Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:"

Transkript

1 Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Direktionen Herlev Hospital 2 Kontaktperson/projektleder Navn: Helle Christiansen Adresse: Herlev Hospital Akutmedicinsk Kardiologisk afdeling S Telefon: Mail: 3 Juridisk ansvarlig Navn: Knud Skagen Adresse: Herlev Hospital Akutmedicinsk Kardiologisk afdeling S Telefon: Mail: Dato: Underskrift: 4 Projektets titel Det udgående Akut-team på Herlev Hospital 5 Målgruppe Alle borgere bosiddende i eget hjem med kontakt til hjemmeplejen og borgere bosiddende på plejehjem i Gladsaxe Kommune, (pt borgere), Herlev kommune samt Egedal kommune 6 Ansøgte beløb Projektets forventede varighed 8 Er der ansøgt eller bevilget støtte fra anden side Start: 1. januar 2008 Slut: 31. december 2008 Nej 9 Total budget for projekt fordelt på år Beløb: kr. i Budget i alt: kr. 10 Heraf kommunal finansiering Beløb i alt: kr. i 2008, heraf Gladsaxe Kommune kr. Herlev Kommune kr. Egedal Kommune kr. 11 Medansøger(e) Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Rådhus alle 1 1

2 2860 Søborg Herlev Kommune Social og Sundhedsforvaltningen Herlev Bygade 90 Egedal Kommune Social og Sundhedsforvaltningen Rådhustorvet Stenløse 12 Kort beskrivelse af projektet (7-10 linjer) 13 Hvordan formidles projekter og erfaringer til andre? 14 Hvordan sikres forankringen af projektet og videreførelse efter den planlagte projektperiode? Der bliver indlagt mange ældre borgere akut på Herlev Hospital fra plejehjem og via hjemmepleje. Disse ældre borgere bliver ofte utrygge og i nogle tilfælde konfuse i forbindelse med en akut indlæggelse. Der er derfor et ønske om, at forbedre indsatsen for de syge ældre og i den anledning ser vi et stort forbedringspotentiale i at udvikle og udbygge samarbejdet mellem Herlev Hospital og Gladsaxe, Herlev og Egedal Kommuner. Ved at tilbyde de akut syge ældre de samme sygeplejeydelser i eget hjem eller på plejehjem, som de ellers vil kunne få på Akutmodtageafdelingen, vil man kunne undgå uhensigtsmæssige indlæggelser. Projektet og de erfaringer og resultater, der kommer ud af projektet, vil blive formidlet i en rapport, som vil blive sendt til Region Hovedstadens Hospitaler, de øvrige kommuner i Region Hovedstaden og til praktiserende læger i Region Hovedstaden samt evt. til KL og Danske Regioner. Herudover vil hospitalet og deltagekommunerne sørge for at formidle erfaringerne til relevante medarbejdere og borgere/patienter. Kan kommunerne konstatere et fald i antallet af indlæggelser og Herlev Hospital ligeledes vurderer en positiv effekt, forsøges projektet at blive gjort til en permanent løsning. Hvis projektet permanentgøres skal det undersøges, om de øvrige kommuner i optageområdet kan/vil deltage, samt afklaring af finansiering mv. 2

3 Projektbeskrivelse vedr. Det udgående Akut-team på Herlev Hospital Der bliver indlagt mange ældre borgere akut på Herlev Hospital fra plejehjem og via hjemmepleje. Disse ældre borgere bliver ofte urolige, utrygge og i nogle tilfælde konfuse i forbindelse med en akut indlæggelse. Der er derfor et ønske om, at forbedre indsatsen for de syge ældre og i den anledning ser vi et stort forbedringspotentiale i at udvikle og udbygge samarbejdet mellem Herlev Hospital og Gladsaxe, Herlev og Egedal kommuner. Ved at tilbyde de akut syge ældre de samme sygeplejeydelser i eget hjem eller på plejehjem som de ellers vil kunne få på Herlev Hospital vil man kunne undgå uhensigtsmæssige indlæggelser med de ovenfor beskrevet følgevirkninger. Formål Formålet med Det udgående Akut-team er at kvalitetssikre den indsats der gives til akut syge borgere, at optimere og kvalitetssikre patientforløbene på tværs af sektorer, at de ældre borgere kan blive længst muligt i eget hjem og derved undgå uhensigtsmæssige akutte indlæggelser. At tilbyde de akut syge ældre borgere de samme kvalitetsmæssige sygeplejeydelser i eget hjem eller plejehjem, som det er tilfældet ved en indlæggelse. At styrke samarbejdet mellem primær og sekundær sektor omkring den akut syge ældre borger og derved udnytte de forskellige kompetencer optimalt. Målgruppe; Alle borgere bosiddende i eget hjem med kontakt til hjemmepleje og borgere bosiddende på plejehjem i Gladsaxe Kommune (i alt borgere), Herlev Kommune og Egedal Kommune. Hvad indebærer den udgående funktion; Det vil på hverdage i tidsrummet kl til kl være muligt at få telefonisk kontakt med en sygeplejerske, der i det beskrevne tidsrum også tager ud på sygebesøg hos ældre syge borgere efter forudgående aftale. Det udgående Akut-team kan kontaktes af plejepersonalet på plejehjem eller hjemmepleje, praktiserende læge, lægevagten og af medicinsk visitator. Opgaver for sygeplejersken i Det udgående akut-team; Sygeplejefaglig vurdering af den udgående sygeplejerske før evt. indlæggelse, i samarbejde med personale i primærsektoren. Medicinsk visitator kan inddrages ved behov. Sygeplejefaglig supervision og vejledning af den udgående sygeplejerske til personale i primærsektor omkring borger med akut opstået sygdom eller ved tilstande, hvor der er behov for en second opinion. Behandlingsjustering i samarbejde med læge fra AMA, praktiserende læge eller lægevagt. Praktiske handlinger f.eks. blodprøver, sondeanlæggelse, kateterskift, justering af iltbehandling, maskebehandling, og sukkersygebehandling i samarbejde med læge fra AMA, praktiserende læge eller lægevagt. Projektorganisering Projektet tænkes organiseret med en styregruppe og en arbejdsgruppe. Da projektet er et samarbejde mellem primær og sekundær sektor vil det være hensigtsmæssigt at styregruppen til pilotprojektet består af repræsentanter fra begge sektorer. Disse skal sætte rammerne for funktionen og være ansvarlige for kendskabet til, justeringen samt evalueringen af Det udgående Akut-team. Der ud over skal styregruppen godkende det udarbejdede dokumentationsredskab, så man sikrer sig, at det er brugbart på tværs af sektorerne. 3

4 Evaluering; Løbende vil styregruppen evaluere og tilrette funktionen. Endelig evaluering skal foregå efter 1 år med udgangspunkt i en gennemgang af de faktiske forløb og den tilhørende dokumentation af opgaver og problemer. Herefter tages stilling til den fremtidige dimensionering, drift, udvidelse og udvikling. 4

5 Budget vedr. det udgående akut-team på Herlev Hospital Post Ansøgte midler Medfinansiering de 3 ansøgerkommuner 1 sygeplejerske på 37 timer/år taske med diverse akutindhold og mobiltelefon/abonoment mv Timer fra IT afd. til oprettelse af database og evt. opkobling til telemedicinske muligheder Kørselspenge/år Arbejdsplads og computer i alt

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt EN NY START EN NY START Januar 2014-december 2015 Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Projektbeskrivelse til Satspuljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Projektbeskrivelse til Satspuljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Psykiatri og Social Administrationen Projektbeskrivelse til Satspuljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Rebild Kommune. Region Nordjylland

Rebild Kommune. Region Nordjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte 1 INDHOLD SIDE 1. Indledning 3 2. Projekt "Kom til Kræfter" - et led i rehabilitering af kræftramte 4 3. Målgruppe 4 4. Formidling af aktiviteten 5 5.

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Styrkelse af det akutte område og beredskab mod overbelægning (5 mio. kr.) I budgettet for 2013 indgår 25 mio. kr.

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer?

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? Center for Interventionsforskning Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? En evaluering af implementeringsprocessen i ni pilotkommuner Katrine Bindesbøl Holm Johansen Tine Tjørnhøj-Thomsen

Læs mere

Fra pleje og omsorg til rehabilitering

Fra pleje og omsorg til rehabilitering Fra pleje og omsorg til rehabilitering Erfaringer fra Fredericia Kommune Pia Kürstein Kjellberg Rikke Ibsen Jakob Kjellberg PUBLIKATION SEPTEMBER 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks

Læs mere