Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement"

Transkript

1 Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Indledning Deloitte Revisionsaktieselskab har som led i forberedelsen af den kommende revision for 2009 gennemført en interviewbaseret analyse af økonomistyringsniveauet i Teknik- og Miljøforvalningen. Interview og analyse blev gennemført i februar Forvaltningen igangsatte i september 2008 et omfattende arbejde med at genetablere en robust og velfungerende økonomistyring. Dette arbejde er løbende blevet drøftet med den interne og eksterne revision samt Økonomiforvaltningen ligesom, der kvartalsvist er forelagt en orientering om fremdriften for Teknik- og Miljøudvalget. Formålet med nærværende notat er, at supplere den forelagte vurdering fra Deloitte med oplysninger om den faktuelle udvikling siden februar, således at vurderingen i analysen kan ses i lyset den fremdrift, der er gennemført inden for rammerne af det igangsatte genopretningsarbejde. Budgetlægning Som følge af, at opgraderingsarbejdet omkring forvaltningens eksisterende forsystem til KØR samt oprydningsarbejdet/afstemningsarbejdet har vist sig mere omfattende, har arbejdet med at udvikle en aktivitetsbaseret budgetlægning været strakt ud over længere tid. I foråret er der fremlagt en ny tidsplan, hvor målet er at indføre aktivitetsbaseret styring i 6 centre inden udgangen af 2009 og i resterende centre ved udgangen af 1. kvartal Udarbejdelse af koncept for aktivitetsbaseret styring i TMF. Udarbejdelse af aktivitetsbaseret model for Center for Parkering, hvor der er skabt sammenhæng mellem forbrug, ressourcer, aktiviteter og ydelser. Første udkast til aktivitetsbaseret model for Center for Kirkegård Design af aktivitetsbaseret model for Center for Park og Natur! "!#!$%& '"!(!## ) **"** + **",- -./00

2 Planlagte leverancer frem til sommerferien Udarbejdelse af budgetmanual for budgetproces, herunder styring af budgetversioner, budgetteringsdybde og aktivitetsbaseret styrings rolle i relation til budgetter Færdig model for aktivitetsbaseret model for Center for Kirkegård Design af aktivitetsbaseret styring for Center for Renhold Design af aktivitetsbaseret styring for Center for Trafik Side 2 af 5 Budgetopfølgning Frem til februar 2009 har forvaltningen arbejdet på at etablere en ny økonomistyringsmodel omfattende en ny og ensartet kontoplan på tværs af forvaltningen. På denne baggrund har arbejdet i foråret 2009 været koncentreret omkring konsekvensrettelse af de forretningsgange og værktøjer m.m., der er afledt af udvikling og implementering af den nye styringsmodel. Udarbejdelse af og implementering af forretningsgang for budgetopfølgning. Udarbejdelse af fælles rapporteringsstandarder baseret på art, sted og formål. Implementering af rapporter i Navision pågår. Formalisering af budgetopfølgningsmøder ved kalenderindkaldelse for resten af 2009 i henhold til forretningsgang, samt standardisering af dagsorden for mødeafholdelse. Udarbejdelse og implementering af ny bevillingsstyringsmodel. Budgetopfølgning gennemført på månedlig basis fra og med marts Måling på anvendelse af kontoplanen og kvaliteten af konteringen er udviklet og gennemført på marts måneds forbrug. Evaluering af budgetopfølgningsodel med henblik på at opstille kravspecifikation til standardanalyser ifm. gennemførelse af månedlig budgetopfølgning. Nedbrydning af 09-Centerbudgetter til sagsniveau System og værktøjer TMF har siden 1999 i dele af forvaltningen anvendt Navision som forsystem til KØR. Behovet for at have Navison som forsystem til KØR er begrundet i forvaltningens ressourcestyringsbehov i forbindelse med varetagelse af driften i de fleste af forvaltningens centre. Som led i arbejdet med at genetablere god økonomistyring i forvaltningen er fokus rettet imod opgradering og udrulning af dette for-

3 system til hele forvaltningen, således at forvaltningen fremover kun har ét system at foretage opfølgning og styring ud fra. Side 3 af 5 Udarbejdelse af konteringsvejledning Udarbejdelse og implementering af 33 forretningsgange Løbende fejlretning og tilpasning af systemet ifm. idrifttagelse. Handlingsplan for udredning og oprettelse af afstemningsmodul. Oprettelse af warroom hos KMD til test. Transaktionsspor er udarbejdet for 80 pct. af alle transaktioner mellem Navision og KØR. Transaktionssporet er færdigbeskrevet ultimo juni. Tilpasning i KØR til håndtering af elektronisk afstemning Test af Debitorafstemning Test af Kreditorafstemning Test af Finansafstemning Test af Momsafstemning Færdiggørelse af transaktionsspor Bogførings og registreringspraksis Der er som led i genopretningen særligt fokus på oprydning i eksisterende balanceposter samt overdragelse af bogholderifunktionen til Koncernservice. Fastlæggelse af afstemningsdybde med ekstern revision Ultimo juni, Afstemning af 75 pct. af alle forvaltningens 792 finanskonti Stikprøvevis kontrol af debitorposter i Navision til/fra KMD sagssystem i Center for Byggeri Analyse af forvaltningens debitormasse Analyse af risiko for dobbeltbetaling vedrørende kreditorer Udregning af momsdifferencer samt indgåelse af aftale om håndtering heraf med SKAT. Stikprøvevis gennemgang af fuldstændigheden af indtægter i Center for Byggeri, herunder gennemgang af indtægter i perioden 2006 til 2008 ift. lovgivning. Udarbejdelse af regnskaber for Amager Strandpark vedrørende 2007 og Regnskabsteknisk lukning af 8 ældre regnskabskredse Dokumentation af indholdet af alle afstemte balancekonti med henblik på at sikre viden om, og videreførelse af eksisterende registreringspraksis i regi af Koncernservice

4 Opbygning af dokumentationsstruktur i forbindelse med afstemninger, således af kontrolsporet kan opretholdes i de gennemførte afstemninger. Side 4 af 5 Afstemning af resterende konti pr , herefter igangsættes arbejde med afstemning for Under forudsætning af, at der ikke foreligge komplikationer i de resterende afstemninger vurderer forvaltningen at kunne fremvise et retvisende regnskab for Kompetencer og ressourcer Foruden den gennemførte reorganisering af økonomifunktionen centralt og decentralt i forvaltningen igennem efteråret 2008 er der i foråret fokuseret på opbygning af de rette kompetencer, både i antal og kvalitet. De realiserede leverancer omfatter: Udarbejdelse af stillingsprofiler for Controllere i henhold til ny styringsmodel Opnormering og rekruttering af 9 nye medarbejdere til Center for Ressourcer, primært med merkantil eller revisionsmæssig baggrund. Gennemførelse af undervisning for udvalgte centre vedrørende moms Gennemførelse af kursusforløb generel økonomistyring og konteringspraksis Plan for neddrosling af ekstern konsulentbistand Igangsættelse af 2. rekrutteringsbølge imod genetablering af en robust driftsorganisation. Kommunikation og formidling Arbejdet med genetablering af god økonomistyring er organiseret med en styregruppe, hvori direktionen samt økonomiområdets ledelse m.fl. sidder. Styregruppen mødes månedligt. Samtidig er der som led i overdragelsen af personale og bogholderiopgaver fra Teknik- og Miljøforvaltningen til Koncernservice etableret en særlig styregruppe for transitionen, hvori medlemmer af Koncernservice s direktion sidder desuden sidder sammen med medlemmer af Teknik- og Miljøforvaltningens direktion og ledelse på økonomiområdet. I begge styregrupper drøftes kommunikation og formidling i forhold til relevante parter.

5 Oprettelse af kommunikationskanal via intranettet. Samling af informationer, vejledninger, spørgsmål og svar Udsendelse af oplysninger om udestående betalinger på ugevis til direktion, alle centerchefer og sekretariatschefer. Statusorientering af direktion og centerchefer på ugentligt centerchefgruppemøde. Statusorientering hver 14. dag på koordinationsgruppemøde mellem alle centre. Månedligt referencegruppemøde, hvor alle centerledelser er repræsenteret ved deres sekretariatschef. Drøftelse af spørgsmål omkring økonomistyring. Oprettelse af superbrugernetværk vedrørende Navision, med møde ca. hver 14. dag. Drøftelse af og orientering om fremdrift i udviklingen af forsystemet. Orientering om status på arbejdet med genetablering af god økonomistyring samt på lederseminar i maj. Side 5 af 5

Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om politireformen (beretning nr. 16/2008) 3. november 2014 RN

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011. Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011. Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Direktionens forslag til høringsmateriale

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer Københavns Kommune forvaltningen Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I Retningslinjer Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål... 3 2 Generelle regler for bogføring... 5 3 Balancekonti... 5

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Revisionsprotokollat af xx. juli 2008

Revisionsprotokollat af xx. juli 2008 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af xx. juli 2008 til årsregnskab

Læs mere

I de nedenstående tabeller er potentialet og omkostningerne forbundet med de 11 effektiviseringsforslag skitseret.

I de nedenstående tabeller er potentialet og omkostningerne forbundet med de 11 effektiviseringsforslag skitseret. Til Socialudvalget Bilag 2: Katalog over tværgående effektiviseringsforslag (Bilag 5 fra ØU s punkt 2, 23. august 2011) Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med de

Læs mere

Indledning Udbetaling Danmark i 2011 - kort fortalt 3. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 4

Indledning Udbetaling Danmark i 2011 - kort fortalt 3. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 4 Årsrapport 2011 Indhold Indledning Udbetaling Danmark i 2011 - kort fortalt 3 Ledelsens beretning Ledelsens beretning 4 Regnskab Ledelsens regnskabspåtegning 9 Intern revisions erklæringer 10 Den uafhængige

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013 Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet September 2013 B E R E T N I N G O M S A M L I N G E N A F D E N S T A T S L I G E L Ø N A D M I N I S

Læs mere

YDELSESKATALOG ØKONOMIYDELSER

YDELSESKATALOG ØKONOMIYDELSER YDELSESKATALOG ØKONOMIYDELSER 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 OBLIGATORISKE YDELSER... 9 Afstemning af balancekonti... 9 Afstemning af balancekonti Kompliceret... 10 Afstemning af balancekonti

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Reimplementering af Prophix

Opgavebeskrivelse. Reimplementering af Prophix Opgavebeskrivelse Reimplementering af Prophix Maj 2014 2 Opgavebeskrivelse Indhold Indhold 1 Indledning 3 1.1 Generelt om Trafikstyrelsen 3 1.2 Opgavens omfang 3 2 Baggrund og forventninger 5 3 Økonomistyringsmodel

Læs mere

Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5

Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4 Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5 Regnskab Ledelsens regnskabspåtegning 18 Intern

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Sekretariat

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Sekretariat Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Sekretariat Indledning: Besvarelse af revisionsprotokollat vedrørende regnskab 2011 Kommunens revision, Deloitte har i løbet af maj og juni måned foretaget revision af

Læs mere

Fødevareministeriets bevillingsadministration

Fødevareministeriets bevillingsadministration Beretning til statsrevisorerne om Fødevareministeriets bevillingsadministration Maj 2001 RB A201/01 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode...

Læs mere

Rapport om revision af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ved Københavns Universitet. Maj 2011

Rapport om revision af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ved Københavns Universitet. Maj 2011 Rapport om revision af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ved Københavns Universitet Maj 2011 RAPPORT OM REVISIONEN VED KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 Rapport om revision af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Læs mere

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE Side 2 af 58 Indholdsfortegnelse (UDKAST) 1. Forord (UDKAST) 5 2. Generelle forvaltningsbestemmelser 7 3. Kommunens økonomiske principper 8 4. Budgetproces 9 5. Bevillingsregler

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007 Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006 November 2007 BERETNING OM REVISIONEN AF STATSREGNSKABET FOR 2006 i Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 I. Erklæring om statsregnskabet...

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2011

Aftale om kommunernes økonomi for 2011 Regeringen KL Aftale om kommunernes økonomi for 2011 12. juni 2010 1. Genopretningsaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti Udfordringerne for dansk økonomi er skærpet i kølvandet på den globale finanskrise.

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. november 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 17

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. november 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 17 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. november 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 17 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke

Læs mere

16/06. Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006

16/06. Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006 Statsrevisorerne 2006-07 Beretning nr. 16 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006 Offentligt 16/06 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006 Beretning fra rigsrevisor fremsendt til

Læs mere

Resultatkontrakt 2010-2013

Resultatkontrakt 2010-2013 Resultatkontrakt 2010-2013 mellem Vejdirektoratet og Transportministeriets departement Resultatkontrakt 2010-2013 2. Indhold 1. Strategi... 3 1.1. Strategiske indsatsområder... 3 1.2. Sammenhæng til opgavehierarkiet

Læs mere

b. 1. Projektets formål, organisering mv.

b. 1. Projektets formål, organisering mv. Aktstykke nr. 161 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag 161 Skatteministeriet. København, den 8. september 2015. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte udviklingen

Læs mere

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HSU S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 Vedr.: Status for større indsatser på it-området, august 2013 KONCERN-IT Sagsbehandler: Thomas Arnbak-Hartzberg, Souschef,

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

forsvarets anskaffelse og ibrugtagning af it-systemet DeMars

forsvarets anskaffelse og ibrugtagning af it-systemet DeMars Beretning til statsrevisorerne om forsvarets anskaffelse og ibrugtagning af it-systemet DeMars November 2005 RB A304/05 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning... 10 A. Undersøgelsens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel December 2013 BERETNING OM FORSVARETS PROCEDURER FOR ANSKAFFELSE AF STØRRE MATERIEL Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2012. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2012. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2012 Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2012 om revisionen af statsregnskabet

Læs mere

Administrative servicecentre i staten

Administrative servicecentre i staten Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 I tabeller

Læs mere