Ungdommen er på træningslejr i Cannes, så mødet er mest rettet mod klubbens mest erfarne seniorer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungdommen er på træningslejr i Cannes, så mødet er mest rettet mod klubbens mest erfarne seniorer."

Transkript

1 Referat fra møde med kaproere tirsdag den 18. marts kl Til stede (15): Anders Bjørn, Anders Krogsager, Rolf, Max, Peter Unold, Peter Seidler, Steen Poulsen, Torben, Casper Staubæk, Finn, Jan Q, Dorte, Jeppe, Jens Ole, Jan Skovgård Afbud (5): Thorbjørn, Kurt, Erik Steen, Esben, Klaus Fraværende (4): Brian Thomsen, Rasmus, Peter Fammé, Antonio Referat: Jan Skovgård Dagsorden: Kaproning i MKC 1. Stævner i 2008, økonomi 2. Træning 3. Den dårlige stemning i forholdet til klubbens bestyrelse 4. Den ny organisation Brabrand Rostadion 1. Det ny byggeri 2. MKC s repræsentation i Brugerudvalget 3. Ny lås nøgler til Rostadion 4. Bådparken 5. Ergometer 6. Organisering på Brabrand Eventuelt Ungdommen er på træningslejr i Cannes, så mødet er mest rettet mod klubbens mest erfarne seniorer. 1. Stævner i 2008, økonomi Dorte finder sammen med Peter Unold en praktisk løsning på stævnetilmelding via hjemmesiden. Dorte melder sig til at sørge for, at tilmeldingerne bliver sendt til stævnearrangøren. Økonomi. Der blev set på de gældende takster for kørselsrefusion og tilskud til startafgifter. Der var et ønske om, at taksterne blev reguleret, da der ikke er sket en regulering i mange år. Mødet indstillede til bestyrelsen, at taksterne bliver: Kørsel: 1,00 kr./km Kørsel med klubbens trailer: 1,50 kr./km Færge og bro: 50 % Offentlig transport: 75 % Startafgifter: 100 % Der var på mødet enighed om, at forudsætningen for refusion er samkørsel med fyldte biler.

2 Blanket til refusions-ansøgning bør kunne findes på kontoret og på hjemmesiden: Den udfyldte blanket skal sendes til kasserergruppen. (postkasse i klubben) 2. Træning (se punkt 3) 3. Den dårlige stemning i forholdet til klubbens bestyrelse Der blev talt om bestyrelsesskiftet i efteråret og nedlæggelsen af Kraftcenter Århus. Bestyrelsens redegørelse for forløbet blev nærlæst (bilag). Der var et udbredt ønske om, at klubben fremadrettet gør en aktiv indsats for kaproning og ungdom. Der var også et ønske om, at klubben igen fremadrettet forsøger sig med et Kraftcenter med lønnet træner. Jan Skovgård gav meget klart udtryk for, at dette ønske skulle være forankret i klubben blandt klubbens kaproere, og at initiativet og kraften skulle komme derfra. Her tænkes på den bagved liggende nødvendige organisering, styregruppe og ansøgning. Kunne der mobiliseres dette drive blandt kaproerne, ville Jan gerne forelægge udspillet for bestyrelsen, der, som Jan mente, ville være positiv. Ingen på mødet gav tilsagn om at ville være tovholder endsige medansvarlig for dette arbejde. 4. Den ny organisation Generalforsamlingens beslutning om, at alle medlemmer skal bidrage til at få tingene gjort i klubben, blev forelagt mødet. Jens Ole tilbød sig som tovholdere for at organisere, at Instruktionsudvalget kunne gøre brug af klubbens mest erfarne roere, kaproerne, i forbindelse med stil- og tekniktræning. Det kunne f.eks. foregå på Rostadion i forbindelse med, at klubbens mange nye medlemmer havde afsluttet instruktionsforløbet i klubben. Instruktion til mandskabsbåde, k2 og k4, kunne også være et emne. Steen meldte sig også som tovholder for at finde en pragmatisk løsning omkring træning (punkt 2) af de ungdomsroere, vi har, som ikke er tilknyttet Kraftcenter Silkeborg. Steen betingede dette tilsagn af, at andre ville bidrage til implementeringen af løsningen. Der kom flere tilsagn. Endelig gav Casper Staubæk tilsagn om, at han godt ville deltage i at køre de unge til stævner. Brabrand Rostadion 1. Det ny byggeri Det nye byggeri blev kort vendt på mødet. Interesserede kan læse Brugerudvalgs referater på klubbens hjemmeside. Jeppe og Jørn følger byggeriet. 2. MKC s repræsentation i Brugerudvalget Jeppe er klubbens repræsentant i brugerudvalget på Brabrand Rostadion.. 3. Ny lås nøgler til Rostadion Nøglen til nøgleboksen på Rostadion skiftes ligesom i klubben ved Varna. Dato for dette

3 fremgår af klubbens hjemmeside. 4. Bådparken Kaproerne har ansvaret for brugen og vedligeholdelsen af MKC s bådpark på Rostadion. 5. Ergometer Kaproerne vedligeholder ergometre på Brabrand, og udgifterne til reservedele refunderes af Rita i ÅKS. 6. Organisering på Brabrand Brugerne af Rostadion har pligt til at bidrage til rengøringsordningen. Brugerudvalget organiserer denne ordning, hvor MKC tildeles nogle bestemte uger. Det er kaproernes ansvar, at MKC opfylder sine forpligtelser i denne sammenhæng. Noget tilsvarende gælder for de arbejdsdage, der annonceres af Brugerudvalget. MKC har ca. 20 medlemmer incl. ungdomsroerne, der aktivt bruger Rostadion. Disse medlemmer er forpligtet og ansvarlige for at få tingene gjort på Rostadion. Den næste arbejdsdag er lørdag den 29. marts kl Jan Skovgård efterlyste en tovholder til denne arbejdsdag; én, der ville sende en mail rundt og gøre de aktive brugere opmærksomme på dette forestående arrangement. Ingen ville påtage sig den opgave. Konklusion på mødet Mødet var positivt. Stemningen var god. Der var en god debat. Der blev genereret nogle konstruktive forslag, og der blev afgivet nogle konkrete tilsagn. Men der var også enkelte, der sagde meget lidt og ikke gav tilsagn om noget, ligesom der er dem, der ikke var til stede. Der forestår en opgave i også at inddrage disse brugere. Århus, den 19. marts 2008 Jan Skovgård, bestyrelsesmedlem Bilag: Materiale omdelt på mødet

4 Ny organisation Diagram vedtaget på generalforsamling. Illustration over den udvikling, vi ønsker for MKC. Flere af de medlemmer, der er aktive på vandet, skal også være aktive i huset.

5 Forslag vedtaget på generalforsamlingen 2008 Alle aktive medlemmer i udbrud har pligt til at bidrage til at få tingene gjort. Forslaget støttes af 5/5 bestyrelse. Aktive medlemmer rettigheder og pligter Aktive i udbrud Alle medlemmer, der betaler aktiv kontingent, og som benytter klubbens faciliteter (ror, løber, styrketræner m.m.), er forpligtet på også at bidrage til de mange gøremål, der er nødvendige for at få klubben til at fungere. Sagt på en anden måde - alle aktive medlemmer er forpligtet på at bidrage til at få tingene gjort. Har man benyttet klubbens faciliteter bliver man betragtet som aktiv i udbrud. Henvisning til love og ordensreglement. Har man været aktiv i udbrud i den forgangne sæson er man selvskrevet til at bidrage til at få tingene gjort. Man kan selv vælge, hvor man vil yde en indsats fra en liste med ledige arbejdsopgaver. Hvis man ikke selv foretager dette valg, vil man sandsynligvis blive kontaktet, og man vil få afstukket en opgave. Hvis man fortsat er aktiv i udbrud og ikke udfører den opgave, man selv har valgt eller fået tildelt har man placeret sig i en position, hvor klubbens bestyrelse kan tage medlemskabet op til overvejelse. Bliver man ekskluderet har man ikke længere ret til at benytte klubbens faciliteter, og man skal omgående aflevere sin nøgle. En eksklusion vil altid kunne prøves på den kommende ordinære generalforsamling. Aktive i dvale Medlemmer, der betaler aktiv kontingent, men som ikke benytter klubbens faciliteter er ikke forpligtet på at bidrage til at få tingene gjort. Man bliver betragtet som aktiv i dvale. Man har fortsat stemmeret og vil kunne ændre status fra dvale til udbrud, hvornår man ønsker dette.

6

7 Status for Kraftcenter kajak Århus Med de bedste intentioner og med visionen om at samle kræfterne om talentudviklingen indenfor kaproning kontaktede kajakklubberne Skjold, Viking og Marselisborg Kajak Club i 2005 DKF med henblik på at etablere et fælles kraftcenter i Århus. Centeret fik navnet Kraftcenter Kajak Århus og blev hjemhørende på Brabrand Rostadion. Centeret havde egen styregruppe, og der blev ansat en professionel træner med 520 timer årligt efter DKF s gældende regler. Betingelsen fra DKF var, at den ansatte træner havde erhvervet, eller var godt i gang med at erhverve DIF s diplomtræner kursus, samt et lønniveau på kr. årligt, med en fordelingsnøgle 1/3 fra DKF, 1/3 fra klubberne, 1/3 fra kommunen. Målsætningen ved opstarten var: At få minimum 12 roere på centeret inden for tre år (kontinuerligt) At få uddannet 2-3 trænere. At skabe ligeværdighed og fælles ejerskab for kraftcenteret blandt klubberne Forventninger til, at der i en storby som Århus med over 1000 kajakroere måtte være et potentiale for konkurrence roning blandt ungdommen, blev ikke indfriet. Efter godt et år opsagde træneren Finn Pape fra Silkeborg sin kontrakt pga. ringe fremmøde til træningssamlinger. Herefter overtog Jeppe Glesner og Jan Qualmann kontrakten som centertrænere. Kajakklubben Skjold meldte sig ud af samarbejdet efter et år. De opnåede ikke at få roere på kraftcenteret. I en periode var der kun to roere tilknyttet kraftcenteret, Andreas Stig Henriksen og Esben Ø. Kjeldsen. I sommeren 2007 blev dette antal forøget med Niklas, Jonas, Anne, Kasper og Max fra MKC. Med udgangen af 2007 meldte Viking så fra. Vikings roere var droppet ud af centeret, og det lykkedes ikke Viking at få flere tilknyttet. Nu stod MKC alene tilbage med et kraftcenter og en trænerudgift på kr. årligt. Dertil kommer de udgifter, der er til træningslejre, kørsel og stævner. Via DKF blev der indkaldt til en evaluering af Kraftcenter Kajak Århus. Her måtte centeret overfor den eliteansvarlige i DKF, Jan Darfeldt, konkludere, at de satte mål og visioner ikke nær var opfyldt. Og at ideen bag kraftcenteret, nemlig at klubberne i Århus i fællesskab skulle stå bag centeret, ikke var lykkedes. Mødet blev afholdt i november, og DKF gav MKC en frist til den 12. december til at indsende et konstruktivt og fornuftigt økonomisk forslag til, hvordan vi kunne komme videre. MKC s bestyrelse var imidlertid gået i opløsning i oktober, og der var indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Der blev valgt en ny bestyrelse den 21. november. Ved det konstituerende bestyrelsesmøde blev problematikken omkring Kraftcenteret vendt, og den ny bestyrelse besluttede ikke at imødekomme DKF s tidsfrist, hvorfor der ikke blev afsendt en ansøgning. Den ny bestyrelse kunne ikke overskue konsekvenserne og dermed det ansvarlige i at køre Kraftcenteret videre.

8 Som brandslukning blev der bevilget en tilknytning af 3 roere til Silkeborg Kraftcenter. En beslutning, som også DKF finder, er den rigtige i hvert fald for en af roerne. Den samlede bestyrelse stod bag denne beslutning. Vi har nu haft en ordinær generalforsamling, og der er igen skiftet lidt ud i bestyrelsen. Den nye bestyrelse opfordrer alle, der ønsker en ungdomsafdeling i klubben, til at henvende sig til René Berg, der har påtaget sig rollen som tovholder til klubbens ungdom. Det kræver en vilje og et engagement at drive en ungdomsafdeling. Bestyrelsen vil støtte et sådant engagement. Århus, den 3. marts 2008 Bestyrelsen

9 Åbent brev til Årsmødet i DKF Kære Årsmøde Vi har et ambitiøst forbund. Klubbernes kontingent til forbundet er steget med 285 % på 3 år. Fra 35 kr. pr. medlem i 2005 til 100 kr. pr. medlem i Er det så meget eller lidt? Ja, det er blevet diskuteret flittigt på DKF s hjemmeside. Det er i hvert fald en radikal stigningstakt, som vi ikke ser ret mange andre steder i det omgivende samfund, en stigningstakt, som må dække over, at vores forbund vil noget nu, som forbundet ikke ville i For da var 35 kr. nok. I MKC har vi hidtil ekspederet kontingentet pr. automatik, og et medlemskab af DKF har været en selvfølgelighed, som forår følger vinter Og det er ikke noget, vi bare lige laver om på. MKC er en gammel klub med stort C fra dengang, hvor kongens skib lå for svaj ved skoven nedenfor slottet. Men den dramatiske kontingentstigning har dog afstedkommet en opmærksomhed, der betyder, at vi i løbet af det kommende år vil se på, om vi støtter kajaksporten på den rigtige måde. Om vi mener, at forbundet er ambitiøst på den rigtige måde og af de rigtige grunde. Denne øgede opmærksomhed kan alle være tjent med. Også forbundet. De vil selvfølgelig gerne vide, om det, de gør, nu også er det, medlemmerne ønsker. Måske vi kunne sætte os sammen i Århus, repræsenterende mere end 1000 medlemmer, og forfatte et feedback til vores forbund. Umiddelbart er der dog ingen tvivl om, at DKF løser mange opgaver, som er i vores interesse: Vi ser gerne, at kajaksporten udbredes, og at kajakklubber skyder op over det ganske land. Vi ser gerne, at vores interesse varetages, når det gælder adgang til natur, kyst og vandløb. Vi ser gerne, at der er tilbud til ungdommen på ungdommens præmisser, så traditionen for sporten nedarves. Vi ser gerne, at forbundet kaster nyt lys på sportens betydning for en sund sjæl i et sundt legeme. At forbundet formidler den nyeste viden om menneskeligt samvær, kost og motions betydning for det gode liv. 10 % af alle, der bor i Danmark, har anden etnisk herkomst end dansk. Vi ser dem bare ikke i klubberne. I hvert fald ikke i MKC. Med 350 medlemmer skulle vi statistisk have 35 medlemmer med anden etnisk baggrund. Vi har nul. Vi ser gerne, at forbundet aktivt går ind i integrationen ved at formulere nogle holdninger og opsamle erfaringer til vidensdeling på dette område. Vi har en interesse i, at der er fokus på menneskelige værdier som venskab og fairness, og at de utilsigtede sider af konkurrencesport bekæmpes aktivt. Doping, muskel narcissisme og grænsetilfælde af psykisk afhængighed af fysisk træning. Angående EPP Ved du ikke, hvad EPP er, så er det dit eget problem. Ellers spring videre til næste punkt.

10 En repræsentant fra DKF tog i efteråret den lange vej til Århus for at se på vores Kraftcenter ordning. Tommelfingeren blev vendt nedad, bl.a. havde de 2 ansatte trænere ikke den rigtige uddannelse. Nu er der i begges tilfælde tale om kompetente roere ud i både kortbane og maraton med bl.a. medaljer fra DM. Så jeg tænkte: Hold da kæft, der er da sket noget, siden jeg i 1979, som den første i Danmark, var ansat som instruktør og træner på fuldtid i en kajakklub. Det næste, jeg tænkte, var: Og heldigvis for det! Men hvad er der så sket? Jeg kastede mig over den påtænkte EPP certificering. Som jeg læste, blev jeg mere og mere træt. Et hierarkisk uddannelsessystem med en masse niveauer, der vist havde mere fokus på instruktion end træning. Og der stod havkajak over det hele. De både har vi slet ikke i klubben. Og systemet er bureaukratisk og centralistisk. Det bliver dyrt, - for klubberne! En DKF pengemaskine? Tanken i dette system med alle dets duelighedsprøver, hvor man skal besidde bestemte duelighedstegn for at måtte undervise i et hierarki af niveauer, ligger fjernt fra, hvad jeg forbinder med kulturen i kajaksporten. Og jeg har svært ved at tro, at det skulle være en kajakroer, der har fostret tanken Men tilbage til teknik og fysisk træning. Vi ser gerne, at de erfaringer, som landstrænerne sidder inde med, kommer alle, der vil forbedre deres teknik og fysik, til gode. Den viden skal ikke være forbeholdt landsholdsroere og dem, der er tilknyttet Kraftcentrene. Alle skal kunne finde inspiration til den daglige træning i landstrænernes viden og programmer. Derfor skal alle programmer være tilgængelige og opdateres via Internettet. Vi betaler jo alle til disse trænere Vi ser gerne, at landets bedste roere rejser ud og konkurrerer med andre til fremme for mellemfolkelig forståelse. Hellere pasta og vand end krig på land! Og det glæder og varmer, når en bekendt gør det godt eller vinder. På vegne af den enkelte, hans/hendes klub og sporten. Jeg kan faktisk få kuldegysninger, når jeg ser de bedste på tv. Jeg mærker træning på egen krop. Et flashback, der vækker fornemmelse af, når båd og mand bliver ét, når den vildt sammensatte bevægelse at ro kajak går op i en højere enhed, når rytme, fysik og psyke mødes i nuet, resulterende i maksimal fart for hver investeret kilojoule. Og jeg ved, hvor stærkt de ror, selvom det ikke virker sådan på tv, så jeg har respekt for, hvor meget der skal til. (Jeg har startet i løb og set dem forsvinde ;) Forbundet skal have fokus på konkurrenceroning. Det repræsenterer en facet ved vores sport, hvor der skal investeres i udstyr og ikke mindst oceaner af træning for på egen krop at opleve det sublime ved kaproning. Der er så mange, der ror, som ikke kan ro Men forbundet har, som jeg ser det, lidt for meget fokus kaproningsresultater. Det er dyrt. Det er meget dyrt, hvis man har en programerklæring om, at man vil vinde så og så meget. Hvorfor fokus på mængden af top resultater. Hvad skal det gøre godt for? Mindre kunne måske gøre det Det er klart, at roerne skal have et niveau og nogle forhold, der gør, at de er konkurrencedygtige, ellers har konkurrence ingen mening. Så bliver de bare kanonføde, dem

11 der fylder løbene, som de andre kan spejle sig i. Men om de lige skal vinde, er måske op til den enkelte? Og hvor mange, der skal vinde, siger måske mere om ledernes ambitioner og forfængelighed. Måske vi kunne nøjes med et åbenlyst talent med en åbenlys vilje Måske det ikke er nødvendigt med fremgang og sejre over hele linien. Prisen er så høj. Både økonomisk, men også hvad angår menneskelige ressourcer. Og det går ud over alt det andet, som vi også vil. Nogle husker måske, hvordan forbundets sommerhus ved Norsminde blev ofret til fordel for en satsning på bedre resultater på kaproningsbanerne. Det hus kunne mange klubber og medlemmer stadig have haft glæde af i dag. For ikke at tale om den værdi, det ville have repræsenteret med den beliggenhed. Det giver kuldegysninger. Denne gang desværre ikke på den gode måde Afslutningsvis. Jeg stiller ikke så meget spørgsmål til kontingentets størrelse Der er ting, forbundet gør godt. Mange ting. Der er ting, forbundet ikke gør, som det måske burde gøre... Og endelig er der områder, hvor jeg er i tvivl om forbundets prioritering. Så meget i tvivl, at jeg har skrevet dette brev i stedet for at ro en tur. I håbet om, at mine tanker vil blive modtaget konstruktivt. Jan Skovgård, bestyrelsesmedlem i MKC Dette brev udtrykker forfatterens synspunkter og kan ikke tages til indtægt for den samlede bestyrelse i Marselisborg Kajak Club. jan skovgård Rettelse: Under punktet EPP i mit brev skriver jeg, at en repræsentant fra DKF vendte tommelfingeren nedad omkring Kraftcenteret i Århus. Og at årsagen bl.a. havde at gøre med de 2 ansatte træneres uddannelsesniveau. Det er sådan, det er blevet forelagt mig. Men jeg var ikke selv tilstede. En anden kilde har nu informeret mig om, at trænernes uddannelsesniveau kun spillede en perifer rolle. På den baggrund beklager jeg, hvis jeg er løbet med en halv vind. Beklager. Men det ændrer ikke ved min umiddelbare holdning til begrebet EPP. Åbent brev til Årsmødet i DKF Kære Årsmøde

12 Vi har et ambitiøst forbund. Klubbernes kontingent til forbundet er steget med 285 % på 3 år. Fra 35 kr. pr. medlem i 2005 til 100 kr. pr. medlem i Er det så meget eller lidt? Ja, det er blevet diskuteret flittigt på DKF s hjemmeside. Det er i hvert fald en radikal stigningstakt, som vi ikke ser ret mange andre steder i det omgivende samfund, en stigningstakt, som må dække over, at vores forbund vil noget nu, som forbundet ikke ville i For da var 35 kr. nok. I MKC har vi hidtil ekspederet kontingentet pr. automatik, og et medlemskab af DKF har været en selvfølgelighed, som forår følger vinter Og det er ikke noget, vi bare lige laver om på. MKC er en gammel klub med stort C fra dengang, hvor kongens skib lå for svaj ved skoven nedenfor slottet. Men den dramatiske kontingentstigning har dog afstedkommet en opmærksomhed, der betyder, at vi i løbet af det kommende år vil se på, om vi støtter kajaksporten på den rigtige måde. Om vi mener, at forbundet er ambitiøst på den rigtige måde og af de rigtige grunde. Denne øgede opmærksomhed kan alle være tjent med. Også forbundet. De vil selvfølgelig gerne vide, om det, de gør, nu også er det, medlemmerne ønsker. Måske vi kunne sætte os sammen i Århus, repræsenterende mere end 1000 medlemmer, og forfatte et feedback til vores forbund. Umiddelbart er der dog ingen tvivl om, at DKF løser mange opgaver, som er i vores interesse: Vi ser gerne, at kajaksporten udbredes, og at kajakklubber skyder op over det ganske land. Vi ser gerne, at vores interesse varetages, når det gælder adgang til natur, kyst og vandløb. Vi ser gerne, at der er tilbud til ungdommen på ungdommens præmisser, så traditionen for sporten nedarves. Vi ser gerne, at forbundet kaster nyt lys på sportens betydning for en sund sjæl i et sundt legeme. At forbundet formidler den nyeste viden om menneskeligt samvær, kost og motions betydning for det gode liv. 10 % af alle, der bor i Danmark, har anden etnisk herkomst end dansk. Vi ser dem bare ikke i klubberne. I hvert fald ikke i MKC. Med 350 medlemmer skulle vi statistisk have 35 medlemmer med anden etnisk baggrund. Vi har nul. Vi ser gerne, at forbundet aktivt går ind i integrationen ved at formulere nogle holdninger og opsamle erfaringer til vidensdeling på dette område. Vi har en interesse i, at der er fokus på menneskelige værdier som venskab og fairness, og at de utilsigtede sider af konkurrencesport bekæmpes aktivt. Doping, muskel narcissisme og grænsetilfælde af psykisk afhængighed af fysisk træning. Angående EPP Ved du ikke, hvad EPP er, så er det dit eget problem. Ellers spring videre til næste punkt. En repræsentant fra DKF tog i efteråret den lange vej til Århus for at se på vores Kraftcenter ordning. Tommelfingeren blev vendt nedad, bl.a. havde de 2 ansatte trænere ikke den rigtige uddannelse.

13 Nu er der i begges tilfælde tale om kompetente roere ud i både kortbane og maraton med bl.a. medaljer fra DM. Så jeg tænkte: Hold da kæft, der er da sket noget, siden jeg i 1979, som den første i Danmark, var ansat som instruktør og træner på fuldtid i en kajakklub. Det næste, jeg tænkte, var: Og heldigvis for det! Men hvad er der så sket? Jeg kastede mig over den påtænkte EPP certificering. Som jeg læste, blev jeg mere og mere træt. Et hierarkisk uddannelsessystem med en masse niveauer, der vist havde mere fokus på instruktion end træning. Og der stod havkajak over det hele. De både har vi slet ikke i klubben. Og systemet er bureaukratisk og centralistisk. Det bliver dyrt, - for klubberne! En DKF pengemaskine? Tanken i dette system med alle dets duelighedsprøver, hvor man skal besidde bestemte duelighedstegn for at måtte undervise i et hierarki af niveauer, ligger fjernt fra, hvad jeg forbinder med kulturen i kajaksporten. Og jeg har svært ved at tro, at det skulle være en kajakroer, der har fostret tanken Men tilbage til teknik og fysisk træning. Vi ser gerne, at de erfaringer, som landstrænerne sidder inde med, kommer alle, der vil forbedre deres teknik og fysik, til gode. Den viden skal ikke være forbeholdt landsholdsroere og dem, der er tilknyttet Kraftcentrene. Alle skal kunne finde inspiration til den daglige træning i landstrænernes viden og programmer. Derfor skal alle programmer være tilgængelige og opdateres via Internettet. Vi betaler jo alle til disse trænere Vi ser gerne, at landets bedste roere rejser ud og konkurrerer med andre til fremme for mellemfolkelig forståelse. Hellere pasta og vand end krig på land! Og det glæder og varmer, når en bekendt gør det godt eller vinder. På vegne af den enkelte, hans/hendes klub og sporten. Jeg kan faktisk få kuldegysninger, når jeg ser de bedste på tv. Jeg mærker træning på egen krop. Et flashback, der vækker fornemmelse af, når båd og mand bliver ét, når den vildt sammensatte bevægelse at ro kajak går op i en højere enhed, når rytme, fysik og psyke mødes i nuet, resulterende i maksimal fart for hver investeret kilojoule. Og jeg ved, hvor stærkt de ror, selvom det ikke virker sådan på tv, så jeg har respekt for, hvor meget der skal til. (Jeg har startet i løb og set dem forsvinde ;) Forbundet skal have fokus på konkurrenceroning. Det repræsenterer en facet ved vores sport, hvor der skal investeres i udstyr og ikke mindst oceaner af træning for på egen krop at opleve det sublime ved kaproning. Der er så mange, der ror, som ikke kan ro Men forbundet har, som jeg ser det, lidt for meget fokus kaproningsresultater. Det er dyrt. Det er meget dyrt, hvis man har en programerklæring om, at man vil vinde så og så meget. Hvorfor fokus på mængden af top resultater. Hvad skal det gøre godt for? Mindre kunne måske gøre det Det er klart, at roerne skal have et niveau og nogle forhold, der gør, at de er konkurrencedygtige, ellers har konkurrence ingen mening. Så bliver de bare kanonføde, dem der fylder løbene, som de andre kan spejle sig i. Men om de lige skal vinde, er måske op til den enkelte? Og hvor mange, der skal vinde, siger måske mere om ledernes ambitioner og forfængelighed.

14 Måske vi kunne nøjes med et åbenlyst talent med en åbenlys vilje Måske det ikke er nødvendigt med fremgang og sejre over hele linien. Prisen er så høj. Både økonomisk, men også hvad angår menneskelige ressourcer. Og det går ud over alt det andet, som vi også vil. Nogle husker måske, hvordan forbundets sommerhus ved Norsminde blev ofret til fordel for en satsning på bedre resultater på kaproningsbanerne. Det hus kunne mange klubber og medlemmer stadig have haft glæde af i dag. For ikke at tale om den værdi, det ville have repræsenteret med den beliggenhed. Det giver kuldegysninger. Denne gang desværre ikke på den gode måde Afslutningsvis. Jeg stiller ikke så meget spørgsmål til kontingentets størrelse Der er ting, forbundet gør godt. Mange ting. Der er ting, forbundet ikke gør, som det måske burde gøre... Og endelig er der områder, hvor jeg er i tvivl om forbundets prioritering. Så meget i tvivl, at jeg har skrevet dette brev i stedet for at ro en tur. I håbet om, at mine tanker vil blive modtaget konstruktivt. Jan Skovgård, bestyrelsesmedlem i MKC Dette brev udtrykker forfatterens synspunkter og kan ikke tages til indtægt for den samlede bestyrelse i Marselisborg Kajak Club. jan skovgård Rettelse: Under punktet EPP i mit brev skriver jeg, at en repræsentant fra DKF vendte tommelfingeren nedad omkring Kraftcenteret i Århus. Og at årsagen bl.a. havde at gøre med de 2 ansatte træneres uddannelsesniveau. Det er sådan, det er blevet forelagt mig. Men jeg var ikke selv tilstede. En anden kilde har nu informeret mig om, at trænernes uddannelsesniveau kun spillede en perifer rolle. På den baggrund beklager jeg, hvis jeg er løbet med en halv vind. Beklager. Men det ændrer ikke ved min umiddelbare holdning til begrebet EPP.

15 Svar fra Jan Darfelt: Hej Jan tak for dit brev. Inden jeg har kastet mig over et svar eller en reaktion til dig har jeg læst det flere gange. Du er jo omkring mange ting. Til gengæld vil jeg gerne kvittere for en stor viden såvel politisk som praktisk var det ikke noget på et tidspunkt at engagere dig i DKFs ledelse? Økonomi og kontingent i DKF vil vi gerne udvikle vor kære sport og udvikling koster penge. Vi har ikke kunnet få mange andre ideer end at gå til vore klubber og bede om yderligere økonomi til dette men vi er klar over at smertegrænsen er nået og at vi fremover må tænke i andre retninger. En af dem er EPP det er såvel et fagligt initiativ såvel som en mulighed at tjene penge fra kajakudbydere kommercielle, efterskoler, højskoler m.fl. Det er også lidt fjernt fra min mangeårige kajakkultur, men ikke så fjernt fra mange af de nye kajakinteresserede, som stifter bekendtskab med sporten på ferieture, højskoler, universiteter mm. Hvis DKF kan finde en fornuftig indtægtskilde ad denne vej tager jeg gerne det med. Det kunne måske også højne kvaliteten af den instruktion som finder sted i mange af vore klubber den er ikke lige seriøs alle steder. Vedrørende konkurrenceroning og Århus kraftcenter er jeg nødt til at fortælle dig en historie fra det virkelige liv. Jeg har personligt gennem en årrække haft samtaler med ledende personer i MKC og Viking for at gøre dem varme på ideen om et kraftcenter eller blot en stærkere konkurrenceroningssatsning, end den vi har set fra Århus gennem mange år. (ps. Jeg har fulgt denne udvikling tæt gennem 30 år). Ikke mindst fordi Brabrand rocenter kunne blive en ny metropol for sporten med baggrund i Århus som centrum i Jylland med store uddannelsesinstitutioner, som unge talenter kan have glæde af. For små 3 år siden sagde Marianne fra Viking ja til at gå ind i arbejdet og med hende som tovholder skete der noget. Jeg kendte Marianne fra andre relationer inden for idrætten og med hendes kontaktnet i Århus vidste jeg at hun om nogen kunne få det løbet i gang. Jeg sørgede for bevilling fra DKF og Marianne fra Elite Århus. Vi holdt møde med alle 3 klubber (også Skjold) og såvel jeg som formand Ole Tikjøb deltog i det stiftende møde. Problemet var at der ikke var nogen træner i nogen af klubberne med de kompetencer vi stiller i DKF til kraftcentertræning og talentudvikling. Vi fik derfor en aftale med Finn Pape, Silkeborg (højest uddannede træner i Danmark inden for kajaksporten) om at han ville forestå træningen på aftalte ugedage. Så vidt så godt. Det der gik godt var at en ung fyr ved navn Andreas udviklede sig hastigt som ungdomsroer. Hvad der ikke gik så godt var at ingen af klubberne sørgede for rekruttering af unge og videresendelse af de bedste til Finns kraftcentertræning. Til sidst var der ingen at træne og derfor er det nu stoppet. På mødet i efteråret kunne jeg også konstatere, at der såvel mellem Viking og MKC som internt i MKC var særdeles divergerende meninger om tingenes tilstand. På den baggrund kan DKF ikke støtte et stykke idrætsarbejde og på den baggrund er der heller ingen chance for at i selv kan udvikle noget til det ambitionsniveau, som DKF sætter for sit talentarbejde. Og derfor bad jeg jer om at gå i tænkeboks og finde ud af hvad i vil og hvordan i forestiller jer at i kan komme videre. Jeg vad at Marianne og Viking nu har besluttet sig for at give deres ungdomsarbejde ny energi. De har købt motorbåd til træning ud for klubben således at de inden for 2-3 år igen vil kunne pege på ungdom som er interesseret i at træne ofte og struktureret. Det er efter min vurdering det rigtige sted at starte. Så Jan DKF vil meget gerne Århus og gerne have de to store klubber med i en fremtidig satsning. Men det kræver at klubberne og deres ledelser bliver afklaret med om de vil og hvordan de vil. Endnu en gang tak for dit brev. Med venlig hilsen Jan Darfelt Breddechef Danmarks Idræts-Forbund tlf mail:

16 Fra: Jan Skovgård Sendt: 3. marts :49 Til: Jan Darfelt Emne: Re: Åbent brev til Årsmødet i DKF Hej Jan Tak for dit svar. Godt at høre din vinkel på Kraftcenteret. Der cirkulerer en del rygter... Jeg er enig med dig i, at vi ikke har været gode til at rekruttere og fastholde ungdommen. Det har vi aldrig kunnet. Vi har mange unge voksne medlemmer. Århus er en uddannelsesby. Disse unge har endnu ikke etableret sig med børn. og hvad der ellers hører til. De lever det frie liv. Og de har ikke umiddelbart nogen interesse i at arbejde med børn og de helt unge. Omkring EPP kan jeg godt se, at der kan være en forretningsvinkel... Også en vinkel, hvor områder uden den store kajaktradition kan have glæde af, at viden omkring instruktion sættes i system fra forbundets side. Men det vækker meget ringe genklang i MKC. Vi har et eksemplarist introduktions og instruktions forløb. Lørdag morgen stod der 100 mennesker på stranden ved klubben... De stod i kø på stranden nye medlemmer tages ind, de undervises, de instrueres og de får nogle kilometer på kontoen sammen med erfarne ledsagere. Omkring 1. juni er de alle frisat og fuldgyldige medlemmer. Som bestyrelsesmedlem er jeg faktisk ikke inde i alle detaljerne, - der er andre, og de er mange, der tager sig af den side. Jeg er selv imponeret, for det svarer jo til at oprette, hvad svarer del en hel klub i andre dele af landet. Og det gentager sig hvert år... Mvh. Jan Jan Darfelts svar: Hej Jan jeg glemte at sige, dejligt at høre med de 100 på stranden den historie skal bestyrelsen nok få det vil glæde alle at høre. Jeg sagde til Jørn for nogle år siden, at det Århusklubberne mangler er en konkurrencekultur, som eks. Silkeborg og Pagaj har haft det i mange. Før i får den indarbejdet, hvis i altså vil, før bliver i ikke i stand til at få et egentligt talentarbejde til at fungere. Og grunden har du jo selv så rigtigt nævnt i dit svar til mig. Der er ikke rigtig nogen der brænder for det! Hilsen Jan.

17

ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS

ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS REFERAT 9. marts 2015 Deltagere: Skjold: Morten Eld, Trine Færch MKC: Max, Jørn Maler Viking: Carsten Buus (repræsenterer også Den Blå Rambla i dag), Ejlev

Læs mere

Vejledning ersion 2010 V

Vejledning ersion 2010 V Version 2010 2 DKF PaddlePower PaddlePower er et system målrettet undervisningen af børn og unge i kano og kajaksporten. Det er udviklet med henblik på at inspirere og hjælpe klubbernes ungdomstrænere

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet Vision 2015 Den foretrukne kajakklub i KøbenhavnK Medlem 500 frigivne medlemmer over 18 år Instruktør 25 aktive instruktør 1 hav og tur-/kap

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 8 sæson 2007/08 Dato: Tirsdag den 3. juli 2007 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, Christian

Læs mere

Vision og Strategi. Forslag til Vision og Strategi 2015. Formål

Vision og Strategi. Forslag til Vision og Strategi 2015. Formål Bestyrelsen : 01.02.2015 Forslag til Vision og Strategi 2015 Baggrund Vision og Strategi indeholder de værdier, som klubben vil være kendt for og sætter en retning for den udvikling, vi ønsker i forhold

Læs mere

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen Vedtægter for foreningen Børnehjælpen 1 Formål, baggrund, navn, hjemsted og organisation 1.1 Formål Formålet med Børnehjælpen er at identificere og støtte udsatte børn, der har været udsat for psykiske

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Kano og Kajakklubben Vejle Å (KKVÅ). Hjemsted er Vejle Kommune. Klubben er stiftet den 5. september 2011 Klubbens

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

17 af Silkeborg Kajakklubs 24 deltagere samt 2 trænere ved DM 2003 på Brabrand sø.

17 af Silkeborg Kajakklubs 24 deltagere samt 2 trænere ved DM 2003 på Brabrand sø. 17 af Silkeborg Kajakklubs 24 deltagere samt 2 trænere ved DM 2003 på Brabrand sø. Indholdsfortegnelse. Forord 3 Kraftcenter Silkeborg februar 2003 4 Kraftcenter Silkeborg juni 2003 5 Kaproningsnyt juli

Læs mere

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk Niveaubeskrivelse

Læs mere

Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer

Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer Disse punkter skal til afstemning lørdag d. 28.03.2015 ved generalforsamling i Aalborg Flyers FC. Forslagene går på ændringer i vedtægerne, og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner V2011 - Rev. 8 SLH/JR/ST/K/LF VEDTÆGTER FOR GTC =Motion=Natur=Venner VEDTÆGTER FOR GANLØSE TRI-CENTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen er en triathlonklub med navnet "Ganløse Tri-Center". 1.2 Foreningen

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK.

SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK. SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN AF DKF S ROERUDDANNELSE (EPP) OG DKF S INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK. Side 1 af 5 Samarbejdsaftale

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 5 sæson 2008/09 Dato: Tirsdag den 6. maj 2008 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, MH Christian

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den15. oktober 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Deltagere Mogens K Hansen, MH

Læs mere

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 1. NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er kajakklubben Nova, og dens hjemsted er Gentofte. 2. FORMÅL Klubbens formål er at dyrke kajaksporten under betryggende

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Danmarks rekord på 24 timer

Danmarks rekord på 24 timer Danmarks rekord på 24 timer Bagsværd Roklub gentager succes en op på Teatertorvet i Lyngby Storcenter Fredag d. 9. januar kl. 13:00 til Lørdag d. 9. januar kl. 13:00 Projektet Bagsværd Roklub vil, i samarbejde

Læs mere

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Kajakklubben Strømmen Middelfart Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Bestyrelsen blev i 2009 opfordret til at gennemarbejde foreningens vedtægter i lyset af de ændringer,

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiftet den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Love for Kajakklubben Viking

Love for Kajakklubben Viking Love for Kajakklubben Viking 1 Navn, beliggenhed og stander Klubbens navn er Kajakklubben Viking. Dens hjemsted er stranden v. Silistria, Ørneredevej 19, 8270 Højbjerg Standeren symboliserer klubben ved

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Bestyrelsen er foreningens.

Bestyrelsen er foreningens. Forslag 6.1 Fremsat af Bestyrelsen. Nuværende lovtekst: Ændrings forslag: Motivering: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og består af 7 medlemmer, der skal repræsentere foreningen i alle forhold

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 1 sæson 2008/09 Dato: Tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, Christian

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch SAMARBEJDSAFTALE KORSØR - SLAGELSE Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012 Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch Slagelse Svømmeklub Steen Wegener Side 2 af 7 Aftalen vedrører: Formål: Ledelse: Samarbejde

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af medlemsmøde den 26. september 2007 kl. 19:00 I klubhuset, Ørneredevej. Der var i alt 24 fremmødte heraf 4 fra bestyrelsen. Dagsorden: 1. Orientering fra udvalgene.

Læs mere

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion.

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion. Vedtægter for SUPER8 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Super8. Dens hjemsted er Århus. FORMÅL 2 Super8 s formål er: At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent

Læs mere

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007 BAGSVÆRD ROKLUB Foræ Forældremø ldremøde Fremlægning af sæson 2007 Dagsorden Evaluering af sæson 2006 Præsentation af trænere Præsentation af projekter 2007 Krav til deltagelse i projekterne / kraftcenteret

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Skole- og institutionsaftale Vedr. brug af DKF s instruktør- og roeruddannelse (EPP) i Danmark

Skole- og institutionsaftale Vedr. brug af DKF s instruktør- og roeruddannelse (EPP) i Danmark Skole- og institutionsaftale Vedr. brug af DKF s instruktør- og roeruddannelse (EPP) i Danmark Side 1 af 5 Mellem (Omtales herefter institutionen) og Dansk Kano & Kajak Forbund (Omtales herefter DKF )

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion Præambel Bagsværd Rostadion trænger til en omfattende opgradering. Bygninger, Bagsværd Sø og udstyret på søen er nu i en tilstand, der ikke længere er tidssvarende i forhold til at facilitere træningen

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby 1. maj 2006 Referat fra bestyrelsesmøde,

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere