APV-Rapport Del 1 Det fysiske arbejdsmiljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APV-Rapport Del 1 Det fysiske arbejdsmiljø"

Transkript

1 Fysisk APV 2015 APV-Rapport Del 1 Det fysiske arbejdsmiljø Nykøbing Katedralskole 2015 Indhold 1. PROBLEMBESKRIVELSE HANDLINGSPLAN... 4 HANDLINGSPLAN ALVORLIGE PROBLEMER... 4 HANDLINGSPLAN - VÆSENTLIGE PROBLEMER... 5 HANDLINGSPLAN MINDRE PROBLEMER... 5

2 Fysisk APV Problembeskrivelse Uløste problemer fra skolens APV pr.15./ revideret 24./ PROBLEM NR: 1 (problem 4 - år 2009). Biologiske Der er i mange lokaler meget lidt fri plads bag stolene. Det er besværligt at bevæge sig rundt i klasselokalerne, og der er risiko for at snuble over tasker og ledninger. Placering af elevtasker bag stolene og for lidt plads omkring dem. PROBLEM NR.: 2 (PROBLEM 10 ÅR 2009) Biologiske Mangel på inde-faciliteter i idræt. Manglende hal. PROBLEM NR: 3 (problem - 13 år 2009) Biologiske Temperaturen i en del stamklasselokaler opleves svingende fra forskellige medarbejdere. Subjektiv oplevelse af varme/kulde PROBLEM NR: 4 (nyt problem 2015) Biologiske Mulig PCB i vores bygninger Miljøministeriet har udgivet nye retningslinjer for PCB i offentlige bygninger. PROBLEM NR: 5 (nyt problem 2015) Biologiske Lugtgener på toiletter

3 Fysisk APV Mange mennesker benytter toiletterne hver dag. PROBLEM NR: 6 (nyt problem 2015) Biologiske Kantinekøkken. Dårlig arbejdsstilling ved stort stålbord. Stort stålbord er uden hæve-/sænkefunktion PROBLEM NR: 7 (nyt problem 2015) Biologiske Kantinekøkken. For lidt bageplads Der mangler en ovn PROBLEM NR: 8 (nyt problem 2015) Biologiske Kantinekøkken. Dårlig arbejdsstilling når mad hentes/anbringes i store frysere. Der mangler et fryserum. PROBLEM NR: 9 (nyt problem 2015) Biologiske Dårlige bade for pedeller. Fælles baderum for pedeller og kantinepersonale. PROBLEM NR: 10 (nyt problem 2015) Biologiske Lugtgener i kantineudsalg Mange elever i spisepausen PROBLEM NR: 11 (nyt problem 2015)

4 Fysisk APV Biologiske For varmt indeklima på kontoret i sommerperioden. Kontoret har store vinduer mod syd. PROBLEM NR: 12 (nyt problem 2015) Biologiske Lugt i Kemi 1. Alarm i Kemi 2 går i gang nogle gange Undersøges PROBLEM NR: 13 (nyt problem 2015) Biologiske Godkendelse af brandsikkerhed i fitnessrummet Nyindrettet lokale PROBLEM NR: 14 (nyt problem 2015) Biologiske Problemer i klasselokaler. Kridtstøv mange steder Katedre er for små. Katedrenes hæve-/sænkefunktionen går i stykker pga kridtstøv. Dårlig arbejdsstilling ved brug af lærercomputer. PROBLEM NR: 15 (nyt problem 2015) Biologiske Snavsede idrætslokaler. Manglende rengøring af sale og baderum.

5 Fysisk APV PROBLEM NR: 16 (nyt problem 2015) Biologiske Manglende cykelparkeringspladser for lærerne Ønske om aflåselige cykelskure. Sløjfning af cykelskure ved skolens sydside pga kommunalt skolebyggeri. 2. Handlingsplan Handlingsplanen indeholder de registrerede problemer opdelt i kategorierne: Alvorlige problemer, som fortrinsvis dækker over sikkerhedsmæssige problemer, der bør løses snarest, Væsentlige problemer, som dels dækker over sikkerhedsmæssige- /sundhedsmæssige, dels praktiske, der bør løses i forbindelse med fremtidige budgetter Mindre problemer, som enten er problemer af forskellig art, der kan løses internt efter aftaler eller er, som det blot ville være rart at få ordnet eller er, der pga. eksisterende bygninger ikke umiddelbart er nogen løsning på. Indenfor hver gruppe er problemerne kort beskrevet og der er kort beskrevet en handlingsplan til løsning af problemet. HANDLINGSPLAN ALVORLIGE PROBLEMER X Alvorlige problemer Væsentlige problemer Små problemer Problem nr. Lokale Problembeskrivelse Løsningsforslag (fed skrift markerer foretrukne forslag) 4 Hele bygningsmassen Nye undersøgelser har vist, at der kan være en betydelig udsættelse for PCB ved at opholde sig i bygninger med PCB materialer. Sundhedsstyrelsen har nu af den grund sat vejledende grænser for koncentrationen af dette stof i indeklimaet. Der vil i foråret 2015 blive fortaget 6-7 stikprøveanalyser af luftens indhold af PCB i relevante lokaler på skolen. Stikprøveanalyserne vil ud fra angivne grænseværdier, klarlægge om der er behov for yderligere analyser. 2 Idræt Manglende plads til de mange elever Leje af kommunal idrætshal 13 Idræt Godkendte redningsveje. Efter anbefaling fra brandmyndighederne opsættes branddøre i gangareal og dørene i kælderen nedtages i løbet af sommer 2015.

6 Fysisk APV HANDLINGSPLAN - VÆSENTLIGE PROBLEMER Alvorlige problemer X Væsentlige problemer Små problemer Problem nr. Lokale Problembeskrivelse Løsningsforslag (fed skrift markerer foretrukne forslag) 6 Kantinen Dårlig arbejdsstilling ved stålbord. Der indkøbes hæve-/sænkebord. Evt. opdelt i 2 borde. Sommer Kantinen Dårlig arbejdsstilling ved fryserne. Der etableres et fryserum i løbet af skoleåret Kemilokaler Lugtgener. Alarm går i gang. 11 Kontoret Varmt indeklima om sommeren Der følges op på det årlige serviceeftersyn.i Gennemgang af laboratorieinstruks for kemi: Alle lugtende kemikalier skal stilles ind i skabene med udluftning. HANDLINGSPLAN MINDRE PROBLEMER Alvorlige problemer Væsentlige problemer X Mindre problemer Problem nr. 1 alle gamle normalklasser Lokale Problembeskrivelse Løsningsforslag Risiko for snublen pga. for lidt plads og mange tasker og ledninger til bærbare. Færre borde i så mange lokaler som muligt. Skemalægning forsøger at placere større hold i store lokaler Opfordring til eleverne om at bruge skabe til opbevaring af tasker. 5 Toiletter Lugtgener Der opsættes duft-dispensere. Evalueres december Kantinen For lidt bageplads Der indkøbes ny ovn 9 Baderum Dårlige bade pedeller. Der indrettes baderum?? 10 Kantinen Lugtgener Der iværksættes undersøgelse af genernes omfang. Kridtstøv Lærerne opfordres til at anvende holderne til tavlesvampe.

7 Fysisk APV Katedrenes hæve-sænkefunktion svigter pga kridtstøv i det elektriske system Det undersøges, om ødelagte katedre kan udskiftes med borde uden hæve-sænkefunktion Manglende plads til læreren til materialer Lærercomputer skal styres med ryggen til eleverne Der opsættes længere VGA kabler i de klasser hvor læreren ønsker det 15 Idræt Snavsede idrætssale Der er indgået kontrakt med nyt rengøringsfirma. Evalueres april Cykelparkering 3 Klasselokaler Mangel på cykelparkeringspladser. Der ønskes aflåselige parkeringspladser. Der opleves svingende temperaturer i klasselokalerne Der bygges nye cykelskure i forlængelse af gml. Pedelbolig Skolens varmestyringssystem er opdateret. I løbet af 2015 vil der komme mulighed for separat varmestyring i de enkelte lokaler Rapporten er udarbejdet af sikkerhedsgruppen i SU-udvalget, Nykøbing Katedralskole: Steen Joel Jensen, sikkerhedsrepræsentant for GL personale. Martin Bonde, sikkerhedsrepræsentant for TAP-personale. Lars Jørgensen, sikkerhedsleder. Nykøbing F. den 24./

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima God rengøring - godt indeklima EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima Især til sikkerhedsgrupper og rengøringsledere i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren,

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

April 2011. Behovsanalyse. 6 fokusgruppeinterviews som indledning til om- og tilbygningen af Aarhus Statsgymnasium.

April 2011. Behovsanalyse. 6 fokusgruppeinterviews som indledning til om- og tilbygningen af Aarhus Statsgymnasium. April 2011 Behovsanalyse 6 fokusgruppeinterviews som indledning til om- og tilbygningen af Aarhus Statsgymnasium SMAK architects Indholdsfortegnelse Indledning 4 Rapportens indhold og opbygning 5 Oversigt

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Bedemænd og ansatte i krematorier varetager en meget væsentlig samfundsmæssig opgave med at sikre et værdigt forløb i forbindelse med begravelse

Læs mere

Projekt Forflytning. Analyse før-/efter-måling Køge Kommune. Antal Besvarelser før-måling: 34 Antal Besvarelser efter-måling: 57

Projekt Forflytning. Analyse før-/efter-måling Køge Kommune. Antal Besvarelser før-måling: 34 Antal Besvarelser efter-måling: 57 Projekt Forflytning Analyse før-/efter-måling Køge Kommune Antal Besvarelser før-måling: 34 Antal Besvarelser efter-måling: 57 APV Hvor enig er du i følgende udsagn? Jeg oplever, at APV en er let at forstå

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ Håndbog for studerende Indhold Indledning SIDE 4 Kapitel 2: Forberedelse SIDE 12 Kapitel 1: Fem spørgsmål om undervisningsmiljø SIDE 6 Forholdende for internationale studerende

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

SKAB EN SUND ARBEJDSPLADS UDEN PASSIV RYGNING! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer

SKAB EN SUND ARBEJDSPLADS UDEN PASSIV RYGNING! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer SKAB EN SUND ARBEJDSPLADS UDEN PASSIV RYGNING! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer Skab en sund arbejdsplads uden passiv rygning! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer Sundhedsstyrelsen Center for

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Personlig hygiejne og kropslig velvære for beboere på plejehjem KOLDING KOMMUNE

Personlig hygiejne og kropslig velvære for beboere på plejehjem KOLDING KOMMUNE inter Personlig hygiejne og kropslig velvære for beboere på plejehjem KOLDING KOMMUNE Indhold 1. Summary... 3 2. Introduktion til projekt Ren velværelse, attraktive og smarte badeværelser til plejeboliger...

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Virksomhedsaftale med MenuCard

Virksomhedsaftale med MenuCard Giv dine medarbejdere flere fordele! Med et MenuCard kan dine medarbejdere spare 25% på restaurantbesøg på over 140 spisesteder i Danmark. Det kan bruges privat og til forretningsmøder i byen, når der

Læs mere

Kontormaskiner og arbejdsmiljø

Kontormaskiner og arbejdsmiljø EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM Kontormaskiner og arbejdsmiljø HVORDAN I VÆLGER OG PLACERER KONTORMASKINER, SÅ I SKABER ET SUNDT OG SIKKERT ARBEJDSMILJØ! INDHOLD 5 INDLEDNING 6 KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere