KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee og Hjorthede og Skjern. Velkommen Skjern Sogn. Nyt Pastoratråd.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee og Hjorthede og Skjern. Velkommen Skjern Sogn. Nyt Pastoratråd."

Transkript

1 KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee og Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår årgang Velkommen Skjern Sogn Fra 1. september hører Skjern Sogn med blandt sognene som KirkeBladet omhandler. Skjern Sogn hører sammen med pastoratet Hjermind, Lee og Hjorthede. Derfor ser KirkeBladet lidt anderledes ud end sædvanlig, der skulle gøres plads til et sogn mere med 212 husstande. 491 indbyggere hvoraf 427 er folkekirkemedlemmer. Skjern sogn, som omfatter Løvskal og Tindbæk, har før hørt under Århus Stift og er nu kommet under Viborg Stift og har som sognepræst Ken Nørgaard Pedersen. Redaktionen mødtes med formand Kirsten Flegal ved Skjern Kirke en dejlig solskinsdag. Vi fik en spændende forklaring om en gammel kirke fra Valdemar Atterdags tid liggende på et højdedrag med Skjern kirke fortsætter side 2... Gl. dage i Hjermind: side 3 og 11 Nyt Pastoratråd side 12 og 14 Borgeligt ombud - alles ansvar. Reserver 9. september side 16 KirkeBladet efterår

2 Præster i Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Sognepræst Gerda Brøchner Jørgensen Nørregade 33a, 8850 Bjerringbro. Tlf Træffes efter aftale. Mandag er fridag. Fri: 6-7/9; 11-19/10; 8-9/11; uge 48 Sognepræst Merete Lindhardt Christensen Frisholtvej 38, Sahl Tlf Træffes efter aftale. Mandag er fridag Fri: 8-9/11; 16/11. Sognepræst Bjarne Markussen Bjerring Byvej 26, Bjerring, 8850 Bjerringbro Tlf Træffes efter aftale. Mandag er fridag Fri: 20-21/9; 5-12/10; 11-16/11; 6-7/12. Sognepræst Ken Nørgaard Pedersen Tingstedvej 12, Hjermind, 8850 Bjerringbro Tlf Træffes efter aftale. Mandag er fridag Fri: uge 42 og 47. Fortsat fra forsiden... vid udsigt til det danskeste landskab. Udenfor kirken, på østsiden af våbenhuset, står to flotte runesten. Den største af disse er fundet i Skjern Slots ruiner medens den lidt mindre er fundet i Kirkens grundmur. Historien om slot og runesten kan læses på plancher ved parkeringspladsen. En gammel stor nøgle blev stukket i kirkedørens lås og alarmen slået fra, inden vi trådte ind i kirken, hvor flere klenodier åbenbarede sig. Fløjaltertavlen, et gedigent sengotisk træskærerarbejde, fylder smukt op i kirkens kor. En biskop skåret i træ står ophøjet ved den ene væg overfor et moderne billede Støtte, trøst og håb malet af den russiske kunstner Sergei Sviatchenko. Redaktionens opfordring: SE og brug dette smukke kirkerum! Det kan jo i hvert fald ske i kirketiden, som vil fremgå af KirkeBladet. Det må være spændende at være med til at bevare og værne om dette sted. Folk, der er blevet døbt, konfirmeret eller gift i denne kirke må være stolte over tilhørsforholdet til en sådan smuk og historisk kulturarv. Redaktion: Kirsten Rea (ansvarshavende). Tlf Henning Bach (indlevering af tekst). Tlf Jørgen Lindgaard. Tlf Deadline for næste blad 1. november KirkeBladet efterår 2008

3 Ryge satte sine spor Ryge Jensen var præst i Hjermind 2 gange, sidste gang Også hos konfirmanderne. En af dem, Niels Hansen, Langkær, glemte aldrig Ryges forklaring på ordet/begrebet nåde. Ryge satte sig på et tidspunkt for at finde alle de steder i Det gamle Testamente, hvor det hebraiske ord (der er flere), som vi sædvanligvis oversætter med ordet nåde, forekommer, for derudfra præcist at definere ordet. Ryge nåede frem til at nåde ikke bare er tilgivelse, men ufortjent tilgivelse. Sådan! Der er ord og begreber, som vi simpelthen ikke kan undvære, når vi taler kristendom; de kan ikke nemt og uden videre erstattes af andre ord. Nåde og barmhjertighed er eksempelvis ikke det samme. Og lad så dét være sagt i disse tider, hvor vi netop har fået to nyoversættelser af Det nye Testamente, som begge springer over, hvor gærdet er lavest og søger at undgå de ord, som man mener ikke er umiddelbart forståelige. På den måde gør vi sproget fattigere og lukker af for al ældre litteratur, incl. samler. Hvorfor dog ikke gå den stik modsatte vej, undlade åndelig dovenskab og på Ryges vis gå pædagogisk til værks, definere og forklare ordene, bibeholde dem og på den vis stadig bruge dem, bevare rigdommen i sproget. Vi skulle da ikke gerne ende med danlish, som nogle kalder det, et basicdanish bestående af nogle få hundrede ord, godt spækket op med slang og engelsk/ Hjermind Kirkes prædikestol amerikanske ord fra IT- og sportsverdenen. For vi har jo et rigt sprog og modersmålet er som bekendt også dejligt. Lyt eksempelvis til digteren. Mogens Krag Hør det! Husk det, alle danske! klar og frodig er vor ånd. Sproget slutter som en handske om en fast og venlig hånd. Værn med vid, hvad helt er vort! Vinterklart og sommerbroget morgenmuntert, skumringssvøbt, ligefremt og latterkroget, smilbestrålet, tåredøbt. Det er Danmarks frie sprog... Helge Rode KirkeBladet efterår

4 Bjerringbro Kirke Menighedsrådsformand: Flemming Holmberg. Tlf Kirkeværge: Ernst Nielsen. Tlf Information Menighedsrådsmøder: I Kirkecenteret kl september, 7. oktober og 20. november. Orienterings- og opstillingsmøde 9. september kl Se side 16. Kirkens børnekor øver hver onsdag eftermiddag i Kirkesalen på Sønderbro. Henv.: Steffen Jungild, tlf Koncert i Kirken Onsdag den 17. september kl Koncert med KIM SJØGREN, violin, GRATIS ADGANG! Se mere side 14. Fælles sognemøde 10. september og 18. november. Se side 14. Buskgudstjeneste Søndag d. 26. oktober kl v/gerda B. Jørgensen og kirkefrokost. Se side 8 og 14. Ungdomskirkekoncert Tirsdag d. 4. november kl Fredslysgudstjeneste Onsdag d. 26. november kl. ca Fredslysfejringen har 10 års jubilæum i Bjerringbro i år. Julekoncert Søndag d. 7. december kl med Fortunakoret, Silkeborg. Arrangementer i Kirkesalen 23. sep. kl Kort gudstjeneste og kaffebord. Derefter vil Merete Lindhardt Christensen fortælle om sig selv og hendes tid som medhjælper ved Lænken i Århus. 21. okt. kl Kort gudstjeneste og kaffebord. Derefter vil en lokal person fortælle. Se nærmere i dagspressen. 25. nov. kl Kort gudstjeneste og kaffebord. Derefter skal vi synge sammen med organist Steffen Jungild. Åben kirke I forbindelse med Open By Night i Bjerringbro by fredag den 30. maj var der Åben Kirke i Bjerringbro Kirke. Arrangementet var ment som aftenens ekstra tilbud. Tilbudet bestod dels af stilhed som modsætning til det pulserende liv ude i byen, dels af dæmpet orgelmusik af kirkens organist og salmesang af henholdsvis kirkens voksenkor og kirkesanger. Arrangementet blev positivt modtaget - mange kiggede forbi i kortere eller længere tid. Menighedsrådet 4 KirkeBladet sommer 2008

5 Mange af Bjerringbro Kirkegårds besøgende har bemærket og kommenteret, at de store træer nær urnekirkegården er blevet fjernet. Ikke alle er af den opfattelse, at det klæder Kirkegården. Alligevel blev det besluttet at fjerne de store gamle fyrretræer, da stormen i forvejen havde væltet et af dem. Endnu en grund til beslutningen var, at træerne tabte mange nåle på de nærliggende gravsteder til stor gene for gravstedsejerne. Her i efteråret vil der blive plantet nye og velegnede træer til erstatning for de fældede. Marianne Vesti Sehested, Tvilum vil være at træffe på Bjerringbro Kirkekontor som præstesekretær. Marianne er ansat i en vikarstilling i ca. et år fra 1. september Bjerringbro Kirkegård bliver til daglig passet og plejet under err ledelse af kirkegårdsleder Knud Birk. De 5 ansatte der sammen men med Knud Birk varetager arbejdet er fra venstre: Claus Leth, h,, Per Nielsen, Frank Henriksen, Peder Hedegaard og Niels Skovridder. riidder. KirkeBladet efterår

6 Bjerringbro - kontaktpersoner Bjerringbro Kirkekontor. Tlf Nørregade 33 B, 8850 Bjerringbro. Fax: Kontortid: Tirsdag - fredag kl Torsdag tillige kl Mandag, lukket. Det er altid en god ide at ringe i forvejen og aftale tid for udfærdigelse af attester og aftale om kirkelige handlinger. Bjerringbro Kirkegårdskontor. Tlf Nørregade 33 B, 8850 Bjerringbro. Kirkegårdsleder: Knud Birk træffes bedst på kontoret tirsdag-fredag kl Torsdag tillige kl Organist: Steffen Jungild, Vibevej 13, 8850 Bjerringbro. Tlf Kirkesanger: Else-Marie Jeppesen Tlf Kirkesalen: Koldskær 3, tlf Kirketjener ved kirkesalen: Børge Jensen. Tlf Kirkecenteret: Nørregade 33 B. Tlf Kirkecenterassistent: Birte Pedersen. Privat tlf Hjemmeside: Her findes bl.a. Bjerringbro Kirkes oplysninger vedr. fødsel, dåb, dåbskjole, vielse, begravelse og hjemmealtergang og -besøg. Bjerring Kirke Menighedsrådsformand: Lisbeth Munch. Tlf Kirkeværge: Kirsten Tarri Bak. Tlf Graver: Elna D. Kristensen. Tlf. nr Organist: Kristian Nørholm. Tlf. nr Kirkesanger: Grethe Jensen. Tlf. nr og Annie Østergaard tlf Information Menighedsrådsmøder i Bjerring i konfirmandstuen: Den første onsdag i måneden. Dagsorden og referat fremgår af opslag i våbenhuset. Orienterings- og opstillingsmøde: Den 9. september kl Se side 16. Buskgudstjeneste og kirkekaffe: Søndag d. 26. oktober kl Se side 8 og 14 Fælles sognemøder: Den 10. september og 18. november. Se side KirkeBladet efterår 2008

7 Høstgudstjeneste i Bjerring og Mammen At få en god høst er ikke en selvfølge. Det har mange i år kunnet se, når man har kørt rundt i det danske landskab. Og mange landmænd vil i år kunne mærke det på årets udbytte. Alligevel er vi i den store sammenhæng privilegerede. Vi kan dagligt spise os mætte i en sund og varieret kost. Det er en gave, som vi har grund til at sige Gud tak for. Dette markerer vi på en særlig måde ved vore høstgudstjenester, der holdes i Bjerring d. 7. sept. og i Mammen d. 14. sept. Kirken vil være pyntet flot i høstens farver, og vi vil synge vore dejlige høstsalmer: Ham takker alle vi med sang for alt, hvad han har givet, for hvad han vokse lod i vang, for ordet og for livet. Vi vil også lade vor tak komme til konkret udtryk gennem indsamling af en gave. Med vore penge kan vi støtte verdens fattige og nødlidende, og vi har mulighed for at støtte kirkens vidtforgrenede arbejde. Som de foregående år vil der til høstgudstjenesten ligge kuverter fremme i kirken, så man ved afkrydsning selv kan bestemme, hvad ens gave skal gå til. Der vil også ligge kuverter fremme i våbenhuset 14 dage før høstgudstjenesten. Store og små gaver er samlet med til at gøre en forskel for de mennesker, der modtager vor høstgave. Bjarne Markussen. Lysgudstjeneste Vi har alle mistet - nogle for nylig andre for længe siden. Vi mindes dem med varme og tænder lys og varmer os i lysets skær. Ved Alle Helgen er der tradition for at mindes dem, vi har mistet - og som kontrast til sorgen og savnet tænder vi lys for og med hinanden. Vi synger med hinanden om håbet om lysets hjem, himlen, og vi hører ord til tro og trøst. Det er i Bjerring Kirke kl Alle Helgens Dag. Der vil være mulighed for at tænde et lys i våbenhuset og bære det ind i kirken. Kirken vil udelukkende være oplyst af levende lys - det giver denne gudstjeneste en særlig varme. Bjarne Markussen. Bjerring Kirke oplyst af levende lys. KirkeBladet efterår

8 Gudstjenester Dato Dag Bjerringbro Kirkesalen Bjerring Mammen Hjermind Lee/Hjorthede/Skjern 7. sep. 16. s. e. trin MLC 10.15BM 1) BM 9.00 KNP Lee/10.15 KNP 1) Høstgudstj 14. sep. 17. s. e. trin GBJ 9.00 BM BM KNP 1) Skj./9.00 KNP Høstgudstj 2) Høstgudstj 17. sep. Onsdag koncert 21. sep. 18. s. e. trin GBJ 9.00 KNP 1) Lee/10.15 KNP 1) 23. sep. Tirsdag MLC 28. sep. 19. s. e. trin MLC 1) GBJ 9.00 BM BM KNP Høstgudstj 2) Høstgudstj 5. okt. 20. s. e. trin GBJ 3) 9.00 KNP Hjh./10.15 KNP Høstgudstj 12. okt. 21. s. e. trin MLC 9.00 KNP Skj./10.15 KNP 1) 19. okt. 22.s.e. trin 9.00 BM 1) BM 9.00MLC 21. okt. Tirsdag GBJ 26. okt. 23. s. e. trin GBJ BM 1) BM 1) 10.15KNP 1) Lee/9.00 KNP BUSK-gudstj BUSK-gudstj BUSK-gudstj Kirkefrokost 2. nov. Alle Helgen GBJ 2) BM BM 9.00 KNP Hjh./10.15 KNP 1) Kirkefrokost Lysgudstj 4. nov. Tirsdag Ungdomskirkekoncert 9. nov. 25. s. e. trin KNP BM BM Skj./9.00 KNP 16. nov. 26. s. e. trin GBJ 9.00 KNP KNP 1) 23. nov. Sidste s. i 9.00 GBJ 1) 9.00 BM BM Lee/10.15 GBJ 1) i kirkeåret 25. nov. Tirsdag BM 26. nov. Onsdag Fredslysgudstj. 27. nov. Torsdag HW 30. nov. 1. s. i advent BM Fam.gudst. 2) BM KNP 1) Fam.gudst. Hjh./9.00 KNP 7. dec. 2. s. i advent 9.00 GBJ 1) MLC 9.00 KNP Skj./10.15 KNP 1) Fam.gudst koncert Minikonf. Fam.gudst. afslutning Minikonf. medvirker 1) Kirkekaffe 2) Kor medvirker 3) Konfirmandjubilæum 8 KirkeBladet efterår 2008

9 GBJ: Gerda Brøchner Jørgensen. MLC: Merete Lindhardt Christensen. BM: Bjarne Markussen. KNP: Ken Nørgaard Pedersen. HW: Hartvig Wagner Der tages forbehold for ændringer i prædikantlisten m.v. Se venligst dagspressen og I Bjerringbro Kirke er altervinen alkoholfri den første søndag i hver måned samt til familiegudstjenester. Kirkebil Bjerringbro-Bjerring-Hjermind-Lee-Hjorthede Kirkebil kan bestilles til og fra kirkerne på tlf (Bjerringbro Taxi I/S). Mammen Kirkebil kører til og fra den første gudstjeneste i hver måned. Henvendelse om kørsel dagen før på tlf Kollekter Indsamlinger i Bjerringbro Kirke: 07. sep. Dansk Missionsråds Efterårskollekt 14. sep. i Kirken: Høstoffer 28. sep. i Kirkesalen: Høstoffer Sat-7. Evangeliet via satellit til 3. verden Kirkens Korshær 28. sep. Danmarks Kirkelige Mediecenter 02. nov. Danske Sømands og Udlandskirker Indkomne beløb under kr. 100,- til annoncerede formål vil i stedet indgå i høstofferet. Indsamlinger i Bjerring og Mammen Kirker 07. sep. Høstoffer (Bjerring) 14. sep. Høstoffer (Mammen) 21. sep. Menighedsfakultetet 02. nov. Danske Sømands- og Udlandskirker 23. nov. Indre Mission Viborg Sygehus Der er gudstjeneste på Viborg Sygehus hver torsdag kl Nørrevænget Gudstjeneste kl sep. Gerda Brøchner Jørgensen 28. okt. Ken Nørgaard Pedersen, altergang 25. nov. Bjarne Markussen Skovvænget Gudstjeneste kl : 10. sep. Gerda Brøchner Jørgensen, altergang 24. sep. Merete Lindhardt Christensen 08. okt. Bjarne Markussen 22. okt. Ken Nørgaard Pedersen 05. nov. Gerda Brøchner Jørgensen 19. nov. Bjarne Markussen, altergang 03. dec. Ken Nørgaard Pedersen Sct. Nicolaitjenesten Tlf: Konfirmationsdatoer: År Bjerringbro Bjerring Mammen Hjermind Lee Hjorthede Kirke Kirke Kirke Kirke Kirke Kirke maj 1 8. maj 2 3. maj 8. maj 2 3. maj maj april april april 30. april april 1 2. maj maj maj maj 20. maj maj maj 2 1 Bøgeskovskolen. 2 Egeskovskolen. Forældrene opfordres til at gøre sig bekendt med hvilken kirke, deres konfirmand hører til, evt. ved henvendelse til præsterne KirkeBladet efterår

10 Mammen Kirke Menighedsrådsformand: Jens Dam. Tlf Kirkeværge: Jens Iver Iversen. Tlf Graver: Lene Glud. Tlf Organist: Kristian Nørholm. Tlf Kirkesanger: Annie Østergaard. Tlf Information Menighedsrådsmøder i Mammen: Den sidste onsdag i måneden i Mammen Menighedshus. Dagsorden og referat kan ses i våbenhuset. Orienterings- og opstillingsmøde: Den 9. september kl Se side 16. Buskgudstjeneste og kirkekaffe: Søndag d. 26. oktober kl Se side 8 og 14 Opture og nedture Lige som mennesker kan have opture og nedture, sådan har FDF Mammen med medlemstallet. Vi er i øjeblikket i en bølgedal rent medlemsmæssigt. Det har vi været før, men pludselig kom der en stor bølge. Det håber vi så, der gør igen, og vi er klar til at tage imod det store skvulp af børn, som har lyst til at være med i fællesskabet. På grund af for få medlemmer, er de ugentlige møder droppet, og i stedet for laves der Weekend arrangementer i form af ture og lejre. Det første arrangement bliver en Opstarts-Weekend midt i august, hvor teltene skal luftes, og forhåbentlig blive fyldt op med mange børn, som kan tænke sig at blive medlem i FDF. Billedet er fra sommerlejren sidste år. Evt. nye medlemmer kan tilmelde sig til Marianne Pedersen tlf FDF Mammen. Frede Sørensen. Motiv fra Fur FDF Mammen på tur igen Viborg Kirkeradio Hver søndag kl Frekvens 107,5 (Bjerringbro) - Gudstjenester fra en af oplandets kirker og udsendelser med aktuelle indslag produceret af redaktionsudvalget veksler hver anden søndag. 10 KirkeBladet efterår 2008

11 Hjermind Kirke Menighedsrådsformand: Grete Møgelbjerg. Tlf Kirkeværge: Ellen Jørgensen. Tlf Graver: Steffen Thougaard. Tlf Organist: Eva Handberg. Tlf Kirkesanger: Kathrine Jespersen. Tlf Information Orienterings- og opstillingsmøde: Den 9. september kl Se side 16. Gamle Ryge og Aage Snedkeren I huset under det store træ (Hjermind Byvej 20) boede og virkede i mange år Aage Snedkeren alias tømrermester Aage Jensen. Inde bagved, i gården, ligger tømrer- og snedkerværkstedet og langs med værkstedsbygningen står den store rundsav, som Aage brugte, når han skar træ op direkte fra skoven; der hørte nemlig skov med til ejendommen og skoven blev passet! Aage arbejdede mest ude hos kunderne og i skoven, men broderen Niels mestendels passede værkstedet, hvor man kunne få repareret og fikset ting og sager uden synderlig ventetid! Akja det var dengang. Den hvinende lyd fra den store sav i gården blandede sig jævnligt i symfonien af landsbylyde lyde fra marker Fælles sognemøder: Den 10. september og 18. november. Se side 14. og stalde med heste, køer og svin rungende mælkejunger kværnen roerasperen og lyden af høje børnestemmer ovre fra skolegården... Man kunne altid høre, når Aage var i nærheden; han gik sådan og småkremtede hele tiden, og når han fortalte, var talen garneret med små latterudbrud, han morede sig selv, når han fortalte, og det gjorde han gerne og godt. Med fryd fortalte han om de gong A kjor for Ryge. Ryge var præsten, teologen, gammeltestamentleren Imanuel Ryge Jensen, som præsterede at være sognepræst i Hjermind-Lee- Hjorthede to gange! Efter den første periode sad han i otte år oppe i Salling og længtes tilbage til Hjermind, og da embedet blev ledigt i 1921 søgte han det igen og fik det; han blev emeritus (pensioneret) i 1933, men havde forinden bygget hus på Hedemøllevej (nr. 6); Ryge og hans højt elskede fru Kathinka ligger begravet ved Hjermind Kirkes kor. Ryge var blandt teologer kendt som En stor hebræer ; man sagde om Ryge, at han kunne tænke på hebraisk og så kan man virkelig et sprog! Han var da også medoversætter af 1931-udgaven af Det gamle Testamente, en lærd mand; og så var han for øvrigt medstifter af universitetet i Århus. Ryge var den første i Hjermind, der havde bil; men han fik aldrig kørekort, så Aage Snedkeren fik jobbet som privatchauffør; den første motorvogn var en tysk, åben Horch med udvendig bremse og en masse messingtøj, som skulle pudses; men den var for langsom for Ryge; han var en travl mand foruden tresognsembedet var der forskning og studier, undervisning i Århus, og i en periode var han valgmenighedspræst i Kjellerup. Men så blev der indkøbt en amerikaner, en Chevrolet og nu kom der fart over feltet! A kam sgi te å kyr en hund nie, beretter Aage, det wa A godt nok kjew å ja men det kunne De da ikke gøre for fastslog Ryge og så var Aage trøstet. Mogens Krag KirkeBladet efterår r

12 Lee Hjorthede Skjern Kirke Lee Kirke: Menighedsrådsformand: Erik Rasmussen. Tlf Kirkeværge: Ove Rasmussen. Tlf Graver: Bente Jørgensen. Tlf Organist: Eva Handberg. Tlf Kirkesanger: Kathrine Jespersen. Tlf Hjorthede Kirke: Menighedsrådsformand: Elsebeth Schwerin Mikkelsen. Tlf Kirkeværge: Mikael Lassen. Tlf Graver: Bente Jørgensen. Tlf Organist: Eva Handberg. Tlf Kirkesanger: Kathrine Jespersen. Tlf Skjern Kirke: Menighedsrådsformand: Kirsten L. Flegal. Tlf Kirkeværge: Otto Mogensen. Tlf Graver: Anne-Lise Sørensen. Tlf Organist: Eva Handberg. Tlf Kirkesanger: Kathrine Jespersen. Tlf Information Menighedsrådsmøder: Lee: Offentliggørelse ved ophæng i kirkens våbenhus. Hjorthede: Offentliggørelse ved ophæng i kirkens våbenhus. Skjern Kirkehus kl : Regnskabsmøde d. 25. sep., / Møde ang. valget d. 27. nov. Orienteringsmøde og opstillingsmøde 9. sep. I forbindelse med menighedsrådsvalget i november. Se side 16. Lee Forsamlingshus kl Hjorthede Forsamlingshus kl Skjern Kirkehus kl Valg til pastoratråd for Lee-Hjorthede-Skjern sogne Som beskrevet andet sted i Kirkebladet skal vi have valgt et pastoratråd. Der skal afholdes orienterings- og opstillingsmøde i hvert sogn. Disse møder vil finde sted i Lee forsamlingshus, i Hjorthede forsamlingshus og i Kirkehuset i Skjern den 9. sept. kl På møderne vil der være mulighed for at stifte bekendtskab med Kirkeministeriets dispensa- Bagsiden af alterbillede. Genåbningen af Hjorthede Kirke gemmer på overraskelser. 12 KirkeBladet efterår 2008

13 tion, som vi har fået. Vi har fra alle tre sogne ønsket, at hvert sogn blev repræsenteret af tre personer, således at hvert sogn har sin egen kasserer og kirkeværge plus een mere. Der skal ikke holdes møder i hvert sogn kun i pastoratrådet. Vi håber, at man i sognene vil benytte lejligheden til at komme og få indblik og forklaring på denne nye ordning, som vi, i de siddende menighedsråd, finder som den bedste løsning på, at vi har små sogne og mange kirker, som vi gerne vil have betjent. Menighedsrådene vil være vært ved en kop kaffe. Vel mødt! Elsebeth Schwerin Mikkelsen, formand i Hjorthede Sogn. Hvorfor er Skjern nu pludselig her? Mange ved hvorfor. Alle andre har da god grund til at spørge. En forklaring må til. Da den store strukturændring (ud med amterne og ind med regioner og storkommuner) fandt sted for et par år siden, blev også stiftsgrænserne ændret. Grænsen mellem Viborg og Århus Stift faldt lige akkurat syd for Skjern og delte dermed det pastorat, som vi i mange år havde hørt til, nemlig Vester Velling, Skjern og Sdr.Vinge. Ikke en håbløs situation, men for fremtidens samarbejde virkede den særdeles upraktisk, med Skjern orienteret mod provsti og stift i Viborg, og præst og de to andre sogne mod Favrskov og Århus. Da vores præst i efteråret meddelte sin afsked, var det tid til at tænke nyt. Ord som økonomi, svigtende kirkegang og lejlighedskirker lurede i horisonten. I over en generations tid har Skjern Skole haft elever fra vore to gode naboer mod vest, Hjorthede og Lee. Hvad kunne give bedre løfter om fremtidens samarbejde? Og hvad kunne være mere naturligt, end at vi vendte blikket den vej. Så gik det slag i slag. Spændende var det. Ansøgninger, møder og megen ængstelig venten, for kunne det nu lade sig gøre, og ikke mindst, hvordan ville vi blive modtaget? Alle de bedste eventyr ender godt. Også dette. Stifterne var velvillige, præsten fik sekretærhjælp, så endnu en kirke ikke blev den helt umulige belastning, og på vort første møde med Hjorthede Skjern Kirke og Lee fik vi næsten en følelse, som det fortabte får må have haft, da det endelig kom hjem i folden. 15. juni blev Ken indsat som sognepræst i Skjern Kirke. Mange kom for at møde ham, både i kirken og til receptionen. En dejlig og glædelig dag for os alle. Og bundlinien: I søndags kl. 9 var der igen en menighed i Skjern. Kirsten Flegal, formand i Skjern Sogn KirkeBladet efterår

14 Fælles information Nye oplysninger ang. valget! Sommernummeret af KirkeBladet havde på de først sider en oversigt over det formodede antal kommende menighedsrådsmedlemmer i bladets områder. I mellemtiden er der kommet andre tal på bordet fra flere sogne og distrikter. Lad os begynde i Lee, Hjorthede og Skjern. Her skal der ikke vælges 5-, men kun 3 pastoratrådssmedlemmer i hvert sogn. Dette skyldes den dispensation, som Elsebeth Schwerin Mikkelsen fra Hjorthede beskriver her i bladet. I disse sogne oprettes pastoratråd i stedet for menighedsråd. Disse 3 sogne vælger kun én formand ud af de 9 valgte pastoratrådsmedlemmer. I Mammen skal der vælges 5 menighedsrådsmedlemmer som før nævnt. Hvad angår Bjerring, Bjerringbro og Hjermind kirkedistrikter. Ja, der har Kirkeministeriet meget travlt med at finde ud af, hvor mange folkekirkemedlemmer der var pr. 1. januar 2008 i de forskellige distrikter, da dette antal, i.flg. loven er bestemmende for, hvor mange menighedsrådsmedlemmer der skal være. Det ser ud til at Bjerring får 7, Bjerringbro 9 og Hjermind 5 medlemmer fra 1. søndag i advent som også er den 30. november 2008, men der er endnu ikke kommet de afgørende tal fra Kirkeministeriet. Koncert med Kim Sjøgren Onsdag d. 17. september får Bjerringbro Kirke besøg af den kendte violinist Kim Sjøgren, der giver koncert i kirken kl og derefter underholder med populære toner ved kaffen i kirkecenteret. Kim Sjøgrens usædvanlige karriere begyndte ved konservatoriet i Århus, da han var 12 år gammel. Han debuterede 17 år gammel i Marselisborghallen og ansattes som 20-årig ved det kgl. kapel, hvor han senere blev koncertmester. Kim Sjøgren har givet koncerter verden over, spillet sammen med andre solister, ensembler og symfoniorkestre, indspillet plader, optrådt i radio og TV og endog været skuespiller i en film. Fra 2005 er han professor i violin og kammermusik ved konservatoriet i Kim Sjøgren Århus. Ved koncerten i Bjerringbro kirke vil Kim Sjøgren, sammen med kirkens organist Steffen Jungild, spille Bachs violinkoncert i E-dur, Efteråret fra Vivaldis De fire årstider samt Schuberts Ave Maria. Som solonummer spilles flere satser fra Bachs partita for soloviolin. I kirkecenteret spilles bl.a. Kanariefuglen. Der er GRATIS adgang til koncerten i kirken. Dørene åbnes kl Billetter til Kim Sjøgrens underholdning ved kaffen i kirkecenteret koster 40 kr. pr. stk., incl. betaling for kaffe og kage. De kan købes og afhentes på kirkekontoret, Nørregade 33 B, i kontorets åbningstid: tirsdag til fredag kl , torsdag tillige kl Der er plads til 150 personer i kirkecenteret. BUSK-gudstjeneste. Søndag d. 26. oktober holdes der overalt i landet BUSK-gudstjenester. Navnet BUSK er dannet af forbogstaverne til Børn-Unge-Sogn-Kirke. Mange steder vil der derfor denne dag være familiegudstjeneste, hvor konfirmander eller de kirkelige børne- ungdomsorganisationer medvirker. Klokkestabel ved Hjorthede Kirke 14 KirkeBladet efterår 2008

15 Foreninger & foreningsarrangementer Grundtvigsk Konvent for Viborg Stift Kontakt: Tlf KFUM Spejderne Bjerringbro Gruppe, Gudenå vej 22 A, 8850 Bjerringbro. Kontakt person: René Nielsen. Tlf FDF Bjerringbro Skovparken 1. v/carsten Mortensen. Tlf De Ældres Eftermiddag Bethel, Nørregade 22. kl sep. Tale v/fl. H. Møller, Gjern 28. okt. Tale v/astrid og Jens Andersen. 25. nov. Tale v/ Hans K. Jørgensen, Viborg Indre Mission i Bjerringbro Bethel, Nørregade 22. Sædv. mødestart kl sep. Fællesmøde hos ELM i Tange 11. sep. Høst- og Fødselsdagsfest. Tale v/k. D. Hansen, Århus 25. sep. Sudanaften. Tale v/fam. Schmidt, SAT okt. Tale v/r. Steffensen, Gårslev okt. Oktobermøder i Ulbjerg 09. okt. Generalforsamling. Fællessp. kl m/tilm. 21. okt. Tirsdag. Sangaften v/l. Poulsen, Hinnerup 30. okt. Tale v/f. H. Møller, Gjern 07. nov. Fam.aften v/m. Simonsen, Ans. Fællessp. kl m/tilm. 11. nov. Kredsefterårsmøde i Viborg 13. nov. Tale v/m. T. Randrup, Fredericia 27. nov. Gudstj. i Bj-bro Kirke v/ pastor H. Wagner. Efterf. kaffe i Kirkecenteret 04. dec. Tale v/c. Maagaard, Hestlund Bibelkredse: 18/9, 16/10, 20/11 Se i øvrigt Bethels programblad. Indre Mission kontakt: Formand: Tlf IMU: Tlf Juniorklub: Tlf Børneklub: Tlf ELM i Bjerringbro Kontakt: Tlf Mødested: Kirkecentret kl Fællesspisning kl sep. Møde v/a. Storgaard 26. sep. Sang og vidnemøde 10. okt. Møde v/l. Brixen 24. okt. Møde v/h. Vindum 07. nov. Møde v/p. Munch 16. nov. kl Møde på Hedemølle Efterskole v/h. Vindum 21. nov. Møde v/britta Iversen 27. nov. kl Adventsgudstjeneste i Bjerringbro kirke v/h. Wagner15. aug. Møde v/p. Iversen Sudankredsen kl sep. Møde hos M. Lindgård, Egekrattet 5A 11. nov. Møde hos E. Lauritsen, Ingemannsvej 23 Danmission 08. sep. Møde i Bethel kl okt. Fællesmøde med FDF. Spisning i FDF-Egeborgen kl Møde kl v/ volontørerne Laura og Eva. 10. nov. Møde i Bethel kl Onsdagsklubben, Bjerring Onsdag kl i konfir mandstuen i Bjerring. Det er for alle børn mellem 4 og 10 år. Det er bibelshistorie, leg, sang og sjov. Kontaktperson: Randi Thorlund tlf FDF Mammen v/frede Sørensen, Søndervang 7, tlf Mammen IM Menighedshuset: Torsdag d. 25. sep. kl Høstfest. Tale v/sognepræst Brian Iversen, Gjellerup. Torsdag d. 23. okt. kl Vi mødes i Vindum Kirke, hvor H. C. de Neergård fortæller om Vindum Kirkes historie, derefter kaffe i lampeforretningen på Vindum Overgård. Onsdag d. 3. dec. kl Adventsfest. Tale v/pastor Mogens Krag, Gravballe. Evt. kørsel: Møder i hjemmene, Mammen 18 sep., 16 okt., 20 nov. KirkeBladet efterår

16 KirkeBladet fremmøde. opfordrer til eget jdet har en m be ar ds n for Menighedsrå ku ke Ik. i vort land ve ga op ig gt s et vi for hele land Kirken, men d. ti m re kultur-f Orienteringsmøder 9. september 2008 Bjerringbro Kirkecenter Bjerring Konfirmandstue Mammen Menighedshus Hjermind Forsamlingshus Lee Forsamlingshus Hjorthede Forsamlingshus Skjern Kirkehus Alle har ret til at møde op og deltage, da det er et offentligt møde. Med andre ord: Alle er velkomne. Aftenens program: 1. Velkomst 2. Menighedsrådets opgaver og kompetence. 3. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg. 4. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet. 5. Redegørelse for regler vedr. opstilling af kandidater til menighedsrådsvalget. 6. Afslutning 16 Menighedsrådene vil formodentlig foreslå, at der holdes opstillingsmøde umiddelbart efter orienteringsmødet. Kun personer med stemmeret, dvs.medlemmer af folkekirken, kan deltage i opstilling af kandidater til menighedsrådsvalget. En eller flere kandidatlister kan opstilles. Opmærksomheden henledes på, at afstemningen aflyses, hvis der ved indleveringsfristens udløb den 30. september 2008 kl kun er indleveret en gyldig kandidatliste til valgbestyrelsen. KirkeBladet KirkkeBla Ki eb Bllaade det efterår eftteråår 2008 ef Sats & Layout: TotalGrafik Gudenådalens Reklamebureau. Tlf /el tryk 4 Det fremgår af valgloven, at Menighedsrådet skal holde et offentligt orienteringsmøde. Derfor inviterer alle KirkeBladets menighedsråd til orienteringsmøde på en og samme aften 9. sept. kl men hver for sig i eget område. Derfor er der sammenkomst i:

KirkeBladet. Kirken på nettet

KirkeBladet. Kirken på nettet KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee og Hjorthede Nr. 4 Efterår 2007 3. årgang Kirken på nettet Vel vidende, at nogle af bladets læsere ikke har mulighed for at bruge Internettet

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Dramatisk historie ved kirkens start side 4

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Dramatisk historie ved kirkens start side 4 KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 3 Sommer 2009 5. årgang Ung kirke fylder 90 Bjerringbro Kirke runder mandag den 31. august sine første 90 år. For

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Rune Herholdt leder gospelworkshop side 13

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Rune Herholdt leder gospelworkshop side 13 KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 2 Forår 2012 8. årgang Sara døbt før konfirmationen Den 11. december 2011 blev en stor dag for Sara Fjordbak fra

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Bladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2013 9. årgang Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Siden sidst har flere sogne været på udflugt. Her

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Flovt at far sagde du til præsten! side 13

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Flovt at far sagde du til præsten! side 13 KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 1 Vinter 2012/2013 9. årgang Sognemedhjælper ansat ved Bjerringbro Kirke Mini-konfirmanderne i Bjer ringbro sogn

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Fraværende: Margit Mühlbach og Jørn Skøtt Andersen Aftenen indledtes med en salme 1. 5 min. Bjarne indledte aftenen

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Menighedsrådet Vinderup Sogn

Menighedsrådet Vinderup Sogn Møde i menighedsrådet Mødedato og klokkeslæt: 04.09.2014 kl. 19 Sted: Konfirmandstuen, Sevelvej 10 Kaffe/Sange: Else Marie Fraværende: Gertrud, Bente, Helge, Kai Andreas Nørgaard præsenterer hjemmesiden

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012 Juni Juli August 2012 Kirkeblad Indhold Ulfborg sogn på nettet 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelig vejviser 5 Kirkelige handlinger 6 Menighedsrådet 7 Gudstjenesteliste 8 Ulfborg Sogn Fra sognepræsten

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Juni - August 2012 32. årgang nr. 2. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Juni - August 2012 32. årgang nr. 2. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Juni - August 2012 32. årgang nr. 2 Menighedsrådsvalg 2012 Pastoratet udgøres af tre sogne, nemlig Nim (hovedsogn), Underup

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 30. oktober 2012 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Ingen Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen Ingen bemærkninger 2. Meddelelser fra Formanden.

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park

Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2014 Det sker... Maleriudstilling i Kirkebakkehuset I august, september og oktober udstiller

Læs mere

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt)

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt) Referat af fælles menighedsrådsmøde den 20.- 4.-2010. Sted.: Præstegården, Konfirmandstuen. Tidspunkt.: Staby Menighedsråd kl. 18.30, Madum Menighedsråd 19.00. Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning)

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning) Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, tirsdag den 22. Nov. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Gunna Jørgensen., Michael R.R., Karin

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Konfirmationsbilleder 2015 Grundlovsmøde Maratonsang Koncert med Orkester Norden Koncert med Musica Ficta Udflugt til Mariager Dronninglund-Dorf

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3.

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3. Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 12. november 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Tilstedeværende: Ove Nygaard Madsen (fm), Lis Grove- Rasmussen (nfm),, Flemming Erland

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

Dato:20.3.2013 kl. 19.00. Kaffe og brød: Hans

Dato:20.3.2013 kl. 19.00. Kaffe og brød: Hans 1. Regnskabsfører, Sonja Tougaard gennemgår regnskab 2012 og forklarer principperne for regnskab og budgetlægning for det nye råd (udsat fra sidst) Bilag: Regnskab 2012 og budgetformål er rundsendt. Sonja

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN.

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. 2009 Pas på din kirke! Velkommen til et nyt menighedsråd Er kirken bare for sjov? spørges der på plakaten til menighedsrådsvalget 2008. På billedet ses en præst

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Nr. 4 Årgang 2 September-december 2014 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Foto: SN Om alle døre lukkes, hvor du vil spørge vej, om alle lys end slukkes, så tab dog modet ej! Kun ti og tål og bi!

Læs mere

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol Blad nr. 210-210 - Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 9. januar 2013 klokken 19.00 i Sognehuset. Tilstede: Bente Normann Rasmussen, Elsebeth Karlskov, Jan Weber, Thorkild Højvig, Erik Risager Thomsen,

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

Hostrup & Højst. September - Oktober - November

Hostrup & Højst. September - Oktober - November Kirkebladet Hostrup & Højst September - Oktober - November 2015 1 Teologisk guldkorn»sankt Patricks brynje«er en gammel keltisk bøn fra omkring år 400, som tilskrives Sankt Patrick, som kaldes Irlands

Læs mere

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne Nr. 4 September - Oktober - November 2015 21. årgang Haurum Sall Granslev Houlbjerg Konfirmationsdatoer Velkommen til de nye konfirmander Se velkomstfolder

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg.

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Side 1 Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Redsted - Hvidbjerg - Agerø Karby - Tæbring - Rakkeby Side 2 Hvilken side står det på? Adresseliste 11 Alle kirker synger 3 Babysalmesang

Læs mere

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Ole Winkler Pedersen,

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

KIRKEBLADET GRAVLEV STØVRING SØRUP. Ensomhed rammer ikke kun ældre mennesker. Læs mere i gymnasiepræstens artikel.

KIRKEBLADET GRAVLEV STØVRING SØRUP. Ensomhed rammer ikke kun ældre mennesker. Læs mere i gymnasiepræstens artikel. KIRKEBLADET GRAVLEV STØVRING SØRUP Ensomhed rammer ikke kun ældre mennesker. Læs mere i gymnasiepræstens artikel. WWW.BUDERUP-GRAVLEV.DK JUNI-JULI-AUGUST 2015 - NR. 3-48. ÅRG. For børn " KLIP UD! Babysalmesang

Læs mere

kirkebladet KONCERT i Gjern Kirke søndag den 14. juni kl. 19.30 GJERN og SKANNERUP SOGNE Vi skyder Skt. Hans ugen i gang med The King i Gjern Kirke.

kirkebladet KONCERT i Gjern Kirke søndag den 14. juni kl. 19.30 GJERN og SKANNERUP SOGNE Vi skyder Skt. Hans ugen i gang med The King i Gjern Kirke. kirkebladet Nummer 3 Juni/juli/august 2015 34. årgang GJERN og SKANNERUP SOGNE KONCERT i Gjern Kirke søndag den 14. juni kl. 19.30 Pris 50,00 Forsalg af billetter hos Eurospar og præstesekretær Helle Eg

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 4. oktober 2011. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud;

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 4. oktober 2011. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud; Holbæk den. 4. oktober 2011. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 4. oktober 2011 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Michael

Læs mere

Kirkeblad. Høsten. Tømmerby, Lild og Lildstrand. September, oktober, november 2012

Kirkeblad. Høsten. Tømmerby, Lild og Lildstrand. September, oktober, november 2012 Kirkeblad Tømmerby, Lild og Lildstrand September, oktober, november 2012 Høsten Personaleoplysninger Sognepræst: Anna-Marie Sloth Kirkevej 40, 7741 Frøstrup, Tlf. 97 99 10 02 eller 23 31 54 02 amsloth@gmail.com

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Referat fra møde den 4. december 2012 i Rindum Sogns Menighedsråd

Referat fra møde den 4. december 2012 i Rindum Sogns Menighedsråd Rindum Kirke, Menighedsrådet, Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing Referat fra møde den 4. december 2012 i Rindum Sogns Menighedsråd Til stede: Anders Storgaard Sørensen, Tage Høj Kristiansen, Poul Sørensen, Anita

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.30 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.30 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.30 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT

KIRKE OG SOGN. Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT KIRKE OG SOGN Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT ØSTER LØGUM OG GENNER KIRKER Sognepræst: Ann Bork Damsgaard Søndergade 9, Øster Løgum Tlf. 7466 4492, e-mail: abd@km.dk Organist: Kirsten

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Menighedsrådet Aabenraa den 10. juni 2015 Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Afbud fra: Ivan Grube Hansen, Kirsten Sønderby, Jens Kvist,

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere