Forebyggelse og Dokumentation Kræftens Bekæmpelse Årsrapport 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forebyggelse og Dokumentation Kræftens Bekæmpelse Årsrapport 2006"

Transkript

1 Forebyggelse og Dokumentation Kræftens Bekæmpelse Årsrapport 2006

2 FOREBYGGELSE OG DOKUMENTATION Kræftens Bekæmpelse har forebyggelse af kræftsygdomme som et af sine kerneområder. Det indebærer oplysning, praktisk og politisk handling og et bredt samarbejde med myndigheder, forskningsgrupper og erhvervslivet. Forebyggelsesafdelingen bygger sine aktiviteter på viden, og her spiller dokumentationsindsatsen en betydelig rolle. Det gælder i forhold til at prioritere indsatserne og måle effekten af disse. Og det gælder i forhold til de generelle mål for forekomst, dødelighed og overlevelse efter en kræftsygdom. I forebyggelsesafdelingen er gruppen af medarbejdere sat sammen, så der er repræsenteret discipliner fra lægevidenskab, epidemiologi og statistik til sociologi, psykologi og kommunikation. Afdelingens tilgang til arbejdet med forebyggelse er baseret på internationale vurderinger af epidemiologiske undersøgelser som fx den europæiske kodeks mod kræft. Den brede tilgang til forebyggelsesområderne giver afdelingen en unik mulighed for at være en central ressource for kræftforebyggelsen i Danmark. Arbejdet superviseres og støttes af et bredt sammensat forebyggelsesudvalg. Udvalget vurderer sammen med afdelingen muligheder og ønsker til indsatser og sikrer, at der er kontinuitet. Som det fremgår af denne årsrapport, bliver langt de fleste aktiviteter i dag gennemført i samarbejde med andre. Det er et sundt princip, som kun kan fastholdes, fordi Kræftens Bekæmpelse har sikret en basisøkonomi og gode forhold for medarbejderne. Afdelingens budget har, efter et større fald før årtusindskiftet, været stationært i flere år. Alligevel har der været vækst i aktiviteter. Væksten skyldes alene strategiske og økonomiske samarbejder. Disse samarbejder med eksterne grupper, virksomheder mv. medfører af og til, at opgaver, der er prioriteret, gennemføres i en anden rækkefølge end oprindelig planlagt. Strategien indebærer større sikkerhed for succes, medarbejderfastholdelse og gennemslagskraft. Det skyldes, at der kommer ejerskab og interesse fra anden side til at fastholde og udvikle forebyggelse der, hvor borgerne er. Vi håber med denne rapport for året 2006 at give et godt indblik i både bredden og aktivitetsniveauet i Kræftens Bekæmpelses forebyggelses- og dokumentationsfunktioner. Vi har ikke medtaget foredrag, komiteer, rådgivning eller pressearbejde, som alle medarbejdere bruges til i vid udstrækning. God læselyst. Hans H. Storm Afdelingschef, overlæge 1

3 RYGESTOP NIELS THEM KJÆR, PROJEKTCHEF, CHEM., PH.D. KARIN ELISABETH JASPERS, CAND.PSYCH.AUT. KARIN MEJDING, CAND.MAG. I DANSK OG KOMMUNIKATION TACHA REINHOLD HANSEN, PSYKOLOG ANNEMARIE DENCKER, CAND.MAG. I PÆDAGOGIK OG ANTROPOLOGI Kræftens Bekæmpelse har gennem en årrække været med til at etablere rygestopkurser og individuel rygeafvænning rundt om i landet. Stort set samtlige af de tidligere amter tilbød hjælp til rygere, som ønskede at holde op, og det ser ud til, at mange af de nye store kommuner viderefører tilbudene. I 2006 er der uddannet ca. 450 nye rygestoprådgivere til at varetage opgaverne. UDVIKLING AF NYE METODER TIL RYGESTOP Kort samtale om rygning og rygestop Nye metoder til rygestop har været i fokus i Et nyt koncept, Kort samtale om rygning og rygestop, er udviklet af Kræftens Bekæmpelse i samarbejde med Nationalt Center for Rygestop (NCR), Ringkøbing Amt og Apotekerforeningen. Samtalen, der er et uforpligtende tilbud, varer i 15 minutter. Konceptet er blevet afprøvet på apoteker i Region Midtjylland og efterfølgende evalueret. Med mindre korrektioner bliver konceptet også afprøvet på sygehuse og i almen praksis. Rygestop for kræftpatienter Standard rygestopkurser er gode til raske borgere, men er ikke intensive og effektive nok til kræftpatienter. Nogle patientgrupper, herunder kræftpatienter, har et akut behov for at holde op med at ryge. Og her er det ikke godt nok at møde patienten med et råd om at forsøge at stoppe på egen hånd. Derfor arbejder gruppen med et udviklingsprojekt, rygestop for kræftpatienter. I en forsøgsperiode tilbydes kræftpatienter op til 10 samtaler med psykologer, som er eksperter i rygestop. Projektet er finansieret af puljemidler fra Tips og Lotto. KRÆFT OG KOMMUNER PÅ NETTET I 2006 var et af Kræftens Bekæmpelses fokuspunkter, Kræft og kommuner. Baggrunden var, at en lang række sundhedsopgaver med strukturreformen flytter fra amter til kommuner. Året blev indledt med pjecen, Din kommune og kræft, som indbød til samarbejde. I løbet af året er der desuden ansat regionskonsulenter og etableret en hjemmeside rettet mod kommunerne, Den ny hjemmeside er skrevet til ansatte og politikere i kommunerne, som fremover skal arbejde med forebyggelse, genoptræning og rehabilitering. Hjemmesiden tilbyder gode råd, vejledning, uddannelse mv. Blandt andet overgår tobaksområdet - som en af de helt store forebyggelsesopgaver - til kommunerne. På hjemmesiden kan kommunerne få hjælp til effektive indsatser, bl.a. uddannelse af rygestoprådgivere. En anden vigtig opgave bliver koordinering og opfølgning, når kræftpatienter udskrives fra sygehusene. Via hjemmesiden kan kommuner finde forskellige tilbud om rådgivning og samarbejde. 2

4 BØRN, UNGE & RYGNING PER KIM NIELSEN, PROJEKTCHEF, CAND.MAG. I BIOLOGI OG KEMI LOUISE WOHLLEBE, MASTER I SOCIALVIDEN OG FOLKESUNDHED JEANET NERDING RAVN, CAND.MAG. I INFORMATION OG MEDIEVIDENSKAB POUL DENGSØE JENSEN, CAND.COMM.SOC. ASKE PANDURO, CAND.IT OG TEATERVIDENSKAB (FRA 1. SEPTEMBER 2006) PETER DALUM, CAND.COMM., PH.D.-STUDERENDE Gruppen overtog i 2005 Per Bøges aktiviteter om rygning i forhold til børn i grundskolen. Gruppen arbejder på at skabe overblik over hvilken videnskabelig dokumentation, der findes på området internationalt. Røgfri Sport Børn, Unge & Rygning fortsætter sit samarbejde med Sundhedsstyrelsen om røgfri sportshaller. I 2006 blev der udarbejdet en ny strategi, så kampagnen i fokuserer på at beskytte børn og unge i idrætslivet mod passiv rygning samt at gøre voksne i idrætsverdenen opmærksomme på deres ansvar som rollemodeller. Projektet ændrer navn fra Gi alle et røgfrit valg til Røgfri Sport, da dette navn kan rumme de nye fokusområder. Kampagnen henvender sig til kommunale beslutningstagere og planlæggere og kommer til at bestå af en hjemmeside, skilte til at hænge op i sportshaller, inspirationskatalog samt brevpapir med logo. Inspirationskatalog til kommunerne Børn, Unge & Rygning udsendte i oktober måned Forebyg rygning blandt børn og unge et inspirationskatalog til kommunerne. Med udgivelsen af kataloget ønsker vi at sætte fokus på forebyggelse af rygning blandt børn og unge og at hjælpe kommunerne til at komme i gang med en indsats på området. Kataloget indeholder konkrete ideer til, hvad kommunens beslutningstagere, planlæggere og institutioner kan gøre for at støtte børn og unge i at forblive røgfri. Samtidig med udgivelsen af inspirationskataloget, fik hjemmesiden et punkt målrettet kommunerne. Forebyggelse af rygestart på efterskoler I perioden har Projekt Børn, Unge & Rygning samarbejdet med Nordjyllands Amt og Storstrøms Amt om at dokumentere risiko og årsag til rygestart blandt elever på efterskoler. I alt 40 skoler har deltaget i undersøgelsen, hvilket er resulteret i en ny dokumentationsrapport: "Risiko for rygestart blandt efterskoleelever. En forløbsundersøgelse på 40 efterskoler". Formålet med rapporten er at styrke forebyggelse af rygning på efterskoler ved hjælp af faktuel viden og konkrete anbefalinger. Aktiviteter på xhale.dk Xhale.dk blev lanceret i 2004 som et digitalt rygestoptilbud til unge i alderen år. I de to første år er der over brugere, der har tilmeldt sig programmet. En netop gennemført evaluering af Xhale.dk viser, at stopraten blandt brugerne i alderen år er 12,6 %, hvilket er en fordoblet effekt hos gruppen set i forhold til et rygestop uden support hos Xhale.dk. Undersøgelsen viser samtidig, at de unge oplever Xhale som et godt og attraktivt alternativ til traditionelle rygestoptilbud så som telefonrådgivning og kurser. 3

5 Vi har modtaget kr. fra Tryg Fonden til udviklingen af en ny udgave af Xhale. Her skal de støttebeskeder, brugeren modtager via s og SMS, i endnu højere grad være målrettet den enkelte brugers behov. Selve web-delen af Xhale vil også blive videreudviklet. I den nye version er der mulighed for interaktion mellem brugerne, og den enkelte bruger får skræddersyede oplysninger om eget stopforløb. Rygestopevents Igen i år har vi gennemført events på ungdomsuddannelserne. Eventene indeholder en kort vejledning til et rygestop, kultiltemålinger og henvisninger til xhale.dk. I løbet af året har vi desuden udviklet en del materialer, der markedsfører rygestop. Alt dette er finansieret via Undervisningsministeriet Tips- og Lotto-midler. Uddannelses af instruktører Vi har også i 2006 gennemført uddannelse af ungdomsrygestopinstruktører. Som noget særligt i år har gruppen været inviteret til Grønland for at uddanne Grønlandske instruktører i tre kommuner. Dokumentation og forskning 2006 blev året hvor vi fik opstartet vores produktion af vores rapportserie, som skal danne grundlag for vores viden og dokumentere vores effekt af aktiviteterne. Det er blevet til 10 rapporter i Rygestop og unge. Et litteratur- og interventionsstudie Udvikling og evaluering af gruppebaserede rygestopkurser for unge i amterne Røgpolitik og rygevaner på ungdomsuddannelserne Cigaretafhængighed og unge Vandpiberygning Rygningens skadevirkninger hos unge Sundhedsfremme for ansatte RygestopEvents En guide til rygestoprådgivning af unge. Digitale medier og rygestop Risiko for rygestart blandt efterskoleelever. En forløbsundersøgelse på 40 efterskoler 4

6 Hjemmesider I 2006 har vi ud over vedligeholdelse og redigering af hjemmesiderne også udviklet hjemmesiden, som er målrettet kommunerne, forebyggelseskonsulenter, undervisere og studerende, der beskæftiger sig med vores område. Siden indeholder dokumentation, ideer til rygestopintervention, litteraturdatabaser og undervisningsmaterialer. Undervisningsmaterialer til de gymnasiale uddannelser Inden for trykt undervisningsmateriale har vi haft to produktioner i En lærebog til de gymnasiale uddannelser med tilhørende lærervejledning med titlen: Livsstil, Sundhed og kræft. Bogen giver overblik over vores nuværende viden om årsager til kræft, og hvordan det er muligt at forebygge hos den enkelte og samfundet Rygning på tværs af de naturvidenskabelige fag, er rettet til de nye tværfaglige fag i 1.g. Begge materialer er lavet med støtte fra Undervisningsministeriet Tips- og Lottomidler. 5

7 6 OM DAGEN OG SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET MORTEN STRUNGE MEYER, PROJEKTCHEF, CAND.BROM. SIMON RASK, CAND.SCIENT. I IDRÆT OG SAMFUNDSFAG SUSANNE TØTTENBORG, JOURNALIST IBEN NOVAK, ERNÆRINGS- OG HUSHOLDNINGSØKONOM ROBERT PETERSON, ERNÆRINGS- OG HUSHOLDNINGSØKONOM JANNE BAGGER, ERNÆRINGS- OG HUSHOLDNINGSØKONOM (TIL NOVEMBER 2006) MINE SYLOW, CAND.MAG. I ETNOLOGI Kulturanalyse af mellemmåltider I 2006 har vi lavet en analyse af voksnes spisning på arbejdspladser. Rapporten "Mellem måltiderne" giver ny viden og inspiration til udvikling og markedsføring af sundere snack og slikprodukter. Mellem måltiderne viser, at pct. af voksne dagligt spiser mellemmåltider, og størstedelen af dagens indtag af tilsat sukker stammer herfra. Mange af mellemmåltiderne består nemlig af hvidt brød, slik og kager. For at få fx udskåret frugt på bordet i stedet for søde sager skal man ifølge rapportens forfatter Mine Sylow forstå, hvilke betydninger der er knyttet til både det, vi spiser, og de anledninger, hvor vi mødes og spiser sammen. Find rapporten på modefrugt.dk. Mad i Bevægelse På landsstævnet i Haderslev med ca aktive deltagere deltog projekt Mad i Bevægelse sammen med SarTorvet.com for at fortælle om Stævnesnack. I løbet af landsstævnet fik vi fra en enkelt bod solgt ca portioner udskåret frugt og grønt. Vandmeloner blev solgt til 15 kr. for et bæger. Et bæger indeholdt 1/8 vandmelon. Det svarer til, at vi solgte vandmelonerne til 120 kr. stykket. Det giver gode muligheder for at idrætsforeninger og stævner kan indføre stævnesnack og samtidig tjene på det. Med en ladcykel fik sat omsætningen i vejret og spredt det gode budskab. 6

8 Firmafrugt Hver 3. arbejdsplads har firmafrugt. Det er blevet populært at tilbyde medarbejdere frugt og grønt i arbejdstiden. Det viser en ny undersøgelse fra 6 om dagen -kampagnen. 32 pct. af de danske lønmodtagere bekræfter i undersøgelsen at de har en firmafrugtordning på deres arbejde. I 2004 var tallet kun ca. ni pct. Endvidere fortæller, 47 pct. af de adspurgte, at de på deres arbejdsplads mere end én gang har fået serveret frugt til møder i stedet for fx kage. Firmafrugtordninger er kommet for at blive. Et tilbud om gratis frugt og grønt er et billigt personalegode, der værdsættes af medarbejderne. At frugten står fremme til fri afbenyttelse betyder samtidig, at de ansatte spiser mere frugt og mindre slik end ellers. Med en firmafrugtordning vil medarbejderne have lettere ved at spise mere frugt og grønt og dermed komme tættere på de 600 gram frugt og grønt om dagen, som sundhedsorganisationer og myndigheder i Danmark anbefaler, og som vi ved kan forebygge civilisationssygdomme som bl.a. kræft og hjerte-karsygdomme. På hjemmesiden firmafrugtforeningen.dk kan man læse mere om både firmafrugt og mødefrugt, ligesom man kan finde en oversigt over danske leverandører af firmafrugt. 6 OM DAGEN Danske rødder og grove knolde "Danske rødder og grove knolde" var en landsdækkende event i efteråret, som alle hjemkundskabslærere kunne tilmelde sig. Eventen gik i sin enkelhed ud på, at lærerne modtog undervisningsmateriale til hjemkundskab og en voucher, så de - gratis - kunne hente en kasse friske grønsager i SuperBrugsen i uge 45. Formålet var at give eleverne mulighed for at smage, røre, lugte, se og lave mad med sæsonens grønsager - og opleve, at mad med mange grønsager kan smage godt. Vi ville også gerne sætte fokus på hjemkundskabsundervisningens betydning og ressourcetildeling. Desuden håber vi, at eleverne fik lyst til at gå hjem og lave den lækre og sunde suppe, så den kommer på familiens middags-repertoire i vinterhalvåret. Undervisningsmateriale Klassesættet består af 30 elevhæfter og en lærervejledning. Elevhæfterne er todelt: En del med opskrift på en kartoffel-jordskoksuppe og små gulerodsbrød. Og en del, som omhandler ernæring 7

9 og varekendskab. Mod aflevering af voucheren i SuperBrugsen blev der udleveret en kasse med grønsagerne til opskrifterne i elevhæftet. Frugtfest.dk I 2006 er der kommet 3 nye fester på frugtfest.dk. Det er gode ideer til en Trafikfest, Magifest og Halloweenfest. På frugtfest.dk kan man finde forslag til lege, bordpynt og udklædning samt børnevenlige menuer med masser af frugt og grønt. Der er også lavet invitation og indkøbsliste begge lige til at printe ud. Festerne er solgt til Norge. 50 forslag fra tænketank To års arbejde i 'Tænketank for partnerskaber om sund mad og motion' har nu udmøntet sig i 50 forslag til initiativer, der kan være med til at bekæmpe den stigende fedme i befolkningen. Halvdelen af forslagene handler specifikt om initiativer for børn og unge. Og der er flere steder i rapporten fokus på strukturel forebyggelse. Tænketanken har i dens arbejde valgt især at fokusere på initiativer i forhold til børn og unge, da det er gennem børn og unge, der er de største muligheder for at ændre den nuværende udvikling med et stadigt stigende antal overvægtige i Danmark, hedder det i rapporten. Læs mere i rapporten på 6omdagen.dk/dwnlds/50forslag.pdf 8

10 SOL OG HUDKRÆFT ANJA PHILIP, PROJEKTCHEF, CAND.SCIENT I CELLEBIOLOGI., VIDENSKABSJOURNALIST HELLE FRITZE, CAND.MAG. I DANSK OG RETORIK, JOURNALIST (FRA SEPTEMBER 2006) LADAN REZAI, EVALUERING, BACH. SCIENT. SAN. PUBL "Solen" er et nyt fokusområde for forebyggelsesarbejdet i Kræftens Bekæmpelse. I foråret 2006 blev der derfor ansat en projektchef til at opbygge de nødvendige kompetencer, forestå fundraising af midler og planlægge og gennemføre en foreløbig 10-årig indsats, som skal forebygge UVskader fra solen og fra kunstige UV-kilder som solarier. Planlægning og udvikling af indsatsen, herunder målgrupper, interessenter, berøringspunkter og - kanaler, budskaber, events og det politiske arbejde, sker i et tværgående samarbejde med kolleger i hele Kræftens Bekæmpelse samt en række eksterne parter - Trygfonden, Matas, Sundhedsstyrelsen, Miljøstyrelsen, DMI, Danske Dermatologer m.fl.. HKH kronprinsesse Mary har indvilliget i at være protektor for kampagnen. Trygfonden som samarbejdspartner Trygfonden er i 2006 blevet Solgruppens samarbejdspartner og har sikret finansieringen foreløbig med 10 millioner årligt fra Skygge til legepladser I samarbejde med Matas blev der i april udsendt et informationsbrev, en plakat med solråd samt en folder med vejledning i beplantning af legepladser til samtlige børnehaver og integrerede institutioner i landet. Desuden blev der udskrevet en konkurrence, som har resulteret i en række praktiske råd til at sikre børn mod solen i institution. To legepladskonsulenter med erfaring fra Teknologisk Institut er gået i gang med at skabe overblik over skyggesikring på danske legepladser. Undersøgelsen skal i begyndelsen af 2007 give stof til en konkret vejledning til skyggeplanlægning i de danske kommuners daginstitutioner, skoler og offentlige legepladser. Kræftens Bekæmpelses hjemmeside til kommunalt brug har også fået et særligt afsnit med solråd og vejledning til solsikring til brug for kommunernes forebyggelsesarbejde på sundhedsområdet. VM i matchrace Det prestigefyldte VM i matchrace forløb over 4 dage i Kr. Himmelfartsferien. Her blev der opstillet 10 interaktive stande, hvor sejlsportsfolk og offentlighed kunne lege sig til viden om sol og hud. Frivillige blev uddannet til at stå på udstillingen sammen med medarbejdere i Kræftens Bekæmpelse og gjorde et flot stykke informationsarbejde. Den informative og let tilgængelige udstilling blev godt modtaget af de fremmødte. 9

11 En varm sommer I sommerhalvåret har informationsarbejdet fyldt meget. Danskerne har et stort behov for viden og konkret adfærdsanvisning. Den trykte og elektroniske pressedækning har været endog meget stor, og et stort antal borgere har fået svar på spørgsmål via telefon og mail. Et af de gennemgående spørgsmål fra daginstitutionerne er nødvendigheden af at genindsmøre. Den manglende viden på området har i efteråret resulteret i iværksættelse af et forsøg med solcremers holdbarhed på Dermatologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital finansieret af Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen i fællesskab. Solkampagne i Australien Projektchefen og den nytiltrådte projektkoordinator var i november på studiebesøg hos det team, som står for den australske solkampagne SunSmart i Melbourne, Victoria. Herfra har de hjembragt megen viden og inspiration til planlægning af den danske kampagne. Den australske kampagne har nu eksisteret i 25 år. Den varetages i dag af et team på 13 personer, som arbejder målrettet på mange niveauer i samfundet, og danner forbillede for sol-forebyggelsesarbejdet i andre lande. Deres arbejde har resulteret i en høj grad af awareness i befolkningen, og det er lykkedes at stabilisere kurven for antal nye tilfælde af kræft i huden. Unge og solarium I december har Solgruppen i pressen sat fokus på den unge generations øgede brug af solarium. I 2004 viste en undersøgelse at hele 21 % af de årige bruger solarium en gang om ugen eller oftere. Da vi ved, at brug af solarium en time om måneden øger kræftrisikoen signifikant, er tendensen bekymrende. En ny undersøgelse af unges solarievaner planlægges gennemført primo Evaluering af Solkampagnen En folkesundhedsstuderende blev knyttet til projektet i efteråret med det formål at planlægge en tæt evaluering af alle Solkampagnens initiativer samt af befolkningens viden og adfærd generelt. I den forbindelse er der blevet opbygget en stor dokumentationsdatabase over videnskabelige artikler om emnet. Samtidig bliver der i samarbejde med kolleger i Kræftens Bekæmpelse skabt overblik over, hvordan spørgeskemaer, eventuelle spørgeguides og undersøgelser kan udformes og gennemføres. 10

12 FYSISK AKTIVITET GERT NIELSEN, PROJEKTCHEF, CAND.BROM, PH.D. SØREN NABE-NIELSEN, CAND.MAG. (TIL JUNI 2006) THOMAS OLSEN, CAND.COMM. LENE WINTHER RINGGAARD, CAND.SCIENT. I HUMAN ERNÆRING (ORLOV FRA FEBRUAR 2006) SUSANNE AAEN, CAND.SCIENT.SOC. (TIL SEPTEMBER 2006) Rulleskøjteløb i København Med stor succes har Kræftens Bekæmpelse i år været med til at etablere rulleskøjteløbet Friday Night Skate i København. Hver anden fredag hen over sommeren har rullere i alle aldre rullet gennem Københavns gader. Motionsløbet har givet byens borgere og turister en unik oplevelse af samvær, sved på panden og sightseeing på rulleskøjter. Med et samlet deltagerantal på ca fordelt over 8 løb, har løbet etableret sig som en fast københavner event, der ruller videre i En brugerundersøgelse viser, at løbet har fået fat i den almindelige dansker, da hele 70 % af deltagerne i årets Friday Night Skate ikke er medlem af en rulleskøjteklub. Friday Night Skate er arrangeret af to københavnske rulleskøjteklubber, Folkesundhed København og Kræftens Bekæmpelse." Legepatruljen Udviklingen i projekt Legepatruljen er gået over al forventning. Der er uddannet over 300 legepatruljer og den hjemmeside som KB står for, har god trafik. Kræftens Bekæmpelse blev i 2006 bedt om at være én af fem aktører, der stod for udførelsen af sundhedsstyrelsens motionskampagne. I den forbindelse blev det muligt for kommuner i første omgang på Sjælland at beslutte, at ALLE skoler i deres kommune skulle tilbydes legepatruljer. I modsætning til tidligere, hvor beslutningen lå hos den enkelte skole. På den måde blev et konkret tiltag, nemlig Legepatruljen, en del af den kommunale indsats i

13 Unges Livsstil Gennem 5 år har mere end unge hjulpet Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen med at få overblik over de unges livsstil og sundhedsvaner. I 2006 afsluttedes det 5årige MULD projekt med en samlet rapport, der viser udviklingstendenserne. Der er desuden i 2006 blevet godkendt en phd-afhandling baseret på MULD-data. Afhandlingen er skrevet af Kirsten Verkooijen, der på Folkesundhedsvidenskab ved Syddansk Universitet i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, har analyseret betydningen af de unges egenidentitet og gruppeidentitet i forhold til sunde og usunde vaner. Hovedfundene er, at både rygning, brug af hash og fysisk aktivitet er centrale parametre i formningen af de unges identitet i års alderen. Og spiller tæt sammen med adfærden i forskellige subkulturer. Der arbejdes videre med betydningen af sport, motion og anden fysisk aktivitet i forhold til udviklingen af rygning og rygestart/stop. Altså samspillet mellem forskellige adfærdsformer. Phd en har resulteret i tre videnskabelige artikler om emnet. Betydningen af det nære sociale miljø i forbindelse med rygning er i 2006 ligeledes analyseret med data fra det såkaldte European Smoking Prevention Framework Approach (ESFA studiet) og i et rent dansk studie af unge på efterskolerne. Resultaterne fra disse studier publiceres ligeledes i videnskabelige artikler. SKOLE, DAGINSTITUTION OG OMSORG PER BØGE, PROJEKTCHEF, PÆDAGOGISK KONSULENT TRINE SØE, CAND.COMM. ANNEMARIE DENCKER, CAND.MAG I PÆDAGOGIK OG ANTROPOLOGI (FRA AUGUST 2006) Sundsskole.nu Sundskole.nu er Kræftens Bekæmpelse hjemmeside til folkeskolens ældste elever og deres lærere er gået med at teste design, indhold og funktionalitet for at sikre, at udviklingsarbejdet imødekommer målgruppens behov for information om kræft og forebyggelse. Klassens Kalender Abonnementsordningen Klassens Kalender har eksisteret som et tilbud til de danske grundskoler de sidste 15 år. For 62,50,- kr. kan klassen tilmelde sig abonnementsordningen. Kerneydelsen er en vægkalender til klasselokalet. Årets tema var generel forebyggelse. I alt abonnerer 65 % af samtlige klasser i landet nu på Klassens Kalender og næsten 90 % af samtlige landets grundskoler har mindst en abonnerende klasse. Stuens Kalender Abonnementsordningen Stuens Kalender er Klassens Kalenders "lillesøster". Den er tilbud som Kræftens Bekæmpelse lancerede i 2005 til de danske daginstitutioner og dagplejeordninger med ansvaret for de 0-6-årige børn. Det første år har ordningen tiltrukket godt abonnenter. 12

14 Projekt OmSorg Hvert år mister 3000 børn deres forældre og over børn oplever, at deres mor eller far bliver indlagt med kritisk sygdom. Uanset om det er dødsfald eller kritisk sygdom, er det en situation, der rammer hele familien, og gør børnene utrygge og kede af det. Projekt OmSorg klæder pædagoger, lærere og andre fagfolk på, så de er i stand til at påtage sig et ansvar og bliver i stand til at støtte barnet. Konferencen "Små børn - små sorger?" Konferencen blev afholdt 14. november i Metropol Biografen under overværelse af Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary. Mere end 300 gæster deltog i konferencen. Konferencen blev arrangeret med det formål at gøre det klart, at de helt små børn også har følelser. Og at sætte fokus på, at der stort set ikke eksisterer andre "professionelle hjælpere" til små børn i sorg, end børnenes pædagoger og dagplejere. Inspirationsmateriale; Omsorg - når små børn sørger Materialet er til arbejdet med de 0-6-årige i børnehave, vuggestue og dagpleje. Små børn har store følelser og knokler på for at forstå og forholde sig til dem. Men alt for ofte bliver de bremset af velmenende voksne, som i stedet for at komme de voldsomme følelsesudbrud i møde med lytten og dialog, vælger at vende barnets opmærksomhed mod noget andet, eller ligefrem forholder sig tavse. At sætte barnet i en situation hvor det bliver forvirret og skamfuld over reaktioner, som er en helt naturlig og nødvendig del af et barneliv, er ikke imødekommende og ansvarligt. Det er uansvarligt og i bedste fald forvirrende og flovt for barnet - i værste fald direkte skadeligt. Materialet "OmSorg - når små børn sørger" sætter fokus på problemstillingerne følelser, tab, sorg, død og kirkelige handlinger. Det giver et kvalificeret, praktisk bud på, hvordan pædagoger eller dagplejere kan forberede sig på - og dermed inddrage - disse svære problematikker, som en integreret del af det daglige arbejde med de mindste børn. Projekt "Frivillige netværksgrupper for børn og unge i sorg" PSA og FOR har i samarbejde drevet det 3-årige udviklingsprojekt (2004/05/06), finansieret af PUF-midler ( i 04 og i 05/06) fra Socialministeriet. Storstrøms Amt og Ringkøbing Amt er pilotkommuner. Projektet har til formål at afdække muligheder og metoder for at få så mange "frivillige professionelle" som muligt til at etablere samtalegrupper for børn og unge. OmSorg på svensk Svensk Utbildningsradion (UR) oversatte og udgav i foråret 2006 de to OmSorg handleplanmanualer på svensk. Manualerne har allerede solgt i næsten eksemplarer. 13

15 Det Danske Filminstituts temapakke om børn og sorg Kræftens Bekæmpelse, Danmarks Pædagogiske Institut og Det Danske Filminstitut gik i 2006 sammen om at udgive en temapakke til folkeskolen med titlen "Børn og sorg". Pakken består af 6 relevante film om emnet, en lærevejledning og et temahæfte. Pakken blev fulgt op af kursusdage om brug af filmene i undervisningen, samt om ansvarlig voksenhjælp til børn i sorg. Kursusrækken "Børn i sorg" I løbet af gennemførte Per Bøge og Jes Dige syv indtægtsgivende 2-dageskurser for pædagoger dagplejere om "Ansvarlig voksenhjælp til de mindste børn (0-6 år) rundt omkring i landet. FORSKNING OG FOREBYGGELSE INGE HAUNSTRUP CLEMMENSEN, PROJEKTCHEF, OVERLÆGE, PH.D. SUSANNE AAEN, CAND.SCIENT.SOC. (FRA SEPTEMBER 2006) JOAN BENTZEN, CAND.SCIENT. I BIOKEMI, PH.D. ANNE-LINE BRINK, CAND.SCIENT I BIOLOGI BODIL SCHROLL HARBOE, CAND.COMM. GEORG PALUDAN MÜLLER, CAND.SCIENT. I BIOLOGI, PH.D. (TIL NOVEMBER 2006) Gruppen arbejder med forskning og forebyggelse inden for områderne passiv rygning, rygning, kost, fysisk aktivitet, arbejdsmiljø, alkohol, trivsel, sol og fedme. Vi bruger arbejdspladser og personalegrupper (praktiserende læger, jordemødre, dagplejere, pædagoger m.fl.) som samarbejdspartnere til at bringe viden ud og igangsætte forandringer. I 2006 har vi arbejdet med: PASSIV RYGNING Passiv rygning er et tema, der fylder meget i offentligheden og således også i gruppens arbejde. Vi har arbejdet med passiv rygning siden 2001 med indsamling af viden (videnskabelige artikler, rapporter, fokusgrupper, interviews mm) om passiv rygning og arbejder både med sundhedsskader, beskyttelse, de psykosociale aspekter, lovgivningsperspektiver og ændringer i normer mm. Gruppen medvirker til at holde cancer.dk ajour og servicerer pressen i form af interviews og formidling af ny viden. Et andet formidlingsområde, der bliver prioriteret er artikelskrivning til fagblade og resultat- og faktaark. Gravide og småbørn Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen driver i fællesskab et landsdækkende netværk "Kontaktjordemødre", for jordemødre. Netværket debatterer aktuelle emner inden for rygning og passiv rygning og efterfølgende fortsætter jordemødrene arbejdet gennem deres arbejdspladser. Temadagen i 2006 for kontaktjordemødre vekslede mellem foredrag og gruppediskussioner. Temaerne, der blev drøftet på dagen, var: Nikotin substitution til gravide, DAMP børn og moderens rygning, erfaringer med digitalt rygestop til gravide (xhale) samt kommunikation til gravide af sundhedsskader ved passiv rygning og beskyttelsesmuligheder. Passiv rygning temaet blev efterfølgende fulgt op af indlæg i fag- og dagblade fra nogle af de deltagende jordemødre. 14

16 Borgerrådgivning Vi rådgiver og hjælper borgere som henvender sig, fordi de har problemer med udsættelse for passiv rygning på arbejdet, i børnenes dagpleje, i transportmidler og andre offentligt tilgængelige steder og i deres egen bolig fra underliggende værtshuse, naboer mm. Folk er bekymrede over at blive udsat for passiv rygning i dagligdagen og frustrerede over, at der ikke findes muligheder for at beskytte sig, hverken gennem lovgivning om sikkerhedskrav eller gennem ændring af de sociale normer. TOBAK VOKSNE Cancer.dk og pressen Gruppen indhenter ny viden fra videnskabelige artikler og medvirker til at holde cancer.dk ajour og sørger i øvrigt for at servicere pressen i form af interviews og formidling af ny viden. Et andet formidlingsområde, der bliver prioriteret, er artikelskrivning til fagblade og resultat- og faktaark. Tobaksscreening Gruppen arbejder med nye måder at hjælpe rygere til rygestop, da kun en meget lille del af rygerne gør brug af rygestopkurser eller andre hjælpemidler, og kun en meget lille del holder op selv med denne hjælp. I 2006 har vi arbejdet med et nyt koncept, der bygger på den erkendelse, at de fleste rygere, hvor rygestop lykkedes, "bare" holder op. Vi arbejder med at give mod og lyst til at stoppe. Metoden bygger på en stribe spørgsmål i forsøg på at give en egen-indsigt i, hvordan den enkelte tager en beslutning og ser på et rygestop, som et gode og ikke et onde, og som noget der er realistisk og en gevinst og ikke et tab. Vi arbejder med en model med personlige interviews og en model på nettet, og vi arbejder med at udbygge med en opfølgning med SMS'er. Vi har afprøvet de nye spørgsmål blandt en gruppe i hjemmepleje og på plejehjem. ARBEJDSPLADSER Konference I oktober måned arrangerede og afholdt gruppen en konference om røgfri arbejdspladser for kommuner. Med afsæt i konferencen blev et nyt netværk NoRa (Netværk om røgfri arbejdspladser) etableret. Kræftens Bekæmpelse administrerer netværket i samarbejde med Danmarks Lungeforening. Netværket er baseret og har til formål at formidle og udveksle viden og erfaringer om røgfri arbejdspladser. Forebyggelse og forskning på arbejdspladser Gruppen samarbejder med arbejdspladser og organisationer om forebyggelse og trivsel. Det er fx i form af foredrag, inspiration og gennemførelse af sundhedspolitikker, udsendelse af spørgeskema til medarbejdere på arbejdspladser, hjælp og inspiration til trivsels- og sundhedsfremmeprojekter. Fokus i 2006 har været passiv rygning, og vi har samarbejdet med bl.a. Allerød Kommune, Enemærke og Petersen og Dansk Frisør og Kosmetikforbund. Vi har udsendt vores grundspørgeskema med spørgsmål om passiv rygning, rygning, kost, fysisk aktivitet, arbejdsmiljø, alkohol, trivsel, sol og fedme til alle medarbejdere i Allerød Kommune og Enemærke og Petersen. De første grundanalyser og frekvenstabeller er rapporteret tilbage i Allerød og arbejdsgrupper arbejder videre med, hvordan forskellige forebyggelsestiltag kan sættes i værk og følges op med evaluering og udbredelse. Vi redigerer og vedligeholder hjemmesiden fofo4.dk, som er målrettet arbejdspladser, der ønsker at arbejde med sundhedsfremme. Her kan arbejdspladserne bl.a. læse om vores konsulentydelser, erfaringer fra andre arbejdspladser og gode råd til at komme i gang. 15

17 PUBLIKATIONER Røgfri arbejdspladser - viden og erfaringer fra Brøndby Kommune. Udgivet af Kræftens Bekæmpelse med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Oktober Kan downloades fra cancer.dk. Rapporten samler erfaringer fra røgfrie arbejdspladser, herunder Brøndby Kommune, der indførte indendørs rygeforbud på kommunens arbejdspladser 1. januar Rygning og passiv rygning på arbejdspladsen påvirker både det sociale og det fysiske arbejdsmiljø. I rapporten har vi samlet erfaringer fra røgfrie arbejdspladser, herunder Brøndby Kommune, der indførte indendørs rygeforbud på kommunens arbejdspladser 1. januar I rapporten gives desuden gode råd til andre arbejdspladser, der skal i gang med at indføre indendørs rygeforbud. Kræft i Danmark - en opslagsbog. Udgivet af Kræftens Bekæmpelse og FADL'S forlag. September Bogen blev udsendt til alle danske læger sammen med Ugeskrift for Læger og kan købes i fagbogladen på Panum Instituttet samt i sundhedsfaglige bogklubber eller downloades fra cancer.dk Bogen er en samlet præsentation af kræftsygdomme i Danmark med statistiske data om sygdommenes udbredelse samt korte beskrivelser af årsagsforhold, symptomer, diagnose, behandling, prognose og forebyggelse. Bogen giver et samlet overblik over kræftsygdommenes udbredelse i Danmark i dag og udvikling over tid og mulighed for at sammenligne de enkelte kræftformer. EVALUERING OG MONITORERING Befolkningens rygevaner Danskernes rygevaner bliver hvert år kortlagt i en stor undersøgelse, der udføres af PLS Rambøll for Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Danmarks Lungeforening og Sundhedsstyrelsen. Undersøgelsens hovedresultater offentliggøres hvert år kort før nytår. DOKUMENTATION Gruppen holder sig opdateret med nye undersøgelser om passiv rygning og rygning. Vi holder os også orienteret om nye undersøgelser på forebyggelsesområderne kost, fysisk aktivitet, arbejdsmiljø, alkohol, trivsel, sol og fedme, ligesom gruppen følger med i områder inden for fysisk og psykisk arbejdsmiljø, trivsel og støj. Udover at danne baggrund for gruppens projekter og indsatser systematiserer og bearbejder vi dokumentationen til brug for formidling til netværk, beslutningstagere, arbejdspladser, presse, ved borgerhenvendelser o.lign. Bl.a. er vi ved at udvikle et nyt koncept kaldet faktaark. Her formidles resultater fra videnskabelige artikler i en let tilgængelig form til brug for politikere, borgere, journalister, sundhedspersonale m.m. Faktaarkene skal give svar på mange af de henvendelser vi får. FINANSIERING Da gruppens arbejde er delvist indtægtsdækket gennem midler fra fonde og puljer og en delvis brugerbetaling fra virksomheder og kommuner anvendes megen tid på ansøgninger og kontaktmøder. 16

18 SCREENING OG SYGDOMSINFORMATION IBEN HOLTEN, PROJEKTCHEF, OVERLÆGE, DR.MED. CAROLINE WINKEL, CAND.COMM. (BARSELSORLOV FRA 15. ARRIL 2006) METTE MARIE ESPERSEN, CAND.COMM. ANN-BRITT KVERNRØD, MAG.ART. I ANTROPOLOGI MATHIAS MEIJER, CAND.SCIENT.SOC. DITTE WOLLF-JACOBSEN, CAND.COMM. (BARSELSVIKAR AUGUST-SEPTEMBER 2006) SIMONE HAHNE, CAND.COMM (BARSELSVIKAR FRA OKTOBER 2006) Dokumentation, udvikling og kvalitetssikring er nøgleordene for gruppens arbejde med screening for bryst-, tarm- og livmoderhalskræft. Fælles for alle tre screeningsprogrammer er, at vi arbejder for en høj kvalitet og høj deltagerprocent. Formålet er at mindske forekomst og dødelighed af den pågældende sygdom. Et større udviklingsprojekt, der omhandler en gennemgribende modernisering af Kræftens Bekæmpelses 23 sygdomspjecer, kom også i høj grad til at præge gruppens arbejde i Screening for livmoderhalskræft Det årlige seminar om screening for livmoderhalskræft for de amtslige styregrupper er afholdt med samme store opbakning og engagement, som har kendetegnet tidligere seminarer. På årets seminar var der særligt fokus på gevinsten ved at udvide aldersgruppen i screeningsprogrammet fra år til år og på amternes praksis for kvinder i kontrolforløb, der p.t. ikke er ensartet. Vores tidligere undersøgelse af barrierer for deltagelse i screeningsprogrammet peger på, at de praktiserende læger som nøgleaktører i arbejdet med at øge deltagerprocenten. Gruppen arbejder fortsat med at gøre lægerne til medaktører bl.a. via oplæg på undervisningsmøder for praktiserende læger og artikelskrivning i relevante medier. En artikel i Lægehelse om de praktiserende lægers rolle blev i Nordjyllands Amt sendt til samtlige læger i amtet med en opfordring om at tale med kvinderne om den forebyggende undersøgelse. Iben Holten er medlem af en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen, der skal opdatere retningslinierne for screening for livmoderhalskræft i Danmark. Vores gruppe fungerer som sekretariat for arbejdsgruppen og har desuden rådgivet Sundhedskomiteen i dens arbejde med at udarbejde en national informationspjece, der fremover skal sendes ud med de nye invitationer til screening for livmoderhalskræft. Screening for brystkræft Fra 2007 skal alle kvinder i hele Danmark i aldersgruppen år tilbydes at deltage i mammografiscreening. I den forbindelse arbejder gruppen med planlægningen af et landsdækkende seminar for styregrupperne med fokus på kvalitetssikring af screeningsprogrammet. Iben Holten er medlem af en gruppe i Sundhedsstyrelsen, der udarbejder en informationspjece om mammografiscreening. Desuden har hun deltaget i Det Nordiske Mammografi-Symposium Tarmkræftscreening Gruppen har fortsat arbejdet med organiseringen og evalueringen af den forsøgsvise screening for tarmkræft i Københavns og Vejle Amter. På baggrund af et litteraturstudie og kvalitative undersøgelser har vi tilrettet en stor del af informationsmaterialet om tarmkræftscreening. Materialet er desuden tilpasset etniske minoriteter og oversat til fem sprog. Vi har deltaget i udviklingen af pressestrategien - herunder til de etniske minoriteter - og er medlemmer af screenings- 17

19 projektets koordinationsgruppe og evalueringsgruppe. Iben Holten har formandsposten i styregruppen. Som led i evalueringen for tarmkræftscreeningen har gruppen lavet kvalitativ undersøgelse om barrierer for deltagelse i screeningen. Den kvalitative undersøgelse dannede baggrund for spørge- skemaundersøgelsen, hvor der blev gennemført 450 interview om barrierer for at deltage i screeningen. Projektet er eksternt finansieret. Desuden deltager vi i det nordiske samarbejde NordICC, der står for organiseringen af en forsøgsvis screening for tarmkræft med kikkertundersøgelse. Sygdomspjecer Det er besluttet, at alle Kræftens Bekæmpelses sygdomspjecer (23 stk.) skal moderniseres. Projektet er forpligtet over for Sundhedsstyrelsen frem til år Tekst og layout skal således igennem en større bearbejdning, og hver pjece afprøves på de relevante patientgrupper ved hjælp af kvalitative interview, inden pjecen trykkes. Forud for moderniseringen af sygdomspjecerne ligger et analysearbejde med at afdække målgruppens informationsbehov. Der er afholdt 16 fokusgruppeinterview/enkeltmandsinterview med patienter, pårørende, læger og sygeplejersker. Patienter og pårørende efterspørger i høj grad sygdomspjecerne på bl.a. hospitalsafdelingerne, hvor der hvert år rekvireres eksemplarer. Sideløbende opdateres sygdomsinformationen på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside: i samarbejde med kommunikationsafdelingen. Etniske minoriteter Vi har publiceret rapporten Preventing Cancer across Cultures på og Den er baseret på oplæggene fra en NCU konference afholdt i 2005 om etniske minoriteter og kræft. I samarbejde med Ishøj Sprogcenter har vi desuden udarbejdet undervisningsmateriale til sprogskolerne. Det indeholder bl.a. øvelser om screening for livmoderhalskræft og brystkræft. Materialet kan downloades via Sideløbende opdaterer og udvikler vi denne hjemmeside. Siden henvender sig både til etniske minoriteter og til sundhedsprofessionelle, der arbejder med etniske minoriteter. 18

20 DOKUMENTATION GERDA ENGHOLM, PROJEKTCHEF, SENIORSTATISTIKER ANNE METTE KEJS, STATISTIKER (BARSELSORLOV FRA SEPTEMBER 2006) NIELS CHRISTENSEN, PROGRAMMØR METTE GISLUM, STATISTIKER (FRA MAJ 2006) RIKKE CORTES, STATISTIKER (FRA OKTOBER 2006) GEORG PALUDAN MÜLLER, CAND.SCIENT. I BIOLOGI, PH.D. (FRA NOVEMBER 2006) Dokumentationsgruppen rådgiver om tal i forhold til kræft både internt og eksternt. Internt er det typisk forebyggelsesafdelingen og kommunikationsafdelingen, der har brug for statistisk materiale. Eksternt er det oftest journalister og private, der har brug for nøgletal om kræft. Her er Kræft i tal på cancer.dk en væsentlig kilde, og det er Dokumentationsgruppen, der sørger for at siden er opdateret. Desuden hjælper gruppen med planlægning af dataudtræk og styrkeberegninger, registersammenkoblinger og spørgeskemaundersøgelser, skanning af spørgeskemaer, datarens og produktion af tabeller til rapporter, web-baserede spørgeskemaer og SAS og analysestøtte og statistiske analyser. I 2006 har dokumentationsgruppen for Sundhedsstyrelsen leveret incidensdata fra Cancerregisteret til internationale samarbejdsprojekter. Det er til Cancer Incidens in Five Continents version 9, der sammenligner kræftforekomst i hele verden, og det er til Eurocare 4, der omhandler overlevelse efter kræft i Europa. Dokumentationsgruppen deltager i styregruppen for CANULI, et registerforskningsprojekt om social ulighed i kræftforekomst og overlevelse i Danmark baseret på Cancerregisteret sammenkoblet med data fra Danmarks Statistik. NORDCAN Dokumentationsgruppen fungerer som sekretariat for NORDCAN, der er en database med 30 års kræftincidens og -dødelighed i Norden. Gruppen konverterer incidens- og dødelighedsdata til en fælles international klassifikation, hvor data bedre kan sammenlignes landende imellem. For øjeblikket dækker NORDCAN perioden , og det er muligt at finde data helt ned på amtsniveau. Databasen kan gratis hentes under cancerdata på Fra NORDCAN kan grafer og tabeller fremstilles på et øjeblik og lægges ind i præsentationer og rapporter. Projektet er et samarbejde mellem de Nordiske cancerregistre og finansieres af Nordisk Cancer Union (NCU). NORDCAN gruppen har udviklet en web-baseret udgave med nationale data, på de nationale sprog og med data fra registrenes start. NORDCAN data vil fremover være grundlag for samarbejdsprojekter, der bygger på data fra de nordiske cancerregistre, fx sammenligning af overlevelse efter kræft. 19

21 Colorectal cancer overlevelse i UK og Norden Dokumentationsgruppen arbejder desuden med registerundersøgelser af overlevelse for kræftpatienter i Norden på basis af NORDCAN data fra de Nordiske Kræftregistre. Det er fx et pilotprojekt om periodeoverlevelse, Colorectal cancer i UK og Norden, som er finansieret af NCU. Projektet viser at den dårligere overlevelse i Danmark og England specielt ses i det første halve år efter diagnose og her særligt for de ældste. DOKUMENTATIONSCENTRET HANS H STORM, AFDELINGSCHEF, OVERLÆGE & JENS OVERGAARD, PROFESSOR (ÅRHUS) GERDA ENGHOLM, PROJEKTCHEF, SENIORSTATISTIKER ANNE METTE KEJS, STATISTIKER NIELS CHRISTENSEN, PROGRAMMØR ALEKSANDAR JOVANOVIC, PROGRAMMØR (ÅRHUS) MICHAEL ANDERSSON, OVERLÆGE (RIGSHOSPITALET) LISE CHRISTENSEN, OVERLÆGE (BISPEBJERG HOSPITAL) EVA EHRNROOTH, LÆGE (RIGSHOSPITALET) SUSANNE HEIN, PROJEKTSYGEPLEJERSKE (RIGSHOSPITALET) ULLA SØRENSEN, PROJEKTSYGEPLEJERSKE (RIGSHOSPITALET) Dokumentationscentret er et samarbejde mellem Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Kræftforskning i Århus og Dokumentationsfunktionen i Kræftens Bekæmpelse. I Dokumentationscentret supplerer vi cancerregisterdata for befolkningsbaserede stikprøver af kræftpatienter fra de nordiske lande med detaljerede data fra kliniske registre og hospitalsjournaler bl.a. for at belyse, hvorfor det går de danske kræftpatienter så dårligt sammenlignet med de øvrige nordiske lande (finansieret af NCU) Brystkræft, her er indtil videre 2 artikler publiceret Endetarm, analyse af data er i gang Tyktarm, vi arbejder med dataindsamling Prostata, vi arbejder med dataindsamling NCI samarbejde Siden 1981 har ledelsen i afdelingen haft et tæt samarbejde med NCI og USA Radiation Epidemiology Branch. Samarbejdet har drejet sig om ioniserende strålings betydning for opståen af kræft, og herunder opståen af flere kræftsygdomme hos den samme person. Den til dato største gennemgang af forekomsten af multiple cancere blev i 1985 offentliggjort som en NCI monografi. Undersøgelserne er gennem tiden blevet suppleret med risiko for ny kræft i relation til kemoterapi og andre medicinske procedurer, herunder brugen af Thorotrast (radioaktivt røntgenkontrastmiddel) i Danmark blandt personaler, der har været udsat for stråling. Det er fx hospitalspersonale, piloter og kabinepersonale, Thulearbejdere og udstationerede soldater i Balkan. Aktuelt har vi siden 2003 samarbejdet med NCI om ny kræft som følge af ioniserende stråling, der er givet som behandling for kræft i mavesæk, spiserør og bugspytkirtel. Undersøgelsen er et større samarbejde på basis af de nordiske cancerregistre og registre i USA. Et team bestående og ledet af Michael Andersson, med 2 forskningssygeplejersker Ulla Sørensen og Susanne Hein, har registreret patientdetaljer fra hospitalsjournaler, kopieret behandlingsskemaer og sendt resultaterne til yderligere oparbejdning ved MD Andersson i Houston og NCI i Washington. Ved årets udgang var 1062 patienter gennemgået men for halvdelen har vi måttet konstatere, at journalmaterialet ikke længere fandtes. 20

22 Det er desværre nu mere reglen end undtagelsen, at journalmateriale destrueres, hvilket betyder, at vigtig viden, der kan hjælpe dagens patienter, tabes. Epidemiologerne har brug for lange observationstider, og netop eksistensen af et Cancerregister tilbage til 1953 har været en forskningsmæssig guldgrube når der er mulighed for at indhente yderligere og mere detaljeret information. Det er desværre ikke længere muligt. I året er der udgået 2 publikationer fra projektet. Samarbejde med IARC Dokumentationsfunktionen har ligeledes et længerevarende samarbejde med International Agency for Research on Cancer. Det drejer sig primært om samarbejde vedrørende kræftstatistik (Nord- CAN, Cancer Incidence in Five Continents), men også om ioniserende strålings indvirkning på befolkningsgrupper. I 1990 erne styrede vi et større EU projekt om følgevirkningerne af Chernobyl ulykken. I forbindelse med 20 året deltog vi i arbejdet med en status over forekomsten af kræft i Europa, der er publiceret i Publiceringsliste for dokumentationsfunktionerne: Christensen LH, Engholm G, Cortes R, Ceberg J, Tange U, Andersson M, Bladström A, Mouridsen HT, Möller T, Storm H. Reduced mortality for women with mammography-detected breast cancer in east Denmark and south Sweden. Eur J Cancer Nov;42(16): Epub 2006 Sep 20. Storm HH, Jorgensen HO, Kejs AMT, Engholm G. Depleted Uranium (DU) and cancer in Danish Balkan veterans deployed Eur J Cancer Sep;42(14): Epub 2006 Jul 20. Isager P, Engholm G, Overgaard J, Storm H. Uveal and conjunctival malignant melanoma in Denmark : observed and relative survival of patients followed through Ophthalmic Epidemiol Apr;13(2): Bretthauer M, Ekbom A, Malila N, Stefansson T, Fischer A, Hoff G, Weiderpass E, Tretli S, Trygvadottir L, Holten IW, Storm HH, Adami HO. [Politics and science in colorectal cancer screening] Ugeskr Laeger Jun 26;168(26-32): Danish. No abstract available. Bretthauer M, Ekbom A, Malila N, Stefánsson T, Fischer A, Hof G, Weiderpass E, Tretli S, Tryggvadóttir L, Storm H, Holten I, Adam HO. [Screening for colorectal cancer. Collaboration among politicians and scientists is necessary] Laeknabladid Jul-Aug;92(7-8): Icelandic. Bretthauer M, Ekbom A, Malila N, Stefansson T, Fischer A, Hoff G, Weiderpass E, Tretli S, Trygvadottir L, Storm H, Holten I, Adami HO; NordICC-gruppen (Nordic Initiative on Colorectal Cancer). [Politics and science in colorectal cancer screening] Tidsskr Nor Laegeforen Jun 22;126(13): Norwegian. No abstract available. Muff Christensen ML, Yousaf U, Engholm G, Storm HH. Increased suicide risk among Danish women with non-melanoma skin cancer, Eur J Cancer Prev Jun;15(3): Koch SV, Kejs AM, Engholm G, Møller H, Johansen C, Schmiegelow K. Leaving home after cancer in childhood: a measure of social independence in early adulthood. Pediatr Blood Cancer Jul;47(1): Gerda Engholm, Hans H. Storm, Jacques Ferlay, Niels Christensen, Freddie Bray, Elínborg Ólafsdóttir, Eero Pukkala, Mats Talbäck (2006). NORDCAN: Cancer Incidence and Mortality in the 21

23 Nordic Countries, Version 2.2. Danish Cancer Society Electronic publication. Gerda Engholm, Anne Mette T. Kejs, David H. Brewster, Maria Gaard, Lars Holmberg, Roger Hartley, Robert Iddenden, Henrik Møller, Risto Sankila, Catherine S. Thomson, Hans H. Storm. Colorectal cancer survival in the Nordic countries and the United Kingdom: Excess mortality risk analysis of 5 year relative period survival in the period 1999 to Int J Cancer Apr 23; [Epub ahead of print] PMID: [PubMed - as supplied by publisher] Schairer C, Brown LM, Chen BE, Howard R, Lynch CF, Hall P, Storm H, Pukkala E, Anderson A, Kaijser M, Andersson M, Joensuu H, Fosså SD, Ganz PA, Travis LB. Suicide after breast cancer: an international population-based study of 723,810 women. J Natl Cancer Inst Oct 4;98(19): Cardis E, Krewski D, Boniol M, Drozdovitch V, Darby SC, Gilbert ES, Akiba S, Benichou J, Ferlay J, Gandini S, Hill C, Howe G, Kesminiene A, Moser M, Sanchez M, Storm H, Voisin L, Boyle P. Estimates of the cancer burden in Europe from radioactive fallout from the Chernobyl accident. Int J Cancer Sep 15;119(6): Schonfeld SJ, Gilbert ES, Dores GM, Lynch CF, Hodgson DC, Hall P, Storm H, Andersen A, Pukkala E, Holowaty E, Kaijser M, Andersson M, Joensuu H, Fosså SD, Allan JM, Travis LB. Acute myeloid leukemia following Hodgkin lymphoma: a population-based study of 35,511 patients. J Natl Cancer Inst Feb 1;98(3): Nielsen NM, Rostgaard K, Rasmussen S, Koch-Henriksen N, Storm HH, Melbye M, Hjalgrim H. Cancer risk among patients with multiple sclerosis: a population-based register study. Int J Cancer Feb 15;118(4): Tjønneland A, Olsen A, Boll K, Stripp C, Christensen J, Engholm G, Overvad K. Study design, exposure variables, and socio-economic determinants of participation in: Diet, cancer and Health - A population-based prospective cohort study of 57,053 men an d women in Denmark. Scan J Publ Health (in press) LEDELSE OG SEKRETARIAT HANS H. STORM, AFDELINGSCHEF, OVERLÆGE LONE ROSANDER THOMSEN, AFDELINGSSEKRETÆR METTE BO, SEKRETÆR (ØKONOMI) ANNE HVITFELD LARSEN, SEKRETÆR HELLE TRÆHOLT WANG, SEKRETÆR INGE BILDE HANSEN, SEKRETÆR Ledelse og sekretariat tager sig af alt det administrative, der vedrører afdelingen, herunder også afdelingens økonomi. Ledelsessekretæren deltager i ledelsesgruppens møder og sørger for, der bliver fulgt op på beslutningerne, ledelsessekretæren er ligeledes sekretær for Forebyggelsesudvalget. Sekretariatet yder bistand til de forskellige projekter, og sekretærerne allokeres til de enkelte projekter og sikrer derved kontinuitet og sammenhæng i aktiviteterne. 22

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

færre kræfttilfælde hvis ingen røg

færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6500 færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6.500 nye rygerelaterede kræfttilfælde kan forebygges hvert år Regeringen ønsker med sin nye sundhedspakke, at kræft diagnosticeres tidligere, og at kræftoverlevelsen

Læs mere

RØGFRI FREMTID Sund By Netværket Tobakstemagruppe Knudshoved 22/5-17

RØGFRI FREMTID Sund By Netværket Tobakstemagruppe Knudshoved 22/5-17 RØGFRI FREMTID 2030 Sund By Netværket Tobakstemagruppe 12-12 Knudshoved 22/5-17 Stagnation 100 80 Mænd Alle Kvinder 60 40 20 0 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 Styrker og svagheder i DK Styrker:

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF

HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 228 Offentligt HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF revision af lov om røgfri miljøer Arbejdspladsen STIG EIBERG HANSEN ESBEN MEULENGRACHT FLACHS

Læs mere

Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice

Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Stabe NOTAT Til Økonomiudvalget Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice Indledning Økonomiudvalget blev

Læs mere

Fremskrivning af antal kræfttilfælde i Danmark i 2016, 2021, 2026 og 2031

Fremskrivning af antal kræfttilfælde i Danmark i 2016, 2021, 2026 og 2031 Fremskrivning af antal kræfttilfælde i Danmark i 2016, 2021, 2026 og 2031 Kræftstatistikdatabasen NORDCAN 1, som er baseret på data fra de nordiske cancerregistre, har en funktion til fremskrivning af

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Nyt fra Kræftens Bekæmpelse. Ved Niels Them Kjær, Camilla Freltoft Junge og Karin Mejding

Nyt fra Kræftens Bekæmpelse. Ved Niels Them Kjær, Camilla Freltoft Junge og Karin Mejding Nyt fra Kræftens Bekæmpelse Ved Niels Them Kjær, Camilla Freltoft Junge og Karin Mejding Røgfri Fremtid Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden lancerer i 2017 partnerskabet Røgfri Fremtid, som skal bidrage

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse kraeftkampen.dk Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse Hvorfor arbejde med Kræft? Erhvervsskolernes Forlag

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Scan koden og se, hvad de indsamlede penge går til. Svar efterfølgende på nedenstående spørgsmål:

Scan koden og se, hvad de indsamlede penge går til. Svar efterfølgende på nedenstående spørgsmål: Post 1 I løbet af de seneste år har Kræftens Bekæmpelse årligt indsamlet mere end 500 mio. kr., bl.a. via medlemskab, landsindsamling, lotteri, netbutikken, støtte fra erhvervslivet, offentlige tilskud,

Læs mere

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3.

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3. Dato: 9. maj 2014 Rettet af: LSP Version: 1 Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Rygestopinstruktør Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I Røgfri arbejdstid. - hvordan sikres den gode proces? colourbox

Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I Røgfri arbejdstid. - hvordan sikres den gode proces? colourbox Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I 2016 Røgfri arbejdstid - hvordan sikres den gode proces? Røgfri arbejdstid hvorfor? Røgfri arbejdstid er et effektivt redskab til både at forebygge rygestart,

Læs mere

Indsamling og dokumentation af viden

Indsamling og dokumentation af viden 1 Indsamling og dokumentation af viden Fonden skal opsamle og systematisere tilgængelig viden og målrettet formidle den videre til måltidsproducenter etc. Viden kan bestå i forskningsresultater, opskrifter,

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 VIL DU HAVE HJÆLP TIL AT BLIVE RØGFRI? I Region Midtjylland findes der flere muligheder for at få gratis hjælp til at blive røgfri. Denne pjece giver dig et overblik

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

1. Rammen for rygeforebyggelse i København Røgfrit København 2025 Den Røgfri Generation 2. Røgfri Skoletid Erfaringer 3. Røgfri Ungdomsuddannelse

1. Rammen for rygeforebyggelse i København Røgfrit København 2025 Den Røgfri Generation 2. Røgfri Skoletid Erfaringer 3. Røgfri Ungdomsuddannelse 1. Rammen for rygeforebyggelse i København Røgfrit København 2025 Den Røgfri Generation 2. Røgfri Skoletid Erfaringer 3. Røgfri Ungdomsuddannelse Erfaringer 4. Røgfri Fritid Visionen er, at vores by i

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

TALEPAPIR. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27. september 2016

TALEPAPIR. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27. september 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1029 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27.

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 - Vi kæmper for bedre og længere liv for børn og voksne med cystisk fibrose Formål... 3 Vision... 3 Målsætning 2020... 3 1. Støtte... 4 2.

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Koordinator for sorggrupper Kræftens Bekæmpelse. Koordinator for sorggrupper for børn og unge

Koordinator for sorggrupper Kræftens Bekæmpelse. Koordinator for sorggrupper for børn og unge Koordinator for sorggrupper Kræftens Bekæmpelse d Koordinator for sorggrupper for børn og unge Børn og unge, som mister, har brug for sorggrupper Hvert år mister 4.000 danske børn og unge én af deres forældre.

Læs mere

Bliv en vinder uden tobak. Oplæg til fælles indsats om forebyggelse af rygning og rygestop for unge på Vestegnen og Sydamager

Bliv en vinder uden tobak. Oplæg til fælles indsats om forebyggelse af rygning og rygestop for unge på Vestegnen og Sydamager Bliv en vinder uden tobak Oplæg til fælles indsats om forebyggelse af rygning og rygestop for unge på Vestegnen og Sydamager Færre 15-årige ryger 15-årige, der ryger dagligt, ugentligt eller sjældnere,

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Røgfrihed for alle tobaksforebyggelse blandt socialt udsatte

Røgfrihed for alle tobaksforebyggelse blandt socialt udsatte Røgfrihed for alle tobaksforebyggelse blandt socialt udsatte Temamøde om tidlig opsporing, Region Syddanmark 21-03-2012 Tine Curtis, marts 2012 Projekt Røgfrihed for alle Formål: At bidrage til fremadrettet

Læs mere

HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF

HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF revision af lov om røgfri miljøer Folkeskoler STIG EIBERG HANSEN ESBEN MEULENGRACHT FLACHS KNUD JUEL MARTS 2012 UDARBEJDET AF STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED, SYDDANSK

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Systematisk hjerterehabilitering

Systematisk hjerterehabilitering PROJEKTBESKRIVELSE Skrevet af: Svend Juul Jørgensen, Ulla Axelsen og Michael Daugbjerg Systematisk hjerterehabilitering Baggrund... 2 Formål... 3 Projektmål... 3 Succeskriterier... 3 Strategiske overvejelser...

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk)

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk) Når børn mister Børn viser sorg på forskellige måder. Nogle reagerer med vrede, andre vender sorgen indad og bliver stille. Børns sorgproces er på flere måder længere og sejere end voksnes. (Kilde til

Læs mere

Kort om Hjerteforeningen

Kort om Hjerteforeningen Hjerteforeningen Kort om Hjerteforeningen Patientforening, stiftet i 1962 104.000 medlemmer og Danmarks næststørste patientorganisation 7 rådgivningscentre 81 lokalkomiteer, 7 motionskomiteer og 3 patientklubber

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

December 2008. National handlingsplan mod svær overvægt - 2003

December 2008. National handlingsplan mod svær overvægt - 2003 December 2008 National handlingsplan mod svær overvægt - 2003 Sundhedsstyrelsen præsenterede i 2003 "Oplæg til national handlingsplan mod svær overvægt". Siden da har styrelsen arbejdet med en lang række

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

Handle plan for indsatser under budget 2017

Handle plan for indsatser under budget 2017 Handle plan for indsatser under budget 2017 Indsatsområde Daglige rygere i befolkningen Rygestoptilbud Fagområder Sundhed Ældreområdet Arbejdsmarkedsafdelingen -Kompetencecentret Relevante fremtidige samarbejdsområder

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå?

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sund kurs Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sæt en sund kurs Sundhed er ikke kun den enkeltes ansvar. Arbejdspladsen spiller en væsentlig rolle ved at fastlægge regler, rammer og muligheder og ved

Læs mere

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Lev livet godt, hver dag hele livet Hvis man som borger i Glostrup Kommune ønsker at leve livet godt, hver dag hele livet, så kræver det, at man allerede fra fødslen

Læs mere

Kræftalarm: Sådan forebygger du tarmkræft

Kræftalarm: Sådan forebygger du tarmkræft Kræftalarm: Sådan forebygger du tarmkræft Kræftens Bekæmpelse slår alarm: Hyppigheden af tarmkræft er kraftigt stigende i Danmark. Af Heidi Pedersen og Torben Bagge, 17. januar 2012 03 Tarmkræft-eksplosion

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Bemærkninger til mad og måltider Temarapport og årsrapport Børn indskolingsundersøgt i skoleåret

Bemærkninger til mad og måltider Temarapport og årsrapport Børn indskolingsundersøgt i skoleåret Samarbejde mellem sundhedsplejersker og Statens Institut for Folkesundhed Kommunerapport Bemærkninger til mad og måltider Temarapport og årsrapport Børn indskolingsundersøgt i skoleåret 2015-2016 Anette

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

KOST- OG BEVÆGELSESPOLITIK. Eksisterende aktiviteter

KOST- OG BEVÆGELSESPOLITIK. Eksisterende aktiviteter KOST- OG BEVÆGELSESPOLITIK Eksisterende aktiviteter Juni 2010 M Å L T I D E T Sund By / Forebyggelsesafdelingen: Vi tilbyder individuel kostvejledning ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger til børn med

Læs mere

Roadshow om tobaksforebyggelse En tobaksforebyggende indsats på Nørrebro og Bispebjerg

Roadshow om tobaksforebyggelse En tobaksforebyggende indsats på Nørrebro og Bispebjerg Roadshow om tobaksforebyggelse En tobaksforebyggende indsats på Nørrebro og Bispebjerg Endokrinologisk Amb. 02.06.2014 Anne Kristine Van der Zaag, sygeplejerske Lisbeth Jul Olsen, sygeplejerske Forebyggelsescenter

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Hjerterehabilitering: Status og udfordringer. v/ udviklingskonsulent Kristian Serup

Hjerterehabilitering: Status og udfordringer. v/ udviklingskonsulent Kristian Serup Hjerterehabilitering: Status og udfordringer v/ udviklingskonsulent Kristian Serup Dagsorden Baggrund Status Udfordringer Hjerterehabilitering Hospital Hospital Kommune Kommune, almen praksis & foreninger

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Notat til Sundheds- og Omsorgsudvalget: Arbejdet med sundhedspolitikken i Sundhed og Omsorg udmøntning af indsatser og det tværmagistratslige samarbejde Indledning Sundheds- og Omsorgsudvalget har efterspurgt

Læs mere

Historisk tilbageblik og visionært

Historisk tilbageblik og visionært 10 år med forebyggelse i kommunerne Historisk tilbageblik og visionært fremsyn Astrid Blom, Sundhedsstyrelsen og Jørgen Falk, tidligere Sundhedsstyrelsen Vores disposition Milepæle i den tobaksforebyggende

Læs mere

UDVIKLING AF PALLIATION I DANMARK Hvad er PAVI og hvad er vi optaget af for tiden?

UDVIKLING AF PALLIATION I DANMARK Hvad er PAVI og hvad er vi optaget af for tiden? UDVIKLING AF PALLIATION I DANMARK Hvad er PAVI og hvad er vi optaget af for tiden? Kontaktsygeplejersker Region Sjælland og Region Hovedstaden, Kræftens Bekæmpelse 16. november 2011 Helle Timm Centerchef

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Program Er der styr på hygiejnen? Odense den 25.2.2014 Forebyggelsespakken om 10:00 Velkomst og introduktion til dagen og morgenkaffe

Læs mere

Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner

Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner Lærervejledning til teksthæftet Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner 1 Kræftens Bekæmpelse 1999 Målgruppe Dette undervisningsmateriale henvender sig til

Læs mere

LISBETH HOLM OLSEN JANUAR 2016 VELKOMMEN TIL TEMADAG OM UNGE OG TOBAK

LISBETH HOLM OLSEN JANUAR 2016 VELKOMMEN TIL TEMADAG OM UNGE OG TOBAK VELKOMMEN TIL TEMADAG OM UNGE OG TOBAK Kommunernes implementering af flerstrenget tobaksforebyggelse 19. og 20. januar 2016 i hhv. København og Kolding Formål - at få inspiration til at bruge og styrke

Læs mere

Kræftepidemiologi. Figur 1

Kræftepidemiologi. Figur 1 Kræftepidemiologi På foranledning af Kræftstyregruppen har en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen udarbejdet rapporten Kræft i Danmark. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse,

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Indhold Hvad er rygning? Hvad betyder rygning for helbredet? Hvordan er danskernes rygevaner? Hvilke konsekvenser har rygning i Danmark? Danskerne

Læs mere

Høringssvar til udkast til sundhedsplan i Region Midtjylland fra Regionsudvalget Kræftens Bekæmpelse Region Midtjylland

Høringssvar til udkast til sundhedsplan i Region Midtjylland fra Regionsudvalget Kræftens Bekæmpelse Region Midtjylland Juni 2013 Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Att. Louise Møller Afdeling Region Midtjylland Elin Kristensen Telefon 30381509 elk@cancer.dk UNDER PROTEKTION AF HENDES MAJESTÆT

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN SEMINARRUNDE 7 UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN Eva Michelle Burchard Specialkonsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL 24. Oktober 2017 Arrangør: Danske Ældreråd Hvad er på programmet? Den sundhedspolitiske

Læs mere

STEVNS KOMMUNE ANSØGNING LÆGEMIDDELSTYRELSEN PILOTPROJEKT. Pilotprojekt - tilskud til NRT/rygestopmedicin. sundhed & omsorg

STEVNS KOMMUNE ANSØGNING LÆGEMIDDELSTYRELSEN PILOTPROJEKT. Pilotprojekt - tilskud til NRT/rygestopmedicin. sundhed & omsorg STEVNS KOMMUNE ANSØGNING 2017 LÆGEMIDDELSTYRELSEN PILOTPROJEKT Pilotprojekt - tilskud til NRT/rygestopmedicin sundhed & omsorg Baggrund I Stevns Kommune er det 20 % af befolkningen der ryger, hvilket svarer

Læs mere

KRISE- OG TRAUMEINFORMERET STØTTE TIL BØRN & UNGE PÅ HOSPITALET

KRISE- OG TRAUMEINFORMERET STØTTE TIL BØRN & UNGE PÅ HOSPITALET KRISE- OG TRAUMEINFORMERET STØTTE TIL BØRN & UNGE PÅ HOSPITALET ET UDVIKLINGS- OG FORSKNINGSSPROJEKT UNDER TVÆRFAGLIGT VIDENSCENTER FOR PATIENTSTØTTE 2014-2017 BAGGRUND OG FORMÅL Dette projekt er et forsknings-

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Introduktion til workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Den største udfordring for psykiatrien er psykiatriske

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Fakta om undersøgelsen Fremtidens forebyggelse ifølge danskerne

Fakta om undersøgelsen Fremtidens forebyggelse ifølge danskerne Fakta om undersøgelsen Fremtidens forebyggelse ifølge danskerne Fremtidens forebyggelse ifølge danskerne er den første, dybdegående nationale undersøgelse af danskernes holdninger til sundhedsfremme og

Læs mere

Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler?

Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler? Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler? Sygeplejerske Anne Bie Nørum Specialsygeplejerske i onkologi TanjaWendicke

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Cytologisk årsmøde, 2016

Cytologisk årsmøde, 2016 Anvendelse af hjemmeopsamlede prøver i Region Midtjyllands screeningsprogram for livmoderhalskræft (projekt CHOiCE) Cytologisk årsmøde, 2016 Mette Tranberg Nielsen bioanalytiker, cand. scient. san., ph.d.-studerende

Læs mere

Tobaksområdet: Strategi og indsats. Udarbejdet af: Jørgen J. Wackes. Dato: 13. september 2007. Sagsid.: Version nr.:

Tobaksområdet: Strategi og indsats. Udarbejdet af: Jørgen J. Wackes. Dato: 13. september 2007. Sagsid.: Version nr.: Tobaksområdet: Strategi og indsats Udarbejdet af: Jørgen J. Wackes Dato: 13. september 2007 Sagsid.: Version nr.: Tobaksområdet: Notat vedr. strategi- og indsats Indledning Tobaksområdet er i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

Varm luft i en ballon eller en bæredygtig luftballon. Røgfri Fremtid

Varm luft i en ballon eller en bæredygtig luftballon. Røgfri Fremtid Varm luft i en ballon eller en bæredygtig luftballon Røgfri Fremtid En umulig opgave? De unge går på tværs af kommunegrænser Ungdomsuddannelserne har nok at se til Kommunale forebyggere har nok at se til

Læs mere