KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee og Hjorthede og Skjern. Velkommen Skjern Sogn. Nyt Pastoratråd.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee og Hjorthede og Skjern. Velkommen Skjern Sogn. Nyt Pastoratråd."

Transkript

1 KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee og Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår årgang Velkommen Skjern Sogn Fra 1. september hører Skjern Sogn med blandt sognene som KirkeBladet omhandler. Skjern Sogn hører sammen med pastoratet Hjermind, Lee og Hjorthede. Derfor ser KirkeBladet lidt anderledes ud end sædvanlig, der skulle gøres plads til et sogn mere med 212 husstande. 491 indbyggere hvoraf 427 er folkekirkemedlemmer. Skjern sogn, som omfatter Løvskal og Tindbæk, har før hørt under Århus Stift og er nu kommet under Viborg Stift og har som sognepræst Ken Nørgaard Pedersen. Redaktionen mødtes med formand Kirsten Flegal ved Skjern Kirke en dejlig solskinsdag. Vi fik en spændende forklaring om en gammel kirke fra Valdemar Atterdags tid liggende på et højdedrag med Skjern kirke fortsætter side 2... Gl. dage i Hjermind: side 3 og 11 Nyt Pastoratråd side 12 og 14 Borgeligt ombud - alles ansvar. Reserver 9. september side 16 KirkeBladet efterår

2 Præster i Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Sognepræst Gerda Brøchner Jørgensen Nørregade 33a, 8850 Bjerringbro. Tlf Træffes efter aftale. Mandag er fridag. Fri: 6-7/9; 11-19/10; 8-9/11; uge 48 Sognepræst Merete Lindhardt Christensen Frisholtvej 38, Sahl Tlf Træffes efter aftale. Mandag er fridag Fri: 8-9/11; 16/11. Sognepræst Bjarne Markussen Bjerring Byvej 26, Bjerring, 8850 Bjerringbro Tlf Træffes efter aftale. Mandag er fridag Fri: 20-21/9; 5-12/10; 11-16/11; 6-7/12. Sognepræst Ken Nørgaard Pedersen Tingstedvej 12, Hjermind, 8850 Bjerringbro Tlf Træffes efter aftale. Mandag er fridag Fri: uge 42 og 47. Fortsat fra forsiden... vid udsigt til det danskeste landskab. Udenfor kirken, på østsiden af våbenhuset, står to flotte runesten. Den største af disse er fundet i Skjern Slots ruiner medens den lidt mindre er fundet i Kirkens grundmur. Historien om slot og runesten kan læses på plancher ved parkeringspladsen. En gammel stor nøgle blev stukket i kirkedørens lås og alarmen slået fra, inden vi trådte ind i kirken, hvor flere klenodier åbenbarede sig. Fløjaltertavlen, et gedigent sengotisk træskærerarbejde, fylder smukt op i kirkens kor. En biskop skåret i træ står ophøjet ved den ene væg overfor et moderne billede Støtte, trøst og håb malet af den russiske kunstner Sergei Sviatchenko. Redaktionens opfordring: SE og brug dette smukke kirkerum! Det kan jo i hvert fald ske i kirketiden, som vil fremgå af KirkeBladet. Det må være spændende at være med til at bevare og værne om dette sted. Folk, der er blevet døbt, konfirmeret eller gift i denne kirke må være stolte over tilhørsforholdet til en sådan smuk og historisk kulturarv. Redaktion: Kirsten Rea (ansvarshavende). Tlf Henning Bach (indlevering af tekst). Tlf Jørgen Lindgaard. Tlf Deadline for næste blad 1. november KirkeBladet efterår 2008

3 Ryge satte sine spor Ryge Jensen var præst i Hjermind 2 gange, sidste gang Også hos konfirmanderne. En af dem, Niels Hansen, Langkær, glemte aldrig Ryges forklaring på ordet/begrebet nåde. Ryge satte sig på et tidspunkt for at finde alle de steder i Det gamle Testamente, hvor det hebraiske ord (der er flere), som vi sædvanligvis oversætter med ordet nåde, forekommer, for derudfra præcist at definere ordet. Ryge nåede frem til at nåde ikke bare er tilgivelse, men ufortjent tilgivelse. Sådan! Der er ord og begreber, som vi simpelthen ikke kan undvære, når vi taler kristendom; de kan ikke nemt og uden videre erstattes af andre ord. Nåde og barmhjertighed er eksempelvis ikke det samme. Og lad så dét være sagt i disse tider, hvor vi netop har fået to nyoversættelser af Det nye Testamente, som begge springer over, hvor gærdet er lavest og søger at undgå de ord, som man mener ikke er umiddelbart forståelige. På den måde gør vi sproget fattigere og lukker af for al ældre litteratur, incl. samler. Hvorfor dog ikke gå den stik modsatte vej, undlade åndelig dovenskab og på Ryges vis gå pædagogisk til værks, definere og forklare ordene, bibeholde dem og på den vis stadig bruge dem, bevare rigdommen i sproget. Vi skulle da ikke gerne ende med danlish, som nogle kalder det, et basicdanish bestående af nogle få hundrede ord, godt spækket op med slang og engelsk/ Hjermind Kirkes prædikestol amerikanske ord fra IT- og sportsverdenen. For vi har jo et rigt sprog og modersmålet er som bekendt også dejligt. Lyt eksempelvis til digteren. Mogens Krag Hør det! Husk det, alle danske! klar og frodig er vor ånd. Sproget slutter som en handske om en fast og venlig hånd. Værn med vid, hvad helt er vort! Vinterklart og sommerbroget morgenmuntert, skumringssvøbt, ligefremt og latterkroget, smilbestrålet, tåredøbt. Det er Danmarks frie sprog... Helge Rode KirkeBladet efterår

4 Bjerringbro Kirke Menighedsrådsformand: Flemming Holmberg. Tlf Kirkeværge: Ernst Nielsen. Tlf Information Menighedsrådsmøder: I Kirkecenteret kl september, 7. oktober og 20. november. Orienterings- og opstillingsmøde 9. september kl Se side 16. Kirkens børnekor øver hver onsdag eftermiddag i Kirkesalen på Sønderbro. Henv.: Steffen Jungild, tlf Koncert i Kirken Onsdag den 17. september kl Koncert med KIM SJØGREN, violin, GRATIS ADGANG! Se mere side 14. Fælles sognemøde 10. september og 18. november. Se side 14. Buskgudstjeneste Søndag d. 26. oktober kl v/gerda B. Jørgensen og kirkefrokost. Se side 8 og 14. Ungdomskirkekoncert Tirsdag d. 4. november kl Fredslysgudstjeneste Onsdag d. 26. november kl. ca Fredslysfejringen har 10 års jubilæum i Bjerringbro i år. Julekoncert Søndag d. 7. december kl med Fortunakoret, Silkeborg. Arrangementer i Kirkesalen 23. sep. kl Kort gudstjeneste og kaffebord. Derefter vil Merete Lindhardt Christensen fortælle om sig selv og hendes tid som medhjælper ved Lænken i Århus. 21. okt. kl Kort gudstjeneste og kaffebord. Derefter vil en lokal person fortælle. Se nærmere i dagspressen. 25. nov. kl Kort gudstjeneste og kaffebord. Derefter skal vi synge sammen med organist Steffen Jungild. Åben kirke I forbindelse med Open By Night i Bjerringbro by fredag den 30. maj var der Åben Kirke i Bjerringbro Kirke. Arrangementet var ment som aftenens ekstra tilbud. Tilbudet bestod dels af stilhed som modsætning til det pulserende liv ude i byen, dels af dæmpet orgelmusik af kirkens organist og salmesang af henholdsvis kirkens voksenkor og kirkesanger. Arrangementet blev positivt modtaget - mange kiggede forbi i kortere eller længere tid. Menighedsrådet 4 KirkeBladet sommer 2008

5 Mange af Bjerringbro Kirkegårds besøgende har bemærket og kommenteret, at de store træer nær urnekirkegården er blevet fjernet. Ikke alle er af den opfattelse, at det klæder Kirkegården. Alligevel blev det besluttet at fjerne de store gamle fyrretræer, da stormen i forvejen havde væltet et af dem. Endnu en grund til beslutningen var, at træerne tabte mange nåle på de nærliggende gravsteder til stor gene for gravstedsejerne. Her i efteråret vil der blive plantet nye og velegnede træer til erstatning for de fældede. Marianne Vesti Sehested, Tvilum vil være at træffe på Bjerringbro Kirkekontor som præstesekretær. Marianne er ansat i en vikarstilling i ca. et år fra 1. september Bjerringbro Kirkegård bliver til daglig passet og plejet under err ledelse af kirkegårdsleder Knud Birk. De 5 ansatte der sammen men med Knud Birk varetager arbejdet er fra venstre: Claus Leth, h,, Per Nielsen, Frank Henriksen, Peder Hedegaard og Niels Skovridder. riidder. KirkeBladet efterår

6 Bjerringbro - kontaktpersoner Bjerringbro Kirkekontor. Tlf Nørregade 33 B, 8850 Bjerringbro. Fax: Kontortid: Tirsdag - fredag kl Torsdag tillige kl Mandag, lukket. Det er altid en god ide at ringe i forvejen og aftale tid for udfærdigelse af attester og aftale om kirkelige handlinger. Bjerringbro Kirkegårdskontor. Tlf Nørregade 33 B, 8850 Bjerringbro. Kirkegårdsleder: Knud Birk træffes bedst på kontoret tirsdag-fredag kl Torsdag tillige kl Organist: Steffen Jungild, Vibevej 13, 8850 Bjerringbro. Tlf Kirkesanger: Else-Marie Jeppesen Tlf Kirkesalen: Koldskær 3, tlf Kirketjener ved kirkesalen: Børge Jensen. Tlf Kirkecenteret: Nørregade 33 B. Tlf Kirkecenterassistent: Birte Pedersen. Privat tlf Hjemmeside: Her findes bl.a. Bjerringbro Kirkes oplysninger vedr. fødsel, dåb, dåbskjole, vielse, begravelse og hjemmealtergang og -besøg. Bjerring Kirke Menighedsrådsformand: Lisbeth Munch. Tlf Kirkeværge: Kirsten Tarri Bak. Tlf Graver: Elna D. Kristensen. Tlf. nr Organist: Kristian Nørholm. Tlf. nr Kirkesanger: Grethe Jensen. Tlf. nr og Annie Østergaard tlf Information Menighedsrådsmøder i Bjerring i konfirmandstuen: Den første onsdag i måneden. Dagsorden og referat fremgår af opslag i våbenhuset. Orienterings- og opstillingsmøde: Den 9. september kl Se side 16. Buskgudstjeneste og kirkekaffe: Søndag d. 26. oktober kl Se side 8 og 14 Fælles sognemøder: Den 10. september og 18. november. Se side KirkeBladet efterår 2008

7 Høstgudstjeneste i Bjerring og Mammen At få en god høst er ikke en selvfølge. Det har mange i år kunnet se, når man har kørt rundt i det danske landskab. Og mange landmænd vil i år kunne mærke det på årets udbytte. Alligevel er vi i den store sammenhæng privilegerede. Vi kan dagligt spise os mætte i en sund og varieret kost. Det er en gave, som vi har grund til at sige Gud tak for. Dette markerer vi på en særlig måde ved vore høstgudstjenester, der holdes i Bjerring d. 7. sept. og i Mammen d. 14. sept. Kirken vil være pyntet flot i høstens farver, og vi vil synge vore dejlige høstsalmer: Ham takker alle vi med sang for alt, hvad han har givet, for hvad han vokse lod i vang, for ordet og for livet. Vi vil også lade vor tak komme til konkret udtryk gennem indsamling af en gave. Med vore penge kan vi støtte verdens fattige og nødlidende, og vi har mulighed for at støtte kirkens vidtforgrenede arbejde. Som de foregående år vil der til høstgudstjenesten ligge kuverter fremme i kirken, så man ved afkrydsning selv kan bestemme, hvad ens gave skal gå til. Der vil også ligge kuverter fremme i våbenhuset 14 dage før høstgudstjenesten. Store og små gaver er samlet med til at gøre en forskel for de mennesker, der modtager vor høstgave. Bjarne Markussen. Lysgudstjeneste Vi har alle mistet - nogle for nylig andre for længe siden. Vi mindes dem med varme og tænder lys og varmer os i lysets skær. Ved Alle Helgen er der tradition for at mindes dem, vi har mistet - og som kontrast til sorgen og savnet tænder vi lys for og med hinanden. Vi synger med hinanden om håbet om lysets hjem, himlen, og vi hører ord til tro og trøst. Det er i Bjerring Kirke kl Alle Helgens Dag. Der vil være mulighed for at tænde et lys i våbenhuset og bære det ind i kirken. Kirken vil udelukkende være oplyst af levende lys - det giver denne gudstjeneste en særlig varme. Bjarne Markussen. Bjerring Kirke oplyst af levende lys. KirkeBladet efterår

8 Gudstjenester Dato Dag Bjerringbro Kirkesalen Bjerring Mammen Hjermind Lee/Hjorthede/Skjern 7. sep. 16. s. e. trin MLC 10.15BM 1) BM 9.00 KNP Lee/10.15 KNP 1) Høstgudstj 14. sep. 17. s. e. trin GBJ 9.00 BM BM KNP 1) Skj./9.00 KNP Høstgudstj 2) Høstgudstj 17. sep. Onsdag koncert 21. sep. 18. s. e. trin GBJ 9.00 KNP 1) Lee/10.15 KNP 1) 23. sep. Tirsdag MLC 28. sep. 19. s. e. trin MLC 1) GBJ 9.00 BM BM KNP Høstgudstj 2) Høstgudstj 5. okt. 20. s. e. trin GBJ 3) 9.00 KNP Hjh./10.15 KNP Høstgudstj 12. okt. 21. s. e. trin MLC 9.00 KNP Skj./10.15 KNP 1) 19. okt. 22.s.e. trin 9.00 BM 1) BM 9.00MLC 21. okt. Tirsdag GBJ 26. okt. 23. s. e. trin GBJ BM 1) BM 1) 10.15KNP 1) Lee/9.00 KNP BUSK-gudstj BUSK-gudstj BUSK-gudstj Kirkefrokost 2. nov. Alle Helgen GBJ 2) BM BM 9.00 KNP Hjh./10.15 KNP 1) Kirkefrokost Lysgudstj 4. nov. Tirsdag Ungdomskirkekoncert 9. nov. 25. s. e. trin KNP BM BM Skj./9.00 KNP 16. nov. 26. s. e. trin GBJ 9.00 KNP KNP 1) 23. nov. Sidste s. i 9.00 GBJ 1) 9.00 BM BM Lee/10.15 GBJ 1) i kirkeåret 25. nov. Tirsdag BM 26. nov. Onsdag Fredslysgudstj. 27. nov. Torsdag HW 30. nov. 1. s. i advent BM Fam.gudst. 2) BM KNP 1) Fam.gudst. Hjh./9.00 KNP 7. dec. 2. s. i advent 9.00 GBJ 1) MLC 9.00 KNP Skj./10.15 KNP 1) Fam.gudst koncert Minikonf. Fam.gudst. afslutning Minikonf. medvirker 1) Kirkekaffe 2) Kor medvirker 3) Konfirmandjubilæum 8 KirkeBladet efterår 2008

9 GBJ: Gerda Brøchner Jørgensen. MLC: Merete Lindhardt Christensen. BM: Bjarne Markussen. KNP: Ken Nørgaard Pedersen. HW: Hartvig Wagner Der tages forbehold for ændringer i prædikantlisten m.v. Se venligst dagspressen og I Bjerringbro Kirke er altervinen alkoholfri den første søndag i hver måned samt til familiegudstjenester. Kirkebil Bjerringbro-Bjerring-Hjermind-Lee-Hjorthede Kirkebil kan bestilles til og fra kirkerne på tlf (Bjerringbro Taxi I/S). Mammen Kirkebil kører til og fra den første gudstjeneste i hver måned. Henvendelse om kørsel dagen før på tlf Kollekter Indsamlinger i Bjerringbro Kirke: 07. sep. Dansk Missionsråds Efterårskollekt 14. sep. i Kirken: Høstoffer 28. sep. i Kirkesalen: Høstoffer Sat-7. Evangeliet via satellit til 3. verden Kirkens Korshær 28. sep. Danmarks Kirkelige Mediecenter 02. nov. Danske Sømands og Udlandskirker Indkomne beløb under kr. 100,- til annoncerede formål vil i stedet indgå i høstofferet. Indsamlinger i Bjerring og Mammen Kirker 07. sep. Høstoffer (Bjerring) 14. sep. Høstoffer (Mammen) 21. sep. Menighedsfakultetet 02. nov. Danske Sømands- og Udlandskirker 23. nov. Indre Mission Viborg Sygehus Der er gudstjeneste på Viborg Sygehus hver torsdag kl Nørrevænget Gudstjeneste kl sep. Gerda Brøchner Jørgensen 28. okt. Ken Nørgaard Pedersen, altergang 25. nov. Bjarne Markussen Skovvænget Gudstjeneste kl : 10. sep. Gerda Brøchner Jørgensen, altergang 24. sep. Merete Lindhardt Christensen 08. okt. Bjarne Markussen 22. okt. Ken Nørgaard Pedersen 05. nov. Gerda Brøchner Jørgensen 19. nov. Bjarne Markussen, altergang 03. dec. Ken Nørgaard Pedersen Sct. Nicolaitjenesten Tlf: Konfirmationsdatoer: År Bjerringbro Bjerring Mammen Hjermind Lee Hjorthede Kirke Kirke Kirke Kirke Kirke Kirke maj 1 8. maj 2 3. maj 8. maj 2 3. maj maj april april april 30. april april 1 2. maj maj maj maj 20. maj maj maj 2 1 Bøgeskovskolen. 2 Egeskovskolen. Forældrene opfordres til at gøre sig bekendt med hvilken kirke, deres konfirmand hører til, evt. ved henvendelse til præsterne KirkeBladet efterår

10 Mammen Kirke Menighedsrådsformand: Jens Dam. Tlf Kirkeværge: Jens Iver Iversen. Tlf Graver: Lene Glud. Tlf Organist: Kristian Nørholm. Tlf Kirkesanger: Annie Østergaard. Tlf Information Menighedsrådsmøder i Mammen: Den sidste onsdag i måneden i Mammen Menighedshus. Dagsorden og referat kan ses i våbenhuset. Orienterings- og opstillingsmøde: Den 9. september kl Se side 16. Buskgudstjeneste og kirkekaffe: Søndag d. 26. oktober kl Se side 8 og 14 Opture og nedture Lige som mennesker kan have opture og nedture, sådan har FDF Mammen med medlemstallet. Vi er i øjeblikket i en bølgedal rent medlemsmæssigt. Det har vi været før, men pludselig kom der en stor bølge. Det håber vi så, der gør igen, og vi er klar til at tage imod det store skvulp af børn, som har lyst til at være med i fællesskabet. På grund af for få medlemmer, er de ugentlige møder droppet, og i stedet for laves der Weekend arrangementer i form af ture og lejre. Det første arrangement bliver en Opstarts-Weekend midt i august, hvor teltene skal luftes, og forhåbentlig blive fyldt op med mange børn, som kan tænke sig at blive medlem i FDF. Billedet er fra sommerlejren sidste år. Evt. nye medlemmer kan tilmelde sig til Marianne Pedersen tlf FDF Mammen. Frede Sørensen. Motiv fra Fur FDF Mammen på tur igen Viborg Kirkeradio Hver søndag kl Frekvens 107,5 (Bjerringbro) - Gudstjenester fra en af oplandets kirker og udsendelser med aktuelle indslag produceret af redaktionsudvalget veksler hver anden søndag. 10 KirkeBladet efterår 2008

11 Hjermind Kirke Menighedsrådsformand: Grete Møgelbjerg. Tlf Kirkeværge: Ellen Jørgensen. Tlf Graver: Steffen Thougaard. Tlf Organist: Eva Handberg. Tlf Kirkesanger: Kathrine Jespersen. Tlf Information Orienterings- og opstillingsmøde: Den 9. september kl Se side 16. Gamle Ryge og Aage Snedkeren I huset under det store træ (Hjermind Byvej 20) boede og virkede i mange år Aage Snedkeren alias tømrermester Aage Jensen. Inde bagved, i gården, ligger tømrer- og snedkerværkstedet og langs med værkstedsbygningen står den store rundsav, som Aage brugte, når han skar træ op direkte fra skoven; der hørte nemlig skov med til ejendommen og skoven blev passet! Aage arbejdede mest ude hos kunderne og i skoven, men broderen Niels mestendels passede værkstedet, hvor man kunne få repareret og fikset ting og sager uden synderlig ventetid! Akja det var dengang. Den hvinende lyd fra den store sav i gården blandede sig jævnligt i symfonien af landsbylyde lyde fra marker Fælles sognemøder: Den 10. september og 18. november. Se side 14. og stalde med heste, køer og svin rungende mælkejunger kværnen roerasperen og lyden af høje børnestemmer ovre fra skolegården... Man kunne altid høre, når Aage var i nærheden; han gik sådan og småkremtede hele tiden, og når han fortalte, var talen garneret med små latterudbrud, han morede sig selv, når han fortalte, og det gjorde han gerne og godt. Med fryd fortalte han om de gong A kjor for Ryge. Ryge var præsten, teologen, gammeltestamentleren Imanuel Ryge Jensen, som præsterede at være sognepræst i Hjermind-Lee- Hjorthede to gange! Efter den første periode sad han i otte år oppe i Salling og længtes tilbage til Hjermind, og da embedet blev ledigt i 1921 søgte han det igen og fik det; han blev emeritus (pensioneret) i 1933, men havde forinden bygget hus på Hedemøllevej (nr. 6); Ryge og hans højt elskede fru Kathinka ligger begravet ved Hjermind Kirkes kor. Ryge var blandt teologer kendt som En stor hebræer ; man sagde om Ryge, at han kunne tænke på hebraisk og så kan man virkelig et sprog! Han var da også medoversætter af 1931-udgaven af Det gamle Testamente, en lærd mand; og så var han for øvrigt medstifter af universitetet i Århus. Ryge var den første i Hjermind, der havde bil; men han fik aldrig kørekort, så Aage Snedkeren fik jobbet som privatchauffør; den første motorvogn var en tysk, åben Horch med udvendig bremse og en masse messingtøj, som skulle pudses; men den var for langsom for Ryge; han var en travl mand foruden tresognsembedet var der forskning og studier, undervisning i Århus, og i en periode var han valgmenighedspræst i Kjellerup. Men så blev der indkøbt en amerikaner, en Chevrolet og nu kom der fart over feltet! A kam sgi te å kyr en hund nie, beretter Aage, det wa A godt nok kjew å ja men det kunne De da ikke gøre for fastslog Ryge og så var Aage trøstet. Mogens Krag KirkeBladet efterår r

12 Lee Hjorthede Skjern Kirke Lee Kirke: Menighedsrådsformand: Erik Rasmussen. Tlf Kirkeværge: Ove Rasmussen. Tlf Graver: Bente Jørgensen. Tlf Organist: Eva Handberg. Tlf Kirkesanger: Kathrine Jespersen. Tlf Hjorthede Kirke: Menighedsrådsformand: Elsebeth Schwerin Mikkelsen. Tlf Kirkeværge: Mikael Lassen. Tlf Graver: Bente Jørgensen. Tlf Organist: Eva Handberg. Tlf Kirkesanger: Kathrine Jespersen. Tlf Skjern Kirke: Menighedsrådsformand: Kirsten L. Flegal. Tlf Kirkeværge: Otto Mogensen. Tlf Graver: Anne-Lise Sørensen. Tlf Organist: Eva Handberg. Tlf Kirkesanger: Kathrine Jespersen. Tlf Information Menighedsrådsmøder: Lee: Offentliggørelse ved ophæng i kirkens våbenhus. Hjorthede: Offentliggørelse ved ophæng i kirkens våbenhus. Skjern Kirkehus kl : Regnskabsmøde d. 25. sep., / Møde ang. valget d. 27. nov. Orienteringsmøde og opstillingsmøde 9. sep. I forbindelse med menighedsrådsvalget i november. Se side 16. Lee Forsamlingshus kl Hjorthede Forsamlingshus kl Skjern Kirkehus kl Valg til pastoratråd for Lee-Hjorthede-Skjern sogne Som beskrevet andet sted i Kirkebladet skal vi have valgt et pastoratråd. Der skal afholdes orienterings- og opstillingsmøde i hvert sogn. Disse møder vil finde sted i Lee forsamlingshus, i Hjorthede forsamlingshus og i Kirkehuset i Skjern den 9. sept. kl På møderne vil der være mulighed for at stifte bekendtskab med Kirkeministeriets dispensa- Bagsiden af alterbillede. Genåbningen af Hjorthede Kirke gemmer på overraskelser. 12 KirkeBladet efterår 2008

13 tion, som vi har fået. Vi har fra alle tre sogne ønsket, at hvert sogn blev repræsenteret af tre personer, således at hvert sogn har sin egen kasserer og kirkeværge plus een mere. Der skal ikke holdes møder i hvert sogn kun i pastoratrådet. Vi håber, at man i sognene vil benytte lejligheden til at komme og få indblik og forklaring på denne nye ordning, som vi, i de siddende menighedsråd, finder som den bedste løsning på, at vi har små sogne og mange kirker, som vi gerne vil have betjent. Menighedsrådene vil være vært ved en kop kaffe. Vel mødt! Elsebeth Schwerin Mikkelsen, formand i Hjorthede Sogn. Hvorfor er Skjern nu pludselig her? Mange ved hvorfor. Alle andre har da god grund til at spørge. En forklaring må til. Da den store strukturændring (ud med amterne og ind med regioner og storkommuner) fandt sted for et par år siden, blev også stiftsgrænserne ændret. Grænsen mellem Viborg og Århus Stift faldt lige akkurat syd for Skjern og delte dermed det pastorat, som vi i mange år havde hørt til, nemlig Vester Velling, Skjern og Sdr.Vinge. Ikke en håbløs situation, men for fremtidens samarbejde virkede den særdeles upraktisk, med Skjern orienteret mod provsti og stift i Viborg, og præst og de to andre sogne mod Favrskov og Århus. Da vores præst i efteråret meddelte sin afsked, var det tid til at tænke nyt. Ord som økonomi, svigtende kirkegang og lejlighedskirker lurede i horisonten. I over en generations tid har Skjern Skole haft elever fra vore to gode naboer mod vest, Hjorthede og Lee. Hvad kunne give bedre løfter om fremtidens samarbejde? Og hvad kunne være mere naturligt, end at vi vendte blikket den vej. Så gik det slag i slag. Spændende var det. Ansøgninger, møder og megen ængstelig venten, for kunne det nu lade sig gøre, og ikke mindst, hvordan ville vi blive modtaget? Alle de bedste eventyr ender godt. Også dette. Stifterne var velvillige, præsten fik sekretærhjælp, så endnu en kirke ikke blev den helt umulige belastning, og på vort første møde med Hjorthede Skjern Kirke og Lee fik vi næsten en følelse, som det fortabte får må have haft, da det endelig kom hjem i folden. 15. juni blev Ken indsat som sognepræst i Skjern Kirke. Mange kom for at møde ham, både i kirken og til receptionen. En dejlig og glædelig dag for os alle. Og bundlinien: I søndags kl. 9 var der igen en menighed i Skjern. Kirsten Flegal, formand i Skjern Sogn KirkeBladet efterår

14 Fælles information Nye oplysninger ang. valget! Sommernummeret af KirkeBladet havde på de først sider en oversigt over det formodede antal kommende menighedsrådsmedlemmer i bladets områder. I mellemtiden er der kommet andre tal på bordet fra flere sogne og distrikter. Lad os begynde i Lee, Hjorthede og Skjern. Her skal der ikke vælges 5-, men kun 3 pastoratrådssmedlemmer i hvert sogn. Dette skyldes den dispensation, som Elsebeth Schwerin Mikkelsen fra Hjorthede beskriver her i bladet. I disse sogne oprettes pastoratråd i stedet for menighedsråd. Disse 3 sogne vælger kun én formand ud af de 9 valgte pastoratrådsmedlemmer. I Mammen skal der vælges 5 menighedsrådsmedlemmer som før nævnt. Hvad angår Bjerring, Bjerringbro og Hjermind kirkedistrikter. Ja, der har Kirkeministeriet meget travlt med at finde ud af, hvor mange folkekirkemedlemmer der var pr. 1. januar 2008 i de forskellige distrikter, da dette antal, i.flg. loven er bestemmende for, hvor mange menighedsrådsmedlemmer der skal være. Det ser ud til at Bjerring får 7, Bjerringbro 9 og Hjermind 5 medlemmer fra 1. søndag i advent som også er den 30. november 2008, men der er endnu ikke kommet de afgørende tal fra Kirkeministeriet. Koncert med Kim Sjøgren Onsdag d. 17. september får Bjerringbro Kirke besøg af den kendte violinist Kim Sjøgren, der giver koncert i kirken kl og derefter underholder med populære toner ved kaffen i kirkecenteret. Kim Sjøgrens usædvanlige karriere begyndte ved konservatoriet i Århus, da han var 12 år gammel. Han debuterede 17 år gammel i Marselisborghallen og ansattes som 20-årig ved det kgl. kapel, hvor han senere blev koncertmester. Kim Sjøgren har givet koncerter verden over, spillet sammen med andre solister, ensembler og symfoniorkestre, indspillet plader, optrådt i radio og TV og endog været skuespiller i en film. Fra 2005 er han professor i violin og kammermusik ved konservatoriet i Kim Sjøgren Århus. Ved koncerten i Bjerringbro kirke vil Kim Sjøgren, sammen med kirkens organist Steffen Jungild, spille Bachs violinkoncert i E-dur, Efteråret fra Vivaldis De fire årstider samt Schuberts Ave Maria. Som solonummer spilles flere satser fra Bachs partita for soloviolin. I kirkecenteret spilles bl.a. Kanariefuglen. Der er GRATIS adgang til koncerten i kirken. Dørene åbnes kl Billetter til Kim Sjøgrens underholdning ved kaffen i kirkecenteret koster 40 kr. pr. stk., incl. betaling for kaffe og kage. De kan købes og afhentes på kirkekontoret, Nørregade 33 B, i kontorets åbningstid: tirsdag til fredag kl , torsdag tillige kl Der er plads til 150 personer i kirkecenteret. BUSK-gudstjeneste. Søndag d. 26. oktober holdes der overalt i landet BUSK-gudstjenester. Navnet BUSK er dannet af forbogstaverne til Børn-Unge-Sogn-Kirke. Mange steder vil der derfor denne dag være familiegudstjeneste, hvor konfirmander eller de kirkelige børne- ungdomsorganisationer medvirker. Klokkestabel ved Hjorthede Kirke 14 KirkeBladet efterår 2008

15 Foreninger & foreningsarrangementer Grundtvigsk Konvent for Viborg Stift Kontakt: Tlf KFUM Spejderne Bjerringbro Gruppe, Gudenå vej 22 A, 8850 Bjerringbro. Kontakt person: René Nielsen. Tlf FDF Bjerringbro Skovparken 1. v/carsten Mortensen. Tlf De Ældres Eftermiddag Bethel, Nørregade 22. kl sep. Tale v/fl. H. Møller, Gjern 28. okt. Tale v/astrid og Jens Andersen. 25. nov. Tale v/ Hans K. Jørgensen, Viborg Indre Mission i Bjerringbro Bethel, Nørregade 22. Sædv. mødestart kl sep. Fællesmøde hos ELM i Tange 11. sep. Høst- og Fødselsdagsfest. Tale v/k. D. Hansen, Århus 25. sep. Sudanaften. Tale v/fam. Schmidt, SAT okt. Tale v/r. Steffensen, Gårslev okt. Oktobermøder i Ulbjerg 09. okt. Generalforsamling. Fællessp. kl m/tilm. 21. okt. Tirsdag. Sangaften v/l. Poulsen, Hinnerup 30. okt. Tale v/f. H. Møller, Gjern 07. nov. Fam.aften v/m. Simonsen, Ans. Fællessp. kl m/tilm. 11. nov. Kredsefterårsmøde i Viborg 13. nov. Tale v/m. T. Randrup, Fredericia 27. nov. Gudstj. i Bj-bro Kirke v/ pastor H. Wagner. Efterf. kaffe i Kirkecenteret 04. dec. Tale v/c. Maagaard, Hestlund Bibelkredse: 18/9, 16/10, 20/11 Se i øvrigt Bethels programblad. Indre Mission kontakt: Formand: Tlf IMU: Tlf Juniorklub: Tlf Børneklub: Tlf ELM i Bjerringbro Kontakt: Tlf Mødested: Kirkecentret kl Fællesspisning kl sep. Møde v/a. Storgaard 26. sep. Sang og vidnemøde 10. okt. Møde v/l. Brixen 24. okt. Møde v/h. Vindum 07. nov. Møde v/p. Munch 16. nov. kl Møde på Hedemølle Efterskole v/h. Vindum 21. nov. Møde v/britta Iversen 27. nov. kl Adventsgudstjeneste i Bjerringbro kirke v/h. Wagner15. aug. Møde v/p. Iversen Sudankredsen kl sep. Møde hos M. Lindgård, Egekrattet 5A 11. nov. Møde hos E. Lauritsen, Ingemannsvej 23 Danmission 08. sep. Møde i Bethel kl okt. Fællesmøde med FDF. Spisning i FDF-Egeborgen kl Møde kl v/ volontørerne Laura og Eva. 10. nov. Møde i Bethel kl Onsdagsklubben, Bjerring Onsdag kl i konfir mandstuen i Bjerring. Det er for alle børn mellem 4 og 10 år. Det er bibelshistorie, leg, sang og sjov. Kontaktperson: Randi Thorlund tlf FDF Mammen v/frede Sørensen, Søndervang 7, tlf Mammen IM Menighedshuset: Torsdag d. 25. sep. kl Høstfest. Tale v/sognepræst Brian Iversen, Gjellerup. Torsdag d. 23. okt. kl Vi mødes i Vindum Kirke, hvor H. C. de Neergård fortæller om Vindum Kirkes historie, derefter kaffe i lampeforretningen på Vindum Overgård. Onsdag d. 3. dec. kl Adventsfest. Tale v/pastor Mogens Krag, Gravballe. Evt. kørsel: Møder i hjemmene, Mammen 18 sep., 16 okt., 20 nov. KirkeBladet efterår

16 KirkeBladet fremmøde. opfordrer til eget jdet har en m be ar ds n for Menighedsrå ku ke Ik. i vort land ve ga op ig gt s et vi for hele land Kirken, men d. ti m re kultur-f Orienteringsmøder 9. september 2008 Bjerringbro Kirkecenter Bjerring Konfirmandstue Mammen Menighedshus Hjermind Forsamlingshus Lee Forsamlingshus Hjorthede Forsamlingshus Skjern Kirkehus Alle har ret til at møde op og deltage, da det er et offentligt møde. Med andre ord: Alle er velkomne. Aftenens program: 1. Velkomst 2. Menighedsrådets opgaver og kompetence. 3. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg. 4. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet. 5. Redegørelse for regler vedr. opstilling af kandidater til menighedsrådsvalget. 6. Afslutning 16 Menighedsrådene vil formodentlig foreslå, at der holdes opstillingsmøde umiddelbart efter orienteringsmødet. Kun personer med stemmeret, dvs.medlemmer af folkekirken, kan deltage i opstilling af kandidater til menighedsrådsvalget. En eller flere kandidatlister kan opstilles. Opmærksomheden henledes på, at afstemningen aflyses, hvis der ved indleveringsfristens udløb den 30. september 2008 kl kun er indleveret en gyldig kandidatliste til valgbestyrelsen. KirkeBladet KirkkeBla Ki eb Bllaade det efterår eftteråår 2008 ef Sats & Layout: TotalGrafik Gudenådalens Reklamebureau. Tlf /el tryk 4 Det fremgår af valgloven, at Menighedsrådet skal holde et offentligt orienteringsmøde. Derfor inviterer alle KirkeBladets menighedsråd til orienteringsmøde på en og samme aften 9. sept. kl men hver for sig i eget område. Derfor er der sammenkomst i:

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Bladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2013 9. årgang Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Siden sidst har flere sogne været på udflugt. Her

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Flovt at far sagde du til præsten! side 13

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Flovt at far sagde du til præsten! side 13 KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 1 Vinter 2012/2013 9. årgang Sognemedhjælper ansat ved Bjerringbro Kirke Mini-konfirmanderne i Bjer ringbro sogn

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer...

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer... BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Vi skal bygge broer... 32. årgang nr. 4 september oktober november 2012 KIRKEN HAR MANGE RUM Enhed i forskellighed af sognepræst Ole Pihl Foto: Sund og Bælt Vi skal bygge

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011 Kirke bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011 Den himmelblå»jesus blir født på anden sal i Magasin du Nord. Han griner, når du trykker på en fodpedal sir goddag til sin mor..«sådan synger Shubidua

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 6 september oktober november 2012 Nyt fra menighedsrådet 2 I starten af juni præsenterede arkitekt Jørgen Overby og hans medarbejdere deres samlede oplæg til udskiftning af kirkebænkene,

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD: Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2011-55. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD: Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2011-55. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2011-55. årgang INDHOLD: Siden sidst og informationer s. 2 Adresser s. 3 Fyld Danmarks kirker s. 3 Tanker fra en kirkegårdstur s. 4

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Menighedsrådsvalg Herning Kirkes Drengekor i København September Oktober November 2012 Valg Af sognepræst Jens Moesgård Nielsen Det er ikke kun Mitt Romney og Barack

Læs mere

Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside

Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside 2 Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside 1 KIRKELIV i Give, Farre & Vorslunde Pastagudstjeneste med Peter Pan, Carl Nielsen koncert,

Læs mere

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv!

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Kirke sogn Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Se mere på side 3. Læs også: Grene Menighedsråd trækker kraftigt på reserverne Side 7 Billund og Grene Gudstjeneste ved Kærhuset oktober

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2014 september - november

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2014 september - november KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2014 september - november Kirkelig vejviser www.kjellerupkirke.dk LEVRING KJELLERUP Bygaden 55 Kirkebakken 10 Graver: Ny graver er ved at blive ansat. Kontakt

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 4 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet. Nr. 4 FOR BEDER MALLING AJSTRUP Nr. 4 august 2013 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Pris til Lene Gisselmann 3 Rundkørsel i Malling Syd 22 Præstebolig bliver til sognegård 16 Ny bordtennisklub i BMI 46 Fælles Fritids efterårsprogram

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

NYT FRA TVEJE MERLØSE KIRKE SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 13. ÅRGANG - NR. 4

NYT FRA TVEJE MERLØSE KIRKE SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 13. ÅRGANG - NR. 4 NYT FRA TVEJE MERLØSE KIRKE SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 13. ÅRGANG - NR. 4 Side 10: Film og foredrag om C.S. Lewis Side 11: Foredrag: Skæld ud på Gud Side 12: En rejse i Det Gamle Testamente Tveje Merløse

Læs mere

AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR. september - november 2011 Nr. 77

AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR. september - november 2011 Nr. 77 AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR september - november 2011 Nr. 77 ved Paul Kühle Vielse af fraskilte Må man ikke blive gift igen? Udgives af Avedøre Kirkes Menighedsråd, Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre

Læs mere

ullerød sogns kirkeblad

ullerød sogns kirkeblad Farshad Kholghi: Verden er et land Høstgudstjeneste m. brunch og dans Kirkelig kalender særlige gudstjenester arrangementer Gør kirkedøren høj og UDSIGTEN vid babysalmesang og de små synger Billedkavalkade

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

FRA KIRKEN SEPTEMBER - NOVEMBER 2007

FRA KIRKEN SEPTEMBER - NOVEMBER 2007 FRA KIRKEN SEPTEMBER - NOVEMBER 2007 KALENDER September - November 2007 2 SEPTEMBER Lørdag den 1. kl. 10.00: Søndag den 2. kl. 10.30: Søndag den 2. kl. 17.00: Tirsdag den 4. kl. 13.00: Fredag den 7. kl.

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING Sculptures by the sea af Line Nilsson Ravn Kunst fra hele verden, har netop som mange vil vide, gennem en måned, prydet

Læs mere

Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan.

Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan. Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan. Brande-Grene Kirkehøjskole se s. 7 Blåhøj: Allehelgens gudstjeneste 1. oktober kl. 19.30

Læs mere

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse.

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse. September 2015 - november 2015 Til alle sognets husstande d e STore ord åde De store ord synd Måbjerg og Ellebæk sogne www.maabjerg-ellebaek-kirker.dk s yn D tilgivelse nåde S ynd INDHOLD s. 3 Fernisering

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere