Tillidsreformsturné godt fra start

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillidsreformsturné godt fra start"

Transkript

1 DM - Fagligt Nyt Tillidsreform maj 2014 Tillidsreformsturné godt fra start Tillid, tillid og mere tillid. Det er målet for den turné henover landet, som lige nu er i gang. Og de første møder har været positive, siger Akademikernes repræsentant og DM s formand, Ingrid Stage, i denne midtvejsstatus. Af Troels Mørk, Mere tillid mellem ledelse og medarbejdere på de offentlige arbejdspladser. Det er det altoverskyggende mål med den tillidsreform, som udvalgte politikere, repræsentanter fra fagbevægelsen og ansatte i den offentlige sektor i foråret er på turné rundt i landets regioner med. Som Akademikernes repræsentant deltager DM s formand, Ingrid Stage, og hun er positivt indstillet efter de første to møder, som allerede er afholdt. Det er faktisk lykkedes at få en reel debat og diskussion i gang omkring det regeltyranni og det unødvendige bureaukrati, som mange medarbejdere oplever i deres dagligdag. Og det er min klare fornemmelse, at indenrigsminister Margrethe Vestager taget turnéen meget seriøst, og hun deltager som en af de få ud over os tre fra lønmodtagernes hovedorganisationer på alle fem møder, siger Ingrid Stage. Forsøg i København: Fjern de meningsløse regler På mødet i København blev der fremlagt et forsøg som en forvaltning i Københavns Kommune havde kørt i en periode: Send alle regler ind, som du føler, er meningsløse, og de vil blive slettet, hvis det er tilfældet. Det skal naturligvis kun være de regler og retningslinjer, der giver mening, som skal efterleves i det daglige, understreger DM s formand: Her er der tale om et helt simpelt forsøg, som med fordel kunne adopteres andre steder, for det giver naturligvis inden mening at have unødvendige regler til gene for medarbejderne. Jeg vil gerne slå et slag for at benytte både formelle og uformelle fora til som tillidsrepræsentant at komme igennem med de tanker, man gør sig i forbindelse med tillidsreformen. Formand for DM, Ingrid Stage Indhold: Tillidsreformsturné godt fra start Fyringsrunde på Aarhus Universitet Leder: Ansat på lånt tid... 6 Medlemssag...7 Få kompetencer til at tackle forandringer...8 Brevkasse Psykisk arbejdsmiljø Nye tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte i DM

2 Tillidsreform DM - Fagligt Nyt maj Vestager: Hvad skal jeg sige til Sofie Carsten Nielsen? Ud over den offentlige sektor er også betydningen og konsekvensen af øget detailregulering på universiteterne blevet berørt. Og her kommer den direkte adgang til Margrethe Vestager til sin ret. I forbindelse med den øgede detailregulering på universiteterne kom Vestager på et tidspunkt hen og spurgte, hvad hun skulle sige videre til uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen. Men jeg havde tilfældigvis et møde med Sofie Carsten Nielsen et par dage senere, så jeg kunne personligt overbringe mine bekymringer, siger Ingrid Stage. Det er faktisk lykkedes at få en reel debat og diskussion i gang omkring det regeltyranni og det unødvendige bureaukrati, som mange medarbejdere oplever i deres dagligdag. Og det er min klare fornemmelse, at indenrigsminister Margrethe Vestager taget turnéen meget seriøst. Formand for DM, Ingrid Stage Opfordring til TR er: Tag udfordringen op formelt og uformelt Det er Ingrid Stages klare opfordring til TR erne at tage udfordringen op lokalt. Det er nu, chancen er der. Jeg vil gerne slå et slag for at benytte både formelle og uformelle fora til som tillidsrepræsentant at komme igennem med de tanker, man gør sig i forbindelse med tillidsreformen og understreger, at hun godt er klar over den skepsis, der hersker ude på arbejdspladserne: Jeg kan naturligvis heller ikke love konkrete og store resultater, men vi må simpelthen ikke lade denne mulighed gå fra os. Tre møder endnu Når de fem møder er overstået har lønmodtagersiden fået en klar indikation af de problemerne, medarbejderne står overfor lokalt. Og denne viden vil konkret kunne bruges i OK 15-forhandlingerne, som står lige for døren. Helt banalt er det mit ønske, at medarbejderne skal gå glade på arbejde, og det ønske deler vi forhåbentlig med modparten, så på den front ser jeg mig frem de resterende tre møder og OK 15-forhandlinger ude i horisonten, siger hun. De resterende tre møder er: 12. maj i Kolding 16. juni i Aalborg 17. juni i Roskilde Du kan læse mere om de resterende tre møder på Akademikernes hjemmeside, ac.dk

3 Fyringsrunde på Aarhus Universitet DM - Fagligt Nyt maj Jeg hører intet om en forestående fyringsrunde på AU Aarhus Universitet har netop afviklet den største fyringsrunde nogensinde på et dansk universitet. Per Dahl, fællestillidsrepræsentant for alle vip erne på universitetet og Louise Gade, HR-chef, giver her i jeg-form et eksklusivt indblik i tiden før, under og efter fyringsrunden. Før afskedigelsesrunden Per Dahl: Jeg hører intet om en forestående fyringsrunde på AU, før jeg på et møde med rektor i midten af november bliver orienteret om en omfattende og vidtrækkende sparerunde i nær fremtid. Det står hurtigt klart, at sparerunden vil have store konsekvenser for medarbejderne, der står overfor en større fyringsrunde. Sparerunden kommer som en stor overraskelse, da jeg gennem mine mange møder med både den nuværende og tidligere rektor ikke er blevet orienteret om økonomiske problemer i en sådan størrelsesorden. 27. november bliver den forestående sparerunde offentliggjort og derefter begynder utrygheden naturligvis at vokse, ligesom pressen begynder at vise interesse. Jeg holder et utal af møder med rektor, hvor jeg forsøger at overtale ledelsen til at ty til andre løsninger end fyringer. Fx kunne man hente en del penge i AU s egenkapital, som er på 500 millioner kroner eller strække besparelserne over yderligere et år. Alle forslag bliver afvist. Midt i det hele hører jeg bestyrelsesformanden tale skråsikkert og bedrevidende om en længe ventet besparelse, hvilket overrasker mig meget og har givet ham et stort forklaringsproblem. I samarbejde med DM s konsulenter planlægger vi møder for AU s 70 AC TR for at orientere dem. I samme periode forsøger jeg at forhandle vilkår for de ansatte, der ønsker en frivillig fratrædelse. Jeg oplever ledelsen som meget stejl i disse forhandlinger, men små forbedringer får vi dog igennem. Derudover forsøger jeg at overtale ledelsen til at tænke mere i seniorjob, da det for AU vil give en besparelse fra dag 1 i modsætning til en frivillig fratrædelse (eller en fyring), der i snit koster en kvart million kroner og i mange tilfælde betyder en medarbejder uden motivation. Imens vokser nervøsiteten blandt medarbejderne, og jeg bruger meget tid på at hjælpe de tillidsvalgte på Science og i administrationen, som står overfor de største besparelser. Snart ryger der nemlig partshøringsbreve ud til de medarbejdere, der skal varsles fyret. Læs om tiden under og efter fyringerne på de næste sider. Fortalt til Troels Mørk, Louise Gade: Det er første gang, Aarhus Universitet som vi kender det i dag skal gennem en så stor sparerunde. Tidligere har kun nogle af de tidligere sektorforskningsinstitutioner været ude i sådanne sparerunder og jeg tænker, at vi derfor skal forberede os bedst muligt på sparerunden og de konsekvenser, det får for de ansatte. Der er rigtig mange ledere, tillidsvalgte og HR-ansatte, som står overfor en opgave, de har aldrig har prøvet før, og det stiller krav til os og mig som HR-chef. Det store spørgsmål, som jeg kredser om, er: Hvordan sikrer vi en åbenhed, ærlighed og god kommunikation til gavn for alle parter, og hvordan sikrer vi en samtidig proces over hele universitetet? Vi er jo en stor arbejdsplads, og denne sparerunde vil uundgåeligt ramme bredt, så det er vi vigtigt, at vi af hensyn til medarbejderne sikrer en fælles proces, hvor dels alle bliver informeret på samme tid og dels, at de forskellige nødvendige handlinger foregår parallelt I tids og procesplanen er det vigtigt, at tage hensyn til, at udførelsen af sparerunden for mange nøglepersoner er første gang. Derfor skal der være tid til forberedelse for og faglig samt ledelsesmæssig påklædning af ledere, tillidsvalgte og HR-ansatte, ligesom vi helt lavpraktisk ikke kan planlægge noget i fx jule- og vinterferie, hvor mange er væk. I slutningen af november bliver planerne offentlige, og rygterne blandt de ansatte bliver nu til virkelighed, og jeg bruger en del tid på de ansattes usikkerhed. Der er naturligvis mange følelser i spil, og folk reagerer forskelligt. Vi gør meget ud af en empatisk og ærlig kommunikation med respekt for de ansatte og deres følelser. Vi overvejer meget de afværgeforanstaltninger som fx kvalificeret ansættelsestop, frivillige fratrædelser og senioraftaler, som kan mindske antallet af nødvendige afskedigelser for at nå det nødvendige sparemål. Vi vil jo gerne kunne balancere mellem hensynet til at mindske de personalemæssige konsekvenser af sparebehovet og samtidig sikre et økonomisk robust og international konkurrencedygtigt universitet. Jo dyrere afværgeforanstaltninger jo større sparebehov og jo flere stillingsnedlæggelser. Så det er virkelig en hårfin balance vi er i. HSU er meget engageret i afværgeforanstaltningerne, så vi bruger en del tid på at drøfte den hårfine balance.

4 Fyringsrunde på Aarhus Universitet DM - Fagligt Nyt maj Det handler i bund og grund om respekt overfor den enkelte medarbejder Under afskedigelsesrunden Per Dahl, fællestillidsrepræsentant på AU: Efter partshøringerne er de egentlige afskedigelsesbreve sendt ud, og vi har endelig fået en komplet oversigt over, hvor de afskedigede er ansatte henne og hvilke organisationer, de bliver repræsenteret af. Det viser sig, at der er diverse fejl og ufuldstændigheder i oplysningerne, men trods alt kan organisationerne nu begynde at se på, om der er problemer, de skal tage sig af. Selv tager vi os af for stramme krav til de opsagte med hensyn til afholdelse af ferie. For at undgå at skulle udbetale restferie dikterer universitetet afholdelse af fire ugers sommerferie i stedet for tre. Jeg ligger i forhandlinger med ledelsen om midler til kompetenceudvikling. I sammenlignelige fyringsrunder har medarbejderne fået cirka kroner til kompetenceudvikling. Ledelsen har ikke taget højde for denne udgift, så der opstår problemer, da jeg står fast på, at alle medarbejdere skal have et tilbud om at få kroner med sig til videreuddannelse. Det lykkedes med hiv og sving ledelsen at finde penge frem fra forskellige konti, men samtidig viser det sig også, at man i administrationen alligevel forsøger at begrænse beløbet. Under afskedigelsesrunden ville AU ikke udlevere navnene på de fyrede. Det har fået AC til at slæbe Moderniseringsstyrelsen i faglig voldgift for at få voldgiftens ord for, at faglige organisationer i fremtiden kan kræve, at arbejdsgiverne udleverer navne på medarbejdere, der bliver varslet fyret. Når afgørelsen kommer i efteråret vil den blive læst med stor interesse. I den konkrete situation med omfattende personalereduktioner sidder man som TR tilbage med oplevelsen af, at dele af ledelsen og HR har forsøgt at svække tillidsrepræsentanternes arbejde. Det bliver spændende at se, hvordan forløbet efterfølgende bliver evalueret, og hvordan den faglige voldgift falder ud. Louise Gade: Partshøringsbrevene er nu udleveret ved personlige samtaler, og det bærer stemningen naturligvis præg af. Følelser som skuffelse, frustration, irritation er udtalt, og det bliver jeg naturligvis også påvirket af. Det er aldrig rart at skulle afskedige, uanset hvor nødvendigt det er. Jeg håber meget, at samtalerne alle steder er grebet professionelt an med ordenlighed, ansvarsfuldhed og empati. Vi har gjort en del ud af at træne lederne i at holde samtalerne. For langt de fleste er det første gang, de skal føre sådanne samtaler og jeg ved, de alle har forberedt sig rigtig meget for at gøre det så godt og professionelt så muligt. Flere af dem er nervøse for, at de vil gøre det godt nok, så jeg søger at bekræfte dem i, at det nok skal gå. Samtidig er vi selv i HR ramt af en besparelse, som betyder en del afskedigelser, så vi skal både yde en professionel understøttelse af hele organisationen og har samtidig afskedigelser i egen afdeling at forholde os til. Vi gør meget ud af at kommunikere omkring hvilken støtte, medarbejderne kan få fra deres leder, tillidsrepræsentanter samt hvor man kan støtte bedst kollegialt. På samme måde laver vi en del information om fx psykologbistand, genplaceringsforløb og kompetenceudvikling, som vi kan tilbyde de ramte medarbejdere. I den forbindelse har vi en tæt konktakt med fællestillidsrepræsentanterne. Derfor er det også rigtig ærgerligt, at det bliver gjort til en stor sag, at vi ikke ønsker at udlevere navnene på de afskedigede medarbejdere. Det ønsker vi ikke af to årsager: For det første ligger der noget juridisk problematisk i at udlevere navne på de afskedigede. For det andet mener jeg af respekt for de afskedigede medarbejdere at de skal være de første til at blive informeret om, at de modtager et partshøringsbrev. Og ikke deres TR. Medarbejderne skal selv afgøre, om de vil have bisidder med til samtalen og i givet fald hvem. Det handler i bund og grund om respekt overfor den enkelte medarbejder, og jeg vil gerne gentage, at vi har været i tæt konktakt med de tillidsvalgte hele vejen igennem, men er selvfølgelig ked af, at lige præcis denne sag med de udleverede navne har fyldt så meget. Før og under afskedigelsesrunden er der grund til at understrege, at både medarbejdere og medlemmer af hovedsamarbejdsudvalget og lokale samarbejdsudvalg har taget hele denne her proces utrolig konstruktivt og flot. Selvfølgelig har der også været frustrationer, men der er grund til at rose hele organisationen for at have taget denne sparerunde meget konstruktivt, omstændighederne taget i betragtning. Læs om tiden efter fyringerne på næste side. Fortalt til Troels Mørk,

5 Fyringsrunde på Aarhus Universitet DM - Fagligt Nyt maj Ledelsen og HR har forsøgt at svække TR-arbejdet Efter fyringerne Per Dahl: Stemningen på AU er meget trykket. Nogle er lettede, andre er fortvivlede, men alle er kede af det. 160 har sagt ja til en frivillig fratrædelse, mens 40 har valgt en seniorordning. Det giver 195 medarbejdere på AU, som vil få en regulær fyreseddel. Det er normal praksis for tillidsvalgte at få navnene på de afskedigede udleveret, så vi kan danne os et præcist overblik over forløbet og forberede hjælp til de berørte ansatte. Det ønske har AU valgt ikke at opfylde i dette her tilfælde, så vi ved ikke, hvem der har fået stillet en fyreseddel i udsigt. De ansatte, der selv giver sig til kende, hjælper vi med at udfylde partshøringer. Partshøringer er et modsvar til AU og deres begrundelse for at fyre hver enkelt. Det lykkedes faktisk at få en del afskedigelser omstødt til enten deltidsansættelser og i enkelte tilfælde faktisk også tilbage til fuldtidsansættelser. Derudover havde vi held med nogle genplaceringsforløb, hvad der er en svær øvelse med VIP ere på universiteter. Men det lykkedes i enkelte tilfælde, at få fyringer omstødt på den facon, og det er selvfølgelig meget tilfredsstillende. Louise Gade, HR-chef på Aarhus Universitet: I kraft af tidligere ansættelser har jeg før oplevet afskedigelsesrunder, og jeg vurderer, at Aarhus Universitet har strikket nogle rimelige pakker sammen til de afskedigede medarbejdere i forhold til, at det jo stadig er en spareplan, vi er ude i. Der har været snak om, hvilket beløb til kompetenceudvikling, den enkelte skulle stilles i udsigt. Men jeg synes i stedet, man burde fokusere på indholdet og den faglige relevans af den kompetenceudvikling, der bliver tilbudt og ikke, om det lige er 17, 20 eller kroner værd. Efter pres og hjælp fra de tillidsvalgte er det dog lykkedes at skaffe flere penge fra ekstern side. Heldigvis er der nogle af de berørte medarbejdere, som allerede er kommet videre i nye job, hvilket er meget glædeligt. Det er nu fire uger siden, de sidste afskedigelsesbreve blev sendt ud. Stemningen på universitet er i dag tosidet. Nogle er naturligvis stadig påvirkede af forløbet, mens andre allerede er videre med deres arbejde og fokus på de daglige opgaver. I hele forløbet holder jeg løbende møder med rektor Brian Bech Nielsen, som holder et højt informationsniveau og orienterer om forløbet set fra ledelsens side. Han udviser konduite for situationens alvor og søger dialog og kommunikation med medarbejdersiden i hele processen. Fortalt til Troels Mørk,

6 Leder DM - Fagligt Nyt maj Ansat på lånt tid Af Ingrid Stage, formand for DM, Som det fremgår på næste side har DM forhandlet en lille halv million hjem til et medlem på en stor offentlig virksomhed. Det er en stor sum, men den er ikke enestående, og det er ikke størrelsen på godtgørelsen, der gør sagen principiel og værd at ofre opmærksomhed. Vores medlem var ansat som videnskabelig assistent i en tidsbegrænset stilling. Det vil sige, det var den jo sådan set ikke, for han var blevet forlænget ni gange, og således at betragte som fastansat. Og derfor kunne han naturligvis ikke sådan lige afskediges fra dag til dag med en lakonisk besked om, at kontrakten ikke ville blive forlænget. Men det vidste denne store arbejdsplads tilsyneladende ikke. Det på trods af, at vi har haft et lovimplementeret EU-direktiv mod gentagne tidsbegrænsede ansættelser i mere end 10 år. Det er stærkt bekymrende, at en så vigtig bestemmelse kan gå upåagtet hen på mange arbejdspladser. Men vi må efterhånden erkende, at forbuddet mod gentagne tidsbegrænsede ansættelser ikke virker efter hensigten. Ikke mindst ansatte i forsker- eller forskerlignende stillinger må ofte takke ja til at blive ansat på korttidskontrakter i håb om senere forlængelse og endnu senere måske en fast stilling. Men det, som mange så i virkeligheden oplever, er desværre ofte den ene korttidskontrakt efter den anden med utryghed og usikkerhed i ansættelsen til følge. Måske opleves det som den eneste mulighed for at fortsætte karrieren, hvor alternativet er en afskedigelse, fordi arbejdsgiveren ikke er parat til en fastansættelse. Og det er jo et reelt og meget ubehageligt dilemma at stå i. Imidlertid bunder de gentagne tidsbegrænsede ansættelser ofte i manglende viden om reglerne hos både ansat og arbejdsgiver. Derfor vil jeg benytte denne lejlighed til at bede jer TR er om at være opmærksomme på den måde, jeres ledelser håndterer de mange tidsbegrænsede ansættelser på og opfordre jer til at arbejde for flere ordinære, faste ansættelser. Det er et prioriteret indsatsområde for DM i arbejdsprogrammet for For selv om vi har fuld forståelse for, at det for den enkelte naturligvis vil være mere attraktivt at få forlænget sin tidsbegrænsede ansættelse end helt at skulle forlade arbejdspladsen, og man derfor er parat til at acceptere endnu en forlængelse, så er der rigtig god grund til at håndhæve loven og fortsætte indsatsen mod tidsbegrænsede ansættelser. For de giver et dårligt og ufrugtbart arbejdsmiljø, hvor det er svært at finde overskud til at prøve noget nyt eller til at tænke langsigtet, fordi man hele tiden skal tænke i den næste ansættelse og for manges vedkommende selv tiltrække de eksterne midler, der kan finansiere den. Den aktuelle sag er en glimrende anledning til at sætte fokus på problemet. Tidsbegrænset ansat fakta og regler Forhandlingskonsulent i DM, Marcel Worm-Marquardtsen, ridser her fakta og regler op, når det gælder tidsbegrænsede ansættelser: Tidsbegrænset ansættelse bliver ansat på samme vilkår som fastansatte, dog med den forskel, at der er aftalt en slutdato for ansættelsen. Slutdatoen kan enten være en specifik dato eller være bundet op på et projekt eller en begivenheds udløb. Dette ses ofte ved barselsvikariater eller ved store projektopgaver, hvor man ikke kender tidshorisonten ved ansættelsestidspunktet. Hvis den tidsbegrænsede stilling er bundet op på et projekt eller begivenhed, er det vigtigt, at medarbejderen løbende bliver orienteret om den forventede slutdato. Derudover anbefaler DM også, at man aftaler et møde, hvor muligheden for fastansættelse drøftes. Tidsbegrænset ansatte nyder samme vilkår som fastansatte, hvilket betyder at der ikke må ske en forskelsbehandling, alene fordi man er tidsbegrænset ansat. Det betyder at tidsbegrænsede ansatte skal inviteres med til fester, have ferie og pension mv. Det er dog tilladt at forskelsbehandle ved anciennitetsbestemte vilkår, som er gældende for alle medarbejder på arbejdspladsen. Dette ses fx ved pension eller feriedage. De tidsbegrænsede ansættelsesvilkår gælder også studerende. Det ses meget ofte at studerende er tidsbegrænset ansat frem til de bliver kandidater, hvilket er en lovlig tidsbegrænsning.

7 Medlemssag DM - Fagligt Nyt maj DM forhandler kroner hjem til medlem Knap en halv million blev det økonomiske udbytte for medlem, efter DM gik ind i fyringssag. Af Troels Mørk, Har du ikke helt styr på reglerne for tidsbegrænsede ansættelser, er det godt, at DM har. Den viden kom DM s medlem, Lars Peter Sørensen, til gode i en konkret sag, som DM netop har afsluttet på en offentlig institution. Han var ansat i tidsbegrænsede ansættelser gennem knap fem år og var derfor at betragte som fastansat. Det var en ny chef ikke klar over og fyrede ham på gråt papir dagen inden hans kontrakt udløb. Men den går ikke, når man reelt er fastansat, for så har man ret til fx en partshøring. Arbejdsgiver erkender brøler Og arbejdsgiveren lagde sig da også fladt ned og erkendte brøleren. Efter min forhandling med arbejdsgiveren endte medlemmet med en godtgørelse på 11 måneders løn, hvilket svarer til kroner. Udfaldet af sagen og den høje godtgørelse er både medlemmet og jeg meget tilfredse med, siger hun. Medlemmet kontaktede derfor DM med det samme, og det var en god beslutning, skulle det vise sig. DM var fabelagtige i deres håndtering af sagen, og reagerede hurtigt og dybt professionelt i hele forløbet. Og den konsulent, der var på sagen, var kompetent og dygtig, siger Lars Peter Sørensen. DM s konsulent på sagen var Sarah Rosenkrands: I DM har vi et indgående kendskab til reglerne om tidsbegrænsede ansættelser. Og det stod hurtigt klart, at der i denne sag var tale et brud på disse regler. Da medlemmet var at betragte som fastansat, har han naturligvis også rettigheder som fastansat ved en afskedigelse, siger hun.

8 Kompetencer DM - Fagligt Nyt maj Få kompetencer til at tackle forandringer Jeg har fået en hel værktøjskasse med hjem, som jeg kan bruge, når jeg skal kommunikere i udfordrende situationer, siger Mia Finnemann Schultz fra Socialstyrelsen og nyuddannet forandringsagent. Af Dorete Dandanell, Kompetencesekretariatet, Mia Finnemann Schultz, arbejdsmiljørepræsentant og konsulent i Socialstyrelsen, er en de 55 medarbejdere i Socialstyrelsens tidligere enhed Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri, der er blevet uddannet til forandringsagent. Videnscentret fik i 2012 støtte til et kompetenceudviklingsforløb gennem Kompetencesekretariatet (tidl. Statens Center for Kompetenceudvikling) de statslige overenskomstparter, CFU og Moderniseringstyrelsens fælles sekretariat for kompetenceudvikling. På statens områder sker der i disse år store forandringer, som påvirker de involverede medarbejdere. Overenskomstparterne tog derfor initiativ til at udvikle tillids- og HR-repræsentanternes kompetencer, så de som forandringsagenter kan være med til at understøtte omstillingsprocesserne. Du er ikke alene Hos os er vi i en omstrukturerings- og fusionsproces, hvor adskillige kontorer og kulturer skal smelte sammen. I sådan en proces er der utrolig meget i spil på én gang. Der er mere stress og usikkerhed end normalt, og det kan være svært at bevare overblikket, siger Mia og fortsætter: Det var en stor lettelse at opdage, at andre er i den samme situation som en selv og at få talt og sparret om udfordringerne og om, hvordan vi tackler dem. Det har inspireret mig til at nytænke i forhold til min egen arbejdsplads. For mig var det også meget givende at opleve teatret Da Capo s skuespillere gennemspille scener fra min virkelighed, så jeg kunne se situationerne udefra. Derudover har jeg fået en hel værktøjskasse med hjem, som jeg kan bruge, når jeg skal kommunikere i udfordrende situationer. 7.8 mio. kr. på AC-området. DM s formand, Ingrid Stage, har siddet i Kompetencesekretariatets styregruppe. Erfaringerne fra det tidligere Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri er et fint eksempel på, at et afgrænset projekt for en specifik akademikergruppe kan have stor effekt, siger hun. I overenskomstperioden er både afsat midler til kompetenceudviklingsprojekter for hele arbejdspladsen på tværs af flere medarbejdergrupper inden for temaerne omstilling og organisatorisk udvikling og til særlige gruppevise fokus- og indsatsområder på akademikerområdet. Det er akademikere, der er omfattet af AC s aftale og forhandlings kompetence i staten, blandt andet fuldmægtige, konsulenter, kommunikationsfolk, undervisere, forskere, psykologer, præster, officerer. I Akademikernes forhandlingsudvalg for den offentlige sektor har vi et stærkt ønske om at få spredt de godt 7,8 millioner kroner, der er til rådighed for ansøgningsprojekter på akademikerområdet. Så vi gør noget særligt for at få alle midlerne ud at arbejde,siger Ingrid Stage. Opsøgende indsats Kompetencesekretariatet er derfor i fuldt sving med en større opsøgende indsats til en række udvalgte AC-organisationer og konkrete statslige arbejdspladser, der har mange akademikere ansat. Udgangspunktet er, at det er bedre at kontakte de faglige organisationer og arbejdspladserne direkte for at høre om, hvordan Kompetencecentret kan gå i dialog med tillidsrepræsentanter og ledelse om medlemmernes kompetencebehov, frem for at iværksætte kampagner med brede budskaber og mere diffuse målgrupper. Målet med denne håndholdte indsats er, at TR ere og HR ere på arbejdspladserne tager initiativ til at søge rådgivning i Kompetencesekretariatet for sammen at søge støtte til kompetenceudviklingsprojekter. Projekter, der giver arbejdspladsen og de akademiske medarbejdere nye kompetencer, så de bliver bedre til at løfte opgaverne på arbejdspladsen og bruge deres karrieremuligheder. Fristerne for at søge støtte gennem Kompetencesekretariatet er: juni 2014 oktober 2014 december 2014 februar 2015 Læs: Hele historien fra Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri på: Mere om Kompetencesekretariatet og mulighederne for at søge støtte på:

9 Brevkasse DM - Fagligt Nyt marts Spørgsmål Jeg er TR i en kommune, og vi er i gang med at ansætte en ny kollega. Meget tyder på, at vi vælger en nyuddannet kandidat på 45 år, som har en pædagoguddannelse og har arbejdet som pædagog i 13 år, inden han læste til cand. scient. i idræt. Han skal arbejde med forebyggelse, kost og motion i Børneforvaltningen. Kan det virkelig passe, at han skal indplaceres uden anciennitet på lønskalaen? Svar Ja, formelt set, så får man kun anciennitet for akademisk beskæftigelse efter opnået kandidatgrad. Du har dog mulighed for at aftale med ledelsen, at han skal indplaceres højere på lønskalaen. Den mulighed er der altid i forbindelse med nyansættelser. Det vil dog være mere fordelagtigt, hvis du kan aftale et kvalifikationstillæg for hans pædagogiske erfaring, for så får han både en acceptabel løn nu og de fremtidige stigninger, når han de næste fire år bevæger sig mod sluttrin. Du har et stærkt argument for forhandling af kvalifikationstillæg, at hans tidligere beskæftigelse er meget relevant for stillingen, selvom han dengang var ansat på en pædagogoverenskomst. Konsulent Lotte Møller Espenhain Møller, Spørgsmål Jeg har været tillidsrepræsentant i snart to år og synes egentlig, at det er ved at være på tide, at jeg får mere i tillæg. Ud over det lille tillæg, som jeg får for at være TR, har jeg ikke fået forhøjet mit tillæg i tre år. Vi skal snart have lønforhandlinger, og så vil jeg lige høre, om man som TR bare kan indstille sig selv til tillæg? Svar Svaret er et klart ja. Som tillidsrepræsentant har du forhandlingsretten for alle menige medarbejdere på din arbejdsplads herunder dig selv. Hvis du er usikker på, om dine kolleger vil beskylde dig for at rage til dig, så kan du jo lægge det åbent frem i klubben, at du har tænkt dig, at du selv skal have et tillæg denne gang. Ligesom når alle andre får tillæg, skal det jo være ud fra nogle kriterier, som tåler dagens lys, og som I da meget gerne skal have drøftet i klubben. Nogle tillidsrepræsentanter vælger at lade deres suppleant forhandle for dem, så det kan du også vælge at gøre. Husk, at man som TR bør have de samme lønstigninger, som man ville have fået, hvis man ikke var TR. Konsulent Øjvind Vilsholm,

10 Brevkasse Psykisk arbejdsmiljø DM - Fagligt Nyt maj Spørgsmål På grund af sygdom i vores afdeling har ledelsen gennem det seneste halve år rekvireret assistance fra et vikarbureau. Vi har været så heldige at beholde den samme vikar i fem måneder. Nu er vikariatet slut af den glædelige grund, at vores kollega er vendt tilbage på arbejde. Afdelingen har imidlertid besluttet, at man gerne vil ansætte vores vikar i en anden funktion, hvilket vi er meget glade for kan lade sig gøre økonomisk. Men nu siger ledelsen, at man ikke må indgå et ansættelsesforhold med personer, der som ansat i et vikarbureau har været tilknyttet virksomheden. Kan det være rigtigt? Svar Nej, det er ikke rigtigt. Vikarloven, der blev vedtaget sidste år, forbyder klausuler, der forhindrer efterfølgende ansættelse i en brugervirksomhed. En virksomhed, der ønsker at tilbyde ansættelse til en vikar efter ophør af en udsendelse fra et vikarbureau, har ret til dette. Det følger af Vikarlovens 4. Så I kan godt sige til ledelsen, at der ikke er problemer i at ansætte vedkommende, blot fordi personen har været udsendt fra et vikarbureau. Derudover kan det i forbindelse med omtale af vikarloven præciseres, at vikarer skal have samme løn- og ansættelsesvilkår som fremgår af enten lov eller kollektive aftaler/ overenskomster indgået af arbejdsmarkedets parter, som de fastansatte i virksomheden. Sidstnævnte dog kun, hvis vikarbureauet har indgået en generel overenskomst med en af arbejdsgiverorganisation om vikaransættelser. Sådan kan I sikre det psykiske arbejdsmiljø under forandringer Forandringer og omstruktureringer er et grundvilkår på danske arbejdspladser. Men hvordan sikrer I det psykiske arbejdsmiljø, når der sker forandringer i jeres organisation? DM og Akademikerne har sammen med arbejdsmarkedets parter udarbejdet en række fælles anbefalinger om håndteringen af det psykiske arbejdsmiljø under forandringer. Læs meget mere om anbefalingerne, og hvad du kan gøre på Konsulent Ann Mehl,

11 Nye tillidsvalgte DM - Fagligt Nyt maj Nye tillidsvalgte Andreas Latif, TR Københavns Universitet, Fællesadministrationen Anne-Marie Borritz, TRS Arbejdsmarkedets Tillægspension Søren Kragbæk, TR University College Sjælland, Campus Slagelse, Ernærings- og sundhedsudd. Nikolaj Bebe, TR Region Syddanmark, Syddansk Sundhedsinnovation Jens Georg Bagge, TRS Københavns Kommune, Beskæft.- og Integrat.forvaltn., Center for Driftsunderstøttelse Jesper Hansen, TR Professionshøjskolen UCC, Afdeling Frøbel/Sydhavn, Pædagogudd. Kasper Verdel Rasmussen, TR Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Claus M. Niedermann Sølvsteen, TR Forsvarets Materieltjeneste Hanne Groth Christoffersen, TRS Forsvarets Materieltjeneste Anne Lønstrup Harving, TRS UC Syddanmark, Campus Aabenraa, Pædagogudd. Tine Bunk Schrøder, TRS Fredericia Kommune Mads Leen Jensen, TRS Museum Sønderjylland Andreas Jarløv Busch, TR Helsingør Kommune Ole Christiansen, TRS Helsingør Kommune Zina Fihl, AMR Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Lone Schou, TRS Miljøstyrelsen Per Bundgård, AMR Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Leif Søndergaard, TR Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Charlotte Isabella Jerne Just, TR Københavns Universitet, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Linda Hauschildt Nielsen, TR University College Lillebælt, Ressourceområdet Britta Gurli Isaksen, TR University College Sjælland, Campus Slagelse, Pædagogudd. Niels Otto Henry Grandal, TRS University College Sjælland, Campus Slagelse, Pædagogudd. Thomas Hesselhøj Hansen, TR Københavns Universitet, Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet Jakob Leth Fink, SU Københavns Universitet, Saxo Instituttet Lasse Christian Arboe Sonne, SU Københavns Universitet, Saxo Instituttet Anne Folke Henningsen, SU Københavns Universitet, Saxo Instituttet Gunner Engberg Lind, SU Københavns Universitet, Saxo Instituttet Jan Brúún Jensen, TRS Nationalmuseet Bevaringsafdelingen Gemma Martinez Rubio Kroos, AMR Københavns Universitet, NEXS, Integreret fysiologi. Marie Simone Glahn, TR Naturstyrelsen Vadehavet Anne Husum Marboe, TRS Naturstyrelsen Vadehavet Vibe Esdahl-Schou, AMR Østerskov Efterskole Thomas Henrik Stürup, TR DSB Informatik Isabel Romero-Sandemann, AMR Region Hovedstaden Psykiatri

12 Nye tillidsvalgte DM - Fagligt Nyt maj Nye tillidsvalgte Thit Birk Petersen, TR Museum Lolland-Falster Vibeke Knöchel Christensen, TRS Museum Lolland-Falster Anneli Fuchs Kontaktperson Danmarks Kunstbibliotek Ulrik Birk Becker Nissen, TRS Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund Carsten Odgaard Christensen, TR Aalborg kommune, Skole og Kultur Rikke Damm, TR Aalborg kommune, Skole og Kultur Louise Schou Rasmussen, AMR Region Sjælland Sygehus Nord Næstved Sygehus Katarina Gundsø Johnsen, TRS Region Hovedstadens Apotek Jan Woollhead, TR Region Sjælland, Regionshuset Bibi Boas Secher, TR UU-Sjælsø Christine Holm, TRS UU-Sjælsø Hans Jakob Schlein Andersen, TR Museum Nordsjælland S/I Gitte Blicher-Mathiesen, TRS Aarhus Universitet, Institut for Bioscience Sidsel Bjerre Andersen, TRS Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Energikonvertering Anne Marie Fjord Abildskov, TR Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Nina Johanne Gade Sleiborg, TRS Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Kristina Aabling, TR VIA University College, Campus Aarhus, VOK Mads Jensen, TRS Frederiksberg Forsyning A/S Marlene Ringgaard Lorensen, SU Københavns Universitet, Afdeling for Systematisk Teologi Jesper Larsen, TR Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Management Engeneering Tina Lauritsen Rasmussen, TR Rebild Kommune Søren Qvist Eliasen, AMR Aalborg Universitet, Institut for Planlægning Cecilia Maria Wust Vestergaard, AMR UC Syddanmark, Campus Esbjerg, Pædagogudd. Henriette Bülow La Cour, AMR Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet

13 Kurser for tillidsvalgte i DM DM - Fagligt Nyt maj For nyvalgte TR er grunduddannelse DM s grunduddannelse for nye tillidsvalgte består af tre elementer: En introduktionsdag, som er et valgfrit tilbud, hvor du bliver introduceret til DM og tillidshvervet samt grundkurser, hvor du får en grundig indføring i tillidsrepræsentantens opgaver og udfordringer. Introdag for nye tillidsvalgte (valgfri) Indhold: Introduktionsdagen giver dig svar på disse spørgsmål: Hvad er en tillidsrepræsentants vigtigste opgaver? Hvad forventes af dig og hvem forventer det? Hvad er vigtigt at vide om DM og DM s politik? Hvor kan jeg hente hjælp og rådgivning? Hvilke tilbud har DM til tillidsrepræsentanterne? Tid og sted: 19. juni 2014 kl i DM på Frederiksberg. Grundkursus 1 for nye TR er på offentlige arbejdspladser Indhold: Forhandlingstræning De offentlige lønsystemer DM s politik TR s opgaver TR s redskaber. Tid og sted: 26. august 2014 kl august 2014 kl i Middelfart (internat). Grundkursus 1 for nye TR er på private arbejdspladser Indhold: Forhandlingstræning Hvad kan relevante love bruges til, når kollegernes interesser skal varetages? Hvad kan lønstatistikker bruges til? Hvad kan en overenskomst indeholde, og hvordan kan vi måske få en? Hvilke muligheder giver loven om de ansattes ret til information og høring? Grundkursus 2 for nye TR er på private og offentlige arbejdspladser Indhold: Overblik over forskellige personalepolitiske temaer Forhandlingsøvelse om samspillet mellem kollegernes holdninger og ønsker på den ene side, og ledelsen mål og muligheder på den anden Det lokale økonomiske råderum Hvilke regler bestemmer mulighederne for et bedre arbejdsmiljø fx lokal udmøntning af Overenskomstbestemmelserne om stresspolitik kvalitet/arbejdstid/overarbejde/stress dilemmaer og redskaber. Tid og sted: 20. maj 2014 kl maj 2014 kl i Roskilde (internat). Temakursus for alle TR er Få overblik over alternative ansættelsesformer På temadagen vil du få overblik over alternative ansættelsesformer, såsom løntilskud, introduktionsstillinger, praktik, seniorjob mv. Vi vil herunder komme ind på din rolle som TR og dine handlemuligheder i konkrete situationer samt fordele og ulemper ved ansættelsesformerne. Endelig vil vi komme ind på DM s politik på området. Tid og sted: 8. oktober 2014 fra kl. 10 til kl i DM på Frederiksberg. Tid og sted: 13. november 2014 kl kl og 14. november 2014 kl i DM.

14 Kurser for tillidsvalgte i DM DM - Fagligt Nyt maj For erfarne TR er overbygning: Overbygningskurserne henvender sig til tillidsvalgte, der har gennemgået DM s grunduddannelse for tillidsvalgte. Dog har tillidsrepræsentanter og suppleanter på private og offentlige arbejdspladser samt klubformænd og kontaktpersoner på det private område fortrinsret. Forhandlingstræning Indhold: forhandlingsfasernes betydning få et godt værktøj til at lægge strategien for forhandlingen lær at forstå psykologien i forhandlinger forhandlingstræning med feedback udveksling af erfaringer mellem deltagerne. På finder du flere kurser samt uddybende kursusbeskrivelser. Tilmelding Du tilmelder dig via DM s hjemmeside Kurser og arrangementer TR-kurser og arrangementer. Du er altid velkommen til at kontakte forhandlingssekretær Lonni Bergsbo, hvis der er noget, du er i tvivl om Underviser: Ole Smit er selvstændig konsulent, foredragsholder og underviser i kommunikation og forhandlingsteknik. Tid og sted: 23. september 2014 kl september 2014 kl i Roskilde. At hjælpe andre med at hjælpe sig selv Hvad kan tillidsrepræsentanten gøre for at hjælpe medlemmer bedst muligt, hvad enten de befinder sig i en vanskelig situation, er blevet afskediget, er i krise eller er et brokkehoved uden at virke for afvisende eller omklamrende? Hvordan kan du yde kollegial assistance til andre tillidsrepræsentanter og selv få hjælp? Få svar på, hvordan du sætter den rette grænse for involvering og samtidig udvikler din emotionelle intelligens, og hvordan du bliver i stand til at bevare engagement og overskud og hindre udbrændthed. Underviser: Josef Guldager, erhvervspsykolog (Cand.psych.). Tid og sted: 21. oktober 2014 kl oktober 2014 kl i Roskilde (internat). DM Fagligt Nyt udsendes hver måned til tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, suppleanter, kontaktpersoner og bestyrelsesmedlemmer. Øvrige medlemmer kan få nyhedsbrevet gratis, hvis de ønsker det. Abonnement og arkiv: dm.dk/fagligtnyt Redaktion: Esben Geist (ansv.hav.) og Troels Mørk (redaktør) Kontakt redaktør Troels Mørk på Tilrettelæggelse: Datagraf Communications DM Dansk Magisterforening Peter Bangs Vej Frederiksberg Telefon dm.dk ISSN

Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag

Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag DM - Fagligt Nyt oktober 2014 Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag På årets TR-dag 18. november i DM vil du blive klogere på, hvordan du kan kommunikere med både ledelse og bagland, og du lærer at

Læs mere

Rådighedstillæg er også for magistre

Rådighedstillæg er også for magistre DM - Fagligt Nyt Rådighedstillæg maj 2014 Rådighedstillæg er også for magistre Rådighedstillægget er for alle akademikergrupper i kommuner, regioner og staten. Det er der bare ikke alle, der er klar over.

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed.

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed. Weidekampsgade 8 Box 470 0900 København C. Formand, Yvonne Nordahn, tlf. 29 78 49 66 Faglig konsulent, Thomas Lynge Madsen, tlf. 64 55 44 65 HK S T A T Juni 2013 Nyhedsbrev nr. 2/2013. Afskedigelser i

Læs mere

Kompetencesekretariatet

Kompetencesekretariatet Kompetencesekretariatet Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling. Kompetencesekretariatet styrker arbejdet med kompetenceudvikling på statens

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. januar 2014 kl. 12.00-13.00 Sted: Mødelokale 1443-413 (videolink) Ekstraordinært LSU-møde i AU Kommunikation (2014-1) Dagsorden Deltagere: LSU, AU Kommunikation Fra HR deltager: HR-partner

Læs mere

Se skabelon til mail om kontaktoplysninger, som du kan sende til dine kolleger nederst på denne side.

Se skabelon til mail om kontaktoplysninger, som du kan sende til dine kolleger nederst på denne side. Tillidsrepræsentant på en konfliktramt arbejdsplads - en guide til dig, der er tillidsrepræsentant på en arbejdsplads, der er ramt af strejke eller lock out. Lige nu ser du ind i en helt ny og uvant rolle,

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

Akademikerne siger ja til OK 15-resultaterne

Akademikerne siger ja til OK 15-resultaterne DM - Fagligt Nyt april 2015 Akademikerne siger ja til OK 15-resultaterne Landets akademikere har stemt ja til overenskomsterne for kommunalt, regionalt og statsligt ansatte. 91,6 procent godkendte forhandlingsresultaterne,

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Udarbejdet af Center for personale og HR-udvikling april 2010. For ledere i Næstved Kommune

Udarbejdet af Center for personale og HR-udvikling april 2010. For ledere i Næstved Kommune For ledere i Næstved Kommune 1 Indledning I forbindelse med besparelser foreligger et forløb, der kan være vanskeligt som leder at have overblik over samt håndtere. Derfor har Center for personale og HR-udvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvad siger Samarbejdsaftalen om kompetenceudvikling? INSPIRATION: Kompetenceudvikling ved omstilling & forandring

Indholdsfortegnelse. Hvad siger Samarbejdsaftalen om kompetenceudvikling? INSPIRATION: Kompetenceudvikling ved omstilling & forandring KOMPETENCEUDVIKLING Indholdsfortegnelse Forord Hvad siger Samarbejdsaftalen om kompetenceudvikling? INSPIRATION: Kompetencestrategi INSPIRATION: Når MUSen gør en forskel INSPIRATION: Kompetenceudvikling

Læs mere

Tid til årets tillidspris

Tid til årets tillidspris DM - Fagligt Nyt september 2014 Tid til årets tillidspris Har du en TR-kollega, som du mener, fortjener hæder og anerkendelse, har du chancen nu. Det er nemlig tid til nomineringer til årets tillidspris

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Ekstraordinært LSU

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Ekstraordinært LSU Møde den: 14.01.2013 1510-410 Ekstraordinært LSU REFERAT Til stede: Frank Jensens (FRJ), Ib Johannsen (IBJ), Jeanette Dandanell (JDA) Niels Pind (PIND), Jens W. Clausen (JWC), Bente Olsen (BEO), Charlotte

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

REKTORSEKRETARIATET. Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet

REKTORSEKRETARIATET. Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet REKTORSEKRETARIATET Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet 1 Oplysninger Stilling Adresse / tjenestested Refererer til HR-chef Syddansk Universitet (SDU) Campusvej 55 5230 Odense

Læs mere

Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste?

Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste? Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste? DM Dansk Magisterforening Et værktøj til DM Offentligs tillidsrepræsentanter til medlemsdiskussion og til forhandling med ledelsen 1 Materialet søger

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET poli Pers tik nale PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET 2 PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONALEPOLITIKKENS GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 2. NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Skab gode forandringer

Skab gode forandringer Skab gode forandringer Vi hjælper dig Arbejdsmarkedet er under pres. Vi bliver dagligt mødt med krav om, at vi skal yde mere for færre penge. Også i vores profession oplever vi konstante forandringer -

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018:

Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018: Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018: Socialpædagogerne Sydjyllands mål er: At faget og faglighed bringes i centrum. At der er synlig sammenhæng mellem løn, funktioner

Læs mere

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Talepapir 5. januar 2017 IO Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Indledende bemærkninger [Det

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Nordjylland God kommunikation N e m T n æ r v æ r e n d e e n k e l t m å l r e t t e t t r o v æ r d i g t Din indsats er vigtig Det, du siger, og måden, du siger det

Læs mere

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013.

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. 1 Mundtlig beretning 2012 Fastholde og tiltrække flere medlemmer Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. Vi skal gøre fagforeningen attraktiv for de unge, der kommer ind på

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

REFERAT. Møde den: 13. september 2017 kl Lokale 1521,220 Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Videolink til Aarslev og Roskilde

REFERAT. Møde den: 13. september 2017 kl Lokale 1521,220 Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Videolink til Aarslev og Roskilde Møde den: 13. september 2017 kl. 09.00-11.00 Lokale 1521,220 Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Videolink til Aarslev og Roskilde REFERAT LSU for Administrationscenter ST Deltagere: Anne Olsen, Bjørn Vinding

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 Mellem Finansministeriet og AC er der enighed om fornyelse af aftaler og overenskomster mellem Finansministeriet og AC/AC s medlemsorganisationer

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening STYR PÅ LØNNEN Forord Gymnasielærere på hf, hhx, htx og stx skal have en væsentlig del af lønnen som lokale tillæg, hvis sektoren skal have et attraktivt lønniveau, som kan tiltrække og fastholde de dygtigste

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

DM - FAGLIGT NYT FLERE FÅR KLAUSULER I KONTRAKTEN INDHOLD DM SER EN STIGNING I BRUGEN AF KLAUSULER I ANSÆTTELSESKONTRAKTER

DM - FAGLIGT NYT FLERE FÅR KLAUSULER I KONTRAKTEN INDHOLD DM SER EN STIGNING I BRUGEN AF KLAUSULER I ANSÆTTELSESKONTRAKTER DM - FAGLIGT NYT T I L D M S T I L L I D S - O G S I K K E R H E D S R E P R Æ S E N T A N T E R A P R I L 2 0 1 1 FLERE FÅR KLAUSULER I KONTRAKTEN AF ANNA DALSGAARD, ADA@DM.DK DM SER EN STIGNING I BRUGEN

Læs mere

DM - Fagligt Nyt. DM vil gerne forbedre arbejdsforholdene for dig som tillidsvalgt

DM - Fagligt Nyt. DM vil gerne forbedre arbejdsforholdene for dig som tillidsvalgt DM - Fagligt Nyt Til DM s tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter september 2013 DM vil gerne forbedre arbejdsforholdene for dig som tillidsvalgt Det akademiske arbejdsmarked er i opbrud. De offentlige

Læs mere

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder.

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. FORSVARETS PERSONELTJENESTE LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. MARTS 2013 FØR SAMTALEN

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING.DK

KOMPETENCEUDVIKLING.DK KOMPETENCEUDVIKLING.DK KOMPETENCEFONDEN OK15 (2015-2018) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING www.kompetenceudvikling.dk/kompetencefonden Hvad er Kompetencefonden? Kort om Kompetencefonden

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR s platform Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant 2 / TR I DANSKE FYSIOTERAPEUTER Kære tillidsrepræsentant Velkommen til og tak fordi, du vil være tillidsrepræsentant. Du er et

Læs mere

DM dansk magisterforening. rådighedstillæg. DM s vejledning om. til tillidsrepræsentanter i kommuner og regioner. dm.dk

DM dansk magisterforening. rådighedstillæg. DM s vejledning om. til tillidsrepræsentanter i kommuner og regioner. dm.dk 1 DM s vejledning om til tillidsrepræsentanter i kommuner og regioner dm.dk 2 DM ere har ret til Siden 2008 har DM ere haft ret til. Det var en principiel sejr for DM, da retten til blev udvidet til også

Læs mere

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn Nyt job god løn SNYD IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER Nyt job til den rigtige løn Danske Fysioterapeuter har valgt at sætte fokus på de muligheder og faldgruber der er, når man skal have løn og vilkår

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Afskedigelsesprocessen

Afskedigelsesprocessen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Afskedigelsesprocessen Hvad kan jeg forvente af UCL, og hvad er mine rettigheder og pligter? Ved besparelser, organisationsændringer og opgavebortfald HR og Kommunikation,

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010 Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Maj 2010 Drøftet i Hovedudvalget 4. maj 2010 Dokumentnr.: 727-2010-58814 side 1 Baggrund. Med baggrund i byrådets forventede

Læs mere

Nyhedsbrev. Sektionen af VUC-lærere. Sektionsbestyrelsen 2014-17. Sidste nyt. Kære tillidsrepræsentant!

Nyhedsbrev. Sektionen af VUC-lærere. Sektionsbestyrelsen 2014-17. Sidste nyt. Kære tillidsrepræsentant! Kære tillidsrepræsentant! Så er det tid til endnu et TR-nyhedsbrev fra mig, sektionsbestyrelsen og sekretariatet. Kursusåret er forbi, før vi ser os om, og med det er vi kommet igennem det første år med

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant April 2013 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

REFERAT. Møde tirsdag d. 14. januar 2014 kl Aarhus: , Emdrup: A112. Ekstraordinært LSU-møde nr. 8 - AU Viden

REFERAT. Møde tirsdag d. 14. januar 2014 kl Aarhus: , Emdrup: A112. Ekstraordinært LSU-møde nr. 8 - AU Viden Møde tirsdag d. 14. januar 2014 kl. 11.30-13.00 Aarhus: 1443-313, Emdrup: A112 REFERAT Ekstraordinært LSU-møde nr. 8 - AU Viden Deltagere: Lars Moseholm (fmd.), Lisbeth Ramsgaard Carlsen (næstfmd.), Jette

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

HR OG KOMMUNIKATION. Guide til ledere i håndtering af afskedigelser

HR OG KOMMUNIKATION. Guide til ledere i håndtering af afskedigelser HR OG KOMMUNIKATION Guide til ledere i håndtering af afskedigelser HR og Kommunikation 2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afskedigelsesprocessen... 3 2.1 Fasen, hvor der træffes beslutning om, at der skal

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder)

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Hvor er det intet mindre end fantastisk! Tænk at stå her og se på en hel sal fuld af prisvindere! Alle os her og alle vores kolleger har bidraget til

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic 1.Referat fra møderne: a) Fællesmødet den 25.11.2014 b)bestyrelsesmødet den 20.10.2014

Læs mere

Ramme, reguleringsordning og periodelængde

Ramme, reguleringsordning og periodelængde Offentligt Ansattes Organisationer 1 Ramme, reguleringsordning og periodelængde En tre årig OK periode En samlet udmøntning gp på 4,50 pct. Reguleringsordningen videreføres: Ved negativ regulering reguleres

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Er du dbio s nye tillidsrepræsentant?

Er du dbio s nye tillidsrepræsentant? Er du dbio s nye tillidsrepræsentant? Du har så mange forskellige slags kolleger, og du er lige meget tillidsrepræsentant for dem alle sammen - Emilie Frijs Jørgensen, tillidsrepræsentant danske bioanalytikere

Læs mere

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Referat fra møderne i København, Aarhus, Kolding og Aalborg i uge 48 1. Velkomst og runde med præsentation af deltagerne Der var til møderne i henholdsvis

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel 4. marts 2009 J.nr.

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

TILLIDSREPRÆSENTANT. Det kommunale område

TILLIDSREPRÆSENTANT. Det kommunale område TILLIDSREPRÆSENTANT Det kommunale område Dansk Psykolog Forening 2004 TILLIDSREPRÆSENTANT Det kommunale område Dansk Psykolog Forening 2004 Tillidsrepræsentant på det kommunale område Tillidsrepræsentanthvervet

Læs mere

Når arbejdsgiveren får rabat på lønnen

Når arbejdsgiveren får rabat på lønnen DM - Fagligt Nyt Til DM s tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter november 2013 Når arbejdsgiveren får rabat på lønnen På det akademiske arbejdsmarked findes et hav af forskellige ansættelsesformer, hvor

Læs mere