Kirkeblaal FASTER SOGN. »Visioner«

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkeblaal FASTER SOGN. »Visioner«"

Transkript

1 Kirkeblaal NR Glimt fra visionsdagen på Faster Skole. Proceskonsulent Per Søgaard fra Erritsø guider igennem visionsprocessen. På projektorbilledet skimtes:»i have a Dream«DEC JAN FEB»Visioner«Foto: HVK Billede fra kirkesuppe efter høstgudstjenesten Foto: HVK Skatkisten kom frem ved»børnenes Fem Minutter«FASTER SOGN Foto: Inger Marie Kristensen

2 Visionen og barnet NAVNE & ADRESSER SOGNEPRÆST Henrik Vejlgaard Kristensen Flodgårdsvej 24, Borris tlf Træffes bedst: Tirs.-fre GRAVER Knud Erik Dyrvig Grenevej 3, Astrup tlf (Privat: tlf ) ORGANIST Ellen Vestergaard Birkevænget 11, Astrup tlf KIRKESANGERE Hanne Vendelbo Nielsen Borrisvej 15, Ejstrup tlf og Kristian Ahle Egerisvej 13, Faster tlf MENIGHEDSRÅDSFORMAND Margit Tanderup Kristensen Skovvejen 1, Ejstrup tlf KIRKEBLADSREDAKTIONEN Helga Aagaard tlf Karen Jansen Olesen tlf Jens Kragh tlf Ansvarshavende: Henrik Vejlgaard Kristensen tlf For et år siden trådte nye menigheds råd til, og de er kommet rigtig godt ind i arbejdet. Den sidste dag i oktober var Borris og Faster menighedsråd og medarbejderne sammen for at arbejde med visioner for de kommende år. Det kom der en masse gode ideer og forslag ud af. Det er godt en gang imellem at træde et skridt tilbage for at overskue større helheder og sætte ord på vore drømme. Disse visioner må hænge sammen med vores hovedopgave som kirke - vores»mission«kalder de det blandt erhvervsfolk. Missionen er i folkekirken på det seneste blevet meget mere klar. I betænkning 1477, som kom juli 2006, lyder formuleringen: Folkekirkens mission som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens frelser. Dette udgangspunkt er lovgivningsmæssigt bestemt i Grundloven, der bestemmer folkekirken som den evangelisk-lutherske kirke. Forkynd elsen bygger på den grundforudsætning, at mennesker ikke ved egen indsats kan gøre sig fortjent til noget over for Gud, men kun kan modtage alt fra Gud i troen på Jesus Kristus. Vi har jo også i kirken missionsbefaling, som også sætter klare ord på, hvorfor vi er sat i verden. Det handler om at gøre disciple ved dåb og oplæring. (Matthæusevangeliet SOGNE- INDSAMLING til Folkekirkens Nødhjælp søndag den 7. marts. Conny Bøndergaard er koordinator. kap. 28 vers 19 og 20). Det handler om at forkynde ham, vi nu snart atter kan fejre i julen. Det var ham, der voksede op og gav befalingen til sine disciple. Han har ikke alene givet os opgaven, men også masser af inspiration til, hvordan det kan føres ud i livet. Det evangelium, han forkynder, er balsam for sjælen. Her hører vi budskabet om syndernes forladelse og evigt liv til hver den, som tror på ham. Når dette budskab modtages, kan der frigøres energi til at handle lige nu og tænke fremad på drømmescenariet. En vision har med synet at gøre. Vi kan se det for os. Drømmen tager form i vore tanker. Vi ser noget af det, vi kan gøre for at opfylde noget af vor mission. Visioner har godt af at blive slebet til af en god portion realisme og andres vinkler på samme sag. At tænke sammen kan også afføde helt nye visioner, hvor vi kan glæde os over hvor parallelt, vi tænker om kirkens store sag. Ordet vision er faktisk hentet fra en bibelsk sammenhæng, hvor det også har andre nuancer. Her handler det for eksempel om fremtidsvisionen om, at vi engang skal få lov at se julens hovedperson ansigt til ansigt. Til den tid bliver det som sejrherren, der kommer i herlighed og magt - kærlighedens magt! Henrik Vejlgaard Kristensen FÆLLES FOREDRAG tirsdag den 2. februar kl i Faster Forsamlingshus ved sognepræst Lisbeth Filtenborg, Gjellerup. Arr.: Faster Forsamlingshus, Aktiv Faster og Faster menighedsråd

3 GUDSTJENESTER DAG KIRKEÅRET TID FASTER KIRKE BEMÆRKNINGER DECEMBER søndag i advent 9.00 Martin Jensen Matt. 25, søndag i advent Sang under nadver Lukas 1, Tirsdag Julekoncert med Treenighedskirkens Drengekor søndag i advent Ingen Joh. 3, Juleaften10.30 Kirkebil om formiddagen Lukas 2, Juledag 9.00 Joh. 1, juledag Matt. 10, JulesøndagIngen Matt. 2, Nytårsaften22.30 JANUAR 1. NytårsdagIngen Matt. 6, Helligtrekongers søn Sang under nadver Matt. 2, 1-12 el. Joh. 8, Aflevering af kalendergaver s. e. helligtrekonger Ingen Markus 10, s. e. helligtrekonger Joh. 4, S. s. e. helligtrekonger 9.00 Joh. 12, Søndag Septuagesima 9.00 Martin Jensen Matt. 25, FEBRUAR 7. Søndag Seksagesima Sang under nadver Markus 4, Fastelavn Familiegudstjeneste Luk. 18, i Aktivitetshuset i Astrup søndag i fasten Lukas 22, Tirsdag Møderækkegudstjeneste Ole Rasmussen, Grønbjerg Arr.: KFUM og KFUK i Astrup søndag i fasten 9.00 Markus 9, BØRNENES FEM MINUTTER BØRNEAKTIVITETER: KIRKEBIL TLF : NYTÅRSAFTEN I FASTER KIRKE Aftengudstjeneste torsdag den 31. december kl Fælles for hele pastoratet. JULEGUDSTJENESTE FOR MARIEHØNEN Traditionen tro er der julegudstjeneste for Mariehønen og dagplejen torsdag den 17. december kl Alle er velkomne - også ved denne gudstjeneste! FÆLLES FASTELAVNSFEST søndag den 14. februar i aktivitetshuset Kl. 14 er der familiegudstjeneste i hallen, hvor Astrup Juniorklub medvirker. Kaffe på byens torv og derefter tøndeslagning i hallen. Arr.: Aktiv Faster, KFUM-spejderne i Astrup og Faster menighedsråd 3

4 Besøgstjenesten er kommet godt fra start Besøgstjenesten her i Faster og Borris sogne har udviklet sig fra at være en rigtig god ide til en ordning, der er behov for. En del besøgsvennepar er allerede etableret her i efteråret. ÆNDRING I PRÆSTEAFLØSNINGEN Da Jens Kristian Holmgaard ikke længere skal afløse uden for Rækker Mølle Pastorat med sine fire kirker, har provst Poul Ivan Madsen besluttet at ændre på afløserstrukturen. Den ny afløser er sognepræst Martin Jensen, Sdr. Vium og Hemmet sogne. Han vil for mange være et kendt ansigt, da han allerede under den hidtidige ordning har haft en del gudstjenester i Faster. Herfra skal der lyde en stor tak til Jens Kristian Holmgaard for en stor indsats i godt og vel de tretten år, der er blevet afløst her i Faster sogn! Henrik V. Kristensen Behovet har vist sig større. Derfor vil vi atter opfordre til at melde sig som besøgsven. Derved er der mulighed for en udbytterig kontakt til en person, som har stor interesse i at lære dig at kende. Der er mulighed for at kontakte: Herdis Hansen: , Henrik V. Kristensen: , : eller besøgstjenesteleder Birthe Ranfelt: Foto: Inger Marie Kristensen ÅRETS HØSTOFFER I FASTER KIRKE Under høstgudstjenesten søndag den 27. september blev der i alt samlet ,- kr. ind. De indsamlede penge blev efter ønske fordelt således: Folkekirkens Nødhjælp: 5806 kr. Kristeligt Forbund for Studerende 1200 kr. Danmission 1100 kr. Kirkens Korshær 100 kr. Det Danske Bibelselskab 100 kr. KFUK s Sociale Arbejde 800 kr. Værestedet i Skjern 900 kr. Sudanmissionen 600 kr. Israelsmissionen 300 kr. Indre Mission i Danmark 1350 kr. Luthersk Missionsforening 650 kr. KFUM og KFUK i Danmark 1400 kr. Dansk Bibelinstitut 1600 kr. Menighedsfakultetet 650 kr. Konfirmandklubben»Confirm«550 kr. Kræftens Bekæmpelse 900 kr. Kristelig Lytter- og Fjernseerforbund 400 kr. Ordet og Israel 50 kr. Åbne Døre 300 kr. Ved årets høstgudstjeneste var der masser af frugt og grønt båret ind af børn ved gudstjenestens begyndelse 4

5 En gave til Faster sogn ALTERTAVLE- PROCESSEN Menighedsrådet har fået meddelelse om, at Nationalmuseet først ved selvsyn er i stand til at vurdere, hvorledes forholdene i Faster Kirke vil tage sig ud med den ny altertavle. Vi afventer derfor dette besøg fra Nationalmuseet. Først her efter kan ansøgningen til Akademirådet sendes. Faster sogn har til stor glæde og overraskelse modtaget en pengegave fra Ella Hansen. Beløbet blev givet efter Jens Laurids Hansens ønske til udendørs belysning af Faster kirke. Menighedsrådet har i den forbindelse undersøgt mulighederne for at anskaffe en belysning, som passer godt sammen med kirkens beliggenhed og set i forhold til beplantningen på kirkegården. Der er blevet taget højde for, at eludgifterne ikke bliver forøget. Derfor vil lysene på den ny parkerings plads fremover kun være tændt i forbindelse med gudstjenester. Første gang lysene blev tændt, var alle helgens søndag. Fra menighedsrådets side vil vi gerne takke Ella Hansen for denne flotte gave. Vi håber, at belysningen vil blive til glæde for alle her i sognet! Vi vil samtidig benytte lejligheden til at mindes Jens Laurids Hansen. Visioner Lørdag den 31. oktober var Faster og Borris sognes menighedsråd og medarbejdere samlet til en fælles visionsdag i Aktivitetshuset i Astrup. Målsætningen var, at den enkelte havde mulighed for at fremkomme med ideer og prioriteringer i forhold til kirkernes og sognenes fremtidige udvikling. Her tænkes på en udvikling i en fælles retning, hvor menighederne kan være involveret. Alt sammen i et tempo og temperament, som passer til de to sogne. I løbet af dagen blev deltagerne delt op i interessegrupper, hvor de mange kreative ideer blev bearbejdet. Vi drøftede blandt meget andet gudstjenesteformer, eventuelt fælles børnekor med Borris og udvikling af kirkens hjemmeside sideløbende med kirkebladet. Vi vil i menighedsrådet i nær fremtid drøfte, hvad der skal arbejdes videre med her i Faster sogn. UDGÅEDE GRAVSTEN Provsten har bedt os om ikke at anbringe flere gravsten i mindelunden. Ringkøbing-Skjern Museum er derfor i gang med at udpege de gravsten/gravsteder, der er bevaringsværdige. Ved fredning-/legattidsudløb vil man - som tilbuddet også er nu - have mulighed for at forlænge retten over gravstedet mod betaling eller selv hjemtage gravstenen. Ønsker man ingen af de to forslag, vil menighedsrådet forestå bortskaffelsen af stenen på behørig vis. Kirkeværge Kristen Højbo Jansen Foto: HVK Fælles visionsdag i Astrup 5

6 AKTIVITETSKALENDER Indre Mission & KFUM & K i Astrup Kontaktperson IM: Thomas Bøndergaard Jeppesen, tlf Mødested: Astrup forsamlingshus Kontaktperson KFUM & K: Morten Ahle, tlf Mødested: I klublokalerne på Faster Skole Kontaktperson Fredagsfamilier: Britta og Brian Holk Nielsen, tlf Mødetidspunkt: Kl hvor intet er anført 02/12 Studieaften i Forsamlingshuset 12/12 Advents og julefest v/svend Erik Petersen, Ringkøbing 06/01 Nytårsfest v/bjarne Lindgren, Ringkøbing 10/01 Bedemøde i Forsamlingshuset kl forud for gudstjeneste i Borris 11/01 Bibelkreds 1 hos Birgitte Agerbo 12/01 Bedemøde hos Thomas og Carina 14/01 Bedemøde i Forsamlingshuset v/henrik V. Kristensen 15/01 Bedemøde i Forsamlingshuset 20/01 Studieaften i Forsamlingshuset Bibelkreds 2 hos Jonna og Jørgen 24-28/01 LM møderække 03/02 Studieaften i Forsamlingshuset 08/02 Bibelkreds 1 hos Conny og Henning 10/02 Bibelkreds 2 hos Carl og Bente 22/02 Møde v/jørgen Knudsen, Århus 23/02 I kirken v/ole Rasmussen 24/02 Møde Mogens Andersen 25/02 Møde v/lokale kræfter 26/02 Familieaften v/kirsten Taulborg, Hjortkær Fredagsfamilier Mødetidspunkt: Kl /12 Hygge aften 08/01 Svømmehal og arbejdsdrøftelse 05/02 Møde KFUM & KFUK 01/12 Ungdomsgudstjeneste i Skjern 04/12 Fredagsdiskocafé 08/12 Sangaften Bølling 15/12 Juleafslutning/julefrokost hos fam. Mouridsen Kontaktperson: Karsten Hermansen, tlf Mødested og tid: Spejderpladsen, onsdage kl Aldersgruppe: 1. klasse og opefter KFUM & KFUK s Børneklub / Fredagsklubben Kontaktperson: Jan Silkjær Hansen, tlf Mødested: Astrup Forsamlingshus, hver fredag eftermiddag kl Aldersgr klasse Lygten / Indre Missions Børneklub Kontaktperson: Karina Sørensen, tlf Mødested og tid: Astrup Forsamlingshus. Hver ons. kl Aldersgr. fra 4 år 09/12 Maria venter/generalforsamling Yngste børn: Dekorerer hjerter Ældste børn: Genbrugsværksted 16/12 Julenat/Julehygge 06/01 Hvem er Jesus/Lave malerier pyntet med forskelligt 13/01 Jesu disciple/fiskenet 20/01 Jesus oplærer sine disciple/collage med selvportræt 27/01 Børnetræf sammen med LM s børneklub 03/02 Stormen på søen/ældste børn laver totalteater for de yngste 10/02 Jesus som Guds tolk/fastelavnshygge 24/02 Børnetræf sammen med LM s børneklub 03/03 Jakobs liv/male på sten gå på jagt Luthersk Mission Kontaktperson: Carsten Schmidt: tlf Mødested og tid: Astrup Forsamlingshus kl hvor intet er anført 09/12 Møde v/dan Hessellund 22/12 Fælles med LMU, Kiabakari 28/12 Julefest 03/01 Kl Møde v/børge Haahr Nielsen 10/01 Kl Opstart bedeuge 14/01 Fælles bedemøde med IM 24 28/01 Møderække v/lars Rømer Olsen 03/02 Kredsmøde 13/02 Fastelavnsfest v/philip Bach-Svendsen 6

7 for kirkeligt foreningsarbejde i Faster Sogn Legestuen i Astrup For børn op til skolealderen ifølge med en voksen. Kontaktperson: Heidi Hagelskjær, Tlf Mødested og tid: Astrup Forsamlingshus Hver mandag kl Undtagen skolefridage Astrup Juniorklub Kontaktperson: Inge Larsen, tlf Mødested og tid: Astrup Forsamlingshus. Hver mandag kl Aldersgruppe: klasse. Sædding-Astrup LMU Kontaktperson: Anne Kirstine Bork Sørensen, tlf Mødeaften: Hver tirsdag kl /12 LMU i sommerhus, Leif kommer og taler for os 08/12 Bibeltime hos Villy Kjeldsen, Solvangvej 7 15/12 Bibeltime v/bent Larsen hos Jens Schmidt, Videbækvej 20 22/12 Juleafslutning sammen med LM Astrup i Astrup forsamlingshus 27/12 Julefest på Sædding Efterskole sammen med LM Sædding 28/12 Julefest i Astrup forsamlingshus sammen med LM Astrup 05/01 Studie hos Bjarne Mogensen, Egerisvej 8 12/01 Bedeuge i Sædding 26/01 Møde v/peter Rask på Sædding Efterskole 02/02 Vi kører sammen af sted til lovsang på Solgården 09/02 Bibeltime v/ebbe Kaas hos Klaus Bredtoft, Dyssevænget 38 16/02 Studie i Astrup Forsamlingshus 23/02 Generalforsamling i Astrup Forsamlingshus Kristelig Landmandsmøde 18/01 I LM s missionshus i Nørregade Kl Andagt Kl Andreas Jørgensen Kl Jørgen Skydstofte Kl John Ørum Jørgensen Grundtvigsk Forum Hvor intet andet er anført holdes møderne onsdage kl i Kirkehuset, Fredensgade 9, Skjern. 02/12 Kl Adventsmøde på Husflidsefterskolen v/flemming Rishøj, Esbjerg 06/01 Nytårsmøde. Gudstjeneste v/mette Geil, Rødding 20/01 Søren Gade, Holstebro 03/02 Helle Henningsen, Velling 17/02 Jakob Tybjerg, Uldum 03/03 Fællesmøde med Ringkøbing v/hans Hauge, Århus Astrup Børneklub Kontaktperson: Annie Pedersen, tlf Mødested: Astrup Forsamlingshus, hver tirsdag kl Aldersgruppe: 3-10 år Astrup Børnekor Kontaktperson: Inga Kjærgaard, tlf Mødested og tid: Astrup Forsamlingshus, hver mandag kl Aldersgr. fra bh.kl.-5. klasse Astrup Børneklub på besøg i Faster kirke 1. september Foto: HVK Deadline for meddelelser til næste nr: 27. januar 2010 Jens Kragh, Arnborgvej 6, Kjelstrup,, Tlf og 7

8 Foto: HVK Det nye elevhold fra Erhvervsskolen Vestjylland på introduktionsbesøg i Faster kirke den 11. august JULEKONCERT I FASTER KIRKE tirsdag den 15. december 2009 kl I år har Ellen Vestergaard inviteret Treenighedskirkens Drengekor fra Esbjerg til julekoncerten, som i år afholdes i Faster kirke. Drengekoret, som har eksisteret siden 1964, bliver i dag ledet af Lone Gislinge. Lone Gislinge er født i Holstebro og uddannet musikleder og hørelærepædagog og har i årene været ansat ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Lone Gislinge har været med til at grundlægge Konservatoriets Pigekor i Esbjerg og tiltrådte i 1990 som dirigent for Treenighedskirkens Drengekor i Esbjerg. Drengekoret har ca. 50 medlemmer. 30 drenge i alderen mellem 9 og 15 år og 20 mænd. I korets forskole undervises 8 12 drenge i 10 mdr. Herfra rekrutteres de videre til koncertkoret. Treenighedskirkens kor har gennem tiderne indspillet 9 LP/CD ere og medvirket i radio- og tv-programmer. Koncertrejser prioriteres meget højt, og Treenighedskoret er netop her i oktober måned hjemkommet fra en koncertturne i Kina. Vi glæder os til en koncert på et højt musikalsk niveau! MINIKONFIRMAND- UNDERVISNINGEN begynder tirsdag den 12. januar, hvor Lisbeth Ahle og jeg vil være klar til at modtage et nyt, friskt hold fra 3. klasse. Der vil komme særskilt indbydelse ud til alle elever i 3. klasse på Faster Skole. Henrik Vejlgaard Kristensen Entré 50 kr. KONFIRMANDKLUBBEN CONFIRM Mødetidspunkt: Drop in kl Møde: Aldersgruppe: 7. og 8. kl. med tilknytning til Borris eller Faster sogne Leder: Thomas Bøndergaard Jeppesen, tlf /12 Juleafslutning i Astrup Forsamlingshus (kl ) 15/01 Filmmaraton hele natten i Borris præstegård 29/01 Vi besøger en Efterskole 26/02 Aktiviteter i hallen i Aktivitetshuset Opstartsaften i september BESØG FASTER KIRKES HJEMMESIDE PÅ: Tryk: team Lynderup

Kirkeblaal. faster sogn. december januar februar. Høstgudstjeneste. Kirketårnet kalkes. Så er Simon tilbage fra forældreorlov

Kirkeblaal. faster sogn. december januar februar. Høstgudstjeneste. Kirketårnet kalkes. Så er Simon tilbage fra forældreorlov Kirkeblaal nr 4 2014 december januar februar Høstgudstjeneste Kirketårnet kalkes Så er Simon tilbage fra forældreorlov faster sogn Formandens julehilsen 2 NAVNE & ADRESSER Sognepræst Simon Møller Olesen

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2013 Vi tror på en levende Gud. En Gud som kender os, fordi Han har skabt os - men som ikke stopper ved det! Han ønsker, at vi skal lære sandheden

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard.

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard. Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2014 I efteråret 2014 har vi to møder om Guds lov med Ebbe Kaas fra Brændstrup, tirsdag d. 2. september og tirsdag d. 28. oktober. Begge mandage inden

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: il Ekspedition:

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012 Fællesarrangementer: Søndag d. 2/9 Foreningsdag Tirsdag d. 9/10 Sogneaften med Erik Gunnersen Weekenden d. 28. - 30. September afholdes kurset: "Det gode liv" Det arrangeres i samarbejde mellem Kristendomsudvalget

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00

Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00 2015 LM s kredsbestyrelse, Haderslev Formand Kim Jensen tlf. 74 53 34 07 24 24 73 10 Næstformand Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00 Sekretær Else Wiwe tlf. 25 78 62 67 Medlem David Jensen tlf. 23 45 47 24

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 10 September 2011 Februar 2012

Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 10 September 2011 Februar 2012 Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 10 September 2011 Februar 2012 Fra menighedsrådet Kirke for Børn og Unge i Jerne Som altid på denne tid af året er vi godt i gang med at færdiggøre budgettet for 2012. Vi vil

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

- et tilbud til alle forældre...

- et tilbud til alle forældre... - et tilbud til alle forældre... S E P T E M B E R 2 0 1 1 P R O G R A M E S B J E R G SØNDAG 04. SEPTEMBER KL. 11:00 - GUDSTJENESTE taler: Frank Ahlmann LØRDAG 10. SEPTEMBER KL. 14:30+19:00 - ÅRSKONFERENCE

Læs mere

Velkommen til informationsmøde Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti. Provstiudvalget Landsforeningen af Menighedsråd

Velkommen til informationsmøde Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti. Provstiudvalget Landsforeningen af Menighedsråd Velkommen til informationsmøde Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Provstiudvalget Landsforeningen af Menighedsråd 1 Program Formål og metode Baggrund Lidt om provstiet Erfaringer

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk »Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august www.haderupcamping.dk Mødeprogram: Torsdag den 25. juli 10.00 Bibeltime v/ sognepræst Morten Mouritzen, Vinding Emne: Kald og kraft Jer 1,1-19

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Agerskov & Branderup. December Januar Februar

Agerskov & Branderup. December Januar Februar KirkeBladet 1 Indhold Glade jul, stressede jul... 2 Ny organist... 3 Afrensning af gammel sten. 4 Høstgudstjeneste... 6 Gudstjenester... 8 2015 December Januar Februar Agerskov & Branderup 1 Kirkelig vejviser

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: jf Ekspedition:

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park

Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2014 Det sker... Maleriudstilling i Kirkebakkehuset I august, september og oktober udstiller

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Solnedgang ved Hvidbjerg Præstegård

Solnedgang ved Hvidbjerg Præstegård Solnedgang ved Hvidbjerg Præstegård DER STÅR ET SLOT I VESTERLED, TÆKKET MED GYLDNE SKJOLDE; DID GÅR HVER AFTEN SOLEN NED BAG ROSENSKYERNES VOLDE. DET SLOT BLEV EJ MED HÆNDER GJORT: MAGELØST STÅR DET SMYKKET;

Læs mere

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad november-december 2014 Vanløse Frikirke 1 Dit kirkeblad Velkommen

Læs mere

Kirkeblad. Nr. 4 December 2012 Januar Februar 2013. Bliv i folkekirken! side 3 De nye menighedsråd side 4 Fangekoret side 7

Kirkeblad. Nr. 4 December 2012 Januar Februar 2013. Bliv i folkekirken! side 3 De nye menighedsråd side 4 Fangekoret side 7 Gudum Fabjerg Kirkeblad Nr. 4 December 2012 Januar Februar 2013 Bliv i folkekirken! side 3 De nye menighedsråd side 4 Fangekoret side 7 Præstens hjørne Hvad brænder du for? For nylig var jeg sammen med

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 Kathrine Damtoft, Særkærparken 134, Holstebro. Følgende er indkaldt til mødet: Tove Kristensen, Kathrine Damtoft, Dagmar Bjerregaard,

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Hostrup & Højst. September - Oktober - November

Hostrup & Højst. September - Oktober - November Kirkebladet Hostrup & Højst September - Oktober - November 2015 1 Teologisk guldkorn»sankt Patricks brynje«er en gammel keltisk bøn fra omkring år 400, som tilskrives Sankt Patrick, som kaldes Irlands

Læs mere

Der indkaldes til konstituerende menighedsrådsmøde tirsdag den 27.11.2012 kl. 19.00

Der indkaldes til konstituerende menighedsrådsmøde tirsdag den 27.11.2012 kl. 19.00 Der indkaldes til konstituerende menighedsrådsmøde tirsdag den 27.11.2012 kl. 19.00 i Skibet kirkehus. Til stede: Medlemmer af Menighedsrådet: Anne Kragh Hans Cordius Birthe Lind Poul-Jørn Linnebjerg Christina

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012 Juni Juli August 2012 Kirkeblad Indhold Ulfborg sogn på nettet 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelig vejviser 5 Kirkelige handlinger 6 Menighedsrådet 7 Gudstjenesteliste 8 Ulfborg Sogn Fra sognepræsten

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 51. årg. 2014/15 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi frem til advent 2015 vil anvende

Læs mere

Kirke & sogn. Glade børn til glade jul! Børnehaven til juleafslutning i kirken. Se mere side 15. Nr. 1 mar apr maj 2015. mar apr maj 2015 1

Kirke & sogn. Glade børn til glade jul! Børnehaven til juleafslutning i kirken. Se mere side 15. Nr. 1 mar apr maj 2015. mar apr maj 2015 1 Hanning Kirke & sogn Finderup Bølling Sædding Glade børn til glade jul! Børnehaven til juleafslutning i kirken. Se mere side 15. Nr. 1 mar apr maj 2015 mar apr maj 2015 1 ordet Gode øjne Oppe ved Sædding

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER. Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger. Dukketeatret Svantevit PUST

VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER. Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger. Dukketeatret Svantevit PUST VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER DEC., JAN., FEB 2014 56. årgang KIRKEBLAD: LÆS OM SPÆNDENDE AKTIVITETER I KIRKERNE Foto: Rune Lundø Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger GUD I MENNESKEHÆNDER

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

KIRKE BLADET. Tema: På vej mod påske Hvad er dog meningen? Fastelavn og tønder Påske for alle sanser Duo Vandt Mindeord Ny formand

KIRKE BLADET. Tema: På vej mod påske Hvad er dog meningen? Fastelavn og tønder Påske for alle sanser Duo Vandt Mindeord Ny formand KIRKE BLADET - for, februar, marts 2008 Kgs. Tisted, Binderup og Durup sogne Binderup kirke Jesus lever, graven brast, han stod op med guddoms vælde, trøsten står som klippen fast, at hans død og blod

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Kirkenyt januar og februar 2015

Kirkenyt januar og februar 2015 Kirkenyt januar og februar 2015 Nytårskoncert med Nordic Singers Velkommen til Nytårskoncert i Strandmarkskirken onsdag den 7. januar kl. 19.30. Billetter til koncerten kan købes på kirkens kontor. Fredag

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby. Forår 2011 1

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby. Forår 2011 1 Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Forår 2011 1 Præstens side Hvad er det største? Hvad er det største i dit liv? Spørger man et par, der skal giftes, ja, så siger de hurtigt: Det er, at han/hun vil giftes

Læs mere

Kirkebladet. at træffe det rette valg 1. Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: oktober, november og december 2010

Kirkebladet. at træffe det rette valg 1. Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: oktober, november og december 2010 Kirkebladet Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne oktober, november og 2010 tema: at træffe det rette valg 1 Sognevejviseren Kirkebladet for Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne Sognepræst Christian Grund

Læs mere

Haderup og Feldborg December 2012 Januar Februar 2013 38. årgang

Haderup og Feldborg December 2012 Januar Februar 2013 38. årgang KIRKEBLADET Haderup og Feldborg December 2012 Januar Februar 2013 38. årgang Igen en enestående jul! Hvad er jul? Julens grundlag er, at Gud blev menneske af godhed for os mennesker. Vi mennesker har en

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 3 Juli - september 2014 Læs i dette blad: Årets konfirmander... 2 Konfirmandundervisning.... 3 Kirkekalender... 4 Høstgudstjenester..... 5 Til lykke med dåben..... 5 Kirkelig vejviser...7 Guldkonfirmander....

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation 20.02 10:00-13:00 20.02 17:00-20:00 Lisbjerg Sognegård Lisbjergvej 15 8200 Århus N Lisbjerg 50 Peter Viuff 86230069 pofv@km.dk 21.02 10:00-13:00 Aggerholmsvej 4 7790 Thyholm Søndbjerg Efterskole 60 René

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere