Kirkeblaal FASTER SOGN. »Visioner«

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkeblaal FASTER SOGN. »Visioner«"

Transkript

1 Kirkeblaal NR Glimt fra visionsdagen på Faster Skole. Proceskonsulent Per Søgaard fra Erritsø guider igennem visionsprocessen. På projektorbilledet skimtes:»i have a Dream«DEC JAN FEB»Visioner«Foto: HVK Billede fra kirkesuppe efter høstgudstjenesten Foto: HVK Skatkisten kom frem ved»børnenes Fem Minutter«FASTER SOGN Foto: Inger Marie Kristensen

2 Visionen og barnet NAVNE & ADRESSER SOGNEPRÆST Henrik Vejlgaard Kristensen Flodgårdsvej 24, Borris tlf Træffes bedst: Tirs.-fre GRAVER Knud Erik Dyrvig Grenevej 3, Astrup tlf (Privat: tlf ) ORGANIST Ellen Vestergaard Birkevænget 11, Astrup tlf KIRKESANGERE Hanne Vendelbo Nielsen Borrisvej 15, Ejstrup tlf og Kristian Ahle Egerisvej 13, Faster tlf MENIGHEDSRÅDSFORMAND Margit Tanderup Kristensen Skovvejen 1, Ejstrup tlf KIRKEBLADSREDAKTIONEN Helga Aagaard tlf Karen Jansen Olesen tlf Jens Kragh tlf Ansvarshavende: Henrik Vejlgaard Kristensen tlf For et år siden trådte nye menigheds råd til, og de er kommet rigtig godt ind i arbejdet. Den sidste dag i oktober var Borris og Faster menighedsråd og medarbejderne sammen for at arbejde med visioner for de kommende år. Det kom der en masse gode ideer og forslag ud af. Det er godt en gang imellem at træde et skridt tilbage for at overskue større helheder og sætte ord på vore drømme. Disse visioner må hænge sammen med vores hovedopgave som kirke - vores»mission«kalder de det blandt erhvervsfolk. Missionen er i folkekirken på det seneste blevet meget mere klar. I betænkning 1477, som kom juli 2006, lyder formuleringen: Folkekirkens mission som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens frelser. Dette udgangspunkt er lovgivningsmæssigt bestemt i Grundloven, der bestemmer folkekirken som den evangelisk-lutherske kirke. Forkynd elsen bygger på den grundforudsætning, at mennesker ikke ved egen indsats kan gøre sig fortjent til noget over for Gud, men kun kan modtage alt fra Gud i troen på Jesus Kristus. Vi har jo også i kirken missionsbefaling, som også sætter klare ord på, hvorfor vi er sat i verden. Det handler om at gøre disciple ved dåb og oplæring. (Matthæusevangeliet SOGNE- INDSAMLING til Folkekirkens Nødhjælp søndag den 7. marts. Conny Bøndergaard er koordinator. kap. 28 vers 19 og 20). Det handler om at forkynde ham, vi nu snart atter kan fejre i julen. Det var ham, der voksede op og gav befalingen til sine disciple. Han har ikke alene givet os opgaven, men også masser af inspiration til, hvordan det kan føres ud i livet. Det evangelium, han forkynder, er balsam for sjælen. Her hører vi budskabet om syndernes forladelse og evigt liv til hver den, som tror på ham. Når dette budskab modtages, kan der frigøres energi til at handle lige nu og tænke fremad på drømmescenariet. En vision har med synet at gøre. Vi kan se det for os. Drømmen tager form i vore tanker. Vi ser noget af det, vi kan gøre for at opfylde noget af vor mission. Visioner har godt af at blive slebet til af en god portion realisme og andres vinkler på samme sag. At tænke sammen kan også afføde helt nye visioner, hvor vi kan glæde os over hvor parallelt, vi tænker om kirkens store sag. Ordet vision er faktisk hentet fra en bibelsk sammenhæng, hvor det også har andre nuancer. Her handler det for eksempel om fremtidsvisionen om, at vi engang skal få lov at se julens hovedperson ansigt til ansigt. Til den tid bliver det som sejrherren, der kommer i herlighed og magt - kærlighedens magt! Henrik Vejlgaard Kristensen FÆLLES FOREDRAG tirsdag den 2. februar kl i Faster Forsamlingshus ved sognepræst Lisbeth Filtenborg, Gjellerup. Arr.: Faster Forsamlingshus, Aktiv Faster og Faster menighedsråd

3 GUDSTJENESTER DAG KIRKEÅRET TID FASTER KIRKE BEMÆRKNINGER DECEMBER søndag i advent 9.00 Martin Jensen Matt. 25, søndag i advent Sang under nadver Lukas 1, Tirsdag Julekoncert med Treenighedskirkens Drengekor søndag i advent Ingen Joh. 3, Juleaften10.30 Kirkebil om formiddagen Lukas 2, Juledag 9.00 Joh. 1, juledag Matt. 10, JulesøndagIngen Matt. 2, Nytårsaften22.30 JANUAR 1. NytårsdagIngen Matt. 6, Helligtrekongers søn Sang under nadver Matt. 2, 1-12 el. Joh. 8, Aflevering af kalendergaver s. e. helligtrekonger Ingen Markus 10, s. e. helligtrekonger Joh. 4, S. s. e. helligtrekonger 9.00 Joh. 12, Søndag Septuagesima 9.00 Martin Jensen Matt. 25, FEBRUAR 7. Søndag Seksagesima Sang under nadver Markus 4, Fastelavn Familiegudstjeneste Luk. 18, i Aktivitetshuset i Astrup søndag i fasten Lukas 22, Tirsdag Møderækkegudstjeneste Ole Rasmussen, Grønbjerg Arr.: KFUM og KFUK i Astrup søndag i fasten 9.00 Markus 9, BØRNENES FEM MINUTTER BØRNEAKTIVITETER: KIRKEBIL TLF : NYTÅRSAFTEN I FASTER KIRKE Aftengudstjeneste torsdag den 31. december kl Fælles for hele pastoratet. JULEGUDSTJENESTE FOR MARIEHØNEN Traditionen tro er der julegudstjeneste for Mariehønen og dagplejen torsdag den 17. december kl Alle er velkomne - også ved denne gudstjeneste! FÆLLES FASTELAVNSFEST søndag den 14. februar i aktivitetshuset Kl. 14 er der familiegudstjeneste i hallen, hvor Astrup Juniorklub medvirker. Kaffe på byens torv og derefter tøndeslagning i hallen. Arr.: Aktiv Faster, KFUM-spejderne i Astrup og Faster menighedsråd 3

4 Besøgstjenesten er kommet godt fra start Besøgstjenesten her i Faster og Borris sogne har udviklet sig fra at være en rigtig god ide til en ordning, der er behov for. En del besøgsvennepar er allerede etableret her i efteråret. ÆNDRING I PRÆSTEAFLØSNINGEN Da Jens Kristian Holmgaard ikke længere skal afløse uden for Rækker Mølle Pastorat med sine fire kirker, har provst Poul Ivan Madsen besluttet at ændre på afløserstrukturen. Den ny afløser er sognepræst Martin Jensen, Sdr. Vium og Hemmet sogne. Han vil for mange være et kendt ansigt, da han allerede under den hidtidige ordning har haft en del gudstjenester i Faster. Herfra skal der lyde en stor tak til Jens Kristian Holmgaard for en stor indsats i godt og vel de tretten år, der er blevet afløst her i Faster sogn! Henrik V. Kristensen Behovet har vist sig større. Derfor vil vi atter opfordre til at melde sig som besøgsven. Derved er der mulighed for en udbytterig kontakt til en person, som har stor interesse i at lære dig at kende. Der er mulighed for at kontakte: Herdis Hansen: , Henrik V. Kristensen: , : eller besøgstjenesteleder Birthe Ranfelt: Foto: Inger Marie Kristensen ÅRETS HØSTOFFER I FASTER KIRKE Under høstgudstjenesten søndag den 27. september blev der i alt samlet ,- kr. ind. De indsamlede penge blev efter ønske fordelt således: Folkekirkens Nødhjælp: 5806 kr. Kristeligt Forbund for Studerende 1200 kr. Danmission 1100 kr. Kirkens Korshær 100 kr. Det Danske Bibelselskab 100 kr. KFUK s Sociale Arbejde 800 kr. Værestedet i Skjern 900 kr. Sudanmissionen 600 kr. Israelsmissionen 300 kr. Indre Mission i Danmark 1350 kr. Luthersk Missionsforening 650 kr. KFUM og KFUK i Danmark 1400 kr. Dansk Bibelinstitut 1600 kr. Menighedsfakultetet 650 kr. Konfirmandklubben»Confirm«550 kr. Kræftens Bekæmpelse 900 kr. Kristelig Lytter- og Fjernseerforbund 400 kr. Ordet og Israel 50 kr. Åbne Døre 300 kr. Ved årets høstgudstjeneste var der masser af frugt og grønt båret ind af børn ved gudstjenestens begyndelse 4

5 En gave til Faster sogn ALTERTAVLE- PROCESSEN Menighedsrådet har fået meddelelse om, at Nationalmuseet først ved selvsyn er i stand til at vurdere, hvorledes forholdene i Faster Kirke vil tage sig ud med den ny altertavle. Vi afventer derfor dette besøg fra Nationalmuseet. Først her efter kan ansøgningen til Akademirådet sendes. Faster sogn har til stor glæde og overraskelse modtaget en pengegave fra Ella Hansen. Beløbet blev givet efter Jens Laurids Hansens ønske til udendørs belysning af Faster kirke. Menighedsrådet har i den forbindelse undersøgt mulighederne for at anskaffe en belysning, som passer godt sammen med kirkens beliggenhed og set i forhold til beplantningen på kirkegården. Der er blevet taget højde for, at eludgifterne ikke bliver forøget. Derfor vil lysene på den ny parkerings plads fremover kun være tændt i forbindelse med gudstjenester. Første gang lysene blev tændt, var alle helgens søndag. Fra menighedsrådets side vil vi gerne takke Ella Hansen for denne flotte gave. Vi håber, at belysningen vil blive til glæde for alle her i sognet! Vi vil samtidig benytte lejligheden til at mindes Jens Laurids Hansen. Visioner Lørdag den 31. oktober var Faster og Borris sognes menighedsråd og medarbejdere samlet til en fælles visionsdag i Aktivitetshuset i Astrup. Målsætningen var, at den enkelte havde mulighed for at fremkomme med ideer og prioriteringer i forhold til kirkernes og sognenes fremtidige udvikling. Her tænkes på en udvikling i en fælles retning, hvor menighederne kan være involveret. Alt sammen i et tempo og temperament, som passer til de to sogne. I løbet af dagen blev deltagerne delt op i interessegrupper, hvor de mange kreative ideer blev bearbejdet. Vi drøftede blandt meget andet gudstjenesteformer, eventuelt fælles børnekor med Borris og udvikling af kirkens hjemmeside sideløbende med kirkebladet. Vi vil i menighedsrådet i nær fremtid drøfte, hvad der skal arbejdes videre med her i Faster sogn. UDGÅEDE GRAVSTEN Provsten har bedt os om ikke at anbringe flere gravsten i mindelunden. Ringkøbing-Skjern Museum er derfor i gang med at udpege de gravsten/gravsteder, der er bevaringsværdige. Ved fredning-/legattidsudløb vil man - som tilbuddet også er nu - have mulighed for at forlænge retten over gravstedet mod betaling eller selv hjemtage gravstenen. Ønsker man ingen af de to forslag, vil menighedsrådet forestå bortskaffelsen af stenen på behørig vis. Kirkeværge Kristen Højbo Jansen Foto: HVK Fælles visionsdag i Astrup 5

6 AKTIVITETSKALENDER Indre Mission & KFUM & K i Astrup Kontaktperson IM: Thomas Bøndergaard Jeppesen, tlf Mødested: Astrup forsamlingshus Kontaktperson KFUM & K: Morten Ahle, tlf Mødested: I klublokalerne på Faster Skole Kontaktperson Fredagsfamilier: Britta og Brian Holk Nielsen, tlf Mødetidspunkt: Kl hvor intet er anført 02/12 Studieaften i Forsamlingshuset 12/12 Advents og julefest v/svend Erik Petersen, Ringkøbing 06/01 Nytårsfest v/bjarne Lindgren, Ringkøbing 10/01 Bedemøde i Forsamlingshuset kl forud for gudstjeneste i Borris 11/01 Bibelkreds 1 hos Birgitte Agerbo 12/01 Bedemøde hos Thomas og Carina 14/01 Bedemøde i Forsamlingshuset v/henrik V. Kristensen 15/01 Bedemøde i Forsamlingshuset 20/01 Studieaften i Forsamlingshuset Bibelkreds 2 hos Jonna og Jørgen 24-28/01 LM møderække 03/02 Studieaften i Forsamlingshuset 08/02 Bibelkreds 1 hos Conny og Henning 10/02 Bibelkreds 2 hos Carl og Bente 22/02 Møde v/jørgen Knudsen, Århus 23/02 I kirken v/ole Rasmussen 24/02 Møde Mogens Andersen 25/02 Møde v/lokale kræfter 26/02 Familieaften v/kirsten Taulborg, Hjortkær Fredagsfamilier Mødetidspunkt: Kl /12 Hygge aften 08/01 Svømmehal og arbejdsdrøftelse 05/02 Møde KFUM & KFUK 01/12 Ungdomsgudstjeneste i Skjern 04/12 Fredagsdiskocafé 08/12 Sangaften Bølling 15/12 Juleafslutning/julefrokost hos fam. Mouridsen Kontaktperson: Karsten Hermansen, tlf Mødested og tid: Spejderpladsen, onsdage kl Aldersgruppe: 1. klasse og opefter KFUM & KFUK s Børneklub / Fredagsklubben Kontaktperson: Jan Silkjær Hansen, tlf Mødested: Astrup Forsamlingshus, hver fredag eftermiddag kl Aldersgr klasse Lygten / Indre Missions Børneklub Kontaktperson: Karina Sørensen, tlf Mødested og tid: Astrup Forsamlingshus. Hver ons. kl Aldersgr. fra 4 år 09/12 Maria venter/generalforsamling Yngste børn: Dekorerer hjerter Ældste børn: Genbrugsværksted 16/12 Julenat/Julehygge 06/01 Hvem er Jesus/Lave malerier pyntet med forskelligt 13/01 Jesu disciple/fiskenet 20/01 Jesus oplærer sine disciple/collage med selvportræt 27/01 Børnetræf sammen med LM s børneklub 03/02 Stormen på søen/ældste børn laver totalteater for de yngste 10/02 Jesus som Guds tolk/fastelavnshygge 24/02 Børnetræf sammen med LM s børneklub 03/03 Jakobs liv/male på sten gå på jagt Luthersk Mission Kontaktperson: Carsten Schmidt: tlf Mødested og tid: Astrup Forsamlingshus kl hvor intet er anført 09/12 Møde v/dan Hessellund 22/12 Fælles med LMU, Kiabakari 28/12 Julefest 03/01 Kl Møde v/børge Haahr Nielsen 10/01 Kl Opstart bedeuge 14/01 Fælles bedemøde med IM 24 28/01 Møderække v/lars Rømer Olsen 03/02 Kredsmøde 13/02 Fastelavnsfest v/philip Bach-Svendsen 6

7 for kirkeligt foreningsarbejde i Faster Sogn Legestuen i Astrup For børn op til skolealderen ifølge med en voksen. Kontaktperson: Heidi Hagelskjær, Tlf Mødested og tid: Astrup Forsamlingshus Hver mandag kl Undtagen skolefridage Astrup Juniorklub Kontaktperson: Inge Larsen, tlf Mødested og tid: Astrup Forsamlingshus. Hver mandag kl Aldersgruppe: klasse. Sædding-Astrup LMU Kontaktperson: Anne Kirstine Bork Sørensen, tlf Mødeaften: Hver tirsdag kl /12 LMU i sommerhus, Leif kommer og taler for os 08/12 Bibeltime hos Villy Kjeldsen, Solvangvej 7 15/12 Bibeltime v/bent Larsen hos Jens Schmidt, Videbækvej 20 22/12 Juleafslutning sammen med LM Astrup i Astrup forsamlingshus 27/12 Julefest på Sædding Efterskole sammen med LM Sædding 28/12 Julefest i Astrup forsamlingshus sammen med LM Astrup 05/01 Studie hos Bjarne Mogensen, Egerisvej 8 12/01 Bedeuge i Sædding 26/01 Møde v/peter Rask på Sædding Efterskole 02/02 Vi kører sammen af sted til lovsang på Solgården 09/02 Bibeltime v/ebbe Kaas hos Klaus Bredtoft, Dyssevænget 38 16/02 Studie i Astrup Forsamlingshus 23/02 Generalforsamling i Astrup Forsamlingshus Kristelig Landmandsmøde 18/01 I LM s missionshus i Nørregade Kl Andagt Kl Andreas Jørgensen Kl Jørgen Skydstofte Kl John Ørum Jørgensen Grundtvigsk Forum Hvor intet andet er anført holdes møderne onsdage kl i Kirkehuset, Fredensgade 9, Skjern. 02/12 Kl Adventsmøde på Husflidsefterskolen v/flemming Rishøj, Esbjerg 06/01 Nytårsmøde. Gudstjeneste v/mette Geil, Rødding 20/01 Søren Gade, Holstebro 03/02 Helle Henningsen, Velling 17/02 Jakob Tybjerg, Uldum 03/03 Fællesmøde med Ringkøbing v/hans Hauge, Århus Astrup Børneklub Kontaktperson: Annie Pedersen, tlf Mødested: Astrup Forsamlingshus, hver tirsdag kl Aldersgruppe: 3-10 år Astrup Børnekor Kontaktperson: Inga Kjærgaard, tlf Mødested og tid: Astrup Forsamlingshus, hver mandag kl Aldersgr. fra bh.kl.-5. klasse Astrup Børneklub på besøg i Faster kirke 1. september Foto: HVK Deadline for meddelelser til næste nr: 27. januar 2010 Jens Kragh, Arnborgvej 6, Kjelstrup,, Tlf og 7

8 Foto: HVK Det nye elevhold fra Erhvervsskolen Vestjylland på introduktionsbesøg i Faster kirke den 11. august JULEKONCERT I FASTER KIRKE tirsdag den 15. december 2009 kl I år har Ellen Vestergaard inviteret Treenighedskirkens Drengekor fra Esbjerg til julekoncerten, som i år afholdes i Faster kirke. Drengekoret, som har eksisteret siden 1964, bliver i dag ledet af Lone Gislinge. Lone Gislinge er født i Holstebro og uddannet musikleder og hørelærepædagog og har i årene været ansat ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Lone Gislinge har været med til at grundlægge Konservatoriets Pigekor i Esbjerg og tiltrådte i 1990 som dirigent for Treenighedskirkens Drengekor i Esbjerg. Drengekoret har ca. 50 medlemmer. 30 drenge i alderen mellem 9 og 15 år og 20 mænd. I korets forskole undervises 8 12 drenge i 10 mdr. Herfra rekrutteres de videre til koncertkoret. Treenighedskirkens kor har gennem tiderne indspillet 9 LP/CD ere og medvirket i radio- og tv-programmer. Koncertrejser prioriteres meget højt, og Treenighedskoret er netop her i oktober måned hjemkommet fra en koncertturne i Kina. Vi glæder os til en koncert på et højt musikalsk niveau! MINIKONFIRMAND- UNDERVISNINGEN begynder tirsdag den 12. januar, hvor Lisbeth Ahle og jeg vil være klar til at modtage et nyt, friskt hold fra 3. klasse. Der vil komme særskilt indbydelse ud til alle elever i 3. klasse på Faster Skole. Henrik Vejlgaard Kristensen Entré 50 kr. KONFIRMANDKLUBBEN CONFIRM Mødetidspunkt: Drop in kl Møde: Aldersgruppe: 7. og 8. kl. med tilknytning til Borris eller Faster sogne Leder: Thomas Bøndergaard Jeppesen, tlf /12 Juleafslutning i Astrup Forsamlingshus (kl ) 15/01 Filmmaraton hele natten i Borris præstegård 29/01 Vi besøger en Efterskole 26/02 Aktiviteter i hallen i Aktivitetshuset Opstartsaften i september BESØG FASTER KIRKES HJEMMESIDE PÅ: Tryk: team Lynderup

D E C E M B E R J A N U A R F E B R U A R. Der blev sunget igennem ved RAMS-salmedagen i Faster kirke den 16. november!

D E C E M B E R J A N U A R F E B R U A R. Der blev sunget igennem ved RAMS-salmedagen i Faster kirke den 16. november! Kirkeblaal N R 4 2 0 1 0 D E C E M B E R J A N U A R F E B R U A R Foto: Helga Aagaard Der blev sunget igennem ved RAMS-salmedagen i Faster kirke den 16. november! Den afrikanske præst, Clement Dachet,

Læs mere

Spændte minikonfirmander i Faster kirke under forårets påskespil. Læs om besøgstjeneste på side 5. Glade konfirmander på udflugt til Holstebro.

Spændte minikonfirmander i Faster kirke under forårets påskespil. Læs om besøgstjeneste på side 5. Glade konfirmander på udflugt til Holstebro. Kirkeblaal NR 2 2009 JUNI JULI AUGUST Håndboldspilleren, Anette Hofmann, i hyggelig samtale med Kristian Ahle under kaffen ved en meget velbesøgt foredragsaften i Faster forsamlingshus. Spændte minikonfirmander

Læs mere

Kirkeblaal FASTER SOGN. Foto: HVK

Kirkeblaal FASTER SOGN. Foto: HVK Kirkeblaal NR 1 2010 MARTS APRIL MAJ Foto: HVK På det nye minikonfirmandhold arbejdes koncentreret med at farvelægge et portrætfotografi af dem selv. Der er mulighed for at sætte kulør på skaberværket!

Læs mere

Kirkeblaal. faster sogn. december januar februar. Høstgudstjeneste. Kirketårnet kalkes. Så er Simon tilbage fra forældreorlov

Kirkeblaal. faster sogn. december januar februar. Høstgudstjeneste. Kirketårnet kalkes. Så er Simon tilbage fra forældreorlov Kirkeblaal nr 4 2014 december januar februar Høstgudstjeneste Kirketårnet kalkes Så er Simon tilbage fra forældreorlov faster sogn Formandens julehilsen 2 NAVNE & ADRESSER Sognepræst Simon Møller Olesen

Læs mere

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

NYT. Januar - februar - marts 2016. LM-Nyts læsere ønskes et af Gud velsignet nytår!

NYT. Januar - februar - marts 2016. LM-Nyts læsere ønskes et af Gud velsignet nytår! NYT LM-Nyts læsere ønskes et af Gud velsignet nytår! Januar - februar - marts 2016 I dette blad Kort nyt 2 Vinterstævne 3 Lokale arrangementer 4 LivogJob Stubbekøbing 9 Ungdomsforeningen 10 Børne- og juniorklubber

Læs mere

Kirkeblaal FASTER SOGN. Præludiet ved årets friluftsgudstjeneste. Astrid Hindhede akkompanieret af datteren, Maja, på klaver. Foto: Helga Aagaard

Kirkeblaal FASTER SOGN. Præludiet ved årets friluftsgudstjeneste. Astrid Hindhede akkompanieret af datteren, Maja, på klaver. Foto: Helga Aagaard Kirkeblaal NR 3 2009 SEPT OKT NOV Præludiet ved årets friluftsgudstjeneste blev spillet af Astrid Hindhede akkompanieret af datteren, Maja, på klaver. Foto: Helga Aagaard Udsnit af deltagerne i friluftsgudstjenesten

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Organist Ellen Vestergaard blev ved gudstjenesten den 28. marts takket for sin store indsats ved orglet i Faster Kirke!

Organist Ellen Vestergaard blev ved gudstjenesten den 28. marts takket for sin store indsats ved orglet i Faster Kirke! Kirkeblaal NR 2 2010 JUNI JULI AUGUST Tema: Gudstjenesten Foto: HVK Glimt fra gudstjenesten på årets konfirmandlejr den 19. - 21.marts. Opmærksomheden er rettet imod drama om Maria og Josef. Det var Mariæ

Læs mere

NR 4 2013 DECEMBER JANUAR FEBRUAR. Dåben og døbefonten står urokkelig fast. Dåbens vand er et billede på, at livets smuds og snavs bliver vasket af.

NR 4 2013 DECEMBER JANUAR FEBRUAR. Dåben og døbefonten står urokkelig fast. Dåbens vand er et billede på, at livets smuds og snavs bliver vasket af. Kirkeblaal NR 4 2013 DECEMBER JANUAR FEBRUAR Dåben og døbefonten står urokkelig fast. Dåbens vand er et billede på, at livets smuds og snavs bliver vasket af. Spaghetti gudstjenesten. FASTER SOGN Formandens

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

Luthersk Mission Esbjerg. - Program oktober marts 2018

Luthersk Mission Esbjerg. - Program oktober marts 2018 Luthersk Mission Esbjerg - Program oktober 2017 - marts 2018 M i s s i o n s f o r e n i n g F r i m e n i g h e d B ø r n e o g u n g e a r b e j d e T v æ r k u l t u r e l t a r b e j d e Oktober 2017

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Kirkeblaal. faster sogn. december januar februar. Dåbsjubilæum. 5 års dåbsjubilæum. Høstgudstjeneste. Foto: Knud Erik Dyrvig. Foto: Knud Erik Dyrvig

Kirkeblaal. faster sogn. december januar februar. Dåbsjubilæum. 5 års dåbsjubilæum. Høstgudstjeneste. Foto: Knud Erik Dyrvig. Foto: Knud Erik Dyrvig Kirkeblaal nr 4 2015 december januar februar Dåbsjubilæum Foto: Knud Erik Dyrvig 5 års dåbsjubilæum Foto: Knud Erik Dyrvig Høstgudstjeneste faster sogn Julehilsen NAVNE & ADRESSER Sognepræst Simon Møller

Læs mere

Videbæk Indre Mission

Videbæk Indre Mission Alt mit håb satte jeg til Gud, og han bøjed sig til mig og hørte mit råb, han trak mig op af undergangens grav, op af slam og dynd. Han satte mine fødder på en klippe, og gjorde mine skridt faste, han

Læs mere

Luthersk Mission Aabenraa. Program forår 2011

Luthersk Mission Aabenraa. Program forår 2011 Luthersk Mission Aabenraa Program forår 2011 Kredsformand Hiddi Højgaard Lindevang 15 6200 Aabenraa Tlf.: 74 62 74 84 hiddi@email.dk Hvem er vi Ungdomsformand Bruno Kafton Jørgensen Callesensgade 21 A,

Læs mere

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Adresse: Kronen, Solvej 1, 7200 Grindsted Mere info: www.grindsted.indremission.dk eller søg Kronens side på facebook JANUAR Evangelisk

Læs mere

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 BETHANIA Indre Mission i Herlev Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 JANUAR - JUNI 2013 1 JANUAR - JUNI 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Program for forårets møder m.m...

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

for Lyne Sogn November 2015

for Lyne Sogn November 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2015 Indhold: * Lyne Kirke: diverse, Arrangémenter * Lyne Friskole: Åben hus * Vennekredsen: Bankospil * Skulptur: *

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker.

Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker. Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Kirkens aktiviteter... 1 2. Menighedsrådenes aktiviteter... 2 3. Aktiviteter i kirkens regi... 3 4. Aktiviteter

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2013 Vi tror på en levende Gud. En Gud som kender os, fordi Han har skabt os - men som ikke stopper ved det! Han ønsker, at vi skal lære sandheden

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: il Ekspedition:

Læs mere

Kirkeblaal. faster sogn. Menighedsudflugt 2014. Der arbejdes på kirkegården. Bispevielse 2014

Kirkeblaal. faster sogn. Menighedsudflugt 2014. Der arbejdes på kirkegården. Bispevielse 2014 Kirkeblaal nr 3 2014 september oktober november Menighedsudflugt 2014 Der arbejdes på kirkegården Bispevielse 2014 faster sogn Den usynlige Gud NAVNE & ADRESSER Sognepræst Simon Møller Olesen Buskvænget

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

PROGRAM. Jan - Feb - Marts - April - Maj - Juni. Indre Mission Odense Betania - Et fællesskab med Jesus

PROGRAM. Jan - Feb - Marts - April - Maj - Juni. Indre Mission Odense Betania - Et fællesskab med Jesus PROGRAM Jan - Feb - Marts - April - Maj - Juni 2015 Indre Mission Odense Betania - Et fællesskab med Jesus Kontakt Kontaktpersoner: Udlejning af Betania: Else Høj Stougaard elsestougaard@nal-net.dk 26504876

Læs mere

Kirkeblaal. faster sogn

Kirkeblaal. faster sogn Kirkeblaal nr 2 2014 juni juli august Konfirmation i Faster Fra venstre: Helena Holk Nielsen, Chrstine Keinicke Vestergaard, Sine Ladekjær Lauritsen, Annie Nygård Lund, Kathrine Hagelskjær, Hanna Skov

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kirkeblaal. faster sogn. Julekoncert i Faster Kirke. Børnegudstjeneste for Mariehønen. Julekoncerten.

Kirkeblaal. faster sogn. Julekoncert i Faster Kirke. Børnegudstjeneste for Mariehønen. Julekoncerten. Kirkeblaal nr 1 2014 Marts april maj Julekoncert i Faster Kirke. Børnegudstjeneste for Mariehønen. Julekoncerten. faster sogn Hvem dræbte ham? Hvem er den skyldige? 2 NAVNE & ADRESSER Sognepræst Simon

Læs mere

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant:

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Nyhedsbrev fra Hune sogn november. 2015/2016 December: Nr. 1 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 6.., 2. søndag i advent Kl. 10.30 Søndag den 13. 3. søndag i advent: De

Læs mere

Kunstneren Helle Viftrup Kristensen, Børkop har følgende fortolkning på sit værk: Jeg har især tænkt på det med valget af materialerne.

Kunstneren Helle Viftrup Kristensen, Børkop har følgende fortolkning på sit værk: Jeg har især tænkt på det med valget af materialerne. Kunstværk Nyt kunstværk i Ansgarsalen Da Indre Mission i Ikast havde 150 års jubilæum, fik vi nogle pengegaver fra venner, Ikast menighedsråd, Ikast Kirkecenter og Ikast KFUM og K. Disse penge er nu brugt

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Velkommen. i Tommerup. :: ~ Indre MlSSlon

Velkommen. i Tommerup. :: ~ Indre MlSSlon P R Velkommen i Tommerup :: ~ Indre MlSSlon R A M 2 o 1 2 Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen samt et antal ar- \... bejdsgrupper. Bestyrelsen:

Læs mere

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Dagsorden: 1. Sange, indledning, bøn Kaj D. indledte 2. Præsentation af de forskellige arbejdsgrene Søndagsklubben v.

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for årene Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for kirkeåret 2017

Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for årene Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for kirkeåret 2017 Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for årene 20172020 Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for kirkeåret 2017 Dato Dagens navn Indsamlingsformål/organisation 1. januar 2017 Nytårsdag Bibelselskabet (obligatorisk)

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Gram Menighedshus. Kirkealle 4. Program for 2017 Alle er velkommen. Gram. Gram Indre Mission har en hjemmeside: gram-menighedshus.dk.

Gram Menighedshus. Kirkealle 4. Program for 2017 Alle er velkommen. Gram. Gram Indre Mission har en hjemmeside: gram-menighedshus.dk. Gram Menighedshus Kirkealle 4 Program for 2017 Alle er velkommen Gram Gram Indre Mission har en hjemmeside: gram-menighedshus.dk. Januar: Kaffehold 3.Uge 1 Mandag d. 9. kl. 14 16 Café Mandag d. 9. til

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.km.dk På På kirkeministeriets hjemmeside kan kan Kirkesanger:

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.km.dk På På kirkeministeriets hjemmeside kan kan Kirkesanger: Her bor de... Internetadresser... Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermvestrekirke.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Mail: www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

LMU: Velkommen tilbage fra sommerferie. Så er der hygge! LMU: Lovsangsaften og generalforsamling.

LMU: Velkommen tilbage fra sommerferie. Så er der hygge! LMU: Lovsangsaften og generalforsamling. Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2015 Vend dig, se på målet, evighedens. Ser du det, da får du mod til at forstå, at om så vejen er den pinefuldeste af alle... fører den dig blot

Læs mere

Til samtlige husstande Kirkeblad 1. Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13

Til samtlige husstande Kirkeblad 1. Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13 Til samtlige husstande Kirkeblad 1 Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13 Sognepræst Jakob Grandjean Jul Kirkeåret har drejet en omgang, og vi skal fejre julen det går hele december i

Læs mere

Kirkebladet. sommertanker. Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: JULI, august, september 2012

Kirkebladet. sommertanker. Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: JULI, august, september 2012 Kirkebladet Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne JULI, august, september 2012 tema: sommertanker 1 Sognevejviseren Kirkebladet for Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne Sognepræst Christian Grund Sørensen

Læs mere

LMU: Velkommen tilbage, så er der hygge! Alliance bedeuge. Knud Erik Hansen, Sommersted. LMU: Pige/dreng-aften om Kærlighed og Sex

LMU: Velkommen tilbage, så er der hygge! Alliance bedeuge. Knud Erik Hansen, Sommersted. LMU: Pige/dreng-aften om Kærlighed og Sex Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program forår 2016 Vi tror på en levende Gud. En Gud som kender os, fordi han har skabt os men som ikke stopper ved det! Gud ønsker, at vi skal lære sandheden om

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Velkommen! Videbæk Indre Mission. Vi glæder os til at være sammen med dig! Program forår Videbæk Indre Mission 1

Velkommen! Videbæk Indre Mission. Vi glæder os til at være sammen med dig! Program forår Videbæk Indre Mission 1 Velkommen! Vi glæder os til at være sammen med dig! Videbæk Indre Mission Program forår 2014 Videbæk Indre Mission 1 ebæk IM. Send navn og tlf. nr. til Klaus Allerslev tlf. 20 48 74 15 Et levende og varmt

Læs mere

Velkommen til Indre Mission - Horsens

Velkommen til Indre Mission - Horsens Velkommen til Indre Mission - Horsens Sted: Emil Bojsensgade 31, 8700 Horsens. Tidspunkt: Torsdag kl. 18.00 21.15. Se programmet. Hvad står IM for? Hvad tror vi på? Hvad sker der i IM Horsens For de unge

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2015

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2015 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2015 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET Vi har og en ledestjerne og når vi den følge gerne kommer vi til Jesus Krist Denne stjerne lys og mild, som

Læs mere

Kirkebladet. fire forsætter 1. Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: januar, februar og marts 2011

Kirkebladet. fire forsætter 1. Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: januar, februar og marts 2011 Kirkebladet Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne, og 2011 tema: fire forsætter 1 Sognevejviseren Kirkebladet for Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne Sognepræst Christian Grund Sørensen Præstegården Esgevej

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Carsten Christensen

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD. Kirken,miljøet og julen.

NØRRE FELDING KIRKEBLAD. Kirken,miljøet og julen. NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kirken,miljøet og julen. Årets sidste måned vil for mange blive præget af, at vi vil høre enormt meget om klimatopmødet i København og så bagefter kan vi slappe af efter et forhåbentlig

Læs mere

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard.

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard. Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2014 I efteråret 2014 har vi to møder om Guds lov med Ebbe Kaas fra Brændstrup, tirsdag d. 2. september og tirsdag d. 28. oktober. Begge mandage inden

Læs mere

Fællesmøder. Økonomi. December. Januar. LM Græsteds hjemmeside

Fællesmøder. Økonomi. December. Januar. LM Græsteds hjemmeside Fællesmøder Søndag 4. Søndag 11. kl. 15.00 Søndag 18. 27. Januar Søndag 8. Mandag 9. 10. Onsdag 11. Torsdag 12. 13. Søndag 15. Søndag 22. Økonomi 11 Fradragsregler Man skal angive sit cpr-nr. til hovedkassen,

Læs mere

Jesus din nøgle? Program efterår 2008. Luthersk Mission Aabenraa

Jesus din nøgle? Program efterår 2008. Luthersk Mission Aabenraa Jesus din nøgle? Program efterår 2008 Luthersk Mission Aabenraa Hvem er vi side Hvor og hvornår Hvem er vi Møderne begynder kl. 19:00 og holdes i Luthersk Missions missionshus, Stegholt 27, 6200 Aabenraa.

Læs mere

Program for foråret 2017

Program for foråret 2017 Program for foråret 2017 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! Her i foråret 2017 vil tirsdagsmøderne tage udgangspunkt i emnet Forkyndelse der frigør, som er et af Indre Missions

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Programlægning: Bestyrelsen: Hjemmeside Missionær: og Layout:

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Programlægning: Bestyrelsen: Hjemmeside  Missionær: og Layout: P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten Christensen Formand

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Torsdag den 30. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Brunhilde Sørensen fortæller om sin flugt som 5-årig fra Østpreussen i 1945. Se Medborgerklubbens annonce.

Læs mere

Kirkeblaal. faster sogn. september oktober november. Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag. Kirkegårdsvandring. Udflugt til Silkeborg

Kirkeblaal. faster sogn. september oktober november. Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag. Kirkegårdsvandring. Udflugt til Silkeborg Kirkeblaal nr 3 2015 september oktober november Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag Kirkegårdsvandring Udflugt til Silkeborg faster sogn De levendes land NAVNE & ADRESSER Sognepræst Simon Møller Olesen Buskvænget

Læs mere

Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00

Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00 2016 LM s kredsbestyrelse, Haderslev Formand Kim Jensen tlf. 74 53 34 07 24 24 73 10 Næstformand Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00 Sekretær Else Wiwe tlf. 25 78 62 67 Medlem David Jensen tlf. 23 45 47 24

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

bindeleddet Program forår 2010 Luthersk Mission Aabenraa

bindeleddet Program forår 2010 Luthersk Mission Aabenraa bindeleddet Program forår 2010 Luthersk Mission Aabenraa Hvem er vi Vi tilhører Luthersk Mission, som er en selvstændig organisation, der bygger sit virke på den danske folkekirkes evangelisk-lutherske

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Nyt fra Københavns Nærradio

Nyt fra Københavns Nærradio Nyt fra Københavns Nærradio - 2014 Nr. 2-2014 1 Københavns Nærradio FM 90.4 og 89.6 MHz Stations nyt Ved daglig leder Viggo Wiwe Forårsfest Lørdag den 3. maj vil vi gerne invitere alle radioens ly ere,

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December, Januar, Februar 2015 Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 meget blandet program med julens sange og salmer, både de kendte,

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. 11 August - December 2010

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. 11 August - December 2010 11 August - December 2010 Info om Bethania BETHANIA Information om Bethania Indre Mission i Herlev er en del af Den Danske Folkekirke og holder til i huset Bethania, Herlevgårdsvej 28. Bethania blev taget

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

for Lyne Sogn December 2015 Kloakering på Nørhedevej november 2015

for Lyne Sogn December 2015 Kloakering på Nørhedevej november 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2015 Kloakering på Nørhedevej november 2015 Indhold: * Lyne Hallen: Julefrokost * Lyne Forsamlingshus: Koncert * Schmidtergården:

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 4. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 20/1-17 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, ,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 4. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 20/1-17 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, , Næste Aadum Nyt udkommer i uge 4. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 20/1-17 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Fællesmøde Torsdag den 12. januar kl. 14.00 på

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 Jul i Padesø Kirke PRÆSTEN MENIGHEDSRÅDET ADVENT NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Advent og jul i Padesø Kirke Også i år indleder vi adventstiden

Læs mere

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke 2011 Mission Rindum Kirkes opgave er at forkynde det kristne budskab i mødet med mennesker der, hvor de er, og samtidig være tro over for kirkens

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015 Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymrede for noget, men bring i

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2014

AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2014 Indhold: Vennekredsen: Bankospil Borgerforeningen: Opråb Friskolen: Ny legeplads Friskolen: Åben skole Lyne Brugs:

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Eftermiddagsmøde i Konfirmandstuen

Eftermiddagsmøde i Konfirmandstuen Advent Vi befinder os i adventstiden. Adventstiden er forventningernes, længslernes og drømmenes tid. I adventstiden kommer længselen efter og håbet om en bedre verden med retfærdighed og fred og glæde

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: lr-r Ekspedition:

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Kirkebladet. Læs om. Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund. December 2015, januar og februar 2016 / Nr. 1 / 45. årgang. Glædesblus...s.

Kirkebladet. Læs om. Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund. December 2015, januar og februar 2016 / Nr. 1 / 45. årgang. Glædesblus...s. Kirkebladet Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund December 2015, januar og februar 2016 / Nr. 1 / 45. årgang Læs om Glædesblus...s. 2 Musik bag tremmer...s. 3 Akutlægehelikopter...s. 3 Julekoncert...s. 4

Læs mere

Kirkebladet. kirkens liv & vækst. Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: oktober, november, december 2012

Kirkebladet. kirkens liv & vækst. Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: oktober, november, december 2012 Kirkebladet Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne oktober, november, december 2012 tema: kirkens liv & vækst 1 Sognevejviseren Kirkebladet for Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne Sognepræst Christian Grund

Læs mere

Kirkeblaal. faster sogn. Minikonfirmander. Pinsegudstjenesten 2014. Spaghettigudstjeneste

Kirkeblaal. faster sogn. Minikonfirmander. Pinsegudstjenesten 2014. Spaghettigudstjeneste Kirkeblaal nr 1 2015 Marts april maj Minikonfirmander Pinsegudstjenesten 2014 Spaghettigudstjeneste faster sogn Er vores tro tom? NAVNE & ADRESSER Sognepræst Simon Møller Olesen Buskvænget 29, Borris 6900

Læs mere

De fleste tilbud foregår i Kirkecenteret, Rådhusstrædet 15, Ikast

De fleste tilbud foregår i Kirkecenteret, Rådhusstrædet 15, Ikast De fleste tilbud foregår i Kirkecenteret, Rådhusstrædet 15, Ikast Tirsdage: Kl. 19.00-20.30: mødes juniorer, der går i 4., 5. og 6. klasse til Klub 456. De holder til i kælderen Torsdage: Kl. 9.30-11.00:

Læs mere