70 års fødselsdag, den 26. september Det var jo i den tyske besættelses første år, og man brugte enhver lejlighed til at markere sit nationale sindelag. Samtidig blev der plantet et egetræ kongeegen. Den er én af mange, som dengang blev plantet for at markere fødselsdagen. Det praktiske arbejde blev udført af Ingeniørtropperne fra Randers, der også medvirkede ved andre opgaver på egnen som led i deres øvelser. Af E.H.J. 11

12 Stilletid Hvidbjerg Vesten Aa kirke inviterer hele fire gange i løbet af denne vinter til stilletid Jeg har bestemt besluttet mig for at deltage deri. Vi har alle behov for at lade hvilen og roen falde på os, og her er en oplagt mulighed. Jeg har altid haft behov for at trække mig tilbage. At fundere og tænke for mig selv. Derfor har jeg også ofte brugt kirkerne udenfor»åbningstid«. Altså når der ingen gudstjenester eller handlinger var. Derfor holder jeg også rigtig meget af at kirken er åben, tilgængelig, ikke en låst dør, fri adgang. Ja, jeg føler faktisk dette er min ret. At komme til en låst dør er aldrig fremmende. Nej, muligheden for at lade hvilen falde på dig skal være der. Hvis ikke kirken skulle være tilgængelig dertil, ja så virker det fattigt for mig. Lad hvilen og roen falde på dig. Uden kan du ikke have overskud og overblik til dig selv og andre. Und dig selv den stund, hvor du kun er dig selv og din Gud. Det behøver på ingen måde partout at være i en kirke. Det kan lige såvel være på stranden ved havet. Havet, som med sin berusende og vedvarende energi giver dig lov at mærke dit indre. Det kan være i skoven, hvor de svimlende høje trækroner viser dig vej til himlen og skyerne, som forvisser dig om, at en sådan stor skabelse ikke blot er tilfældig. Her kan du være så heldig, at føle nærværet midt i dit ensomme jeg. En sådan pause i det pulserende liv vil ofte vise sig, at være et sandhedsøjeblik. Tag en pause og mærk, at stilheden giver dig en tiltrængt mulighed for eftertænksomhed. Tøm dit hoved, og lav plads til nye tanker og nye vinkler at se tingene på. En anden måde at anskue dit liv og hvad der kerer dig på. Det gør godt. Så vedgå, at du har behov for stilletid. Accepter, at dine medmennesker også har behov og lov til stilletid-alenetid. Alt har sin stund, også stilletid. Ethel Markusen, Ørum 12 Musikgudstjeneste med Kingokoret Langfredag den 3. april kl medvirker det færøske Kingokor til gudstjenesten i Hvidbjerg V. Aa kirke. Korets speciale er kingotonen, som den lød i Danmark engang men, som nu er gået i glemmebogen - næsten. Efter gudstjenesten er der frokost i sognehuset, hvor koret vil synge og også vise deres specielle dansetradition. Koret optræder i deres smukke folkedragter. Kingokoret introduceres den 23. marts kl. 19 ved et foredrag af Hellmut Seifert Toftdahl i sognegården. Hellmut har som spillemand på Færøerne med sit orkester»gamle Venner«lært det lille øfolk, at kende via sang og musik. Som organist i bygdens lille kirke inviterer han indenfor til færøsk salmesang akkompagneret af menighedens imponerende stemmer. Herved lærte han Kingokoret at kende og har arrangeret deres turneer i Danmark. Påsketurneen i år er den femte siden Hellmut fortæller om den færøske hverdag og om koret og dets tradition med at synge Kingo-sange. Denne tradition, som var fællesnordisk, er gået tabt her i landet men har»overvintret«i en lille landsby på Færøerne - takket været koret.

13 Den blå i alle farver...»lovsyng glæden og skab varme midt i vinterkulden«traditionen tro vil der igen denne vinter blive mulighed for at mødes omkring højskolesangbogen i sognehuset i Svankjær. Hver mandag aften i vinterhalvåret vil vi sammen lovsynge glæden og skabe varme midt i vinterkulden. Kendetegnende for samtlige foredragsholdere er, at de er gode fortællere og at udgangspunktet er højskolesangbogen. Foredragsrækken indledes den 12. januar og slutter den 30. marts. Hver mandag aften kl , og der serveres kaffe og hjemmebag i pausen. Prisen er kr. 20,- Mere fyldestgørende oversigt i folderen»den blå i alle farver«, som kan findes i kirken eller på 12 aftener med højskolesangbogen 12. januar:»fra roerækkerne til orgelbænk «v. Kirsten Madsen, organist, tidligere højskolelærer. 19. januar:»natursyn og gudstanke...«v. Lars Ebbensgaard, tidligere rektor Lemvig Gymnasium. 26. januar:»den tid, du spilder på din rose...«v. Erik Lindsø, forfatter, kulturjournalist. 2. februar:»at finde sted «v. Jeppe Søe, journalist og foredragsholder. 9. februar:»ord og toner i fugleperspektiv...«v. Hans Henrik G. Larsen, Birte Aarup og Elly Hansen. 16. februar:»syng! Hjerte, syng! «v. Duo Danica og sangeren Lars Thodberg. 23. februar:»sange på vej mod lyset...«v. Inger Hertz Aarestrup, Salmedigter. 2. marts: Menighedsaften v. Kirsten Madsen, organist og tidligere højskolelærer. 9. marts: Danmarks historie i billeder og sang v. Johan Bender, forfatter og lektor. 16. marts:»digtere omkring vort vestlige Limfjordsbassin «v. Hans Jørgen Knudtzon, Københavner/Thybo. 23. marts:»spillemand på Færøerne «v. Hellmut S. Toftdahl, lektor og spillemand. 30. marts:»som Forårssolen Morgenrød...«v. Kaj Mogensen, præst og foredragsholder. Syng, hjerte, syng! I forbindelse med foredraget den 16. februar vil der blive arrangeret en koncert med Duo Danica og sangeren Lars Thodberg. En aften om folketonen fra harboøreegnen - en gammel dansk musiktradition. Traditionen kendes tilbage til 1840`erne, solidt forankret i Brorsons salmebog, holdt Duo Danica i live via mundtlig overlevering frem til - ja, hvor længe? Koncerten introduceres i sognehuset kl , hvor vi også vil synge eksempler fra aftenens Brorson-salmer. Efter kaffen går vi over i kirken for at høre koncerten. Medvirkende: Lars Thodberg, baryton og docent i sang på Konservatoriet i Århus; Merete Hoffmann, solooboist i Århus symfoniorkester; Asger Troelsen, organist ved Ravnsbjerg kirken (og lærer ved kirke-musikskolen i Vestervig). Det bliver en koncert med sange og salmer i Harboørestil, arrangeret af Asger, tolket af Lars og mixet med Bo Grønbechs obo- og orgelvariationer over samme melodier. Domorganist fra Helsingør Bo Grønbech, er blevet inspireret af disse sange og har tilført melodierne en stille og charmerende humor, som finder ind til kernen af den oprindelige meloditradition. Pris kr. 70,- 13

14 Nyt fra pigekoret i Vestervig Da vi holdt sommerafslutning fra koret, var vi alle meget kede af det. Vores dirigent, Vibe, havde meddelt, at hun desværre var nødt til at stoppe, idet hun ville til at studere teologi. MEN vi gav hende fine afskedsgaver, tegninger og»fedtede«rigtigt meget for hende. Efter at have sunget mange dejlige sange for vore forældre til afslutningskoncerten, blev hun vist lidt rørt over at høre os og vi fik hende heldigvis overtalt til at fortsætte i hvert fald med ét samlet kor (ikke som før: et for de små og et for de store). Korets deltagere skulle virkelig brænde for at synge og så kunne hun ikke tage med ud til ret mange koncerter/gudstjenester, da hun ville blive presset med at have tid til det hele. Pga. skolereformen øver vi nu onsdag fra kl til stadig på Vestervig Kirkemusikskole. Fra Klitsognene er det stadig Amalie og os to, som er med i koret. For nylig tog vi to - og 5 andre fra koret i Vestervig - imod tilbuddet om at deltage i en større opsætning af Andrew Lloyd Webbers første musical. Det var Thy Sangskole, som inviterede alle piger, som synger i et kor i Thy og på Mors, til at deltage i Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Stykket er bygget op om fortællingen fra Det Gamle Testamente, som handler om Jakobs sønner. Hvor drømmetyderen Josef bliver solgt at sine misundelige brødre til slavehandlere. Han tyder drømmen for Faraoen om, at der skulle komme 7 fede år efterfulgt af 7 magre år. Det medførte, at han reddede sin far og sine brødre fra hungersnøden - og tilgav sine brødre, trods det, som de havde gjort imod ham - og det hele endte godt. Det var vildt spændende at være med til. Vi havde øvet sangene 3 gange til kor ved Vibe. Så mødtes vi en fredag med den dygtige kapelmester Mikkel Gomard. Han skulle indøve sangene med os i Thy Sangskoles Pigekor og drengene fra Thisted Kirkes Drenge-/Mandskor. Om lørdagen havde vi også mændene med i prøven på Thisted Musikskole. Mandag eftermiddag skulle vi så prøve at være på scenen i Teutonersalen, hvor stykket skulle opføres. De to kor blev sat sammen med et nordisk 10-mands professionelt band - og de 2 solister fra London! Anne Mette Wilcoxs stemme lød som om hun lige var trådt ned fra én af Londons musical-scener. Hun havde gået på konservatoriet sammen med Peter Frost, som indtil i sommers var koordinator for projektkoret. Det var de to, som havde sat det hele i gang. Den anden solist var Alex Wingfield. Han var sød! Han var nyuddannet fra Musical Academy. Mor syntes også, han var fantastisk. Han stod stille og rolig på scenen og smilede - når det så blev hans tur, så sang han bare helt vildt godt - og med ALLE mavemusklerne - og dem havde han mange af! Det kunne vi se, da han stod i bar overkrop - både når han var Joseph og Farao. 14 Freja til koncerten. Signe til koncerten.

15 Når vi sang godt, gav han os tommelfingeren som tegn på, at det var helt i top! Kapelmesteren øvede med os - og der blev lavet lyd- og lysprøver. Mikrofonerne blev indstillet - og røgen, som skulle dampe lidt fra scenen blev Freja synger. afprøvet! Tirsdag skulle vi så have 405 børn med fra Thy og Mors 4. klasser. De havde arbejdet med stykket i kristendom, engelsk og musik siden sommerferien - og skulle synge med på det fleste af sangene. Alle sangene var jo på engelsk - så skole-kirke-konsulent Svende Grøn deltog som fortæller imellem sangene. Det gjorde han virkelig godt. Man skulle tro, at han var skuespiller! Først havde vi en generalprøve - og kl. 14 kom borgmesteren og klippede snoren over - og holdt velkomsttale - og kapelmester Mikkel Gomard gjorde tegn til at vi kunne begynde! Det var så fedt at stå på scenen og give den fuld gas. En virkelig stor oplevelse, som vi aldrig glemmer. Sangene dukker stadig hele tiden op i hovedet på os - og de vil bare synges!»any Dream Will Do«,»Close Every Door«,»The Song Of The King«,»Go, go Joseph«,»Jacob And Sons«,»Josephs Dream«osv. Vi var helt høje efter forestillingen - og ville bare gerne prøve det igen! Efter efterårsferien gik vi i gang med at øve julesalmer/-sange. Hvis I vil høre pigekoret giver vi julekoncert i Agger Kirke torsdag den 4. december kl sammen med Vestervig Kammerkor, som Vibe jo også er dirigent for. Nogle af os deltager også i en julekoncert med Kammerkoret og Messingensemblet i Vestervig Kirke søndag den 21. december kl Måske ses vi? Glædelig Jul til alle Freja og Signe Nørgaard Stüker Siden sidst Tillykke med dåben ønskes: Karen-Malou Worm Maling Vi har taget afsked med: Kontakt Præst: Bart Vanden Auweele Hedegårdsvej 40, Svankjær, 7755 Bedsted Thy Tlf Bart har ferie fra januar Menighedsrådsformand: Ulla Hilligsøe, Lodbjergvej 50, 7770 Vestervig Tlf / Graver v. Ørum og Lodbjerg kirker: Birgit Kynde Lodbjergvej 39, Lodbjerg, 7770 Vestervig Mobil: Graver ved Hvidbjerg V. Aa kirke: Marianne Fyhring Johansen Spangbjergvej 4, 7755 Bedsted Thy Mobil: Organist: Kirsten Madsen Vestergade 45, 7770 Vestervig Mobil: Kirkebladsudvalg: Ethel Markusen, Villiam Mortensen, Jette Stüker, Poul Christensen og Bart Vanden Auweele (ansv.) Mere info? Se vores hjemmeside: Ole Willads Lund Clemmensen Kirsten Mackia Khoury Freddie Fenger 15

16 aktiviteter December Tors. d. 4. kl : Fyraftenssang med julesange. (Lodbjerg kirke). Tors. d. 4. kl : Julekoncert. Pigekoret og Vestervig Kammerkor (Agger kirke.) Søn. d. 7. kl : Tirsdagsklubbens julehygge (Hvidbjerg V. Aa kirke / Stenbjerg kro). Søn. d. 21. kl : Julekoncert. Pigekoret, Kammerkoret og Messingensemblet (Vestervig kirke). Januar Søn. d. 4. kl : Helligtrekongersaften og samvær hos Birgit og Per Kynde (Lodbjerg kirke/lodbjergvej 39). Tirs. d. 6. kl : Tirsdagsklub. Man. d. 12. kl : Sangforedragsaften. Søn. d. 18. kl : Stilletid (Hvidbjerg V. Aa kirke). Man. d. 19. kl : Sangforedragsaften. Man. d. 26. kl : Sangforedragsaften. Ons. d. 28. kl : Menighedsrådsmøde. Februar Man. d. 2. kl : Sangforedragsaften. Tirs. d. 3. kl : Tirsdagsklub. Tirs. d. 3. kl : Filmaften for konfirmander. Tors. d. 5. kl : Fyraftenssang (Lodbjerg kirke). Man. d. 9. kl : Sangforedragsaften. Søn. d. 15. kl : Fastelavnsgudstj. og tøndeslagning (Hvidbjerg kirke og Efterskolen). Man. d. 16. kl : Alle aktiviteter foregår i Sognehuset, hvis ikke andet er nævnt. Sangforedragsaften og koncert:»syng Hjertet Syng!«(Sognehuset og Hvidbjerg V. Aa kirke). Lør. d søn. d. 22.: Konfirmandweekend (Lodbjerg kirke/lodbjergvej 39). Man. d. 23. kl : Sangforedragsaften. Marts Søn. d. 1. kl : Stilletid (Hvidbjerg V. Aa kirke). Man. d. 2. kl : Sangforedragsaften. Tirs. d. 3. kl : Tirsdagsklub. Tors. d. 5. kl : Fyraftenssang (Lodbjerg kirke). Man. d. 9. kl : Sangforedragsaften. Ons. d. 11. kl : Menighedsrådsmøde. Man. d. 16. kl : Sangforedragsaften. Tors. d. 19. kl : Konfirmandtræf (Efterskolen). Søn. d. 22. kl : Stilletid (Hvidbjerg V. Aa kirke). Man. d. 23. kl : Sangforedragsaften. Man. d. 30. kl : Sangforedragsaften. april Søn. d. 3. kl : Musikgudstj. med Kingokoret og herefter kirkefrokost med sang og dans (Hvidbjerg V. Aa/Sognehuset) Søn. d. 12. kl : Familiegudstj. og herefter fællesspisning og påskeægsjagt (Hvidbjerg V. Aa / Sognehuset) Videbæk bogtrykker A S

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer: Lihme 9.00 751 Gud ske tak og lov, Dåb: 448 Fyldt af glæde, 52 Du herre Krist, 41 Lille Guds barn, 807 Den lange lyse sommerdag Lem 10.30 751 Gud

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN Juleaften 2014, Hurup Lukas 2, 1-14 Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN De fleste af os her i Hurup kirke i eftermiddag har glædet os

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst.

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst. Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1 Prædiken til Julesøndag 2014. Prædiketekst. Lukas 2,25-40 Et øjeblik i historien. Der sad de på kirkebænken juleaften, hele familien, og bedstefar sad med sit yngste

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Juleaften 2009 Herlev Hospital

Juleaften 2009 Herlev Hospital Juleaften 2009 Herlev Hospital Kom, Jesus, vær vor hyttegæst, Hold selv i os din julefest. Amen. Julen har med stemning at gøre. Vi vil så gerne i julestemning. Vi ønsker brændende, at den skal indfinde

Læs mere

KALENDER. Boudigaard Begravelse. Nærværende Personlig Nutidig

KALENDER. Boudigaard Begravelse. Nærværende Personlig Nutidig KALENDER 2016 Nærværende Personlig Nutidig Boudigaard Begravelse Vi har i vores kalender 2016 valgt at fortælle lidt om, hvad de personer laver, der ligesom os er involverede, når der sker et dødsfald.

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

PRÆDIKEN JULEDAG 2010 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Es. 9,1-6a; Hebr. 1,1-5; Luk.2,1-14 Salmer: 99,100,123,114,117

PRÆDIKEN JULEDAG 2010 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Es. 9,1-6a; Hebr. 1,1-5; Luk.2,1-14 Salmer: 99,100,123,114,117 PRÆDIKEN JULEDAG 2010 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Es. 9,1-6a; Hebr. 1,1-5; Luk.2,1-14 Salmer: 99,100,123,114,117 Kom, Jesus, vær vor hyttegæst, Hold selv i os din julefest! Da skal med

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 1 4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 Åbningshilsen Den sidste søndag inden jul. Fire lys tændt, fylde, klar. Ja, og risengrød

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

PRÆDIKEN JULEDAG 2014 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL Tekster: Es. 9,1-6a; Hebr. 1,1-5; Luk.2,1-14 Salmer: 99,100,123,114,112

PRÆDIKEN JULEDAG 2014 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL Tekster: Es. 9,1-6a; Hebr. 1,1-5; Luk.2,1-14 Salmer: 99,100,123,114,112 PRÆDIKEN JULEDAG 2014 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Es. 9,1-6a; Hebr. 1,1-5; Luk.2,1-14 Salmer: 99,100,123,114,112 Kom, Jesus, vær vor hyttegæst Hold selv i os din julefest, Da skal med

Læs mere

Alle helgen I 2015 Strellev

Alle helgen I 2015 Strellev For et par år siden indviede man et fælles gravsted for hjemløse og andre udsatte på Assistens Kirkegård i København. Gravstedet blev oprettet for at anerkende gadens folk, at give dem et sted, hvor de

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G i Gl. Havdrup Kirke Denne folder er ment som en hjælp til at se kirken på en anden måde. Ikke blot som en fin bygning vi som turister

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 24. december 2013 Kirkedag: Juleaften/B Tekst: Luk 2,1-14 Salmer: SK: 94 * 120 * 119 * 104 * 121 LL: 94 * 120 * 119 * 104 * 121 Hun har julen gemt inde

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Ja, jeg ved du siger sandt: Frelseren stod op af døde Det er hver langfredags pant På en påskemorgenrøde!

Ja, jeg ved du siger sandt: Frelseren stod op af døde Det er hver langfredags pant På en påskemorgenrøde! PRÆDIKEN 2.PÅSKEDAG DEN 6.APRIL 2015 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 Tekster: Sl. 22,22b-32; Ap.G. 10,34-44; Luk. 24,13-35 Salmer: 237,233,244,245,235 Ja, jeg ved du siger sandt: Frelseren stod op

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12 Fra det gamle testamente: Luk retfærdighedens porte op, jeg vil gå ind og takke Herren! Her er Herrens port, her går de retfærdige ind! Jeg takker dig, for du svarede mig og blev min frelse. Den sten,

Læs mere

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 1 Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Johs 12,23-33 Salmer: 749, 434, 383, 449v.1-3, 289, 319, 467, 192v.7, 673 Du soles sol fra Betlehem

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2,

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2, side 1 Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger. Tekst: Luk. 2, 41-52. Et glimt ind i Jesu barndomsliv. Et glimt som enhver kan genkende sig i. Lukas gav os Jesu egen historie og i den fortælles også ethvert

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Julens evangelium fortalt af ærkeenglen Gabriel og Kejser Augustus

Julens evangelium fortalt af ærkeenglen Gabriel og Kejser Augustus Julens evangelium fortalt af ærkeenglen Gabriel og Kejser Augustus ved skoleafslutninger i Skorup kirke skrevet af Brian Iversen Kejser Augustus (A) er i våbenhuset. Ærkeenglen Gabriel (G) står i koret

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23. 12-2015 side 1 Prædiken til julesøndag 2015. Tekst. Matt. 2,13-23. Verdens skæve gang. Det gør ondt i sjælen at læse og høre denne tekst om barnemordene i Betlehem. Betlehem som vi har forbundet med julens

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Carsten Christensen

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg.

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg. Prædiken til sidste s. e. Hellig3konger 2011 Ved kyndelmisse som vi fejrede den 2. februar var vi halvvejs gennem vinteren. Og jeg tror, at længslen efter lys og forår gælder de fleste af os. Og netop

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver)

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) 18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) Salmer: Vinderslev kl.9: 31-47/ 368-610 Vium kl.10.30: 743-31- 47/ 368-477- 610 Hinge kl.14:

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 (Evangelietekst Johannesevangeliet kapitel 15, 1-12) (Det sande vintræ v1 Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden.

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften side 1. Prædiken til Juleaften Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften side 1. Prædiken til Juleaften Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2016. Tekster. Luk. 2,1-14 Livet blev forandret af et barn. Det er en fælles oplevelse for alle mødre og fædre. Livet blev forandret da de mødte livet gennem den gave et barn

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016 Gyserforfatteren Stephen King fortæller, at han i sin skoletid blev tvunget til at lære et bibelvers uden ad. Han var måske en smule dovent anlagt og valgte et af dem, vi har hørt i dag: Jesus græd. Det

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Men ikke alene er der måske ikke tre mænd, der kommer ridende, vi har heller ingen god grund til at tro, at de stolt og roligt bevægede sig frem mod

Men ikke alene er der måske ikke tre mænd, der kommer ridende, vi har heller ingen god grund til at tro, at de stolt og roligt bevægede sig frem mod I dag er det helligtrekongers søndag. Nu skulle man jo tro, at det i dag handler om de hellige tre konger, men faktisk var de hverken konger, tre eller hellige. Egentlig får vi bare at vide, at der var

Læs mere

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus!

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus! Onsdag d. 1. april 2015 Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder Jesus Kristus! Du er midt iblandt os, og dagligdagen er gennemlyst af din kærlighed. Men du kender også vores svigt og vores forvirrede

Læs mere

Min Sidste Vilje En vejledning til dine nærmeste

Min Sidste Vilje En vejledning til dine nærmeste Navn: Min Sidste Vilje En vejledning til dine nærmeste En begravelse har forskellig mening og betydning for forskellige mennesker. Den er det sidste, man kan gøre for en kær slægtning, og dens betydning

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Lindvig Osmundsen Bruger Side 1 05-10-2014 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Der er en vej som vi alle går alene. Teksterne vi har fået til 16. søndag efter trinitatis

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere